XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki marca 2012 TOM 2 Wydawnictwo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wynalazki promowane przez firmę: ul. Obroki 133, Katowice, tel.: , fax.:

2 2

3 Szanowni Państwo, Warszawa dn. 06 marca 2012 Po raz dziewiętnasty w Muzeum Techniki NOT organizowana jest retrospektywna wielobranżowa wystawa najnowszych technologii, urządzeń, rozwiązań i wyrobów nagrodzonych w 2011 roku na czołowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Rosji i innych krajach świata. Jakość oraz ilość prezentowanych na świecie polskich wynalazków podwyższa się z roku na rok. Zwiększa się również zasięg działań promocyjnych o inne międzynarodowe targi wynalazczości zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Promocją polskich osiągnięć na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zajmują się już od ponad 20 lat: Eurobusiness-Haller z Katowic oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z Warszawy, współorganizatorzy Giełdy. Polskie wynalazki prezentowane na światowych targach wynalazczości zgłaszane są do oceny międzynarodowego jury w ramach konkursów ogłaszanych przez organizatorów targów. W ocenie prezentowanych rozwiązań jurorzy biorą pod uwagę takie kryteria jak: poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno-marketingową. W 2011 prezentowane polskie wynalazki w najwyższym stopniu spełniały wymienione kryteria zdobywając wysokie wyróżnienia i nagrody. Na targach INNOVA w Brukseli, jury przyznało najwyższą ocenę GRAND PRIX za polski wynalazek pt. Technologia otrzymywania chlorowodorku (2R, 3S) fenyloizoseryny półproduktu leku przeciwnowotworowego Paclitaxel opracowany w Instytucie Chemii Przemysłowej. Sukcesy polskich wystawców to wynik wielkiego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Ich działania na rzecz postępu technicznego i technologicznego zyskują coraz większe uznanie w Europie i na świecie. Udział jednostek sfery nauki w Targach i Wystawach Wynalazczości dofinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katalog (część II) prezentuje wynalazki promowane w 2011 roku przez Eurobusiness-Haller na: 110 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE (Paryż, 28 IV - 08 V); 25 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX (Pittsburgh, VI); 7 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii INST (Taipei, 29 IX 02 X) 60 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (Bruksela, XI); Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA (Casablanca, 30.XI 3. XII r.) Katalog jest również dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: Barbara Haller Prezes Eurobusiness-Haller Wyłączny Przedstawiciel w Polsce Targów: BRUSSELS INNOVA, CONCOURS LEPINE, INPEX, MEDINNOVA; Oficjalny Przedstawiciel w Polsce Targów INST 3

4 4

5 SPIS TREŚCI Wykaz wystawców Giełdy Wynalazków Str. 1. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 7 2. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej 8 3. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 9 4. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT BUJAK Sp. z o.o. Sp. K Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach; Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego; Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Instytut Narządów Zmysłów Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa; Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Częstochowa Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa; Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Instytut Tele- i Radiotechniczny Przemysłowy Instytut Motoryzacji Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki & GreenPoint Sp. z o.o Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach 28 5

6 28. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; ROMA Sp. z o. o. z siedzibą w Grabowcu k/torunia Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Neurosoft Sp. z o.o Instytut Włókiennictwa, Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Materiałów Włókienniczych Instytut Włókiennictwa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SALAG Sp. z o.o Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Technologii Fermentacji Michał Mikulski 41 Informacje o Targach Wynalazczości 2011 wraz z wykazem prezentowanych wynalazków oraz otrzymanych medali i odznaczeń 43 CONCOURS LEPINE INPEX INST BRUSSELS INNOVA MEDINNOVA Kalendarz Targów Wynalazczości organizowanych w 2012 roku przez Eurobusiness Haller 75 Informacje o Eurobusiness-Haller 77 6

7 1. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Pasywny radar akustyczny MAYDAY EURO 2012 Opracowywany w ramach projektu Mayday Euro 2012 Pasywny Radar Akustyczny (PAR) to rozwiązanie wykorzystujące wektorowe czujniki akustyczne (AVS, Acoustic Vector Sensor) do lokalizacji źródeł dźwięku. PAR składa się z: czujników AVS, kamery obrotowej o zmiennej ogniskowej, modułu akwizycji sygnałów, komputera z aplikacją do analizy danych akustyczno-wizyjnych. Sygnały z czujnika AVS są wykorzystywane do obliczenia kierunku dobiegania dźwięku i rozpoznania typu zdarzenia akustycznego. Informacja o wyznaczonej pozycji służy do automatycznego sterowania kamerami wizyjnymi i nakierowania ich na źródło dźwięku. PAR ma zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru bezpieczeństwa (monitoring akustyczny), podczas ochrony imprez masowych oraz zastosowanie militarne m.in. do lokalizacji strzelców. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Józef Kotus, dr inż. Piotr Szczuko, mgr inż. Kuba Łopatka, mgr inż. Piotr Dalka Złoty medal Brussels Innova Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas salonu Nauka dla Gospodarki System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji Celem opracowania wynalazku jest praktyczna implementacja mechanizmów wykrywania i usuwania najczęściej występujących zniekształceń w materiałach dźwiękowych. Algorytmy rekonstrukcji zostały udostępnione w postaci serwisu internetowego, za pomocą którego użytkownicy nieposiadający umiejętności technicznych oraz specjalistycznego oprogramowania mogą zrekonstruować swoje nagrania. W efekcie szerokie grono osób otrzymało dostęp do prostych w użyciu narzędzi pozwalających na rekonstruowanie dźwięku ze starych nagrań. Narzędzia te były wcześniej dostępne jedynie dla specjalistów. Niektóre ze zrekonstruowanych materiałów mogą mieć dużą wartość historyczną lub kulturalną. W przypadku takich nagrań za zgodą właścicieli mogą one zostać upublicznione w ramach serwisu. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Adam Kupryjanow, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya 7

8 Srebrny medal Brussels Innova Brązowy medal Concours Lépine Nominacja do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas salonu Nauka dla Gospodarki System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Zaburzenia układu centralnego objawiają się m.in. poprzez problemy w percepcji szybko wypowiadanych słów. Z powodu specyfiki zaburzenia nie może ono zostać skorygowana za pomocą typowego aparatu słuchowego. Jednym z rozwiązań mających na celu wspomagania procesu percepcji szybkiej mowy jest wydłużenie czasu jej trwania Prezentowane rozwiązanie pozwalana na spowalnianie w czasie rzeczywistym sygnału mowy rejestrowanej przez mikrofon. Jest to możliwe dzięki uzupełnieniu typowego algorytmu spowalniania o algorytmy analizujące zawartość sygnału. W zależności od tempa wypowiedzi, miejsc występowania samogłosek, spółgłosek, ciszy oraz zająknięć mówcy, przetwarzany sygnał jest usuwany lub spowalniany ze zmiennym współczynnikiem. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Adam Kupryjanow, mgr inż. Robert Kosikowski, dr inż. Piotr Odya Złoty medal Brussels Innova Złoty medal 7. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Sposób hydraulicznego transportu na duże odległości materiałów poliziarnistych i urządzenie do wyprowadzania frakcji grubej z rurociągu hydrotransportu Istotą wynalazku jest urządzenie do usuwania z rurociągu hydrotransportu najgrubszych frakcji (często kilkucentymetrowych) z polidyspersyjnej mieszaniny cząstek ciała stałego, które najszybciej opadają na dno rurociągu tworząc osad denny a w skrajnych przypadkach zatory hamujące hydrotransport. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że na trasie rurociągu, w co najmniej jednym punkcie wyprowadza się na zewnątrz, ze strefy przydennej rurociągu frakcję grubą transportowanego materiału. Odbierana frakcja gruba może być kierowana na: hydrocyklony, sita łukowe lub sita wibracyjne. Można również montować na drodze rurociągu separatory płytowe lub lamelowe z wyprowadzeniem w ich dolnej części najgrubszych i najcięższych frakcji ciała stałego, zagrażających stabilnej pracy hydrotransportu. Twórcy: dr inż. Aleksander Pabiś, dr hab. inż. Stanisław Bednarski emerytowany Prof. PK, dr inż. Tadeusz Komorowicz 8

9 Srebrny medal na Wystawie Wynalazków i Innowacji, w ramach Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM Miniaturowy wymiennik ciepła Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy wymiennik ciepła o całkowitej długości korpusu L=45 mm i średnicy D=40 mm, z poprzecznie nawierconymi kanałami o średnicy 2 mm, wykonany z materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. W trakcie badań, uzyskiwano w warunkach przepływu laminarnego i przejściowego, wartości współczynnika przenikania ciepła k od 2000 do 5000 W/m 2 K oraz współczynniki wnikania ciepła α od 7000 do 9600 W/m 2 K a więc znacznie wyższe niż w standardowych wymiennikach płaszczowo-rurowych. Przykładowo dla uzyskania tego samego przyrostu temperatury przy analogicznym wydatku objętościowym obu mediów powierzchnia wymiany ciepła wymiennika typu rura w rurze o średnicy wewnętrznej rury wewnętrznej d w =20 mm musiałaby być około 13 razy większa od powierzchni opisanego mikrowymiennika Twórcy: dr inż. Aleksander Pabiś Zloty medal na Wystawie Wynalazków i Innowacji, w ramach Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów. Przedmiotem wynalazku są innowacyjne fotoinicjatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji kationowej. O atrakcyjności uzyskanych fotoinicjatorów jodoniowych przemawiają zarówno bardzo dobra rozpuszczalność w monomerach, jak i długoterminowa stabilność w warunkach składowania. Konkurencyjność nowo opracowanych fotoinicjatorów jodoniowych wynika jednak przede wszystkim z ich znakomitego dopasowania charakterystyki absorpcji do charakterystyki emisji źródeł światła stosowanych w przemyśle fotochemicznym. Otrzymane nowe fotoinicjatory wykazują znakomitą absorpcję światła przy długości fali 365 nm, emitowanej przez średniociśnieniowe lampy rtęciowe, co umożliwia lepsze wykorzystanie energii tych ekonomicznych źródeł światła UV, a tym samym zwiększenie szybkości procesów fotopolimeryzacji. Stały się, więc rozwiązaniem dotychczasowego problemu technologicznego, dotyczącego złego dopasowania charakterystyki absorpcji komercyjnych fotoinicjatorów do charakterystyki emisji źródeł światła UV. Twórcy: mgr inż. Joanna Ortyl 9

10 Złoty medal Brussels Innova Lider Innowacji 2011 na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego i Międzynarodowej Konferencji EXPOCHEM Srebrny Medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS Medal Marii Skłodowskiej-Curie w Pierwszym Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Nominacja do ZŁOTEGO MEDALU POZNAŃSKICH TARGÓW na Poznańskich Międzynarodowych Targach ITM Zwycięstwo w konkursie MŁODY NAUKOWIEC - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. 4. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 jest ciągnikiem manewrowym, poruszającym się po jednoszynowej trasie podwieszonej. Posiada zasilanie akumulatorowe, a zasięg jego jest ograniczony tylko pojemnością baterii akumulatorów. Przewidziany jest do prac manewrowych (załadowcze, wyładowcze), prowadzonych w przestrzeniach zagrożonych atmosferą wybuchową, w szczególności gazu i pyłu węglowego. Podstawowe zalety: zasilanie akumulatorowe nie ograniczające zasięgu urządzenia, możliwość doładowywania baterii w miejscu pracy poprzez złącze ognioszczelne, płynna, bezstratna regulacja prędkości poprzez przekształtnik elektroenergetyczny, odzysk energii w procesie hamowania, brak negatywnego oddziaływania na środowisko pracy, modułowa konstrukcja urządzenia, możliwość obsługi wciągników elektrycznych, elastyczność kompletacji urządzenia. Twórcy: mgr inż. Hubert Suffner, mgr inż. Zdzisław Budzyński, mgr inż. Krzysztof Kaczmarczyk, mgr inż. Marek Heliński Złoty medal Brussels Innova Złoty medal oraz Nagroda Specjalna Ukrainy podczas VII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii New Time 2011 w Sewastopolu, Złoty medal z Wyróżnieniem na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 10

11 5. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Narzędzia ścierne supertwarde ze spoiwem ceramicznym Przedmiotem wynalazku jest narzędzie ścierne supertwarde z regularnego azotku boru zawierające submikrokrystaliczny korund spiekany lub bez niego i spoiwo ceramiczne stanowiące dewitryfikat szkła układu wieloskładnikowego, jako fazę wiążącą przeznaczone do szlifowania z podwyższonymi prędkościami (powyżej 50m/s) trudno obrabialnych stali stopowych konstrukcyjnych, narzędziowych oraz stopów wysokoniklowych (Inconel, Incoloy). Celem wynalazku jest otrzymania narzędzia ściernego supertwardego efektywnego o wysokiej trwałości, przyjaznego środowisku i charakteryzującego się bardzo dobrą dokładnością wymiarowo kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie ziaren submikrokrystalicznego korundu spiekanego w połączeniu z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru sprzyja obniżeniu energii szlifowania, co wynika ze wzrostu liczebności ostrzy aktywnych w procesie szlifowania. Twórcy: dr inż. Barbara Staniewicz Brudnik, mgr inż. Kazimiera Majewska - Albin Srebrny Medal KIWIE 2011, Seul, Korea Nagroda Specjalna Ministerstwa Nauki Iranu, KIWIE 2011, Seul, Korea Kompozyt diamentowy z udziałem nanometrycznego TiCN i sposób jego wytwarzania Kompozyt diamentowy ma zastosowanie w szczególności do wytwarzania materiałów przeznaczonych na ostrza noży skrawających oraz końcówki nagniataków. Ogólna koncepcja diamentowego kompozytu polega na otrzymaniu materiału, w którym do proszku diamentu wprowadzona jest faza z systemem Ti-Si-C w postaci mikroproszku oraz nanoproszek TiCN. Wprowadzenie nanoczastek TiCN ma na celu ograniczenie obecności mikroporów w opisywanym kompozycie. Dzięki temu otrzymuje się lepszą powierzchnię obrabianego materiału. Spiekanie odbywa się pod ciśnieniem od 7 do 9 GPa w temperaturze od 1970 K do 2200 K. Otrzymany kompozyt, w zależności od zawartości fazy wiążącej ma twardość HV1 od 32GPa do 53GPa, co stanowi wzrost o 19 % twardości w porównaniu z materiałem bez dodatku nanoproszku. Materiały te pozwalają ograniczyć ilość zużywanych substancji chłodząco smarujących w procesie skrawania. Twórcy: Prof. Dr hab. inż. Lucyna Jaworska, Dr inż. Marcin Rozmus, Prof. dr hab. Inż. Ludosław Stobierski, Prof. Dr hab. inż. Jerzy Morgiel, mgr inż. Piotr Wyżga Srebrny Medal Brussels Innova 11

12 6. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Paliwo silnikowe Pb E-20 Przedmiotem wynalazku jest biopaliwo i jego zastosowanie jako paliwo samodzielne lub jako dodatek do benzyn ropopochodnych (węglowodorowych) zasilających silniki o zapłonie iskrowym systemem gaźnikowym oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. W korzystnej postaci paliwo zawiera 93% objętościowych spirytusu gorzelnianego, 4% emulgatora, 2,5% inicjatora zapłonu oraz 0,5% stabilizatora spalania. Może być stosowane w mieszaninie z benzyną handlową Pb-95 oraz Pb-98 w proporcji od 20% do 50% składu mieszaniny paliwa bez dokonywania zmian konstrukcyjnych silnika oraz jako paliwo samodzielne po dokonaniu zmian konstrukcyjnych jednostki napędowej. Produktem spalania tego paliwa przy sprawnie działającym silniku i prawidłowej jego eksploatacji jest dwutlenek węgla CO 2 w normach emisji i para wodna H 2 O. Twórcy: dr inż. Piotr Stanowski, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Prof. nzw. Dr hab. inż. Walery Sienicki Srebrny medal Brussels Innova 7. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT BUJAK Sp. z o.o. Sp. K. Bydgoszcz Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów Przedmiotem wynalazku jest sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów w instalacji do termicznego przekształcania niejadalnych odpadów zwierzęcych. Istota sposobu polega na tym, że przekształcenie termiczne odbywa się z udziałem mieszaniny katalizatorów zaadsorbowanych na drobno i mikroporowatych mineralnych nośnikach z udziałem tlenku wapnia. Zasada działania polega na generowaniu utleniających gazów w całej masie odpadów. W wyniku wspomagania utleniania węgla w komorze spalania powstają tylko nieszkodliwe produkty utleniania, takie jak dwutlenek węgla, woda i sole mineralne. Sposób wg wynalazku stwarza nowe perspektywy równomiernego przekształcenia termicznego odpadów zwierzęcych. Zaletą techniczną sposobu według wynalazku jest zmniejszenie zużycia energii, eliminacja niekompletnego spalania węgla oraz neutralizacja tlenków siarki. Dla zwiększenia adsorpcji kompozytu stosuje się do jego sporządzenia domieszkę bentonitu w ilości 0,5-1,0% masy kompozytu, ewentualnie zeolitu 0,2 do lub porowatych materiałów ilastych. 12

13 Twórcy: Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann- UTP; Zbigniew Czaja, Janusz Wojciech Bujak PROMONT BUJAK Srebrny medal Brussels Innova 8. Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Neutralizator paliw Neutralizator paliw to urządzenie zwiększające bezpieczeństwo w transporcie lądowym, wodnym, lotniczym oraz przemyśle petrochemicznym. Neutralizator nie dopuszcza do zapalenia się lub wybuchu paliwa w trakcie wypadku. Wyposażony jest w zintegrowany system sterująco-diagnozujący. Zaletą naszego urządzenia jest prostota działania. Zbiornik z paliwem jest monitorowany przez czujniki. W przypadku uszkodzenia powierzchni zbiornika nastąpi inicjalizacja procesu neutralizacji. W trakcie procesu inicjalizacji poprzez cykl reakcji chemicznych nastąpi wytworzenie dużej ilości gazu niepalnego i neutralnego. Wytworzone ciśnienie spowoduje wprowadzenie substancji neutralizującej do zbiornika z paliwem. Wprowadzona do zbiornika substancja bardzo szybko neutralizuje paliwo powodując jego niepalność. Twórcy: Marcin Kiwak, Michał Walczak, Jerzy Maduzia, Krzysztof Smyczek Srebrny medal Brussels Innova Nagroda Specjalna Targów Brussels Innova 9. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Oddzielacz nerki od kręgosłupa ryb Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oddzielania nerek od kręgosłupów ryb po filetowaniu. Jest ono wykorzystywane w liniach odzyskiwania mięsa ryb białych, np. dorszy, czarniaków itp., z kostnych pozostałości po ich filetowaniu. Jego zadaniem jest odcinanie fragmentu kręgoslupa wraz z przylegajacą do niego nerką, będącą głównym źródłem zanieczyszczenia mięsa zawartą w niej krwią. Wycięcie nerki umożliwia otrzymywanie w operacji separacji rozdrobnionego mięsa, niewymagającego wypłukiwania krwi i pozostałości osłaniających ją błon. W działaniu prototypu wykorzystano pewną charakterystyczną cechę obrabianego surowca, dzięki której można go ułożyć w szczelinie pomiędzy dwiema prowadnicami w sposób umożliwiający proste odcięcie części kręgosłupa z nerką. Twórcy: dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło prof. nadzw, mgr inż. Michał Sikora Srebrny medal Brussels Innova 13

14 10. Instytut Metali Nieżelaznych Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową Innowacyjność aminowej metody odsiarczania pasty akumulatorowej polega na wykorzystaniu oryginalnego modelu chemicznego procesu - solwatacyjnych właściwości roztworu wodnego trieetylenotertraaminy. TETA umożliwia przeprowadzenia do fazy ciekłej całej molekuły siarczanu(vi) ołowiu(ii) i dwuetapową regenerację ekstrahenta działaniem CO 2 i Ca(OH) 2. Pasta odsiarczona zawiera < 0.5 % S. Proces można prowadzić w obiegu zamkniętym, a straty ekstrahenta są relatywnie niewielkie (12 kg/mg pasty). Technologia jest bezściekowa i bezodpadowa wszystkie jej produkty znajdują zastosowania przemysłowe. Przetop pasty odsiarczonej metodą aminową jest mniej inwazyjny dla środowiska poprzez zdecydowane obniżenie stężenia SO 2 w emitowanych gazach do poziomu 0,012 g/nm 3, 60 % redukcję masy żużla metalurgicznego, wzrost uzysku ołowiu (>99%), obniżenie zużycia dodatków technologicznych (koksu o 56%, żelaza o 93% i sody 53%). Twórcy: mgr inż. Zbigniew Szołomicki; dr inż. Andrzej Chmielarz ; dr inż. Jan Mrozowski; dr inż. Ryszard Prajsnar; mgr inż Józef Wolarek; mgr inż.leszek Skawiński; mgr inż. Aleksandra Celarek; mgr inż. Marek Hanzel Złoty Medal Brussels Innova Bezodpadowa technologia utylizacji popiołożużli ze składowisk poprzez wydzielenia węgla metodą flotacji pianowej Dużą grupę produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego stanowią odpady będące mieszaniną popiołu i żużla. Materiały te, po odpowiednim przygotowaniu, mogą stanowić źródło surowców do różnych zastosowań. Możliwości wykorzystania zależą od własności produktów wyodrębnionych z odpadów. Utylizując odpady paleniskowe uzyskujemy jeszcze jeden ważny atut, jakim jest odzysk terenów na którym są one składowane. Opracowana przez Instytut Metali Nieżelaznych technologia polega na utylizacji popiołożużli poprzez wydzielenie węgla metodą flotacji pianowej. Jest to innowacyjna, proekologiczna technologia całkowitej utylizacji zdeponowanych odpadów, z pozyskaniem produktów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania produkt pierwszy (węglowy koncentrat flotacyjny) przeznaczony do powtórnego spalenia, poprawiający bilans energetyczny elektrociepłowni oraz produkt drugi spełniający wymagania np. budownictwa drogowego. Instytut Metali Nieżelaznych opracował również nowe konstrukcje urządzeń dla realizacji tej technologii. Twórcy: dr inż. Andrzej Wieniewski, prof.imn; Skorupska, mgr inż. Norbert Kubacz mgr inż. Jan Gramała, dr inż. Bożena Srebrny Medal Brussels Innova 14

15 11. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego Odpady z kruszenia akumulatorów są separowane metoda sitową i wodną, w postaci pasty, części metalicznych ołowiu i tworzyw. Odpadowy elektrolit kierowany jest do procesu hydrometalurgicznego przerobu pyłów otrzymywanych z odpylania gazów z pieców obrotowo wahadłowych w procesie wytapiania ołowiu z odpadów. Przerób pirometalurgiczny materiałów ołowionośnych, tj. frakcji metalicznej i pasty ołowiowej prowadzi się oddzielnie w piecu obrotowo wahadłowym. Przekładki pełnią tu rolę redukcyjną i dodatkowego źródła energii. Żużle, powstające w procesie przetopu, zagospodarowane są na bieżąco w drugim piecu obrotowo wahadłowym w formie topnika do wsadu bazowego. Gazy technologiczne poddawane są odpylaniu i odsiarczaniu. Tworzywa są kruszone na produkt regranulat i kierowane do wtryskarek. Twórcy: prof. dr spec. inż. Ryszard Chamer, mgr inż. Zygmunt Kurek, inż. Jacek Orski Złoty Medal z wyróżnieniem Brussels Innova Piec metalurgiczny do utleniania metali nieżelaznych i ich stopów Piec metalurgiczny obrotowo wahadłowy do utleniania metali i ich stopów, zwłaszcza metali nieżelaznych. Jego zaletą jest zwiększenie efektywności procesu utleniania oraz eliminacja niekorzystnego zjawiska obtaczania się materiału, utrudniającego kontakt z tlenem. W tym celu wykonano pięć półek ceramicznych, co powoduje zrzucanie materiału z wysokości półki i jego równomierne rozsypywanie na dużej powierzchni. Wpływa to korzystnie na rozwinięcie powierzchni kontaktu wsadu z atmosfera utleniającą oraz podniesienie i wyrównanie temperatury wsadu w piecu przez zwiększony dostęp płomienia palnika do wsadu. Unoszenie i zrzucanie wsadu zwiększa intensywność mieszania, eliminując jednocześnie warstwę wsadu nieposiadającą kontaktu z tlenem. Twórcy: prof. dr spec. inż. Ryszard Chamer, mgr inż. Franciszek Czechowski, mgr. inż. Ewa Szydłowska Błaszak, mgr inż. Zygmunt Kurek, mgr inż. Jan Kopeć, inż. Jacek Orski Srebrny Medal Brussels Innova 12. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. Analizator reologiczny Analizator przydatny w badaniach wielu materiałów, których istotą są właściwości reologiczne w badaniach struktury oraz przemian strukturalnych szerokiego asortymentu materiałów polimerowych - od lepkich cieczy, przez plastyczne typu pasty, 15

16 lepkoplastycznosprężyste, lepkosprężyste do sprężystych oraz kruchych o znikomej niesprężystości. Jest uniwersalnym pod względem skali zastosowań, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem pomiarowym, zapewniającym dużą dokładność badań przy relatywnie niskich kosztach oprzyrządowania. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, mgr inż. Wojciech Fraszewski, mgr inż. Ireneusz Mizgalski, prof. dr hab. Stefan Poliszko Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mgr inż. Maciej Szczepka, mgr inż. Wojciech Taterczyński Srebrny medal INST Taipei Sposób spawania blach cienkich Sposób według wynalazku dotyczy regulacji struktury spoiny i charakteryzuje się tym, że aparat spawalniczy wyposaża się w mikrostrumieniowe urządzenie do bezpośredniego chłodzenia uformowanej spoiny i w sposób ciągły monitoruje się rozkład temperatur na powierzchni spoiny i jednocześnie prowadzi się komputerową numeryczną analizę rozkładu temperatur wewnątrz otrzymanej spoiny. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn prof. nzw. Politechniki Śląskiej, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Brązowy medal INST Taipei Dyplom od firmy Belgrade Association of Inventors and Authors of Technical Improvements Award Special Recognation INST Taipei Dyplom od firmy Association Russian Hours for International Scientific and Technological Cooperation INST Taipei Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że przygotowane uprzednio tusze umieszcza się w tunelu chłodzącym z modułową instalacją mikrostrumieniową, a po wprowadzeniu do półtusz kontrolnych czujników temperatury, prowadzi się proces chłodzenia półtusz za pomocą mikrostrumieniowego nadmuchu zimnego gazu o temperaturze od 0 o C do minus 20 o C i okresowego zraszania mikrostrugami cieczy. Stosuje się mikrostrugi gazu i cieczy o średnicy od 100 do 300 mikronów, aż do uzyskania zaplanowanych temperatur na powierzchni i wewnątrz półtusz. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski COBRABiD, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, COBRABiD, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Srebrny medal INST Taipei 16

17 Sposób schładzania lub ogrzewania produktów płynnych zwłaszcza płynnych produktów spożywczych Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że stosuje się bezpośrednio działający grzewczy lub chłodzący gaz w postaci mikropęcherzyków. Mikropęcherzyki przemieszczają się, równomiernie, w całej masie jako chłodzące lub ogrzewające medium w płynie poddanym obróbce i chłodzą, bądź ogrzewają ten płyn. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Srebrny medal INST Taipei 13. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach Instytut Badawczy Dróg i Mostów Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych W ramach projektu opracowano skład mieszanki złożonej z materiałów odpadowych: fosfogipsów oraz popiołów, ulepszonej spoiwem, do zastosowania w warstwach ulepszonego podłoża drogowego. Istotą wynalazku było zneutralizowanie fosfogipsu, o bardzo kwaśnym ph, który pochodzi z produkcji kwasu fosforowego, materiałem alkalicznym popiołem. Uzyskany produkt może być używany do budowy dróg bez szkody dla środowiska. Jest wytrzymały na ściskanie i mrozoodporny. Jego trwałość i bezpieczeństwo ekologiczne zostały potwierdzone w praktyce. Wykorzystanie wynalazku pozwoliłoby na zagospodarowanie 70 mln ton fosfogipsów znajdujących się na składowiskach w Polsce. Twórcy: dr inż. Stanisław Folek, dr inż. Barbara Walawska, mgr inż. Jolanta Miśkiewicz, Kazimierz Krauze, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dr inż. Jadwiga Wilczek, inż. Mieczysław Przygoda Złoty medal Brussels Innova Nagroda specjalna: Nagroda Technopol Moscow, Rosja 14. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych 17

18 Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych, pozwalająca na uzyskanie produktu handlowego dla energetyki zawodowej. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej on-line nie powodując przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych. Technologia, umożliwia produkcję granulatu w systemie gwarantującym ciągłość pracy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i pozwala na zagospodarowanie mułów węglowych uciążliwych dla środowiska drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, istotnie eliminuje koszty, związane z koniecznością składowania mułów w osadnikach ziemnych oraz z uwagi na zawartość sorbentu umożliwia częściowe odsiarczanie spalin podczas procesu spalania. Twórcy: Andrzej Szymkiewicz, Jan Józef Hycnar, Andrzej Fraś, Rafał Przystaś, Marcin Józefiak, Ireneusz Baic Złoty medal Brussels Innova 15. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych Przedmiotem wynalazku jest technologia wykorzystania pyłów stalowniczych w przemyśle szklarskim jako składnik do produkcji fryty szklanej lub jako substytut barwników używanych do produkcji i zdobienia szkła gospodarczego. Sposób wykorzystania pyłów stalowniczych do produkcji fryty szklanej polega na wymieszaniu pyłów stalowniczych i żużla wielkopiecowego o granulacji poniżej 2 mm w proporcji od 1:1 do 1:3 oraz 5 % wagowych sody i zeszkliwienia w wannie szklarskiej w temperaturze C. Otrzymany w ten sposób materiał drobnoziarnisty ma zastosowanie jako substytut piasku w robotach inżynierskich i budowlanych. Natomiast sposób wykorzystania pyłów stalowniczych jako substytut barwników używanych do produkcji i zdobienia szkła gospodarczego polega na wprowadzeniu do mieszanki surowcowej pyłu stalowniczego w ilości od 5 do 15 % w zależności od pożądanej barwy lub zdobienia gotowych wyrobów szklanych metodą pudrowania. Wykorzystanie pyłów stalowniczych w przemyśle szklarskim poza systemem dozowania nie wymaga istotnych modyfikacji w procesie produkcji szkła. Twórcy: Teresa Gulińska, Jacek Grabowski, Ireneusz Baic, Małgorzata Adamczyk, Zofia Stoch Brązowy medal Concours Lépine 16. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Regionalne zarządzanie bezpieczeństwem narzędzia wspomagające zarządzanie - PomRisc 18

19 PomRisc jest narzędziem wykorzystywanym do oceny stopnia zaawansowania integracji systemu ratownictwa na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Metodyka - ocena opiera się na szczegółowej diagnozie elementów systemu reagowania (podmiotów wchodzących w skład systemu ratownictwa) oraz na określeniu na tej podstawie, zgodnie z teorią Blue ocean strategy, elementów i kierunków oczekiwanych zmian i doskonalenia. Integracja podmiotów tworzących system ratownictwa jest podstawowym zadaniem organów samorządowych, a metodyka PomRisc skutecznie diagnozuje system ratownictwa. PomRisc jest jedynym narzędziem o tak kompleksowym podejściu do zagadnienia, a także w sposób innowacyjny i komplementarny na skalę europejską przedstawia ocenę sytemu bezpieczeństwa na terenie objętym badaniem. Administracja samorządowa otrzymała unikatowe narzędzie wspierające działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, bezpośrednio przekładające się na społeczność lokalną poprzez wczesną diagnozę zagrożeń i możliwości ich wystąpieniem, jak również oszczędności finansowe przeznaczane na likwidację skutków sytuacji kryzysowych. Twórcy: Kierownik projektu dr inż. Dariusz Wróblewski Zespół Wykonawczy: dr inż. Eugeniusz W. Rogulski, mgr inż. Jerzy Prasuła, mgr Anna Kołodziej-Saramak, mgr inż. Tomasz Wilczyński, mgr inż. Tomasz Sowa, mgr inż. Rafał Zakrzewski, mgr inż. Daniel Kwiatkowski Brązowy medal Concours Lépine Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami Aplikacja jako narzędzie wspomagające edukację lokalnych społeczności stanowi bazę wiedzy z obszarów nauki i nowoczesnej technologii na potrzeby bezpieczeństwa ludności i ochrony przeciwpożarowej, Program autorski /A-Ratownictwo OSP, B-Ochrona ludności/, to zestaw szkoleń i ćwiczeń praktycznych ze sprzętem /blended learning/. Zawiera praktyczne wskazówki dla OSP i służb ratowniczych, a także dla producentów wyrobów służących bezpieczeństwu powszechnemu. Materiały edukacyjne w sposób innowacyjny i komplementarny na skalę europejską kreują zasady zachowania i postępowania w sytuacjach zagrożeń. Projekt stanowi także wsparcie dla Szefa OCK i innych jednostek uczestniczących w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Materiały zamieszczone zostały na portalu Wioska Internetowa www. wioskainternetowa.pl; Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Jan Kielin, mgr Piotr Ekiert, mgr inż. Tomasz Sobieraj Brązowy medal Concours Lépine Innowacja Nominowana do Godła Teraz Polska w IV edycji Konkursu Teraz Polska dla Przedsięwzięć Innowacyjnych w 19

20 Nagroda Główna Edura 2011 w kategorii Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia - VIII Międzynarodowa Wystawa "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe GAM Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze GAM to urządzenie gaśnicze spełniające dwie funkcje funkcję urządzenia gaśniczego mgłowego działającego automatycznie oraz funkcję typowej gaśnicy. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze zapobiegające wystąpieniu zjawiska rozgorzenia, to gaśnica ze środkiem gaśniczym, jakim jest mgła wodna, uruchamiana w trybie automatycznym (bezobsługowym) i nieautomatycznym. Mgła wodna i rozpylone strumienie wodne wykorzystywane w GAM są środkiem bezpiecznym dla ludzi, przyjaznym dla środowiska, wyposażenia obiektów biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych i sakralnych. Woda wykorzystywana do generowania mgły wodnej w GAM jest najtańszym, najbardziej ekologicznym środkiem gaśniczym. Praca zrealizowana w ramach projektu O R finansowanego przez MNiSW. Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Paweł Brożek, mgr inż. Daniel Małozięć, mgr inż. Wiktor Wąsik, mgr inż. Jerzy Prasuła Srebrny Medal Brussels Innova Srebrny medal Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk Jest to kompozycja nietoksycznego, biodegradowalnego środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk, wytwarzanego na bazie związków powierzchniowo czynnych nowej generacji. Przeprowadzone badania z zastosowaniem sprzętu naziemnego i samolotu gaśniczego potwierdziły wyższą niż wody skuteczność działania produktu w stężeniu użytkowania 0,5%. Stosowanie środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk, zdecydowanie skróci czas trwania trudnych i długotrwałych akcji ratowniczych, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Praca finansowana ze środków MNiSW w latach jako projekt badawczo-rozwojowy Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczogaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, dr inż. Joanna Rakowska, mgr Bożenna Porycka, prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska, dr inż. Twardochleb Bożena, mgr inż. Anna Jaszkiewicz, Koenig Kornelia, mgr Marek Lukosek, mgr inż. Renata Fiszer, mgr Beata Tarczyńska Złoty medal z wyróżnieniem przyznany na Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS Medal im. Marii Skłodowskiej Curie w I Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców Wyróżnienie przyznane podczas IX Edycji Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 w dziedzinie ochrony środowiska 20

21 17. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Rękawice ochronne z mikrokapsułami sygnalizującymi przebicie chemiczne Rękawice ochronne z mikrokapsułami sygnalizującymi przebicie chemiczne są wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lub kauczuku syntetycznego. W strukturę rękawic wbudowane są polimerowe mikrokapsuły z barwnikami, wykonane techniką suszenia rozpryskowego. Integracja mikrokapsuł z materiałem rękawic odbywa się na etapie procesu technologicznego poprzez wykorzystywanie napylania mikrokapsuł pomiędzy kolejnymi etapami zanurzania formy ceramicznej lub rozpuszczanie mikrokapsuł w zdyspergowanym roztworze stosowanym w jednym z cykli zanurzania formy ceramicznej. Zamknięte w mikrokapsułach barwniki wskaźnikowe charakteryzują się zmianą koloru w kontakcie z kwasami oraz zasadami. Zmiana koloru rękawic w miejscu kontaktu ze związkami chemicznymi sygnalizuje ich uszkodzenie i konieczność wycofania z użytku. W ten sposób uzyskuje się system sygnalizujący uszkodzenie i utratę właściwości ochronnych rękawic w wyniku kontaktu z niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Twórcy: mgr inż. Rafał Hrynyk Srebrny medal Brussels Innova 18. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjnoschładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia sygnału sterującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym, pracującej w układzie rozruchowo-zabezpieczającym szeregowo ze stacją obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny parowej o niewystarczającym przełyku. Sposób charakteryzuje się tym, że sygnałem ograniczającym położenie zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny jest sygnał ciśnienia pary za stacją redukcyjno-schładzającą, obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny, który przetwarza się w bloku matematycznym nieliniowym, korzystnie o charakterystyce monotonicznie malejącej z ograniczeniami. W innym sposobie, sygnałem ograniczającym położenie zaworu parowego stacji jest sygnał uchybu ciśnienia pary, za stacją redukcyjno-schładzającą, obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny który przetwarza się w regulatorze ciśnienia z ograniczeniami, korzystnie o charakterystyce proporcjonalnej. Sposób tworzenia sygnału sterującego według wynalazku zapewnia ciągłość pracy bloku energetycznego przy nieznacznie przedłużonym czasie działania zaworów bezpieczeństwa zainstalowanych na wylocie pary z kotła w warunkach zrzutów obciążeń. 21

22 Twórcy: praca zbiorowa Złoty medal Brussels Innova Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości Concours Lépine Wyróżnienie specjalne od Azjatyckiego Stowarzyszenia Wynalazców oraz Wyróżnienie specjalne Stowarzyszenia Twórców Własności Intelektualnej Malezji na Międzynarodowej Wystawie INST Taipei. 19. Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia Reaktor oraz technologia produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME Przedmiotowy reaktor jest urządzeniem o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i konstrukcyjnego. Dedykowany jest do produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME (FAEE) z oleju alg morskich oraz surowych, rafinowanych i zużytych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Biopaliwa tego typu są substytutem oleju napędowego, a więc paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesel). Proces produkcji FAME może odbywać się jedno, dwu lub trój etapowo w sposób okresowy lub półciągły (kaskadowy). Reaktor posiada unikatową konstrukcje, która wraz z technologią wytwarzania pozwala na uzyskanie biopaliwa o wysokiej czystości z pełnym wyrugowaniem frakcji glicerynowej oraz o wysokim stopniu czystości w bardzo krótkim okresie 1,5 godz. Zastosowanie innowacji technologicznych i konstrukcyjnych pozwoliło na ograniczenie ilości zastosowanych substratów, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów produkcji biopaliwa. Twórcy: Dr inż. Grzegorz Wcisło Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii INST Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine 20. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Instytut Narządów Zmysłów Platforma Badań Zmysłów Platforma Badań Zmysłów to przenośne urządzenie, służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Platforma wyposażona jest w różnorodne testy, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie w/w narządów. Zaburzenia takie, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka. Urządzenie zbudowane jest w 22

23 oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny i przenośne komputery, wyposażone w słuchawki audiometryczne i przycisk badanej osoby. Platforma umożliwia przesyłanie, za pośrednictwem Internetu, wyników badań do systemu centralnego, wyposażonego w nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające zarządzanie programem oraz bieżący nadzór nad jakością i liczbą wykonanych badań. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane. Twórcy: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA 21. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Częstochowa Nowy materiał w technologii budowy nawierzchni drogowych. Nawierzchnia betonowa będzie zaformowana na gumie o ustabilizowanej nośności = 50 µ Pa dla dróg lokalnych o kategorii ruchu KR 3. Konstrukcja została wykonana z warstwy podbudowy o wysokości 8-10 cm z betonu B 20, wykonanego na kruszywie grubym o granulacji mm. Innowacyjność rozwiązania polega na wbudowaniu w składzie frakcję kruszywa drobnego 0-2 mm odpadów przemysłowych o kodzie... pozyskiwanych w Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie w technologii wypłukiwania części mineralno-organicznych. Pozyskany odpad zostaje poddany obróbce domineralizowania, przyjmując funkcje nośnika modyfikatorów uszczelniających typu BS, o ogólną masę betonu po jego zaformowaniu. Na tak przygotowaną podbudowę wykonuje się warstwę ścierną z betonu B 35 o kruszywie grubym, łamanym o frakcji do 16 mm. Twórcy: Prezes mgr inż. Rafał Lewandowski, mgr inż Tadeusz Głowacki, Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk Złoty medal Brussels Innova Nagroda specjalna: Nagroda AGEPI, Mołdawia 22. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Nowe narzędzie do pomiaru współczynnika tarcia dla powierzchni płaskich Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia powierzchni płaskich, zwłaszcza do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni drogowych i posadzek przemysłowych. 23

24 Urządzenie do badania współczynnika tarcia wykorzystuje do pomiaru koło pomiarowe pokryte gumą sprzęgnięte z silnikiem elektrycznym przekładnią z paskiem zębatym wykorzystujące do pomiaru współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego pomiar prędkości obrotowej i momentu obrotowego przekazywanego bezpośrednio na koło pomiarowe mierzonego przy użyciu dwóch enkoderów. Urządzenie należy ustawić na badanej powierzchni. Zespół pomiarowy ciężarem własnym dociska koło pomiarowe do badanej powierzchni. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Marlena Rajczyk, Dr inż. Jarosław Kalinowski Srebrny medal Concours Lépine Nowa geometria elementu do obróbki betonu Nowe narzędzie robocze do zacierania powierzchni betonowych stanowi tarcza w postaci dysku o średnicy D oznaczona na rysunku numerem 1 z przymocowanymi do niej trzema elementami roboczymi oznaczonymi nr 2. Elementy robocze mają kształt wycinków pierścienia i są oznaczone indeksem 2. Średnica wewnętrzna pierścienia którego wycinek stanowi element roboczy wynosi d=d/6. Elementy robocze ułożone są symetrycznie i mają takie właściwości geometryczne że po ich ułożeniu w tarczy powstają trzy wycięcia o stałej szerokości g=d/12 oznaczone indeksem 3 przebiegające od środka tarczy do jej krawędzi zewnętrznej. Elementy robocze są symetrycznie rozmieszczone względem środka tarczy noszącej. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, mgr inż. Mohammad Al. Mashadani Srebrny medal Brussels Innova 23. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nowa konstrukcja maty filtracyjnej do usuwania nadmiaru wody i powietrza ze świeżo formowanej mieszanki betonowej Mata filtracyjna oddziela świeżo formowaną mieszankę betonową od powierzchni deskowania umożliwiając odpływ nadmiaru wody i powietrza z powierzchni formujących. Rozwiązanie to ułatwia i umożliwia całkowite wypełnienie deskowania mieszanką betonową. Usunięcie powietrza poprzez matę filtracyjną eliminuje defekty w postaci kawern po pęcherzykach powietrza. Odpływ nadmiaru wody agresywnej wpływa korzystnie na właściwości fizyko mechaniczne zaformowanej powierzchni takie jak: - zwiększenie wytrzymałości na ściskanie - zwiększenie twardości powierzchni - zwiększenie odporności powierzchni na ścieranie 24

25 Mata filtracyjna oddziela powierzchnię formowanej mieszanki betonowej od deskowania. Właściwości maty filtracyjnej pozwalają na przepływ powietrza i wody wewnątrz maty i ich skuteczne odprowadzenie na zewnątrz formowanych elementów betonowych. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Marlena Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Arnold Pabian Wyróżnienie Specjalne Targów Wynalazczości Concours Lépine Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF 24. Instytut Tele- i Radiotechniczny Analizator jakości linii kablowych przeznaczony do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych Opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Analizator Jakości Linii Kablowych jest urządzeniem probierczym przystosowanym do przeprowadzania wysokonapięciowych prób kabli energetycznych, a w szczególności w górnictwie dołowym. Napięcie probiercze do 25 kv, z ograniczeniem prądowym do 2 ma umożliwia pracę z większością stosowanych linii kablowych. Zdalne sterowanie pracą urządzenia, podnosi znacząco bezpieczeństwo obsługi w czasie wykonywania prób wysokonapięciowych. Możliwość rejestrowania i archiwizacji parametrów przeprowadzanych prób napięciowych pozwala na obiektywizację wyników pomiarowych. Wykonane wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci urządzenia, które następnie mogą być odczytane za pomocą komputera PC poprzez złącze USB. Urządzenie wyposażono w podwójny system zasilania z napięcia sieciowego, lub też z akumulatora. Ergonomiczna obudowa oraz mały ciężar pozwala na wygodny transport w podziemiach kopalń. Twórcy: Zespół pracowników Centrum Badawczego Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Brązowy medal Concours Lépine Nowatorski przekładnik prądowy o wysokiej dynamice i liniowości w technologii PCB Nowatorski przekładnik prądowy wykonany w postaci transformatora bezrdzeniowego w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych. Zasada działania przetwornika jest taka sama jak cewki Rogowskiego przez co charakteryzuje się doskonałą liniowością w bardzo dużym zakresie mierzonych prądów oraz szerokim pasmem pomiarowych. Tradycyjną technologię wykonywania przetwornika polegającą na nawijaniu zwojów drutu na pierścieniu z materiału niemagnetycznego, charakteryzującą się dużą pracochłonnością oraz małą powtarzalnością parametrów przetwornika, zastąpiono technologią PCB. Dzięki temu uzyskano przetworniki o bardzo dużej powtarzalności parametrów. Predysponuje je to do stosowanych w energetyce zabezpieczeń w układach sumacyjnych ziemnozwarciowych, ziemnozwarciowych czułych i kierunkowych. 25

XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU

XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU XX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2012 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 05 07 lutego 2013 TOM 1 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 06

Bardziej szczegółowo

1. Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce Dr inż.

1. Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych Technologii Metali Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce Dr inż. Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller na Targach Wynalazczości Concours Lepine 2011 w pawilonie polskim wraz z przyznanymi nagrodami 1. Politechnika Świętokrzyska, Centrum Laserowych

Bardziej szczegółowo

XVII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2009 ROKU

XVII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2009 ROKU XVII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2009 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 11 12 lutego 2014 TOM 2 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH NA 111 TARGACH CONCOURS LEPINE 2012 27.04 08.05.2012, PARYŻ

WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH NA 111 TARGACH CONCOURS LEPINE 2012 27.04 08.05.2012, PARYŻ WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH NA 111 TARGACH CONCOURS LEPINE 2012 27.04 08.05.2012, PARYŻ 1. Instytut Techniki Górniczej KOMAG dr inż. Andrzej Drwięga, mgr inż. Zdzisław Budzyński, mgr inż. Dariusz Czerniak,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM GRAND PRIX TARGÓW BRUSSELS INNOVA 2013 Katedry Anatomii, Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie; Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI KATALOG LAUREATÓW KONKURSU 2005-2006 Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce katalog prezentujący innowacyjne wyroby i technologie - laureatów IX i X edycji Konkursu Polski

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku

XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku Centrum Nauki Kopernik XXI GIEŁDA WYNALAZKÓW nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2013 roku wspierana finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAUREATÓW XVII EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

KATALOG LAUREATÓW XVII EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2014 KATALOG LAUREATÓW XVII EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI KATALOG LAUREATÓW XVII EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE Kielce, październik 2013 Projekt pt. Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej (SWWS) dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAUREATÓW XVI EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

KATALOG LAUREATÓW XVI EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2013 KATALOG LAUREATÓW XVI EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI KATALOG LAUREATÓW XVI EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2014 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2014 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2014 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Innowacyjne produkty Dolnego Śląska Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Wrocławskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

System CRM konieczność

System CRM konieczność System CRM konieczność czy fanaberia? WYWIAD: Relacja z prac montażowych światłowodowych czujek temperatury na przenośnikach taśmowych w Dalkia Poznań ZEC. Strona 39 Strona 78 Polska technologia rozkładu

Bardziej szczegółowo

nr 01/2008 (3) spis treści od redakcji aktualności str. 3 nowe produkty str. 4 temat wydania termowizja str. 6

nr 01/2008 (3) spis treści od redakcji aktualności str. 3 nowe produkty str. 4 temat wydania termowizja str. 6 od redakcji nr 01/2008 (3) wydawca INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44 fax 032/ 205 33 77 dodatkowe informacje i subskrypcja www.podkontrola.pl redakcja Paweł Głuszek

Bardziej szczegółowo

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013 k w a r t a l n i k Pismo branży ochrony środowiska; www.pie.pl/czasopismo/html nr 4/68/2013 Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie str. 5 Ekolaury AD 2013 rozdane str. 7 Zielony

Bardziej szczegółowo

enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2008 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2008 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2008 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Regionalne Centrum Innowacji

Bardziej szczegółowo

indeks Profesor Jerzy Buzek doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 69 ROK 2012

indeks Profesor Jerzy Buzek doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 69 ROK 2012 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 69 ROK 2012 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Profesor Jerzy Buzek doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH W PAWILONIE POLSKIM

WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH W PAWILONIE POLSKIM 113 MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI 30.04. - 11.05. 2014, Paryż PATRONAT HONOROWY NAD PAWILONEM POLSKIM: WYKAZ WYNALAZKÓW PREZENTOWANYCH W PAWILONIE POLSKIM 1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Bardziej szczegółowo

enterprise europe Innowator Śląska 2011 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

enterprise europe Innowator Śląska 2011 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2011 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. Regionalne Centrum Innowacji

Bardziej szczegółowo

I WDROŻENIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

I WDROŻENIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDANIE SPECJALNE 2013 I WDROŻENIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INNOWACYJNE PROJEKTY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UCZELNIANEJ WSPÓŁPRACA Z REGIONEM I OTOCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne

Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 RENATA ABA-NIERODA* Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw a standardy ekologiczne Słowa kluczowe: innowacja, innowacyjność,

Bardziej szczegółowo