Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL"

Transkrypt

1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL Dział IV - Przygotowanie projektu Systemu Informatycznego ROZDZIAŁ 01. Projekt systemu informatycznego. 1. Wprowadzenie Projekt został przygotowany w dniach od do r. przez konsultantów firmy ALFA STUDIO 2. Cel analizy Celem analizy jest opracowanie nowego systemu informatyczne na podstawie zebranych danych o potrzebach firmy. Dla rozwiązań nietypowych i specyficznych opracowano szczegółowe informacje zarówno funkcjonalności jak i struktury danych informatycznych. Dla procesów standardowych opracowano minimalną wymaganą funkcjonalność jaką musi spełnić nowo tworzony system informatyczny. Strona 1 z 111 ALFA STUDIO, ul. Żytnia 3, Częstochowa NIP:

2 Zintegrowany system zarządzania serwisami urządzeń chłodniczych Opracowanie dla firmy frigipol Wersja: (wer ) PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 2

3 Zawartość 1. Wprowadzenie Cel analizy... 1 Celem analizy jest opracowanie nowego systemu informatyczne na podstawie zebranych danych o potrzebach firmy. Dla rozwiązań nietypowych i specyficznych opracowano szczegółowe informacje zarówno funkcjonalności jak i struktury danych informatycznych. Dla procesów standardowych opracowano minimalną wymaganą funkcjonalność jaką musi spełnić nowo tworzony system informatyczny Opis ogólny wymaganych technologii do realizacji oprogramowania... 8 Legenda opisu struktur programu... 9 Legenda opisu wydruków zamieszczonych w programie Podział programu na moduły Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu KSIE Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu SPRZ Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu ODD Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu DH Zamówienia od klientów funkcjonalność Stany (statusy) do poszczególnych procesów pozycji zlecania Rozszerzone informacje o przejściu w poszczególne stany danej pozycji zlecania Manu wymagane dla zleceń finalnych Struktura danych dla bazy danych tabela zamówień od klientów Manu programu wymagane dla pozycji zleceń typu finalnego Struktura danych dla bazy danych tabela: pozycje zamówień od klientów Fakturowanie Wydruki i zestawienia z faktur sprzedaży Wydruki i zestawienia analityczne z faktur sprzedaży i magazynów Karty pracy serwisów - oddziałów Funkcjonalność modułu do kart pracy Raporty z kart pracy Minimalne menu wymagane do kart pracy Zestawienie wymaganych pół w tabeli danych dla karty pracy PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 3

4 Tabela pomocnicza baza mechaników Tabela rodzajów czynności karty pracy Tabela pozycji czynności karty pracy Tabela pozycji dodatkach karty pracy Definicja wydruku kart pracy Definicja wydruku kart pracy pusta do wypełniania przez pracownika poza komputerem Gospodarka magazynowa Funkcjonalność Przewidywany wykaz dokumentów magazynowych przychodowych Przewidywany wykaz dokumentów magazynowych rozchodowych Receptury dla wyrobu gotowego Wymagane pola w tabeli receptury (nazw TKW Techniczny koszt wytworzenia) Wymagane Menu dostępne przy wprowadzaniu receptury do towaru Kompletacje magazynowe produkcyjne z receptury Dokument produkcyjny / kompletacyjny wykaz pól wymaganych Pozycje dokumentu produkcyjnego Wymagane Menu w pozycjach dokumentu produkcyjnego Receptury budowanie automatycznego RW w dokumentach produkcyjnych Menu budowanie automatycznego RW w dokumentach produkcyjnych Forecasty - listy przewozowe Wymagane Menu tabeli forecasty Wymagane pola w pozycjach dokumentu forecast Wymagane menu w pozycjach tabeli forecasty Definicja wydruku forecast Dokument specyfikacje wydania towaru SWT Funkcjonalność dokumentów SWT,SZT Przewidywane menu dla bazy specyfikacji Przewidywane pola w tabeli specyfikacja SWT i SZT Przewidywane pola w tabeli pozycje do specyfikacji SWT i SZT Przewidywane menu w pozycjach specyfikacji Szablon wydruku SWT Szablon wydruku SZW Moduł obsługi reklamacji, terminarze serwisowe Terminarze pomiarowe, montażowe, brygady monterskie PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 4

5 Moduł naliczania prowizji dla handlowców Wewnętrzny system wymiany informacji CZAT Moduł CRM Customer Relationship Management Rejestr sprzedaży VAT Wydruki i zestawienia z rejestru sprzedaży VAT Rejestr zakupu VAT Wydruki i zestawienia z rejestru zakupu VAT Środki pieniężne : Raporty kasowe Wyciągi Bankowe Obsługa pracowników Pobrane narzędzia Listy obecności Dokumenty pracownika Eksport roboczy danych do innych programów Excel, csv, dba, Word Archiwizacja danych Słownik (rejestr, baza) kontrahentów Funkcjonalność słownika kontrhentów Pola wymagane w bazie kontrahentów Zakres widoczności menu dla użytkowników w słowniku kontrahentów Wymogi dotyczące szkoleń na stanowiskach pracy Ogólne zasady szkolenia Szkolenia z operacji na słowniku (rejestrze, bazie) kontrahentów Szkolenie z zakresu fakturowania musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi magazynów musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi rejestru zakupów musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi rejestru raportów kasowych i wyciągów bankowych musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu modułów nietypowych: forecasty, SWT, SZT, baza wiedzy, karty pracy Moduł baza wiedzy Opis ogólny Składowe modułu Podmoduł DOKUMENTACJA Podmoduł PATENTY PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 5

6 Podmoduł KOSZTY Podmoduł CENNIKI Podmoduł MAGAZYN ODZYSK Mechanizm Wykrzykników wiadomości nieprzeczytanych Poziomy uprawnień do nowego modułu ADMIN MODERATOR USER PREZES Moduł rejestratora i gromadzenia danych ONLINE PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 6

7 SCHEMAT POGLĄDOWY OBIEGU DOKUMENTÓW Asortyment Towary Produkty Półprodukt Opakowania Surowce Zlecenia od odbiorców Receptury - kompletacje Zamówienie materiału/towaru Kontrahentów Odbiorcy Dostawcy Pracownicy - moduł CRM Magazyny SWT, SZT Specyfikacja wydania towaru Fakturowanie Karty pracy System finansowo księgowy Rejestr zakupu VAT Środki pieniężne - raporty kasowe wyciągi bankowe Rejestr sprzedaży VAT Księga handlowa - rachunek zysków i strat - bilans, obrotówki Rozrachunki - należności - zobowiązania PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 7

8 Funkcjonalność szczegółowa Opis ogólny wymaganych technologii do realizacji oprogramowania 1. Praca programu w sieci komputerowej LAN w trybie klient serwer. 2. Praca programu w sieci komputerowej WAN w trybie klient serwer. 3. Skalowalne źródło danych typu serwer SQL 4. Centralnie źródło bazy danych dla wszystkich oddziałów firmy 5. Pełna praca programu on-line poprzez łącza internetowe 6. Ograniczanie widoczności i modyfikacji pól bazy danych dla poszczególnych użytkowników 7. Podział programu na etapie przygotowania na funkcjonalne moduły np. DH dział handlowy, KSIE- księgowość, KASA- kasy gotówkowe 8. Przypisanie w procesie przygotowanie programu różnych funkcji dla poszczególnych modułów. 9. Przypisanie w procesie przygotowanie programu różnych dostępów do poszczególnych pół bazy danych dla poszczególnych modułów. 10. Baza danych umieszczona na jednym chronionym przez administratora komputerze typu serwer 11. Brak możliwości logowanie do pracy typu zdalny klient na centralny komputer bazy danych jako zdalny terminal systemu operacyjnego. Tylko administrator do celów konserwacyjnych ma taką możliwość. 12. Przy rozwiązaniu typu praca na zdalnym terminalu wymaga się osobnego komputera do tego celu komunikującego się z bazą danych po sieci lokalnej. 13. W celu bezpieczeństwa wymaga się kodowanych protokołów asymetrycznych RSA, DSA itp. 128Bitowych. Zaleca się sieci typu VPN do zdalnej pracy. 14. W celu zarządzania użytkownikami systemu ERP wymaga się osobny panel gdzie administrator może przypisywać użytkownikom do jakiego należą modułu i jakie mają uprawnienia, bez znajomości przez administratora wewnętrznego systemu GRANTÓW SQL. 15. Wszystkie procesy biznesowe w systemie nie mogą (przy normalnym funkcjonowaniu programu) wymagać ingerencji jago twórców czy instalatorów. Np. zamknięcie nowego roku bilansowego nie może wymagać interwencji serwisu ma być realizowane na żądanie użytkownika programu automatyczne. 16. Licencja programu nie może wygasać przy zmianie formy prawnej licencjobiorcy musi przechodzić aportem do nowej formy prawnej firmy jako środek niematerialny i prawny. 17. Wymaga się zgodnie z ustawą o rachunkowości trzy miesięczny okres testowy po ostatniej zmianie w programie w modułach księgowych na bezbłędną pracę programu. Weryfikacja musi być z już istniejącym programem przez okres 3 miesięcy równoległego księgowanie na obu systemach. Po tym okresie przyjmuje się poprawną pracę programu i jego odbiór. 18. Każdy z oddziałów firmy ma mieć własny system rejestrów sprzedaży magazynów, kas i wyciągów bankowych bez możliwsi podglądu pozostałych oddziałów 19. Jeden z modułów ma możliwość ogadanie i korekcji wszystkich danych w systemie z wszystkich oddziałów na raz. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 8

9 20. Program musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości dla zaimplementowanych w programie dokumentów finansowych 21. Program musi spełniać wymogi ustawy o VAT dla zaimplementowanych w programie dokumentów sprzedaży i rejestrów VAT 22. Każdy oddział ma własne dane teleadresowe i marketingowe na wydrukach w dokumentach zewnętrznych. (telefony, adresy na zamówieniach, fakturach itp.) 23. Administrator systemu nie może w sposób jawny znać haseł dostępu do kont pozostałych użytkowników, może je jedynie zablokować, skasować, lub usunąć hasło do ponownego wpisania przez użytkownika. Czyli ingerencja administratora w konto użytkownika musi się wiązać z poinformowaniem użytkownika o przyczynie takiej operacji. 24. Program musi oferować możliwość eksportowania wybranym modułom wybranych danych do plików typu csv (MS Excel) bez ingerencji w bazy danych i znajomości języka SQL. 25. Program musi oferować dostęp do logów (historii operacji) dla każdego użytkownika jakich zmian dokonał w bazie danych na zadanym okresie czasu. 26. Program musi realizować lub mieć integracje z programem do wykonywanie kopii zapasowych na każdy dzień miesiąca przez okres jednego miesiąca w wstecz. Czyli 30 kopi wstecznych na każdy dzień miesiąca. 27. Wymaga wykonywania kopii zapasowych danych serwera na co najmniej dwa niezależne fizycznie nośniki. 28. W przypadku pracy na systemach finansowo księgowych wymaga się codzienne nagrywanie jednej kopii na nośniki stałe (DVD). 29. Kopie zapasowe danych muszą być wykonywane w trybie transakcyjnym, nie mogą być fragmentaryczne. Muszą stanowić jedną integralna całość na daną chwile wykonywania kopii. 30. Zaleca się wykonywanie kopie zarówno sprzętowej RAID jak i softwarowej na dyskach serwera 31. Dla systemów finansowo księgowych program musie zapewnić zabezpieczenia przed modyfikacją po zamknięciu danego okresu księgowego. Legenda opisu struktur programu W opisie struktur tabel danych przyjęto następujące oznaczenia: FIELD definicja pola tabeli bazodanowej TYP definicja pola tabeli bazodanowej oznacza typ pola w bazie danej pod względem dostępu przez użytkownika do jego modyfikacji R tylko do odczytu H pole ukryte nie widoczne dla użytkownika W zezwolenie na pełną modyfikacje wartości pola danego oznacza, że dane pole nie może być puste i koniecznie wpisane przez użytkownika ONLYNEW wartość pola jest tworzona tylko raz przy powstawaniu rekordu i nie może być później modyfikowana PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 9

10 DISPLAY="nowa nazwa" proponowana przez konsultantów nazwa pola na ekranie użytkownika najbliższa aktualnie użytkownikom systemu HINT="opis" proponowany przez konsultantów opis do czego służy to pole wyświetlane przez program jako podpowiedź co ma wpisać w tym polu użytkownik EDIT_DEF_VALUE= wartość domyśla jaką ma się wypełnić automatycznie program przy tworzeniu nowego rekordu EDIT_RELACJA= tabela realcji z jaką tabelą jest dane pole połączone w relacji bazodanowej EDIT_AFTER_REL="#pole w nowym rekordzie=$pole w tabli relacji; wykaz pól jakie pobierane są z jednej tabeli relacji do drugiej gdzie # oznacza pole z rekordu modyfikowanego a $ pole z tabeli do,której była relacja TYP_W="nazwa modułu1, nazwa modułu2" znacznik zawiera wykaz modułów (rodzajów kont w programie), które mogą modyfikować dane pole TYP_C="nazwa modułu1, nazwa modułu2" znacznik zawiera wykaz modułów (rodzajów kont w programie), które nie mają możliwości oglądania zawartości tego pola PREC="cyfa" precyzja pola numerycznego w Bazie danych I na ekranie NO SHOW parametr oznacza że dane pole nie musi być widoczne na ekranie dane z tego pola mogą być wyświetlane na żądanie Legenda opisu wydruków zamieszczonych w programie TABLESQL = numer tabeli zapytania SQL z nagórka dokumentu ROW =ilość wierszy nowy wiersz z parametrem ile ma mieć wierszy tesktu jaką czcionką ma być treść w tym boksie TABCOLSQL =nazw fizyczna w tabeli nazwa na wydruku sumować na wydruku BOX= wyrównanie ile znaków szerokości treść Definiuje ile znaków szerokości zajmuje dana komórka na wydruki i jak wyrównywać względem obszarów prostokątnych danego boxa BOX="20 text..." pierwsza wartość ilość znaków w poziomie dla - znak oznacza, że wartość tego boxa jest liczbą i wchodzi w sumę tabeli (najczęściej generują to tabelki) I - italic, B - bold, U - underline, S - Symbol, K- kod kreskowy czcionka IDA Code39 HR Short G - // czcionka Consolas czyli tak konsolowa gdzie zera są skreślone dla jednoznacznego odróżnienia zera od litery O. rozmiar > - ilość ZNAKÓW mówi ile powiększyć czcionkę od bazowej przy czym jeden plus powiększa o 2pt < - ilość znaków mówi ile zmniejszyć czcionkę od bazowej przy czym jeden plus powiększa o 2pt wyrównanie R - right, C - center, L - left PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 10

11 W - WordBreak typ linii - ciągła pojedyncza = ciągła podwójnej grubości. przerywana zakreśl ramkę l - z lewej p - z prawej g - z góry d - z dołu r - ramka dookoła o - ramka dookoła z zaokrąglonymi ramkami w text ~n - nowy wiersz w boksie dla trybu tekstowego ~ - dopełnij z prawej '-' _ - dopełnij z prawej '_'! - pomiędzy znaki wstaw spacje rozsuń tekst BOX="20 f[a] [~]pathfile.*" Załaduj obrazek z dysku lub z bazy np. z logo Podział programu na moduły 1. KSIE moduł z uprawnieniami do dokumentów całej firmy z wszystkich oddziałów i menu do pracy w księgowości: kasy, banki, fakturowanie, magazyny, rejestry VAT zakupu, rejestry VAT sprzedaży, księgowanie PK (polecenie księgowania), kompensaty, plan kont itp. 2. SPRZ moduł obsługi zamówień, fakturowania i magazynów dla osoby zarządzającej wszystkimi oddziałami na raz 3. ODD moduł obsługi oddziału zdalnego, widoczności tylko dokumentów stawionych w swoim oddziale: magazyn, fakturowanie, zlecenia, karty pracy serwisy, swt specyfikacje wydania towarów, podgląd stanów magazynowych na innych magazynach(tylko do odczytu) 4. DH dział handlowy. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie zleceniami ich kolejnymi etapami na poziomie globalnym dla wszystkich oddziałów 5. ADMI moduł administratora do zarządzania użytkownikami systemu informatycznego 6. BOSS moduł typu,,tylko do odczytu do raportowania i podglądu dokumentów w systemie przewidziany dla szefów firmy. Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu KSIE MENU MODUŁ KSIE{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY" MENUITEM="Zmiana okresu księgowego" MENUITEM="Wybór magazynu" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" RUN="CZAT" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 11

12 ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="ŚRODKI PIENIĘŻNE" MENUITEM="Raporty kasowe" MENUITEM="Wyciągi bankowe" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI" MENUITEM="Schematy księgowe SPRZEDAŻ" MENUITEM="Schematy księgowe ZAKUPY" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Słowniky Sprzedaży" MENUITEM="Słowniky TOWARÓW" MENUITEM="Słowniky KURSÓW WALUT" MENUITEM="Słowniky stawek VAT" MENUITEM="Słownik banków sprzedaży" MENUITEM="Operacji kosztowe - zakupu" MENUITEM="Odsetki ustawowe" MENUITEM="Magazynów" MENUITEM="OKRESY KSIĘGOWE" MENUITEM="Słownik zamienników magazynowych dla RW,WZ" MENUITEM="Słownik zamienników magazynowych dla importu do PZ,PW" MENUITEM="Krajów" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - WYSTAWINIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="Rejestry Sprzedaży - Faktury" MENUITEM="Rejestry Sprzedaży - Korekty" MENUITEM="Oferty,proforma" MENUITEM="Szukaj faktury po numerze.." ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - KSIEGOWANIE" MENUITEM="Raport do pobrania z buforów sprzedaży.." MENUITEM="Raport błednych dokumentów" MENUITEM="Zestwienie faktur z wszystkich rejestrów" MENUITEM="Rejestr VAT - Księgowanie" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - RAPORTY z rejestrów VAT" MENUITEM="Rejestr VAT - wybrane rejestry" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo podsumowanie jeden okres" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo wiele okresów podatkowych" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo wiele okresów wystawienia" MENUITEM="Rejestry VAT - dokumenty wszystkie rejestry" MENUITEM="Rejestry VAT - przeniesione na inny okres podatkowy" MENUITEM="Rejestry VAT - przeniesione na ten okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - suma na kontrahenta" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - RAPORTY z buforów sprzedaży" MENUITEM="Sprzedaż dzienna" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [magazynowo]" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [PKWiU]" MENUITEM="Ranking sprzedaży kontrahentów" MENUITEM="Ranking netto miesiącami" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 12

13 MENUITEM="Na operatowrów faktur" ZAKŁADKA="ZAKUP rejestr VAT księgowanie" MENUITEM="Rejestr VAT Zakupu - KSIĘGOWANIE" MENUITEM="Słownik operacji kosztowych" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="ZAKUP - RAPORTY z rejestrów VAT" MENUITEM="Rejestr VAT - dokumenty z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - PODREJESTRY dokumenty z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - dokumenty z wszystkich rejestrów z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - przeniesione na inny okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - przeniesione na ten okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - tylko z tego okresu bez przeniesień na inny okres" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczy wszyskie rejestry" ZAKŁADKA="ROZRACHUNKI" MENUITEM="Nalezności" MENUITEM="Zobowiązania" MENUITEM="Ustawienia dni po terminie" ZAKŁADKA="KSIEGA HANDLOWA - WPISY" MENUITEM="Plan kont" MENUITEM="Dokumenty księgowe PK" MENUITEM="Kompensaty" MENUITEM="Księgi pomocnicze" MENUITEM="Bilans otwarcia" MENUITEM="BLOKADY OKRESÓW KSIĘGOWYCH" ZAKŁADKA="KSIEGA HANDLOWA - ANALIZY" MENUITEM="Salda analitycznie kont" MENUITEM="Roliczeniówka kont" MENUITEM="Szukaj wpisy w księgę dotyczące dokumentu" MENUITEM="Bilans, rachunek zysków i strat, analizy specjalne" MENUITEM="Raport błędów księgowania poza okresem księgowym" MENUITEM="Raport błędów księgowania brak zamknięcie stron Dt<>Ct" ZAKŁADKA="ŚRODKI TRWAŁE" MENUITEM="Pokaż środki trwałe" MENUITEM="Wydruk zestawienia na okres" MENUITEM="Wydruk zestawienia na okres, na konta" MENUITEM="Dokonaj umorzenia na okres" ZAKŁADKA="MAGAZYN BILANS OTWARCIA / ZAMKNIĘCIA" MENUITEM="Wykonanie bilansu zamknięcia BZ magazynu" MENUITEM="1. Utwórz bazę na nowy ROK" MENUITEM="2. Przenieś stany na BO magzynu z poprzedniego roku z BZ" MENUITEM="3. Pozycje bilansu otwarcia magazynu" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="KOREKTA Rozchód wewnętrzny - RW-" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - WW" MENUITEM="Rozchód do montażu - WM" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie na uszlachetnienie - WU" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Protokół różnic na minus" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 13

14 } MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="KOREKTA RW rozchodowego - RW+" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PP" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Przychód z uszlachetnienia- PU" MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Protokół różnic na plus" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE na dzień" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" ZAKŁADKA="MAGAZYNY - WYKRYWANIE BŁĘDÓW" MENUITEM="Niezamknięte dokumenty magazynowe" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty bez ceny w pozycjach" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - AKTUALNY MAGAZYN" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW + WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW" MENUITEM="Zestawienie dokumentów WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów przychodowych bez PZ " MENUITEM="Raport złogów/niechodliwych towarów za aktualny rok" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - ZBIORCZE WSZYSTKIE MAGAZYNY" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze na kategorie" ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" ZAKŁADKA="Raport Intrastat" MENUITEM="Intrastat sprzedaż" MENUITEM="Intrastat zakup" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu SPRZ MENU MODUŁ SPRZ{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" MENUITEM="Wybór magazynu" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 14

15 ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="KARTY PRACY/ SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" MENUITEM="Baza kart pracy" HINT="Można wyświetlać, edytować i dodawać nowe karty pracy" MENUITEM="Baza mechaników" MENUITEM="Czynności serwisowe dla Agregatów" MENUITEM="Typy agregatów" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" MENUITEM="Faktury sprzedaży" MENUITEM="Korekty faktur sprzedaży" MENUITEM="Oferty,proforma" MENUITEM="Zestwienie faktur z wszytskich rejestrów" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [magazynowo]" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Stawek Vat" MENUITEM="Form zapłaty" MENUITEM="Słownik KURSÓW WALUT" MENUITEM="Słownik krajów" ZAKŁADKA="MAGAZYN BILANS OTWARCIA " MENUITEM="Pozycje bilansu" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="KOREKTA Rozchód wewnętrzny - RW-" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - WW" MENUITEM="Rozchód do montażu - WM" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie na uszlachetnienie - WU" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Protokół różnic na minus" MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="KOREKTA RW rozchodowego - RW+" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PP" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Przychód z uszlachetnienia- PU" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 15

16 } MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Protokół różnic na plus" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE na dzień" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" MENUITEM="RUCH POZYCJI Z DANEGO TYPU DOKUMETÓW" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="MAGAZYNY - WYKRYWANIE BŁĘDÓW" MENUITEM="Niezamknięte dokumenty magazynowe" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty bez ceny w pozycjach" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - AKTUALNY MAGAZYN" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW + WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów przychodowych bez PZ " ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - ZBIORCZE WSZYSTKIE MAGAZYNY" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze na kategorie" ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" ZAKŁADKA="Raport Intrastat" MENUITEM="Intrastat sprzedaż" MENUITEM="Intrastat zakup" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu ODD MENU MODUŁ ODD{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 16

17 MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="KARTY PRACY / SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" MENUITEM="Karty pracy" HINT="Można wyświetlać, edytować i dodawać nowe karty pracy" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" MENUITEM="Faktury sprzedaży" MENUITEM="Korekty faktur sprzedaży" MENUITEM="Oferty, proforma" ZAKŁADKA="ŚRODKI PIENIĘŻNE" MENUITEM="Raporty kasowe" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Krajów" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 17

18 } ZAKŁADKA="MIESIĘCZNE ZAMKNIĘCIE MAGAZYNÓW" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty z pozycjami bez ceny zakupu" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z BZ wydruk " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu DH MENU MODUŁ DH{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" MENUITEM="Wybór magazynu" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - FINALNE" MENUITEM="Szukaj zamówienia" MENUITEM="Wszystkie - FINALNE" MENUITEM="Pozycje FINALNE - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje FINALNE - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje FINALNE - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" MENUITEM="RUCH POZYCJI Z DANEGO TYPU DOKUMETÓW" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 18

19 } ZAKŁADKA="SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Baza mechaników" MENUITEM="Czynności serwisowe dla Agregatów" MENUITEM="Typy agregatów" MENUITEM="Rejestr krajów" Zamówienia od klientów funkcjonalność 1 Rejestr zamówień sekretariat. 2 Importowanie pozycji zleceń z plików *.csv w odpowiednim formacie 3 Wpisywanie pozycji zleceń w dowolnym oddziale 4 Podział na dwa działy : części i serwis zwane dalej typu serwis sprzedaż (i montaż) agregatów zwane dalej typu finalne 5 Zlecenia w różnych walutach. 6 Przygotowanie w zamówieniach podwójnego systemu przypisanie kontrahentów: do każdego zamówienia inna osoba może być płatnikiem za dane zlecenia a inna odbiorcą wykonywanych usług, towarów. 7 Śledzenie postępu procesu bezpośrednio w zleceniu w postaci zmiany statusu każdej pozycji w zleceniu: zaplanowanie do produkcji, wykonanie, zaplanowanie wywozu, dostarczenie itp. 8 Podgląd na aktualny wykaz, które pozycje zostały już wykonane z tego zlecania). 9 Podgląd na wykaz dokumentów magazynowych wystawionych do zlecenia. 10 Podgląd na wykaz dokumentów sprzedaży wystawionych do zlecenia 11 Podgląd na wykaz dokumentów bankowych i kasowych do zlecenia (np. zaliczek). 12 Podgląd na wykaz dokumentów Specyfikacji Wydania SWT i specyfikacji zwrotów SWTZ. 13 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy do danego zlecenie. 14 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy czynności robocze. 15 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy pobrane części z magazynu na wykonanie danej czynności usługi. 16 Podgląd na wykaz dokumentów sprzedaży (faktur) do danego zlecanie. 17 Podgląd na wykaz dokumentów zamówień do dostawcy na których pozycje tego zlecanie występują. 18 Podgląd na wykaz dokumentów typu Forecasty,na których pozycje tego zlecania występują. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 19

20 19 Globalny system uwag do zlecenia i pojedynczej jego pozycji (każdy użytkownik programu może wpisać uwagi i automatycznie są one widoczne dla pozostałych, jako osobna baza danych do każdego zlecenia). 20 System kontroli zaliczek zintegrowanych z księgowością na poczet wykonania zlecenia z blokowaniem zlecenia przy jej braku. 21 Automatyczna zmiana statusu zlecenia, po tym jak wszystkie pozycje zostaną zrealizowane. 22 Obsługa wielu oddziałów handlowych z identyfikacją biura. 23 Blokada wyświetlania miedzy oddziałami zleceń z innego biura niż jest zalogowany użytkownik. 24 Specjalne konto szefa oddziałów z podglądem na zlecania z wszystkich oddziałów na raz. 25 Obsługa handlowców (opiekuna zlecenia) przypisanych do biura / oddziału. 26 Akceptacja w przez handlowca z informacja jaki handlowiec i kiedy (z datą) każdej pozycji zlecania typu (sprzedaż agregatu) dla każdej pozycji zlecania z osobna. 27 Zmiana statusu pozycji zlecania po akceptacji przez handlowca odpowiedzialnego za jego realizacje. 28 Blokada na przejście zlecania typu sprzedaż agregatów na inny status jeśli nie było akceptacji i weryfikacji handlowca. 29 Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia z możliwością wysłania przez jako załącznika w formacie PDF 30 Każda pozycja zlecania musie zawierać pola z informacją kto i kiedy zezwolił na wystawienie faktury dotyczy każdej pozycji zlecenia z osobna. 31 Zlecenie może być wystawione w dowolnej walucie zdefiniowanej w systemie przez księgowość 32 Zlecenie wystawione w walucie ma wyświetlać równowartość w PLN po kursie umownym wpisanym w polach zamówienia 33 Przy listowaniu zleceń znacznik, że są uwagi do zlecania bez konieczności zaglądania do każdego zlecania z osobna 34 Przyjmuje się numeracje zleceń "ZAM/#NUMER_I /#ROK /F" gdzie NUMER_I kolejny numer zamówienia dopełniony zerami z przodu, #ROK rok i ostatni człon oznacza typ zlecania F finalne, C serwisowe 35 Program musie obsługiwać informacje jawną, kto utworzył dany dokument i kto ostatni go modyfikował 36 Program musie być zaopatrzony w mechanizm podziału pozycji zlecanie W przypadku kiedy z danej pozycji część ilości polega rezerwacji a części brakuje i trzeba zamówić u dostawcy w programie należy przewidzieć funkcje rozbijania pozycji. Czyli duplikacja danych pozycji z podziałem ilości i wartości tak aby ich suma dawała ilość i wartość przed podziałem. Mechanizm ten pozwala po podziale przypisywać różne statusy dla pojedynczych artykułów pozycji zlecania. 37 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru dokumentu zamówienie do dostawcy 38 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru PZ magazynowego 39 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru SWT (specyfikacji wydanie) 40 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru rezerwacji magazynowej do danej pozycji zlecanie 41 Przypisanie do konta użytkownika uprawnień na zatwierdzenie pozycji dokumentu zlecenia H zezwolenie na zatwierdzanie w trybie handlowca PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 20

21 P Zezwolenie na zatwierdzenie w trybie kierownika 42 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia im daty dostawy towaru od dostawcy 43 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia Pozycja anulowane 44 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia Cofnij Pozycja anulowane 45 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia usunięcia bezpowrotnego 46 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zarezerwuj na magazynie 47 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zmiany Treść uwag do zamówienia do dostawcy dla tej pozycji 48 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zmiany Treść uwag do dokumentu Forecast Stany (statusy) do poszczególnych procesów pozycji zlecania Dla każdego statusy (stanu zlecania) przypisano odpowiedni symbol literowy. 1. N start nowa pozycja w systemie, tylko wpisana przez użytkownika czeka na podjęcie decyzji o jej realizacji 2. R - stan ustawiany przez program jeśli dana pozycja zamawiana przez klienta była na stanie magazynowym i została zarezerwowana na poczet tej pozycji zamówienia, w polach zamówienia zostaje wypełnione pole R_ILOŚĆ mówiące o ilości zarezerwowanej na magazynie. 3. D oznacza że operator podjął decyzje że zamawiamy ten artykuł u dostawcy nie mamy go na magazynie i dana pozycja jest w zamówieniu do dostawcy. Status ten oznacza, że towar jeszcze nie przyjechał. Jeśli dany towar zostanie dostarczony przez dostawcę i pojawi się dokument magazynowy to status D się zmieni jak operator robi PZ i wybierze towar ten status musi się zmienić na M automatycznie Uwaga: dokument specyfikacji nie zmienia stanu ważne bo nie można zmienić ze statusu 'D' on sam się musi zmienić 4. M - przyszło na PZ, towar czyli mamy zmianę statusu jak na magazynie pojawi się dokument PZ (Przychód zewnętrzny) to w zlecaniu zmienia status tej pozycji, która wcześniej miała D (w zamówieniu do dostawcy) 5. W- wykonane, ustawia operator po realizacji pozycji zlecenia, wymusza ściągniecie rezerwacji z magazynu jeśli taka była wcześniej. Zmianę statusu należy zaopatrzyć w mechanizm pytania jakim dokumentem do opuściło firmę i zapamiętaniem tego dokumentu. 6. K - wyjechało i dostarczono klientowi 7. A anulowano, rezygnacja klienta Dodatkowe statusy w innych polach niosące informacje o możliwości blokowania lub nie przejścia na kolejne etapy pozycji zlecenia oraz akceptacji PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 21

22 1. Zatwierdzenie przez handlowca, operator wpisujący zlecenie nie koniecznie musi być handlowcem, który za nie odpowiada i to on ostatecznie akceptuje wpis w komputerze 2. Zatwierdzenie przez kierownika do realizacji 3. Zatwierdzenie przez handlowca do wystawienia faktury Rozszerzone informacje o przejściu w poszczególne stany danej pozycji zlecania Podczas zmiany stanu (statusu) pozycji zlecanie wymaga się aby program zapamiętywał informacje statystyczne kto i kiedy dokonał takiej czynności. Informacje te mają być jawne i dostępne dla każdego użytkownika programu. Przewiduje się specjalne pola alfanumeryczne długości 30 znaków z informacją UŻYTKONIK DATA I CZAS Dla każdej zmiany stanu na pozycji zlecenia FIELD="STATUS_W" DISPLAY="STATUS WPISAŁ" FIELD="STATUS_H" DISPLAY="ZATW. HANDLOWIEC" FIELD="STATUS_P" DISPLAY="ZATW. KIEROWNIK" FIELD="STATUS_A" DISPLAY="ANULOWAŁ" FIELD="STATUS_K" DISPLAY="ZREALIZOWANO" Manu wymagane dla zleceń finalnych MENU OPCJE_ZLEC{ ZAKŁADKA="SZCZEGÓŁY" MENUITEM="Pozycje zamówienia" MENUITEM="Wydruk zamówienia" MENUITEM="Specyfikacje do zamówienia" MENUITEM="Karty pracy do zamówienia" ZAKŁADKA="INNE" MENUITEM="Szczegółowe dane kontrahenta" MENUITEM="Uwagi do zamówienia" ZAKŁADKA="ZMIAŃ" MENUITEM="Zmień TERMIN REALIZACJI " MENUITEM="Zmień NR ZAMÓW. KLIENTA" MENUITEM="Usuń całe zamówienie" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 22

23 } Struktura danych dla bazy danych tabela zamówień od klientów. FIELDS ZLEC{ FIELD="ID_ZLEC" // autoincremet tabeli FIELD="ID_KONTRAH" // id kontrahenta relacja to tabeli kontrahenci // kontrahent, który będzie obciążony fakturą za daną usługę, towar TYP="H" // pole ukryte dla uzytkownika FIELD="ROK" // pełna 4 cyfrowa postać roku rejestracji zlecania TYP="H" FIELD="MIESIAC" // liczbowy numer miesiąca rejestracji zlecania TYP="H" FIELD="NUMER_I" // niepowtarzalny pierwszy człon numeracji zleceń, wykorzystywany do sprawdzania ostatnio wprowadzonego zlecania TYP="H" FIELD="PVAT" // numeryczna wratość stawki VAT TYP="H" FIELD="ID_KONTRAH_ZAM" " // id kontrahenta relacja to tabeli kontrahenci // kontrahent, który zamawia daną usługę, towar nie koniecznie płaci TYP="H" ZAKŁADKA="POLA WIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA" FIELD="TYP" // zablokowany przed modyfikacją użytkownika // automatycznie ustawiony przez program przy wyborze do jakiego rodzaju zleceń użytkownik aktualnie chciał wejść FIELD="DATA_SEND" TYP_W="DH" DISPLAY="PRZYSŁANO" HINT="Data przesłania zamówienia od klienta" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_SEND=$$DATA" // domyślnie aktulana z komputera ONLYNEW FIELD="KONTRAH" TYP="RU" TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="KLIENT FAKTURA" HINT="Skrót nazwy kontrahenta" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#ID_KONTRAH=$ID_KONTRAH;#KONTRAH=$SKROT;#HANDLOWIEC=$HAN DLOWIEC;#ID_KONTRAH_ZAM=$ID_KONTRAH;#KONTRAH_ZAM=$SKROT" ONLYNEW FIELD="KONTRAH_ZAM" TYP="RU" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 23

24 TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="ZAMAWIAJĄCY" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#ID_KONTRAH_ZAM=$ID_KONTRAH;#KONTRAH_ZAM=$SKROT" ONLYNEW FIELD="AKCEPTACJA_FV" DISPLAY="AKCEPTACJA do FV" // AKCEPTACJA DO FAKTURY ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" FIELD="WALUTA" TYP="RU" TYP_W="DH,ODD" EDIT_DEF_VALUE="#WALUTA=PLN" EDIT_RELACJA="WALUTY" EDIT_AFTER_REL="#WALUTA=$SYMBOL_WALUTY" FIELD="EURO_ZDNIA" DISPLAY="WALUTA Z DNIA" #TYP_C="" TYP_W="DH,ODD" HINT="KURS Z DNIA" EDIT_DEF_VALUE="#EURO_ZDNIA=$$DATA;#EURO_KURS=1" #TYP_C="" FIELD="EURO_KURS" TYP_W="DH" DISPLAY="WALUTA KURS" HINT="WALUTA KURS" EDIT_BEFORE_REL="$EURO_ZDNIA=#EURO_ZDNIA" EDIT_RELACJA="KURS_ZDNIA" EDIT_AFTER_REL="#EURO_KURS=$KURS" PREC="4" FIELD="SVAT" // symbol stawki VAT TYP_W="DH" DISPLAY="VAT%" EDIT_DEF_VALUE="#SVAT=23" EDIT_RELACJA="ST_VAT" EDIT_AFTER_REL="#SVAT=$SYMBOL;#PVAT=$PROCENT" FIELD="FORMA_ZAP" TYP_W="DH" DISPLAY="FORMA ZAP." HINT="Forma zapłaty" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 24

25 EDIT_RELACJA="FORM_ZAP" EDIT_AFTER_REL="#FORMA_ZAP=$NAZWA" NO SHOW ZAKŁADKA="DANE ZLEC" FIELD="HANDLOWIEC" TYP="WU" EDIT_RELACJA="(HANDLOWIEC)" FIELD="NR" ONLYNEW DISPLAY="NR ZAMÓWIENIA" EDIT_BEFORE_REL="$EQUATION->BUDUJ_NUMER" EDIT_RELACJA="NULL" FIELD="NR_ZAM_K" TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="NR. ZAM. KLENTA" HINT="Numar zamówienia klienta" FIELD="DATA_DOST" TYP_W="DH" DISPLAY="TERMIN REALIZACJI" ZAKŁADKA="INNE" FIELD="SA_UWAGI" DISPLAY="SĄ UWAGI" HINT="SĄ UWAGI" FIELD="UWAGI" TYP_W="DH" FIELD="WARTOSC_N_ZAM" TYP="RS" DISPLAY="WARTOSC NETTO" PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#WARTOSC_N_ZAM=0" FIELD="USER_WORK" DISPLAY="WPISAŁ" HINT="Użytkownik wpisujący, anulujący zamówienie" EDIT_DEF_VALUE="#USER_WORK=$$DATATIME $KEY_USER " } Manu programu wymagane dla pozycji zleceń typu finalnego MENU OPCJE_POZ_ZLEC{ ZAKŁADKA="UWAGI DO ZAMÓWIENIA" MENUITEM="UWAGI DO ZAMÓWIENIA" ZAKŁADKA="ZATWIERDZANIE" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 25

26 MENUITEM="Zatwierdzam HANDLOWIEC" # blokada jest na PARAM3 musi zawierać H że jest handlowcem MENUITEM="Zatwierdzam KIEROWNIK IMPORTU" # blokada jest na PARAM3 musi zawierać KI że jest kierownikiem IMPORTU ZAKŁADKA="PLANOWANIE / ZOPATRZENIE" MENUITEM="Informacja o stanie tego artykułu" MENUITEM="Pokaż aktulane rezerwacje na tym indeksie" MENUITEM="Wykonaj rezerwacje na magazynie " MENUITEM="Ustaw datę TERMIN ODBIORU OD DOSTWACY" MENUITEM="Dodaj/Usuń uwagi do dostwacy" MENUITEM="Zmień zaznaczonym UWAGI na FORECAST" MENUITEM="Rozbij pozycje" MENUITEM="Ustaw status K - zrealizowane" ZAKŁADKA="INNE" MENUITEM="Ustaw ANULOWANO POZYCJE" MENUITEM="Cofnij ANULOWANO POZYCJE" MENUITEM="Usunąć bezpowrotnie POZYCJE" } Struktura danych dla bazy danych tabela: pozycje zamówień od klientów. FIELDS POZ_ZLEC { ZAKŁADKA="UKRYTE" FIELD="KEY_ID" TYP="H" DISPLAY="ID POZYCJI" FIELD="ID_TOW" TYP="H" FIELD="ID_ZLEC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#ID_ZLEC=$ZLEC.ID_ZLEC" // realcja do numeru zlecenia tabeli zlecenia FIELD="NR_POZ" TYP="H" DISPLAY="NR POZYCJI" EDIT_DEF_VALUE="#NR_POZ=($$LP +1)" FIELD="DATA_SEND" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_SEND=$ZLEC.DATA_SEND" DISPLAY="PRZYSŁANO" // informacja kopiowana ze zlecnia do pozycji zlecania FIELD="SA_UWAGI" TYP="H" DISPLAY="SĄ UWAGI" HINT="SĄ UWAGI" EDIT_DEF_VALUE="#SA_UWAGI=$ZLEC.SA_UWAGI" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 26

27 # POLA POTRZEBANE DO PODLICZEŃ POZYCJI w jakim jest stanie jak przechodzi do innego stanu do tych pól wpisujemy ilość z pola ILOSC # tak aby potem można było zrobić raport ile czego jest gdzie w zamówieniach, u dostawcy # przy czym ilość jest w polach jest zawsze taka jak w polu ilość jak ktoś chce inaczej to musi rozbić pozycje FIELD="S_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#S_ILOSC=0" # ilość pozycja potwierdzona poszła na specyfikacje FIELD="P_ILOSC" TYP="H" # ilość pozycja - przez kierownika importu EDIT_DEF_VALUE="#P_ILOSC=0" FIELD="D_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#D_ILOSC=0" # ilość pozycja - na zamówieniu do dostawcy FIELD="R_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#R_ILOSC=0" # ilość pozycja - w rezerwacji na magazynie FIELD="M_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#M_ILOSC=0" # przyszło na PZ do magazynu ZAKŁADKA="GŁÓWNE" // dane kopiowne z nagłowka zlecania do jego pozycji FIELD="KONTRAH" DISPLAY="KLIENT FAKTURA" EDIT_DEF_VALUE="#KONTRAH=$ZLEC.KONTRAH" FIELD="KONTRAH_ZAM" DISPLAY="ZAMAWIAJĄCY" EDIT_DEF_VALUE="#KONTRAH_ZAM=$ZLEC.KONTRAH_ZAM" FIELD="STATUS" DISPLAY="STATUS" EDIT_DEF_VALUE="#STATUS=N" FIELD="MAIN_DOK" DISPLAY="ZAMÓWIENIE" EDIT_DEF_VALUE="#MAIN_DOK=$ZLEC.NR" FIELD="DATA_DOST" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_DOST=$ZLEC.DATA_DOST" DISPLAY="TERMIN REALIZACJI" FIELD="INDEKS" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 27

28 ONLYNEW HINT="Identyfikator towaru" EDIT_BEFORE_REL="$OLD_INDEKS=#INDEKS" EDIT_RELACJA="NAZWA,JM" FIELD="NAZWA" TYP="RU" DISPLAY="NAZWA" HINT="Nazwa towaru / usługi " FIELD="JM" DISPLAY="J.m." HINT="Jednostka miary" FIELD="ILOSC" TYP="WS" DISPLAY="ILOŚĆ" PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#ILOSC=1" ONLYNEW FIELD="UWAGA" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGA WEWNĘTRZNA" FIELD="OPIS" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="OPIS" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY" FIELD="DOSTAWCA_DATA" TYP_W="DH" DISPLAY="TERMIN ODBIORU OD DOSTAWCY" HINT="Pole kiedy chcemy aby dostwca dostarczył ten towar" FIELD="UWAGI_DOSTAWCA" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGI DOSTAWCA" HINT="Dotyczy opisu pozycji w zamówienu do dostawcy" FIELD="FORECAST" DISPLAY="FORECAST" HINT="Numer FORECAST" FIELD="UWAGI_FORECAST" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGI FORECAST" HINT="Dotyczy wydruku na FORECASCIE" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" FIELD="NETTO_JM" TYP="RS" TYP_W="DH" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 28

29 DISPLAY="NETTO J.M." EDIT_DEF_VALUE="#NETTO_JM=0" PREC="2" FIELD="RABAT" TYP="RS" TYP_W="DH" DISPLAY="RABAT [%]" EDIT_DEF_VALUE="#RABAT=0" PREC="2" FIELD="RABAT_KWOTA" TYP="RS" TYP_W="DH" DISPLAY="RABAT KWOTA" EDIT_DEF_VALUE="#RABAT_KWOTA=0" PREC="2" FIELD="NETTO_JM_SR" DISPLAY="NETTO Z RABA. JM" EDIT_DEF_VALUE="#NETTO_JM_SR=0" PREC="2" FIELD="WARTOSC_N_ZAM" TYP="RS" DISPLAY="WARTOŚĆ NETTO" NO SHOW PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#WARTOSC_N_ZAM=0" FIELD="DOSTAWCA" TYP="WU" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#DOSTAWCA=$SKROT" ZAKŁADKA="REALIZACJA ZAMÓWIENIA" FIELD="STATUS_W" DISPLAY="STATUS WPISAŁ" EDIT_DEF_VALUE="#STATUS_W=$USER_NAME $$DATATIME '" FIELD="STATUS_H" DISPLAY="ZATW. HANDLOWIEC" FIELD="STATUS_P" DISPLAY="ZATW. KIEROWNIK" FIELD="STATUS_A" DISPLAY="ANULOWAŁ" FIELD="STATUS_K" DISPLAY="ZREALIZOWANO" FIELD="NR_SPEC" DISPLAY="NR SPECYFIKACJI" FIELD="NR_ZAM_DO_DOST" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 29

30 DISPLAY="NR ZAM. DOST" FIELD="NR_PZ" DISPLAY="NR PZ" FIELD="NR_REZ" DISPLAY="NR REZERWACJI" # NUR_REZ zawiera NR_ZLEC:KEY_ID zlec i to jest w DO_DOK w poz_rezerwacji FIELD="TYP" EDIT_DEF_VALUE="#TYP=$ZLEC.TYP" } Fakturowanie 1. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie dokumentów magazynowych: WZ (wydanie na zewnątrz), WM (wydanie na montaż). 2. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie zlecanie. 3. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji czynności wykonywanych na karatach pracy serwisu. 4. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji pobranych materiałów na karatach pracy serwisu, po cenach sprzedaży z uwzględnieniem rabatów kontrahenta 5. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji z faktury pro-forma. 6. Wystawienie faktur z ręki bez dokumentów magazynowych i zlecenia. 7. Wystawienie faktury w dowolnej walucie. 8. Wystawienie faktur zaliczkowych. 9. Wystawienie faktur pro-forma. 10. Wystawienie faktur korygujących automatycznie do wybranych pozycji faktury korygowanej. 11. Wystawienie faktur korygujących ręcznie. 12. Wystawienie faktur końcowych z rozliczeniem faktur zaliczkowych całościowo i częściowo (jedna zaliczka może być rozliczona na kilka faktur końcowych). 13. Obliczenie podatku VAT zgodne z ustawą o VAT 14. Obliczenie faktur wystawionych w walucie innej niż PLN po kursie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym i VAT 15. Obsługa różnic kursowych od faktur zaliczkowych dla faktur końcowych w walucie pod procesu ich księgowania. 16. Wystawianie faktur wewnętrznych (np. WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) 17. Możliwość wydruku w wielu językach (ustawiana w czasie projektowania) 18. Konfigurowalne do danej faktury dopiski około 5 wierszy treści stałej na fakturze 19. Automatyczne rabatowanie faktury na podstawie domyślnego rabatu ustawionego dla kontrahenta. 20. Modyfikacja rabatu dla wybranych pozycji faktury. 21. Obsługa rabatów procentowych i kwotowych PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 30

31 22. Rozdzielność podpiętych dokumentów magazynowych od pozycji fakturowych np. dokumenty magazynowe zawierają podzespołu na WZ(wydanie na zewnątrz), WM(wydanie na montaż) a faktura zawiera inną treść usługa montażu przy jednoczesnej kontroli ilości zgodnej z zamówieniem np. komunikatem o innej ilości na fakturze niż w zamówieniu. 23. Eksport faktury w postaci elektronicznej dla odbiorcy: txt, csv, edi - xml, xml. 24. Rozdzielność zdarzeń: można wystawić fakturę na podstawie zlecania np. (wyjazd w nocy kiedy nie ma magazyniera), a później powiązać i wystawić dokumenty magazynowe lub najpierw wystawić dokumenty magazynowe i na ich podstawie fakturę. Specjalny raport kontroluje kompletacje dokumentów magazynowych i faktur do zlecania. 25. Informacja przy wystawianiu kolejnej faktury do tego samego zlecenia z wykazem już wystawionych. 26. Blokada lub tylko informacja o przekroczeniu limitu kupieckiego i zadłużeniu po terminie danego kontrahenta przy próbie wystawienia faktury. 27. Fiskalizacja faktury na drukarkach fiskalnych w postaci jednej kwoty lub listy pozycji z faktury 28. Obliczanie podatku faktury od brutta lub od netta ( z reguły urządzenia fiskalne i faktury zaliczkowe od brutta, normalne faktury od netta). 29. Możliwość fakturowania różnych księgowo rodzajów działalności. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży: PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI itp. z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży. 30. Możliwość fakturowania w jednej fakturze dokumentów z różnych magazynów. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży z wielu magazynów z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży dotyczących tych magazynów. 31. Możliwość bezpośrednie przeniesienie do rejestru VAT i księgowanie automatyczne faktury sprzedaży wyzwalane zdarzeniem (np. po wydruku faktury, nie wymaga pobierania do rejestru VAT przez księgową) z blokowaniem przed modyfikacją i z wpisem w systemie należności. 32. Możliwe automatyczne KP(kasa przyjmie) dla faktur gotówkowych. 33. Możliwe blokowanie przed modyfikacją dokumentów magazynowych powiązanych z fakturą przy jej księgowaniu. 34. Przypisanie do danej faktury handlowca odpowiedzialnego za jej realizacje 35. Przypisanie do danej faktury sygnatury kontrolingowej pole pozwalające na grupowanie tego dokumentu w procesie kontroli 36. Przypisanie do danej faktury schematu księgowanie automatycznego, pozwalającego na jej późniejsze automatyczne rozksięgowanie bez udziału księgowej 37. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji o domyślny schemacie księgowanie dla faktur w tym rejestrze 38. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji czy dokumenty wewnątrz są dokumentami zaliczkowymi (faktury zaliczkowe) 39. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji jak na wydruku mają nazywać się dokumenty drukowane z tego rejestru VAT (np. Faktura VAT, Faktura VAT - korekta) 40. Podział rejestrów sprzedaży VAT na oddziały każdy oddział ma mieć własny rejestr sprzedaży z blokowaniem widoczności dokumentów miedzy oddziałami 41. Budowa uprawnień do modułu ODD oddział aby widział (miał dostęp) tylko do dokumentów ze swojego oddziału PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 31

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Pełnej Księgowości Pierwsze Kroki

Prowadzenie Pełnej Księgowości Pierwsze Kroki Prowadzenie Pełnej Księgowości Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48 22 30 75 777 lub

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo