Understanding English at the Dentist Jak porozumieć się po angielsku u dentysty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Understanding English at the Dentist Jak porozumieć się po angielsku u dentysty"

Transkrypt

1 Understanding English at the Dentist Jak porozumieć się po angielsku u dentysty

2 Making an appointment to see the Dentist You will need to make an appointment to see the Dentist? Is this is an emergency call? DENTIST What is the reason for your visit? Would you like to have an Interpreter present? Do you have pain? Can you point to where the pain is? Can you describe the pain Mild Moderate Severe Onset of pain How long ago did it start? What time of day does it come on at? How long does it last? How often does it occur? How should I pronounce your name? How is your general health? Are you on any medication? Are you diabetic? Are you allergic to anything? Rezerwacja wizyty u dentysty Czy che Pan/Pani umówić się na wizytę u dentysty? Czy to ma być pilna wizyta/w nagłym wypadku? DENTYSTA Jaki jest powód Pana/Pani wizyty? Czy potrzebuje Pan/Pani tłumacza? Czy coś Pan/Panią boli? Proszę pokazać, gdzie boli. Proszę powiedzieć, czy ból jest: lekki umiarkowany silny Czas wystąpienia bólu Kiedy pojawił się po raz pierwszy? O jakiej porze dnia występuje? Jak długo trwa? Jak często występuje? Jak się wymawia Pana/Pani nazwisko? Jaki jest Pana/Pani ogólny stan zdrowia? Czy bierze Pan/Pani jakieś leki? Czy choruje Pan/Pani na cukrzycę? Czy jest Pan/Pani na coś uczulony/a? 2

3 Do you have a family history of any condition? Thank you for your help, goodbye. RECEPTIONIST Are you registered with this Dentist surgery? If you are late for your appointment or wish to cancel, please telephone us. Questions that you will be asked before you see the dentist Surname Forename Date of Birth Address Male or Female? PATIENT I wish to see a dentist please. I prefer to come in the morning/ afternoon. I need to see the dentist urgently. I have no problems, I am here for a check up. I wish for my child to see the dentist. May I have the help of the NHS interpreting service? Czy w Pana/Pani rodzinie występują jakieś choroby? Dziękuję za pomoc, do widzenia. RECEPCJONISTKA Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w tej przychodni stomatologicznej? Prosimy poinformować nas telefonicznie o spóźnieniu lub odwołaniu wizyty. Pytania zadawane przed wejściem do gabinetu dentystycznego Nazwisko Imię Data urodzenia Adres Mężczyna czy kobieta? PACJENT Proszę o wizytę u dentysty. Wolę przyjść rano/po południu. Potzebuję pilną wizytę u dentysty. Nie mam problemów, proszę tylko o przegląd. Proszę o wizytę u dentysty dla dziecka. Czy mogę prosić o tłumacza w ramach państwowej służby zdrowia? 3

4 Dentistry A to Z. abrasion: loss of tooth structure caused by a hard toothbrush, poor brushing technique, or Bruxism (grinding or clenching the teeth). abscess: an infection of a tooth, soft tissue or bone. air abrasion: removal of tooth decay by blasting a tooth with air and abrasive particles, a relatively new technology that may avoid the need for anesthetic. allergy: unfavorable systemic response to a foreign substance or drug. alveolar bone: the jaw bone that anchors the roots of teeth. amalgam: a most common filling material, also known as silver fillings, containing mercury (app 50%), silver, tin, copper and zinc. Commonly used for fillings in past years (white composite fillings are preferred by most patients). analgesia: a state of pain relief; an agent lessening pain. anesthesia: partial or complete elimination of pain sensation. Numbing a tooth is an example of local anesthesia; general anesthesia produces partial or complete unconsciousness. Stomatologia od A do Z. abrazja zębów: starcie twardej tkanki zęba spowodowane twardą szczotką, nieprawidłowym szczotkowaniem zębów lub bruksizmem (zgrzytanie zębami lub nadmierne zaciskanie szczęk). ropień: ropne zakażenie w obrębie zęba, tkanki miękkiej lub kości. abrazja powietrzna: usuwanie próchnicy strumieniem powietrza zawierającego ścierniwo stosunkowo nowa technika, która może wyeliminować konieczność znieczulania podczas zabiegu. alergia: uczulenie; niepożądana reakcja organizmu na substancję obcą lub lek. kość zębodołowa: kość szczękowa, w której umocowane są zęby. amalgamat: najczęściej stosowany materiał wypełniający (tzw. plomby metalowe ), zawierający rtęć (ok. 50%), srebro, cynę, miedź i cynk, dotychczas powszechnie używany(pacjenci wiolą białe plomby kompozytowe). analgezja: zniesienie bólu np. za pomocą środków farmakologicznych. anestezja: znieczulenie; częściowe lub całkowite zniesienie bólu. W stomatologi stosuje się znieczulenie miejscowe przy leczeniu zęba; znieczulenie ogólne (narkoza) - częściowo lub całkowicie eliminuje nie tylko ból, ale i świadomość pacjenta. 4

5 anterior teeth: the six upper or six lower front teeth (canines, laterals & central incisors). antibiotic: a drug that stops or slows the growth of bacteria. apex: the tip of the root of a tooth. apicoectomy: surgical removal of an infected root tip to treat a dead tooth. attrition: loss of structure due to natural wear. bicuspid or pre-molar: transitional teeth behind the cuspids (canines). bifurcation (trifurcation): exposure of the juncture of two (three) roots in posterior teeth. bite: relationship of the upper and lower teeth on closure (occlusion). bleaching: chemical or laser treatment of natural teeth for whitening effect. block injection: anesthesia of a nerve trunk that covers a large area of the jaw; a mandibular block injection produces numbness of the lower jaw, teeth and half the tongue. zęby przednie: sześć górnych i sześć dolnych przednich zębów (kły, siekacze przyśrodkowe i boczne). antybiotyk: lek, który wstrzymuje lub hamuje rozwój bakterii. wierzchołek korzenia zęba. resekcja wierzchołka korzenia: zabieg chirurgiczny polegający na odcięciu zainfekowanego wierzchołka w ramach leczenia martwego zęba. ścieranie się zębów: utrata tkanki zęba wskutek zużycia. zęby dwuguzkowe lub przedtrzonowe: zęby znajdujące się pomiędzy zębami jednoguzkowymi (kłami) a trzonowymi. bifurkacja (trifurkacja): odsłonięcie dwóch (lub trzech) korzeni w tylnych zębach. zgryz: wzajemne położenie obu łuków zębowych przy zwarciu szczęk (okluzja). wybielanie zębów: metoda wybielania naturalnych zębów przy pomocy środków chemicznych lub techniki laserowej. blokada nerwu: zastrzyk powodujący znieczulenie nerwu obejmującego duży obszar w obrębie szczęki; blokada nerwu zębodołowego dolnego wywołuje brak czucia w obrębie żuchwy, zębów i połowy języka. 5

6 bone resorption: decrease in bone supporting the roots of teeth; a common result of periodontal (gum disease), can result in tooth loss if left untreated. braces: devices used by orthodontists to gradually reposition teeth to a more favorable alignment. bridge: stationary dental prosthesis (appliance) fixed to teeth adjacent to a space; replaces one or more missing teeth, cemented or bonded to supporting teeth or implants adjacent to the space. bruxism: grinding or gnashing of the teeth, most commonly while the patient is asleep. bruxomania: persistent nervous grinding of the teeth while the patient is awake. calcium: chemical element needed for healthy teeth, bones and nerves. calculus: hard residue, commonly known as tarter, that forms on teeth due to inadequate plaque control, often stained yellow or brown. resorpcja kości: zanik tkanki kostnej podtrzymującej korzenie zębów, często w wyniku paradontozy (zapalenie przyzębia) nieleczona paradontoza może prowadzić do utraty zęba. aparaty ortodontyczne: urządzenia stosowane przez ortodontę w celu stopniowego ustawienia zębów we właściwym położeniu. most: mostek; stała proteza dentystyczna przymocowana do zębów po obu stronach luki; zastępuje jeden lub więcej brakujących zębów; most mocuje się po obu stronach do zębów naturalnych lub implantów przy pomocy cementu lub techniki adhezyjnej. bruksizm: zgrzytanie zębami lub nadmierne zaciskanie szczęk, naczęściej podczas snu bruksomania: uporczywe zgrzytanie zębami na podłożu nerwowym, zwykle na jawie (nie podczas snu). wapń: pierwiastek chemiczny niezbędny dla zdrowia zębów, kości i układu nerwowego. kamień nazębny: twardy osad na powierzchi zęba, tworzący się na zębach w wyniku niedostatecznej higieny jamy ustnej często o żółtym lub brązowym zabarwieniu. 6

7 canker sore: mouth sore appearing whitish, often with a red halo, often of fourteen day duration. cap: common term for dental crown. caries: tooth decay or cavities. cast or model: reproduction of oral structures made by pouring plaster or stone into a mold. cavitron: dental tool that uses high frequency ultrasonic waves to gently clean teeth. cellulitis: soft tissue infection causing extensive and hard swelling, a potentially dangerous condition requiring immediate attention. cementum: hard tissue that covers the roots of teeth. chart: log of dental or medical records. cleaning: removal of plaque and calculus (tarter) from teeth, generally above the gum line; preventive procedure that is usually done every 6 months (may need to be done more frequently for some individuals). afta: białawy wykwit w jamie ustnej, otoczony czerwoną obwódką, utrzymujący się przez 10 do 14 dni. koronka: potoczne określenie korony nazębnej. próchnica: rozkład tkanki zębowej powodujący ubytki. odlew lub model: odtworzenie struktury uzębienia, polegające na pobraniu wycisku, na podstawie którego sporządza się gipsowy odlew uzębienia. Cavitron: ultradźwiękowy aspirator dentystyczny stosowany do delikatnego oczyszczania zębów. zapalenie tkanki łącznej: infekcja w obrębie tkanki miękkiej przejawiająca się rozległym, twardym obrzękiem potencjalnie niebezpieczny problem wymagający natychmiastowego leczenia. cement: twarda tkanka okrywająca korzeń zęba. karta pacjenta: dokumentacja medyczna lub stomatologiczna. czyszczenie zębów: usuwanie płytki i kamienia nazębnego z powierzchni zęba, zwykle powyżej linii dziąseł; zabieg prewencyjny (zapobiegawczy) wykonywany na ogół co 6 miesięcy, chociaż u niektórych osób zaleca się częstsze wykonywanie tego zabiegu. 7

8 composite resin: material composed of plastic with small glass or ceramic particles; usually cured with filtered light or chemical catalyst. cosmetic (aesthetic) dentistry: treatments performed to enhance appearance; not a recognized specialty. cross bite: reverse biting relationship of upper and lower teeth; aka under bite, as in Class III malocclusuion (prognathic jaw). crown: (1) the portion of a tooth above the gum line; (2) dental restoration covering all or most of the natural tooth. curettage: removal of diseased tissue from the lining of a periodontal pocket. cuspid or canine: the four eye teeth. DDS: Doctor of Dental Surgery equivalent to DMD. decay: destruction of tooth structure caused by toxins produced by bacteria. deciduous teeth: commonly called baby teeth, the first set of (usually) twenty teeth. kompozyt: żywica kompozytowa; materiał wykonany ze sztucznego tworzywa zawierający drobne cząstki szkła lub ceramiki, zwykle utwardzany przefiltrowanym światłem lub chemicznym katalizatorem. stomatologia estetyczna (kosmetyka dentystyczna): zabiegi dentystyczne mające na celu poprawienie wyglądu; nie jest formalnie uznaną specjalizacją. zgryz krzyżowy: odwrotne zachodzenie zębów górnych i dolnych; nieprawidłowy zgryz klasy III (wysunięcie szczęki ku przodowi tzw. szczęka prognatyczna). korona: (1) część zęba wystająca poza dziąsło; (2) odbudowa zęba polegająca na okryciu uszkodzonego zęba specjalnym materiałem lub stopem. kiretaż: usuwanie martwiczej tkanki z kieszonki przyzębnej. zęby jednoguzkowe (kły): cztery zęby (po dwa w dolnej i górnej szczęce) tzw. trójki. DDS (ang.): doktor stomatologii; chirurg stomatologiczny. próchnica: rozkład tkanki zęba spowodowany toksycznymi związkami produkowanymi przez bakterie. zęby mleczne: tymczasowe, pierwsze pokolenie zębów (zwykle 20). 8

9 dental implant: a (usually) titanium cylinder surgically placed in the bone of the upper or lower jaw to provide support for a dental restoration or appliance. dentin: inner layer of tooth structure, immediately under the surface enamel. dentition: the arrangement of natural or artificial teeth in the mouth. denture: removable (partial or complete) set of artificial teeth. diastema: open space between teeth. enamel: hard tissue covering the portion of a tooth above the gum line. eruption: process of teeth protruding through the gums. explorer: sharp instrument used to detect decay on the surface of teeth. extraction: removal of a tooth. eyeteeth: the four upper and lower canine (cuspid) teeth. implant stomatologiczny: walcowata śruba, wykonana zwykle z tytanu, chirurgicznie wprowadzona do kości górnej lub dolnej szczęki, gdzie zastępuje korzeń zęba i stanowi podporę dla odbudowanego zęba, korony lub protezy. zębina: inaczej dentyna; tkanka leżąca bezpośrednio pod szkliwem. uzębienie: układ naturalnych lub sztucznych zębów w jamie ustnej. sztuczna szczęka: wyjmowana proteza dentystyczna (częściowy lub pełen zestaw zębów). diastema: szpara pomiędzy pierwszymi zębami siecznymi. szkliwo: emalia zęba; zewnętrzna, twarda warstwa pokrywająca ząb ponad linią dziąsła. wyrzynanie zębów: przesuwanie się zęba z kości do jamy ustnej. sonda: ostro zakończony instrument służący do wykrywania próchnicy na powierzchni zęba. ekstrakcja: usunięcie zęba. kły: cztery zęby jednoguzkowe (po dwa w górnej i dolnej szczęce). 9

10 facing: tooth colored overlay on the visible portion of a crown; may be acrylic, composite or porcelain. filling: restoration of lost tooth structure with metal, porcelain or resin materials. fistula: channel emanating pus from an infection site; a gum boil. forceps: instrument used for removal of teeth. full denture: removable dental prosthesis (appliance) replacing all upper or lower teeth. general anesthesia: controlled state of unconsciousness, accompanied by a partial or complete loss of pain sensation, protective reflexes, and the ability to respond purposefully to physical stimulation or verbal command. gingivitis: inflammation of gum tissue. gum recession: exposure of dental roots due to shrinkage of the gums as a result of abrasion, bone loss from periodontal disease or surgery. halitosis: bad breath of oral or gastrointestinal origin. licówka: cienka warstwa (nakładka) akrylu, kompozytu lub porcelany o tej samej barwie co ząb, nakładana na widoczną (wargową) stronę korony zęba. wypełnienie: plomba stomatologiczna wypełniająca ubytek zęba materiałem takim jak metal, porcelana czy żywica akrylowa. przetoka dziąsłowa: kanał w dziąśle odprowadzający wydzielinę ropną z zainfekowanego miejsca; ropień. kleszcze: instrument dentystyczny stosowany do usuwania zębów. proteza pełna: wyjmowana, całkowita proteza dentystyczna zastępująca wszystkie zęby w dolnej i górnej szczęce. znieczulenie ogólne: kontrolowane zniesienie świadomości, któremu towarzyszy częściowa lub całkowita utrata czucia, odruchów obronnych i zdolności celowego reagowania na fizyczne bodźce i polecenia werbalne. zapalenie dziąseł. recesja dziąseł: odsłanianie się szyjki zębowej w wyniku zaniku dziąseł spowodowanego ścieraniem się tkanki, utratą tkanki kostnej w wyniku parodontozy lub zabiegu chirurgicznego. halitoza: przykry oddech mający źródło w problemach jamy ustnej lub układu trawiennego. 10

11 hygienist: dental auxiliary who cleans teeth, provides patient education, administers local anesthetic and nitrous oxide, and performs periodontal scaling. hyperemia: increased blood flow; may cause dental sensitivity to temperature and sweetness; may precede an abscess. implant: artificial device replacing tooth root; may anchor an artificial tooth, bridge, or denture. impression: mould made of the teeth and soft tissues. incision and drainage: surgical incision of an abscess to drain suppuration (pus). incisors: four upper and four lower front teeth, excluding the cuspids (canine teeth). laughing gas: nitrous oxide; odourless inhalation agent that produces relative analgesic (sedation), reduces anxiety and creates a state of relaxation. local anesthesia: partial or complete elimination of pain sensation in the immediate vicinity of its application or injection. higienistka dentystyczna: asystentka stomatologa, której zadaniem jest czyszczenie zębów, informowanie pacjenta o właściwych sposobach dbania o higienę jamy ustnej, podawanie znieczulenia miejscowego, znieczulenia wziewnego (tlenek azotu) oraz usuwanie kamienia nazębnego. przekrwienie: zwiększenie przepływu krwi w tkance; zwiększa wrażliwość na temperaturę i słodkie pokarmy; może być przyczyną ropnia. implant: proteza zastępująca korzeń zęba; może stanowić podporę dla sztucznego zęba, mostka lub sztucznej szczęki. wycisk: odlew uzębienia i otaczającej tkanki. nacięcie i drenaż: chirurgiczne nacięcie i drenaż ropnia w celu usunięcia treści ropnej. siekacze: cztery górne i czery dolne zęby przednie, nie obejmują zębów jednoguzkowych (kłów). gaz rozweselający: tlenek azotu; bezwonny środek wziewny o działaniu uspokajającym, łagodzącym ból i relaksującym. znieczulenie miejscowe: częściowe lub całkowite zniesienie bólu w bezpośrednim sąsiedztwie nałożenia lub wstrzyknięcia środka znieczulającego. 11

12 malocclusion: bad bite or misalignment of the upper and lower teeth. mandible: the lower jaw. maxilla: the upper jaw. milk teeth: deciduous (baby) teeth. molars: three back teeth in each dental quadrant used for grinding food. nerve (root) canal: dental pulp; the internal chamber of a tooth nerve. Tissue that conveys sensation, temperature and position information to the brain. oral cavity: the mouth. oral hygiene: process of maintaining cleanliness of the teeth and related structures. orthodontics: dental specialty that treats misalignment of teeth. overbite: vertical overlap of the front teeth; deep bite. overdenture: denture that fits over residual roots or dental implants. nieprawidłowy zgryz: zły zgryz czyli niewłaściwe ustawienie górnego i dolnego uzębienia względem siebie. żuchwa: dolna szczęka. górna szczęka. zęby mleczne: pierwszy zestaw zębów u dziecka. zęby trzonowe: trzy ostatnie zęby po prawej i lewej stronie górnej i dolnej szczęki; służą do rozcierania i żucia pokarmów. kanał nerwu zęba: miazga zęba; tkanka wypełniająca jamę zęba, której nerwy przewodzą do mózgu informacje dotyczące czucia, temperatury i położenia. jama ustna. higiena ustna: utrzymywanie w czystości uzębiania i przyległych struktur w jamie ustnej. ortodoncja: ortopedia szczękowa; specjalizacja w ramach stomatologii zajmująca się korekcją wad zgryzu. przodozgryz: doprzednie wysunięcie dolnych zębów w stosunku do górnych; wysunięcie do przodu dolnej szczęki. protezy typu overdenture: protezy całkowite wsparte o resztkowe uzębienie lub implanty. 12

13 palate: hard and soft tissue forming the roof of the mouth. partial denture: removable dental prosthesis (appliance) replacing one or more natural teeth. permanent teeth: (usually) thirty-two adult teeth in a complete dentition. pit: a small defect in the tooth enamel; junction of four formative lobes of a developing tooth. plaque: soft sticky substance that accumulates on teeth; composed of bacteria and food debris due to inadequate dental hygiene. porcelain crown: all porcelain restoration covering the coronal portion of tooth (above the gum line). porcelain veneers: a thin layer of porcelain, fabricated by a laboratory, bonded to a natural tooth to replace lost tooth structure, close spaces, straighten teeth or change color and/or shape. prognosis: the anticipated outcome of treatment. prosthesis: an artificial appliance to replace a body part, tooth or teeth. podniebienie: sklepienie jamy ustnej zbudowane z tkanki twardej (podniebienie twarde) i miękkiej (podniebienie miękkie). proteza częściowa: wyjmowana proteza dentystyczna zastępująca jeden lub więcej naturalnych zębów. zęby stałe: pełne uzębienie dorosłych obejmujące zazwyczaj 32 zęby. bruzda: drobna wada szkliwa; bruzda między czterema guzkami zawiązka zęba. płytka nazębna: miękki, lepki osad, składający się z bakterii i resztek pokarmu, grpmadzący się na zębach w wyniki niedostatecznej higieny jamy ustnej. korona porcelanowa: odbudowa korony zęba (części zęba ponad linią dziąsła) wykonana całkowicie z porcelany. licówka porcelanowa: cienka warstwa porcelany wykonanej w laboratorium i naklejonej na naturalny ząb w celu odbudowania struktury, zamknięcia szczeliny, wyprostowania zębów albo zmiany barwy i/lub kształtu zęba. rokowanie: przewidywany wynik leczenia. proteza: sztuczne uzupełnienie (aparat, przyrząd) brakującej części ciała, zęba lub uzębienia. 13

14 pulp: the nerves, blood vessels and connective tissue inside a tooth. pulpectomy: complete removal of the pulp (commonly done in children s teeth). pulpitis: inflammation of the pulp; common cause of toothache. restoration: replacement of a portion of a damaged tooth. retained root: partial root structure remaining in jaw after extraction or fracture of a natural tooth. root canal therapy: process of removing pulp from a tooth and filling it with an inert material. root canal: common term for root canal therapy, also the interior space of the tooth root. root: tooth structure that connects the tooth to the jaw. saliva ejector: suction tube placed in the mouth to remove saliva. saliva: clear lubricating fluid in the mouth containing water, enzymes, bacteria, mucus, viruses, blood cells and undigested food particles. salivary glands: located under tongue and in cheeks, producing saliva. miazga: tkanka łączna wewnątrz zęba zawierająca nerwy i naczynia krwionośne. pulpektomia: całkowite usunięcie miazgi zęba (zabieg często przeprowadzany u dzieci). zapalenie miazgi: częsta przyczyna bólu zęba. rekonstrukcja: odbudowa części uszkodzonego zęba. zachowany korzeń: częściowe zachowanie korzenia zęba w szczęce po usunięciu lub złamaniu się zęba naturalnego. leczenie kanałowe: usunięcie miazgi zęba i wypełnienie komory zęba odpowiednim materiałem. kanał zęba: wnętrze korzenia zęba. korzeń: część zęba znajdująca się w kości szczęki. ssak dentystyczny: rurka wkładana do ust w celu odsysania śliny podczas zabiegu. ślina: rzadka, przezroczysta wydzielina gruczołów ślinowych, zawierająca wodę, enzymy, bakterie, śluz, wirusy, krwinki i niestrawione cząstki pokarmów. gruczoły ślinowe (ślinianki): gruczoły wytwarzające ślinę, umieszczone pod językach i w policzkach. 14

15 scaling and root planing: meticulous removal of plaque and calculus from tooth surfaces. sinusitis: inflammation of the sinus that may mimic dental pain. supernumerary tooth: extra tooth. suppuration: bacterial contamination of tissue exudate. tartar: common term for dental calculus, a hard deposit that adheres to teeth; produces a rough surface that attracts plaque. tooth whitening: a chemical or laser process to lighten the colour of teeth; can be done with a professional take-home, product or in an office, in about 1 hour. topical anesthetic: ointment that produces mild anesthesia when applied to tissue surface. transplant: placing a natural tooth in the empty socket of another tooth. trench mouth: gum disease characterised by severe mouth sores and loss of tissue. usuwanie kamienia nazębnego (skaling) i wygładzanie powierzchni korzenia: bardzo dokładne i precyzyjne usuwanie kamienia nazębnego i płytki nazębnej. zapalenie zatok: proces zapalny w obrębie zatok, którego objawy bólowe mogą imitować ból zęba. nadliczbowy ząb: dodatkowy ząb w normalnym uzębieniu. ropienie: zainfekowana bakteryjnie wydzielina tkanki. kamień nazębny: twardy osad przylegający do powierzchni zęba; tworzy szorstką warstwę, na której osadza się płytka nazębna. wybielanie zębów: rozjaśnianie barwy zębów przy pomocy środków chemicznych lub techniki laserowej; można robić samemu w domu, stosując specjalny produkt lub w gabinecie zabiegowym (zajmuje to około godziny). środek znieczulający miejscowo: znieczulająca maść nakładana na powierzchnię tkanki w celu złagodzenia bólu. transplantacja: umieszczenie naturalnego zęba w pustym zębodole. ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł: choroba dziąseł przejawiająca się ciężkim owrzodzeniem jamy ustnej i utratą tkanki. 15

16 veneer: plastic or porcelain facing, bonded directly to a tooth to improve its appearance. wisdom teeth: third (last) molars that usually erupt at age (when wisdom is attained ). xerostomia: dry mouth or decrease in the production of saliva; can be a side effect of common medications. Patients with this situation may need fluoride supplementation and/or saliva substitute to avoid high decay rate. licówka: zewnętrzna warstwa wykonana z plastiku lub porcelany, naklejana bezpośrednio na ząb, aby poprawić jego wygląd. zęby mądrości: trzecie (ostatnie) pokolenie trzonowców, zwykle wyrzynające się w wieku lat ( po osiągnięciu mądrości ). kserostomia: suchość jamy ustnej spowodowana zmniejszonym wytwarzaniem śliny; może być skutkiem ubocznym powszechnie stosowanych leków; pacjentom, u których występuje taka sytuacja zaleca się stosowanie suplementów fluoru i/lub preparatów zastępujących ślinę (tzw. sztucznej śliny). NHS Fife Hayfield House, Hayfield Road, Kirkcaldy, Fife, KY2 5AH T: F: W: FRAE Fife Fairness, Race Awareness & Equality FIFE 1 Victoria Road, Kirkcaldy, Fife, KY1 1DT T: F: E: W: Fife Polish Association 1 Victoria Road, Kirkcaldy, Fife, KY1 1DT T: E: W:www.fpamost.co.uk 16

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

ALL-ON-4 Metoda leczenia implantoprotetycznego całkowitego bezzębia standardowa procedura

ALL-ON-4 Metoda leczenia implantoprotetycznego całkowitego bezzębia standardowa procedura IMPLANTOLOGIA T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y Paulo Maló, DDS 1, Miguel de Araújo Nobre, RDH 2, Isabel Lopes, DDS 3, Nuno Bangola, DDS 4, João Borges, DDS 5 ALL-ON-4 Metoda leczenia

Bardziej szczegółowo

ENDODONTIC TREATMENT OF COMPLICATED TRAUMATIC DECIDUOUS TEETH DAMAGE A CASE REPORT

ENDODONTIC TREATMENT OF COMPLICATED TRAUMATIC DECIDUOUS TEETH DAMAGE A CASE REPORT ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 81 88 MARTA MAŁYSZKO, MAŁGORZATA PAWIŃSKA 1 ENDODONTIC TREATMENT OF COMPLICATED TRAUMATIC DECIDUOUS

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

2(54) / 15 MISTRZOWIE STOMATOLOGII BARTOSZ CERKASKI BĄDŹ MOBILNY - E-DENTICO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W APP STORE I GOOGLE PLAY

2(54) / 15 MISTRZOWIE STOMATOLOGII BARTOSZ CERKASKI BĄDŹ MOBILNY - E-DENTICO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W APP STORE I GOOGLE PLAY 2(54) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII BARTOSZ CERKASKI BĄDŹ MOBILNY - E-DENTICO DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W APP STORE I

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

Stałe uzupełnienia protetyczne

Stałe uzupełnienia protetyczne Stałe uzupełnienia protetyczne u pacjentów z periodontopatiami Słowa kluczowe: stałe uzupełnienia protetyczne, pacjenci periodontologiczni, periodontopatia Key words: permanent prosthetic restorations,

Bardziej szczegółowo

5(51) / 14 LARYNGOLOGIA A STOMATOLOGIA EST... REPETITIO

5(51) / 14 LARYNGOLOGIA A STOMATOLOGIA EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 5(51) / 14 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA Polish-Ukrainian Dental Conference Modern Integrated Dentistry Rzeszów, Poland, 4-5 October 2013

STRESZCZENIA Polish-Ukrainian Dental Conference Modern Integrated Dentistry Rzeszów, Poland, 4-5 October 2013 STRESZCZENIA Polish-Ukrainian Dental Conference Modern Integrated Dentistry Rzeszów, Poland, 4-5 October 2013 Polsko-Ukraińska Konferencja Stomatologiczna Współczesna Stomatologia Zintegrowana Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

Understanding English at the Doctors Jak porozumieć się po angielsku u lekarza

Understanding English at the Doctors Jak porozumieć się po angielsku u lekarza Understanding English at the Doctors Jak porozumieć się po angielsku u lekarza Contents Zawartość 3-4 Arranging to see the doctor Formalities Rezerwacja wizyty u lekarza Formalności 5 Parts of the body

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 3, lipiec-wrzesień 2011, s. 156-166

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 3, lipiec-wrzesień 2011, s. 156-166 Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 3, lipiec-wrzesień 2011, s. 156-166 Diastema: korekta szparowatości zębów w strefie estetycznej Anabella Oquendo, DDS, Luis Brea, DDS, Steven David, DMD Wydział Kariologii

Bardziej szczegółowo

Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside

Translation! Translation. Enroll your child(ren) today! See forms inside Everyone smiles when Mobile Dental comes to town! Header translation header translation header translation! Your children need regular dental care to stay healthy. Poor oral health can lead to malnutrition,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH

DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH MISTRZOWIE STOMATOLOGII DYNAMICZNA KOMPRESJA JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROFILU WYŁANIANIA DLA ŁĄCZNIKÓW INDYWIDUALNYCH praca recenzowana Streszczenie: Na efekt estetyczny odbudowy implantoprotetycznej

Bardziej szczegółowo

Carious disease and potential infectious foci in patients with Crohn s disease*

Carious disease and potential infectious foci in patients with Crohn s disease* J Stoma 2011, 64, 11: 838-850 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Carious disease and potential infectious foci in patients with Crohn s disease* Choroba próchnicowa i potencjalne ogniska

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Treatment of Class II division 1 malocclusion by means of a Cantilever Bite Jumper functional appliance case report

Treatment of Class II division 1 malocclusion by means of a Cantilever Bite Jumper functional appliance case report J Stoma 2011, 64, 7: 509-520 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Treatment of Class II division 1 malocclusion by means of a Cantilever Bite Jumper functional appliance case report Leczenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2010

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2010 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Znajdź prawidłową definicję zębiny sklerotycznej powstającej w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne: A. jest jedną z warstw próchnicy charakteryzującą się utratą substancji mineralnych.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Elżbieta Paszyńska 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Krzysztof Woźniak 2. Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p.

Streszczenie. Summary. Elżbieta Paszyńska 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Krzysztof Woźniak 2. Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 2, p. Elżbieta Paszyńska 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Krzysztof Woźniak 2 Pediatr Med Rodz 2011, 7 (2), p. 115-120 Received: 09.06.2011 Accepted: 22.06.2011 Published: 31.07.2011 Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Evidence of the opinion of the expert, due to the requirement

Evidence of the opinion of the expert, due to the requirement ortodoncja W PRAKTYCE 3/2015 Rola biegłego w ocenie wysokości zobowiązania wynikającego z nieszczęśliwego zdarzenia, wymagającego długotrwałego, interdyscyplinarnego leczenia The role of expert in assessment

Bardziej szczegółowo

2(48) / 14 ONKOLOGIA A STOMATOLOGIA EST... REPETITIO

2(48) / 14 ONKOLOGIA A STOMATOLOGIA EST... REPETITIO DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 2(48) / 14 Index Copernicus: 5,5 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 23 24 czerwca 2006 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo