Ogólne Warunki Handlowe. 1. Przedmiot umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe. 1. Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe 1. Przedmiot umowy 1.1 Niniejsze warunki reguluja korzystanie z gier sieciowych dostepnych na stronach internetowych spólki Just A Game GmbH (zwanych dalej "Just A Game") oraz wszystkich powiazanych uslug. Uslugi te obejmuja czynnosci takie jak tworzenie strony z profilem, uczestniczenie w forum, udostepnianie mediów (fotografii i tekstów), pozyskiwanie wirtualnych przedmiotów lub korzystanie z innych uslug. Uczestnicy i uzytkownicy gier sieciowych sa w niniejszej umowie zwani dalej "Uzytkownikami". O ile nie zastrzezono odmiennie, wszystkie gry i uslugi sieciowe, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach (zwanych dalej "OW") oznaczaja gry i uslugi sieciowe udostepniane przez Just A Game. Uslugi swiadczone przez osoby trzecie, w tym dostawców internetowych, nie podlegaja niniejszym OW. 1.2 Gry i uslugi sieciowe Just A Game sa stale aktualizowane, dostosowywane, usprawniane i zmieniane. Z uwagi na powyzsze, Uzytkownik otrzymuje prawo do korzystania z kazdoczesnie dostepnych wersji gier i uslug sieciowych. Uzytkownik nie jest uprawniony do zadania utrzymywania gier i uslug sieciowych w takiej samej postaci, w jakiej znajdowaly sie one w momencie zawarcia umowy; nie przysluguje mu tez prawo do zadania przywrócenia konkretnej wersji. 1.3 Just A Game udostepnia gry sieciowe w darmowej wersji podstawowej (punkt 5), która moze zostac uzupelniona funkcjami i uslugami (zwanymi dalej "Funkcjami rozszerzonymi", punkt 6), których uzyskanie podlega oplacie i które nie sa dostepne wersji podstawowej. 1.4 Just A Game podejmie starania zmierzajace do zapewnienia stalej dostepnosci serwerów hostujacych gry sieciowe. Just A Game przysluguje prawo do ograniczenia dostepu do gier i uslug sieciowych ze wzgledu na koniecznosc zachowania bezpieczenstwa lub integralnosci sieci, a takze, w szczególnosci w celu unikniecia powaznych zaklócen w dzialaniu sieci, oprogramowania badz przechowywanych danych. 1.5 Just A Game zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostepniania gier i uslug sieciowych w kazdym czasie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Uzytkownik moze, wedle swojego uznania, domagac sie zaliczenia przedplaconych kwot (np. oplat za funkcje rozszerzone) na poczet oplat za inne gry i uslugi sieciowe udostepnianie przez Just A Game. Uzytkownik moze tez domagac sie zwrotu przedplaconych kwot. Postanowienia powyzsze pozostaja bez uszczerbku dla przyslugujacego Uzytkownikowi prawa do rozwiazania niniejszej umowy z tytulu braku dalszego udostepniania gier i

2 uslug sieciowych. O ile niniejsze OW nie stanowia odmiennie, wylacza sie mozliwosc dochodzenia wszelkich dodatkowych roszczen przyslugujacych z tego tytulu Uzytkownikowi. 2. Zakres stosowania i zmiany OW 2.1 Just A Game swiadczy uslugi na rzecz Uzytkowników wylacznie na podstawie niniejszych OW. Ogólne warunki Uzytkownika nie stanowia czesci niniejszej umowy, chyba ze zostaly wyraznie potwierdzone na pismie przez Just A Game Niniejsze OW w calosci zastepuja wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków Just A Game. OW moga zostac zapisane na komputerze osobistym i wydrukowane. 2.3 Just A Game zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych OW. Uzytkownik zostanie nalezycie zawiadomiony o modyfikacjach OW na pismie. Uzytkownik zostanie powiadomiony o modyfikacjach OW poprzez komunikat przekazany przy pierwszym zalogowaniu, które nastapi po ich wprowadzeniu. 2.4 Zmienione OW wejda w zycie po wyrazeniu na przez Uzytkownika zgody na wspomniane modyfikacje. Dalsze korzystanie z uslug swiadczonych przez Just A Game moze zostac uznane za wyrazenie przez Uzytkownika zgody na nowe brzmienie OW. Wyrazenie zgody na zmodyfikowane OW mozna tez uznac za potwierdzone w przypadku, gdy Just A Game zawiadomilo Uzytkownika o modyfikacjach, a Uzytkownik nie przedstawi Just A Game pisemnego sprzeciwu w terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia o modyfikacjach. W zawiadomieniu o modyfikacjach Just A Game wyraznie wskaze warunki zlozenia sprzeciwu i rozwiazania umowy, termin w jakim nalezy te czynnosci wykonac oraz ich skutki prawne, w szczególnosci skutki prawne niezgloszenia sprzeciwu. 2.5 Jezeli Uzytkownik zglosi sprzeciw w wyznaczonym terminie, obydwu stronom przyslugiwac bedzie prawo do rozwiazania umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Pierwotnie ustalone oplaty obowiazywac beda do momentu rozwiazania umowy. Oplaty dokonane przez Uzytkownika po rozwiazaniu umowy beda czesciowo zwrócone. Wszelkie srodki zgromadzone na koncie Uzytkownika zostana mu wyplacone. 3. Rejestracja, konto uzytkownika 3.1 Korzystanie z gier i uslug sieciowych Just A Game wymaga dokonania rejestracji (punkty 3.1 do 3.3) oraz posiadania konta uzytkownika (punkt 3.4). Rejestracja i konta uzytkownika sa darmowe.

3 3.2 W celu dokonania rejestracji, Uzytkownik musi podac nazwe gracza, nazwe konta oraz adres poczty elektronicznej zarejestrowany na swoje nazwisko. Uzytkownikowi nie beda przyslugiwac konkretne nazwy gracza lub konta. Nazwy gracza i konta nie moga naruszac praw osób trzecich ani byc sprzeczne z dobrymi obyczajami. Nazwa gracza lub konta nie moze byc adres poczty elektronicznej lub adres internetowy. Uzytkownik poniesie odpowiedzialnosc za podanie Just A Game nieprawdziwych lub niepelnych informacji. 3.3 Rejestracji nalezy dokonywac osobiscie. Niedozwolona jest rejestracja dokonywana przez osoby trzecie, a w szczególnosci podmioty profesjonalnie zajmujace sie rejestrowaniem osób fizycznych u dostawców uslug zdalnych (firmy rejestrujace i wyszukujace). 3.4 Po dokonaniu rejestracji aktywowane zostanie konto uzytkownika (zwane dalej "Kontem uzytkownika"), którym mozna samodzielnie zarzadzac. W momencie aktywacji Konta uzytkownika, pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem zawierana jest umowa o bezplatne korzystanie z podstawowej wersji danej gry sieciowej. 3.5 Konto uzytkownika mozna przeniesc na innego uzytkownika wylacznie po otrzymaniu wyraznej zgody Just A Game. Uzytkownik moze zarejestrowac wieksza liczbe Kont uzytkownika na stronach Just A Game. Bez wzgledu na powyzsze, zasady gry sieciowej moga zabraniac uczestniczenia w grze Uzytkownikom posiadajacym wiecej niz jedno konto uzytkownika. Niniejszym wzywa sie Uzytkownika do uwaznego zapoznania sie z zasadami poszczególnych gier sieciowych, poniewaz ich naruszenie moze skutkowac zawieszeniem Konta uzytkownika. 3.6 Uzytkownikowi nie bedzie przyslugiwac prawo do rejestrowania, aktywowania ani publikowania jakichkolwiek szczególnych tresci na stronach internetowych Just A Game. 3.7 Uzytkownik zobowiazany bedzie do zachowania calkowitej poufnosci danych dostepowych (loginów, hasel itp.) udostepnionych przez Just A Game w celu uzyskania dostepu do gier i uslug sieciowych, a takze do nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. Uzytkownik zobowiazuje sie do niekorzystania, bez wzgledu na okolicznosci, z konta, nazwy rejestracyjnej lub hasla innego uzytkownika. Niezwlocznie po uzyskaniu informacji o uzyskaniu przez osoby trzecie nieuprawnionego dostepu do danych dostepowych, Uzytkownik zawiadomi Just A Game o tym fakcie. 3.8 W przypadku korzystania z Konta uzytkownika przez osobe trzecia, która uzyskala dostep do danych Uzytkownika ze wzgledu na niedostateczne zabezpieczenia uzytkownika przed uzyskaniem dostepu przez osoby trzecie, Uzytkownik traktowany bedzie jako ta osoba trzecia z uwagi na

4 niemoznosc stwierdzenia, kto skorzystal z tego konta i kto moze ponosic odpowiedzialnosc w przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowien umownych. Ze wzgledów bezpieczenstwa Just A Game zaleca czesta zmiane hasla. 3.9 W przypadku pojawienia sie uzasadnionego podejrzenia uzyskania przez nieuprawnione osoby trzecie dostepu do danych dostepowych, Just A Game zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiazane) do zmiany danych dostepowych lub zawieszenia prawa do korzystania z konta bez wczesniejszego zawiadomienia, ze wzgledów bezpieczenstwa i zgodnie ze swoim uznaniem. Just A Game zawiadomi niezwlocznie uprawnionego uzytkownika i na zadanie udostepni Uzytkownikowi, w odpowiednim terminie, nowe dane dostepowe. W takim przypadku, Uzytkownikowi nie przysluguje prawo do zadania przywrócenia oryginalnych danych dostepowych. 4. Warunki korzystania 4.1 Just A Game udostepnia konsumentom gry i uslugi sieciowe w rozumieniu artykulu 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) Dostep do gier i uslug sieciowych uzyskac moga jedynie uzytkownicy indywidualni (a nie grupy, rodziny, partnerzy zyciowi), którzy w momencie rejestracji ukonczyli 18 lat zycia, badz tez niepelnoletni uzytkownicy indywidualni, których opiekunowie prawni wyrazili zgode na korzystanie z gier i uslug sieciowych. Just A Game zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia dokumentu potwierdzajacego pelnoletniosc Uzytkownika lub zgody opiekuna prawnego. 4.3 Dostep do gier i uslug sieciowych Just A Game uzyskiwany jest przede wszystkim za pomoca komputera osobistego podlaczonego do Internetu za posrednictwem cyfrowej linii abonenckiej DSL badz podobnej technologii. Moze okazac sie, ze korzystanie z innych urzadzen sieciowych skutkowac bedzie uzyskaniem ograniczonego dostepu do funkcjonalnosci i prezentacji gier i uslug sieciowych. 4.4 Uzytkownicy moga uzyskac dostep do gier i uslug sieciowych za posrednictwem przegladarki internetowej lub oprogramowania dostarczonego badz wyraznie zatwierdzonego przez Just A Game. Zdecydowanie zabrania sie korzystania z programów, które powoduja nadmierne obciazanie serwerów. Taki sam zakaz dotyczy korzystania z oprogramowania, które systematycznie badz automatycznie kontroluje gry sieciowe lub ich poszczególne funkcje (boty, makra) oraz z oprogramowania, które powiela lub ocenia gry sieciowe, ich elementy lub zawartosc.

5 5. Wersja podstawowa 5.1 Uzytkownik moze uzyskac dostep do gier lub uslug sieciowych po utworzeniu konta uzytkownika (por. punkt 3.4), wchodzac na strone internetowa gry sieciowej lub strone Just A Game i logujac sie. Just A Game zapewnia Uzytkownikowi dostep do swoich gier i uslug sieciowych w ramach istniejacych mozliwosci technicznych i eksploatacyjnych. Uczestniczenie w grach i uslugach sieciowych udostepnianych przez Just A Game moze sluzyc wylacznie celom rozrywkowym. Zabronione jest ich wykorzystywanie komercyjne. 5.2 Dostep do wersji podstawowej gier sieciowych jest darmowy i nielimitowany. Uzytkownik korzystajacy z wersji podstawowej gry lub uslugi sieciowej moze nie uzyskac dostepu do wszystkich jej funkcji. 6. Funkcje rozszerzone 6.1 Za dodatkowa oplata, Uzytkownik otrzymuje mozliwosc korzystania z funkcji rozszerzonych oplaconych symulowana waluta gry (por. punkt 7.2). Informacje szczególowe dotyczace funkcji rozszerzonych gry sieciowej (opis, ceny, wymagania) udostepniane beda na stronie internetowej danej gry. W zaleznosci od konkretnej funkcji i oplaty, udostepnienie moze wymagac uiszczenia pojedynczej oplaty na poczet srodków Uzytkownika, które moga byc wykorzystane w celu uzyskania dostepu do okreslonych funkcji gry sieciowej zgodnie z jej zasadami; alternatywnie, udostepnienie moze wymagac uiszczenia platnosci za dostep przez ustalony okres czasu (dzien, tydzien, miesiac, kwartal, pól roku lub rok). 6.2 Uzytkownicy zostana wyraznie zawiadomieni o wszelkich przypadkach koniecznosci uiszczenia oplaty za funkcje rozszerzone, przed zamówieniem takich funkcji. Umowa regulujaca nabycie funkcji rozszerzonych wchodzi w zycie w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia, jednak nie pózniej niz w momencie dostarczenia uslug przez Just A Game. 6.3 Poniewaz gry sieciowe sa nieustannie rozwijane, Just A Game wprost zastrzega sobie prawo do oferowania nowych funkcji rozszerzonych i zaprzestania oferowania dotychczas dostepnych funkcji rozszerzonych lub wlaczenia ich do wersji podstawowej. W przypadku, gdy Uzytkownik zaplacil juz za mozliwosc korzystania z funkcji rozszerzonych w przyszlosci, a nie moze z nich korzystac z uwagi na zaprzestanie ich oferowania lub wlaczenie do wersji podstawowej, Just A Game w miejsce takich uslug zaoferuje Uzytkownikowi, za jego zgoda, inne funkcje rozszerzone albo zwróci mu zaplacone srodki w wysokosci odpowiadajacej niewykorzystanemu czasowi korzystania z tych funkcji. W powyzszym przypadku, Uzytkownik moze rozwiazac umowe Uzytkownika ze skutkiem

6 natychmiastowym. Wylacza sie mozliwosc dochodzenia przez Uzytkownika wszelkich innych roszczen z tego tytulu. 7. Waluta gry i wirtualne towary 7.1 Just A Game udostepnia "walute" gier sieciowych z funkcjami rozszerzonymi. Waluta taka symuluje pieniadze uzywane w swiatach poszczególnych gier. Waluty takie nie sa prawdziwymi pieniedzmi. Modyfikacje, o których mowa w punkcie 1.2 moga skutkowac zmiana mozliwosci zastosowania takich walut uzywanych w grach. Niedozwolona jest wymiana walut uzywanych w grach na prawdziwe pieniadze w niewlasciwych lub manipulacyjnych celach zwiazanych z gra sieciowa. 7.2 Symulowana waluta gry moze byc nabywana w postaci voucherów. Takie vouchery moga byc nabywane w róznych rodzajach pakietów. Szczególowe informacje znalezc mozna w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Funkcje rozszerzone mozna nabyc wylacznie za symulowana walute gry. 7.3 Umowy regulujace nabycie voucherów reprezentujacych symulowana walute gry wchodza w zycie w momencie aktywacji przyporzadkowania waluty gry do indywidualnego konta uzytkownika. 7.4 Jedna z funkcji rozszerzonych jest mozliwosc dokonywania zakupów wirtualnych towarów. Just A Game podkresla, ze nie stanowia one "rzeczy" lub "wlasnosci" w rozumieniu niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Dokonujac zakupu wirtualnych towarów Uzytkownik uzyskuje jedynie prawo do korzystania z zakupionych wirtualnych towarów w grze sieciowej, w której zostaly zakupione zgodnie z regulaminem obowiazujacym w danej grze. Upowaznienie do korzystania wygasa w momencie rozwiazania zawartej pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem umowy regulujacej korzystanie z gry sieciowej. 8. Prawo odstapienia Uzytkownik moze odstapic od wiazacej go umowy skladajac oswiadczenie na pismie (listownie, faksem, poczta elektroniczna) w ciagu dwóch tygodni, bez podawania przyczyny odstapienia. Termin na odstapienie rozpoczyna sie w momencie otrzymania niniejszego zawiadomienia na pismie, ale nie wczesniej niz w momencie zawarcia umowy i nie wczesniej niz w momencie spelnienia przez Just A Game obowiazku informacyjnego wynikajacego z art. 246 ust. 2 w zwiazku z art. 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz nie wczesniej niz w momencie spelnienia przez Just A Game obowiazku informacyjnego wynikajacego z art. 312e zdanie 1 BGB w zwiazku z art. 246 ust. 3 EGBGB. Termin na odstapienie

7 zostanie zachowany, jezeli oswiadczenie o odstapieniu zostanie wyslane przed jego zakonczeniem. Oswiadczenie o odstapieniu nalezy kierowac na nastepujacy adres: Just A Game GmbH Malkastenstr Düsseldorf Deutschland (Germany) Fax stop[at]justagame.com Skutki odstapienia W przypadku skutecznego odstapienia, nalezy zwrócic wszelkie swiadczenia wzajemnie i korzysci (np. odsetki). Jezeli Uzytkownik nie moze zwrócic uzyskanych korzysci, w calosci badz w czesci, w stanie niepogorszonym, Uzytkownik zobowiazany bedzie do zaplaty odszkodowania na rzecz Just A Game w wysokosci odpowiadajacej utracie wartosci rzeczonych korzysci. Zobowiazanie do zwrotu platnosci musi zostac wykonane w terminie 30 dni. Termin ten rozpoczyna sie dla Uzytkownika w dniu wyslania oswiadczenie o odstapieniu, a dla Just A Game od dnia otrzymania oswiadczenia. Z powyzszych postanowien moze wynikac obowiazek Uzytkownika do wykonania umownego zobowiazania do zaplaty za okres do momentu odstapienia. Uwaga: Prawo odstapienia wygasnie przed uplywem terminu, jezeli umowa, na wyrazne zyczenie Uzytkownika, zostala w calosci wykonana przez obie strony przed wykonaniem przez Uzytkownika przyslugujacego mu prawa odstapienia. Koniec informacji o prawie odstapienia 9. Zobowiazania Uzytkownika

8 9.1 Instrukcje i zasady dla poszczególnych gier i uslug sieciowych opublikowane zostana na stronie internetowej Just A Game oraz stronach poszczególnych gier sieciowych. W swiatach gier sieciowych Uzytkownik moze grac z wieloma innymi uzytkownikami i komunikowac sie z nimi na temat uslug dostepnych na stronie internetowej Just A Game. Przestrzeganie ustalonych zasad ma zapewnic konstruktywne srodowisko gry. Uczestniczac w grze Uzytkownik potwierdza obowiazywanie zasad gry i wymogów korzystania z uslug. Ponadto, Uzytkownik zobowiazany bedzie do powstrzymywania sie od dzialan, które ingerowalyby w dzialanie gier i uslug sieciowych oraz konstruktywne srodowisko gry. Uzytkownik nie jest upowazniony do korzystania z gier i uslug sieciowych Just A Game w celach komercyjnych lub sprzecznych z prawem (np. do gold farmingu, scammingu). 9.2 Uzytkownik musi udzielic pelnych i poprawnych informacji dotyczacych swojej tozsamosci i innych okolicznosci istotnych z punktu widzenia umowy (w szczególnosci, informacji bankowych i danych karty kredytowej). Uzytkownik zobowiazany jest do poinformowania Just A Game o wszelkich zmianach takich danych; Uzytkownik ma obowiazek potwierdzic te dane na zadanie Just A Game. 9.3 Uzytkownik zobowiazany jest do roztropnego rozpowszechniania informacji o Just A Game lub swiadczonych przez nia uslugach w grach sieciowych. Podczas korzystania z uslug Uzytkownik zobowiazuje sie do nierozpowszechniania jakichkolwiek tresci (np. obrazów, wideo, lacz, nazw, slów) zawierajacych tresci reklamowe, polityczne religijne, obrazliwe, napastliwe, brutalne, seksistowskie, pornograficzne lub inne, niemoralne lub niepozadane tresci, w szczególnosci rasistowskie lub ekstremistycznie lewicowe badz prawicowe, dotyczace osób lub wizerunków. Ponadto, Uzytkownik zobowiazuje sie do niewykorzystywania podlegajacych ochronie prawnej terminów, nazw, obrazów, zdjec, wideo oraz utworów muzycznych i innych materialów. W przypadku wystapienia watpliwosci, tresci uznane za nieodpowiednie przez Just A Game zostana niezwlocznie usuniete. Just A Game zastrzega sobie prawo do samodzielnego usuniecia takich tresci. Korzystajac z gier i uslug sieciowych Just A Game Uzytkownik przyjmuje zobowiazanie do przestrzegania obowiazujacych przepisów prawa, w szczególnosci regulacji dotyczacych ochrony nieletnich, danych osobowych, prywatnosci, ochrony przed znieslawieniem, ochrony praw autorskich, znaków towarowych itp. 9.4 Jezeli Uzytkownik dokona zakupu pakietów symulowanej waluty gry albo jezeli korzysta z funkcji rozszerzonych, Uzytkownik bedzie zobowiazany do uiszczenia wymaganej oplaty (jest to glówne zobowiazania Uzytkownika dotyczace uslug platnych). Innym glównym zobowiazaniem Uzytkownika jest udostepnienie Just A Game poprawnych i pelnych danych przy nawiazywaniu lub przedluzaniu stosunków umownych. 9.5 Zawinione naruszenie obowiazków, o których mowa w punktach 9.1 do 9.4 uprawnia Just A Game do usuniecia informacji opublikowanych przez Uzytkownika z naruszeniem takich obowiazków badz tez do zapobiezenia podejmowaniu takich dzialan w przyszlosci. Just A Game przyslugiwac bedzie, w szczególnosci, prawo do podejmowania wspomnianych dzialan w przypadku uzyskania dowodów na naruszenie niniejszych OW, zasad gier i uslug sieciowych lub naruszenie przepisów prawa. W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowiazków ustanowionych w punktach 9.1 do 9.4 pomimo

9 wezwania do zaprzestania takich naruszen, Just A Game przyslugiwac bedzie prawo do niezwlocznego zawieszenia swiadczenia wszystkich uslug umownych i rozwiazania umowy, bez wczesniejszego wypowiedzenia. Just A Game wyraznie zastrzega sobie prawo do dochodzenie dodatkowych roszczen, w szczególnosci odszkodowawczych. 9.6 Uzytkownik zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Just A Game o uzyskaniu informacji na temat niewlasciwego wykorzystania uslug przez osoby trzecie lub innych uzytkowników (np. o rozpowszechnianiu tresci w sposób, o którym mowa w punkcie 9.3). Aby zapewnic mozliwosc podjecia skutecznych dzialan zaradczych, Uzytkownik musi przedstawic taka informacje na pismie (np. w u). 10. Odpowiedzialnosc za tresci 10.1 Uzytkownik przyjmuje odpowiedzialnosc za tresci takie jak teksty, pliki, obrazy, fotografie, wideo, dzwieki, utwory muzyczne, utwory stanowiace przedmiot praw autorskich lub inne materialy, jakie publikuje lub udostepnia innym uzytkownikom (zwane dalej "Publikowanymi informacjami") na stronach internetowych gier sieciowych albo stronie internetowej Just A Game. Publikowane informacje widoczne sa za posrednictwem Internetu dla osób trzecich na calym swiecie. Uzytkownik wyraznie akceptuje tresc takich informacji Just A Game nie wchodzi w posiadanie publikowanych informacji i nie podziela opinii prezentowanych w ich tresci. Just A Game nie kontroluje informacji, które zostaly opublikowane. Just A Game nie weryfikuje prewencyjnie informacji przed ich opublikowaniem. Just A Game niezwlocznie usunie nielegalne tresci, jezeli uzyska lub posiada wiedze o takich tresciach umieszczonych na swojej stronie internetowej. Just A Game nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, które zostaly opublikowane. 11. Odpowiedzialnosc Just A Game 11.1 Ograniczenie odpowiedzialnosci w przypadku uslug darmowych i wersji podstawowych Just A Game odpowiada wylacznie za szkode wynikajaca z korzystania z wersji podstawowej (w tym uzyskiwania dostepu do i korzystania z darmowych uslug), spowodowana umyslnym dzialaniem badz razacym niedbalstwem Just A Game, jej ustawowych przedstawicieli, czlonków kadry zarzadzajacej lub podwykonawców Ograniczenie odpowiedzialnosci w przypadku funkcji rozszerzonych

10 Just A Game odpowiada wylacznie za szkode wynikajaca z korzystania z wersji podstawowej (w tym uzyskiwania dostepu do i korzystania z darmowych uslug), spowodowana umyslnym dzialaniem badz razacym niedbalstwem Just A Game, jej ustawowych przedstawicieli, czlonków kadry zarzadzajacej lub podwykonawców W przypadku naruszenia podstawowego zobowiazania umownego lub postanowien gwarancji, odpowiedzialnosc odszkodowawcza Just A Game ograniczona bedzie do typowych i dajacych sie przewidziec nastepstw szkody. Podstawowe zobowiazania umowne oznaczaja zobowiazania, których wykonanie niezbedne jest do nalezytego wykonania umowy i których wykonania moze spodziewac sie Uzytkownik Powyzsze wylaczenia i ograniczenia odpowiedzialnosci dotycza odpowiedzialnosci pracowników, wspólpracowników, przedstawicieli i podwykonawców Just A Game Poza odpowiedzialnoscia, o której mowa w punktach 11.2 do , Just A Game ponosi odpowiedzialnosc za utrate danych uzytkownika wylacznie w przypadku, gdy Uzytkownik sporzadzil kopie zapasowe lub zapewnil mozliwosc odzyskania danych przy uzyciu odpowiednich dzialan. Zakres odpowiedzialnosci Just A Game ograniczony jest do koniecznosci podjecia odpowiednich dzialan sluzacych odzyskaniu danych. Just A Game nie ponosi odpowiedzialnosci za szkode lub utrate danych znajdujacych sie w komputerze Uzytkownika wynikajaca z zainstalowania oprogramowania niepochodzacego od Just A Game Powyzsze postanowienia pozostaja bez wplywu na odpowiedzialnosc Just A Game wynikajaca z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialnosci za produkt niebezpieczny oraz z art. 44 Ustawy o telekomunikacji (TGK). 12. Warunki i termin platnosci 12.1 Ceny znalezc mozna w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Wszystkie ceny sa cenami brutto, uwzgledniajacymi obowiazujaca stawke podatku VAT Oplaty staja sie wymagalne w momencie zawarcia umowy i beda pobierane z rachunku bankowego badz karty kredytowej Uzytkownika, chyba ze Uzytkownik wybral inna metode platnosci.

11 Pierwsza platnosc oplat abonamentowych staje sie wymagalna w momencie zawarcia umowy; oplaty za kolejne miesiace platne sa z góry, pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego W kazdym czasie Just A Game moze zmienic cene abonamentów uslug platnych za pisemnym zawiadomieniem przeslanym z szesciotygodniowym wyprzedzeniem albo za zawiadomieniem przeslanym poczta elektroniczna na adres wskazany przez Uzytkownika. Zmiana ceny wchodzi w zycie, jezeli Uzytkownik nie zglosi wobec niej sprzeciwu w terminie czterech tygodni od daty zawiadomienia. Stosunek umowny bedzie wówczas kontynuowany z uwzglednieniem zmienionych cen lub na zmienionych warunkach. W zawiadomieniu o zmianach Just A Game wyraznie wskaze Uzytkownikowi warunki zlozenia sprzeciwu i rozwiazania umowy, termin w jakim nalezy te czynnosci wykonac oraz ich skutki prawne, w szczególnosci skutki prawne niezgloszenia sprzeciwu W przypadku zlozenia przez Uzytkownika sprzeciwu w przewidzianym terminie, obydwu stronom przysluguje prawo do rozwiazania umowy w terminie 14 (czternastu) dni, chyba ze przysluguje im juz prawo odstapienia od umowy na podstawie punktu W powyzszym przypadku oplaty w pierwotnie ustalonej wysokosci obowiazywac beda az do rozwiazania stosunku umownego. Oplaty dokonane przez Uzytkownika po zakonczeniu okresu wypowiedzenia beda czesciowo zwrócone. Wylacza sie mozliwosc dochodzenia innych roszczen z tego tytulu. 13. Opóznienie, zwrot srodków, oplata anulacyjna, potracenie 13.1 W przypadku opóznienia w platnosci, naliczane beda odsetki ustawowe. W przypadku opóznienia w platnosci naleznej od Uzytkownika Just A Game przyslugiwac bedzie prawo do niezwlocznego zawieszenia swiadczenia uslug i Konta uzytkownika. W okresie zawieszenia nie nalicza sie wynagrodzenia za uslugi zwiazane z zamknietymi abonamentami. Just A Game przysluguje prawo do pobierania odpowiedniej oplaty manipulacyjnej z tytulu zawieszenia, zawiadomienia o zawieszeniu, usuniecia zawieszenia oraz ustanowienia nowego konta uzytkownika po uiszczeniu wszystkich zaleglych platnosci. W kazdym przypadku Uzytkownik moze dowodzic, ze szkoda nie wystapila albo wystapila w mniejszej wysokosci Jezeli oplaty dokonywane sa w formie polecenia zaplaty albo karta kredytowa i nastapi storno pozycji lub zwrot srodków, Just A Game pobierze odpowiednia oplate manipulacyjna z tytulu kosztów polecenia zaplaty/karty kredytowej oraz wszelkich prowizji bankowych, jakie Just A Game zaplacila. W kazdym przypadku Uzytkownik moze dowodzic, ze szkoda nie wystapila albo wystapila w mniejszej wysokosci Uzytkownik moze dokonac potracenia przyslugujacych mu wzgledem Just A Game roszczen z roszczeniami przyslugujacymi Just A Game wzgledem Uzytkownika wylacznie w przypadku

12 bezspornych, zaakceptowanych lub prawomocnie uznanych za zasadne roszczen wzajemnych. Uzytkownik moze wykonac prawo zatrzymania, jezeli przyslugujace mu roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku prawnego. Wylacza sie mozliwosc cesji wierzytelnosci wzgledem Just A Game na rzecz osób trzecich. 14. Okres obowiazywania i rozwiazanie umowy 14.1 Umowy pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem w przedmiocie korzystania z wersji podstawowej zawierane sa na czas nieoznaczony, chyba ze oferta Just A Game zawiera postanowienia odmienne. Umowy w przedmiocie funkcji rozszerzonych moga zostac zawarte na czas oznaczony albo nieoznaczony. W braku ustalen dotyczacych okresu obowiazywania umowy dotyczacej funkcji rozszerzonych badz wersji podstawowej, obu stronom przysluguje prawo rozwiazania umowy w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Jezeli w konkretnej umowie ustalono okreslony czas obowiazywania umowy lub okres abonamentowy, okres obowiazywania takiej umowy ulegnie automatycznemu przedluzeniu o pierwotnie uzgodniony czas, nie dluzszy jednak niz jeden rok. Postanowienia powyzsze nie dotycza sytuacji, w której Uzytkownik rozwiazuje umowe regulujaca korzystanie lub udostepnianie funkcji rozszerzonych za wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia przed koncem okresu obowiazywania umowy Powyzsze postanowienia nie wplyna na przyslugujace stronom prawo do rozwiazania, z waznego powodu, umowy dotyczacej gier lub uslug sieciowych a takze umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych W przypadku, gdy Just A Game odpowiada za nadzwyczajne rozwiazanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych, Uzytkownik otrzyma czesciowy zwrot kwot zaplaconych zaliczkowo po uplywie okresu wypowiedzenia. O ile niniejsze OW nie stanowia odmiennie, wylacza sie mozliwosc dochodzenia jakichkolwiek dodatkowych roszczen Just A Game jest w szczególnosci (ale nie wylacznie) uprawniona do rozwiazania umowy z waznego powodu, wtedy, gdy: a. Uzytkownik zalega z platnoscia o wartosci co najmniej 5 euro i nie dokona zaplaty zaleglosci pomimo otrzymania dwóch wezwan do zaplaty;

13 b. Uzytkownik w zawiniony sposób narusza zasady gry lub zasady korzystania i nie zaprzestanie naruszania pomimo otrzymania ostrzezenia; ostrzezenie takie nie musi byc wystosowane w przypadku powaznych naruszen oraz w takim zakresie, w jakim nie mozna oczekiwac, ze Just A Game dzialac bedzie zgodnie z postanowieniami umowy; 14.6 W przypadku, gdy Uzytkownik odpowiada za nadzwyczajne rozwiazanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych, Uzytkownikowi nie bedzie przyslugiwac prawo do otrzymania zwrotu kwot juz zaplaconych Oswiadczenie o rozwiazaniu musi byc przedlozone na pismie. Uznaje sie, ze wymóg formy pisemnej dochowany jest tez w przypadku wyslania korespondencji poczta elektroniczna. Oswiadczenie o nadzwyczajnym rozwiazaniu musi byc przedlozone na pismie i zawierac uzasadnienie. 15. Ochrona danych Dane osobowe uzytkownika moga byc zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wylacznie za zgoda Uzytkownika albo w sytuacji, gdy takie dzialania sa dozwolone badz nakazane na mocy przepisów niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), Ustawy o radiofonii i telewizji (TMG) lub innych regulacji prawnych. We wszystkich innych kwestiach obowiazuje Polityka prywatnosci Just A Game. 16. Postanowienia koncowe 16.1 Co do zasady, Just A Game bedzie komunikowac sie z Uzytkownikiem poczta elektroniczna, chyba ze niniejsze ogólne warunki stanowia odmiennie. Uzytkownik sprawdzac bedzie regularnie konto poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji, na które wysylane beda wiadomosci od Just A Game. Zwracajac sie do Just A Game Uzytkownik zobowiazany bedzie podac informacje o konkretnej grze i koncie uzytkownika Niniejsze OW i wszystkie umowy zawarte na podstawie niniejszych OW podlegac beda prawu Republiki Federalnej Niemiec Jezeli po zawarciu niniejszej Umowy Uzytkownik zmieni swoje miejsce zamieszkania lub zwykle miejsce pobytu poza terytorium Niemiec, albo jezeli jego miejsce zamieszania lub zwykle miejsce

14 pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa, wlasciwosc sadu okreslac sie bedzie wedlug siedziby glównej Just A Game Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia lub odwolania niniejszych OW musza byc dokonywane na pismie. Wymóg formy pisemnej odnosi sie tez do oswiadczenia o odwolaniu takiego wymogu Jezeli okreslone postanowienia niniejszych ogólnych warunków okaza sie bezskuteczne lub niezgodne z prawem, nie wplynie to na waznosc pozostalych postanowien. Just A Game zastapi niewazne postanowienie wywolujacym skutki prawne postanowieniem jak najscislej odpowiadajacym gospodarczemu sensowi i celowi niewaznego postanowienia. Just A Game nie dokona tego wylacznie w przypadku, gdy nie mozna oczekiwac, ze zastapienie rzeczonego postanowienia zostanie zaakceptowane przez Uzytkownika. Postanowienia powyzsze dotycza w równym stopniu luk w postanowieniach niniejszej umowy. Wersja na dzien r.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe

INFORMACJA PRAWNA I - DANE OSOBOWE - COOKIES. 1) Dane osobowe INFORMACJA PRAWNA Strona internetowa http://service.citroen.com zostala wydana przez AUTOMOBILES CITROËN, Spólka akcyjna o kapitale wynoszacym 16.000.000 euro, z siedziba pod adresem Immeuble Colisée III

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczon"e jako seria F12 ("Obligacje")

SERIA F12. Obligacje na okaziciela Gminy Miejskiej Przemysl oznaczone jako seria F12 (Obligacje) WARUNKI EMISJI OBLIGACJI GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYSL SERIA F12 I. EMITENT Gmina Miejska Przemysl ("Emitent") z siedziba w Przemyslu, Rynek 1, 37-700 Przemysl, REGON: 650900341, NIP: 795-231-95-92. II. OBLIGACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE

WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE WARUNKI KORZYSTANIA NAGRODY GWARANTOWANE OGÓLNE WARUNKI RED BULL MOBILE COLLECT W ZAKRESIE ZMIAN POZIOMÓW ENERGII Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, jesli zdecydujesz sie przejsc na wyzszy Poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Umowa pozyczki nr /2003

Umowa pozyczki nr /2003 Zalacznik nr 3 do Regulaminu W Warszawie w dniu... pomiedzy: Umowa pozyczki nr /2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - panstwowa osoba prawna, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 31/15/16 Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady funkcjonowania Platformy

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak

REGULAMIN KONKURSU. 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015. Zatrzymaj Smak REGULAMIN KONKURSU 12 edycji. Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj Smak I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin okresla zasady organizacji konkursu 12. Edycji Festiwalu Dobrego Smaku 2015 Zatrzymaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O

W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O W ARUN K I OGÓLNE W YNAJ MU S AMOCHO D U CAM P I N G O W E G O 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Ponizsze warunki wynajmu samochodu campingowego okreslaja prawa i obowiazki Najemcy oraz Wynajmujacego

Bardziej szczegółowo

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA ^ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawe dzialania Klubu oraz okresla prawa i obowiazki Uczestnika Klubu, zwanego w dalszej czesci Uczestnikiem.

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawe dzialania Klubu oraz okresla prawa i obowiazki Uczestnika Klubu, zwanego w dalszej czesci Uczestnikiem. REGULAMIN PROGRAMU KLUBU ORSAY I. Regulamin programu 1. Organizatorem programu KLUBU ORSAY, zwanego dalej Klubem jest Ordipol Sp. z o.o., z siedziba w Bielanach Wroclawskich, przy ul. Logistycznej 1, NIP:

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin konferencji Mail My Day organizowanej przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin okresla warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwa Mail My Day organizowanej przez spółke

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Laszczowie

Bank Spóldzielczy w Laszczowie Bank Spóldzielczy w Laszczowie Zalacznik do Uchwaly nr 13/2013 Zarzadu B anku Spóldzielczego w Laszczowie z dnia 30.01.2013 r. REGULAMIN I NTERNETOWYCH L OK AT OSZCZEDNOSCI OWYCH 1 Regulamin okresla warunki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki. 1. Informacje ogólne

Ogólne Warunki. 1. Informacje ogólne Ogólne Warunki Niniejsze Ogólne Warunki sa wiazace. Gracze korzystajacy ze strony internetowej Zigiz, grajacy w gry Zigiz oraz tworzacy konto gracza, musza zapoznac sie i bezwzglednie zaakceptowac Ogólne

Bardziej szczegółowo

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or.

ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu Or. ROJEKT UMOWY O ZAINSTALOWANIE URZADZEN DO ODPLATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Umowa. Zawarta w dniu - - 201 Or. pomiedzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawla II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Belchatów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ URZAD RZECZYPOSPOLITEJ PATENTOWY POLSKIEJ X EDYCJA KONKURSU PREZESA URZEDU PATENTOWEGO RP NA PRACE HABILITACYJNA, DOKTORSKA, MAGISTERSKA I STUDENCKA NA TEMAT WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ FUNDATORZY NAGRÓD:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL

REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL REGULAMIN HOSTINGU STRON GRAM.PL Informacje ogólne: Adres strony hostowanej: Imię i nazwisko Prowadzącego: Miejsce zamieszkania Prowadzącego: Data urodzenia Prowadzącego: 1. Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r.

Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. Obowiązuje od dnia 17 marca 2014 r. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dział I: Postanowienia ogólne

Dział I: Postanowienia ogólne Dział I: Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania "Programu Poleceń", którego Organizatorem jest: ComVision Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki bezpłatnego korzystania. z portalu MAN MANTED. MAN Truck & Bus AG. Stan 15 stycznia 2016 r. Engineering the Future since 1758

Ogólne warunki bezpłatnego korzystania. z portalu MAN MANTED. MAN Truck & Bus AG. Stan 15 stycznia 2016 r. Engineering the Future since 1758 Ogólne warunki bezpłatnego korzystania z portalu Stan 15 stycznia 2016 r. Engineering the Future since 1758 MAN Truck & Bus AG Spis treści 1. Informacje ogólne zakres obowiązywania...3 2. Stosunek prawny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku I WO.0065-,AS/09 ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Sluzby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Konczacego Sluzbe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo