System Comarch OPT!MA v. 17.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Comarch OPT!MA v. 17.0"

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI INSTALACJA PROGRAMU PROCES INSTALACJI ETAP PIERWSZY AKCEPTACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA ETAP DRUGI SPRAWDZANIE GOTOWOŚCI SYSTEMU DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA COMARCH OPT!MA ETAP TRZECI TRYB INSTALACJI ETAP CZWARTY WYBÓR TYPU INSTALACJI: STANDARDOWA LUB NIESTANDARDOWA INSTALACJA STANDARDOWA INSTALACJA NIESTANDARDOWA ETAP PIĄTY INSTALACJA SILNIKA BAZY DANYCH ETAP SZÓSTY INSTALACJA SYSTEMU COMARCH OPT!MA ETAP SIÓDMY INSTALACJA APLIKACJI DODATKOWYCH REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI MODUŁY DODATKOWE OGÓLNE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS NOWOŚCI POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI RAPORT BRAKÓW ALGORYTMY WYLICZANIA RAPORTU BRAKÓW PRZYKŁADY WYLICZANIA RAPORTU BRAKÓW EDYCJA RAPORTU GENEROWANIE ZAMÓWIENIA U DOSTAWCY WSPÓŁPRACA COMARCH OPT!MA Z URZĄDZENIAMI FISKALNYMI ZMIANY NA KARCIE TOWARU ZMIANY W KONFIGURACJI OPERACJE SERYJNE OBSŁUGA KODÓW PLU, FISKALNYCH NAZW TOWARÓW ORAZ KODÓW EAN EWIDENCJONOWANIE OPŁAT NA FUNDUSZE PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH WYDRUK FAKTURY RR, FAKTURY ZAKUPU WYDRUK LISTY FAKTUR RR, FAKTUR ZAKUPU POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z COMARCH E-SKLEP WSPÓŁPRACA Z ECOD COMARCH DETAL POPRAWIONO COMARCH OPT!MA DETAL NOWOŚCI LOGOWANIE KAUCJE KONTROLA STANÓW PRZEKAZANIE PARAGONU ZMIANY KASOWE KONTROLA ZASOBÓW PODCZAS SYNCHRONIZACJI Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 2 z 55

3 6.2 POPRAWIONO ZMIANY OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI SERWIS NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ POPRAWIONO ZMIANY WYDRUKI KASA/ BANK POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH (SKŁADKA FEP) NIEOBECNOŚĆ NA CZĘŚĆ DNIA DEKLARACJA PIT-8C ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FP I FGŚP NOWE WYDRUKI POPRAWIONO ZMIANY Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 3 z 55

4 2 Instalacja programu Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. Uwaga: Instalacja systemu Comarch OPT!MA musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to: Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu Comarch OPT!MA Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu Comarch OPT!MA. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opcjonalnie konfiguracja silnika bazy danych dla pracy sieciowej (wielostanowiskowej) Instalacja samego systemu Comarch OPT!MA. Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje. Uwaga: Od wersji 13 system Comarch OPT!MA dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003, Windows Vista oraz Windows Server W systemie Windows 7 w innej niż polska wersji językowej konieczne jest zainstalowanie polskiego pakietu językowego przed przystąpieniem do instalacji Comarch OPT!MA w wersji 17. Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu: Zainstaluj - uruchomienie instalacji systemu Comarch OPT!MA O programie znajduje się tutaj prezentacja programu, a także dokumentacja, filmy instruktażowe oraz bazy demo Dokumenty handlowe Comarch e-opt!ma demo online Poniżej dostępne są również opcje O nas Cennik Społeczność Biur Rachunkowych Odwiedź naszą stronę internetową - automatyczne uruchomienie strony internetowej firmy COMARCH: Skontaktuj się z nami - adres firmy COMARCH oraz adresy Wyjście zamknięcie menu. Uwaga: Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik opt!ma.exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 4 z 55

5 Wybranie opcji Instalacja umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej. Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa COMARCH SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie. Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z Comarch OPT!MA to 1024x Proces instalacji Proces instalacji realizuje poniżej opisane etapy w zależności od zainstalowanych już komponentów i wyborów opcji instalacji przez Użytkownika. Uwaga: Jeżeli program ma działać w oparciu o zakupione moduły należy w komputer pełniący rolę serwera bazy danych wpiąć otrzymany z COMARCH zaprogramowany klucz HASP. Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. W czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów, które są instalowane jeszcze przed uruchomieniem asystenta instalacji: Komponenty MS XML 4 SP2 MICROSOFT VISUAL C RUNTIME LIBRARIES Microsoft Soap Toolkit 3.NET Framework 2.0. w przypadku braku tego środowiska w systemie instalator podejmie dwie próby jego instalacji. Podczas pierwszej próby sprawdzane są napędy CD w poszukiwaniu płyty Comarch OPT!MA. Jeśli pierwsza próba nie powiedzie się, podejmowana jest kolejna. Tym razem jest to próba połączenia z serwerem Microsoftu w celu ściągnięcia stamtąd instalatora.net Framework 2.0. Jeśli wciąż nie ma środowiska, instalator informuje o tym Użytkownika komunikatem o treści: "Wystąpił błąd podczas instalacji.net Framework 2.0. Niektóre zaawansowane funkcje systemu mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu instalacji spróbuj zainstalować.net Framework ponownie, pobierając instalator ze strony download.microsoft.com." Instalowanie tego środowiska razem z programem Comarch OPT!MA upraszcza instalację modułów dodatkowych, które wymagają zainstalowania tego dodatku Etap pierwszy Akceptacja warunków sprzedaży i użytkowania Po uruchomieniu opcji Instalacja systemu Comarch OPT!MA uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z dokumentami Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania Comarch OPT!MA oraz Warunki gwarancyjne Comarch OPT!MA i zaakceptowanie przedstawionych w tych dokumentach warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji Etap drugi Sprawdzanie gotowości systemu do instalacji i użytkowania Comarch OPT!MA Instalator sprawdza, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu Comarch OPT!MA. Jeżeli instalator wykryje jakieś rozbieżności, podpowie, jak je usunąć. Instalator automatycznie uruchamia program diagnostyczny, który sprawdza wszystkie wymagane komponenty. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak. Dwukrotne kliknięcie myszką w taką pozycję wyświetla okno z propozycją rozwiązania problemu. Uwaga: Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo - systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona. Należy uruchomić ją ponownie po wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 5 z 55

6 2.1.3 Etap trzeci Tryb instalacji Do wyboru mamy dwie pozycje: Chcę zainstalować podstawową wersję programu Comarch OPT!MA do fakturowania i rozliczeń po wybraniu tej pozycji przechodzimy do uproszczonej wersji instalatora pozwalającą na wybór podstawowych parametrów instalacji. W kolejnym etapie instalacji od razu przechodzimy do Instalacji silnika bazy danych (3.1.5). Chcę zainstalować pełną wersję systemu Comarch OPT!MA po wybraniu tej pozycji przechodzimy do pełnej wersji instalatora, która pozwala na wybór większej ilości parametrów instalacji. W kolejnym etapie instalacji przechodzimy do wyboru typu instalacji Etap czwarty Wybór typu instalacji: Standardowa lub Niestandardowa Instalacja standardowa na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu Comarch OPT!MA. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalacja niestandardowa pozwala na wybór składników oraz miejsca ich instalacji. Zalecana jest dla zaawansowanych Użytkowników. Instalacja niestandardowa wymaga obecności klucza z licencjami Instalacja standardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy standardową, to kolejne pojawiające się okno to: Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60-dniowej). Zawsze instalowany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji Instalacja niestandardowa Jeśli jako typ instalacji wybierzemy niestandardową, to kolejne pojawiające się okno to: Instalacja niestandardowa pozwala na modyfikacje dotyczące instalacji sterowników drukarek fiskalnych oraz sterowników drukarek fiskalnych dla usług terminalowych. Możliwe modyfikacje to m.in.: Zmiana miejsca instalacji wskazanie nowego miejsca na dysku, gdzie ma być instalowany składnik, możliwe jest po wciśnięciu przycisku Zmień Wykluczenie składnika z procesu instalacji możliwe po wciśnięciu przycisku strzałki widocznego obok składnika i zaznaczenie opcji Ten składnik nie będzie dostępny. Uwaga: Rezygnacja z instalacji Generatora Raportów GenRap spowoduje, że nie będą również generowane wydruki standardowe, przygotowane w oparciu o ten edytor. Wybór aktywnych modułów Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, na które została wykupiona licencja. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły: Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 6 z 55

7 Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ŚT) i/lub Analizy (ANL) Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. Uwaga: Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ (60 -dniowej) Etap piąty Instalacja silnika bazy danych. Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu Comarch OPT!MA to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Bez poprawnej instalacji tego elementu nie ma sensu instalacja pozostałych elementów Comarch OPT!MA. Jedynym silnikiem bazy danych, z którym współpracuje Comarch OPT!MA jest Microsoft SQL Server w wersjach 2000, 2005 lub Płytka instalacyjna Comarch OPT!MA zawiera instalator 5- stanowiskowego silnika Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Instalator Comarch OPT!MA umożliwia automatyczną instalację silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2005 na polskojęzycznych oraz anglojęzycznych systemach operacyjnych. Instalacja silnika Microsoft SQL Server odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\CDN_OPTIMA. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby Comarch OPT!MA nie musi dokonywać instalacji silnika. Na tym etapie instalator przedstawia do wyboru następujące możliwości: Instalacja jednostanowiskowa Instalowana jest aplikacja Comarch OPT!MA wraz z serwerem bazy danych oraz serwisem klucza HASP bez dodatkowych opcji pozwalających na pracę sieciową (wyjątki w zaporze sieciowej) Instalacja wielostanowiskowa (Comarch OPT!MA + SERWER) Instalowana jest aplikacja Comarch OPT!MA wraz z serwerem bazy danych, serwisem klucza HASP oraz z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi pracę sieciową (wyjątki w zaporze sieciowej) Instalacja wielostanowiskowa (tylko Comarch OPT!MA) Instalowana jest tylko aplikacja Comarch OPT!MA, bez serwera SQL, bez serwisu klucza HASP oraz bez dodawania wyjątków w zaporze sieciowej Dodatkowo, aby instalacja silnika bazy danych była możliwa instalator prosi o podanie hasła dla administracyjnego loginu SQL o nazwie SA (System administrator). Hasło musi spełniać wymagania co do jego złożoności. To znaczy musi mieć co najmniej 9 znaków oraz zawierać znaki ze wszystkich dalej wymienionych grup znaków: małe litery, duże litery, znaki specjalne oraz cyfry. Utworzony login pozwala na zarządzanie danymi na serwerze SQL. Uwaga: Jeżeli na komputerze, na którym uruchomiona jest instalacja Comarch OPT!MA istnieje już instancja Microsoft SQL Server to wtedy instalator pozwala opcjonalnie na zainstalowanie kolejnej dedykowanej dla Comarch OPT!MA instancji lub powinąć ten krok. Uwaga: Od wersji 13 system Comarch OPT!MA dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach systemów Windows Server 2003, Windows Vista oraz Windows Server Na angielskich wersjach systemów operacyjnych silnik bazy danych należy zainstalować ręcznie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 7 z 55

8 2.1.6 Etap szósty instalacja systemu Comarch OPT!MA W etapie tym na lokalnym komputerze instalowany jest system Comarch OPT!MA według wcześniej zadeklarowanych parametrów. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość pozostawienia na komputerze plików instalacyjnych, poprzez zaznaczenie opcji Pozostaw kopie plików instalacyjnych Etap siódmy instalacja aplikacji dodatkowych. Z programem Comarch OPT!MA współpracuje szereg aplikacji (modułów) dodatkowych, które nie są instalowane równocześnie z Comarch OPT!MA. Jeśli zakupione przez Klienta licencje obejmują dostęp do modułów Comarch OPT!MA Detal, Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe, Comarch OPT!MA Ofertowanie, Comarch OPT!MA Przypominacz lub Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera, wówczas konieczne jest doinstalowanie tych modułów z płytki instalacyjnej Comarch OPT!MA. W tym celu wystarczy po uruchomieniu kreatora z płyty instalacyjnej Comarch OPT!MA przejść do: Zainstaluj \ Zainstaluj moduły dodatkowe \ Instalacja modułów dodatkowych i kliknąć na wybrany moduł. 2.2 Reinstalacja z poprzedniej wersji W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie Comarch OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA). Jest to równoznaczne z uruchomieniem pliku cdnoptima1701sql.exe umieszczone na płycie instalacyjnej w katalogu <DVD>\setup\opt!ma\. Od wersji 16 nie ma osobnej opcji reinstalacji. Reinstalacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać. Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji z wersji wcześniejszej niż istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji , jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać z indywidualnych stron dla Klientów lub Partnerów lub też uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją (menu Instalacja programu / Dodatki). Konwersja baz danych w Comarch OPT!MA możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 12, 13, 14, 15 lub 16 a dopiero potem wersję Moduły dodatkowe Po kliknięciu przycisku Zainstaluj z głównego menu, na drugiej pozycji mamy Zainstaluj moduły dodatkowe. Po jej wybraniu mamy możliwość zainstalowania modułów dodatkowych Comarch OPT!MA (Instalacja modułów dodatkowych Comarch OPT!MA) pod drugim przyciskiem dostępna jest Instalacja narzędzi Comarch. Trzeci przycisk umożliwia przejście do instalacji narzędzi Microsoft. Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych Comarch OPT!MA zawarte są w osobnych instrukcjach dotyczących poszczególnych modułów. Oprócz nich znajdują się tam również: Instalacja tagów inteligentnych dla Microsoft Office instaluje tagi inteligentne Comarch OPT!MA dla Microsoft Office. Wykorzystywane są one do integracji Comarch OPT!MA z Microsoft Office. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 8 z 55

9 Instalacja komponentów dla modułu e-sklep zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft.NET,.NETFramework 2.0 oraz SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3). Wybór przycisku Instalacja narzędzi Comarch pozwala na zainstalowanie następujących programów: Instalacja serwisu obsługującego klucz HASP aby program był w stanie komunikować się z kluczem HASP należy na komputerze, w którym jest wpięty klucz zabezpieczający HASP, zainstalować program serwisowy. Po uruchomieniu należy wskazać serwer, który będzie pełnił funkcję serwera klucza. Serwis klucza HASP jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co Microsoft SQL Server. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji. Programowanie klucza HASP jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez COMARCH jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza. Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *.RUS (otrzymany z firmy COMARCH) jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Instalacja automatu synchronizacji - Narzędzie to umożliwia automatyczną synchronizację dokumentów pomiędzy programem Comarch OPT!MA i Comarch CDN XL. Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki: Instalacja Windows Installer 3.1 komponent wymagany do instalacji.net Framework 2.0. Instalacja.NETFramework 2.0 komponent wymagany do współpracy Comarch OPT!MA z modułami: Detal, Biuro Rachunkowe, Pulpit Managera. Instalacja.NETFramework Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania modułu Comarch OPT!MA Detal oraz modułu Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe i należy ją wykonać przed jego instalacją SQLXML 3.0 Service Pack 3 (SP3) komponent wymagany do współpracy Comarch OPT!MA z modułem Comarch e-sklep. Instalacja Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime for Microsoft.NET - instaluje narzędzia wykorzystywane do współpracy systemu Comarch OPT!MA z systemem Comarch CDN XL. Instalacja silnika bazy danych opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu Comarch OPT!MA. 3 Ogólne 3.1 Nowości 1. Instalacja Microsoft SQL Server W wyniku wprowadzenia zmian do Serwisu klucza HASP od wersji 17.0 Comarch OPT!MA nie jest konieczne uruchamianie usługi Microsoft SQL Server 2005 na koncie systemowym local system, wystarczy domyślne konto Network service. W celu umożliwienia współpracy serwisu klucza HASP z Microsoft SQL Server 2005, który pracuje na innym koncie niż domyślne Network service należy zapoznać się z instrukcją związaną z serwisem klucza HASP (Comarch_OPT!MA_17_SerwisKluczaHASP). 2. Microsoft SQL Server. Dodano mechanizm ostrzegający o możliwości zablokowania pracy programu z powodu przekroczenia maksymalnej wielkości bazy danych. Ograniczenia co do wielkości bazy danych dotyczą darmowych edycji Microsoft SQL Server. Limit dla Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition wynosi 2 GB, natomiast dla Microsoft SQL Server 2005 Express Edition oraz Microsoft SQL Server 2008 Express Edition jest to 4 GB. Podczas logowania do bazy firmowej sprawdzana jest jej wielkość. Jeżeli przekroczy ona wielkość 90,1% maksymalnej wartości wyświetlany jest odpowiedni komunikat z ostrzeżeniem i informacją o konieczności zmiany serwera SQL. Wyświetlanie można trwale wyłączyć. 3. Wymuszanie zmiany hasła. Wprowadzono parametr w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Parametry) - Wymuszaj zmianę hasła co (30) dni po zaznaczeniu parametru program zapamiętuje datę (data pobierana z serwera SQL) i od tego momentu sprawdza ważność hasła zgodnie z podaną ilością dni. Po upływie 30 (ustawienie domyślne, pole może przyjmować wartości od 1 do 999) dni Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 9 z 55

10 program poinformuje o utracie ważności hasła ( Twoje hasło straciło ważność. Zmień hasło. ), do ponownego zalogowania do programu konieczna będzie zmiana hasła. 3.2 Poprawiono 1. Import banków z KIR. Poprawiono błąd polegający na tym, iż oddziały Banku Spółdzielczego dowiązywane były do banku Credit Suise. 2. Import cennika z MS Excel. Poprawiono błąd polegający na tym, iż wszystkie ceny importowane były w walucie systemowej bez względu na ustawienia w konfiguracji (Konfiguracja firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług). 3. Import kontrahentów z MS Excel. Poprawiono błąd polegający na tym, iż nie był zaczytywany numer rachunku kontrahenta, pomimo, iż pole w arkuszu BankRachunekNr było wypełnione. Pojawiał się błąd: "Błąd ustalania banku. Nie znaleziono banku o numerze kierunkowym: [...]", mimo że bank o danym numerze rozliczeniowym istniał w Słowniki/ Banki. 4. OIB. Okno Informacji Bieżących. Po zalogowaniu na moduł Handel (moduły Faktury oraz Handel Plus odznaczone), w Oknie Informacji Bieżących nie wyświetlana była grupa Faktury. 5. Serwis klucza HASP. Podczas reinstalacji Serwisu klucza HASP były nadpisywane parametry dotyczące jego funkcjonowania takie jak: FolderKluczaProgramowego i KluczProgramowy. Po reinstalacji miały one wartości domyślne. Parametry znajduja się w rejestrze systemowym w lokalizacji HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP. Problem usunięto i po reinstalacji pozostawiane są ustawione wcześniej wartości. 3.3 Zmiany 1. Konfiguracja firmy-> Kasa i bank. Usunięta zastała gałąź Opisy wydruków. Opisy na wydrukach not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń salda można zmieniać bezpośrednio na wydrukach. 2. Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska. Dodano pole Definicja PKA - definicja schematu numeracji dla dokumentów Przyjęcia Kaucji wystawianych w Detalu. 3. Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska. Definicję form płatności dla Detalu przeniesiono na formularz Stanowiska, dzięki temu możliwe będzie ustalanie różnych form płatności dla stanowisk. 4. Konfiguracja programu-> Detal-> Funkcje Pracowników. Dodano nowe uprawnienia operatorów pracujących w Comarch OPT!MA Detal: Otwarcie zmiany, Zamknięcie zmiany, Podgląd stanu na wszystkich magazynach, Przekazanie paragonów, Edycja obcych paragonów. 5. Stopka na wydrukach. Zmieniono stopkę z CDN OPT!MA, wersja xx, nr klucza xxxxxxxxxx na Comarch OPT!MA, v.xx, nr klucza xxxxxxxxxx. 6. Wyświetlanie Rejestrów VAT. Rejestry VAT na pasku na górze nie są wyświetlane dla operatorów, którzy przy logowaniu nie zaznaczyli żadnego z modułów: Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus. 7. Import z innej bazy danych. Przy imporcie cennika z innej bazy firmowej dodatkowo przenoszone są wartości z pól: PLU i Nazwa (nazwa dla urządzeń fiskalnych) możliwe do wypełnienia na karcie cennikowej, na zakładce Dodatkowe. 8. Import z innej bazy danych. Import z innej bazy danych dostępny był tylko dla Operatora z prawami administratora. Obecnie każdy Operator może wykonać import, jednak w oknie importu na liście firm (wybieramy jedną do importu) wyświetlane są wszystkie te, do których dany Operator nie ma zakazu. 9. Logowanie do Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera. Zoptymalizowano mechanizm logowania do Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera, dzięki czemu można zalogować się szybciej. 10. Optymalizacja bazy danych. W wersji 17.0 Comarch OPT!MA przeprowadziliśmy drugi etap prac optymalizujących wydajność bazy danych. Jednym z elementów tych prac była zmiana i uporządkowanie nazw niektórych obiektów bazodanowych takich jak procedury i funkcje serwerowe. Zmiany te mogą spowodować brak kompatybilności z aplikacjami zintegrowanymi i potrzebę dostosowania tychże aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji bazy danych oraz Działa z Comarch OPT!MA, które są dostępne na stronach walidowanych przeznaczonych dla Partnerów Comarch. 11. Konwersja baz danych konwersja w Comarch OPT!MA 17.0 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 12, 13, 14, 15 lub 16 a dopiero potem wersję Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 10 z 55

11 4 Handel Plus 4.1 Nowości 1. Dodano funkcjonalność współpracy z Comarch Mobilna Sprzedaż. Comarch Mobilna Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Moduł Comarch OPT!MA Handel Plus został zintegrowany z aplikacją Comarch Mobilna Sprzedaż tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Więcej informacji w podręczniku do Konfiguracji oraz w instrukcji Mobilna Sprzedaż. 4.2 Poprawiono 1. Dokumenty pierwotne. Umożliwiono zapis dokumentu pierwotnego (FA/PA lub FZ) mimo włączonej opcji Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy/ Obowiązkowe cechy na przychodach. 5 Handel 5.1 Nowości Raport braków W związku z potrzebą zautomatyzowania mechanizmu tworzenia Zamówień u Dostawców w wersji 17.0 Comarch OPT!MA wprowadzono Raport braków pozwalający w przejrzysty sposób generować zamówienia towarów w oparciu o aktualne stany magazynowe. Raport dostępny jest w menu Magazyn/ Raport braków. Rys. Raport braków. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 11 z 55

12 Lista towarów, która zostanie wygenerowana w raporcie braków może dotyczyć wszystkich towarów w magazynie lub może zostać zawężona zgodnie z określonymi przez Użytkownika zasadami: Grupa - po wskazaniu grupy lista zawężona zostanie do towarów należących do danej grupy asortymentowej (niezależnie czy jest to grupa główna, czy też jedna z grup wskazanych na zakładce Grupy kartoteki towaru). Jeżeli grupa nie zostanie wskazana, w raporcie uwzględnione zostaną wszystkie towary. Dostawca po wskazaniu dostawcy lista zostanie zawężona do towarów, które na kartach mają przypisanego określonego dostawcę. Jeżeli dostawca nie zostanie wskazany, w raporcie uwzględnione zostaną wszystkie towary. Magazyn - raport wyliczany jest dla wskazanego magazynu (lub dla wszystkich magazynów, jeśli zostanie wybrana opcja: <wszystkie>). Lista wyboru składa się z magazynów lokalnych zdefiniowanych w menu Słowniki/ Magazyny. W oknie raportu w pierwszej kolejności podpowiada się: Magazyn domyślny operatora ustalany w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry). Jeżeli dodatkowo operator ma włączony parametr Blokada zmiany magazynu domyślnego listy pole dotyczące wskazania magazynu będzie zablokowane do zmiany. Jeżeli nie ustalono domyślnego magazynu dla operatora, podpowiada się magazyn domyślny dla stanowiska zdefiniowany w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry. Jeżeli nie wskazano magazynu domyślnego dla operatora lub stanowiska, w oknie raportu podpowiada się magazyn główny. Po zmianie magazynu, w oknie pamiętany jest ostatnio wskazany magazyn. Data - zgodnie z wybraną datą wyświetlone zostaną na raporcie informacje dotyczące towarów (ilość, rezerwacje, zamówienia). Na podstawie tych danych program ustala ilość towaru, którą należy zamówić. Lista towarów składa się z kolumn: Kod jednoznacznie określający towar, pobierany z karty cennikowej. Nazwa pełna nazwa towaru, pobierana z karty cennikowej. Ilość ilość towaru znajdująca się w magazynie. Ilość zamawiana ilość towaru jaką należy zamówić, wyliczona w raporcie na podst. wskazanych parametrów, z możliwością ręcznej modyfikacji. JM jednostka miary towaru. Pobierana jest z karty towaru (menu Słowniki/ Cennik, Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe) zgodnie z ustawieniem w polu:. Cena proponowana jest ostatnia cena zakupu towaru, z możliwością modyfikacji przez Użytkownika. Pole jest blokowane do zmiany jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Blokada zmian cen na ZD. Pole jest ukrywane jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Brak dostępu do cen zakupu. Waluta waluta ostatniej ceny zakupu towaru. Wartość netto [PLN] wartość pozycji w PLN wyliczona jako iloczyn zamawianej ilości i ceny. Pole jest ukrywane jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) zaznaczono Brak dostępu do cen zakupu. Rezerwacje zarezerwowana ilość towaru. Braki ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby zrealizować wszystkie rezerwacje. Zamówienia ilość towaru jaka została już zamówiona. Braki pozostałe wyliczane są jako różnica między brakami a zamówieniami. Nr katalogowy numer katalogowy towaru, pobierany z karty cennikowej. Dostawca kod dostawcy wskazany na karcie towarowej. Kod u dostawcy kod towaru u dostawcy pobierany z karty cennikowej. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 12 z 55

13 Przyciski dostępne w oknie Raportu braków: Utwórz dokument zamówienia (ZD) Zamówienie u Dostawcy tworzone na podstawie wyliczonego raportu braków. Znajdź towary (generuj Raport braków) po zmianie parametrów wyliczania raportu na przycisku pojawia się wykrzyknik:. Jeśli Użytkownik zmodyfikował pozycje raportu (zmienił ilość, cenę, dodał lub usunął pozycje), wówczas ponowne przeliczenie raportu spowoduje utratę tych informacji. Włącz/Wyłącz sumowanie sumowanie ilości/ wartości towarów dla kolumn: Ilość zamawiana, Wartość netto [PLN] widoczne w nagłówkach tych kolumn. Dodaj umożliwia dodanie do raportu kolejnego towaru. Powoduje otwarcie listy zasobów magazynowych, z możliwością jednoczesnego wskazania wielu pozycji. Otwórz edycja pozycji w oknie raportu (umożliwia ręczną zmianę ilości zamawianej oraz ceny). Usuń usunięcie wskazanej pozycji z raportu. Zamknij okno. W górnym menu ikon znajdują się przyciski: Eksport do MS Excel umożliwiający przeniesienie wyników raportu do arkusza kalkulacyjnego. Wydruk Raportu braków Algorytmy wyliczania Raportu braków Raport braków pozwala ustalić listę towarów, które powinno się dokupić do magazynu w ilości wynikającej z wskazanych przez operatora w oknie raportu parametrów. Rys. Parametry Raportu braków. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 13 z 55

14 Parametry: 1. Normatywy: Podczas wyliczania raportu braków Użytkownik może uwzględnić normatywy ustalone na kartotece towarowej (Magazyn/ Zasoby/ Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe): Rys. Pozycja cennika normatywy dotyczące zamawiania towaru. a. stan minimalny przy wyliczaniu ilości towaru, którą należy zamówić uwzględniona zostanie ilość minimalna towaru, jaka powinna znajdować się na magazynie. Zamówiona zostanie taka ilość towaru, by po jego zakupieniu ilość w magazynie była równa lub większa od stanu minimalnego. Przykład: Ilość towaru X w magazynie M: 115 szt., Ilość minimalna towaru X w magazynie M: 150 szt., Zamawiać po: 3 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 36 szt. (Uzasadnienie: 150 szt. 115 szt. = 35 szt., aby uzupełnić ilość do stanu minimalnego należy zamówić 35 szt., Jako, że dla towaru X wskazano zamawiać po 3 szt. zamawiana ilość musi być wielokrotnością cyfry 3 i zawierać brakujące 35 szt.. W efekcie otrzymujemy ilość zamawianą równą 36 szt.) b. stan maksymalny przy wyliczaniu ilości towaru, którą należy zamówić uwzględniona zostanie ilość maksymalna towaru, jaka powinna znajdować się na magazynie. Po zamówieniu towaru ilość w magazynie nie może przekroczyć stanu maksymalnego. Przykład: Ilość towaru X w magazynie M: 115 szt., Ilość maksymalna towaru X w magazynie M: 200 szt., Zamawiać po: 3 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 84 szt. (Uzasadnienie: 200 szt. 115 szt. = 85 szt., do uzupełnienia do stanu maksymalnego brakuje 85 szt., Jako, że dla towaru X wskazano zamawiać po 3 szt. zamawiana ilość musi być wielokrotnością cyfry 3 i nie może przekroczyć stanu maksymalnego towaru na magazynie (czyli 200 szt.), dlatego otrzymujemy ilość zamawianą równą 84 szt. c. nie uwzględniaj ilość minimalna i maksymalna ustalona dla towaru na karcie cennikowej nie jest uwzględniona podczas wyliczania raportu braków. 2. Wg sprzedaży za okres (od/ do) podczas wyliczania zamawianej ilości towaru uwzględniana jest ilość towaru sprzedana na Paragonach i Fakturach Sprzedaży. W polach od/ do domyślnie podpowiada się poprzedni miesiąc, Użytkownik ma możliwość zmiany okresu. Ilość sprzedaży ustalana jest: na podstawie daty wystawienia widniejącej na PA, FA, dla FA, PA zapisanych do bufora, na stałe, Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 14 z 55

15 dla FA, PA na których wskazano magazyn zgodny z magazynem wybranym w oknie raportu braków (uwzględniany jest magazyn z nagłówka dokumentu, a nie poszczególnych pozycji). Przykład: Ilość towaru X na magazynie M: 61 szt., Sprzedaż towaru X w okresie : 120 szt. Zamawiać po: 5 szt., Ilość zamawiana wyliczona w raporcie to: 60 szt. ( Uzasadnienie: Ilość sprzedana stan w magazynie: 120 szt. 61 szt.= 59 szt. Ilość zamawiana musi zawierać brakującą ilość towaru, czyli 59 szt. i stanowić wielokrotność cyfry 5, stąd ilość zamawiana to 60 szt.). w przypadku nie uwzględnienia normatywów zamawiana jest ilość sprzedana, pomniejszona o aktualny stan na magazynie i ewentualnie pomniejszona dodatkowo o ilość już zamówioną (w zależności od ustawienia parametru Uwzględniać zamówienia). W przypadku uwzględnienia stanu minimalnego towar zamawiany jest w ilości, która pozwoli uzupełnić stan minimalny i zrealizować ilość sprzedaną. W przypadku uwzględnienia stanu maksymalnego program sprawdza, czy po zamówieniu ilości nie zostanie przekroczony stan maksymalny towaru: Jeśli nie zamawiana jest ilość pozwalająca zrealizować sprzedaż. Jeśli tak zamawiana jest ilość pozwalająca dopełnić do stanu maksymalnego. 3. Uwzględniaj rezerwacje jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas do ilości wyliczonej jako zamówienia (na przykład do stanu minimalnego) doliczana jest dodatkowo ilość zarezerwowana. 4. Uwzględniaj zamówienia jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas ilość brakująca zostanie pomniejszona o już złożone zamówienia Przykłady wyliczania Raportu braków Dane ogóle do wyliczeń: Stan bieżący 5 szt. Stan min. 120 szt. Stan maks. 250 szt. Rezerwacje 15 szt. Zamówienia 17 szt. Zamawiać po 4 szt. Raport liczony wg parametrów: Normatywy: nie uwzględniaj uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: nie Zamówiona ilość: Ilość zarezerwowana pomniejszona o stan: 15 szt. stan: 5 szt. = 10 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4). W przypadku ustawienia normatywów: nie uwzględniaj oraz do stanu min. zawsze na raporcie pojawi się ilość co najmniej równa (lub większa od) ilości wyliczonej, podzielna przez 4. W przypadku ilości maksymalnej ilość zamawiana nie może przekroczyć ilości wyliczonej. Na raporcie pojawi się 12 szt. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 15 z 55

16 Raport liczony wg parametrów: Normatywy: stan minimalny uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Dopełnienie do stanu min: = 115 szt. Program dolicza rezerwacje: = 130 szt. Następnie odejmuje istniejące zamówienia: = 113 Szukamy najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), większej lub równej 113. Najbliższa ilość, która będzie co najmniej równa wyliczonej ilości to 116. Raport liczony wg parametrów: Normatywy: stan maksymalny. uwzględniać rezerwacje: tak uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Dopełnienie do stanu maksymalnego: = 245 szt. Program dolicza rezerwacje: = 260 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 243 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4) Stan maksymalny nie może zostać przekroczony, czyli zamówione zostanie 240 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 102 szt. Normatywy: nie uwzględniaj. uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości sprzedanej: = 97 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 80 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 80 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 102 szt. Normatywy: stan minimalny. uwzględniać zamówienia: tak Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem minimalnym. Ponieważ ilość sprzedana < stan minimalny raport uzupełni zamówienie do stanu minimalnego Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości minimalnej: = 115 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 98 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 100 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 130 szt. Normatywy: stan minimalny. uwzględniać zamówienia: tak Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 16 z 55

17 Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem minimalnym. Ponieważ ilość sprzedana > stan minimalny raport uzupełni zamówienie do ilości sprzedanej Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości sprzedanej: = 125 szt. Następnie odejmuje zamówienia: = 108 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 108 szt. Raport liczony wg sprzedaży: Ilość sprzedana: 270 szt. Normatywy: stan maksymalny. uwzględniać zamówienia: nie Zamówiona ilość: Program porównuje ilość sprzedaną ze stanem maksymalnym. Ponieważ ilość sprzedana > stan maksymalny raport uzupełni zamówienie do stanu maksymalnego (ilość po zamówieniu nie może przekroczyć maksymalnej w magazynie) Program wylicza ilość potrzebną do uzupełnienia stanu do ilości maksymalnej: = 245 szt. Program szuka najbliższej ilości podzielnej przez zamawiać po (4), czyli zamówione zostanie 244 szt. (stan po zamówieniu nie przekroczy maksymalnego) Edycja raportu Po wskazaniu określonych parametrów, i wygenerowaniu raportu poprzez - Znajdź towary (Generuj Raport braków) zostanie automatycznie wyświetlona lista towarów wraz z ilością, którą należy zamówić. Użytkownik ma możliwość ręcznej modyfikacji raportu polegającej na: Usuwaniu istniejących pozycji. Dodawaniu nowych pozycji. Dodawane mogą być tylko towary, które nie zostały uwzględnione przy wyliczeniach automatycznych. W przypadku towarów już uwzględnionych w raporcie użytkownik może pozycję modyfikować. Zmianie ilości zamawianej. Jednostka miary pozostaje zawsze taka, w jakiej towar jest zamawiany, bez możliwości jej zmiany. Zmianie ceny zakupu. Proponowana przez program jest ostatnia cena zakupu. Jeśli Użytkownik ją zmodyfikuje to na tworzone zamówienie zostanie przeniesiona już cena podana na raporcie braków. Uwaga: w przypadku, gdy Użytkownik ponownie przeliczy raport, wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone Generowanie Zamówienia u Dostawcy Po wyliczeniu Raportu braków Użytkownik może wygenerować Zamówienie u Dostawcy (Zamówienia u Dostawców). Na dokument ZD przenoszone są towary wykazane na raporcie w ilości z kolumny Ilość zamawiana, zgodnie z ceną ustaloną na oknie raportu. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 17 z 55

18 Rys. Raport braków Zamówienie. Tworząc ZD należy wskazać jedną z opcji: wg dostawców po zaznaczeniu parametru wygenerowanych zostanie tyle zamówień ilu dostawców występuje na kartotekach towarowych ( menu Magazyn/ Zasoby/ Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe): Rys. Domyślny dostawca wskazany na karcie towaru. Dla każdego dostawcy tworzony jest odrębny dokument ZD. W przypadku towarów, które nie mają wskazanego dostawcy tworzony jest dokument ZD dla kontrahenta!nieokreślonego!. dla kontrahenta po zaznaczeniu parametru utworzony zostanie jeden wspólny dokument ZD dla wskazanego kontrahenta. Dane na ZD utworzonym na podstawie Raportu braków: Schemat numeracji domyślny schemat numeracji wskazany dla ZD w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty. Kontrahent w zależności od opcji wskazanej w oknie raportu (sekcja Zamówienia) będzie to dostawca ustalony na karcie towaru lub wskazany bezpośrednio w oknie raportu. Magazyn domyślnie zgodny z magazynem wskazanym na raporcie braków. Jeżeli wskazano opcję <wszystkie> ZD tworzone jest na: o Magazyn domyślny operatora, o Magazyn domyślny stanowiska, o Jeżeli nie wskazano magazynu domyślnego dla operatora, stanowiska, ZD tworzone jest na magazyn główny. Jeżeli w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora (zakładka Parametry) ustalono dla operatora domyślny magazyn oraz włączono parametr Blokada zmiany magazynu domyślnego dokument, wówczas na ZD powstałym na podstawie raportu nie można zmienić magazynu wskazanego uprzednio w oknie raportu. Data wystawienia, termin dostawy daty na ZD są zgodne z datą bieżącą widoczną w menu Narzędzia\ Data bieżąca bez względu na datę, wg której został wyliczony raport braków. Kategoria, forma płatności, termin płatności pobierane są z karty kontrahenta. Dla zamawianych towarów: o o o Ilość jest zgodna z ilością wskazaną do zamówienia w Raporcie braków. JM jednostka miary przenoszona jest z Raportu braków. C. pcz. cena początkowa to ostatnia cena zakupu pobierana z karty towaru (zakładka Ogólne). o Cena z Rab. cena z rabatem to cena wskazana dla towaru na raporcie braków. Zamówienia, tworzone w oparciu o raport braków, są zapisywane do bufora i Użytkownik może je jeszcze modyfikować (z poziomu listy Faktury/Zamówienia u dostawcy). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 18 z 55

19 5.1.2 Współpraca Comarch OPT!MA z urządzeniami fiskalnymi Dla ułatwienia współpracy z urządzeniami fiskalnymi umożliwiono nadawanie towarom kodów numerycznych PLU oraz nazw, dedykowanych dla urządzeń fiskalnych. Dzięki tym udogodnieniom od wersji 17.0 Comarch OPT!MA Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej nazwy i kodu towaru wykorzystywanych podczas przeprowadzania transakcji w programie oraz generowania wydruków, natomiast kod i nazwa dla urządzeń fiskalnych mogą być zdefiniowane odrębnie Zmiany na karcie towaru Na kartotece towaru (menu Słowniki/ Cennik, Pozycja cennika) na zakładce Dodatkowe wprowadzono obszar Urządzenia fiskalne. Rys. Pozycja cennika, zakładka Dodatkowe definiowanie PLU i nazwy dla urządzeń fiskalnych. PLU jest to numeryczny kod towaru wykorzystywany przy współpracy z kasą fiskalną, o długości max. do 18 znaków. Przycisk Kopiuj kod towaru - pozwala na skopiowanie kodu towaru z zakładki Ogólne. W pole PLU skopiowany może zostać wyłącznie kod numeryczny. Jeżeli ogólny kod towaru jest numeryczny i dłuższy niż 18 znaków, w pole PLU skopiowanych zostanie pierwszych osiemnaście znaków kodu. Nazwa nazwa towaru wykorzystywana podczas współpracy z drukarką/ kasą fiskalną, o długości max. do 40 znaków. Przycisk Kopiuj nazwę towaru pozwala na skopiowanie nazwy towaru z zakładki Ogólne (jeżeli ogólna nazwa towaru jest dłuższa niż 40 znaków, w pole Nazwa skopiowanych zostanie pierwszych 40 znaków). W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry dodano opcję Kontrola unikalności nazwy fiskalnej jeżeli zostanie włączona, podczas próby zapisu karty towaru z wprowadzoną nazwą fiskalną, która już istnieje program wygeneruje komunikat: W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: nazwa fiskalna Zmiany w konfiguracji Drukarki fiskalne W związku z optymalizacją współpracy Comarch OPT!MA z drukarkami fiskalnymi w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna dodano parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Po jego zaznaczeniu podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną wysyłane są nazwy fiskalne towarów, zdefiniowane na kartotekach towarowych, na zakładce Dodatkowe. Jeżeli dany towar nie posiada zdefiniowanej nazwy dla urządzeń fiskalnych, a parametr jest zaznaczony, na drukarkę fiskalną wysyłana jest nazwa zwykła towaru, pobrana z jego karty, z zakładki Ogólne Kasy fiskalne eksport\ import W związku z optymalizacją współpracy Comarch OPT!MA z kasami fiskalnymi w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Kasa fiskalna dodano: Parametr dla ustawień eksportu: Kod towaru PLU. Rys. Konfiguracja kasy fiskalnej ustawienia eksportu towarów. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 19 z 55

20 Opcja dostępna również w menu Słowniki/ Cennik - Import/ eksport do kasy: Rys. Import/ eksport do kasy ustawienia. Parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Wysyłanie towarów do kasy - Po wskazaniu Kod towaru - PLU podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są kody PLU zdefiniowane na kartach towarowych (zakładka Dodatkowe). Towary nie posiadające przypisanych kodów PLU nie zostaną wyeksportowane do kasy. - Po zaznaczeniu Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych podczas wysyłania towarów do kasy przenoszone są nazwy fiskalne zdefiniowane na kartotekach towarowych (na zakładce Dodatkowe). Dla towarów, które nie mają przypisanych nazw fiskalnych eksportowane są nazwy ogólne. Odczyt towarów z kasy - Jeżeli wskazano Kod towaru - PLU - podczas odczytu z kasy uzupełniany jest dla towarów kod zwykły i PLU. Oba posiadają identyczne wartości. - Jeżeli zaznaczono Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych - podczas odczytu uzupełniana jest nazwa zwykła (zakładka Ogólne na karcie towaru) oraz nazwa fiskalna (zakładka Dodatkowe na karcie towaru). Jeżeli parametr nie jest zaznaczony podczas odczytu z kasy uzupełniana jest tylko nazwa ogólna towaru. Odczyt sprzedaży Podczas odczytu sprzedaży towary identyfikowane są po kodzie PLU, kodzie zwykłym i EAN Operacje seryjne obsługa kodów PLU, fiskalnych nazw towarów oraz kodów EAN Dodano nowe opcje operacji seryjnych dostępne z poziomu menu Słowniki/ Cennik oraz Magazyn/ Zasoby w operacjach seryjnych. Funkcje znacznie przyspieszą proces dostosowania bazy towarów do współpracy Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 20 z 55

21 z urządzeniami fiskalnymi. Użytkownik nie musi już otwierać poszczególnych kartotek towarowych, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia. Od wersji 17.0 z poziomu listy towarów, w oparciu o zaznaczone pozycje można przypisać towarom kody EAN, nazwy fiskalne oraz ustalić numeryczne kody PLU wymagane dla kas fiskalnych. Rys. Operacje seryjne obsługa kodów PLU i nazwy towarów dla urządzeń fiskalnych, definiowanie kodów EAN. 1. Seryjne kopiowanie PLU i nazwy po wywołaniu funkcji generowane jest okno, w którym znajdują się trzy parametry: Rys. Zmiana PLU\ nazwy dla urządzeń fiskalnych. o o Kopiuj kod po zaznaczeniu parametru w pole PLU skopiowany zostanie kod towaru z kartoteki towarowej z zakładki Ogólne. Jeżeli kod ogólny towaru nie jest numeryczny, program nie pozwoli na jego skopiowanie i poinformuje o tym odpowiednią informacją w logu. Kopiuj nazwę po zaznaczeniu parametru skopiowana zostanie nazwa towaru z jego karty z zakładki Ogólne w pole nazwa przeznaczone dla urządzeń fiskalnych znajdujące się na zakładce Dodatkowe. Uwaga: podczas kopiowania nie jest sprawdzana unikalność nazw. Jeśli Użytkownik chce mieć unikalne nazwy fiskalne (zaznaczony parametr w Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry Kontrola unikalności nazwy fiskalnej), wówczas po wykonaniu kopiowania powinien sprawdzić unikalność za pomocą opisanej poniżej funkcji seryjnej Sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i wprowadzić zmiany w nazwach, jeśli będą konieczne. o Skróć nazwę do parametr aktywny po zaznaczeniu opcji Kopiuj nazwę. Pozwala określić długość kopiowanej nazwy. Wartość pola powinna wynosić od 1 do 40 znaków (nie może przekroczyć maksymalnej długości nazwy fiskalnej). Przykład: Nazwa ogólna towaru: Zeszyt 24 kart. w linię (23 znaki). Zaznaczone parametry: - Kopiuj nazwę, Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.0 Strona 21 z 55

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Instalacja programu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Ulotka v.17.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.7.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1 Ulotka v.2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instalacja Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Instalacja Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 4 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 LICENCYJNE... 4 3 PŁYTA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) System Comarch OPT!MA v. 2012.6.1 Ulotka v.2012.6.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2013.5.1... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca

Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca System Comarch OPT!MA v. 2012 Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12)

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa 2016 Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo