Założenia funkcjonalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia funkcjonalne"

Transkrypt

1 AGNIESZKA PIETROWICZ TUITSTER MEDIA Ul. Tuchowska 3/ Kraków TEL: FAX: Kraków, 15 październik 2012 Podstawowe założenia. 1. Opis funkcjonalny serwisu Założenia funkcjonalne Portal będzie opracowany w 2 językach: polskim i angielskim, zgodnie z przyjętą strategią sprzedażową. E-usługa będzie oferowana poprzez serwis internetowy. Z uwagi na fakt, iż e-usługa łączy dwie grupy użytkowników (dwie grupy docelowe), w zależności od tego, czy użytkownik będzie uczniem czy nauczycielem, będzie korzystał z niej w inny sposób. Planowana e-usługa: System prowadzenia lekcji i zarządzania lekcjami on-line (dostęp). 1. Sposób korzystania z e-usługi przez nauczyciela. E-usługa ma pozwolić nauczycielowi na prezentację swojej oferty edukacyjnej, szybkie znalezienie chętnych uczniów i realizację lekcji o wysokiej jakości technicznej, a także na organizację grafiku lekcji z uczniami. Nauczyciel korzysta z systemu poprzez serwis internetowy dostępny z przeglądarki www, zarejestrowanie w systemie z głównej strony serwisu i założenie konta użytkownika dającego dostęp funkcjonalności systemu. Użytkownik loguje się do swojego profilu chronionego hasłem, gdzie ma dostęp do listy kontaktów, wiadomości, kalendarza. Uzupełnia podstawowe dane o sobie oraz dane dodatkowe: zakres usług, ceny swoich usług i czas trwania sesji. Następnie określa w swoim kalendarzu przedziały czasowe, w których może uczyć (z opcją powielenia cyklicznie na każdy dzień tygodnia albo każdy konkretny dzień tygodnia itp.). Kalendarz może być automatycznie integrowany z innymi kalendarzami np. kalendarzem Google. Nauczyciel może określić maksymalną liczbę osób biorących udział w sesji i przyjmować rezerwacje na sesje zgłaszane przez uczniów poprzez kliknięcie w kalendarzu a także otrzymywać wiadomości od zainteresowanego ucznia (via system): SMS, , prywatna wiadomość i tym samym kanałem może odpowiadać (korespondencja archiwizuje się w systemie i jest do wglądu). Nauczyciel otrzymuje automatyczne przypomnienie o sesji a następnie ją otwiera, uruchamia się kanał audio, wideo, chat i tablica. Widzi listę uczniów biorących udział w sesji oraz ich okienka wideo i czat. Współdzielona wirtualna tablica to przestrzeń, na której mogą pisać wszyscy użytkownicy i zmiany są dla każdego widoczne, zawartość można mazać, przewijać i zapisywać. W zależności od przedmiotu tablica uruchamia dodatkową klawiaturę i narzędzia przedmiotowe (np. specjalne znaki, alfabety, języki, tabele, edytor wzorów, równań itp.). Na tablicę można wgrać własną treść z dysku (upload) np. zdjęcie lub film oraz skalować jej rozmiar. Przebieg sesji zarówno audio-video jak i zapis tablicy może zostać nagrany i odtwarzany po zakończeniu sesji, zarówno przez ucznia jak i nauczyciela. Po zakończeniu sesji nauczyciel jest oceniony (skala stopniowa + opis), i może na ocenę odpowiedzieć. Oceny uczniów są agregowane do średniej noty, która może być kryterium wyszukiwania w wyszukiwarce nauczycieli. Nauczyciel może przeglądać listę propozycji wykładów zgłaszanych przez uczniów (np. równania różniczkowe, biografia A.Mickiewicza) i zgłaszać swoją propozycję wraz z zaznaczeniem ceny, a następnie być wybranym w drodze głosowania przez uczniów na prowadzącego wykład. Może też odbierać propozycje prowadzenia takich wykładów.

2 2. Sposób korzystania z e-usługi przez ucznia. E-usługa ma pozwolić uczniowi na szybkie odnalezienie odpowiedniego nauczyciela, skontaktowanie się z nim oraz odbycie lekcji atrakcyjnej jakościowo, z użyciem wielu odpowiadających przedmiotowi lekcji narzędzi. W przeciwieństwie do innych serwisów uczeń sam może być inicjatorem lekcji poszukując wykładowcy dla konkretnego tematu. Może też wyszukiwać lekcję pośród trwających lekcji i do niej dołączyć. Uczeń korzysta z systemu poprzez serwis internetowy dostępny z przeglądarki www, zarejestrowanie w systemie z głównej strony serwisu i założenie konta użytkownika dającego dostęp funkcjonalności systemu. Użytkownik loguje się do swojego profilu chronionego hasłem, gdzie ma dostęp do listy kontaktów, wiadomości, kalendarza. Uzupełnia podstawowe dane o sobie oraz stałe preferencje: zaznacza jakich tematów lekcji oczekuje itp. Może określić w swoim kalendarzu przedziały czasowe, w których może się uczyć (z opcją powielenia cyklicznie na każdy dzień tygodnia albo każdy konkretny dzień tygodnia itp.). Kalendarz może być automatycznie integrowany z innymi kalendarzami np. kalendarzem Google oraz kalendarzami wybranych nauczycieli. Uczeń ma kilka możliwości doprowadzenia do sesji z konkretnym nauczycielem. Wyróżnić można 3 typy sesji- sesja prywatna (bez możliwości dodawania kolejnych uczniów), sesja otwarta (z możliwością zgłaszania się kolejnych uczniów m.in. z wyszukiwarki lekcji) i wykład otwarty (organizowany z inicjatywy uczniów o określonym przez nich temacie). Standardowym rozwiązaniem jest skorzystanie z zaawansowanej wyszukiwarki nauczycieli, umożliwiającej szukanie nauczyciela ze względu na przedmiot (lista) i zakres (tagi, wyszukiwanie w treści profilu nauczyciela), język porozumiewania się nauczyciela, lokalizację, imię/nick/id, cenę usługi indywidualnej i grupowej, a także jego ocenę przyznaną przez innych użytkowników i popularność. Z listy rankingowej nauczycieli może wejść na profil nauczyciela i zapoznać się z jego opisem, doświadczeniem, oceną użytkowników a także kalendarzem, poprzez który może zarezerwować uczestnictwo w sesji w czasie zaznaczonym przez nauczyciela jako dostępny dla uczniów. Kalendarz nauczyciela jest narzędziem rezerwacji sesji. Kalendarz jest zintegrowany z modułem lekcyjnym i płatności- automatycznie rezerwuje czas i środki na koncie ucznia a także uruchamia ciąg automatycznych powiadomień (SMS/emal/wiadomość prywatna) i uruchamiania się sesji. Wyniki wyszukiwania można zarchiwizować na przyszłość. Drugą możliwością jest wyszukiwanie po liście trwających lub mających się niebawem zacząć lekcjisesji otwartych (np. 15min przed do połowy sesji można dołączać uczniów). Uczeń może kliknąć na wybraną lekcję i dołączyć do niej (po akceptacji zgłoszenia przez nauczyciela). Uczeń może zostać również zaproszony przez nauczyciela lub przyjaciela do trwającego lub mającej się zacząć lekcji, otrzymawszy powiadomienie SMS/ /prywatna wiadomość, po zaakceptowaniu zaproszenia (link) może rozpocząć lekcję. Innym rodzajem zaproszenia będzie automatyczne powiadomienie z systemu proponujące nauczyciela, wykład lub sesję zgodnie z zaznaczonymi w profilu użytkownika- dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń nie musi przeszukiwać zasobów regularnie, lecz robi to za niego automat przekazując z określoną częstotliwością wyniki. Ostatnią możliwością inicjacji sesji jest otwarty wykład: uczeń formułuje w systemie zapytanie o otwarty wykład o określonym temacie i czasie trwania. Zapytanie ukazuje się na liście propozycji wykładów. Do zapytania mogą dołączać się uczniowie (chętni do współuczestniczenia w wykładzie) i zgłaszać się nauczyciele z propozycją cenową. Uczniowie drogą głosowania (w systemie) wybierają wykładowcę i wykład zostaje realizowany w określonym terminie. Uczeń może wysyłać wiadomości od nauczyciela (via system): SMS, , prywatna wiadomość i tym samym kanałem może otrzymywać odpowiedzi (korespondencja archiwizuje się w systemie i jest do wglądu). Uczeń otrzymuje automatyczne przypomnienie o sesji a następnie do niej dołącza. Nadchodzące sesje są też widoczne w kalendarzu i na liście w panelu użytkownika. Uczeń może wysłać zaproszenia do danej sesji znajomym (innym uczniom). Po rozpoczęciu sesji uruchamia się kanał audio, wideo, chat i tablica. Uczeń widzi okno nauczyciela i pozostałych uczniów biorących udział Strona 2 z 11

3 w sesji- ich okienka wideo i czat. Współdzielona wirtualna tablica to przestrzeń, na której mogą pisać wszyscy użytkownicy i zmiany są dla każdego widoczne, zawartość można mazać, przewijać i zapisywać. W zależności od przedmiotu tablica uruchamia dodatkową klawiaturę i narzędzia przedmiotowe (np. specjalne znaki, alfabety, języki, tabele, edytor wzorów, równań itp.). Na tablicę można wgrać własną treść z dysku (upload) np. zdjęcie lub film oraz skalować jej rozmiar. Przebieg sesji zarówno audio-video jak i zapis tablicy może zostać nagrany i odtwarzany po zakończeniu sesji (z założenia nagrania będą dostępne do odtworzenia w archiwum panelu użytkownika a nie do ściągnięcia na dysk w pliku z uwagi na ułatwienie dla popełnienia nadużyć; nauczyciel może też zablokować możliwość nagrywania sesji). Jest to świetne rozwiązanie biorąc pod uwagę możliwość utrwalania materiału przez powtarzanie. Po zakończeniu sesji uczeń ocenia nauczyciela (skala stopniowa + opis), w przypadku braku oceny automatycznie generuje się ocena pozytywna. Oceny uczniów są agregowane do średniej noty. Płatność za usługi. Usługi nauczycieli są opłacane przez uczniów (lub ich rodziców, rzecz jasna), którzy poprzez moduł płatności zintegrowany z operatorem płatności internetowych, realizują opłaty dla nauczyciela zgodnie z jego taryfą. Uczeń wpłaca (deponuje) środki na swoje wirtualne konto w serwisie, na którym są one przechowywane (może je w dowolnej chwili wypłacić spowrotem lub przeznaczyć na płatności za lekcje). Również nauczyciel posiada swoje wirtualne konto o tej samej funkcjonalności. Sesje są płatne z wirtualnego konta ucznia, które ulega uszczupleniu na korzyść wirtualnego konta nauczyciela w toku trwania zajęć. Po zakończeniu sesji środki przechodzą na konto nauczyciela (również w przypadku lekcji, którą uczeń zarezerwuje, ale na nią się nie stawi). Środki na koncie ucznia są blokowane w momencie rezerwacji sesji w kalendarzu, nauczyciel ma więc pewność, że otrzyma zapłatę. W przypadku braku środków na koncie ucznia, nie może on dokonać rezerwacji sesji. Koszt sesji może być zmieniany dynamicznie w zależności od ilości zgłoszonych osób (im więcej, tym taniej dla 1 osoby), jeśli nauczyciel zaznaczy taką opcję. Serwis nie pobiera opłaty za lekcje (nie jest stroną transakcji) uczeń płaci nauczycielowi. Serwis jedynie zarządza wirtualnymi środkami ucznia pobierając z konta nauczyciela, jako płatność za dostęp do serwisu opłatę równą określonemu regulaminowo % kwoty zapłaconej nauczycielowi. Jest to bardzo wygodny, bezpieczny i elastyczny system współstanowiący o atrakcyjności całej e-usługi. Etap I. 3 miesiące: listopad styczeń 2013 Zakres funkcjonalny: 1. Wykonanie infrastruktury niezbędne do realizacji serwisu- modułu systemu zarządzania serwerem, usługa zewnętrzna: W przeciwieństwie do większości realizowanych obecnie systemów opierających się na dedykowanym sprzęcie zakupionym lub leasingowanym przez operatora systemu, nasz system będzie korzystać z chmury obliczeniowej dostarczonej przez zewnętrznego usługodawcę. Przez pojęcie chmury obliczeniowej rozumiemy model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Zalety korzystania z chmury obliczeniowej to między innymi: redukcja kosztów, zwiększona dostępność przestrzeni dyskowej, wysoki stopień automatyzacji procesów, elastyczność i skalowalność, wysoka mobilność rozwiązań. Strona 3 z 11

4 Modułowe oprogramowanie będzie miało za zadanie zarządzanie serwerami w modelu rozproszonymi w warunkach korzystania z chmury obliczeniowej, jako warstwy sprzętowej. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań opartych na pojedynczym serwerze, aby usprawnić wdrażanie serwisu na międzynarodowych rynkach, sprostać wysokiemu natężeniu ruchu i zapewnić skalowalność i mobilność rozwiązań, serwis będzie oparty na rozproszonym systemie zarządzania serwerami Aegir. System Aegir umożliwia programistom i administratorom serwisów zautomatyzować wiele z typowych zadań związanych z wdrażaniem i zarządzaniem dużymi serwisami internetowymi. Aegir sprawia, że typowe zadania takie jak wdrożenia, instalacje, migracje, uaktualnienia oraz tworzenie kopi zapasowych są szybkie i łatwe do przeprowadzenia. 2. Adaptacja systemu zarządzania treścią na potrzeby serwisu (wykonanie modułu systemu zarządzania treścią), usługa zewnętrzna: Podstawa działania systemu zapewniająca sprawne działanie, generację bazowych stron www, oraz umożliwiająca sprawne dodawanie oraz edycję treści. Aby usprawnić wdrażanie serwisu oraz zminimalizować czas i koszty konieczne do wdrożenia, serwis zastosuje i rozwinie oprogramowanie Drupal. Jest to system zarządzania treścią (CMS), umożliwiający użytkownikowi łatwe publikowanie, zarządzanie i organizowanie zawartości strony. Wyposażony jest w gotowe funkcje, które oferują między innymi system blogów, środowiska przeznaczone do wspólnej pracy nad projektem, fora, biuletyny, galerie grafik/zdjęć, możliwość wysyłania i pobierania plików. Cechami wyróżniającymi system Drupal jest system segmentów i taksonomii. Taksonomia to rozbudowany moduł służący głównie do porządkowania treści wedle kategorii. Automatycznie tworzy kanały informacyjne RSS zarówno dla całej strony, jak i dla kategorii zamieszczanych na niej treści. Umożliwia też proste ustalanie aliasów sprawiając, że adresy stron są łatwiejsze do zapamiętania przez odwiedzających. Wyposażony jest również w system tzw. skórek PHPtemplate, ułatwiający zmianę wyglądu strony.system Drupal jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianym na zasadach licencji GPL. Można go wzbogacać o nowe funkcje za pomocą modułów, z których to również zbudowany jest system. System Drupal wykorzystuje język PHP, współpracuje z bazami danych MySQL i PostgreSQL oraz serwerami Apache, IIS lub NGNIX. Od konkurencyjnych rozwiązań różni go szeroka funkcjonalność gotowych rozwiązań i niski koszt. 3. Wykonanie modułu połączeń audio- wideo z opcją zapisu, usługa zewnętrzna: Funkcjonalność ta będzie zrealizowana w oparciu o technologię Flash po stronie klienta, oraz Java po stronie serwera. Klient połączeń audio- wideo w technologii flash zostanie wykonany od podstaw, część serwerowa systemu zostanie zbudowana w oparciu o oprogramowanie Wowza Media Server. Jest ono platformą o wysokiej wydajności, bardzo dobrym stosunku wartości do ceny, umożliwiającą zunifikowane przesyłanie strumieniowe multimediów do klientów. W przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań umożliwia transmisję strumieniową na żywo do wszystkich końcowych punktów klienckich takich jak komputery, telefony komórkowe, tablety czy nowoczesne telewizory z możliwością podłączenia do internetu. Główne zalety wykorzystania tej platformy to: wysoka wydajność, Strona 4 z 11

5 skalowalność, unifikacja protokołów transmisji, umożliwiająca obsługę wielu urządzeń, łatwość zarządzania, rozszerzalność, ekonomiczność i stabilność. 4. Wykonanie modułu wirtualnej tablicy oraz narzędzi przedmiotowych tablicy, usługa zewnętrzna: Wirtualna tablica umożliwia współpracę online wielu użytkownikom jednocześnie w czasie rzeczywistym. Rozumiemy to, jako sytuację, kiedy wiele osób edytuje ten sam dokument jednocześnie, a wszelkie zmiany są natychmiast odzwierciedlane na ekranie każdego z nich. Rezultatem jest nowy i wydajny sposób współpracy z wykorzystaniem dokumentów tekstowych oraz graficznych. Aby zminimalizować wpływ ograniczeń spowodowanych wykorzystaniem teleprezencji, serwis będzie udostępniał mini- aplikacje zaprojektowane, aby wspomóc proces nauczania konkretnych przedmiotów. Będą to np. ekranowe klawiatury zawierające znaki diakrytyczne charakterystyczne dla danego języka obcego, czy edytory równań fizycznych, matematycznych bądź chemicznych. Będzie to moduł współdzielący dokument i integrujący udostępniane mikro aplikacje przedmiotowe, a jego funkcjonalność będzie (najprawdopodobniej) bazować na oprogramowaniu Etherpad i umożliwiać m. in.: ko- edycję treści w czasie rzeczywistym, możliwość wysyłania wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym (czat), łatwą identyfikację zmian naniesionych przez każdego z użytkowników za pomocą kolorów, możliwość zobaczenia historii zmian na osi czasu oraz użycie narzędzi dedykowanych dla danego przedmiotu korepetycji. Aby zminimalizować wpływ ograniczeń spowodowanych wykorzystaniem teleprezencji, serwis będzie udostępniał mini- aplikacje zaprojektowane, aby wspomóc proces nauczania konkretnych przedmiotów. Będą to np. ekranowe klawiatury zawierające znaki diakrytyczne charakterystyczne dla danego języka obcego, czy edytory równań fizycznych, matematycznych bądź chemicznych. Moduł zintegrowany z modułem zarządzania treścią i połączeń audio- video. Koncepcja techniczna: Funkcjonalność wirtualnej tablicy zostanie zrealizowana w oparciu o technologie JavaScript i/lub Adobe Flash tam gdzie jest to konieczne, aby zapewnić najwyższą jakość, stabilność i łatwość obsługi. 5. Wykonanie modułu wyszukiwania nauczycieli, usługa zewnętrzna: Uczeń wyszukuje nauczyciela po wielu kryteriach, minimum: - przedmiot nauczany (według rozwijanej listy); - zakres (wyszukiwanie w treści profilu nauczyciela i po słowach kluczowych); - poziom zaawansowania; - język, jakim się posługuje nauczyciel; - lokalizacja nauczyciela; - imię/nick/id nauczyciela; - cenę usługi indywidualnej; - cena usługi grupowej (w zależności od ilości osób); - ocena przyznana przez innych użytkowników; - popularność nauczyciela. Będzie to aplikacja- wyszukiwarka, która na żądanie ucznia, przeszuka zasoby bazy danych nauczycieli i wygeneruje listę nauczycieli spełniających wprowadzone przez ucznia kryteria. Obecna koncepcja Strona 5 z 11

6 przewiduje, iż wyszukiwarka zostanie zrealizowana w postaci modułu zintegrowanego z systemem zarządzania treścią, w obiektowym języku PHP5 oraz w oparciu o warstwę bazodanową opartą na relacyjnej bazie danych mysql. 6. Wykonanie modułu wyszukiwania aktywnych sesji, usługa zewnętrzna: Aktywna sesja oznacza taką sesję otwartą, do której można się dołączyć- która niebawem się rozpocznie lub nie minęło jeszcze wiele czasu od momentu jej rozpoczęcia (do ustalenia przez nauczyciela np. do połowy sesji). Sesje, które zostaną przez nauczyciela oznaczone, jako otwarte (czyli nie prywatne, przeznaczone dla określonego ucznia), będą wyświetlały się na liście aktywnych sesji widocznej z panelu użytkownika. Wyszukiwarka pozwoli na wyszukanie aktywnej sesji w danym przedmiocie, temacie, rozpoczętej lub nie. Po wybraniu aktywnej sesji pasującej do zainteresowań i potrzeb ucznia, może uczeń dołączyć do sesji jako kolejny uczeń poprzez proste kliknięcie. Będzie to aplikacja- wyszukiwarka, która na żądanie ucznia wygeneruje listę aktywnych sesji z możliwością zawężenia do kryteriów przedmiotowych i tematycznych i takich jak w wyszukiwarce nauczycieli (np. nick nauczyciela). Moduł będzie zintegrowany z modułem dodawania uczestników, dzięki czemu uczeń będzie mógł od razu dołączyć do lekcji. Obecna koncepcja przewiduje, iż wyszukiwarka zostanie zrealizowana w postaci modułu zintegrowanego z systemem zarządzania treścią, w obiektowym języku PHP5 oraz w oparciu o warstwę bazodanową opartą na relacyjnej bazie danych mysql. 7. Wykonanie modułu kalendarzy rezerwacyjnych, usługa zewnętrzna: Serwis oferować będzie możliwość korzystania przez użytkownika (ucznia, nauczyciela) z własnego kalendarza, na którym można zaznaczać dostępność czasową dla prowadzenia lub uczestnictwa w lekcji. Kalendarz umożliwia podgląd dostępności czasowej wybranych innych użytkowników (np. wybranych nauczycieli). Możliwa jest również integracja i podgląd zewnętrznych kalendarzy użytkownika jak np. Kalendarza Google, w którym może widzieć inne swoje aktywności. Użyteczność kalendarza wynika z jego zintegrowania z pozostałymi funkcjonalnościami/cechami systemu. Zaznaczenie dostępności czasowej ma swoje konsekwencje w tym, iż powiadomienia o wydarzeniach wysyłane do użytkownika będą filtrowane przez kryterium dostępności czasowej (tzn. nie otrzyma wiadomości o wydarzeniu, które będzie miało miejsce poza czasem jego dostępności, jeśli zaznaczy takie ustawienie). Tak samo zaznaczenie na kalendarzu dostępności nauczyciela rezerwacji sesji dokonuje zaprogramowania komunikatów przypominających, zaprogramowania rozpoczęcia sesji o danej godzinie z odpowiednimi użytkownikami, zarezerwowania środków finansowych na koncie użytkownika w celu płatności za lekcję. Moduł będzie stanowił oprogramowanie kalendarzowe zintegrowane z modułem komunikacji, zarządzania płatnościami, automatycznych propozycji, zarządzania treścią, modułem połączeń audio- video i innymi, w tym kalendarzami zewnętrznymi. 8. Wykonanie modułu dodawania uczestników, usługa zewnętrzna: Strona 6 z 11

7 Uczeń ma możliwość dołączenia do trwającej sesji na skutek zaproszenia (SMS, , prywatna wiadomość) przesłanego przez nauczyciela lub własnego zgłoszenia poprzez wynik wyszukiwania sesji. W ten sposób dołączenie do lekcji nie jest wynikiem rezerwacji czasu w kalendarzu nauczyciela ani umówienia się z nauczycielem na konkretny termin a dołączenie do lekcji następuje dynamicznie z inicjatywy nauczyciela, innych uczniów albo samego zainteresowanego ucznia. Uczeń potwierdza przyjęcie zaproszenia jednym kliknięciem i dołącza do lekcji. Będzie to oprogramowanie umożliwiające dodawanie uczestników do aktywnych sesji po akceptacji tego faktu przez obie strony (nauczyciela i ucznia). Moduł zintegrowany z modułami wyszukiwarki sesji otwartych, komunikacji i połączeń audio- video. Obecna koncepcja techniczna: Funkcjonalność ta zostanie zrealizowana w oparciu o działającą już wtedy funkcjonalność nauczycieli i lekcji, jako moduł zintegrowany z systemem zarządzania treścią. Podobnie jak reszta systemu zostanie wykonany w obiektowym języku php5. Etap II. 3 miesiące: luty kwiecień 2013 Zakres funkcjonalny: 9. Wykonanie modułu otwartych wykładów, usługa zewnętrzna: Publiczne wykłady otwarte na sprecyzowany temat w określonym czasie, mogą być realizowane na skutek zamówienia zgłoszonego przez uczniów. Uczeń formułuje zapytanie dotyczące wykładu na konkretny temat oraz o określonej dacie i czasie trwania. Propozycja jest widoczna w wyszukiwarce wykładów dostępnej z profilu użytkownika. Do propozycji mogą dołączać chętni uczniowie. Do zapytania mogą zgłaszać się nauczyciele określając cenę i dodatkowe informacje. W każdym przypadku czas użytkownika jest blokowany na czas wykładu. Uczniowie poprzez głosowanie wybierają nauczyciela. Następnie uruchamiana jest sesja - publiczny wykład otwarty wg ogólnych zasad (jedyna proponowana różnica, iż tablica jest dostępna do edycji wyłącznie dla nauczyciela). Będzie to oprogramowanie działające na zasadzie społecznościowej umożliwiające ogłoszenie wydarzenia, dołączenie uczniów do wydarzenia oraz zgłaszanie kandydatur nauczycielskich, które są poddawane głosowaniu uczniów. Decyzje uczniów i nauczycieli powodują rezerwację kalendarza i uruchomienie sesji. Moduł zintegrowany z modułem wyszukiwania propozycji otwartych wykładów, kalendarza, komunikacji i połączeń audio- video. Koncepcja techniczna: Funkcjonalność modułu zostanie zbudowana w oparciu o istniejące wtedy moduły wyszukiwania, komunikacji, kalendarza i połączeń audio- wideo bazując na ich technologii. 10. Wykonanie modułu wyszukiwania propozycji otwartych wykładów, usługa zewnętrzna: Strona 7 z 11

8 Nauczyciel w swoim profilu użytkownika może przeglądać i przeszukiwać propozycje wykładów publikowane przez uczniów i zgłaszać chęć poprowadzenia ich, określając proponowaną cenę i formułując ewentualnie dodatkowe uzasadnienie, dlaczego jest odpowiednią osobą do poprowadzenia wykładu. W przypadku pozytywnego dla niego głosowania uczniów zainteresowanych wykładem, poprowadzi on ten wykład. Będzie to oprogramowanie działające na zasadzie wyszukiwarki oraz umożliwiające zgłaszanie propozycji nauczyciela do propozycji wykładu opublikowanej przez uczniów. Moduł zintegrowany z modułem otwartych wykładów, kalendarza, komunikacji. Podobnie jak reszta serwisu zostanie zrealizowany w obiektowym języku php Wykonanie modułu zapisu treści tablicy, usługa zewnętrzna: Będzie to moduł współdzielący dokument i integrujący udostępniane mikro aplikacje przedmiotowe, a jego funkcjonalność będzie (najprawdopobniej) bazować na oprogramowaniu Etherpad i umożliwiać m. in.: ko- edycję treści w czasie rzeczywistym, możliwość wysyłania wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym (czat), łatwą identyfikację zmian naniesionych przez każdego z użytkowników za pomocą kolorów, możliwość zobaczenia historii zmian na osi czasu oraz użycie narzędzi dedykowanych dla danego przedmiotu korepetycji. Aby zminimalizować wpływ ograniczeń spowodowanych wykorzystaniem teleprezencji, serwis będzie udostępniał mini- aplikacje zaprojektowane, aby wspomóc proces nauczania konkretnych przedmiotów. Będą to np. ekranowe klawiatury zawierające znaki diakrytyczne charakterystyczne dla danego języka obcego, czy edytory równań fizycznych, matematycznych bądź chemicznych. Moduł zintegrowany z modułem zarządzania treścią i połączeń audio- video. Koncepcja techniczna: Funkcjonalność wirtualnej tablicy zostanie zrealizowana w oparciu o technologie JavaScript i/lub Adobe Flash tam gdzie jest to konieczne, aby zapewnić najwyższą jakość, stabilność i łatwość obsługi. Moduł będzie umożliwiał zapis treści tablicy, kategoryzację oraz odtworzenie w późniejszym czasie (zatrzymywanie, przewijanie, cofanie, powtarzanie). Planujemy zastosować do budowy modułu oprogramowaniu typu Etherpad. Moduł będzie zintegrowany z modułem zarządzania treścią i modułem wirtualnej tablicy oraz narzędzi przedmiotowych tablicy. 12. Wykonanie modułu automatycznych propozycji, usługa zewnętrzna: Uczeń zaznacza w swoim profilu swoją dostępność (w kalendarzu), preferencje, co do przedmiotu i tematu korepetycji. Może zaznaczyć też zainteresowanie konkretnymi nauczycielami. Uczeń, jeśli wyrazi taką chęć, otrzymuje automatyczne powiadomienia (SMS, , prywatna wiadomość) o pojawieniu się nauczyciela, sesji otwartej lub wykładu zgodnego z zaznaczonymi zainteresowaniami. Powiadomienia mogą być też wysyłane jedynie w przypadku, gdy wydarzenie, o którym informuje jest występuje w okresie dostępności ucznia zaznaczonym przez niego w swoim profilu/kalendarzu.. Będzie to oprogramowanie działające na zasadzie robota, który będzie przeszukiwał wydarzenia w systemie pod kątem preferencji ucznia. Moduł zintegrowany z modułami Strona 8 z 11

9 wyszukiwarek, kalendarza i komunikacji. Obecna koncepcja techniczna: Moduł ten zostanie zrealizowany, jako zintegrowany z systemem zarządzania treścią, w postaci kodu zapewniającego niezbędną funkcjonalność napisanego w obiektowym języku PHP5. Kod będzie wykonywany cyklicznie za pomocą tzw. "zadań CRON". Etap III. 3 miesiące: maj lipiec 2013 Zakres funkcjonalny: 13. Wykonanie modułu zarządzania płatnościami, usługa zewnętrzna: Uczeń wpłaca (deponuje) środki na swoje wirtualne konto w serwisie, na którym są one przechowywane (może je w dowolnej chwili wypłacić spowrotem lub przeznaczyć na płatności za lekcje). Również nauczyciel posiada swoje wirtualne konto o tej samej funkcjonalności. Sesje są płatne z wirtualnego konta ucznia, które ulega uszczupleniu na korzyść wirtualnego konta nauczyciela w toku trwania zajęć (możliwość pobierania środków np. co 15 minut). Po zakończeniu sesji całość środków przechodzi na konto nauczyciela (również w przypadku lekcji, którą uczeń zarezerwuje, ale na nią się nie stawi). Środki na koncie ucznia są blokowane w momencie rezerwacji sesji w kalendarzu, nauczyciel ma więc pewność, że otrzyma zapłatę. W przypadku braku środków na koncie ucznia, nie może on dokonać rezerwacji sesji. Koszt sesji może być zmieniany dynamicznie w zależności od ilości zgłoszonych osób (im więcej, tym taniej dla 1 osoby), jeśli nauczyciel zaznaczy taką opcję. Serwis nie pobiera opłaty za lekcje (nie jest stroną transakcji) uczeń płaci nauczycielowi. Serwis jedynie zarządza wirtualnymi środkami ucznia pobierając z konta nauczyciela, jako płatność za dostęp do serwisu opłatę równą określonemu regulaminowo % kwoty zapłaconej nauczycielowi. Jest to bardzo wygodny, bezpieczny i elastyczny system współstanowiący o atrakcyjności całej e- usługi. Z uwagi na planowane działanie serwisu na rynku międzynarodowym, system musi umożliwiać łatwą integrację z systemami obsługi płatności na rynkach krajowych. Osiągnięte to zostanie dwojako - poprzez modularną budowę systemu płatności umożliwiającą łatwe dodanie obsługi konkretnego krajowego systemu, oraz poprzez umożliwienie obsługi systemu typu PayPal, który działa, jako integrator płatności międzynarodowych. Moduł płatności zintegrowany z operatorem płatności internetowych, zarządzający wirtualnymi środkami i przelewami użytkownika. Z uwagi na planowane działanie serwisu na rynku międzynarodowym, system musi umożliwiać łatwą integrację z systemami obsługi płatności na rynkach krajowych. Osiągnięte to zostanie dwojako - poprzez modularną budowę systemu płatności umożliwiającą łatwe dodanie obsługi konkretnego krajowego systemu, oraz poprzez umożliwienie obsługi systemu typu PayPal, który działa, jako integrator płatności międzynarodowych. Moduł będzie też zintegrowany z modułem kalendarzy rezerwacyjnych, modułem zarządzania treścią i połączeń audio- video. Podobnie jak reszta serwisu zostanie zrealizowany w obiektowym języku php5. Strona 9 z 11

10 14. Wykonanie modułu komunikacji, usługa zewnętrzna: Serwis oferować będzie kontakt ucznia z nauczycielem 3 podstawowymi kanałami (w zależności od preferencji, mogą być 3 równocześnie): , prywatna wiadomość oraz SMS. Na każdą z tych wiadomości można odpowiedzieć (korespondować) w dowolnym kanale np. SMSem ze skutkiem wysłania odpowiedzi SMS, , wiadomość prywatna do drugiej osoby. Jest to więc bardzo elastyczny system, dający również możliwość otrzymywania i wysyłania informacji nie będąc zalogowanym w serwisie ( , SMS) lub w ogóle nie mając chwilowo dostępu do komputera (SMS). Oprócz wiadomości pisanych przez użytkowników, serwis będzie również generował automatyczne powiadomienia na te 3 kanały dotyczące m.in: informacji o dokonanej rezerwacji, przypomnienia o zbliżającej się sesji, propozycję zmiany terminu lub odwołania sesji, anulowania sesji, informacji o nowych zdarzeniach (pojawienie się nauczyciela lub sesji otwartej zgodnej z zaznaczonymi zainteresowaniami ucznia). Moduł komunikacji będzie umożliwiał wysyłanie i dostarczanie wiadomości 3 kanałami z inicjatywy użytkowników i automatycznie na skutek zdefiniowanych w systemie zdarzeń (np. rezerwacji lekcji, prośby o anulowanie lekcji itp.). Będzie zintegrowany z modułem kalendarza, zarządzania treścią i połączeń audio- video. Założenia techniczne Założenia techniczne dla systemu składającego się z modułów i baz danych. Rozwiązanie oferowane w wersji konwencjonalnej i mobilnej. Oprogramowanie portalu oparte będzie tradycyjnie na architekturze trójwarstwowej, składającej się (wg bieżącej koncepcji) z: a) warstwy danych, która realizowana będzie przez silnik zarządzania relacyjnymi bazami danych; b) warstwy logiki biznesowej, która stworzona zostanie w języku PHP i/lub JAVA oraz oparta na serwerze Apache lub NGINX; c) oraz warstwy prezentacji, która stanowić będzie interfejs użytkownika wykonany w technologiach internetowych takich jak, HTML, CSS, JavaScript oraz Flash. Aplikację można również podzielić na moduły (warstwy) realizujące poszczególne funkcjonalności systemu, w tym modułów podstawowych (moduł zarządzania treścią, moduł połączeń audio- video z opcją zapisu, modułu zarządzania serwerami) i modułów innowacyjnych. W przeciwieństwie do większości obecnie systemów opierających się na zakupionym dedykowanym sprzęcie będziemy korzystać z chmury obliczeniowej dostarczonej przez zewnętrznego usługodawcę. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Klient płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z dedykowanego wirtualnego Strona 10 z 11

11 serwera. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Zalety korzystania z chmury obliczeniowej to między innymi: redukcja kosztów, zwiększona dostępność przestrzeni dyskowej, wysoki stopień automatyzacji procesów, elastyczność i skalowalność, wysoka mobilność rozwiązań. (1)... (2)... [podpis przedstawiciela Wykonawcy] [podpis przedstawiciela Nabywcy] WYKONAWCA NABYWCA Strona 11 z 11

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ i Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia W zakresie zamówienia zidentyfikowano 8 kluczowych zadań w ramach projektu e-usługi e- Organizacja pakiet rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie serwisu internetowego (wraz z dostawą autorskiego systemu zarządzania treścią) dla Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Kielce, dnia 2012-04-10 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złoŝenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Dostawę i wdroŝenie oprogramowania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

1. E-learning - możliwości i wymagania

1. E-learning - możliwości i wymagania 2 Strona Spis treści 1. E-learning - możliwości i wymagania... 3 1. 1. Co to jest platforma e-learningowa... 3 1. 2. Korzyści zastosowania platformy e-learningowej w realizacji projektu Model pracy pozalekcyjnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.

Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw. Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.pl do zlecenia nr zawartego w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Opis wstępny przedmiotu zamówienia... 3 2. Wymagania funkcjonalne... 5 2.1. Wymagania funkcjonalne wspólne... 6 2.2. Wymagania funkcjonalne dla serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Redakcja merytoryczna Korekta. Wydawca 978-83- 64032-47-9 ISBN:

Redakcja merytoryczna Korekta. Wydawca 978-83- 64032-47-9 ISBN: Redakcja merytoryczna Korekta Opracowanie graficzne, skład i łamanie Wydawca ISBN: Monika Regulska, Paweł Czapliński Iwona Ławniczak-Iwanowska, Barbara Milewska OnTheRocks www.ontherocks.pl Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo