KOMPENDIUM WIEDZY MŁODEGO KIEROWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPENDIUM WIEDZY MŁODEGO KIEROWNIKA"

Transkrypt

1 Główne zagadnienia Zawartość szkolenia: Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego. Ogranicz się do tego, czego najbardziej potrzebują twoi ludzie, by osiągać efekty biznesowe Cechy najlepszych menedżerów aby wiedzieć, które cechy osobowości wyróżniają najlepszych szefów Prelegent Urszula Skrok-Kuczera coach, trener biznesu Posiada wieloletnie doświadczenie operacyjne na stanowiskach kierowniczych w korporacji zajmującej się sprzedażą usług. Zajmowała się wdrożeniem największego w Europie systemu CRM oraz Psychologia w pracy menedżera reguły dotyczące skutecznej komunikacji nastawionej na współpracę Przywództwo co robić, aby ludzie podążali w wyznaczonym przez ciebie kierunku? aby poznać techniki wywierania wpływu oraz zdiagnozować swoją siłę przywódczą Co motywuje ludzi aby wiedzieć jakie działania pozwalają osiągać ponadprzeciętne efekty w pracy każdego członka zespołu systemu zarządzania w oparciu o coaching. Pracowała jako konsultantka wizerunku. Trenerem jest od 2003 roku. Przeprowadziła ok godz. szkoleń i ponad 500 godz. coachingu, indywidualnego i grupowego. Ukończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Coach metodologii CoachWise, Certyfikat ACC International Coach Federation, Certyfikowany (BSI) Auditor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO Dysponuje Certyfikatem PMI Project management foundations i Project schedule and cost management. WSPÓŁPRACA:

2 Dzień I - 10 czerwca :30 Rejestracja i poranna kawa 09:00 Wprowadzenie do szkolenia Zebranie oczekiwań i potrzeb Przedstawienie programu, celu, metod i zasad pracy na szkoleniu Dlaczego chcę być/jestem liderem 10:00 Moduł I: Zasady tworzenia efektywnych zespołów Funkcje lidera w budowaniu zespołu wprowadzenie do zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem pracowniczy Etapy budowania zespołu Formowanie się zespołu forming, czyli jak budować zaufanie w zespole Etap konfliktów storming, czyli jak rozładowywać konflikty Wygaszanie entuzjazmu normin, czyli napędzanie współpracy Gotowość do pracy performing, czyli utrzymywanie efektywności Cechy najlepszych menedżerów Czynniki decydujące o efektywności zespołu Test diagnoza efektywności i jakości (test 13 pytań) zespołu 11:00 Przerwa kawowa 11:15 Moduł II: Po co zespołom szefowie? Etapy rozwoju zespołu wg Tuckmana i Jensena diagnoza dojrzałości własnego zespołu Styl przywództwa test Herseya i Blancharda Potrzeby zespołu na każdym etapie rozwoju a styl przywództwa 13:00 Lunch Role zespołowe wg Belblina jak wykorzystać potencjał każdego członka zespołu Potrzeby jednostki zasady wyboru najskuteczniejszej formy wsparcia i motywacji Poprawna informacja zwrotna jako codzienne narzędzie w pracy szefa modelujące zachowania pożądane 13:45 Moduł III: Psychologia w pracy menedżera Pułapki komunikacji interpersonalnej Kwadrat komunikacyjny von Thuna uświadomienie znaczenia pozamerytorycznych poziomów komunikacji ujawniania siebie, apelu, wzajemnej relacji Asertywność w pracy menedżera jako narzędzie obrony przed nadmierna uległością i agresją Psychologia motywowania Jakie są potrzeby mojego zespołu i jak je skutecznie identyfikować? Potrzeby indywidualne pracowników czy wykorzystywać informacje uzyskane prywatnie? budowanie granic zaufania Identyfikowanie kotwic motywacyjnych pracowników Podstawowe błędy przekonywania i przekazywania celów 16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 1

3 Dzień II - 11 czerwca :00 Rozpoczęcie szkolenia wprowadzenie 09:30 Moduł I: Standard pracy szefa nie każ swoim ludziom domyślać się, o co ci chodzi reguły i zasady pracy szefa tworzenie ramowych planów współpracy określanie pionowych i poziomych zasad komunikacji przedstawienie wymagań szefowskich autoprezentacja runda nagrań video budowanie autorytetu w pracy managera elementy mowy działa podkreślające profesjonalizm jak wzmacniać wizerunek kompetentnego szefa? Analiza nagrań wraz z komentarzem trenera 11:00 Przerwa na kawę 11:15 Moduł II: Efektywność osobista menedżera Cele i poczucie wpływu a efektywność menedżerska Metody radzenia sobie z nadmiarem obowiązków organizacja pracy własnej Organizowanie spotkań zespołu Efektywne prowadzenie prezentacji biznesowej 8 reguł perswazyjnej prezentacji Radzenie sobie z biernością grupy przeciwdziałanie efektowi myślenia grupowego 13:45 Moduł III: Zarządzanie zespołem w trudnych sytuacjach Dysfunkcje w funkcjonowaniu zespołu wg Lencioniego, czyli czego unikać w zarządzaniu Problemy związane z zarządzaniem ludźmi dlaczego zarządzanie ludźmi jest trudne? - Mapa frustracji menedżerskich Trudne sytuacje w pracy z zespołem metody skutecznej reakcji Mechanizmy konfliktu rozpoznawanie punktów zapalnych Źródła konfliktów w zespołach Rozwiązywanie konfliktów style zarządzania w praktyce, case study Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych 15:45 Podsumowanie szkolenia 16:00 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach. 13:00 Lunch

4 Warsztaty kierujemy Na szkolenie zapraszamy osoby, które awansowały na stanowisko kierownicze lub przygotowują się do tej roli. Dlaczego warto wziąć udział Awans na stanowisko kierownicze po raz pierwszy w karierze zawodowej, to poważne wyzwanie i stres związany z dostosowywaniem się do nowych okoliczności. Nie jest łatwo sobie w takiej sytuacji poradzić, nie dlatego, że nie nadajemy się do pełnienia menedżerskich funkcji, ale dlatego, że nikt nas tego nie nauczył. Mamy dla ciebie dobrą wiadomość Kierowania ludźmi można się nauczyć! Jeśli zostałeś przełożonym zespołu, w którym pracowałeś, stajesz przed trudną sytuacją. Z jednej strony jako szef musisz jak najlepiej zarządzać zespołem, motywować do pracy, a jeżeli trzeba karać. Z drugiej powinieneś wykazać się taktem i umiejętnościami interpersonalnymi, jeśli chcesz utrzymać znajomości zawarte w czasie, gdy pracowałeś na niższym stanowisku. Czy można być dobrym szefem i zarazem kolegą z pracy? Mamy dla ciebie kolejną dobrą wiadomość Kierowania kolegami można się nauczyć! Kierowanie ludźmi staje się proste, kiedy każdy członek zespołu doskonale zna reguły i zasady, akceptuje je i pracuje w oparciu o nie. Twoją rolą jako lidera jest dbanie o to, aby wdrożone reguły były znane i respektowane. Jakie są twoje reguły? Czy są znane? Wszystkie? Czy są respektowane? Awans przeważnie wiąże się z długim okresem adaptacji, wzmożonej pracy, wysiłku intelektualnego i fizycznego obciążenia. Mądre wejście w nową rolę zawodową może mieć decydujące znaczenie dla dalszej kariery naznaczając ją sukcesem a ciebie uwalniając od zbędnego wysiłku i stresu. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób stworzyć efektywny zespół, jak budować swoją siłę i autorytet szefowski, motywować ludzi aby podążali za tobą zapraszamy! Szkolenie, które ci proponujemy pozwala przygotować się do roli kierownika. Dzięki udziałowi w szkoleniu: - poznasz ważne reguły skutecznej komunikacji interpersonalnej - poznasz reguły i zasady tworzenia efektywnych zespołów - dowiesz się jakim jesteś liderem i poznasz swój potencjał - będziesz świadomie wykorzystywał posiadany potencjał przywódczy - będziesz potrafił dopasować się do potrzeb swojego zespołu - będziesz potrafił dbać o swoje interesy szefowskie - będziesz wiedział co robić, aby zarządzanie ludźmi było łatwe Organizator MM Szkolenia to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która została powołana aby w specjalistyczny sposób zadbać o podniesienie kwalifikacji personalnych i umiejętności osobistych członków zespołów, tak aby zdobyta wiedza przełożyła się na wzrost efektywności jednostki w firmie oraz wzrost pozycji or ganizacji w mikrootoczeniu. Oferta skierowana jest do firm, które podnoszą rozwój kadry pracowniczej i mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę i poprawa ich umiejętności przenosi Więcej Informacji Michał Gieczewski Manager działu szkoleń, trener, konsultant merytoryczny tel się na pozytywne efekty całej organizacji. Na ofertę składają się pojedyncze szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejęt ności miękkich, jak i również kompleksowe pakiety szkoleń, w których Uczestnik przechodzi przez cały proces kształcenia, zaczynając od budowania samoświadomości, a skończywszy na rozwoju umiejętno ści zawodowych związanych z poprawą kompetencji zarządzania zespołem. Miejsce warsztatów Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

5 r. Golden Floor, Warszawa ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI TAK, chcę wziąć udział w szkoleniu Kompendium wiedzy młodego kierownika - co powinieneś wiedzieć o zarządzaniu ludźmi, termin: r. Cena zł + 23% VAT do 18 maja 2015 r. Cena zł + 23% VAT po 18 maja 2015 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 18 maja r., zł + 23% VAT po 18 maja 2015 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 18 maja 2015 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 18 maja 2015 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

SYSTEMY OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

SYSTEMY OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH MAŁGORZATA MACHNIEWICZ Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Jest certyfikowanym

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Warszawa Główne zagadnienia: Stworzysz sprawnie działający pion HR dzięki wprowadzeniu metodyki Evidence - Based HR Management Zbudujesz wysoko

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

10 11 sierpnia 2015 Centrum Konferencyjne. GOLDEN FLOOR w budynku. Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A. Warszawa

10 11 sierpnia 2015 Centrum Konferencyjne. GOLDEN FLOOR w budynku. Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A. Warszawa 10 11 sierpnia 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Co chcesz osiągnąć? Możesz osiągnąć sukces w biznesie ryzykując i zdając się na łut szczęścia,

Bardziej szczegółowo

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU NA RYNKU

CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU NA RYNKU CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU NA RYNKU 9-10 września 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Główne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

łówne zagadnienia Trener 15-16 września 2015 r.

łówne zagadnienia Trener 15-16 września 2015 r. 15-16 września 2015 r. łówne zagadnienia Pathfinderzy, takie miano noszą managerowie nowoczesnych, szybko odnoszących sukcesy rynkowe, firm. Oni, jako swoiści odkrywcy, torują drogę całym zespołom do zwycięstwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa 8-9 września 2015 r. Główne zagadnienia: Każdego dnia tysiące managerów

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów Zarządzanie Główne zagadnienia: Szkolenie poprowadzi: Stworzysz PMO biuro projektów, które w sprawny sposób zapewni komunikację między projektami i zagwarantuje redukcję kosztów projektowych; Zapanujesz

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

STORYTELLING STORYTELLING W BUDOWANIU WIZERUNKU MARKI

STORYTELLING STORYTELLING W BUDOWANIU WIZERUNKU MARKI Założenia programowe: ZNAJDZIESZ WYRÓŻNIKI SWOJEJ FIRMY LUB U, DZIĘKI CZEMU SKUTECZNIEJ SPOZYCJONUJESZ SIĘ WZGLĘDEM KONKURENCJI NAZWIESZ NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI WYZNAWANE W FIRMIE, DZIĘKI CZEMU OBIERZESZ

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Strategiczne zarządzanie

Strategiczne zarządzanie Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie kompetencjami Strategie personalne w grupie kapitałowej Centra Usług Wspólnych System ocen pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Umowy wdrożeniowe na systemy IT

Umowy wdrożeniowe na systemy IT Główne zagadnienia Istotne elementy umowy j Umowa wdrożeniowa agile Prawo autorskie w umowie j Usługi serwisu technicznego i rozwoju programu komputerowego Depozyt kodów źródłowych Powierzenie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia 19 listopada 2015 r. o obligacjach GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Piotr Smołuch Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kucharski Kancelaria Łatała. i Wspólnicy. Sebastian Rudnicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Tomasz Kucharski Kancelaria Łatała. i Wspólnicy. Sebastian Rudnicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Strona Tytułowa Główne zagadnienia Umowa holdingowa i Umowa o współpracy grupie kapitałowej Instrumenty pozakodeksowego nadzoru właścicielskiego Kontrola nad spółkami zależnymi- regulacje prawne i dobre

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa główne zagadnienia prelegenci certyfikaty: 5 grudnia 2014 r.

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa główne zagadnienia prelegenci certyfikaty: 5 grudnia 2014 r. Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci Formularz zgłoszeniowy iązki nowe obow iorców b ę i s d e z r p dla główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe

Bardziej szczegółowo