Using ADOBE READER X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Using ADOBE READER X"

Transkrypt

1 Using ADOBE READER X

2 Prawa autorskie 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. This user guide is protected under copyright law, furnished for informational use only, is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in the informational content contained in this guide. This user guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the user guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the user guide; and (2) any reuse or distribution of the user guide contains a notice that use of the user guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit

3 iii Spis treści Rozdział 1: Adobe Reader X informacje Tryb chroniony (Windows) Komunikaty Adobe Rozdział 2: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF Wypełnianie formularzy Podpisywanie pliku PDF Udostępnianie dokumentów Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online Komentowanie plików PDF Udział w recenzji Rozdział 3: Adobe Reader wskazówki Otwieranie i zapisywanie plików PDF Wyświetlanie obrazów i modeli 3D Drukowanie Komentowanie Wypełnianie formularzy Dostępność Rozdział 4: Obsługa na platformach UNIX

4 1 Rozdział 1: Adobe Reader X informacje Program Adobe Reader pozwala otwierać i korzystać z plików formacie Adobe PDF utworzonych w programie Adobe Acrobat. W programie Reader nie jest możliwe tworzenie plików PDF, jednak umożliwia on ich wyświetlanie, drukowanie oraz zarządzanie nimi. Po otwarciu pliku PDF w programie Reader możesz skorzystać z różnych narzędzi, które pomogą Ci szybko wyszukać informacje. W przypadku otrzymania formularza PDF użytkownik ma możliwość wypełnienia go w trybie online i przesłania w formie elektronicznej. W przypadku otrzymania zaproszenia do recenzji pliku PDF, można skorzystać z narzędzi do komentowania i oznaczania w celu dodania adnotacji. Narzędzia multimedialne programu Reader pozwalają na odtwarzanie treści wideo oraz muzyki zawartych w pliku PDF. Jeśli plik PDF zawiera poufne dane, można go podpisać cyfrowo lub nadać odpowiedni certyfikat. Więcej informacji: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? na stronie 3 Adobe Reader wskazówki na stronie 7 Obsługa na platformach UNIX na stronie 11 Tryb chroniony (Windows) Domyślnie, program Adobe Reader X uruchamia się w trybie chronionym, co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa. W trybie chronionym dokumenty PDF zawierające złośliwy kod nie mogą uruchamiać dowolnych plików wykonawczych ani zapisywać danych w folderach systemowych lub rejestrze systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Introducing Adobe Reader protected mode. Aby sprawdzić stan trybu chronionego, wybierz polecenie Plik > Właściwości > Zaawansowane > Tryb chroniony. Tryb chroniony jest domyślnie włączony. Aby wyłączyć tryb chroniony: 1 Wybierz polecenie Edycja > Preferencje. Wyświetlone zostanie okno dialogowe preferencji. 2 Wybierz kategorię Ogólne. 3 Odznacz opcję Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania. Komunikaty Adobe Kategoria Ogólne oferuje m.in. opcję zezwalania firmie Adobe na wyświetlanie komunikatów marketingowych podczas pracy z programem. Użytkownik może sam zdecydować, czy chce otrzymywać komunikaty marketingowe. Uwaga: Nie można wyłączyć komunikatów o transakcjach, przyspieszających działanie usługi Adobe Online Service. 1 Otwórz okno dialogowe Preferencje. (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje. (Mac OS) Wybierz polecenie Adobe Reader > Preferencje. 2 Wybierz kategorię Ogólne.

5 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader X informacje 2 3 W sekcji Komunikaty Adobe wybierz opcje wedle uznania. Pokazuj komunikaty przy uruchamianiu programu Reader Zezwala na wyświetlanie komunikatów od firmy Adobe na ekranie powitalnym podczas uruchamiania aplikacji bez otwierania dokumentu. Kliknij wybrany komunikat, aby wyświetlić informacje dotyczące funkcji, uaktualnień lub usług online, bądź też aby otworzyć dany element w aplikacji, np. na pasku zadań. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zablokować wyświetlanie komunikatów marketingowych w produkcie. Nie pokazuj komunikatów podczas wyświetlania dokumentu Blokuje wyświetlanie komunikatów marketingowych od firmy w lewym dolnym rogu aplikacji. Kliknij przycisk zamykania, aby zamknąć komunikat. Komunikat zniknie samoczynnie, jeśli nie podejmiesz żadnej czynności. Aby włączyć komunikaty marketingowe, pozostaw pole wyboru niezaznaczone.

6 3 Rozdział 2: Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? Więcej informacji dotyczących wykorzystywania programu Reader do codziennych zadań: Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF na stronie 3 Wypełnianie formularzy na stronie 4 Podpisywanie pliku PDF na stronie 4 Udostępnianie dokumentów na stronie 5 Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online na stronie 5 Udział w recenzji na stronie 5 Wyświetlanie i wyszukiwanie w plikach PDF Zapisz Zapisanie kopii pliku PDF lub portfolio PDF jest możliwe tylko wówczas, gdy zezwolił na to autor pliku. Autorzy plików PDF mogą zezwolić odbiorcom plików na zapisywanie dokumentów, włączając funkcję zapisywania lokalnego. Najczęściej jednak autorzy plików PDF nie włączają tej opcji. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz polecenie Plik > Zapisz, aby zapisać plik PDF. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > PDF, aby utworzyć kopię pliku PDF. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Tekst, aby zapisać plik PDF jako dostępny tekst. Widok Na pasku narzędziowym programu Reader możesz użyć narzędzi powiększania, menu powiększania oraz narzędzi dopasowywania, aby odpowiednio powiększyć lub zmniejszyć stronę. Aby zmienić opcje wyświetlania strony, skorzystaj z opcji dostępnych w menu Widok > Wyświetlanie strony. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyświetlanie stron pliku PDF Pomocy programu Acrobat. Wyszukiwanie informacji w pliku PDF Aby przeszukać zawartość strony, w tym warstwy, pola formularza, adnotacje, zakładki oraz podpisy elektroniczne, skorzystaj z opcji Znajdź (Edycja > Znajdź) lub okna wyszukiwania (Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane).

7 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 4 Wyświetlanie i wyszukiwanie w portfolio PDF Portfolio PDF jest zbiorem plików w różnych formatach, utworzonych w różnych aplikacjach. W celu wyszukania informacji w portfolio PDF można skorzystać z narzędzi wyszukiwania programu Reader. Wpisz wyszukiwany tekst w pole Szukaj na pasku narzędziowym portfolio PDF. Wyniki wyszukiwania obejmują wszystkie pliki, w których znaleziono szukany tekst. Aby zobaczyć wyniki dotyczące plików PDF w kontekście, rozwiń listę. Kliknij wynik wyszukiwania, aby przejść do położenia tekstu w pliku PDF. W przypadku innych typów plików kliknij polecenie Otwórz, a następnie wyszukaj plik. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przeszukiwanie portfolio PDF Pomocy programu Acrobat. Wypełnianie formularzy Wypełnianie, zapisywanie oraz elektroniczne przesyłanie formularzy jest możliwe nawet na urządzeniach mobilnych. Rozpocznij od wybrania narzędzia Rączka lub Zaznaczanie. Kiedy kursor znajduje się nad interaktywnym polem formularza, zmienia kształt na jedną z następujących ikon: Narzędzia Palec wskazujący lub Zaawansowana rączka wskazująca pojawiają się, kiedy kursor znajdzie się wskaźnik znajdzie się nad przyciskiem, przyciskiem opcji, polem wyboru lub pozycją na liście. Narzędzie zaznaczanie pojawia się, kiedy możliwe jest zaznaczenie pozycji na liście. Narzędzie I-beam pojawia się, kiedy możliwe jest wpisanie tekstu do pola formularza. Klawisz Tab na klawiaturze pozwala przechodzić pomiędzy polami formularza. Aby usunąć wpis, naciśnij klawisz Esc. Po zakończeniu wypełniania formularza, kliknij przycisk Wyślij. Jeśli autor pliku PDF włączył funkcję zapisywania lokalnego, możesz także wybrać polecenie Plik > Zapisz jako, aby zmienić nazwę pliku i zapisać go wraz z wypełnionymi danymi, bez wysyłania. Uwaga: Włączenie funkcji Autowypełnianie, dostępnej w oknie Preferencje, w sekcji Formularze, ułatwia wypełnianie formularzy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wypełnianie i przesyłanie formularzy PDF Pomocy programu Acrobat. Podpisywanie pliku PDF Podpisanie pliku PDF stanowi potwierdzenie dla nadawcy, że plik PDF dotarł do właściwego odbiorcy. W programie Reader można podpisywać wyłącznie pliki PDF uprawnione do wykorzystywania w programie Reader. (W programie Acrobat: Plik > Zapisz jako > Reader Extended PDF > Włącz funkcje dodatkowe) 1 Wybierz polecenie Narzędzia > Funkcje rozszerzone > Podpisz dokument. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć miejsce na podpis, a następnie uzupełnij okno dialogowe Podpisz dokument. Użyj opcji Podgląd dokumentu, aby wyświetlić i podpisać dokument w statycznym i bezpiecznym stanie. Treści dynamiczne, jak multimedia i skrypty JavaScript, są zablokowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Podpisywanie w trybie Podglądu dokumentu Pomocy programu Acrobat.

8 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 5 Udostępnianie dokumentów Możesz użyć programu Adobe Reader, aby udostępniać dokumenty innym osobom. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Udostępnianie plików z witryny Acrobat.com przy pomocy usługi SendNow Online oraz Udostępnianie plików za pośrednictwem poczty Pomocy programu Acrobat. Tworzenie plików PDF przy pomocy usługi CreatePDF Online Usługa internetowa CreatePDF Online jest dostępna za pośrednictwem witryny Acrobat.com i oferuje łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia i udostępniania plików PDF. 1 Kliknij ikonę Adobe CreatePDF online na pasku narzędziowym. Możesz także kliknąć polecenie Udostępnij > Utwórz pliki PDF. 2 Kliknij Dodaj plik i przejdź do lokalizacji pliku, który ma zostać przekonwertowany na PDF. 3 Kliknij przycisk Konwertuj. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Komentowanie plików PDF Program Reader umożliwia komentowanie plików PDF. Domyślnie, dostępne są narzędzia Notatka i Podświetl tekst. W programie Reader narzędzia adnotacji oraz znaczniki rysunkowe są dostępne wyłącznie w przypadku plików z włączonymi uprawnieniami do użytkowania w programie Reader. (W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Zapisz jako > Reader Extended PDF > Włącz funkcje dodatkowe). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Komentowanie Pomocy programu Acrobat. Narzędzia Notatka i Podświetlanie tekstu Udział w recenzji Po otrzymaniu pliku PDF do recenzji, możesz dodać do niego adnotacje, korzystając z narzędzi do komentowania i oznaczania. Funkcje te są dostępne wyłącznie wtedy, gdy autor pliku PDF włączył funkcję komentowania. Narzędzi do komentowania i oznaczania można także używać do zwracania własnych komentarzy autorowi pliku.

9 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Jakie możliwości oferuje program Adobe Reader? 6 A B C D E F G H I J K Pasek narzędziowy Znaczniki rysunkowe A. Dodaj pole tekstowe B. Dodaj dymek tekstowy C. Rysuj linię D. Rysuj strzałkę E. Rysuj owal F. Rysuj prostokąt G. Rysuj chmurkę H. Rysuj wielokąt I. Rysuj linie połączone J. Rysuj kształt dowolny K. Wymaż kształt dowolny Odpowiadanie na komentarze Istnieją dwa sposoby odpowiadania na komentarze: Otwórz wyskakującą notatkę i wybierz z menu opcję Odpowiedz. Na liście komentarzy zaznacz wybrany komentarz, a następnie z menu opcji wybierz Odpowiedz. Aby usunąć odpowiedź, kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz Usuń. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiadanie na komentarze Pomocy programu Acrobat. Zatwierdzanie lub odrzucanie plików PDF W przypadku prośby o zatwierdzenie pliku PDF, otrzymasz wiadomość zawierającą instrukcje krok po kroku dotyczące recenzji pliku PDF. Ponadto, w górnej części pliku PDF wyświetlana jest paleta Stemple oraz pasek komunikatów dokumentu. Aby zatwierdzić lub odrzucić dokument, postępuj zgodnie z instrukcjami i skorzystaj z narzędzi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Udział w procesie zatwierdzania Pomocy programu Acrobat. Śledzenie recenzji Aby śledzić recenzję dokumentu lub wyświetlić jej stan, wybierz polecenie Widok > Moduł śledzący. Moduł śledzący wyświetla uczestników recenzji oraz liczbę komentarzy opublikowanych przez każdą osobę. W lewej części modułu śledzącego są widoczne wszystkie dokumenty PDF w zarządzanych recenzjach. Panel informacyjny po prawej stronie zawiera listę dat i godzin wysłania dokumentów PDF oraz listę zaproszonych recenzentów. Łącza do udostępnionych plików PDF zawierają dodatkowe informacje, m.in. o terminie ostatecznym (jeżeli został ustawiony) oraz liczbie komentarzy każdego z recenzentów. Usunięcie łącza w module śledzącym nie powoduje usunięcia pliku PDF. W sekcji Ostatnie uaktualnienia znajduje się podsumowanie ostatnich zmian w recenzjach.

10 7 Rozdział 3: Adobe Reader wskazówki Otwieranie i zapisywanie plików PDF Nie mogę otworzyć pliku PDF W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego otwarcia należy podać odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument posiada ograniczone funkcje, narzędzia oraz pozycje menu z nimi związane są nieaktywne (wyszarzone) w programie Reader. W przypadku problemów z otwieraniem pliku PDF lub ograniczeń związanych z korzystaniem z niektórych funkcji należy skontaktować się z autorem pliku. Przy próbie otwarcia pliku PDF wyświetlany jest komunikat o błędzie Jeśli wyświetlany jest komunikat o treści Jedno lub więcej rozszerzeń Adobe PDF jest wyłączonych, w celu rozwiązania problemu należy wykonać poniższe czynności. 1 W panelu sterowania otwórz Opcje internetowe, a następnie przejdź do karty Zaawansowane. 2 Zaznacz pole wyboru obok opcji Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm. 3 Kliknij OK, a następnie uruchom ponownie komputer. Nie mogę zapisać pliku PDF Zapisanie kopii pliku PDF lub portfolio PDF jest możliwe tylko wówczas, gdy zezwolił na to autor pliku. Autorzy plików PDF mogą zezwolić odbiorcom plików na zapisywanie dokumentów, włączając funkcję zapisywania lokalnego. Najczęściej jednak autorzy plików PDF nie włączają tej opcji. Wyświetlanie obrazów i modeli 3D Jak skopiować obrazy z pliku PDF? Aby skopiować obrazy z pliku PDF, należy skorzystać z narzędzia Zdjęcie. 1 Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie. 2 Przeciągnij ramkę wokół obrazu, który chcesz skopiować, a następnie zwolnij przycisk myszy. Zaznaczenie jest automatycznie kopiowane do schowka, po czym można skorzystać z polecenia Edycja > Wklej w innej aplikacji, aby wkleić skopiowany obraz do innego dokumentu. Obrazy w pliku PDF są niewidoczne W oknie dialogowym Preferencje wybierz pozycję Wyświetlanie strony, a następnie zaznacz opcję Pokaż duże obrazy.

11 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 8 Jak przesuwać lub obracać modele 3D? Po kliknięciu modelu 3D wyświetlany jest pasek narzędziowy 3D. Kliknij strzałkę obok narzędzia obracania, aby wyświetlić wszystkie trójwymiarowe narzędzia nawigacji dostępne w programie Reader. Drukowanie Dlaczego nie można wydrukować dokumentu? W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego wydrukowania należy wprowadzić odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument posiada ograniczenia dotyczące drukowania, należy skontaktować się z jego autorem. Czy można drukować wielkoformatowe pliki PDF? W przypadku dokumentów przekraczających standardowe rozmiary stron obsługiwane przez drukarkę, w menu Skalowanie strony (okno dialogowe Drukuj) należy wybrać opcję Podziel duże strony lub Podziel wszystkie strony. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Drukowanie zbyt dużych dokumentów Pomocy programu Acrobat. Komentowanie Czy można komentować pliki PDF? Domyślnie program Reader umożliwia dodawanie notatek oraz podświetlanie tekstu w dokumentach PDF. W przypadku dokumentów Extended PDF oraz dokumentów PDF poddawanych recenzji dostępne są dodatkowe narzędzia związane z adnotacjami oraz znaczniki rysunkowe. Czy można odzyskać zmiany utracone w wyniku nieoczekiwanego zakończenia pracy komputera? Funkcją zapobiegającą utracie danych w wyniku nieoczekiwanych przerw w pracy jest funkcja zapisywania automatycznego. 1 Otwórz plik, który był opracowywany przed wystąpieniem przerwy w pracy komputera. 2 Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Tak, aby otworzyć plik lub pliki, które zostały zapisane automatycznie. Jeśli przed przerwą w pracy otwartych było kilka plików, program Reader otworzy je wszystkie. 3 Zapisz plik lub pliki pod nazwami zgodnymi z nazwami plików oryginalnych. Jeśli funkcja automatycznego zapisywania była wyłączona, możesz uruchomić ją ponownie w oknie dialogowym preferencji. Wybierz pozycję Dokumenty po lewej, a następnie zaznacz opcję Automatycznie zapisuj zmiany do pliku tymczasowego co XX minut. W polu minut podaj częstotliwość zapisu plików.

12 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 9 Jak usunąć komentarze recenzji? W przypadku usunięcia komentarza, do którego dodano odpowiedź, usunięty zostaje wyłącznie komentarz. Pierwsza odpowiedź zostaje przesunięta na początek wątku. Wyświetlanie tych odpowiedzi może być utrudnione. Odpowiedzi można usunąć, wykorzystując jedną z poniższych metod: W wyskakującym okienku komunikatu kliknij odpowiedź prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń tę odpowiedź. Zaznacz odpowiedź na liście komentarzy, a następnie kliknij ikonę Usuń na jej pasku narzędziowym. Wypełnianie formularzy Dlaczego nie można zapisać wypełnionego formularza? Wypełnionych formularzy nie można zapisywać, o ile nie zezwolił na to autor. Po otwarciu formularza w programie Adobe Reader uprawnienia do jego użytkowania można sprawdzić w obszarze powiadomień znajdującym się na górze formularza. Aby dokonać zmian w uprawnieniach, należy skontaktować się z autorem formularza. Jak usunąć wpisy z listy Autowypełnianie? W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Formularze po lewej stronie. W sekcji Autowypełnianie zaznacz opcję Edytuj listę wpisów, a następnie usuń lub zmień niepożądane wyrazy. Dostępność Jakie są klawiaturowe alternatywy dla operacji wykonywanych przy pomocy myszy? Programy Reader i Acrobat korzystają z tego samego zestawu skrótów klawiaturowych. Pełną listę skrótów można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe Pomocy programu Acrobat. Czy jest możliwe czytanie dokumentu PDF przy pomocy czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego? Aby skonfigurować program Reader do korzystania z czytnika ekranu lub oprogramowania powiększającego, należy skorzystać z narzędzia Asystent konfiguracji dostępności. Wybierz polecenie Edycja > Dostępność > Asystent konfiguracji, a następnie wybierz żądane opcje na każdym z ekranów asystenta. Jak wlać ponownie tekst w pliku PDF? Ponowne wlanie tekstu w pliku PDF pozwala na tymczasowe przedstawienie go w formie pojedynczej kolumny o szerokości panelu dokumentu. Widok ten ułatwia czytanie dokumentu. Aby wlać tekst ponownie, wybierz polecenie Widok > Powiększanie > Wlej tekst ponownie.

13 KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE READER X Adobe Reader wskazówki 10 W większości przypadków, w widoku ponownego wlania tekstu widoczny jest tylko tekst do czytania. Tekstu nie da się wlać ponownie w formularzach, komentarzach, polach zawierających podpis cyfrowy oraz tzw. artefaktach na stronie, takich jak numery stron, nagłówki i stopki. Na stronach zawierających zarówno tekst do odczytu, jak i pola formularza lub podpisu cyfrowego nie można zastosować funkcji ponownego wlewania tekstu. Teksty pionowe są zawijane w poziomie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odczyt plików PDF z funkcjami ponownego wlania tekstu i dostępności Pomocy programu Acrobat. Uwaga: Dokument w widoku Ponowne wlanie tekstu nie może być zapisywany, edytowany lub drukowany.

14 11 Rozdział 4: Obsługa na platformach UNIX Program jest dostępny dla platform Linux i Solaris z drobnymi różnicami. Niektóre funkcje programu są niedostępne, jak np. współpraca i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym, współpraca podczas spotkań online, powiadamianie o komentarzach w zasobniku systemowym oraz narzędzie do wyszukiwania lokalizacji geograficznych. Program Reader dla platformy UNIX oferuje jednak kilka dodatkowych funkcji, w tym m.in.: Wyświetlanie kilku dokumentów w pojedynczym oknie programu Reader dzięki wykorzystaniu kart ułatwiających nawigację. Odłączanie lub zmiana układu kart przy pomocy przeciągania ich w nowe miejsce w tym samym lub w różnych oknach programu Reader. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dokumenty, aby edytować preferencje ustawień kart, w tym przełączanie do trybu bez kart. Wybierz polecenie Plik > Wczytaj ponownie, aby zastąpić otwarty plik PDF inną wersją. Przykład: Jeśli aplikacja zewnętrzna dokona zmian w otwartym pliku PDF, polecenie Wczytaj ponownie zamyka bieżącą wersję pliku i otwiera wersję zaktualizowaną. Jeśli zmian w otwartym pliku dokona sam użytkownik, polecenie Wczytaj ponownie pozwala zapisać lub anulować zmiany, a następnie przywrócić poprzednią wersję pliku. Użyj polecenia man acroread, aby wyświetlić stronę man programu Reader. W wierszu poleceń uruchom polecenie acroread -help, aby wyświetlić pełną listę opcji wiersza poleceń.

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE

KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE KORZYSTANIE Z PROGRAMU ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Używanie programu Adobe Acrobat 9 Standard w systemie Windows If this guide is distributed

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z modułu ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER

Korzystanie z modułu ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER Korzystanie z modułu ADOBE ELEMENTS 9 ORGANIZER Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Korzystanie z modułu Adobe Elements Organizer 9 This user guide is protected under copyright

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Orange Office. Przewodnik użytkownika

Orange Office. Przewodnik użytkownika Orange Office Przewodnik użytkownika spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania wtorek, 14. październik 2014 Version 7.6.1 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: Podręcznik użytkownika data wydania 29 sierpień 2012 Wersja 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy

Bardziej szczegółowo

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika

bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika bla bla Serwer Open-Xchange Podręcznik użytkownika Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: Podręcznik użytkownika Data wydania 11 March 2013 Wersja 6.22.2 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy

Bardziej szczegółowo

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika IBM Connections Wersja 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Pomoc dla użytkownika Uwaga do wydania Uwaga: Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu,

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html.

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Obsługa ADOBE BRIDGE i ADOBE VERSION CUE CS4

Obsługa ADOBE BRIDGE i ADOBE VERSION CUE CS4 Obsługa ADOBE BRIDGE i ADOBE VERSION CUE CS4 Prawa autorskie 2008 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Używanie programów Adobe Bridge CS4 oraz Adobe Version Cue CS4 dla systemów Windows

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2003/2007 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE

Korzystanie z ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Korzystanie z ADOBE DIGITAL PUBLISHING SUITE Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik oprogramowania

Podręcznik oprogramowania Podręcznik oprogramowania ZoomBrowser EX CameraWindow PhotoStitch Funkcje specjalne Przesyłanie zdjęć i filmów dla systemu Windows Wstawianie tekstu ABC Zapisywanie klatek z filmów Edycja filmów A Drukowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Pełny dodatek dla programu Outlook Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Q5 Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-11 SWD-20150311112148015 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Rzut oka na urządzenie...

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Wersja 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Polski 731-00089G-PL, wer. B Prawa autorskie Kodak, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Creo i ecentral są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Twój HTC Desire 300 Instrukcja obsługi

Twój HTC Desire 300 Instrukcja obsługi Twój HTC Desire 300 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie HTC Desire 300 7 Tylna pokrywa 8 Karta micro SIM 9 Karta pamięci 10 Akumulator 11 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Intelligence Center pomoc online dotycząca aplikacji

Cisco Unified Intelligence Center pomoc online dotycząca aplikacji Cisco Unified Intelligence Center pomoc online dotycząca aplikacji Pierwsza publikacja: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Bardziej szczegółowo