Using ADOBE READER X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Using ADOBE READER X"

Transkrypt

1 Using ADOBE READER X

2 Prawa autorskie 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. This user guide is protected under copyright law, furnished for informational use only, is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the informational content contained in this guide. This user guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the user guide; and (2) any reuse or distribution of the user guide contains a notice that use of the user guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit

3 iii Spis treści Rozdział 1: Adobe Reader X informacje Tryb chroniony (Windows) Komunikaty Adobe Rozdział 2: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF Wypełnianie formularzy Podpisywanie pliku PDF Udostępnianie dokumentów Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online Komentowanie plików PDF Udział w recenzji Rozdział 3: Adobe Reader wskazówki Otwieranie i zapisywanie plików PDF Wyświetlanie obrazów i modeli 3D Drukowanie Komentowanie Wypełnianie formularzy Dostępność Rozdział 4: Obsługa na platformach UNIX

4 1 Rozdział 1: Adobe Reader X informacje Program Adobe Reader pozwala otwierać i korzystać z plików formacie Adobe PDF utworzonych w programie Adobe Acrobat. W programie Reader nie jest możliwe tworzenie plików PDF, jednak umożliwia on ich wyświetlanie, drukowanie oraz zarządzanie nimi. Po otwarciu pliku PDF w programie Reader możesz skorzystać z różnych narzędzi, które pomogą Ci szybko wyszukać informacje. W przypadku otrzymania formularza PDF użytkownik ma możliwość wypełnienia go w trybie online i przesłania w formie elektronicznej. W przypadku otrzymania zaproszenia do recenzji pliku PDF, można skorzystać z narzędzi do komentowania i oznaczania w celu dodania adnotacji. Narzędzia multimedialne programu Reader pozwalają na odtwarzanie treści wideo oraz muzyki zawartych w pliku PDF. Jeśli plik PDF zawiera poufne dane, można go podpisać cyfrowo lub nadać odpowiedni certyfikat. Więcej informacji: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? na stronie 3 Adobe Reader wskazówki na stronie 7 Obsługa na platformach UNIX na stronie 11 Tryb chroniony (Windows) Domyślnie, program Adobe Reader X uruchamia się w trybie chronionym, co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa. W trybie chronionym dokumenty PDF zawierające złośliwy kod nie mogą uruchamiać dowolnych plików wykonawczych ani zapisywać danych w folderach systemowych lub rejestrze systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Introducing Adobe Reader protected mode. Aby sprawdzić stan trybu chronionego, wybierz polecenie Plik > Właściwości > Zaawansowane > Tryb chroniony. Tryb chroniony jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć tryb chroniony: 1 Wybierz polecenie Edycja > Preferencje. Wyświetlone zostanie okno dialogowe preferencji. 2 Wybierz kategorię Ogólne. 3 Odznacz opcję Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania. Komunikaty Adobe Kategoria Ogólne oferuje m.in. opcję zezwalania firmie Adobe na wyświetlanie komunikatów marketingowych podczas pracy z programem. Użytkownik może sam zdecydować, czy chce otrzymywać komunikaty marketingowe. Uwaga: Nie można wyłączyć komunikatów o transakcjach, przyspieszających działanie usługi Adobe Online Service. 1 Otwórz okno dialogowe Preferencje. (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje. (Mac OS) Wybierz polecenie Adobe Reader > Preferencje. 2 Wybierz kategorię Ogólne.

5 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader X informacje 2 3 W sekcji Komunikaty Adobe wybierz opcje wedle uznania. Pokazuj komunikaty przy uruchamianiu programu Reader Zezwala na wyświetlanie komunikatów od firmy Adobe na ekranie powitalnym podczas uruchamiania aplikacji bez otwierania dokumentu. Kliknij wybrany komunikat, aby wyświetlić informacje dotyczące funkcji, uaktualnień lub usług online, bądź też aby otworzyć dany element w aplikacji, np. na pasku zadań. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zablokować wyświetlanie komunikatów marketingowych w produkcie. Nie pokazuj komunikatów podczas wyświetlania dokumentu Blokuje wyświetlanie komunikatów marketingowych od firmy w lewym dolnym rogu aplikacji. Kliknij przycisk zamykania, aby zamknąć komunikat. Komunikat zniknie samoczynnie, jeśli nie podejmiesz żadnej czynności. Aby włączyć komunikaty marketingowe, pozostaw pole wyboru niezaznaczone.

6 3 Rozdział 2: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? Więcej informacji dotyczących wykorzystywania programu Reader do codziennych zadań: Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF na stronie 3 Wypełnianie formularzy na stronie 4 Podpisywanie pliku PDF na stronie 4 Udostępnianie dokumentów na stronie 5 Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online na stronie 5 Udział w recenzji na stronie 5 Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF Zapisz Zapisanie kopii pliku PDF lub portfolio PDF jest możliwe tylko wówczas, gdy zezwolił na to autor pliku. Autorzy plików PDF mogą zezwolić odbiorcom plików na zapisywanie dokumentów, włączając funkcję zapisywania lokalnego. Najczęściej jednak autorzy plików PDF nie włączają tej opcji. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz polecenie Plik > Zapisz, aby zapisać plik PDF. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > PDF, aby utworzyć kopię pliku PDF. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Tekst, aby zapisać plik PDF jako dostępny tekst. Widok Na pasku narzędziowym programu Reader możesz użyć narzędzi powiększania, menu powiększania oraz narzędzi dopasowywania, aby odpowiednio powiększyć lub zmniejszyć stronę. Aby zmienić opcje wyświetlania strony, skorzystaj z opcji dostępnych w menu Widok > Wyświetlanie strony. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie stron pliku PDF Pomocy programu Acrobat. Wyszukiwanie informacji w pliku PDF Aby przeszukać zawartość strony, w tym warstwy, pola formularza, adnotacje, zakładki oraz podpisy elektroniczne, skorzystaj z opcji Znajdź (Edycja > Znajdź) lub okna wyszukiwania (Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane).

7 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 4 Wyświetlanie i wyszukiwanie w portfolio PDF Portfolio PDF jest zbiorem plików w różnych formatach, utworzonych w różnych aplikacjach. W celu wyszukania informacji w portfolio PDF można skorzystać z narzędzi wyszukiwania programu Reader. Wpisz wyszukiwany tekst w pole Szukaj na pasku narzędziowym portfolio PDF. Wyniki wyszukiwania obejmują wszystkie pliki, w których znaleziono szukany tekst. Aby zobaczyć wyniki dotyczące plików PDF w kontekście, rozwiń listę. Kliknij wynik wyszukiwania, aby przejść do położenia tekstu w pliku PDF. W przypadku innych typów plików kliknij polecenie Otwórz, a następnie wyszukaj plik. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przeszukiwanie portfolio PDF Pomocy programu Acrobat. Wypełnianie formularzy Wypełnianie, zapisywanie oraz elektroniczne przesyłanie formularzy jest możliwe nawet na urządzeniach mobilnych. Rozpocznij od wybrania narzędzia Rączka lub Zaznaczanie. Kiedy kursor znajduje się nad interaktywnym polem formularza, zmienia kształt na jedną z następujących ikon: Narzędzia Palec wskazujący lub Zaawansowana rączka wskazująca pojawiają się, kiedy kursor znajdzie się wskaźnik znajdzie się nad przyciskiem, przyciskiem opcji, polem wyboru lub pozycją na liście. Narzędzie zaznaczanie pojawia się, kiedy możliwe jest zaznaczenie pozycji na liście. Narzędzie I-beam pojawia się, kiedy możliwe jest wpisanie tekstu do pola formularza. Klawisz Tab na klawiaturze pozwala przechodzić pomiędzy polami formularza. Aby usunąć wpis, naciśnij klawisz Esc. Po zakończeniu wypełniania formularza, kliknij przycisk Wyślij. Jeśli autor pliku PDF włączył funkcję zapisywania lokalnego, możesz także wybrać polecenie Plik > Zapisz jako, aby zmienić nazwę pliku i zapisać go wraz z wypełnionymi danymi, bez wysyłania. Uwaga: Włączenie funkcji Autowypełnianie, dostępnej w oknie Preferencje, w sekcji Formularze, ułatwia wypełnianie formularzy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wypełnianie i przesyłanie formularzy PDF Pomocy programu Acrobat. Podpisywanie pliku PDF Podpisanie pliku PDF stanowi potwierdzenie dla nadawcy, że plik PDF dotarł do właściwego odbiorcy. W programie Reader można podpisywać wyłącznie pliki PDF uprawnione do wykorzystywania w programie Reader. (W programie Acrobat: Plik > Zapisz jako > Reader Extended PDF > Włącz funkcje dodatkowe) 1 Wybierz polecenie Narzędzia > Funkcje rozszerzone > Podpisz dokument. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć miejsce na podpis, a następnie uzupełnij okno dialogowe Podpisz dokument. Użyj opcji Podgląd dokumentu, aby wyświetlić i podpisać dokument w statycznym i bezpiecznym stanie. Treści dynamiczne, jak multimedia i skrypty JavaScript, są zablokowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podpisywanie w trybie Podglądu dokumentu Pomocy programu Acrobat.

8 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 5 Udostępnianie dokumentów Możesz użyć programu Adobe Reader, aby udostępniać dokumenty innym osobom. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Udostępnianie plików z witryny Acrobat.com przy pomocy usługi SendNow Online oraz Udostępnianie plików za pośrednictwem poczty Pomocy programu Acrobat. Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online Usługa internetowa CreatePDF Online jest dostępna za pośrednictwem witryny Acrobat.com i oferuje łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia i udostępniania plików PDF. 1 Kliknij ikonę Adobe CreatePDF online na pasku narzędziowym. Możesz także kliknąć polecenie Udostępnij > Utwórz pliki PDF. 2 Kliknij Dodaj plik i przejdź do lokalizacji pliku, który ma zostać przekonwertowany na PDF. 3 Kliknij przycisk Konwertuj. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Komentowanie plików PDF Program Reader umożliwia komentowanie plików PDF. Domyślnie, dostępne są narzędzia Notatka i Podświetl tekst. W programie Reader narzędzia adnotacji oraz znaczniki rysunkowe są dostępne wyłącznie w przypadku plików z włączonymi uprawnieniami do użytkowania w programie Reader. (W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Reader Extended PDF > Włącz funkcje dodatkowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Komentowanie Pomocy programu Acrobat. Narzędzia Notatka i Podświetlanie tekstu Udział w recenzji Po otrzymaniu pliku PDF do recenzji, możesz dodać do niego adnotacje, korzystając z narzędzi do komentowania i oznaczania. Funkcje te są dostępne wyłącznie wtedy, gdy autor pliku PDF włączył funkcję komentowania. Narzędzi do komentowania i oznaczania można także używać do zwracania własnych komentarzy autorowi pliku.

9 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 6 A B C D E F G H I J K Pasek narzędziowy Znaczniki rysunkowe A. Dodaj pole tekstowe B. Dodaj dymek tekstowy C. Rysuj linię D. Rysuj strzałkę E. Rysuj owal F. Rysuj prostokąt G. Rysuj chmurkę H. Rysuj wielokąt I. Rysuj linie połączone J. Rysuj kształt dowolny K. Wymaż kształt dowolny Odpowiadanie na komentarze Istnieją dwa sposoby odpowiadania na komentarze: Otwórz wyskakującą notatkę i wybierz z menu opcję Odpowiedz. Na liście komentarzy zaznacz wybrany komentarz, a następnie z menu opcji wybierz Odpowiedz. Aby usunąć odpowiedź, kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz Usuń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiadanie na komentarze Pomocy programu Acrobat. Zatwierdzanie lub odrzucanie plików PDF W przypadku prośby o zatwierdzenie pliku PDF, otrzymasz wiadomość zawierającą instrukcje krok po kroku dotyczące recenzji pliku PDF. Ponadto, w górnej części pliku PDF wyświetlana jest paleta Stemple oraz pasek komunikatów dokumentu. Aby zatwierdzić lub odrzucić dokument, postępuj zgodnie z instrukcjami i skorzystaj z narzędzi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Udział w procesie zatwierdzania Pomocy programu Acrobat. Śledzenie recenzji Aby śledzić recenzję dokumentu lub wyświetlić jej stan, wybierz polecenie Widok > Moduł śledzący. Moduł śledzący wyświetla uczestników recenzji oraz liczbę komentarzy opublikowanych przez każdą osobę. W lewej części modułu śledzącego są widoczne wszystkie dokumenty PDF w zarządzanych recenzjach. Panel informacyjny po prawej stronie zawiera listę dat i godzin wysłania dokumentów PDF oraz listę zaproszonych recenzentów. Łącza do udostępnionych plików PDF zawierają dodatkowe informacje, m.in. o terminie ostatecznym (jeżeli został ustawiony) oraz liczbie komentarzy każdego z recenzentów. Usunięcie łącza w module śledzącym nie powoduje usunięcia pliku PDF. W sekcji Ostatnie uaktualnienia znajduje się podsumowanie ostatnich zmian w recenzjach.

10 7 Rozdział 3: Adobe Reader wskazówki Otwieranie i zapisywanie plików PDF Nie mogę otworzyć pliku PDF W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego otwarcia należy podać odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument posiada ograniczone funkcje, narzędzia oraz pozycje menu z nimi związane są nieaktywne (wyszarzone) w programie Reader. W przypadku problemów z otwieraniem pliku PDF lub ograniczeń związanych z korzystaniem z niektórych funkcji należy skontaktować się z autorem pliku. Przy próbie otwarcia pliku PDF wyświetlany jest komunikat o błędzie Jeśli wyświetlany jest komunikat o treści Jedno lub więcej rozszerzeń Adobe PDF jest wyłączonych, w celu rozwiązania problemu należy wykonać poniższe czynności. 1 W panelu sterowania otwórz Opcje internetowe, a następnie przejdź do karty Zaawansowane. 2 Zaznacz pole wyboru obok opcji Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm. 3 Kliknij OK, a następnie uruchom ponownie komputer. Nie mogę zapisać pliku PDF Zapisanie kopii pliku PDF lub portfolio PDF jest możliwe tylko wówczas, gdy zezwolił na to autor pliku. Autorzy plików PDF mogą zezwolić odbiorcom plików na zapisywanie dokumentów, włączając funkcję zapisywania lokalnego. Najczęściej jednak autorzy plików PDF nie włączają tej opcji. Wyświetlanie obrazów i modeli 3D Jak skopiować obrazy z pliku PDF? Aby skopiować obrazy z pliku PDF, należy skorzystać z narzędzia Zdjęcie. 1 Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie. 2 Przeciągnij ramkę wokół obrazu, który chcesz skopiować, a następnie zwolnij przycisk myszy. Zaznaczenie jest automatycznie kopiowane do schowka, po czym można skorzystać z polecenia Edycja > Wklej w innej aplikacji, aby wkleić skopiowany obraz do innego dokumentu. Obrazy w pliku PDF są niewidoczne W oknie dialogowym Preferencje wybierz pozycję Wyświetlanie strony, a następnie zaznacz opcję Pokaż duże obrazy.

11 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 8 Jak przesuwać lub obracać modele 3D? Po kliknięciu modelu 3D wyświetlany jest pasek narzędziowy 3D. Kliknij strzałkę obok narzędzia obracania, aby wyświetlić wszystkie trójwymiarowe narzędzia nawigacji dostępne w programie Reader. Drukowanie Dlaczego nie można wydrukować dokumentu? W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego wydrukowania należy wprowadzić odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument posiada ograniczenia dotyczące drukowania, należy skontaktować się z jego autorem. Czy można drukować wielkoformatowe pliki PDF? W przypadku dokumentów przekraczających standardowe rozmiary stron obsługiwane przez drukarkę, w menu Skalowanie strony (okno dialogowe Drukuj) należy wybrać opcję Podziel duże strony lub Podziel wszystkie strony. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Drukowanie zbyt dużych dokumentów Pomocy programu Acrobat. Komentowanie Czy można komentować pliki PDF? Domyślnie program Reader umożliwia dodawanie notatek oraz podświetlanie tekstu w dokumentach PDF. W przypadku dokumentów Extended PDF oraz dokumentów PDF poddawanych recenzji dostępne są dodatkowe narzędzia związane z adnotacjami oraz znaczniki rysunkowe. Czy można odzyskać zmiany utracone w wyniku nieoczekiwanego zakończenia pracy komputera? Funkcją zapobiegającą utracie danych w wyniku nieoczekiwanych przerw w pracy jest funkcja zapisywania automatycznego. 1 Otwórz plik, który był opracowywany przed wystąpieniem przerwy w pracy komputera. 2 Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Tak, aby otworzyć plik lub pliki, które zostały zapisane automatycznie. Jeśli przed przerwą w pracy otwartych było kilka plików, program Reader otworzy je wszystkie. 3 Zapisz plik lub pliki pod nazwami zgodnymi z nazwami plików oryginalnych. Jeśli funkcja automatycznego zapisywania była wyłączona, możesz uruchomić ją ponownie w oknie dialogowym preferencji. Wybierz pozycję Dokumenty po lewej, a następnie zaznacz opcję Automatycznie zapisuj zmiany do pliku tymczasowego co XX minut. W polu minut podaj częstotliwość zapisu plików.

12 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 9 Jak usunąć komentarze recenzji? W przypadku usunięcia komentarza, do którego dodano odpowiedź, usunięty zostaje wyłącznie komentarz. Pierwsza odpowiedź zostaje przesunięta na początek wątku. Wyświetlanie tych odpowiedzi może być utrudnione. Odpowiedzi można usunąć, wykorzystując jedną z poniższych metod: W wyskakującym okienku komunikatu kliknij odpowiedź prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń tę odpowiedź. Zaznacz odpowiedź na liście komentarzy, a następnie kliknij ikonę Usuń na jej pasku narzędziowym. Wypełnianie formularzy Dlaczego nie można zapisać wypełnionego formularza? Wypełnionych formularzy nie można zapisywać, o ile nie zezwolił na to autor. Po otwarciu formularza w programie Adobe Reader uprawnienia do jego użytkowania można sprawdzić w obszarze powiadomień znajdującym się na górze formularza. Aby dokonać zmian w uprawnieniach, należy skontaktować się z autorem formularza. Jak usunąć wpisy z listy Autowypełnianie? W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Formularze po lewej stronie. W sekcji Autowypełnianie zaznacz opcję Edytuj listę wpisów, a następnie usuń lub zmień niepożądane wyrazy. Dostępność Jakie są klawiaturowe alternatywy dla operacji wykonywanych przy pomocy myszy? Programy Reader i Acrobat korzystają z tego samego zestawu skrótów klawiaturowych. Pełną listę skrótów można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe Pomocy programu Acrobat. Czy jest możliwe czytanie dokumentu PDF przy pomocy czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego? Aby skonfigurować program Reader do korzystania z czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego, należy skorzystać z narzędzia Asystent konfiguracji dostępności. Wybierz polecenie Edycja > Dostępność > Asystent konfiguracji, a następnie wybierz żądane opcje na każdym z ekranów asystenta. Jak wlać ponownie tekst w pliku PDF? Ponowne wlanie tekstu w pliku PDF pozwala na tymczasowe przedstawienie go w formie pojedynczej kolumny o szerokości panelu dokumentu. Widok ten ułatwia czytanie dokumentu. Aby wlać tekst ponownie, wybierz polecenie Widok > Powiększanie > Wlej tekst ponownie.

13 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 10 W większości przypadków, w widoku ponownego wlania tekstu widoczny jest tylko tekst do czytania. Tekstu nie da się wlać ponownie w formularzach, komentarzach, polach zawierających podpis cyfrowy oraz tzw. artefaktach na stronie, takich jak numery stron, nagłówki i stopki. Na stronach zawierających zarówno tekst do odczytu, jak i pola formularza lub podpisu cyfrowego nie można zastosować funkcji ponownego wlewania tekstu. Teksty pionowe są zawijane w poziomie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odczyt plików PDF z funkcjami ponownego wlania tekstu i dostępności Pomocy programu Acrobat. Uwaga: Dokument w widoku Ponowne wlanie tekstu nie może być zapisywany, edytowany lub drukowany.

14 11 Rozdział 4: Obsługa na platformach UNIX Program jest dostępny dla platform Linux i Solaris z drobnymi różnicami. Niektóre funkcje programu są niedostępne, jak np. współpraca i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym, współpraca podczas spotkań online, powiadamianie o komentarzach w zasobniku systemowym oraz narzędzie do wyszukiwania lokalizacji geograficznych. Program Reader dla platformy UNIX oferuje jednak kilka dodatkowych funkcji, w tym m.in.: Wyświetlanie kilku dokumentów w pojedynczym oknie programu Reader dzięki wykorzystaniu kart ułatwiających nawigację. Odłączanie lub zmiana układu kart przy pomocy przeciągania ich w nowe miejsce w tym samym lub w różnych oknach programu Reader. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dokumenty, aby edytować preferencje ustawień kart, w tym przełączanie do trybu bez kart. Wybierz polecenie Plik > Wczytaj ponownie, aby zastąpić otwarty plik PDF inną wersją. Przykład: Jeśli aplikacja zewnętrzna dokona zmian w otwartym pliku PDF, polecenie Wczytaj ponownie zamyka bieżącą wersję pliku i otwiera wersję zaktualizowaną. Jeśli zmian w otwartym pliku dokona sam użytkownik, polecenie Wczytaj ponownie pozwala zapisać lub anulować zmiany, a następnie przywrócić poprzednią wersję pliku. Użyj polecenia man acroread, aby wyświetlić stronę man programu Reader. W wierszu poleceń uruchom polecenie acroread -help, aby wyświetlić pełną listę opcji wiersza poleceń.

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Spis treści Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nawigacja. Drukowanie Kliknij ikonę, aby uzyskać dalsze informacje: Obsługa papieru Wyświetlanie dokumentacji online. Konserwacja

Nawigacja. Drukowanie Kliknij ikonę, aby uzyskać dalsze informacje: Obsługa papieru Wyświetlanie dokumentacji online. Konserwacja Kliknij ikonę, aby uzyskać dalsze informacje: 1 Wyświetlanie dokumentacji online Wyszukiwanie w dokumentacji online Drukowanie dokumentacji online 2 Drukowanie Wyświetlanie dokumentacji online Temat Kliknij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym powszechnie stosowanym przez programistów internetowych. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane)

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Uwagi Komisji: 1. Opisy defektów zostały uspójnione i zmienione dla poprawienia czytelności. 2. Część defektów została połączona w jedno zgłoszenie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Program Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Informacje o programie Cisco Unity Connection

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo