Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL"

Transkrypt

1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL Załącznik nr 1 Konsulting systemu informatycznego dla firmy FRIGIPOL Dział IV - Przygotowanie projektu Systemu Informatycznego ROZDZIAŁ 01. Projekt systemu informatycznego. 1. Wprowadzenie Projekt został przygotowany w dniach od do r. przez konsultantów firmy ALFA STUDIO 2. Cel analizy Celem analizy jest opracowanie nowego systemu informatyczne na podstawie zebranych danych o potrzebach firmy. Dla rozwiązań nietypowych i specyficznych opracowano szczegółowe informacje zarówno funkcjonalności jak i struktury danych informatycznych. Dla procesów standardowych opracowano minimalną wymaganą funkcjonalność jaką musi spełnić nowo tworzony system informatyczny. Strona 1 z 111 ALFA STUDIO, ul. Żytnia 3, Częstochowa NIP:

2 Zintegrowany system zarządzania serwisami urządzeń chłodniczych Opracowanie dla firmy frigipol Wersja: (wer ) PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 2

3 Zawartość 1. Wprowadzenie Cel analizy... 1 Celem analizy jest opracowanie nowego systemu informatyczne na podstawie zebranych danych o potrzebach firmy. Dla rozwiązań nietypowych i specyficznych opracowano szczegółowe informacje zarówno funkcjonalności jak i struktury danych informatycznych. Dla procesów standardowych opracowano minimalną wymaganą funkcjonalność jaką musi spełnić nowo tworzony system informatyczny Opis ogólny wymaganych technologii do realizacji oprogramowania... 8 Legenda opisu struktur programu... 9 Legenda opisu wydruków zamieszczonych w programie Podział programu na moduły Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu KSIE Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu SPRZ Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu ODD Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu DH Zamówienia od klientów funkcjonalność Stany (statusy) do poszczególnych procesów pozycji zlecania Rozszerzone informacje o przejściu w poszczególne stany danej pozycji zlecania Manu wymagane dla zleceń finalnych Struktura danych dla bazy danych tabela zamówień od klientów Manu programu wymagane dla pozycji zleceń typu finalnego Struktura danych dla bazy danych tabela: pozycje zamówień od klientów Fakturowanie Wydruki i zestawienia z faktur sprzedaży Wydruki i zestawienia analityczne z faktur sprzedaży i magazynów Karty pracy serwisów - oddziałów Funkcjonalność modułu do kart pracy Raporty z kart pracy Minimalne menu wymagane do kart pracy Zestawienie wymaganych pół w tabeli danych dla karty pracy PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 3

4 Tabela pomocnicza baza mechaników Tabela rodzajów czynności karty pracy Tabela pozycji czynności karty pracy Tabela pozycji dodatkach karty pracy Definicja wydruku kart pracy Definicja wydruku kart pracy pusta do wypełniania przez pracownika poza komputerem Gospodarka magazynowa Funkcjonalność Przewidywany wykaz dokumentów magazynowych przychodowych Przewidywany wykaz dokumentów magazynowych rozchodowych Receptury dla wyrobu gotowego Wymagane pola w tabeli receptury (nazw TKW Techniczny koszt wytworzenia) Wymagane Menu dostępne przy wprowadzaniu receptury do towaru Kompletacje magazynowe produkcyjne z receptury Dokument produkcyjny / kompletacyjny wykaz pól wymaganych Pozycje dokumentu produkcyjnego Wymagane Menu w pozycjach dokumentu produkcyjnego Receptury budowanie automatycznego RW w dokumentach produkcyjnych Menu budowanie automatycznego RW w dokumentach produkcyjnych Forecasty - listy przewozowe Wymagane Menu tabeli forecasty Wymagane pola w pozycjach dokumentu forecast Wymagane menu w pozycjach tabeli forecasty Definicja wydruku forecast Dokument specyfikacje wydania towaru SWT Funkcjonalność dokumentów SWT,SZT Przewidywane menu dla bazy specyfikacji Przewidywane pola w tabeli specyfikacja SWT i SZT Przewidywane pola w tabeli pozycje do specyfikacji SWT i SZT Przewidywane menu w pozycjach specyfikacji Szablon wydruku SWT Szablon wydruku SZW Moduł obsługi reklamacji, terminarze serwisowe Terminarze pomiarowe, montażowe, brygady monterskie PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 4

5 Moduł naliczania prowizji dla handlowców Wewnętrzny system wymiany informacji CZAT Moduł CRM Customer Relationship Management Rejestr sprzedaży VAT Wydruki i zestawienia z rejestru sprzedaży VAT Rejestr zakupu VAT Wydruki i zestawienia z rejestru zakupu VAT Środki pieniężne : Raporty kasowe Wyciągi Bankowe Obsługa pracowników Pobrane narzędzia Listy obecności Dokumenty pracownika Eksport roboczy danych do innych programów Excel, csv, dba, Word Archiwizacja danych Słownik (rejestr, baza) kontrahentów Funkcjonalność słownika kontrhentów Pola wymagane w bazie kontrahentów Zakres widoczności menu dla użytkowników w słowniku kontrahentów Wymogi dotyczące szkoleń na stanowiskach pracy Ogólne zasady szkolenia Szkolenia z operacji na słowniku (rejestrze, bazie) kontrahentów Szkolenie z zakresu fakturowania musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi magazynów musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi rejestru zakupów musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu obsługi rejestru raportów kasowych i wyciągów bankowych musi obejmować i jest podstawą weryfikacji umiejętności pracownika Szkolenie z zakresu modułów nietypowych: forecasty, SWT, SZT, baza wiedzy, karty pracy Moduł baza wiedzy Opis ogólny Składowe modułu Podmoduł DOKUMENTACJA Podmoduł PATENTY PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 5

6 Podmoduł KOSZTY Podmoduł CENNIKI Podmoduł MAGAZYN ODZYSK Mechanizm Wykrzykników wiadomości nieprzeczytanych Poziomy uprawnień do nowego modułu ADMIN MODERATOR USER PREZES Moduł rejestratora i gromadzenia danych ONLINE PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 6

7 SCHEMAT POGLĄDOWY OBIEGU DOKUMENTÓW Asortyment Towary Produkty Półprodukt Opakowania Surowce Zlecenia od odbiorców Receptury - kompletacje Zamówienie materiału/towaru Kontrahentów Odbiorcy Dostawcy Pracownicy - moduł CRM Magazyny SWT, SZT Specyfikacja wydania towaru Fakturowanie Karty pracy System finansowo księgowy Rejestr zakupu VAT Środki pieniężne - raporty kasowe wyciągi bankowe Rejestr sprzedaży VAT Księga handlowa - rachunek zysków i strat - bilans, obrotówki Rozrachunki - należności - zobowiązania PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 7

8 Funkcjonalność szczegółowa Opis ogólny wymaganych technologii do realizacji oprogramowania 1. Praca programu w sieci komputerowej LAN w trybie klient serwer. 2. Praca programu w sieci komputerowej WAN w trybie klient serwer. 3. Skalowalne źródło danych typu serwer SQL 4. Centralnie źródło bazy danych dla wszystkich oddziałów firmy 5. Pełna praca programu on-line poprzez łącza internetowe 6. Ograniczanie widoczności i modyfikacji pól bazy danych dla poszczególnych użytkowników 7. Podział programu na etapie przygotowania na funkcjonalne moduły np. DH dział handlowy, KSIE- księgowość, KASA- kasy gotówkowe 8. Przypisanie w procesie przygotowanie programu różnych funkcji dla poszczególnych modułów. 9. Przypisanie w procesie przygotowanie programu różnych dostępów do poszczególnych pół bazy danych dla poszczególnych modułów. 10. Baza danych umieszczona na jednym chronionym przez administratora komputerze typu serwer 11. Brak możliwości logowanie do pracy typu zdalny klient na centralny komputer bazy danych jako zdalny terminal systemu operacyjnego. Tylko administrator do celów konserwacyjnych ma taką możliwość. 12. Przy rozwiązaniu typu praca na zdalnym terminalu wymaga się osobnego komputera do tego celu komunikującego się z bazą danych po sieci lokalnej. 13. W celu bezpieczeństwa wymaga się kodowanych protokołów asymetrycznych RSA, DSA itp. 128Bitowych. Zaleca się sieci typu VPN do zdalnej pracy. 14. W celu zarządzania użytkownikami systemu ERP wymaga się osobny panel gdzie administrator może przypisywać użytkownikom do jakiego należą modułu i jakie mają uprawnienia, bez znajomości przez administratora wewnętrznego systemu GRANTÓW SQL. 15. Wszystkie procesy biznesowe w systemie nie mogą (przy normalnym funkcjonowaniu programu) wymagać ingerencji jago twórców czy instalatorów. Np. zamknięcie nowego roku bilansowego nie może wymagać interwencji serwisu ma być realizowane na żądanie użytkownika programu automatyczne. 16. Licencja programu nie może wygasać przy zmianie formy prawnej licencjobiorcy musi przechodzić aportem do nowej formy prawnej firmy jako środek niematerialny i prawny. 17. Wymaga się zgodnie z ustawą o rachunkowości trzy miesięczny okres testowy po ostatniej zmianie w programie w modułach księgowych na bezbłędną pracę programu. Weryfikacja musi być z już istniejącym programem przez okres 3 miesięcy równoległego księgowanie na obu systemach. Po tym okresie przyjmuje się poprawną pracę programu i jego odbiór. 18. Każdy z oddziałów firmy ma mieć własny system rejestrów sprzedaży magazynów, kas i wyciągów bankowych bez możliwsi podglądu pozostałych oddziałów 19. Jeden z modułów ma możliwość ogadanie i korekcji wszystkich danych w systemie z wszystkich oddziałów na raz. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 8

9 20. Program musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości dla zaimplementowanych w programie dokumentów finansowych 21. Program musi spełniać wymogi ustawy o VAT dla zaimplementowanych w programie dokumentów sprzedaży i rejestrów VAT 22. Każdy oddział ma własne dane teleadresowe i marketingowe na wydrukach w dokumentach zewnętrznych. (telefony, adresy na zamówieniach, fakturach itp.) 23. Administrator systemu nie może w sposób jawny znać haseł dostępu do kont pozostałych użytkowników, może je jedynie zablokować, skasować, lub usunąć hasło do ponownego wpisania przez użytkownika. Czyli ingerencja administratora w konto użytkownika musi się wiązać z poinformowaniem użytkownika o przyczynie takiej operacji. 24. Program musi oferować możliwość eksportowania wybranym modułom wybranych danych do plików typu csv (MS Excel) bez ingerencji w bazy danych i znajomości języka SQL. 25. Program musi oferować dostęp do logów (historii operacji) dla każdego użytkownika jakich zmian dokonał w bazie danych na zadanym okresie czasu. 26. Program musi realizować lub mieć integracje z programem do wykonywanie kopii zapasowych na każdy dzień miesiąca przez okres jednego miesiąca w wstecz. Czyli 30 kopi wstecznych na każdy dzień miesiąca. 27. Wymaga wykonywania kopii zapasowych danych serwera na co najmniej dwa niezależne fizycznie nośniki. 28. W przypadku pracy na systemach finansowo księgowych wymaga się codzienne nagrywanie jednej kopii na nośniki stałe (DVD). 29. Kopie zapasowe danych muszą być wykonywane w trybie transakcyjnym, nie mogą być fragmentaryczne. Muszą stanowić jedną integralna całość na daną chwile wykonywania kopii. 30. Zaleca się wykonywanie kopie zarówno sprzętowej RAID jak i softwarowej na dyskach serwera 31. Dla systemów finansowo księgowych program musie zapewnić zabezpieczenia przed modyfikacją po zamknięciu danego okresu księgowego. Legenda opisu struktur programu W opisie struktur tabel danych przyjęto następujące oznaczenia: FIELD definicja pola tabeli bazodanowej TYP definicja pola tabeli bazodanowej oznacza typ pola w bazie danej pod względem dostępu przez użytkownika do jego modyfikacji R tylko do odczytu H pole ukryte nie widoczne dla użytkownika W zezwolenie na pełną modyfikacje wartości pola danego oznacza, że dane pole nie może być puste i koniecznie wpisane przez użytkownika ONLYNEW wartość pola jest tworzona tylko raz przy powstawaniu rekordu i nie może być później modyfikowana PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 9

10 DISPLAY="nowa nazwa" proponowana przez konsultantów nazwa pola na ekranie użytkownika najbliższa aktualnie użytkownikom systemu HINT="opis" proponowany przez konsultantów opis do czego służy to pole wyświetlane przez program jako podpowiedź co ma wpisać w tym polu użytkownik EDIT_DEF_VALUE= wartość domyśla jaką ma się wypełnić automatycznie program przy tworzeniu nowego rekordu EDIT_RELACJA= tabela realcji z jaką tabelą jest dane pole połączone w relacji bazodanowej EDIT_AFTER_REL="#pole w nowym rekordzie=$pole w tabli relacji; wykaz pól jakie pobierane są z jednej tabeli relacji do drugiej gdzie # oznacza pole z rekordu modyfikowanego a $ pole z tabeli do,której była relacja TYP_W="nazwa modułu1, nazwa modułu2" znacznik zawiera wykaz modułów (rodzajów kont w programie), które mogą modyfikować dane pole TYP_C="nazwa modułu1, nazwa modułu2" znacznik zawiera wykaz modułów (rodzajów kont w programie), które nie mają możliwości oglądania zawartości tego pola PREC="cyfa" precyzja pola numerycznego w Bazie danych I na ekranie NO SHOW parametr oznacza że dane pole nie musi być widoczne na ekranie dane z tego pola mogą być wyświetlane na żądanie Legenda opisu wydruków zamieszczonych w programie TABLESQL = numer tabeli zapytania SQL z nagórka dokumentu ROW =ilość wierszy nowy wiersz z parametrem ile ma mieć wierszy tesktu jaką czcionką ma być treść w tym boksie TABCOLSQL =nazw fizyczna w tabeli nazwa na wydruku sumować na wydruku BOX= wyrównanie ile znaków szerokości treść Definiuje ile znaków szerokości zajmuje dana komórka na wydruki i jak wyrównywać względem obszarów prostokątnych danego boxa BOX="20 text..." pierwsza wartość ilość znaków w poziomie dla - znak oznacza, że wartość tego boxa jest liczbą i wchodzi w sumę tabeli (najczęściej generują to tabelki) I - italic, B - bold, U - underline, S - Symbol, K- kod kreskowy czcionka IDA Code39 HR Short G - // czcionka Consolas czyli tak konsolowa gdzie zera są skreślone dla jednoznacznego odróżnienia zera od litery O. rozmiar > - ilość ZNAKÓW mówi ile powiększyć czcionkę od bazowej przy czym jeden plus powiększa o 2pt < - ilość znaków mówi ile zmniejszyć czcionkę od bazowej przy czym jeden plus powiększa o 2pt wyrównanie R - right, C - center, L - left PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 10

11 W - WordBreak typ linii - ciągła pojedyncza = ciągła podwójnej grubości. przerywana zakreśl ramkę l - z lewej p - z prawej g - z góry d - z dołu r - ramka dookoła o - ramka dookoła z zaokrąglonymi ramkami w text ~n - nowy wiersz w boksie dla trybu tekstowego ~ - dopełnij z prawej '-' _ - dopełnij z prawej '_'! - pomiędzy znaki wstaw spacje rozsuń tekst BOX="20 f[a] [~]pathfile.*" Załaduj obrazek z dysku lub z bazy np. z logo Podział programu na moduły 1. KSIE moduł z uprawnieniami do dokumentów całej firmy z wszystkich oddziałów i menu do pracy w księgowości: kasy, banki, fakturowanie, magazyny, rejestry VAT zakupu, rejestry VAT sprzedaży, księgowanie PK (polecenie księgowania), kompensaty, plan kont itp. 2. SPRZ moduł obsługi zamówień, fakturowania i magazynów dla osoby zarządzającej wszystkimi oddziałami na raz 3. ODD moduł obsługi oddziału zdalnego, widoczności tylko dokumentów stawionych w swoim oddziale: magazyn, fakturowanie, zlecenia, karty pracy serwisy, swt specyfikacje wydania towarów, podgląd stanów magazynowych na innych magazynach(tylko do odczytu) 4. DH dział handlowy. Moduł odpowiedzialny za zarządzanie zleceniami ich kolejnymi etapami na poziomie globalnym dla wszystkich oddziałów 5. ADMI moduł administratora do zarządzania użytkownikami systemu informatycznego 6. BOSS moduł typu,,tylko do odczytu do raportowania i podglądu dokumentów w systemie przewidziany dla szefów firmy. Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu KSIE MENU MODUŁ KSIE{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY" MENUITEM="Zmiana okresu księgowego" MENUITEM="Wybór magazynu" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" RUN="CZAT" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 11

12 ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="ŚRODKI PIENIĘŻNE" MENUITEM="Raporty kasowe" MENUITEM="Wyciągi bankowe" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI" MENUITEM="Schematy księgowe SPRZEDAŻ" MENUITEM="Schematy księgowe ZAKUPY" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Słowniky Sprzedaży" MENUITEM="Słowniky TOWARÓW" MENUITEM="Słowniky KURSÓW WALUT" MENUITEM="Słowniky stawek VAT" MENUITEM="Słownik banków sprzedaży" MENUITEM="Operacji kosztowe - zakupu" MENUITEM="Odsetki ustawowe" MENUITEM="Magazynów" MENUITEM="OKRESY KSIĘGOWE" MENUITEM="Słownik zamienników magazynowych dla RW,WZ" MENUITEM="Słownik zamienników magazynowych dla importu do PZ,PW" MENUITEM="Krajów" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - WYSTAWINIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="Rejestry Sprzedaży - Faktury" MENUITEM="Rejestry Sprzedaży - Korekty" MENUITEM="Oferty,proforma" MENUITEM="Szukaj faktury po numerze.." ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - KSIEGOWANIE" MENUITEM="Raport do pobrania z buforów sprzedaży.." MENUITEM="Raport błednych dokumentów" MENUITEM="Zestwienie faktur z wszystkich rejestrów" MENUITEM="Rejestr VAT - Księgowanie" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - RAPORTY z rejestrów VAT" MENUITEM="Rejestr VAT - wybrane rejestry" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo podsumowanie jeden okres" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo wiele okresów podatkowych" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczo wiele okresów wystawienia" MENUITEM="Rejestry VAT - dokumenty wszystkie rejestry" MENUITEM="Rejestry VAT - przeniesione na inny okres podatkowy" MENUITEM="Rejestry VAT - przeniesione na ten okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - suma na kontrahenta" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ - RAPORTY z buforów sprzedaży" MENUITEM="Sprzedaż dzienna" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [magazynowo]" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [PKWiU]" MENUITEM="Ranking sprzedaży kontrahentów" MENUITEM="Ranking netto miesiącami" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 12

13 MENUITEM="Na operatowrów faktur" ZAKŁADKA="ZAKUP rejestr VAT księgowanie" MENUITEM="Rejestr VAT Zakupu - KSIĘGOWANIE" MENUITEM="Słownik operacji kosztowych" MENUITEM="Test zaksięgowania" ZAKŁADKA="ZAKUP - RAPORTY z rejestrów VAT" MENUITEM="Rejestr VAT - dokumenty z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - PODREJESTRY dokumenty z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - dokumenty z wszystkich rejestrów z tego okresie podatkowym" MENUITEM="Rejestr VAT - przeniesione na inny okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - przeniesione na ten okres podatkowy" MENUITEM="Rejestr VAT - tylko z tego okresu bez przeniesień na inny okres" MENUITEM="Rejestry VAT - zbiorczy wszyskie rejestry" ZAKŁADKA="ROZRACHUNKI" MENUITEM="Nalezności" MENUITEM="Zobowiązania" MENUITEM="Ustawienia dni po terminie" ZAKŁADKA="KSIEGA HANDLOWA - WPISY" MENUITEM="Plan kont" MENUITEM="Dokumenty księgowe PK" MENUITEM="Kompensaty" MENUITEM="Księgi pomocnicze" MENUITEM="Bilans otwarcia" MENUITEM="BLOKADY OKRESÓW KSIĘGOWYCH" ZAKŁADKA="KSIEGA HANDLOWA - ANALIZY" MENUITEM="Salda analitycznie kont" MENUITEM="Roliczeniówka kont" MENUITEM="Szukaj wpisy w księgę dotyczące dokumentu" MENUITEM="Bilans, rachunek zysków i strat, analizy specjalne" MENUITEM="Raport błędów księgowania poza okresem księgowym" MENUITEM="Raport błędów księgowania brak zamknięcie stron Dt<>Ct" ZAKŁADKA="ŚRODKI TRWAŁE" MENUITEM="Pokaż środki trwałe" MENUITEM="Wydruk zestawienia na okres" MENUITEM="Wydruk zestawienia na okres, na konta" MENUITEM="Dokonaj umorzenia na okres" ZAKŁADKA="MAGAZYN BILANS OTWARCIA / ZAMKNIĘCIA" MENUITEM="Wykonanie bilansu zamknięcia BZ magazynu" MENUITEM="1. Utwórz bazę na nowy ROK" MENUITEM="2. Przenieś stany na BO magzynu z poprzedniego roku z BZ" MENUITEM="3. Pozycje bilansu otwarcia magazynu" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="KOREKTA Rozchód wewnętrzny - RW-" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - WW" MENUITEM="Rozchód do montażu - WM" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie na uszlachetnienie - WU" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Protokół różnic na minus" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 13

14 } MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="KOREKTA RW rozchodowego - RW+" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PP" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Przychód z uszlachetnienia- PU" MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Protokół różnic na plus" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE na dzień" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" ZAKŁADKA="MAGAZYNY - WYKRYWANIE BŁĘDÓW" MENUITEM="Niezamknięte dokumenty magazynowe" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty bez ceny w pozycjach" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - AKTUALNY MAGAZYN" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW + WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW" MENUITEM="Zestawienie dokumentów WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów przychodowych bez PZ " MENUITEM="Raport złogów/niechodliwych towarów za aktualny rok" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - ZBIORCZE WSZYSTKIE MAGAZYNY" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze na kategorie" ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" ZAKŁADKA="Raport Intrastat" MENUITEM="Intrastat sprzedaż" MENUITEM="Intrastat zakup" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu SPRZ MENU MODUŁ SPRZ{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" MENUITEM="Wybór magazynu" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 14

15 ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="KARTY PRACY/ SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" MENUITEM="Baza kart pracy" HINT="Można wyświetlać, edytować i dodawać nowe karty pracy" MENUITEM="Baza mechaników" MENUITEM="Czynności serwisowe dla Agregatów" MENUITEM="Typy agregatów" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" MENUITEM="Faktury sprzedaży" MENUITEM="Korekty faktur sprzedaży" MENUITEM="Oferty,proforma" MENUITEM="Zestwienie faktur z wszytskich rejestrów" MENUITEM="Raport z pozycji faktur [magazynowo]" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Stawek Vat" MENUITEM="Form zapłaty" MENUITEM="Słownik KURSÓW WALUT" MENUITEM="Słownik krajów" ZAKŁADKA="MAGAZYN BILANS OTWARCIA " MENUITEM="Pozycje bilansu" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="KOREKTA Rozchód wewnętrzny - RW-" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - WW" MENUITEM="Rozchód do montażu - WM" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie na uszlachetnienie - WU" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Protokół różnic na minus" MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="KOREKTA RW rozchodowego - RW+" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PP" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Przychód z uszlachetnienia- PU" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 15

16 } MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Protokół różnic na plus" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE na dzień" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" MENUITEM="RUCH POZYCJI Z DANEGO TYPU DOKUMETÓW" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="MAGAZYNY - WYKRYWANIE BŁĘDÓW" MENUITEM="Niezamknięte dokumenty magazynowe" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty bez ceny w pozycjach" ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - AKTUALNY MAGAZYN" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie dokumentów RW + WZ" MENUITEM="Zestawienie dokumentów przychodowych bez PZ " ZAKŁADKA="MAGAZYN RAPORTY - ZBIORCZE WSZYSTKIE MAGAZYNY" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze" MENUITEM="Zestawienie zbiorcze na kategorie" ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" ZAKŁADKA="Raport Intrastat" MENUITEM="Intrastat sprzedaż" MENUITEM="Intrastat zakup" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu ODD MENU MODUŁ ODD{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 16

17 MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="KARTY PRACY / SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" MENUITEM="Karty pracy" HINT="Można wyświetlać, edytować i dodawać nowe karty pracy" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" MENUITEM="Faktury sprzedaży" MENUITEM="Korekty faktur sprzedaży" MENUITEM="Oferty, proforma" ZAKŁADKA="ŚRODKI PIENIĘŻNE" MENUITEM="Raporty kasowe" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Krajów" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" ZAKŁADKA="RAPORTY ODDZIAŁU" MENUITEM="Raporty - oddziału - serwisy" MENUITEM="Przypomnienie klientowi nastepnego przegladu" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="MAGAZYN ROZCHÓD" MENUITEM="Rozchód wewnętrzny - RW" MENUITEM="Wydanie na zewnątrz - WZ" MENUITEM="Zwrot zewnętrzny ZZ(do dostawcy)" MENUITEM="Wydanie międzymagazynowe MM-" MENUITEM="Korekta PZ na MINUS" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - WYSTAWIENIE DOKUMENTÓW" MENUITEM="BUFOR wystawianie dokumentów przychodowych" ZAKŁADKA="MAGAZYN PRZYCHÓD - PRZEGLĄD" MENUITEM="Przychód wewnętrzny - PW" MENUITEM="Przychód zewnętrzny - PZ" MENUITEM="Zwrot wydania - ZW(od klienta)" MENUITEM="Do przyjęcie MM+" MENUITEM="Przyjęcie międzymagazynowe MM+" MENUITEM="Korekta PZ na PLUS" ZAKŁADKA="DOKUMENTY - KOMPLETY PRODUKCYJNE" MENUITEM="Dokumenty produkcyjne" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 17

18 } ZAKŁADKA="MIESIĘCZNE ZAMKNIĘCIE MAGAZYNÓW" MENUITEM="Parowanie MM+ <--> MM-" MENUITEM="Dokumenty zerowe, bez pozycji" MENUITEM="Dokumenty z pozycjami bez ceny zakupu" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z BZ wydruk " MENUITEM="Zestawienie wartościowe na magazyn" MENUITEM="Zestawienie ilościowo-wartościowe z na dzień " ZAKŁADKA="MAGAZYN - INWENTARYZACJE" MENUITEM="Inwentaryzacje" MENUITEM="Zestawienie indeksów poniżej stanu minimalnego" Przykładowe menu / opcje wymagane dla modułu DH MENU MODUŁ DH{ ZAKŁADKA="OKRES KSIĘGOWY/MAGAZYN" MENUITEM="Zmiana okresu magazynowego" MENUITEM="Wybór magazynu" ZAKŁADKA="INFORMATOR" MENUITEM="Informator wewnętrzny" MENUITEM="Historia ruchu NR SERYJNEGO" MENUITEM="Terminarz serwisowy oddziału" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - FINALNE" MENUITEM="Szukaj zamówienia" MENUITEM="Wszystkie - FINALNE" MENUITEM="Pozycje FINALNE - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje FINALNE - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje FINALNE - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW - CZĘSCI" MENUITEM="Szukaj zamówienia" HINT="Wyszukiwanie zamównienia - CZĘSCI" MENUITEM="Wszystkie - CZĘŚCI" HINT="Rejestr zamówień - CZĘŚCI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - DO ZAPLANOWANIA" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - W REALIZACJI" MENUITEM="Pozycje CZĘSCI - ANULOWANE" MENUITEM="Rejestr zamówień do dostawców" MENUITEM="Forecasty - listy przewozowe" MENUITEM="Stan systemu zamówieniowego" ZAKŁADKA="REZERWACJE MAGAZYNOWE" MENUITEM="Rezerwacje" MENUITEM="Historia rezrwacji" ZAKŁADKA="STANY MAGAZYNOWE" MENUITEM="STANY ILOŚCIOWE" MENUITEM="STANY na innych magazynach" MENUITEM="Stany ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE" MENUITEM="Stany z CENAMI sprzedaży" MENUITEM="RUCH POZYCJI Z DANEGO TYPU DOKUMETÓW" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 18

19 } ZAKŁADKA="SPECYFIKACJE" MENUITEM="Specyfikacje WYDANIA- dla oddziału" MENUITEM="Specyfikacje ZWROTU- dla oddziału" ZAKŁADKA="SŁOWNIKI / KARTOTEKI" MENUITEM="Kontrahentów" MENUITEM="Towarów" MENUITEM="Baza mechaników" MENUITEM="Czynności serwisowe dla Agregatów" MENUITEM="Typy agregatów" MENUITEM="Rejestr krajów" Zamówienia od klientów funkcjonalność 1 Rejestr zamówień sekretariat. 2 Importowanie pozycji zleceń z plików *.csv w odpowiednim formacie 3 Wpisywanie pozycji zleceń w dowolnym oddziale 4 Podział na dwa działy : części i serwis zwane dalej typu serwis sprzedaż (i montaż) agregatów zwane dalej typu finalne 5 Zlecenia w różnych walutach. 6 Przygotowanie w zamówieniach podwójnego systemu przypisanie kontrahentów: do każdego zamówienia inna osoba może być płatnikiem za dane zlecenia a inna odbiorcą wykonywanych usług, towarów. 7 Śledzenie postępu procesu bezpośrednio w zleceniu w postaci zmiany statusu każdej pozycji w zleceniu: zaplanowanie do produkcji, wykonanie, zaplanowanie wywozu, dostarczenie itp. 8 Podgląd na aktualny wykaz, które pozycje zostały już wykonane z tego zlecania). 9 Podgląd na wykaz dokumentów magazynowych wystawionych do zlecenia. 10 Podgląd na wykaz dokumentów sprzedaży wystawionych do zlecenia 11 Podgląd na wykaz dokumentów bankowych i kasowych do zlecenia (np. zaliczek). 12 Podgląd na wykaz dokumentów Specyfikacji Wydania SWT i specyfikacji zwrotów SWTZ. 13 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy do danego zlecenie. 14 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy czynności robocze. 15 Podgląd na wykaz dokumentów Kart Pracy pobrane części z magazynu na wykonanie danej czynności usługi. 16 Podgląd na wykaz dokumentów sprzedaży (faktur) do danego zlecanie. 17 Podgląd na wykaz dokumentów zamówień do dostawcy na których pozycje tego zlecanie występują. 18 Podgląd na wykaz dokumentów typu Forecasty,na których pozycje tego zlecania występują. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 19

20 19 Globalny system uwag do zlecenia i pojedynczej jego pozycji (każdy użytkownik programu może wpisać uwagi i automatycznie są one widoczne dla pozostałych, jako osobna baza danych do każdego zlecenia). 20 System kontroli zaliczek zintegrowanych z księgowością na poczet wykonania zlecenia z blokowaniem zlecenia przy jej braku. 21 Automatyczna zmiana statusu zlecenia, po tym jak wszystkie pozycje zostaną zrealizowane. 22 Obsługa wielu oddziałów handlowych z identyfikacją biura. 23 Blokada wyświetlania miedzy oddziałami zleceń z innego biura niż jest zalogowany użytkownik. 24 Specjalne konto szefa oddziałów z podglądem na zlecania z wszystkich oddziałów na raz. 25 Obsługa handlowców (opiekuna zlecenia) przypisanych do biura / oddziału. 26 Akceptacja w przez handlowca z informacja jaki handlowiec i kiedy (z datą) każdej pozycji zlecania typu (sprzedaż agregatu) dla każdej pozycji zlecania z osobna. 27 Zmiana statusu pozycji zlecania po akceptacji przez handlowca odpowiedzialnego za jego realizacje. 28 Blokada na przejście zlecania typu sprzedaż agregatów na inny status jeśli nie było akceptacji i weryfikacji handlowca. 29 Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia z możliwością wysłania przez jako załącznika w formacie PDF 30 Każda pozycja zlecania musie zawierać pola z informacją kto i kiedy zezwolił na wystawienie faktury dotyczy każdej pozycji zlecenia z osobna. 31 Zlecenie może być wystawione w dowolnej walucie zdefiniowanej w systemie przez księgowość 32 Zlecenie wystawione w walucie ma wyświetlać równowartość w PLN po kursie umownym wpisanym w polach zamówienia 33 Przy listowaniu zleceń znacznik, że są uwagi do zlecania bez konieczności zaglądania do każdego zlecania z osobna 34 Przyjmuje się numeracje zleceń "ZAM/#NUMER_I /#ROK /F" gdzie NUMER_I kolejny numer zamówienia dopełniony zerami z przodu, #ROK rok i ostatni człon oznacza typ zlecania F finalne, C serwisowe 35 Program musie obsługiwać informacje jawną, kto utworzył dany dokument i kto ostatni go modyfikował 36 Program musie być zaopatrzony w mechanizm podziału pozycji zlecanie W przypadku kiedy z danej pozycji część ilości polega rezerwacji a części brakuje i trzeba zamówić u dostawcy w programie należy przewidzieć funkcje rozbijania pozycji. Czyli duplikacja danych pozycji z podziałem ilości i wartości tak aby ich suma dawała ilość i wartość przed podziałem. Mechanizm ten pozwala po podziale przypisywać różne statusy dla pojedynczych artykułów pozycji zlecania. 37 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru dokumentu zamówienie do dostawcy 38 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru PZ magazynowego 39 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru SWT (specyfikacji wydanie) 40 Bezpośrednia relacja w pozycji zlecenia do numeru rezerwacji magazynowej do danej pozycji zlecanie 41 Przypisanie do konta użytkownika uprawnień na zatwierdzenie pozycji dokumentu zlecenia H zezwolenie na zatwierdzanie w trybie handlowca PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 20

21 P Zezwolenie na zatwierdzenie w trybie kierownika 42 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia im daty dostawy towaru od dostawcy 43 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia Pozycja anulowane 44 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia Cofnij Pozycja anulowane 45 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia usunięcia bezpowrotnego 46 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zarezerwuj na magazynie 47 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zmiany Treść uwag do zamówienia do dostawcy dla tej pozycji 48 Bezpośrednia zmiana zaznaczonych pozycji zlecania i ustawienia zmiany Treść uwag do dokumentu Forecast Stany (statusy) do poszczególnych procesów pozycji zlecania Dla każdego statusy (stanu zlecania) przypisano odpowiedni symbol literowy. 1. N start nowa pozycja w systemie, tylko wpisana przez użytkownika czeka na podjęcie decyzji o jej realizacji 2. R - stan ustawiany przez program jeśli dana pozycja zamawiana przez klienta była na stanie magazynowym i została zarezerwowana na poczet tej pozycji zamówienia, w polach zamówienia zostaje wypełnione pole R_ILOŚĆ mówiące o ilości zarezerwowanej na magazynie. 3. D oznacza że operator podjął decyzje że zamawiamy ten artykuł u dostawcy nie mamy go na magazynie i dana pozycja jest w zamówieniu do dostawcy. Status ten oznacza, że towar jeszcze nie przyjechał. Jeśli dany towar zostanie dostarczony przez dostawcę i pojawi się dokument magazynowy to status D się zmieni jak operator robi PZ i wybierze towar ten status musi się zmienić na M automatycznie Uwaga: dokument specyfikacji nie zmienia stanu ważne bo nie można zmienić ze statusu 'D' on sam się musi zmienić 4. M - przyszło na PZ, towar czyli mamy zmianę statusu jak na magazynie pojawi się dokument PZ (Przychód zewnętrzny) to w zlecaniu zmienia status tej pozycji, która wcześniej miała D (w zamówieniu do dostawcy) 5. W- wykonane, ustawia operator po realizacji pozycji zlecenia, wymusza ściągniecie rezerwacji z magazynu jeśli taka była wcześniej. Zmianę statusu należy zaopatrzyć w mechanizm pytania jakim dokumentem do opuściło firmę i zapamiętaniem tego dokumentu. 6. K - wyjechało i dostarczono klientowi 7. A anulowano, rezygnacja klienta Dodatkowe statusy w innych polach niosące informacje o możliwości blokowania lub nie przejścia na kolejne etapy pozycji zlecenia oraz akceptacji PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 21

22 1. Zatwierdzenie przez handlowca, operator wpisujący zlecenie nie koniecznie musi być handlowcem, który za nie odpowiada i to on ostatecznie akceptuje wpis w komputerze 2. Zatwierdzenie przez kierownika do realizacji 3. Zatwierdzenie przez handlowca do wystawienia faktury Rozszerzone informacje o przejściu w poszczególne stany danej pozycji zlecania Podczas zmiany stanu (statusu) pozycji zlecanie wymaga się aby program zapamiętywał informacje statystyczne kto i kiedy dokonał takiej czynności. Informacje te mają być jawne i dostępne dla każdego użytkownika programu. Przewiduje się specjalne pola alfanumeryczne długości 30 znaków z informacją UŻYTKONIK DATA I CZAS Dla każdej zmiany stanu na pozycji zlecenia FIELD="STATUS_W" DISPLAY="STATUS WPISAŁ" FIELD="STATUS_H" DISPLAY="ZATW. HANDLOWIEC" FIELD="STATUS_P" DISPLAY="ZATW. KIEROWNIK" FIELD="STATUS_A" DISPLAY="ANULOWAŁ" FIELD="STATUS_K" DISPLAY="ZREALIZOWANO" Manu wymagane dla zleceń finalnych MENU OPCJE_ZLEC{ ZAKŁADKA="SZCZEGÓŁY" MENUITEM="Pozycje zamówienia" MENUITEM="Wydruk zamówienia" MENUITEM="Specyfikacje do zamówienia" MENUITEM="Karty pracy do zamówienia" ZAKŁADKA="INNE" MENUITEM="Szczegółowe dane kontrahenta" MENUITEM="Uwagi do zamówienia" ZAKŁADKA="ZMIAŃ" MENUITEM="Zmień TERMIN REALIZACJI " MENUITEM="Zmień NR ZAMÓW. KLIENTA" MENUITEM="Usuń całe zamówienie" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 22

23 } Struktura danych dla bazy danych tabela zamówień od klientów. FIELDS ZLEC{ FIELD="ID_ZLEC" // autoincremet tabeli FIELD="ID_KONTRAH" // id kontrahenta relacja to tabeli kontrahenci // kontrahent, który będzie obciążony fakturą za daną usługę, towar TYP="H" // pole ukryte dla uzytkownika FIELD="ROK" // pełna 4 cyfrowa postać roku rejestracji zlecania TYP="H" FIELD="MIESIAC" // liczbowy numer miesiąca rejestracji zlecania TYP="H" FIELD="NUMER_I" // niepowtarzalny pierwszy człon numeracji zleceń, wykorzystywany do sprawdzania ostatnio wprowadzonego zlecania TYP="H" FIELD="PVAT" // numeryczna wratość stawki VAT TYP="H" FIELD="ID_KONTRAH_ZAM" " // id kontrahenta relacja to tabeli kontrahenci // kontrahent, który zamawia daną usługę, towar nie koniecznie płaci TYP="H" ZAKŁADKA="POLA WIDOCZNE DLA UŻYTKOWNIKA" FIELD="TYP" // zablokowany przed modyfikacją użytkownika // automatycznie ustawiony przez program przy wyborze do jakiego rodzaju zleceń użytkownik aktualnie chciał wejść FIELD="DATA_SEND" TYP_W="DH" DISPLAY="PRZYSŁANO" HINT="Data przesłania zamówienia od klienta" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_SEND=$$DATA" // domyślnie aktulana z komputera ONLYNEW FIELD="KONTRAH" TYP="RU" TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="KLIENT FAKTURA" HINT="Skrót nazwy kontrahenta" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#ID_KONTRAH=$ID_KONTRAH;#KONTRAH=$SKROT;#HANDLOWIEC=$HAN DLOWIEC;#ID_KONTRAH_ZAM=$ID_KONTRAH;#KONTRAH_ZAM=$SKROT" ONLYNEW FIELD="KONTRAH_ZAM" TYP="RU" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 23

24 TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="ZAMAWIAJĄCY" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#ID_KONTRAH_ZAM=$ID_KONTRAH;#KONTRAH_ZAM=$SKROT" ONLYNEW FIELD="AKCEPTACJA_FV" DISPLAY="AKCEPTACJA do FV" // AKCEPTACJA DO FAKTURY ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" FIELD="WALUTA" TYP="RU" TYP_W="DH,ODD" EDIT_DEF_VALUE="#WALUTA=PLN" EDIT_RELACJA="WALUTY" EDIT_AFTER_REL="#WALUTA=$SYMBOL_WALUTY" FIELD="EURO_ZDNIA" DISPLAY="WALUTA Z DNIA" #TYP_C="" TYP_W="DH,ODD" HINT="KURS Z DNIA" EDIT_DEF_VALUE="#EURO_ZDNIA=$$DATA;#EURO_KURS=1" #TYP_C="" FIELD="EURO_KURS" TYP_W="DH" DISPLAY="WALUTA KURS" HINT="WALUTA KURS" EDIT_BEFORE_REL="$EURO_ZDNIA=#EURO_ZDNIA" EDIT_RELACJA="KURS_ZDNIA" EDIT_AFTER_REL="#EURO_KURS=$KURS" PREC="4" FIELD="SVAT" // symbol stawki VAT TYP_W="DH" DISPLAY="VAT%" EDIT_DEF_VALUE="#SVAT=23" EDIT_RELACJA="ST_VAT" EDIT_AFTER_REL="#SVAT=$SYMBOL;#PVAT=$PROCENT" FIELD="FORMA_ZAP" TYP_W="DH" DISPLAY="FORMA ZAP." HINT="Forma zapłaty" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 24

25 EDIT_RELACJA="FORM_ZAP" EDIT_AFTER_REL="#FORMA_ZAP=$NAZWA" NO SHOW ZAKŁADKA="DANE ZLEC" FIELD="HANDLOWIEC" TYP="WU" EDIT_RELACJA="(HANDLOWIEC)" FIELD="NR" ONLYNEW DISPLAY="NR ZAMÓWIENIA" EDIT_BEFORE_REL="$EQUATION->BUDUJ_NUMER" EDIT_RELACJA="NULL" FIELD="NR_ZAM_K" TYP_W="DH,ODD" DISPLAY="NR. ZAM. KLENTA" HINT="Numar zamówienia klienta" FIELD="DATA_DOST" TYP_W="DH" DISPLAY="TERMIN REALIZACJI" ZAKŁADKA="INNE" FIELD="SA_UWAGI" DISPLAY="SĄ UWAGI" HINT="SĄ UWAGI" FIELD="UWAGI" TYP_W="DH" FIELD="WARTOSC_N_ZAM" TYP="RS" DISPLAY="WARTOSC NETTO" PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#WARTOSC_N_ZAM=0" FIELD="USER_WORK" DISPLAY="WPISAŁ" HINT="Użytkownik wpisujący, anulujący zamówienie" EDIT_DEF_VALUE="#USER_WORK=$$DATATIME $KEY_USER " } Manu programu wymagane dla pozycji zleceń typu finalnego MENU OPCJE_POZ_ZLEC{ ZAKŁADKA="UWAGI DO ZAMÓWIENIA" MENUITEM="UWAGI DO ZAMÓWIENIA" ZAKŁADKA="ZATWIERDZANIE" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 25

26 MENUITEM="Zatwierdzam HANDLOWIEC" # blokada jest na PARAM3 musi zawierać H że jest handlowcem MENUITEM="Zatwierdzam KIEROWNIK IMPORTU" # blokada jest na PARAM3 musi zawierać KI że jest kierownikiem IMPORTU ZAKŁADKA="PLANOWANIE / ZOPATRZENIE" MENUITEM="Informacja o stanie tego artykułu" MENUITEM="Pokaż aktulane rezerwacje na tym indeksie" MENUITEM="Wykonaj rezerwacje na magazynie " MENUITEM="Ustaw datę TERMIN ODBIORU OD DOSTWACY" MENUITEM="Dodaj/Usuń uwagi do dostwacy" MENUITEM="Zmień zaznaczonym UWAGI na FORECAST" MENUITEM="Rozbij pozycje" MENUITEM="Ustaw status K - zrealizowane" ZAKŁADKA="INNE" MENUITEM="Ustaw ANULOWANO POZYCJE" MENUITEM="Cofnij ANULOWANO POZYCJE" MENUITEM="Usunąć bezpowrotnie POZYCJE" } Struktura danych dla bazy danych tabela: pozycje zamówień od klientów. FIELDS POZ_ZLEC { ZAKŁADKA="UKRYTE" FIELD="KEY_ID" TYP="H" DISPLAY="ID POZYCJI" FIELD="ID_TOW" TYP="H" FIELD="ID_ZLEC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#ID_ZLEC=$ZLEC.ID_ZLEC" // realcja do numeru zlecenia tabeli zlecenia FIELD="NR_POZ" TYP="H" DISPLAY="NR POZYCJI" EDIT_DEF_VALUE="#NR_POZ=($$LP +1)" FIELD="DATA_SEND" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_SEND=$ZLEC.DATA_SEND" DISPLAY="PRZYSŁANO" // informacja kopiowana ze zlecnia do pozycji zlecania FIELD="SA_UWAGI" TYP="H" DISPLAY="SĄ UWAGI" HINT="SĄ UWAGI" EDIT_DEF_VALUE="#SA_UWAGI=$ZLEC.SA_UWAGI" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 26

27 # POLA POTRZEBANE DO PODLICZEŃ POZYCJI w jakim jest stanie jak przechodzi do innego stanu do tych pól wpisujemy ilość z pola ILOSC # tak aby potem można było zrobić raport ile czego jest gdzie w zamówieniach, u dostawcy # przy czym ilość jest w polach jest zawsze taka jak w polu ilość jak ktoś chce inaczej to musi rozbić pozycje FIELD="S_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#S_ILOSC=0" # ilość pozycja potwierdzona poszła na specyfikacje FIELD="P_ILOSC" TYP="H" # ilość pozycja - przez kierownika importu EDIT_DEF_VALUE="#P_ILOSC=0" FIELD="D_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#D_ILOSC=0" # ilość pozycja - na zamówieniu do dostawcy FIELD="R_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#R_ILOSC=0" # ilość pozycja - w rezerwacji na magazynie FIELD="M_ILOSC" TYP="H" EDIT_DEF_VALUE="#M_ILOSC=0" # przyszło na PZ do magazynu ZAKŁADKA="GŁÓWNE" // dane kopiowne z nagłowka zlecania do jego pozycji FIELD="KONTRAH" DISPLAY="KLIENT FAKTURA" EDIT_DEF_VALUE="#KONTRAH=$ZLEC.KONTRAH" FIELD="KONTRAH_ZAM" DISPLAY="ZAMAWIAJĄCY" EDIT_DEF_VALUE="#KONTRAH_ZAM=$ZLEC.KONTRAH_ZAM" FIELD="STATUS" DISPLAY="STATUS" EDIT_DEF_VALUE="#STATUS=N" FIELD="MAIN_DOK" DISPLAY="ZAMÓWIENIE" EDIT_DEF_VALUE="#MAIN_DOK=$ZLEC.NR" FIELD="DATA_DOST" EDIT_DEF_VALUE="#DATA_DOST=$ZLEC.DATA_DOST" DISPLAY="TERMIN REALIZACJI" FIELD="INDEKS" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 27

28 ONLYNEW HINT="Identyfikator towaru" EDIT_BEFORE_REL="$OLD_INDEKS=#INDEKS" EDIT_RELACJA="NAZWA,JM" FIELD="NAZWA" TYP="RU" DISPLAY="NAZWA" HINT="Nazwa towaru / usługi " FIELD="JM" DISPLAY="J.m." HINT="Jednostka miary" FIELD="ILOSC" TYP="WS" DISPLAY="ILOŚĆ" PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#ILOSC=1" ONLYNEW FIELD="UWAGA" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGA WEWNĘTRZNA" FIELD="OPIS" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="OPIS" ZAKŁADKA="ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY" FIELD="DOSTAWCA_DATA" TYP_W="DH" DISPLAY="TERMIN ODBIORU OD DOSTAWCY" HINT="Pole kiedy chcemy aby dostwca dostarczył ten towar" FIELD="UWAGI_DOSTAWCA" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGI DOSTAWCA" HINT="Dotyczy opisu pozycji w zamówienu do dostawcy" FIELD="FORECAST" DISPLAY="FORECAST" HINT="Numer FORECAST" FIELD="UWAGI_FORECAST" TYP_W="DH,SPRZ" DISPLAY="UWAGI FORECAST" HINT="Dotyczy wydruku na FORECASCIE" ZAKŁADKA="SPRZEDAŻ" FIELD="NETTO_JM" TYP="RS" TYP_W="DH" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 28

29 DISPLAY="NETTO J.M." EDIT_DEF_VALUE="#NETTO_JM=0" PREC="2" FIELD="RABAT" TYP="RS" TYP_W="DH" DISPLAY="RABAT [%]" EDIT_DEF_VALUE="#RABAT=0" PREC="2" FIELD="RABAT_KWOTA" TYP="RS" TYP_W="DH" DISPLAY="RABAT KWOTA" EDIT_DEF_VALUE="#RABAT_KWOTA=0" PREC="2" FIELD="NETTO_JM_SR" DISPLAY="NETTO Z RABA. JM" EDIT_DEF_VALUE="#NETTO_JM_SR=0" PREC="2" FIELD="WARTOSC_N_ZAM" TYP="RS" DISPLAY="WARTOŚĆ NETTO" NO SHOW PREC="2" EDIT_DEF_VALUE="#WARTOSC_N_ZAM=0" FIELD="DOSTAWCA" TYP="WU" EDIT_RELACJA="KONTRAH" EDIT_AFTER_REL="#DOSTAWCA=$SKROT" ZAKŁADKA="REALIZACJA ZAMÓWIENIA" FIELD="STATUS_W" DISPLAY="STATUS WPISAŁ" EDIT_DEF_VALUE="#STATUS_W=$USER_NAME $$DATATIME '" FIELD="STATUS_H" DISPLAY="ZATW. HANDLOWIEC" FIELD="STATUS_P" DISPLAY="ZATW. KIEROWNIK" FIELD="STATUS_A" DISPLAY="ANULOWAŁ" FIELD="STATUS_K" DISPLAY="ZREALIZOWANO" FIELD="NR_SPEC" DISPLAY="NR SPECYFIKACJI" FIELD="NR_ZAM_DO_DOST" PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 29

30 DISPLAY="NR ZAM. DOST" FIELD="NR_PZ" DISPLAY="NR PZ" FIELD="NR_REZ" DISPLAY="NR REZERWACJI" # NUR_REZ zawiera NR_ZLEC:KEY_ID zlec i to jest w DO_DOK w poz_rezerwacji FIELD="TYP" EDIT_DEF_VALUE="#TYP=$ZLEC.TYP" } Fakturowanie 1. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie dokumentów magazynowych: WZ (wydanie na zewnątrz), WM (wydanie na montaż). 2. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie zlecanie. 3. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji czynności wykonywanych na karatach pracy serwisu. 4. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji pobranych materiałów na karatach pracy serwisu, po cenach sprzedaży z uwzględnieniem rabatów kontrahenta 5. Automatyczne budowanie pozycji faktury na podstawie pozycji z faktury pro-forma. 6. Wystawienie faktur z ręki bez dokumentów magazynowych i zlecenia. 7. Wystawienie faktury w dowolnej walucie. 8. Wystawienie faktur zaliczkowych. 9. Wystawienie faktur pro-forma. 10. Wystawienie faktur korygujących automatycznie do wybranych pozycji faktury korygowanej. 11. Wystawienie faktur korygujących ręcznie. 12. Wystawienie faktur końcowych z rozliczeniem faktur zaliczkowych całościowo i częściowo (jedna zaliczka może być rozliczona na kilka faktur końcowych). 13. Obliczenie podatku VAT zgodne z ustawą o VAT 14. Obliczenie faktur wystawionych w walucie innej niż PLN po kursie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym i VAT 15. Obsługa różnic kursowych od faktur zaliczkowych dla faktur końcowych w walucie pod procesu ich księgowania. 16. Wystawianie faktur wewnętrznych (np. WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) 17. Możliwość wydruku w wielu językach (ustawiana w czasie projektowania) 18. Konfigurowalne do danej faktury dopiski około 5 wierszy treści stałej na fakturze 19. Automatyczne rabatowanie faktury na podstawie domyślnego rabatu ustawionego dla kontrahenta. 20. Modyfikacja rabatu dla wybranych pozycji faktury. 21. Obsługa rabatów procentowych i kwotowych PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 30

31 22. Rozdzielność podpiętych dokumentów magazynowych od pozycji fakturowych np. dokumenty magazynowe zawierają podzespołu na WZ(wydanie na zewnątrz), WM(wydanie na montaż) a faktura zawiera inną treść usługa montażu przy jednoczesnej kontroli ilości zgodnej z zamówieniem np. komunikatem o innej ilości na fakturze niż w zamówieniu. 23. Eksport faktury w postaci elektronicznej dla odbiorcy: txt, csv, edi - xml, xml. 24. Rozdzielność zdarzeń: można wystawić fakturę na podstawie zlecania np. (wyjazd w nocy kiedy nie ma magazyniera), a później powiązać i wystawić dokumenty magazynowe lub najpierw wystawić dokumenty magazynowe i na ich podstawie fakturę. Specjalny raport kontroluje kompletacje dokumentów magazynowych i faktur do zlecania. 25. Informacja przy wystawianiu kolejnej faktury do tego samego zlecenia z wykazem już wystawionych. 26. Blokada lub tylko informacja o przekroczeniu limitu kupieckiego i zadłużeniu po terminie danego kontrahenta przy próbie wystawienia faktury. 27. Fiskalizacja faktury na drukarkach fiskalnych w postaci jednej kwoty lub listy pozycji z faktury 28. Obliczanie podatku faktury od brutta lub od netta ( z reguły urządzenia fiskalne i faktury zaliczkowe od brutta, normalne faktury od netta). 29. Możliwość fakturowania różnych księgowo rodzajów działalności. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży: PRODUKTY, MATERIAŁY, USŁUGI itp. z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży. 30. Możliwość fakturowania w jednej fakturze dokumentów z różnych magazynów. W jednej fakturze mogą być pozycje sprzedaży z wielu magazynów z późniejszym automatycznym powiązaniem tych pozycji przy księgowaniu faktury na odpowiednich kontach sprzedaży dotyczących tych magazynów. 31. Możliwość bezpośrednie przeniesienie do rejestru VAT i księgowanie automatyczne faktury sprzedaży wyzwalane zdarzeniem (np. po wydruku faktury, nie wymaga pobierania do rejestru VAT przez księgową) z blokowaniem przed modyfikacją i z wpisem w systemie należności. 32. Możliwe automatyczne KP(kasa przyjmie) dla faktur gotówkowych. 33. Możliwe blokowanie przed modyfikacją dokumentów magazynowych powiązanych z fakturą przy jej księgowaniu. 34. Przypisanie do danej faktury handlowca odpowiedzialnego za jej realizacje 35. Przypisanie do danej faktury sygnatury kontrolingowej pole pozwalające na grupowanie tego dokumentu w procesie kontroli 36. Przypisanie do danej faktury schematu księgowanie automatycznego, pozwalającego na jej późniejsze automatyczne rozksięgowanie bez udziału księgowej 37. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji o domyślny schemacie księgowanie dla faktur w tym rejestrze 38. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji czy dokumenty wewnątrz są dokumentami zaliczkowymi (faktury zaliczkowe) 39. Przypisanie do danego rejestru sprzedaży VAT informacji jak na wydruku mają nazywać się dokumenty drukowane z tego rejestru VAT (np. Faktura VAT, Faktura VAT - korekta) 40. Podział rejestrów sprzedaży VAT na oddziały każdy oddział ma mieć własny rejestr sprzedaży z blokowaniem widoczności dokumentów miedzy oddziałami 41. Budowa uprawnień do modułu ODD oddział aby widział (miał dostęp) tylko do dokumentów ze swojego oddziału PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO S t r o n a 31

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania Zintegrowany system zarządzania SFSQL 2011 ALFA STUDO - SOFTWARE-FREUS Wersja: stolarka otworowa (wer. 2011-10-16 ) Zawartość SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY... 4 Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa...

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Handel. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0

System CDN OPT!MA v. 14.0 System CDN OPT!MA v. 14.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPT!MA Strona 1 z 22 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy CDN OPT!MA:

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch OPT!MA Handel Strona 4 z 77 Spis treści SPIS TREŚCI... 4 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH OPT!MA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca modułu Handel z systemem Comarch ERP XL Wersja 2013.0.1 System Comarch ERP Optima w wersji 2013 współpracuje z systemem Comarch ERP XL od wersji 10.2 (dodatkowe uwagi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 78 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

Wymagania globalne dla ERP

Wymagania globalne dla ERP Załącznik nr 1.5 Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A F U N K C J O N A L N A E R P Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Handel 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy i banki Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ)

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo