ROK 2004 Tytuł oryginału: Autorzy: Źródło: Charakt. formalna: Język publikacji: Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Autorzy: Źródło:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2004 Tytuł oryginału: Autorzy: Źródło: Charakt. formalna: Język publikacji: Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Autorzy: Źródło:"

Transkrypt

1 ROK 2004 Tytuł oryginału: Zespół piekących ust - cechy kliniczne i współwystępowanie zaburzeń psychicznych. Autorzy: Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Adam Miller, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Czas. Stom T. 57 nr 11 s , tab., bibliogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Wpływ łączonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidonem, olanzapiną) i donepezilem na stan psychiczny i poznawczy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Krzysztof Jęczkowski, Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Dominik Strzelecki. Źródło: - Farmakot. Psychiat. Neurol nr 3 s , tab., bibliogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Calcium balance and regulation in patients with diagnosis of schizophrenia treated with second-generation antipsychotics. Autorzy: A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska. Źródło: - Int. J. Neuropsychopharmacol Vol. 4 suppl. 1 s. 428 Uwagi: Abstracts from the XXIV CINP Congress, Paris, June 20-24, 2004 Charakt. formalna: ZSZ Język publikacji: EN Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: Punktacja KBN: Tytuł oryginału: Hiperprolaktynemia i jej następstwa. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Med. Sci. Rev. Psychiat s , bibliogr. Punktacja KBN: Index Copernicus: 3.580

2 Tytuł oryginału: Różnorodność zaburzeń odporności w przebiegu zespołów depresyjnych. Autorzy: Anna Śmiech. Źródło: - Med. Sci. Rev. Psychiat s , bibliogr. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Uwarunkowania biologiczne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Magdalena Kotlicka-Antczak. Źródło: - Med. Sci. Rev. Psychiat s , bibliogr. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Zastosowanie 1H-MRS do oceny mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (J.P.) Autorzy: P[iotr] Grzelak, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, L[udomir] Stefańczyk, B[ożena] Góraj. Źródło: - Pol. J. Radiol Vol. 69 suppl. 1 s Uwagi: XXXVII Polish Congress of Radiology Mikołajki June 16-19, 2004 Index Copernicus: Tytuł oryginału: Ocena zmiany nasilenia objawów zespołu piekących ust (Burning Mouth Syndrome - BMS) po leczeniu citalopramem u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi i bez zaburzeń psychicznych. Autorzy: Adam Miller, Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Post. Psychiat. Neurol T. 13 nr 3 s , ryc., tab., bibliogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Hiperprolaktynemia u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Post. Psychiat. Neurol T. 13 nr 4 s , bibliogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: 4.540

3 Tytuł oryginału: Schizofrenia a osteoporoza. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Post. Psychiat. Neurol T. 13 nr 4 s , bibliogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Komentarz. Źródło: - Psychiat. Dypl T. 1 nr 3 s Uwagi: Dotyczy artykułu: Leki przeciwpsychotyczne - profil działań niepożądanych. Oprac. przez: John Zajecka, MD, Corey Goldstein, MD Charakt. formalna: PK Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Częstość występowania i rodzaj zmian dermatologicznych u pacjentów psychiatrycznych leczonych lekami psychotropowymi. Autorzy: Ewa Murak-Kozanecka, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 s , tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg Tytuł oryginału: Argumenty przemawiające za wczesną interwencją w schizofrenii. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 219 Tytuł oryginału: Hiperprolaktynemia u pacjentów z diagnozą schizofrenii leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Agnieszka Remlinger, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s

4 Tytuł oryginału: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi doniesienia wstępne. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s Uwagi: XLI Zjazd Psychiatrów Polskich Oblicza psychiatrii Warszawa czerwca 2004 Tytuł oryginału: Ocena stanu kośćca u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych oraz badania densometrycznego. Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 274 Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 249 Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów układu krzepnięcia u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Autorzy: Sylwia Sobieszczańska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 250

5 Tytuł oryginału: Ocena zmiany nasilenia objawów zespołu piekących ust (burning mouth syndrom, BMS) po leczeniu citalopramem u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi i bez zaburzeń psychicznych. Autorzy: Adam Miller, Ilona Miller, Anna Kurnatowska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 170 Tytuł oryginału: Próba zastosowania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu tkanek mózgowych u pacjentek z jadłowstrętem fizycznym. Autorzy: P[iotr] Grzelak, W[itold] Gajewicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, L[udomir] Stefańczyk, B[ożena] Góraj. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 79 Uwagi: XLI Zjazd Psychiatrów Polskich Warszawa czerwca 2004 : streszczenia prac Tytuł oryginału: Samouszkodzenia wśród pacjentów psychiatrycznych oddziału młodzieżowego. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz, Maria Andrzejewska, Dorota Warzocha. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s , bibliogr. Tytuł oryginału: Terapia kreatywna. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s , bibliogr.

6 Tytuł oryginału: Uwarunkowania biologiczne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD). Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 218 Tytuł oryginału: Wpływ działania risperidonu na peroksydację lipidów w ludzkich płytkach krwi i osoczu, w badaniach in vitro. Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska, Alojzy Zgirski, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s , bibliogr. Tytuł oryginału: Występowanie lęku społecznego wśród reprezentatywnej grupy młodzieży z terenu Łodzi. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 217, bibliogr. 3 Tytuł oryginału: Zaburzenia kompozycji tkankowej i obrazu ciała u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Autorzy: Anna Dunajska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s. 56

7 Tytuł oryginału: Zmiany skórne po lekach psychotropowych. Autorzy: Ewa Murak-Kozanecka, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Pol T. 38 nr 3 supl. s , bibliogr. Tytuł oryginału: Rola zaburzeń funkcji układu glutaminergicznego w patogenezie schizofrenii. Autorzy: Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 1 s. 4-11, ryc., bibliogr., Sum. Index Copernicus: Tytuł oryginału: Wpływ działania olanzapiny (Zolafren) na peroksydację lipidów w ludzkich płytkach krwi i osoczu w układzie in vitro. Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Alojzy Zgirski. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 1 s , tab., wykr., bibliogr., Sum. Index Copernicus: Tytuł oryginału: Zakażenie Toxoplasma gondii a schizofrenia. Autorzy: Adrian Kostulski, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 1 s , bibliogr., Sum. Index Copernicus: Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów na temat zaburzeń obrazu ciała w jadłowstręcie psychicznym. Autorzy: Anna Dunajska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 2 s , bibliogr., Sum. Index Copernicus: 2.640

8 Tytuł oryginału: Osteoporoza i współwystępujące zaburzenia metaboliczne w jadłowstręcie psychicznym. Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 2 s , tab., wykr., bibliogr., Uwagi: Tekst równol. pol. i ang., EN Index Copernicus: Tytuł oryginału: Wpływ działania haloperidolu na peroksydację lipidów w ludzkich płytkach krwi i osoczu w badaniach in vitro. Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 3 s , tab., wykr., bibliogr., Sum. Index Copernicus: Tytuł oryginału: 10. Europejskie Sympozjum nt. Samobójstw i Zachowań Samobójczych sierpnia 2004., Kopenhaga, Dania. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s Charakt. formalna: PB Tytuł oryginału: Komentarz. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s. 247 Charakt. formalna: PK Tytuł oryginału: Komentarz do artykułu: "Postępowanie w osteopenii i osteoporozie u dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny" - Gabriela Jagielska et al. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Vol. 4, nr 3. Autorzy: Anna Śmiech. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s. 245 Charakt. formalna: PK

9 Tytuł oryginału: Ocena wpływu działania różnych stężeń risperidonu, odpowiadających dawkom leku stosowanym do leczenia osób ze schizofrenią, na peroksydację lipidów osocza i płytek krwi w badaniach in vitro. Autorzy: Anna Dietrich-Muszalska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s , tab., wykr., bibliogr., Sum. Tytuł oryginału: Praktyczny przewodnik leczenia chorych na schizofrenię wg American Psychiatric Association omówienie. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s , tab. Tytuł oryginału: Rec.: "Dziwny przypadek psa nocną porą" Mark Haddon. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s. 251 Charakt. formalna: PO Tytuł oryginału: Rodzinne czynniki ryzyka a samouszkodzenia u młodzieży szkolnej. Autorzy: Aleksandra Lewandowska, Janusz Śmigielski, Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s , tab., wykr., bibliogr., Sum., EN Tytuł oryginału: Występowanie osteopenii i osteoporozy oraz wybranych czynników ryzyka zaburzeń gęstości mineralnej kości u chorych na schizofrenię leczonych lekami przeciwpsychotycznymi II generacji. (risperidonem i olanzapiną). Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s , tab., wykr., bibliogr., Sum.

10 Tytuł oryginału: Związki między zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym a dysmorfofobią. Źródło: - Psychiat. Psychol. Klin Vol. 4 nr 4 s , tab., bibliogr., Sum. Tytuł oryginału: Depresja i samobójstwa młodzieży. Co zrobić, zanim będzie za późno. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: - Psychol. Szk nr 4 s. 3-12, ryc. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Źródło: - Terapia 2004 R. 12 nr 12 s , ryc., tab., bibliogr., Sum. Index Copernicus: Tytuł oryginału: Ocena gęstości mineralnej kości oraz wybranych parametrów biochemicznych i czynników ryzyka osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - doniesienie wstępne - streszczenie. Autorzy: Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Adrian Kostulski, Arkadiusz Zygmunt, Robert Kucharski, Jakub Faflik, Andrzej Lewiński, Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: - Twój Mag. Med. Osteoporoza 2004 R. 9 nr 8 s. 59 Uwagi: Sesje plakatowe XIV Wielodyscyplinarne Forum Osteoporozy 24 maja 2003 r., Warszawa Index Copernicus: 2.590

11 Tytuł oryginału: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych. Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Jolanta Iwaszkiewicz. Źródło: - Twój Mag. Med. Osteoporoza 2004 R. 9 nr 8 s Uwagi: Sesje plakatowe XIV Wielodyscyplinarne Forum Osteoporozy 24 maja 2003 r., Warszawa Index Copernicus: Tytuł oryginału: Czy możemy zapobiegać schizofrenii? Źródło: - Wiad. Psychiat T. 7 nr 2 s , bilbiogr., Sum. Punktacja KBN: Index Copernicus: Tytuł oryginału: Zaburzenia metabolizmu kostnego i gęstości mineralnej kości u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Autorzy: Anna Śmiech. Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej - 27 X 2004 Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny Charakt. formalna: PD Tytuł oryginału: Związki między bólem a depresją. Źródło: W: Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne 1-3 października 2004, Solina : pamiętnik. [B.m.wyd.] 2004 s Tytuł oryginału: Następstwa somatyczne jadłowstrętu psychicznego. Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dunajska, Sylwia Sobieszczańska, Anna Śmiech. Źródło: W: II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej : podejścia, metody, techniki Kraków, 7-8 maja Kraków s. 9-11

12 Tytuł oryginału: Bezsenność. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz s Tytuł oryginału: Ogólne zasady rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Autorzy: Magdalena Kotlicka-Antczak s Tytuł oryginału: Upośledzenie umysłowe. Autorzy: Magdalena Kotlicka-Antczak s Tytuł oryginału: Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych s Tytuł oryginału: Zaburzenia afektywne s Tytuł oryginału: Zaburzenia nerwicowe s

13 Tytuł oryginału: Zaburzenia odżywiania. Autorzy: Paweł Melcer s Tytuł oryginału: Zaburzenia osobowości. Autorzy: Paweł Melcer s Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem somatycznym s Tytuł oryginału: Zaburzenia schizofreniczne i urojeniowe s Tytuł oryginału: Zaburzenia związane ze stresem s. 677 Tytuł oryginału: Depresja u osób w wieku podeszłym. Źródło: W: Neurogeriatria : praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym / pod red. Antoniego Prusińskiego. Lublin 2004 s , tab., bibliogr.

14 Tytuł oryginału: Samouszkodzenia i zachowania samobójcze młodzieży - epidemiologia i profilaktyka. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zagrożenia okresu dorastania" Zielona Góra, października 2004 : abstrakty. Zielona Góra 2004 s. [1] Tytuł oryginału: Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Źródło: W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. Warszawa 2004 s , bibliogr. Tytuł oryginału: Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Źródło: W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. Warszawa 2004 s , ryc., tab., bibliogr. Tytuł oryginału: Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne. Źródło: W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. Warszawa 2004 s , ryc., tab., bibliogr. Tytuł oryginału: Wstęp do wydania polskiego. Autorzy: Agnieszka Gmitrowicz. Źródło: W: Zapobieganie samobójstwom : jak założyć grupę wsparcia dla osób po samobójstwie kogoś bliskiego. Genewa-Warszawa, 2004 s. 7-9 Tytuł oryginału: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Andrzej Kiejna, Irena Namysłowska. Źródło: Warszawa : Agencja KANGUR, s. : tab., ryc., bibliogr. ; 21cm ISBN Charakt. formalna: PM

15 Tytuł oryginału: Psychiatria i Psychologia Kliniczna. Vol. 4 nr 1-4. Redaktorzy: red. nacz. Jolanta Rabe-Jabłońska. Źródło: Warszawa : Med. Commun., s. ; 52 s. ; 67 s. ; 63 s. : ryc., tab., bibliogr. ; 28 cm ISSN Charakt. formalna: PE

Rok 2010 Autorzy: Tytuł: Czasopismo: Szczegóły: ISSN: Typ publikacji: Typ publikacji: Język publikacji: Punktacja ministerstwa: Autorzy: Tytuł:

Rok 2010 Autorzy: Tytuł: Czasopismo: Szczegóły: ISSN: Typ publikacji: Typ publikacji: Język publikacji: Punktacja ministerstwa: Autorzy: Tytuł: Rok 2010 Autorzy: Marta Gawłowska, Jolanta Rabe-Jabłońska. Tytuł: "Legalizować czy nie? " - analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Kod podmiotu IP.1./OS-PSiPPS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3

KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ.. 3 1. Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży... 3 Maria Orwid CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy w latach 2009-2012

Dorobek naukowy w latach 2009-2012 Dorobek naukowy w latach 2009-2012 pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kod 2.4 /7 Nazwa PSYCHOPATOLOGIA CZ. I (APEKTY MEDYCZNE) Status Autor programu Rok Przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTP za okres 20.04.2004 20.04.2007

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTP za okres 20.04.2004 20.04.2007 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTP za okres 20.04.2004 20.04.2007 W czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 20.04.2004 wybrano zarząd w składzie: Przewodniczący prof. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO Wisła 13 14 czerwca 2003 Patronat Honorowy Konferencji Jego Magnificencja Rektor Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład 25 10 15 Egzamin test wyboru i uzupełnień 50%

Opis modułu kształcenia. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykład 25 10 15 Egzamin test wyboru i uzupełnień 50% Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Kod podmiotu IP.1./OS-PSiPPS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Depresja u dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2013 r. Korekta Dorota Parkita

Depresja u dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2013 r. Korekta Dorota Parkita Depresja u dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2013 r. Korekta Dorota Parkita Wydawnictwa zwarte 1. Biała, Monika : Przedszkolaki : co każdy

Bardziej szczegółowo

http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UMED w Łodzi KZAIP AND 2014

http://bg.umed.lodz.pl/cgi-bin/expertus.cgi Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UMED w Łodzi KZAIP AND 2014 1 z 8 2015-08-03 15:14 Baza tworzona przez Bibliotekę Główną UMED w Łodzi KZAIP AND 2014 Autorzy: Olga Józefowicz, Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Woźniacka, Dominik Strzelecki. Tytuł: Analysis of Vitamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rehabilitacji Psychospołecznej - adiunkt;

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rehabilitacji Psychospołecznej - adiunkt; Curriculum Vitae Katarzyna Natalia Nowakowska-Domagała e-mail: katarzyna.nowakowska@umed.lodz.pl Wykształcenie: 2014 2011 2013 2011 2012 2009 2014 2009 2011 2009 2004 1996 2001 Certyfikat specjalisty psychoterapii

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO. Wisła 13 14 czerwca 2003 STRESZCZENIA

KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO. Wisła 13 14 czerwca 2003 STRESZCZENIA KONFERENCJA NAUKOWA SEKCJI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO Wisła 13 14 czerwca 2003 STRESZCZENIA Patronat Honorowy Konferencji Jego Magnificencja Rektor Śląskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jan Czernicki

Prof. dr hab. med. Jan Czernicki Słownik biograficzny władz uczelni Prof. dr hab. med. Jan Czernicki patofizjologia, neurologia, rehabilitacja medyczna, medycyna fizykalna kierownik Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem

Bardziej szczegółowo

Anoreksja i bulimia Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2012

Anoreksja i bulimia Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2012 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia Anoreksja i bulimia Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2012 Wszystkie wymienione pozycje

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Psychiatrii Polskiej w serii ukazały się m.in. następujące pozycje (jeszcze dostępne u wydawcy): Doświadczenie choroby schizofrenicznej w

Biblioteka Psychiatrii Polskiej w serii ukazały się m.in. następujące pozycje (jeszcze dostępne u wydawcy): Doświadczenie choroby schizofrenicznej w Biblioteka Psychiatrii Polskiej w serii ukazały się m.in. następujące pozycje (jeszcze dostępne u wydawcy): Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy pod red. J. Wciórki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas

Prof. dr hab. med. Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas Prof. dr hab. med. Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas chirurgia stomatologiczna kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej prodziekan ds. nauki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2013 / 2014 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU. COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA 7 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN 1731-8238 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Program EUROREGIONALNEJ KONFERENCJI Naukowo-Szkoleniowej XI Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Solinie 30.IX-2.X 2005

Program EUROREGIONALNEJ KONFERENCJI Naukowo-Szkoleniowej XI Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Solinie 30.IX-2.X 2005 30.IX. Piątek Program EUROREGIONALNEJ KONFERENCJI Naukowo-Szkoleniowej XI Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Solinie 30.IX-2.X 2005 9.00-10.30 Sesja I Bezpieczny debiut sala A Prowadzący: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2007 1 2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie sprawozdawczo wyborcze Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTP 2004-2007 Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Spotkanie sprawozdawczo wyborcze Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTP 2004-2007 Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec Spotkanie sprawozdawczo wyborcze Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTP 2004-2007 Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie W czasie zebrania sprawozdawczowyborczego w

Bardziej szczegółowo

W numerze: LECZENIE DEPRESJI/ Fluwoksamina i receptory SIGMA-1/ BADANIE EZOP/

W numerze: LECZENIE DEPRESJI/ Fluwoksamina i receptory SIGMA-1/ BADANIE EZOP/ WYDANIE SPECJALNE/MAJ 2015 NUMER BEZPŁATNY W numerze: LECZENIE DEPRESJI/ Fluwoksamina i receptory SIGMA-1/ BADANIE EZOP/ Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW. COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY za rok 2006 1 2 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA w BYDGOSZCZY BIBLIOTEKA MEDYCZNA ISSN

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji naukowych Dr n. med. Wiolleta Barańska Rybak

Spis publikacji naukowych Dr n. med. Wiolleta Barańska Rybak Spis publikacji naukowych Dr n. med. Wiolleta Barańska Rybak 1/214 Tytuł oryginału: Approach with Caution. Pyoderma gangrenosum. Why we should avoid surgical intervention Autorzy: M. Kakol, M. Naesstrom,

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII

POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII POSTÊPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII http://www.ipin.edu.pl/ppn http://ppn.ipin.edu.pl/ Kwartalnik wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992 (wczeœniej: Biuletyn Instytutu Psychiatrii i

Bardziej szczegółowo