Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21"

Transkrypt

1 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA Duszpasterstwo w służbie człowiekowi 43 KOMISJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Źródło i szczyt. Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej 85 KOMISJA DS. MAŁŻEŃSTWA I RODZINY Obrona i promocja rodziny w Diecezji Płockiej 128 KOMISJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO Wychowanie i katechizacja 147 KOMISJA DS. DUCHOWIEŃSTWA I FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW Prezbiter pasterzem i przewodnikiem powierzonej mu wspólnoty 160 KOMISJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO Życie konsekrowane w Diecezji Płockiej 186 KOMISJA DS. WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Formacja do kapłaństwa w Kościele Płockim 216 KOMISJA DS. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ KOŚCIOŁA Posługa charytatywna 235 KOMISJA DS. NOWEJ EWANGELIZACJI Nowa ewangelizacja w Diecezji Płockiej 250

2 842 XLIII Synod Diecezji Płockiej KOMISJA DS. EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA DOBRAMI DOCZESNYMI KOŚCIOŁA Dobra doczesne Kościoła Płockiego 276 KOMISJA DS. BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO, SZTUKI SAKRALNEJ I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Troska o materialne dziedzictwo kulturowe Kościoła Płockiego 289 KOMISJA DS. DIALOGU, KULTURY I MEDIÓW Kościół Płocki wobec kultury i środków społecznego przekazu 304 Kościół Płocki w trosce o dialog ekumeniczny i międzyreligijny 329 Przesłanie Synodu Młodych Kościoła Płockiego 345 CZĘŚĆ II STATUTY INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH INSTRUKCJE, REGULAMINY, WSKAZANIA STATUTY INSTYTUCJI Statut Kolegium Konsultorów 351 Statut Rady Kapłańskiej 354 Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej 358 Statut Diecezjalnej Rady Ekonomicznej 360 Statut Diecezjalnej Rady Katechetycznej Diecezji Płockiej 362 Statut Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej 363 Statut Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 366 Statut Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej 373 Statut Caritas Diecezji Płockiej 375 Statut Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej 387 Statut Płockiego Instytutu Wydawniczego 392 Statut Kapituły Katedralnej Płockiej 395 Statut Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej 403 Statut Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku 408 Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej 416 Statut Parafialnej Rady Gospodarczej 419 Statut Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku 422

3 843 Statut Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego Studnia w Płocku 433 Statut Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta 437 Statut Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji Serce za Serce w Mławie 444 Statut Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Filadelfia 457 INSTRUKCJE Instrukcja o duszpasterstwie rodzin 473 Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej 479 Instrukcja o katechizacji 490 Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci 497 Instrukcja o przygotowaniu dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 501 Instrukcja o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania 504 Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania w Diecezji Płockiej 507 Instrukcja o katechumenacie i ponownym katechumenacie dorosłych 514 Instrukcja o kulcie Bożego Miłosierdzia 516 Instrukcja o sanktuariach 520 Instrukcja o stałej formacji prezbiterów 524 Instrukcja o relacjach i współpracy proboszcza, wikariusza i seniora 530 Instrukcja o prymicjach kapłańskich 533 Instrukcja o wizytacji kanonicznej 537 Instrukcja o wizytacji dziekańskiej 541 Instrukcja o konferencjach dekanalnych 543 Instrukcja o zadaniach dekanalnego ojca duchownego 544 Instrukcja dotycząca przygotowania kwestionariusza przedwizytacyjnego w sprawach budownictwa i sztuki sakralnej Instrukcja o kandydatach do stałego diakonatu, akolitatu i lektoratu oraz ich posłudze w Diecezji Płockiej 547

4 844 XLIII Synod Diecezji Płockiej Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 554 Instrukcja o sprawowaniu liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej 557 Instrukcja o misjach i rekolekcjach parafialnych 559 Instrukcja o rekolekcjach szkolnych 563 Instrukcja o wizycie duszpasterskiej 567 Instrukcja o duszpasterstwie trzeźwości 570 Instrukcja o Parafialnych Zespołach Caritas 573 Instrukcja o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej 577 Zasady działania Diecezjalnego Funduszu Społecznego 584 Instrukcja regulująca uposażenie pracowników zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych, kapelanów i studentów 586 Instrukcja regulująca uposażenie proboszcza, wikariusza i rezydenta oraz świadczenia osobiste i parafialne 589 Instrukcja o zabezpieczeniu majątku parafialnego przy zmianie na stanowisku proboszcza 594 Instrukcja o ofiarach mszalnych oraz binowaniu i trynowaniu Mszy Świętej 596 Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej 599 Instrukcja o postępowaniu w sprawach budowlanych i konserwatorskich, dotyczących obiektów sakralnych i parafialnych 604 Instrukcja o prowadzeniu księgi inwentarzowej parafii 614 Instrukcja o ukształtowaniu i wyposażeniu wnętrza świątyni 617 Instrukcja o cmentarzach parafialnych 626 Instrukcja o zatrudnianiu pracowników kościelnych w parafiach 632 REGULAMINY Regulamin Kurii Diecezjalnej Płockiej 637 Regulamin Sądu Biskupiego Płockiego 644 Regulamin organizacyjny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku 652 Regulamin Domu Księży Emerytów pw. św. Józefa Diecezji Płockiej w Płocku 664

5 845 Regulamin Muzeum Diecezjalnego im. Bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku 667 Regulamin Archiwum Diecezjalnego W Płocku 672 Regulamin Diecezjalnego Funduszu Remontowo-Budowlanego 674 Regulamin pracy rzecznika prasowego Kurii Diecezjalnej Płockiej 675 Regulamin Szkolnego Koła Caritas 677 Regulamin muzyków kościelnych 682 Regulamin cmentarza katolickiego 688 WSKAZANIA I WYTYCZNE Pro memoria: Zadania władz publicznych w zakresie ochrony rodziny 697 Wytyczne dotyczące działalności Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Studnia 701 Wytyczne dotyczące duszpasterstwa akademickiego 704 Etyczny kodeks katechety 706 Wytyczne dotyczące rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej 710 Wytyczne dotyczące posługi kapelana w szpitalach, hospicjach i domach opieki w Diecezji Płockiej 713 Wytyczne dotyczące posługi kapelana w więzieniu i areszcie 716 Wskazania dotyczące wdów i wdowców poświęconych Bogu (ordo viduarum) w Diecezji Płockiej 719 Wytyczne dotyczące posługi egzorcysty 723 KWESTIONARIUSZE I WZORY UMÓW Kwestionariusz przedwizytacyjny 727 Umowa najmu lokalu mieszkalnego 733 Umowa o pracę 736 Umowa zlecenia 738 CZĘŚĆ III DOKUMENTACJA PRAC SYNODALNYCH MODLITWA ZA SYNOD I DOKUMENTY PRAWNE Modlitwa za Synod Diecezji Płockiej 743

6 846 XLIII Synod Diecezji Płockiej Dekret zwołujący XLIII Synod Diecezji Płockiej 744 Regulamin XLIII Synodu Diecezji Płockiej 746 Dekret powołujący Sekretariat XLIII Synodu Diecezji Płockiej 755 Dekret powołujący Komisję Przygotowawczą XLIII Synodu Diecezji Płockiej 756 Dekret ustanawiający przedstawicieli duchowieństwa poszczególnych dekanatów na XLIII Synod Diecezji Płockiej 757 Dekret powołujący Komisje Synodalne XLIII Synodu Diecezji Płockiej 760 Dekret powołujący Komisję Główną XLIII Synodu Diecezji Płockiej 762 Dekret w sprawie zakończenia prac XLIII Synodu Diecezji Płockiej 764 Dekret Biskupa Płockiego powołujący Zespół ds. wprowadzenia w życie i interpretacji postanowień XIII Synodu Diecezji Płockiej 766 HOMILIE, LISTY PASTERSKIE I PRZEMÓWIENIA SYNODALNE BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY Homilia wygłoszona 16 września 2012 r. w Rypinie podczas Eucharystii celebrowanej z okazji 30-lecia Parafii pw. św. Stanisława Kostki i Diecezjalnego Spotkania Parafialnych Rad Duszpasterskich 767 Przemówienie na Sesji Inauguracyjnej XIII Synodu Diecezji Płockiej 14 X 2012 roku 771 Homilia wygłoszona podczas rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 17 II 2013 roku 774 Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post Słowo skierowane do Rektora WSD, Księży Proboszczów oraz Księży Asystentów ruchów i stowarzyszeń na zakończenie pierwszego etapu prac Zespołów Synodalnych Diecezji Płockiej 6 V 2013 roku 784 Przemówienie na otwarcie II Sesji Plenarnej XIII Synodu Diecezji Płockiej 25 V 2013 roku 787 Tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość: osoby ludzkiej, rodziny, szkoły, Ojczyzny artykuł opublikowany w Gościu Niedzielnym 791

7 847 Homilia wygłoszona podczas III Sesji Plenarnej XIII Synodu Diecezji Płockiej 30 XI 2013 roku 796 Przemówienie inaugurujące IV Sesję Plenarną XIII Synodu Diecezji Płockiej 24 V 2014 roku 800 List pasterski Biskupa Płockiego na Niedzielę Chrystusa Króla 2014 roku, obchodzoną w Diecezji Płockiej jako Niedziela Synodalna 16 XI 2014 roku 805 Homilia wygłoszona podczas Eucharystii inaugurującej V Sesję LXIII Synodu Diecezji Płockiej 29 XI 2014 roku 809 Przemówienie na otwarcie Synodu Młodych 28 III 2015 roku 812 LISTY CZŁONKÓW KOMISJI SYNODALNYCH I CZŁONKÓW SYNODU Komisje tematyczne XIII Synodu Diecezji Płockiej 815 Członkowie Synodu 822 KALENDARIUM PRAC SYNODALNYCH 827 Fotografie 833

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ Nr 34/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku www.diecezja-pelplin.pl e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl Poz.120 ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O POKÓJ NA ŚWIECIE

Bardziej szczegółowo

tłustą czcionką Archidiecezjalna Komisja Budowlana i Konserwatorska: Adoracja Najświętszego Sakramentu:

tłustą czcionką Archidiecezjalna Komisja Budowlana i Konserwatorska: Adoracja Najświętszego Sakramentu: INDEKS Rzeczowy (W Indeksie rzeczowym hasła zostały ułożone alfabetycznie i odpowiadają nagłówkom umieszczonym w obu tomach dokumentów synodalnych. W hasłach, w których występuje nagłówek Nauczanie Kościoła,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 7 listopada 2014 r.

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 7 listopada 2014 r. OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 30/2014 Płock dnia 7 listopada 2014 r. 129 APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZNISZCZONEJ POŻAREM KATEDRY W SOSNOWCU Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjanie! Wszyscy zostaliśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW Apostoł Paweł skierował do Tymoteusza słowa przypomnienia: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 27. 2. Przymioty kancelisty... 29. 3. Wnioski... 36. 1. Wprowadzenie... 39. 2. Parafia stałym miejscem posługiwania...

1. Wprowadzenie... 27. 2. Przymioty kancelisty... 29. 3. Wnioski... 36. 1. Wprowadzenie... 39. 2. Parafia stałym miejscem posługiwania... SSpis treœci Wstęp..................................................... 15 Część pierwsza: Przygotowanie do posługi kancelaryjnej 1. Wprowadzenie............................................ 27 2. Przymioty

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 4/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 8.09.2006 r. VD II 2254/06 Kuria Metropolitalna Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WIZYTACYJNE

SPRAWOZDANIE WIZYTACYJNE (pieczęć podłużna parafii) Archidiecezja Częstochowska SPRAWOZDANIE WIZYTACYJNE Parafia p.w.. W... Dekanat.. Województwo. I. OGÓLNY OBRAZ PARAFII Liczba mieszkańców:... Wiernych:., w tym jawnie niepraktykujących

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki.

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Rok 1994 To rok smutku, żalu, rozpaczy i żałoby. W dniu 13 stycznia w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Żałobne Msze św. odprawiali jego przyjaciele, księża

Bardziej szczegółowo

B i s k u p O p o l s k i

B i s k u p O p o l s k i Numer 9 wrzesień 2011 Rocznik LXVI B i s k u p O p o l s k i 60. Komunikaty na Konferencje Rejonowe 2011 r. 5 września 2011 r. Racibórz 6 września 2011 r. Nysa 7 września 2011 r. Opole I. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK 6/2014 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH NA ROK 2014

OKÓLNIK 6/2014 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH NA ROK 2014 OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 6/2014 Płock dnia 21 lutego 2014 r. 19 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH NA ROK 2014 Styczeń 6 - Uroczystość Objawienia Pańskiego Orszak Trzech Króli. - Dzień modlitw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015. Niedziela 01.02.2015 PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI W DIECEZJI KIELECKIEJ 31.01-14.02.2015 R. Sobota 31.01.2015 Rozpoczęcie Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po przywiezieniu

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 31.01.2008 r. Kuria Metropolitalna VD II 2313/08 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel./fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

202. 203. Posługa słowa Bożego 204. 1. 2.

202. 203. Posługa słowa Bożego 204. 1. 2. IV. POSŁUGA NAUCZANIA 202. Przepowiadanie jako nieustanne wcielanie się słowa Bożego w słowo ludzkie, wypowiadane ustami Kościoła, w Kościele i dla Kościoła, ma budzić i pogłębiać wiarę w zbawcze dzieło

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Kalendarium duszpasterskie na 2014 rok STYCZEŃ

Kalendarium duszpasterskie na 2014 rok STYCZEŃ Kalendarium duszpasterskie na 2014 rok STYCZEŃ 01.01 (Śr) W Kościele powszechnym: Światowy Dzień Modlitw o Pokój na świecie. 06.01 (Pn) W Kościele w Polsce: Misyjny Dzień Dzieci. W diecezji: Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

SpiS treści 2007 StOLicA ApOStOLSKA

SpiS treści 2007 StOLicA ApOStOLSKA Spis treści 2007 538 STOLICA APOSTOLSKA Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 roku Osoba ludzka sercem pokoju... 1 Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. WPROWADZENIE 1. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

I. FORMACJA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

I. FORMACJA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 1 Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973) Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i określiła warunki, według których

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (Kan. 897-958) Rozdział I. SPRAWOWANIE EUCHARYSTII. Art. 1 SZAFARZ NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Tytuł III. NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (Kan. 897-958) Rozdział I. SPRAWOWANIE EUCHARYSTII. Art. 1 SZAFARZ NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII Tytuł III NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA (Kan. 897-958) Kan. 897 - Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK 24/2014 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

OKÓLNIK 24/2014 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 24/2014 Płock dnia 22 września 2014 r. 105 KOMUNIKAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Dzień modlitw w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Bardziej szczegółowo

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH

KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 17.02.2009 r. Kuria Metropolitalna VD II 2339/09 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel./fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej

Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej I. WPROWADZENIE Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej 1. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS INSTRUKCJA O POWOŁANIU I ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS (do użytku wewnętrznego) CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2011 rok SPIS TREŚCI: Podstawa formalno-prawna str. I.

Bardziej szczegółowo

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1

Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Wprowadzenie W roku jubileuszu 200-lecia powstania diecezji dnia 3 marca

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny program duszpasterski ROK A. Okres Paschalny. Propozycje szczegółowe

Archidiecezjalny program duszpasterski ROK A. Okres Paschalny. Propozycje szczegółowe Archidiecezjalny program duszpasterski ROK A Okres Paschalny Propozycje szczegółowe Poznań 2010/2011 7 8 MARTYRIA Świadectwo o Słowie Wiara w pespektywie Zmartwychwstania Okres wielkanocny trwa od niedzieli

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK 29/2015 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

OKÓLNIK 29/2015 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 29/2015 Płock dnia 14 września 2015 r. 109 KOMUNIKAT KANCELARII KURII W odpowiedzi na zapytanie skierowane podczas Konferencji Księży Dziekanów w dniu 3 września 2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I A

S P R A W O Z D A N I A S P R A W O Z D A N I A ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 4 2014 PAWEŁ KALETA Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego KUL OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA II SYNOD PLENARNY A SYNODY

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W CZASIE SPRAWOWANIA LITURGII NA TERENIE DIECEZJI GLIWICKIEJ

REGULAMIN DOTYCZĄCY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W CZASIE SPRAWOWANIA LITURGII NA TERENIE DIECEZJI GLIWICKIEJ REGULAMIN DOTYCZĄCY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA W CZASIE SPRAWOWANIA LITURGII NA TERENIE DIECEZJI GLIWICKIEJ I. UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin, zarówno jego normy ogólne jak i konkretne wskazania

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach 06.05.2008 roku. Pięknie było!

Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach 06.05.2008 roku. Pięknie było! Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Siedlcach 06.05.2008 roku Pięknie było! Godzina Zajęcia 1 12:00 Powitanie księdza biskupa przez ks. dziekana Krzysztofa Krzyżanowskiego

Bardziej szczegółowo

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28

Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 O ODPUSTACH Niektóre przepisy dotyczące uzyskiwania odpustów Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, quarta editio, Libreria Editrice, Vaticana 1999, nr 1 26, p. 21 28 1. Odpust jest to darowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"

Statut stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie" Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zwane dalej DIAKONIĄ, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009)

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009) Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009) Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009) Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego Kalisz 2009 Copyright by Kuria Diecezjalna. Kalisz 2009 Wydano z polecenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY

KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY Nowa sytuacja kulturowo-społeczna, w której aktualizuje się nauczycielska funkcja Kościoła, także sytuacja Kościoła lokalnego, jakim

Bardziej szczegółowo

CHRYSTUSA NAŚLADOWAĆ: ODNOWA FUNKCJI PASTERSKIEJ

CHRYSTUSA NAŚLADOWAĆ: ODNOWA FUNKCJI PASTERSKIEJ Rozdział trzeci CHRYSTUSA NAŚLADOWAĆ: ODNOWA FUNKCJI PASTERSKIEJ I. Chrześcijański styl życia w rodzinie II. Świadectwo miłości w parafii III. Działalność apostolska diecezji Zgodnie z nauką Kościoła,

Bardziej szczegółowo

PRACE I UCHWAŁY II POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO WSTĘP

PRACE I UCHWAŁY II POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO WSTĘP Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) s. 249-258 KS. ZBIGNIEW JANCZEWSKI PRACE I UCHWAŁY II POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO WSTĘP Drugi w historii Kościoła w Polsce synod plenarny odbywał się w

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Bp Zbigniew Kiernikowski Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Sakramenty są zasadniczymi elementami życia chrześcijańskiego znakami oraz środkami wyrażania i

Bardziej szczegółowo

Część IV 30. WŁADZA ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO. Charakter władzy biskupiej. Chrystus Głową Kościoła

Część IV 30. WŁADZA ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO. Charakter władzy biskupiej. Chrystus Głową Kościoła Część IV Diakonia 30. WŁADZA ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO Charakter władzy biskupiej 810. Arcybiskup Poznański, którego posługa została omówiona w pierwszym rozdziale dokumentów synodalnych, sprawuje swój

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Ekonomicznych adresat: zespoły synodalne

Komisja ds. Ekonomicznych adresat: zespoły synodalne Komisja ds. Ekonomicznych adresat: zespoły synodalne Prosimy o wyrażenie z perspektywy parafii opinii na temat części trzeciej Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania kościelnymi

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DUSZPASTERSTWA RODZIN W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

ZASADY DUSZPASTERSTWA RODZIN W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ ZASADY DUSZPASTERSTWA RODZIN W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ pośród wielu dróg, na których z woli Chrystusa Kościół ma służyć człowiekowi, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. ( )

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Propozycje szczegółowe

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Propozycje szczegółowe Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY Propozycje szczegółowe Poznań 2008/2009 8 MARTYRIA Świadectwo o Słowie Pan zmartwychwstał i jest z nami W liturgii Kościoła przechodzimy z Jezusem

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię NAJBLIŻSZE ZADANIA DUSZPASTERSKIE (PRIORYTETY) 1. IMIENINY BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA. W dniu 18 marca Biskup Diecezjalny Edward Dajczak obchodzi swoje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Prezydium Krajowej Rady. Kraków

S T A T U T KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Prezydium Krajowej Rady. Kraków S T A T U T KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Prezydium Krajowej Rady Kraków 1998 Niniejszy Statut został zatwierdzony przez 261. Konferencję Plenarną Episkopatu

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI DWÓCH EDYCJI KALENDARZA LITURGICZNEGO NA ROK 2011 Zasób Wskazania i normy dotyczące poszczególnych okresów liturgicznych Obchody ogólnopolskie Numery stron w czterotomowym wydaniu

Bardziej szczegółowo

Część IV. Władza ustawodawcza

Część IV. Władza ustawodawcza Część IV Diakonia 30. Władza Arcybiskupa Poznańskiego Władza ustawodawcza 714. Władza ustawodawcza Arcybiskupa Poznańskiego jest wypełnieniem jego funkcji kierowniczej w społeczności Kościoła partykularnego.

Bardziej szczegółowo

14. Każdego z biskupów pomocniczych Arcybiskup Poznański ustanawia wikariuszem generalnym lub biskupim.

14. Każdego z biskupów pomocniczych Arcybiskup Poznański ustanawia wikariuszem generalnym lub biskupim. Statuty Normy Ogólne 1. Normy prawne zawarte w niniejszym tomie obowiązują wiernych, którzy mają na terenie Archidiecezji Poznańskiej stałe lub czasowe zamieszkanie i aktualnie na nim przebywają (zob.

Bardziej szczegółowo

KULTURA Okres zwykły Jezus uświęca MARTYRIA

KULTURA Okres zwykły Jezus uświęca MARTYRIA KULTURA Okres zwykły Jezus uświęca MARTYRIA Okres (nie)zwykły Liturgiczny okres zwykły okres w ciągu roku pozornie wydaje się mniej istotnym w porównaniu do tych wydarzeń liturgicznych, które mamy już

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 30 stycznia 2014 r. TERMINARZ POSŁUG I WYDARZEŃ DIECEZJALNYCH

OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 30 stycznia 2014 r. TERMINARZ POSŁUG I WYDARZEŃ DIECEZJALNYCH OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 3/2014 Płock dnia 30 stycznia 2014 r. 10 TERMINARZ POSŁUG I WYDARZEŃ DIECEZJALNYCH LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO Par. Płock, św. Zygmunta (Katedra) Wielki Czwartek, godz.

Bardziej szczegółowo

WIELKI POST I TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI POST I TRIDUUM PASCHALNE Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B WIELKI POST I TRIDUUM PASCHALNE Propozycje szczegółowe Poznań 2008/2009 8 MARTYRIA Świadectwo o Słowie Życie spotyka śmierć Temat, który podejmujemy w Wielkim

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty normujące katechezę od roku szkolnego 2012/2013 [s. 1] Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plik pochodzi z www.ksm.diecezja.bielsko.pl

Plik pochodzi z www.ksm.diecezja.bielsko.pl Statut KSM Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Warszawa Prezydium Krajowej Rady KSM Kraków 1993 Plik pochodzi z www.ksm.diecezja.bielsko.pl Niniejszy Statut został zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną

Bardziej szczegółowo

B i s k u p O p o l s k i

B i s k u p O p o l s k i Numer 9 wrzesień 2012 Rocznik LXVII B i s k u p O p o l s k i 70. Instrukcja o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych Wprowadzenie Przyjęcie sakramentu bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim Porta fidei", ogłosił 11 października 2012

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Statut księdza emeryta i rencisty Archidiecezji Częstochowskiej Ojciec święty bł. Jan Paweł II, kierując swój "List do ludzi w podeszłym wieku" zapewnia kapłanów: "Pamiętamy

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust.

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu Art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji

I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji ks. Kazimierz Dullak 1 I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji Historia diecezji warmińskiej sięga swymi początkami XIII w. Powstała

Bardziej szczegółowo

Jezus żyje. Okres paschalny

Jezus żyje. Okres paschalny Jezus żyje Okres paschalny ISBN: 9788387487836 Wydawca: Archidiecezja Poznańska Redakcja: ks. Szymon Stułkowski Ilustracja (str. tytułowa): Agnieszka Wiśniewska i Julian Świetlicki - AR CherryBestGroup

Bardziej szczegółowo

ROK 2014. 01.03. Po raz trzeci w sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez parafian.

ROK 2014. 01.03. Po raz trzeci w sali Domu Parafialnego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez parafian. ROK 2014 06.01. Jak co roku w uroczystość Objawienia Pańskiego dzieci poprowadziły w orszaku Trzech Króli na probostwo gdzie okadzono pomieszczenia i opisano drzwi kredą. W roli Trzech Króli wystąpili

Bardziej szczegółowo

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE

STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE STAN DZIEWIC MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KOŚCIOŁA W POLSCE CZĘŚĆ PIERWSZA WSKAZANIA OGÓLNE Rozdział I HISTORIA 1. Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach

Bardziej szczegółowo

IV. FORMACJA LITURGICZNA

IV. FORMACJA LITURGICZNA IV. FORMACJA LITURGICZNA Msze z udziałem dzieci i młodzieży w życiu Kościoła partykularnego Pojęcie Msza z udziałem dzieci i młodzieży i jego wprowadzenie zasadniczo po II Soborze Watykańskim, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Łowickiej, oraz w oparciu o Instrukcję Episkopatu Polski O pracy charytatywnej w parafiach

Bardziej szczegółowo

Pokolędowe sprawozdanie duszpasterskie za 2009 rok

Pokolędowe sprawozdanie duszpasterskie za 2009 rok Pokolędowe sprawozdanie duszpasterskie za 2009 rok Zakończenie duszpasterskich nawiedzin rodzin kolędy - w naszej parafii, stanowi okazję do pewnego podsumowania stanu duszpasterskiego, ale też i religijnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO METROPOLITA KRAKOWSKI 3603 DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO ustanawiający w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej Spośród wszystkich Bożych darów

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011

Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 Miesięcznik Parafii p.w. św. Jakuba Ap. w Toruniu Nr 06-07(86-7) ROK XII Toruń VI-VII 2011 P R O G R A M T R I D U U M S Z K A P L E R Z N E G O I O D P U S T U M A T K I B O Ż E J S Z K A P L E R Z N

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Historia Wspólnoty Żywego Różańca Parafii Przemienienia Pańskiego

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA. Historia Wspólnoty Żywego Różańca Parafii Przemienienia Pańskiego KRONIKA P A R A F I I P R Z E M I E N I E N I A P A Ń S K I E G O W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Rok 2008 5 stycznia 2008 SPOTKANIE OPŁATKOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA Msza Święta, poczęstunek oraz śpiewanie kolęd. Historia

Bardziej szczegółowo

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO ACADEMICA 36 Ks. Andrzej Michalik (red.) DUSZPASTERZ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO Część III Pierwsze kroki duszpasterza by Wydawnictwo BIBLOS, Tamów 1997 ISBN 83-8688 9-34-9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...................................

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK 27/2013 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

OKÓLNIK 27/2013 KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 27/2013 Płock dnia 2 grudnia 2013 r. 123 KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA Informuję Czcigodnych Księży o rekolekcjach kapłańskich,

Bardziej szczegółowo

Ks. Andrzej Michalik ACADEMICA DZIŚ I JUTRO. Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie

Ks. Andrzej Michalik ACADEMICA DZIŚ I JUTRO. Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie ACADEMICA Ks. Andrzej Michalik 35 DUSZPASTERZ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie by Wydawnictwo BIBLOS, Tamów 1997 ISBN 83-86889-33-0 SPIS TREŚCI WSTĘP........... 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT REFORMOWANEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE. Poznań 2014. Strona 1

STATUT REFORMOWANEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE. Poznań 2014. Strona 1 STATUT REFORMOWANEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE Poznań 2014 Strona 1 Preambuła W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego zapisujemy ten Statut, by służył on prawidłowemu i uporządkowanemu funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowanego do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej 1. Informacje podstawowe:

Bardziej szczegółowo