Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania. Leśnictwo. Eberswaldzka Seria Leśna Tom 56

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania. Leśnictwo. Eberswaldzka Seria Leśna Tom 56"

Transkrypt

1 Leśnictwo Eberswaldzka Seria Leśna Tom 56 Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania Wyniki projektu ForseenPOMERANIA zrealizowanego w ramach współpracy polsko-niemieckiej

2 Eberswaldzka Seria Leśna Tom 56 Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania Wyniki projektu ForseenPOMERANIA zrealizowanego w ramach współpracy polsko-niemieckiej

3

4 Eberswaldzka Seria Leśna Tom 56 Szacowanie biomasy leśnej za pomocą teledetekcji i modelowania Wyniki projektu ForseenPOMERANIA zrealizowanego w ramach współpracy polsko-niemieckiej

5 Stopka książki Wydawca: Redakcja: Fotografie Okładka: Wewnętrzna strona okładki: Landesbetrieb Forst Brandenburg Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde Alfred-Möller-Straße 1 D Eberswalde Telefon: / Fax: / Internet: Jens Schröder, LFE od autorów poszczególnych rozdziałów, chyba że zaznaczono inaczej mapa wykonana przez Martina Fimiarz, Berlin Sławomir Sułkowski, Poznań Skład:: Petra Lindemann P.L.us Kommunikation & Werbung Druk: Ruksaldruck, Berlin Nakład : 500 egzemplarzy Projekt ForseenPOMERANIA został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu INTERREG IV A pod hasłem Gemeinsame Region Gemeinsame Ziele / Wspólny Region Wspólne Cele. Eberswalde, lipiec

6 Spis treści 1 Wstęp Cele projektu Zarządzanie projektem Metody i wyniki Szacowanie biomasy na podstawie różnych systemów teledetekcyjnych Naziemny skaning laserowy Wstęp Metodyka badań Wyniki Dyskusja wyników Lotnicze skanowanie laserowe dla Nadleśnictwa Drawno Wykonanie lotniczego skanowania laserowego i innych zobrazowań teledetekcyjnych dla Nadleśnictwa Drawno Opracowanie danych z lotniczego skanowania laserowego dla Nadleśnictwa Drawno Podsumowanie Pozyskiwanie informacji dotyczących lasów za pomocą lotniczego skaningu laserowego Wprowadzenie Podstawy danych i metody Wyniki Podsumowanie Teledetekcja satelitarna Założenia i cele Podstawy telelekcji satelitarnej Materiały i metody Przedstawienie istotnych rezultatów Użycie metody teledetekcyjnej w celu oszacowania witalności uwzględniając wpływ klimatu Model klimatyczny Obserwacja zmian koron drzew Inwentaryzacja zmian witalności na przykładzie jesionów Wykorzystanie zdjęć lotniczych do uzyskania danych wysokościowych Szacowanie biomasy na podstawie modeli Funkcje szacowania biomasy Funkcje szacowania dla sosny (Pinus sylvestris L.) Funkcje szacowania biomasy dla dębów (Quercus petraea [MATT.] LIEBL.) BWINPro Wprowadznie Zapis danych i oszacowanie wzrostu biomasy za pomocą BWINPro Potrzeba dopasowania i metodyka Wyniki Wnioski i perspektywy

7 Spis treści BMP: model procesu szacowania biomasy w regionie POMERANII Sytuacja wyjściowa Regionalny model biomasy RBM Dopasowanie modelu dla regionu POMERANIA Obliczenie NPP za pomocą modelu BMP System informacyjny biomasa leśna Wdrożenie technicznne Funkcjonalności i narzędzia w karcie Client Opublikowane dane przestrzenn Podsumowanie Dyskusja i podsumowanie Ocena procesu teledetekcji i szacowania biomasy Naziemny skaning laserowy Lotniczy skaning laserowy Wspierane satelitamie procesy teledetekcji Zdjęcia lotnicze Szacowanie biomasy i zawartości pierwiastków Program do symulacji i prognozowania BWINPro Model biomasy POMERANIA (BMP) Geoportal POMERANIA jako system informacyjny Ogólne wnioski w odniesieniu do założonych celi projektu Literatura 208 8

8 Spis autorów Mgr inż. Radomir Bałazy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary Dr inż. Mariusz Bembenek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dr Annett Degenhardt, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde Mgr inż. Krzysztof Gajko, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Mgr inż. Wojciech Gdaniec, Nadleśnictwo Drawno Jan-Henrik Hofmann, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Dr inż. Andrzej M. Jagodziński, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku Albert Janzen, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Kai Jütte, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern A. ö. R. Stefan Kärgel, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde Simon Klinner, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde Mgr inż. Kamil Kondracki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Michael Körner, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde Mgr inż. Jacek Ksepko, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Dr inż. Marek Ksepko, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku Philipp Lehmann, DELPHI IMM GmbH Potsdam Dr Rolf Lessing, DELPHI IMM GmbH Potsdam Dr habil. Jens Schröder, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde Theresia Stampfer, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern A. ö. R. Dr inż. Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary Dr inż. Pawel Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Mgr inż. Sławomir Sułkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Janos Treuheit, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern A. ö. R. Dr inż. Andrzej Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ina Wiegand, DELPHI IMM GmbH Potsdam Dr hab. inż. Michal Zasada, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 9

9 Wykaz skrótów ALS / TLS BEF BHE BMP D / d Airborne Laser Scanning / Terrestrial Laser Scanning Biomass Expansion Factor Behandlungseinheit / jednostka traktowania Model szacowania biomasy w regionie POMERANIA Średnica drzewa DBH / BHD Diameter at Breast Height (pierśnica, średnica na wys. 1,3 m) Dg / dg DOY Przeciętna pierśnica drzewostanu Day Of Year DSW 2 Datenspeicher Wald Version 2 / nośniki do zapisu danych leśnych wersja 2 G H / h Hg / hg Landesforst MV LFE LIDAR / LiDAR NDVI nfk NMT NMPT / nnmpt Pole powierzchni przekroju pierśnicowego Wysokość drzewa Przeciętna wysokość drzewostanu Landesforst Mecklenburg-Vorpommern a. ö. R. / Lasy Krajowe Meklemburgii- Pomorza Przedniego, zakład prawa publicznego Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde / Leśnie Centrum Kompetencyjne Eberswalde Light detection and ranging Normalized Difference Vegetation Index Efektywna pojemność gleby Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Pokrycia Terenu / znormalizowany NMPT pkt./m² Liczba punktów na 1 m 2 RBM / RMB RESA UP Poznań VD Regional Biomass Model / Regionalny Model Biomasy RapidEye Science Archive Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Miąższośc grubizny drzewostanu (średnica > 7 cm) Vfm Metr sześcienny (= m 3 ) 10

10 1 Wstęp Annett Degenhardt, Jens Schröder Pod hasłem Gemeinsame Region Gemeinsame Ziele / Wspólny Region Wspólne Cele Unia Europejska przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera transgraniczną współpracę terytorialną między województwem Zachodniopomorskim a niemieckimi krajami związkowymi Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia. Program operacyjny, znany również pod nazwą INTERREG IV-A, służy rozwojowi i integracji obu regionów. Zgodnie z definicją programu jednym z jego celów jest wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego (EFRR 2013). Na tej podstawie realizowany jest od początku 2011 roku projekt Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (Forseen- POMERANIA). Nawiązując do prowadzonych już badań naukowych i działań praktycznych w zakresie wykorzystania metod teledetekcji w opracowaniu podstaw planowania i podejmowania decyzji przy eksploatacji zasobów biomasy drzewnej w obszarze Pomerania, projekt ten nadaje im nową jakość koncepcjonalną. Uczestniczące w projekcie regiony są predestynowane do tego, aby wspólnie zajmować się przyszłymi wyzwaniami w tej dziedzinie, ponieważ oba dysponują ogromnymi zasobami biomasy drzewnej, mają bogatą przyrodę o podobnym charakterze i zajmuja się podobnymi zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi. Dlatego też w projekcie uczestniczą, obok trzech instytucji niemieckich z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i z powiatu Barnim, także trzej partnerzy z Polski. Partnerów projektu łączy nie tylko kilkuletni intensywny okres przygotowawczy, ale też ugruntowane już więzi współpracy pomiędzy urzędami, placówkami naukowymi i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry, powstałe w wyniku wieloletnich, bliskich kontaktów. Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze wyniki trzyletniej, wspólnej pracy w projekcie ForseenPOMERANIA. Zgodnie z priorytetami projektu, książka skupia się na dwóch głównych tematach. Jest to z jednej strony opis różnorodnych metod służących doskonaleniu szacowania zasobów oraz przyrostu biomasy drzewnej na dużych obszarach za pomocą teledetekcji, w połączeniu z danymi pozyskanymi metodami nadziemnymi. Po drugie prezentowane są wybrane wyniki zastosowania tych metod na obszarze objętym projektem. Dalsze rozdziały przedstawiają doświadczenia płynące z tych działań oraz wnioski dotyczące możliwości zastosowania metodologii i wyników w innych kontekstach. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się użytkowaniem i ochroną lasów w regionie Pomerania, czyli do pracowników jednostek Lasów Państwowych, placówek naukowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw przemysłu drzewnego oraz do innych osób zainteresowanych z pokrewnych dziedzin związanych z użytkowaniem krajobrazu. Formą i językiem stara się przemawiać zarówno do zainteresowanych praktyków i pracowników urzędów, jak i do fachowców z dziedziny teledetekcji, naukowców-leśników i ekologów. Autorzy opracowania żywią nadzieję, iż zebrane przez nich wyniki prac znajdą szeroki odbiór i różnorodne zastosowanie oraz posłużą innym jako podstawa do dalszych przedsięwzięć naukowych. 11

11 1 Wstęp 1.1 Cele projektu Głównym celem projektu ForseenPOMERANIA było zbudowanie metodami teledetekcyjnymi zdalnego transgranicznego leśnego systemu informacyjnego, służącego wsparciu zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska naturalnego produkcji drewna i energii. Wielkość zmagazynowanych w lasach zasobów biomasy oraz węgla tworzy podstawę decyzji wielu podmiotów w dziedzinach leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki i polityki. Poza przemysłem zajmującym się przetwórstwem drewna informacje te mogą służyć przede wszystkim zarządcom lasów oraz władzom regionu jako instrument zrównoważonego planowania i podejmowania decyzji oraz w celu uzyskania odpowiedzi na specjalistyczne pytania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, leśnictwa i gospodarki przestrzennej. Szacowanie zasobów biomasy leśnej związane jest z bardzo pracochłonnymi pomiarami wielu parametrów w lasach, dlatego też wyniki tych pomiarów dla większych regionów nie są zwykle aktualne i ogólnie dostępne. Natomiast metody teledetekcyjne, jako narzędzie interdyscyplinarne, umożliwiają szacowanie miąższości drzewostanów i zasobów węgla w lasach, właśnie dla większych obszarów. Dlatego też, w ramach rozpoczętego w 2011 r. polsko-niemieckiego projektu, sześciu partnerów z Euroregionu POMERANIA postawiło sobie za cel sprawdzenie możliwości zastosowania różnorodnych metod teledetekcyjnych do szacowania biomasy leśnej oraz opracowanie niskonakładowych, możliwie dokładnych metod szacowania zasobów drewna na dużych obszarach (rozdział 2.1) które mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie. W projekcie ForseenPomerania testowano różne metody teledetekcyjne oparte o zobrazowania różniące się rozdzielczością przestrzenną i czasową, a następnie oceniano możliwość ich praktycznego zastosowania ze względu na uzyskiwaną dokładność i przewidywane koszty. Ocenę dokładności poszczególnych metod przeprowadzono na podstawie bardzo dokładnych, wykonanych w lesie, naziemnych pomiarów referencyjnych. Analizom poddano różnorodne dane satelitarne (rozdział 2.1.4), wyniki pomiarów wykonanych za pomocą naziemnego i lotniczego skaningu laserowego (rozdział i 2.1.3) oraz wyniki interpretacji zdjęć lotniczych (rozdział 2.1.5). W oparciu o dane teledetekcyjne, przy wykorzystaniu modeli, możliwa jest prognoza rozwoju zasobów biomasy w lasach (rozdział 2.2). W celu oszacowania przyrostu biomasy dopasowano i wypróbowano w warunkach brandenburskich, bazujący na pojedynczych drzewach model symulacji wzrostu BWINPro Brandenburg (rozdział 2.2.2) oraz bazujący na danych teledetekcyjnych model procesu (rozdział 2.2.3) Do szacowania zasobów biomasy na poziomie drzewostanu zastosowano funkcje szacowania biomasy, które to sparametryzowano na podstawie wielu naziemnych pomiarów pojedynczych drzew: dębu i sosny (rozdział 2.2.1). Poza oszacowaniem miąższości drzewostanów poszukiwano również technologii, za pomocą których z aktualnych danych teledetekcyjnych można by było efektywnie określić ważne w leśnictwie, jednak trudne do uzyskania parametry, jak np. witalność poszczególnych drzew i drzewostanów (rozdział 2.1.5). Wszystkie uzyskane wyniki połączono w leśny system informacyjny w postaci internetowego serwisu mapowego (rozdział 2.3). Za pomocą tego systemu aktualne informacje dotyczące odnawialnych zasobów biomasy i energii w lasach regionu POMERANIA udostępniane są szybko i transgranicznie szerokiemu gronu użytkowników. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do zgromadzonych danych także po zakończeniu projektu. Wykonano podsumowanie dotyczące porównania różnych metod szacowania biomasy w oparciu o dane teledetekcyjne i naziemne. Konkretne technologie poddano dyskusji i sformułowano zalecenia. Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze wyniki trzyletniej, wspólnej pracy w projekcie ForseenPOMERANIA. Zgodnie z priorytetami projektu, książka skupia się na dwóch głównych tematach. Jest to z jednej strony opis różnorodnych metod służących doskonaleniu szacowania zasobów oraz przyrostu biomasy drzewnej na dużych obszarach za pomocą teledetekcji, w połączeniu z danymi pozyskanymi metodami nadziemnymi. Po drugie prezentowa- 12

12 Wstęp 1 ne są wybrane wyniki zastosowania tych metod na obszarze objętym projektem. Dalsze rozdziały przedstawiają doświadczenia płynące z tych działań oraz wnioski dotyczące możliwości zastosowania metodologii i wyników w innych kontekstach. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się użytkowaniem i ochroną lasów w regionie Pomerania, czyli do pracowników jednostek Lasów Państwowych, placówek naukowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw przemysłu drzewnego oraz do innych osób zainteresowanych z pokrewnych dziedzin związanych z użytkowaniem krajobrazu. Formą i językiem stara się przemawiać zarówno do zainteresowanych praktyków i pracowników urzędów, jak i do fachowców z dziedziny teledetekcji, naukowców-leśników i ekologów. Autorzy opracowania żywią nadzieję, iż zebrane przez nich wyniki prac znajdą szeroki odbiór i różnorodne zastosowanie oraz posłużą innym jako podstawa do dalszych przedsięwzięć naukowych (rozdział 3). 1.2 Zarządzanie projektem Projekt ForseenPOMERANIA był przedsięwzięciem transgranicznym i multidyscyplinarnym, którego prowadzenie wiązało się z dużymi wymaganiami na etapie jego planowania i realizacji. W trwających kilka lat przygotowaniach wniosku uczestniczyły władze administracyjne oraz instytucje badawcze zarówno z polskiej jak i niemieckiej części obszaru POMERANIA. Do odpowiednich porozumień doszło z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie oraz ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Schwerinie i Löcknitz, instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu INTERREG-IVa, jak również z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia. Do realizacji projektu, zgodnie z predyspozycjami i uwarunkowaniem przestrzennym, przystąpili partnerzy z Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz północno-zachodniej Polski (patrz Il. 1). W poniżej tabeli Tab. 1 przedstawiono instytucje uczestniczące w projekcie. Główna siedziba Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zlokalizowane są wprawdzie poza regionem POME- RANIA, ale obaj partnerzy prowadzili działania na tym obszarze i okazali się niezbędni w skutecznej realizacji zadań projektu. Tab. 1: Partnerzy projektu ForseenPOMERANIA 1 Leśnie Centrum Kompetencyjne Eberswalde (LFE, partner wiodący) 2 Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z siedzibą w Schwerinie 3 Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego, zakład prawa publicznego z siedzibą w Malchin 4 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 5 Nadleśnictwo Drawno 6 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Każdą z uczestniczących w projekcie instytucji reprezentowała osoba kontaktowa, zajmującą się zarządzaniem zadaniami administracyjnymi, finansowymi oraz merytorycznymi. Pracownik LFE (koordynator) był odpowiedzialny za koordynację i zarządzanie całością projektu. Pracę nad projektem rozpoczęto wraz z przyznaniem wsparcia w dniu r. Podczas spotkania inaugurującego w maju 2011 roku w pobliżu Eberswalde, wyznaczono warunki ramowe dalszej, opartej na podziale zadań kooperacji. W trakcie trwania projektu uczestniczący w nim partnerzy spotykali się dwa razy w roku, w celu omawiania współpracy, opracowywania planów, jak również wymiany uwag dotyczących metod oraz aktualnych wyników badań, Podczas spotkań planowano wspólnie działania oraz uzgadniano strategię działań public relations. Jednym ze stałych punktów programu każdego ze spotkań była wycieczka terenowa w regionie działania partnera organizującego spotkanie lub konferencja dla osób zainteresowanych projektem, jak np. w kwietniu 2013 r. 13

13 1 Wstęp Il. 1: Region POMERANIA i siedziby partnerów projektu w Eberswalde (SCHRÖDER et al. 2013). W razie potrzeby organizowano również dodatkowe spotkania tematyczne, dla uzgodnienia szczegółów metodycznych, jak np. dotyczące naziemnego skaningu laserowego lub zdefiniowania wymagań dotyczących systemu informacyjnego biomasa. Dodatkowo, dzięki pobytom badawczym pracowników LFE na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz partnerów z Poznania w LFE w Eberswalde doszło do wielu spotkań sprzyjających merytorycznej i osobistej wymianie informacji. Również wspólne prezentowanie projektu, jak np. na ScanBalt-Forum we wrześniu 2011 r. w Heringsdorf/Usedom były dowodem kooperacyjnego sposobu pracy. Merytoryczne ukierunkowanie oraz planowy przebieg projektu wspierał Komitet Sterujący. Tworzył go zespół pracowników polskich i niemieckich instytucji, którzy to wspomagali projekt przede wszystkim od strony naukowej. Członkowie Komitetu uczestniczyli w projekcie już na etapie składania wniosku, a później brali udział w wielu jego zadaniach, między innymi w spotkaniach partnerów. Polskią stronę Komitetu Sterującego tworzyli: prof. dr Tomasz Zawiła-Niedźwiecki dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary dr Andrzej Jagodziński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Radomir Bałazy (Nadleśnictwo Świeradów). 14 Członkami Komitetu Sterującego ze strony niemieckiej byli: prof. dr Birgit Kleinschmit (Uniwersytet Techniczny w Berlinie), dr Thomas König (Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego, zakład prawa publicznego), dr Thomas Riedel (Instytut Thünena d/s Ekosystemów Leśnych w Eberswalde). Komitet Sterujący istotnie wspierał zadania projektu w pracach promujących projekt. Do zadań tych należały m. in. rozmaite specjalistyczne artykuły, publikowane zarówno w polskich jak i niemieckich czasopismach, czy konferencja pod tytułem Szacowanie biomasy metodami teledetekcyjnymi w regionie Pomeranii, które zorganizowane zostało w ramach projektu w kwietniu 2013 r. w Eberswalde. Komitet Sterujący przyczynił się również do samej formy i treści niniejszej dwujęzycznej publikacji wieńczącej projekt. Kolejne jego ważne zadanie polegało na nawiązywaniu współpracy partnerów projektu z jednostkami administracji leśnej, instytutami naukowymi i innymi podmiotami działającymi w regionie Pomerania. Dzięki temu zwiększyła się szansa na praktyczne zastosowanie wypracowanych w projekcie metod oraz wykorzystanie uzyskanych wyników na obszarze objętym projektem również po jego zakończeniu.

14 2 Metody i wyniki 2.1 Szacowanie biomasy na podstawie różnych systemów teledetekcyjnych Naziemny skaning laserowy Paweł Strzeliński, Sławomir Sułkowski Wstęp Aktualna i kompleksowa charakterystyka ekosystemów leśnych, ze szczegółowymi danymi biometrycznymi drzewostanów, z ich stanem zdrowotnym oraz walorami przyrodniczymi to w obecnych czasach podstawy realizacji założeń zrównoważonej gospodarki leśnej. W celu dokładnego opisu drzewostanów wykorzystuje się różne sposoby inwentaryzacji lasu od klasycznych metod urządzeniowych, poprzez wielkoobszarowe do metod teledetekcyjnych włącznie. Jednym z najważniejszych elementów tych prac jest pozyskanie dokładnych danych pomiarowych, niezbędnych do precyzyjnego oszacowania biomasy drzew i drzewostanów oraz ilości i jakości surowca drzewnego. Obecnie, prace inwentaryzacyjne zasobów leśnych, polegają głównie na tradycyjnych pomiarach terenowych, do których wykorzystuje się podstawowe urządzenia takie, jak taśma miernicza, średnicomierz i wysokościomierz. Jednak w ostatnich dwudziestu latach coraz powszechniej w urządzaniu lasu wykorzystuje się nowoczesne technologie geoinformacyjne. Jedną z nich jest skaning laserowy, który dzięki wysokiej wydajności pracy oraz dokładności pomiaru jest coraz częściej stosowany także w leśnictwie. Skaning laserowy, określany również jako LiDAR (ang. Light Detection And Ranging), zaliczany jest do metod teledetekcyjnych, cechujących się pozyskiwaniem informacji o wysokiej rozdzielczości. LiDAR dzięki wykorzystywaniu wiązki laserowej z zakresu bliskiej podczerwieni może pozyskiwać dane w każdych warunkach świetlnych, nawet w nocy. Skaning laserowy ze względu na pułap, z jakiego jest wykonywany dzieli się na skaning satelitarny, lotniczy oraz naziemny. W leśnictwie początkowo zastosowanie znalazł lotniczy skaning laserowy (ang. Airborne Laser Scanning ALS), natomiast w ostatnich latach szybko rozwija się metoda pozyskiwania informacji taksacyjnych drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowego (ang. Terrestrial Laser Scanning TLS). Technologie lidarowe, pozwalające na zobrazowanie skanowanego obszaru w postaci trójwymiarowej chmury punktów, dają m.in. możliwość analizy różnych cech taksacyjnych, zarówno poszczególnych drzew jak i struktury całych drzewostanów. Interpretacja danych pod kątem cech taksacyjnych może dotyczyć lokalizacji drzew w przestrzeni, wymiarowania koron i pni oraz ich fragmentów. Oczywiście dużo większą dokładność można uzyskać stosując technologię naziemnego skaningu laserowego. Jednak jej ograniczenia, wynikające z kosztów zakupu sprzętu, a przede wszystkim braku odpowiedniego oprogramowania do automatycznych analiz, powodują że naziemny skaning laserowy jest w leśnictwie ciągle w fazie badań i testów. Natomiast doświadczenia zgromadzone w trakcie licznych projektów badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Urządzania Lasu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dowodzą, że duży potencjał tkwiący w technologii skaningu naziemnego, może być m.in. bardzo cennym uzupełnieniem danych pozyskiwanych innymi technikami fotogrametrycznymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych do zautomatyzowanego szacowania nadziemnej biomasy drzew i drzewostanów, poprzez zastosowanie algorytmów do analizy i przetwarzania trójwymiarowej chmury punktów, pozyskanej technologią naziemnego skaningu laserowego. Do analiz danych lidarowych wykorzystano m.in. oprogramowanie tscan, które jest własnością Instytutu Badawczego Leśnictwa, a na mocy umowy z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało udostępnione dla celów edukacyjnych oraz realizacji prac badawczo-naukowych. 15

15 2 Metody i wyniki Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania było oszacowanie za pomocą technologii naziemnego skaningu laserowego podstawowych cech biometrycznych powierzchni badawczych oraz pojedynczych drzew modelowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w drzewostanach o różnym stopniu zagęszczenia. Prace terenowe, polegające na wykonaniu zobrazowań za pomocą naziemnego skanera laserowego, przeprowadzono na wszystkich powierzchniach badawczych, wytypowanych do pozyskania drzew modelowych. Powierzchnie badawcze zlokalizowane były na terenie obrębu Dominikowo w Nadleśnictwie Drawno (RDLP w Szczecinie). Do pozyskania danych w terenie wykorzystano dwa naziemne skanery laserowe FARO LS 880 (którym skanowano w roku 2011) oraz FARO Focus 3D (którym skanowano w latach ). Po zeskanowaniu stojących drzew modelowych i przetworzeniu otrzymanych chmur punktów 3D, dokonano na nich pomiarów podstawowych parametrów tych drzew w celu oszacowania ich biomasy nadziemnej. Wyniki uzyskane na podstawie pomiarów w programach FARO Scene, AutoCAD oraz tscan (od roku 2012) porównano między sobą, a następnie z pomiarami tradycyjnymi, które traktowane były jako dane referencyjne. Oprócz drzew modelowych skanowano także centralne części powierzchni badawczych, dzięki czemu zgromadzono informacje pozwalające na oszacowanie ich podstawowych cech biometrycznych. Prace prowadzono na powierzchniach badawczych położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie). Łącznie, na 10 powierzchniach wykonano skaning 100 drzew modelowych (po 10 drzew modelowych na 5 powierzchniach w III i 5 powierzchniach w V klasie wieku) oraz skaning środków tych powierzchni. Wszystkie badane powierzchnie były litymi drzewostanami sosnowymi (Pinus sylvestris L.). Prace kameralne obejmowały obróbkę pozyskanych danych i dokonanie pomiarów w specjalistycznym oprogramowaniu: FARO Scene v. 5.0 (www.faro.com), AutoCAD (www.autodesk.com) oraz tscan (www.taxussi.com.pl). Przegląd literatury } Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Wprowadzenie do użytku naziemnego skaningu laserowego przyniosło ze sobą możliwość wykonywania złożonych analiz i opracowań, nieosiągalnych dla dotychczasowych technik pomiarowych. Dzięki skanowaniu laserowemu w niezwykle szybki sposób otrzymujemy ogromną ilość danych na podstawie których możemy tworzyć dowolną ilość widoków, rzutów i przekrojów oraz dokonywać pomiarów dla dowolnych partii zarejestrowanej chmury punktów (MITKA 2007). Zakres zastosowania naziemnego skanera laserowego jest bardzo szeroki i wraz z popularyzacją tej technologii pomiarowej pojawiają się nowe dyscypliny, w których jest on wykorzystywany. Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego obejmuje obecnie wiele dziedzin naszego życia. TLS znajduje zastosowanie m.in. w (MITKA 2007; PILECKI 2012): architekturze i inżynierii budowlanej, ochronie zabytków, kontroli jakości i inżynierii wstecznej, inwentaryzacji przemysłowej, dokumentowaniu obiektów archeologicznych, dokumentowaniu miejsc przestępstwa lub wypadków drogowych, górnictwie, badaniach środowiska (także w leśnictwie), tworzeniu wirtualnych wycieczek, oraz wielu innych. W Polsce po raz pierwszy w leśnictwie na szerszą skalę naziemny skaning laserowy zastosowany został w projekcie badawczym pt. Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi (OLENDEREK 2010). Projekt ten był realizowany w latach przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Celem projektu było, opracowania obrębowej metody pomiaru lasu dla potrzeb planowania okresowego z wykorzystaniem technik geomatycznych (m.in. naziemnego skaningu laserowego). 16

16 Metody i wyniki 2 Trwające już około dekady badania nad wykorzystaniem TLS w leśnictwie pozwalają na wskazanie pewnych potencjalnych zastosowań. Za główny kierunek należy uznać wykorzystanie tej technologii przy określaniu cech pojedynczych drzew na powierzchniach próbnych (ZAWIŁA-NIE- DŹWIECKI et al. 2006, CHIRREK et al. 2007): cechy taksacyjne wykorzystywane w inwentaryzacji lasu: pierśnica, wysokość drzew, długość i szerokość korony, zwarcie koron, gatunek, długość pnia bez gałęzi, zagęszczenie drzew na 1ha, cechy taksacyjne wykorzystywane w pracach badawczych: zbieżystość pnia, grubość na różnych wysokościach, indeks powierzchni liściowej, defoliacja korony, usytuowanie pnia w przestrzeni trójwymiarowej, kąt nasady gałęzi, pionowy profil zmienności biomasy. W oparciu o dane pozyskane technologią naziemnego skaningu laserowego mogą być określane cechy pochodne takie jak pierśnicowe pole przekroju, miąższości drzew i drzewostanów. W chwili obecnej skaning laserowy to nie tylko pomiar cech biometrycznych drzew, analiza chmury punktów pozwala również na zdalne określanie sortymentów dla drzew i drzewostanów. Potencjalne informacje uzyskane w wyniku użycia skanera laserowego pozwalają na zdecydowanie dokładniejsze określenie cech drzew i analizę struktury lasu, niż pomiary naziemne prowadzone technikami tradycyjnymi (STRZELIŃSKI 2010). Zastosowanie skaningu laserowego w leśnictwie nie ogranicza się tylko do pomiarów związanych z drzewostanem. Technologia ta pozwala również na inwentaryzację pomników przyrody oraz wizualizację 3D na potrzeby promocji leśnictwa i ochrony przyrody. } Charakterystyka naziemnego skanera laserowego Wzrost zapotrzebowania na dokładne i szybkie systemy pomiarowe, był bodźcem do powstania pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku pierwszych naziemnych skanerów laserowych. Od czasu wdrożenia tej technologii mamy do czynienia z coraz większym zróżnicowaniem produkowanych urządzeń i pojawianiem się na rynku coraz większej liczby producentów wśród których wymienić warto następujące firmy: FARO, Optech, Leica, 3rdTech, Riegel, Callidus, Sick, Trimble, Topcon, Zoller&Fröchlich, Surphaser, Konica Minolta, Cyrax (STRZELIŃSKI 2010, WĘŻYK 2010). Podstawowy podział, z jakim spotkać się można w przypadku skanerów naziemnych to podział ze względu na technologię pomiaru odległości. W podziale tym, w przypadku skanerów naziemnych wyróżnia trzy grupy: skanery pulsacyjne, fazowe i triangulacyjne. Drugim jest podział w zależności od maksymalnego zasięgu skanowania: skanery bardzo krótkiego zasięgu (do 1 m), skanery krótkiego zasięgu (do 100 m), skanery średniego zasięgu (do 1000 m), skanery dalekiego zasięgu (powyżej 1000 m). Poza tymi podziałami istnieje jeszcze wiele innych związanych m.in. z kryterium pola skanowania, rozdzielczością przestrzenną, prędkością skanowania, zakresem spektralnym skanera oraz sposobami rejestracji koloru. Duże zróżnicowanie naziemnych skanerów laserowych sprawia, że nie wszystkie są przydatne w leśnictwie. Ze względu na warunki pomiarów w terenach leśnych wymaga się, aby instrument cechował się możliwością rejestracji jak najszerszego kąta poziomego i pionowego a maksymalny zasięg wynosił nie mniej, niż 20 m. Kolejnym istotnym parametrem każdego skanera jest szybkość jego pracy. Aktualnie najszybsze instrumenty skanują w tempie około 1 mln pkt/s. Równie ważnym parametrem jest rozdzielczość skanerów. W przypadku skanowania drzew odpowiednie są urządzenia o rozdzielczości lepszej niż minimalna dokładność pomiaru wynosząca 10 mm (BIE- NERT et al. 2006, STRZELIŃSKI 2010). Pozyskiwanie danych } Metody wykonywania skanów i wstępna obróbka danych Wyróżnia się dwie podstawowe techniki przeprowadzania pomiarów naziemnym skanerem laserowym w obszarach leśnych (THIES i SPIECKER 2004), skany pojedyncze (tzw. single scan ) oraz 17

17 2 Metody i wyniki skany wielokrotne (tzw. multiple scan ). Metoda single scan polega na usytuowaniu skanera w centralnym punkcie powierzchni (najczęściej kołowej), z którego wykonuje się pojedyncze zobrazowanie. Jest to względnie szybka metoda pozyskania danych, ponieważ m. in. nie wymaga stosowania kul referencyjnych lub innych znaczników niezbędnych do połączenia większej liczby skanów. Ma jednak spore ograniczenia, ponieważ drzewa obrazowane są tylko z jednej strony, a ze wzrostem odległości od skanera zmniejsza się widoczność ze względu na wzajemne przesłanianie się drzew (ZASADA et al. 2013). Znacznie dokładniejszą metodą, pozwalającą na rejestrację większej liczby drzew oraz ich pełnych modeli 3D jest tryb multiple scan. W tym trybie skanowanie odbywa się z co najmniej trzech pozycji usytuowanych wokół centralnego miejsca powierzchni kołowej lub np. obrazowanego drzewa modelowego. Wadą tej metody jest znacznie dłuższy czas pozyskiwania danych, wymagający dokładnego rozplanowania poszczególnych stanowisk skanera oraz ustawienia kul lub innych elementów referencyjnych (ASCHOFF et al. 2004a, 2004b, THIES i SPIECKER 2004, BIENERT et al. 2006, WĘŻYK 2010). } Metody analizy Coraz większą popularność w analizie danych lidarowych odgrywają metody automatycznej identyfikacji drzew na chmurze punktów. Metody te mogą być stosowane zarówno w przypadku skanowania wykonanego z kilku punktów (co umożliwia m.in. charakterystykę pnia na całym jego obwodzie) oraz w sytuacji skaningu z jednego punktu, wówczas otrzymujemy ok. 160 przekroju poprzecznego obiektu (SIMONSE et al. 2003, HOPKINSON et al. 2004, BIENERT et al. 2006, ZASADA et al. 2013). Jedna z najbardziej popularnych metod automatycznych polega na wykorzystaniu transformacji dwuwymiarowej HOUGH a oraz wpasowaniu okręgów bądź łuków w skupiska punktów. W przypadku gdy promień łuku bądź wpisanego okręgu jest większy od najmniejszej wartości granicznej oraz gdy odchylenie standardowe σ odległości od łuku bądź okręgu jest mniejsze niż ustalona wartość maksymalna σmax, wówczas skupienie punktów określa się jako drzewo. Współrzędne drzewa określone są przez środek okręgu (SIMONSE et al. 2003, ASCHOFF et al. 2004a, HOPKINSON et al. 2004, BIENERT et al. 2006, ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI et al. 2006, CHMIE- LEWSKI et al. 2010). PFEIFER i WINTERLANDER (2004) opracowali inną metodę automatycznego identyfikowania drzewa w oparciu o trójwymiarową chmurę punktów. W metodzie tej dopasowuje się kolejne walce do pnia poprzez estymację, zrealizowaną metodą nieliniową najmniejszych kwadratów. } Pomiar grubości drzew Analiza danych pozyskanych naziemnym skanerem laserowym pozwala na określenie grubości drzewa nie tylko na wysokości pierśnicy, ale również na dowolnej wysokości pnia. Wykorzystując oprogramowanie komputerowe dołączone do skanera możemy dokonać pomiaru grubości na obrazie intensywności odbicia (SIMONSE et al. 2003). Według tych samych autorów pomiar pierśnicy metodą automatyczną może bazować na algorytmach używanych do rozpoznawania drzew dzięki wpasowywaniu okręgów. HOPKIN- SON et al. (2004) przedstawiają metodę opierającą się na dopasowywaniu walca w wycinek punktów wydzielony spomiędzy dwóch przekrojów pnia (powyżej oraz poniżej pierśnicy). Posiadanie informacji o średnicy pnia na różnych wysokościach, pozwala dokładnie wyznaczyć miąższość drzew i utworzyć podłużny model kształtu (ZAWIŁA-NIE- DŹWIECKI et al. 2006). } Pomiar wysokości drzew Wyznaczanie wysokości drzew na podstawie danych pozyskanych naziemnym skaningiem laserowym polega na określeniu różnicy wysokości pomiędzy punktem położonym najwyżej spośród chmury punktów przedstawiających drzewo a numerycznym modelem terenu (BIENERT et al. 2006). Wynik pomiaru wysokości drzewa z zastosowaniem skaningu laserowego może być obarczony błędem wynikającym z tego, że wierzchołek drzewa nie zawsze jest wyznaczony przez najwyższy punkt z chmury oraz z faktu, że teren na którym znajduje się drzewo może utrudniać właściwy odczyt usytuowania podstawy pnia. Ponadto wysokość drzew w gęstych drzewostanach jest trudna do bezpośredniego zmierze- 18

18 Metody i wyniki 2 nia za pomocą skanera laserowego. Wówczas wysokość wyznaczana jest przy pomocy modeli zbieżystości. Dokładność uzyskanych wyników Brak jest obecnie metody pozwalającej na bezbłędne określenie cech biometrycznych drzewostanu. Jednak wykorzystując naziemny skaning laserowy jesteśmy w stanie w znacznym stopniu wyeliminować błąd pomiaru. Czynnikami decydującymi o precyzji pomiarów skanerem laserowym są: skład gatunkowy, struktura przestrzenna drzewostanu oraz specyfikacja techniczna instrumentu. Przeprowadzone badania dowiodły, że wykorzystanie TLS jest najefektywniejsze w drzewostanach o prostej strukturze (HOPKINSON et al. 2004, THIES i SPIECKER 2004, FLECK et al. 2007). W drzewostanach o złożonej budowie występują następujące problemy w zbieraniu danych (FLECK et al. 2007): geometria niektórych skanerów powoduje brak dostępu do okapu drzewostanu, co generuje błędy pomiarowe w szczególności przy skanowaniu obiektu z dalszej odległości, brak regularnych kształtów głównie starszych drzew jest powodem błędów wśród pozyskanych danych, oraz komplikuje wykorzystanie algorytmów do pomiarów półautomatycznych i automatycznych, przesłanianie nawzajem koron w znaczącym stopniu ogranicza pozyskiwanie danych z górnych partii drzewostanu. } Dokładność identyfikacji drzew Budowa przestrzenna drzewostanu oraz skład gatunkowy to czynniki determinujące dokładność pomiaru. THIES i SPIECKER (2004) przeprowadzając badania w mieszanym drzewostanie charakteryzującym się wielopiętrową strukturą pionową, usytuowanym na stromym stoku. Wykonując skaning z jednej pozycji zidentyfikowano 22 % drzew, natomiast z wielu pozycji dokładność wyniosła 52 %. Pomimo niskiego poziomu identyfikacji drzew, uzyskano wysoką dokładność przy określaniu współrzędnych drzew. W innych badaniach poprawnie określono % drzew (HOP- KINSON et al. 2004). Odmienne wyniki uzyskano w wyniku przeprowadzonych prac badawczych w Saksonii na siedlisku lasu mieszanego, gdzie wykazano, że przy użyciu naziemnego skaningu laserowego, wykonując skaning z dwóch jak i z trzech pozycji, zidentyfikowano poprawnie wszystkie drzewa. W przypadku wykonywania skaningu z jednego miejsca otrzymano dokładność identyfikacji drzew na poziomie od 87 do 100 % (BIENERT et al. 2006). Dokładniejsze wyniki przy użyciu skaningu laserowego uzyskuje się wg wielu autorów, stosując tę metodę w drzewostanach charakteryzujących się lepszą dostępnością oraz prostą strukturą. } Dokładność pomiaru grubości na różnych wysokościach pnia W badaniach wykonanych na terenie Saksonii, gdzie zastosowano metodę wpasowywania okręgów, uzyskano odchylenie standardowe pierśnic drzew na poziomie 0,5 cm. Różnica wyników odchyleń standardowych między pierśnicami otrzymanymi ze skanera i za pomocą średnicomierza wyniosła przeciętnie 1,5 cm. Niedokładność ta może być efektem wielkości wiązki lasera (BIENERT et al. 2006). W badaniach przeprowadzonych przez HENNIN- Ga i RADKE (2003) wykazano niewielkie różnice przy pomiarze średnicy na różnych wysokościach przetwarzając dane pozyskane naziemnym skaningiem laserowym. Wyniki pomiarów uzyskane średnicomierzem wahały się od -2,76 cm do +1,32 cm. HOPKINSON et al. (2004) wykazali w badaniach znaczącą dokładność pomiaru pierśnicy, jednocześnie nie stwierdzili trendu do zaniżania czy zawyżania wyników pomiaru. Dokonując pomiarów skanerem laserowym autorzy napotkali większe trudności z określeniem pierśnicy w jednogatunkowym drzewostanie iglastym niż w mieszanym drzewostanie liściastym o zróżnicowanej strukturze, co wydaje się być sprzecznością. W badaniach przeprowadzonych przez THIESa i SPIECKERa (2004) pomiaru pierśnicy drzew dokonano różnymi technikami. Pozyskanie danych metodą skaningu laserowego z pojedynczego miejsca wykazało największe różnice procentowe od 82,3 do 109,5 %, przeciętnie 4,1 %. Pierśnice pomierzone ręcznie, wykorzystując obraz intensywności wykazały różnice procentowe 19

19 2 Metody i wyniki o mniejszych wartościach, a mianowicie od 90 do 103,4 %, przeciętnie -3,5 %. Z kolei średnie różnice o najmniejszych wartościach zostały otrzymane za pomocą automatycznego określania pierśnic drzew z danych pozyskanych z pięciu skanów. Ww. wyniki cechują się znaczna zmiennością wynoszącą od 84,0 do 111,6 %. Błąd pomiarowy w dwóch pierwszych metodach związany jest z niedokładnymi pomiarami odległości oraz intensywności. Spowodowane jest to kolistym przekrojem poprzecznym pnia, na który skierowany jest laser. Obraz pierśnicy charakteryzuje się w 70 % niejednorodną intensywnością odbicia (THIES i SPIECKER 2004, WATT et al. 2003). Natomiast badania przeprowadzone w Polsce, na terenie Nadleśnictwa Sławno w drzewostanie wielogatunkowym wykazały, że różnica pomiaru pierśnic przy wykorzystaniu skanera FARO LS 880 a pomiarem tradycyjnym średnicomierzem wynosiła średnio 2,4 cm (WENCEL et al. 2007, ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI et al. 2007). Kolejne prace prowadzone przez ten sam zespół na powierzchniach zlokalizowanych w litych drzewostanach bukowych wykazały średnią różnicę pomiędzy danymi odczytywanymi ze skanów a pomiarem tradycyjnym (próba 102 drzew) na poziomie 0,07 cm (przy różnicach min.: -5,80 cm i max.: 3,98 cm, co przy wartościach bezwzględnych daje średnią różnicę 1,37 cm) (STRZELIŃSKI 2008). } Dokładność pomiaru wysokości Prace badawcze BIENERTa et al. (2006) wykazały różnice wysokości w pomiarach dwóch drzew, wyniosły one 0,22 m i 1,47 m, natomiast średni błąd dla czterech drzew wyniósł 80 cm. Jednakże z ww. wyników nie wyciągnięto wniosków, ze względu na wątpliwości dotyczące dokładności informacji referencyjnych przedstawionych przez autorów. Podobne wnioski wysunęli CHIRREK et al. (2007) oraz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI et al. (2007) w badaniach przeprowadzonych w Nadleśnictwie Sławno. Wykazali oni przeciętną różnicę wysokości drzew wynoszącą 2,70 m. W badaniach przeprowadzonych przez THIESa i SPIECKERa (2004) wykazano że średnia wysokość określana w oparciu o dane pozyskane skanerem laserowym, była o 7 % większa od przeciętnej wysokości pomierzonej wysokościo- 20 mierzem. Wysoka wartość odchylenia standardowego wyznaczania wysokości wynoszącą 5,6 m oraz znaczne różnice wysokości w poszczególnych przypadkach drzew wynoszące od 54,6 do 190,7 % wartości rzeczywistej są przyczyną braku zastosowania tych pomiarów w inwentaryzacji lasu. Łączenie danych lidarowych z innymi danymi Metoda naziemnego skaningu laserowego jest idealnym dopełnieniem informacji uzyskanym za pośrednictwem satelitarnego lub lotniczego skaningu laserowego, które nie są w stanie uzyskać danych o wewnętrznej strukturze drzewostanu. Dzięki połączeniu uzyskanych danych ww. technikami daje nam to możliwość rozszerzenia analizy i tym samym poprawę dokładności pozyskanych informacji (ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI et al. 2006). Aby dane lidarowe, były poprawnie połączone z geodanymi, istotne jest ich właściwe usytuowanie w przestrzeni geograficznej, dzięki zastosowaniu tego samego układu współrzędnych, np. WGS 84 (WĘŻYK 2006). Możliwości integracji danych wieloźródłowych (w tym danych z naziemnego skaningu laserowego) dotyczył m.in. projekt badawczy Opracowanie metody inwentaryzacji (OLENDEREK 2010). Il. 2: Skaner FARO LS 880, (Fot. P. Strzeliński)

20 Metody i wyniki 2 Tab. 2: Podstawowe parametry charakteryzujące FARO LS 880 Zasięg: Rozdzielczość: Błąd linowy: Moc lasera: Długość fali: 70 m 17 bit - odległość / 9 bit - intensywność ±3 mm na 25 m 20 mw 785 nm Odchylenie wiązki: 0,25 mrad (0,014 ) Średnica wiązki (na wyjściu): Pole widzenia w pionie: 3 mm Pol widzenia w poziomie: (niewidoczny jest obszar pod skanerem) Rozdzielczość pionowa: 0,009 ( pikseli 3D na 360 ) Rozdzielczość pozioma: 0,00076 ( pikseli 3D na 360 ) Maks. szybkość skanowania 250 tys. pkt/sek (pion): Czas skanowania: 1/10 ok. 1,5 min; ¼ ok. 8 min; ½ ok. 40 min.; pełna rozdzielczość ok. 1 godz. 45 min Wewnętrzny PC: Pentium III 700 MHz, 256 MB RAM, 40GB HDD; Windows XP Zapis danych: na wewnętrznym dysku twardym lub zewnętrznie przez Ethernet na PC lub laptopie Transfer danych: online w czasie skanowania przez Fast-Ethernet Opcja koloru: Nikon D70 lub Nikon D200 + obiektyw fish-eye Nikkor AF DX 10,5 mm f/2.8 G ED (UWAGA ta opcja nie była wykorzystywana w projekcie ForseenPOMERANIA) Waga zestawu 18 kg (skaner, bateria): Metodyka badań Charakterystyka wykorzystanych skanerów Do skanowania powierzchni badawczych i drzew modelowych wykorzystane zostały dwa skanery firmy FARO [www.faro.com]. We wrześniu 2011 roku do prac terenowych wykorzystano naziemny skaner laserowy FARO LS 880 (Il. 2). Podstawowe pramatery skanera prezentuje Tab. 2. Ze względu na zastosowany w skanerze FARO LS 880 rodzaj montażu kamery cyfrowej i powstający w efekcie kolorowania chmury punktów błąd paralaksy, podczas pracy nie wykorzystywano opcji koloru. W kolejnych latach realizacji projektu (w 2012 i w 2013) wykorzystywano skaner FARO Focus 3D (Il. 3). Zmiana sprzętu do skanowania w trakcie realizacji projektu podyktowana była przede wszystkim o wiele lepszymi parametrami urządzenia, a prze to także warunkami pracy (m.in. mniejsza waga, szybszy montaż, dotykowy wyświetlacz, wbudowana kamera, szybsze kopiowanie danych). Np. dotykowy wyświetlacz wbudowany w korpus skanera FARO Focus 3D umożliwia szybką zmianę parametrów jego pracy, natomiast cyfrowa kamera RGB pozwala tworzyć fotorealistyczne i jednocześnie fotogrametryczne chmury punktów. Szczegółowa charakterystyka skanera FARO Focus 3D jest zestawiona w Tab. 3. Ze względu na wagę skanera FARO LS 880 (14,5 kg) oraz akumulatora (3,5 kg) konieczne było wykorzystywanie stabilnego statywu, co podnosiło ciężar zestawu do 21,5 kg. W przypadku o wiele lżejszego skanera FARO Focus 3D możliwe 21

21 2 Metody i wyniki Tab. 3: Podstawowe parametry charakteryzujące FARO Focus 3D Zasięg: 120 m Błąd linowy: ±2 mm na 25 m Moc lasera: 20 mw Długość fali: 905 nm Odchylenie wiązki: 0,16 mrad (0,009 ) Średnica wiązki (na wyjściu): 3,8 mm Pole widzenia w pionie: 305 (niewidoczny jest obszar pod skanerem) Pol widzenia w poziomie: 360 Rozdzielczość pionowa: 0,009 ( pikseli 3D na 360 ) Rozdzielczość pozioma: 0,00076 ( pikseli 3D na 360 ) Maks. szybkość skanowania (pion): 976 tys. pkt/sek Czas skanowania: 1/10 ok. 1,5 min; ¼ ok. 8 min; ½ ok. 40 min.; pełna rozdzielczość ok. 1 godz. 45 min Zapis danych: na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC (do 32 GB) Transfer danych: online w czasie skanowania przez WiFi Opcja koloru: wbudowana kamera RGB, 84 zdjęcia składające się na obraz do 70 MP Waga zestawu (skaner, bateria): 5,0 kg było stosowanie lżejszego statywu o wadze ok. 1,5 kg, dzięki czemu cały zestaw waży 6,5 kg. W przypadku obydwóch skanerów wykorzystywano zestaw pięciu kul referencyjnych o standardowej średnicy 200 mm, które mocowano na tyczkach geodezyjnych. Prace terenowe Il. 3: Skaner FARO Focus 3D, (Fot. P. Strzeliński) 22 } Skanowanie drzew modelowych Zasadniczym celem prac terenowych było zeskanowanie drzew modelowych. Na każdej powierzchni wykonywano skaning 10 drzew modelowych. Pierwszymi czynnościami, jakie wykonano przed przystąpieniem do skanowania były prace przygotowawcze polegające na skonfigurowaniu oprogramowania FARO Scene w celu

22 Metody i wyniki 2 odpowiedniego łączenia się z instrumentem i przyporządkowywaniu właściwych nazw plikom. Zastosowano podstawową konfigurację rozdzielczości tj. ¼ pełnych możliwości urządzenia. Takie ustawienie rozdzielczości pozwala na zebranie ok. 50 mln punktów z jednego stanowiska pomiarowego w ciągu ok. 8 min. (użycie pełnej rozdzielczości wymaga ok. 1 godz. i 56 min). W celu jak najlepszego zobrazowania drzew modelowych zdecydowano się na pobieranie danych z trzech pozycji skanera. Il. 5: Skaner z kulami referencyjnymi przygotowany do skanowania drzewa modelowego o numerze 164 (Fot. P. Strzeliński) Il. 4: Schemat rozmieszczenia skanera oraz kul referencyjnych na stanowisku pomiarowym (PROCYK 2008, zmienione) Punkty pomiarowe rozmieszczone były od siebie w odległości od 10 do 15 m. Przyjęto założenie, że z miejsc skanowania powinno być dobrze widoczne drzewo modelowe. Kolejnym etapem było rozmieszczenie pięciu kul referencyjnych, w taki sposób, aby z każdej z trzech pozycji skanera była widoczna każda kula oraz aby nie przysłaniała pozostałych lub skanowanego drzewa (Il. 4). Program FARO Scene do prawidłowego połączenia skanów w chmurę punktów wymaga, aby co najmniej trzy te same kule były widoczne na każdym skanie. Po złożeniu elementów zestawu, ustawiano oraz spoziomowano skaner nad miejscem pomiarowym i rozpoczynano skanowanie drzewa modelowego (Il. 5). Podczas skanowania oddalano się od urządzenia na bezpieczną dla oczu odległość, która przy rozdzielczości ¼ dla skanera FARO LS 880 wynosi ok. 9,5 m. Ważne było również, a by w czasie skanowania nie znajdować się pomiędzy skanerem a skanowanych obiektem, gdyż może to powodować zniekształcenia pozyskiwanych danych. Po wykonaniu skanowania przenoszono urządzenie do kolejnych punktów pomiarowych. Pozyskane dane w trakcie skanowania zapisywane były w pamięci skanera, natomiast po zakończeniu pracy na danym stanowisku kopiowano je na podłączony do skanera notebook, w którym następnie sprawdzano poprawność wykonanych skanów. Procedura ta dotyczyła tylko skanera FARO LS 880, który raz na kilkadziesiąt skanów generował błędny obraz, będący wynikiem przesunięcia głowicy (Il. 6). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji skanowany obszar nie był poprawnie zarejestrowany, co można było zauważyć dopiero po wczytaniu obrazu intensywności chmury punktów. W porównaniu do zwyczajowo stosowanych procedur kopiowania i sprawdzania danych (wykonywanych np. na kwaterze, po zakończeniu dnia pracy) czynności te były o wiele bardziej czasochłonne. Jednakże o wiele więcej czasu wymagałby powrót do danego drzewostanu i powtórne skanowanie całego drzewa modelowego lub środka powierzchni. Il. 6: Obraz intensywności chmury punktów wygenerowany przez skaner FARO LS 880 z widoczną przerwą w rejestrowanym obszarze (oznaczona kolorem czerwonym). Opracował P. Strzeliński 23

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO PAWEŁ STRZELIŃSKI KATEDRA URZĄDZANIA LASU, WYDZIAŁ LEŚNY, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wstęp Wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D

METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D Cezary Żrodowski Marcin Kłos METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2012 Współpraca: Waldemar Ossowski nadzór merytoryczny Mateusz Citak wykonanie pomiarów Koło Naukowe CAD/CAE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Chałup (CHA.32) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Pucka (PUC-16) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Pucka (PUC-16) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej z Pucka (PUC-16) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W., Młynarczyk J.,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej zatokowej z Mechelinek (Mech-14) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej zatokowej z Mechelinek (Mech-14) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Cyfrowa inwentaryzacja łodzi rybackiej zatokowej z Mechelinek (Mech-14) ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2014 Gzowski M., Kulesza M., Hazuka W.,

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

LIDAR w leśnictwie. LIDAR in forestry. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA

LIDAR w leśnictwie. LIDAR in forestry. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA LIDAR w leśnictwie LIDAR in forestry Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, Krzysztof STEREŃCZAK, Radomir BAŁAZY, Agata WENCEL, Paweł STRZELIŃSKI, Michał ZASADA Recent research financed by Polish State Forest Organisation

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska PRACA MAGISTERSKA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autoreferat rozprawy doktorskiej

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autoreferat rozprawy doktorskiej Identyfikacja i rekonstrukcja elementów rurowych w instalacjach przemysłowych na potrzeby inwentaryzacji 1 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Mgr inż. Paweł Michalski

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II. PORADNIK PRAKTYCZNY Centrum Informacyjne Lasów Państwowych GEOMATYKA w Lasach Państwowych Część II.

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D

Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D Ewa Głowienka Bogdan Jankowicz Bogusława Kwoczyńska Przemysław Kuras Krystyna Michałowska Sławomir Mikrut Agnieszka Moskal Izabela Piech Michał Strach Jakub Sroka Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla samorządowców BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI

Poradnik dla samorządowców BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI SEKCJA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI KOMITETU GEODEZJI PAN UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, INSTYTUT NAUK O MORZU ZAKŁAD TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII MORSKIEJ GEOMAR

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Katowicach WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACH

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Katowicach WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACH STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Katowicach WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACH NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA I AKTUALIZACJI DANYCH Z PZGIK Wisła

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą

Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą 2012 Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą Gerd Meier zu Köcker, Liane Garnatz Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób sieci i klastry mogą osiągnąć

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

Europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus

Europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus Europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus Analiza udziału Polski w programie i wykorzystanie jego efektów przez polskie instytucje Opracowanie: Beata Mikołajek-Zielińska

Bardziej szczegółowo