INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Obszar: EOD - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Wersja 1.0 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 1

2 Projekt/umowa Tytuł dokumentu Wdrożenie Modelu ramowego procesów zarządzania UMB-ZISZ INSTRUKCJA EOD PROCES KOMERCJALIZACJI Wersja dokumentu 1.0 Status: Przekazany Informacje o dokumencie Nazwa pliku: UMB_Instrukcja_EOD_Zamówienia_Publiczne_Proces_ Akceptacji_Wniosku_O_Zmiane_Finansowania_ver_1 0 Liczba stron 9 Data utworzenia: 2015/07/21 Data pierwszego dostarczenia 2015/07/21 Autorzy Analizy Kierownik projektu Architektura Rozwiązania Analityk Biznesowy Konsultant Marek Kozłowski Marek Walentynowicz Agata Staniszewska Radosław Wójcik Informacje o iteracjach dokumentu: Wersja Data przekazania wersji Odpowiedzialny /07/21 Jacek Kołaciński ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 2

3 1 Spis treści 1 Spis treści Spis Ilustracji Spis tabel Ogólny opis procesy Wykaz czynność dostępnych w procesie wraz z podziałem na uczestników procesu Opis pól formularza Realizacja procesu akceptacji Wniosku o zmianę finansowania Składanie wniosku przez Użytkownika Wysłanie wniosku do akceptacji Użytkownika składającego Akceptacja lub odrzucenie wniosku przez Osobę akceptującą Przesunięcie środków przez Jednostkę realizującą Zapoznanie się z decyzją o odmowie Spis Ilustracji Rysunek 1. Formularz rejestracyjny wniosku o zmianę finansowania Rysunek 2. Formularz rejestracyjny wniosku o zmianę finansowania Rysunek 3. Inicjowanie procesu wniosku o zmianę finansowania Rysunek 4. Akceptacja/odrzucenie wniosku o zmianę finansowania... 8 Rysunek 5. Realizacja przesunięcia środków Rysunek 6 Zapoznanie się z decyzją nt. wniosku Spis tabel. Tabela 1. Opis czynności w procesie akceptacji wniosku o zmianę finansowania Tabela 2. Opis pól występujących w procesie akceptacji wniosku o zmianę finansowania ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 3

4 4 Ogólny opis procesy. W rozdziale został przedstawiony przebieg procesu Wniosku o Zmianę finansowania. 4.1 Wykaz czynność dostępnych w procesie wraz z podziałem na uczestników procesu. Tabela 1. Opis czynności w procesie akceptacji wniosku o zmianę finansowania. LP CZYNNOŚĆ OPIS CZYNNOŚCI WYKONAWCA START PROCESU 1. Wskazanie Powiązanego zapotrzebowania Proces jest inicjowany przez Pracownika Wnioskującego o zmianę po przez rejestrację dokumentu Wnioskujący wskazuje zapotrzebowanie powiązane 2. Wskazanie działu realizującego Wnioskujący wskazuje Dział realizujący, który będzie mógł dokonać czynności przesunięcia w Systemie SimpleERP 3. Wskazanie czego wniosek dotyczy Wnioskujący wskazuje, jakiego obszaru przesunięcie dotyczy 4. Czy dydaktyka? System sprawdza czego jakiego obszaru wniosek dotyczy i przekazuje do odpowiedniej akceptacji 5. Czy nauka? System sprawdza czego jakiego obszaru wniosek dotyczy i przekazuje do odpowiedniej akceptacji 6. Czy ogólne? System sprawdza czego jakiego obszaru wniosek dotyczy i przekazuje do odpowiedniej akceptacji 7. Akceptacja/Odrzucenie Rektor ma możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku. W przypadku akceptacji wniosek trafia do realizacji w przypadku odrzucenia wniosek trafia ze statusem odrzucony do wnioskującego 8. Akceptacja/Odrzucenie Prorektor ds. Studenckich ma możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku. W przypadku akceptacji wniosek trafia do realizacji w przypadku odrzucenia wniosek trafia ze statusem odrzucony do wnioskującego 9. Akceptacja/Odrzucenie Prorektor ds. Nauki ma możliwość akceptacji lub odrzucenia wniosku. W przypadku akceptacji wniosek trafia do realizacji w przypadku odrzucenia wniosek trafia ze statusem odrzucony do wnioskującego 10. Zmiana W Systemie SimpleERP/Zaznaczenie że środki zostały przesunięte Pracownik działu realizującego w systemie SimpleERP dokonuje zmiany. Pracownik w systemie EOD oznacza wniosek jako zrealizowany 11. Informacja o statusie Wnioskujący otrzymuje wniosek ze statusem zgodnym z czynnościami procesu KONIEC PROCESU Wnioskujący Wnioskujący Wnioskujący System System System Rektor Prorektor ds. Studenckich Prorektor ds. Nauki Pracownik Działu Realizującego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 4

5 5 Opis pól formularza. Tabela 2. Opis pól występujących w procesie akceptacji wniosku o zmianę finansowania. Nazwa pola Rodzaj dokumentu Dotyczy Jednostka realizująca Status Uzasadnienie Dokumenty powiązane Opis Pole umożliwiające wskazanie formularza rejestracyjnego Pole słownikowe z wartościami: dydaktyka - pismo akceptowane przez Prorektora Ds. Studenckich nauka- pismo akceptowane przez Prorektor Ds. Nauki ogólne - pismo akceptowane przez Rektora Pole słownikowe umożliwiające wskazanie działu realizującego czynności w systemie SimpleERP Pole automatycznie ustawiane w zależności od kroku procesu Pole opisowe z prośbą o dokonanie wskazanej czynności oraz jej uzasadnieniem Sekcja pól umożliwiająca wskazanie zapotrzebowania, którego przesunięcie będzie dotyczyło. W sekcji można wskazać tylko dokumenty, do którego użytkownik posiada uprawnienia. Za pomocą sekcji można przejść bezpośrednio do dokumentu powiązanego. Na sekcję składają się takie pola jak : Identyfikator powiązanego dokumentu Opis Rysunek 1. Formularz rejestracyjny wniosku o zmianę finansowania. 6 Realizacja procesu akceptacji Wniosku o zmianę finansowania. 6.1 Składanie wniosku przez Użytkownika. Krokiem inicjującym proces jest złożenie Wniosku o zmianę finansowania przez użytkownika. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 5

6 W celu złożenia wniosku użytkownik: 2. Naciska przycisk Pismo wewnętrzne w celu utworzenia nowego pisma wewnętrznego. 3. Wybiera z rozwijanego menu Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę finansowania. Warunkiem utworzenia pisma w systemie Docusafe jest wypełnienie wszystkich pól obligatoryjnych. 1. Użytkownik tworzący pismo uzupełnia wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką), oraz miarę możliwości pola opcjonalne. 2. Użytkownik tworzący pismo, uzupełnia sekcję Dokumenty powiązane, poprzez naciśnięcie przycisku, oraz wybranie zapotrzebowania, z którym związane jest przesunięcie środków. 3. W miarę potrzeby, Użytkownik może dodać więcej niż jedno powiązane zapotrzebowania za pomocą przycisku Dodaj następny element, oraz ponownego wykonania czynności z punktu Użytkownik tworzący pismo naciska przycisk Zapisz. Po wykonaniu powyższych kroków, wypełniony formularz pisma pojawia się na Liście zadań Pism wychodzących użytkownika składającego. Dalsze postępowanie z pismem opisane jest w rozdziale 4.2 Wysłanie wniosku do akceptacji Użytkownika składającego. Rysunek 2. Formularz rejestracyjny wniosku o zmianę finansowania. 6.2 Wysłanie wniosku do akceptacji Użytkownika składającego. Po wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 4.1, na Liście zadań użytkownika składającego pojawia się wniosek zmian finansowania w statusie Nowy. W celu dalszej realizacji, użytkownik: 2. Naciska przycisk Lista zadań w lewym menu aplikacji. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 6

7 3. Naciska przycisk Pisma wewnętrzne z menu Lisy zadań. 4. Wybiera utworzony we wcześniejszym kroku wniosek o zmianę finansowania. 5. Weryfikuje poprawność wprowadzonych w poprzednim kroku danych, oraz naciska przycisk Wyślij wniosek. Rysunek 3. Inicjowanie procesu wniosku o zmianę finansowania. Wykonanie powyższych kroków inicjuje realizację wniosku w systemie. W zależności od typu kosztów określonego we wniosku, pismo zostaje przesłane do akceptacji: Rektora w przypadku kosztów Ogólnych Prorektora ds. Nauki w przypadku kosztów związanych z Nauką Prorektora ds. Studenckich w przypadku kosztów związanych z Dydaktyką 6.3 Akceptacja lub odrzucenie wniosku przez Osobę akceptującą. Po wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 4.2, na Liście zadań osoby akceptującej, pojawia się pismo ze statusem Akceptacja wniosku. W celu dalszej realizacji, użytkownik: 2. Naciska przycisk Lista zadań w lewym menu aplikacji. 3. Naciska przycisk Pisma wewnętrzne z menu Lisy zadań. 4. Wybiera przesłany do akceptacji wniosek o zmianę finansowania (Rysunek 4). Osoba akceptująca ma możliwość akceptacji (poprzez naciśnięcie przycisku Akceptuj wniosek), bądź odrzucenia pisma (poprzez naciśnięcie przycisku Odrzuć wniosek). W przypadku akceptacji, pismo trafia do działu realizującego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 7

8 przesunięcie środków w systemie ERP, w przypadku odrzucenia natomiast, użytkownik akceptujący wprowadza uwagę na temat powodu odrzucenia. Odrzucone pismo trafia do użytkownika składającego wniosek. Dalsze postępowanie z pismem opisane jest w rozdziale 4.4Przesunięcie środków przez jednostkę realizującą w przypadku akceptacji wniosku, lub w rozdziale 4.5Zapoznanie się z decyzją o odmowie w przypadku odrzucenia wniosku. Rysunek 4. Akceptacja/odrzucenie wniosku o zmianę finansowania 6.4 Przesunięcie środków przez Jednostkę realizującą. Po wykonaniu czynności opisanych w rozdziale 4.3, na Liście zadań osoby należących do wskazanej jednostki realizującej, pojawia się pismo ze statusem W trakcie zmieniania. W celu dalszej realizacji, użytkownik: 2. Naciska przycisk Lista zadań w lewym menu aplikacji. 3. Naciska przycisk Pisma wewnętrzne z menu Listy zadań. 4. Wybiera przesłany do realizacji wniosek o zmianę finansowania (Rysunek 5). 5. Zapoznaje się z treścią wniosku, oraz powiązanymi pismami, w celu weryfikacji zadań do wykonania. 6. Użytkownik realizujący pismo, dokonuje przesunięcia środków w systemie SIMPLE ERP, zgodnie z instrukcją użytkownika SIMPLE ERP. Po wykonaniu czynności, naciska przycisk Wykonałem przesunięcie środków na procesowanym Wniosku o zmianę finansowania. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 8

9 6.5 Zapoznanie się z decyzją o odmowie. Rysunek 5. Realizacja przesunięcia środków. W przypadku odrzucenia pisma przez osobę decyzyjną, na Liście zadań osoby akceptującej, pojawia się pismo w statusie Odrzucony: z informacją, kim była osoba decyzyjna. W tym momencie użytkownik może już jedynie potwierdzić zapoznanie się z decyzją, poprzez naciśnięcie przycisku Zapoznałem się. W celu realizacji, użytkownik: 2. Naciska przycisk Lista zadań w lewym menu aplikacji. 3. Naciska przycisk Pisma wewnętrzne z menu Listy zadań. 4. Wybiera przesłany wniosek o zmianę finansowania (Rysunek 6). Użytkownik może zapoznać się z powodem odrzucenia wniosku, poprzez wejście do zakładki Uwagi procesowanego dokumentu. Po zapoznaniu się z uwagami użytkownik kończy realizację procesu poprzez naciśnięcie przycisku Zapoznałem się. Proces zostaje zakończony. Rysunek 6 Zapoznanie się z decyzją nt. wniosku. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA Strona 9

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa wniosku urlopowego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu 02-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu 02-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu Instrukcja procesowa DocuSafe Dokument Faktura zakupowa Data dokumentu 02-11-2014 Przygotowany dla Akademia Morska Szczecin Autor COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu 1.0 COM-PAN SYSTEM sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Obsługa faktury zakupu Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów

Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r. Procedura składania wniosku urlopowego z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Systemy informatyczne WUM... 2 Rozpoczęcie pracy... 3 Strona główna aplikacji... 4 Sekcja nawigacji... 4 Sekcja wniosków... 5 Składanie

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 Katowice, czerwiec 2012 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 4 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 5 3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI... 7 4 KOMUNIKATY... 8 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy 2010.04.2.355

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy 2010.04.2.355 Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy 2010.04.2.355 Katowice, listopad 2012 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 6 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 Katowice, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 4 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 5 3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI... 7 4 KOMUNIKATY... 8 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SERVICE DESK KSI SIMIK 07-13 W APLIKACJI IBM RATIONAL CLEARQUEST WEB

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SERVICE DESK KSI SIMIK 07-13 W APLIKACJI IBM RATIONAL CLEARQUEST WEB PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SERVICE DESK KSI SIMIK 07-13 W APLIKACJI IBM RATIONAL CLEARQUEST WEB PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Departament Teleinformatyki

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Departament Teleinformatyki Departament Teleinformatyki CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania Realizacji Zobowiązań (MRZ) wraz z dostawą Wstęp / Zadania systemu SPIS

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool Przewodnik dla Beneficjentów

Mobility Tool Przewodnik dla Beneficjentów EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning: policies and programme Coordination of the "Lifelong learning" programme Mobility Tool Przewodnik dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2)

Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) l i s t o pa d 2 0 1 0 K o m o r n i k S Q L 75 Elektroniczny dostęp do CEPiK uzyskanie dostępu i współpraca z Komornikiem SQL (cz. 2) Wstęp W poprzedniej części artykułu opisana została procedura uzyskania

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

enova365 Workflow Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Workflow Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Workflow Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Workflow Workflow to koncepcja organizacji pracy firmy, w której przebieg procesów

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp...3 2. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych...3 2.1. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych KROK 1...3 2.2. Kreator dostępu do

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Nr 39/DI/PN/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W SYSTEMIE OBSŁUGI WNIOSKÓW I ADMINISTARCJI (SOWA)

Załącznik nr 1 do umowy Nr 39/DI/PN/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W SYSTEMIE OBSŁUGI WNIOSKÓW I ADMINISTARCJI (SOWA) Załącznik nr 1 do umowy Nr 39/DI/PN/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN W SYSTEMIE OBSŁUGI WNIOSKÓW I ADMINISTARCJI (SOWA) 1. Opis zmian systemu wynikających z ustawy powodziowej 1.1. Ustawa powodziowa Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo