PROGRAMY NAUCZANIA Nauki o Rodzinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY NAUCZANIA Nauki o Rodzinie"

Transkrypt

1 PROGRAMY NAUCZANIA Nauki o Rodzinie WPROWADZENIE DO CHRZEŚCIJAŃSTWA KS. DR HAB. ANDRZEJ ANDERWALD wykład i konwersatorium I semestr 2 praca pisemna i zaliczenie ustne Zajęcia obejmują w części wstępnej wprowadzenie we współczesny kontekst chrześcijaństwa, jako wydarzenia w historii, poszukiwania prawdy i praktyki życia; w części drugiej ukazanie chrześcijańskiego doświadczenia Boga, analizę prowadzących do niego dróg i miejsc. W części zasadniczej zajęć nastąpi przedstawienie głównych prawd chrześcijańskiego credo. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994; Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005; Chrześcijaństwo, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. III, k ;J. MAJEWSKI, Teologia na rozdrożach, Warszawa 2005; J. GNILKA, Jezus z Nazaretu. tł. J. Zychowicz Kraków 2005; BARTNIK CZ., Istota chrześcijaństwa, Lublin 2004; H. WALDENFELS, Chrystus a religie, Kraków 2004; A. Welborn, Zrozumieć kod da Vinci, tł. Ł. TARNOWSKI, Radom 2004; H.U. V. BALTHASAR, L. GIUSSANI, Miejsce chrześcijanina w świecie, Kraków 2003; J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. WŁODKOWA, Kraków 1996; TENŻE, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, Kraków 1997; TENŻE, Bóg i świat, Kraków 2001; RUSECKI M. (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996; TENŻE (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006; H. WALDENFELS, Chrystus a religie, Kraków 2004; H. WALDENFELS, Fenomen chrześcijaństwa wśród innych religii, Warszawa 1995; A. NOSSOL, Wiara chrześcijańska, w: B. BEJZE (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. XII: Być człowiekiem i chrześcijaninem, Warszawa 1980, s (+ wybrane homilie papieża Benedykta XVI z ŚDM Kolona 2005 i pielgrzymki do Polski 2006; art. w czasopismach teologicznych np.: Tygodnik Powszechny, Więź, Przegląd Powszechny, Znak, W Drodze; Gość Niedzielny).

2 2 ZADANIA KOŚCIOŁA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE KS. DR HAB. ANDRZEJ ANDERWALD konwersatorium II semestr 1 praca pisemna i zaliczenie ustne Zajęcia obejmują w części pierwszej wprowadzenie w naukę o Kościele: szczegółowo idzie o odpowiedź na pytania: skąd się wziął Kościół? Po co Kościół? Jaka jest natura Kościoła? Jaką władzę posiada Kościół? Dlaczego Kościołowi potrzebny jest papież? W czym wyraża się wiarygodność Kościoła? Część druga obejmuje konkretne aktualne zadania Kościoła w świecie: wobec świata nauki, wielkich religii, nowych ruchów religijnych, mediów, demokracji, wyzwań ze strony Unii Europejskiej. Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa O Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy, Watykan 2003; Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej; Paweł VI, Adhortacja apostolska, Evangelii nuntiandi (1975); Jan Paweł II, Przekroczyć prób nadziei, Lublin 1994, s ; Katechizm Kościoła Katolickiego, (=KKK ); C. MARTINI, Zrozumieć Kościół, Kraków 2001; J. SALIJ, Po co Kościół?, Poznań 2002; T. Dola (red.), Wiarygodność Kościoła, Opole 1997; P. Jaskóła (red.), Pojednanie narodów i kościołów, Opole 1997; H. SEWERYNIAK, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996; Biuletyn Synodu Diecezji Opolskiej 2003 nr 3; M. RUSECKI (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996; M. RUSECKI, Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce, Lublin 1994; J. SZYMIK, Teologia na początku wieku, Katowice 2001; (bieżące artykuły z czasopism teologicznych (np. Znak, Więź, PP, TP, W Drodze) oraz tygodników świeckich na temat Kościoła (np. Wprost, Polityka, GW, Rzeczpospolita).

3 3 PROSEMINARIUM KS. DR HAB. ANDRZEJ ANDERWALD, KS. DR GRZEGORZ POŹNIAK konwersatorium II semestr 2 prace pisemne Zajęcia obejmują: w części wstępnej próba udzielenia odpowiedzi na pytania: Na czym polega specyfika uczenia się na studiach wyższych? Jak najlepiej korzystać z wykładów? Czemu służą ćwiczenia? Jak efektywnie przygotować się do sesji i uniknąć stresu podczas egzaminu? W części drugiej wykłady będą stanowić omówienie takich tematów, jak: charakterystyka pracy naukowej, stawianie problemów naukowych, źródła pracy naukowej, formułowanie tematu pracy, wybór seminarium naukowego. Część trzecia obejmuje warsztaty praktyczne: pisania omówienia, recenzji, przygotowania referatu, sporządzenia fiszek i bibliografii oraz korzystania ze zbiorów internetowych. M. WĘGLIŃSKA, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2002; H. SEWERYNIAK, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych?, Płock 2000; T. HOŁÓWKA, Błędy, spory, argumenty. Szkice logiki stosowanej, Warszawa 1998; S. GRZECHOWIAK, Wprowadzenie do pisani prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995; Z. PIETRASIŃKI, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990; W. PYTKOWSKI, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985; J. MYŚKÓW, Elementy metodyki pracy naukowej, STV 21(1983) nr 1, s

4 4 MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W BIBLII KS. DR WACŁAW BOREK wykład I semestr 2 zaliczenie ustne (punktowany panel dyskusyjny) TREŚC ZAJĘĆ Podstawowe rozumienie aktu małżeńskiego w oparciu o wybrane fragmenty ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem Księgi Rodzaju i Listów Pawłowych. Egzystencja we dwoje, czyli ukazanie mężczyzny i kobiety jako obrazu Boga w chwili, gdy stają się jednym ciałem. Biblijne ujęcie nagości i płodności. Interpretacja relacji rodzinnych w historii patriarchów w odniesieniu do współczesnych trendów kulturowych. Szczegółowa analiza małżeństwa w Księdze Tobiasza. Nierozerwalność małżeństwa w Jezusowym nauczaniu i płynące z tego konsekwencje. Organizacja życia rodzinnego w świetle tzw. tablic porządku domowego. Obowiązkowo należy przeczytać artykuł Skalskiego podany w zalecanej literaturze. S. CHŁĄD, Prawdziwa godność małżeństwa (według 1Kor 6,12-20). Katecheza biblijna, MH 156(1996)64-67; Z. KIERNIKOWSKI, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000; K. KNOTZ, Akt Małżeński, Kraków 2001; J. KUDASIEWICZ, Biblijne podstawy sakramentalności małżeństwa (Ef 5,21-33) w interpretacji Jana Pawła II, w: Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi sandomierskiemu W.J. Świerzawskiemu, red. S. CZERWIK M. MIERZWA, Sandomierz, Hodie 6(1999) ; J. ŁACH, Nauka Jezusa o małżeństwie w kazaniu na Górze (Mt 5,27-32), w: Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane O. Prof. Augustynowi Jankowskiemu, red., T. M. DĄBEK, T. JELONEK, Kraków, 1993, ; K. ROMANIUK, Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1981; C. SKALSKI, Jak nie mówić i jak mówić o małżeństwie, HD 4(2004)85-96.

5 5 PEDAGOGIKA RODZINY PROF. DR HAB. JÓZEFA BRĄGIEL wykład I semestr 2 egzamin Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza; Znaczenia rodziny w rozwoju i wychowaniu jednostki; Pedagogika rodziny i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Dziecko w rodzinie granice i możliwości wychowania i kształtowania osobowości; Więź emocjonalna w rodzinie i jej znaczenia dla wychowania dziecka; Rodzice jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania dziecka; Rola matki w wychowawczym kształtowaniu dziecka; Rola ojca w wychowawczym kształtowaniu dziecka; Współpraca rodziny ze szkołą w kształtowaniu osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży; Przemoc w rodzinie i jej konsekwencje dla dziecka; Płaszczyzny analizy procesu wychowania w rodzinie; Metody wychowania dziecka w rodzinie wady i zalety. Metoda wychowania bez porażek T. Gordona; Zasady wychowawczego postępowania w rodzinie. Kultura pedagogiczna rodziców. J. BRĄGIEL, S. KAWULA, A. W. JANKE, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydanie drugi poprawione i uzupełnione,toruń 2005; J. WILK, Pedagogika rodziny,, Lublin 2002; B. KRZESIŃSKA-ŻACH, Pedagogika rodziny, Białystok 2007; F. ADAMSKI, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002; G. I B. ULSAMER, Zasady życia w rodzinie. Na podstawie koncepcji więzi rodzinnych B. Hellingera, Kielce 2003; M. HERBERT, Co wolno dziecku rozsądne ustalanie granic, GWP, Gdańsk 2005; L. I R. EYRE, Jak wychować dzieci by nas kochały. Metoda trzech kroków, Warszawa 2002; S. CUDAK, Pedagogika rodziny: wybrane zagadnienia, Instytut Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007; H. CUDAK, Pedagogika rodziny: opieka i wychowanie we współczesnej rodzinie,łódź 2006; A. W. JANKE (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń 2004.

6 6 METODYKA I DYDAKTYKA WYCHOWANIA PRORODZINNEGO MGR BARBARA CHARCZUK wykłady + ćwiczenia II semestr 4 E/Z Wychowanie w szkole (definiowanie wychowania, miejsce szkoły w wychowaniu, wychowanie a profilaktyka, integralność wychowania, współpraca z rodzicami).wychowanie prorodzinne i seksualne (wychowanie do życia w rodzinie w świetle prawa oświatowegościeżki edukacyjne, podstawa programowa, sposób realizacji zajęć w szkole, wychowanie do życia w rodzinie a edukacja seksualna). Ludzka seksualność w procesie wychowawczym (integracja seksualna-osobowa, zadania wychowania w sferze płci, zasady wychowania prorodzinnego). Kryteria doboru programów, podręczników i pomocy dydaktycznych. Osobowość i predyspozycje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie. Konstruowanie zajęć wychowanie do życia w rodzinie (formułowanie celów-operacjonalizacja celów, dobór metod, technik nauczania, pomocy dydaktycznych, planowanie i ewaluacja zajęć). Przepisy prawa oświatowego: Podstawa programowa kształcenia ogólnego Wychowanie do życia w rodzinie (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z 26 lutego 2002 r.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 1999 r., Nr 121, poz. 1037, z 2002 r.); M. DZIEWIECKI, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Kraków 2003; J.SZYMAŃSKA: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa CMPP-P 2000; A. URBANIAK, Wspólna troska. Wychowanie do miłości w domu i szkole, Wrocław-Poznań 2001; J. AUGUSTYN, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Kraków-Ząbki 1995; J. MCDOWELL, Mity edukacji seksualnej,warszawa 2000; J. KRZYŻEWSKA, Aktywizujące metody i techniki w edukacji, cz. I. Suwałki 1998; J. KRZYŻEWSKA, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, cz. II. Suwałki 2000.

7 7 PODSTAWY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE MGR BARBARA CHARCZUK wykłady, ćwiczenia II semestr 2 zaliczenie Jak chcesz kierować swoją seksualnością w młodości i w następnych dekadach swojego życia? to pytanie przewodnie zajęć warsztatowych, gdzie uczestnicy z jednej strony poddają osobistej refleksji własne postawy, z drugiej uczą się pracy z grupą w obszarze ludzkiej płciowości i seksualności. Szczegółowa problematyka zajęć to: wartość płciowości, wczesna inicjacja seksualna, pełna oddania miłość czy zauroczenie, rozwój miłości, czystość i dziewictwo, twórcze przeżywanie płci, wybór współmałżonka, małżeństwo, istotne znaczenie płci w małżeństwie i rodzinie, rodzicielstwo- postawa za życiem i przeciw życiu. U. DUDZIAK, Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa 2000; M. DZIEWIECKI, Jak wygrać życie? Instrukcja obsługi. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003; M. DZIEWIECKI,... miłość pozostaje. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001; W. FIJAŁKOWSKI, Ekologia rodziny, Kraków 2001; M. MALIŃSKI, Zanim powiesz kocham, Wrocław 1985; J. PULIKOWSKI, G.A. URBANIAKOWIE, Młodzi i miłość, Poznań 1988; J. PULIKOWSKI, Jak wygrać miłość?, Częstochowa 2004; J. PULIKOWSKI, Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płciowości, Poznań 2001; W. TROBISCH, Którędy do małżeństwa. Kościół Chrześcijan Baptystów,Warszawa 1975.

8 8 METODOLOGIA I PODSTAWOWE ELEMENTY Z LOGIKI KS. DR JAN CICHOŃ wykład II semestr 2 egzamin ustny Teoria języka: pojęcie znaku, język jako system znaków, struktura komunikatu językowego, funkcje języka; Kategorie języka: nazwy, zdania, funktory; Czynności wiedzotwórcze: pytania, definicje, rozumowania, czynności kierowane zadaniem, klasyfikacje i typologie; Metody naukowe: pojęcie metody, metoda analityczna, syntetyczna, dedukcyjna, indukcyjna, fenomenologiczna, hermeneutyczna, historyczna, statystyczna; Struktura wiedzy naukowej: pojęcie teorii naukowej, prawa naukowe, hipotezy naukowe, redukcjonizm; Teoria nauki: pojęcie nauki, podziały nauk, charakterystyka dziedzin naukowych, typy prac naukowych. J. APANOWICZ, Metodologia nauk, Toruń 2003; TENŻE, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005; C. FRANKFORT-NACHMIAS, D. NACHMIAS, Metody badawcze w naukach społecznych, tł. E. HORNOWSKA, Poznań 2001; Z. HAJDUK, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000; R. KOLMAN, Zdobywanie wiedzy, Bydgoszcz-Gdańsk 2004; T. KWIATKOWSKI, Wykłady i szkice z logiki ogólnej, Lublin 2002; S. LEWANDOWSKI, H. MACHIŃSKA, A. MALINOWSKI, J. PETZEL, Logika dla prawników, Warszawa 2002; T. WIDŁA, D. ZIENKIEWICZ, Logika, Warszawa 2005; Z. ZIEMBIŃSKI, Logika praktyczna, Warszawa 2000.

9 9 METODOLOGIA I PODSTAWOWE ELEMENTY Z LOGIKI KS. DR JAN CICHOŃ ćwiczenia II semestr 1 całosemestralna aktywność, realizacja bieżących zadań Sposoby analizy języka; Analiza najczęstszych błędów językowo-logicznych i przyczyn nieporozumień; Budowanie schematów wyrażeń; Metoda matrycowa sprawadzania funkcji logicznych; Ćwiczenia w formułowaniu poprawnych pytań, budowaniu definicji i dokonywaniu podziałów logicznych; Próby stosowania wybranych metod naukowych. Jak wyżej: METODOLOGIA I PODSTAWOWE ELEMENTY Z LOGIKI oraz: S. LEWANDOWSKI, A. MALINOWSKI, J. PETZEL, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2004; W. MARCISZEWSKI, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981; TENŻE, Sztuka dyskutowania, Warszawa 1994; TENŻE, Sztuka rozumowania w świetle logiki, Warszawa 1994; D. ROWNTREE, Sztuka studiowania, tł. P. BUDKIEWICZ, Poznań 2001; B. STANOSZ, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 1998.

10 10 DYDAKTYKA OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA KS. DR HAB. RADOSŁAW CHAŁUPNIAK wykłady i ćwiczenia I semestr 3 egzamin Terminologia i metodologia dydaktyki. Systemy dydaktyczne. Proces nauczania-uczenia się. Wyznaczanie celów w nauczaniu. Treści nauczania. Zasady dydaktyczne. Formy i metody nauczania. Środki dydaktyczne. Ocena w nauczaniu. Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne. Cz. KUPISIEWICZ, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994; W. OKOŃ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996; R.I. ARENDS, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994; M. THANHOFFER, R. REICHEl, R. RABENSTEIN, Nauczanie kreatywne, Lublin 1997.

11 11 Elementy psychologii klinicznej i psychiatrii JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO wykład I semestr 2 egzamin Przedmiot zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii. Przedstawia zakresu badań oraz zastosowań psychologii klinicznej i psychiatrii, podstawowych pojęć, ogólnych modeli normalności i nienormalności (ilościową, społeczno kulturową oraz teoretyczną), zdrowia i choroby (w tym kryteria zdrowia psychicznego), sprawności i niepełnosprawności. Przedstawia wybrane koncepcje zaburzeń, zasady i metody diagnozy oraz psychoterapii, podstawowe metody diagnozy psychologicznej: wywiad, obserwacja, eksperyment kliniczny, testy psychometryczne i osobowości, rozmowa diagnostyczna. Zapoznaje z psychopatologią mechanizmów przystosowawczych, a także podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10). S. PUŻYŃSKI, Leksykon psychiatri, Warszawa 1993; A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III, Wrocław 2002; K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000; H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; A. JAKUBIK, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1999; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2004; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej,warszawa 2005; M. PĄCHALSKA, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. T. I i II, Warszawa 2007; A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, Warszawa 1972; A. KĘPIŃSKI, Lęk, Warszawa 1977; A. KĘPIŃSKI, Melancholia, Warszawa 1974; J. KRZYŻOWSKI, Depresja, Warszawa 2002; J. ALEKSANDROWICZ, Zaburzenia nerwicowe, Warszawa 1998; P. JONES, BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; A.S. REBER (red.), Słownik psychologii, Warszawa 2000; A. POPIELARSKA., M. POPIELARSKA (red.). Psychiatria wieku rozwojowego,, Warszawa 2000.

12 12 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO wykład I semestr 2 egzamin Przedmiot rozszerza wiadomości z zakresu psychologii klinicznej. Przedstawia zasady podstawowej pomocy psychologicznej: interwencji w kryzysie, sytuacjach traumatycznych i katastroficznych, wprowadza praktyczne poznanie (poprzez ćwiczenia) metod diagnozy psychologicznej. K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000; H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993;A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III, Wrocław 2002; K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii kliniczne, Kraków 2000; H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2004; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, Warszawa 1972; A. KĘPIŃSKI, Lęk, Warszawa 1977; A. KĘPIŃSKI, Melancholia, Warszawa 1974; J. KRZYŻOWSKI, Depresja, Warszawa 2002; J.ALEKSANDROWICZ, Zaburzenia nerwicowe,warszawa 1998; P. JONES, P. BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; A.S. REBER (red.), Słownik psychologii, Warszawa 2000; A. POPIELARSKA, M. POPIELARSKA (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 2000; B. WOJCIESZKE, M. PLOPA (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, Kraków 2003.

13 13 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO ćwiczenia I semestr 1 zaliczenie Przedmiot rozszerza informacje z zakresu psychologii klinicznej zodbyte na kursie z zakresie elementów psychologii klinicznej i psychiatrii. Omawiane i dyskutowane są podstawowe kierunki psychologii w odniesieniu do psychologii klinicznej: wkład klasycznej psychoanalizy Zygmunta Freuda na kierunek badań i zainteresowań psychologii klinicznej, koncepcje neopsychoanalityczne (E. Erickona, Karen Horney, Ericha Fromma, Anny Freud), behawioryzm, koncepcje poznawcze, koncepcje fenomenologiczno-humanistyczne, koncepcja terapii gestalt, elementy terapii systemowej. Przedstawiane są koncepcje zaburzeń zachowania, mechanizmy obronne, czynniki ryzyka w powstawaniu zaburzeń przystosowawczych, problematyka samobójstw, konfliktów wewnętrznych, poczucia winy oraz działania zawodowe psychologa klinicysty. K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000; H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; A. JAKUBIK, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1999; H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; M. PĄCHALSKA, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. T. I i II, Warszawa 2007; A. KĘPIŃSKI, Schizofreni, Warszawa 1972; A. KĘPIŃSKI, Lęk, Warszawa 1977; A. KĘPIŃSKI, Melancholia, Warszawa 1974; J. KRZYŻOWSKI, Depresji, Warszawa 2002; J. ALEKSANDROWICZ, Zaburzenia nerwicowe, Warszawa 1998; A. JACYNIAK, Z. PŁUŻEK, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1996; P. JONES, P. BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; A. S. REBER (red.). Słownik psychologii, Warszawa 2000; A. POPIELARSKA, M. POPIELARSKA (red.). Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 2000.

14 14 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHIATRII JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO wykład I semestr 2 egzamin Przedmiot rozszerza wiadomości z zakresu psychiatrii. Omawia podstawowe zespoły chorobowe według obowiązującej klasyfikacji ICD-10: zaburzenia spotykane najczęściej w wieku rozwojowym (zagadnienia psychiatrii dzieci i młodzieży), zespoły upośledzenia umysłowego, zaburzenia organiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Przedstawia fenomenologię dysfunkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych oraz ich uwarunkowania neurobiologiczne, przegląd współczesnych poglądów na etiopatogenezę zaburzeń psychicznych oraz na ich neurobiologiczne uwarunkowania. Przedstawia też dane na temat możliwości poprawy funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych. A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III., Wrocław 2002; K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000; H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; A. JAKUBIK, Zaburzenia osobowości, Warszawa 1999; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyn, Warszawa 2004; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; M. PĄCHALSKA, Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. T. I i II, Warszawa 2007; A. KĘPIŃSKI, Schizofrenia, Warszawa 1972; A. KĘPIŃSKI, Lęk, Warszawa 1977; A. KĘPIŃSKI, Melancholia, Warszawa 1974; J. ALEKSANDROWICZ, Zaburzenia nerwicowe, Warszawa 1998; P. JONES, P.BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; A. POPIELARSKA, M.POPIELARSKA (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 2000; Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Versalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1997; L.J. COZOLINO, Neuronauka w psychoterapii, Poznań 2004; K.W. WALSH, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Warszawa 2001.

15 15 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHIATRII JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO ćwiczenia I semestr 1 zaliczenie Przedmiot skupia się na poznawaniu i rozpoznawaniu objawów psychopatologicznych, omawiane są zagadnienia z zakresu psychiatrii ogólnej (psychopatologii i syndromologii ogólnej): pojęcie objawu i zespołu psychopatologicznego, zmiany trwałe w procesie chorobowym, złudzenia i omamy, zaburzenia myślenia i ich podział, urojenia, idee nadwartościowe, natręctwa i fobie, zaburzenia treści i toku myślenia, nieprawidłowości dotyczące uwagi, pamięci, psychopatologia emocji, zaburzenia aktywności i działań ruchowych, zaburzenia świadomości. Omawia również podstawowe kwestie związane z badaniem neuropsychologicznym. A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III., Wrocław 2002; A. BILIKIEWICZ, W. STRZYŻEWSKI, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1992; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2004; K. KLIMASIŃSKI, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; A.S. REBER (red.), Słownik psychologii, Warszawa 2000; E.M. SZEPIETOWSKA, Badanie neuropsychologiczne. Procedura i ocena, Lublin 2000.

16 16 PSYCHOPROFILAKTYKA RODZINNA JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO wykład I semestr 1 egzamin Przedmiot zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychoprofilaktyki patologii dotyczących funkcjonowania rodziny. Przedstawia rodzaje patologii: zaburzenia komunikacji w rodzinie, nałogi, zaburzenia w strukturze rodziny, problem rodzin niepełnych, sytuację rodziny z osobę chorą psychicznie oraz z osobą z przewlekłą chorobą somatyczną, rodzina w kryzysie, problem rozpadu związku, przyczyny zdrady małżeńskiej, analiza sytuacji rozwodu. Przedstawione są również koncepcje teoretyczne i praktyczne psychoterapii stosowanej wobec rodziny w zakresie różnych nurtów terapeutycznych, jak również sposoby zapobiegania pojawianiu się patologii w funkcjonowaniu rodzinny, formy oddziaływań psychologicznych: edukacja małżonków, interwencja kryzysowa w rodzinie, pomoc rodzinie w sytuacji rozwodu, zasady udzielania wsparcia rodzinom. H. SĘK (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; W. BADURA-MADEJ, A. DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000; L. KUIPERS i in., Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik Praktyczny, Warszawa 1997; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; I. NAMYSŁOWSKA, Terapia rodzin. Springer PWN, 1997; A. JACYNIAK, Z. PŁUŻEK, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1996; I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.

17 17 PSYCHOPROFILAKTYKA RODZINNA JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO ćwiczenia I semestr 1 zaliczenie Przedmiot uczy stosowania wiedzy przekazywanej w ramach wykładu w praktyce. Diagnozowanie w praktyce barier w komunikowaniu się, radzenie sobie z barierami w komunikacji, komunikowanie się z człowiekiem chorym, jego rodziną w sytuacji trudnej, stosowanie właściwych technik w relacji terapeutycznej z pacjentem. Przygotowywanie do funkcjonowania w rolach rodzinnych: zasady ustalania zasad życia domowego, przedstawianie zasad obowiązujących wszystkie rodziny, etapy ustalania zasad, sposoby rozwiązywania codziennych problemów (efektywne rozwiązywanie problemów, przykładowe rozwiązywanie problemów), rozwiązywanie konfliktów, sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu, sposoby rozładowywania zachowań agresywnych u członków rodziny (zasady bezpieczeństwa w przypadku sytuacji zachowań agresywnych, zapobieganie autoagresji, ustalanie źródeł zachowań agresywnych). H. SĘK H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 1993; W. BADURA-MADEJ, A. DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY, Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000; L. KUIPERS i in. Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik Praktyczny, Warszawa 1997; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; I. NAMYSŁOWSKA, Terapia rodzin. Springer PWN, 1997; A. JACYNIAK, Z. PŁUŻEK, Świat ludzkich kryzysów, Kraków 1996; I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998; K. VAN Meer, VAN NEIJEHOF, Badanie sytuacji problemowych. CMDNŚSzM, Warszawa 1993; K. VAN MEER, J. VAN NEIJEHOF, Elementarne umiejętności społeczne. CMDNŚSzM, Warszawa 1993; K. VAN MEER, J. VAN NEIJEHOF, Rozwiązywanie sytuacji problemowych. CMDNŚSzM, Warszawa 1993; Z. NĘCKI, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław- Warszawa-Kraków 1992; A. KĘPIŃSKI, Poznanie chorego, Warszawa 1989.

18 18 TERAPIA ŚRODOWISKA PSYCHICZNEGO PACJENTA I JEGO RODZINY JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO wykład I semestr 1 egzamin Przedmiot zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychiatrii i terapii środowiskowej. Przedstawia charakter i strukturę działania poszczególnych form psychiatrii środowiskowej, model leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi w ich własnym środowisku, formy leczenia pozainstytucjonalnego, funkcjonowanie psychiatrii środowiskowej w Polsce, rodzaje możliwego wsparcia chorego w okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. Zapoznaje z zasadami i sposobami specyficznej rehabilitacji pacjentów przez stosowanie treningów umiejętności: trening umiejętności społecznych, trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy, trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, trening kulinarny, trening budżetowy, trening techniczny, trening umiejętności praktycznych, trening umiejętności społecznych, przygotowanie pacjentów do podjęcia pracy. Przedmiot przedstawia zasady współpracy z rodzinami osób chorych psychicznie, formy wspierania i edukowania rodziny w przypadku choroby psychicznej u jej członków. A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III., Wrocław 2002; L. KUIPERS i in.,praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik Praktyczny, Warszawa 1997; S. DE BARBARO, Schizofrenia w rodzini, Kraków 1999; J. MEDER, Trening Umiejętności Społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych, Katowice 1999; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2004; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; J. MEDER, Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie, Kraków 2000;P. JONES, P. BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; I. POSPISZYL, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998; D. DUDEK, A. ZIĘBA (red.). Depresja. Wiedzieć aby pomóc, Kraków 2002.

19 19 TERAPIA ŚRODOWISKA PSYCHICZNEGO PACJENTA I JEGO RODZINY JOANNA DZIERŻANOWSKA-PESZKO ćwiczenia I semestr 1 zaliczenie Zajęcia mają na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad komunikowania się i rodzaju barier w komunikowaniu się z patem z zaburzeniami psychicznymi, jak również nabycie umiejętności stosowania technik terapeutycznych w kontakcie z chorym i ich rodzinami. Omawia zasady komunikowania się z pacjentem w zależności od rodzaju zaburzeń, przybliża istotę oraz problemy dotyczące procesu komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, jego rodziną, jak również z zespołem terapeutycznym. Uczy sposobów nawiązywania, podtrzymywania, pogłębiania i zakańczania relacji terapeutycznej z pacjentem, dokonywania analizy emocji i zachowań własnych i pacjenta. A. BILIKIEWICZ i in. (red.), Psychiatria t. I, II i III, Wrocław 2002; L. KUIPERS i in. Praca z rodzinami chorych na schizofrenię. Poradnik Praktyczny, Warszawa 1997; B. DE BARBARO, Schizofrenia w rodzinie, Kraków 1999; J. Meder, Trening Umiejętności Społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych, Katowice 1999; A. BILIKIEWICZ, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2004; H. SĘK, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa 2005; J. MEDER, Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie, Kraków 2000; P. JONES, P. BUCKLEY, Schizofrenia, Wrocław 2003; I. POSPISZYL,. Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998.

20 20 PATOLOGIA ŻYCIA RODZINNEGO KS. DR JERZY DZIERŻANOWSKI wykład I semestr 2 Forma zaliczenie brak danych Określenie patologii w życiu społecznym i przyczyn ich występowania. Rodzina wobec problemów: alkoholizmu, narkomanii, zaburzeń jedzenia, hazardu i innych współczesnych uzależnień. Przemoc fizyczna i emocjonalna w rodzinie. Cechy dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Etiologia zaburzeń osobowości. Metody zapobiegania patologii w życiu rodzinnym. S. KAWULA, Zjawisko patologii i dewiacji w życiu rodziny, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, Rok XXXVI (365), grudzień 1997; W. SZTANDER, Poza kontrolą. Warszawa 1994; CZ. CEKIERA, Ryzyko uzależnie. Lublin 1994; SHARON D. HERZBERGER, Przemoc domowa.warszawa 2002; V. ALBISETTI, Pułapka anoreksji, Kielce 2001.

21 21 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KS. DR JERZY DZIERŻANOWSKI Konwersatorium I semestr 2 Całosemestralna aktywność, zaliczenie bieżących ćwiczeń Schemat komunikacji; zasady komunikacji; układy komunikacyjne; elementy komunikatu; typologia uczuć; rola temperamentu w komunikacji; komunikacja pośrednia i bezpośrednia; kategoryzacja uczuć; aktywne słuchanie; słuchanie refleksyjne; wypowiedzi ze słowem ja ; stereotypy w komunikacji rodzinnej; feedback; typologia zachowań dzieci (gwiazda, bojownik, pieszczoch, ślimak); relacje zwrotne; parafraza; podsumowanie; wyjaśnianie; odzwierciedlanie emocji i uczuć; rola komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów; zasady komunikacji w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym. F. FERDER, Żywe słowa. Pismo święte, psychologia, komunikacja międzyosobowa, Kraków 2002; T. GORDON, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2001; T. GORDON, N. BURCH, Jak dobrze żyć z ludźmi, Warszawa 2001; J. PWELL, L. BRADY, Chcę powiedzieć, kim jestem,, Wrocław 1994; E. SUJAK, Rozważania o ludzkim rozwoju,, Kraków 1998; E. SUJAK, Żyć lepiej,warszawa 2002; E. SUJAK, A,B,C psychologii komunikacji, Kraków 2006; F. SCHULZ VON THUN, Sztuka rozmawiania, T. I-IV, Kraków ; F. SCHULZ VON THUN, Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, Kraków 2004; J. STEWART (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

22 22 KS. DR HAB. KONRAD GLOMBIK BIOETYKA wykład, ćwiczenia I semestr 3 egzamin ustny Zagadnienia wprowadzające: pryncypia współczesnej etyki medycznej i okoliczności ich sformułowania; pojęcie bioetyki, jej powstanie oraz aktualne problemy; wartość życia w hierarchii dóbr i w świetle Objawienia; normy stojące na straży życia ludzkiego i ich zakres, odpowiedzialność za życie i zdrowie, pojęcia zdrowia i choroba wraz z konsekwencjami etycznymi. Omówienie problemów moralnych dotyczących życia uporządkowanych wg etapów życia człowieka: początek życia (status moralny ludzkiego embrionu, prokreacja wspomagana i związane z nią zagrożenia, aborcja i środki wczesnoporonne, diagnostyka prenatalna, klonowanie, odczytanie genomu ludzkiego oraz inżynieria genetyczna); młodość i życie dojrzałe (uprawniona obrona i kara śmierci, samobójstwo, przejawy przemocy, zwł. terroryzm, HIV/AIDS, narażanie życia, np. ruch drogowy i sport, używki, transplantacje); schyłek życia (eutanazja, technicyzacja procesu umierania, medycyna paliatywna). P. JAROSZYŃSKI, Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 1993; J.F. KEENEN, Cnoty na co dzień, Kraków 2003; M. MRÓZ (red.), Cnoty kardynalne. Materiały z ćwiczeń. Etyka, Toruń 2000; J. PIEPER, Aktualność cnót kardynalnych. Mądrość, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, Roczniki Filozoficzne 1976, nr 2, s ; Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna, Poznań 1967, s ; zeszyty tematyczne Communio ; N. KUTSCHKI (red.), Kardinaltugenden. Alte Lebensmaximen neu gesehen, Würzburg 1993; JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae, (1995); Katechizm Kościoła Katolickiego (zwł ); KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja o eutanazji Iura et bona (1980); BOŁOZ W., Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997; P. BORTKIEWICZ, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000; M. MACHINEK, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia ludzkiego, Olsztyn 2000; M. MACHINEK, Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego, Olsztyn 2001; P. MORCINIEC (red.), Eutanazja w dyskusji, Opole 2001; J. WRÓBEL, Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków 1999; T. ŚLIPKO, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1994.

23 23 ZAGADNIENIA MORALNE MAŁŻEŃSTWA I RODZINY KS. DR HAB. KONRAD GLOMBIK Konwersatorium I semestr 2 Egzamin ustny Antropologiczne podstawy małżeństwa (zróżnicowanie płciowe); istota małżeństwa; miłość podstawą małżeńskiej wspólnoty życia; współczesne rozumienie celów małżeństwa; jedność i nierozerwalność małżeństwa; wierność małżeńska; znaczenie współżycia małżeńskiego; małżeństwo a prokreacja; sakramentalność małżeństwa; moralne problemy związane z niektórymi szczególnymi sytuacjami w małżeństwie: separacja, rozwody, wolne związki. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Watykan 1981; JAN PAWEŁ II, List do rodzin Gratissimam sane, Watykan 1994; JAN PAWEŁ II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986; A. BOHDANOWICZ, Integrująca rola miłości w małżeństwie. Studium na podstawie myśli fenomenologicznej Dietricha von Hildebranda, Poznań 2007; W. GASIDŁO, Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1990; K. GLOMBIK, Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa ( ), Opole 2007; K. KNOTZ, Akt małżeński szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Kraków J. KUPCZAK, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006; S. DE LESTAPIS, Małżeństwo od udręki do równowagi, Warszawa 1979; Z. NOSOWSKI, Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa 2004; K. WOJTYŁA, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

24 24 DR BEATA GÓRNICKA KS. DR DARIUSZ KROK PEDAGOGIKA SPOŁECZNA wykład I semestr 2 Egzamin ustny lub pisemny Podstawowe zagadnienia pedagogiki społecznej: zadania, funkcje, cechy, idee pedagogiki specjalnej. Typologia oddziaływań społecznych; wsparcie społeczne w obrębie rodziny i środowiska szkolnego; typologia grup społecznych; funkcje grup rówieśniczych; ubóstwo i bezrobocie, diagnoza i jej błędy, metody pracy; wychowawcza rola środowiska; cechy rodziny jako grupy społecznej; czynniki natury społecznej, fizycznej i ekonomicznej w kontekście rodziny; dziecko w szkole - proces środowiskowy (środowisko życia); szkoła jako środowisko dydaktyczno - wychowawcze; osiąganie przez szkołę zamierzonych celów wychowawczych i społecznych; kategorie sił społecznych; całokształt wpływów oddziaływujących na proces wychowania; wartości naukowe, społeczne, artystyczne i techniczne w działalności ludzkiej; proces inkulturacji. T. PILCH, I. LEPARCZYK (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa1999; S. KUNOWSKI, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993; B. SUCHODOLSKI (red.), Pedagogika podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa 1982; S. KAWULA, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu. Toruń 1999; W. JAKUBOWSKI, Społeczna natura człowieka, Warszawa 1999; R. WROCZYŃSKI, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985; D. LALAK (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej,warszawa 1999; E. MARYNOWICZ- HETKA, Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2007; T. PILCH (red.), Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995; S. KAWULA (red.), Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów, Toruń 2001.

25 25 MAŁŻEŃSTWA ZRÓŻNICOWANE KONFESYJNIE KS.PROF. DR HAB. PIOTR JASKÓŁA KS. PROF. DR HAB. ZYGFRYD GLAESER konserwatorium zaliczenie ustne I semestr studia niestacjonarne- 5 soptkań Małżeństwa mieszane we wrażliwości, teologii i praktyce Kościołów wyznaniowych (porównanie: Kościół rzymskokatolicki, Kościół prawosławny, Kościoły protestanckie Kościoły starokatolickie i tzw. Kościoły wolne ). Ewolucja norm i zasad Kościoła wobec zjawiska małżeństw mieszanych (małżeństwa mieszane w świetle dokumentów Kościoła, zobowiązanie do wierności wierze, pozwolenie i dyspensa, liturgia, opieka duszpasterska). Praktyczne wskazówki pastoralne wobec wymogów kanonicznych i teologii Kościoła rzymskokatolickiego. H.BUSZKA, Stanowisko Kościoła Polskokatolickiego w sprawie małżeństw wyznaniowo mieszanych (wymogi prawne, opieka duszpasterska, wychowanie potomstwa i jego przynależność wyznaniowa), w: Małżeństwa mieszane, red. Z. KIJAS, Kraków 2000, s ; P. EVDOKIMOV, Prawosławie, przekł. J. KLINGER, Warszawa 1964 s ; E.GAJDA, Treść zobowiązań składanych przez katolika w celu uzyskania licencji na małżeństwo mieszane, w: Plenitudo legis et dilectio. Miłość jest wypełnieniem prawa, red. E.SCZOT, A.DĘBIŃSKI, Lublin 1999 s ; S. HRYCUNIAK (ABP SAWA), Prawosławne pojmowanie małżeństw, Białystok 1994; A. KLESZCZYŃSKI, Małżeństwa mieszane z punktu widzenia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, w: Małżeństwa mieszane, s ; Wybrane zagadnienia teologiczno-ekumeniczne: małżeństwa mieszane, w: Ku ekumenii jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. HRYNIEWICZ, J.S. GAJEK, S.J. KOZA, Lublin 1997 s ; Małżeństwa mieszane, red. Z. KIJAS, Kraków 2000; J. MEYENDORFF, Małżeństwo w Prawosławiu. Liturgia teologia życie, przekł. K.LEŚNIEWSKI, Lublin 1995; S. C. NAPIÓRKOWSKI, Małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej. Z prac Podkomisji dialogu, w: Plenitudo legis et dilectio. Miłość jest wypełnieniem prawa, red. E. SZCZOT, A. DĘBIŃSKI, Lublin 1999 s ; W. NAST, Spojrzenie na małżeństwa mieszane z perspektywy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w: Małżeństwa mieszane, s ; Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, red. E.POKORSKA, Warszawa 1988; E.PRZEKOP, Małżeństwo mieszane. Prawo Kościoła rzymskokatolickiego, w: Ku ekumenii jutra. Wprowadzenie do ekumenizm, red.: W. HRYNIEWICZ, J.S.GAJEK, S. J.KOZA, Lublin 1997 s ; P. RYGUŁA, Małżeństwa mieszane w prawodawstwie Kościoła katolickiego, w: Pojednajcie się. Materiały z sesji naukowej: Pastoralny i społecznokulturowy wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim, red. J.BUDNIAK, H.RUSEK, Cieszyn 2000 s ; A. SKOWRONEK, Małżeństwo i kapłaństwo, Włocławek 1966; Z. TRANDA, Małżeństwa mieszane. Punkt widzenia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w: Małżeństwa mieszane, s

26 26 KOŚCIELNE PRAWO MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE KS. DR GRZEGORZ KADZIOCH wykład I semestr 2 egzamin Definicja małżeństwa według kan. 1055, cele i dobra małżeństwa, przymioty małżeństwa jedność i nierozerwalność, biblijne uzasadnienie, Kann. wstępne , Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Przeszkody małżeńskie charakterystyka, możliwość zyskania dyspensy, Przyczyna sprawcza małżeństwa zgoda. Wady zgody małżeńskiej, Forma kanoniczna do zawarcia małżeństwa - zwyczajna i nadzwyczajna, Małżeństwo konkordatowe sposób zawierania, Małżeństwa mieszane - sposób zawierania, Pozwolenie na zawarcie małżeństwa osoby cywilnie rozwiedzionej (dekret nihil obstat), Małżeństwo zawarte i niedopełnione, przywilej Pawłowy, sposób zyskania dyspensy, Sposoby uważnienia małżeństwa, Liturgiczny obrzęd zawarcia małżeństwa T. PAWLUK, Prawo kanoniczne według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1986-, E. SZTAFROWSKI, Podręcznik prawa kanonicznego, t. III, Warszawa 1985-, HAMPEREK-GÓRALSKI-PRZYTUŁA-BAKALARZ-WÓJCIK-KRUKOWSKI-LEMPA, (red.) Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III, Lublin 1986-, W. GÓRALSKI, Wspólnota całego życia, Częstochowa 1995, W. GÓRALSKI, Kanoniczne Prawo Małżeńskie, Warszawa- Poznań 2000, P. GAJDA, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000, S. KASPRZAK, Wybrane zagadnienia z Prawa Kościelnego, Lublin 2000, M. ŻUROWSKI, Kanoniczne Prawo Małżeńskie Kościoła Katolickiego, Katowice 1987, C. SUCHOCKI, Przeszkody małżeńskie w Prawie Kanonicznym i Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Lublin-Sandomierz 1997, J. KRUKOWSKI, Konkordat Polski, znaczenie i realizacja, Lublin 1999, H. MISZTAL (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, Lublin- Sandomierz 1999, A. SARMIENTO, Małżeństwo chrześcijańskie, teologia małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, Papieska Rada do spraw rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Wrocław 2000, (Zb.) Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t.1-2, Kraków 1999; E. OZOROWSKI (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa 1999.

27 27 PSYCHOLOGIA OGÓLNA KS. DR ALICJA KALUS wykład I semestr 2 egzamin pisemny Psychologia jako nauka o człowieku. Główne nurty w psychologii. Metody badań psychologicznych. Biologiczne podstawy psychiki człowieka. Pojęcie procesów psychicznych. Procesy poznawcze w kategoriach odbioru i przetwarzania informacji. Percepcja, myślenie i rozwiązywanie problemów. Pamięć. Uczenie się elementarne i złożone formy uczenia się. Emocje. Motywacje. Osobowość podstawowe koncepcje, struktura osobowości. Różnice indywidualne inteligencja, temperament, styl poznawczy. Poznawanie innych i samego siebie. J. STRELAU (red.), Psychologia, Gdańsk 2003, t. 1,2.; T. TOMASZEWSKI (red.), Psychologia, Warszawa 1975; P. G. ZIMBARDO, F. L. RUCH, Psychologia i życie, Warszawa 1988; J. KOZIELECKI, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2002.

28 28 PSYCHOLOGIA OGÓLNA DR ALICJA KALUS ćwiczenia I semestr 1 prace pisemne Treść ćwiczeń paralelna z wykładem z psychologii ogólnej J. STRELAU (red.), Psychologia, Gdańsk 2003, t. 1,2.; T. TOMASZEWSKI (red.), Psychologia, Warszawa 1975; P. G. ZIMBARDO, F. L. RUCH, Psychologia i życie, Warszawa 1988; J. KOZIELECKI, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2002.

29 29 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA DR ALICJA KALUS wykład II semestr 2 egzamin ustny Czynniki rozwoju człowieka: okres prenatalny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, okres przedszkolny, młodszy wiek szkolny, okres dorastania, trudności okresu pokwitania charakterystyka młodzieży, problemy starości, psychologia śmierci i umierania; dynamika rozwoju wybranych sfer życia: rozwój intelektualny, rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój moralny, rozwój religijny; rola grup rówieśniczych i małych grup w rozwoju dzieci i młodzieży: charakterystyka i rodzaje małych grup, dynamika małej grupy, patologia małych grup; wybrane zagadnienia z psychologii i psychopatologii rozwoju: kryzysy rozwojowe (teoria dezintegracji pozytywnej), konflikty moralne i religijne dzieci i młodzieży, nie zrównoważenie emocjonalne, nadpobudliwość, nerwice u dzieci i młodzieży, reakcje i zachowania agresywne u dzieci i młodzieży, problemy narkomanii, wychowanie seksualne, przestępczość dzieci i młodzieży. M. ŻEBROWSKA (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975; A. BIRCH, T. MALIM, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 1995; R. VASTA, M.M. HAITH, S.A. MILLER, Psychologia dziecka, Warszawa 1995; M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, M. TYSZKOWA, Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 1996; P.E. BRYANTA, A.M. COLMAN (red.), Psychologia rozwojowa, Poznań 1997.

30 30 Forma zajęć KS. DR ALICJA KALUS PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA Czas trwania zajęć W tygodniu godzin ćwiczenia II semestr 1 pisemne Celem ćwiczeń jest poznanie podstawowych zasad rozwojowych występujących w życiu człowieka począwszy od momentu poczęcia (okres prenatalny) do śmierci, zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka; badanie procesów rozwoju: podstawowe podejścia badawcze, metody badań, problemy etyczne badań nad rozwojem człowieka; rozwój osobowości jednostki; zmiany rozwojowe w poszczególnych okresach życia; rola kryzysów i konfliktów w rozwoju człowieka; rozwój religijności człowieka. M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, M. TYSZKOWA (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 1, Warszawa 2003; D. G. MYERS, Psychologia, Gdańsk 2003; M.W. EYSENCK, M.T. KEANE, Cognitive psychology, Hove 2000; S. KUCZKOWSKI, Psychologia religii, Kraków 1993; A. BRZEZIŃSKA, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2004; L. OAKLEY, Cognitive development, Londyn 2004; P. K. OLEŚ, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Gdańsk 2004; R. M. LERNER, A. M. EASTERBROOKS, J. MISTRY (red.), Developmental psychology, New York 2003.

31 31 PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY DR ALICJA KALUS wykład I semestr 2 egzamin ustny Teorie i metody badań nad małżeństwem i rodziną. Procesy transformacji współczesnej rodziny (model niezależności). Psychologiczne predyktory szczęścia małżeńskiego i rodzinnego. Normatywny model rozwoju rodziny. Zadania rozwojowe rodziców i dzieci w cyklu rozwoju rodziny. Teorie stresu rodzinnego. Rodzina w sytuacjach trudnych choroba, śmierć, rozłąka, rozwód ujęcie systemowe. Komunikacja interpersonalna w rodzinie ujęcie rozwojowe. Rodzice a rozwój dziecka. Dziecko wobec przemian życia rodzinnego. Poradnictwo i terapia - zarys. M. PLOPA, Więzi w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2005; TENŻE, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2005; M. BRAUN-GAŁKOWSKA, Psychologia domowa, Olsztyn 1990; B. LACHOWSKA, M. GRYGIELSKI (red.), W świecie dziecka, Lublin 1999.; B. HARWAS- NAPIERAŁA, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006.

32 32 PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY DR ALICJA KALUS ćwiczenia I semestr 1 prace pisemne Treść ćwiczeń paralelna z wykładem. Dodatkowym elementem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z wybranymi metodami badań systemu rodzinnego. M. PLOPA, Więzi w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2005; TENŻE, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2005; M. BRAUN-GAŁKOWSKA, Psychologia domowa, Olsztyn 1990; B. LACHOWSKA, M. GRYGIELSKI (red.), W świecie dziecka, Lublin 1999.; B. HARWAS- NAPIERAŁA, Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2006.

33 33 PSYCHOLOGIA ZDROWIA DR ALICJA KALUS wykład II semestr 2 zaliczenie pisemne Narodziny i rozwój psychologii zdrowia. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Pojęcia zdrowia i choroby w psychologii. Definicje zdrowia. Koncepcja salutogenezy i patogenezy. Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia. Pojęcie normy psychologicznej. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem. Mechanizmy obronne. Funkcjonalny i dysfunkcjonalny system rodzinny. Zagadnienie wsparcia społecznego. Psychologiczne następstwa chorób i sposoby radzenia sobie z nią. I. HESZEN, H. SĘK, Psychologia zdrowia, Warszawa 2007; D. KUBACKA-JASIECKA, T. M. OSTROWSKI, (red.), Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, Kraków 2005; A. PIETRZYK, Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku, Kraków 2006; L. BUCZYŃSKI, Rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę, Lublin 1999; R. LAZARUS, Paradygmat stresu i radzenia sobie, Nowiny Psychologiczne, nr 3-4, 1986, 2-39; G. D. BISHOP, Psychologia zdrowia, Wrocław 1996; P. SALMON, Psychologia w medycynie, Gdańsk 2002.

34 34 PEDAGOGIKA SPECJALNA KS. DR HAB. JAN KOCHEL wykład + ćwiczenia II semestr 3 zaliczenie ustne Pedagogiki specjalnej jest nauką o nauczaniu i wychowaniu osób nie w pełni sprawnych intelektualnie, odbiegających od umownej normy psychicznej lub fizycznej. Punktem wyjścia jest podmiotowe traktowanie jej adresatów. W zakres zajęć z pedagogiki specjalnej wchodzą następujące zagadnienia: pedagogika specjalna jako nauka (przedmiot, terminologia, podział); zasady ortodydaktyki, zasadnicze kierunki rewalidacji, elementy historii wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną wielcy wychowawcy; dokumenty państwowe i kościelne dotyczące pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej; edukacja religijna - katecheza osób specjalnej troski (programy, funkcjonowanie klas integracyjnych), rozwój i organizacja świetlic profilaktyczno-wychowawczych. BŁESZYŃSKI, Pedagogika specjalna, w: Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, t. III,Warszawa 2007, s ; J. DOROSZEWSKA, Pedagogika specjalna, t. I II, Wrocław 1989; M. KALINOWSKI (red.), Środowiska specjalnej troski, Lublin 2003; A. KICIŃSKI, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2007; M. KOŚCIELSKA, Oblicza upośledzenia, Warszawa 1995; Pedagogika specjalna, red. W. DYKCIK, Poznań 2005; SĘKOWSKA Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998; Z. SĘKOWSKA (red.), Przygotowanie pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych, Lublin 1995; K. J. ZABŁOCKI, Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Warszawa 1999.

35 35 PEDAGOGIKA OGÓLNA KS. DR HAB. JAN KOCHEL wykład, ćwiczenia II semestr 2 egzamin ustne Pedagogika jako nauka (przedmiot, terminologia, nauki współpracujące, podział, metody badawcze); obraz człowieka jako fundament pedagogii antropologiczne podstawy wychowania; biblijne podstawy pedagogiki; elementy historii wychowania wielcy wychowawcy; dokumenty Kościoła dotyczące wychowania; zarys pedagogiki porównawczej współczesne systemy wychowania; chrześcijańskie modele wychowania; zarys pedagogiki szkolnej (kontekst współczesnej edukacji szkolnej, szkoła wspomagająca rozwój, proces nauczania uczenia się); wychowywanie ku wartościom; agresja u dzieci dyscyplina i kara w wychowaniu; rozwiązywanie konfliktów wychowawczych; autorytet wychowawcy nauczyciela. C. BISSOLI, Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, Warszawa 2001; Dyscyplina w szkole i na katechezie, red. R. CHAŁUPNIAK, J. KOSTORZ, J. KOCHEL, Opole 2003; S. DZIEKOŃSKI, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2000; M. DZIEWIECKI, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002; Encyklopedia pedagogiczna, red. W. POMYKAŁO, Warszawa 1993; GORDON T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1993; Historia wychowania, t. I (S. LITAK), t. II (J. KRAUS, R. TERLECKI), Kraków 2005; J. KOCHEL (red.), Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze, Opole 2008; S. KUNOWSKI, Podstawy pedagogiki współczesnej, Warszawa 1993; W. OKOŃ, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998; Pedagogika, Z. KWIECIŃSKI, B. ŚLIWERSKI (red.), Warszawa 2003; A. SAJDAK, Edukacja kreatywna, Kraków 2008; A. SERDYŃSKA, Zarys pedagogiki porównawczej, Kraków 2005.

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Detailed Moral Theology I KOD MODUŁU: 1-TS-1-TMTMSZ1, 1-TN-1-TMTMSZ1 KIERUNEK STUDIÓW: teologia

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA

PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA PRZEDMIOT: PSYCHIATRIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć 1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychologia kliniczna 2 Typ do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-113B 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo medyczne specjalność,

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem. dzieckiem - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PEDP-MTWPW-W_pNadGenJ07BY.

Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem. dzieckiem - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PEDP-MTWPW-W_pNadGenJ07BY. Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MTWPW-W_pNadGenJ07BY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii/Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatrii 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia - aspekt medyczny 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology - medical perspective 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie 1 Rozwód jako przeżycie 01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje Psychologiczne problemy rodzin traumatyczne rozwodu dla małżonków oraz osób z ich rozwodzących się najbliższego otoczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów

prezentacja multimedialna, wykład, fragmenty filmów Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, 1-szy stopień Sylabus modułu: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (11-R1S-12-r1_6) koordynator modułu dr Weronika

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA PEŁNA

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA PEŁNA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia PSYCHOLOGIA 2. Kod modułu kształcenia - PSYO 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy lub fakultatywny OBOWIĄZKOWY DLA

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) I. Informacje ogólne OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS). Nazwa modułu : Małżeństwo i rodzina w Biblii 2. Kod modułu 2-DDS29r 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia pierwszego stopnia Niestacjonarne. Jadwiga Daszykowska

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia pierwszego stopnia Niestacjonarne. Jadwiga Daszykowska SYLABUS (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia Studia

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Rok I, Semestr I, Rok I, Semestr I, Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych 8 wymagających bezpośredniego

Rok I, Semestr I, Rok I, Semestr I, Forma zajęć i liczba godzin dydaktycznych 8 wymagających bezpośredniego Lp. Element Opis 1 Nazwa psychologia 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_09 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy dydaktyki medycznej

Podstawy dydaktyki medycznej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod Rodzaj Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa Podstawy dydaktyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 12 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Mieczysław Plopa Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika z elementami psychologii

Pedagogika z elementami psychologii Pedagogika z elementami psychologii Autor: Maria Szczepaniak Cele edukacyjne: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu wiedzy pedagogicznej. Poznanie podstawowych problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. mgr M. Tomaszewska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień

1. Informacje ogólne. 2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta. Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień Sylabus modułu: Podstawy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (11-R1-12-r1-18) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 06/07 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Psychiatria - opis przedmiotu

Psychiatria - opis przedmiotu Psychiatria - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychiatria Kod przedmiotu 12.2-WL-Lek-Psy Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć

1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć 1. Sylabusy przedmiotów/modułów zajęć Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej 2 Typ modułu do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-113A

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem.

INSTYTUT PSYCHOLOGII Minimum programowe rok akademicki 2015/ /2020. Rok studiów. Liczba godz. w sem. Nazwa przedmiotu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. + 48814453340; fax: + 48814454293; e-mail: inpsych@kul.pl

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo