REGULAMIN PICKARTER Spis Treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PICKARTER Spis Treści"

Transkrypt

1 REGULAMIN PICKARTER Spis Treści 1. Słowniczek 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja w Portalu 4. Korzystanie z Portalu 5. Zasady umieszczania materiałów w Portalu 6. Dokonywanie transakcji pomiędzy Użytkownikami Portalu 7. Prawa i obowiązki Użytkowników 8. Odpowiedzialność 9. Postanowienia końcowe

2 I. SŁOWNICZEK Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają: 1. Administrator LGBS Software Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Mahwah, One International BLVD No1105 Mahwah NJ ArtRoom - darmowa wersja Serwisu dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika z 3 Ścianami do zaaranżowania, obejmująca następujące działy: a) Dział Art - w dziale pod nazwą Art, mieszczą się profile Użytkowników, którzy nie wybrali żadnego z pośród pozostałych 7 działów (Design, Photo, Fashion, Architecture, Video, Music, Graphics), to znaczy, że działają w innej dziedzinie oscylującej wokół zaproponowanego przez Portal profilu wirtualnych prezentacji o przestrzennym charakterze wystawienniczym. b) Dział Photo - w dziale pod nazwą Photo, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szerokorozumiana fotografia/ fotografika. c) Dział Design - w dziale pod nazwą Design, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiany design/projektowanie/projektowanie graficzne/projektowanie warsztatowe i wszystkie twory oscylujące wokół definicji projektowania. d) Dział Fashion - w dziale pod nazwą Fashion, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiana moda/trendy/styl i wszystkie twory oscylujące wokół definicji mody. e) Dział Architecture - w dziale pod nazwą Architecture, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiana architektura/projektowanie w kontekście architektury i wszystkie twory oscylujące wokół definicji architektury. f) Dział Video - w dziale pod nazwą Video, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiane video/prace audiowizualne/film/klip i wszystkie twory oscylujące wokół definicji video i filmu. g) Dział Music - w dziale pod nazwą Music, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiana muzyka/prace audiowizualne/klipy i wszystkie twory oscylujące wokół definicji muzyki i audio. h) Dział Graphics - w dziale pod nazwą Graphics, mieszczą się profile Użytkowników, których główną dziedziną/sferą działalności jest szeroko rozumiana grafika/grafika warsztatowa/grafika komputerowa i wszystkie twory oscylujące wokół definicji grafiki. 3. Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika, w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego. 4. Folder - podstawowa Jednostka Treści w Koncie Użytkownika, służąca do przechowywania Plików Hostowanych. 5. Jednostki Treści - podstawowa jednostka, w której Użytkownik może zamieszczać treści w postaci Materiałów. Jednostkami Treści są w szczególności Foldery, w których Użytkownik może przechowywać Pliki Hostowane.

3 6. Konto Bezpłatne konto SMALLBOX, z którego można korzystać bez płacenia abonamentu; 7. Konto Płatne konto, w ramach którego Użytkownik płaci stosowny abonament, zgodnie z cennikiem. Konto płatne obejmuje konto MIDBOX, BIGBOX, PICKBOX, o których to mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu. 8. Konto SMALLBOX jest to podstawowa, darmowa wersja przestrzeni wirtualnego dysku (500 MB) otrzymywana przez Użytkownika po zarejestrowaniu w Portalu. 9. Konto MIDBOX jest to przestrzeń wirtualnego dysku (1 GB), otrzymywana przez Użytkownika po wykupieniu 3 miesięcznego abonamentu za kwotę 10 złotych brutto wraz z 3 Ścianami do ArtRoomu. 10. Konto BIGBOX jest to przestrzeń wirtualnego dysku (2 GB), otrzymywana przez Użytkownika po wykupieniu 3 miesięcznego abonamentu za kwotę 20 złotych brutto wraz z 6 Ścianami do ArtRoomu. 11. Konto PICKBOX jest to przestrzeń wirtualnego dysku (3 GB), otrzymywana przez Użytkownika po wykupieniu 3 miesięcznego abonamentu za kwotę 30 złotych brutto wraz z 9 Ścianami do ArtRoomu. 12. Konto Użytkownika indywidualnie wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, dodane przez Użytkownika lub pobrane Pliki Hostowane. 13. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Materiału w ramach Portalu. 14. Materiały - wszelkie obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu - w tym w formie zarówno linku, jak i pliku (w tym, w szczególności w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego). 15. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami. 16. Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień. 17. Plik Hostowany - Materiał w formie pliku wgranego ( uploadowanego") na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora. Pliki Hostowane są przechowywane w wydzielonych logicznie Jednostkach Treści zwanych Folderami. 18. Portal (lub Serwis) - zbiór stron internetowych www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Usługodawcy, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów w celu ich publikacji w sieci Internet i udostępnienia pozostałym Użytkownikom oraz sprzedaż i kupno wystawionych przez Użytkowników Materiałów. Portal działa pod nazwą i Właścicielem Portalu jest Usługodawca. 19. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, dostępny pod adresem

4 20. Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator. 21. Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, dostępny pod adresem stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, a także m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U nr 22 poz. 271); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U nr 141 poz. 1176); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U nr 144 poz z późn. zm.) 22. Sprzedający Użytkownik oferujący Materiały do sprzedaży w ramach Portalu. 23. Ściana wirtualna ściana ArtRoom będąca przestrzenią wystawienniczą, na której użytkownik portalu pickarter.com/pickarter.pl prezentuje swoje prace, dzieła, posty pliki itp. Ściany posiadane przez Użytkownika składają się na jego ArtRoom. 24. Transakcja operacja handlowa kupna/sprzedaży dokonywana pomiędzy Użytkownikami za pomocą Portalu. 25. Usługi Płatne - usługi, za które Usługodawca pobiera opłaty zgodnie z cennikiem. 26. Usługodawca Pickarter Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Mitręgi 1, Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , numer NIP , EU - PL , REGON Utwór utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U nr 24 poz. 83 z późn. zm.) ; 28. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików i/lub ich pobierania a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła. 29. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały. 30. Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z bezpłatnych oraz odpłatnych Kont dla Użytkowników indywidualnych w Serwisie.

5 2. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za dotychczasowe działania w ramach Serwisu. 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. 4. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu. 5. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. 6. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników. 7. Właścicielem Portalu jest Usługodawca. 8. Serwis służy do udostępniania i przechowywania na wirtualnym dysku i na prezentacji posiadanych przez Użytkowników plików innym Użytkownikom. 9. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej udostępnianie, przechowywanie i prezentację plików Użytkowników, a także dokonywanie pomiędzy Użytkownikami Transakcji kupna sprzedaży oferowanych przez nich Materiałów. 10. Wymiana publicznie dostępnych informacji między Użytkownikami odbywa się za pomocą komunikatora udostępnionego przez Usługodawcę lub w sposób ustalony pomiędzy Użytkownikami. III. REJESTRACJA W PORTALU 1. W celu dokonania rejestracji w Portalu, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu , hasła, loginu, daty urodzenia, wskazanie jednego bądź kilku działów (Art, Photo, Design, Fashion, Architecture, Video, Music, Graphics), miasta zamieszkania, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności a następnie aktywować swoje Konto poprzez link przesłany przez Usługodawcę na wskazany przy rejestracji adres mailowy Użytkownika. 2. Rejestracja w Portalu jest możliwa również poprzez zalogowanie się Użytkownika do Serwisu za pomocą Facebook Connect oraz konta Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła. 4. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności. 5. Inni Użytkownicy mają dostęp do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

6 6. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta. Awatar nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 7. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że: a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; b. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności; c. wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Usługodawcę, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników; z wyjątkiem następujących danych: i. adresu ; ii. hasła do Konta; iii. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych. IV. KORZYSTANIE Z PORTALU 1. Konto Użytkownika utworzone w Portalu może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Jednostkach Treści funkcjonujących w ramach Portalu, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta. W razie uznania przez Usługodawcę, iż umieszczone w Serwisie reklamy są niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem Usługodawca wyśle do Użytkownika, który umieścił w Portalu reklamę, komunikat z prośbą o jej usunięcie we wskazanym terminie, w razie niezastosowania się przez Użytkownika do treści komunikatu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz usunięcia reklamy do czasu wyjaśnienia sprawy. 2. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników. W szczególności Serwis jest przeznaczony między innymi do umieszczania przez Użytkowników w Folderach na własnym Koncie Plików Hostowanych, z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem tych plików z innymi Użytkownikami. 3. Ładując plik na swoje Konto Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku. 4. Użytkownik może korzystać z Konta SMALLBOX, Konta MIDBOX, Konta BIGBOX lub Konta PICKBOX.

7 5. Opłaty związane z Kontami i usługami płatnymi w Portalu stanowią wynagrodzenie za świadczone przez Usługodawcę usługi hostingowe oraz inne usługi świadczone przez Usługodawcę odpłatnie za pośrednictwem Serwisu. 6. Konta płatne Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Użytkownik może dokonać opłaty za konto poprzez systemy płatności internetowych PayU oraz PayPal Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie. 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego Regulaminu, klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres Usługodawcy prośbę o usunięcie danych. 8. Korzystanie z Serwisu wymaga Windows 7 lub nowszy Przeglądarki Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 27+, Google Chrome 33+, Opera 22+) Linux (Mozilla Firefox 27+, Opera 22+) MAC OS X (Apple Safari , Google Chrome 33+, Mozilla Firefox 27+, Opera 22+) Komputer z procesorem Intel Core i5 4570, AMD FX-8150; RAM: 8GB; Karta graficzna: NVidia GeForce GTX 660, ATI Radeon HD 7870 lub szybszy Android (Google Chrome 33+) Samsung Galaxy S 4, Samsung Galaxy Tab lub lepszy IOS (Apple Safari , Google Chrome 33+) iphone 5S, ipad 3 lub lepszy V. ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W PORTALU 1. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu dysków wirtualnych, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie online, w sieci Internet oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej. 2. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie umieszczone przez niego Materiały i treści w Portalu. 3. Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał umieszczony na Portalu przez innego Użytkownika narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę poprzez kliknięcie w pole Zgłoś nadużycie. VI. DOKONYWANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI PORTALU 1. Usługodawca udostępnia Portal do dokonywania pomiędzy Użytkownikami transakcji jednocześnie nie biorąc w nich udziału. 2. W celu umieszczenia Materiałów do sprzedaży Użytkownik powinien stworzyć opis oferowanego przez siebie Materiału.

8 3. Poprzez wystawienie Materiału Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Materiałem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy zawartej w ramach Portalu z innymi Użytkownikami. 4. Opis oferowanego przez Użytkownika Materiału powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Materiału. Opis Materiału powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony/prawa konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Materiału/transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. 5. Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej transakcji. 6. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Materiału/transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Materiału. 7. Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Portalu zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego Materiałem. 8. Sprzedający zarejestrowani jako przedsiębiorcy zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Materiału oraz reklamacji związanych z niezgodnością Materiału z umową. 9. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Materiału, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji. 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami. 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Portalu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 12. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Materiałów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. 14. Usługodawca nie sprawdza Materiałów oferowanych przez Sprzedających, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Materiału bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Materiału albo usunięcia transakcji, o czym informuje Sprzedającego. 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia transakcji w przypadku, gdy czynności związane z transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy. Wskutek usunięcia transakcji informacje

9 dotyczące tej transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie transakcji) przestają być dostępne w Portalu, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe. 16. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników. 17. W przypadku zawieszenia konta Użytkownik nie posiada dostępu do niego. VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do: a) nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików, b) korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, 2. Użytkownikowi zabrania się: a) rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie; b) umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów; c) umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie; d) rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne, jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści); e) zakładania Kont i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i plików; f) utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane; g) podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;

10 h) zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników; i) pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem limitów transferu obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu; j) obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta; k) odpłatnego przenoszenia, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości Konta (Nieautoryzowany Dostęp); l) niezamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu Jednostkach Treści jakichkolwiek prywatnych regulaminów, disclaimerów, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści; m) umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób. VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku. 2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 3. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia punktu 1 lit. m) działu VI Prawa i Obowiązki Użytkowników niniejszego Regulaminu (Nieautoryzowany Dostęp), Usługodawca uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia z tytułu abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 4. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować: a) ostrzeżeniem, b) blokadą publicznego dostępu do Konta,

11 c) całkowitą blokadą Konta, d) usunięciem poszczególnych treści zamieszczonych przez Użytkowników, e) ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu, f) usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami, treściami, etc. 5. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta. 6. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań. 7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za: a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików, bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików, c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej), d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, e) informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika, f) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, g) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami, h) ewentualne szkody w związku z treścią Postów i Materiałów, i) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. 8. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

12 a) zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi. O przedmiotowych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu, b) ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu, c) usunięcia Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje, d) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu na inny kompetentny podmiot. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Usługodawcę. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Portalu na co najmniej 21 dni przed planowaną zmianą Regulaminu. 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na następujący adres mailowy: Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6. Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Użytkownikami a Usługodawcą w związku ze świadczonymi przez niego usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. SŁOWNIK POJĘĆ 1.1. Archiwum oznacza jedną z udostępnionych w ramach Konta funkcjonalności; obejmuje określoną pojemność przestrzeni na serwerze jaka udostępniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę PEPINIERA Anna Harasimiuk

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Grupa Handlo-Budowa Sp. z o.o. R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Grupa Handlo-Budowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku

REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku 1. DEFINICJE 1.1. SERWIS Serwis jest to zespół środków technicznych wraz z oprogramowaniem Usługodawcy służące do przekazu treści audiowizualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia wstępne.

REGULAMIN. 1 Postanowienia wstępne. REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej pod adresem ttv.pl. 2. Strona internetowa ttv.pl jest zarządzana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców. Zakres przedmiotowy

Regulamin portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców. Zakres przedmiotowy Regulamin portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych;

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych; Regulamin 1. Postanowienia ogólne Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług przez Usługodawcę, który zamawiając Usługi oświadcza, że akceptuje go w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WOBLINK 1 WSTĘP Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Adres e-mail Użytkownika Awaria Hasło Komentarz Konto Użytkownika (Konto, profil) Nazwa Użytkownika (login) Rejestracja

I. Definicje. Adres e-mail Użytkownika Awaria Hasło Komentarz Konto Użytkownika (Konto, profil) Nazwa Użytkownika (login) Rejestracja I. Definicje. 1.1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób: 1.1.1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy heels and more

Regulamin platformy heels and more Regulamin platformy heels and more 1. DEFINICJE Niżej wymienione wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie będą miały następujące znaczenie: 1. Administrator Planet Media Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH I. DEFINICJE 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych. Regulamin / 1. Postanowienia wstępne. Regulamin / 2. Definicje

Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych. Regulamin / 1. Postanowienia wstępne. Regulamin / 2. Definicje Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych Regulamin / 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez MOTOENTER usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ: 1. GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.... 2 2. GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp. z o.o. sp. k.... 16 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM 1. Definicje 1. Aplikacja mobilna - oprogramowanie, możliwe do pobrania przez Użytkownika ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Gabinet On- line

Regulamin świadczenia usługi Gabinet On- line Regulamin świadczenia usługi Gabinet On- line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa zasady świadczenia przez LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo