XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki marca 2012 TOM 2 Wydawnictwo dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wynalazki promowane przez firmę: ul. Obroki 133, Katowice, tel.: , fax.:

2 2

3 Szanowni Państwo, Warszawa dn. 06 marca 2012 Po raz dziewiętnasty w Muzeum Techniki NOT organizowana jest retrospektywna wielobranżowa wystawa najnowszych technologii, urządzeń, rozwiązań i wyrobów nagrodzonych w 2011 roku na czołowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Rosji i innych krajach świata. Jakość oraz ilość prezentowanych na świecie polskich wynalazków podwyższa się z roku na rok. Zwiększa się również zasięg działań promocyjnych o inne międzynarodowe targi wynalazczości zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Promocją polskich osiągnięć na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zajmują się już od ponad 20 lat: Eurobusiness-Haller z Katowic oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z Warszawy, współorganizatorzy Giełdy. Polskie wynalazki prezentowane na światowych targach wynalazczości zgłaszane są do oceny międzynarodowego jury w ramach konkursów ogłaszanych przez organizatorów targów. W ocenie prezentowanych rozwiązań jurorzy biorą pod uwagę takie kryteria jak: poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno-marketingową. W 2011 prezentowane polskie wynalazki w najwyższym stopniu spełniały wymienione kryteria zdobywając wysokie wyróżnienia i nagrody. Na targach INNOVA w Brukseli, jury przyznało najwyższą ocenę GRAND PRIX za polski wynalazek pt. Technologia otrzymywania chlorowodorku (2R, 3S) fenyloizoseryny półproduktu leku przeciwnowotworowego Paclitaxel opracowany w Instytucie Chemii Przemysłowej. Sukcesy polskich wystawców to wynik wielkiego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Ich działania na rzecz postępu technicznego i technologicznego zyskują coraz większe uznanie w Europie i na świecie. Udział jednostek sfery nauki w Targach i Wystawach Wynalazczości dofinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katalog (część II) prezentuje wynalazki promowane w 2011 roku przez Eurobusiness-Haller na: 110 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE (Paryż, 28 IV - 08 V); 25 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX (Pittsburgh, VI); 7 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii INST (Taipei, 29 IX 02 X) 60 Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA (Bruksela, XI); Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA (Casablanca, 30.XI 3. XII r.) Katalog jest również dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: Barbara Haller Prezes Eurobusiness-Haller Wyłączny Przedstawiciel w Polsce Targów: BRUSSELS INNOVA, CONCOURS LEPINE, INPEX, MEDINNOVA; Oficjalny Przedstawiciel w Polsce Targów INST 3

4 4

5 SPIS TREŚCI Wykaz wystawców Giełdy Wynalazków Str. 1. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 7 2. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej 8 3. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 9 4. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT BUJAK Sp. z o.o. Sp. K Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Metali Nieżelaznych Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach; Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego; Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Instytut Narządów Zmysłów Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa; Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Częstochowa Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa; Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Instytut Tele- i Radiotechniczny Przemysłowy Instytut Motoryzacji Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki & GreenPoint Sp. z o.o Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach 28 5

6 28. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; ROMA Sp. z o. o. z siedzibą w Grabowcu k/torunia Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Neurosoft Sp. z o.o Instytut Włókiennictwa, Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Materiałów Włókienniczych Instytut Włókiennictwa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SALAG Sp. z o.o Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Technologii Fermentacji Michał Mikulski 41 Informacje o Targach Wynalazczości 2011 wraz z wykazem prezentowanych wynalazków oraz otrzymanych medali i odznaczeń 43 CONCOURS LEPINE INPEX INST BRUSSELS INNOVA MEDINNOVA Kalendarz Targów Wynalazczości organizowanych w 2012 roku przez Eurobusiness Haller 75 Informacje o Eurobusiness-Haller 77 6

7 1. Politechnika Gdańska, Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Pasywny radar akustyczny MAYDAY EURO 2012 Opracowywany w ramach projektu Mayday Euro 2012 Pasywny Radar Akustyczny (PAR) to rozwiązanie wykorzystujące wektorowe czujniki akustyczne (AVS, Acoustic Vector Sensor) do lokalizacji źródeł dźwięku. PAR składa się z: czujników AVS, kamery obrotowej o zmiennej ogniskowej, modułu akwizycji sygnałów, komputera z aplikacją do analizy danych akustyczno-wizyjnych. Sygnały z czujnika AVS są wykorzystywane do obliczenia kierunku dobiegania dźwięku i rozpoznania typu zdarzenia akustycznego. Informacja o wyznaczonej pozycji służy do automatycznego sterowania kamerami wizyjnymi i nakierowania ich na źródło dźwięku. PAR ma zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru bezpieczeństwa (monitoring akustyczny), podczas ochrony imprez masowych oraz zastosowanie militarne m.in. do lokalizacji strzelców. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr inż. Józef Kotus, dr inż. Piotr Szczuko, mgr inż. Kuba Łopatka, mgr inż. Piotr Dalka Złoty medal Brussels Innova Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas salonu Nauka dla Gospodarki System archiwizacji i rekonstrukcji dźwięku do zastosowań w bibliotekach cyfrowych oraz w radiofonii i telewizji Celem opracowania wynalazku jest praktyczna implementacja mechanizmów wykrywania i usuwania najczęściej występujących zniekształceń w materiałach dźwiękowych. Algorytmy rekonstrukcji zostały udostępnione w postaci serwisu internetowego, za pomocą którego użytkownicy nieposiadający umiejętności technicznych oraz specjalistycznego oprogramowania mogą zrekonstruować swoje nagrania. W efekcie szerokie grono osób otrzymało dostęp do prostych w użyciu narzędzi pozwalających na rekonstruowanie dźwięku ze starych nagrań. Narzędzia te były wcześniej dostępne jedynie dla specjalistów. Niektóre ze zrekonstruowanych materiałów mogą mieć dużą wartość historyczną lub kulturalną. W przypadku takich nagrań za zgodą właścicieli mogą one zostać upublicznione w ramach serwisu. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Adam Kupryjanow, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr inż. Piotr Odya 7

8 Srebrny medal Brussels Innova Brązowy medal Concours Lépine Nominacja do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas salonu Nauka dla Gospodarki System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego Zaburzenia układu centralnego objawiają się m.in. poprzez problemy w percepcji szybko wypowiadanych słów. Z powodu specyfiki zaburzenia nie może ono zostać skorygowana za pomocą typowego aparatu słuchowego. Jednym z rozwiązań mających na celu wspomagania procesu percepcji szybkiej mowy jest wydłużenie czasu jej trwania Prezentowane rozwiązanie pozwalana na spowalnianie w czasie rzeczywistym sygnału mowy rejestrowanej przez mikrofon. Jest to możliwe dzięki uzupełnieniu typowego algorytmu spowalniania o algorytmy analizujące zawartość sygnału. W zależności od tempa wypowiedzi, miejsc występowania samogłosek, spółgłosek, ciszy oraz zająknięć mówcy, przetwarzany sygnał jest usuwany lub spowalniany ze zmiennym współczynnikiem. Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, mgr inż. Adam Kupryjanow, mgr inż. Robert Kosikowski, dr inż. Piotr Odya Złoty medal Brussels Innova Złoty medal 7. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji - Technicon - Innowacje 2. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Sposób hydraulicznego transportu na duże odległości materiałów poliziarnistych i urządzenie do wyprowadzania frakcji grubej z rurociągu hydrotransportu Istotą wynalazku jest urządzenie do usuwania z rurociągu hydrotransportu najgrubszych frakcji (często kilkucentymetrowych) z polidyspersyjnej mieszaniny cząstek ciała stałego, które najszybciej opadają na dno rurociągu tworząc osad denny a w skrajnych przypadkach zatory hamujące hydrotransport. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że na trasie rurociągu, w co najmniej jednym punkcie wyprowadza się na zewnątrz, ze strefy przydennej rurociągu frakcję grubą transportowanego materiału. Odbierana frakcja gruba może być kierowana na: hydrocyklony, sita łukowe lub sita wibracyjne. Można również montować na drodze rurociągu separatory płytowe lub lamelowe z wyprowadzeniem w ich dolnej części najgrubszych i najcięższych frakcji ciała stałego, zagrażających stabilnej pracy hydrotransportu. Twórcy: dr inż. Aleksander Pabiś, dr hab. inż. Stanisław Bednarski emerytowany Prof. PK, dr inż. Tadeusz Komorowicz 8

9 Srebrny medal na Wystawie Wynalazków i Innowacji, w ramach Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM Miniaturowy wymiennik ciepła Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy wymiennik ciepła o całkowitej długości korpusu L=45 mm i średnicy D=40 mm, z poprzecznie nawierconymi kanałami o średnicy 2 mm, wykonany z materiału o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. W trakcie badań, uzyskiwano w warunkach przepływu laminarnego i przejściowego, wartości współczynnika przenikania ciepła k od 2000 do 5000 W/m 2 K oraz współczynniki wnikania ciepła α od 7000 do 9600 W/m 2 K a więc znacznie wyższe niż w standardowych wymiennikach płaszczowo-rurowych. Przykładowo dla uzyskania tego samego przyrostu temperatury przy analogicznym wydatku objętościowym obu mediów powierzchnia wymiany ciepła wymiennika typu rura w rurze o średnicy wewnętrznej rury wewnętrznej d w =20 mm musiałaby być około 13 razy większa od powierzchni opisanego mikrowymiennika Twórcy: dr inż. Aleksander Pabiś Zloty medal na Wystawie Wynalazków i Innowacji, w ramach Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów. Przedmiotem wynalazku są innowacyjne fotoinicjatory dedykowane do procesów fotopolimeryzacji kationowej. O atrakcyjności uzyskanych fotoinicjatorów jodoniowych przemawiają zarówno bardzo dobra rozpuszczalność w monomerach, jak i długoterminowa stabilność w warunkach składowania. Konkurencyjność nowo opracowanych fotoinicjatorów jodoniowych wynika jednak przede wszystkim z ich znakomitego dopasowania charakterystyki absorpcji do charakterystyki emisji źródeł światła stosowanych w przemyśle fotochemicznym. Otrzymane nowe fotoinicjatory wykazują znakomitą absorpcję światła przy długości fali 365 nm, emitowanej przez średniociśnieniowe lampy rtęciowe, co umożliwia lepsze wykorzystanie energii tych ekonomicznych źródeł światła UV, a tym samym zwiększenie szybkości procesów fotopolimeryzacji. Stały się, więc rozwiązaniem dotychczasowego problemu technologicznego, dotyczącego złego dopasowania charakterystyki absorpcji komercyjnych fotoinicjatorów do charakterystyki emisji źródeł światła UV. Twórcy: mgr inż. Joanna Ortyl 9

10 Złoty medal Brussels Innova Lider Innowacji 2011 na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego i Międzynarodowej Konferencji EXPOCHEM Srebrny Medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS Medal Marii Skłodowskiej-Curie w Pierwszym Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Nominacja do ZŁOTEGO MEDALU POZNAŃSKICH TARGÓW na Poznańskich Międzynarodowych Targach ITM Zwycięstwo w konkursie MŁODY NAUKOWIEC - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej. 4. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 jest ciągnikiem manewrowym, poruszającym się po jednoszynowej trasie podwieszonej. Posiada zasilanie akumulatorowe, a zasięg jego jest ograniczony tylko pojemnością baterii akumulatorów. Przewidziany jest do prac manewrowych (załadowcze, wyładowcze), prowadzonych w przestrzeniach zagrożonych atmosferą wybuchową, w szczególności gazu i pyłu węglowego. Podstawowe zalety: zasilanie akumulatorowe nie ograniczające zasięgu urządzenia, możliwość doładowywania baterii w miejscu pracy poprzez złącze ognioszczelne, płynna, bezstratna regulacja prędkości poprzez przekształtnik elektroenergetyczny, odzysk energii w procesie hamowania, brak negatywnego oddziaływania na środowisko pracy, modułowa konstrukcja urządzenia, możliwość obsługi wciągników elektrycznych, elastyczność kompletacji urządzenia. Twórcy: mgr inż. Hubert Suffner, mgr inż. Zdzisław Budzyński, mgr inż. Krzysztof Kaczmarczyk, mgr inż. Marek Heliński Złoty medal Brussels Innova Złoty medal oraz Nagroda Specjalna Ukrainy podczas VII Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii New Time 2011 w Sewastopolu, Złoty medal z Wyróżnieniem na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 10

11 5. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Narzędzia ścierne supertwarde ze spoiwem ceramicznym Przedmiotem wynalazku jest narzędzie ścierne supertwarde z regularnego azotku boru zawierające submikrokrystaliczny korund spiekany lub bez niego i spoiwo ceramiczne stanowiące dewitryfikat szkła układu wieloskładnikowego, jako fazę wiążącą przeznaczone do szlifowania z podwyższonymi prędkościami (powyżej 50m/s) trudno obrabialnych stali stopowych konstrukcyjnych, narzędziowych oraz stopów wysokoniklowych (Inconel, Incoloy). Celem wynalazku jest otrzymania narzędzia ściernego supertwardego efektywnego o wysokiej trwałości, przyjaznego środowisku i charakteryzującego się bardzo dobrą dokładnością wymiarowo kształtową przedmiotu obrabianego. Zastosowanie ziaren submikrokrystalicznego korundu spiekanego w połączeniu z mikrokrystalicznym ziarnem regularnego azotku boru sprzyja obniżeniu energii szlifowania, co wynika ze wzrostu liczebności ostrzy aktywnych w procesie szlifowania. Twórcy: dr inż. Barbara Staniewicz Brudnik, mgr inż. Kazimiera Majewska - Albin Srebrny Medal KIWIE 2011, Seul, Korea Nagroda Specjalna Ministerstwa Nauki Iranu, KIWIE 2011, Seul, Korea Kompozyt diamentowy z udziałem nanometrycznego TiCN i sposób jego wytwarzania Kompozyt diamentowy ma zastosowanie w szczególności do wytwarzania materiałów przeznaczonych na ostrza noży skrawających oraz końcówki nagniataków. Ogólna koncepcja diamentowego kompozytu polega na otrzymaniu materiału, w którym do proszku diamentu wprowadzona jest faza z systemem Ti-Si-C w postaci mikroproszku oraz nanoproszek TiCN. Wprowadzenie nanoczastek TiCN ma na celu ograniczenie obecności mikroporów w opisywanym kompozycie. Dzięki temu otrzymuje się lepszą powierzchnię obrabianego materiału. Spiekanie odbywa się pod ciśnieniem od 7 do 9 GPa w temperaturze od 1970 K do 2200 K. Otrzymany kompozyt, w zależności od zawartości fazy wiążącej ma twardość HV1 od 32GPa do 53GPa, co stanowi wzrost o 19 % twardości w porównaniu z materiałem bez dodatku nanoproszku. Materiały te pozwalają ograniczyć ilość zużywanych substancji chłodząco smarujących w procesie skrawania. Twórcy: Prof. Dr hab. inż. Lucyna Jaworska, Dr inż. Marcin Rozmus, Prof. dr hab. Inż. Ludosław Stobierski, Prof. Dr hab. inż. Jerzy Morgiel, mgr inż. Piotr Wyżga Srebrny Medal Brussels Innova 11

12 6. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej Paliwo silnikowe Pb E-20 Przedmiotem wynalazku jest biopaliwo i jego zastosowanie jako paliwo samodzielne lub jako dodatek do benzyn ropopochodnych (węglowodorowych) zasilających silniki o zapłonie iskrowym systemem gaźnikowym oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. W korzystnej postaci paliwo zawiera 93% objętościowych spirytusu gorzelnianego, 4% emulgatora, 2,5% inicjatora zapłonu oraz 0,5% stabilizatora spalania. Może być stosowane w mieszaninie z benzyną handlową Pb-95 oraz Pb-98 w proporcji od 20% do 50% składu mieszaniny paliwa bez dokonywania zmian konstrukcyjnych silnika oraz jako paliwo samodzielne po dokonaniu zmian konstrukcyjnych jednostki napędowej. Produktem spalania tego paliwa przy sprawnie działającym silniku i prawidłowej jego eksploatacji jest dwutlenek węgla CO 2 w normach emisji i para wodna H 2 O. Twórcy: dr inż. Piotr Stanowski, prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Prof. nzw. Dr hab. inż. Walery Sienicki Srebrny medal Brussels Innova 7. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT BUJAK Sp. z o.o. Sp. K. Bydgoszcz Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów Przedmiotem wynalazku jest sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów w instalacji do termicznego przekształcania niejadalnych odpadów zwierzęcych. Istota sposobu polega na tym, że przekształcenie termiczne odbywa się z udziałem mieszaniny katalizatorów zaadsorbowanych na drobno i mikroporowatych mineralnych nośnikach z udziałem tlenku wapnia. Zasada działania polega na generowaniu utleniających gazów w całej masie odpadów. W wyniku wspomagania utleniania węgla w komorze spalania powstają tylko nieszkodliwe produkty utleniania, takie jak dwutlenek węgla, woda i sole mineralne. Sposób wg wynalazku stwarza nowe perspektywy równomiernego przekształcenia termicznego odpadów zwierzęcych. Zaletą techniczną sposobu według wynalazku jest zmniejszenie zużycia energii, eliminacja niekompletnego spalania węgla oraz neutralizacja tlenków siarki. Dla zwiększenia adsorpcji kompozytu stosuje się do jego sporządzenia domieszkę bentonitu w ilości 0,5-1,0% masy kompozytu, ewentualnie zeolitu 0,2 do lub porowatych materiałów ilastych. 12

13 Twórcy: Janusz Hermann, Grażyna Harasimowicz-Hermann- UTP; Zbigniew Czaja, Janusz Wojciech Bujak PROMONT BUJAK Srebrny medal Brussels Innova 8. Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Neutralizator paliw Neutralizator paliw to urządzenie zwiększające bezpieczeństwo w transporcie lądowym, wodnym, lotniczym oraz przemyśle petrochemicznym. Neutralizator nie dopuszcza do zapalenia się lub wybuchu paliwa w trakcie wypadku. Wyposażony jest w zintegrowany system sterująco-diagnozujący. Zaletą naszego urządzenia jest prostota działania. Zbiornik z paliwem jest monitorowany przez czujniki. W przypadku uszkodzenia powierzchni zbiornika nastąpi inicjalizacja procesu neutralizacji. W trakcie procesu inicjalizacji poprzez cykl reakcji chemicznych nastąpi wytworzenie dużej ilości gazu niepalnego i neutralnego. Wytworzone ciśnienie spowoduje wprowadzenie substancji neutralizującej do zbiornika z paliwem. Wprowadzona do zbiornika substancja bardzo szybko neutralizuje paliwo powodując jego niepalność. Twórcy: Marcin Kiwak, Michał Walczak, Jerzy Maduzia, Krzysztof Smyczek Srebrny medal Brussels Innova Nagroda Specjalna Targów Brussels Innova 9. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Oddzielacz nerki od kręgosłupa ryb Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oddzielania nerek od kręgosłupów ryb po filetowaniu. Jest ono wykorzystywane w liniach odzyskiwania mięsa ryb białych, np. dorszy, czarniaków itp., z kostnych pozostałości po ich filetowaniu. Jego zadaniem jest odcinanie fragmentu kręgoslupa wraz z przylegajacą do niego nerką, będącą głównym źródłem zanieczyszczenia mięsa zawartą w niej krwią. Wycięcie nerki umożliwia otrzymywanie w operacji separacji rozdrobnionego mięsa, niewymagającego wypłukiwania krwi i pozostałości osłaniających ją błon. W działaniu prototypu wykorzystano pewną charakterystyczną cechę obrabianego surowca, dzięki której można go ułożyć w szczelinie pomiędzy dwiema prowadnicami w sposób umożliwiający proste odcięcie części kręgosłupa z nerką. Twórcy: dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło prof. nadzw, mgr inż. Michał Sikora Srebrny medal Brussels Innova 13

14 10. Instytut Metali Nieżelaznych Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową Innowacyjność aminowej metody odsiarczania pasty akumulatorowej polega na wykorzystaniu oryginalnego modelu chemicznego procesu - solwatacyjnych właściwości roztworu wodnego trieetylenotertraaminy. TETA umożliwia przeprowadzenia do fazy ciekłej całej molekuły siarczanu(vi) ołowiu(ii) i dwuetapową regenerację ekstrahenta działaniem CO 2 i Ca(OH) 2. Pasta odsiarczona zawiera < 0.5 % S. Proces można prowadzić w obiegu zamkniętym, a straty ekstrahenta są relatywnie niewielkie (12 kg/mg pasty). Technologia jest bezściekowa i bezodpadowa wszystkie jej produkty znajdują zastosowania przemysłowe. Przetop pasty odsiarczonej metodą aminową jest mniej inwazyjny dla środowiska poprzez zdecydowane obniżenie stężenia SO 2 w emitowanych gazach do poziomu 0,012 g/nm 3, 60 % redukcję masy żużla metalurgicznego, wzrost uzysku ołowiu (>99%), obniżenie zużycia dodatków technologicznych (koksu o 56%, żelaza o 93% i sody 53%). Twórcy: mgr inż. Zbigniew Szołomicki; dr inż. Andrzej Chmielarz ; dr inż. Jan Mrozowski; dr inż. Ryszard Prajsnar; mgr inż Józef Wolarek; mgr inż.leszek Skawiński; mgr inż. Aleksandra Celarek; mgr inż. Marek Hanzel Złoty Medal Brussels Innova Bezodpadowa technologia utylizacji popiołożużli ze składowisk poprzez wydzielenia węgla metodą flotacji pianowej Dużą grupę produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego stanowią odpady będące mieszaniną popiołu i żużla. Materiały te, po odpowiednim przygotowaniu, mogą stanowić źródło surowców do różnych zastosowań. Możliwości wykorzystania zależą od własności produktów wyodrębnionych z odpadów. Utylizując odpady paleniskowe uzyskujemy jeszcze jeden ważny atut, jakim jest odzysk terenów na którym są one składowane. Opracowana przez Instytut Metali Nieżelaznych technologia polega na utylizacji popiołożużli poprzez wydzielenie węgla metodą flotacji pianowej. Jest to innowacyjna, proekologiczna technologia całkowitej utylizacji zdeponowanych odpadów, z pozyskaniem produktów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania produkt pierwszy (węglowy koncentrat flotacyjny) przeznaczony do powtórnego spalenia, poprawiający bilans energetyczny elektrociepłowni oraz produkt drugi spełniający wymagania np. budownictwa drogowego. Instytut Metali Nieżelaznych opracował również nowe konstrukcje urządzeń dla realizacji tej technologii. Twórcy: dr inż. Andrzej Wieniewski, prof.imn; Skorupska, mgr inż. Norbert Kubacz mgr inż. Jan Gramała, dr inż. Bożena Srebrny Medal Brussels Innova 14

15 11. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego Odpady z kruszenia akumulatorów są separowane metoda sitową i wodną, w postaci pasty, części metalicznych ołowiu i tworzyw. Odpadowy elektrolit kierowany jest do procesu hydrometalurgicznego przerobu pyłów otrzymywanych z odpylania gazów z pieców obrotowo wahadłowych w procesie wytapiania ołowiu z odpadów. Przerób pirometalurgiczny materiałów ołowionośnych, tj. frakcji metalicznej i pasty ołowiowej prowadzi się oddzielnie w piecu obrotowo wahadłowym. Przekładki pełnią tu rolę redukcyjną i dodatkowego źródła energii. Żużle, powstające w procesie przetopu, zagospodarowane są na bieżąco w drugim piecu obrotowo wahadłowym w formie topnika do wsadu bazowego. Gazy technologiczne poddawane są odpylaniu i odsiarczaniu. Tworzywa są kruszone na produkt regranulat i kierowane do wtryskarek. Twórcy: prof. dr spec. inż. Ryszard Chamer, mgr inż. Zygmunt Kurek, inż. Jacek Orski Złoty Medal z wyróżnieniem Brussels Innova Piec metalurgiczny do utleniania metali nieżelaznych i ich stopów Piec metalurgiczny obrotowo wahadłowy do utleniania metali i ich stopów, zwłaszcza metali nieżelaznych. Jego zaletą jest zwiększenie efektywności procesu utleniania oraz eliminacja niekorzystnego zjawiska obtaczania się materiału, utrudniającego kontakt z tlenem. W tym celu wykonano pięć półek ceramicznych, co powoduje zrzucanie materiału z wysokości półki i jego równomierne rozsypywanie na dużej powierzchni. Wpływa to korzystnie na rozwinięcie powierzchni kontaktu wsadu z atmosfera utleniającą oraz podniesienie i wyrównanie temperatury wsadu w piecu przez zwiększony dostęp płomienia palnika do wsadu. Unoszenie i zrzucanie wsadu zwiększa intensywność mieszania, eliminując jednocześnie warstwę wsadu nieposiadającą kontaktu z tlenem. Twórcy: prof. dr spec. inż. Ryszard Chamer, mgr inż. Franciszek Czechowski, mgr. inż. Ewa Szydłowska Błaszak, mgr inż. Zygmunt Kurek, mgr inż. Jan Kopeć, inż. Jacek Orski Srebrny Medal Brussels Innova 12. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. Analizator reologiczny Analizator przydatny w badaniach wielu materiałów, których istotą są właściwości reologiczne w badaniach struktury oraz przemian strukturalnych szerokiego asortymentu materiałów polimerowych - od lepkich cieczy, przez plastyczne typu pasty, 15

16 lepkoplastycznosprężyste, lepkosprężyste do sprężystych oraz kruchych o znikomej niesprężystości. Jest uniwersalnym pod względem skali zastosowań, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem pomiarowym, zapewniającym dużą dokładność badań przy relatywnie niskich kosztach oprzyrządowania. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, mgr inż. Wojciech Fraszewski, mgr inż. Ireneusz Mizgalski, prof. dr hab. Stefan Poliszko Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mgr inż. Maciej Szczepka, mgr inż. Wojciech Taterczyński Srebrny medal INST Taipei Sposób spawania blach cienkich Sposób według wynalazku dotyczy regulacji struktury spoiny i charakteryzuje się tym, że aparat spawalniczy wyposaża się w mikrostrumieniowe urządzenie do bezpośredniego chłodzenia uformowanej spoiny i w sposób ciągły monitoruje się rozkład temperatur na powierzchni spoiny i jednocześnie prowadzi się komputerową numeryczną analizę rozkładu temperatur wewnątrz otrzymanej spoiny. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn prof. nzw. Politechniki Śląskiej, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Brązowy medal INST Taipei Dyplom od firmy Belgrade Association of Inventors and Authors of Technical Improvements Award Special Recognation INST Taipei Dyplom od firmy Association Russian Hours for International Scientific and Technological Cooperation INST Taipei Sposób poubojowego schładzania półtusz zwierząt rzeźnych Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że przygotowane uprzednio tusze umieszcza się w tunelu chłodzącym z modułową instalacją mikrostrumieniową, a po wprowadzeniu do półtusz kontrolnych czujników temperatury, prowadzi się proces chłodzenia półtusz za pomocą mikrostrumieniowego nadmuchu zimnego gazu o temperaturze od 0 o C do minus 20 o C i okresowego zraszania mikrostrugami cieczy. Stosuje się mikrostrugi gazu i cieczy o średnicy od 100 do 300 mikronów, aż do uzyskania zaplanowanych temperatur na powierzchni i wewnątrz półtusz. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski COBRABiD, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, COBRABiD, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Srebrny medal INST Taipei 16

17 Sposób schładzania lub ogrzewania produktów płynnych zwłaszcza płynnych produktów spożywczych Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że stosuje się bezpośrednio działający grzewczy lub chłodzący gaz w postaci mikropęcherzyków. Mikropęcherzyki przemieszczają się, równomiernie, w całej masie jako chłodzące lub ogrzewające medium w płynie poddanym obróbce i chłodzą, bądź ogrzewają ten płyn. Twórcy: inż. Piotr A. Baranowski, prof. zw. dr hab. inż. Jan Piwnik Politechnika Białostocka, mgr inż. Mirosław Plata NOVALTEC SARL Szwajcaria Srebrny medal INST Taipei 13. Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach Instytut Badawczy Dróg i Mostów Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych W ramach projektu opracowano skład mieszanki złożonej z materiałów odpadowych: fosfogipsów oraz popiołów, ulepszonej spoiwem, do zastosowania w warstwach ulepszonego podłoża drogowego. Istotą wynalazku było zneutralizowanie fosfogipsu, o bardzo kwaśnym ph, który pochodzi z produkcji kwasu fosforowego, materiałem alkalicznym popiołem. Uzyskany produkt może być używany do budowy dróg bez szkody dla środowiska. Jest wytrzymały na ściskanie i mrozoodporny. Jego trwałość i bezpieczeństwo ekologiczne zostały potwierdzone w praktyce. Wykorzystanie wynalazku pozwoliłoby na zagospodarowanie 70 mln ton fosfogipsów znajdujących się na składowiskach w Polsce. Twórcy: dr inż. Stanisław Folek, dr inż. Barbara Walawska, mgr inż. Jolanta Miśkiewicz, Kazimierz Krauze, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dr inż. Jadwiga Wilczek, inż. Mieczysław Przygoda Złoty medal Brussels Innova Nagroda specjalna: Nagroda Technopol Moscow, Rosja 14. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego Południowy Koncern Węglowy Spółka Akcyjna Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych 17

18 Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych, pozwalająca na uzyskanie produktu handlowego dla energetyki zawodowej. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej on-line nie powodując przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych. Technologia, umożliwia produkcję granulatu w systemie gwarantującym ciągłość pracy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i pozwala na zagospodarowanie mułów węglowych uciążliwych dla środowiska drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, istotnie eliminuje koszty, związane z koniecznością składowania mułów w osadnikach ziemnych oraz z uwagi na zawartość sorbentu umożliwia częściowe odsiarczanie spalin podczas procesu spalania. Twórcy: Andrzej Szymkiewicz, Jan Józef Hycnar, Andrzej Fraś, Rafał Przystaś, Marcin Józefiak, Ireneusz Baic Złoty medal Brussels Innova 15. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych Przedmiotem wynalazku jest technologia wykorzystania pyłów stalowniczych w przemyśle szklarskim jako składnik do produkcji fryty szklanej lub jako substytut barwników używanych do produkcji i zdobienia szkła gospodarczego. Sposób wykorzystania pyłów stalowniczych do produkcji fryty szklanej polega na wymieszaniu pyłów stalowniczych i żużla wielkopiecowego o granulacji poniżej 2 mm w proporcji od 1:1 do 1:3 oraz 5 % wagowych sody i zeszkliwienia w wannie szklarskiej w temperaturze C. Otrzymany w ten sposób materiał drobnoziarnisty ma zastosowanie jako substytut piasku w robotach inżynierskich i budowlanych. Natomiast sposób wykorzystania pyłów stalowniczych jako substytut barwników używanych do produkcji i zdobienia szkła gospodarczego polega na wprowadzeniu do mieszanki surowcowej pyłu stalowniczego w ilości od 5 do 15 % w zależności od pożądanej barwy lub zdobienia gotowych wyrobów szklanych metodą pudrowania. Wykorzystanie pyłów stalowniczych w przemyśle szklarskim poza systemem dozowania nie wymaga istotnych modyfikacji w procesie produkcji szkła. Twórcy: Teresa Gulińska, Jacek Grabowski, Ireneusz Baic, Małgorzata Adamczyk, Zofia Stoch Brązowy medal Concours Lépine 16. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Regionalne zarządzanie bezpieczeństwem narzędzia wspomagające zarządzanie - PomRisc 18

19 PomRisc jest narzędziem wykorzystywanym do oceny stopnia zaawansowania integracji systemu ratownictwa na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Metodyka - ocena opiera się na szczegółowej diagnozie elementów systemu reagowania (podmiotów wchodzących w skład systemu ratownictwa) oraz na określeniu na tej podstawie, zgodnie z teorią Blue ocean strategy, elementów i kierunków oczekiwanych zmian i doskonalenia. Integracja podmiotów tworzących system ratownictwa jest podstawowym zadaniem organów samorządowych, a metodyka PomRisc skutecznie diagnozuje system ratownictwa. PomRisc jest jedynym narzędziem o tak kompleksowym podejściu do zagadnienia, a także w sposób innowacyjny i komplementarny na skalę europejską przedstawia ocenę sytemu bezpieczeństwa na terenie objętym badaniem. Administracja samorządowa otrzymała unikatowe narzędzie wspierające działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, bezpośrednio przekładające się na społeczność lokalną poprzez wczesną diagnozę zagrożeń i możliwości ich wystąpieniem, jak również oszczędności finansowe przeznaczane na likwidację skutków sytuacji kryzysowych. Twórcy: Kierownik projektu dr inż. Dariusz Wróblewski Zespół Wykonawczy: dr inż. Eugeniusz W. Rogulski, mgr inż. Jerzy Prasuła, mgr Anna Kołodziej-Saramak, mgr inż. Tomasz Wilczyński, mgr inż. Tomasz Sowa, mgr inż. Rafał Zakrzewski, mgr inż. Daniel Kwiatkowski Brązowy medal Concours Lépine Multimedialne i teleinformatyczne narzędzia wspomagające edukację lokalnych społeczności w zakresie zwiększenia ich odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami Aplikacja jako narzędzie wspomagające edukację lokalnych społeczności stanowi bazę wiedzy z obszarów nauki i nowoczesnej technologii na potrzeby bezpieczeństwa ludności i ochrony przeciwpożarowej, Program autorski /A-Ratownictwo OSP, B-Ochrona ludności/, to zestaw szkoleń i ćwiczeń praktycznych ze sprzętem /blended learning/. Zawiera praktyczne wskazówki dla OSP i służb ratowniczych, a także dla producentów wyrobów służących bezpieczeństwu powszechnemu. Materiały edukacyjne w sposób innowacyjny i komplementarny na skalę europejską kreują zasady zachowania i postępowania w sytuacjach zagrożeń. Projekt stanowi także wsparcie dla Szefa OCK i innych jednostek uczestniczących w procesie zarządzania bezpieczeństwem. Materiały zamieszczone zostały na portalu Wioska Internetowa www. wioskainternetowa.pl; Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Jan Kielin, mgr Piotr Ekiert, mgr inż. Tomasz Sobieraj Brązowy medal Concours Lépine Innowacja Nominowana do Godła Teraz Polska w IV edycji Konkursu Teraz Polska dla Przedsięwzięć Innowacyjnych w 19

20 Nagroda Główna Edura 2011 w kategorii Środki ochrony ludności i zabezpieczenia mienia - VIII Międzynarodowa Wystawa "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA Dwufunkcyjne urządzenie gaśnicze mgłowe GAM Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze GAM to urządzenie gaśnicze spełniające dwie funkcje funkcję urządzenia gaśniczego mgłowego działającego automatycznie oraz funkcję typowej gaśnicy. Dwufunkcyjne mgłowe urządzenie gaśnicze zapobiegające wystąpieniu zjawiska rozgorzenia, to gaśnica ze środkiem gaśniczym, jakim jest mgła wodna, uruchamiana w trybie automatycznym (bezobsługowym) i nieautomatycznym. Mgła wodna i rozpylone strumienie wodne wykorzystywane w GAM są środkiem bezpiecznym dla ludzi, przyjaznym dla środowiska, wyposażenia obiektów biurowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów zabytkowych i sakralnych. Woda wykorzystywana do generowania mgły wodnej w GAM jest najtańszym, najbardziej ekologicznym środkiem gaśniczym. Praca zrealizowana w ramach projektu O R finansowanego przez MNiSW. Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, mgr inż. Paweł Brożek, mgr inż. Daniel Małozięć, mgr inż. Wiktor Wąsik, mgr inż. Jerzy Prasuła Srebrny Medal Brussels Innova Srebrny medal Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk Jest to kompozycja nietoksycznego, biodegradowalnego środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk, wytwarzanego na bazie związków powierzchniowo czynnych nowej generacji. Przeprowadzone badania z zastosowaniem sprzętu naziemnego i samolotu gaśniczego potwierdziły wyższą niż wody skuteczność działania produktu w stężeniu użytkowania 0,5%. Stosowanie środka zwilżającego do gaszenia pożarów lasów i torfowisk, zdecydowanie skróci czas trwania trudnych i długotrwałych akcji ratowniczych, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Praca finansowana ze środków MNiSW w latach jako projekt badawczo-rozwojowy Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczogaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju Twórcy: dr inż. Dariusz Wróblewski, dr inż. Joanna Rakowska, mgr Bożenna Porycka, prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska, dr inż. Twardochleb Bożena, mgr inż. Anna Jaszkiewicz, Koenig Kornelia, mgr Marek Lukosek, mgr inż. Renata Fiszer, mgr Beata Tarczyńska Złoty medal z wyróżnieniem przyznany na Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS Medal im. Marii Skłodowskiej Curie w I Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców Wyróżnienie przyznane podczas IX Edycji Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 w dziedzinie ochrony środowiska 20

21 17. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Rękawice ochronne z mikrokapsułami sygnalizującymi przebicie chemiczne Rękawice ochronne z mikrokapsułami sygnalizującymi przebicie chemiczne są wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lub kauczuku syntetycznego. W strukturę rękawic wbudowane są polimerowe mikrokapsuły z barwnikami, wykonane techniką suszenia rozpryskowego. Integracja mikrokapsuł z materiałem rękawic odbywa się na etapie procesu technologicznego poprzez wykorzystywanie napylania mikrokapsuł pomiędzy kolejnymi etapami zanurzania formy ceramicznej lub rozpuszczanie mikrokapsuł w zdyspergowanym roztworze stosowanym w jednym z cykli zanurzania formy ceramicznej. Zamknięte w mikrokapsułach barwniki wskaźnikowe charakteryzują się zmianą koloru w kontakcie z kwasami oraz zasadami. Zmiana koloru rękawic w miejscu kontaktu ze związkami chemicznymi sygnalizuje ich uszkodzenie i konieczność wycofania z użytku. W ten sposób uzyskuje się system sygnalizujący uszkodzenie i utratę właściwości ochronnych rękawic w wyniku kontaktu z niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Twórcy: mgr inż. Rafał Hrynyk Srebrny medal Brussels Innova 18. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Sposób tworzenia sygnału rejestrującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjnoschładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym Przedmiotem wynalazku jest sposób tworzenia sygnału sterującego położeniem zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny parowej z przegrzewem międzystopniowym, pracującej w układzie rozruchowo-zabezpieczającym szeregowo ze stacją obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny parowej o niewystarczającym przełyku. Sposób charakteryzuje się tym, że sygnałem ograniczającym położenie zaworu parowego stacji redukcyjno-schładzającej, obejściowej części wysokoprężnej turbiny jest sygnał ciśnienia pary za stacją redukcyjno-schładzającą, obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny, który przetwarza się w bloku matematycznym nieliniowym, korzystnie o charakterystyce monotonicznie malejącej z ograniczeniami. W innym sposobie, sygnałem ograniczającym położenie zaworu parowego stacji jest sygnał uchybu ciśnienia pary, za stacją redukcyjno-schładzającą, obejściową części średnio i niskoprężnej turbiny który przetwarza się w regulatorze ciśnienia z ograniczeniami, korzystnie o charakterystyce proporcjonalnej. Sposób tworzenia sygnału sterującego według wynalazku zapewnia ciągłość pracy bloku energetycznego przy nieznacznie przedłużonym czasie działania zaworów bezpieczeństwa zainstalowanych na wylocie pary z kotła w warunkach zrzutów obciążeń. 21

22 Twórcy: praca zbiorowa Złoty medal Brussels Innova Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości Concours Lépine Wyróżnienie specjalne od Azjatyckiego Stowarzyszenia Wynalazców oraz Wyróżnienie specjalne Stowarzyszenia Twórców Własności Intelektualnej Malezji na Międzynarodowej Wystawie INST Taipei. 19. Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii BioEnergia Reaktor oraz technologia produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME Przedmiotowy reaktor jest urządzeniem o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i konstrukcyjnego. Dedykowany jest do produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME (FAEE) z oleju alg morskich oraz surowych, rafinowanych i zużytych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Biopaliwa tego typu są substytutem oleju napędowego, a więc paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesel). Proces produkcji FAME może odbywać się jedno, dwu lub trój etapowo w sposób okresowy lub półciągły (kaskadowy). Reaktor posiada unikatową konstrukcje, która wraz z technologią wytwarzania pozwala na uzyskanie biopaliwa o wysokiej czystości z pełnym wyrugowaniem frakcji glicerynowej oraz o wysokim stopniu czystości w bardzo krótkim okresie 1,5 godz. Zastosowanie innowacji technologicznych i konstrukcyjnych pozwoliło na ograniczenie ilości zastosowanych substratów, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów produkcji biopaliwa. Twórcy: Dr inż. Grzegorz Wcisło Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Technologii INST Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine 20. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Instytut Narządów Zmysłów Platforma Badań Zmysłów Platforma Badań Zmysłów to przenośne urządzenie, służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Platforma wyposażona jest w różnorodne testy, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie w/w narządów. Zaburzenia takie, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka. Urządzenie zbudowane jest w 22

23 oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny i przenośne komputery, wyposażone w słuchawki audiometryczne i przycisk badanej osoby. Platforma umożliwia przesyłanie, za pośrednictwem Internetu, wyników badań do systemu centralnego, wyposażonego w nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające zarządzanie programem oraz bieżący nadzór nad jakością i liczbą wykonanych badań. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane. Twórcy: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Narządów Zmysłów Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii MEDINNOVA 21. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. Częstochowa Nowy materiał w technologii budowy nawierzchni drogowych. Nawierzchnia betonowa będzie zaformowana na gumie o ustabilizowanej nośności = 50 µ Pa dla dróg lokalnych o kategorii ruchu KR 3. Konstrukcja została wykonana z warstwy podbudowy o wysokości 8-10 cm z betonu B 20, wykonanego na kruszywie grubym o granulacji mm. Innowacyjność rozwiązania polega na wbudowaniu w składzie frakcję kruszywa drobnego 0-2 mm odpadów przemysłowych o kodzie... pozyskiwanych w Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie w technologii wypłukiwania części mineralno-organicznych. Pozyskany odpad zostaje poddany obróbce domineralizowania, przyjmując funkcje nośnika modyfikatorów uszczelniających typu BS, o ogólną masę betonu po jego zaformowaniu. Na tak przygotowaną podbudowę wykonuje się warstwę ścierną z betonu B 35 o kruszywie grubym, łamanym o frakcji do 16 mm. Twórcy: Prezes mgr inż. Rafał Lewandowski, mgr inż Tadeusz Głowacki, Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk Złoty medal Brussels Innova Nagroda specjalna: Nagroda AGEPI, Mołdawia 22. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Nowe narzędzie do pomiaru współczynnika tarcia dla powierzchni płaskich Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia powierzchni płaskich, zwłaszcza do pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni drogowych i posadzek przemysłowych. 23

24 Urządzenie do badania współczynnika tarcia wykorzystuje do pomiaru koło pomiarowe pokryte gumą sprzęgnięte z silnikiem elektrycznym przekładnią z paskiem zębatym wykorzystujące do pomiaru współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego pomiar prędkości obrotowej i momentu obrotowego przekazywanego bezpośrednio na koło pomiarowe mierzonego przy użyciu dwóch enkoderów. Urządzenie należy ustawić na badanej powierzchni. Zespół pomiarowy ciężarem własnym dociska koło pomiarowe do badanej powierzchni. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Marlena Rajczyk, Dr inż. Jarosław Kalinowski Srebrny medal Concours Lépine Nowa geometria elementu do obróbki betonu Nowe narzędzie robocze do zacierania powierzchni betonowych stanowi tarcza w postaci dysku o średnicy D oznaczona na rysunku numerem 1 z przymocowanymi do niej trzema elementami roboczymi oznaczonymi nr 2. Elementy robocze mają kształt wycinków pierścienia i są oznaczone indeksem 2. Średnica wewnętrzna pierścienia którego wycinek stanowi element roboczy wynosi d=d/6. Elementy robocze ułożone są symetrycznie i mają takie właściwości geometryczne że po ich ułożeniu w tarczy powstają trzy wycięcia o stałej szerokości g=d/12 oznaczone indeksem 3 przebiegające od środka tarczy do jej krawędzi zewnętrznej. Elementy robocze są symetrycznie rozmieszczone względem środka tarczy noszącej. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, mgr inż. Mohammad Al. Mashadani Srebrny medal Brussels Innova 23. Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nowa konstrukcja maty filtracyjnej do usuwania nadmiaru wody i powietrza ze świeżo formowanej mieszanki betonowej Mata filtracyjna oddziela świeżo formowaną mieszankę betonową od powierzchni deskowania umożliwiając odpływ nadmiaru wody i powietrza z powierzchni formujących. Rozwiązanie to ułatwia i umożliwia całkowite wypełnienie deskowania mieszanką betonową. Usunięcie powietrza poprzez matę filtracyjną eliminuje defekty w postaci kawern po pęcherzykach powietrza. Odpływ nadmiaru wody agresywnej wpływa korzystnie na właściwości fizyko mechaniczne zaformowanej powierzchni takie jak: - zwiększenie wytrzymałości na ściskanie - zwiększenie twardości powierzchni - zwiększenie odporności powierzchni na ścieranie 24

25 Mata filtracyjna oddziela powierzchnię formowanej mieszanki betonowej od deskowania. Właściwości maty filtracyjnej pozwalają na przepływ powietrza i wody wewnątrz maty i ich skuteczne odprowadzenie na zewnątrz formowanych elementów betonowych. Twórcy: Prof. dr hab. Inż. Jarosław Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Marlena Rajczyk, Prof. dr hab. Inż. Arnold Pabian Wyróżnienie Specjalne Targów Wynalazczości Concours Lépine Medal Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów AIFF 24. Instytut Tele- i Radiotechniczny Analizator jakości linii kablowych przeznaczony do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych Opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Analizator Jakości Linii Kablowych jest urządzeniem probierczym przystosowanym do przeprowadzania wysokonapięciowych prób kabli energetycznych, a w szczególności w górnictwie dołowym. Napięcie probiercze do 25 kv, z ograniczeniem prądowym do 2 ma umożliwia pracę z większością stosowanych linii kablowych. Zdalne sterowanie pracą urządzenia, podnosi znacząco bezpieczeństwo obsługi w czasie wykonywania prób wysokonapięciowych. Możliwość rejestrowania i archiwizacji parametrów przeprowadzanych prób napięciowych pozwala na obiektywizację wyników pomiarowych. Wykonane wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci urządzenia, które następnie mogą być odczytane za pomocą komputera PC poprzez złącze USB. Urządzenie wyposażono w podwójny system zasilania z napięcia sieciowego, lub też z akumulatora. Ergonomiczna obudowa oraz mały ciężar pozwala na wygodny transport w podziemiach kopalń. Twórcy: Zespół pracowników Centrum Badawczego Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Brązowy medal Concours Lépine Nowatorski przekładnik prądowy o wysokiej dynamice i liniowości w technologii PCB Nowatorski przekładnik prądowy wykonany w postaci transformatora bezrdzeniowego w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych. Zasada działania przetwornika jest taka sama jak cewki Rogowskiego przez co charakteryzuje się doskonałą liniowością w bardzo dużym zakresie mierzonych prądów oraz szerokim pasmem pomiarowych. Tradycyjną technologię wykonywania przetwornika polegającą na nawijaniu zwojów drutu na pierścieniu z materiału niemagnetycznego, charakteryzującą się dużą pracochłonnością oraz małą powtarzalnością parametrów przetwornika, zastąpiono technologią PCB. Dzięki temu uzyskano przetworniki o bardzo dużej powtarzalności parametrów. Predysponuje je to do stosowanych w energetyce zabezpieczeń w układach sumacyjnych ziemnozwarciowych, ziemnozwarciowych czułych i kierunkowych. 25

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013.

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. 1 Wprowadzenie W ramach działalności badawczo rozwojowej i wdrożeniowej, Oddział

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju Portal Innowacyjnego Technika Portal Innowacyjnego Technika jest aplikacją umożliwiającą w sposób kreatywny pogłębiać nauki techniczne

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 174 DZIAŁALNOŚĆ ICIMB Twórcy: Cecylia Dziubak,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES LEXINGTON 2010. prof. dr hab. inż.. Wiesław. Blaschke Szafarczyk. KRAKÓW, 21 czerwca 2010 r.

XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES LEXINGTON 2010. prof. dr hab. inż.. Wiesław. Blaschke Szafarczyk. KRAKÓW, 21 czerwca 2010 r. INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA G SKALNEGO W WARSZAWIE XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRZERÓBKI WĘGLA W prof. dr hab. inż.. Wiesław Blaschke mgr inż.. Józef J Szafarczyk KRAKÓW, 21 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług

Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług Program Sektorowy Recyklingu szansą na finansowanie rozwoju nowych technologii, produktów i usług AGENDA 1. Czym są programy sektorowe? 2. Czym są projekty B+R, jak je konstruować i realizować? 3. Program

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

FRIDURIT Neutralizatory powietrza FRIDURIT Neutralizatory powietrza 1 FRIDURIT Neutralizatory powietrza są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, skonstruowanymi specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie infomat-e

Informacja o systemie infomat-e Informacja o systemie infomat-e infomat- e to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIFE10 ENV/PL/662 Załącznik Nr 1 B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego

Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego Aleksander Kabziński Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego By dokonać wyboru kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH dla specjalności/ kierunków dyplomowania do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH dla specjalności/ kierunków dyplomowania do zrealizowania w Katedrze Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego dla specjalności/ kierunków TECHNOLOGIE OCHRONY Temat pracy Optymalizacja roztworów chemicznych roztwarzających poszczególne warstwy w fotowoltaicznych ogniwach krzemowych mgr inż. Piotr Ostrowski W technologii

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 66672 Y1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL PL 66672 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119736 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2011 (19) PL (11) 66672 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiot: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium NEUTRALIZACJA I OCZYSZCZANIE SPALIN Neutralization and emission control Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Sortownik dynamiczny LSKS

Sortownik dynamiczny LSKS Specjalistyczne urządzenia modernizacyjne Sortownik dynamiczny LSKS Dynamiczny sortownik Loesche składa się z obudowy ze stałymi łopatkami i stożka do zawracania grubszych frakcji, wirnika i napędu o zmiennej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Źródła emisji Hg metalurgia metali nieżelaznych Emisje Hg do atmosfery pochodzą głównie

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo.

PALIWA FORMOWANE. Co to są paliwa formowane? Definicja i nazewnictwo. PALIWA FORMOWANE W dobie zwiększającej się produkcji odpadów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, coraz większego znaczenia nabiera problem ich składowania czy utylizacji. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r.

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. CZERWIEC 2002 W dniu 7 czerwca 2002 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła sie Gala - rozstrzygnięcie I edycji

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 14 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA ZA POMOCĄ MLEWNIKÓW WALCOWYCH Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: projektowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM

Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM Informacje uzupełniające Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty transportu odpadów z Torunia Koszty transportu odpadów z Torunia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC KARTA KATALOGOWA Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC Półmaski we wszystkich wariantach: bez zaworów wydechowych Półmaski o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniające

Bardziej szczegółowo

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Rury polimerobetonowe

Rury polimerobetonowe Rury polimerobetonowe Beton polimerowy jest połączeniem żywicy syntetycznej zapewniającej właściwości elastyczne z betonem gwarantującym wymaganą twardość materiału. Już od ponad 40 lat ten materiał znajduje

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych

Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Bezodpadowe technologie przeróbki rud metali nieżelaznych Barbara Tora Polityka surowcowa w perspektywie nowych inicjatyw i programów KGHM Cuprum, Wrocław, 29.10.2015 r. PROGRAM GEKON GENERATOR KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo