Ogólne Warunki Handlowe. 1. Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe. 1. Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe 1. Przedmiot umowy 1.1 Niniejsze warunki reguluja korzystanie z gier sieciowych dostepnych na stronach internetowych spólki Just A Game GmbH (zwanych dalej "Just A Game") oraz wszystkich powiazanych uslug. Uslugi te obejmuja czynnosci takie jak tworzenie strony z profilem, uczestniczenie w forum, udostepnianie mediów (fotografii i tekstów), pozyskiwanie wirtualnych przedmiotów lub korzystanie z innych uslug. Uczestnicy i uzytkownicy gier sieciowych sa w niniejszej umowie zwani dalej "Uzytkownikami". O ile nie zastrzezono odmiennie, wszystkie gry i uslugi sieciowe, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach (zwanych dalej "OW") oznaczaja gry i uslugi sieciowe udostepniane przez Just A Game. Uslugi swiadczone przez osoby trzecie, w tym dostawców internetowych, nie podlegaja niniejszym OW. 1.2 Gry i uslugi sieciowe Just A Game sa stale aktualizowane, dostosowywane, usprawniane i zmieniane. Z uwagi na powyzsze, Uzytkownik otrzymuje prawo do korzystania z kazdoczesnie dostepnych wersji gier i uslug sieciowych. Uzytkownik nie jest uprawniony do zadania utrzymywania gier i uslug sieciowych w takiej samej postaci, w jakiej znajdowaly sie one w momencie zawarcia umowy; nie przysluguje mu tez prawo do zadania przywrócenia konkretnej wersji. 1.3 Just A Game udostepnia gry sieciowe w darmowej wersji podstawowej (punkt 5), która moze zostac uzupelniona funkcjami i uslugami (zwanymi dalej "Funkcjami rozszerzonymi", punkt 6), których uzyskanie podlega oplacie i które nie sa dostepne wersji podstawowej. 1.4 Just A Game podejmie starania zmierzajace do zapewnienia stalej dostepnosci serwerów hostujacych gry sieciowe. Just A Game przysluguje prawo do ograniczenia dostepu do gier i uslug sieciowych ze wzgledu na koniecznosc zachowania bezpieczenstwa lub integralnosci sieci, a takze, w szczególnosci w celu unikniecia powaznych zaklócen w dzialaniu sieci, oprogramowania badz przechowywanych danych. 1.5 Just A Game zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostepniania gier i uslug sieciowych w kazdym czasie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Uzytkownik moze, wedle swojego uznania, domagac sie zaliczenia przedplaconych kwot (np. oplat za funkcje rozszerzone) na poczet oplat za inne gry i uslugi sieciowe udostepnianie przez Just A Game. Uzytkownik moze tez domagac sie zwrotu przedplaconych kwot. Postanowienia powyzsze pozostaja bez uszczerbku dla przyslugujacego Uzytkownikowi prawa do rozwiazania niniejszej umowy z tytulu braku dalszego udostepniania gier i

2 uslug sieciowych. O ile niniejsze OW nie stanowia odmiennie, wylacza sie mozliwosc dochodzenia wszelkich dodatkowych roszczen przyslugujacych z tego tytulu Uzytkownikowi. 2. Zakres stosowania i zmiany OW 2.1 Just A Game swiadczy uslugi na rzecz Uzytkowników wylacznie na podstawie niniejszych OW. Ogólne warunki Uzytkownika nie stanowia czesci niniejszej umowy, chyba ze zostaly wyraznie potwierdzone na pismie przez Just A Game Niniejsze OW w calosci zastepuja wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków Just A Game. OW moga zostac zapisane na komputerze osobistym i wydrukowane. 2.3 Just A Game zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych OW. Uzytkownik zostanie nalezycie zawiadomiony o modyfikacjach OW na pismie. Uzytkownik zostanie powiadomiony o modyfikacjach OW poprzez komunikat przekazany przy pierwszym zalogowaniu, które nastapi po ich wprowadzeniu. 2.4 Zmienione OW wejda w zycie po wyrazeniu na przez Uzytkownika zgody na wspomniane modyfikacje. Dalsze korzystanie z uslug swiadczonych przez Just A Game moze zostac uznane za wyrazenie przez Uzytkownika zgody na nowe brzmienie OW. Wyrazenie zgody na zmodyfikowane OW mozna tez uznac za potwierdzone w przypadku, gdy Just A Game zawiadomilo Uzytkownika o modyfikacjach, a Uzytkownik nie przedstawi Just A Game pisemnego sprzeciwu w terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia o modyfikacjach. W zawiadomieniu o modyfikacjach Just A Game wyraznie wskaze warunki zlozenia sprzeciwu i rozwiazania umowy, termin w jakim nalezy te czynnosci wykonac oraz ich skutki prawne, w szczególnosci skutki prawne niezgloszenia sprzeciwu. 2.5 Jezeli Uzytkownik zglosi sprzeciw w wyznaczonym terminie, obydwu stronom przyslugiwac bedzie prawo do rozwiazania umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Pierwotnie ustalone oplaty obowiazywac beda do momentu rozwiazania umowy. Oplaty dokonane przez Uzytkownika po rozwiazaniu umowy beda czesciowo zwrócone. Wszelkie srodki zgromadzone na koncie Uzytkownika zostana mu wyplacone. 3. Rejestracja, konto uzytkownika 3.1 Korzystanie z gier i uslug sieciowych Just A Game wymaga dokonania rejestracji (punkty 3.1 do 3.3) oraz posiadania konta uzytkownika (punkt 3.4). Rejestracja i konta uzytkownika sa darmowe.

3 3.2 W celu dokonania rejestracji, Uzytkownik musi podac nazwe gracza, nazwe konta oraz adres poczty elektronicznej zarejestrowany na swoje nazwisko. Uzytkownikowi nie beda przyslugiwac konkretne nazwy gracza lub konta. Nazwy gracza i konta nie moga naruszac praw osób trzecich ani byc sprzeczne z dobrymi obyczajami. Nazwa gracza lub konta nie moze byc adres poczty elektronicznej lub adres internetowy. Uzytkownik poniesie odpowiedzialnosc za podanie Just A Game nieprawdziwych lub niepelnych informacji. 3.3 Rejestracji nalezy dokonywac osobiscie. Niedozwolona jest rejestracja dokonywana przez osoby trzecie, a w szczególnosci podmioty profesjonalnie zajmujace sie rejestrowaniem osób fizycznych u dostawców uslug zdalnych (firmy rejestrujace i wyszukujace). 3.4 Po dokonaniu rejestracji aktywowane zostanie konto uzytkownika (zwane dalej "Kontem uzytkownika"), którym mozna samodzielnie zarzadzac. W momencie aktywacji Konta uzytkownika, pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem zawierana jest umowa o bezplatne korzystanie z podstawowej wersji danej gry sieciowej. 3.5 Konto uzytkownika mozna przeniesc na innego uzytkownika wylacznie po otrzymaniu wyraznej zgody Just A Game. Uzytkownik moze zarejestrowac wieksza liczbe Kont uzytkownika na stronach Just A Game. Bez wzgledu na powyzsze, zasady gry sieciowej moga zabraniac uczestniczenia w grze Uzytkownikom posiadajacym wiecej niz jedno konto uzytkownika. Niniejszym wzywa sie Uzytkownika do uwaznego zapoznania sie z zasadami poszczególnych gier sieciowych, poniewaz ich naruszenie moze skutkowac zawieszeniem Konta uzytkownika. 3.6 Uzytkownikowi nie bedzie przyslugiwac prawo do rejestrowania, aktywowania ani publikowania jakichkolwiek szczególnych tresci na stronach internetowych Just A Game. 3.7 Uzytkownik zobowiazany bedzie do zachowania calkowitej poufnosci danych dostepowych (loginów, hasel itp.) udostepnionych przez Just A Game w celu uzyskania dostepu do gier i uslug sieciowych, a takze do nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. Uzytkownik zobowiazuje sie do niekorzystania, bez wzgledu na okolicznosci, z konta, nazwy rejestracyjnej lub hasla innego uzytkownika. Niezwlocznie po uzyskaniu informacji o uzyskaniu przez osoby trzecie nieuprawnionego dostepu do danych dostepowych, Uzytkownik zawiadomi Just A Game o tym fakcie. 3.8 W przypadku korzystania z Konta uzytkownika przez osobe trzecia, która uzyskala dostep do danych Uzytkownika ze wzgledu na niedostateczne zabezpieczenia uzytkownika przed uzyskaniem dostepu przez osoby trzecie, Uzytkownik traktowany bedzie jako ta osoba trzecia z uwagi na

4 niemoznosc stwierdzenia, kto skorzystal z tego konta i kto moze ponosic odpowiedzialnosc w przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowien umownych. Ze wzgledów bezpieczenstwa Just A Game zaleca czesta zmiane hasla. 3.9 W przypadku pojawienia sie uzasadnionego podejrzenia uzyskania przez nieuprawnione osoby trzecie dostepu do danych dostepowych, Just A Game zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiazane) do zmiany danych dostepowych lub zawieszenia prawa do korzystania z konta bez wczesniejszego zawiadomienia, ze wzgledów bezpieczenstwa i zgodnie ze swoim uznaniem. Just A Game zawiadomi niezwlocznie uprawnionego uzytkownika i na zadanie udostepni Uzytkownikowi, w odpowiednim terminie, nowe dane dostepowe. W takim przypadku, Uzytkownikowi nie przysluguje prawo do zadania przywrócenia oryginalnych danych dostepowych. 4. Warunki korzystania 4.1 Just A Game udostepnia konsumentom gry i uslugi sieciowe w rozumieniu artykulu 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB) Dostep do gier i uslug sieciowych uzyskac moga jedynie uzytkownicy indywidualni (a nie grupy, rodziny, partnerzy zyciowi), którzy w momencie rejestracji ukonczyli 18 lat zycia, badz tez niepelnoletni uzytkownicy indywidualni, których opiekunowie prawni wyrazili zgode na korzystanie z gier i uslug sieciowych. Just A Game zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia dokumentu potwierdzajacego pelnoletniosc Uzytkownika lub zgody opiekuna prawnego. 4.3 Dostep do gier i uslug sieciowych Just A Game uzyskiwany jest przede wszystkim za pomoca komputera osobistego podlaczonego do Internetu za posrednictwem cyfrowej linii abonenckiej DSL badz podobnej technologii. Moze okazac sie, ze korzystanie z innych urzadzen sieciowych skutkowac bedzie uzyskaniem ograniczonego dostepu do funkcjonalnosci i prezentacji gier i uslug sieciowych. 4.4 Uzytkownicy moga uzyskac dostep do gier i uslug sieciowych za posrednictwem przegladarki internetowej lub oprogramowania dostarczonego badz wyraznie zatwierdzonego przez Just A Game. Zdecydowanie zabrania sie korzystania z programów, które powoduja nadmierne obciazanie serwerów. Taki sam zakaz dotyczy korzystania z oprogramowania, które systematycznie badz automatycznie kontroluje gry sieciowe lub ich poszczególne funkcje (boty, makra) oraz z oprogramowania, które powiela lub ocenia gry sieciowe, ich elementy lub zawartosc.

5 5. Wersja podstawowa 5.1 Uzytkownik moze uzyskac dostep do gier lub uslug sieciowych po utworzeniu konta uzytkownika (por. punkt 3.4), wchodzac na strone internetowa gry sieciowej lub strone Just A Game i logujac sie. Just A Game zapewnia Uzytkownikowi dostep do swoich gier i uslug sieciowych w ramach istniejacych mozliwosci technicznych i eksploatacyjnych. Uczestniczenie w grach i uslugach sieciowych udostepnianych przez Just A Game moze sluzyc wylacznie celom rozrywkowym. Zabronione jest ich wykorzystywanie komercyjne. 5.2 Dostep do wersji podstawowej gier sieciowych jest darmowy i nielimitowany. Uzytkownik korzystajacy z wersji podstawowej gry lub uslugi sieciowej moze nie uzyskac dostepu do wszystkich jej funkcji. 6. Funkcje rozszerzone 6.1 Za dodatkowa oplata, Uzytkownik otrzymuje mozliwosc korzystania z funkcji rozszerzonych oplaconych symulowana waluta gry (por. punkt 7.2). Informacje szczególowe dotyczace funkcji rozszerzonych gry sieciowej (opis, ceny, wymagania) udostepniane beda na stronie internetowej danej gry. W zaleznosci od konkretnej funkcji i oplaty, udostepnienie moze wymagac uiszczenia pojedynczej oplaty na poczet srodków Uzytkownika, które moga byc wykorzystane w celu uzyskania dostepu do okreslonych funkcji gry sieciowej zgodnie z jej zasadami; alternatywnie, udostepnienie moze wymagac uiszczenia platnosci za dostep przez ustalony okres czasu (dzien, tydzien, miesiac, kwartal, pól roku lub rok). 6.2 Uzytkownicy zostana wyraznie zawiadomieni o wszelkich przypadkach koniecznosci uiszczenia oplaty za funkcje rozszerzone, przed zamówieniem takich funkcji. Umowa regulujaca nabycie funkcji rozszerzonych wchodzi w zycie w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia, jednak nie pózniej niz w momencie dostarczenia uslug przez Just A Game. 6.3 Poniewaz gry sieciowe sa nieustannie rozwijane, Just A Game wprost zastrzega sobie prawo do oferowania nowych funkcji rozszerzonych i zaprzestania oferowania dotychczas dostepnych funkcji rozszerzonych lub wlaczenia ich do wersji podstawowej. W przypadku, gdy Uzytkownik zaplacil juz za mozliwosc korzystania z funkcji rozszerzonych w przyszlosci, a nie moze z nich korzystac z uwagi na zaprzestanie ich oferowania lub wlaczenie do wersji podstawowej, Just A Game w miejsce takich uslug zaoferuje Uzytkownikowi, za jego zgoda, inne funkcje rozszerzone albo zwróci mu zaplacone srodki w wysokosci odpowiadajacej niewykorzystanemu czasowi korzystania z tych funkcji. W powyzszym przypadku, Uzytkownik moze rozwiazac umowe Uzytkownika ze skutkiem

6 natychmiastowym. Wylacza sie mozliwosc dochodzenia przez Uzytkownika wszelkich innych roszczen z tego tytulu. 7. Waluta gry i wirtualne towary 7.1 Just A Game udostepnia "walute" gier sieciowych z funkcjami rozszerzonymi. Waluta taka symuluje pieniadze uzywane w swiatach poszczególnych gier. Waluty takie nie sa prawdziwymi pieniedzmi. Modyfikacje, o których mowa w punkcie 1.2 moga skutkowac zmiana mozliwosci zastosowania takich walut uzywanych w grach. Niedozwolona jest wymiana walut uzywanych w grach na prawdziwe pieniadze w niewlasciwych lub manipulacyjnych celach zwiazanych z gra sieciowa. 7.2 Symulowana waluta gry moze byc nabywana w postaci voucherów. Takie vouchery moga byc nabywane w róznych rodzajach pakietów. Szczególowe informacje znalezc mozna w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Funkcje rozszerzone mozna nabyc wylacznie za symulowana walute gry. 7.3 Umowy regulujace nabycie voucherów reprezentujacych symulowana walute gry wchodza w zycie w momencie aktywacji przyporzadkowania waluty gry do indywidualnego konta uzytkownika. 7.4 Jedna z funkcji rozszerzonych jest mozliwosc dokonywania zakupów wirtualnych towarów. Just A Game podkresla, ze nie stanowia one "rzeczy" lub "wlasnosci" w rozumieniu niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Dokonujac zakupu wirtualnych towarów Uzytkownik uzyskuje jedynie prawo do korzystania z zakupionych wirtualnych towarów w grze sieciowej, w której zostaly zakupione zgodnie z regulaminem obowiazujacym w danej grze. Upowaznienie do korzystania wygasa w momencie rozwiazania zawartej pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem umowy regulujacej korzystanie z gry sieciowej. 8. Prawo odstapienia Uzytkownik moze odstapic od wiazacej go umowy skladajac oswiadczenie na pismie (listownie, faksem, poczta elektroniczna) w ciagu dwóch tygodni, bez podawania przyczyny odstapienia. Termin na odstapienie rozpoczyna sie w momencie otrzymania niniejszego zawiadomienia na pismie, ale nie wczesniej niz w momencie zawarcia umowy i nie wczesniej niz w momencie spelnienia przez Just A Game obowiazku informacyjnego wynikajacego z art. 246 ust. 2 w zwiazku z art. 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz nie wczesniej niz w momencie spelnienia przez Just A Game obowiazku informacyjnego wynikajacego z art. 312e zdanie 1 BGB w zwiazku z art. 246 ust. 3 EGBGB. Termin na odstapienie

7 zostanie zachowany, jezeli oswiadczenie o odstapieniu zostanie wyslane przed jego zakonczeniem. Oswiadczenie o odstapieniu nalezy kierowac na nastepujacy adres: Just A Game GmbH Malkastenstr Düsseldorf Deutschland (Germany) Fax stop[at]justagame.com Skutki odstapienia W przypadku skutecznego odstapienia, nalezy zwrócic wszelkie swiadczenia wzajemnie i korzysci (np. odsetki). Jezeli Uzytkownik nie moze zwrócic uzyskanych korzysci, w calosci badz w czesci, w stanie niepogorszonym, Uzytkownik zobowiazany bedzie do zaplaty odszkodowania na rzecz Just A Game w wysokosci odpowiadajacej utracie wartosci rzeczonych korzysci. Zobowiazanie do zwrotu platnosci musi zostac wykonane w terminie 30 dni. Termin ten rozpoczyna sie dla Uzytkownika w dniu wyslania oswiadczenie o odstapieniu, a dla Just A Game od dnia otrzymania oswiadczenia. Z powyzszych postanowien moze wynikac obowiazek Uzytkownika do wykonania umownego zobowiazania do zaplaty za okres do momentu odstapienia. Uwaga: Prawo odstapienia wygasnie przed uplywem terminu, jezeli umowa, na wyrazne zyczenie Uzytkownika, zostala w calosci wykonana przez obie strony przed wykonaniem przez Uzytkownika przyslugujacego mu prawa odstapienia. Koniec informacji o prawie odstapienia 9. Zobowiazania Uzytkownika

8 9.1 Instrukcje i zasady dla poszczególnych gier i uslug sieciowych opublikowane zostana na stronie internetowej Just A Game oraz stronach poszczególnych gier sieciowych. W swiatach gier sieciowych Uzytkownik moze grac z wieloma innymi uzytkownikami i komunikowac sie z nimi na temat uslug dostepnych na stronie internetowej Just A Game. Przestrzeganie ustalonych zasad ma zapewnic konstruktywne srodowisko gry. Uczestniczac w grze Uzytkownik potwierdza obowiazywanie zasad gry i wymogów korzystania z uslug. Ponadto, Uzytkownik zobowiazany bedzie do powstrzymywania sie od dzialan, które ingerowalyby w dzialanie gier i uslug sieciowych oraz konstruktywne srodowisko gry. Uzytkownik nie jest upowazniony do korzystania z gier i uslug sieciowych Just A Game w celach komercyjnych lub sprzecznych z prawem (np. do gold farmingu, scammingu). 9.2 Uzytkownik musi udzielic pelnych i poprawnych informacji dotyczacych swojej tozsamosci i innych okolicznosci istotnych z punktu widzenia umowy (w szczególnosci, informacji bankowych i danych karty kredytowej). Uzytkownik zobowiazany jest do poinformowania Just A Game o wszelkich zmianach takich danych; Uzytkownik ma obowiazek potwierdzic te dane na zadanie Just A Game. 9.3 Uzytkownik zobowiazany jest do roztropnego rozpowszechniania informacji o Just A Game lub swiadczonych przez nia uslugach w grach sieciowych. Podczas korzystania z uslug Uzytkownik zobowiazuje sie do nierozpowszechniania jakichkolwiek tresci (np. obrazów, wideo, lacz, nazw, slów) zawierajacych tresci reklamowe, polityczne religijne, obrazliwe, napastliwe, brutalne, seksistowskie, pornograficzne lub inne, niemoralne lub niepozadane tresci, w szczególnosci rasistowskie lub ekstremistycznie lewicowe badz prawicowe, dotyczace osób lub wizerunków. Ponadto, Uzytkownik zobowiazuje sie do niewykorzystywania podlegajacych ochronie prawnej terminów, nazw, obrazów, zdjec, wideo oraz utworów muzycznych i innych materialów. W przypadku wystapienia watpliwosci, tresci uznane za nieodpowiednie przez Just A Game zostana niezwlocznie usuniete. Just A Game zastrzega sobie prawo do samodzielnego usuniecia takich tresci. Korzystajac z gier i uslug sieciowych Just A Game Uzytkownik przyjmuje zobowiazanie do przestrzegania obowiazujacych przepisów prawa, w szczególnosci regulacji dotyczacych ochrony nieletnich, danych osobowych, prywatnosci, ochrony przed znieslawieniem, ochrony praw autorskich, znaków towarowych itp. 9.4 Jezeli Uzytkownik dokona zakupu pakietów symulowanej waluty gry albo jezeli korzysta z funkcji rozszerzonych, Uzytkownik bedzie zobowiazany do uiszczenia wymaganej oplaty (jest to glówne zobowiazania Uzytkownika dotyczace uslug platnych). Innym glównym zobowiazaniem Uzytkownika jest udostepnienie Just A Game poprawnych i pelnych danych przy nawiazywaniu lub przedluzaniu stosunków umownych. 9.5 Zawinione naruszenie obowiazków, o których mowa w punktach 9.1 do 9.4 uprawnia Just A Game do usuniecia informacji opublikowanych przez Uzytkownika z naruszeniem takich obowiazków badz tez do zapobiezenia podejmowaniu takich dzialan w przyszlosci. Just A Game przyslugiwac bedzie, w szczególnosci, prawo do podejmowania wspomnianych dzialan w przypadku uzyskania dowodów na naruszenie niniejszych OW, zasad gier i uslug sieciowych lub naruszenie przepisów prawa. W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowiazków ustanowionych w punktach 9.1 do 9.4 pomimo

9 wezwania do zaprzestania takich naruszen, Just A Game przyslugiwac bedzie prawo do niezwlocznego zawieszenia swiadczenia wszystkich uslug umownych i rozwiazania umowy, bez wczesniejszego wypowiedzenia. Just A Game wyraznie zastrzega sobie prawo do dochodzenie dodatkowych roszczen, w szczególnosci odszkodowawczych. 9.6 Uzytkownik zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Just A Game o uzyskaniu informacji na temat niewlasciwego wykorzystania uslug przez osoby trzecie lub innych uzytkowników (np. o rozpowszechnianiu tresci w sposób, o którym mowa w punkcie 9.3). Aby zapewnic mozliwosc podjecia skutecznych dzialan zaradczych, Uzytkownik musi przedstawic taka informacje na pismie (np. w u). 10. Odpowiedzialnosc za tresci 10.1 Uzytkownik przyjmuje odpowiedzialnosc za tresci takie jak teksty, pliki, obrazy, fotografie, wideo, dzwieki, utwory muzyczne, utwory stanowiace przedmiot praw autorskich lub inne materialy, jakie publikuje lub udostepnia innym uzytkownikom (zwane dalej "Publikowanymi informacjami") na stronach internetowych gier sieciowych albo stronie internetowej Just A Game. Publikowane informacje widoczne sa za posrednictwem Internetu dla osób trzecich na calym swiecie. Uzytkownik wyraznie akceptuje tresc takich informacji Just A Game nie wchodzi w posiadanie publikowanych informacji i nie podziela opinii prezentowanych w ich tresci. Just A Game nie kontroluje informacji, które zostaly opublikowane. Just A Game nie weryfikuje prewencyjnie informacji przed ich opublikowaniem. Just A Game niezwlocznie usunie nielegalne tresci, jezeli uzyska lub posiada wiedze o takich tresciach umieszczonych na swojej stronie internetowej. Just A Game nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, które zostaly opublikowane. 11. Odpowiedzialnosc Just A Game 11.1 Ograniczenie odpowiedzialnosci w przypadku uslug darmowych i wersji podstawowych Just A Game odpowiada wylacznie za szkode wynikajaca z korzystania z wersji podstawowej (w tym uzyskiwania dostepu do i korzystania z darmowych uslug), spowodowana umyslnym dzialaniem badz razacym niedbalstwem Just A Game, jej ustawowych przedstawicieli, czlonków kadry zarzadzajacej lub podwykonawców Ograniczenie odpowiedzialnosci w przypadku funkcji rozszerzonych

10 Just A Game odpowiada wylacznie za szkode wynikajaca z korzystania z wersji podstawowej (w tym uzyskiwania dostepu do i korzystania z darmowych uslug), spowodowana umyslnym dzialaniem badz razacym niedbalstwem Just A Game, jej ustawowych przedstawicieli, czlonków kadry zarzadzajacej lub podwykonawców W przypadku naruszenia podstawowego zobowiazania umownego lub postanowien gwarancji, odpowiedzialnosc odszkodowawcza Just A Game ograniczona bedzie do typowych i dajacych sie przewidziec nastepstw szkody. Podstawowe zobowiazania umowne oznaczaja zobowiazania, których wykonanie niezbedne jest do nalezytego wykonania umowy i których wykonania moze spodziewac sie Uzytkownik Powyzsze wylaczenia i ograniczenia odpowiedzialnosci dotycza odpowiedzialnosci pracowników, wspólpracowników, przedstawicieli i podwykonawców Just A Game Poza odpowiedzialnoscia, o której mowa w punktach 11.2 do , Just A Game ponosi odpowiedzialnosc za utrate danych uzytkownika wylacznie w przypadku, gdy Uzytkownik sporzadzil kopie zapasowe lub zapewnil mozliwosc odzyskania danych przy uzyciu odpowiednich dzialan. Zakres odpowiedzialnosci Just A Game ograniczony jest do koniecznosci podjecia odpowiednich dzialan sluzacych odzyskaniu danych. Just A Game nie ponosi odpowiedzialnosci za szkode lub utrate danych znajdujacych sie w komputerze Uzytkownika wynikajaca z zainstalowania oprogramowania niepochodzacego od Just A Game Powyzsze postanowienia pozostaja bez wplywu na odpowiedzialnosc Just A Game wynikajaca z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialnosci za produkt niebezpieczny oraz z art. 44 Ustawy o telekomunikacji (TGK). 12. Warunki i termin platnosci 12.1 Ceny znalezc mozna w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Wszystkie ceny sa cenami brutto, uwzgledniajacymi obowiazujaca stawke podatku VAT Oplaty staja sie wymagalne w momencie zawarcia umowy i beda pobierane z rachunku bankowego badz karty kredytowej Uzytkownika, chyba ze Uzytkownik wybral inna metode platnosci.

11 Pierwsza platnosc oplat abonamentowych staje sie wymagalna w momencie zawarcia umowy; oplaty za kolejne miesiace platne sa z góry, pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego W kazdym czasie Just A Game moze zmienic cene abonamentów uslug platnych za pisemnym zawiadomieniem przeslanym z szesciotygodniowym wyprzedzeniem albo za zawiadomieniem przeslanym poczta elektroniczna na adres wskazany przez Uzytkownika. Zmiana ceny wchodzi w zycie, jezeli Uzytkownik nie zglosi wobec niej sprzeciwu w terminie czterech tygodni od daty zawiadomienia. Stosunek umowny bedzie wówczas kontynuowany z uwzglednieniem zmienionych cen lub na zmienionych warunkach. W zawiadomieniu o zmianach Just A Game wyraznie wskaze Uzytkownikowi warunki zlozenia sprzeciwu i rozwiazania umowy, termin w jakim nalezy te czynnosci wykonac oraz ich skutki prawne, w szczególnosci skutki prawne niezgloszenia sprzeciwu W przypadku zlozenia przez Uzytkownika sprzeciwu w przewidzianym terminie, obydwu stronom przysluguje prawo do rozwiazania umowy w terminie 14 (czternastu) dni, chyba ze przysluguje im juz prawo odstapienia od umowy na podstawie punktu W powyzszym przypadku oplaty w pierwotnie ustalonej wysokosci obowiazywac beda az do rozwiazania stosunku umownego. Oplaty dokonane przez Uzytkownika po zakonczeniu okresu wypowiedzenia beda czesciowo zwrócone. Wylacza sie mozliwosc dochodzenia innych roszczen z tego tytulu. 13. Opóznienie, zwrot srodków, oplata anulacyjna, potracenie 13.1 W przypadku opóznienia w platnosci, naliczane beda odsetki ustawowe. W przypadku opóznienia w platnosci naleznej od Uzytkownika Just A Game przyslugiwac bedzie prawo do niezwlocznego zawieszenia swiadczenia uslug i Konta uzytkownika. W okresie zawieszenia nie nalicza sie wynagrodzenia za uslugi zwiazane z zamknietymi abonamentami. Just A Game przysluguje prawo do pobierania odpowiedniej oplaty manipulacyjnej z tytulu zawieszenia, zawiadomienia o zawieszeniu, usuniecia zawieszenia oraz ustanowienia nowego konta uzytkownika po uiszczeniu wszystkich zaleglych platnosci. W kazdym przypadku Uzytkownik moze dowodzic, ze szkoda nie wystapila albo wystapila w mniejszej wysokosci Jezeli oplaty dokonywane sa w formie polecenia zaplaty albo karta kredytowa i nastapi storno pozycji lub zwrot srodków, Just A Game pobierze odpowiednia oplate manipulacyjna z tytulu kosztów polecenia zaplaty/karty kredytowej oraz wszelkich prowizji bankowych, jakie Just A Game zaplacila. W kazdym przypadku Uzytkownik moze dowodzic, ze szkoda nie wystapila albo wystapila w mniejszej wysokosci Uzytkownik moze dokonac potracenia przyslugujacych mu wzgledem Just A Game roszczen z roszczeniami przyslugujacymi Just A Game wzgledem Uzytkownika wylacznie w przypadku

12 bezspornych, zaakceptowanych lub prawomocnie uznanych za zasadne roszczen wzajemnych. Uzytkownik moze wykonac prawo zatrzymania, jezeli przyslugujace mu roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku prawnego. Wylacza sie mozliwosc cesji wierzytelnosci wzgledem Just A Game na rzecz osób trzecich. 14. Okres obowiazywania i rozwiazanie umowy 14.1 Umowy pomiedzy Just A Game i Uzytkownikiem w przedmiocie korzystania z wersji podstawowej zawierane sa na czas nieoznaczony, chyba ze oferta Just A Game zawiera postanowienia odmienne. Umowy w przedmiocie funkcji rozszerzonych moga zostac zawarte na czas oznaczony albo nieoznaczony. W braku ustalen dotyczacych okresu obowiazywania umowy dotyczacej funkcji rozszerzonych badz wersji podstawowej, obu stronom przysluguje prawo rozwiazania umowy w kazdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Jezeli w konkretnej umowie ustalono okreslony czas obowiazywania umowy lub okres abonamentowy, okres obowiazywania takiej umowy ulegnie automatycznemu przedluzeniu o pierwotnie uzgodniony czas, nie dluzszy jednak niz jeden rok. Postanowienia powyzsze nie dotycza sytuacji, w której Uzytkownik rozwiazuje umowe regulujaca korzystanie lub udostepnianie funkcji rozszerzonych za wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia przed koncem okresu obowiazywania umowy Powyzsze postanowienia nie wplyna na przyslugujace stronom prawo do rozwiazania, z waznego powodu, umowy dotyczacej gier lub uslug sieciowych a takze umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych W przypadku, gdy Just A Game odpowiada za nadzwyczajne rozwiazanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych, Uzytkownik otrzyma czesciowy zwrot kwot zaplaconych zaliczkowo po uplywie okresu wypowiedzenia. O ile niniejsze OW nie stanowia odmiennie, wylacza sie mozliwosc dochodzenia jakichkolwiek dodatkowych roszczen Just A Game jest w szczególnosci (ale nie wylacznie) uprawniona do rozwiazania umowy z waznego powodu, wtedy, gdy: a. Uzytkownik zalega z platnoscia o wartosci co najmniej 5 euro i nie dokona zaplaty zaleglosci pomimo otrzymania dwóch wezwan do zaplaty;

13 b. Uzytkownik w zawiniony sposób narusza zasady gry lub zasady korzystania i nie zaprzestanie naruszania pomimo otrzymania ostrzezenia; ostrzezenie takie nie musi byc wystosowane w przypadku powaznych naruszen oraz w takim zakresie, w jakim nie mozna oczekiwac, ze Just A Game dzialac bedzie zgodnie z postanowieniami umowy; 14.6 W przypadku, gdy Uzytkownik odpowiada za nadzwyczajne rozwiazanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulujacej korzystanie lub udostepnianie uslug rozszerzonych, Uzytkownikowi nie bedzie przyslugiwac prawo do otrzymania zwrotu kwot juz zaplaconych Oswiadczenie o rozwiazaniu musi byc przedlozone na pismie. Uznaje sie, ze wymóg formy pisemnej dochowany jest tez w przypadku wyslania korespondencji poczta elektroniczna. Oswiadczenie o nadzwyczajnym rozwiazaniu musi byc przedlozone na pismie i zawierac uzasadnienie. 15. Ochrona danych Dane osobowe uzytkownika moga byc zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wylacznie za zgoda Uzytkownika albo w sytuacji, gdy takie dzialania sa dozwolone badz nakazane na mocy przepisów niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), Ustawy o radiofonii i telewizji (TMG) lub innych regulacji prawnych. We wszystkich innych kwestiach obowiazuje Polityka prywatnosci Just A Game. 16. Postanowienia koncowe 16.1 Co do zasady, Just A Game bedzie komunikowac sie z Uzytkownikiem poczta elektroniczna, chyba ze niniejsze ogólne warunki stanowia odmiennie. Uzytkownik sprawdzac bedzie regularnie konto poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji, na które wysylane beda wiadomosci od Just A Game. Zwracajac sie do Just A Game Uzytkownik zobowiazany bedzie podac informacje o konkretnej grze i koncie uzytkownika Niniejsze OW i wszystkie umowy zawarte na podstawie niniejszych OW podlegac beda prawu Republiki Federalnej Niemiec Jezeli po zawarciu niniejszej Umowy Uzytkownik zmieni swoje miejsce zamieszkania lub zwykle miejsce pobytu poza terytorium Niemiec, albo jezeli jego miejsce zamieszania lub zwykle miejsce

14 pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa, wlasciwosc sadu okreslac sie bedzie wedlug siedziby glównej Just A Game Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia lub odwolania niniejszych OW musza byc dokonywane na pismie. Wymóg formy pisemnej odnosi sie tez do oswiadczenia o odwolaniu takiego wymogu Jezeli okreslone postanowienia niniejszych ogólnych warunków okaza sie bezskuteczne lub niezgodne z prawem, nie wplynie to na waznosc pozostalych postanowien. Just A Game zastapi niewazne postanowienie wywolujacym skutki prawne postanowieniem jak najscislej odpowiadajacym gospodarczemu sensowi i celowi niewaznego postanowienia. Just A Game nie dokona tego wylacznie w przypadku, gdy nie mozna oczekiwac, ze zastapienie rzeczonego postanowienia zostanie zaakceptowane przez Uzytkownika. Postanowienia powyzsze dotycza w równym stopniu luk w postanowieniach niniejszej umowy. Wersja na dzien r.

2.2. Radzimy Panstwu zapoznanie sie z odpowiedziami na Czesto Zadawane Pytania (FAQ) opublikowanymi na naszej stronie internetowej.

2.2. Radzimy Panstwu zapoznanie sie z odpowiedziami na Czesto Zadawane Pytania (FAQ) opublikowanymi na naszej stronie internetowej. Witamy w Skrill. 1. O Skrill 1.1. Skrill Limited, spólki zalozonej zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii i zarejestrowanej pod numerem 4260907. Spólka zostala upowazniona przez brytyjski urzad ds.

Bardziej szczegółowo

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ponizszy Regulamin okresla zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym goclever.pl dzialajacym pod adresem:www.sklep.goclever.pl. Uzyte w regulaminie terminy oznaczaja:

Bardziej szczegółowo

Zalacznik 2 - Warunki ogólne stosowane wobec umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zewnetrznej

Zalacznik 2 - Warunki ogólne stosowane wobec umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zewnetrznej Zalacznik 2 - Warunki ogólne stosowane wobec umów dotacji Wspólnot Europejskich zawartych w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zewnetrznej SPIS TRESCI POSTANOWIENIA OGÓLNE I ADMINISTRACYJNE Artykul

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Firma Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwana dalej TRAVIAN GAMES obsługuje grę internetową Travian (zwaną dalej: grą ). Usługi związane z umową

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiajacy: CAPELLA CRACOVIENSIS UL. ZWIERZYNIECKA 1 31-103 KRAKÓW tel. 602 620 698 e-mail info@capellacracoviensis.pl dzialajac na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW EFL OCHRONA PRAWNA ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia sa integralnym zalacznikiem do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania Ogólne Warunki Korzystania 1 Przedmiot warunków korzystania, zakres obowiązywania 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ("Warunki korzystania") ustalają zasady korzystania z dostarczonych przez Gameforge

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH"

Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych AL Reifen International GmbH Ogólne warunki zakupów na stronach internetowych "AL Reifen International GmbH" Niniejsze "Ogolne warunki" okreslaja zasady podpisywania Umowy sprzedazy przez Sklep internetowy, wlasnosc firmy Al Reifen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU ZAMAWIAJ^CY: SKARB PANSTWA - GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO ADRES: UL. POST^PU 21 02-676 WARSZAWA ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw, dnia 16.10.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP- 249/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Cyfrowej przez Stowarzyszenie Dąbrowa Sky w Łodzi. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Cyfrowej przez Stowarzyszenie Dąbrowa Sky w Łodzi. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Cyfrowej przez Stowarzyszenie Dąbrowa Sky w Łodzi 1 Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Dąbrowa Sky z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 84 świadczy na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Claude ICT Poland NIP: 9691546202; RPT: 9990 ul. Kopernika 73/1 44-100 Gliwice.

Regulamin. Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Claude ICT Poland NIP: 9691546202; RPT: 9990 ul. Kopernika 73/1 44-100 Gliwice. Regulamin przez Tomasz Dworakowski Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę tych usług. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia pisane z dużej

Bardziej szczegółowo

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Niniejszy dokument ( Regulamin ) zawiera warunki korzystania z serwisu muzycznego Tidal ( Serwis ) przez użytkownika ( Użytkownik ) oraz prawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy

Tworzenie konta. Warunki oferty. Warunki sprzedazy Tworzenie konta Masz dwie mozliwosci: 1) Stworzyc konto na stronie (link: Utwórz konto na górze witryny). Po zalozeniu konta otrzymasz swój numer, jak kazdy nowy klient. 2) Zlozyc pierwsze zamówienie telefonicznie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę PEPINIERA Anna Harasimiuk

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki umowy

I. Ogólne warunki umowy I. Ogólne warunki umowy A. Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z treści i usług oferowanych przez Operatora, czyli Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, na stronie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla firmy FlexCom i partnerów dystrybucyjnych

Ogólne warunki handlowe dla firmy FlexCom i partnerów dystrybucyjnych Ogólne warunki handlowe dla firmy FlexCom i partnerów dystrybucyjnych 1 Zakres obowiązywania i partnerzy umowy (1) Poniższe ogólne warunki handlowe ( OWH ) firmy FlexCom International AG, Burgstrasse 8,

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o zamowieniu zpstalo opublikowane wbiuletynie Zamowien Publicznych wdniu 05~

Ogloszenie o zamowieniu zpstalo opublikowane wbiuletynie Zamowien Publicznych wdniu 05~ ZAMAWIAJ^CY: ADRES: SKARB PANSTWA - GLOWNYINSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO UL. POST^PU 21 02-676 WARSZAWA ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Allyouneed.com. Powered by. portal.allyouneed.com/pl

Allyouneed.com. Powered by. portal.allyouneed.com/pl Ogólne Warunki umów zawieranych ze sprzedającymi korzystającymi z portalu Allyouneed Stan z dnia: 01/2015 Wstęp DHL Express (Poland) Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo