Wszyscy uczestnicy postępowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania"

Transkrypt

1 Ustroń, dnia 5 lipca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 768 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu ŚCR/EDO/04/2013 W odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informujemy że wpłynęło ono do zamawiającego w dniach 2, 3 i 4 lipca 2013 r., czyli po ustawowym terminie, w jakim Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest rozpatrywany pod warunkiem, gdy wpłynął on do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r., ze zmianami). Dlatego korzystając z prawa zagwarantowanego zapisami art. 38 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, nie jesteśmy obowiązani do udzielania wyjaśnień i możemy pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpatrywania. Jednakże mając na względzie dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, równość w roszczeniach stron, a także zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji, działając zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 ppkt 1, odpowiadamy: Pytania Wykonawcy z dnia r. Pytanie nr 1 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ str. 4 W związku z wymaganiem dotyczącym zakupu oprogramowania w zakresie: Licencje systemu Inwentaryzacja, nadzór nad sprzętem medycznym, controlling w: portal: controllingowy (ilość użytk. bezogr) Prosimy o zweryfikowanie wymagań dotyczących ilości użytkowników, standardowo ilość użytkowników w średnim i dużym szpitalu systemu controllingowego opartego na BI szacuje się na 1-5 użytkowników. Wymaganie licencji na nieograniczoną liczbę użytkowników spowoduje obciążenie przedmiotowego projektu znacznymi kosztami zakupu oprogramowania narzędziowego np. Oracle, Microsoft, a co za tym idzie może spowodować, że budżet na realizacje zamówienia zostanie znacznie przekroczony. Prosimy o rozważenie zmiany wymagań w tym zakresie na ilość użytkowników np. 5 1

2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ. Liczba użytkowników 5 jest wystarczająca dla Zamawiającego Pytanie nr 2 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ str. 4 W związku z wymaganiem dotyczącym zakupu oprogramowania w zakresie: Licencje systemu Inwentaryzacja, nadzór nad sprzętem medycznym, controlling w: moduł : Inwentaryzacja ( ilość min. użytk. 20) Prosimy o rozważenie zmiany dotyczącej modułu Inwentaryzacja i zmiany ilości użytkowników do wartości min. 5 co w zupełności powinno zaspokoić potrzeby Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ. Liczba użytkowników 5 jest wystarczająca dla Zamawiającego Pytanie nr 3 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ str. 2 Zamawiający napisał: Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w dokumencie: Portal Graficzny system prezentacji danych i informacji przy zastosowaniu technologii www i dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową Prosimy o wyjaśnienie pojęcia dowolna przeglądarka internetowa. Czy chodzi o najbardziej popularne przeglądarki internetowe takie jak: Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome? Zamawiający ma na myśli co najmniej przeglądarki Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome. Pytanie nr 4 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ str. 60 Tablety 20 szt Wymagana funkcjonalność Wyświetlacz LED TAK Wyświetlacz rozmiar do 10,0 Jasność Masa Grubość Min 350 cd/m2 do 1000g do 25 mm 2

3 Rozdzielczość do 2048 na 1536 Ekran Dotykowy, pojemnościowy Sieci bezprzewodowe Wi-Fi (802.11b/g/n; n Sieci komórkowe opcja Bluetooth 4.0 Technologia BSI Kamera Pamięć wewnętrzna hdd Pamięć wewnętrzna RAM Porty Wymagania wytrzymałościowe System operacyjny TAK TAK, min 2 mpic min 32 GB Min 2GB USB min. 2.0 * 1szt ; 1*LAN/HDMI Odporność na upadek min. 100 cm Odporność na pył Odporność na wodę Możliwość dezynfekcji środkami dopuszczonymi do stosowanymi w szpitalach Temperatura pracy 0d 0 50 C Wilgotność 30 90% bez kondensacji Windows 7 lub Android Czy Zamawiający dopuści tablet klasy Fully Rugged o poniższej specyfikacji: Ekran dotykowy pojemnościowy 10.1", 16:10, LED, WXGA 1280 x 800 piksela, 350 cd/m2 Procesor NVIDIA TEGRA 2 Dual Core GHz Dysk 16GB emmc Flash RAM DDR2 1GB Android 4.0 Komunikacja WLAN bgn Bluetooth 2.1 GPS Wytrzymałość na upadek, wibracje zgodnie z MIL-STD-810G i szczelność IP 65 1 x Mini USB, 1 x Mini HDMI, 1 x Micro SD, 1 x słuchawki Li-polymer 7600 mah x x mm 1.1 kg (z baterią) Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 3

4 Pytania Wykonawcy z dnia r. Pytanie nr 1 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ pkt I.3 str. 4 Zamawiający podaje w specyfikacji ilość licencji na poszczególne moduły Ruch Chorych, Izba Przyjęć, Statystyka w liczbie 20szt. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zintegrowanego systemu przyjęciowo-wypisowego dla szpitala spełniającego wszystkie wymogi funkcjonalne wskazane w SIWZ w zakresie Ruch Chorych, Izba Przyjęć Statystyka w ilości licencji 20szt. Pytanie nr 2 - Dotyczy: Zał. 1 do SIWZ pkt III.3.2 str. 40 Czy w ramach dostawy modułu Inwentaryzacja, nadzór nad sprzętem medycznym Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające następujące funkcjonalności? System oparty na bazie środków trwałych ewidencjonowanych w programie Środki Trwałe. Rejestracja czynności dla aparatury : naprawy, konserwacje, działania serwisowe, aktualizacje oprogramowania, przeglądy, regulacje, kalibracje, wzorcowania, sprawdzenia i kontrola bezpieczeństwa. Planowanie konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa. Przechowywanie w bazie dokumentacji, protokołów i zaleceń. Sprawozdania z czynności i planów. Pytanie nr 3 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ pkt IV.6 str. 54 Zamawiający wymaga: "Wykonawca zapewni opiekę serwisową nad systemem informatycznym w okresie 60-ciu miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy, aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian." Czy Zamawiający wprowadzając zapis dotyczący 60 miesięcznej opieki serwisowej i asysty nad dostarczonym oprogramowaniem miał na myśli aplikacje opisane w SIWZ z wyłączeniem oprogramowania systemowego (np. bazodanowego)? 4

5 Pytanie nr 4 - dotyczy: Zał. 1 do SIWZ pkt IV.6 str. 54 Zamawiający wymaga: "Wykonawca zapewni opiekę serwisową nad systemem informatycznym w okresie 60-ciu miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy, aktualizacje wdrożonych systemów wraz ze szkoleniem pracowników, które będą niezbędne do wdrożenia wprowadzonych zmian." Czy zmawiający dopuszcza pełną opiekę nad systemem informatycznym w okresie 24 miesięcy z rozszerzeniem gwarancji do 60 miesięcy w zakresie funkcjonalnym opisanym w SIWZ. Asysta techniczna i opieka serwisowa po okresie 24 miesięcy będzie świadczona na podstawie odrębnych umów. Pytania Wykonawcy z dnia r. Pytanie nr 1 dotyczy Zał. 1 do SIWZ konfiguracja serwerów W załączniku nr 1 do SIWZ w części dotyczącej konfiguracji serwerów nie został wyszczególniony żaden system operacyjny ani system do wykonywania kopii zapasowych. Czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi licencjami na system operacyjny do serwerów oraz oprogramowanie do wykonania kopi zapasowych? Prosimy o wskazanie jakie oprogramowanie jest w posiadaniu Zamawiającego. Jeżeli takiego oprogramowania Zamawiający nie posiada sugerowany system operacyjny dla serwerów to Microsoft Windows Server Standard 2012 oraz Symatec Backup Exec z agentami aplikacje i bazy danych. Nie, zamawiający nie posiada żadnego dostępnego systemu operacyjnego, a w zamiarze zapisów SIWZ uznał, iż oferent dostarczy w ramach dostawy serwerów taki system operacyjny który pozwoli mu na realizację zadań opisanych w ramach dostawy oprogramowania. Tak więc sugerowane rozwiązanie w pełni jest akceptowalne. Pytanie nr 2 dotyczy Zał. 1 do SIWZ konfiguracja serwerów W załączniku nr 1 do SIWZ w części dotyczącej konfiguracji serwerów nie został wyszczególniony żaden dysk twardy w konfiguracji serwerów. Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią przestrzenią dyskową do zapewnienia realizacji zadania? Jeżeli Zamawiający nie dysponuje odpowiednimi dyskami twardymi sugerujemy zastosowanie 7 dysków 600GB SAS 6Gb/s 15 tys.obr./min 3,5-calowy dysk twardy Hot Plug. Nie, zamawiający nie posiada żadnej wolnej przestrzeni dyskowej dla dostarczanego oprogramowania, a w zamiarze zapisów SIWZ uznał, iż oferent dostarczy w ramach dostawy serwerów takie dyski twarde, które pozwolą mu na realizację zadań opisanych w ramach dostawy oprogramowania. Tak więc sugerowane rozwiązanie w pełni jest akceptowalne. W imieniu Zamawiającego Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji Joanna Halama 5

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej 193.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/9 01-823 Warszawa tel. +48 22 487 90 70 www.tecna.pl

Bardziej szczegółowo

Tel. +48 261 885 555 Faks +48 261 885 603 www.wil.waw.pl E-mail: sekretariat@wil.waw.pl

Tel. +48 261 885 555 Faks +48 261 885 603 www.wil.waw.pl E-mail: sekretariat@wil.waw.pl Zegrze, dnia 23.07.2015 r. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZANÓWIENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE Dotyczy: ZP/06/15/CYBERSECLAB z siedzibą w Zegrzu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Pleszew, dn. 28. 05. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu.

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu. Warszawa, dnia 30.10.2013 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/2013 00-090 Warszawa Tel. 0-22 55 17 756 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 55 17 826 Do uczestników postępowania Na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/D/14/2014 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/D/14/2014 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/D/14/2014 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń sieci komputerowej dla

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 3.08.2015r. znak sprawy: SSM/1/PP/2015. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 3.08.2015r. znak sprawy: SSM/1/PP/2015. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: SSM/1/PP/2015 Gliwice, 3.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 14. cena oferty najniższej ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------ x 100 pkt. cena oferty badanej

Strona 3 z 14. cena oferty najniższej ilość punktów badanej ceny oferty = ------------------------------------ x 100 pkt. cena oferty badanej Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.18.2015 FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej 193.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/9 01-823 Warszawa tel. +48 22 487 90 70 www.tecna.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUP W WIELUNIU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 6 sierpnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo