Free online MSDS management tool

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Free online MSDS management tool"

Transkrypt

1 Free online MSDS management tool Projekt został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej, we współfinansowaniu Europejskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju. ToxInfo Doradczo-Usługowa Spółka Cywilna Tel.: H-1143 Budapest, Eleonóra u. 8. Hungary Faks:

2 Zarządzający i właściciel systemu MSDocS: ToxInfo Doradczo-Usługowa Spółka Cywilna NIP: HU REGON: Siedziba: H-1143 Budapest, Eleonóra u. 8. Węgry Więcej informacji o naszej firmie: Użytkowanie systemu MSDocS zgodnie z przeznaczeniem, jego funkcja: MSDocS to specjalny system udostępniania i przechowywania plików, który umożliwia publikację, przechowywanie, porządkowanie, udostępnianie i przeglądanie kart charakterystyki i dokumentów z nimi związanych. Umożliwia to Klientom przechowywanie swych kart w systemie i udostępnianie ich swoim Partnerom. MSDocS za dodatkową opłatą zapewnia Usługodawcy bezpośredni dostęp do korzystania z innych usług (tworzenie, tłumaczenie, aktualizacja, kontrola tekstu kart charakterystyki itd.), wraz z zapytaniem ofertowym i zamówieniem ich w trybie on-line. Pojęcia podstawowe: Klient: Osoba prawna będąca w bezpośrednim kontakcie z Usługodawcą, posiadająca konto MSDocS, wraz z należącym do niego identyfikatorem i hasłem. Klient może posiadać tylko jedno konto. Osoba fizyczna nie może być Klientem. Partner: Osoba fizyczna lub prawna będąca w kontakcie z Klientem, której Klient udostępnia dokumenty. Treści, które mogą zostać opublikowane, ograniczenia Jednostkami informacji opublikowanej w systemie MSDocS są karty charakterystyki. Oprócz kart charakterystyki można opublikować także inne treści fachowe, jak na przykład: projekty naklejek, pozwolenia, informacje o produkcie, dokumenty związane ze składnikami, protokoły pomiarów. System może być używany jedynie do przechowywania i udostępniania dokumentów Worda i PDF. Nie można publikować dokumentów w formacie wideo i obrazów, materiałów nielegalnych i pornograficznych, oraz treści, do których użytkowania Klient nie posiada odpowiednich uprawnień.

3 Spis treści instrukcji obsługi systemu MSDocS Żądanie dostępu / Wejście Przechowywanie kart charakterystyki Operacje na katalogach i plikach Publikacja dokumentów Zaznaczenie dokumentów, funkcje specjalne Udostępnienie karty charakterystyki partnerom Dokumentowanie faktu przekazania karty charakterystyki Wystąpienie do użytkowników MSDocS o udostępnienie karty charakterystyki Usługi związane ze sporządzaniem i tłumaczeniem kart charakterystyki Proces zapytania ofertowego i zamówienia on-line

4 Żądanie dostępu / Wejście Url: Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nasi współpracownicy w ciągu 72 godzin prześlą hasło konieczne do wejścia (na adres podany w trakcie rejestracji). Opłaty, wydatki: Użytkowanie systemu MSDocS do 15 grudnia 2011 r. jest bezpłatne. (o ile koszta utrzymania systemu MSDocS pozostaną na poziomie przyjęcia dla naszej firmy, to zwolnienie od kosztów podtrzymamy także w poźniejszym terminie. Warunkiem bezpłatności jest umieszczenie logo MSDocS i odsyłacza do strony na stronie początkowej strony internetowej naszego Klienta. Logo można znaleźć na naszej stronie internetowej: Na umieszczenie logo i odsyłacza zapewniamy naszym Klientom 20 dni roboczych licząc od przesłania nazwy użytkownika i hasła niezbędnego do użytkowania MSDocS. Jeżeli nasz Klient nie dotrzyma powyższego zastrzeżenia, to ograniczymy użytkowanie przez niego MSDocS, lub udostępnimy go Klientowi w dalszym ciągu, ale przy uregulowaniu opłat zgodnych z osobną taryfą. Ochrona danych: W żadnych okolicznościach nie udostępniamy stronom trzecim danych naszych Klientów (nazwa użytkownika, hasło, inne dane). Nasza firma nie będzie przeglądała i nie wykorzysta danych, dokumentów przechowywanych przez naszych Klientów w systemie MSDocS (za wyjątkiem kiedy nasz Klient upoważni nas do tego). W stopniu, w jakim można tego od nas oczekiwać, uczynimy wszystko w interesie tego, aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do materiałów, dokumentów naszych Klientów, ale nie podejmujemy się w związku z tym odpowiedzialności.

5 Przechowywanie kart charakterystyki Ekran jest podzielony funkcjonalnie na dwie duże części. Z lewej strony znajdują się katalogi, oraz ikony potrzebne do utworzenia / manipulacji katalogów. Po prawej stronie mogą być przedstawione opublikowane i zgrupowane przez użytkownika w katalogi karty charakterystyki (i inne dokumenty). Opublikowane dokumenty w dobrze już znany sposób możesz porządkować w stworzonej i nazwanej samodzielnie strukturze katalogów. Oczywiście wewnątrz poszczególnych katalogów możesz stworzyć katalogi podrzędne. System umożliwia aby jedna karta charakterystyki figurowała w kilku katalogach. W systemie MSDocS mając na względzie łatwość obsługi większość funkcji została udostępniona przez zastosowanie ikon. Ktokolwiek, kto już posługiwał się komputerem, z łatwością przyswoi sobie jego obsługę. Wszystko otwarcie katalogu Zamknięcie wszystkich katalogów Stworzenie nowego katalogu Podgląd plików zgodnie ze strukturą katalogów Ustawienia początkowe / ponowne odczytanie

6 Publikacja dokumentów W procesie publikacji dokumentu masz możliwość: podania języka karty charakterystyki wskazania producenta lub też, w dowolnie edytowalnym polu etykietki, wymienienia wszystkich właściwości, które uważasz za ważne w związku z daną kartą charakterystyki (np. w przypadku mieszanek ich składniki, numery CAS, frazy R, stan skupienia itd.) Uwaga! Na podstawie etykietek później można przeszukiwać karty charakterystyki. Podanie języka jest ważne między innymi dlatego, że w przypadku skorzystania z usługi tłumaczenia system traktuje podany język jako język źródłowy. Uwagi: Etykietki można zmienić także po opublikowaniu!! Dokumenty, które warto przechowywać w systemie MSDocS: Z reakcji wielu Klientów wiemy, że te ważne dokumenty zawieruszają się, kiedy pracownik, któremu były one zlecone odchodzi od firmy.

7 Grupowa publikacja dokumentów W trakcie rozwijania systemu MSDocS najważniejszym priorytetem było zapewnienie prostego, szybkiego przechowywania i obsługi dużej liczby (wielu setek) kart charakterystyki. W trakcie publikowania kart charakterystyki po wyborze punktu menu Nowy plik można dokonać publikacji jednocześnie nieograniczonej liczby kart charakterystyki. Opublikowane karty charakterystyki mogą być zaopatrywane w etykietki także później i pojedynczo.

8 Zaznaczenie dokumentów, funkcje specjalne Specjalne usługi systemu dotyczące danego dokumentu stają się osiągalne po zaznaczeniu dokumentu (-ów) (zobacz: po prawej na górze). Po lewej stronie ikony zaznaczone strzałką oznaczają podstawowe funkcje służące do tworzenia i usuwania dokumentów. Przeglądanie i edycja etykietek dokumentu Etykietki to osobne słowa kluczowe dotyczące treści kart charakterystyki, które później można przeszukiwać, filtrować, oraz grupować. Celowym jest podać etykietki w trakcie publikacji karty, ale przy użyciu tego punktu menu można je później zmienić. Skopiowanie kart, dokumentów Udostępnienie kart charakterystyki wyznaczonym partnerom. O tej funkcji powiemy więcej później. Weryfikacja kopiowania udostępnionych dokumentów. System zapisuje datę udostępnienia, oraz kiedy rzeczywiście partner skopiował kartę charakterystyki.! W trakcie kontroli urzędowej należy udokumentować w sposób wiarygodny fakt przekazania kart charakterystyki. Jedna karta może figurować w kilku katalogach (np. dany materiał może być jednocześnie surowcem i produktem gotowym). Przy użyciu tej funkcji za jednym naciśnięciem przycisku można dowiedzieć się, w których katalogach zostały zapisane dokumenty. Usługi związane ze sporządzaniem i tłumaczeniem karty charakterystyki Jedna z najciekawszych usług systemu MSDocS. obszerniejszy opis tej funkcji podamy później.

9 Udostępnienie karty charakterystyki partnerom rysunek 2 1. Zaznaczenie karty charakterystyki, którą zamierzasz udostępnić 2. Kliknięcie na ikonę udostępnienia (pojawi się widoczna na rysunku 2 lista partnerów. 3. Na zakładce moi partnerzy można edytować (dodawać, usuwać) dane partnerów. 4. Zaznacz jednego lub kilku partnerów, którym chciałbyś udostępnić zaznaczone karty charakterystyki. 5. Zatwierdzenie procesu udostępniania Jako wynik procesu udostępniania partner otrzyma wiadomość zawierającą udostępniony (-e) dokument (-y).! Partner nie może dostać się do Twojego konta MSDocS, w jego posiadanie wejdzie jedynie udostępniona karta charakterystyki

10 Dokumentowanie faktu przekazania karty charakterystyki W rozumieniu stosownych przepisów prawnych przewoźnik (w przypadku dystrybucji nie wśród mieszkańców) jest zobowiązany przy pierwszym przewozie do załączenia karty charakterystyki do przekazywanego produktu. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem jest umieszczenie kart charakterystyki na stronie internetowej firmy, co nie spełnia powyższych kryteriów. Przy pomocy systemu MSDocS natomiast można udokumentować, komu, co i kiedy zostało przekazane. System zapisuje identyfikator partnera, nazwy udostępnionych / przekazanych dokumentów, datę udzielenia dostępu, oraz to, czy partner rzeczywiście skopiował / przejął wyznaczone karty charakterystyki.

11 Wystąpienie do użytkowników MSDocS o udostępnienie karty charakterystyki Na stronie internetowej każdego użytkownika MSDocS znajduje się logo MSDocS, na które klikając można dostać się na stronę Wystąpienie o kartę : Url: Masz możliwość występowania o kartę tylko u firm, których nazwa figuruje w menu rozwijalnym Producent / dystrybutor. Po wypełnieniu formularza do kompetencji Klienta należy rozważenie na ile uzasadniona jest prośba. Jeżeli Klient uzna prośbę za uzasadnioną, i chce udostępnić karty charakterystyki, których dotyczy, to zapisuje Twoje dane wśród swoich partnerów oddaje do twojej dyspozycji karty charakterystyki, o których mowa. Uwagi: Wystąpienie o udostępnienie karty charakterystyki otrzymuje wyłącznie twój klient. Zarządzający systemem MSDocS nie posiada żadnego wpływu na przebieg rozpatrywania prośby, karta charakterystyki może być udostępniona wyłącznie przez właściciela karty.! Zgodnie z Generalnymi Warunkami Umowy umieszczenie logo MSDocS i odpowiednich odsyłaczy jest obowiązkiem każdego użytkownika MSDocS, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednie działanie systemu. Obszerniejsze informacje o elementach uzupełniających, które należy umieścić na stronie internetowej:

12 Usługi związane ze sporządzaniem i tłumaczeniem kart charakterystyki Następujące usługi są dostępne bezpośrednio w ramach systemu MSDocS, przy zapewnieniu szybkiej i prostej administracji: Tłumaczenie karty charakterystyki z profesjonalną rewizją tekstu (na 29 języków) Tłumaczenie karty charakterystyki bez profesjonalnej rewizji tekstu Rewizja, aktualizacja karty charakterystyki Dokonywanie ekspertyzy karty charakterystyki Stworzenie nowej karty charakterystyki Stworzenie uproszczonej karty (pracowniczej Zalety zapytania ofertowego, zamówienia zainicjowanego w ramach systemu MSDocS: Natychmiastowe otrzymanie żądanej oferty cenowej Nie jest konieczne wysyłanie kart charakterystyki do tłumaczenia em Zamówione karty charakterystyki przekazujemy także poprzez system MSDocS! Korzystanie z usług udostępniania i przechowywania kart charakterystyki MSDocS jest bezpłatne. Usługi związane ze sporządzaniem i tłumaczeniem kart charakterystyki są płatne! Zapytania ofertowe inicjowane w ramach systemu MSDocS nie obligują do zamówienia. Za zamówienie uważamy wyłącznie przyjęte oferty cenowe. W celu skorzystania z innych usług prosimy o posłużenie się danymi kontaktowymi znajdującymi się na naszej stronie internetowej, lub formularzami zapytania ofertowego. Inne usługi: Doradztwo, rejestracja REACH: Usługi GHS / CLP:

13 rysunek 2 1. Zaznaczenie kart charakterystyki do tłumaczenia 2. Poprzez kliknięcie na ikonę services można dostać się do interfejsu Zapytanie ofertowe (rysunek 2) 3. Wybranie z listy odpowiedniej usługi. O usługach nie znajdujących się na liście możesz dowiedzieć się z naszej strony internetowej. 4. Język podany w trakcie publikacji karty charakterystyki system przyjmuje za język źródłowy. W przypadku usługi tłumaczenia w menu rozwijalnym należy podać język docelowy. 5. W przypadku usługi Tłumaczenie, fachowa rewizja tekstu karty charakterystyki należy ustawić też kraj docelowy, gdyż na tej podstawie wiemy, odpowiednie przepisy prawne którego kraju musimy wziąć pod uwagę w trakcie fachowej rewizji tekstu. 6. Możliwość ustawienia innych parametrów.

14 Proces zapytania ofertowego i zamówienia on-line W trakcie pokazanych w poprzednich przykładach zapytań ofertowych nasz Klient otrzymuje ofertę cenową także em, oraz dostaje się ona do katalogu Karty pracy. Klikając na odsyłacz znajdujący się w u, lub na koncie MSDocS przy pomocy ikony oznaczonej strzałką istnieje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia oferty cenowej. Po zaakceptowaniu oferty cenowej zamówienie zostaje przeniesione do katalogu Zamówienie pod tym samym numerem rejestracyjnym. Administrator MSDocS em prześle potwierdzenie zamówienia i fakturę pro forma, które jednocześnie trafia do katalogu Potwierdzenie. Podobnie realizacja zamówienia pojawia się w formie a i w systemie MSDocS. Katalog Ordered files: Zamówione karty charakterystyki trafiają także do tego automatycznie powstającego katalogu, dzięki czemu łatwiej jest rejestrować nowo powstałe karty charakterystyki w już istniejącej strukturze katalogów.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYDACKSIAZKE.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WYDACKSIAZKE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.wydacksiazke.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 Katowice, czerwiec 2012 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 4 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 5 3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI... 7 4 KOMUNIKATY... 8 5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje

Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach Podręcznik użytkownika systemu - Instytucje Wprowadzenie do pracy Data dokumentu 02-2012 Przygotowany dla Biuro do spraw Substancji Chemicznych Autor

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Obsługa konta Sheepla zintegrowanego z platformą Shoper...4 3. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Serwis Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 4.0. Kadry i Płace

Podręcznik użytkownika wersja 4.0. Kadry i Płace Podręcznik użytkownika wersja 4.0 Kadry i Płace RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA RAKS 2000 1. Warunki Licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podręcznik użytkownika. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Podręcznik użytkownika Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie dla małych i średnich firm RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA RAKS 2000 1. Warunki

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.edu.pl USOS 5.3.1 Archiwum Prac Dyplomowych Podręcznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów Łukasz Karniewski Kamil Olszewski Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/PB/15 Zarządu BSZŁ w Łowiczu z dnia 16.06.2015 r. (Przewodnik dla klienta instytucjonalnego) http://www.bszl.com.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/PB/15 Zarządu BSZŁ w Łowiczu z dnia 16.06.2015 r. (Przewodnik dla klienta instytucjonalnego) http://www.bszl.com. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/PB/15 Zarządu BSZŁ w Łowiczu z dnia 16.06.2015 r. 100% polskiego kapitału Internet Banking dla Firm w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu (Przewodnik dla klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Korporacja 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Korporacja 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt

Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt Witaj w Instrukcji Obsługi mytnt Instrukcja ta ma za zadanie zapoznać Cię z mytnt. Wskaże Ci podstawowe kroki, które musisz wykonać, aby wysłać przesyłkę oraz kilka zalet, które sprawiają, że mytnt jest

Bardziej szczegółowo

Załączniku nr 5 do OPZ. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej

Załączniku nr 5 do OPZ. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej Załączniku nr 5 do OPZ Aplikacja Dostępowa systemu 1.1 Informacje ogólne Przeznaczeniem Aplikacji Dostępowej jest zapewnienie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE.... 3 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.... 4 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-14 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.2. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.2. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.2 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

4TimeWeb Short Manual. 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja

4TimeWeb Short Manual. 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja 4TimeWeb Short Manual 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja 4TimeWeb Short Manual 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryja Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tego opracowania nie może być w jakikolwiek sposób

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Użytkownika

ipko biznes Przewodnik Użytkownika ipko biznes Przewodnik Użytkownika SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 5 System bankowości internetowej ipko Biznes... 5 Obsługa tokena sprzętowego... 5 Obsługa tokena mobilnego... 6 Korzystanie z aplikacji

Bardziej szczegółowo