Specyfikacja pomocy dydaktycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja pomocy dydaktycznych"

Transkrypt

1 Specyfikacja pomocy dydaktycznych Celem dokumentu jest zaprezentowanie przykładowych multimedialnych pomocy dydaktycznych, które mogą być wykorzystane/zrealizowane/zakupione w ramach modernizacji programów zajęć do projektu POKL POKL /09 Materiały/pomoce dydaktyczne mogą być realizowane: a) Samodzielnie przez autora/autorów programu zajęć b) Zrealizowane przez osobę wskazaną przez autora programu zajęć c) Zrealizowane przez podwykonawcę zewnętrznego zaproponowanego przez kierownictwo projektu Niezależnie od formy realizacji przewiduje się następującą kolejność działań: a) Opracowanie opisu pomocy dydaktycznych powiązanych z sylabusem (typ pomocy, forma technologiczna, sposób prezentacji) b) Oszacowanie ilości pomocy w ramach dostępnego budżetu c) Przedstawienie kompletnej listy pomocy wraz z budżetem i harmonogramem realizacji d) Negocjacje z Zarządem Projektu POKL e) Podpisanie umowy f) Realizacja pomocy g) Opublikowanie pomocy zgodnie z harmonogramem oraz wytycznymi w zakresie polityki informacyjnej POKL W przypadku realizacji pomocy przez autora programu lub osobę wskazaną przez niego przedstawiony budżet MUSI uzyskać akceptację kierownictwa projektu POKL W przypadku współpracy z podwykonawcami zewnętrznymi wszelkie zadania realizowane będą zgodnie z oczekiwaniami autora. Brak jasno sprecyzowanych wytycznych skutkować może odmową realizacji pomocy przez podwykonawcę. Po określeniu przez autora specyfikacji zapotrzebowania i dostarczeniu materiału źródłowego (tekstów, schematów, rycin itd.) nastąpi szczegółowe ustalenie harmonogramu prac i przygotowanie wyceny realizacji danego zadania. Wycena szacunkowa może zostać dostarczona przed realizacją po wstępnym określeniu wymagań. 1 S t r o n a

2 W ramach współpracy zewnętrznej tworzone mogą być zarówno pomoce wymienione w niniejszej specyfikacji jak i rozwiązania w niej nie uwzględnione (o ile zadania jest możliwe do wykonania w ramach kompetencji Wykonawcy). Wszystkie materiały mogą być zaprojektowane i zrealizowane przez specjalistów zawodowo zajmujących się przygotowywaniem tego typu materiałów. Kierownictwo projektu POKL oddaje do Państwa dyspozycji: edytorów, grafików komputerowych, animatorów, studio foto-wideo, studio dźwiękowe oraz profesjonalnych lektorów. Na potrzeby większości materiałów mogą być przygotowane schematy/propozycje graficzne - do wyboru według uznania autora. W roku 2010 planowane jest opracowanie wspólnego schematu graficznego (zestawu wzorników) do wykorzystywania na stronach internetowych oraz w prezentacjach (PowerPoint, flash). Skrócona lista dostępnych pomocy dydaktycznych 1. Elektroniczny skrypt edukacyjny 2. Dźwiękowy skrypt edukacyjny 3. Prezentacja multimedialna PowerPoint 4. Prezentacja animowana Flash 5. Witryna internetowa z systemem zarządzania treścią 6. Witryna internetowa z systemem zarządzania treścią i strefą dla studentów 7. Blog internetowy 8. Screencast tematyczny 9. Podcast tematyczny 10. Nagranie audio-video wykładu 11. Gry dydaktyczne / Laboratoria interaktywne 12. Materiały na potrzeby tablicy interaktywnej 2 S t r o n a

3 1. Elektroniczny skrypt edukacyjny Jest to elektroniczna forma materiałów niezbędnych studentom w ramach poszczególnych zajęć. W przypadku realizacji zewnętrznej przygotowaniem każdego skryptu zajmuje się profesjonalny grafik. W ramach realizacji skryptu elektronicznego dostępne są następujące formy treści: - strony tekstowe - ilustracje graficzne/zdjęcia - wykresy statyczne - tabele - schematy Zalecanym formatem docelowym publikacji na platformie jest PDF. Wycena szacunkowa, która zostanie zweryfikowana po określeniu dokładnej specyfikacji zadań, ilości pracy i formy materiału źródłowego. Przygotowanie strony tekstowej 50,00 Przygotowanie strony z ilustracją, wykresem, tabelą 100,00 Przygotowanie schematu od 50,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego Audiobook edukacyjny Jest to dźwiękowa forma skryptu elektronicznego. W przypadku realizacji zewnętrznej przygotowany tekst zostaje opracowany przez profesjonalnego lektora w formie ścieżki dźwiękowej, która następnie może być dystrybuowana w formie pliku.mp3 czy też odtwarzana z wykorzystaniem odtwarzaczy na stronach www. Koszt powstania skryptu dźwiękowego jest zależny od ilości stron oraz wybranego lektora. 3 S t r o n a

4 Zalecanym formatem docelowym publikacji na platformie jest mp3, aac lub swf. Wycena szacunkowa, która zostanie zweryfikowana po określeniu dokładnej specyfikacji zadań, ilości pracy i formy materiału źródłowego. Do 5 stron - Strona A4 150,00 Od 5 do 15 stron Strona A4 100,00 Powyżej 15 stron Strona A4 od 70,00 3. Prezentacja multimedialna PowerPoint Jest to najbardziej popularna forma przygotowywania prezentacji na potrzeby akademickie. Pokazy muszą być przygotowane pod kątem ich prezentacji na rzutnikach. W przypadku realizacji zewnętrznej w procesie powstawania prezentacji będą brali udział przede wszystkim graficy, a w zależności od zawartego materiału inni specjaliści. W ramach tworzenia prezentacji dostępne są następujące typy treści: - slajdy tekstowe - slajdy z grafiką - slajdy ze statycznym wykresem - slajdy z wykresem animowanym - slajdy ze schematami - slajdy z danymi tabelarycznymi - slajdy z filmem - slajdy ze ścieżką audio Prezentacje powinny być dostarczane w formie pokazów slajdów PowerPoint oraz plików prezentacji umożliwiających edycję części elementów tekstowych. 4 S t r o n a

5 Koszt przygotowania prezentacji PowerPoint zależny jest od ilości slajdów, ich skomplikowania (ilość akcji na slajdzie) oraz zaangażowania specjalistów z poszczególnych dziedzin (np.: lektorów tworzących ścieżkę audio) Zalecanym formatem docelowym publikacji na platformie jest PDF. Wycena szacunkowa, która zostanie zweryfikowana po określeniu dokładnej specyfikacji zadań, ilości pracy i formy materiału źródłowego. Przygotowanie slajdu tekstowego 10-20,00 Przygotowanie slajdu z ilustracją, wykresem, tabelą 20-50,00 Przygotowanie schematu 30-70,00 Przygotowanie slajdu z ilustracją animowaną (np. ruchomym wykresem) ,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego Prezentacja animowana Flash Jest to prezentacja podobna w swoim działaniu do prezentacji PowerPoint oferuje ona jednak atrakcyjniejszą formę graficzną, mnogość animacji i interakcji z osobą prezentującą. W ramach prezentacji dostępne są następujące typy treści: - slajdy tekstowe - slajdy z grafiką - slajdy ze statycznym wykresem - slajdy z wykresem animowanym - slajdy ze schematami - slajdy z danymi tabelarycznymi - slajdy z filmem - slajdy z galeriami zdjęć - slajdy ze ścieżką audio - slajdy interaktywne 5 S t r o n a

6 Prezentacje są dostarczane w formie plików wynikowych Flash (SWF) do odtwarzania stacjonarnie oraz na stronach www. Prezentacje w formacie flash nie umożliwiają samodzielne edycji treści. Prace przygotowawcze ,00 Przygotowanie slajdu tekstowego ,00 Przygotowanie slajdu z ilustracją, wykresem, tabelą, schematem ,00 Przygotowanie slajdu z elementami animowanymi ,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego Witryna internetowa z systemem zarządzania treścią (tzw. CMS). CMS to rozwiązanie, dzięki któremu w łatwy i przyjazny sposób można prowadzić swoją własną stronę internetową. W przypadku samodzielnej realizacji autor sam wybiera technologię CMS (Joomla, Mambo, Drupal itp.) samodzielnie ustala strukturę treści, wprowadza dane oraz opracowuje układ graficzny z puli darmowych szablonów (zgodny z wytycznymi POKL). W przypadku realizacji zewnętrznej autor otrzymuje dedykowany projekt graficzny dostosowany do wymagań prowadzącego witrynę (układ treści do wyboru według szablonu), kompletny i przetestowany system samodzielnego zarządzania treścią witryny, krótkie szkolenie z obsługi systemu oraz pomoc telefoniczną/ ową przy pracy z witryną. System zarządzania treścią umożliwia: - Zarządzanie menu serwisu - Zarządzanie aktualnościami - Zarządzanie treścią serwisu (edytor podobny do MS Word) - Zarządzanie galeriami zdjęć - Zarządzanie załącznikami 6 S t r o n a

7 Uruchomienie witryny wymaga zarejestrowania lub skonfigurowanie domeny (adresu internetowego) oraz zapewnienia miejsca na serwerze z obsługą technologii PHP i baz danych MySQL. Ze względu na to, że dostępne na rynku systemy CMS należą do grupy darmowego oprogramowania to koszt realizacji systemu przez autora programu zajęć powinien być oszacowany na podstawie ilości czasu poświęconego na jego realizację (liczbę tzw. roboczogodzin). W przypadku systemu o małej złożoności i niekomplikowanej grafice przyjmuje się stawkę 50,00 zł za godzinę pracy. W przypadku systemu bardziej rozbudowanego stawka wynosi od ,00 zł za godzinę pracy. Zewnętrzny koszt przygotowania witryny opartej o szablon jest stały (zwykle to koszt zakupu kompletnego i skonfigurowanego wg oczekiwań autora oprogramowania). Koszt zmienny stanowią modyfikacje grafiki, struktury oraz zapotrzebowanie na prace dodatkowe (np.: umieszczenie treści początkowej, czy dodanie odtwarzacza do filmów). Przygotowanie witryny wraz z dostosowaniem wizerunku graficznego 2000,00 Instalacja witryny i szkolenie z obsługi ,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego witryny Od 1000,00 6. Witryna internetowa z systemem zarządzania treścią i strefą dla studentów Jest to mechanizm witryny internetowej z systemem zarządzania treścią (patrz punkt 5) wzbogacony o mechanizm strefy prywatnej. Strefa ta może służyć do udostępniania studentom materiałów/wyników/treści a dostęp do niej wymaga podania nazwy użytkownika oraz hasła. Zarządzanie dostępem odbywa się z poziomu panelu administratora serwisu, poprzez dodanie użytkownika oraz określenie treści dostępnej dla niego. 7 S t r o n a

8 Uruchomienie witryny wymaga zarejestrowania lub skonfigurowanie domeny (adresu internetowego) oraz zapewnienia miejsca na serwerze z obsługą technologii PHP i baz danych MySQL. Ze względu na to, że dostępne na rynku systemy CMS oraz dodatki administracyjne (np. elektroniczne dzienniki, proste systemy e-learningowe) należą do grupy darmowego oprogramowania to koszt realizacji systemu przez autora programu zajęć powinien być oszacowany na podstawie ilości czasu poświęconego na jego realizację (liczbę tzw. roboczogodzin). W przypadku systemu o małej złożoności i niekomplikowanej grafice przyjmuje się stawkę 100,00 zł za godzinę pracy. W przypadku systemu bardziej rozbudowanego stawka wynosi od ,00 zł za godzinę pracy. W przypadku usługi zewnętrznej koszt przygotowania witryny opartej o szablon jest stały. Koszt zmienny stanowią modyfikacje grafiki, struktury oraz zapotrzebowanie na prace dodatkowe (np.: umieszczenie treści początkowej, czy dodanie odtwarzacza do filmów). Przygotowanie witryny wraz z dostosowaniem wizerunku graficznego 3000,00 Instalacja witryny i szkolenie z obsługi ,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego witryny (w przypadku bazowania na szablonach witryny bez systemu dla studentów brak kosztu przygotowania szablonu) Od 1000,00 7. Blog internetowy Jest to rodzaj witryny internetowej, dziennik sieciowy zawierający odrębne, ułożone chronologicznie wpisy dotyczące danej tematyki. Mechanizm umożliwia samodzielne dodawanie/edycję/usuwanie skategoryzowanych wpisów na blogu z użyciem prostego edytora treści. Podobnie jak w przypadku witryny internetowych prowadzenie bloga wymaga zarejestrowania lub skonfigurowanie domeny (adresu internetowego) oraz 8 S t r o n a

9 zapewnienia miejsca na serwerze z obsługą technologii PHP i baz danych MySQL. Ze względu na to, że dostępne na rynku systemy blogowe (np. WordPress) należą do grupy darmowego oprogramowania to koszt realizacji systemu przez autora programu zajęć powinien być oszacowany na podstawie ilości czasu poświęconego na jego realizację (liczbę tzw. roboczogodzin). W przypadku systemu o małej złożoności i niekomplikowanej grafice przyjmuje się stawkę 50,00 zł za godzinę pracy. W przypadku systemu bardziej rozbudowanego stawka wynosi od ,00 zł za godzinę pracy. Zewnętrzny koszt przygotowania mechanizmu jest stały (zwykle to koszt zakupu kompletnego i skonfigurowanego wg oczekiwań autora oprogramowania). Koszt zmienny stanowią modyfikacje grafiki, struktury oraz zapotrzebowanie na prace dodatkowe (np.: umieszczenie treści początkowej, czy dodanie odtwarzacza do filmów, albumu zdjęć itp.). Przygotowanie witryny wraz z dostosowaniem wizerunku graficznego 2000,00 Instalacja witryny i szkolenie z obsługi ,00 Jednorazowa opłata za przygotowanie propozycji 1 kompletnego szablonu graficznego witryny Od 1000,00 8. Screencast tematyczny Screencast jest formą publikacji filmowej. Jest to nagranie zdarzeń odbywających się na ekranie komputera autora, najczęściej wzbogacony o komentarz słowny. Technologia ta jest najczęściej wykorzystywana do: - nauki obsługi komputera i programów komputerowych - demonstrowania możliwości oprogramowania - przedstawiania rozwiązań problemów - prezentacji pomysłów które łatwiej pokazać, niż opisać. Koszt realizacji filmu zależny jest od czasu jego trwania, skomplikowania przedstawianej procedury/problemu, wyboru lektora odpowiedzialnego za komentarz. 9 S t r o n a

10 koszt realizacji systemu przez autora programu zajęć powinien być oszacowany na podstawie ilości czasu poświęconego na jego realizację (liczbę tzw. roboczogodzin). W przypadku systemu o małej złożoności i niekomplikowanej grafice przyjmuje się stawkę 100,00 zł za godzinę pracy. W przypadku systemu bardziej rozbudowanego stawka wynosi od ,00 zł za godzinę pracy. Można również przyjąć stawkę za minutę filmu w tym przypadku 1 minuta od 100,00 zł za prosty film bez montażu i lektora do 200,00 zł za minutę filmu z montażem i lektorem. 9. Podcast tematyczny Jest to forma audycji dźwiękowej lub filmowej realizowana z wykorzystaniem technologii internetowych. Audycje są najczęściej realizowane w formie odcinków, a informacje o nich są dostarczane do subskrybentów z wykorzystaniem kanałów RSS, ogłoszeń na stornach www lub powiadomień e- mail. Podcast może zostać umieszczony w witrynie lub na blogu internetowym. W przypadku projektów akademickich Podcasty mogą zostać wykorzystane jako forma dostarczania wykładów z danego przedmiotu (np. w formie odcinków). Aby szybko dostarczać treść podcastową warto stworzyć kanał RSS do którego zapisywać się będą odbiorcy przekazu. Koszt zależy od formy realizacji, czyli zaangażowania specjalistów odpowiedzialnych za prace związane z wideofilmowaniem lub lektorów odpowiedzialnych za czytanie wykładów. Przygotowanie systemu do rozpowszechniania i odtwarzania materiału 2000,00 Koszt wynajęcia lektora (audio) Od 200,00 Koszt wynajęcia ekipy wideo i obróbki Od 1000,00 Koszt przygotowania materiału finalnego (montaż, postprodukcja, publikacja) Od 500,00 10 S t r o n a

11 10. Nagranie audio-wideo wykładu W ramach realizacji powstaje film prezentujący wykład lub serię wykładów z danej dziedziny. Wykład może zostać nagrany zarówno w czasie trwania zajęć jak i w specjalnie umówionym terminie wyłącznie z wykładowcą. Po przygotowaniu materiał powinien być poddany obróbce i pracom dodatkowym (np.: składanie, tworzenie czołówki) i w zależności od potrzeb dostarczany na nośniku (np.: DVD) lub w formie pliku do umieszczenia na platformie (np. flv). Koszt przygotowania filmu jest w większości przypadków zależny od czasu trwania nagrania i oczekiwań co do obróbki. Koszt wynajęcia ekipy wideo i obróbki Od 2000,00 Koszt przygotowania materiału finalnego (montaż, postprodukcja, publikacja) Od 500, Gry edukacyjne / Laboratoria interaktywne W większości przypadków gry lub laboratoria przygotowywane są w technologii flash. Ich użytkowanie może się odbywać zarówno w środowisku stacjonarnym jak i z wykorzystaniem Internetu. Dzięki zastosowaniu technologii flash przygotowane programy są w pełni interaktywne i pozwalają na naukę z elementami zabawy. Liczba zastosowań technologii jest nieograniczona o ile można w zrozumiały sposób przekazać zadania stawiane przed grą/laboratorium. Prace przygotowawcze ,00 Przygotowanie elementów graficznych Od 1500,00 Przygotowanie gry/laboratorium Od ,00 11 S t r o n a

12 12. Materiały z wykorzystaniem tablicy interaktywnej Zakres pomocy dydaktycznych możliwych do zrealizowania zależny jest od funkcji udostępnianych przez tablicę. W ramach prac możliwe do przygotowania są gry, testy, zadania, laboratoria. Koszt realizacji takich zadań zależny jest od oczekiwań zamawiającego i zostanie podany po przekazaniu szczegółów dotyczących zlecenia. Przygotowanie aplikacji interaktywnej Od 2500,00 12 S t r o n a

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ i Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia W zakresie zamówienia zidentyfikowano 8 kluczowych zadań w ramach projektu e-usługi e- Organizacja pakiet rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ZP/NIPR/19/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienie obejmuje świadczenie następujących usług: 1) Rozbudowa funkcjonalności platformy e-learningowej w infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dot. utworzenia\przebudowy Portalu Miejskiego www.um.pulawy.pl wraz z wdrożeniem autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS) Przedmiotem wykonania zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska ISBN: 978-83-246-2385-3 Format: 168 235, stron: 344 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY W NAUCE WARSZTATY. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu informatyki. pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA

PARTNERZY W NAUCE WARSZTATY. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu informatyki. pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA PARTNERZY W NAUCE WARSZTATY pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu informatyki Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZYGMUNTA WRÓBLA KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU INFORMATYKI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczno funkcjonalny Portalu

Opis techniczno funkcjonalny Portalu Załącznik nr 4 Opis techniczno funkcjonalny Portalu Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu serwisu internetowego, zwanego dalej serwisem wieczorna.pl lub

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Przewodnik tworzenia materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć online w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1. Zastosowanie materiału e-edukacyjnego 2. Struktura treści dydaktycznych 2.1 Prosta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Program Operacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.

Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw. Załącznik nr 1- szczegółowy zakres czynności związanych z wykonaniem portalu internetowego dla Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.pl do zlecenia nr zawartego w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji

Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 11 do SIWZ, stanowiący załącznik Nr 1 do OPZ Opis funkcjonalny i techniczny strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji I. Założenia i cele...1 II. Podzadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Skróty, akronimy i definicje... 4 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia... 5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo