WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl."

Transkrypt

1 L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System RIS, Serwer PACS, Serwer Dystrybucji Obrazów i oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD jednego producenta 4. System posiada Polski interfejs użytkownika 5. System posiada Polską pomoc kontekstową 6. System PACS instalowany jest na systemie Linux 7. System PACS zarządzany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 8. System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej (min dwie przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 9. System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi 10. System pozwala na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS 11. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 12. Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU. 13. System PACS i Dystrybucja Obrazów działa na systemach w wersji 32 oraz 64 bitowych oraz działa pod systemem minimum Linux 14. System PACS i Dystrybucja Obrazów potrafi wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM 15. Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS. 16. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. 17. System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. 18. Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 19. Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych na serwer PACS pełniący funkcję archiwum 20. Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym

2 21. Możliwość podglądu pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu 22. Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazów oraz stacjami diagnostycznymi ma wyświetlać przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania. 23. Program współpracuje z archiwum krótkoterminowego z archiwum długoterminowym (off-line) - zarządzanie automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami: najdawniej wykonanych najrzadziej przeglądanych najdawniej przeglądanych uwzględnienie (przez zaznaczenie) np. przewlekłych chorób i konieczności powtarzania badań w dłuższym okresie czasu (pozostawienie w archiwum on-line) 24. Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np (po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) 25. Program pozwala na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) 26. Program pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO / CD / DVD 27. Program pozwala na niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO / CD / DVD 28. Program pozwala na wyszukanie pacjenta po jednym z poniższych kryteriów: ID Pacjenta ID Badania Imię i nazwisko Pacjenta Data urodzenia pacjenta Opis badania (studydescription) Data badania 29. Zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu 30. Program jest zintegrowany z drzewem LDAP (OpenLDAP, Microsoft Active Directory) 31. Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup. Aplikacja do zarządzania drzewami LDAP dostępna przez www i jest w stanie dopasować się do dowolnego formatu drzewa LDAP. 32. Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z ActiveDirectory. 33. Program pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania RTG, tylko badania USG. ).Ograniczenia dostępu współpracują ze stacjami diagnostycznymi. 34. Program pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, RIS i modułu dystrybucji webowej 35. Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS 36. Uaktualnienia w obiegu danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych i ich wyświetlenie w aplikacji systemu dystrybucji obrazów.

3 37. Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonej roli, na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty 38. Możliwość przydzielenia roli użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, neurologii 39. Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji, min.: ustawień autoroutingu ustawień archiwizacji off-line dodawania dodatkowych źródeł DICOM kasowanie badań z systemu ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min.: drukowania badania zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu importu i eksportu badania przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM 40. System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się 41. Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. 42. Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania 43. Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów 44. Dostęp do badań znajdujących się na serwerze PACS z każdego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej (min. 5 jednoczesnych użytkowników). 45. Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. 46. Możliwość połączenia serii badań w jedną całość 47. Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie 48. Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) 49. Program posiada funkcje prefetchingu

4 50. Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania COMPLETED - badanie zakończone 51. Funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów: możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym obrazie możliwość równoczesnej pracy na więcej niż jednym badaniu negatyw / pozytyw odbicie obrazu w pionie / poziomie pomiar odległości pomiar kąta pomiar kąta Cobba lupa gamma obrazu próbkowanie pomiar pola przewijanie przesuwanie odtwarzanie serii podgląd wartości tagów DICOM możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszy możliwość mierzenia średniej gęstości obrazu w stosunku do zaznaczonego obszaru tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzani 52. Dystrybucja obrazów pozwala na płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii 53. Dystrybucja obrazów ma możliwość: - obrót obrazu o 90/180% - obrót obrazu o dowolny kąt 54. Dystrybucja obrazów posiada funkcję obsługi MPR (w tym również skośne MPR y) 55. Dystrybucja obrazów pozwala na wykonania MPR (gdzie w ramach jednej serii są wykonane zdjęcia z różnym slicespacing, reprezentacja całości w formie jednego reformatu) 56. Program posiada powiększenie 1:1 gdzie jeden Pixel w oryginalnym obrazie odpowiada jednemu Pixlowi na monitorze 57. Program pozwala na załączenie filtrów dla obrazu: rozmycie wyostrzenie wykrywanie krawędzi 58. Program posiada możliwość ustawienia okna na podstawie zaznaczonego ROI 59. Program posiada funkcję pomiaru indeksu płuco sercowe

5 60. Program posiada funkcję elipsy obliczającej pole powierzchni, średnią gęstość w zaznaczonym obszarze 61. Program posiada funkcję ręcznego kalibrowania obrazu DICOM (dotyczy pomiarów) 62. Program posiada obsług linii referencyjnych dla badań TK / MR 63. Program posiada funkcję synchronizacji serii (np: przed i po kontraście) 64. Program synchronizując serię uwzględnia grubość zdj. (np: jedno zdjęcie z serii A odpowiada kilku zdjęciom z serii B) 65. Program zawiera funkcję inteligentnego powiększenia, powiększając inteligentnie powiększa wskazywany punkt obrazu automatycznie go centrując 66. Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta 67. Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS 68. Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, MPR, komentarzy itp. 69. Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanym w języku polskim 70. Program posiada funkcję zapisania załadowanych obrazów DICOM jako jpg. png, ppt 71. System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy IIa lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIa. 72. Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzielona licencja nie limituje zamawiającemu ilości tworzonych kont użytkowników poszczególnych modułów systemu. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu wsparcia. Radiologiczny System Informatyczny RIS 1 kpl. Załączyć 1. Liczba równoczesnych użytkowników: 40 użytkowników 2. Obsługa stanowisk: Lekarz Technik Rejestracja Sekretariat (w tym raporty) Administrator 3. Program funkcjonuje w Polskiej wersji językowej 4. Program posiada Polską pomoc kontekstową 5. Program posiada Polski interfejs użytkownika 6. Program RIS nie wymaga instalacji na systemie operacyjnym. Program działa w przeglądarce WWW przy wykorzystaniu szyfrowania SSL, TLS (program nie wymaga instalacji na komputerze, szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych)

6 7. Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) 8. Program RIS, PACS, System Dystrybucji Obrazów jednego producenta, Oprogramowanie do obsługi Robota 9. Program RIS, PACS pracują na tym samym serwerze 10. Program RIS integruje się z ActiveDirectory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup(ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło) 11. Program RIS integrując się z ActiveDirectory obsługuje je w trybie użytkownika read-only 12. Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach ActiveDirectory 13. Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych 14. Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) 15. Program RIS posiada weryfikację DICOM jako Service Class Provider i Service Class User 16. Program RIS posiada worklistę DICOM jako Service Class Provider 17. Program RIS posiada worklistę MPPS jako Service Class Provider i Service Class User 18. Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce 19. Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji 20. Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania 21. Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza 22. Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. 23. Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma 24. Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od do Poniedziałek godzina 08:00-12: System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np ukrycie Wieku, Kodu pocztowego, Adresu, Miasta, Telefonu, Uwag, Pola VIP) 26. Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. 27. Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin 28. Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjenta na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta 29. Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące 30. Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta

7 31. Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni 32. Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza 33. Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza 34. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie 35. Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni 36. Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów 37. Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki 38. Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej 39. Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej 40. Terminarz pozwala na wyświetlenie szybkich kodów kreskowych zaczytywanych z ekranu monitora bezpośrednio do urządzenia typu CT/MR w przypadku braku worklisty na urządzeniu medycznym 41. Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany 42. Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień 43. Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ 44. Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów 45. Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS 46. Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta 47. Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/pesel pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów 48. Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami 49. Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej 50. Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń 51. Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji 52. Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej Pacjenta 53. Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania 54. Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu 55. Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL

8 56. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty 57. Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie 58. System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania 59. System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany 60. System umożliwia wydanie wyników wielokrotnie, zapisując historię wydania wyników Nie 61. System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia 62. System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie 63. System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne 64. System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) 65. System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania 66. System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań 67. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim 68. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ 69. Rejestracja pacjentów obcokrajowców 70. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 71. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 72. System identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających 73. System identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu 74. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 75. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem 76. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 77. Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu 78. Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie 79. Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) 80. Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej 81. Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) 82. System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki

9 83. System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki 84. System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów 85. Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury 86. Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury 87. Stanowisko Technika 88. System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej 89. System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania 90. System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kv, mas, DLP, czy podane było znieczulenie czy nie Dane dotyczące kv, mas, DLP jest widoczne w przeglądarce DICOM na nagranych płytach CD/DVD tak by lekarz otrzymujący badanie widział przy jakich parametrach wykonano badanie 91. System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu 92. System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie 93. System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset 94. System umożliwia prowadzenie stanów magazynowych: Nie - definiowania magazynów (możliwe jest stworzenie dowolnej liczby magazynów, magazyny te można przypisać do N pracowni) - definiowania typów materiałów - definiowanie materiałów - przyjmowanie na magazyn materiałów oznaczanie materiałów minimalnie (nazwy dostawców, nazwą materiału, typem materiału, kodem, ilością opakowań, ilości jednostkową, cenę netto, ceną brutto) - wyszukiwanie i edycję dostawców - wyświetlanie stanu magazynowego - materiały rozliczane przez użytkownika jako zużyte automatycznie zdejmowane są ze stanów magazynowych 95. Koszty, dane słownikowe 96. System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów 97. System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS Nie 98. System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z XLS Nie 99. System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS Nie 100. System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych Nie 101. System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie - system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie Nie

10 - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ 102. System pozwala na następujące operacje związane z cennikami: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika, oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS - możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika 103. System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji, celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów, w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ 104. System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym - podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie - wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego - wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia 105. Raporty 106. Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie szeregu zestawień 107. System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych 108. Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,...) - określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) 109. Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia), albo system posiada predefiniowane raporty umożliwiające wykonywanie

11 szeregu zestawień z drążeniem danych 110. Administracja 111. System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości 112. System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań 113. System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator (np o kończącym się miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) 114. System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia) 115. System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z danego gabinetu do danych lekarzy) 116. Stanowisko Lekarza 117. System umożliwia tworzenie zleceń opisu badania 118. System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu 119. Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter 120. Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Niedźwiedź uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Niedzwiedz System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) 122. System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np (nazwisko lekarza kierującego) 123. System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn Nie 124. System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik Nie 125. System pozwala na tworzenie szybkiego menu w którym znajdują się najczęściej wykorzystywane funkcje Nie 126. System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań 127. System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu 128. System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich 129. System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika 130. System pokazuje historię zmian opisu 131. System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia 132. Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji 133. System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji 134. System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) przez administratora szpitalnego

12 Lekarska stacja diagnostyczna RTG 1 szt.: 1. Procesor: - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 3,0 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 2. Pamięć RAM 8 GB z możliwością rozbudowy 3. Monitor medyczny 2 sztuki sparowane w procesie produkcyjnym, Minimalne parametry: - Rodzaj wyświetlacza: LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM - Rozmiar ekranu: Rozdzielczość natywna: 2MP 1600 x 1200 pikseli - Wielkość plamki: mm - Kontrast: 1400:1k - Jasność: 760 cd/m2 - Ilość wyświetlanych tonów szarości: 10 bit (1024 odcienie) - Fabryczna kalibracja: Zgodna z DICOM GSDF przy 400 cd/m2 - Korekcja gamma: 15.5 bit - Tablica LUT (programowalna): 15.5 bit - Wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor) umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM. - Testy akceptacyjne: możliwość przeprowadzenia testu akceptacyjnego samodzielnie przez monitor bez konieczności podłączenia monitora do stacji roboczej. - Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplay Port - Waga: Nie więcej niż 11,7 kg - Kalibracja: Monitor indywidualnie kalibrowany fabrycznie zgodnie z wytycznymi DICOM GSDF. - Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora, dołączone oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające precyzyjną kalibrację monitora wraz z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V / IEC wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów. - Sterowanie: monitor wyposażony w przyciski sterujące OSD znajdujące się na tylnej części obudowy monitora. Przyciski nie powinny być widoczne z przodu. - Tryb monochromatyczny: predefiniowany tryb monochromatyczny 10-bitowy umożliwiający pracę monochromatyczną na całym obszarze roboczym monitora. - Certyfikaty: CE-MDD (EN , EN ), DIN V Kategoria A CCC; TÜV Approved Medical Device (TÜV GM ) FDA510(k). - wymagany zewnętrzny kalibrator producenta monitorów wraz z oprogramowaniem - gwarancja: minimum36 miesięcy. Tak

13 4. Wewnętrzny HDD min 240 GB SSD 5. Gigabitowa karta sieciowa 6. Obudowa typu Desktop 7. Monitor LCD min 19 dla danych RIS 8. Klawiatura / mysz laserowa 9. Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową, Rozwiązanie jednego producenta. na okres 36miesięcy) 10 Gwarancja min 36 miesiące 11 Oprogramowanie diagnostyczne: Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim Funkcjonalność przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: obraz po obrazie, Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w rożnych trybach, min. tryby: - pojedynczy monitor na każdym monitorze wyświetlane są rożne badania, - dwa monitory na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, inny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: - replikacji pikseli,

14 - interpolacji. Pomiar kątów Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków Funkcja dodania strzałki do obrazu badania Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika Funkcja obrotu obrazu o 180 oraz o 90 stopni w lewo/w prawo Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). Funkcja wyświetlenia atrybutów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: - powierzchnia regionu zainteresowania, - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania Funkcja importowania obrazów do badania, min.: - import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, - import obrazu do nowej serii. Wymagania techniczne dla sprzętu systemu PACS / RIS 1. Serwer RIS / PACS typu rack wraz z niezbędnym oprogramowaniem 1 szt. Podać nazwę i rodzaj 2. Procesor: podać - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora 4 - częstotliwość zegara 2,6 Ghz - obsługa instrukcji 64-bitowych 3. Pamięć RAM 16 GB podać 4. System PACS oraz RIS instalowane na tym samym komputerze 5. Wewnętrzna macierz dyskowa: - macierz systemowa: 1TB (RAID1 + spare), - macierz dla danych PACS: 2TB (RAID5 + spare) 6. Gigabitowa karta sieciowa 7 napęd wewnętrzny LTO-4 plus 10 taśm i jedna taśma czyszcząca Tak

15 8. gwarancja minimum 36 miesięcy, naprawa w miejscu eksploatacji w następny dzień roboczy Tak 9. szafa serwerowa 19 24U 10. Zasilacz awaryjny UPS wersja RACK 1 szt. Wymiana baterii "na gorąco" Wyświetlacz: z przodu obudowy (podstawowe informacje o stanie działania UPS) ilość gniazd IEC320 C13: min 4 sztuki, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 50%: 7 minut, czas podtrzymywania zasilania przy obciążeniu 100%: 3 minuty; Moc pozorna 2000VA Port komunikacyjny RS232 lub USB gwarancja: minimum 24 miesięcy Podać nazwę i rodzaj Urządzenie do BACKUP- NAS 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Pojemność min 2TB w trybie mirror, podać 3 Obsługa RAID 0/1 dla pełnego zabezpieczenia danych 2 dyski min po 2TB SATA II Procesor DualCore 1,33GHz Pamięć 1GBddr3 Prędkość zapisu - odczytu Windows: 112MB/s - 82MB/s Dwa porty LAN 1Gbit z funkcjami "load balancing" i "failover" Konstrukcja kieszeni umożliwiająca beznarzędziowy montaż dysków podczas pracy Możliwość instalacji dysków 3.5" oraz 2.5" SATA Obsługa Microsoft Windows Active Directory oraz LDAP Zintegrowany webserwer z obsługą PHP/MySQL i wielu pakietów internetowych Serwer multimedialny z UPnP zgodny z standardem DLNA Udostępnianie drukarki USB w sieci dla systemów Windows Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS USB-Copy i kompleksowy backup danych na serwer i urządzenia zewnętrzne Wbudowany szybki interfejs sieciowy - 1Gbit/s oraz 2 porty USB 3.0 Panel użytkownika i oprogramowanie dostępne w języku polskim Moduł szyfrowania dysków twardych kluczem AES 256 bit Praca w trybie serwer VPN (PPTP, OpenVPN) - do 15 połączeń jednocześnie Obsługa protokołu iscsi i wirtualizacji Gwarancja min 24 miesiące, Podać System Radiografii Cyfrowej Pośredniej 1kpl. Skaner/czytnik do płyt obrazowych 1 szt. 1 Producent, nazwa, typ podać 2 Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie do automatycznego skanowania Tak, podać

16 - min. 1 3 Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm Tak 4 Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, podać 5 Możliwość współpracy urządzenia z kasetą 35x43 cm z wbudowaną fabrycznie kratką przeciwrozproszeniową - do zdjęć przyłóżkowych 6 Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na tak obrazie 7 Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min. 3 Tak, podać 8 Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel tak 9 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bit/piksel tak 10 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz tak 11 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego tak 12 Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet tak 13 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego (2 bezpłatne tak przeglądy) 14 Podstawa/stolik pod komputer, monitor, kasety tak 15 Skaner zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych Płyty z kasetami 16 Producent, nazwa, typ Podać 17 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x43 cm Szt 2 18 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x35 cm Szt 2 19 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 24x30 cm Szt 2 20 Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 18x24 cm Szt 2 21 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania) min tak 22 Płyty w kasecie sztywne (nie wyginające się podczas skanowania) tak 23 Kasety zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych, załączyć dokumenty, załączyć dokumenty Stacja technika 1 szt.

17 24 Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem tak 25 Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu tak 26 Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego i/lub klawiatury i myszy tak 27 Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego tak 28 Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom tak 29 Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika tak 30 Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST tak 31 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego tak 32 Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej tak 33 Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora tak 34 Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz tak 35 Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) - min. 40 tak 36 Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) tak 37 Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym tak 38 Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kv, mas) tak 39 Możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/16, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń tak 40 Generowanie histogramu dla obrazu tak 41 Interface użytkownika w języku polskim tak 42 Komputer dedykowany przez producenta, minimum procesor czterordzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk 500GB, Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, Program antywirusowy (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36 miesiące 43 Przekątna ekranu monitora dotykowego min Stacja zostanie skonfigurowana do obsługi skanera do płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych 45 UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania Kamera sucha z jednym formatem błon dostępnym on-line 1 szt. 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia Podać 3 Sposób uzyskania obrazu Podać Tak, podać model i producenta Tak, podać model i producenta Tak, podać nazwę i typ

18 4 Interfejs typu DICOM Print 3.0 Tak 5 Min. 2 magazynki na dowolne obsługiwane formaty błon dostępne jednocześnie Tak, podać ilość 6 Rozdzielczość wydruku, min. 325 dpi Tak, podać 7 Liczba odcieni skali szarości, min. 14 bitów Tak, podać 8 Wydajność dla formatu 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm, min. 44 błon /godz. Tak, podać 9 Tak, podać wszystkie Dostępność co najmniej następujących formatów błon: 8x10, 10x12, 11x14, 14x17 formaty dostępnych błon 10 Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu) Tak 11 Możliwość załadunku niepełnych opakowań filmów. Tak 12 Wyświetlenie ilości filmów dostępnych w drukarce, także po wymianie zasobników z filmami Tak 13 Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia Tak 14 Masa max. 100 kg Tak, podać 15 Moc pobierana max W Tak, podać 16 Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez Tak internet 17 Kamera zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca Tak, załączyć w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie dokumenty co najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC Automatyczny duplikator do nagrywania płyt z nadrukiem dla pacjenta wraz z komputerem sterującym 1 szt. 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ urządzenia 3 Parametry minimalne: pojemność zasobników: minimum 150 płyt, wydajność: minimum 30 CD i 15 DVD na godzinę, obciążenie miesięczne: minimum 1200 płyt, ilość wbudowanych napędów: 2 CD/DVD, metoda wydruku: wydruk atramentowy, zasobniki z tuszem 6 niezależnych pojemników z tuszem. interfejs: min USB 2.0, gwarancja: minimum 24 miesięcy 4 Komputer sterujący 1 sztuka Parametry minimalne: Procesor dwurdzeniowy min. 3,30GHz, Cache min.3mb pamięć RAM min. 4,0GB, 1333MHz dysk twardy: min. 500 GB 3,5 napędy optyczne: min. 16X DVD +/-RW monitor: min. 19 LCD DVI-D, Podać parametry

19 klawiatura USB mysz USB Optical system operacyjny: Win8 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64, system operacyjny przeznaczony do komputera klasy PC, obsługujące środowisko 32 bitowe i 64 bitowe. System operacyjny z interfejsem graficznym w języku polskim (komendy, opisy, podpowiedzi, pomoc techniczna, instrukcje). System operacyjny musi zapewniać możliwość pracy w sieci. Musi posiadają wbudowane mechanizmy i narzędzia gwarantując bezpieczeństwo komputera: tworzenie kopii zapasowych, zapora, przywracanie systemu. System operacyjny musi posiadać licencję bezterminową. system operacyjny zgodny z minimalnymi wymaganiami producenta duplikatora. certyfikaty i spełniane normy: zgodności z normą CE, Program zabezpieczający (Antywirus, Antyspyware, Firewall, Anti-Phishing, kontrola nośników wymiennych, skanowanie w tle, z subskrypcją sygnatur wirusów, aktualizacją automatyczną internetową na min 36miesiące) gwarancja zestawu komputerowego: minimum 36 miesięcy Drukarka laserowa mono - 1 sztuka 1 Producent Tak, podać 2 Minimalne parametry: Automatyczny wydruk duplex Interfejs min LAN, USB, ilość stron na minutę: 25, tak pojemność podajnika papieru: co najmniej 250 sztuk, maksymalna wydajność: 8000 str./miesiąc, gwarancja w miejscu użytkowania: minimum 36 miesięcy. Stacja poglądowa 6 sztuk zgodnie z załącznikiem numer 2 do SIWZ Wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN 1 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej zgodnie z założeniami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ i poniższym wyposażeniem 2 Przełącznik sieciowy 1 sztuka Minimalne parametry: architektura: fastethernet, ilość portów 1000BaseT (RJ45): 48, ilość gniazd MiniGBIC (SFP): 4, warstwa przełączania: 2, obudowa: rack 19 maksymalnie 1U, obsługa protokołów IEEE: 802.1w, 802.1Q, 802.3ad, 802.1D, klient DHCP, możliwość obsługi min 250 VLAN-ów jednocześnie, prędkość magistrali wewnętrznej 104 Gbps, przepustowość 77.4 Mpps, Tak Tak, podać

20 zarządzanie przez przeglądarkę www; gwarancja: minimum 60 miesięcy 3 Patch panel UTP 24 portowy kategorii 6-4 sztuki Tak, podać 5 Organizer kabli 1U 19 1 sztuka Tak, podać 6 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (klimatyzator naścienny do pracy całorocznej o mocy dwukrotnie wyższej niż niezbędna do odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez dostarczany sprzęt tj. serwer, ups, przełącznik LAN, NAS) 7 Patchcord UTP kat6 2m 45szt, Patchcord UTP kat6 5m 45szt Tak Tak, podać razem z wyliczeniami BTU sprzętu Inne wymagania: 1. Wymagane licencje: - System RIS (licencja pozwala na użytkowanie systemu przez wszystkich użytkowników Zamawiającego na wszystkich urządzeniach Zamawiającego; liczba możliwych kont użytkowników nieograniczona; maksymalna jednoczesna liczba użytkowników korzystających z systemu: 20; w systemie RIS nie ma limitów ilości utworzonych gabinetów radiologicznych, wykonywanych procedur, zarejestrowanych pacjentów, wprowadzonych danych słownikowych) - System PACS (licencja pozwala na przyłączenie min. 2 modalności DICOM wraz z obsługą Worklisty i MPPS; bez limitu obsługiwanej przestrzeni dyskowej; licencja nie ogranicza ilości i wielkości zapisanych badań w ramach obsługiwanej przestrzeni dyskowej) - System dystrybucji obrazów na oddziały (licencja typu OPEN + 1 licencja sztywna dla stacji diagnostycznej) - System RIS umożliwia podgląd obrazów z PACS w jakości JPG.

21 2 Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład systemów PACS i RIS, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - Dostosowywanie funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania do potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego (np. pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, generowanych wydruków itp.). - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w godzinach min we wszystkie dni robocze. - Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu max. 8 godzin. - Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. - Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS - Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania 3 Nagrywanie badań na płyty CD/DVD z wbudowaną dostarczoną przeglądarką służącą do otwierania badań z płyt CD/DVD 4 Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. 5 Szkolenia z obsługi oprogramowania (RIS, PACS, Dystrybucja obrazów, oprogramowanie dla stacji diagnostycznych, dostarczanego sprzętu) dla 2 radiologów, 4 techników, 14 lekarzy klinicystów, 2 informatyków 6 Zamawiający może zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. 7 Jednolita gwarancja na wykonaną infrastrukturę pasywną sieci wraz z użytymi elementami min 24 miesiące 8. Dostarczany sprzęt : serwer z wyposażeniem, stacja lekarska z wyposażeniem, stacja technika z skanerem i kasetami, komputery poglądowe, stacja z robotem, kamera laserowa, drukarka, przełącznik LAN, NAS muszą być NOWE nie używane data produkcji nie starsza niż 6miesięcy Tak Tak

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było:

W załączniku nr 10 Formularz cenowy Zadanie Nr 2 - Zakup sprzętu medycznego było: Parczew 22.02.2011 oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/17/2010 dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym

Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Zadanie nr 3: Załącznik 2.3 do SIWZ Dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z Zintegrowanym Systemem Informatycznym Lp. Nazwa Jedn. Ilość miary System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS)

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS

I. Rozbudowa obecnego systemu RIS/PACS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNO _ CENOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Wielospecjalistycznym Szpital Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy funkcjonuje system RIS Chazon firmy PIXEL Technology oraz system

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Producent i model:...

Producent i model:... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Nazwa i siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz 1. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo