Moduł Gospodarka magazynowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Gospodarka magazynowa"

Transkrypt

1 Moduł Gospodarka magazynowa

2 STREAM soft Wersja

3 Spis treści Gospodarka Magazynowa Słowo wstępne 9 Część I Charakterystyka modułu Gospodarka magazynowa Przeznaczenie modułu Budowa modułu Obsługa okien Konfiguracja, ustawienia Kolejność czynności podczas wdraŝania modułu Ikony i skróty klawiszowe Procedury instalacyjne modułu Instalacja wersji demonstracyjnej Instalacja wersji jednostanowiskowej Instalacja wersji sieciowej Instalacja serwera bazy danych Przygotowanie do uruchomienia systemu Konfiguracja stanowiska Wgrywanie nowego pliku licencji Aktualizacja systemu Drukowanie dokumentów 74 Część II Obsługa oprogramowania Słowniki Kontrahenci Zlecenia Spis kartotek magazynowych Spis usług Spis kompletów Spis innych kartotek (koszty) Miejsca składowania Definicje dokumentów Słowniki dla kartotek Magazyny Jednostki miary Rodzaje kartotek Definicje cen Cechy kartotek Rodzaje grup kartotekowych 140 3

4 STREAM soft Grupy kartotekowe Opakowania zbiorcze Opakowania kaucjonowane Rodzaje zamienników Rodzaje sprzedaŝy utraconej Kody PCN Wzorce kodów kreskowych Typy dodatkowych nazw kartotek Typy opisów kartotek Słowniki dla kontrahentów Cechy kontrahentów Rodzaje grup kontrahentów Grupy kontrahentów Trasy Obszary handlowe Obszary logistyczne Słowniki dla dokumentów Miejsca sprzedaŝy Miejsca zakupu Sposoby płatności Sposoby naliczania odsetek Powody korekt Sposoby dostaw Wzorce dokumentów spis Specjalne kody kreskowe Cechy pozycji dokumentów Cechy dokumentów Kody rodzajów transakcji Kody rodzajów transportu Warunki dostaw wg Incoterms Słowniki systemowe Stawki VAT. Ewidencja VAT Waluty. Tabele kursowe Grupy rozrachunków Jednostki organizacyjne Operatorzy Przedstawiciele handlowi Zbiory wartości cech Formularze definiowane dokumentów Formularze kodów paskowych Cechy umów i promocji Protokoły urządzeń zewnętrznych Urządzenia zewnętrzne Banki Kraje Kierowcy Rodzaje słowników Magazyn 189

5 Gospodarka Magazynowa 2.1 Dokumenty magazynowe Korekty magazynowe Stany magazynowe. Potwierdzanie zamówień Zamówienia wewnętrzne Zapotrzebowania wewnętrzne Planowanie przerzutów Inwentaryzacja Bilans otwarcia magazynu Wydruk kodów paskowych Zakup Dokumenty zakupu Korekty zakupu Faktury wewnętrzne do zakupu Korekty faktur wewnętrznych do zakupu Zapytania ofertowe do dostawców Zamówienia do dostawców Umowy z dostawcami cenniki SprzedaŜ Dokumenty sprzedaŝy. Współpraca z drukarkami fiskalnymi Korekty sprzedaŝy. SprzedaŜ opakowań Dokumenty sprzedaŝy w przygotowaniu Wzorce dokumentów Grupowa realizacja WZ Dokumenty pro forma Zapytania ofertowe od odbiorców Oferty dla odbiorców Zamówienia od odbiorców Promocje na towary Umowy z kontrahentami cenniki Indeksy kontrahentów Gratisy Raporty zmian podstawy wyliczania cen Rejestr zmian cen sprzedaŝy SprzedaŜ utracona Braki w ofercie Obsługa urządzeń zewnętrznych Kartoteki i kontrahenci wyłączeni z promocji i umów Zestawienia Zestawienia definiowane Dokumenty sprzedaŝy Zestawienie dostaw wg numerów Zestawienie sprzedaŝy towarów wg dokumentów Analityka sprzedaŝy SprzedaŜ utracona - analiza sprzedaŝy utraconej Zestawienia proceduralne definiowane zestawienia Stany magazynowe na dany dzień Rejestr przychodów i rozchodów towarów 335 5

6 STREAM soft Miesięczne obroty towarów analitycznie Obroty według kartotek Stany aktualne towarów wg magazynów i grup SprzedaŜ według grup kartotekowych Zyskowność towarów Towary nie wykazujące rozchodu Rejestry VAT Miesięczne obroty syntetycznie Dokumenty sprzedaŝy Dokumenty zakupu Dokumenty magazynowe Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ Wykaz niezrealizowanych WZ/PZ Zestawienie róŝnic FA względem PZ Zestawienie róŝnic FA, PAR względem WZ Wykaz zrealizowanych WZ/PZ Rozliczenie PZ i FA do PZ Rozliczenie WZ i FA do WZ Zestawienia dla dokumentów zwrotu do dostawcy Zamówienia Inne Zestawienie niezrealizowanych dokumentów braków w dostawach Rejestr numeru seryjnego Dokumenty niezaakceptowane Dokumenty niezakończone Naliczanie współczynnika zalegania/rotacji Naliczanie zapasów minimalnych i maksymalnych Dokumenty niewydrukowane Deklaracje UE Deklaracja INTRASTAT PRZYWÓZ / WYWÓZ Informacja VAT -UE Podsumowanie wartościowe magazynów na dany dzień Raport zmian cen zakupu Zestawienia dla dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania Rozliczenie opakowań z kontrahentem na dany dzień Porównanie okresów Zestawienie dostaw Operacje okresowe Otwieranie/zamykanie miesięcy magazynowych Miesięczny bilans obrotu Miesięczny bilans kartotek Otwieranie/zamykanie lat Koszt Gospodarowania Odpadami. Opłata produktowa 376 Część III Moduł Rozrachunki Informacje wstępne Konfiguracja, ustawienia 384

7 Gospodarka Magazynowa 3. NaleŜności i zobowiązania Kasa, Bank, Inne. Terminal płatniczy Dokumenty rozliczone Wszystkie dokumenty Przelewy Elektroniczny import wyciągów bankowych Noty odsetkowe Kompensaty Przeniesienia rozrachunków Bilans otwarcia naleŝności i zobowiązań Rozliczanie zaliczki pracownika Rozliczanie delegacji pracownika Import wyciągów bankowych Słowniki systemowe w module Rozrachunki Zestawienia Zestawienia dokumentów z Kasa, Bank, Inne Zestawienia dokumentów wg kontrahenta Zestawienie dokumentów wg kont księgowych Zestawienie przekroczenia terminów płatności dokumentów rozliczonych Zestawienie przekroczenia terminów płatności aktualnych dokumentów nierozliczonych Rozliczenie przedstawicieli handlowych Rozliczenie miejsc sprzedaŝy Zestawienia definiowane i proceduralne Stan rozrachunków na dowolny dzień RóŜnice kursowe 430 Część IV Moduł Administratora Informacje wstępne Słowniki Firmy Grupy uŝytkowników UŜytkownicy Stanowiska Reguły haseł Administracja Archiwizacja Dearchiwizacja 442 7

8 STREAM soft 3.3 Reorganizacja bazy danych Sprawdzanie spójności bazy danych Uruchamianie skryptu Grupowe operacje na bazach danych Parametry bazy danych Statystyki bazy danych Konfiguracja połączenia z serwerem Parametry serwera Log serwera Operacje na licencji Rejestry Blokady Rejestr logowania Rejestr operacji System Konfiguracja systemu Konfiguracja rejestru operacji Czyszczenie rejestru operacji Kasowanie dokumentów z urządzeń zewnętrznych 459 Zaawansowane rozwiązania dostępne tylko w wersji PRESTIś 460 8

9 Gospodarka Magazynowa Słowo wstępne Przedsiębiorstwa i organizacje XXI wieku, starając się dostosować do zmiennego otoczenia rynkowego, poszukują nieustannie odpowiednich narzędzi, które pomogłyby im zwiększać elastyczność, doświadczenie i profesjonalizm działania. Równocześnie oczekują, Ŝe będą one spełniały ich konkretne wymagania i podkreślały zarazem specyfikę funkcjonowania, wyróŝniającą spośród wielu uczestników rynku. Tymi narzędziami są systemy ERP, czyli zintegrowane zbiory modułów (aplikacji) słuŝące do planowania zasobów przedsiębiorstwa.. Odpowiedni wybór systemu, a następnie jego poprawne wdroŝenie w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesów firmy. WdroŜenie zaleŝne jest zarówno od oprogramowania, jak i od gotowości organizacyjnej firmy na implementację systemu. WaŜną rolę odgrywa równieŝ struktura przedsiębiorstwa oraz zaangaŝowanie kierownictwa i pracowników. Aby dokonać trafnego wyboru, naleŝy zastanowić się jakie są nasze oczekiwania w stosunku do systemu i jakie problemy zamierzamy z jego pomocą rozwiązywać. Szukając odpowiedniego oprogramowania powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na: łatwość instalacji i obsługi, moŝliwość rozszerzeń systemu, funkcjonalność i elastyczność, parametryzację i modyfikację, przyjazny interfejs, łatwość i moŝliwość aktualizacji. Oceniamy nie tylko sam produkt, ale takŝe kwestie dotyczące serwisowania, modyfikacji, instalacji, dokumentacji, standaryzacji, kontroli, itp. Oprócz tego dobrze jest sprawdzić jak długo istnieje firma, od której zamierzamy kupić taki system, zorientować się jaką ma wiedzę i doświadczenie w jego projektowaniu, ile było wdroŝeń jej oprogramowania. Odpowiednie zbilansowanie tych wszystkich czynników umoŝliwi wybór systemu, który najlepiej będzie wspomagał codzienną pracę firmy. Wszystkie wyŝej wymienione cechy posiadają systemy tworzone przez firmę STREAM soft. Przeszły one ponad 15-letnią drogę rozwoju, przez co stały się: maksymalnie elastyczne, logiczne i ergonomiczne, łatwe w obsłudze, dostosowane do wymagań klienta juŝ na etapie ich wdroŝenia. Główne produkty firmy stanowią: Pakiet PCBIZNES - adresowany do grupy odbiorców pracujących w środowisku Windows i rozliczających się za pomocą księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego. Jest to spójna i kompletna oferta dla mniejszych firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz biur rachunkowych. PCBIZNES PRO - zintegrowany, modułowy system przeznaczony dla firm rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Moduły systemu wyposaŝone są 9

10 STREAM soft w opcje, pozwalające na kompleksowe zarządzanie róŝnymi szczeblami przedsiębiorstwa. Ergonomiczne i łatwe w obsłudze, profesjonalnie rozwiązują złoŝone problemy uŝytkowników. PCBIZNES PRESTIś wielomodułowy system klasy ERP, zalecany dynamicznie rozwijającym się firmom, poszukującym bardziej zaawansowanych rozwiązań. UmoŜliwia optymalne wykorzystanie zasobów oraz pełną kontrolę procesów biznesowych. Tworzy uporządkowany i przejrzysty obraz całego przedsiębiorstwa, automatyzuje pracę i usprawnia przepływ informacji. Specjaliści z dziedziny informatyki, ekonomii, prawa gospodarczego i rachunkowości pracują nad tym, aby produkty STREAM soft były nowoczesne, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych i rosnących wymagań klienta. Na stronie internetowej firmy znajdują się, gotowe do pobrania, wersje demonstracyjne systemów. 10

11 Gospodarka Magazynowa Część I Charakterystyka modułu Gospodarka magazynowa 1. Przeznaczenie modułu Moduł Gospodarka magazynowa przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej oraz ewidencji ilościowo-wartościowej (rejestr FIFO, LIFO) w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Wspomaga pracę działu sprzedaŝy poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu cenników, upustów, promocji oraz kontrolę naleŝności i zobowiązań. Moduł Gospodarki magazynowej umoŝliwia: Prowadzenie kartoteki towarów i usług obejmującej: definiowane cenniki, drzewa grup towarowych, np. asortyment i producent, definiowane cechy (np. waga, objętość itp.), lista numerów seryjnych, słownik kodów EAN, uwagi, ostrzeŝenia, zdjęcia. Bezpośredni dostęp do spisu zamówień i rezerwacji towaru, analizy dostawców i cen zakupu. Prowadzenie kartoteki kontrahentów obejmującej: pełne dane teleadresowe, przypisanie do drzewiastej definiowanej grupy, np. do celów rabatowych, określenie warunków sprzedaŝy (upust, cennik, rodzaj płatności, ilość dni na termin itp.), limitów kredytowych i blokad, definiowane cechy, uwagi i ostrzeŝenia. Wystawianie dokumentów sprzedaŝy: faktura VAT, paragon, korekty ilościowowartościowe, faktura do paragonów, faktura do dokumentów WZ. MoŜliwość wystawienia faktury VAT do WZ z wielu magazynów. Uwzględnienie na dokumentach mechanizmu płatnika i odbiorcy. Wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaŝy. Podczas wystawiania dokumentów kontrolę stanu rozrachunków, limitu kredytowego kontrahenta oraz minimalnej ceny sprzedaŝy. Rozbudowany moduł umów z kontrahentami i promocji na towary. W module istnieje moŝliwość ustalenia cen sprzedaŝy lub upustów dla kontrahentów lub grup kontrahentów na określone towary lub ich grupy. Współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z POSNET i ELZAB. Zamówienia od odbiorców rezerwujące towar na magazynie i wpływające na stan dyspozycyjny towaru. 11

12 STREAM soft Wystawianie dokumentów zakupu: Przyjęcie zakupu do Faktury VAT, Paragonu, Rachunku. Przyjęcie zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów, Faktura VAT RR. Wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu. Wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem do ceny transportu do i od granicy. Zamówienia do dostawców. Automatyczne obliczanie ilości zamawianej w oparciu o stan dyspozycyjny i stan minimalny towaru. BieŜąca aktualizacja stanu przewidywanego towaru. Wystawianie dokumentów magazynowych: Przerzuty międzymagazynowe (MM), Rozchody wewnętrzne (RW), Przyjęcia wewnętrzne (PW), Wydanie na zewnątrz (WZ), Przyjęcie z zewnątrz (PZ). Zaawansowane rozliczanie inwentaryzacji z rejestracją analityczną kolejnych arkuszy spisowych. Zamówienia wewnętrzne wpływające na stan dyspozycyjny towaru. Obsługa numerów seryjnych. Wprowadzanie listy numerów seryjnych przy wprowadzaniu i wydawaniu towaru. Specyfikacje wydania i przyjęcia wg numerów seryjnych. Zestawienia. Przedziały numerów seryjnych. Kontrola zobowiązań i naleŝności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników). Kompensaty, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, róŝnice kursowe. Prowadzenie kas i banków. Sporządzanie raportów kasowych. Ewidencja, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty. Przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych. Przeglądanie dostępnych w module wielu róŝnorodnych zestawień, raportów i analiz. Pełna integracja z modułem finansowo-księgowym. Obsługa Kosztu Gospodarowania Odpadami KGO Budowa modułu Moduł Gospodarka magazynowa jest integralną częścią systemów PCBIZNES PRO i PRESTIś. Oprócz niego, w skład systemów, wchodzą następujące moduły: Finanse i księgowość; Zarządzanie kontaktami CRM; Rozrachunki; Kadry i płace; Środki trwałe; WyposaŜenie; Produkt; Serwis; Raporty i formularze; Zarządzanie produkcją.

13 Gospodarka Magazynowa Ogólna budowa modułu przeznaczonego do obsługi gospodarki magazynowej, jest identyczna jak budowa pozostałych modułów składających się na system PCBIZNES PRO i PRESTIś: menu programu (główne), pasek (panel) ikon programu, obszar roboczy, pasek statusu programu, okno aktywne. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe opcje menu głównego kaŝdego modułu moŝna podzielić na stałe, czyli te, które w kaŝdym z nich są takie same oraz zmienne - charakterystyczne dla natury danego modułu. Stałe to zawsze moduł, słowniki, zestawienia, operacje, system, okno i pomoc. Menu programu (główne) w module stanowią: 1. Moduł pozwala w dowolnej chwili, za pomocą opcji Zmiana modułu, na przełączanie się między modułami. Opcja moduł nie będzie widoczna (aktywna), jeśli uŝytkownik zakupił lub przydzielono mu licencję na jeden moduł. 2. SprzedaŜ umoŝliwia m.in. prowadzenie sprzedaŝy i wystawianie dokumentów sprzedaŝowych. 3. Zakup zapewnia uŝytkownikowi dostęp do naleŝności, zobowiązań, kasy, banku i innych dokumentów związanych z rozrachunkami. 4. Magazyn zapewnia uŝytkownikowi dostęp do kartotek magazynowych, stanów magazynowych, planowanie przerzutów, przeprowadzanie inwentaryzacji 5. Słowniki - definiuje się w nich kontrahentów, pracowników, właścicieli oraz wprowadza wszystkie potrzebne, do pracy z programem, dane firmy. Ich prawidłowe załoŝenie gwarantuje poprawność korzystania z programu i znacznie automatyzuje pracę. 6. Zestawienia moŝliwe jest wykonywanie róŝnego rodzaju zestawień, sprawozdań i analiz. 7. Operacje okresowe opcja ta pozwala na otwieranie/ zamykanie miesięcy magazynowych i lat. 8. System daje uŝytkownikowi moŝliwość dokonywania zmian m.in. w wyglądzie programu, w ustawieniach. 9. Okno uŝytkownik moŝe włączać/wyłączać pasek ikon, ustawiać na pasku te ikony, które chciałby mieć zawsze widoczne i łatwo dostępne. Pozwala na przełączanie w oknie roboczym okien aktywnych. 10. Pomoc niezbędna w zdobywaniu wiedzy o systemie i sprawności poruszania się w nim. Pasek ikon programu znajduje się pod menu programu i zawiera przyciski z najczęściej uŝywanymi funkcjami. O tym jakie przyciski będą na pasku moŝe zdecydować sam uŝytkownik. Aby je dodać lub usunąć naleŝy kliknąć Okno Ustaw ikony. Za pomocą tej opcji moŝna równieŝ całkowicie wyłączyć pasek ikon lub włączyć go ponownie. Obszar roboczy - jest to szara przestrzeń pomiędzy paskiem ikon a paskiem statusu, w którym pojawiają się aktywne okna programu. 13

14 STREAM soft Pasek statusu programu - znajduje się na dole okna programu. Zawiera wybrane informacje. Patrząc od lewej strony paska mamy: nazwę firmy, w której aktualnie pracuje uŝytkownik, nazwisko i imię zalogowanego operatora, wersję programu i numer licencji. Okno aktywne (aktualnie otwarte) jest to okno, w którym uŝytkownik będzie pracował. Wyświetla się w obszarze roboczym. Podświetlone jest niebieskim paskiem. Pasek ikon aktywnego okna zawiera ikony wyświetlające się przy uruchomieniu okna, w którym zamierzamy aktualnie pracować. NajeŜdŜając kursorem myszki na kaŝdą z nich, wyświetla się informacja, do czego słuŝy i jaki jest skrót klawiszowy, jeśli go posiada. Siatka danych dane wyświetlane w układzie tabelarycznym. Okno programu: Okno aktywne: 14

15 3. Obsługa okien Gospodarka Magazynowa W module Gospodarki magazynowej istnieją cztery sposoby wywoływania poszczególnych opcji w oknach do przeglądania danych i w niektórych oknach edycyjnych: 1. Poprzez kliknięcie myszką na odpowiedniej ikonie lub przycisku. 2. Poprzez wybranie opcji z menu programu. 3. Poprzez wybranie opcji z menu kontekstowego (podręcznego) prawego klawisza myszki. 4. Poprzez skrót klawiszowy. W systemie okna moŝna wyświetlać w róŝnym układzie. UŜytkownik sam decyduje, które ustawienie będzie mu najbardziej odpowiadało. Zarządzanie oknami moŝliwe jest poprzez opcję Widok, którą udostępniamy klikając prawym klawiszem myszki w siatce danych aktywnego okna lub lewym klawiszem, za opcją menu głównego Pomoc ( UWAGA!Nie jest to regułą dla wszystkich okien): ŚcieŜka dostępu: Moduł Gospodarka magazynowa Słowniki Kontrahenci UWAGA! Prawy klawisz myszki (inaczej menu kontekstowe lub podręczne), uŝyty w róŝnych częściach okna, moŝe wyświetlić róŝne opcje. 15

16 STREAM soft Opcja Widok ma wbudowane własne menu: Znacznik ٧ włącza /wyłącza funkcję, np. ukrywa pasek ikon lub uaktywnia. Znacznik - informuje nas, Ŝe moŝna wybrać jedną opcję z kilku dostępnych. Jeśli szczegóły będą u dołu, to nie mogą być jednocześnie równieŝ z prawej strony okna. Zaznaczając Kolumny w tabeli lub Kolumny w Szczegółach wyświetli się widok: RóŜnica między tymi opcjami, polega na tym, Ŝe klikając na Kolumny w tabeli dołoŝymy wybraną kolumnę do tej części okna, w której wyświetla się zawartość w postaci siatki danych, a wybierając Kolumny w Szczegółach zmienimy kolumny w części okna, w której wyświetlają się szczegóły. Bezpośredni dostęp do tych opcji moŝna uzyskać za pomocą przycisku umieszczonego w pasku ikon aktywnego okna. UWAGA! Opcja Kolumny w tabeli posiada ograniczenie, które uniemoŝliwia wybór więcej niŝ 100 kolumn. Ponadto, uniemoŝliwiono w systemie przerzucenie kolumn wymaganych (takich, które myszą być wyświetlane) z kolumn wybranych z powrotem do kolumn dostępnych. Dodatkowo uŝytkownik moŝe zobaczyć ilość kolumn wybranych (w wyświetlanym przypadku jest ich 14). 16

17 Gospodarka Magazynowa Zarządzać oknami moŝna takŝe poprzez opcję menu programu Okno, za pomocą takich funkcji jak: 1. Sąsiadująco otwartych jest równocześnie kilka okien w układzie poziomym: Pomimo, Ŝe otwartych moŝe być kilka okien, aktywne jest tylko jedno podświetlone niebieskim paskiem. Przełączamy się między nimi, klikając myszką na wybranym oknie. 2. Kaskada układ okien prezentowany poniŝej: 17

18 STREAM soft 3. Poprzednie, następne pozwalają na przełączanie się między otwartymi oknami. Chwytając kursorem myszki na obramowania okien skalowalnych, dowolnie je zwęŝamy lub rozciągamy. Podobnie jest z obramowaniem kolumn w siatce danych. NajeŜdŜając kursorem myszki na linie graniczne kolumn, wyświetla się znacznik rozdzielacza kolumn. Klikając na niego moŝna rozciągać kolumnę na dowolną długość. Pozwala to uzyskać pełniejszą czytelność danych. Wciskając lewy przycisk myszki i równocześnie przytrzymując kursor myszki w nagłówkach wybranych kolumn siatki danych, moŝna zmieniać kolejność ich ustawienia, przesuwać jedne przed drugie. W aktywnym oknie, uŝytkownik wypełnia niektóre pola poprzez ręczne wpisanie danych, a inne poprzez wprowadzenie danych ze zdefiniowanego wcześniej słownika. Połączenie ze słownikiem moŝliwe jest za pomocą specjalnego przycisku. UmoŜliwia on realizowanie jednej lub kilku funkcji, np. funkcja wyboru ze słownika, czyszczenia pola (usuwania danych), pokazywania zawartości, zapisywania dokumentu, itp. Kliknięcie myszką na przycisk spowoduje rozwinięcie menu dostępnego pod nim. MoŜe się ono składać z dwóch lub więcej opcji. <F6>, <F2>, <F7> i <Del> to skróty, które pozwalają wywołać daną opcję przy uŝyciu klawiatury. W systemie dostępna jest opcja, która umoŝliwia skopiowanie pojedynczego, zaznaczonych lub wszystkich wierszy, wraz z opisem kolumn oraz przeniesienie danych do wybranego programu, np. do arkusza kalkulacyjnego lub do edytora tekstu, z zachowaniem układu kolumn. Opcja ta jest dostępna poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+C>: Po przeniesieniu do arkusza kalkulacyjnego, skopiowane dane wyglądają tak jak na poniŝszym oknie: 18

19 Gospodarka Magazynowa W pasku statusu okna, z prawej strony, w dolnej części, znajduje się ikona. Po kliknięciu na nią lub skorzystaniu z kombinacji klawiszy <Ctrl+Alt+W>, pojawi się menu z moŝliwością wybrania okna, spośród aktualnie włączonych okien w systemie: W menu głównym Okno, dostępna jest opcja Panel listy okien widoczny. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, to w dolnej części okna programu, wyświetla się panel z zakładkami, pokazujący aktualnie włączone okna w systemie. Po kliknięciu na wybrane zakładki, moŝna się łatwo przełączać pomiędzy oknami: 19

20 STREAM soft UŜytkownik programu moŝe włączyć lub wyłączyć panel listy okien i pasek ikon głównego okna programu za pomocą opcji znajdujących się w menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszki na pasek ikon programu. 4. Konfiguracja, ustawienia... UŜytkownik moŝe dokonywać zmiany ustawień w systemie. Zmiana ustawień dotyczy zarówno całej firmy jak i poszczególnych stanowisk. Do zmian w konfiguracji słuŝy opcja menu głównego System Konfiguracja: ŚcieŜka dostępu: System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Edycja W lewej części okna wyświetla się struktura drzewa danych, a w prawej lista dostępnych parametrów. Okno to dla wszystkich modułów wygląda identycznie. Zadaniem Konfiguracji jest ustawienie działania całego programu w celu usprawnienia codziennej pracy uŝytkownika. Dla modułu Gospodarki magazynowej w Konfiguracji, naleŝy ustawić następujące grupy opcji: 1. Kontrahenci w tej grupie znajdują się parametry ustawień dotyczące kontrahentów: 1.1 Wartości domyślne - podczas zakładania nowego kontrahenta, opcja podpowiada takie dane jak: 20

21 Gospodarka Magazynowa miejscowość jest podpowiadana podczas wprowadzania danych kontrahenta na zakładce Podstawowe w następujące pola: miejscowość, powiat, poczta, gmina. województwo jest podpowiadane tylko dla pola Województwo na zakładce Podstawowe. Podpowiadane wartości mają za zadanie przyspieszenie dodawania kontrahentów do bazy. W ramach opcji Wartości domyślne moŝna równieŝ skonfigurować Warunki sprzedaŝy: Wprowadzone dane będą podstawiane na zakładce Warunki sprzedaŝy przy zakładaniu nowego kontrahenta. UŜytkownik nie musi ustawiać warunków sprzedaŝy, gdy dla większości kontrahentów są one identyczne. Wystarczy wówczas określić odpowiednio warunki w opcji Słowniki Definicje dokumentów. Wtedy, tylko dla nielicznych kontrahentów wprowadzamy inne dane bezpośrednio podczas zakładania kontrahenta. Dane kontrahenta mają zawsze większy priorytet od danych z definicji dokumentów. W ramach opcji Wartości domyślne ustawiamy takŝe odpowiednie limity dla kontrahentów: Ustawienia limitów są widoczne na zakładce Limity, Blokady w oknie Kontrahent. UŜytkownik nie musi ich wypełniać w przypadku, gdy, dla większości kontrahentów nie będzie stosować limitów. Jeśli przekroczone zostaną limity kredytowe, to podczas próby wystawienia dokumentów kredytowych, system wyświetla komunikat, w którym informuje, Ŝe wystawianie tych dokumentów zostało zablokowane. Dla kontrahenta, który przekroczył limity moŝna wystawiać dokumenty wtedy, gdy zapłacono gotówką za towar. 1.2 Edycja opcja umoŝliwia ustawienie zakresu automatycznej numeracji kontrahentów oraz zakresu oddzielnego dla kaŝdego stanowiska: 21

22 STREAM soft Jeśli opcja Wymuś dane teleadresowe kontrahenta jest włączona, to podczas edycji danych kontrahenta, wymagane do uzupełnienia stają się pola z zakładki Podstawowe: Miejscowość, Kod, Poczta, Ulica. Ponadto w Edycji kontrahenta moŝna wprowadzić warunki, na podstawie których system będzie sprawdzał czy moŝna dla danego kontrahenta włączyć status Kontrahent handlowy. Dla statusu Kontrahent handlowy moŝna ustawić następujące warunki: UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. W Edycji kontrahenta moŝna równieŝ włączyć niezerowe limity dla danego kontrahenta, które będzie moŝna wprowadzić podczas edycji kontrahenta, gdy spełniony zostanie określony w konfiguracji warunek lub warunki (takie same jak dla statusu Kontrahent handlowy): UWAGA! Parametr Wypełniono ankietę dostępna tylko w wersji PRESTIś. Operator systemu ma moŝliwość zablokowania ręcznego wprowadzania numeru kontrahenta. W takim przypadku system będzie automatycznie nadawał numer. Aby zablokować 22

23 Gospodarka Magazynowa ręczne wprowadzanie numeru kontrahenta, naleŝy w edycji kontrahenta włączyć opcję Zablokuj ręczne wprowadzanie numeru kontrahenta. 1.3 Ogólne: Obsługa obszarów handlowych obszar handlowy, pozwala na podział kontrahentów pod kątem obsługi handlowej np. na obszary, do których udają się przedstawiciele handlowi; Obsługa obszarów logistycznych obszar logistyczny, pozwala na podział kontrahentów według kodów pocztowych Powiązanie kierowcy: o Z Kontrahentem powiązanie oznacza, Ŝe dany kierowca jest przypisany do przewoŝenia towarów dla określonych kontrahentów; o Z obszarem logistycznym powiązanie oznacza, Ŝe dany kierowca przewozi towary do wybranych obszarów logistycznych. 2. Kartoteki magazynowe: 2.1 Ogólne: Obsługa numerów seryjnych zaznaczenie tej opcji umoŝliwi wprowadzanie na stan, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją numerów seryjnych (unikalne numery przypisane kaŝdemu egzemplarzowi towaru). Ruch dokumentowy wybranego numeru seryjnego moŝna prześledzić za pomocą zestawienia Rejestr numeru seryjnego dostępnego w opcji menu głównego Zestawienia Inne. Włączenie obsługi numerów seryjnych następuje w System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Ogólne: Sposób, w jaki będziemy kontrolować numery seryjne naleŝy ustawić podczas zakładania kartotek magazynowych na zakładce Inne: a) Nie brak moŝliwości podania numerów seryjnych na dokumentach przychodu i rozchodu; b) Wymuś sposób wymuszający podanie takiej ilości numerów seryjnych na dokumencie, jak ilość przychodu lub rozchodu; c) Na Ŝyczenie sposób nie wymuszający podania takiej ilości numerów seryjnych na dokumencie, jak ilość przychodu lub rozchodu. 23

24 STREAM soft Wprowadzanie towaru z podaniem numerów seryjnych prześledzimy na podstawie zakupu z faktury VAT. Podczas zapisywania pozycji dokumentu dla towaru, który posiada zaznaczoną opcję obsługi numerów seryjnych, moŝemy wprowadzić listy numerów. Jeśli przed zapisaniem pozycji dokumentu zaznaczymy opcję PokaŜ numery seryjne, to program automatycznie wyświetli okno umoŝliwiające wprowadzenie listy. Jeśli nie zaznaczymy tej opcji, wówczas okno dla listy numerów seryjnych naleŝy wywołać kombinacją klawiszy <Ctrl+S> lub poprzez menu kontekstowe (prawy klawisz myszki). Gdy do wprowadzania numerów seryjnych uŝyjemy klawiaturowego czytnika kodów kreskowych, to pozycja zostanie wpisana na listę automatycznie po przeczytaniu kodu numeru seryjnego czytnikiem. Jeśli numery wprowadzamy ręcznie, wówczas po wpisaniu numeru 24

25 Gospodarka Magazynowa w pole edycyjne, dopisujemy go do listy poprzez klawisz zatwierdzający <Enter> lub poprzez przycisk <Dodaj>. Gdy partia towaru zawiera wiele kolejnych numerów seryjnych, to uŝywamy do ich wprowadzenia przycisku dodane automatycznie:. Numery z podanego przedziału zostaną UWAGA! Stan początkowy numerów seryjnych naleŝy wprowadzić podczas tworzenia bilansu otwarcia magazynu. Obsługa miejsc składowania zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji systemu powoduje, Ŝe podczas dodawania kartoteki, na zakładce Inne uaktywni się Sposób obsługi miejsc składowania. W opcji menu głównego Słowniki, pojawi się funkcja Miejsca składowania, która umoŝliwia stworzenie spisu (słownika) miejsc: Przypisanie kartoteki do miejsca składowania pozwala szybko zidentyfikować Ŝądany towar. Włączenie obsługi miejsc składowania sprawia, Ŝe w oknie Dane pozycji dokumentu dla dokumentów zakupu dochodzi dodatkowa zakładka Dostawa, w której wybiera się ze słownika odpowiednie miejsce składowania: 25

26 STREAM soft Obsługa terminów waŝności zaznaczenie tej opcji umoŝliwi wyświetlenie, w pasku narzędziowym okna Stany magazynowe, ikony o nazwie Filtr po terminie waŝności (kombinacja klawiszy <Alt+F7>). Obsługa numerów dostaw opcję naleŝy włączyć w Konfiguracji systemu, a następnie zaznaczyć dla danej kartoteki w zakładce Inne jeden ze sposobów obsługi: Wymuś lub Na Ŝyczenie. Widoczna jest ona podczas wystawiania dokumentów zakupowych w oknie Dane pozycji dokumentu w zakładce Dostawa: Obsługa zamienników zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji pozwoli na obsługę zamienników w programie. Obsługa numerów katalogowych naleŝy zaznaczyć te opcję w Konfiguracji, aby w programie była moŝliwa obsługa numerów katalogowych 26

27 Gospodarka Magazynowa Rodzaj współczynnika moŝna ustawić w Konfiguracji jeden z dwóch współczynników: rotacji lub zalegania. Wybrany współczynnik będzie widoczny w kartotekach magazynowych w zakładce Inne oraz w Zestawieniach Inne Naliczanie współczynnika zalegania lub rotacji. Obsługa cen konkurencji zaznaczenie tej opcji w konfiguracji spowoduje, Ŝe na kartotece pojawi się dodatkowa zakładka o nazwie Ceny konkurencji. W tej zakładce uŝytkownik systemu będzie mógł wpisać ceny innych kontrahentów (konkurencji) dla danej kartoteki. Obsługa towarów powiązanych zaznaczenie tej opcji w konfiguracji spowoduje, Ŝe na oknie edycyjnym kartoteki pojawi się dodatkowa zakładka o nazwie Towary powiązane. Dzięki temu uŝytkownik systemu będzie mógł powiązać daną kartotekę z innymi kartotekami. 2.2 Widok: Sposób wyświetlania drzewa grup opcja ta umoŝliwia zmianę sposobu wyświetlania Drzewa grup. Producent proponuje trzy sposoby: a) Nazwę i kod równocześnie wyświetlana jest nazwa i kod grup kartotekowych: b) tylko Nazwę wyświetlana jest tylko nazwa grup kartotekowych: 27

28 STREAM soft c) tylko Kod wyświetlane są wyłącznie kody, poszczególnych grup kartotekowych: Dostosuj zdjęcie do rozmiarów okna opcja umoŝliwia dopasowanie zdjęcia do wielkości okna, w którym będzie ono wyświetlane. PokaŜ kartoteki nieaktywne na magazynie uŝytkownik moŝe oglądać spis nieaktywnych kartotek magazynowych, czyli np. takich towarów, których nie mamy juŝ w sprzedaŝy, itp. Kolor tła dla kartotek o statusie Nowość opcja ta wyróŝnia nowe kartoteki w spisie wszystkich kartotek. Aby to wyróŝnienie było widoczne naleŝy do siatki danych aktywnego okna Spis kartotek magazynowych dołoŝyć kolumnę Nowość. Klikamy prawym klawiszem myszki w siatce danych spisu kartotek i wybieramy Widok Kolumny w tabeli. Wyświetli się okno Wybierz pola: 28

29 Gospodarka Magazynowa Zaznaczamy kolumnę Nowość i przerzucamy do Wybranych kolumn. W spisie kartotek magazynowych nowa kartoteka zostanie zaznaczona wybranym w Konfiguracji kolorem: Sposób wyświetlania poziomu współczynnika rotacji/zalegania w systemie są cztery sposoby wyświetlania współczynnika rotacji/zalegania w oknie Stany magazynowe: opisowo, ikona dla stanu Niski, ikona dla stanu Wysoki, ikona dla obu stanów. Aby zobaczyć kaŝdy ze sposobów wyświetlania naleŝy do siatki danych wprowadzić kolumnę Zaleganie- poziom lub Rotacja poziom. Kolumny te znajdują się w opcji Widok Kolumny w tabeli: o Opisowo: o Ikona dla stanu Niski: o Ikona dla stanu Wysoki; o Ikona dla obu stanów; 29

30 STREAM soft Sposób szukania numerów katalogowych - szukanie numerów katalogowych moŝe odbywać się na dwa sposoby: na aktualnym oknie lub na nowym oknie z filtrem na numer katalogu. Ilość dni do analizy obrotów na oknie statusu: Wpisana w Konfiguracji liczba dni, wyświetlać się będzie w oknie Status kartoteki, w zakładce Zestawienia: 30 Okno Status kartoteki dostępne jest poprzez opcje: o Magazyn Planowanie przerzutów; o Słowniki Spis kartotek magazynowych (prawy klawisz myszki lub kombinacja <Ctrl+Spacja>); o Magazyn Stany magazynowe (prawy klawisz myszki). PokaŜ prognozowaną marŝę w dostawach zaznaczenie tej opcji umoŝliwia wyświetlanie marŝy w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaŝy. Kolumna z wartością marŝy widoczna jest w trakcie dodawania pozycji dokumentu sprzedaŝy, w oknie Stany magazynowe, w zakładce Dostawy. Prognoza marŝy dla miejsca sprzedaŝy z kontekstu opcja ta umoŝliwia wskazanie, aby prognoza marŝy i narzutu w dostawach, była generowana na podstawie ceny sprzedaŝy zapisanej w miejscu sprzedaŝy, określonym w kontekście pracy operatora. Stany na wszystkich magazynach tylko dla uprawnionych po zaznaczeniu tej opcji, zakładka Stan na wszystkich magazynach, znajdująca się w oknie Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych, zostanie zmieniona na Stan na dostępnych magazynach i zawierać będzie tylko stany z magazynów, do których operator ma prawo z wyjątkiem sytuacji, kiedy operator ma prawo do wszystkich magazynów. Analogicznie zmiany nastąpią w zestawieniu PokaŜ stan na wszystkich magazynach. Według jakiego stanu sygnalizować przekroczenie zapasów - parametr ten jest ściśle powiązany z funkcjonalnością dotyczącą przekroczenia zapasów (okno Stan magazynowy, Spis wszystkich kartotek). W ramach tego parametru naleŝy określić za pomocą jakiego stanu system będzie sygnalizował przekroczenie zapasów. MoŜliwe stany do wyboru: Aktualny, Dyspozycyjny, Przewidywany. Jeśli uŝytkownik nie zaznaczy wybranego stanu, to system domyślnie będzie sygnalizował przekroczenie zapasów według stanu aktualnego.

31 Gospodarka Magazynowa 2.3 Wartości domyślne: Stawka VAT - ustawiamy, która stawka VAT zostanie wybrana jako domyślna i nie trzeba będzie jej za kaŝdym razem definiować; Jednostka miary spośród zdefiniowanych jednostek wybieramy tę, która będzie domyślna, czyli podpowiadana przez system podczas wprowadzania kartoteki. Domyślna ilość dni, przez które kartoteka posiada status Nowość opcja ta pozwala na określenie przez ile dni nowo przyjęty na magazyn towar będzie traktowany jak Nowość, aby wszyscy operatorzy, uŝytkownicy systemu mogli się z nim zapoznać. Wartość ta wpisana w Konfiguracji będzie widoczna w kartotekach magazynowych w zakładce Inne. 2.4 Edycja: Format indeksu zalecane jest ustawienie formatu indeksu, poniewaŝ daje to kontrolę nad poprawnością wprowadzonych indeksów. Oznaczenia: 1) L oznacza, Ŝe w danym miejscu wymagana jest litera; 2) 0 oznacza, Ŝe w danym miejscu wymagana jest cyfra. KaŜdy inny znak oprócz znaków:!<>\iaacc9#:>>;_ spowoduje wstawienie automatycznie danego znaku. MoŜna skorzystać z podpowiadania gotowych formatów (np. Jedna litera dwie cyfry) jak równieŝ zdefiniować własny format np (wymuszenie wprowadzania 8-cyfrowego indeksu). Podpowiadaj kolejny indeks dla nowych kartotek zadaniem tej opcji jest podpowiadanie indeksów podczas wprowadzania nowych kartotek, znacznie przyspiesza to pracę z systemem. MoŜliwość zmiany indeksu przez uprawnionych opcja ta pozwala na zmianę lub poprawienie indeksu tylko osobom, którym nadano w systemie (w module Administratora) takie prawo. Automatycznie ustaw podstawę wyliczania ceny zaznaczenie tej opcji umoŝliwia automatyczne ustawianie podstawy wyliczania ceny. Sposób kontroli PKWiU dla stawek VAT róŝnych od podstawowej uŝytkownik moŝe tę opcję ustawić w systemie na trzy sposoby: bez kontroli, ostrzegać (system wyśle ostrzegawczy komunikat), wymagać. Pierwsza cyfra z indeksu jako grupa do ustalania kolejnego indeksu - opcja pozwala traktować pierwszy znak indeksu (będący cyfrą) jako grupę w obrębie której szukany jest kolejny indeks. Kolejność pobierania zdjęć parametr ten moŝe przyjąć jedną z czterech wartości: Tylko z bazy danych, Tylko z katalogu, Najpierw z bazy danych, potem z katalogu (jest to wartość domyślna), Najpierw z katalogu, potem z bazy danych. ŚcieŜka do katalogu ze zdjęciami naleŝy wprowadzić ścieŝkę dostępu do katalogu, którym przechowywane są zdjęcia z kartotek. Na oknie edycyjnym kartoteki, w zakładce Zdjęcia, po włączeniu tej opcji pojawi się przycisk WskaŜ plik. Ponadto 31

32 STREAM soft pojawi się pole wyboru Wyświetlaj zdjęcie z:. Pole to moŝe przyjąć jedną z dwóch wartości: Wyświetlaj zdjęcie z bazy danych lub Wyświetlaj zdjęcie z pliku. UWAGA! Jeśli parametr ŚcieŜka do katalogu ze zdjęciami nie jest wypełniony, wówczas na oknie edycyjnym kartoteki magazynowe, przycisk WskaŜ plik oraz pole wyboru Wyświetlaj zdjęcie z: nie będą wyświetlane. Jeśli parametr Kolejność pobierania zdjęć przyjmie wartość Tylko z bazy danych lub Tylko z katalogu, wówczas nie będzie moŝliwości przełączania pola wyboru Wyświetlaj zdjęcie z: 2.5 Kody EAN uŝytkownik moŝe tu określić: Sposób edycji kodów EAN - parametr ten powoduje zmianę sposobu wprowadzania kodów EAN do kartoteki. MoŜna wybrać jeden z dwóch sposobów: o Jeden kod EAN dla jednej kartoteki pozwala wprowadzić tylko jeden kod dla jednej kartoteki. W oknie kartoteki w zakładce Podstawowe pojawia się pole EAN. o Lista kodów EAN dla jednej kartoteki umoŝliwia wprowadzenie listy kodów dla kartoteki. W oknie kartoteki pojawia się dodatkowa zakładka Kody EAN: Sposób unikalności kodów EAN: o Nie dopuszczać powtarzających - nie moŝna wprowadzić jeszcze raz kodu, który juŝ występuje w systemie; o Ostrzegać przy powtarzających system wyświetli komunikat, w którym poinformuje, Ŝe taki numer juŝ istnieje; Wymagaj podania kodu EAN zaznaczenie tej opcji wymusza podanie kodu EAN podczas wprowadzaniu kartoteki magazynowej. 32

33 Gospodarka Magazynowa 2.6 Zapas min. i maks. - moŝna ustawić stały sposób naliczania poziomu minimalnego i maksymalnego zapasów, np.: 2.7 Prawa - w Konfiguracji moŝna wybrać, dla której grupy kartotekowej zostaną w module Administratora przydzielone prawa dostępu. W systemie znajdują się dwie predefiniowane przez producenta grupy kartotekowe: Asortyment i Producent. 2.8 Zestawienia - uŝytkownik moŝe ustawić w konfiguracji systemu opcję, która będzie wyświetlała stany magazynowe na dany dzień w oparciu o informacje uzyskane z grup kartotekowych z rodzaju: 1. Asortyment predefiniowana grupa kartotekowa; 2. Producent predefiniowana grupa kartotekowa; 2.9 Miejsce składowania Format kodu (dla miejsca składowania) operator systemu moŝe ustawić kod miejsca składowania według spisu kombinacji: Maksymalna długość kodu kaŝdy uŝytkownik moŝe ustalić własną długość kodu. Nie moŝe ona jednak przekroczyć 35 znaków. Podpowiadaj kolejny kod dla nowego miejsca składowania opcja ta włącza tryb podpowiadania kolejnego kodu, dla kaŝdego następnego miejsca składowania. Jest to bardzo pomocne zwłaszcza, gdy jest kilka magazynów i trzeba stworzyć sporo miejsc składowania. 33

34 STREAM soft Sposób składowania w systemie istnieje moŝliwość ustawienia sposobu składowania na: dowolny lub jedno miejsce jedna dostawa. Podpowiadać pierwsze wolne dla przychodów opcja ta podpowiada pierwsze wolne miejsce składowania dla przychodzącej dostawy. UWAGA! Pusty format nie kontroluje formatu indeksu. 3. Dokumenty grupa ta zawiera parametry ustawień dla dokumentów wystawianych w module Gospodarka magazynowa: 3.1 Edycja dokumentu: Funkcja klawisza <F3> przy sprzedaŝy opcja ta pozwala, na zaleŝne od wyboru uŝytkownika, ustawienie dokumentu, który będzie się włączał w momencie naciśnięcia klawisza funkcyjnego <F3>. MoŜliwe są trzy ustawienia: wybór dokumentu, dokument kontrahenta, szybki dokument (najczęściej jest to paragon). Podczas edycji dokumentu wyświetlaj (nazwę lub identyfikator) wybranie tej opcji spowoduje, Ŝe przy edytowaniu dokumentu wyświetlać się będzie jego nazwa lub identyfikator. Wystawianie pozycji wg kodów EAN umoŝliwia wprowadzanie pozycji na dokument sprzedaŝowy, magazynowy za pomocą kodów EAN; Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy jako sposób wystawiania pozycji wg kodów EAN - Dodawanie i zbijanie, to moŝliwa będzie poprawa pozycji na dokumencie z jednoczesnym zwiększeniem ilości (podczas ponownego czytania kodu). Uproszczone okno potwierdzenia paragonu - zaznaczenie tej opcji umoŝliwia skrócenie czasu wystawiania potwierdzenia do paragonu. Okno potwierdzenia paragonu bez zaznaczenia tej opcji: 34

35 Gospodarka Magazynowa Uproszczone okno potwierdzenia paragonu (po zaznaczeniu opcji w konfiguracji): Przy sprzedaŝy sprawdzać aktualną datę nowego dokumentu zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne sprawdzanie czy data dokumentu mieści się w ustalonym Zakresie dat. Jeśli jej nie zaznaczymy program automatycznie będzie przypisywał do dokumentów pewną datę (zachowującą porządek w systemie), która nie zawsze będzie zgodna z tym, co uŝytkownik chce mieć na dokumencie; Przed wystawieniem WZ wyświetlić listę niezrealizowanych WZ - umoŝliwia uŝytkownikowi, podczas wystawiania WZ, podejrzenie WZ niezrealizowanych, czyli takich, dla których nie została wystawiona faktura; Rozszerzyć okno edycyjne dokumentu na cały ekran opcja ta umoŝliwia dostosowanie okna dokumentu do całej wielkości ekranu; W spisie kont firmy wybierać tylko te z znacznikiem Druk - opcja ta ogranicza wybór kont na dokumencie sprzedaŝy do tych, które mają znacznik Druk; Przy przerzutach MM z magazynu ewidencyjnego na zakupowy cena z dostaw towary na magazynach mogą być klasyfikowane wg cen zakupu lub cen ewidencyjnych. Zaznaczenie tej opcji sprawia, Ŝe w trakcie dokonywania przerzutów MM (gdzie towary na magazynach są w róŝnych cenach) towar przyjmie cenę dostawy; Przy zakupie nie wliczać zwiększenia ceny zakupu do ceny netto opłaty celne, transport, itp., zwiększają cenę zakupu. Zaznaczenie tej opcji w Konfiguracji spowoduje, Ŝe nie będą one wliczane do ceny zakupu. Zaznaczamy ją w przypadku, kiedy opłaty te są rozliczane w inny sposób; Wyświetlać informację o uwagach do pozycji dokumentu umoŝliwia wyświetlanie uwag do pozycji wystawianego dokumentu; Zewnętrzny program do edycji dokumentu z tej opcji korzystają uŝytkownicy, którzy mają swój sposób wprowadzania dokumentów. UmoŜliwia ona współpracę systemu z innym programem; Zmieniać cenę zakupu mimo rozchodu dostaw moŝna podmienić cenę dostawy pomimo tego, Ŝe juŝ nastąpiła sprzedaŝ towaru i został wystawiony dokument sprzedaŝy; Komplet podliczać zawsze jako suma podpozycji - zaznaczenie tej opcji umoŝliwia automatyczne wyliczanie (pobieranie) ceny pozycji wchodzących w skład kompletu. 35

36 STREAM soft Wartość kompletu nie jest rozdzielana według wartości magazynowej z WZ, tylko jako suma pozycji. Dzięki tej opcji dane pozycje usługowe będą miały wartość. Ustaw datę na FA wew. do nabyć wewnątrzwspól. wg daty wprowadzania opcja ta ma waŝne znaczenie podczas naliczania VAT-u. Pozwala określić, kiedy dana faktura ma być brana pod uwagę przy naliczaniu VAT-u. Pobierz przedstawiciela handlowego z odbiorcy, jeśli wskazano odbiorcę zaznaczenie tej opcji umoŝliwia automatyczne przepisanie przedstawiciela handlowego z danych odbiorcy, pod warunkiem, Ŝe wskazano odbiorcę. Pobierz cenę sprzedaŝy z odbiorcy, jeśli wskazano odbiorcę - zaznaczenie tej opcji umoŝliwia automatyczne pobranie ceny sprzedaŝy z warunków sprzedaŝy odbiorcy, z umów i promocji, z cenników, pod warunkiem, Ŝe wskazano odbiorcę. Zamówienia od odbiorców - przepisać uwagi do dokumentu podczas realizacji automatycznie przepisywane są uwagi do dokumentów, podczas realizacji zamówienia od odbiorców; Zamówienia od odbiorców umoŝliwić poprawę nawet, gdy są faktury zaliczkowe do zamknięcia jeśli parametr ten nie jest zaznaczony w konfiguracji, to nie jest moŝliwa pełna edycja dokumentu i poprawa np., pozycji na dokumencie. MoŜliwa jest tylko zmiana dokumentu do wystawienia, sposobu i terminu dostawy, przedstawiciela handlowego, zmiana cech dokumentu. Po naciśnięciu <F5>, na ekranie monitora wyświetli się okno, w którym moŝna dokonać tych zmian: 36 Jeśli uŝytkownik włączy w konfiguracji opcję Zamówienia od odbiorców umoŝliwić poprawę nawet, gdy są faktury zaliczkowe do zamknięcia, to moŝliwa będzie pełna edycja

37 Gospodarka Magazynowa dokumentu i poprawa wszystkich wprowadzonych danych. Wtedy, po naciśnięciu ikony Popraw lub klawisza funkcyjnego <F5>, na ekranie monitora pojawi się edytowany dokument nawet, jeśli będą istniały faktury zaliczkowe do zamknięcia. Nie pokazuj sum dok. w dok. mag. (przy braku prawa do cen zak.) jeśli opcja ta zostanie włączona w Konfiguracji i dodatkowo operator systemu nie będzie miał prawa do oglądania cen zakupu, to w oknie edycji dokumentu, w zakładce 0, w wyświetlanych kolumnach, pojawią się dodatkowe kolumny: Nazwa i Identyfikator. Pamiętaj pozycje na liście kartotek przy wyst. pozycji ze słownika włączenie tego parametru, pozwala na zapamiętywanie pozycji kartoteki na liście kartotek, pod warunkiem, Ŝe jako sposób dodawania pozycji, uŝytkownik wybierze opcje: Wybór ze słownika lub W pętli ze słownika. Po edycji przechodź na następną pozycje dokumentu po zaznaczeniu tej opcji, jeśli uŝytkownik będzie edytował pozycje na dowolnym dokumencie, to po zapisaniu edytowanej pozycji, kursor przeskoczy automatycznie na następną pozycję dokumentu. MoŜliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty włączenie tej opcji pozwoli operatorowi systemu na dokonanie częściowego rozliczenia faktur zaliczkowych fakturami końcowymi. Więcej w podrozdziale Faktury zaliczkowe. Rozliczanie faktur zaliczkowych fakturami końcowymi. Przyjąć czcionkę z ustawień uŝytkownika dla tabel na oknie edycji jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy tą opcję, to czcionka z ustawień dla tabel będzie obowiązywać równieŝ na oknach edycji. Czcionkę dla tabel moŝna ustawić za pomocą opcji Wygląd programu, znajdującej się w menu System. Wybrane ustawienia czcionki w tabelach, będą obowiązywać równieŝ dla okien edycji, np. jeśli w tabeli ze spisem dokumentów sprzedaŝy czcionka będzie mieć kolor zielony i rozmiar 14, to w oknie edycji wybranego dokumentu sprzedaŝy (np. faktury), przyjmie te same ustawienia. Kontrola daty dokumentu wystawionego do WZ ustawienie parametrów dla tej opcji umoŝliwi, przy wystawianiu faktur/paragonów do WZ, porównywanie dat obydwu dokumentów oraz poinformowanie uŝytkownika o tym, Ŝe róŝnica w datach przekracza określoną liczbę dni. Pozycje z dokumentów, które mają przekroczoną datę mogą nie być dodane do wystawianego dokumentu. Ponadto, w ramach tej opcji operator systemu, 37

38 STREAM soft moŝe ustawić maksymalną liczbę dni, o jaką mogą się róŝnić daty dokumentu wystawianego i dokumentów WZ. Przy potw. dokumentów zakupu i PZ nie podpowiadaj domyślnej daty zaznaczenie tego parametru sprawi, Ŝe system nie będzie podpowiadał uŝytkownikowi daty. UŜytkownik systemu będzie musiał pamiętać, aby uzupełnić to pole. 3.2 Zamówienia w tej grupie moŝna ustawić dodatkowe parametry dla dokumentów zamówień. MoŜna ustawić opcję potwierdzania zamówień tylko dokumentami MM, wybierania magazynu przed realizacją zamówienia, cechy kartoteki, która będzie kolumną na oknie edycyjnym zamówień do dostawców oraz zaznaczyć, według jakiej procedury ma być wyliczana ilość zamówiona u dostawców. Po zrealizowaniu zamówienia ustaw status na Anulowany włączenie tego parametru spowoduje, ze dokumenty zrealizowane nie będą wracać do Aktualnych, gdy powiązane dokumenty wydania, zostaną poprawione. Zaznaczenie opcji Sortuj pozycje wg kolejności zaznaczania przy realizacji zamówień na dok. przyjęcia, umoŝliwi dodawanie pozycji na dokument przyjęcia według kolejności zaznaczenia, a nie według liczby porządkowej (Lp.). MoŜliwość dodawania składników pozycji do zamówień od odbiorców opcja dostępna jest tylko w wersji PRESTIś programu. UmoŜliwia ona dodawanie specyfikacji do zamówień od odbiorców. W polu moŝna wybrać jedną z trzech wartości: o Brak oznacza wyłączenie obsługi specyfikacji; o Z kartoteki oznacza włączenie obsługi specyfikacji z poziomu Gospodarki magazynowej; o Z technologii produkcji oznacza włączenie obsługi specyfikacji dla produkcji. Jeśli uŝytkownik zaznaczy parametr Z kartoteki lub Z technologii produkcji, to podczas edycji dokumentu zamówienia, pojawią się dodatkowe opcje w podmenu Specyfikacja, a na pierwszej stronie okna edycyjnego wyświetlane będzie kolumna Jest specyfikacja. 38

39 Gospodarka Magazynowa Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania - jeśli opcja ta jest włączona (TAK), to następuje sprawdzanie wszystkich stanów magazynowych, gdzie stan do rozdysponowania jest ujemny. Ponadto w zamówieniach od odbiorców i w zamówieniach wewnętrznych, w edycji pozycji zamówienia, pojawi się dodatkowe pole Rezerwacja na magazynie: Ilość wpisana w tym polu, jest ilością zarezerwowaną na magazynie dla realizacji konkretnego zamówienia. Zarezerwowanej ilości, nikt nie pobierze do realizacji innego zamówienia. Jeśli opcja Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania, nie jest włączona (NIE), to nie jest przeprowadzana kontrola tego stanu i nie pojawiają się dodatkowe pola w zamówieniach od odbiorców i w zamówieniach wewnętrznych. Przyjmij domyślnie cenę jako uzgodnioną jeŝeli uzgodnimy cenę sprzedaŝy, to będzie ona obowiązywać podczas realizacji transakcji. Automatycznie przepisz ilość zamówioną do ilości potwierdzonej w zamówieniach do dostawców zaznaczenie tej opcji umoŝliwi automatyczne wprowadzenie zamówionej ilości do ilości potwierdzonej w zamówieniu. UŜytkownik nie będzie musiał dodatkowo potwierdzać ilości na zamówieniu. Uwzględniaj ilość zamawianą przy obliczaniu dni na zamówieniu do dostawcy opcja ta jest potrzebna przy obliczaniu na ile dni wystarczy dane zamówienie. Zaznaczenie jej powoduje, Ŝe dane pozycji na zamówieniu do dostawcy są uwzględniane przy obliczaniu na ile dni wystarczy zamówiony towar. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to do obliczenia ilości zamawianej brane będą tylko stany magazynowe. Zam. do dost. przed realizacją wybierz magazyn dla tej opcji uŝytkownik systemu, moŝe ustawić jedną z trzech moŝliwości: Dla wszystkich wyłącz, Dla wszystkich włącz, Ustaw dla operatora. Zaznaczenie drugiej lub trzeciej moŝliwości sprawi, Ŝe przed przejściem do dokumentu zamówienia, trzeba będzie wybrać odpowiedni magazyn. 3.3 Edycja pozycji: Przy zmianie wartości pozycji zmieniać ilość/cenę opcja dotyczy pozycji na dokumentach takich jak np. faktura. Wpisanie nowej wartości sprawi, Ŝe automatycznie zostanie przeliczona ilość lub cena. 39

40 STREAM soft 40 Automatycznie sortuj pozycje według moŝna posortować pozycje dokumentów na kilka sposobów: o według Kolejności wprowadzania; o po Indeksie; o po Identyfikatorze; o względem Nazwy; o względem Grupy kartotekowej; o względem Grupy kartotekowej i indeksu; o względem Grupy kartotekowej i identyfikatora; o względem Miejsca składowania. Zewnętrzny program do wystawiania pozycji opcja ta słuŝy uŝytkownikom, którzy mają swój sposób wprowadzania pozycji. Pozostałe elementy dokumentu jak np. data dokumentu, nie są pobierane z innego programu. Wyczyść ciąg wyszukiwania po wyborze kartoteki w pętli spowoduje wyczyszczenie w dokumentach poprzedniego ciągu wyszukiwania, czyli kursor nie wraca do wpisanej wcześniej pozycji, a ustawia się w losowo wybranym miejscu spisu kartotek magazynowych. Pamiętaj zmianę ceny sprzedaŝy dla następnych pozycji podpowiada rodzaj ceny (hurtowa, detaliczna, inna), który moŝe zostać uwzględniony w następnej pozycji. Sposób kontroli krotności ilości jeśli zalecane jest sprzedawanie określonego towaru w grupach po kilka, kilkanaście lub kilkaset sztuk, a operator będzie chciał sprzedać ten towar inaczej, to opcja ta będzie ostrzegać, Ŝe nie moŝna tego wykonać lub zablokuje sprzedaŝ (w zaleŝności co wybierzemy, czy ostrzeganie czy blokowanie) Sposób kontroli stanu dyspozycyjnego kontroluje zejście stanu dyspozycyjnego poniŝej pewnej wartości ustalonej jako krytyczna. Jeśli stan dyspozycyjny osiągnie taką wartość, wtedy program zasygnalizuje to uŝytkownikowi lub zablokuje sprzedaŝ rozchodów. Wszystko zaleŝy od wyboru uŝytkownika. Sposoby kontroli stanu: o Bez kontroli wybór tego parametru, sprawi, Ŝe system nie będzie kontrolował stanu dyspozycyjnego. o Sygnalizować informuje sprzedawcę, Ŝe dana kartoteka została juŝ zamówiona i nie moŝna sprzedać tego towaru. o Blokować rozchód jeśli stan dyspozycyjny kartoteki jest zbyt niski, to blokowane są jej rozchody. Nie moŝna danej kartoteki sprzedać inaczej jak tylko realizując zamówienia. o Blokować rozchód i zamówienia odbiorców jeŝeli zablokowany zostanie rozchód, to nikt nie będzie mógł Zamówienia sprzedać nikt nie będzie mógł Zamówienia przepisać na nowe zamówienie i sprzedać. Blokada zerowej i ujemnej ceny sprzedaŝy opcja umoŝliwia włączenie/wyłączenie sprawdzania i wyszukiwania, na dokumentach, ceny zerowej lub ujemnej. Dodatkowo moŝna włączyć blokadę zerowej i ujemnej ceny sprzedaŝy dla dokumentów WZ. UmoŜliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaŝy, zamówień i ofert w PLN moŝna zmieniać stawkę VAT na dokumentach sprzedaŝy, zamówień i ofert występujących w PLN. Jeśli opcja ta jest włączona to dla następujących dokumentów

41 Gospodarka Magazynowa moŝna edytować wartości/stawki VAT: zamówienia do dostawców, zamówienia od odbiorców, zapytania ofertowe do dostawców, zapytania ofertowe od odbiorców. Przy rozchodach wg s/n pobierać z odpowiednich dostaw (nie FIFO) opcja ta dotyczy rozchodu towarów po numerach seryjnych. Zaznaczenie jej sprawi, Ŝe program odnotuje sprzedaŝ towarów po numerach seryjnych, pomijając kolejność dostaw według FIFO. Zostanie pobrany towar z róŝnych dostaw i po róŝnych cenach, a program wszystko policzy w oparciu o numery seryjne towarów. Podpowiadać ilość=1 dla nowych pozycji opcja ta usprawnia pracę z systemem, poniewaŝ automatycznie nowym pozycjom podpowiada ilość 1 i nie trzeba wpisywać ręcznie. Edycja ilości opakowań zbiorczych na pierwszej stronie - włączenie tej opcji powoduje, Ŝe podczas wprowadzania wybranej pozycji na dokument sprzedaŝowy, magazynowy, jako pierwsza wyświetli się zakładka Opakowania. Pytaj o nazwę pliku przed importem pozycji z pcbgmpoz.txt włączenie tej opcji sprawi, Ŝe system będzie pytał o nazwę pliku przed importem pozycji z pcbgmpoz.txt. Przenoszenie zmienionej nazwy kartoteki - uŝytkownik ma moŝliwość zmiany nazwy towaru na pozycji dokumentu. Włączenie tej opcji w konfiguracji firmy, pozwala na przenoszenie nowej nazwy między dokumentami (z wzorców dokumentów, z zamówienia od odbiorcy na realizowany dokument). UmoŜliwiaj poprawę WZ bez ostrzeŝeń o przekroczonych marŝach zaznaczenie tego parametru sprawi, Ŝe uŝytkownik systemu będzie mógł poprawiać dokumenty WZ pomimo przekroczonych marŝy, a system nie wygeneruje Ŝadnego komunikatu. Ostrzegaj przy dodawaniu przeterminowanego towaru zaznaczenie tej opcji umoŝliwi, podczas wystawiania pozycji na dokumencie WZ, wygenerowanie przez system ostrzeŝenia o wydawaniu towaru pochodzącego z przeterminowanej dostawy. Zapis do sprzedaŝy utraconej przy zmniejszeniu ilości w pozycji realizującej zamówienia opcja umoŝliwia rejestrowanie zapisów (w opcji SprzedaŜ utracona) zmniejszenia ilości zrealizowanej na zamówieniu w momencie gdy, uŝytkownik systemu zmniejsza ilość zrealizowaną zamówienia na dokumencie rozchodu. UmoŜliwić na dokumencie MM poprawę cen wysyłanych na sklep włączenie tej opcji umoŝliwi przy dodawaniu i edycji pozycji na dokumencie MM, poprawianie ceny brutto na sklep. Aby opcja działała prawidłowo, naleŝy dodatkowo ustawić w oknie definiowania magazynu, w zakładce Przerzuty, w polu Wysyłać cenę cenę, która będzie wysyłana przy przerzucie. Podczas edycji pozycji na dokumentach magazynowych wystawianych na magazynie, dla którego wprowadzono takie ustawienia, w oknie edycyjnym pojawi się pole Cena brutto na sklep, którym moŝna zmienić wysyłaną cenę. Zawsze pokazuj okno wyboru kartoteki zaznaczenie tej opcji wymusza wyświetlanie okna wyboru kartoteki nawet wtedy, gdy wpisany ciąg jednoznacznie wskazuje na szukaną kartotekę. 3.4 Uzupełnienia - są to dane podpowiadane przy wystawianiu faktur do WZ. Podczas wystawiania faktury do WZ, przy dodawaniu nowej pozycji za pomocą ikony lub klawisza funkcyjnego <F3>, pojawi się okno ze specyfikacją sposobu tworzenia faktury. Standardowe ustawienie tych zapytań pobierane jest z opcji zaznaczonych w Konfiguracji. Kilka sposobów sumowania pozycji i ustalania ceny: o Cena z kartoteki cena, jaka obowiązuje na dokumencie sprzedaŝy. 41

42 STREAM soft o Cena uśredniona średnia z cen. o Cena uśredniona wartościowo sumuje się wartości i dzieli przez ilość. o Sumować w obrębie indeksu i ceny sumowanie odbywa się po tym samym indeksie i cenie. Ponadto uŝytkownik moŝe zaznaczyć opcję pozwalającą na uzupełnienie dokumentów z wszystkich magazynów oraz opcję umoŝliwiającą wystawienie faktury do paragonów z wszystkich miejsc sprzedaŝy: MoŜliwe jest równieŝ wystawianie FA do PZ wg odbiorcy i nabywcy. W tym celu naleŝy zaznaczyć parametr MoŜliwość wystawienia FA do PZ wg nabywcy i odbiorcy. 3.5 Wydruki opcja ta umoŝliwia wybranie formularza wydruku dla specyfikacji magazynowych, czyli dokumentów wewnętrznych zawierających informacje o przyjęciu lub wydaniu towaru w rozbiciu na magazyny. Specyfikacje są przydatne w firmach, które wystawiają faktury sprzedaŝy z wielu magazynów, bez wcześniejszego wystawienia dokumentów WZ na tych magazynach lub przyjmują towar wprowadzając zakup bez wcześniejszego wystawienia dokumentów PZ. Wygląd formularza przyjęcia moŝna wybrać spośród wszystkich zdefiniowanych formularzy dokumentów PZ, a formularz wydania spośród formularzy WZ. Od wydruku tych formularzy specyfikacja będzie róŝnić się tylko nagłówkiem, gdzie w miejscu opisu np. PZ (Przychód Zewnętrzny) będzie napis PT (Przyjęcie towaru). W celu wydrukowania specyfikacji naleŝy wskazać kursorem myszki dokument sprzedaŝy lub zakupu, wcisnąć ikonę Drukuj lub klawisz funkcyjny <F9>: 42

43 Gospodarka Magazynowa Za pomocą opcji Drukuj listę dokumentów wchodzących w skład specyfikacji - moŝna sterować drukowanie listy dokumentów wchodzących w skład specyfikacji w nagłówku wydruku specyfikacji. Na pierwszej stronie specyfikacji moŝna wydrukować dodatkowy tekst. Do zdefiniowania tego tekstu słuŝy opcja Opcjonalny tekst drukowany na pierwszej stronie specyfikacji. W opcji Wydruki moŝna ustawić równieŝ: Drukowanie danych sprzedawcy, nabywcy i odbiorcy; Automatyczny wydruk dokumentów moŝna zaznaczyć opcję drukowania tylko dokumentów z aktualną datą oraz opcję, która umoŝliwia drukowanie dokumentów bez wcześniejszego wyświetlania okna ustawień wydruku. Ponadto w ramach tej opcji moŝna włączyć parametr Automatycznie drukuj wg definicji dokumentów umoŝliwia on włączenie/wyłączenie na danym stanowisku automatycznego drukowania dokumentów według tego co zostało ustalone w definicji dokumentów. Sposób wydruku osobno dla kaŝdego okna dokumentu zaznaczenie tej opcji umoŝliwia uŝytkownikowi ustawienie wydruku osobno dla kaŝdego okna dokumentu oraz pamiętanie ustawień drukowania dokumentów (drukarka, marginesy). Drukować napis Oryginał/Kopia jako znak wodny - opcja umoŝliwia wydrukowanie wzdłuŝ prawego boku dokumentu, napisu o skali szarości utworzonej przez uŝytkownika w parametrze Odcień szarości znaku wodnego i treści odpowiedniej do rodzaju drukowanego dokumentu: ORYGINAŁ, DUPLIKAT z dnia, KOPIA 1, itp.: Dodrukować wszystkie wydruki dokumentu jako jedno zadanie zaznaczenie tej opcji umoŝliwi uŝytkownikowi wysyłanie do drukarki, w jednym zadaniu, wszystkich wydruków standardowych, dotyczących jednego dokumentu (oryginał, kopie, specyfikacje, itp.). Przy drukarkach sieciowych opcja pozwala na uniknięcie mieszania się wydruków z róŝnych stanowisk. 3.6 Akceptacje opcja ta spełnia waŝną rolę, poniewaŝ wiele sytuacji, generujących w systemie dokumenty sprzedaŝowe, zakupowe i magazynowe, powinno być zaakceptowanych, np. sprzedaŝ ponad stan: Sposób akceptacji dokumentów: o Bez akceptacji nie wybieramy Ŝadnego sposobu akceptacji dokumentów; o Tylko dokumenty MM+ automatyczne akceptujemy tylko dokumenty między magazynowe przyjęcia; o Według definicji dokumentu zaznaczenie tej opcji sprawi, ze w Słowniki Definicje dokumentów w zakładce Dodatkowe, pojawi się informacja Dokument wymaga akceptacji: o Wszystkie dokumenty akceptujemy wszystkie wystawione dokumenty. 43

44 STREAM soft Automatycznie akceptować dokumenty po wydruku - dokumenty po wydruku zostaną od razu zaakceptowane. Automatycznie akceptować dokumenty po wysłaniu na drukarkę fiskalną włączenie tej opcji pozwala na automatyczne zaakceptowanie dokumentów juŝ po wysłaniu ich na drukarkę fiskalną. Automatycznie akceptować zamówienia od odbiorców przy nieprzekroczonych limitach kontrahenta zaznaczenie tej opcji umoŝliwi automatyczną akceptację dokumentów tego kontrahenta, który posiada nieprzekroczone limity. Limity dla kontrahenta ustalamy w opcji Słowniki Kontrahenci w zakładce Warunki sprzedaŝy. Blokować wydruk specyfikacji dla dok. niezaakceptowanych włączenie tej opcji sprawi, Ŝe w systemie automatycznie zablokowany zostanie wydruk specyfikacji magazynowych (dokumenty wewnętrzne zawierające informacje o przyjęciu lub wydaniu towaru w rozbiciu na magazyny), dla tych dokumentów, które nie zostały zaakceptowane. Pobierać dostawy przy akceptacji (rozchód ponad stan) dla dokumentów włączenie tej opcji umoŝliwi rozchód ponad stan magazynowy dla dokumentów sprzedaŝy, WZ, RW, MM. Dla dokumentów, które wymagają akceptacji sprawdzaj wymagane cechy przed akceptacją, a nie przed zapisem dokumentu po zaznaczeniu tej opcji system będzie sprawdzał wymagane Cechy przed akceptacją, a nie w trakcie edycji dokumentu. 3.7 Limity, blokady, ostrzeŝenia opcja ta umoŝliwia wybranie sposobu ustalania limitów (w oparciu o naleŝności lub saldo naleŝności zobowiązania), ustalenie rozliczenia z tytułu opakowań przy uwzględnianiu limitu, wyłączenie sprawdzania limitów w zamówieniach od odbiorców, włączenie sprawdzania limitów przy fakturach do WZ. 44

45 Gospodarka Magazynowa Ponadto w ramach tej opcji moŝna ustawić: Sposób wyświetlania uwag i ostrzeŝeń kontrahenta przy sprzedaŝy i zam. od odbiorców moŝna wybrać jeden z czterech sposobów: Sposób wyśw. uwag i ostrzeŝeń kartoteki przy sprzedaŝy i zam. od odb. opcja ta pozwala na automatyczne sygnalizowanie, Ŝe kartoteka posiada ostrzeŝenia i/lub uwagi. Jeśli uŝytkownik zaznaczy, którąkolwiek z opcji automatycznego sygnalizowania ostrzeŝe i/lub uwag, to podczas wprowadzania pozycji na dokumencie sprzedaŝy lub na zamówieniu od odbiorcy, przez dodaniem pozycji na dokument pojawi się okno, które wyświetli uwagę i/lub ostrzeŝenie dla kartoteki. Sposób kontroli naleŝności przy wystawianiu dokumentów sprzedaŝy moŝna ustawić opcję: o Nie sprawdzaj naleŝności danego kontrahenta nie będą sprawdzane podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝy; o Informacja o dokumentach przeterminowanych wybranie tej opcji do kontroli naleŝności spowoduje, Ŝe na ekranie wyświetlać się będzie komunikat, informujący o tym, Ŝe dany kontrahent posiada Dokumenty przeterminowane; 45

46 STREAM soft o Informacja o dokumentach nierozliczonych opcja ta powoduje pojawienie się na ekranie komunikatu informującego o tym, Ŝe kontrahent, któremu chcemy wystawić dokument sprzedaŝy posiada Dokumenty nierozliczone. Podobne ustawienia są dla opcji Sposób kontroli naleŝności przy wystawianiu zamówień od odbiorców. Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy (włączy) parametr Wyłącz sprawdzanie limitów przy grupowej realizacji WZ z zam., to podczas operacji grupowej realizacji WZ z zamówienia system nie będzie sprawdzał limitów kontrahenta. 3.8 Podstawa cen sprzedaŝy ustawienia tej opcji dotyczą sposobów ustalania podstawy wyliczania cen sprzedaŝy przy zmianie ceny zakupu oraz sposobu potwierdzania zmiany podstawy wyliczania cen sprzedaŝy. Jeśli podstawa wyliczania ceny sprzedaŝy, powiększana jest o koszty nabycia, to naleŝy zaznaczyć opcję Podstawa wyliczania ceny sprzedaŝy powiększona o koszty nabycia. 3.9 Umowy, promocje, cenniki opcja ta pozwala dokonać ustawień dotyczących sporządzania umów, promocji i cenników. UŜytkownik moŝe połączyć się z tabelą kursową (słuŝy do tego przycisk lub klawisz funkcyjny <F6>) i ustawić odpowiedni kurs waluty, w celu przeliczania cen z umów walutowych. Ustawienie kursu w Konfiguracji, spowoduje, ze na wszystkich umowach walutowych, ceny zostaną przeliczone według wybranego kursu. Zaznaczając opcję Uwzględniać cenę z warunków sprzedaŝy kontrahenta podpowiemy w ten sposób, Ŝe chcemy, aby system uwzględnił cenę zaznaczoną w oknie Kontrahent w zakładce Warunki sprzedaŝy. Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy opcję Przy zakupie podpowiadaj najpierw ceny zakupu z umów, to podczas wystawiania dokumentu zakupu, system podpowie cenę zakupu ustaloną na umowie zakupu, pod warunkiem, Ŝe jest taka cena. Opcja - Analizować umowy i promocje dla odbiorcy (jeŝeli występuje), umoŝliwia analizowanie warunków umów i promocji dla danego odbiorcy, jeŝeli zostały zdefiniowane w systemie. W umowach, promocjach, cennikach, moŝna wskazać ilość miejsc po przecinku dla cen. UmoŜliwia to opcja Ilość miejsc po przecinku w cenach. NaleŜy kliknąć na przycisk <Zmień> i wpisać Ŝądaną liczbę miejsc: 46

47 Gospodarka Magazynowa 3.10 EDI (Elektroniczna wymiana dokumentów) oznacza proces wymiany dokumentów pomiędzy aplikacjami partnerów gospodarczych, organizacji, itp. Zadaniem EDI jest efektywne zarządzanie przepływem informacji. Dane zapisane są według standardowego formatu określającego ich składnię, strukturę i zawartość oraz wprowadzane są do systemu komputerowego odbiorcy w sposób automatyczny. Dominującym standardem EDI jest EDIFACT. 4. Księgowość: 4.1 Ustawienia - opcja ta pozwala m.in. na określenie Długości syntetyki konta. Podczas edycji Wzoru planu kont (Słowniki Wzorzec planu kont), przy wprowadzaniu konta, program automatycznie podzieli na syntetykę o długości w/w parametru. 4.2 Włączenie opcji Księgowość Deklaracje, a następnie zaznaczenie pola Obliczaj kwoty w deklaracji VAT-7 z rejestru VAT, powoduje automatyczne wyliczanie, przez program, kwot do deklaracji z ewidencji VAT. Jeśli parametr ten jest wyłączony, to naleŝy samemu zdefiniować kwoty do deklaracji VAT. Ponadto, moŝna w ramach opcji Deklaracje, wybrać parametr Nie drukuj zer na formularzach. Oznacza to, Ŝe pola (na formularzach), których wartość wynosi zero będą drukowane jako pola puste. MoŜna równieŝ zaznaczyć, aby zakupy opodatkowane stawką 0%, nie były wliczane do deklaracji VAT (Deklaracje Nie wliczaj zakupów opodatkowanych stawką 0% w deklaracji VAT-7). 5 Wydruki: 5.1 Wydruki definiowane w ramach tej opcji moŝna ustawić: Drukowanie danych właściciela licencji, Katalog wydruków definiowanych, Pytanie systemu (podczas zapisu formularza definiowanego) o moŝliwość zapisu w sposób tylko do odczytu, Pokazywanie panela stron na podglądzie wydruku definiowanego. 5.2 Specyfikacja numerów seryjnych opcja pozwala na drukowanie tylko pozycji z numerami seryjnymi. 6. Drukarka fiskalna 6.1 Ustawienia stanowiska 47

48 STREAM soft Rodzaj drukarki jeŝeli do stanowiska dołączona jest drukarka fiskalna to naleŝy wybrać jej rodzaj i skonfigurować pozostałe parametry: Nr portu port szeregowy, do którego podłączona została drukarka; Ilość znaków indeksu określa ile znaków drukować na drukarce fiskalnej z indeksów wpisanych na kartotece magazynowej; Ilość znaków identyfikatora określa ile znaków drukować na drukarce fiskalnej z identyfikatora wpisanego na kartotece magazynowej; Ilość znaków nazwy określa ile znaków drukować na drukarce fiskalnej z nazwy wpisanej na kartotece magazynowej; Drukować jednostkę miary zaznaczenie tej opcji powoduje, ze dodatkowo do indeksu i nazwy wysyłana jest informacja o jednostce miary; 48

49 Gospodarka Magazynowa Wysuwać szufladę po wydrukowaniu paragonu, szuflada wysunie się automatycznie; Fiskalizacja w oknie naleŝności aby opcja ta mogła zadziałać, naleŝy w pierwszej kolejności wybrać drukarkę fiskalną i zaznaczyć w systemie, Ŝe firma podlega fiskalizacji. Po włączeniu w konfiguracji parametru Fiskalizacja w oknie naleŝności, w menu prawego klawisza myszki, w oknie NaleŜności i zobowiązania, pojawi się opcja Fiskalizuj dokument sprzedaŝy <Ctrl+F>. Drukowanie dokumentów fiskalnych, nie wysłanych jeśli paragon na drukarce fiskalnej nie zostanie wydrukowany, to czasami, w celach sprawdzenia istnieje konieczność wydrukowania go na zwykłej drukarce. Parametr ten określa, w jaki sposób program ma reagować na taką sytuację: o Drukuj program zawsze pozwoli wydrukować taki paragon na drukarce; o Ostrzegaj przed wydrukiem program pozwoli, ale wcześniej zapyta czy chcemy drukować; o Nie drukuj program nie pozwoli wydrukować takiego paragonu na zwykłej drukarce; Automatyczne wysyłanie dokumentów na drukarkę fiskalną po wystawieniu uŝytkownik moŝe wybrać parametr, który pozwoli mu zawsze po wystawieniu wysyłać dokumenty na drukarkę fiskalną, wysyłać tylko dokumenty rozliczone lub nie wysyłać Ŝadnych dokumentów. UŜytkownik ma do wyboru trzy sposoby wysyłania dokumentów: o Zawsze wysyłaj po wybraniu tej opcji, dokumenty zawsze będą wysyłane na drukarkę, automatycznie po ich wystawieniu przez uŝytkownika systemu; o Wysyłaj dokumenty rozliczone na drukarkę będą wysyłane tylko dokumenty rozliczone; o Nie wysyłaj na drukarkę nie będą wysyłane Ŝadne dokumenty; Znaki stawek VAT opcja jest dostępna po określeniu pola Rodzaj drukarki. UmoŜliwia ona zdefiniowanie odpowiedników stawek VAT w programie i w drukarce: 49

50 STREAM soft UWAGA! W oknie konfiguracji drukarek fiskalnych, przy wyborze drukarki POSNET oraz POSNET 2001, uŝytkownik dodatkowo moŝe wybrać rodzaj obsługi portu COM. Do wyboru są dwie opcje: 1. Stara obsługa jest to dotychczasowy sposób obsługi portu COM. 2. Nowa obsługa jest to obsługa portu COM, która jest bardziej odporna na błędy powstałe podczas transmisji danych do/z drukarki. Dodatkowo przy wyborze tej opcji, moŝliwe staje się określenie czy drukarka jest podłączona do portu USB (np., dla drukarki POSNET temo). ŚcieŜka dostępu: System Konfiguracja Ustawienia Drukarka fiskalna Ustawienia stanowiska 6.2 Ustawienia globalne Firma podlega fiskalizacji włączenie znacznika umoŝliwia współpracę z drukarką fiskalną. NaleŜy określić datę obowiązku fiskalizacji firmy. Fiskalizować wszystkie dokumenty sprzedaŝy po zaznaczeniu tej opcji fiskalizowane będą wszystkie wystawiane dokumenty sprzedaŝy, łącznie z fakturami dla prowadzących działalność (nie zalecane). Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to wtedy do fiskalizacji będą przewidziane następujące dokumenty: 50

51 Gospodarka Magazynowa o Faktura VAT detaliczna [Fdetal] dokument wystawiany osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w przypadku, gdy ta osoba wymaga faktury VAT; o Paragon [Par] dokument wystawiany, gdy osoba nie wymaga faktury VAT; o Faktura do WZ [Fwz] dokument będzie fiskalny tylko w przypadku wystawienia dla kontrahenta jednorazowego lub kontrahenta ze słownika, posiadającego na zakładce Podstawowe zaznaczony typ: 7 Drukarka kodów paskowych UmoŜliwia drukowanie kodów paskowych w oparciu o zdefiniowane formularze kodów. MoŜna skonfigurować takie ustawienia drukarki w systemie jak: Rodzaj portu port, do którego podłączona została drukarka. MoŜliwe są dwa rodzaje: do pliku lub LPT; Numer portu port, do którego podłączona została drukarka; Kodowanie polskich liter pewien zespół reguł określających sposób zapisania polskich liter; Rodzaj ceny drukowany dla kartoteki w ustawieniach moŝna zaznaczyć cenę detaliczną lub hurtową, w zaleŝności od tego, która jest najczęściej wykorzystywana w systemie; UŜyj kodów inicjujących wykorzystywane są rozszerzone kody ASCII; UŜyj kodów zakańczających wprowadza się je na podstawie instrukcji drukarki. 51

52 STREAM soft 8 Inwentaryzacja - opcja ta umoŝliwia drukowanie, na dokumentach inwentaryzacji Nazwy kartoteki zamiast Identyfikatora. 9 Urządzenia zewnętrzne: Blokować odbiór, gdy istnieją dokumenty niezrealizowane zadaniem tej opcji jest zablokowanie odbioru z urządzenia zewnętrznego (palmtop, urządzenie mobilne) dokumentów, które nie zostały zrealizowane; Blokować wysyłanie, gdy istnieją dokumenty niezrealizowane jeśli w systemie są dokumenty niezrealizowane i uŝytkownik zaznaczy tą opcje w konfiguracji, to wysyłanie z urządzenia zewnętrznego nie będzie moŝliwe. Obsługa dodatkowych słowników przy imporcie - opcja ta stwarza moŝliwość importu pewnych słowników z urządzeń zewnętrznych, umoŝliwia załoŝenie kontrahenta i dodanie go do słownika kontrahentów. 10 System Ilość miejsc po przecinku w cenach dostawy uŝytkownik moŝe ustawić liczbę miejsc po przecinku; Ilość miejsc po przecinku w ilościach jw. Obsługa opakowań zaznaczenie tej opcji umoŝliwi obsługę opakowań kaucjonowanych oraz wystawianie dokumentów, za pomocą których będzie moŝna w programie rozliczyć opakowania kaucjonowane; Dopuszczać zerową cenę ewidencyjną- zaznaczenie tej opcji umoŝliwi uŝytkownikowi wystawianie dokumentów z ceną ewidencyjną równą 0; Obsługa kompletów opcja umoŝliwia włączenie obsługi kompletów w programie; Obsługa gratisów opcja ta umoŝliwia włączenie obsługi gratisów w systemie Gospodarki magazynowej. Obsługa KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) włączenie tego parametru w konfiguracji, umoŝliwi obsługę kosztu gospodarowania odpadami w systemie. Funkcjonalność została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zamykanie dnia dla miejsca sprzedaŝy włączenie tego parametru w konfiguracji spowoduje, Ŝe w zamkniętym dniu nie będzie moŝna wykonywać operacji na dokumentach sprzedaŝy i magazynowych. Pobieraj kursy NBP przy uruchomieniu programu zaznaczenie tej opcji w konfiguracji spowoduje, Ŝe przy uruchomieniu programu, ze strony Narodowego Banku Polskiego będą pobierane kursy wybranych walut na bieŝący dzień. Ponadto widoczna będzie ostatnia data i godzina pobrania kursów. 11 Deklaracje UE jest to informacja o przekroczeniu progów statystycznych składana przez podmioty realizujące obroty z krajami Unii Europejskiej: Przywóz/ Wywóz trzy warianty: a) Nie przekroczono progu dla INTRASTAT zaznaczenie tej opcji oznacza, Ŝe firma jest zwolniona z obowiązku przekazywania informacji dla systemu INTRASTAT, poniewaŝ jej wartość obrotu towarowego z krajami UE nie przekroczyła progów; b) Przekroczono próg asymilacji opcja wybierana, gdy przekroczony zostanie próg asymilacji; 52

53 Gospodarka Magazynowa c) Przekroczono próg specyficzny opcja wybierana, gdy przekroczony zostanie próg specyficzny, czyli próg wymagający podania bardziej szczegółowego zakresu danych, np. dodatkowych kosztów transakcji; Wybierz cechę dokumentów z wartością kosztów dodatkowych dla INTRASTAT wykorzystywana przy wypełnianiu deklaracji INTRASTAT, gdzie przekroczony został próg specyficzny; Wypełniać pola nr 2 i 3 na kaŝdej stronie deklaracji INTRASTAT - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe na kaŝdej stronie deklaracji INTRASTAT automatycznie zostaną przepisane pola: nr 2 rodzaj deklaracji oraz nr 3 kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja. 12. Produkcja Przeliczać ponownie meldunki przy zmianie ceny zakupu dostaw zaznaczenie tej opcji w konfiguracji systemu, umoŝliwi poprawę ceny zakupu, pomimo wystawienia meldunków zwrotnych na produkcji oraz ponowne przeliczenie meldunków po nowej cenie zakupu. Opcje menu głównego System: Oprócz moŝliwości dokonania zmian w Konfiguracji, moŝna dokonywać np. zmian ustawień przy pomocy opcji menu głównego System. Jedną z nich jest opcja Wygląd programu. Po uruchomieniu wyświetla się okno: ŚcieŜka dostępu: System Wygląd programu Ustawienia wyglądu UŜytkownik moŝe ustawić takie kolory tła i pól, rozmiary i rodzaje czcionek, jakie najbardziej lubi. Dzięki temu system staje się bardziej przyjazny, poniewaŝ tworzy się najprzyjemniejsze dla siebie środowisko pracy z programem. Zaznaczenie opcji Zakładki w okna edycyjnych na wielu liniach, przyczynia się do zwiększenia ergonomii pracy z oknami systemu. Wiele okien ma wbudowanych kilkanaście róŝnych zakładek, których nie widać równocześnie w jednym oknie, trzeba posługiwać się przyciskami przewijania: 53

54 STREAM soft Natomiast zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe równocześnie będą wyświetlane wszystkie zakładki w kilku liniach: Usprawni to pracę z oknami, w których dane pogrupowane są w kilkanaście zakładek tematycznych. Kolejna funkcja to Export tabel umoŝliwia eksportowanie danych z systemu, do innych plików: ŚcieŜka dostępu: System Export tabel Wybieramy Nazwę pliku, do którego chcemy eksportować dane z systemu. Następnie określamy Format zapisu, czyli odpowiednie rozszerzenie, od którego będzie zaleŝało, w jakim programie dane zostaną otworzone: dbf wysłane dane moŝna otworzyć, np. w programie do tworzenia baz danych Access, Paradox dane moŝna edytować w Excelu, Tekstowy wyeksportowane dane będzie moŝna zobaczyć w edytorze tekstu, takim jak np. Word. Po wprowadzeniu danych klikamy przycisk <Exportuj>. Inną opcją, o której naleŝy wspomnieć jest Kalkulator (skrót <Shift+Ctrl+K>). Zostały w niego wbudowane cztery zakładki. KaŜda z nich pełni inną funkcję: 1. Sumator słuŝy do wykonywania operacji sumowania i odejmowania wielu pozycji. Działanie funkcjonalne jest podobne do kalkulatora księgowego z drukarką. 2. Arkusz składa się z 16 linii, w których moŝna dokonywać obliczeń, a wyniki wykorzystywać w obliczeniach dokonywanych w innych liniach. Pobranie wyniku obliczeń pierwszej linii do następnej uzyskujemy pisząc [1]. Dostępne działania to: 54

55 Gospodarka Magazynowa dodawanie, odejmowanie, mnoŝenie, dzielenie, sinus, cosinus, liczba Pi (3.14 ), pierwiastek (sqrt), potęgowanie, wartość bezwzględna (ABS). 3. Reszta po wpisaniu wartości do pól: Kwota do zapłaty i Kwota wpłacona, wyświetli się reszta, która pozostała do zapłacenia. 4. Odsetki z poziomu pola Rodzaj odsetek, moŝna wybrać odsetki podatkowe, ustawowe lub samodzielnie zdefiniować inny rodzaj odsetek poprzez wywołanie klawiszem <F6> maski Sposoby naliczania odsetek. W menu głównym System znajduje się opcja Zmiana kontekstu (skrót klawiszowy <Shift+Ctrl+N>), która jest charakterystyczna tylko dla modułu Gospodarki magazynowej: ŚcieŜka dostępu: System Zmiana kontekstu Opcja umoŝliwia pozostawanie w tym samym miejscu zakupu, sprzedaŝy i magazynie. Zmiana otoczenia na nowe miejsce sprzedaŝy, zakupu lub magazyn następuje poprzez odpowiedni wybór ze słownika za pomocą przycisku. Wprowadzone dane zatwierdzamy klikając myszką na przycisk <Zapisz> lub wciskając klawisz <Enter>. Pozostałe opcje w menu głównym System umoŝliwiają: Zmianę uŝytkownika <Shift+Ctrl+U> - nowy uŝytkownik, chcąc zalogować się do systemu, powinien podać swoją nazwę i hasło (Przycisk <Inne> rozwija okno logowania jak widać poniŝej): ŚcieŜka dostępu: System Zmiana uŝytkownika 55

56 STREAM soft Zmianę hasła najpierw naleŝy wpisać aktualne hasło, a następnie w przeznaczone do tego pola trzeba wprowadzić nowe hasło: ŚcieŜka dostępu: System Zmiana hasła Zmianę firmy <Shift+Ctrl+F> - za pomocą tej opcji moŝliwe jest przełączenie się na inną firmę. Opcja przydatna, jeśli uŝytkownik ma firmę wielooddziałową. Poprawianie i oglądanie danych firmy (System Dane firmy) w okno dane firmy wbudowane jest sześć zakładek, które zawierają informacje podstawowe takie jak: nazwa, adres, telefon, działalność, logo oraz informacje do PIT-ów, wydruków, itp; 56 ŚcieŜka dostępu: System Dane firmy

57 Gospodarka Magazynowa W zakładce Logo, Pieczątka - dla kaŝdego Miejsca sprzedaŝy moŝna zdefiniować inną pieczątkę. Pieczątka zastępuje dane firmy na wydrukach. W zakładce tej definiujemy równieŝ logo firmy, które potem moŝna wybrać do wydruku w opcji Definicje dokumentów. Logo firmy moŝna wczytać z pliku, za pomocą przycisku. MoŜna równieŝ określić wysokość i szerokość logo. Monitor dokumentów opcja dostępna w całym systemie zarówno z poziomu menu System jak i poprzez kombinację klawiszy <Shift+Ctrl+D>. Opcja ta jest dostępna, jeśli dane stanowisko ma przydzielony moduł Zarządzanie kontaktami. Zadaniem tej opcji jest nadzorowanie dokumentów (plików) z bazy dodatkowych dokumentów, pobranych do edycji od momentu uruchomienia programu. KaŜda zmiana pobranego dokumentu (pliku), jest zapamiętywana przez monitor. W oknie Monitor dokumentów, wyświetlane są wszystkie dokumenty pobrane do edycji, z informacją o modyfikacjach. Ponadto opcja Monitor dokumentów pozwala uŝytkownikowi systemu na zapisanie zmodyfikowanego dokumentu (pliku) do bazy, zapisanie do bazy i zakończenie monitorowania pliku, zakończenie monitorowania dokumentu. Przy wyjściu z programu lub podczas zmiany firmy, zostanie automatycznie wyświetlona lista monitorowanych plików (jeśli nie jest pusta). 5. Kolejność czynności podczas wdraŝania modułu W celu prawidłowego wdroŝenia modułu Gospodarki magazynowej naleŝy wykonać następujące czynności: 1. Zapoznać się ze sposobem funkcjonowania i specyfiką firmy. 57

58 STREAM soft 2. ZałoŜyć magazyny. Poprzez pojęcie magazyn, naleŝy rozumieć wydzielone miejsce, w którym magazynowany jest towar. Nie naleŝy stosować sztucznego tworzenia magazynów z powodu wydzielenia w firmie róŝnych grup asortymentowych. 3. ZałoŜyć miejsca sprzedaŝy i zakupu. Poprzez miejsca sprzedaŝy i zakupu, naleŝy rozumieć miejsca wystawiania dokumentów o jednolitej numeracji. 4. Zidentyfikować strukturę indeksów materiałowych firmy. Jeśli struktura indeksu materiałowego jest spójna, naleŝy ją zdefiniować w konfiguracji modułu. 5. Opracować i wprowadzić strukturę stałych i definiowanych grup towarowych. Przeanalizować ich wykorzystanie w późniejszej eksploatacji pod kątem: wyszukiwania towarów na magazynie, analizowania struktury sprzedaŝy, umów z kontrahentami na wybrane grupy towarowe, 6. Opracować i wprowadzić strukturę stałych i definiowanych grup kontrahentów. Przeanalizować ich wykorzystanie w późniejszej eksploatacji pod kątem: analizowania struktury sprzedaŝy umów z kontrahentami dla wybranych grup kontrahentów, 7. Przeanalizować i zdefiniować obieg dokumentów magazynowych. Podczas analizy naleŝy zapoznać się z dokumentami stosowanymi w obiegu magazynowym, określić ich przeznaczenie i dostosować wydruki. 8. Ustawić konfigurację współpracy z drukarkami fiskalnymi. 9. ZałoŜyć funkcjonujące w firmie kasy gotówkowe. 10. ZałoŜyć banki. 11. Wprowadzić słownik kontrahentów. 12. Wprowadzić bilans otwarcia rozrachunków. 13. Wprowadzić bilans otwarcia magazynów. 6. Ikony i skróty klawiszowe Poszczególne opcje programu moŝna uruchamiać (w zaleŝności od upodobań uŝytkownika) na kilka sposobów: 1. Za pomocą menu programu (menu głównego). 2. Za pomocą menu prawego klawisza myszki (menu podręczne, kontekstowe). 3. Poprzez ikony znajdujące się na paskach ikon. 4. Przy uŝyciu klawiszy funkcyjnych od <F1> do <F10> lub kombinacji klawiszy, np. <Ctrl+K>. 58

59 Gospodarka Magazynowa Ikony występujące w module Gospodarka magazynowa: Ikona (Nazwa) Obszar występowania Opis funkcji Skrót klawiszowy Warunek wystąpienia PokaŜ W całym systemie Wyświetla na ekranie zawartość aktualnie wybranej ze spisu pozycji. <F2> Dodaj W całym systemie Powoduje dodanie nowej pozycji do wyświetlanej aktualnie tabeli. <F3> Popraw W całym systemie UmoŜliwia zmianę wartości wcześniej wprowadzonych danych <F5> Usuń W całym systemie Kasuje pozycję, na której aktualnie znajduje się kursor. <F8> Drukuj W całym systemie UmoŜliwia wydruk danych, po uprzednim zdefiniowaniu parametrów wydruku. <F9> Sortuj W całym systemie Określa sposób porządkowania danych w tabeli. <F4> Ustal filtr W całym systemie ZawęŜa przeglądane dane do pozycji spełniających określone warunki. <F7> 59

60 STREAM soft Ikona (Nazwa) Obszar występowania Opis funkcji Skrót klawiszowy Warunek wystąpienia Filtr aktywny W całym systemie Włączenie zdefiniowanego filtru. <Ctrl+F7> Szukaj W całym systemie UmoŜliwia szybkie odnalezienie wybranej pozycji lub wielu pozycji w wyświetlanej tabeli. <F6> Wyświetlanie szczegółów W całym systemie Pozwala uzyskać informacje szczegółowe wyświetlanych danych. <Brak> Zamknij W całym systemie Powoduje zamknięcie aktualnie wyświetlanego okna lub zakończenie pracy w programie. <Brak> Zakres dat W obszarze sprzedaŝy, zakupu i magazynu słuŝy do określenia granicy czasowej wyświetlanych pozycji. <Ctrl+D> PokaŜ tylko handlowych W oknie Kontrahenci Wyświetla spis kontrahentów handlowych <Brak> Wyślij W oknie Kontrahenci umoŝliwia wysłanie a do kontrahenta. <Ctrl+M> Zanotuj kontakt W oknie Kontrahenci pozwala na wprowadzenie nowych danych kontaktowych kontrahenta. <Shift+F3> 60

61 Gospodarka Magazynowa Ikona (Nazwa) Warunki sprzedaŝy Towary Opakowania Kalkulator promocji, umów i rabatów Oferta cennik Podlegające VAT środki trwałe Inne podlegające VAT Inne nie podlegające VAT Obszar występowania W oknie Kontrahenci W oknie Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych W oknie Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych W oknie Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych W oknie Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych W oknie Spis innych pozycji dokumentów W oknie Spis innych pozycji dokumentów W oknie Spis innych pozycji dokumentów Opis funkcji umoŝliwia zdefiniowanie warunków sprzedaŝy danego kontrahenta. dla umoŝliwia wyświetlanie wszystkich towarów na danym magazynie. umoŝliwia wyświetlanie wszystkich opakowań dla towarów na danym magazynie. umoŝliwia obliczenie promocji, umów i rabatów dla kontrahentów. pozwala szybko stworzyć ofertę lub cennik. ikona wyświetla spis wszystkich środków trwałych podlegających VAT. ikona wyświetla spis wszystkich innych środków podlegających VAT. ikona wyświetla spis wszystkich środków nie podlegających VAT. Skrót klawiszowy <Ctrl+P> <Brak> <Brak> <Ctrl+P> <Shift+Ctrl+P> <Brak> <Brak> <Brak> Warunek wystąpienia Włączenie obsługi opakowań w konfiguracji 61

62 STREAM soft Ikona (Nazwa) Koszty w księgowości Pozycje KGO PokaŜ tylko wolne Wybór magazynu Typ dokumentów Filtr po terminie waŝności Aktualne Obszar występowania W oknie Spis innych pozycji dokumentów W oknie Spis innych pozycji dokumentów W oknie Miejsca składowania W oknie Stany magazynowe i Dokumenty magazynowe W obszarze dokumentów magazynowych, sprzedaŝowych i zakupowych W oknie Stany magazynowe W oknie Zamówienia od odbiorców, Zamówienia do dostawców, Zamówienia wewnętrzne, Zapotrzebowanie wewnętrzne Opis funkcji Ikona wyświetla spis wszystkich kosztów Ikona wyświetla spis wszystkich pozycji KGO Ikona wyświetla wolne miejsca składowania umoŝliwia zmianę magazynu, przełączanie się między magazynami. udostępnia listę wszystkich dokumentów sprzedaŝowych, zakupowych, magazynowych. umoŝliwia wyświetlanie kartotek, które przekroczyły termin waŝności wyświetla spis aktualnych zamówień, zapotrzebowań, które są w trakcie realizacji lub na nią czekają. Skrót klawiszowy <Brak> <Brak> <Ctrl+W> <Ctrl+M> <Ctrl+R> <Alt+F7> <Brak> Warunek wystąpienia Archiwalne W oknie Zamówienia od odbiorców, Zamówienia do dostawców, Zamówienia wewnętrzne, Zapotrzebowanie wewnętrzne wyświetla spis zrealizowanych, lub z innych powodów przeniesionych do archiwum, zamówień lub zapotrzebowań. <Brak> 62

63 Gospodarka Magazynowa Ikona (Nazwa) Tylko przerzuty dodane przez aktualnego operatora Obszar występowania W oknie Planowanie przerzutów Opis funkcji umoŝliwia wyświetlanie przerzutów magazynowych dodanych przez aktualnego operatora. Skrót klawiszowy <Ctrl+O> Warunek wystąpienia Inwentaryzacja Podsumowanie inwentaryzacji Inwentaryzacja kartotekowo Zamykanie inwentaryzacji Import arkusza pozycji spisowych W oknie Inwentaryzacja W oknie Inwentaryzacja W oknie Inwentaryzacja W oknie Inwentaryzacja W oknie Inwentaryzacja wywołuje spis inwentaryzacji przeprowadzonych na danym magazynie umoŝliwia podsumowanie przeprowadzonej inwentaryzacji dowolnym momencie wprowadzania spisu. w umoŝliwia wyświetlanie spisu inwentaryzacyjnego w układzie według kartotek magazynowych. Pozwala na szybką analizę wyników lub poszukiwanie błędów operatorów. ikona ta zamyka i otwiera inwentaryzację. umoŝliwia zaimportowanie arkusza pozycji spisowych dla inwentaryzacji. <Ctrl+I> <Ctrl+S> <Ctrl+K> <Brak> <Ctrl+F3> 63

64 STREAM soft Ikona (Nazwa) Ustaw filtr na operatora Obszar występowania W oknie Rejestr zmian cen sprzedaŝy (obszar sprzedaŝy) Opis funkcji umoŝliwia filtrowanie rejestru zmian cen sprzedaŝy po operatorze (zalogowanym uŝytkowniku systemu). Skrót klawiszowy <Ctrl+O> Warunek wystąpienia Ustaw filtr na cenę Ustaw filtr na kartotekę Dodaj element podrzędny Dodaj element równorzędny Zamknij rok Otwórz rok W oknie Rejestr zmian cen sprzedaŝy (obszar sprzedaŝy) W oknie Rejestr zmian cen sprzedaŝy (obszar sprzedaŝy) W słowniku Jednostki organizacyjne, Grupy kartotekowe, Grupy kontrahentów W słowniku Jednostki organizacyjne, Grupy kartotekowe, Grupy kontrahentów W obszarze operacje okresowe Otwieranie/zamykanie lat W obszarze operacje okresowe Otwieranie/zamykanie lat umoŝliwia filtrowanie rejestru zmian cen sprzedaŝy po cenie umoŝliwia filtrowanie rejestru zmian cen sprzedaŝy po kartotece. umoŝliwia wprowadzenie elementu podrzędnego struktury umoŝliwia wprowadzenie elementu nadrzędnego struktury opcja umoŝliwia zamknięcie roku. opcja pozwala na otwarcie roku. <Ctrl+E> <Ctrl+K> <F3> <Ctrl+F3> <Brak> <Brak> Skróty klawiszowe ułatwiające obsługę programu: 1. <Tab> (lub <Enter>) - przechodzenie między kolejnymi polami w oknach edycyjnych. 2. <Shift+Tab> (lub <Enter>) - przytrzymanie klawisza <Shift> i równoczesne naciśnięcie <Tab> powoduje cofnięcie się do poprzedniego pola. 64

65 Gospodarka Magazynowa 3. <Ctrl+Tab> - kombinacja tych klawiszy umoŝliwia poruszanie się między zakładkami. 4. <Ctrl+Shift+Tab> - jednoczesne ich włączenie umoŝliwia cofnięcie się na poprzednią zakładkę. 5. <Ctrl+F4> - powoduje zamknięcie aktywnego okna. 6. <Alt+F4> - umoŝliwia wyjście z programu. 7. <Alt+ a> = <ą> - polskie litery uzyskujemy wciskając prawy klawisz <Alt> i przytrzymując go naciskamy na podstawową literę. Wyjątkiem jest litera ź, którą uzyskujemy poprzez równoczesne naciśnięcie klawiszy <Alt+x>. 8. <Alt+Shift+a> lub <CapsLock+Alt+a> (<Caps> - w zaleŝności od klawiatury) pierwsza i druga kombinacja klawiszy umoŝliwia pisanie wielkimi literami. Przy czym pierwsza pozwala uzyskać wielką literę jednorazowo, natomiast chcąc pisać wielkimi literami przez dłuŝszy czas naleŝy włączyć <CapsLock>. Ponowne naciśnięcie tego klawisza odwołuje pisanie wielkimi literami. 9. <Num Lock> - klawisz ten umieszczony na klawiaturze powoduje włączenie/wyłączenie jej części numerycznej. Przydatne jest włączenie tej opcji zwłaszcza podczas wpisywania duŝej ilości danych liczbowych. 10. <Shift>+ strzałki powoduje zaznaczanie tekstów do kopiowania lub usuwania. 11. <Ctrl+Insert> lub <Ctrl+C> - zapamiętują zaznaczony tekst. 12. <Shift+Insert> lub <Ctrl+V> - pozwalają na umieszczenie zapamiętanego tekstu w wybranym miejscu lub w wybranym programie. 13. <Ctrl+Z> - kombinacja tych klawiszy umoŝliwia przywrócenie poprzedniej wartości pola. 14. <Alt+nr zakładki> - przełączanie się pomiędzy zakładkami aktywnego okna. 7. Procedury instalacyjne modułu Pakiet instalacyjny systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś składa się z: 1. Płyty instalacyjnej CD-ROM. 2. Podręcznika. 3. Karty licencyjnej i rejestracyjnej. 4. Dyskietki licencyjnej. Dyskietka licencyjna jest dołączona do pakietu tylko w przypadku zakupienia go w firmie STREAM soft. UŜytkownicy nie posiadający dyskietki licencyjnej, otrzymują ją po wysłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej. Instalacje wszystkich wersji pakietu PCBIZNES PRO i PRESTIś odbywają się z załączonej płyty CD-ROM. Po włoŝeniu płyty do napędu CD, automatycznie uruchamiana jest prezentacja, umoŝliwiająca przeprowadzenie instalacji wersji demonstracyjnej, jednostanowiskowej i sieciowej. Prezentacja zawiera równieŝ podstawowe informacje o firmie STREAM soft i jej produktach. 65

66 STREAM soft JeŜeli po włoŝeniu płyty, prezentacja nie zostanie uruchomiona automatycznie, naleŝy wybrać w menu Windows opcję Start/Uruchom, wpisać D:\Stream.exe, gdzie D oznacza literę przydzieloną dla napędu CD-ROM. Po wciśnięciu klawisza <OK>, uruchomiona zostaje prezentacja. Aby zainstalować dowolną wersję systemu, naleŝy wybrać, w menu głównym prezentacji, klawisz <Instalacja programów>, a następnie jedną z trzech rodzajów instalacji. 7.1 Instalacja wersji demonstracyjnej W celu zainstalowania wersji demonstracyjnej systemu, naleŝy wybrać w menu głównym prezentacji klawisz <Instalacja programów>, a następnie przycisk <Demo>. Instalacja rozpocznie się od instalacji bazy danych (patrz Instalacja bazy danych). Gdy poprawnie przeprowadzona jest instalacja bazy danych, to rozpoczyna się instalacja wersji demonstracyjnej. W kolejnych etapach, uŝytkownik pytany jest o folder docelowy, czyli katalog, w którym zostaną umieszczone wszystkie pliki systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś. Zalecane jest pozostawienie katalogu proponowanego przez instalator. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji, nastąpi próba połączenia z serwerem i załoŝenia uŝytkownikowi wersji demonstracyjnej. W przypadku powodzenia instalacja jest zakończona i moŝna rozpocząć pracę. W przypadku problemów połączenia z serwerem lub, gdy podczas uruchomienia wersji Demo zgłaszany jest błąd, naleŝy uruchomić program Demost.exe, znajdujący się w folderze, do którego został zainstalowany system. Program po uruchomieniu próbuje nawiązać łączność i załoŝyć uŝytkownika. W przypadku powodzenia automatycznie kończy pracę, w przeciwnym razie ukazuje się okno, które pozwala na nawiązanie połączenia z serwerem. Istnieją dwie podstawowe przyczyny problemów z połączeniem: 1. Serwer bazy danych nie jest uruchomiony. 2. Podstawowy uŝytkownik SYSDBA, posiada hasło inne od domyślnego. Jeśli tak jest, naleŝy podać hasło uŝytkownika SYSDBA w celu jednorazowego połączenia się z serwerem i załoŝenia uŝytkownika STRDEMO. Hasło nie zostanie zapamiętane i uŝyte będzie tylko raz w celu wykonania w/ w czynności. 7.2 Instalacja wersji jednostanowiskowej W celu zainstalowania wersji jednostanowiskowej systemu, naleŝy wybrać w menu głównym prezentacji klawisz <Instalacja programów>, a następnie klawisz <Jednostanowiskowa>. Instalacja rozpocznie się od instalacji bazy danych (patrz Instalacja bazy danych). Gdy wszystko przebiegnie poprawnie, instalator przejdzie do instalacji wersji jednostanowiskowej. W kolejnych etapach uŝytkownik pytany jest o zaakceptowanie treści umowy, informacje o uŝytkowniku oraz o folder docelowy (katalog, w którym zostaną umieszczone wszystkie pliki systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś). Zalecane jest pozostawienie katalogu proponowanego przez instalator. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji, uruchamiany jest automatycznie kreator (patrz Przygotowanie do uruchomienia systemu). Po zakończeniu działania kreatora system jest gotowy do pracy. JeŜeli 66

67 Gospodarka Magazynowa kreator nie zostanie uruchomiony automatycznie, naleŝy uruchomić program SystemSt.exe znajdujący się w folderze, do którego został zainstalowany system. 7.3 Instalacja wersji sieciowej W celu zainstalowania wersji sieciowej systemu, naleŝy wybrać w menu głównym prezentacji klawisz <Instalacja programów>, a następnie klawisz <Sieciowa>. Następnie instalator zapyta czy chcemy instalować serwer czy klienta bazy danych. Instalację serwera bazy danych przeprowadzamy na jednym z komputerów w sieci, który będzie serwerem dla innych stanowisk. Istotne jest, aby na serwer wybrać komputer o stosunkowo duŝej wydajności i najlepiej z systemem operacyjnym w wersji serwerowej. JeŜeli serwerem bazy danych będzie komputer z systemem Windows, to instalacja przebiega automatycznie (patrz Instalacja bazy danych), jeŝeli z systemem Linux, to naleŝy dokonać ręcznej instalacji serwera (patrz Instalacja bazy danych). Po zainstalowaniu serwera bazy danych, instalator automatycznie przechodzi do instalacji klienta. W przypadku, gdy serwer został zainstalowany na komputerze z systemem Windows moŝliwe jest, aby ten sam komputer pełnił funkcję stanowiska roboczego lub administracyjnego. Zalecane jest jednak stosowanie serwerów wydzielonych, na których nie pracują instalacje klienta. W przypadku instalacji stanowiska administracyjnego, po poprawnie przeprowadzonej instalacji, uruchamiany jest automatycznie kreator (rozdział Przygotowanie do uruchomienia systemu). Po zakończeniu działania kreatora system jest gotowy do pracy. JeŜeli kreator nie zostanie uruchomiony automatycznie, naleŝy uruchomić program SystemSt.exe znajdujący się w folderze, do którego został zainstalowany system. Instalacje klienta bazy danych przeprowadzamy na wszystkich stanowiskach roboczych, na których będzie uruchamiany system PCBIZNES PRO i PRESTIś. Jedno ze stanowisk powinno być stanowiskiem administracyjnym tzn., takim, na którym będą wykonywane wszystkie czynności administracyjne: archiwizacja, aktualizacje, inne. Instalację stanowisk naleŝy rozpocząć właśnie od stanowiska administracyjnego. Po wybraniu rodzaju stanowiska, uŝytkownik pytany jest o zaakceptowanie treści umowy licencyjnej, informacje o uŝytkowniku oraz folder docelowy. W przypadku instalacji stanowiska roboczego, po poprawnie przeprowadzonej instalacji, naleŝy skonfigurować połączenie z serwerem (patrz Konfiguracja stanowiska). 7.4 Instalacja serwera bazy danych Program instalacyjny rozpoczyna pracę od instalacji bazy danych. Proces instalacji jest automatyczny na komputerach z systemem Windows. JeŜeli na komputerze jest juŝ zainstalowany serwer bazy danych instalator dokona próby aktualizacji serwera. Na czas aktualizacji serwer naleŝy wyłączyć. JeŜeli instalator wykryje, Ŝe serwer nie jest wyłączony, to wyświetli instrukcję jak wyłączyć serwer. W celu przeprowadzenia bazy danych dla systemu Linux naleŝy skorzystać z pliku: D:\Install\Instalator\Interbase_linux\InterBaseSS_LI-V6.0.tar 67

68 STREAM soft (D oznacza literę przydzieloną dla napędu CD-ROM). Po rozpakowaniu archiwum, naleŝy uruchomić skrypt instalacyjny. Po zakończeniu instalacji przegrywamy plik: D:\Install\Instalator\Interbase_linux\udf_st.so do podkatalogu UDF serwera. Więcej informacji znajduje się w Części IV Moduł Administratora. 7.5 Przygotowanie do uruchomienia systemu Kreator Przygotowanie do uruchomienia systemu umoŝliwia przeprowadzenie wszystkich czynności potrzebnych do poprawnej pracy systemu: 1. Konfiguracja stanowiska sieciowego i serwera bazy danych rozpoczyna się określeniem informacji potrzebnych do połączenia się z serwerem bazy danych: rodzaj serwera, nazwę i protokół komunikacyjny (opis w podrozdziale Konfiguracja stanowiska). Następnie naleŝy podać katalog, w którym będą przechowywane pliki bazy danych. Katalog powinien znajdować się na dysku, który przeznaczono do gromadzenia danych. Nie musi być udostępniany dla innych uŝytkowników, poniewaŝ tylko serwer musi mieć do niego dostęp. Potem powinno się określić katalog współdzielony. Znajduje się on na serwerze lub na stanowisku administracyjnym i udostępniany jest wszystkim stanowiskom roboczym. W katalogu tym przechowywane są zasoby współdzielone wszystkim uŝytkownikom systemu: pliki licencji, ustawień okien oraz aktualizacji. 2. Rejestracja licencji rozpoczyna się od poinformowania uŝytkownika o podstawowych zasadach licencjonowania systemu. Następnie naleŝy wybrać metodę rejestracji licencji: Przy pomocy kodów rejestrujących z karty licencyjnej metoda przeznaczona dla uŝytkowników nie posiadających dyskietki licencyjnej. W celu rejestracji naleŝy wpisać kody znajdujące się na karcie licencyjnej w polu Kod rejestrujący kreatora i nacisnąć klawisz <Dalej>. Przy uŝyciu dyskietki licencyjnej w celu rejestracji naleŝy włoŝyć dyskietkę licencyjną do stacji dysków i wcisnąć klawisz <Dalej>, następnie w oknie Lokalizacja pliku licencji naleŝy wpisać A:\, gdzie A, to oznaczenie napędu dyskietek i wcisnąć klawisz <OK>. Po poprawnej rejestracji licencji, wyświetlone zostanie okno z aktualnym statusem licencji. 3. Ustalenie poziomu zabezpieczeń serwer Interbase, rozprowadzany jest z domyślnym uŝytkownikiem SYSDBA. UŜytkownik ten posiada prawa administratora, a w konsekwencji pełny dostęp do zasobów serwera. Hasło uŝytkownika SYSDBA jest standardowo ustawiane na masterkey. Pozostawienie takiego stanu rzeczy moŝe doprowadzić do nieautoryzowanego dostępu do danych. Podczas instalacji moŝna wybrać dwa poziomy zabezpieczeń: Niski poziom zabezpieczeń - pozostawienie aktualnego hasła administratora SYSDBA bez zmian. Odpowiedzialność za ewentualny dostęp do danych za pomocą tego hasła będzie spoczywać na uŝytkowniku. Zaawansowany poziom zabezpieczeń zmiana aktualnego hasła administratora SYSDBA. UniemoŜliwia to nieautoryzowany dostęp do danych poprzez konto 68

69 Gospodarka Magazynowa SYSDBA. Nowe hasło zostanie udostępnione uŝytkownikowi, po pisemnym kontakcie z firmą STREAM soft Dodatkowo zakładany jest uŝytkownik SYSSTR, który jest uŝywany przez system do wykonywania wszystkich operacji na bazie danych. 4. Utworzenie systemowej bazy danych bazy przechowującej informacje dla całego systemu. Jest ona tworzona automatycznie i nie wymaga ingerencji uŝytkownika. 5. Utworzenie bazy danych firmy do poprawnej pracy wymagana jest przynajmniej jedna baza danych firmy. Przechowuje ona wszystkie informacje wspólne dla całego systemu. 7.6 Konfiguracja stanowiska Konfiguracja stanowiska pozwala na ustalenie parametrów stanowiska koniecznych do nawiązania połączenia z bazą danych. Stanowisko moŝe łączyć się z lokalną lub zdalną bazą danych. W przypadku lokalnej bazy danych, wymagane jest podanie katalogu bazy danych i katalogu współdzielonego, w przypadku bazy zdalnej naleŝy dodatkowo określić nazwę serwera i protokół komunikacyjny. 1. Lokalna baza danych opcja ta występuje w przypadku pracy jednostanowiskowej. Wtedy serwer jest zainstalowany na tym samym komputerze, co system PCBIZNES. Nie jest wtedy wymagana obecność protokołów sieciowych. 2. Baza na zdalnym serwerze opcja ta występuje w przypadku pracy sieciowej. NaleŜy ją wybierać na zdalnych stanowiskach roboczych, jak i w przypadku, gdy system jest uruchamiany na serwerze (komputer będący serwerem jednocześnie słuŝy jako stanowisko robocze). 3. Serwer parametr zawiera nazwę komputera- serwera w sieci. W przypadku korzystania z protokołu TCP/ IP nazwą moŝe być adres IP. 4. Protokół - parametr określający protokół, po którym odbywa się komunikacja pomiędzy klientem a serwerem. Zalecanym protokołem jest TCP/IP, ze względu na osiąganie największej wydajności. 5. Katalog bazy danych parametr określa katalog zawierający bazę systemową i bazy wszystkich firm. Katalog ten podajemy zawsze w kontekście lokalnym dla serwera np., na stacji roboczej dysk C:\ jest zamapowany jako F:\, w pole katalog bazy danych wpisujemy C:\BazaDanych, a nie F:\BazaDanych. Katalog bazy danych na serwerze nie musi być udostępniany dla klientów w sieci, dostęp do niego posiada tylko serwer. 6. Katalog współdzielony - parametr ten określa katalog znajdujący się na serwerze lub na stanowisku administracyjnym udostępniany wszystkim stanowiskom roboczym. W nim przechowywane są zasoby współdzielone przez wszystkich uŝytkowników systemu. Przycisk <Test> słuŝy do sprawdzenia poprawności podanych parametrów. W pierwszej kolejności wykonywana jest próba odczytania pliku licencji z katalogu współdzielonego, następnie próba nawiązania połączenia z serwerem i z bazą systemową w katalogu bazy danych. 69

70 STREAM soft 8. Wgrywanie nowego pliku licencji Aby wgrać nowy plik licencji naleŝy: 1. Uruchomić Moduł Administratora: 2. Zalogować się do systemu jako Administrator (jeśli uŝytkownik nie posiada uprawnień administratora systemu, to nie będzie mógł wgrać nowego pliku licencji): 70

71 Gospodarka Magazynowa 3. Wybierać opcję Administracja Operacje na licencji: 4. Program zada pytanie: Czy zmienić warunki licencji? NaleŜy wybrać odpowiedź TAK.. 71

72 STREAM soft 5. Następnie wyświetli się okno Operacje na licencji programu. Zaznaczamy pierwszą opcję, poniewaŝ chcemy wgrać nowy plik licencji: 6. Zgrać z poczty załącznik o nazwie StSql.zip i zapisujemy go na dysku c:\ Program poprosi o wskazanie lokalizacji pliku. Za pomocą przycisku Przeglądaj wybieramy dysk c:\ lub wpisujemy c:\ (tak jak na rysunku). Następnie akceptujemy wybór przyciskiem <OK>. 7. Program poinformuje nas o poprawności przebiegu wgrania nowego pliku licencji, za pomocą komunikatu: 8. Następnie program poinformuje nas o stanie licencji: 72

73 Gospodarka Magazynowa 9. Aktualizacja systemu System PCBIZNES jest stale rozwijany wraz ze zmieniającymi się przepisami i wymaganiami uŝytkowników. Pociąga to za sobą konieczność aktualizacji systemu do nowszych wersji. Dla wygody uŝytkowników, proces aktualizacji został zautomatyzowany i moŝna go wykonać przy pomocy programu Aktualizacja. Wybiera się go z listy programów za pomocą przycisku Start. Aktualizację moŝna wykonać z dwóch źródeł: 1. Z Internetu odbywa się poprzez aktywne połączenie internetowe, pliki aktualizacji pobierane są z serwera FTP firmy STREAM soft. 2. Z CD-ROM-u aktualizacja z płyty CD-ROM przesłanej przez producenta. Płytę z aktualizacją naleŝy wcześniej zamówić w firmie STREAM soft. ŚcieŜka dostępu: Start Programy(Wszystkie programy) STREAM soft SQL Aktualizacja 73

74 STREAM soft Po wybraniu źródła aktualizacji, program pobiera informację o zmianach w systemie i wyświetla listę składników wymagających aktualizacji. Przy kaŝdym składniku widoczna jest wersja programu, którą posiadamy, nowa wersja dostępna w aktualizacji i rozmiar pliku, którego pobranie jest konieczne do aktualizacji danego składnika systemu. Przy niektórych składnikach dostępny jest przycisk <Zmiany>, który umoŝliwia wyświetlenie zmian powstałych w danym składniku systemu od obecnej wersji do najnowszej. Po określeniu składników następuje proces aktualizacji. Składa się on z trzech etapów: 1. Pobranie nowej wersji. 2. Zachowanie aktualnej wersji. 3. Zamiana na nową wersję. Podczas aktualizacji nowe składniki wgrywane są do katalogu współdzielonego. Natomiast właściwy proces aktualizacji (zmiana plików wykonywalnych w katalogu systemu) odbywa się automatycznie przy uruchomieniu systemu. W przypadku wersji sieciowej pozwala to na aktualizację tylko na stanowisku administracyjnym, a wszystkie stanowiska robocze automatycznie pobierają najnowsze składniki systemu z katalogu współdzielonego. Mechanizm ten opiera się na tym, Ŝe na stanowisku roboczym uŝytkownik nie uruchamia bezpośrednio programu właściwego (PcBiznes.exe), tylko program startowy (_PcBiznes.exe). Program startowy sprawdza czy w katalogu współdzielonym znajduje się nowsza wersja. JeŜeli tak to zachowując aktualną wersję z innym rozszerzeniem (PcBiznes.exeold), pobiera nową wersję, a cały proces zapisuje w pliku historii aktualizacji (_PcBiznes.log). Następnie uruchamia program właściwy PcBiznes.exe). W wyjątkowych sytuacjach wymagana jest aktualizacja samego programu od aktualizacji. Proces ten jest automatyczny. Program informuje o takiej konieczności, po czy dokonuje aktualizacji. Po aktualizacji konieczne jest powtórne uruchomienie programu. 10. Drukowanie dokumentów Opcja drukowania dokumentów, w module Gospodarki magazynowej, uruchamiana jest za pomocą: 1. Ikony Drukuj. 2. Klawisza funkcyjnego <F9>. 3. Menu podręcznego prawego klawisza myszki. Kliknięcie na ikonę Drukuj powoduje wyświetlenie zawartości menu. Okno jest identyczne dla dokumentów sprzedaŝy, magazynowych i zakupowych: 74

75 Gospodarka Magazynowa Drukuj dokument Opcja Drukuj dokument <Ctrl+F9> wyświetla okno standardowego wydruku dokumentów: Opcja wydruku specyfikacji numerów seryjnych widoczna jest w oknie wydruku wtedy, gdy w Konfiguracji Kartoteki magazynowe Ogólne włączymy obsługę numerów seryjnych. Podobnie opcje: Dokument opakowań oraz Aktualny stan opakowań dla odbiorcy będą widoczne po włączeniu w Konfiguracji opcji System obsługi opakowań kaucjonowanych. Przycisk: umoŝliwia uŝytkownikowi podejrzenie wydruku dokumentu. 75

76 STREAM soft zatwierdza drukowanie dokumentu. umoŝliwia przesłanie dokumentu na pocztę elektroniczną adresata. pozwala na ustawienie opcji wydruku dokumentu m.in.: rodzaju czcionki, wielkości czcionki, rodzaju drukarki, marginesów, itp. zamyka okno standardowego wydruku dokumentów. Przed wydrukowaniem, moŝemy wstępnie zobaczyć, w jaki sposób wydruk będzie rozplanowany na kartce. W tym celu na okienku drukującym naleŝy wcisnąć przycisk <Podgląd>. Na ekranie pojawi się kartka, na której będzie przybliŝony wygląd wydruku. Podgląd wydruku tekstowego umoŝliwia ocenienie proporcji wydruku w pionie i poziomie, jednak nie jest wiernym odwzorowaniem wyglądu czcionek. KaŜda drukarka drukując tekstowo wykorzystuje swój zestaw znaków. Podgląd ma, więc tylko charakter orientacyjny. Podczas oglądania wydruku moŝemy posłuŝyć się klawiszami: klawisze strzałek przesuwają stronę zgodnie z kierunkiem strzałki, jeŝeli istnieje następna strona, to strzałki przejdą na nią; klawisz <Page Up> przechodzi na poprzednią stronę; klawisz <Page Down> przechodzi na następną stronę; klawisz <Home> przechodzi na pierwszą stronę; klawisz <End> przechodzi na ostatnią stronę; klawisz - (minus) pomniejsza skalę wydruku; klawisz + (plus) zwiększa skalę wydruku. Dostępny jest takŝe pasek narzędzi po naciśnięciu opcji z menu Pasek narzędzi: MoŜna na nim dokładnie określić skalę podglądu, oraz obejrzeć fizyczne marginesy drukarki (Ŝółta obwódka). Pod przyciskiem <Opcje> kryją się ustawienia wydruku, pogrupowane w czterech zakładkach tematycznych: 1. Podstawowe standardowe ustawienia dotyczące wyboru drukarki, wydruku stron (wszystkie, wymienione), ustawienia marginesów, itp. 76

77 Gospodarka Magazynowa Margines podawany jest w mm i liczony od początku obszaru drukowania, a nie od początku kartki. Chcąc sprawdzić rozmiar marginesu drukarki moŝna podczas podglądu wydruku włączyć margines drukarki. W przypadku, gdy wydruk jest niepoprawny, gdyŝ na drukarce ustawiono inny papier, margines moŝe posłuŝyć do poprawnego ustalenia rozmiaru kartki. Określenie stron, jakie naleŝy wydrukować wszystkie czy wymienione. Strony wymieniamy po przecinku np. 1,5 - wydrukuje stronę pierwszą i piątą jeŝeli taka będzie. Podanie sekwencji 3..5 spowoduje wydrukowanie stron 3,4,5. To samo dotyczy kolumn (gdy wydruk w szerokości nie mieści się na kartce, jego prawa część zostanie przeniesiona na kolejną kartkę). Nie wpisując kolumn lub stron, program wydrukuje je wszystkie. Pytać przed kaŝdą stroną - program przed wydrukiem kaŝdej strony będzie pytał czy ją drukować i prosił o włoŝenie nowej kartki. UmoŜliwia to dwustronne drukowanie. Rodzaj wydruku moŝemy wybrać czy chcemy drukować graficznie (polecane w przypadku większości drukarek), tekstowo (zdecydowanie przyspiesza wydruk na drukarkach igłowych), do portu (wysyła dane bezpośrednio do portu w trybie tekstowym nie ma moŝliwości wydruku sieciowego), do pliku tekstowego (umoŝliwia wysłanie tekstu do pliku TXT, który następnie moŝemy oglądać w edytorze tekstu naleŝy podać katalog i nazwę na zakładce Inne ), do programu Excel (wysyłane są tylko dane zawarte w tabeli nie ma Ŝadnych dodatkowych treści umoŝliwia to ich dalszą obróbkę za pomocą tego programu. Na zakładce inne naleŝy wpisać katalog, w którym mieści się program Excel), do pliku dbf (wysyłane są dane tylko z tabeli umoŝliwia wysłanie danych do pliku DBASE). 77

78 STREAM soft UWAGA! Nie zaleca się ustawiania wydruków tekstowo na drukarkach atramentowych i laserowych. Drukarki te są zaprojektowane do wydruków graficznych. Ustawienie trybu tekstowego jest trudne i jakość wydruku jest gorsza. UWAGA! Przycisk, umieszczony obok pola Drukarka, umoŝliwia wejście na systemowe ustawienia drukarki. 2. Graficzny ustawienia dotyczące rodzaju wydruku (graficzny, tekstowy, do portu, do pliku PDF, do pliku TXT, do pliku GIF), czcionki, orientacji strony (pozioma, pionowa), rozmiarów tabelki. Wybór własnej czcionki naleŝy wtedy zaznaczyć, Ŝe chcemy uŝyć czcionki uŝytkownika i wybrać czcionkę. Zmiany czcionki mogą doprowadzić do nieczytelnych wydruków lub, przy duŝych czcionkach, do ucinania napisów. Wybór rozmiaru tabelki jeŝeli zmienimy czcionkę, tabelka pozostaje taka sama. Wydrukowany tekst będzie miał wtedy takie same proporcje w przypadku wydruku tekstowego i graficznego. JeŜeli jednak proponowana tabelka jest za mała w stosunku do wybranej czcionki naleŝy zaznaczyć opcję Rozmiar tabelki zaleŝny od czcionki. Wybór orientacji dotyczy to tylko wydruku graficznego. UmoŜliwia wydruk poziomo i pionowo. W przypadku, gdy wydruk nie mieści się na jednej stronie w pionie, to moŝna wydrukować go poziomo. 78

79 Gospodarka Magazynowa 3. Tekstowy ustawienia dotyczą rodzaju wydruku, zagęszczenia tekstu, wyglądu tabelki drukowanej na dokumencie (prosta, pojedyncza, podwójna), typu liter (polskie, nie polskie), rodzaju papieru (rozmiar papieru, szerokość, wysokość), kodów drukarki, ilości linii. Zagęszczenie moŝliwe jest wydrukowanie tekstu w dowolnym zagęszczeniu. W przypadku, gdy wydruk jest standardowo zaprojektowany, ze zbyt małymi literami, moŝemy zmienić zagęszczenie na dowolne z pięciu (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, 17 CPI, 20 CPI). Pierwsze zagęszczenie ma największe litery, piąte jest dwa razy mniejsze. Uwaga ustawienie to ma wpływ takŝe na wydruk graficzny. JeŜeli w wydruku graficznym zmienimy czcionkę, wydruk nadal będzie miał róŝne rozmiary czcionki obliczone na podstawie czcionki uŝytkownika. Chcąc, aby cały wydruk był w jednym rozmiarze naleŝy wybrać jedno z zagęszczeń. Rodzaj tabelki opcja dotyczy wyboru wyglądu tabelki. Tabelka prosta drukuje się najszybciej (na drukarkach igłowych). Ilość linii umoŝliwia wybór ilości linii na cal. Chcąc zmieścić więcej danych na jednej stronie naleŝy wybrać 8 linii na cal. Typ liter naleŝy dobrać doświadczalnie. W przypadku, gdy drukarka nie posiada Ŝadnego standardu polskich liter moŝemy wybrać opcję Bez polskich wtedy zamiast polskich znaków wstawione są litery podstawowe np. zamiast ę wstawione zostanie e. Kody drukarki opcja słuŝy do wyboru i definiowania tekstowego sterownika do drukarki. 4. Inne ustawienia dotyczą określenia katalogów i nazw plików potrzebnych do wysyłania danych do innych miejsc niŝ drukarka, formatu pliku do wysyłki mailem (TXT, GIF, PDF), znaku oddzielającego pozycje arkusza (tabulacja, średnik, przecinek, znak I), rozszerzenia pliku do arkusza (csv plik tekstowy, w którym po kaŝdym polu występuje przecinek lub inny znak przestankowy, txt plik tekstowy, ark rozszerzenie umoŝliwiające otworzenie dokumentów w arkuszu kalkulacyjnym) 79

80 STREAM soft Seryjny wydruk dokumentów Opcja Seryjny wydruk dokumentów umoŝliwia drukowanie więcej niŝ jednego dokumentu sprzedaŝowego, magazynowego lub zakupowego. 80

81 Gospodarka Magazynowa Definiując parametry wydruku seryjnego uŝytkownik moŝe ustawić: Rodzaj seryjnego wydruku dok. są trzy rodzaje seryjnego wydruku: wydruk dokumentów zaznaczonych w spisie, wydruk dokumentów z określonym zakresem numerów (Drukuj od nr do nr zaznaczenie tej opcji uaktywnia pola OD DO) oraz wydruk dokumentów niewydrukowanych. Typ dokumentu uŝytkownik określa, jakie Dokumenty mają być wydrukowane faktura VAT, faktura do WZ, do paragonu, itp. Nazwę wydruków typu: Kod dok. + Numer zew. dok. po zaznaczeniu tej opcji na dokumencie drukować się będzie jego kod i numer zewnętrzny. Ponadto na seryjnym wydruku dokumentów moŝna zaznaczyć drukowanie: Specyfikacji towaru w rozdzieleniu na magazyny moŝliwe jest drukowanie dodatkowo, tylu specyfikacji magazynowych, ile kopii dokumentu. Dla wydrukowanych dokumentów sprzedaŝy, ponowny wydruk jest moŝliwy, gdy zostało uŝytkownikowi, w module Administratora, przydzielone prawo Ponowny wydruk oryginału dokumentu sprzedaŝy. Ponadto, jeśli specyfikacja towaru w rozdzieleniu na Magazyny drukowana jest po ostatniej kopii faktury. Po wybraniu drukowania kopii specyfikacji, specyfikacje są drukowane w następującej kolejności: 1. Oryginał + kopie specyfikacji z pierwszego magazynu. 2. Oryginał + kopie specyfikacji z drugiego magazynu. 3. Oryginał + kopie specyfikacji z trzeciego magazynu, itd. Specyfikacji numerów seryjnych; Dokument opakowań; Aktualny stan opakowań dla odbiorcy. Specyfikacja wydania magazynowego Przed drukowaniem Specyfikacji wydania magazynowego naleŝy zaznaczyć dokumenty, które zostaną wydrukowane. Jeśli tego nie zrobimy system, przy próbie włączenia tej opcji drukowania, wyświetli komunikat: Opcja zaznaczania/odznaczania dokumentów dostępna jest w menu prawego klawisza myszki lub przycisków na klawiaturze: Zaznaczanie/odznaczanie <Ins>; Zaznacz wszystkie <Shift+Ins>; Odznacz wszystkie <Shift+Ctrl+Ins>; Odwróć zaznaczenie <Ctrl +Ins>. 81

82 STREAM soft Za pomocą opcji Drukuj listę dokumentów wchodzących w skład specyfikacji moŝna sterować drukowanie listy dokumentów wchodzących w skład specyfikacji w nagłówku wydruku specyfikacji. Na pierwszej stronie specyfikacji moŝna wydrukować dodatkowy tekst. Do zdefiniowania tego tekstu słuŝy opcja Opcjonalny tekst drukowany na pierwszej stronie specyfikacji. Podgląd wydruku specyfikacji wydania magazynowego: 82

83 Gospodarka Magazynowa Specyfikacja ilościowo-wartościowa w cenach zakupu Specyfikacja ilościowo wartościowa w cenach zakupu zawiera szczegółowy wykaz towarów pod względem ich ilości i wartości: Podgląd wydruku specyfikacji w module Gospodarka magazynowa: Dokumenty niewydrukowane Dokumenty niewydrukowane jest to spis wszystkich niewydrukowanych dokumentów sprzedaŝy, zakupu i magazynowych. Zestawienie takich dokumentów tworzymy w oparciu o parametry zdefiniowane w filtrze: 83

84 STREAM soft W polu Typ dokumentów znajdują się dokumenty zaleŝne od miejsca, w których jesteśmy w programie. Jeśli mamy włączone dokumenty magazynowe (Magazyn Dokumenty magazynowe), to w polu tym pojawią się wszystkie ich rodzaje. Podobnie dla sprzedaŝy i zakupu. Formularze definiowane Formularze definiowane dzięki nim uŝytkownik moŝe tworzyć własne wydruki dokumentów. SłuŜy do tego moduł Raporty i formularze. UmoŜliwia tworzenie wydruków szablonowych lub zaawansowanych, bardziej rozbudowanych przez uŝytkownika. Więcej na temat Formularzy definiowanych znajduje się z rozdziale Zestawienia. Wydruki definiowane Wydruki definiowane wydruki tworzone przez uŝytkownika programu. Osoba pracująca w programie moŝe umieścić na takim wydruku np. tylko wybrane kolumny z danymi, a nie wszystkie dane, itp. Aby zdefiniować kolumny na wydruk, naleŝy dwukrotnie przycisnąć lewy przycisk myszki, na wybranych polach, w kolejności, w jakiej pola te mają znaleźć się na wydruku. Trzeba równieŝ określić nazwę wydruku oraz opisy, które mają znaleźć się w górnej (Nagłówek) oraz w dolnej (Stopka) części wydruku. 84

85 Gospodarka Magazynowa Wydruk aktualnych stanów magazynowych Aby wydrukować aktualne stany magazynowe, naleŝy kliknąć na ikonę Drukuj <F9> znajdującą się na pasku narzędzi w oknie Stany magazynowe ( menu Magazyn Stany magazynowe) i wybrać opcję Drukuj aktualne stany magazynowe: W oknie wydruku uŝytkownik moŝe określić czy chce drukować tylko stany róŝne od 0, czy drukować dostawy i podsumowania stanów, itp. Podgląd wydruku aktualnych stanów magazynowych: 85

86 STREAM soft Część II 1. Słowniki Obsługa oprogramowania Słowniki, to opcja udostępniająca do edycji wszystkie słowniki w module Gospodarki magazynowej. Część z nich, częściej modyfikowana, dostępna jest bezpośrednio po włączeniu opcji menu głównego Słowniki. Pozostałe znajdują się w menu Słowniki dla kartotek, dla kontrahentów, dla dokumentów, systemowe. ŚcieŜka dostępu: menu Słowniki 86

87 1.1 Kontrahenci Gospodarka Magazynowa Opcja Kontrahenci znajdująca się w menu głównym Słowniki, to spis stałych kontrahentów przedsiębiorstwa. Zawiera szereg informacji, niezbędnych dla właściwego działania systemu, wystawiania dokumentów zakupu i sprzedaŝy, prowadzenia rozrachunków, księgowania na konta rozrachunkowe, generowania przelewów dla dostawców, itd. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Kontrahenci Dodaj<F3> Kontrahent Wszystkie dane dotyczące kontrahenta podzielone są na tematyczne zakładki: 1. Podstawowe, w której wprowadzamy: Numer kontrahenta - program podpowiada kolejny numer nowo zakładanego kontrahenta, numer ten moŝna zmienić do chwili zapisania danych kontrahenta. Dla zachowania porządku zalecane jest pozostawienie numerów nadanych przez program. Identyfikator - krótka nazwa identyfikująca kontrahenta, wykorzystywana do odszukania kontrahenta w spisie. 87

88 STREAM soft NIP - składa się z trzech części. Pierwsza, to identyfikator kraju, następna, to numer NIP, a ostatnia jest polem dodatkowym rozszerzającym NIP. Nazwa pełna - pełna nazwa kontrahenta. MoŜe składać się z wielu linii. NaleŜy unikać wprowadzania w jednej linii ilości znaków przekraczającej szerokość pola edycyjnego. Operator prowadzący - dla danego kontrahenta moŝna przypisać operatora prowadzącego, czyli osobę, która zajmuje się kontaktami z danym kontrahentem. Kontrahent handlowy atrybut ten pozwala pogrupować kontrahentów na takich, z którymi miało miejsce zdarzenie gospodarcze (naleŝy zaznaczyć pole Kontrahent handlowy) oraz na tych, którzy nie dokonali jeszcze Ŝadnych transakcji (potencjalnych pole to powinno być dla nich odznaczone). UWAGA! Jeśli uŝytkownik systemu chce zmienić status Kontrahent handlowy, to powinien, w module Administratora, nadać prawo, które to umoŝliwi: MoŜliwość zmiany statusu Kontrahent handlowy: ŚcieŜka dostępu: Grupa uŝytkowników Prawa do opcji PCBiznes Wspólne Słowniki Kontrahenci MoŜliwość zmiany statusu Kontrahent handlowy 2. Inne w zakładce naleŝy tu zwrócić uwagę na pola: Płatnik VAT - oznacza, Ŝe aktualny kontrahent jest płatnikiem VAT. Numer - numer działalności gospodarczej kontrahenta. 88

89 Gospodarka Magazynowa Wydane przez organ, który wydał zezwolenie na działalność gospodarczą kontrahenta. REGON - numer regon kontrahenta. Data wydania - data wydania zezwolenia na działalność gospodarczą kontrahenta. PESEL - numer PESEL kontrahenta. Waluta - domyślna waluta kontrahenta - parametr wykorzystywany przy wystawianiu dokumentów walutowych. Zerowa stawka VAT na wybrane towary - oznacza zerową stawkę VAT na wybrane towary dla tego kontrahenta. Tylko kartoteki z zaznaczoną opcja Zerowa stawka VAT dla wybranych kontrahentów. Konta bankowe - spis kont bankowych kontrahenta. UŜywając przycisków z panela sterującego (po prawej stronie spisu) moŝemy edytować dane spisu. Aktywny - jeŝeli kontrahent ma status nieaktywny, to nie pojawia się on w spisie kontrahentów wywoływanym przy wyborze kontrahenta w innych opcjach. Globalny nr lokalizacyjny dla EDI naleŝy wpisać numer lokalizacji naszego kontrahenta (dostawcy, odbiorcy). Jest on wykorzystywany podczas procesu elektronicznej wymiany dokumentów. Ilość dni na obsługę reklamacji naleŝy wpisać, w jakim czasie zostanie zrealizowana reklamacja złoŝona danego kontrahenta. 3. Grupy - spis rodzajów grup kontrahentów oraz grupy, do których naleŝy aktualny kontrahent. Spis ten ma strukturę drzewiastą. Grupa słuŝy do łączenia kontrahentów w zbiory, ułatwiając ich wyszukiwanie i filtrowanie lub umoŝliwiając tworzenie umów, promocji lub cenników. Grupy mogą być przydatne w wyciąganiu informacji do zestawień i podsumowań np. informacje o sprzedaŝy wartościowej towarów dla grupy kontrahentów. W dolnej części okna, operator systemu moŝe zdefiniować obszary logistyczne i/lub obszary handlowe. Opcje dotyczące obszarów logistycznych i handlowych, dostępne są tylko w wersji PRESTIś systemu. 4. Warunki sprzedaŝy: Rabat przysługujący dla kontrahenta rabat. MoŜna określić stały rabat dla wybranego kontrahenta. Ilość dni na termin płatności - domyślna ilość dni na termin płatności dla dokumentów kredytowych kontrahenta. Sposób naliczania odsetek - domyślny sposób naliczania odsetek dla przeterminowanych dokumentów. Przedstawiciel handlowy - przedstawiciel handlowy obsługujący kontrahenta. Cena sprzedaŝy - domyślna cena sprzedaŝy podpowiadana na kartotekach dla kontrahenta. Sposób płatności - sposób płatności podpowiadany na dokumentach dla kontrahenta. Płatnik - dla kontrahenta, który posiada innego płatnika, moŝna w tym miejscu go wskazać. Dokument - domyślny dokument dla kontrahenta podpowiadany przy wystawianiu dokumentów sprzedaŝy. 89

90 STREAM soft Formularz - domyślny formularz przy drukowaniu dokumentów sprzedaŝy dla kontrahenta. Konto bankowe na wydruk dok. - konto bankowe naszej firmy drukowane na dokumentach dla aktualnego kontrahenta. Sposób dostawy wypełnienie tego pola oznacza, Ŝe podczas edycji lub dodawania dokumentów, sposób dostawy towaru, będzie brany bezpośrednio z kontrahenta. MoŜliwa jest zmiana sposobu dostawy, bez względu na to, jaki sposób dostawy został określony przy danym kontrahencie. 5. Limity, Blokady zwracamy uwagę na pola: Dopuszczalna wartość całkowitego kredytu wybranie (zaznaczenie) pola umoŝliwia wprowadzenie dla kontrahenta limitu na wartość wszystkich wystawionych dokumentów kredytowych. Jeśli podana kwota limitu zostanie przekroczona w trakcie wystawiania dokumentu, to program poinformuje o tym wyraźnym komunikatem. Po wybraniu kontrahenta na dokument, program poinformuje równieŝ o pozostałej kwocie limitu. Zaznaczenie pola i wprowadzenie kwoty limitu równej zero, całkowicie blokuje moŝliwość wystawienia dla kontrahenta dokumentu kredytowego. Jeśli pomimo ostrzeŝeń przekroczono wartość limitu, to zapisanie dokumentu moŝliwe będzie wyłącznie przez osobę z odpowiednimi prawami. Dopuszczalna wartość dokumentu kredytowego zaznaczenie pola i podanie kwoty wprowadza ograniczenie na wartość pojedynczego dokumentu kredytowego. Zablokuj sprzedaŝ zaznaczenie pola wprowadza blokadę na wystawianie dokumentów sprzedaŝy. Dopuszczalna wartość przeterminowanego kredytu oznacza jaka moŝe być dopuszczalna wartość przeterminowanego kredytu. PowyŜej tej wartości dopuszczalnej, dla danego kontrahenta nie moŝna wystawiać dokumentów związanych z zakupem towarów. System poinformuje o tym za pomocą odpowiedniego komunikatu. Ponadto w zakładce tej moŝna równieŝ określić maksymalną ilość dni przeterminowania naleŝności, maksymalną ilość dokumentów przeterminowanych oraz zastrzec rozrachunki z kontrahentem tylko dla osób uprawnionych. 6. Odbierający, Trasy: Odbierający - umoŝliwia wprowadzenie dla kontrahenta listy osób i numerów rejestracyjnych samochodów odbierających towar i faktury. Trasy kontrahenta moŝna przydzielić do jednej lub kilku zdefiniowanych w słowniku tras. Na podstawie przydzielonych tras moŝna kontrahentów filtrować. 7. Cechy - w zakładce moŝna wprowadzać wartości wcześniej zdefiniowanych, specyficznych dla firmy wdraŝającej moduł Gospodarki magazynowej, cech kontrahentów. Przykładowymi cechami kontrahenta moŝe być: data odbycia szkolenia partnerskiego, stopień lojalności (od 1do 10), itp. Cechy definiujemy w opcji Słowniki Słowniki dla kontrahentów Cechy kontrahentów. 8. Uwagi: Uwagi pole umoŝliwiające wprowadzanie uwag dotyczących kontrahenta, OstrzeŜenie dane wprowadzone w pole ostrzeŝenia, będą wyświetlane przy pobraniu kontrahenta na dokument. 90

91 Gospodarka Magazynowa 9. Dodatkowe adresy - spis dodatkowych adresów np., gdy kontrahent posiada dwa adresy w jednej firmie: korespondencyjny i windykacyjny. 10. Osoby kontaktowe - spis oddziałów kontrahenta i osób kontaktowych u kontrahenta: Opcja Wiele oddziałów, gdy jest zaznaczona, umoŝliwia wprowadzenie do systemu oddziałów firm. Jeśli dany kontrahent ma wiele oddziałów, to nie moŝna odznaczyć (wyłączyć) tej opcji. W zakładce Osoby kontaktowe moŝna za pomocą opcji dodawania lub klawisza funkcyjnego <F3> wprowadzać dane poszczególnych oddziałów: 91

92 STREAM soft Parametr Oddział główny ustawiany jest automatycznie. Danych adresowych oddziału głównego nie moŝna edytować. Są one przepisywane automatycznie z aktualnych danych kontrahenta. W polu Typ oddziału uŝytkownik wybiera ze słownika lub z listy rozwijanej odpowiedni typ. Jeśli w słowniku nie ma wprowadzonych Ŝadnych danych, to naleŝy je zdefiniować. W tym celu naleŝy ustawić się w polu Typ oddziału, kliknąć przycisk <F6>, aby połączyć się ze słownikiem Typy oddziałów kontrahentów i tam za pomocą ikony dodawania zdefiniować potrzebne typy oddziałów: 92

93 Gospodarka Magazynowa Zaznaczenie opcji Domyślny oddział dla dostawy, umoŝliwi automatyczne uzupełnienie oddziału na zakładce Dostawa w dokumencie. Opcja dostępna jest dla danego stanowiska wtedy, gdy przydzielony jest moduł Zarządzanie kontaktami. 11. Dokumenty są to dokumenty zewnętrzne dotyczące danego kontrahenta, np. umowy, oferty, itp. Zakładka jest widoczna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Zarządzanie kontaktami i utworzona została baza dodatkowych dokumentów: W celu uporządkowania wszystkich kontrahentów, moŝna stworzyć grupy kontrahentów, przy pomocy opcji menu Słowniki Słowniki dla kontrahentów Grupy kontrahentów. Jeśli uŝytkownik współpracuje z duŝą liczbą dostawców i odbiorców, to przypisanie ich do odpowiednio stworzonych grup, pozwala uzyskać pewien porządek. Grupy kontrahentów wyświetlają się w postaci drzewa: ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki Grupy kontrahentów Grupy kontrahentów 93

94 STREAM soft Przyciski: pozwalają dodać kolejną grupę równorzędną (np. hurt, detal, partner,, dostawca) lub podrzędną (np. duŝy, mały, bazary, sklepy). UWAGA! Z poziomu okna Kontrahenci, za pomocą ikony, kombinacji klawiszy <Shift+Ctrl+F3> lub poprzez menu prawego klawisza myszki (opcja Zleć zadanie), moŝna zlecić zadanie dotyczące danego kontrahenta. Warunkiem działania tej opcji, jest konieczność przydzielenia dla danego stanowiska modułu Zarządzanie kontaktami: Zadanie wprowadzone w module Gospodarka magazynowa, od razu znajdzie się równieŝ w module Zarządzanie kontaktami, w zadaniach danego operatora. UWAGA! W oknie edycyjnym Kontrahent, moŝna zmieniać rozmiar okna. Ponadto system zapamiętuje szerokości i połoŝenie kolumn w tabelach. Główne okno ze spisem kontrahentów podzielone jest na trzy części: 1. Część zasadnicza, to ta, która zawiera spis kontrahentów w układzie tabelarycznym. 2. Drzewo grup jest to część okna, która wyświetla się po lewej stronie ekranu. Drzewo grup, aby było widoczne naleŝy włączyć w menu prawego klawisza myszki Widok Drzewo grup. Panel Drzewa Grup moŝe być podzielony na róŝne grupy ułatwiające wyświetlanie danych. Na panelu mogą być dostępne następujące opcje: Tylko grupy operatora; Tylko kontrahenci przedstawiciela handlowego; Przedstawiciele handlowi; Obszary handlowe; Obszary logistyczne; 94

95 Gospodarka Magazynowa Grupy kontrahentów zdefiniowane przez uŝytkownika w menu Słowniki Słowniki dla kontrahentów Grupy kontrahentów. 3. Szczegóły jest to ta część okna, która moŝe być widoczna u dołu ekranu lub z prawej strony. ZaleŜy, którą z opcji ustawienia wybierze uŝytkownik. Szczegóły naleŝy włączyć korzystając opcji menu prawego klawisza myszki; Widok Szczegóły z prawej(szczegóły u dołu). W firmach, w których jest bardzo duŝo kontrahentów (powyŝej )moŜna w programie włączyć mechanizm, który rozdzieli kontrahentów na głównych i pozostałych. Główni kontrahenci to tacy, z którymi firma często współpracuje (wystawia dokumenty, itp.). Aby włączyć ten mechanizm, naleŝy w menu System Konfiguracja Ustawienia Optymalizacja szybkości zaznaczyć parametr Włącz obsługę kontrahentów głównych. Po przełączeniu się na okno ze spisem kontrahentów, uŝytkownik będzie mógł zobaczyć, Ŝe na pasku ikon pojawiła się ikona PokaŜ tylko głównych. Kliknięcie na tą ikonę umoŝliwi wyświetlenie spisu głównych kontrahentów firmy. Jeśli uŝytkownik będzie chciał przenieść kontrahentów ze spisu wszystkich kontrahentów do spisu kontrahentów głównych, to w tym celu naleŝy przełączyć się na widok wszystkich kontrahentów i z menu podręcznego (prawy klawisz myszki) wybrać opcję Przerzuć do głównych <Ctrl+G>. 1.2 Zlecenia Słownik ten zawiera spis zleceń zewnętrznych lub wewnętrznych firmy. Zlecenie moŝna przypisać do wszystkich wystawianych w module dokumentów sprzedaŝy, zakupów oraz magazynowych. Dokumenty wystawione do zlecenia analizować moŝna w zestawieniach Dokumenty sprzedaŝy, Dokumenty zakupu, Dokumenty magazynowe. Nowe zlecenie wprowadzamy do słownika za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 95

96 STREAM soft ŚcieŜka dostępu: Słowniki Zlecenia W zakładce Zlecenie określamy zawartość pól: Numer kolejny numer zlecenia; Kod specjalne oznaczenie dla zlecenia; Opis charakterystyka zlecenia, wpisujemy, czego dotyczy zlecenie; Data otwarcia data rozpoczęcia realizacji zlecenia; Data zakończenia - data zakończenia realizacji zlecenia Aktywne zaznaczenie tej opcji informuje, Ŝe zlecenie moŝna jeszcze zobaczyć w innym miejscu, np. w rozrachunkach; Ukończone zaznaczenie tej opcji informuje, ze zlecenie jest ukończone. W zakładce Dane księgowe wybieramy ze słownika typ zlecenia (za pomocą przycisku lub klawisza <F6>), czyli określamy, jakie analityki będziemy ustawiać. Wszystkie dokumenty związane z tym zleceniem będą automatycznie przyjmować dane ze zlecenia. 1.3 Spis kartotek magazynowych Spis kartotek magazynowych to słownik, zawierający wszystkie kartoteki towarowe ze wszystkich załoŝonych w module magazynów. 96

97 Gospodarka Magazynowa ŚcieŜka dostępu: Słowniki Spis kartotek magazynowych Okno spisu składa się z tabelarycznej siatki danych, okna szczegółów, w które wbudowane zostały zakładki wyświetlające dodatkowe informacje o kartotece oraz z drzewa grup. Panel szczegółów oraz drzewo grup widoczne są w oknie Spis kartotek magazynowych, jeśli zostaną włączone. Aby je włączyć naleŝy skorzystać z menu prawego klawisza myszki i wybrać w nim opcję Widok. Jeśli w opcji menu głównego System Konfiguracja System uŝytkownik zaznaczy opcję Obsługa opakowań, to w Spisie kartotek magazynowych i w Stanach magazynowych widoczna będzie ikona Opakowania. Po kliknięciu na nią wyświetla się spis wszystkich opakowań. Nową kartotekę towarową zakładamy za pomocą ikony Dodaj, znajdującej się na pasku ikon aktywnego okna Spis kartotek magazynowych lub klawisza funkcyjnego <F3>. Wszystkie dane, moŝliwe do wprowadzenia, podzielone zostały na tematyczne zakładki: 1. Podstawowe: Indeks - unikalny indeks materiałowy nadawany indywidualnie dla kaŝdego materiału w magazynie. Przyjęto za pewnik, Ŝe ten sam indeks we wszystkich magazynach oznacza ten sam towar. Indeksy te są wewnętrzną symboliką w przedsiębiorstwie. Indeks moŝe (powinien) być podzielony na grupy znaków, umoŝliwiając wyróŝnienie pewnych grup materiałów (np lub LA , LA gdzie LAlampa 003-kod dostawcy 0234-numer kolejny wyrobu dostawcy). Indeks moŝe zawierać zarówno litery jak i cyfry. Jego maksymalna długość wynosi 25 znaków. W konfiguracji programu w opcji System Konfiguracji Kartoteki magazynowe Edycja moŝna ustawić własny format indeksu lub wybrać jeden z predefiniowanych przez producenta np. dwie litery i trzy cyfry LG-032. Stały format indeksu ułatwia filtrowanie i szukanie określonych grup indeksów. Podpowiedź kolejnego indeksu w danej grupie uzyskujemy po przyciśnięciu klawisza znajdującego z prawej strony pola. Po wprowadzeniu pierwszego członu indeksu np. LG i kliknięciu na przycisk <Generuj następny indeks>, program automatycznie uzupełni indeks podpowiadając kolejny np. LG-243. Dodanie indeksu do grupy np. LG z automatyczną podpowiedzią kolejnego indeksu otrzymamy 97

98 STREAM soft równieŝ po wywołaniu dopisywania <F3> stojąc kursorem na dowolnym z indeksów dopisywanej grupy LG. UWAGA! Po nadaniu indeksu towaru nie istnieje moŝliwość jego modyfikacji (poprawy) z wyjątkiem osób uprawnionych. Identyfikator krótka nazwa identyfikująca materiał, zawierająca maksymalnie 35 znaków. Nazwa ta moŝe się powtarzać i uŝywana jest wyłącznie do wyszukiwania na magazynie interesującego nas towaru. Na fakturze drukowana jest nazwa pełna towaru. Sposób tworzenia nazw skróconych powinien być dobrze przemyślany, tak by na 35 znakach precyzyjnie określić towar. Na przykład, jeśli na magazynie znajduje się duŝo towaru o tym samym przeznaczeniu, lecz o róŝnych nazwach, to warto wpisać skrócony opis przeznaczenia pozostawiając więcej miejsca na nazwę. Przykładowo: dla grupy proszków do prania, moŝna wpisać jako nazwę skróconą "PR. POLLENA 2000" i "PP. BRYZA" itp. Nazwa - pełna nazwa opisująca dokładnie materiał. MoŜe składać się z wielu linii, lecz nie więcej niŝ 360 znaków. NaleŜy unikać wprowadzania w jednej linii nazwy ilości znaków przekraczającej szerokość pola edycyjnego. KaŜda linia nazwy powinna być zakończona klawiszem <Enter>. Na fakturze standardowo drukowane są dwie pierwsze linie. Ilość drukowanych na dokumentach linii nazwy moŝna zmieniać w opcji Słowniki Definicje dokumentów, w zakładce Formularze przyciskamy ikonę Dodaj (jeśli wprowadzamy nowy dokument) lub Popraw (jeśli edytujemy dokument juŝ wprowadzony). Wyświetli się okno Formularz standardowy, w którym naleŝy wybrać zakładkę Podstawowe, a w niej pole Sposób druku nazwy: 98 Stawka VAT - % VAT obowiązujący dla zakupów i sprzedaŝy. Jednostka miary - kod jednostki miary (np. szt., kg, m itp.), maksymalnie do 5 znaków. Dane wprowadzane do tego pola mogą być pobrane ze słownika. Dodanie nowej moŝliwe jest wyłącznie w opcji Słowniki Słowniki dla kartotek Jednostki miary. Cło - pole określające stawkę procentową obowiązującego dla towaru cła. Wartość tego pola wykorzystywana jest do obliczania ceny zakupu towaru importowanego, podczas wprowadzania zakupu z importu. SWW Systematyczny Wykaz Wyrobów, klasyfikacja ta słuŝy przyporządkowaniu towarów do odpowiedniej stawki VAT. PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, klasyfikacja ta słuŝy przyporządkowaniu towarów do odpowiedniej stawki VAT. EAN - dla identyfikacji towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych, pole to powinno zawierać znajdujący się na opakowaniu kod EAN, spełniający reguły dla kodu EAN13 lub EAN8. Program umoŝliwia przydzielenie do jednej kartoteki towarowej kilku kodów EAN w postaci listy. Lista kodów EAN dla kartoteki jest bardzo przydatna w przypadku sprzedaŝy wg kodów EAN. Często występuje sytuacja, gdy nie interesuje nas kontrola ilości poszczególnych asortymentów wybranego towaru od jednego producenta,

99 Gospodarka Magazynowa np. jogurty owocowe tego samego typu o róŝnych smakach. MoŜna wtedy załoŝyć listę kodów EAN dla jogurtów o róŝnych smakach i przypisać je do jednej kartoteki kontrolującej sumę ilości wszystkich jogurtów owocowych. Pole to dostępne jest na zakładce tylko w przypadku ustawienia w Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe kody EAN pola Sposób edycji kodów EAN. Jeśli to samo pole w konfiguracji ustawimy na: Lista kodów EAN dla jednej kartoteki, to listę uzupełniamy na wyświetlonej w tym przypadku zakładce Kody EAN. Dodaj do magazynu(ów) zaznaczenie tej opcji umoŝliwi dodanie kartoteki do danego magazynu lub magazynów. Następnie naleŝy kliknąć przycisk <Zapisz>, program połączy uŝytkownika z oknem Magazyny i moŝliwe będzie wybranie jednego lub zaznaczenie kilku magazynów, w których ma się znaleźć dana kartoteka. Opcja ta jest aktywna tylko podczas wprowadzania nowej kartoteki do systemu. Gdy chcemy edytować wprowadzoną wcześniej kartotekę, to opcji tej juŝ nie widać. 2. Ceny - na tej zakładce znajdują się informacje dotyczące ceny zakupu, ceny ewidencyjnej oraz cen sprzedaŝy. W górnym segmencie zakładki program wyświetla informacje dotyczące ostatniej ceny zakupu towaru oraz ostatniej daty zakupu. W przypadku magazynu rozliczanego w cenach ewidencyjnych, dodatkowo dochodzi informacja o cenie ewidencyjnej towaru. Informacje wyświetlane w tym oknie zaleŝą od ustawień wprowadzonych w opcji Słowniki Słowniki dla kartotek Definicje cen. Opcja Definicje cen umoŝliwia zdefiniowanie ilości cen oraz parametrów określających ceny sprzedaŝy dla wszystkich towarów. Definiowanie cen sprzedaŝy powinno zostać wykonane na etapie wstępnego wdroŝenia programu. Pod tabelą zawierającą spis cen sprzedaŝy znajdują się przełączniki umoŝliwiające zmianę informacji o marŝy i narzucie: Wybranie opcji MarŜa/Narzut włącza wyświetlanie kolumn z informacją o marŝy i narzucie dla wprowadzonych cen sprzedaŝy w stosunku do ostatniej ceny zakupu towaru. MarŜa obliczana jest ze wzoru: Narzut obliczany jest ze wzoru: 100*( Cs - Cz) Cs 100*( Cs - Cz) Cz Gdzie : Cz cena zakupu, Cs cena sprzedaŝy Zmianę ceny i jej parametrów uzyskujemy poprzez przyciśnięcie przycisku Popraw lub klawisza <F5>. 99

100 STREAM soft 100 Górna, informacyjna część okna edycyjnego, pokazuje między innymi walutę edytowanej ceny oraz ostatnią cenę zakupu. Ostatnia cena zakupu moŝe słuŝyć do wyliczania cen sprzedaŝy. Jeśli w opcji Definicje cen określono, Ŝe dominująca w cenie jest wartość netto, to kursor w oknie edycyjnym ustawiony jest w polu Netto, a w polu Brutto, jeśli określono, Ŝe dominująca w cenie jest wartość brutto. Zmiana ceny moŝe nastąpić poprzez bezpośrednie, ręczne wprowadzenie jej wartości, lub obliczenie jej na podstawie marŝy lub narzutu, w odniesieniu do ostatniej ceny zakupu. W tym celu naleŝy przejść do pola MarŜa lub Narzut i wprowadzić Ŝądaną wartość procentową. Cena sprzedaŝy obliczana z marŝy: Cs = Cena sprzedaŝy obliczana z narzutu: Cs = 100 *Cz marŝa % Cz * (100 + narzut%) 100 Gdzie: Cz cena zakupu, Cs cena sprzedaŝy Pole Podstawa wyliczania słuŝy do ustalenia sposobu wprowadzania ceny sprzedaŝy. Wartość tego pola decyduje o tym, w jakim polu pojawi się kursor po wejściu w edycję cen. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub z nich rezygnujemy za pomocą <Anuluj> lub <Esc>. 3. Grupy - grupy słuŝą do łączenia wybranych towarów w zbiory ułatwiając ich wyszukiwanie i filtrowanie, mają strukturę drzewiastą. Ilość moŝliwych do zdefiniowania w systemie grup

101 Gospodarka Magazynowa nie jest ograniczona. KaŜda kartoteka moŝe zostać przypisana do wielu róŝnych grup towarowych. Grupy są przydatne przy definiowaniu umów, promocji, zestawień i podsumowań np. informacje o sprzedaŝy wartościowej towarów z wybranej grupy. JuŜ na etapie wstępnego wdroŝenia naleŝy dobrze sporządzić definicje grup towarowych, zwiększy to w znacznym stopniu moŝliwość uzyskiwania interesujących nas informacji oraz ułatwi wystawianie dokumentów. Po zainstalowaniu programu istnieją dwie grupy zdefiniowane przez producenta: Asortyment i Producent. Z powodów omówionych wcześniej, zalecane jest ich prowadzenie oraz przydzielenie do nich kartotek magazynowych. Nowe pozycje do grup moŝna wprowadzać w opcji Słowniki Słowniki dla kartotek Grupy kartotekowe lub bezpośrednio na tej zakładce po wywołaniu słownika grupy przyciskiem lub klawiszem funkcyjnym <F6>. Przydzielenie kartoteki do grupy moŝemy usunąć klikając na przycisk i wybierając z jego menu opcję Delete. 4. Opakowania w zakładce moŝna wprowadzić rodzaje opakowań obowiązujących dla danej kartoteki: Zbiorcze nie generują Ŝadnych opłat i nie trzeba się z nich rozliczać; Kaucjonowane opakowania, z których naleŝy się rozliczać za pomocą kaucji, np. butelki, transportery; Domyślne podpowiadane jako główne opakowanie dla towaru. Generuje się, gdy na kartotece wybór opakowania ustawiony jest na automatyczny. Opakowaniem domyślnym moŝe być opakowanie zbiorcze lub kaucjonowane. 5. Cechy - cechy to dodatkowe wartości określające kartotekę np. waga, objętość. Dane te mogą słuŝyć np. do określenia wagi wszystkich towarów na fakturze lub do określenia wagi wszystkich towarów danej grupy na magazynie. 6. Kody EAN zakładka ta jest widoczna wtedy, gdy w Konfiguracji systemu ustawimy dla sposobu edycji kodów EAN, parametr Lista kodów EAN dla jednej kartoteki. 7. Opisy - dla kartoteki uŝytkownik systemu, moŝe zdefiniować dowolną ilość opisów. Typy opisów zakładane są w słowniku dla kartotek. Dla kartoteki moŝna zdefiniować tylko jeden opis dla jednego typu. 8. Uwagi - uwagi i ostrzeŝenia to notatniki umoŝliwiające wprowadzenie istotnych informacji o kartotece towarowej. Uwagi moŝna przeglądać na Ŝyczenie, natomiast ostrzeŝenia wyświetlane będą automatycznie przy pobraniu towaru na dokument. 9. Zdjęcie - na tej zakładce moŝna przypisać do kartoteki obraz w formacie pliku JPG. W bazie zapisywany jest obraz w pełnej rozdzielczości i taki moŝna oglądać na zakładce Zdjęcie w spisie kartotek magazynowych. W oknie ze spisem kartotek magazynowych moŝna dodać kolumnę zdjęcie (menu prawego klawisza myszki, opcja Widok Kolumny w tabeli). Kolumna ta nie wyświetla Ŝadnej wartości (puste pole), ale umoŝliwia tworzenie raportów definiowanych opartych o dane z tabeli, zawierające zdjęcie kartotek. 10. Inne - słuŝy do ustawienia innych parametrów związanych z kartoteką. np: 101

102 STREAM soft 102 Sposób obsługi numerów seryjnych, miejsc składowania, terminów waŝności i numerów dostaw: o Nie brak moŝliwości podania numerów seryjnych, miejsc składowania i numerów dostaw na dokumentach przychodu i rozchodu, o Wymuś sposób wymuszający podanie takiej ilości numerów seryjnych, miejsc składowania i numerów dostaw na dokumencie, jak ilość przychodu lub rozchodu, o Na Ŝyczenie - sposób nie wymuszający podania takiej ilości numerów seryjnych, miejsc składowania i numerów dostaw na dokumencie, jak ilość przychodu lub rozchodu. Zerowa stawka VAT dla wybranych kontrahentów - zaznaczenie tego pola umoŝliwia sprzedaŝ towaru ze stawką 0%VAT dla kontrahenta, który posiada znacznik w polu 0%VAT dla wybranych towarów. Przykładem takiego kontrahenta moŝe być StraŜ PoŜarna, której przysługuje zerowa stawka VAT na wybrane towary. Ile dni od daty załoŝenia kartoteka jest nowością uŝytkownik określa, przez jaki okres czasu wprowadzona do systemu kartoteka będzie miała status Nowość. MoŜna ją wtedy wyróŝnić spośród innych kartotek za pomocą koloru opisane w rozdziale Konfiguracja, ustawienia Próg zmiany podstawy wyliczania cen związany jest z opcją dotyczącą podstawy zmiany cen. Cena będzie róŝna (większa lub mniejsza) o podaną, procentową wartość progu.

103 Gospodarka Magazynowa Zalecana krotność ilości (0-wyłączona) uŝytkownik systemu w ramach tej opcji określa, w jakich ilościach powinien być sprzedawany dany towar, np. szklanki moŝna sprzedawać w kartoniku po 6 sztuk. Główny dostawca w tym polu uŝytkownik systemu moŝe ustawić głównego dostawcę (takiego, od którego najczęściej zamawia daną kartotekę towarową) dla danej kartoteki. Pole to moŝna równieŝ ustawić w oknie ze spisem kartotek (menu podręczne, opcja Operacje grupowe Grupowe ustawianie danych, na zakładce Inne). Strona www w tym polu uŝytkownik systemu moŝe wpisać link do strony internetowej producenta lub dostawcy danej kartoteki. Strona zostanie wyświetlona, jeśli uŝytkownik systemu ustawi się na kartotece i z menu prawego klawisza myszki wybierze opcję PokaŜ stronę www lub Status kartoteki (zakładka Podstawowe). Aktywny kartoteki pozbawione znacznika w tym polu nie będą dostępne podczas wystawiania dokumentów. MoŜna je wtedy edytować podczas przeglądania spisu kartotek w opcjach: Magazyn Stany magazynowe i Słowniki Spis kartotek magazynowych. Blokada przychodów moŝna zablokować przychód danej kartoteki. Opcją tą posługujemy się w momencie, gdy np. mamy dany towar w nadmiarze lub, gdy nie sprzedaje się zbyt dobrze. Blokada rozchodów moŝna zablokować rozchód danej kartoteki. Powodem mogą być zrobione na towar rezerwacje lub przeznaczenie go np. na gratisy. Jednostki zastępcze jednostki zastępcze definiowane są dla podstawowej jednostki miary. Z tym parametrem jest związanych kilka opcji: o o o Przelicz wg jednostki zastępczej umoŝliwia wyliczenie ilości w jednostce podstawowej poprzez podanie ilości w wybranej jednostce zastępczej. Opcja ta jest dostępna w polu Ilość w oknie technologii i meldunków zwrotnych (moduł Zarządzanie produkcją) oraz podczas edycji pozycji dokumentu; Na okienku edycyjnym kartotek magazynowych wyświetlany jest stan na wszystkich magazynach - w jednostce zastępczej; W oknie Stany magazynowe wyświetlany jest stan magazynu w jednostce zastępczej. Aby stany magazynowe były wyświetlane w jednostce zastępczej, naleŝy w oknie definiowania jednostki zaznaczyć parametr Licz stan magazynowy. Opcja posiada własne menu z narzędziami Dodaj<F3>, Popraw<F5>, Usuń<F8>. Nową jednostkę zastępczą definiujemy za pomocą opcji dodawania: 103

104 STREAM soft Jeśli uŝytkownik zaznaczy opcję Licz stan magazynowy, to stany magazynowe zostaną przeliczone dla jednostki zastępczej. 11. Stany - w segmencie Zapas moŝna wprowadzić dane dotyczące wymaganego zapasu minimalnego oraz zapasu maksymalnego. Pola te, umoŝliwiają filtrowanie oraz wykorzystywane są podczas generowania zamówienia do dostawców. W segmencie Stany, moŝna analizować zapas towaru na wybranym magazynie oraz na pozostałych magazynach. Towary posiadają stan aktualny, wynikający z dostaw i rozchodów oraz stan dyspozycyjny, stan przewidywany, stan zablokowany i stan do rozdysponowania. Wszystkie kartoteki towarowe załoŝone na wszystkich magazynach przeglądać moŝna w opcji Słowniki Spis kartotek magazynowych. Słownik zawiera spis wszystkich kartotek załoŝonych w module Gospodarki magazynowej z informacją o aktualnym stanie na wszystkich magazynach: 104

105 Gospodarka Magazynowa Zapas min. najniŝszy poziom zapasu, którego wielkość deklaruje uŝytkownik Określany w dwóch wariantach: naliczony (określony z góry) i rzeczywisty (faktycznie występujący w magazynie); Zapas maks. najwyŝszy poziom zapasu, którego wielkość deklaruje uŝytkownik. Określany w dwóch wariantach: naliczony (określony z góry) i rzeczywisty (faktycznie występujący w magazynie); Jeśli stany naliczone są takie same jak rzeczywiste, to uŝytkownik moŝe wartości z pola naliczone przepisać do pola rzeczywiste. W tym celu, naleŝy wybrać opcję Magazyn Stany magazynowe, następnie kliknąć prawym klawiszem myszki. Na ekranie pojawi się menu, z które naleŝy wybrać opcję Operacje grupowe Grupowe ustawianie danych. W oknie, które się pojawi, naleŝy wybrać zakładkę Stany magazynowe, a następnie zaznaczyć parametr Przepisz zapasy ze stanów naliczonych. Stan aktualny stan towarów wynikający z dostaw i rozchodów; Stan dyspozycyjny stan aktualny pomniejszony o wprowadzone do programu zamówienia zewnętrzne i wewnętrzne: Stan zablokowany - stan z dokumentów niezaakceptowanych, nie moŝna go rozchodować; Stan z produkcji jest to ilość planowana do realizacji w produkcji, wynika ona ze zleceń produkcyjnych mających status: rozpoczęte, planowane, w przygotowaniu. Stan ten jest pomniejszany o ilość juŝ wyprodukowaną, czyli zmienia się w momencie, kiedy zostają zrealizowane poszczególne zlecenia produkcyjne. Stan przewidywany - jest to stan dyspozycyjny powiększony o będące w realizacji zamówienia do dostawców, zapotrzebowania wewnętrzne i stan zablokowany: 105

106 STREAM soft Stan aktualny razem z zablokowanym stan ten jest sumą stanu wynikającego z dostaw i rozchodów oraz stanu, którego nie moŝna rozchodować z określonych przyczyn; Ilość brakująca przyg. zam. odb. i wew. ilość ta wyliczana jest automatycznie, jest to ilość, dla której jeszcze nie ma przygotowanego planu realizacji; Ilość brakująca potw. zam. odb. i wew. wyliczana automatycznie, jest to ilość, która nie została jeszcze potwierdzona; Ilość potwierdzona zam. odb. i wew. - jest to ilość, która została potwierdzona, ale jeszcze nie zrealizowana. Stan do rozdysponowania róŝnica stanu aktualnego i ilości potwierdzonej z zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub kasujemy przyciskiem <Anuluj>. Jeśli przekroczony zostanie zapas minimalny lub maksymalny, to uŝytkownik przy tworzeniu Zamówienia do dostawcy moŝe uzupełnić stany minimalne lub maksymalne. Wcześniej system nie generuje Ŝadnej informacji o tym, Ŝe zapasy są poniŝej ustalonych wartości. 12. Zamienniki są to odpowiedniki danej kartoteki. W polu Rodzaj naleŝy zaznaczyć, jaki jest to zamiennik podstawowy, dodatkowy. W polu Uwagi wpisujemy dodatkowe informacje dotyczące tego zamiennika. Zaznaczenie (włączenie) opcji Dodaj zamiennik po drugiej stronie spowoduje, Ŝe jeśli braknie nam np. bawełny róŝowej, to moŝna zaproponować bawełnę białą i odwrotnie. 13. Nr katalogowe: Numer dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj umieszczonej wewnątrz zakładki lub klawisza funkcyjnego <F3>: 106

107 Gospodarka Magazynowa Do przewijania listy numerów słuŝą przyciski. 14. Intrastat wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi. Firmy dokonujące wymiany handlowej z krajami UE zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat. Dla przywozu i wywozu towarów składa się odrębne zgłoszenia Intrastat. Firmy, których wartości obrotów z krajami UE nie przekroczą progów asymilacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu Intrastat. Firmy te nie generują w programie deklaracji INTRASTAT. Opis poszczególnych pól: Nie podlega deklaracji INTRASTAT opcję tę zaznaczamy w sytuacji, kiedy nie chcemy, aby dana kartoteka była brana pod uwagę, podczas tworzenia deklaracji INTRASTAT. Kraj pochodzenia z listy rozwijanej za pomocą przycisku wybieramy kraj, z którego pochodzi, wprowadzany na stan magazynowy, towar. Kod PCN są to kody scalonej nomenklatury celnej dla towarów, potrzebne przy wypełnianiu deklaracji Intrastat. Pozycje towarowe muszą być wpisywane do deklaracji Intrastat w oparciu o 8-cyfrową scaloną nomenklaturę towarową handlu zagranicznego CN. Kody PCN wybieramy ze słownika (pod warunkiem, Ŝe zostały tam wcześniej wprowadzone) za pomocą przycisku. Tym samym przyciskiem kasujemy pomyłki. Jm PCN w polu tym naleŝy wybrać odpowiednia jednostkę miary dla kodu PCN. Przelicznik jest to przelicznik dodatkowej jednostki miary, np. sprzedajemy towar w kilogramach, a na deklaracji Intrastat musimy podać jednostkę miary tonę. Określamy wartość przelicznika, który zamieni kilogramy na tony. 107

108 STREAM soft Waga dla INTRASTAT naleŝy podać wagę towaru, która będzie wprowadzona do deklaracji Intrastat. Wypełniaj wartość statystyczną niezaleŝnie od rodzaju przekroczonego progu zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe dane statystyczne będą wypełniane bez względu na to, który próg (asymilacji lub specyficzny) dana firma przekroczyła. 15. Dokumenty w zakładce wprowadzamy dokumenty zewnętrzne dotyczące danej kartoteki. W polu Nazwa wpisujemy nazwę dokumentu. Typ dokumentu wybieramy za pomocą przycisku lub klawisza funkcyjnego <F6>. Dokument moŝe być typu: oferta, , inny. W polu Dokument wybieramy dokument z tych, które mamy zapisane w plikach w komputerze. Z menu przycisku wybieramy opcję PokaŜ (klawisz funkcyjny <F2>), która umoŝliwia zobaczenie zawartości dokumentu. Opcja Popraw <F5>, umoŝliwia poprawę juŝ istniejącego dokumentu. Do zapisania dokumentu słuŝy opcja Zapisz dokument lub klawisz funkcyjny <F7>. Wszystkie wprowadzone dane naleŝy zatwierdzić przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. UWAGA! Zakładka Dokumenty jest widoczna w oknie kartoteki magazynowej wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 1. UŜytkownik posiada system PCBIZNES RESTIś. 2. UŜytkownik ma przydzieloną licencję na moduł Zarządzanie kontaktami (CRM). 3. W module Administratora musi być załoŝona baza dodatkowych dokumentów. 4. W module Administratora musi być przyznane prawo do oglądania zakładki Dokumenty. 16. Produkcja zakładka zawiera informacje dotyczące powiązania danej kartoteki z wydziałem produkcji. Zakładka jest dostępna, gdy uŝytkownik ma wykupioną licencję na moduł Zarządzanie produkcją i przydzielone prawa do produkcji w module Administratora. Jeśli kartoteka ta jest wykorzystywana w produkcji to naleŝy zaznaczyć opcję: Wyświetlą się wtedy dodatkowe pola: Średni czas dostawy naleŝy określić, w jakim czasie dany towar zostanie dostarczony; 108

109 Gospodarka Magazynowa Polska norma norma określająca produkt, moŝe decydować o przyjęciu lub odrzuceniu dostawy; Cena rynkowa naleŝy wpisać cenę, po której dokonuje się transakcji kupna/ sprzedaŝy; Rodzaj planowania opcja ta pokazuje, ze produkcję moŝna planować na kilka sposobów: o Ręcznie polega na ręcznym wprowadzeniu planu produkcji; o Do ilości wyliczonej polega na zsumowaniu ilości zaległej z poprzedniego okresu, prognozy sprzedaŝy i zamówień; o Do zapasu min. polega na wyznaczeniu róŝnicy pomiędzy zapasem minimalnym a stanem dyspozycyjnym; o Do zapasu max. polega na wyznaczeniu róŝnicy pomiędzy zapasem maksymalnym a stanem dyspozycyjnym; o Do zapasu średniego polega na zsumowaniu zapasu maksymalnego i minimalnego, obliczeniu wartości średniej i odjęciu, od otrzymanej wartości, stanu dyspozycyjnego; o Tylko do ilości zamówionej - jest to rodzaj planowania polegający na uwzględnieniu tylko ilości z zamówień. Rodzaj realizacji surowców istnieją dwa rodzaje realizacji surowców: o Rezerwacja i zamówienie opcja ta jest związana z generowaniem planu materiałowego w module Zarządzanie produkcją. Jeśli uŝytkownik ją zaznaczy, to system będzie sprawdzał stany magazynowe dla danej kartoteki i automatycznie rezerwował ilości potrzebne do produkcji. Jeśli nie będą one wystarczające, to wtedy naleŝy je zamówić. o Tylko zamówienie opcja ta jest związana z generowaniem planu materiałowego w module Zarządzanie produkcją. Jeśli uŝytkownik ją zaznaczy, to system nie będzie sprawdzał stanów magazynowych dla danej kartoteki tylko wszystko przekaŝe do zamówienia. 17. Miejsca składowania zakładka przeznaczona jest do definiowania domyślnych miejsc składowania dla danej kartoteki. 18. Ceny konkurencji zakładka jest widoczna po wcześniejszym włączeniu w menu System Konfiguracja Ustawienie Kartoteki magazynowe Ogólne, parametru Obsługa cen konkurencji. Zakładka jest przeznaczona do odnotowywania cen innych kontrahentów (konkurentów) dla danej kartoteki. 109

110 STREAM soft 19. Towary powiązane - zakładka jest widoczna po wcześniejszym włączeniu w menu System Konfiguracja Ustawienie Kartoteki magazynowe Ogólne, parametru Obsługa towarów powiązanych. Zakładka umoŝliwia powiązanie danej kartoteki z innymi kartotekami, które moŝna sprzedawać dodatkowo, np. jeśli klient kupuje myszkę moŝna mu dodatkowo zaproponować zakup podkładki pod myszkę. UWAGA! Podczas dodawania pozycji w dokumentach sprzedaŝy, moŝliwe jest dodawanie kartotek powiązanych z daną pozycją. Po wystawieniu pozycji na dokumencie sprzedaŝy pojawia się okno z kartotekami powiązanymi, które moŝna dodać do dokumentu. 110

111 Gospodarka Magazynowa 20. Składnik komponentu zakładka ta pojawia się na kartotece wtedy, gdy w konfiguracji Dokumenty Edycja dokumentu, dla pola MoŜliwość dodawania składników pozycji z zamówień od odbiorców, ustawiono parametr Z kartoteki. Zakładka jest widoczna tylko w wersji PRESTIś programu. W zakładce, dla aktualnego składnika wyświetlane są zamienniki. Wprowadzone do spisu kartoteki moŝna poprawiać za pomocą ikony Popraw lub klawisza funkcyjnego <F5>. Kartoteki moŝna równieŝ sortować i filtrować. Gdy uŝytkownik chce oglądać kartoteki przy większej liczbie zdefiniowanych parametrów, to moŝe skorzystać z ikony Ustal filtr lub klawisza funkcyjnego <F7>: Parametry definiowane przez uŝytkownika moŝna wyświetlać w kilku liniach klikając na przyciski i/ lub. Zwiększa się w ten sposób liczba moŝliwości w poszukiwaniu dokumentów. W okienku Pole, naleŝy wybrać pole, według którego chcemy szukać. W okienku Warunek moŝemy wybrać jeden z kilku wariantów traktowania wpisanej dalej wartości. Znak = powoduje, Ŝe wpisana wartość musi być równa wartości wybranego pola w tabeli. Znak <> oznacza, Ŝe interesują nas wartości inne niŝ te, które są wpisane. Znaki <, > są oczywiste przy polach liczbowych, natomiast w przypadku wyraŝeń literowych (np. Miejscowość) znak < oznacza wcześniejszy w alfabecie. Warunek w zakresie, pozwala znaleźć przedział danych (np. wpisy w księdze od nr 130 do nr 150). Zadawanie warunków rozpatrzymy na przykładzie kontrahentów. ZałóŜmy, Ŝe interesują nas kontrahenci z Warszawy. Dodatkowo chcemy, aby ich nazwa kończyła się na litery la, lub zaczynała się na litery ka. PowyŜszy warunek chcemy zastosować do kontrahentów o numerze od 7 do 13. W tym celu w pierwszym polu wybieramy Miejscowość, następnie warunek = oraz wartość Warszawa. W polu Wartość moŝemy wpisać całą nazwę, lub zastosować znaki specjalne *,!. Znak * oznacza dowolny ciąg liter, takŝe brak ciągu. Znak! oznacza jedną dowolną literę. W polu Wartość moŝemy więc, dla skrócenia pisania, wprowadzić wartość Warsz*. Oznacza to, Ŝe program ma wyszukać wszystkich kontrahentów, dla których miejscowość zaczyna się od liter Warsz. PoniewaŜ prawdopodobnie w Polsce nie ma innego miasta niŝ Warszawa zaczynającej się od Warsz, moŝemy skrócić nazwę w ten sposób. Znak * moŝe słuŝyć np. do wybrania wszystkich kontrahentów zaczynających się od litery W W*. Wracając do naszego przykładu aby załoŝyć dodatkowo warunek na pole Nazwa, naleŝy wcisnąć klawisz i znajdujący się w lewym dolnym rogu okienka. Aby filtr był aktywny korzystamy z kombinacji klawiszy <Ctrl+F7> lub ikony. Inny sposób przeglądania dokumentów w aktywnym oknie uzyska się klikając na przycisk sortowania w pasku ikon aktywnego okna lub klawisz funkcyjny <F4>. 111

112 STREAM soft Kolumny do sortowania wybiera się poprzez kliknięcie myszką w pustych kwadracikach. WaŜna jest tu kolejność zaznaczania. Jeśli pierwszy odhaczony zostanie identyfikator, to najpierw po nim odbędzie się sortowanie. MoŜna zaznaczyć kilka kolumn równocześnie, jeśli wyłączone zostanie pole Jedna kolumna. Operacja ta uaktywnia w konsekwencji opcję Szukanie po kolumnie pierwszej lub ostatniej. MoŜliwe jest wyszukiwanie (po kolumnie sortowanej) poprzez wprowadzenie z klawiatury pierwszych liter wyrazu. Pomyłki wycofuje <Backspace>. Jeśli w programie prowadzone są umowy z kontrahentami oraz promocje, wówczas przydatna jest opcja umoŝliwiająca określenie ceny i rabatu wskazanego towaru dla wybranego kontrahenta. Sytuacja taka często występuje podczas telefonicznego informowania o cenie lub rabacie przyznanym na interesujący kontrahenta towar. Kalkulator promocji, umów i rabatów słuŝy do określania warunków sprzedaŝy (procentu bonifikaty i cen) na podstawie zadanych parametrów. Jest on dostępny z poziomu okien Promocje na towary, Umowy z kontrahentami cenniki, Stany magazynowe i Spis kartotek magazynowych za pomocą ikony z menu kontekstowego prawego klawisza myszki lub za, pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+P>. Okno kalkulatora składa się z części, w której określamy warunki wejściowe i części podającej wynik analizy. Jeśli umowa z kontrahentem posiada warunek ilości, to właściwą kalkulację uzyskamy po podaniu interesującej kontrahenta ilości towaru. 112

113 Gospodarka Magazynowa Opis poszczególnych pól aktywnego okna Kalkulator promocji, umów i rabatów: Data dzień, na który sprawdzamy rabaty i ceny. Kontrahent określa kontrahenta, dla którego przeprowadzana będzie analiza, nie podanie tego parametru powoduje, Ŝe analizowane będą tylko promocje bez określonych warunków na kontrahenta i grupy kontrahentów. Dokument parametr istotny, gdy w promocjach/umowach określono filtr dla dokumentów. Parametr bierze równieŝ udział w określaniu domyślnej ceny. Miejsce sprzedaŝy - parametr bierze udział w określaniu domyślnej ceny. Magazyn - parametr istotny, gdy w promocjach/umowach określono filtr dla magazynów. Kartoteka - określa kartotekę, dla której przeprowadzana będzie analiza, nie podanie tego parametru powoduje, Ŝe analizowane będą tylko promocje/umowy ogólne bez określonych warunków dla kartotek i grup kartotek. Cena uŝytkownik wybiera cenę ze słownika Definicje cen. Ilość parametr istotny, kiedy promocje/umowy uzaleŝnione są od ilości sprzedanej. Po podaniu wszystkich istotnych parametrów, wciskamy klawisz <Licz>, co spowoduje uruchomienie procedury analizy i wyświetlenie wyników. Analiza przebiega wg następujących zasad: W pierwszej kolejności analizowane są promocje, potem umowy/cenniki, na końcu procent bonifikaty wpisany w warunkach sprzedaŝy kontrahenta. 113

114 STREAM soft JeŜeli, w którymś z wymienionych miejsc znajdzie się wpis (procent, cena) spełniający warunki, to analiza zostaje przerwana, a wynik przyjęty za obowiązujący. JeŜeli wynikiem analizy jest procent bonifikaty, to program przechodzi do ustalenia domyślnej ceny i oblicza cenę po bonifikacie. Ustalenie domyślnej ceny polega na sprawdzeniu w pierwszej kolejności ceny określonej w warunkach sprzedaŝy kontrahenta następnie określonej w definicji dokumentu a na końcu ceny określonej w miejscu sprzedaŝy. Wyniki analizy przedstawiane są opisowo w oknie Wynik. Ofertę - cennik dla wybranego kontrahenta moŝna tworzyć poprzez wywołanie opcji z paska ikon z menu prawego klawisza myszy lub za pomocą kombinacji klawiszy, <Shift+Ctrl+P>. Cennik drukować moŝna ze wszystkich kartotek lub tylko z zaznaczonych dla określonej ilości towarów. W systemie istnieją dwa sposoby tworzenia oferty cennika: 1. Zbuduj cennik dla kontrahenta w oparciu o promocje, umowy i indywidualne warunki sprzedaŝy. 2. Zbuduj cennik dla określonej wartości bonifikaty. Po naciśnięciu przycisku <Twórz>, na ekranie monitora pojawi się okno cennika: W menu prawego klawisza myszki znajduje się opcja Zestawienia, która umoŝliwia wykonanie szybkich zestawień z poziomu okna spisu kartotek magazynowych: Dostawców kartoteki <Ctrl+D>; Stany kartoteki na wszystkich magazynach <Ctrl+K>; 114

115 Gospodarka Magazynowa Punktów dla programu lojalnościowego <Ctrl+U> - opcja umoŝliwia wykonanie zestawienia punktów programu lojalnościowego dla wybranego kontrahenta. Zestawienie moŝe być tworzone dla wszystkich lub wybranych kartotek. Parametry zestawienia uŝytkownik określa w oknie filtru, który pojawia się po włączeniu opcji: Po kliknięciu na przycisk <Generuj>, na ekranie komputera pojawi się lista punktów danego kontrahenta: Zestawienie punktów programu lojalnościowego moŝna uruchomić równieŝ za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+U>. UWAGA! Program lojalnościowy jest narzędziem zawartym module Zarządzanie kontaktami. UmoŜliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. Program lojalnościowy skierowany moŝe być do wszystkich lub wybranych klientów firmy. Zazwyczaj ma charakter długookresowy i nastawiony jest na częsty kontakt z klientem. Jego istotą jest jak najdłuŝsze zatrzymanie klienta w czasach ostrej walki konkurencyjnej. W menu prawego klawisza myszki, w oknie Spis kartotek magazynowych, znajduje się opcja, która umoŝliwia grupową edycję cen sprzedaŝy danej kartoteki. Opcję moŝna wywołać równieŝ za pomocą kombinacji klawiszy <Shift+F5>. Zadaniem tej opcji jest usprawnienie wprowadzania zmian duŝej ilości cen na kartotece. Opcja umoŝliwiająca grupową edycję cen sprzedaŝy dostępna jest równieŝ w oknie Stany magazynowe (menu Magazyn Stany magazynowe). Z poziomu okna Spis kartotek magazynowych operator systemu moŝe zmienić ceny sprzedaŝy takŝe dla wybranej kartoteki. Aby zmienić cenę na kartotece, naleŝy ustawić się kursorem myszki na kartotece i z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Edytuj ceny sprzedaŝy <Shift+Ctrl+F5>. W oknie, które się pojawi, uŝytkownik systemu będzie mógł wprowadzić. 115

116 STREAM soft nową cenę. Dla porównania widoczna będzie równieŝ poprzednia cena. Opcja Edytuj ceny sprzedaŝy, umoŝliwia szybką zmianę ceny, bez konieczności edytowania danych kartoteki. W oknie edycyjnym kartoteki moŝliwa jest zmiana rozmiaru okna oraz zapamiętywane są szerokości i połoŝenie kolumn w tabelach. W oknie Spis kartotek magazynowych system moŝe zasygnalizować uŝytkownikowi przekroczenie zapasów. Aby moŝliwe było zobaczenie przekroczenia zapasów dla poszczególnych kartotek, naleŝy do spisu kolumn dodać kolumnę Przekrocz.zapasSUMA. W tym celu, naleŝy skorzystać z opcji prawego klawisza myszki Widok Kolumny w tabeli. Kolumna Przekrocz. zapassuma moŝe przyjąć następujące wartości: 1. Gdy stan magazynowy jest mniejszy od zapasu minimalnego, to przyjmuje wartość -1 (na oknie Spis kartotek magazynowych, wyświetlana jest ikona ). 2. Gdy stan magazynowy znajduje się w przedziale pomiędzy zapasem minimalnym i maksymalnym, to przyjmuje wartość 0 (brak ikony). 3. Gdy stan magazynowy jest większy od zapasu maksymalnego, to przyjmuje wartość 1(na oknie Spisu kartotek magazynowych wyświetlana jest ikona ). 1.4 Spis usług Słownik zawiera wszystkie załoŝone w module usługi. Spis usług moŝna wywołać podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝy. Sposób edycji jest zbliŝony do edycji kartotek magazynowych. Zakładanie kartoteki dla usługi przebiega identyczne jak kartoteki magazynowej. Dla kartoteki usługa, uŝytkownik definiuje mniej zakładek, niŝ dla kartotek magazynowych 1.5 Spis kompletów W module Gospodarki magazynowej ewidencjonuje się towary proste oraz komplety. Komplety składane są z elementów (składników) znajdujących się w magazynie. Spis kompletów znajduje się on w opcji Słowniki, pod warunkiem, Ŝe w Konfiguracji systemu włączymy funkcję Obsługa kompletów (menu System Konfiguracja Ustawienia System). Chcąc sprzedać komplet naleŝy najpierw dodać składniki kompletu na dokument WZ. Następnie wystawić fakturę do WZ. Przed wystawieniem WZ naleŝy dodać komplet. SłuŜy do tego opcja prawego klawisza myszki Dodaj komplet <Ctrl+F3>. Istnieją dwie metody liczenia kompletów: 1. Metoda 1 gdy w Konfiguracja Dokumenty Edycja dokumentów wyłączona jest opcja Komplet podliczać zawsze jako suma podpozycji; 2. Metoda 2 gdy w Konfiguracja Dokumenty Edycja dokumentów włączona jest opcja Komplet podliczać zawsze jako suma podpozycji; 116

117 Dane do przykładu liczenia kompletów: Ilość Cena netto Wartość netto Gospodarka Magazynowa Wartość kartotekowa WZ Komplet 33,33 75, ,75 - Pozycja 1 WZ 7,34 194, ,00 40,66 Pozycja 2 WZ 8,36 130, ,75 31,18 Sposób liczenia kompletów Metodą 1: 1. Wartość netto kompletu (2517,75) rozdzielana jest proporcjonalnie według wartości kartotekowej. 2. Ostatnia podpozycja kompletu liczona jest inaczej niŝ wcześniejsze podpozycje obliczana jest pozostała wartość netto: 2517, ,00 = 1092,75 UWAGA! W podsumowaniu ilość * cena netto moŝe nie być równa wartości netto z tytułu zaokrągleń. W widoku okna dane pozycji pojawia się wartość 1424,99, która obrazuje powyŝsze słowa: Sposób liczenia kompletów Metodą 2: 1. Wartość netto kompletu rozdzielana jest proporcjonalnie jako suma wartości netto podpozycji. 2. Metoda ta umoŝliwia dodawanie usług jako podpozycji kompletu. Na dokumencie widoczna jest wartość usług. 3. Dodana usługa podwyŝsza wartość kompletu. UWAGA! 1. Ilość kompletów naleŝy ustalić, gdy jeszcze nie ma podpozycji. 2. MoŜna edytować tylko podpozycje. 117

118 STREAM soft 1.6 Spis innych kartotek (koszty) Na inne pozycje dokumentu składa się wszystko to, co nie jest towarem handlowym, a jest wyszczególnione na fakturze: koszty transportu, środki trwałe, usługi finansowe. Okno kartoteki jest identyczne jak w spisie usług i kompletów. Taka sama liczba zakładek i analogiczny sposób ich wypełniania. Na pasku ikon aktywnego okna Spis innych pozycji dokumentów znajduje się pięć ikon: Wszystkie kosztowe ikona wyświetla spis wszystkich pozycji kosztowych wprowadzonych z poziomu modułu Gospodarki magazynowej i modułu Finanse i księgowość; Podlegające VAT środki trwałe - ikona trwałych podlegających VAT; wyświetla spis wszystkich środków Inne podlegające VAT - ikona wyświetla spis innych rzeczy, które nie są środkiem trwałym, a podlegają VAT; Koszty w księgowości jest to spis wszystkich kosztów występujących w księgowości. Spis wyświetlany jest za pomocą ikony ; Zaimportowane (paczki) ikona paczek dokumentów. wyświetla spis wszystkich zaimportowanych KGO ikona wyświetla spis wszystkich pozycji KGO. 1.7 Miejsca składowania System umoŝliwia uŝytkownikowi zakładanie miejsc składowania. Opcja Miejsca składowania widoczna będzie w Słownikach, pod warunkiem, Ŝe w opcji System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Ogólne zaznaczymy Obsługę miejsc składowania i wybierzemy jeden ze sposobów obsługi: Na Ŝyczenie lub Wymuszona. KaŜdemu miejscu składowania nadajemy kod, po którym będzie ono identyfikowane oraz nazwę. Opcja Miejsca składowania będzie widoczna w zakładce Dostawa w oknie Dane pozycji dokumentu podczas wystawiania dokumentów zakupu. 1.8 Definicje dokumentów Program Gospodarka magazynowa umoŝliwia modyfikację istniejących oraz definiowanie własnych dokumentów związanych z obrotem towarowym, ustalanie ich numeracji oraz wyglądu na wydruku. Opcja ta znajduje się w menu głównym Słowniki: 118

119 Gospodarka Magazynowa ŚcieŜka dostępu: Słowniki Definicje dokumentów Dokumenty zostały podzielone na grupy, dla których moŝemy ustalić format numeracji. Grupy składają się z rodzajów dokumentów (np. faktura VAT, Rozchód wewnętrzny). Rodzaje dokumentów zawierają dokumenty o określonych wspólnych właściwościach np. paragon nie wymaga podania płatnika dokumentu, dokument MM zawiera informację o magazynie wydania i magazynie przyjęcia itp. Edytując poszczególne grupy dokumentów moŝna zauwaŝyć drobne róŝnice występujące między nimi. Takie grupy dokumentów jak : SprzedaŜ towarów handlowych, Zamówienia do dostawców, Zapotrzebowanie wewnętrzne, Zamówienia od odbiorców, Zamówienia wewnętrzne, 119

120 STREAM soft Zapytania ofertowe do dostawców, mają wbudowane dwie zakładki w oknie edycyjnym: W zakładce Format numeracji określamy: 1. Numerację roczną dokumentów w formacie; 2. Kolejność składników numeracji do składników numeracji naleŝą: NrDok - numer dokumentu; WyrNr kod na wydruk dokumentu; Miejsce - miejsce wystawienia dokumentu (miejsce sprzedaŝy lub zakupu); RRRR - rok wystawienia dokumentu; 3. Opcjonalne składniki numeracji: Miesiąc wybranie tej opcji spowoduje, Ŝe na wydruku umieszczony będzie miesiąc. Jeśli z listy rozwijanej wybierzemy opcję Uwzględniać to numeracja na dokumentach będzie miała taka postać: 1/ 01/ 06, 1/ 02/ 06, 1/ 03/ 06. Wybranie opcji Tylko na wydruk, powoduje, ze numeracja jest ciągła, nie zaczyna się od pierwszego dnia kaŝdego miesiąca. 120

121 Gospodarka Magazynowa Kod na wydruk dok. - ustawiany jest dla dokumentów, które mają róŝnić się numeracją od pozostałych dokumentów w danej grupie. Przedstawiciel handlowy wybieramy przedstawiciela, jeśli chcemy, aby znalazł się na wydruku. Operator zaznaczamy operatora, kiedy chcemy, aby znalazł się na wydruku. Opcjonalne składniki numeracji mogą być ustawiane jako: a) Brak nie pojawiają się w numerze i nie mają wpływu na numerację; b) Tylko na wydruk pojawiają się na wydruku, dodatkowo drukowany jest numer miesiąca ; c) Uwzględniać pojawiają się na wydruku i generują oddzielną numerację dla dokumentów róŝniących się tą opcją; Przycisk umoŝliwia wybranie znaku rozdzielającego na dokumentach. Znak, rozdziela np. numer dokumentu. MoŜna wybrać jeden z kilku znaków rozdzielających: 1/03/06, 1\03\06 lub Znak wybieramy z listy rozwijanej pola Wybierz znak w oknie Zmień znak rozdzielający. Wybór zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. Pomiędzy poszczególnymi składnikami dokumentu przemieszczamy się za pomocą przycisków mających postać czerwonych strzałek. 4. Rok w wybranym formacie rok moŝna ustawić w formacie dwu lub czterocyfrowym. W zakładce Opcje znajdują się dodatkowe informacje dotyczące danej grupy dokumentów. Dla dokumentów z grupy Zamówienia do dostawców i Zapotrzebowanie wewnętrzne są to informacje dotyczące czasu obowiązywania zamówienia oraz ile miesięcy wstecz analizować dane w oparciu, o które powstanie zamówienie: Ile dni obowiązywania zamówienia 0 oznacza zamówienie bezterminowe; 121

122 STREAM soft Ile miesięcy wstecz analizować przy tworzeniu zamówienia opcja tylko dla zamówień do dostawców. Dla dokumentów z grupy Zamówienia od odbiorców, Zamówienia wewnętrzne i Zapytanie ofertowe do dostawców, w zakładce Opcje podaje się tylko informację dotyczącą czasu obowiązywania zamówienia (Ile dni obowiązywania zamówienia). W grupie SprzedaŜ towarów handlowych na zakładce Opcje ustawia się dwa parametry: 1. Rodzaj daty sprzedaŝy dokument moŝe mieć nadaną datę w postaci dd/mm/rr, mm/rr lub datę okresową od do. 2. Szybki dokument z listy rozwijanej uŝytkownik moŝe wybrać sobie typ dokumentu: paragon, faktura, WZ, który w systemie będzie domyślnie podpowiadany przy wystawianiu dokumentów sprzedaŝowych. Dodatkowej zakładki Opcje, nie posiadają dokumenty z grupy: zakup towarów handlowych; magazynowe; oferty dla odbiorców; transakcje pozostałe podatku naleŝnego; Edytując <F5> (lub dodając za pomocą ikony Dodaj lub klawisza <F3>) pojedynczy dokument, np. z grupy dokumentów Zakup towarów handlowych, wyświetli się okno: Zarówno w oknie edycji jak i w oknie dodawania nowego dokumentu wbudowane zostały zakładki. Dla róŝnych grup dokumentów liczba tych zakładek moŝe być róŝna: cztery, pięć, sześć. Zakładki: 122

123 Gospodarka Magazynowa 1. Podstawowe zawiera podstawowe informacje dotyczące dokumentu: Opis opis dokumentu widoczny przy wyborze dokumentu; Kod unikalny kod dokumentu; Kod na wydruk dokumentu dwa kody umoŝliwiające oddzielną numerację dla róŝnych dokumentów; Grupa księgowa wybieramy z listy, za pomocą przycisku w której będzie umieszczony dokument;, grupę księgową, Pobrać cenę ze słownika Definicje cen za pomocą przycisku lub klawisza <F6> pobieramy cenę dla danego dokumentu; Nr w wyborze dokumentów na pozycji podajemy numer pozycji dokumentu wśród innych dokumentów; 0 dokument dostępny tylko ze spisu; Dokument z dodatkową walutą opcję tę zaznaczamy, gdy dokument ma dodatkową walutę; Aktywny opcja ta oznacza, Ŝe dokument będzie się pojawiał przy wyborze dokumentów. 2. Dodatkowe określamy dodatkowe warunki dla dokumentu: 123

124 STREAM soft Sposób płatności ze spisu zdefiniowanego poprzez opcję Słowniki wybieramy określony rodzaj płatności za pomocą przycisku ; Sposób obliczania bonifikaty z listy rozwijanej pola wybieramy podstawę obliczania bonifikaty: od ceny, od wartości (procentowo), od wartości (wartościowo); Ewidencja VAT wybór podpowiadanej ewidencji VAT; Sposób obliczania VAT określamy sposób obliczania VAT: od netto, od brutto wzorem. Dla dokumentów fiskalizowanych VAT liczony jest od brutto, a dla dokumentów zakupu od netto. Sposób podsumowania VAT od wartości z podsumowania lub jako suma z pozycji; Grupa rozrachunków określamy właściwą grupę rozrachunków dla danego dokumentu; Dokument rozliczenia opakowania (dla dokumentów sprzedaŝy, zakupu i magazynowych) podczas automatycznego wystawiania dokumentu opakowań, będzie wystawiany dokument określony w tym polu. Jeśli nie określono dokumentu opakowań, to będzie wystawiany dokument domyślny. Automatyczne powiązanie ze zdarzeniem CRM dokumenty z zamówień do dostawców moŝna łączyć na dwa sposoby: po płatniku i odbiorcy lub tylko po płatniku. MoŜna równieŝ ustawić parametr tak, aby nie łączył dokumentów. Sposób sortowania pozycji aby moŝliwe było określenie sposobu sortowania pozycji, naleŝy najpierw zaznaczyć parametr Wymuś sortowanie pozycji. Zdaniem opcji Sposób sortowania pozycji, jest umoŝliwienie uŝytkownikowi określenia (na wybranym dokumencie) innego sposobu sortowania niŝ podano w konfiguracji. Opcja ta jest dostępna tylko dla dokumentów sprzedaŝy i magazynowych dotyczących rozchodu. W innych grupach dokumentów w zakładce Dodatkowe mogą wystąpić jeszcze inne opcje do określenia, np. Sposoby naliczania odsetek, SprzedaŜ w cenie zakupu, Sposób łączenia dokumentów z zamówień, itp. UWAGA! Dla dokumentów sprzedaŝy i dokumentów WZ, w zakładce Dodatkowe, uŝytkownik systemu moŝe ustawić wartość parametru Sposób łączenia dokumentów z zamówień na opcję Po płatniku, odbiorcy i dostawie. UmoŜliwi to łączenie kilku zamówień do jednej faktury, pod warunkiem, Ŝe zgodny jest płatnik, odbiorca i kontrahent, do którego dostarczamy towar. 3. Rodzaje kartotek umoŝliwia zablokowanie wystawiania dokumentu dla wybranych rodzajów kartotek. W poniŝszym oknie naleŝy zaznaczyć, dla których rodzajów kartotek zostanie zablokowane wystawianie dokumentów: 124

125 Gospodarka Magazynowa 4. Formularze w zakładce tej definiowany jest rodzaj formularza wydruku dla danego dokumentu. Przycisk <Ustaw jako domyślny> (w zakładce Standardowe) umoŝliwia uŝytkownikowi wybranie, ze spisu, jednego formularza, który zawsze drukuje się jako domyślny. W ten sposób nie trzeba za kaŝdym razem ustawiać formularza wydruku. Dokument, który aktualnie jest wybrany jako domyślny do druku, widoczny jest w polu Formularz domyślny. Jeśli uŝytkownik przełączy się na zakładkę Definiowane, to moŝe zaznaczyć kilka formularzy, które będą się domyślnie drukowały. Formularze w zakładce Definiowane tworzy się przy pomocy modułu Raporty i Formularze. UŜytkownik moŝe od razu po wystawieniu wydrukować formularz. W tym celu naleŝy zaznaczyć opcję Drukuj automatycznie po wystawieniu. 125

126 STREAM soft Nowy formularz do spisu dodajemy za pomocą ikony Dodaj <F3> umieszczonej wewnątrz zakładki. Wyświetli się okno zawierające siedem zakładek, w których naleŝy zdefiniować odpowiednie parametry dla formularza wydruku: W zakładce Podstawowe podajemy nazwę formularza, sposób wydruku nazwy, ilość pozycji na wydruku, sposób dzielenia długości nazwy. Aby formularz był widoczny w systemie, to naleŝy dodatkowo zaznaczyć opcję Formularz aktywny. Zakładka Opcje umoŝliwiają uŝytkownikowi ustawienie wydruku na papierze firmowym, drukowania podsumowania pozycji, danych kontrahenta obok danych firmy, drukowania daty wystawienia dokumentu przy podpisie odbierającego i wiele innych: 126

127 Gospodarka Magazynowa W trzeciej zakładce Kolumny tworzymy listę kolumn, które znajdą się na formularzu wydruku, opis kolumn, szerokość kaŝdej kolumny. 127

128 STREAM soft DołoŜenie nowej kolumny do spisu umoŝliwia ikona Dodaj umieszczona wewnątrz zakładki lub klawisz funkcyjny <F3>: W zakładce Podpisy wprowadzamy spis dotyczący sposobu definiowania podpisów i pieczęci na formularzu wydruku. Nowe dane dodajemy za pomocą ikony umieszczonej wewnątrz zakładki lub klawisza <F3>: W zakładce Stopka określamy parametry stopki formularza wydruku: 128

129 Gospodarka Magazynowa Na formularzu wydruku moŝe znaleźć się równieŝ logo firmy oraz wartości cech dokumentu. Parametry dla tych opcji określamy w zakładkach Logo i Cechy. Wszystkie dane wprowadzone w poszczególnych podzakładkach zakładki Formularze zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. 5. Logo określamy ze spisu, które logo ma być drukowane na dokumencie. 6. Cechy wybieramy cechy dotyczące danych dokumentów lub pozycji dokumentów: 129

130 STREAM soft Zaznaczając opcję Wg listy, uaktywnia się ikona Dodaj, która pozwala na wybranie cech z listy zdefiniowanej w Słownikach dla dokumentów. Domyślnym ustawieniem, dla nowo zakładanych definicji dokumentów, jest dodawania cech do pozycji i nagłówka - tylko z określonej listy. Rozwiązanie to zostało wprowadzone w celu optymalizacji miejsca zajmowanego przez bazę danych. Wszystkie zdefiniowane w systemie dokumenty moŝna kopiować. SłuŜy do tego ikona lub kombinacja klawisza <Shift+F3>. Opcja ta ma zadanie usprawnić pracę uŝytkownika z systemem. Tworzy się za jej pomocą identyczny dokument, w którym dokonuje się tylko poprawek pod uŝytkownika. Dzięki tej funkcji nie trzeba wprowadzać całego dokumentu od początku. Skopiowanemu dokumentowi naleŝy nadać inny kod niŝ posiada pierwotny dokument, w oparciu, o który powstała kopia, np. kod dokumentu pierwotnego to FVAT, a dla dokumentu, który powstał w oparciu o niego moŝna nadać kod FVAT Promocja. Klikając na ikonę Kopiuj wyświetli się okno, w którym podajemy nowy kod dla tworzonego dokumentu: 130

131 Gospodarka Magazynowa Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Następnie system przechodzi do okna edycyjnego danego dokumentu, w które wprowadzamy zmiany. Dokument stworzony za pomocą tej opcji widoczny będzie w spisie dokumentów magazynowych, zakupowych lub sprzedaŝowych w zaleŝności od grupy dokumentów, w jakiej został utworzony. 1.9 Słowniki dla kartotek Słowniki dla kartotek jest to zbiór słowników charakterystycznych dla kartotek magazynowych. Stanowią one grupę słowników, w których zdefiniowane są informacje ułatwiające wprowadzanie nowych i modyfikowanie istniejących kartotek. ŚcieŜka dostępu: menu Słowniki Słowniki dla kartotek 131

132 STREAM soft Magazyny Opcja zawiera spis wszystkich magazynów załoŝonych w systemie Gospodarki magazynowej. Aby dodać nowy magazyn do spisu klikamy na ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3>: W okno Magazyn wbudowane zostały cztery zakładki: Podstawowe, Powiązania, Przerzuty i Miejsce. W kaŝdej z nich naleŝy zdefiniować odpowiednie informacje dotyczące zakładanego magazynu: 1. W zakładce Podstawowe: Numer numer magazynu w module, Kod na wydruk dok. kod w numerze dokumentów drukowany na dokumentach magazynowych, Nazwa nazwa magazynu w module, Data otwarcia data rozpoczęcia komputerowego prowadzenia oraz wprowadzenia ilościowo-wartościowego bilansu otwarcia, Data likwidacji data zakończenia prowadzenia magazynu w module, Rozliczanie magazynu określamy sposób rozliczania towarów w magazynie. Rozliczać moŝemy w cenach zakupu, w cenach ewidencyjnych lub w cenach zakupu i sprzedaŝy. UŜywaj tylko tej ceny (sprzedaŝ detaliczna) - Magazyn surowców dla produktów magazyn wykorzystywany przy tworzeniu zestawienia niedoboru surowców przy realizacji zamówień na produkty w module Produkt. Magazyn podlega księgowaniu znacznik informujący, czy dokumenty wprowadzone w tym magazynie wysyłane są do modułu księgi handlowej, Magazyn aktywny zaznaczenie tej opcji pokazuje, Ŝe magazyn jest widoczny w spisie magazynów zdefiniowanym w systemie. 132

133 Gospodarka Magazynowa Magazyn zewnętrzny magazyn nie podlega księgowaniu, wykorzystywany podczas przerzutów międzymagazynowych jednostronnych, generuje dokumenty nie powodujące zmiany w stanach magazynowych. Drukarka w polu tym uŝytkownik definiuje drukarkę (dedykowaną dla magazynu), za pomocą której będą drukowane dokumenty magazynowe. Przed wydrukiem dokumentu magazynowego, operator systemu powinien zaznaczyć opcję Drukowanie na drukarkach dedykowanych dla magazynów. Magazyn materiałów pozwalać zmieniać ewidencje VAT 7 włączenie tej opcji, spowoduje, Ŝe module Finanse i Księgowość podczas edycji pozycji na dokumencie zakupu, moŝliwa będzie ewidencja VAT 7 danej pozycji, pod warunkiem, Ŝe jest ona towarem. 2. Zakładka Powiązania umoŝliwia powiązanie magazynu z kilkoma miejscami sprzedaŝy i zakupu. W danych magazynu, moŝna wskazać na miejsce zakupu Główne miejsce zakupu i sprzedaŝy Główne miejsce sprzedaŝy. Wskazanie to, wykorzystywane jest w systemie w miejscach, gdzie wymagane jest: Ustalenie wartości kolumn MarŜa, Narzut, Zysk w dostawach kartotek; Ustalenie miejsca sprzedaŝy i zakupu, w przypadku księgowania dokumentów magazynowych na konta z miejscem sprzedaŝy; Podczas importu/eksportu paczek księgowych; Ustalanie ceny sprzedaŝy dla dokumentów WZ. 3. Zakładka Przerzuty określamy w niej warunki przerzutów międzymagazynowych. 133

134 STREAM soft Do magazynu naleŝy podać magazyn, do którego zostanie przerzucona kartoteka; Wysyłać cenę ze słownika Definicje cen za pomocą przycisku wybieramy cenę przy wysyłaniu kartoteki do innego magazynu; Otrzymaną cenę wpisać do ze słownika Definicje cen za pomocą przycisku wybieramy cenę przy przyjmowaniu kartoteki na innego magazynu; Zmienić ostatnią cenę zakupu zaznaczenie tej opcji zmienia cenę zakupu towaru; PokaŜ okno zmian cen sprzedaŝy włączenie tego parametru spowoduje pokazywanie okna zmian cen sprzedaŝy podczas dodawania pozycji dokumentu przerzutu bez względu na to czy została zmieniona podstawa wyliczania cen sprzedaŝy czy teŝ nie. Sposób uaktualniania kartotek kartoteki przy przerzutach uaktualnia się na dwa sposoby: poprzez dopisanie nowych lub dopisanie nowych zmianę istniejących. W oknie głównym zakładki Przerzuty, uŝytkownik systemu moŝe zaznaczyć parametr Zmiana ceny zakupu przy przyjęciach ze wszystkich magazynów. Po zaznaczeniu tego parametru zmiana ceny zakupu będzie dotyczyć wszystkich przerzutów międzymagazynowych na dany magazyn. 4. W zakładce Miejsce podajemy Miejsce wystawienia dokumentu oraz dane firmy takie jak na pieczątce. Nowe pozycje dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj (umieszczonej wewnątrz zakładki) lub klawisza funkcyjnego <F3>. Na ekranie pojawi się okno Miejsce, do którego naleŝy wprowadzić niezbędne informacje. Wszystkie wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. Magazyny konsygnacyjne Magazyny konsygnacyjne słuŝą do przechowywania surowców lub podzespołów, które gwarantują zachowanie ciągłości produkcji i sprzedaŝy. Magazyny konsygnacyjne umoŝliwiają przechowywanie towarów innego kontrahenta oraz obrót tymi towarami. W celu poprawnego działania tej funkcjonalności w module Gospodarka magazynowa naleŝy: W oknie definiowania magazynu wypełnić pole Mag. konsygnacyjny kontrahenta poprzez wskazanie kontrahenta, do którego naleŝy taki magazyn konsygnacyjny. 134

135 Gospodarka Magazynowa W definicji dokumentu WZ na zakładce Dodatkowe, naleŝy wybrać w polu Dok. PZ dla mag. konsygnacyjnych odpowiedni dokument PZ, który będzie automatycznie generowany z WZ. Zalecane jest ustawienie równieŝ opcji SprzedaŜ w cenie zakupu na Wymuś, w celu zgodności wartościowej z PZ. Wystawić dokument WZ na danym magazynie konsygnacyjnym. Program zapyta się, na jakim magazynie tworzyć dokument PZ. Jest to podobne do realizacji przerzutu MM, gdzie zamiast MM- wystawia się WZ, a zamiast MM+ wystawia się PZ. 135

136 STREAM soft Podczas edycji dokumentu WZ, w menu prawego klawisza myszki (menu podręczne) znajduje się opcja o nazwie Opcje dla magazynu konsygnacyjnego. Opcja ta posiada własne podmenu, w którym dostępne są następujące funkcjonalności: o Wystaw pozycje wg stanu aktualnego - umoŝliwia wyliczenie stanu na dany dzień i wygenerowanie pozycji WZ z tych stanów. Pozycje są generowane osobno dla kaŝdej dostawy. Po takiej operacji stany magazynowe powinny być wyzerowane. o Popraw pozycje wg ilości rozchodowanej na PZ - tę opcję, naleŝy uruchomić po dokonanej sprzedaŝy w danym okresie. Opcja ta spowoduje Ŝe dokument WZ (a tym samym i PZ) będzie wystawiony na takie pozycje i taką ilość na jaką dokonana była sprzedaŝ z dostaw danego PZ. Nie moŝna wystawić faktury do PZ, która pochodzi od magazynu konsygnacyjnego i na której ilość jest inna niŝ ilość rozchodowana z takiej PZ. W dokumentach magazynowych moŝna wyświetlać kolumnę PZ nie kor. rozch.(menu podręczne, opcja Widok Kolumny w tabeli), która wskazuje czy WZ wymaga skorygowania ilości rozchodowanej wg PZ czy nie. Jeśli wymaga, to naleŝy uruchomić opcję Popraw pozycje wg ilości rozchodowanej na PZ Jednostki miary W module Gospodarka magazynowa moŝna zdefiniować słownik jednostek miar: Nową jednostkę miary wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. Określamy kod jednostki, nazwę i ilość miejsc po przecinku dla kas fiskalnych i produkcji. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. 136

137 1.9.3 Rodzaje kartotek Gospodarka Magazynowa Opcja ta zawiera predefiniowaną listę rodzajów kartotek. Oznacza to, Ŝe uŝytkownik nie moŝe załoŝyć nowej kartoteki, lecz powinien skorzystać z tych proponowanych przez system. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kartotek Rodzaje kartotek Próba edycji kartoteki kończy się komunikatem: Klikając na ikonę PokaŜ lub klawisz funkcyjny <F2> wyświetli się okno wybranego rodzaju kartoteki: Jedynym polem, które uŝytkownik moŝe samodzielnie zmieniać jest pole Ewidencja. 137

138 STREAM soft Definicje cen Słownik zawiera załoŝone ceny sprzedaŝy towarów. ZałoŜone ceny dotyczą wszystkich towarów na wszystkich magazynach. Słownik ten powinien zostać bezwzględnie zdefiniowany podczas wstępnej fazy wdroŝenia, przed zakładaniem kartotek towarowych. Po zainstalowaniu systemu, zakładane są automatycznie dwie ceny sprzedaŝy dla towarów: cena detaliczna i cena hurtowa. Jeśli załoŝone ceny są wystarczające do określenia cen sprzedaŝy towarów, to pozostawiamy je bez zmian. Jeśli w firmie funkcjonują inne ceny np. hurt 1, hurt 2, cena w EURO, to słownik cen naleŝy zmodyfikować do własnych potrzeb. Jest moŝliwe załoŝenie nowej ceny towarowej podczas funkcjonowania systemu. Ceny sprzedaŝy zmieniać moŝna w opcji Stany magazynowe podczas edycji towaru na zakładce Ceny. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kartotek Definicje cen Dodaj<F3> Opis poszczególnych pól: Nazwa pole określające nazwę ceny w systemie. Waluta waluta, w jakiej podawana jest cena sprzedaŝy. Rodzaj określa, czy podstawową wartością jest netto czy brutto. Rodzaj ceny pozwala na określenie, która wartość jest obliczana jako pierwsza przy określaniu ceny na podstawie narzutu i marŝy lub przy wyliczaniu ceny sprzedaŝy podczas zakupu. Ilość miejsc po przecinku wprowadzona ilość miejsc po przecinku moŝliwa będzie do wprowadzenia w kartotece towarowej oraz na dokumentach sprzedaŝy. Przypisana do magazynu w tym polu moŝna określić magazyn, na którym będzie obowiązywała dana cena. Magazyn moŝna wybrać ze słownika magazynów za pomocą przycisku. Pomyłkę usuwamy tym samym przyciskiem, tylko wybieramy opcję Wyczyść Del. Wybranie tej opcji sprawia, Ŝe dana cena jest widoczna tylko na magazynie, do którego została przypisana. Jeśli w tym polu zostanie przypisana odpowiednia cena do magazynu, to z poziomu okna Stany 138

139 Gospodarka Magazynowa magazynowe, uŝytkownik systemu będzie miał moŝliwość szybkiej zmiany ceny na wybranej kartotece za pomocą opcji Edytuj ceny sprzedaŝy <Shift+Ctrl+F5>. Domyślny parametr przy określaniu ceny ustawienie istotne podczas edycji cen sprzedaŝy w kartotekach towarowych: o Narzut po wejściu w poprawę ceny sprzedaŝy na kartotece kursor ustawi się automatycznie w polu narzut, umoŝliwiając obliczenie ceny sprzedaŝy na podstawie narzutu do ostatniej ceny zakupu. o MarŜa po wejściu w poprawę ceny sprzedaŝy na kartotece kursor ustawi się automatycznie w polu marŝa, umoŝliwiając obliczenie ceny sprzedaŝy na podstawie zadanej marŝy w stosunku do ostatniej ceny zakupu. o Cena po wejściu w poprawę ceny sprzedaŝy na kartotece kursor ustawi się automatycznie w polu cena. Domyślna wartość marŝy zadanej/narzutu zadanego - wartość ta jest wpisywana do cennika podczas dodawania nowej kartoteki. Po dodaniu definicji ceny wartość ta jest wpisywana takŝe w cenniki istniejących kartotek. Mechanizm ten umoŝliwia automatyczne ustawianie cen sprzedaŝy przy zakładaniu kartotek na domyślnym poziomie. Uwzględniaj cenę przy wyliczaniu automatycznym parametr umoŝliwia włączenie mechanizmu obliczania ceny sprzedaŝy na podstawie pola Rodzaj oraz pola Domyślny parametr przy określaniu ceny. - podczas wprowadzania zakupów. Aktywna pole informuje o tym, Ŝe cena będzie widoczna w kartotece Cechy kartotek Cechy kartotek dotyczą zarówno kartotek towarowych i usług. Cechy umoŝliwiają wprowadzenie takich parametrów kartoteki jak waga, cięŝar lub objętość. Ocechowanie kartoteki lub usługi pozwala uŝytkownikowi wprowadzać dowolne wartości, które dodatkowo charakteryzują daną kartotekę lub usługę. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kartotek Cechy kartotek Dodaj<F3> 139

140 STREAM soft Opcja Wybór wartości cechy tylko ze spisu wartości oznacza, Ŝe uŝytkownik systemu będzie wybierał daną cechę tylko ze spisu wartości cech. Jeśli uŝytkownik chce wybrać więcej niŝ jedną cechę, ze spisu wartości, to powinien zaznaczyć równieŝ opcję MoŜliwość wyboru wielu wartości Rodzaje grup kartotekowych Opcja umoŝliwia stworzenie spisu rodzajów grup kartotekowych. Rodzaje grup mają za zadanie wprowadzać pewien porządek w zarządzaniu kartotekami. Nowy rodzaj grupy wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: Grupy kartotekowe Grupy słuŝą do łączenia wybranych towarów w zbiory ułatwiając ich wyszukiwanie i filtrowanie. Charakteryzują się drzewiastą strukturą. Ilość moŝliwych do zdefiniowania w systemie grup nie jest ograniczona. 140

141 Gospodarka Magazynowa Słownik tworzymy przy pomocy dwóch ikon dodawania:,. Ikona z lewej strony <F3>, umoŝliwia dodanie grupy podrzędnej do wskazanej kursorem, ikona z prawej <Ctrl+F3>, grupy równorzędnej do wskazanej kursorem Opakowania zbiorcze W systemie moŝna stworzyć słownik opakowań zbiorczych, czyli takich, które moŝna zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech. Nowy rodzaj opakowania wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: Próg opcja opisana w podrozdziale Opakowania kaucjonowane. 141

142 STREAM soft Jeśli wprowadzone parametry są za kaŝdym razem takie same dla opakowania, to zaznaczymy opcję Stałe parametry opakowania. Jeśli opakowanie jest przypisane do więcej niŝ jednej kartoteki i uŝytkownik włączył parametr Stałe parametry opakowania, to przed zapisaniem wprowadzonych danych, system wygeneruje komunikat z pytaniem/ostrzeŝeniem. Ma to zapobiegać przypadkowemu nadpisaniu parametrów opakowania w wielu kartotekach Opakowania kaucjonowane Opakowaniami kaucjonowanymi są kartoteki o rodzaju Opakowania. Znajdują się one w opcji menu głównego Słowniki Spis kartotek magazynowych oraz w Magazyn Stany magazynowe. Opakowania kaucjonowane wprowadzamy do systemu tak jak towar. Nie podlegają one rejestrowi VAT, ale rozliczane są w Rozrachunkach. Opakowania kaucjonowane moŝna edytować tylko w Stanach magazynowych oraz w Spisie kartotek magazynowych. Podajemy ilość w opakowaniu, próg oraz jeden z trzech sposobów realizacji: 1. Automatycznie wybranie tej opcji sprawi, Ŝe automatycznie po wystawieniu dokumentu sprzedaŝy lub zakupu generuje się dokument rozliczenia opakowań. 2. Tylko ręcznie - uŝytkownik wystawiania oddzielnie dokument rozliczenia opakowań. 3. Tylko, jeśli wybrano Próg określa minimalną ilość, przy której wydawane jest kolejne opakowanie np.: ZałoŜenia: 7 ilość butelek do zapakowania 142

143 Gospodarka Magazynowa 4 ilość butelek w opakowaniu 2 próg Sposób liczenia: 1. ZałóŜmy, Ŝe 7/ 4 = 1opakowanie 7 1 opakowanie*4 = 3 butelki reszty JeŜeli 3 2 to ilość w opakowaniu = ilość w opakowaniu+1 NaleŜy przyjąć dwa opakowania. 2. ZałóŜmy, Ŝe ilość butelek do zapakowania wynosi 5, a ilość butelek w opakowaniu nadal pozostaje 4, to: 5/ 4 = 1 opakowanie 5 1 opakowanie*4 = 1 reszty JeŜeli 1 2 to nic się nie dzieje i liczba opakowań pozostaje równa 1. Jeśli opakowanie jest przypisane do więcej niŝ jednej kartoteki i uŝytkownik włączył parametr Stałe parametry opakowania, to przed zapisaniem wprowadzonych danych, system wygeneruje komunikat z pytaniem/ostrzeŝeniem. Ma to zapobiegać przypadkowemu nadpisaniu parametrów opakowania w wielu kartotekach Rodzaje zamienników W module Gospodarki magazynowej dla kaŝdego towaru moŝna zdefiniować jego zamiennik odpowiednik. Opcja ta jest przydatna zwłaszcza w firmach motoryzacyjnych, gdzie wiele części ma swoje zamienniki. Nowy zamiennik wprowadzamy do programu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 143

144 STREAM soft Określamy numer zamiennika, kod, nazwę. Zaznaczenie opcji domyślny sprawi, Ŝe będzie on automatycznie podpowiadany przy wyborze zamiennika dla danego towaru. Wprowadzone dane naleŝy zatwierdzić przyciskiem <Zapisz> Rodzaje sprzedaŝy utraconej SprzedaŜ utracona powstaje wtedy, kiedy z pewnych określonych powodów nie moŝemy sprzedaŝ kontrahentom towaru lub usługi mimo, Ŝe często o nie pytają. W systemie moŝna zdefiniować róŝne powody powstania sprzedaŝy utraconej: brak towaru na stanie magazynu, towar za drogi, opóźniona dostawa, itp. SprzedaŜ utracona pozwala na określenie, jakie firma miałaby zyski, gdyby dany towar był w sprzedaŝy lub jakie ma straty z tego powodu, Ŝe transakcja nie doszła do skutku. Nowy rodzaj sprzedaŝy dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: Podajemy nazwę sprzedaŝy utraconej i krótką charakterystykę w polu Opis. Zatwierdzamy dane przyciskiem <Zapisz> Kody PCN Dla kartotek moŝna załoŝyć słownik kodów PCN. UŜytkownik zamiast za kaŝdym razem wpisywać kod, będzie mógł go wybierać ze słownika. Kody PNC są potrzebne zwłaszcza tym podmiotom, które dokonują wymiany handlowej z krajami UE, poniewaŝ powinni je wpisywać do deklaracji Intrastat. Nowe kody wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 144

145 Gospodarka Magazynowa W oknie Kod PCN naleŝy wypełnić pole kod oraz nazwa. Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem <Zapisz> Wzorce kodów kreskowych Opcja ta umoŝliwia zdefiniowanie wzorców kodów kreskowych uŝywanych do tworzenia kodów kreskowych na kartotekach. Po zdefiniowaniu przynajmniej jednego wzorca, w zakładce kartoteki Kody EAN, po kliknięciu na ikonę Dodaj <F3> pojawia się okno z przyciskiem : JeŜeli zdefiniowano więcej niŝ jeden wzorzec, to po uŝyciu funkcji Twórz kod, naleŝy wybrać wzorzec, według którego zostanie utworzony kod. 145

146 STREAM soft MoŜliwe jest zdefiniowanie dwóch rodzajów wzorców: 1. Zawierający znaki K wzorzec, według którego kod jest tworzony automatycznie jako kolejny kod z zakresu znaków K 2. Zawierający znaki R wzorzec, według którego kod jest tworzony ręcznie przez uŝytkownika, jest wstawiany w zakres znaków R. JeŜeli uŝytkownik przed wywołaniem funkcji Twórz kod <F7> poda ciąg o jeden znak krótszy od kodu, to program nie będzie generował kodu tylko doda sumę kontrolną Typy dodatkowych nazw kartotek W systemie moŝliwe jest definiowanie dodatkowych nazw dla kartoteki. Typy dodatkowych nazw dla kartotek definiujemy w menu Słowniki Słowniki dla kartotek: Jeśli uŝytkownik systemu zdefiniuje, co najmniej jeden aktywny typ nazwy dodatkowej, wówczas na okienku edycyjnym kartoteki magazynowej będzie moŝliwe zdefiniowanie nazw dla kaŝdego z typów. Aby edytować nazwę główną naleŝy wybrać z listy pierwszą opcję Nazwa (opcja bez ikonki), pozostałe to typy dodatkowe. Szara ikona obok nazwy oznacza, Ŝe dla danego typu nie zdefiniowano nazwy, jaśniejsza oznacza, Ŝe zdefiniowano. 146

147 Gospodarka Magazynowa UWAGA! W systemie istnieje moŝliwość wyświetlenia dodatkowej nazwy kartoteki w spisie kolumn w oknie kartotek. Aby to umoŝliwić naleŝy ustawić się w oknie spisu wszystkich kartotek lub w oknie stany magazynowe i za pomocą opcji Widok Kolumny w tabeli (dostępnej z poziomu menu prawego klawisza myszki), dodać do Wybranych kolumn, kolumnę, określającą dodatkową nazwę kartoteki Typy opisów kartotek Dla kartoteki umoŝliwiono definiowanie dowolnej ilości opisów. Opisy definiuje się na zakładce Opisy na okienku edycyjnym kartoteki magazynowej. Zakładka ma wbudowany pasek narzędziowy, na którym znajdują się ikony: Dodaj, Popraw, Usuń. Opis dodajemy, klikając na ikonę. Na ekranie monitora pojawi się okno wprowadzania danych, dla opisu: Dla kartoteki moŝna zdefiniować tylko jeden opis dla jednego typu. Wartości dla pola Typ opisu, wybierane są z listy rozwijanej. Lista tworzona jest na podstawie słownika Typy opisów kartotek, znajdującego się w menu Słowniki Słowniki dla kartotek. 147

148 STREAM soft 1.10 Słowniki dla kontrahentów Słowniki dla kontrahentów grupują wszystkie słowniki dotyczące kontrahentów firmy, zdefiniowanych w systemie. ŚcieŜka dostępu: menu Słowniki Słowniki dla kontrahentów Cechy kontrahentów Do słownika moŝna wprowadzić dowolne, stosowane w firmie parametry charakteryzujące kontrahentów np., stopień lojalności, godziny dostaw, itp. Nową cechę wprowadzamy do słownika za pomocą ikony Dodaj lub klawisza <F3>: 148

149 Gospodarka Magazynowa W zakładce Podstawowe podajemy nazwę cechy, typ, jednostkę, opis. W zakładce Wartości tworzymy zbiór wartości cech za pomocą ikony Dodaj umieszczonej wewnątrz okna lub klawisza <F3>: Wartość cechy moŝna wpisać ręcznie, wczytać z pliku lub ze schowka. Jeśli w polu Wartość podaliśmy błędną nazwę lub zły plik, to kasujemy to przyciskiem <Wyczyść>. 149

150 STREAM soft Rodzaje grup kontrahentów Słownik ten moŝe powstać w systemie i spełnić swoją rolę wtedy, gdy mamy bardzo duŝą liczbę kontrahentów poprzedzielanych do róŝnych grup i chcielibyśmy stworzyć dla nich Rodzaje grup, aby uzyskać bardziej czytelną i przejrzystą strukturę naszych dostawców i odbiorców. Nową grupę definiujemy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza <F3>: ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kontrahentów Rodzaje grup kontrahentów Dodaj <F3> Grupy kontrahentów Grupy kontrahentów to słownik mający budowę drzewa. Słownik moŝe pełnić waŝną rolę w definicji grup rabatowych lub umoŝliwić podział kontrahentów w celu ich filtrowania oraz wykonywania zestawień sprzedaŝy. Słownik tworzymy przy pomocy dwóch ikon dodawania,. Ikona z lewej strony <F3>, umoŝliwia dodanie grupy podrzędnej do wskazanej kursorem, ikona z prawej <Ctrl+F3>, grupy równorzędnej do wskazanej kursorem. 150

151 Gospodarka Magazynowa Ikona pozwala uŝytkownikowi wybrać (zmienić) rodzaj grupy kontrahentów. Jeśli kontrahent będzie naleŝał do grupy głównej (nadrzędnej), to, aby zdefiniować taką grupę kontrahentów w systemie naleŝy skorzystać z ikony : Kod grupy - to pole, które naleŝy wypełnić liczbą lub skrótem wprowadzonej nazwy. W menu prawego klawisza myszki, znajduje się opcja Widok. UmoŜliwia ona oglądanie grup kontrahentów w układzie drzewa lub tabeli Trasy Słownik tras obsługiwanych przez kierowców firmy. Słownik podpowiadany jest podczas edycji danych kontrahenta, umoŝliwia filtrowanie kontrahentów wg tras. 151

152 STREAM soft Opis pól: Nazwa określa trasę skąd - dokąd; Długość (km) naleŝy wprowadzić ilość kilometrów; Akwizytor osoba, która pokonuje daną trasę; Uwagi dodatkowe uwagi dotyczące trasy Obszary handlowe Słownik obszarów handlowych umoŝliwia podział kontrahentów pod kątem obsługi handlowej, np. obszarem handlowym mogą być granice województwa, granice miasta, dzielnice, itp. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kontrahentów Obszary handlowe Dodaj<F3> UWAGA! Słownik obszarów handlowych dostępny jest tylko w wersji PRESTIś systemu. 152

153 Obszary logistyczne Gospodarka Magazynowa Słownik obszarów logistycznych pozwala podzielić kontrahentów według kodów pocztowych, np. do wysyłek. Słownik ten jest widoczny w menu słowników dla kontrahentów, gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia Kontrahenci Ogólne, uŝytkownik systemu włączy (zaznaczy) opcję Obsługa obszarów logistycznych. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki dla kontrahentów Obszary logistyczne UWAGA! Słownik obszarów logistycznych dostępny jest tylko w wersji PRESTIś systemu Słowniki dla dokumentów Słowniki dla dokumentów, jest to grupa słowników, które wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝowych, zakupowych, magazynowych. 153

154 STREAM soft ŚcieŜka dostępu: menu Słowniki Słowniki dla dokumentów Miejsca sprzedaŝy Przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów, naleŝy określić Miejsca sprzedaŝy. Poprzez Miejsce sprzedaŝy, naleŝy rozumieć miejsce wystawiania dokumentów o jednolitej numeracji. W przypadku firmy handlowej, miejsca sprzedaŝy powiązane są z magazynami, z których towar jest sprzedawany. NaleŜy pamiętać, Ŝe w programie istnieje moŝliwość wystawiania na dokumentach z jednego miejsca sprzedaŝy, towarów ze wszystkich przydzielonych do tego miejsca magazynów. Jest moŝliwe równieŝ wystawienie faktury do wielu dokumentów WZ, wystawionych na wielu magazynach, pod warunkiem, Ŝe naleŝą do tego samego miejsca sprzedaŝy. W przypadku firmy usługowej, nie prowadzącej magazynu, naleŝy załoŝyć jedno lub kilka miejsc sprzedaŝy bez konieczności zakładania magazynów i łączenia ich z miejscami sprzedaŝy. W praktyce mogą wystąpić trzy sytuacje powiązania miejsc sprzedaŝy (numeracji dokumentów sprzedaŝy) i magazynów: 1. W firmie, wdraŝającej moduł GM, jest kilka magazynów, a dokumenty sprzedaŝy mają numerację wspólną dla wszystkich magazynów. W takim przypadku naleŝy załoŝyć jedno miejsce sprzedaŝy i przydzielić do niego wszystkie magazyny. 154

155 Gospodarka Magazynowa 2. W firmie jest kilka magazynów, a numeracja dokumentów sprzedaŝy jest oddzielna dla kaŝdego magazynu. NaleŜy załoŝyć tyle miejsc sprzedaŝy ile magazynów. Przydzielamy jeden magazyn do jednego miejsca sprzedaŝy. 3. Gdy w firmie jest kilka miejsc wystawiania dokumentów sprzedaŝy w oparciu o towary z kilku magazynów, to zakładamy miejsca sprzedaŝy i łączymy je z magazynami, z których sprzedają towar. Miejsca sprzedaŝy zakładamy w opcji Słowniki Słowniki dla dokumentów Miejsca sprzedaŝy. Po uruchomieniu opcji, na ekranie wyświetlony zostanie spis istniejących miejsc sprzedaŝy. Po zainstalowaniu modułu Gospodarki magazynowej, zakładane jest automatycznie jedno miejsce sprzedaŝy Główne. W przypadku, gdy w firmie istnieje tylko jedno miejsce sprzedaŝy, załoŝone miejsce naleŝy pozostawić weryfikując jedynie jego parametry. Nowe miejsce wprowadzamy klawiszem funkcyjnym <F3> lub wybierając ikonę dodawania na pasku ikon aktywnego okna. Dla miejsca sprzedaŝy w zakładce Podstawowe naleŝy określić następujące parametry: Numer unikalny numer zakładanego miejsca sprzedaŝy; Nazwa identyfikująca zakładane miejsce sprzedaŝy; Kod na wydruk dokumentu unikatowy ciąg do 10 znaków, drukowany w numerze dokumentu sprzedaŝy w zakładanym miejscu; Cennik domyślne przypisanie jednego z załoŝonych w systemie cenników. W prowadzony cennik będzie automatycznie podpowiadany podczas sprzedaŝy. 155

156 STREAM soft Przedstawiciel handlowy ze słownika za pomocą przycisku wybieramy przedstawiciela handlowego; Kasa określamy rodzaj kasy przypisany dla danego miejsca sprzedaŝy; Gotówka z paragonów opcja ta określana jest na dwa sposoby: o o Kierować do utargu dziennego zamiast wielu KP wystawia się jedno; Generować dokument kasowy - do kaŝdego paragonu jedno KP; Gotówka z opakowań z paragonów jw. Podlega księgowaniu (dotyczy GM) opcję naleŝy zaznaczyć, gdy miejsce sprzedaŝy podlega księgowaniu. W zakładce Miejsce określa się miejsce sprzedaŝy. UŜytkownik moŝe równieŝ wprowadzić konto bankowe, które będzie podpowiadane podczas wystawienia dokumentów sprzedaŝy: Nowe miejsce wprowadzamy klawiszem funkcyjnym <F3> lub wybierając ikonę dodawania na pasku ikon okna Miejsce sprzedaŝy. Określamy miejsce wystawienia dokumentów oraz wprowadzamy dane firmy, które będą drukowane na dokumentach. W zakładce Konta bankowe uŝytkownik systemu ma moŝliwość przypisania listy kont bankowych do miejsca sprzedaŝy. JeŜeli w zakładce drugiej Miejsce, operator systemu wprowadził konto bankowe, to pojawi się ono na liście kont bankowych w zakładce trzeciej oraz w polu Domyślne konto bankowe. Aby wydrukować na dokumencie sprzedaŝy listę kont bankowych przypisanych dla danego miejsca sprzedaŝy, naleŝy zdefiniować więcej niŝ jedno konto bankowe i nie określać konta domyślnego. W przypadku, gdy do danego miejsca 156

157 Gospodarka Magazynowa sprzedaŝy zostanie podpięte tylko jedno konto bankowe, to system umoŝliwia drukowanie konta z danych firmy. Jeśli uŝytkownik systemu w konfiguracji włączy parametr Zamykanie dnia dla miejsca sprzedaŝy (menu System, a następnie Konfiguracja Ustawienia System), to w oknie definiowania miejsca sprzedaŝy pojawi się dodatkowa zakładka Zamykanie dni. W zakładce tej uŝytkownik moŝe zaznaczyć grupy dokumentów sprzedaŝy i dokumentów z magazynów miejsc sprzedaŝy, które zostaną zablokowane do poprawiania w zamkniętych dniach Miejsca zakupu Przed przystąpieniem do wprowadzania dokumentów zakupu, naleŝy określić Miejsca zakupu. Poprzez Miejsce zakupu, naleŝy rozumieć miejsce wprowadzania dokumentów zakupowych o jednolitej wewnętrznej numeracji. W przypadku firmy handlowej, miejsca zakupu powiązane są z magazynami, z których towar jest sprzedawany. NaleŜy pamiętać, Ŝe w programie istnieje moŝliwość wprowadzania na dokumentach z jednego miejsca zakupu, towarów ze wszystkich przydzielonych do tego miejsca magazynów. Jest moŝliwe równieŝ wprowadzenie faktury zakupu do wielu dokumentów PZ, wystawionych na wielu magazynach, pod warunkiem, Ŝe naleŝą do tego samego miejsca zakupu. W praktyce mogą wystąpić trzy sytuacje powiązania miejsc zakupu (wewnętrznej numeracji dokumentów zakupu) i magazynów: 1. Jeśli w firmie, wdraŝającej moduł Gospodarki magazynowej, jest kilka magazynów, a dokumenty zakupu mają numerację wspólną dla wszystkich magazynów, to 157

158 STREAM soft w module Gospodarki magazynowej, naleŝy załoŝyć jedno miejsce zakupów i przydzielić do niego wszystkie magazyny. 2. Jeśli w firmie jest kilka magazynów, a wewnętrzna numeracja dokumentów zakupu jest oddzielna dla kaŝdego magazynu, to zakładamy tyle miejsc zakupów ile magazynów. Przydzielamy jeden magazyn do jednego miejsca zakupów. 3. Jeśli w firmie jest kilka miejsc wprowadzania dokumentów zakupu w oparciu o towary z kilku magazynów, to zakładamy miejsca zakupu i łączymy je z magazynami, do których wprowadzają towar. Miejsca zakupu zakładamy w opcji Słowniki Słowniki dla dokumentów Miejsca zakupu. Po uruchomieniu opcji, na ekranie wyświetlony zostanie spis istniejących miejsc zakupu. Po zainstalowaniu modułu Gospodarki magazynowej, zakładane jest automatycznie jedno miejsce Główne. W przypadku, gdy w firmie istnieje tylko jedno miejsce zakupów, załoŝone miejsce naleŝy pozostawić weryfikując jedynie jego parametry. Nowe miejsce wprowadzamy klawiszem funkcyjnym <F3> lub wybierając ikonę dodawania na pasku ikon. Dla miejsca zakupów moŝna określić następujące parametry: Numer unikalny numer zakładanego miejsca zakupu, Nazwa identyfikująca zakładane miejsce zakupu, Kod na wydruk dokumentu unikatowy ciąg do 10 znaków, drukowany w numerze dokumentu zakupu w zakładanym miejscu, Kasa kasa, z której ma być pobierana gotówka dla gotówkowych dokumentów zakupu, Podlega księgowaniu zaznaczenie tej opcji oznacza, Ŝe miejsce zakupu będzie podlegać księgowaniu, Globalny numer lokalizacji dla EDI numer dla Elektronicznej Wymiany Dokumentów. 158

159 Gospodarka Magazynowa W zakładce Pieczątka, operator systemu określa dane firmy, które będą drukowane na dokumentach zakupu: Sposoby płatności Słownik ten zawierać będzie wprowadzone przez uŝytkownika i obowiązujące w jego firmie sposoby płatności: Nowy sposób płatności wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 159

160 STREAM soft W okno Sposób płatności wbudowane zostały dwie zakładki: Podstawowe i Obsługa przeniesień. Zakładka druga, czyli Obsługa przeniesień dostępna jest dla rodzaju płatności Przeniesienie (karta, pobranie), Factoring, Umowa kredytowa (przez bank), Przeniesienie na pracownika. Dla płatności gotówkowej lub kredytowej zakładka ta jest zablokowana, a próba wejścia na nią kończy się komunikatem: Zaznaczenie w polu Rodzaj opcji, innych sposobów płatności niŝ Do kasy i Kredyt, pozwoli uŝytkownikowi przejść do zakładki Obsługa przeniesień: 160

161 Sposoby naliczania odsetek Gospodarka Magazynowa Odsetki mają charakter świadczenia ubocznego w stosunku do świadczenia głównego, z którym są ściśle związane. Stanowią wynagrodzenie dla finansującego z tytułu utraconych korzyści. Moduł Finanse i Księgowość ma zdefiniowane odgórnie dwa sposoby naliczania odsetek: 1. Odsetki podatkowe naliczane w przypadku opóźnień w regulowaniu zobowiązań budŝetowych. 2. Odsetki ustawowe najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pienięŝnych. MoŜemy definiować teŝ własne sposoby naliczania odsetek w opcji menu programu Słowniki Słowniki dla dokumentów Sposoby naliczania odsetek Dodaj<F3> Sposób naliczania odsetek: Wyświetlą się dwie zakładki: Podstawowe i Tabele. W Podstawowe wpisujemy nazwę, opis na dokumentach (podajemy tu podstawę prawną dla określonego przez nas sposobu naliczania) i zaznaczamy opcję Aktywny, która informuje o tym, Ŝe ten sposób liczenia odsetek jest jednym z obowiązujących w systemie. W zakładce tabele definiujemy wzór, według jakiego odsetki zostaną naliczone. 161

162 STREAM soft Odsetki moŝna definiować takŝe za pomocą Kalkulatora dostępnego w opcji menu głównego System. Ma on wbudowaną zakładkę Odsetki, z poziomu której otwiera się okno Sposoby naliczania odsetek. Po kliknięciu na ikonę Dodaj umieszczoną wewnątrz zakładki Tabela, wyświetli się okno, do którego naleŝy wprowadzić dane pozycji tabeli naliczania odsetek: Powody korekt Opcja ta umoŝliwia stworzenie spisu powodów korygowania dokumentów. Nowy powód korekty dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: W polu opis naleŝy podać, czego będzie dotyczyć korekta. Zaznaczenie opcji Aktywny oznacza, Ŝe dany powód korekty funkcjonuje w systemie Sposoby dostaw Określamy w systemie sposoby dostaw naszych towarów do kontrahentów. Tworzy się spis, słownik sposobów dostaw. Nowy sposób dostawy definiujemy w systemie za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 162

163 Gospodarka Magazynowa Wzorce dokumentów spis Wzorce dokumentów tworzy się w celu usprawnienia pracy z systemem w przypadku, gdy w określonych odstępach czasu (miesiąc, kwartał, itp) wystawiamy podobne dokumenty, które mogą się róŝnić tylko kwotą. Podczas realizacji dokumentów ze wzorca moŝliwe jest przyjęcie ceny z dokumentów wzorcowych. Aby to było moŝliwe naleŝy zaznaczyć opcję Podczas realizacji dokumentów ze wzorca ceny przyjąć z dokumentów wzorcowych Specjalne kody kreskowe Kody te generowane są przez takie urządzenia zewnętrzne jak np. wagi, drukarki kodów. 163

164 STREAM soft Ustalenie, czy podany kod jest specjalny, polega na sprawdzeniu zgodności dwóch pierwszych znaków kodu z listą zdefiniowanych kodów specjalnych. Włączenie opcji Szukaj kodu towaru razem z prefiksem, pozwala na szukanie indeksów kartotek na podstawie kodów specjalnych z uwzględnieniem prefiksu podanego kodu Cechy pozycji dokumentów Jest to spis cech dla pozycji dokumentów. W spisie tym uwzględniamy takie cechy jak np. waga. Nową cechę do spisu wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: W okno Cecha wbudowane zostały dwie zakładki: Podstawowe i Wyliczanie - wartość cechy. W zakładce Podstawowe wypełniamy pola: Lp. numer cechy w spisie cech; Nazwa nazwa identyfikująca daną cechę; Typ są cztery rodzaje typów dla cech: liczba, tekst, data, logiczny. W zaleŝności od wybranego rodzaju będzie się nieco zmieniać liczba pól w oknie Cecha. Wybranie 164

165 Gospodarka Magazynowa typu tekst spowoduje, Ŝe nie będą widoczne pola Jm i Ilość miejsc po przecinku, a pojawi się nowe pole Zbiór wartości;. Jm skrót oznaczający jednostkę miary; Ilość miejsc po przecinku naleŝy określić ile miejsc po przecinku wpisać dla danej jednostki miary; Wybór wartości cechy tylko ze spisu zaznaczenie tej opcji sprawi, Ŝe będą wybierane tylko cechy ze spisu wartości; Aktywna dana cecha jest widoczna w systemie. W zakładce Wyliczanie wartość cechy określamy sposób ustalania wartości cechy: wpisywana ręcznie naleŝy podać wartość domyślną Cechy; obliczana wg wzoru naleŝy określić źródło składników pobranych do wzoru. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter> Cechy dokumentów Postępowanie podobne jak w przypadku Cechy pozycji dokumentów. W zakładce Wyliczanie wartość cechy, do sposobów ustalania wartości cechy dochodzi jeszcze jedna opcja: Jako suma z pozycji. Zdefiniowanie cechy pozycji umoŝliwia automatyczne jej wyliczenie na podstawie ilości oraz wagi jednostkowej towaru w pozycji dokumentu Kody rodzajów transakcji Kody wykorzystywane przy wypełnianiu deklaracji Intrastat. Nie moŝna dodawać nowych pozycji do kodów i nie moŝna ich równieŝ edytować w celu dokonania poprawki. Są one predefiniowane wprowadzone do systemu przez producenta. 165

166 STREAM soft Za pomocą ikony PokaŜ lub klawisza funkcyjnego <F2> moŝna zobaczyć dane poszczególnych pozycji: Kody rodzajów transportu Kody te wykorzystywane są przy wypełnianiu deklaracji Intrastat. Nie moŝna dodawać nowych pozycji do kodów i nie moŝna ich równieŝ edytować w celu dokonania poprawki. Są one predefiniowane wprowadzone do systemu przez producenta. Za pomocą ikony PokaŜ lub klawisza funkcyjnego <F2> moŝna zobaczyć dane poszczególnych pozycji: 166

167 Gospodarka Magazynowa Warunki dostaw wg Incoterms 2000 Incoterms 2000 są to reguły handlowe zawierające ujednoliconą wykładnię klauzul kontraktowych wykształconych w handlu międzynarodowym. Zawiera trzynaście formuł handlowych (warunków) podzielonych na cztery grupy: E, F, C, D. KaŜda grupa oznaczona jest trzyliterowym skrótem. Pierwszy warunek EXW zawiera minimalną liczbę obowiązków sprzedającego, a ostatni XXX - maksimum obowiązków. Nie moŝna dodawać nowych pozycji do warunków dostaw i nie moŝna ich równieŝ edytować w celu dokonania poprawki. Są one predefiniowane wprowadzone do systemu przez producenta. 167

168 STREAM soft 1.12 Słowniki systemowe Słowniki systemowe jest to grupa słowników, która jest widoczna we wszystkich modułach systemu PCBIZNES PRO i PRESTIś, a nie tylko w module, w którym aktualnie pracuje uŝytkownik. Informacje zapisane w tych słownikach, np. podczas pracy w module Gospodarki magazynowej, widoczne są równieŝ w module finansowo księgowym, w module Zarządzanie produkcją, itd. 168 ŚcieŜka dostępu: menu Słowniki Słowniki systemowe

169 Stawki VAT. Ewidencja VAT Gospodarka Magazynowa PoniewaŜ wartość jak i ilość, obowiązujących stawek podatku VAT, moŝe ulegać okresowym zmianom, istnieje konieczność ich modyfikacji. Robimy to poprzez wejście w menu Słowniki Słowniki systemowe Stawki VAT. W dowolnym momencie moŝna załoŝyć nową stawkę podatku VAT, nie moŝna natomiast skasować juŝ istniejącej. JeŜeli uŝywana wcześniej wartość, przestała być obowiązująca (lub nie występuje w dokumentach przedsiębiorstwa, a przez to nie ma potrzeby jej eksponowania i drukowania), moŝna zaznaczyć ją jako nieaktywną. Pole Długość oznacza liczbę znaków przeznaczonych na wydruk kolumny z daną stawką VAT, standardowo ustawiana jest na 10. Wartość podajemy względem całości równej 1 (np. dla stawki 22% wpisujemy 0,22). ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Stawki VAT Dodaj<F3> Stawka VAT Dodatkowy podział dokumentów VAT moŝliwy jest dzięki Ewidencji VAT stworzonej na potrzeby uŝytkownika. Pozwala ona wydzielić konkretne dokumenty VAT np., paragon, faktura VAT do paragonu, korekta faktury VAT do paragonu. MoŜna ją stworzyć w systemie, ale nie jest to wymagane. Ewidencję VAT zakładamy w menu głównym Słowniki Słowniki systemowe Waluty. Tabele kursowe System umoŝliwia prowadzenie rozliczeń w rozrachunkach, oraz na kontach w dowolnej walucie. W menu głównym w opcji Słowniki Słowniki systemowe Waluty, naleŝy dodać 169

170 STREAM soft waluty, jakie występują w transakcjach. Dopiero zdefiniowanie walut uaktywnia mechanizmy umoŝliwiające zapisywanie wartości innych niŝ złotówkowych. JeŜeli w systemie nie dodamy Ŝadnej waluty, wszystkie wpisy będą w złotówkach i nie będzie moŝna określić, w jakiej walucie jest dokument. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Waluty Dodaj<F3> Waluta Tabele kursowe moŝna definiować ręcznie w menu głównym w opcji Słowniki Słowniki systemowe Tabele kursowe. SłuŜą do wyceny wartości dokumentów. 170

171 Grupy rozrachunków Gospodarka Magazynowa Zadaniem grup rozrachunków jest rozdzielanie dokumentów np., dokumentów zakupowych od sprzedaŝowych. Zwiększa się w ten sposób kontrolę nad rozrachunkami. Aby zdefiniować własną grupę rozrachunkową naleŝy skorzystać z menu głównego Słowniki Słowniki systemowe Grupa rozrachunków Dodaj<F3> Dane grupy rozrachunkowej: Określamy nazwę grupy, nadajemy kod, numer. Jeśli chcemy, aby grupa była obowiązująca w systemie, to zaznaczamy opcję Aktywna Jednostki organizacyjne Z pomocą tej opcji moŝna stworzyć strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Struktura ta moŝe mieć charakter drzewa rozrastającego się w dół. Jednostki organizacyjne, w module Środki trwałe, stanowią miejsca uŝytkowania środka trwałego. MoŜna w oparciu o nie zakładać konta. 171

172 STREAM soft UŜytkownik powinien tak zdefiniować jednostki organizacyjne, aby w przyszłości móc wykonać róŝne zestawienia np. zestawienia kosztowe dla produkcji (dla wybranego wydziału). ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne tworzy się przy pomocy dwóch ikon dodawania:, Ikona z lewej strony <F3>, umoŝliwia dodanie jednostki podrzędnej do wskazanej kursorem, a ikona z prawej <Ctrl+F3>, jednostki równorzędnej do wskazanej kursorem. Tworzenie rozpoczynamy od ikony jednostki podrzędnej. W wyświetlonym poniŝej oknie, podajemy dane tworzonej jednostki: 172

173 Gospodarka Magazynowa Kod to pole, które naleŝy wypełnić liczbą lub skrótem wprowadzonej nazwy. Następnie podajemy nazwę jednostki, uwagi własne, dodajemy adres za pomocą przycisku <Dodaj adres> i wszystkie wprowadzone dane zatwierdzamy klawiszem <Enter> lub przyciskiem <Zapisz> Operatorzy Słownik zawierający spis operatorów systemu (zgodnych z modułem Administratora), logujących się do wybranej firmy. W zakładce Dane GM, dla operatorów moŝna określić: Kod na wydruk dok. ciąg drukowany na dokumentach; Kontakt na wydruk dok. kontakt drukowany na dokumentach Kasa kasa właściwa dla operatora. Kasa przyjmująca gotówkę na dokumentach wynika z definicji operatora, stanowiska lub miejsca sprzedaŝy. Jeśli w definicji operatorów Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy brak jest przydzielenia kasy do operatora, to kasa przyjmująca gotówkę jest zgodna z kasą przydzieloną do stanowiska komputerowego w System Konfiguracja Rozrachunki Kasa, bank, inne. Jeśli stanowisko nie ma przydzielonej kasy, to kasa przyjmująca gotówkę wynika z definicji miejsca sprzedaŝy. Jeśli operator posiada przydzieloną kasę w opcji Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy, wówczas gotówka wpłynie do kasy operatora. Prawo tylko do określonej kasy opcja ta pozwala przydzielić danemu operatorowi prawo do określonej kasy. Inne kasy dla tego operatora będą wtedy niedostępne (z wyjątkiem administratora systemu). 173

174 STREAM soft Przedstawiciele handlowi Słownik ten zawiera spis przedstawicieli firmy. Przedstawiciela moŝna przypisać do wszystkich wystawianych w module dokumentów sprzedaŝy. Dokumenty wg przedstawicieli analizować moŝna w opcji Zestawienia Dokumenty sprzedaŝy. Przedstawicieli handlowych moŝna przedstawić w postaci struktury drzewiastej, która bardzo dobrze oddaje powiązania i zaleŝności występujące w tej grupie. Opcja umoŝliwiająca oglądanie przedstawicieli handlowych w strukturze drzewa dostępne jest w menu prawego klawisza myszki, w opcji Widok Drzewo: Zbiory wartości cech Do zbioru wartości cech moŝna zaliczyć np. kolor, rozmiar, wagę, itp. KaŜdy zbiór składa się z odpowiednich wartości. Dla zbioru kolor, wartościami będą kolory: czerwony, Ŝółty, zielony, itd. Nowy zbiór zakładamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. 174

175 Gospodarka Magazynowa W oknie Zbiór wartości cech umieszczone zostały dwie zakładki: Podstawowe, Wartości zbioru. W zakładce Podstawowe naleŝy podać nazwę zbioru. Następnie przechodzimy na zakładkę Wartości zbioru i tam za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3> wprowadzamy poszczególne wartości, które będą charakteryzować nasz zbiór: 175

176 STREAM soft Wartość cechy moŝna wprowadzić na trzy sposoby: 1. Wprowadzić ręcznie z klawiatury. 2. Wczytać z pliku zapisanego w komputerze uŝytkownika (za pomocą przycisku <Wczytaj z pliku>). 3. Wczytać ze schowka (za pomocą przycisku <Wczytaj ze schowka>). Jeśli wpiszemy nieprawidłową wartość, to moŝemy za pomocą przycisku <Wyczyść> usunąć wprowadzone dane. Po zdefiniowaniu danej wartości zatwierdzamy wszystko przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter> Formularze definiowane dokumentów Tworzenie tego rodzaju formularzy moŝliwe jest wtedy, gdy uŝytkownik posiada moduł Raporty i formularze. Obszar tworzenia formularza w module Raportów i formularzy: 176

177 Formularze kodów paskowych Gospodarka Magazynowa Słownik ten umoŝliwia stworzenie spisu formularzy kodów paskowych. Nowy formularz dodajemy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. Przycisk <Test> umoŝliwia wykonanie próbnego wydruku zdefiniowanego kodu paskowego Cechy umów i promocji Jest to spis wszystkich cech charakterystycznych dla umów i promocji. Nową cechę wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 177

178 STREAM soft W okno Cecha wbudowana na stałe jest zakładka Podstawowe. W zakładce Podstawowe naleŝy zdefiniować pola: Nazwa podajemy nazwę cechy; Typ wybieramy czy cecha jest typu: tekstowego, logicznego, data, liczba; Jednostka ze słownika, za pomocą przycisku lub klawisza funkcyjnego <F6>, wybieramy odpowiednią jednostkę miary dla cechy; Opis krótka charakterystyka wprowadzanej cechy; Wartość domyślna przepisuje wartość po dodaniu kolejnej umowy i promocji; Wybór wartości cechy tylko ze spisu wartości nie moŝna wprowadzić innego zbioru wartości jak ten ze spisu; Aktywna zaznaczenie tej opcji informuje, Ŝe dana cecha jest w systemie widoczna. W zaleŝności od wartości zdefiniowanej w polu Typ, mogą pojawić się dodatkowe zakładki Protokoły urządzeń zewnętrznych Słownik zawiera spis protokołów dla urządzeń zewnętrznych. Protokół jest ściśle określoną formą komunikacji z urządzeniem zewnętrznym. Spis obsługiwanych przez system urządzeń fakturujących moŝe być modyfikowany, co umoŝliwia rozszerzenie funkcjonalności o obsługę nowego urządzenia bez wprowadzania zmian w samym systemie. Nowy protokół wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 178

179 Gospodarka Magazynowa W oknie protokół wypełniamy pola: Protokół forma komunikacji z urządzeniem zewnętrznym; Nazwa pliku sterownika - nazwa programu przetwarzającego z formatu STR na format urządzenia; Podkatalog - podkatalog dla obsługi wszystkich urządzeń obsługiwanych tym protokołem; Opis zawiera dodatkowe informacje wprowadzone przez uŝytkownika. Program obsługi protokołu jest wywoływany z parametrami: Palm.exe RW:[O>> W>> I>> P] KU:[NRU] TR:[1>> 0] RW - rodzaj wywołania O - odbiór W - wysyłanie I - wysyłanie z inicjacją P - edycja parametrów właściwych urządzeniu KU - kod urządzenia NRU - kod urządzenia będący jednocześnie podkatalogiem TR - flaga transmisji 179

180 STREAM soft 1 - po przetworzeniu zostanie uruchomiony program transmisyjny 0 - przetwarzanie na format urządzenia bez transmisji np.: Palm.exe RW:W KU:001 TR:0 - wysyłanie protokołem "Palm" do urządzenia o identyfikatorze "001", bez uruchamiania programu transmisji (tcom.exe) Urządzenia zewnętrzne Słownik stanowi spis urządzeń zewnętrznych współpracujących z modułem Gospodarki magazynowej. Do urządzeń zewnętrznych, o których będzie mowa poniŝej, naleŝą przede wszystkim Palmtopy oraz inne urządzenia mobilne wspomagające handlowców. Nowe urządzenie wprowadzamy do systemu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. 1. Zakładka Podstawowe: Opis poszczególnych pól: Kod podajemy unikatowy kod urządzenia; Opis najlepiej zaznaczać w opisie, komu zostało przypisane dane urządzenie; Protokół określamy rodzaj protokołu transmisji danych, sposób, w jaki będzie się odbywać transmisja; 180

181 Gospodarka Magazynowa Przedstawiciel handlowy ze słownika za pomocą przycisku wybieramy nazwisko odpowiedniego przedstawiciela, który przypisany jest do urządzenia; Magazyn ze słownika naleŝy wybrać miejsce, które jest przeznaczone dla danego urządzenia; Kasa określamy rodzaj kasy dla rozrachunków; Cecha cecha kartoteki podawana podczas jej wysyłania; Rodzaj stanu określamy stan magazynowy lub dyspozycyjny. 2. Zakładka Dokumenty określamy rodzaj dokumentów, jakie będzie obsługiwać urządzenie zewnętrzne: Przy przyjmowaniu zamówień oznacz cenę jako uzgodnioną jeśli cena została uzgodniona z kontrahentem i jest to zapisane w urządzeniu zewnętrznym, to tworząc zamówienie, przyjmiemy cenę według danych z urządzenia. Jeśli cena nie została uzgodniona, to moŝemy w tym przypadku wybrać opcję Nigdy. Gdy cena jest znana dostawcy i odbiorcy i nie ulega zmianie, to wybierzemy z listy rozwijanej opcję Zawsze. Tworzyć dokument kasowy dla dokumentów zapłaconych gotówką (0 dni) po zaznaczeniu tej opcji, dla dokumentów zapłaconych gotówką, zostanie utworzony dokument kasowy w terminie 0 dni. 3. Zakładka Cechy - podajemy cechy dokumentów odbieranych. 4. Zakładka Ceny - podczas wysyłania kartotek naleŝy zawsze podać przynajmniej jedną cenę. 5. W zakładce Grupy określamy Grupę kartotekową, do której naleŝy wysyłana kartoteka. 6. W zakładce Uwagi operator systemu moŝe wprowadzić własne uwagi, dodatkowe informacje dotyczące urządzenia. 7. W zakładce Opcje odbioru, operator systemu definiuje sposób synchronizacji danych przy odbiorze zleceń, kartotek, kontrahentów. W polu Sposób synchronizacji moŝna ustawić następujące parametry: Brak zaznaczenie tego parametru wskazuje, Ŝe operator systemu nie chce, aby dane przekazywane bezpośrednio z urządzenia zewnętrznego do systemu były sprawdzane; 181

182 STREAM soft Synchronizacja przy realizacji oznacza sprawdzanie danych przekazywanych bezpośrednio z urządzenia zewnętrznego do systemu PRO/PRETSIś; 182

183 Gospodarka Magazynowa Zaznaczenie parametru Synchronizacja przy realizacji, umoŝliwia operatorowi sprawdzenie danych kontrahentów (Po numerze lub Po identyfikatorze) oraz ich automatyczną aktualizację. Ponadto uŝytkownik moŝe zaznaczyć opcję, która umoŝliwia odebranie zlecenia (Obiór zleceń) i jego automatyczną aktualizację (Automatyczna aktualizacja zleceń). MoŜna importować równieŝ kontrahentów jednorazowych, wystarczy zaznaczyć parametr Importuj kontrahentów jednorazowych. Synchronizacja poprzez weryfikację oznacza sprawdzanie czy dane z Palmtopa, umieszczone w buforze Obsługa urządzeń zewnętrznych są zgodne z danymi posiadanymi przez system. Zaznaczenie parametru Synchronizacja poprzez weryfikację, umoŝliwia operatorowi nie tylko odbiór i sprawdzenie danych kontrahentów (Po numerze lub Po identyfikatorze) oraz ich automatyczną aktualizację. Ponadto uŝytkownik moŝe zaznaczyć opcję, która umoŝliwia odebranie zlecenia (Obiór zleceń) i jego automatyczną aktualizację (Automatyczna aktualizacja zleceń) oraz kartotek. Odebrane kartoteki moŝna identyfikować na dwa sposoby: Po indeksie lub Po nr katalogowym. Jeśli ustawimy parametr identyfikacji kartoteki na wartość: Po nr katalogowym, to w systemie zostanie udostępniona opcja Automatycznej aktualizacji nr katalog. UWAGA! RóŜnica pomiędzy opcją Synchronizacja przy realizacji, a Synchronizacja poprzez weryfikację polega na tym, Ŝe w procesie realizacji następuje dodawanie i aktualizowanie kontrahentów oraz dokumentów i zleceń bez Ŝadnych dodatkowych komunikatów od systemu. Proces synchronizacji przy realizacji przebiega w tle. Natomiast przy procesie synchronizacji poprzez weryfikację, system generuje dla uŝytkownika róŝne komunikaty, które pozwalają mu wybierać co chce w danej chwili zrobić, np. czy chce dodać nową kartotekę lub zaktualizować listę kontrahentów. 8. Zakładka Inne w tej zakładce uŝytkownik systemu moŝe ustawić następujące parametry: 183

184 STREAM soft Limitować ilość do aktualnego stanu magazynowego dla sprzedaŝy i WZ zaznaczenie tego parametru spowoduje, zę przed realizacją pozycji ilość limitowana jest aktualnym stanem magazynowym kartoteki. Pozycje objęte limitem (niezrealizowane w całości) oznaczyć jako zrealizowane ustawienie tego parametru powoduje, ze po realizacji pozycji, gdy ilość została zmniejszona do stanu magazynowego zostaje ona uznana jako zrealizowana. Dodatkowo, nie jest prowadzona kontrola wartości dokumentu Banki Opcja ta umoŝliwia załoŝenie banków w systemie finansowo-księgowym. NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe opcja ta nie słuŝy do tworzenia raportów bankowych. ŚcieŜka dostępu: ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Banki Dodaj<F3> Dane banku Nowy bank dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. MoŜna skorzystać równieŝ z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki), aby włączyć opcję dodawania nowych danych. 184

185 Gospodarka Magazynowa Informacje, które naleŝy zdefiniować to: Nazwa banku określamy nazwę banku; Kod banku jest to pierwszy człon konta (do pierwszego myślnika); Konto na przelew zbiorczy zostało wprowadzone po to, aby obsłuŝyć takŝe banki spółdzielcze, gdzie pierwsze osiem cyfr banku nie wystarcza do jednoznacznego zdefiniowania banku, poniewaŝ te sama cyfry posiada cała grupa banków spółdzielczych Kraje Słownik dostępny jest podczas edycji istniejącego w bazie danych kontrahenta lub w trakcie wprowadzania nowego. W oknie Kontrahent umieszczony jest w zakładce Podstawowe. ŚcieŜka dostępu: Słowniki Kontrahenci PokaŜ<F5>(Dodaj <F3>) 185

186 STREAM soft Nowy kraj wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. Wypełniamy pola Numer, Nazwa, Kod. Jeśli dany kraj naleŝy do wspólnoty krajów Unii Europejskiej, to naleŝy zaznaczyć opcję Kraj UE. Wprowadzony Kod kraju jest potrzebny przy wypełnianiu takich dokumentów jak deklaracje VAT UE, INTRASTAT, itp Kierowcy Słownik ten zawiera spis nazwisk wszystkich kierowców danej firmy: 186

187 Gospodarka Magazynowa ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Kierowcy Kierowców moŝna przypisać do dokumentów sprzedaŝy, WZ i MM-, oraz na Dostawy w oknie edycyjnym dokumentu. Automatycznie kierowca jest ustalany w zaleŝności od kontrahenta wpisanego na zakładce Dostawa. W definicji formularza standardowego, znajduje się opcja Drukuj dane kierowcy Rodzaje słowników Rodzaje słowników zawierają spis wszystkich słowników (zarówno predefiniowanych jak i definiowanych), które mają być uŝyte do stworzenia analityki księgowej. W celu załoŝenia swojego słownika, naleŝy kliknąć na ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3>: 187

188 STREAM soft ŚcieŜka dostępu: Słowniki Słowniki systemowe Rodzaje słowników PokaŜ <F2> Opcja - Podlega rozrachunkom jest widoczna tylko w wersji PRESTIś systemu PCBiznes. Dla słowników definiowanych, umoŝliwiono ograniczenie dostępu do wybranych pozycji słowników. SłuŜą do tego ikony: Prawa do słowników dla grup uŝytkowników ; Prawa do słowników dla uŝytkowników ; 188

189 2. Magazyn Gospodarka Magazynowa 2.1 Dokumenty magazynowe Wszystkie operacje dokonywane na kartotekach magazynowych znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach magazynowych. Operacje przeprowadzone w kartotekach są ponadto widoczne w module Finanse i księgowość, Rozrachunki, Zarządzanie produkcją. Menu Magazyn zawiera opcje umoŝliwiające ewidencjonowanie oraz wprowadzanie dokumentów magazynowych, zamówień wewnętrznych, przeglądanie kartotek towarowych i aktualnych stanów magazynowych, wprowadzanie inwentaryzacji oraz bilansu otwarcia nowego magazynu. Po wybraniu opcji Magazyn Dokumenty magazynowe, na ekranie wyświetlony zostanie spis wystawionych dokumentów magazynowych. W grupie dokumentów magazynowych znajdują się dokumenty zewnętrzne, wystawiane dla lub od kontrahentów WZ i PZ oraz dokumenty magazynowe wewnętrzne RW, PW, MM. ŚcieŜka dostępu: Magazyn Dokumenty magazynowe Na ekranie wyświetlane są tylko dokumenty spełniające określone warunki parametry wyświetlania: Wybrany magazyn moŝna przeglądać dokumenty w obrębie jednego magazynu, Wybrany zakres dat wystawienia - na ekranie widoczne są tylko dokumenty z datą wystawienia mieszczącą się w ustawionym zakresie, Wybrany rodzaj dokumentów moŝna przeglądać określone dokumenty magazynowe. Magazyn zmieniamy wybierając ikonę <Ctrl+M>. lub przyciskając kombinację klawiszy 189

190 STREAM soft Zakres dat wyświetlanych dokumentów zmieniamy wybierając ikonę <Ctrl+D>. Producent proponuje kilka standardowych filtrów na zakres dat: lub przyciskając KaŜdy uŝytkownik moŝe indywidualnie określić zakres dat wyświetlanych dokumentów. Zakres wyświetlanych dokumentów moŝna równieŝ ograniczyć według typu. UmoŜliwia to opcja Typ dokumentów, wywoływana za pomocą ikony wszystkie rodzaje, tylko dokumenty RW i PZ itp. lub kombinacji <Ctrl+R> np. 190

191 Gospodarka Magazynowa W oknie Typ dokumentów, dokumenty pogrupowane są według funkcji i opisu. Ponadto, zapamiętywane są typy dokumentów w trakcie przechodzenia pomiędzy opcjami Wszystkie i Wybrane. Dodatkowo uŝytkownik systemu, posiada moŝliwość szybkiego zaznaczania i odznaczania dokumentów. SłuŜą do tego ikony znajdujące się w lewej części okna lub skróty klawiszowe: Zaznacz wszystkie <Ctrl+A>, Odznacz wszystkie <Ctrl+U>, Odwróć zaznaczenie <Ctrl+I>. Szukanie dokumentów moŝliwe jest niezaleŝnie od tego czy mieszczą się one w ustawionym zakresie wyświetlanych dokumentów. W celu wyszukania wystawionego dokumentu lub dokumentów wybieramy ikonę Szukaj lub przyciskamy klawisz funkcyjny<f6>. Na ekranie pojawi się okno szukania dokumentu. NaleŜy wybrać typ szukanego dokumentu, a następnie określić dane pozwalające go odnaleźć. Dokumentu moŝna szukać wg numeru zewnętrznego lub wewnętrznego albo według kontrahenta na dokumentach PZ i WZ. NaleŜy równieŝ określić rok, w którym wystawiony został szukany dokument. Po podaniu numeru dokumentu lub wybraniu kontrahenta i przyciśnięciu klawisza <Szukaj>, program wyświetli spis dokumentów odpowiadających podanym parametrom szukania. Wyszukane dokumenty moŝna drukować, przeglądać <Enter> lub <F2> anulować oraz poprawiać, pod warunkiem, Ŝe znajdują się w otwartym miesiącu. Nowy dokument wprowadzamy uŝywając klawisza <F3> lub ikony Dodaj z menu Magazyn Dokumenty magazynowe. MoŜna teŝ uŝyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki). Wybrany rodzaj dokumentu zatwierdzamy myszką lub klawiszem <Enter>. Następnie wyświetli się okno filtru, w którym naleŝy wybrać kontrahenta. Okno takie pojawi się, gdy uŝytkownik systemu wybierze takie dokumenty jak: WZ, PZ, ZD. Dla MM+, MM-, PW, RW nie wyświetla się okno szukania kontrahenta. 191

192 STREAM soft W oknie, ułatwiającym odszukanie kontrahenta, ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie kontrahenta: NIP, Numer, Identyfikator, Nazwa, Miejscowość. W polu wyszukiwania moŝna podać cały ciąg wyszukujący np. STREAM soft lub tylko część np. ST. Wyszukiwanie rozpoczynamy przyciskając klawisz <Enter>. Jeśli podany ciąg wyszukujący, spełnia tylko jeden kontrahent, to zostanie on wybrany na dokument, jeśli warunek spełnia kilku kontrahentów, to wyświetlony zostanie spis kontrahentów spełniających podane parametry szukania. Cały spis kontrahentów wyświetlony zostanie po przyciśnięciu klawisza <F6>.W przypadku zakupu od kontrahenta, którego nie chcemy umieszczać w spisie, wybieramy opcję Jednorazowy, wypełniając wymagane pola. Jeśli kontrahenta brak jeszcze w słowniku, moŝemy wywołać okno dodawania kontrahenta do słownika przyciskając klawisz <F3>. 192

193 Gospodarka Magazynowa Po wyborze kontrahenta i określeniu rodzaju wystawianego dokumentu, na ekranie pojawi się okno edycyjne dokumentu: W górnej części okna umieszczono dane nagłówka dokumentu. Wartości pól z nagłówka dokumentu moŝna zmieniać przyciskając ikonę, znajdującą się obok nazw pól. Okno podzielone jest na zakładki, w które wprowadzane są odpowiednie informacje. Wszystkie dokumenty magazynowe mają identyczne zakładki. Tylko dla dokumentów WZ i PZ dodatkowo dochodzi zakładka Dostawa. Wszystkie dane w polach edycyjnych dokumentu moŝna zmieniać równieŝ przy pomocy klawisza <Alt+O> lub przycisku edycyjnego dokumentu: znajdującego się w lewym dolnym rogu okna Jeśli wystawiany dokument nie posiada jeszcze numeru, to numer nadany zostanie automatycznie podczas zapisywania dokumentu. MoŜna go nadać na Ŝądanie, przyciskając ikonę zmiany parametrów nagłówka lub klawisz Opcje Dokument. System wyświetli zapytanie: 193

194 STREAM soft Jeśli chcemy nadać numer w dowolnym momencie definiowania dokumentu magazynowego, to powinniśmy kliknąć przycisk <Tak>. Środkowa część okna umoŝliwia wprowadzanie pozycji dokumentów. Ilość danych, moŝliwych do przeglądania w postaci kolumn, na zakładce Pozycje jest tak duŝa, Ŝe dane podzielono na cztery strony grupujące je tematycznie. Strony danych, na tej zakładce, zmieniamy przyciskając ikonę, znajdującą się w prawym-dolnym rogu okna edycyjnego lub klawisze strzałka w lewo i prawo jednocześnie z wciśniętym klawiszem <Ctrl>: Strona 1 zawiera dane podstawowe pozycji dokumentu: magazyn, z którego pobrano towar, indeks i nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę, %VAT i wartość brutto pozycji; Strona 2 zawiera dane dotyczące bonifikat udzielonych dla pozycji dokumentu; Strona 3 zawiera dane dotyczące marŝy, narzutu, wartości netto, wartości magazynowej, odchyleń magazynowych; Strona 4 - w przypadku magazynu, rozliczanego w cenach ewidencyjnych, zawiera dane dotyczące ceny oraz wartości ewidencyjnej pozycji. Pozycje na dokumencie dodajemy przyciskając ikonę dodawania z paska ikon lub klawisz funkcyjny <F3>. MoŜna równieŝ skorzystać z prawego klawisza myszki i wybrać stamtąd opcję Dodaj towar. Producent wprowadził trzy sposoby dodawania pozycji na dokumentach: 1. Za pomocą okna filtru (zalecane) po przyciśnięciu ikony dodawania, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru według róŝnych parametrów. Sposób ten jest zalecany ze względu na najszybszy dostęp do wyszukiwanego towaru: 194

195 Gospodarka Magazynowa W oknie filtru, ułatwiającym szukanie, ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie towaru lub innej pozycji: Indeks, Identyfikator, EAN, Nazwa, Numer seryjny. Podczas dodawania pozycji za pomocą kodów EAN, jeśli kartoteka nie zostanie znaleziona, to program poinformuje o tym, za pomocą sygnału dźwiękowego. Aby sygnał dźwiękowy został przekazany przez PC Speaker (głośnik w jednostce centralnej), naleŝy odinstalować kartę dźwiękową (odinstalować sterowniki lub odłączyć w BIOS). Jeśli karta jest zainstalowana, to system operacyjny Windows wysyła komunikat na wyjście Audio tylko wtedy, gdy w Panelu sterowania (Dźwięki i multimedia lub Dźwięki i urządzenia audio nazwa zaleŝy od wersji systemu operacyjnego Windows), zdarzenie Błąd programu, ma przypisany dźwięk. W polu wyszukiwania moŝna podać cały ciąg wyszukujący np. indeks STW-0234 lub tylko część np. ST. Szukanie rozpoczyna się po przyciśnięciu <Znajdź [Enter]>. Jeśli podane warunki ciągu, spełnia tylko jeden towar, to zostanie on automatycznie pobrany na dokument, jeśli warunek spełnia kilka towarów, to wyświetlony zostanie ich spis. śądany towar ze spisu wybieramy poprzez ustawienie się na nim i zatwierdzenie klawiszem <Enter> lub myszką. Cały spis towarów z wybranego magazynu wyświetlony zostanie po przyciśnięciu. 2. Wybór ze słownika po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru bezpośrednio na wyświetlonym spisie towarów. 3. W pętli ze słownika po wybraniu towaru i określeniu ilości oraz ceny powracamy automatycznie do słownika towarów. Sposoby dodawania pozycji na dokumencie zmieniamy za pomocą menu kontekstowego prawego klawisza myszy lub przyciskiem Opcje Pozycje Sposób dodawania pozycji. NiezaleŜnie od wybranego sposobu dodawania pozycji, w następnej kolejności powinno wyświetlić się okno edycyjne pozycji dokumentu: Górna, informacyjna, część okna zawiera dane wybranej pozycji, dolna edycyjna, umoŝliwia podanie wprowadzanej na stan lub zdejmowanej ze stanu magazynowego ilości, ceny zakupu netto oraz bonifikaty. Dane, moŝliwe do przeglądania oraz edycji dla pozycji dokumentu, podzielono na tematyczne zakładki: 195

196 STREAM soft Podstawowe umoŝliwiające podanie podstawowych danych dotyczących pozycji wystawianego dokumentu; Rozszerzone pozwala, oprócz edycji, na przeglądanie dodatkowych danych pozycji; Opakowanie w zakładce tej określamy rodzaj opakowania, ilość opakowań, ilość w opakowaniu. Zakładka jest widoczna pod warunkiem, ze w opcji menu System Konfiguracja System została włączona opcja Obsługa opakowań kaucjonowanych. Cechy określamy nazwę i wartość cechy charakteryzującą daną pozycję dokumentu (kartotekę); Opcje zmiana ustalonej w konfiguracji ilości miejsc po przecinku dla ceny zakupu; Uwagi dodatkowe informacje lub uwagi dotyczące pozycji dokumentu. Wprowadzoną dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. Zapisanie pozycji modyfikuje, wyświetlaną w prawym-dolnym rogu okna wartość dokumentu zakupu. Jeśli uŝytkownik systemu dodał określoną pozycje na dokument i ponownie będzie próbował dodać tą samą pozycję na dokument, wtedy system wyświetli okno z informacją, Ŝe taka pozycja została juŝ dodana na dokument i jednocześnie podpowie numer tej pozycji. W dowolnym momencie, podczas edycji dokumentu, dopisane pozycje moŝna poprawiać lub kasować. SłuŜą do tego ikony umieszczone na pasku ikon aktywnego okna dokumentu magazynowego lub klawisze funkcyjne <F5> popraw i <F8> kasuj. UWAGA! Jeśli dla kartoteki towarowej, pobranej na dokument magazynowy, określono uwagi lub ostrzeŝenia, to moŝna podejrzeć je podczas edycji pozycji dokumentu magazynowego. Aby zobaczyć uwagi dla danej kartoteki naleŝy posłuŝyć się kombinacją klawiszy <Shift+Ctrl+U>, jeśli natomiast uŝytkownik zechce zobaczyć ostrzeŝenia, to naleŝy skorzystać z kombinacji <Shift+Ctrl+O>. Pozycje na dokument zakupu moŝna pobrać z dowolnego innego dokumentu sprzedaŝy, zakupu lub magazynowego. Pobieranie pozycji wywołujemy przyciskając klawisz <Ctrl+P> lub z kontekstowego menu prawego klawisza myszy. W wyświetlonym oknie szukania dokumentu naleŝy wybrać rodzaj dokumentu: 196

197 Gospodarka Magazynowa Dostępne są wszystkie rodzaje dokumentów sprzedaŝy, zakupu i magazynowe. W polu numer naleŝy podać numer dokumentu, z którego chcemy pobrać pozycje. Po przyciśnięciu przycisku <Szukaj>, na ekranie wyświetli się spis dokumentów pasujących do podanych parametrów szukania. śądany dokument wybieramy, po wskazaniu kursorem myszki lub za pomocą klawisza <Enter>. Na dokumentach magazynowych moŝna realizować pozycje z wprowadzonych zamówień zarówno do dostawców jak i odbiorców. Na dokumentach WZ moŝna realizować zamówienia od odbiorców, a na dokumentach PZ - zamówienia do dostawców. Realizowanie pozycji wywołujemy przyciskając kombinację klawiszy <Ctrl+R> lub za pomocą opcji prawego klawisz myszy Realizuj zamówienia. Na ekranie wyświetlony zostanie spis niezrealizowanych zamówień dla wprowadzonego na dokumencie kontrahenta. 197

198 STREAM soft Spis będzie pusty, jeśli dla kontrahenta nie wystawiono zamówień lub wszystkie zostały juŝ zrealizowane. Realizację rozpoczynamy przyciskając klawisz <Enter>, podwójnym kliknięciem myszy lub ikoną wyboru z paska ikon. Jeśli do jednego kontrahenta wystawiono więcej zamówień, to na dokumencie moŝna zrealizować wszystkie, jedno lub wybrane zamówienia. Wprowadzone na dokument pozycje moŝna posortować po indeksie lub względem identyfikatora kartoteki. SłuŜy do tego opcja znajdująca się w menu kontekstowym prawego klawisza myszki Sortuj pozycje <Ctrl+Alt+S>: 198

199 Gospodarka Magazynowa MoŜna zmienić liczbę pojedynczą pozycji dokumentu za pomocą opcji prawego klawisza myszki Zmiana Lp pozycji lub kombinacji klawiszy <Ctrl+Alt+L>: Wszystkie pozycje dokumentu z wpisaną ilością 0 sztuk moŝna usunąć z dokumentu za pomocą opcji Usuń wszystkie z ilością 0, dostępnej pod prawym klawiszem myszki. Wybranie jej wygeneruje na ekranie monitora zapytanie od systemu: Czy na pewno usunąć wszystkie pozycje z ilością=0? Wciśnięcie przycisku <Tak> zatwierdza wykonanie operacji. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzamy dokument przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem funkcyjnym <F10>. Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia dokumentu: Na dokumencie WZ moŝna podać imię i nazwisko odbierającego oraz numer rejestracyjny samochodu. Na dokumencie PZ dane dokumentu zewnętrznego: 199

200 STREAM soft W spisie dokumentów magazynowych, w menu prawego klawisza myszki, znajduje się opcja: Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów <Alt+C> - za pomocą której moŝna ustawić daną cechę i jej wartość dla więcej niŝ jednego dokumentu. MoŜna zaznaczyć dokumenty, którym ma być nadana wybrana cecha opcja Dla dokumentów zaznaczonych lub moŝna ją przypisać wszystkich dokumentom opcja Dla dokumentów wszystkich. Ponadto, uŝytkownik systemu ma moŝliwość ustawienia: kierowcy, przedstawiciela handlowego, sposobu dostawy oraz terminu dostawy. W systemie moŝliwe jest wystawianie dokumentów magazynowych z datą inna niŝ aktualna. W tym celu naleŝy skorzystać z modułu Administratora. Opcja umoŝliwiająca wystawianie dokumentów z inną datą niŝ aktualna znajduje się w Prawa Firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa Magazyn: 200

201 Gospodarka Magazynowa UWAGA! Dla dokumentów magazynowych dodano opcję PokaŜ dekret. Jest ona dostępna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Finanse i księgowość. Dekret moŝna zobaczyć tylko wtedy, gdy aktualne miejsce zakupu, sprzedaŝy lub magazyn podlega księgowaniu. Opcję moŝna włączyć za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Shift+F2>. W module Gospodarka magazynowa moŝliwe jest eksportowanie pozycji dokumentu do dowolnego pliku tekstowego. Obok pozycji dokumentów magazynowych, moŝna eksportować pozycje dokumentów: SprzedaŜy; Zakupu; Zamówień. W tym celu naleŝy edytować wybrany dokument, następnie z menu prawego klawisza myszki, wybrać opcję Eksport pozycji Eksport do pliku w formacie TXT. Na ekranie monitora pojawi się okno, w którym naleŝy wybrać dane do eksportu: 201

202 STREAM soft Jeśli dane eksportujemy z danego dokumentu po raz pierwszy, to naleŝy kliknąć na ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3>. Pojawi się okno, w którym naleŝy określić plik konfiguracyjny danych do eksportu: Po zapisaniu wybranych danych, wybranych do eksportu, naleŝy kliknąć przycisk <Start> w oknie Wybór do eksportu danych. Dane zostaną wyeksportowane, o zakończeniu operacji eksportu poinformuje komunikat: 202

203 Gospodarka Magazynowa Dane wyeksportowane do pliku txt, moŝna podejrzeć w Notatniku Windows (Start Programy Akcesoria Notatnik): UWAGA! Jeśli dla dokumentu WZ nie została wystawiona faktura w przeciągu 7 dni, to system wygeneruje dla uŝytkownika taką informację w spisie dokumentów magazynowych. Aby moŝna było zobaczyć tą informację, naleŝy za pomocą opcji Widok Kolumny w tabeli, dodać do spisu wyświetlanych kolumn - kolumnę o nazwie Nie F-a w ciągu 7 dni. UWAGA! W oknie ze spisem dokumentów magazynowych, uŝytkownik programu moŝe wyświetlać kolumny, w których będą zawarte informacje dotyczące produkcji: numer zlecenia produkcyjnego, partia, data rozpoczęcia produkcji. Kolumny do spisu dodajemy za pomocą opcji Widok Kolumny w tabeli, dostępnej w menu prawego klawisza myszki w oknie Dokumenty magazynowe. Informacje dotyczące produkcji będą widoczne, pod warunkiem, Ŝe na stanowisku zostanie przydzielony moduł Zarządzanie produkcją (dostępny tylko w wersji PRESTIś systemu). Weryfikacja pozycji dokumentu W dokumentach przychodowych i rozchodowych moŝna zweryfikować pozycje dodane na dokument. Opcja, która to umoŝliwia jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w oknie ze spisem dokumentów magazynowych, sprzedaŝy i zakupowych (nazwa opcji Weryfikacja pozycji dokumentów). Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy kaŝda z pozycji dokumentu spełnia określone warunki, np. takie jak: o Wybranie numeru seryjnego (jeśli jest wymagany); o Podanie daty waŝności (jeśli jest wymagana); o Podanie numeru dostawy (jeśli jest wymagany); o Określenie miejsca składowania (jeśli jest wymagane). Jeśli dokument umoŝliwia sprzedaŝ ujemną, to dodatkowo, dla dokumentów rozchodowych sprawdzany jest (dla danej kartoteki) stan na magazynach. Opcja Weryfikacji pozycji dokumentu moŝe stanowić równieŝ warunek zapisu lub akceptacji dokumentu. Aby opcja stanowiła warunek zapisania dokumentu w spisie dokumentów, naleŝy 203

204 STREAM soft w Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed zapisem. Jeśli natomiast opcja ma stanowić warunek zaakceptowania dokumentu, to naleŝy w Konfiguracja Ustawienia Akceptacje zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed akceptacją. Zaznaczenie wyŝej opisanych parametrów w konfiguracji sprawi, Ŝe zapisanie lub akceptacja dokumentu nie będą moŝliwe, jeśli weryfikacja pozycji wykaŝe, Ŝe nie zostały spełnione wymagania na przykład nie wypełniono wszystkich wymaganych pól. Istnieje moŝliwość zapisu lub akceptacji dokumentu, dla którego wynik weryfikacji jest negatywny wtedy, gdy w module Administratora w oknie Prawa do opcji uŝytkownikowi systemu zostanie przydzielone takie prawo: Dokument ZD (zwrot towaru dostawcom) i korekta ZD Dokument zwrotu towaru do dostawcy uŝytkownik systemu wystawia wtedy, gdy zwraca określoną ilość towaru. Towar moŝe być zwrócony z róŝnych powodów: dostarczono inne materiały niŝ były zamawiane, przysłano materiały uszkodzone, itp. Osoba, która zwraca towar wystawia dokument ZD. W tym celu naleŝy skorzystać z opcji menu Magazyn Dokumenty magazynowe Dodaj<F3> Zwrot towaru dostawcom. Następnie wybierany jest kontrahent, któremu zwracamy towar. Po zatwierdzeniu kontrahenta, pojawia się na ekranie dokument zwrotu, na który wprowadzamy zwracane pozycje. Po wpisaniu wszystkich pozycji naleŝy zamknąć dokument. 204

205 Gospodarka Magazynowa Na podstawie ZD, dostawca zwróconego towaru wystawia korektę ZD do faktury. Na korekcie ZD pojawia się informacja, którego dokumentu ZD ona dotyczy: Chcąc wystawić korektę ZD naleŝy skorzystać z opcji menu Magazyn Korekty magazynowe Dodaj<F3>, a następnie wybrać dokument do skorygowania. Gdy dostawca towaru wystawi korektę, to musimy ją podpiąć w systemie pod odpowiednie dokumenty. NaleŜy skorzystać z opcji menu Zakup Korekta zakupu Dodaj <F3> Uzupełnienie ZD. Na dokumencie korekty nie ma ruchu magazynowego, dlatego nie dodają się na nim pozycje. VAT jest przepisywany automatycznie. Aby moŝliwe było wystawienie dokumentów ZD i korekty do ZD, to naleŝy zaakceptować dokumenty. Najszybciej moŝna skorzystać z opcji Akceptuj poprzez menu kontekstowe prawego klawisza myszki. W systemie istnieje moŝliwość wystawiania dokumentów ZD w cenie zakupu z dostawy (podobnie jak opcja dla dokumentów sprzedaŝy). W definicji dokumentu ZD na zakładce Dodatkowe znajduje się opcja Zwrot w cenie zakupu: 205

206 STREAM soft 2.2 Korekty magazynowe Ikona Dodaj <F3> uruchamia opcję szukania dokumentów do skorygowania: MoŜna szukać dokumentu po kontrahencie. NaleŜy wtedy wybrać pole, za pomocą którego najszybciej odnajdziemy danego kontrahenta. Jeśli uŝytkownik przełączy się na Dok. zewnętrzny lub Dok. wewnętrzny, to okno Znajdź dokument do skorygowania nieco się zmieni: Po wybraniu odpowiedniego dokumentu naleŝy go skorygować o odpowiednie ilości: Zamykamy dokument za pomocą przycisku. Wyświetli się okno, w którym naleŝy potwierdzić skorygowany dokument. W potwierdzeniu podajemy numer dokumentu zewnętrznego, datę oraz powód korekt: 206

207 Gospodarka Magazynowa Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. 2.3 Stany magazynowe. Potwierdzanie zamówień Zawierają spis kartotek wybranego magazynu. Kartoteki ze wszystkich magazynów moŝna zobaczyć za pomocą opcji Słowniki Spis wszystkich kartotek. Stany magazynowe moŝna ewidencjonować m.in. w oparciu o: 1. Miejsca składowania, 2. Numer serii, 3. Daty waŝności. Po uruchomieniu opcji Magazyn Stany magazynowe na ekranie wyświetlone zostanie okno zawierające spis wszystkich kartotek towarowych załoŝonych na wybranym magazynie: 207

208 STREAM soft Wyboru magazynu dokonujemy przyciskając na pasku ikonę. Z wyświetlonego spisu magazynów wybieramy ten, którego aktualne stany chcemy przeglądać. W tym oknie, szereg istotnych informacji znajduje się na dodatkowych zakładkach dostępnych tylko w trybie wyświetlania szczegółów. Najszybszy sposób włączenia tego trybu, to skorzystanie z ikony, znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Włączenie szczegółów spowoduje wyświetlenie w dolnej części aktywnego okna Stany magazynowe, zakładek umoŝliwiających przeglądanie dodatkowych danych, dotyczących wybranego kursorem towaru. 1. Szczegóły - dodatkowe pola, które zawierają bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych wartościach umieszczonych w tabelarycznej siatce danych. 2. Dostawy - spis dostaw, które składają się na aktualny stan ilościowy towaru. Dostawy w całości rozchodowane są usuwane z listy automatycznie. 3. Kody EAN zakładka zawiera informacje dotyczące kodu EAN. 4. Zdjęcie po przełączeniu się na tą zakładkę moŝna zobaczyć zdjęcie towaru, pod warunkiem, Ŝe zostało wprowadzone przy zakładaniu kartoteki magazynowej. 5. Zamówienia (-) - zamówienia rozchodowe, zmniejszające stany magazynowe. W spisie wyświetlane są zamówienia od odbiorców oraz zamówienia wewnętrzne. Zamówienia w całości zrealizowane lub przesunięte do archiwum usuwane są z listy automatycznie. 6. Zamówienia (+) - zamówienia przychodowe, których realizacja ma zwiększyć stan magazynowy. Jest to spis niezrealizowanych zamówień do dostawców. Zamówienia w całości zrealizowane lub przesunięte do archiwum usuwane są z listy automatycznie. 7. Produkcja zakładka pokazuje powiązanie stanu magazynowego danej kartoteki z realizacją zleceń produkcyjnych. Dostępna wraz z modułem Zarządzanie produkcją. Z poziomu tej zakładki moŝna podejrzeć jak postępuje realizacja zlecenia produkcyjnego. Są trzy moŝliwe stany zlecenia: Symulacja, W produkcji, Rozpoczęte. Wartości te widoczne są w kolumnie Status. 8. Produkcja Dostawy - zawiera ona spis dostaw wynikających z meldunków zwrotnych przychodzących z produkcji. Zakładka będzie widoczna, jeŝeli firma posiada licencję na moduł Zarządzanie produkcją. 9. Uwagi - treść uwag wprowadzonych dla kartoteki towarowej. 10. OstrzeŜenia - treść komunikatu ostrzeŝenia wprowadzonego dla kartoteki. 11. Numery seryjne - zakładka wyświetlana tylko w trybie obsługi numerów seryjnych. Zawiera listę numerów seryjnych dostępnych dla wskazanej kartoteki. 12. Stan na wszystkich magazynach w zakładce tej moŝna zobaczyć, na jakich magazynach występuje dana kartoteka i w jakich ilościach. 13. Zamienniki wyświetlane są zamienniki dla kartoteki magazynowej. 14. Numery katalogowe spis numerów katalogowych danej kartoteki magazynowej. Z poziomu aktywnego okna Stany magazynowe moŝna równieŝ zakładać nowe kartoteki magazynowe. W celu załoŝenia kartoteki naleŝy posłuŝyć się ikoną Dodaj lub klawiszem funkcyjnym <F3>. Więcej na temat zakładania kartoteki w podrozdziale Spis kartotek magazynowych. 208

209 Gospodarka Magazynowa Jeśli występuje potrzeba załoŝenia kartoteki magazynowej, która istnieje juŝ na innym magazynie, to moŝna posłuŝyć się opcją Dodaj ze spisu wszystkich kartotek. Opcję wywołujemy klawiszami <Shift+F3> lub z menu kontekstowego prawego klawisza myszy. Po wywołaniu opcji, na ekranie wyświetlony zostanie spis wszystkich kartotek towarowych załoŝonych w programie, niezaleŝnie od magazynu. Do spisu kartotek towarowych magazynu aktualnie wybranego, moŝemy pobrać jedną wskazaną kursorem lub wszystkie zaznaczone, przyciskając klawisz zatwierdzenia. Podczas zakładania większej ilości kartotek tego samego typu, nieznacznie róŝniących się np. nazwą, występuje potrzeba kopiowania danych juŝ wprowadzonej kartoteki towarowej na nowy indeks. Po ustawieniu się kursorem na kartotece, której dane chcemy kopiować, opcję kopiowania wywołujemy klawiszami <Ctrl+F3>. W oknie moŝemy podać cały nowy indeks lub tylko jego początek i przycisnąć klawisz wyliczający kolejny indeks z podanej grupy. Brakująca część indeksu zostanie automatycznie uzupełniona. Korzystając z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki) lub kombinacji klawiszy <Alt+F7> uŝytkownik systemu moŝe wywołać opcję Filtr po terminie waŝności. Zadaniem filtru jest wyświetlenie kartotek magazynowych, które posiadają nierozchodowane dostawy, dla których upływa lub upłynął termin waŝności. W filtrze moŝna zdefiniować dwa sposoby oglądania kartotek: 1. Termin waŝności upływa z dniem (lub wcześniej) -naleŝy wpisać datę upływu waŝności dostawy: 2. Termin waŝności upływa za dni (lub wcześniej) naleŝy wpisać za ile dni upłynie termin waŝności dostawy: 209

210 STREAM soft Opcja Zlicz umoŝliwia szybkie podliczenie ilości wyświetlanych pozycji oraz wartości kolumny dostępnej w wyświetlanej tabeli. MoŜliwe jest równieŝ grupowanie poszczególnych sum według pola wyświetlanego w tabeli. Opcję wywołujemy klawiszami <Ctrl+L> lub z menu prawego klawisza myszy. Po zatwierdzeniu otrzymamy następujący wynik sumowania zgrupowanego wg kolumny Indeks. 210

211 Gospodarka Magazynowa Efekt zliczania moŝna wydrukować. UmoŜliwia to przycisk. Opcja Zestawienia Suma magazynu dostępna za pomocą menu prawego klawisza myszki lub kombinacji klawiszy <Ctrl+S> wyświetla szybkie podsumowanie ilościowo-wartościowe wyświetlonych na ekranie kartotek. Sumowana jest wartość netto, VAT i brutto w cenie zakupu (kartotekowej) oraz we wszystkich innych wprowadzonych rodzajach cen. Jeśli przed 211

212 STREAM soft wykonaniem sumowania zawęŝono ilość wyświetlanych kartotek towarowych, za pomocą filtru, wówczas suma zawierała będzie tylko dane z kartotek pozostałych w tabeli: W oknie Stany magazynowe system moŝe zasygnalizować uŝytkownikowi przekroczenie zapasów. Aby moŝliwe było zobaczenie przekroczenia zapasów dla poszczególnych kartotek, naleŝy do spisu kolumn dodać kolumnę Przekrocz. zapas. W tym celu naleŝy skorzystać z opcji prawego klawisza myszki Widok Kolumny w tabeli. Kolumna Przekrocz. zapas moŝe przyjąć następujące wartości: 1. Gdy stan magazynowy jest mniejszy od zapasu minimalnego, to przyjmuje wartość -1 (na oknie Stany magazynowe, wyświetlana jest ikona ). 2. Gdy stan magazynowy znajduje się w przedziale pomiędzy zapasem minimalnym i maksymalnym, to przyjmuje wartość 0 (brak ikony). 3. Gdy stan magazynowy jest większy od zapasu maksymalnego, to przyjmuje wartość 1(na oknie Stany magazynowe wyświetlana jest ikona ). Za pomocą opcji Stany magazynowe uŝytkownik systemu moŝe ustawić blokadę przychodów i rozchodów kartoteki dla danego magazynu. W tym celu, naleŝy edytować kartotekę, przełączyć się na zakładkę Inne i w sekcji Blokady, Aktywność zaznaczyć parametr: Blokada przych. na mag. lub Blokada rozch. na mag. Z poziomu okna Stany magazynowe operator systemu moŝe zmienić ceny sprzedaŝy dla wybranej kartoteki. Aby edytować okno zmiany ceny, naleŝy spełnić jeden warunek, mianowicie w menu Słowniki Słowniki dla kartotek Definicje cen, w polu Przypisana do magazynu, trzeba wskazać magazyn, do którego będzie przypisana dana cena. Aby zmienić cenę na kartotece, naleŝy ustawić się kursorem myszki na kartotece i z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Edytuj ceny sprzedaŝy <Shift+Ctrl+F5>. W oknie, które się pojawi, uŝytkownik systemu będzie mógł wprowadzić. nową cenę. Dla porównania widoczna będzie równieŝ poprzednia cena. Opcja Edytuj ceny sprzedaŝy, umoŝliwia szybką zmianę ceny, bez konieczności edytowania danych kartoteki. Potwierdzanie zamówień Z poziomu okna Stany magazynowe, uŝytkownik systemu moŝe uruchomić opcję pozwalającą na potwierdzanie zamówień. MoŜna skorzystać z kombinacji klawiszy <Ctrl+O> lub z menu prawego klawisza myszki. Na ekranie monitora pojawi się okno: 212

213 Gospodarka Magazynowa Zamówienia mogą mieć status Niepotwierdzone lub Potwierdzone. Aby zobaczyć spis zamówień niepotwierdzonych naleŝy kliknąć na ikonę. Wszystkie niepotwierdzone zamówienia moŝna potwierdzić korzystając z opcji Automatyczne potwierdzenie zamówień, dostępnej za pomocą ikony, kombinacji klawiszy <Ctrl+G> lub menu prawego klawisza myszki. Jeśli zechcemy sprawdzić, które zamówienia zostały potwierdzone, to naleŝy, za pomocą ikony, przełączyć się na spis tych zamówień. Ikona Popraw <F5> pozwala uŝytkownikowi zobaczyć stan realizacji pozycji zamówienia od odbiorców i zamówień wewnętrznych: Wewnątrz okna Stan realizacji pozycji zamówienia wbudowane zostały cztery zakładki, zawierające informacje na temat zamówień do dostawców, ilości przyjętych od dostawców, ilości przekazanych do produkcji i przyjętych z produkcji. Pozycje w zakładkach moŝna poprawiać, dodawać nowe lub usuwać całkowicie. MoŜliwe jest to dzięki menu umieszczonemu wewnątrz okna. W oknie Status realizacji pozycji zamówienia, krok po kroku, widać, na jakim etapie realizacji znajduje się dane zamówienie od odbiorcy. 213

214 STREAM soft Zamówienie od odbiorcy moŝe być w stanie przygotowania, potwierdzenia i realizacji. Stan przygotowania obejmuje m.in. zgłoszenie rezerwacji na dany wyrób, złoŝenie zamówienia do dostawcy, przekazanie do produkcji. Stan przygotowania jest swego rodzaju planem, sposobem realizacji danego zamówienia. Stan potwierdzenia informuje ile wyrobów zostało zarezerwowane na magazynie, ile przyjęto od dostawcy, ile z produkcji. Natomiast stan realizacji pokazuje, jakie ilości zgłoszone z zamówieniu, zostały zrealizowane. Okno Stan realizacji pozycji zamówienia moŝna wywołać podczas wystawiania pozycji na dokumentach Zamówień od odbiorców i Zamówień wewnętrznych. SłuŜy do tego kombinacja klawiszy <Shift+Ctrl+R>. 2.4 Zamówienia wewnętrzne Zamówienia wewnętrzne są to zamówienia od własnych jednostek organizacyjnych. Opcja znajduje się w menu głównym Magazyn. Spis zamówień podzielony jest na dwa zbiory: 1. Aktualne znajdują się w nim zamówienia nowo wprowadzone oraz te, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Zamówienie aktualne moŝna przenieść do archiwum, jeśli zostanie zrealizowane. SłuŜy do tego klawisz funkcyjny <F8>. Po kliknięciu na niego wyświetli się okno z propozycją dotyczącą przeniesienia zlecenia do archiwum lub usunięcia go ze spisu. NaleŜy zaznaczyć Ŝądaną opcję i zatwierdzić przyciskiem <OK>. 2. Archiwalne do tego zbioru automatycznie trafiają zamówienia zrealizowane lub ręcznie przeniesione do archiwum przez operatora. Przeniesione zamówienie moŝna z powrotem przywrócić do zamówień aktualnych. SłuŜy do tego klawisz funkcyjny <F8>. Po kliknięciu na niego wyświetla się okno z zapytaniem: 214

215 Gospodarka Magazynowa W oknie tym zaznaczamy opcję Przenieś do aktualnych lub opcję Usuń i zatwierdzamy <OK>. W zamówieniach archiwalnych uŝytkownik nie będzie mógł posługiwać się takimi opcjami jak: Dodaj <F3> i Popraw <F5>, poniewaŝ zostały one wyłączone (ikony z paska ikon będą nieaktywne). Dlatego, aby dokonać jakichkolwiek zmian w zamówieniach archiwalnych, to naleŝy je najpierw przenieść do zamówień aktualnych. Wystawianie zamówienia przebiega w podobny sposób jak wystawianie dokumentów magazynowych (patrz rozdział Dokumenty magazynowe). NaleŜy zwrócić uwagę na okno ze spisem pozycji zamówienia. Wyświetlane są tam dwie kolumny dotyczące ilości. Jedna z nich pokazuje ilość zamówioną, a druga pozwala ocenić stopień realizacji zamawianej ilości. Ilość zamawiana pobrana na dokument, zwiększa ilość zrealizowaną. Klikając na przycisk <Opcje> moŝna dokonywać zmian dotyczących pozycji dokumentu, samego dokumentu (zmiana daty wystawienia, daty obowiązywania, sum dokumentu, zlecenia, itp.), kontrahenta, sprawdzenie stanu kartoteki na wszystkich magazynach <Ctrl+W>: Zamykając dokument Zamówienia wewnętrznego, nie trzeba dokonywać jego potwierdzenia. 215

216 STREAM soft UŜytkownik moŝe zobaczyć status realizacji zamówienia wewnętrznego. Status jest widoczny dla całego dokumentu (pod warunkiem, Ŝe do spisu dokumentów zamówienia dołoŝymy kolumny Przygotowanie, Realizacja, Potwierdzenie korzystając z opcji menu prawego klawisza myszki Widok Kolumny w tabeli) oraz dla poszczególnych pozycji dokumentu (podczas dodawania lub edycji dokumentu w zbiorze kolumn nr ). Status moŝe przyjmować następujące wartości: TAK oznacza zakończenie, dla dokumentu/pozycji etapu przygotowania, potwierdzenia lub realizacji; NIE oznacza, Ŝe nie został rozpoczęty dla dokumentu/pozycji etap przygotowania, potwierdzenia lub realizacji; CZĘŚĆ oznacza, Ŝe rozpoczęto dla dokumentu/pozycji etap przygotowania, potwierdzenia lub realizacji. UWAGA! Status realizacji zamówienia moŝna podejrzeć równieŝ dla grupy dokumentów Zamówienia od odbiorców. 2.5 Zapotrzebowania wewnętrzne UŜytkownik zgłasza zapotrzebowanie wewnętrzne w celu uzupełnienia braków w swoim magazynie. Na przykład osoba odpowiedzialna za magazyn nr 1 sporządza zapotrzebowanie na 216

217 Gospodarka Magazynowa towary. Zapotrzebowanie to zostanie zrealizowane przez jednostkę organizacyjną firmy, którą moŝe być inny magazyn (nr 2) lub dział zaopatrzenia. Dla magazynu nr 2 zgłoszone przez magazyn nr 1 zapotrzebowanie, stanowić będzie zamówienie wewnętrzne. Okno edycyjne Zapotrzebowania wewnętrznego jest identyczne jak okno Zamówienia wewnętrznego i podobnie się je obsługuje. Zakładka Podstawowe w oknie Dane pozycji dokumentu, dodatkowo zawiera informacje na temat stanów magazynowych zapamiętanych podczas wystawiania zamówienia: 2.6 Planowanie przerzutów System umoŝliwia planowanie przerzutów międzymagazynowych. Realizację przerzutu rozpoczynamy od kliknięcia na ikonę Dodaj lub klawisza funkcyjny <F3>: Przerzut moŝemy utworzyć równieŝ w oparciu o zestawienia sprzedaŝy. Aby to zrobić naleŝy najpierw zdefiniować odpowiednie parametry, a następnie wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem <OK>: 217

218 STREAM soft Klikając w oknie Wybierz na opcję Dodaj wyświetli się okno Stany magazynowe ze spisem kartotek magazynowych w danym magazynach. Następnie naleŝy wybrać kartotekę do przerzutu, na ekranie monitora pojawi się okno: Planując przerzut uŝytkownik określa, z którego magazynu pobierze kartotekę do przerzutu i na jaki magazyn ją przeznaczy. Podaje równieŝ planową do przerzucenia ilość. Kartotekę i magazyn, na który zostanie ona przerzucona wybiera ze spisu za pomocą przycisku. Wprowadzone dane zatwierdza klawiszem <Zapisz>. Przerzuty podobnie jak zamówienia wewnętrzne moŝna podzielić na dwa zbiory: Archiwalne i Aktualne. Zrealizowane przerzuty automatycznie przenoszone są do zbioru Archiwalne. Planowany przerzut realizujemy poprzez kliknięcie na ikonę Realizuj z kombinacji klawiszy <Ctrl+R>: lub skorzystanie 218

219 Gospodarka Magazynowa Kliknięcie na przycisk <Zapisz> wygeneruje zapytanie z systemu: Jeśli uŝytkownik się zgadza to naleŝy zatwierdzić przyciskiem <Tak> lub klawiszem <Enter>. Jeśli podczas planowania przerzutu wszystko zostało poprawnie przeprowadzone, to dokumenty zostaną wygenerowanie. Jeśli nie, to mogą wystąpić róŝnego rodzaju błędy, które zostaną wyświetlone na monitorze w postaci raportu z realizacji przerzutu międzymagazynowego: 219

220 STREAM soft NaleŜy usunąć wszystkie błędy, aby moŝna było przeprowadzić przerzut. Ikona Magazyn widoczna na pasku ikon aktywnego okna Planowanie przerzutów pozwala na przełączanie się między magazynami i wybieranie ze spisu tych magazynów, z których będą przerzucane wybrane kartoteki. Kliknięcie na ikonę lub skorzystanie z kombinacji klawiszy <Ctrl+O> pozwoli zobaczyć przerzuty dodane przez aktualnego operatora systemu. Przycisk wyświetla wszystkie dane kartoteki: 220

221 Gospodarka Magazynowa W oknie statusu kartoteki wbudowane są dwie zakładki: 1. Podstawowe zawiera wszystkie informacje na temat danej kartoteki. 2. Zestawienia - zawiera dane dotyczące analizy sprzedaŝy i zakupu dla danej kartoteki: MoŜna zdefiniować róŝne warunki dotyczące wyglądu wykresu oraz jego właściwości. Właściwości wykresu zmieniamy za pomocą przycisku dwie zakładki Wykres i Serie:.Wyświetli się okno zawierające 221

222 STREAM soft W oknie tym moŝemy dowolnie modyfikować wykres za pomocą dostępnych opcji. Ikona słuŝy do tego, aby zmienić rodzaj wykresu np., wykres punktowy moŝna zamienić na kołowy lub liniowy: Wewnątrz okna Rodzaj wykresu wybieramy przycisk. Po kliknięciu na niego wyświetli się okno zawierające róŝne rodzaje wykresów: kołowy, liniowy, słupkowy, itd: Odpowiedniego wybór wykresu zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub <Enter>. 222

223 2.7 Inwentaryzacja Gospodarka Magazynowa MoŜliwości tej opcji są bardzo pomocne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji. UmoŜliwiają tworzenie arkusza spisowego na podstawie danych znajdujących się w kartotekach materiałowych wybranego magazynu, wprowadzenie stanów rzeczywistych, wynikających ze spisu inwentaryzacyjnego, podsumowanie inwentaryzacji wykazujące nadwyŝki i niedobory, zamknięcie inwentaryzacji z przepisaniem stanów spisanych do kartotek materiałowych oraz przeglądanie zamkniętych inwentaryzacji. Zamknięcie inwentaryzacji na magazynie powoduje, Ŝe towarów inwentaryzowanych nie moŝna wydawać ani przyjmować w dniu inwentaryzacji oraz z datą wcześniejszą niŝ data zamknięcia inwentaryzacji. Otwarcie inwentaryzacji na magazynie nie powoduje zablokowania wystawiania dokumentów. Wszystkie dokumenty wystawione w dniu inwentaryzacji mają wpływ na jej wynik. W jednym dniu moŝna zrobić tylko jedną inwentaryzację, tzn., Ŝe np. korektę do inwentaryzacji naleŝy zrobić z datą dnia następnego. Funkcje wspomagające przeprowadzenie inwentaryzacji znajdują się w opcji Magazyn Inwentaryzacja. Jeśli w programie nie przeprowadzono jeszcze Ŝadnej inwentaryzacji wówczas na ekranie wyświetlony zostanie spis magazynów. NaleŜy wybrać z niego ten magazyn, dla którego chcemy przeprowadzić inwentaryzację: W przypadku, gdy otwarto juŝ inwentaryzację program po wywołaniu opcji Inwentaryzacja automatycznie przejdzie do ostatnio modyfikowanej. Nową inwentaryzację zakładamy w spisie wywoływanym klawiszem. Spis zawiera inwentaryzacje przeprowadzone na danym magazynie. Jeśli chcemy otworzyć inwentaryzację dla innego magazynu niŝ ostatnio, wówczas magazyn zmieniamy ikoną. Nową inwentaryzację dla magazynu otwieramy ikoną dodawania lub klawiszem <F3>: 223

224 STREAM soft Opis poszczególnych pól: Nazwa opisowa nazwa inwentaryzacji. Data data przeprowadzenia inwentaryzacji. Rodzaj: 1. Na wszystkie towary przeprowadzona dla wszystkich kartotek magazynowych. W przypadku włączenia opcji automatycznego tworzenia arkuszy spisowych utworzone zostaną arkusze dla wszystkich kartotek z magazynu. W przypadku ręcznego zakładania arkuszy spisowych, przy zamykaniu inwentaryzacji, program sprawdzi, czy wszystkie kartoteki zostały wprowadzone podczas inwentaryzacji. 2. Częściowa przeprowadzona dla wybranych kartotek. Utwórz automatycznie arkusze spisowe zaznaczenie tego pola powoduje automatyczne wygenerowanie arkuszy spisowych wg ustalonych parametrów. Przydatne w przypadku, gdy chcemy, aby komisja spisowa przeprowadzała inwentaryzację na wydrukowanych arkuszach z wykazem towarów magazynowych. 224

225 Gospodarka Magazynowa Utwórz według grupy kartotekowej oznacza, Ŝe inwentaryzacja będzie przeprowadzana według grup kartotekowych. Tym samym kaŝda grupa, podczas drukowania arkuszy, będzie się zaczynać od nowej strony na wydruku. Ilość pozycji na jednym arkuszu pole określa ilość pozycji na arkuszu spisowym w przypadku automatycznego ich zakładania. Przy czym naleŝy pamiętać, aby tak dobrać ilość pozycji, Ŝeby zmieściła się na wydruku. W kolejności według określa sposób porządkowania towarów na kolejnych arkuszach. Stan spisany ustawić na: 1. Ustawić na 0 wszystkie stany spisane w wygenerowanych arkuszach ustawione zostaną na zero 2. Przepisać aktualny wszystkie stany w wygenerowanych arkuszach ustawione zostaną na stan z dnia inwentaryzacji. Po otwarciu inwentaryzacji moŝemy przystąpić do wprowadzania stanów spisanych podczas inwentaryzacji: UWAGA! Towary, które nie zostaną wprowadzone do arkuszy inwentaryzacji, będą miały wyzerowane stany. Jeśli arkusze spisowe zostały utworzone automatycznie, wówczas wprowadzanie stanów spisanych do komputera polega na odszukaniu w programie, pozycji wybranego arkusza i podaniu stanu spisanego. 225

226 STREAM soft Jeśli arkusze nie były tworzone automatycznie, a komisja korzystała z pustych arkuszy do spisu z natury, wówczas wprowadzanie stanów spisanych do komputera, polega na ręcznym zakładaniu arkuszy i pozycji z jednoczesnym podaniem stanu spisanego. Arkusze zakładamy za pomocą ikony dodawania lub klawisza <F3> w oknie Inwentaryzacja. Pole Numer arkusza wypełnione zostanie automatycznie po zapisaniu danych arkusza. Opis jest polem ułatwiającym późniejszą identyfikację arkuszy. Skład komisji, to pole, którego zawartość drukuje się w nagłówku arkuszy spisowych. Po zapisaniu wprowadzonych danych arkusza, w spisie okna pojawi się nowa pozycja. W zaleŝności od wybranego sposobu wyświetlania szczegółów pole zawierające Pozycje arkusza będzie widoczne z prawej strony okna Inwentaryzacja lub u dołu. Mogą nie być widoczne w ogóle, jeśli włączona będzie opcja Bez szczegółów. Pozycje arkusza dodajemy przyciskając klawisz dodawania lub <F3>. W wyświetlonym spisie kartotek magazynowych wyszukujemy kartotekę z pozycji spisu, wprowadzamy ilość i przenosimy do arkusza poprzez zatwierdzenie myszką lub klawiszem <Enter>. W dowolnym momencie wprowadzania spisu moŝna inwentaryzację podsumować za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+S>. Podsumowanie uwzględnia wszystkie wprowadzone arkusze i pozycje. 226 Jeśli chcemy oglądać spis inwentaryzacyjny w układzie według kartotek magazynowych, niezaleŝnie od arkuszy, na których występują, przyciskamy ikonę lub kombinację klawiszy <Ctrl+K>. Ten sposób wyświetlania jest bardzo przydatny w przypadku analizy wyników lub poszukiwania błędów operatorów. Wyświetlone okno zawiera spis wszystkich kartotek wprowadzonych do inwentaryzacji z sumą stanów ze wszystkich arkuszy, na których występują dane kartoteki. Wyświetlone są równieŝ stany ilościowo-wartościowe przed i po inwentaryzacji oraz róŝnice. Szczegóły wyświetlone w dolnej lub prawej części okna, umoŝliwiają przeglądanie danych, dotyczących arkuszy i numerów pozycji dla wybranego indeksu oraz rozliczenia dostaw po podsumowaniu inwentaryzacji. Jeśli w trakcie inwentaryzacji ujawniono nadwyŝki, zostaną one wprowadzone na stan magazynowy według ostatniej ceny zakupu. Jeśli operator chce zmienić

227 Gospodarka Magazynowa ustaloną przez program cenę wprowadzenia nadwyŝki, wówczas po wskazaniu tej dostawy z menu prawego klawisza myszki wybieramy pozycję Zmiana ceny zakupu. Przy zamknięciu inwentaryzacji program ostrzega operatora, jeśli wykryje nadwyŝki z zerową ceną. Po sprawdzeniu oraz próbnym podsumowaniu, moŝemy przystąpić do zamknięcia inwentaryzacji oraz wydrukowania wyników. Zamknięcie inwentaryzacji automatycznie wystawia dokument rozliczeniowy, dostosowujący stan ilościowy magazynu do stanu spisanego. Inwentaryzację zamykamy za pomocą ikony. Po zamknięciu inwentaryzacji ikona zmienia wygląd. Otwarcie inwentaryzacji wykonujemy przyciskając te samą ikonę. Podczas próby otwarcia inwentaryzacji program wygeneruje komunikat następującej treści: Wynik inwentaryzacji oraz jej rozliczenie moŝna drukować zarówno przed jak i po jej zamknięciu. Zalecane jest drukowanie wyników po zamknięciu inwentaryzacji. UŜytkownik ma do dyspozycji dwa standardowe rodzaje wydruku inwentaryzacji: Rozliczenie róŝnic inwentaryzacyjnych w cenie zakupu wydruk rozliczenia inwentaryzacji z uwidocznieniem róŝnic wg faktycznych cen zakupu towarów, Wydruk inwentaryzacji wydruk wyników inwentaryzacji z podaniem spisanego stanu ilościowo-wartościowego wg faktycznych cen zakupu towarów. UWAGA! W systemie moŝliwe jest wyszukiwanie pozycji inwentaryzacji. SłuŜą do tego opcje Szukaj pozycji <F6> i Szukaj następnej pozycji <Shift+F6>. Opcja Szukaj pozycji <F6>, umoŝliwia wyszukiwanie według numeru arkusza i numeru pozycji, indeksu, nazwy (identyfikatora), kodu EAN: Opcja Szukaj następnej pozycji <Shift+F6> pozwala na wyszukanie następnej pozycji według wcześniej zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania. Opcja ta jest aktywna, gdy zdefiniowany jest więcej niŝ jeden arkusz spisowy. Parametr wyszukiwania następnej pozycji moŝna 227

228 STREAM soft uruchomić równieŝ za pomocą ikony Inwentaryzacja. znajdującej się na pasku narzędzi okna UWAGA! W systemie moŝliwe jest wyliczenie ilości spisanej w jednostce podstawowej z podanej przez uŝytkownika ilości w wybranej jednostce zastępczej. UmoŜliwia to, opcja Przelicz wg. jednostki zastępczej, dostępna pod skrótem klawiszowym <Ctrl+J>. Aby włączyć opcję, naleŝy ustawić się kursorem myszki, na pozycji spisowej arkusza, następnie z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Popraw pozycję arkusza <F5>. Po pojawieniu się okna Pozycja arkusza, naleŝy włączyć opcję przeliczania według jednostki zastępczej: W systemie moŝliwa jest rozszerzona obsługa braku kartoteki dla importowanego kodu EAN. Jeśli uŝytkownik systemu ustawi się w oknie ze spisem inwentaryzacji, następnie z menu prawego klawisza myszki wybierze opcję Import arkusza (pozycji spisowych) <Ctrl+F3>, to na ekranie monitora pojawi się okno, w którym naleŝy wybrać dane do importu. Okno moŝna rozwinąć klikając na przycisk. 228

229 Gospodarka Magazynowa Następnie naleŝy kliknąć na przycisk <PokaŜ>. Na ekranie monitora pojawi się okno z trzema zakładkami. 229

230 STREAM soft Opcja umoŝliwiająca rozszerzoną obsługę braku kartoteki dla importowanego kodu EAN, uruchamia się, gdy SposóbWyszukiwaniaKartoteki ma wartość równą 4. Podczas importu arkusza, gdy kod EAN nie znajduje się w bazie, to pojawia się okno, w którym moŝna wybrać jedną z kilku moŝliwości postępowania: Dodanie nowej kartoteki dla nowej pozycji; Dodanie kodu EAN do juŝ istniejącej kartoteki; Pominięcie danej pozycji. Ikona (Informacja o polu), pozwala uŝytkownikowi systemu zobaczyć krótki opis dla danego pola oraz opis dozwolonych wartości, jakie dane pole przyjmuje. Ikona ta jest widoczna równieŝ w oknie edycji wartości danego pola: 2.8 Bilans otwarcia magazynu Dla wszystkich załoŝonych w programie magazynów naleŝy wprowadzić, na dzień ustalony podczas zakładania magazynu, stan ilościowo-wartościowy - bilans otwarcia. Wprowadzony bilans otwarcia powinien być zgodny ilościowo oraz wartościowo ze stanem magazynu na dzień wprowadzania bilansu. Jest to jedna z najwaŝniejszych czynności wstępnych, wykonywanych przed przystąpieniem do właściwej eksploatacji systemu. Jeśli wprowadzenie programu zbiega się z rozpoczęciem 230

231 Gospodarka Magazynowa działalności, to stany początkowe naleŝy wprowadzić dokumentami zakupu, pozostawiając "pusty" bilans otwarcia. Tylko prawidłowo wprowadzone i zgodne ze stanem rzeczywistym kartoteki towarowe, dają gwarancję późniejszej satysfakcji z komputerowego prowadzenia gospodarki magazynowej. Wszystkie obroty (przychody i rozchody) realizowane w czasie późniejszym, niŝ data bilansu otwarcia (BO), muszą być zarejestrowane w programie jako dokumenty sprzedaŝy (faktury i paragony), dokumenty zakupu (faktury zakupu lub importowe) lub dokumenty magazynowe - PZ, PW, WZ, RW. Bilans otwarcia załoŝonych magazynów wprowadzamy w opcji Magazyn Bilans otwarcia magazynu. Po wybraniu opcji i wskazaniu magazynu, dla którego wprowadzamy bilans otwarcia, na ekranie wyświetlone zostanie okno wprowadzania dokumentu bilansu otwarcia. Ma ono podobną budowę jak okna dokumentów magazynowych, zakupowych i sprzedaŝowych. Pozycje na dokumencie bilansu dodajemy przyciskając ikonę dodawania z paska ikon lub klawisz funkcyjny <F3>. Producent wprowadził trzy sposoby dodawania pozycji: 1. Za pomocą okna filtru (zalecane) po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru wg róŝnych parametrów. Sposób ten jest zalecany ze względu na najszybszy dostęp do wyszukiwanego towaru; 2. Wybór ze słownika po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru bezpośrednio na wyświetlonym całym spisie towarów; 3. W pętli ze słownika po wybraniu towaru i określeniu ilości oraz ceny powracamy automatycznie do słownika towarów. Sposoby dodawania pozycji zmieniamy za pomocą menu podręcznego prawego klawisza myszy lub korzystając z funkcji przycisku Opcje: Pozycje Sposób dodawania pozycji. Po wybraniu towaru na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne pozycji dokumentu bilansu. Jest ono identyczne jak okna pozycji dla dokumentów magazynowych, zakupowych i sprzedaŝowych. Górna, informacyjna, część okna zawiera dane wybranej pozycji, dolna edycyjna, umoŝliwia podanie ilości (stan początkowy) oraz ceny kartotekowej, którą jest cena zakupu lub cena ewidencyjna. Wprowadzoną pozycję dokumentu bilansu otwarcia zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Zapisanie pozycji modyfikuje, wyświetlaną w prawym, dolnym rogu okna wartość dokumentu. W dowolnym momencie, podczas edycji dokumentu, dopisane pozycje moŝna poprawiać lub kasować. SłuŜą do tego ikony umieszczone na pasku ikon w prawym-dolnym rogu okna lub klawisze funkcyjne <F5> Popraw i <F8> Kasuj. Jeśli dokument zawiera duŝą liczbę pozycji, to odnalezienie interesującej nas pozycji uzyskamy po przyciśnięciu ikony szukania lub klawisza funkcyjnego<f6>. 231

232 STREAM soft Wprowadzanie dokumentu bilansu otwarcia kończymy, zatwierdzając wprowadzone dane przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem <F10>. Suma dokumentu BO powinna być bezwzględnie równa wartości księgowej magazynu na dzień rozpoczęcia komputerowego prowadzenia. Dokument BO moŝna modyfikować ilościowo oraz wartościowo do momentu zamknięcia miesiąca, na który wprowadzano bilans. Modyfikacje BO niezgodne z logiką ilościową stanu towaru, nie będą realizowane. Oznacza to, brak moŝliwości zmniejszenia stanu towaru na dokumencie BO, poniŝej ilości rozchodowanej z BO na później wprowadzonych dokumentach rozchodowych lub brak moŝliwości wykasowania towaru z BO, jeśli wprowadzono rozchody pobierające wprowadzoną w BO ilość. 2.9 Wydruk kodów paskowych Kody paskowe słuŝą m.in. do szybkiej identyfikacji towarów w magazynie. Identyfikacja odbywa się poprzez odczyt kodu kreskowego z towaru lub opakowania zbiorczego. Zdarzają się w magazynie takie towary, które nie posiadają kodu paskowego. Dlatego w oparciu o formularze kodów kreskowych naleŝałoby im takie etykiety wydrukować. System Gospodarki magazynowej umoŝliwia drukowanie kodów paskowych dla poszczególnych magazynów lub kartotek. Na wybrany magazyn przełączamy się za pomocą ikony, a na wybraną kartotekę poprzez ikonę. Klikając na ikonę Dodaj lub klawisz funkcyjny <F3> wyświetli się okno formularza kodu paskowego: Po wprowadzeniu danych, zatwierdzamy je przyciskiem <Zapisz>. Wyświetlą się kartoteki na danym magazynie, dla których trzeba będzie wydrukować kody paskowe. Klikając na ikonę Drukuj lub klawisz funkcyjny <F9> wybieramy opcję Drukuj kody paskowe <Ctrl+F9>: 232

233 Gospodarka Magazynowa Formularz do druku wybieramy w polu Wybór formularza za pomocą przycisku. Formularze wybieramy ze spisu formularzy pod warunkiem, Ŝe ten spis został przez uŝytkownika systemu zdefiniowany w opcji menu głównego Słowniki. Po wprowadzeniu danych, rozpoczynamy drukowanie po kliknięciu na przycisk <Drukuj>. 3. Zakup 3.1 Dokumenty zakupu Po wybraniu opcji Zakup Dokumenty zakupu, na ekranie wyświetlony zostanie spis wystawionych dokumentów zakupu: Dokumenty moŝna wyświetlać według określonych warunków parametrów wyświetlania: 233

234 STREAM soft Wybrane miejsce zakupu moŝna przeglądać dokumenty w obrębie jednego miejsca zakupu, Wybrany zakres dat - na ekranie widoczne są tylko dokumenty z datą wystawienia mieszczącą się w ustawionym zakresie, Wybrany rodzaj dokumentów. Miejsce zakupu zmieniamy wybierając ikonę lub przyciskając <Ctrl+Z>. Zakres dat wyświetlanych dokumentów zmieniamy wybierając ikonę <Ctrl+D>. Producent proponuje kilka standardowych filtrów na zakres dat: lub przyciskając KaŜdy korzystający z programu moŝe indywidualnie określić zakres dat wyświetlanych dokumentów. Zakres wyświetlanych dokumentów moŝna równieŝ ograniczyć w zakresie typu. SłuŜy do tego ikona Typ dokumentów lub kombinacja klawiszy <Ctrl+R>. Na przykład wszystkie typy dokumentów lub wybrane typy: tylko faktury VAT i faktury do PZ itp. Szukanie dokumentów moŝliwe jest niezaleŝnie od tego czy mieszczą się one w ustawionym zakresie wyświetlania dokumentów. W celu wyszukania wystawionego dokumentu lub dokumentów wybieramy ikonę szukania lub przyciskamy klawisz <F6>. Na ekranie pojawi się okno szukania. Wybieramy typ szukanego dokumentu, a następnie określamy dane pozwalające go odnaleźć. Dokumentu moŝna szukać wg numeru zewnętrznego lub wewnętrznego lub według kontrahenta. NaleŜy równieŝ określić rok wystawienia dokumentu. Po podaniu numeru dokumentu lub wybraniu kontrahenta i przyciśnięciu przycisku <Szukaj>, program wyświetli spis dokumentów odpowiadających podanym parametrom szukania. Wyszukane dokumenty moŝna drukować, przeglądać ( za pomocą klawiszy <Enter> lub <F2>), anulować oraz poprawiać, jeśli znajdują się w otwartym miesiącu. Nowy dokument wprowadzamy do spisu uŝywając klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj znajdującej się na pasku narzędziowym. MoŜna równieŝ skorzystać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki): 234

235 Gospodarka Magazynowa Wybrany rodzaj dokumentu zatwierdzamy myszką lub klawiszem <Enter>. Następnie wyświetla się okno szukania kontrahenta: W oknie tym, ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie kontrahenta: NIP, Numer, Identyfikator, Nazwa, Miejscowość. W polu wyszukiwania moŝna podać cały ciąg wyszukujący np. STREAM soft lub tylko część np. ST. Wyszukiwanie rozpoczynamy przyciskając klawisz <Znajdź[Enter]>. Jeśli podany ciąg wyszukujący, spełnia tylko jeden kontrahent, to zostanie on wybrany na dokument, jeśli warunek spełnia kilku kontrahentów, to wyświetlony zostanie spis kontrahentów. Spis wszystkich kontrahentów wyświetlony zostanie po kliknięciu na przycisk. W przypadku zakupu od kontrahenta, którego nie chcemy umieszczać w spisie, wybieramy opcję Jednorazowy i wypełniamy wymagane pola: 235

236 STREAM soft Jeśli zdecydujemy się na umieszczenie kontrahenta w słowniku, to moŝemy wywołać okno dodawania kontrahenta do słownika za pomocą przycisku. Przycisk ten jest widoczny wtedy, gdy w oknie filtr kontrahenta zaznaczymy opcję Ze słownika. Po określeniu rodzaju wystawianego dokumentu i wyborze kontrahenta, na ekranie pojawi się okno edycyjne dokumentu: 236

237 Gospodarka Magazynowa W górnej części okna umieszczono dane nagłówka dokumentu. Wartości pól z nagłówka dokumentu moŝna zmieniać przyciskając ikonę, znajdującą się obok nazw pól. Jeśli na dokumencie nie wprowadzono jeszcze pozycji, moŝna zmienić rodzaj dokumentu np. fakturę VAT na paragon. Datę wprowadzenia dokumentu, zmieniać moŝna równieŝ tylko do momentu wystawienia pozycji na dokumencie. UWAGA! Podczas edycji dokumentu zakupu, moŝna ustawić miesiąc ewidencji VAT, z poziomu okna edycji daty wprowadzenia dokumentu (pod warunkiem, Ŝe dla dokumentu nie został jeszcze nadany numer i nie zostały wprowadzone pozycje): Wszystkie pola edycyjne nagłówka dokumentu zmieniać moŝna równieŝ przy pomocy klawisza <Alt+O> lub przycisku, znajdującego się w lewym dolnym rogu okna edycyjnego dokumentu. Wystawiany dokument nie posiada jeszcze nadanego numeru. Numer dokumentu nadany zostanie automatycznie podczas zapisywania dokumentu. Numer moŝna nadać równieŝ na Ŝądanie, przyciskając ikonę zmiany parametrów nagłówka lub przycisk Opcje Dokument. Środkowa część okna umoŝliwia wprowadzanie pozycji dokumentów zakupu. Dane wyświetlane w tej części podzielono na zakładki grupujące. Zakładki zmieniamy w lewej, dolnej części okna edycyjnego. 1. Pozycje zakładka zawiera spis wystawionych na dokumencie pozycji; 2. Inne bez VAT spis pozycji nie obciąŝonych podatkiem VAT; 3. Zestawienie VAT zakładka zawiera dane o wartości netto, VAT i wartości brutto. Ponadto w zakładce moŝna wybrać lub edytować Grupę ewidencji VAT. Zestawienie VAT moŝna oglądać w rozbiciu na: Stawka VAT: 237

238 STREAM soft Ewidencja VAT: Zestawienia VAT dla dokumentu zakupu: 238

239 Gospodarka Magazynowa Okno Zestawienia VAT moŝna edytować po kliknięciu na przycisk umieszczony przy opcji Zestawienie podatku VAT. 4. Inne określamy nazwę i wartość cechy dla danego dokumentu. MoŜna tu równieŝ wprowadzić konto bankowe kontrahenta: 239

240 STREAM soft oraz określić na jakiej podstawie został wystawiony dokument: 5. Dostawa w zakładce moŝna wprowadzać dane dotycząca danej dostawy. W oknie definiowania danych dostawy, w polu Kontrahent wprowadzamy kontrahenta, do którego ma trafić towar. Pola Oddział i Osoba dostępne są dla danego stanowiska wtedy, gdy przydzielony jest moduł CRM. 240

241 Gospodarka Magazynowa 6. Powiązania w zakładce tej uŝytkownik moŝe powiązać dany dokument ze zdarzeniem w module CRM. Z poziomu tego okna moŝe równieŝ wprowadzić nowe zdarzenie, za pomocą opcji. Po określeniu parametrów w powyŝszym filtrze, na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem zdarzeń: 241

242 STREAM soft Ze spisu naleŝy wybrać zdarzenie, które będzie powiązane z dokumentem zakupu, moŝna wprowadzić dodatkowy opis, a następnie zapisać: 7. Zakładka KGO widoczna jest tylko wtedy, kiedy w konfiguracji systemu zostanie włączona opcja Koszt Gospodarowania Odpadami KGO. Ilość danych, moŝliwych do przeglądania w postaci kolumn, na zakładce Pozycje jest tak duŝa, Ŝe dane podzielono na pięć stron grupujących je tematycznie. Zbiór wyświetlanych kolumn zmieniamy przyciskając ikonę, znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna edycyjnego lub za pomocą klawiszy strzałka w lewo i prawo z jednocześnie wciśniętym klawiszem <Ctrl>: Strona 1 zawiera dane podstawowe pozycji dokumentu: magazyn, z którego pobrano towar, indeks i nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę netto, %VAT i wartość brutto pozycji; 242

243 Gospodarka Magazynowa Strona 2 zawiera dane dotyczące bonifikat udzielonych dla pozycji dokumentu; Strona 3 dane dotyczące korekty kosztów własnych, odchylenia ewidencyjnego, wartości magazynowej, wartości netto; Strona 4 - w przypadku magazynu, rozliczanego w cenach ewidencyjnych, zawiera dane dotyczące ceny oraz wartości ewidencyjnej pozycji; Strona 5 zawiera informacje dotyczące stawki VAT, jednostki miary, wartości brutto, wartości netto, ceny netto, ilość na magazynie; Pozycje na dokumencie dodajemy przyciskając ikonę dodawania z paska ikon lub klawisz funkcyjny <F3>. Producent wprowadził trzy sposoby dodawania pozycji na dokumentach: 1. Za pomocą okna filtru (zalecane) po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru wg róŝnych parametrów. Sposób ten jest zalecany ze względu na najszybszy dostęp do wyszukiwanego towaru; 2. Wybór ze słownika po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru bezpośrednio na wyświetlonym całym spisie towarów; 3. W pętli ze słownika po wybraniu towaru i określeniu ilości oraz ceny powracamy automatycznie do słownika towarów. Sposoby dodawania pozycji zmieniamy za pomocą menu kontekstowego prawego klawisza myszy lub przyciskiem Opcje Pozycje Sposób dodawania pozycji. W systemie moŝliwe jest równieŝ grupowe dodawanie pozycji na dokument <Ctrl+G>. Nie dotyczy to takich dokumentów jak: korekty, faktury do WZ i PZ oraz dokumenty przeszacowania. Jeśli uŝytkownik systemu znajduje się, na dokumencie zakupu, w zakładce Pozycje, to na oknie filtru istnieje moŝliwość wyboru rodzaju dodawanej pozycji: Towar dodanie towaru z określonego poniŝej magazynu; Inne z VAT (koszty) słownik innych pozycji zakupowych nie będących towarem handlowym; Jednorazowa jednorazowy zakup: pozycja nie będąca Ŝadną z powyŝszych sytuacji np. koszt jednorazowy. UWAGA! Przy wystawianiu pozycji dokumentu Inne z VAT (koszty), uŝytkownik korzystając ze spisu kartotek Inne podlegające VAT, ma równieŝ moŝliwość wyboru z kartotek kosztowych wpisywanych w module Finanse i księgowość. Warunkiem korzystania jest posiadanie modułu Finanse i księgowość. 243

244 STREAM soft W okienku Spis innych pozycji dokumentów, moŝna wybrać pozycje środków trwałych. SłuŜy do tego ikona z literą S. Jeśli operator chcąc wystawić dokument zakupu, przejdzie na zakładkę Inne bez VAT, to w oknie filtru ma tylko jeden rodzaj dodawanej pozycji: W oknie filtru, ułatwiającym szukanie, ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie towaru lub innej pozycji: Indeks, Identyfikator, EAN, Nazwa, Numer katalogowy. Podczas dodawania pozycji za pomocą kodów EAN, jeśli kartoteka nie zostanie znaleziona, to program poinformuje o tym, za pomocą sygnału dźwiękowego. Aby sygnał dźwiękowy został przekazany przez PC Speaker (głośnik w jednostce centralnej), naleŝy odinstalować kartę dźwiękową (odinstalować sterowniki lub odłączyć w BIOS). Jeśli karta jest zainstalowana, to system operacyjny Windows wysyła komunikat na wyjście Audio tylko wtedy, gdy w Panelu sterowania (Dźwięki i multimedia lub Dźwięki i urządzenia audio - nazwa zaleŝy od wersji systemu operacyjnego Windows), zdarzenie Błąd programu, ma przypisany dźwięk. Po wybraniu towaru lub innej pozycji, na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne pozycji dokumentu: Górna, informacyjna część okna zawiera dane wybranej pozycji, a dolna edycyjna, umoŝliwia podanie wprowadzanej na stan magazynowy ilości, ceny zakupu netto oraz otrzymanej od dostawcy bonifikaty. Dane, moŝliwe do przeglądania oraz edycji dla pozycji dokumentu, podzielono na tematyczne zakładki: 1. Podstawowe umoŝliwiające podanie podstawowych danych dotyczących pozycji wystawianego dokumentu; 2. Rozszerzone umoŝliwiające oprócz edycji przeglądanie dodatkowych danych pozycji; 244

245 Gospodarka Magazynowa 3. MarŜa udostępnia pola pozwalające zmienić cenę sprzedaŝy na podstawie podanej marŝy lub narzutu. Nie jest widoczna w trakcie dodawania pozycji, a dopiero po jej zatwierdzeniu; 4. Opakowanie określamy opakowanie, ilość w opakowaniu i ilość opakowań; 5. Cechy naleŝy podać cechy wprowadzanej pozycji dokumentu; 6. Opcje zmiana ustalonej w Konfiguracji ilości miejsc po przecinku dla ceny zakupu; 7. Dostawa naleŝy wpisać numer dostawy/partii, ponadto, jeśli włączymy w Konfiguracji obsługę miejsc składowania i daty waŝności, to w zakładce tej pojawią się dodatkowe pola (dotyczące tych opcji) do uzupełnienia; 8. Uwagi - zakładka zawiera dodatkowe informacje dotyczące danej pozycji. Wprowadzoną pozycję dokumentu zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Zapisanie pozycji modyfikuje, wyświetlaną w prawym, dolnym rogu okna wartość dokumentu zakupu: Jeśli uŝytkownik systemu dodał określoną pozycje na dokument i ponownie będzie próbował dodać tą samą pozycję na dokument, wtedy system wyświetli okno z informacją, Ŝe taka pozycja została juŝ dodana na dokument i jednocześnie podpowie numer tej pozycji. W dowolnym momencie, podczas edycji dokumentu, dopisane pozycje moŝna poprawiać lub kasować. SłuŜą do tego ikony umieszczone na pasku ikon w prawym, dolnym rogu okna lub klawisze funkcyjne <F5> popraw i <F8> kasuj. UWAGA! Jeśli dla kartoteki towarowej, pobranej na dokument zakupu, określono uwagi lub ostrzeŝenia, to moŝna podejrzeć je podczas edycji pozycji dokumentu zakupu. Aby zobaczyć uwagi dla danej kartoteki naleŝy posłuŝyć się kombinacją klawiszy <Shift+Ctrl+U>, jeśli natomiast uŝytkownik zechce zobaczyć ostrzeŝenia, to naleŝy skorzystać z kombinacji <Shift+Ctrl+O>. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzamy dokument przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem <F10>. Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia dokumentu: 245

246 STREAM soft Dane umieszczone na oknie podzielone są na dwie grupy: 1. Dokument zewnętrzny dane dokumentu zewnętrznego. Podajemy tylko numer bez określenia rodzaju dokumentu np. FVAT. Rodzaj dodawany jest w systemie automatycznie. 2. Rozliczenie dane dotyczące płatności i sposobu zapłaty. Jeśli płacimy za cały dokument gotówką, to naleŝy w pole Wypłata gotówki wprowadzić wypłacaną kwotę lub automatycznie przepisać kwotę dokumentu klawiszem. Z prawej strony pola Wpłata gotówki, wyświetlona jest nazwa kasy, z której wyprowadzona będzie kwota. Kasa wydająca gotówkę wynika z definicji operatora, stanowiska lub miejsca zakupu. Jeśli w definicji operatorów Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy, brak jest przydzielenia kasy do operatora, to kasa wydająca gotówkę jest zgodna z kasą przydzieloną do stanowiska komputerowego w System Konfiguracja Ustawienia Rozrachunki Kasa, bank, inne. Jeśli stanowisko nie ma przydzielonej kasy, to kasa wydająca gotówkę wynika z definicji miejsca zakupu. Jeśli operator posiada przydzieloną kasę w opcji Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy, wówczas gotówka wydana zostanie z kasy operatora. Jeśli w występuje sytuacja uniemoŝliwiająca wydanie gotówki z przydzielonej kasy, to obok pola Wypłata gotówki, pojawi się ikona informacyjna, a pole nie będzie udostępnione do edycji. Po przyciśnięciu ikony informacyjnej, wyświetlony zostanie komunikat opisujący zaistniałą sytuację. Najczęściej spotykana sytuacja, to brak przydzielenia kasy do operatora, stanowiska lub miejsca zakupu oraz konflikt daty wprowadzania dokumentu i daty raportu kasowego. NaleŜy sprawdzić, czy data wystawienia dokumentu jest większa od daty otwartego raportu kasowego oraz czy w otwartym raporcie ustawiono odpowiednio (<Ctrl+D>) datę wprowadzania raportu. Częściowa zapłata jeśli wypłata gotówkowa jest mniejsza od wartości dokumentu, to po wprowadzeniu kwoty, automatycznie pomniejsza się kwota z polu Pozostało do zapłaty. Pozostałą do zapłaty część dokumentu, moŝna skompensować z przedpłatą, lub pozostawić do rozliczenia w podanym terminie. W tym celu określamy ilość dni na termin lub termin płatności oraz sposób płatności. Jeśli dla kontrahenta wykonaliśmy przedpłatę, to cały lub tylko część dokumentu moŝna skompensować z przedpłatą. W tym celu przyciskamy ikonę dodawania z lewej strony okna Inne rozliczenia, wybieramy z menu pozycję Rozlicz z przedpłatą, z wyświetlonego spisu przedpłat wybieramy przedpłatę, a następnie zatwierdzamy kwotę do skompensowania. MoŜna zatwierdzić całą kwotę pozostałą do rozliczenia lub tylko jej część. Dane wprowadzone na oknie Potwierdzenie dokumentu zapisujemy przyciskając przycisk <Zapisz> lub klawisz <F10>. UWAGA! Na dokumentach zakupu nie ma moŝliwości poprawy rodzaju ewidencji VAT przy pozycjach towarowych. MoŜliwość poprawy jest tylko na pozycjach kosztowych. Pozycje towarowe zawsze ustawiają rodzaj ewidencji VAT na parametr Dla sprzedaŝy wyłącznie opodatkowanej. Faktura VAT RR Faktury VAT RR wystawiamy w opcji Zakup Dokumenty zakupu identycznie jak pozostałe dokumenty zakupowe, wybierając z wyświetlonego spisu pozycję Faktura VAT zakup od rolnika: 246

247 Gospodarka Magazynowa Wydrukowany dokument spełnia wymagania ustawowe dotyczące zakupu od rolnika. Wystawienie faktury VAT RR w systemie jest moŝliwe pod warunkiem, Ŝe w słownikach systemowych została zdefiniowania (załoŝona) 5% stawka VAT. W przeciwnym wypadku na dokumencie nie będą się dodawać pozycje. Faktura importowa Program umoŝliwia wprowadzenie zakupu importowego oraz kalkulację ceny zakupu w PLN, na podstawie tabeli kursowej i dodatkowych kosztów. Zakup z importu wprowadzamy w opcji Zakup Dokumenty zakupu identycznie jak pozostałe dokumenty zakupowe, wybierając z wyświetlonego spisu pozycję Faktura importowa. Jeśli wybrany kontrahent posiada przypisaną walutę, wówczas program domyślnie pobierze walutę i aktualną dla niej tabelę kursową. Domyślną walutę kontrahenta wprowadzamy podczas edycji danych kontrahenta na zakładce Inne. Jeśli kontrahent nie ma przypisanej waluty to po zatwierdzeniu komunikatu informującego o braku domyślnej waluty kontrahenta, walutę zakupu oraz tabelę moŝemy wybrać ręcznie: Wybraną walutę oraz tabelę moŝna zmienić, za pomocą przycisku dokumentu na zakładce Waluta w oknie Import., podczas edycji 247

248 STREAM soft Podczas wprowadzania pozycji na dokumencie zakupu importowego, po podaniu ilości oraz ceny w walucie obcej, program automatycznie wylicza cenę zakupu w PLN dodając stawkę celną określoną na kartotece. UWAGA! Wartość cła, wymuszona ręcznie na dokumencie, nie jest automatycznie rozdzielana na pozycje dokumentu. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji moŝemy przystąpić do szacowania ceny zakupu. Program posiada wbudowany algorytm, umoŝliwiający rozdzielenie na pozycje dokumentu kwoty zwiększającej cenę zakupu. Kwotę zwiększającą ceny zakupu naleŝy podać na zakładce Waluta w oknie Import, przyciskają myszką na ikonę znajdującą się obok pola. 248

249 Gospodarka Magazynowa W wyświetlone okno moŝna wpisać kwotę do udziałowego rozdzielenia na pozycje oraz wartość całkowitą dokumentu do porównania. Ewentualne róŝnice wynikające z zaokrągleń naleŝy skorygować ręcznie, zwiększając lub zmniejszając cenę zakupu wybranej pozycji. Po zatwierdzeniu dokumentu w rozrachunkach powstaje zobowiązanie w walucie wprowadzonego dokumentu. Dokument przed zamknięciem zatwierdzamy za pomocą przycisku <Zapisz>. UWAGA! Dla dokumentów zakupu dodano opcję PokaŜ dekret. Jest ona dostępna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Finanse i księgowość. Dekret moŝna zobaczyć tylko wtedy, gdy aktualne miejsce zakupu, sprzedaŝy lub magazyn podlega księgowaniu. Opcję moŝna włączyć za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Shift+F2>. 249

250 STREAM soft UWAGA! Dla dokumentów zakupu moŝliwe jest usuwanie spłat. Opcja ta jest dostępna z poziomu okna Dokumenty zakupu, za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+F5>. Weryfikacja pozycji dokumentu W dokumentach przychodowych i rozchodowych moŝna zweryfikować pozycje dodane na dokument. Opcja, która to umoŝliwia jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w oknie ze spisem dokumentów magazynowych, sprzedaŝy i zakupowych (nazwa opcji Weryfikacja pozycji dokumentów). Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy kaŝda z pozycji dokumentu spełnia określone warunki, np. takie jak: o Wybranie numeru seryjnego (jeśli jest wymagany); o Podanie daty waŝności (jeśli jest wymagana); o Podanie numeru dostawy (jeśli jest wymagany); o Określenie miejsca składowania (jeśli jest wymagane). Jeśli dokument umoŝliwia sprzedaŝ ujemną, to dodatkowo, dla dokumentów rozchodowych sprawdzany jest (dla danej kartoteki) stan na magazynach. Opcja Weryfikacji pozycji dokumentu moŝe stanowić równieŝ warunek zapisu lub akceptacji dokumentu. Aby opcja stanowiła warunek zapisania dokumentu w spisie dokumentów, naleŝy w Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed zapisem. Jeśli natomiast opcja ma stanowić warunek zaakceptowania dokumentu, to naleŝy w Konfiguracja Ustawienia Akceptacje zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed akceptacją. Zaznaczenie wyŝej opisanych parametrów w konfiguracji sprawi, Ŝe zapisanie lub akceptacja dokumentu nie będą moŝliwe, jeśli weryfikacja pozycji wykaŝe, Ŝe nie zostały spełnione wymagania na przykład nie wypełniono wszystkich wymaganych pól. Istnieje moŝliwość zapisu lub akceptacji dokumentu, dla którego wynik weryfikacji jest negatywny wtedy, gdy w module Administratora w oknie Prawa do opcji uŝytkownikowi systemu zostanie przydzielone takie prawo: 250

251 3.2 Korekty zakupu Gospodarka Magazynowa Korekty do wystawionych w module Gospodarki magazynowej dokumentów zakupu, wystawiamy w opcji Zakupy Korekty zakupu. Korekty wystawiane są zawsze do określonego miejsca zakupu, poniewaŝ tak jak zakupy posiadają w danym miejscu jednolitą numerację. NaleŜy zatem pamiętać, Ŝeby przed wystawieniem korekty wybrać odpowiednie miejsce zakupu. Korektę wystawiamy przyciskając ikonę dodawania na pasku ikon lub klawisz <F3>. Na ekranie pojawi się okno szukania dokumentu korygowanego. NaleŜy wybrać typ dokumentu korygowanego np., faktura lub paragon, a następnie określić dane pozwalające go odnaleźć. Dokumentu korygowanego moŝna szukać wg numeru zewnętrznego lub wewnętrznego oraz wg kontrahenta. MoŜna równieŝ określić rok, wystawienia dokumentu. Po podaniu numeru dokumentu lub wybraniu kontrahenta i przyciśnięciu przycisku <Szukaj>, program wyświetli spis dokumentów odpowiadających podanym parametrom szukania. Z wyświetlonego spisu wybieramy Ŝądany dokument i przechodzimy do okna edycyjnego korekty. Wygląd okna oraz funkcje w nim działające są identyczne jak w oknie edycyjnym dokumentu zakupu. Na ekranie wyświetlą się wszystkie pozycje z korygowanego dokumentu. Aby korygować pozycję, naleŝy wskazać ją kursorem i wybrać podwójnym kliknięciem myszy, przyciśnięciem klawisza <Enter> lub <F5>. Program umoŝliwia jednoczesne korygowanie zakupionej ilości, ceny zakupu i procentu bonifikaty. W wyświetlonym oknie edycyjnym Korekta, wprowadzamy ilość, o którą korygowany jest stan (np. 50), lub od razu w polu Po, ilość po korekcie. Na korekcie moŝna zmienić równieŝ cenę jednostkową zakupu oraz procent otrzymanej bonifikaty. W celu kontroli wprowadzanych danych, program wyświetla wszystkie dane pozycji przed korektą. 251

252 STREAM soft Po zatwierdzeniu klawiszem <Zapisz> wprowadzonych danych korygowanej pozycji, program automatycznie zmieni podsumowanie dokumentu: Korygowanie dokumentu kończymy przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem <F10>. Zamykając korektę, moŝna podać dane odbierającego, określić powód korekty oraz 252

253 Gospodarka Magazynowa określić dane dotyczące rozliczenia dokumentu. Identycznie jak podczas zamykania dokumentu zakupu, równieŝ przy korekcie program umoŝliwia wpłatę lub wypłatę gotówki z odpowiedniej kasy oraz rozliczenie za pomocą kompensaty. Na korektach zakupu moŝliwa jest poprawa dokumentów, mimo, Ŝe magazyn nie naleŝy juŝ do danego Miejsca zakupu. Klawisz <F3> szuka w systemie dokumentu do skorygowania, natomiast klawisz <F6> szuka dokumentu w spisie dokumentów juŝ skorygowanych. Okno szukania dokumentów w spisie dokumentów skorygowanych, wygląda identycznie jak okno szukania dokumentów do skorygowania. Jedyna róŝnica to moŝliwość włączenia opcji, która pozwala na przeszukiwanie spisu dokumentów skorygowanych tylko w aktualnym miejscu zakupu. Braki w dostawie Fakturę VAT, która przychodzi wraz z towarem wprowadzamy do systemu, a następnie dokonujemy jej korekty. Korygujemy braki dokumentem Korekta VAT braki w dostawie, znajdującym się w opcji Zakup Korekty zakupu. Na dokumencie naleŝy wpisać ilość braków. Jeśli dostawca towaru przyśle nam korektę faktury VAT, na której wystąpią rozbieŝności w wyliczeniach, to naleŝy skorzystać z dokumentu, który te róŝnice uzupełni Uzupełnienie korekty FA braki w dostawie. WaŜne jest, aby wyliczenia nasze i dostawcy się zgadzały, poniewaŝ powoduje to konsekwencje rejestrach VAT. 3.3 Faktury wewnętrzne do zakupu Za pomocą tej opcji uŝytkownik moŝe rozliczać w programie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług oraz import usług. Nową fakturę do spisu wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: Wyświetli się okno Wybór dokumentu, z którego naleŝy wybrać odpowiedni, dla przeprowadzanych przez nas transakcji, dokument. Wprowadzanie pozycji na dokument przebiega identycznie jak to zostało opisane w rozdziale Dokumenty zakupu. 3.4 Korekty faktur wewnętrznych do zakupu Korektę faktur wewnętrznych do zakupu, wystawia się identycznie jak korekty faktur VAT. 253

254 STREAM soft 3.5 Zapytania ofertowe do dostawców W module Gospodarki magazynowej istnieje moŝliwość sporządzania zapytań ofertowych do dostawców. Zadaniem zapytań ofertowych jest stworzenie pewnej bazy informacji na temat moŝliwości naszych dostawców. Opcja pozwala na wystawianie dokumentów, które zostaną wysłane do potencjalnych dostawców z zapytaniem o cenę, następnie po otrzymaniu odpowiedzi od dostawców dokumenty zostaną uzupełnione o konkretną cenę. Po podjęciu decyzji, u którego dostawcy będzie zamówiony towar z zapytania ofertowego moŝna automatycznie wygenerować zamówienie do dostawców. Zapytania ofertowe mogą naleŝeć do jednego z dwóch zbiorów: Aktualne lub Archiwalne. Aktualne zapytania ofertowe po zrealizowaniu moŝna przenieść za pomocą klawisza funkcyjnego <F8> do zbioru zapytań Archiwalnych lub odwrotnie. Nowe zapytanie wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. Wyświetli się filtr umoŝliwiający określenie kontrahenta, do którego zostanie skierowane zapytanie ofertowe: 254

255 Gospodarka Magazynowa Klikając wewnątrz dokumentu zapytania ofertowego do dostawcy na ikonę oszacować bonifikatę dla całego dokumentu:, moŝna Po zamknięciu, dokumenty zapytania, moŝna przenieść do realizacji. SłuŜy do tego ikona : 255

256 STREAM soft W polach naleŝy określić, jakie zapytanie ofertowe będziemy realizować (wybrać z listy rozwijanej) oraz na kiedy wystawić zamówienie. MoŜliwe jest seryjne drukowanie dokumentów po wystawieniu, jeśli zaznaczona zostanie opcja Seryjny wydruk dokumentów po wystawieniu. 3.6 Zamówienia do dostawców Zamówienia do dostawców, to dokumenty wystawiane w celu uzupełnienia stanów magazynowych. Zamówienia realizujemy wystawiając na ich podstawie dokument zakupu. Nowe zamówienie wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 256

257 Gospodarka Magazynowa Okno pozycji Zamówienia do dostawców jest identycznie zbudowane jak okna pozycji dla dokumentów magazynowych, zakupu i sprzedaŝy. Dodatkowo wbudowany został przycisk <Powiązania z zamówieniami>. Klikając na niego uŝytkownikowi wyświetla się okno z listą powiązanych pozycji zamówień od odbiorców, które składają się na utworzenie zamówienia do dostawców. Pozycje Zamówienia do dostawców moŝna wprowadzać na trzy sposoby: 1. Za pomocą okna filtru (zalecane) po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru wg róŝnych parametrów. Sposób ten jest zalecany ze względu na najszybszy dostęp do wyszukiwanego towaru: 257

258 STREAM soft W oknie filtru ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze wyszukanie danej pozycji w spisie kartotek magazynowych. 2. Wybór ze słownika po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru bezpośrednio na wyświetlonym całym spisie towarów; 3. W pętli ze słownika po wybraniu towaru i określeniu ilości oraz ceny powracamy automatycznie do słownika towarów. Spis zamówień podzielony jest na dwa zbiory Aktualne i Archiwalne. W zbiorze Aktualne, znajdują się zamówienia nowo wprowadzone, lub te, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Do zbioru Archiwalne, automatycznie trafiają zamówienia w pełni zrealizowane lub przeniesione ręcznie do archiwum przez operatora. Zamówienia pomiędzy zbiorami, zarówno z Aktualne do Archiwalne i odwrotnie, moŝna przenosić lub usuwać za pomocą ikony kasowania lub przyciskając klawisz <F8>. 258

259 Gospodarka Magazynowa Wystawianie zamówienia jest identyczne jak wystawianie dokumentów. Istotną róŝnicą jest okno ze spisem pozycji zamówienia. Wyświetlane są tam dwie kolumny dotyczące ilości, jedna pokazująca ilość zamówioną, druga pozwalająca ocenić stopień realizacji zamawianej ilości. Wszystkie pozycje, które znajdą się w zamówieniu, zwiększają stan przewidywany towaru oraz zwiększają ilość towaru w zamówieniach do dostawców. Spis zamówień dla indeksu przeglądać moŝna w opcji Magazyn Stany magazynowe w szczegółach na zakładce Zamówienia(+). Zamówienia realizujemy wystawiając dokument zakupu lub przyjęcie magazynowe z zewnątrz - PZ. Ilość zamawiana, pobrana na dokument zakupu, zwiększa ilość zrealizowaną. Pozycję zamówienia moŝna realizować na wielu dokumentach zakupu, pod warunkiem nie przekroczenia ilości zamawianej. Poza ręcznym wprowadzaniem kartotek na zamówienie, moŝna automatycznie wygenerować pozycje zamówienia. Automat generujący zamówienie wywołujemy kombinacją klawiszy <Shift+F3> lub przyciskiem <Opcje> lub z menu kontekstowego prawego klawisza myszy Twórz zamówienie. 259

260 STREAM soft Przed automatycznym generowaniem zamówienia, naleŝy określić parametry pozwalające pobrać odpowiedni towar oraz obliczyć ilość konieczną do zamówienia. 1. Weź kartoteki: Od kontrahenta na zamówienie pobrane zostaną tylko kartoteki pochodzące od wybranego na zamówieniu dostawcy; Zaznaczone na zamówienie pobrane zostaną tylko kartoteki zaznaczone w spisie; Z aktualnego zamówienia analizowane będą tylko kartoteki juŝ wprowadzone na zamówienie; 2. Sposób tworzenia określa sposób postępowania z istniejącym spisem. Uaktualnić istniejące na zamówieniu pozycje pozostaną, w wyniku tworzenia zamówienia mogą pojawić się nowe; Utworzyć od nowa istniejące na zamówieniu pozycje zostaną usunięte i zamówienie zostanie utworzone od nowa; 3. Obliczanie ilości rozchodowanej jeśli zaznaczymy to pole, to podczas generowania pozycji zamówienia, program obliczy równieŝ ilość sprzedaną. Wyniki obliczeń moŝna przeglądać podczas edycji pozycji zamówienia. 4. Uwzględniać dokumenty WZ - jeśli podczas obliczania ilości sprzedanej chcemy uwzględniać niezrealizowane dokumenty WZ. 5. Uwzględniać rozchody na wybranych dok. magazynowych podczas obliczania ilości sprzedanej uwzględniamy rozchody na wybranych dokumentach magazynowych. 6. Obliczanie ilości zamawianej: Wg metody: o Nie licz (wpisz zero) program generuje pozycje zamówienia bez obliczania ilości zamawianej; o Uzupełnij do zapasu minimalnego program oblicza ilość zamawianą uzupełniając stan dyspozycyjny do zapasu minimalnego podanego na kartotece towarowej; Przykładowo, jeśli stan kartoteki wynosi 3 szt., zamówionych przez odbiorców jest 10 szt., to stan dyspozycyjny wynosi 7 szt. Jeśli zapas minimalny tej kartoteki jest równy 5 szt. to program podpowie w zamówieniu 12 szt.; o Uzupełnij do zapasu średniego poziomem odniesienia jest zapas średni obliczony z zapasu maksymalnego i minimalnego; o Uzupełnij do zapasu maksymalnego poziomem odniesienia jest zapas maksymalny; Dodatkowo : o Uzupełnij braki surowców do realizacji plan. Zleceń produkcyjnych opcja pozwala uzupełnić braki surowców do realizacji zleceń produkcyjnych w module Produkt. o Utwórz na podstawie zamówień z ujemnym bilansem przygotowania opcja ta słuŝy do obliczania ilości zamawianej w module Zarządzanie produkcją na podstawie zamówień z ujemnym bilansem przygotowania. Ten sposób obliczania ilości zamówienia wymaga zdefiniowania konkretnego magazynu, na którym będą tworzone pozycje zamówienia oraz w polu Sposób tworzenia, musi być wybrana opcja Utworzyć od nowa w celu wygenerowania powiązań z 260

261 Gospodarka Magazynowa zamówieniami. Przykład: Odbiorca zamawia 500 sztuk danej kartoteki (produktu). Wystawiamy zamówienie od odbiorcy: ŚcieŜka dostępu: edycja pozycji Zamówienia od odbiorców Stan dyspozycyjny w momencie wystawienia zamówienia od odbiorcy wynosi 1540 szt. NaleŜy zamówić tyle produktów, aby pokryć zapotrzebowanie. W oknie Zamówienia od odbiorców, pod prawym klawiszem myszki znajduje się opcja Stan realizacji pozycji zamówienia <Shift+Ctrl+R>: 261

262 STREAM soft Zamówienie od odbiorcy moŝe występować w trzech stanach: Stan przygotowania jest to plan realizacji danego zamówienia przez uŝytkownika; Stan potwierdzenia wskazuje, dla których ilości zamówienia dokonano potwierdzenia realizacji; Stan realizacji wskazuje, jakie ilości zostały rzeczywiście zrealizowane w stosunku do zamówienia; Jeśli wystawimy zamówienie do dostawcy na brakującą ilość, przekaŝemy pewną ilość do produkcji lub produktu, to stan realizacji pozycji zamówienia zmieni się. W prezentowanym przykładzie, wystawione zostało zamówienie do dostawcy na brakujące ilości.: Ilości z zamówień od odbiorców zostaną przepisane na dokument zamówienia do dostawcy, jeśli w oknie edycji pozycji dokumentu zamówienia do dostawcy posłuŝymy się przyciskiem i wybierzemy odpowiednie zamówienie od odbiorcy. 7. Obliczanie ilości i stanów z wszystkich magazynów - po zaznaczeniu tej opcji do obliczania ilości zamawianej będą brane ilości i stany ze wszystkich magazynów. 8. Tworzenie pozycji dla magazynu moŝemy tworzyć zamówienie dla towarów ze wszystkich lub tylko wybranego magazynu. Na zakładce Inne, w oknie edycyjnym zamówienia, zapamiętane są podane parametry automatycznie tworzonego zamówienia: 262

263 Gospodarka Magazynowa Z poziomu okna edycyjnego Dane pozycji dokumentu moŝna podejrzeć listę powiązanych pozycji zamówień od odbiorców. SłuŜy do tego przycisk. Opcja ta pokazuje pozycje zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych, które tworzą zamówienia do dostawców. Jeśli pozycją zamówienia do dostawcy będzie kartoteka, dla której włączona została blokada przychodów (w zakładce Inne - na kartotece), to podczas wystawiania tej kartoteki na dokument zamówienia, system wygeneruje komunikat: Do uŝytkownika naleŝy wybór czy zatwierdzić wystawienie takiej pozycji czy ją anulować. Grupowe zamówienia do dostawców W module Gospodarki magazynowej moŝliwe jest grupowe wystawianie zamówień do dostawców. Opcja dostępna jest w oknie Zamówienia do dostawców, w menu podręcznym (prawego klawisza myszki) pod nazwą Dodaj grupę zamówień <Ctrl+F3>. Opcja działa w ten sposób, Ŝe najpierw na ekranie monitora pojawia się okno, w którym określamy czy będziemy 263

264 STREAM soft tworzyć zamówienie do dostawców czy zamówienie walutowe do dostawców oraz wskazujemy datę dokumentu. Następnie pojawi się okno Parametry zapytania, w którym uŝytkownik systemu określa jakie kartoteki mają być uwzględnione w zamówieniu, wskazuje w jaki sposób mają być obliczane ilości na zamówieniu oraz wybiera magazyn, dla którego zamawia towary. Po zdefiniowanie parametrów zamówienia i kliknięciu na przycisk <Twórz>, na ekranie monitora pojawi się okno Stany magazynowe, ze spisem wszystkich kartotek dostępnych na magazynie wskazanym w oknie Parametry zamówienia. Wybieramy te kartoteki, które chcemy zamówić (poprzez zaznaczenie klawiszem <Ins> lub za pomocą opcja menu podręcznego Zaznaczanie). Po wybraniu kartotek, pojawi się okno Lista kartotek do zamówień, w którym widoczna będzie zamawiana kartoteka, dostawca tej kartoteki oraz zamawiana ilość: Za pomocą ikony Popraw lub klawisza funkcyjnego <F5>, uŝytkownik moŝe zmienić ilość zamawianą oraz dostawcę kartoteki (program domyślnie przypisuje dostawców jeśli zostali wcześniej przypisani do kartoteki). 3.7 Umowy z dostawcami cenniki Opcja ta umoŝliwia tworzenie spisu umów i cenników z dostawcami. Nową umowę wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 264

265 Gospodarka Magazynowa W okno Umowa-cennik wbudowane zostały trzy zakładki, w których naleŝy wprowadzić odpowiednie wartości w poszczególne pola: 1. Podstawowe: Opis krótka charakterystyka tego co stanowi treść umowy; Od...Do ramy czasowe obowiązywania umowy; Parametr umowę cennik moŝna tworzyć w oparciu o dwa parametry: Procent i Cena; ZaleŜna od naleŝy określić, od czego jest zaleŝna umowa - cennik np. od ilości w pozycji; Dostawca nazwa kontrahenta, z którym została zawarta umowa. 2. Zakres towarów określamy, jakich grup kartotekowych lub kartotek dotyczy umowa. MoŜe obowiązywać dla wszystkich lub dla wybranych. 265

266 STREAM soft Zaznaczenie opcji Wybrane uaktywnia przycisk. Klikając na niego przechodzimy do okna Grupy kartotek w umowie/promocji i za pomocą ikony Dodaj lub klawisza <F3> wprowadzamy (ze spisu) wybrane grupy kartotekowe, będące przedmiotem umowy. 3. Uwagi jeśli występują szczególne warunki zawarcia umowy, lub wszelkie inne dodatkowe zastrzeŝenia, waŝne informacje, itp. to naleŝy je wprowadzić w tej zakładce. Z poziomu okna Umowy z dostawcami cenniki, uŝytkownik systemu moŝe skorzystać z opcji Kalkulator promocji, umów i rabatów <Ctrl+K> gdzie po zdefiniowaniu pól Kartoteka, Dostawca, Ilość uŝytkownik zobaczy w polu Wynik: Spis umów z dostawcami i cenników podzielony jest na dwa zbiory: Aktualne i Archiwalne. W zbiorze Aktualne, znajdują się umowy - cenniki nowo wprowadzone, lub te, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane. Do zbioru Archiwalne, automatycznie trafiają umowy - cenniki nie obowiązujące lub przeniesione ręcznie do archiwum przez operatora. Umowy - cenniki pomiędzy zbiorami, zarówno z Aktualne do Archiwalne i odwrotnie, moŝna przenosić lub usuwać za pomocą ikony kasowania lub przyciskając klawisz <F8>. W systemie moŝna zdefiniować równieŝ walutowe cenniki dla dostawców. Podczas wystawiania zamówienia walutowego do dostawcy, system podpowiadać będzie na 266

267 Gospodarka Magazynowa dokumencie odpowiednią cena (ustaloną z dostawcą), natomiast przy wprowadzaniu walutowego dokumentu zakupu będzie kontrolować ceny danego dostawcy. Ceny w wybranej walucie, naleŝy określić w zakładce Zakres towarów, podczas definiowania walutowego cennika Podczas definiowania cennika walutowego, w zakładce Podstawowe, naleŝy dla pola Parametr ustawić wartość Cena. 267

268 STREAM soft 4. SprzedaŜ 4.1 Dokumenty sprzedaŝy. Współpraca z drukarkami fiskalnymi Po wybraniu opcji SprzedaŜ Dokumenty sprzedaŝy, na ekranie wyświetlony zostanie spis wystawionych dokumentów sprzedaŝy: ŚcieŜka dostępu: menu SprzedaŜ Dokumenty sprzedaŝy Dokumenty sprzedaŝy spełniają określone warunki parametry wyświetlania: Wybrane miejsce sprzedaŝy moŝna przeglądać dokumenty w obrębie jednego miejsca sprzedaŝy; Wybrany zakres dat - na ekranie widoczne są tylko dokumenty z datą wystawienia mieszczącą się w ustawionym zakresie; Wybrany rodzaj dokumentów uŝytkownik określa, jaki rodzaj dokumentów chce przeglądać, np. faktury VAT, faktury do paragonu, itp. Miejsce sprzedaŝy zmieniamy wybierając ikonę lub przyciskając <Ctrl+S>. 268

269 Gospodarka Magazynowa Zakres dat wyświetlanych dokumentów wybieramy za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+D>. Producent proponuje kilka standardowych filtrów na zakres dat: Nowy dokument wprowadzamy do spisu dokumentów sprzedaŝowych, uŝywając klawisza <F3> lub ikony Dodaj umieszczonej na pasku ikon aktywnego okna Dokumenty sprzedaŝy. MoŜna równieŝ posłuŝyć się opcją Dodaj znajdującą się w menu kontekstowym (prawy przycisk myszki). Proponowane są dwa sposoby wystawiania dokumentów: 269

270 STREAM soft <F3> wystawia dokument rozpoczynając od wyboru rodzaju dokumentu, a następnie pyta o kontrahenta. <Ctrl+F3> - wystawia dokument, rozpoczynając od wyboru kontrahenta. W tym przypadku, jeśli jest to kolejna sprzedaŝ dla wybranego kontrahenta, program automatycznie wybierze rodzaj dokumentu zgodny z ostatnio wystawionym. Za pomocą menu prawego klawisza myszki moŝna wystawiać tzw. Szybki dokument <Shift+F3>. Po włączeniu tej opcji na ekranie monitora wyświetli się paragon. Po dokonaniu wyboru dokumentu, za pomocą proponowanych sposobów, naleŝy następnie przejść do okna Kontrahent i ustawić się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie kontrahenta: NIP, Numer, Identyfikator, Nazwa, Miejscowość. W polu wyszukiwania moŝna podać cały ciąg wyszukujący np. STREAM soft lub tylko część np. ST. Wyszukiwanie rozpoczynamy przyciskając przycisk <Znajdź[Enter]>. Jeśli podany ciąg wyszukujący, spełnia tylko jeden kontrahent, to zostanie on wybrany na dokument, jeśli warunek spełnia kilku kontrahentów, to wyświetlony zostanie spis kontrahentów. Spis wszystkich kontrahentów wyświetlony zostanie po przyciśnięciu klawisza. W przypadku sprzedaŝy dla kontrahenta, którego nie chcemy umieszczać w spisie, wybieramy opcję Jednorazowy, wypełniając wymagane pola. Jeśli zdecydujemy się dodać kontrahenta do słownika, to naleŝy posłuŝyć się przyciskiem. W przypadku wybrania kontrahenta, który posiada przeterminowane naleŝności, na ekranie pojawi się informacja z zapytaniem: Jeśli uŝytkownik chce zobaczyć przeterminowane dokumenty nierozliczone, to powinien kliknąć przycisk <Tak>. Po określeniu rodzaju wystawianego dokumentu i wyborze kontrahenta, na ekranie pojawi się okno edycyjne dokumentu: 270

271 Gospodarka Magazynowa W górnej części okna umieszczono dane nagłówka dokumentu. Wartości pól z nagłówka dokumentu, przewidziane do edycji, moŝna zmieniać przyciskając ikonę, znajdującą się obok nazw pól. Jeśli na dokumencie nie wprowadzono jeszcze pozycji, moŝna zmienić rodzaj dokumentu np. fakturę VAT na paragon. Datę wystawienia dokumentu, moŝna zmieniać tylko do momentu wystawienia pozycji na dokumencie, natomiast datę sprzedaŝy - w dowolnym momencie edycji dokumentu, równieŝ podczas jego poprawiania. Pole zmiany daty sprzedaŝy pozwala równieŝ na zmianę rodzaju wydruku tej daty na dokumencie: Data umoŝliwia wydrukowanie daty sprzedaŝy w układzie rok-miesiąc- dzień, Rok i miesiąc wydruk daty sprzedaŝy w postaci: styczeń 2001, Od daty do daty umoŝliwia wydrukowanie daty sprzedaŝy podanej jako przedział od do, np. od do

272 STREAM soft UWAGA! Podczas edycji dokumentu sprzedaŝy, moŝna ustawić miesiąc ewidencji VAT, z poziomu okna edycji daty wystawienia dokumentu (pod warunkiem, Ŝe dla dokumentu nie został jeszcze nadany numer): Wszystkie pola edycyjne nagłówka dokumentu moŝna zmieniać równieŝ przy pomocy klawisza <Alt+O> lub przycisku, znajdującego się w lewym dolnym rogu okna edycyjnego dokumentu. Jeśli wystawiany dokument, posiada innego odbiorcę towaru niŝ płatnika, to na dokument pobieramy kontrahenta będącego odbiorcą towaru. Kontrahent - odbiorca, powinien być powiązany z kontrahentem będącym płatnikiem, poprzez odpowiednie wypełnienie pola Płatnik na zakładce Warunki sprzedaŝy w danych kontrahenta. Jeśli dokument ma nabywcę i odbiorcę, to zestawienie Historia kontrahenta <Ctrl+K>, uruchamiane z poziomu okna edycji dokumentu, moŝna wywołać dla nabywcy lub odbiorcy. Jeśli wystawiany dokument nie posiada numeru, to zostanie on automatycznie nadany podczas zapisywania dokumentu. Numer moŝna nadać równieŝ na Ŝądanie, przyciskając ikonę zmiany parametrów nagłówka lub klawisz Opcje Dokument Nadaj numer. System wyświetli na ekranie monitora zapytanie: Jeśli uŝytkownik zechce, aby numer został nadany natychmiast, to powinien zatwierdzić Ŝądanie przyciskiem <Tak>. Środkowa część okna umoŝliwia wystawianie pozycji dokumentów sprzedaŝy. 272

273 Gospodarka Magazynowa Dane wyświetlane na w tej części podzielono na zakładki tematyczne, pomiędzy którymi uŝytkownik przełącza się w dolnej części okna edycyjnego dokumentu: Pozycje zakładka zawiera spis wystawionych na dokumencie pozycji. Inne bez VAT spis pozycji nie podlegających VAT. Zestawienie VAT zakładka, zawierająca dane o wartości netto, VAT i wartości brutto w rozbiciu na stawki. W zakładce istnieje równieŝ moŝliwość wyboru/edycji Grupy ewidencji VAT. Inne dodatkowe dane o dokumencie sprzedaŝy: cechy dokumentu, na podstawie czego powstał dokument, bank i numer konta. Wprowadzone dane zostaną wydrukowane w nagłówku dokumentu. Dostawa zakładka zawiera trzy sekcje: Dostawa, Odbierający, Kierowca: W okienku edycyjnym Dostawa, pola Oddział i Osoba są dostępne wtedy, gdy dla danego stanowiska jest przydzielony moduł CRM. Pole Kontrahent jest automatycznie wypełniane podczas zmiany kontrahenta/nabywcy i odbiorcy według algorytmu: o jeśli wybrano tylko kontrahenta, to pole jest równe polu Kontrahent; 273

274 STREAM soft o jeśli wybrano odbiorcę, to pole jest równe Odbiorca; o jeśli uŝytkownik zdefiniował pola Oddział i/lub Osoba, to przy późniejszej zmianie kontrahenta/nabywcy i odbiorcy program zapyta czy zmienić równieŝ kontrahenta, do którego ma być dostarczony towar (zmiana kontrahenta spowoduje wyczyszczenie pól Oddział i Osoba). Wypełnienie na zakładce Dostawa pola Kontrahent, spowoduje, Ŝe na wydruku dokumentu sprzedaŝy pojawi się sekcja Dostawa, składająca się z dwóch linii: 1. Nazwa firmy; 2. Dane adresowe, osoba odbierająca. Dane adresowe, to adres kontrahenta lub adres oddziału (jeśli wypełnione zostało pole Oddział). Osoba odbierająca będzie drukowana na dokumentach, jeśli wypełnione zostanie pole Osoba. Cała sekcja Dostawa będzie drukowana w dwóch przypadkach: o kiedy kontrahent, do którego trzeba dostarczyć towar jest róŝny od kontrahenta/nabywcy lub odbiorcy (dla dokumentów, na których określono odbiorcę); o kiedy określono Oddział i/lub Osobę w opcji Dostawa. Powiązania zakładka umoŝliwia powiązanie zdarzenia CRM z dokumentem sprzedaŝy oraz określenie słowników definiowanych: KGO zakładka widoczna jest na dokumencie wtedy, gdy w konfiguracji systemu włączona jest opcja Obsługa KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). W tek zakładce uŝytkownik wprowadza pozycje KGO. Dokładniejszy opis znajduje się w rozdziale 7 (Koszt Gospodarowania Odpadami. Opłata produktowa). 274

275 Gospodarka Magazynowa Ilość danych, moŝliwych do przeglądania w postaci kolumn (w oknie edycyjnym dowolnego dokumentu sprzedaŝy), na zakładce Pozycje jest tak duŝa, Ŝe dane podzielono na cztery strony grupujące je tematycznie. Strony danych, na tej zakładce, zmieniamy przyciskając ikonę, znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna edycyjnego lub klawisze strzałka w lewo i prawo jednocześnie z wciśniętym klawiszem <Ctrl>: 1. Strona 1 zawiera dane podstawowe pozycji dokumentu: magazyn, z którego pobrano towar, indeks i nazwę towaru, ilość, jednostkę miary, cenę, %VAT i wartość brutto pozycji; 2. Strona 2 zawiera dane dotyczące bonifikat udzielonych dla pozycji dokumentu; 3. Strona 3 zawiera dane dotyczące wartości zakupu towaru, zysku marŝy i narzutu dla pozycji; 4. Strona 4 w przypadku magazynu, rozliczanego w cenach ewidencyjnych, zawiera dane dotyczące ceny oraz wartości ewidencyjnej pozycji. Pozycje na dokumencie dodajemy przyciskając ikonę dodawania z paska ikon lub klawisz funkcyjny <F3>. Istnieją trzy sposoby dodawania pozycji na dokumentach: 1. Za pomocą okna filtru (zalecane) po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru wg róŝnych parametrów: Nazwa, Indeks, Numer seryjny, Numer katalogowy, EAN, itp. Sposób ten jest zalecany ze względu na najszybszy dostęp do wyszukiwanego towaru. Podczas dodawania pozycji za pomocą kodów EAN, jeśli kartoteka nie zostanie znaleziona, to program poinformuje o tym, za pomocą sygnału dźwiękowego. Aby sygnał dźwiękowy został przekazany przez PC Speaker (głośnik w jednostce centralnej), naleŝy odinstalować kartę dźwiękową (odinstalować sterowniki lub odłączyć w BIOS). Jeśli karta jest zainstalowana, to system operacyjny Windows wysyła komunikat na wyjście Audio tylko wtedy, gdy w Panelu sterowania (Dźwięki i multimedia lub Dźwięki i urządzenia audio - nazwa zaleŝy od wersji systemu operacyjnego Windows), zdarzenie Błąd programu, ma przypisany dźwięk. 2. Wybór ze słownika po przyciśnięciu klawisza dodawania towaru, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru bezpośrednio na wyświetlonym całym spisie towarów; 3. W pętli ze słownika po wybraniu towaru i określeniu ilości oraz ceny powracamy automatycznie do słownika towarów. Sposoby dodawania pozycji zmieniamy za pomocą menu kontekstowego prawego klawisza myszy lub za pomocą przycisku Opcje Pozycje Sposób dodawania pozycji. W systemie moŝliwe jest równieŝ grupowe dodawanie pozycji na dokument <Ctrl+G>. Nie dotyczy to takich dokumentów jak: korekty, faktury do WZ i PZ oraz dokumenty przeszacowania. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝy, gdy stan dodawanej kartoteki jest równy 0, to automatycznie system wyświetla okno zamienników pod warunkiem, Ŝe uŝytkownik w menu System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Ogólne, zaznaczy dwa parametry: Obsługa zamienników i Podczas dodawania pozycji automatycznie pokaŝ zamienniki. 275

276 STREAM soft Po przyciśnięciu klawisza dodawania pozycji dokumentu, uŝytkownik ma moŝliwość wyszukania towaru lub usługi w oknie filtru. Jeśli wybrał zalecany mechanizm dodawania pozycji za pomocą okna filtru, to na ekranie monitora pojawi się okno: 276

277 Gospodarka Magazynowa Na oknie mamy moŝliwość zmiany rodzaju dodawanej pozycji dokumentu: Towar dodanie towaru z określonego poniŝej magazynu; Usługa dodanie usługi ze słownika usług; Jednorazowa dodanie usługi jednorazowej nie wprowadzanej do słownika usług. Ustawiamy się w polu, które umoŝliwi najszybsze zidentyfikowanie towaru lub usługi: Indeks, Identyfikator, EAN, Nazwa, itp. Postępujemy identycznie jak w przypadku dokumentów magazynowych i zakupowych. Jeśli wystawiamy dokumenty w miejscu sprzedaŝy, które nie posiada przydzielonego Ŝadnego magazynu, program po przyciśnięciu klawisza <F3> automatycznie wyświetli spis usług. W przypadku ustawienia sposobu wyboru pozycji za pomocą słownika, wybór towaru moŝemy realizować klawiszem <F3>, a usług kombinacją klawiszy <Ctrl+F3>. Dodanie usługi jednorazowej moŝliwe jest przy pomocy podręcznego menu prawego klawisza myszy. Po wybraniu towaru lub usługi na ekranie wyświetlone zostanie okno edycyjne pozycji dokumentu: Górna, informacyjna, część okna zawiera dane wybranej pozycji, dolna edycyjna, umoŝliwia podanie ilości, ceny oraz bonifikaty. Nie jest moŝliwa sprzedaŝ poniŝej stanu, z tego powodu ilości większe od stanu magazynowego nie będą przyjmowane. Podanie dodatniej bonifikaty zmniejsza cenę wystawianej pozycji, ujemna zwiększa cenę sprzedaŝy. Dane, moŝliwe do przeglądania oraz edycji dla pozycji dokumentu, podzielono na tematyczne zakładki: 1. Podstawowe umoŝliwiające podanie podstawowych danych dotyczących pozycji wystawianego dokumentu; 2. Rozszerzone umoŝliwiające oprócz edycji przeglądanie dodatkowych danych pozycji; 3. MarŜa udostępnia pola pozwalające zmienić cenę sprzedaŝy na podstawie podanej marŝy lub narzutu. Okno nie aktywne przy dodawaniu pozycji; 277

278 STREAM soft 4. Opakowanie - zakładka zawiera informacje dotyczące ilości opakowań, ilości w opakowaniu, rodzaj opakowania; 5. Cechy umieszczone są w niej cechy charakterystyczne dla danej kartoteki, np. waga, kolor; 6. Opcje zmiana ustalonej w konfiguracji ilości miejsc po przecinku dla ceny sprzedaŝy; 7. Uwagi dodatkowe informacje dotyczące danej pozycji Wprowadzoną pozycję dokumentu zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Zapisanie pozycji modyfikuje, wyświetlaną w prawym, dolnym rogu okna wartość dokumentu: Jeśli uŝytkownik systemu dodał określoną pozycje na dokument i ponownie będzie próbował dodać tą samą pozycję na dokument, wtedy system wyświetli okno z informacją, Ŝe taka pozycja została juŝ dodana na dokument i jednocześnie podpowie numer tej pozycji. W dowolnym momencie, podczas edycji dokumentu, dopisane pozycje moŝna poprawiać lub kasować. SłuŜą do tego ikony umieszczone na pasku ikon aktywnego okna dokumenty sprzedaŝy lub klawisze funkcyjne <F5> popraw i <F8> kasuj. Pozycje na dokument sprzedaŝy moŝna pobrać z dowolnego innego dokumentu sprzedaŝy, zakupu lub magazynowego. Pobieranie pozycji wywołujemy przyciskając klawisz <Ctrl+P> lub z menu kontekstowego prawego klawisza myszy. Pobieranie pozycji przebiega identycznie jak dla dokumentów magazynowych i zakupu. Podobnie jest z realizacją zamówienia. Dla całego dokumentu sprzedaŝy moŝna oszacować wartość bonifikaty. Wystarczy kliknąć na ikonę umieszczoną na pasku narzędziowym wewnątrz okna dokumentu sprzedaŝy: Za pomocą ikony lub opcji Szukaj pozycji umieszczonej w menu prawego klawisza myszki, moŝna w łatwy sposób wyszukać pozycję dokumentu: 278

279 Gospodarka Magazynowa W oknie filtru naleŝy wprowadzić takie dane, które w najszybszy sposób pozwolą zidentyfikować szukaną, wśród wielu pozycji dokumentu, kartotekę. UWAGA! Jeśli dla kartoteki towarowej, pobranej na dokument sprzedaŝy, określono uwagi lub ostrzeŝenia, to moŝna podejrzeć je podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaŝy. Aby zobaczyć uwagi dla danej kartoteki naleŝy posłuŝyć się kombinacją klawiszy <Shift+Ctrl+U>, jeśli natomiast uŝytkownik zechce zobaczyć ostrzeŝenia, to naleŝy skorzystać z kombinacji <Shift+Ctrl+O>. Pozycje dokumentu sprzedaŝy, operator systemu moŝe posortować. W tym celu naleŝy kliknąć przycisk Opcje Pozycje Sortuj pozycje lub kombinację klawiszy <Ctrl+Alt+S>. Opcja sortowania pozycji zapamiętuje ostatnie ustawienia zdefiniowane przez uŝytkownika systemu, pod warunkiem, Ŝe w opcji menu System Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja pozycji, opcja Automatycznie sortuj pozycje według wybrano wartość parametru Kolejność wprowadzania. Jeśli wybrano inny parametr niŝ Kolejność wprowadzania, to oznacza to, Ŝe wybrano sortowanie automatyczne i nie moŝna zmieniać ręcznie sposobu sortowania pozycji dokumentu podczas jego edycji. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji, zatwierdzamy dokument przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem <F10>. Na ekranie pojawi się okno potwierdzenia dokumentu: Dane umieszczone na oknie Potwierdzenie dokumentu podzielone są na dwie grupy: 279

280 STREAM soft Odbierający dane osoby odbierającej dokument. Dane wprowadzone w te pola zostaną zapamiętane w danych kontrahenta wybranego na dokumencie. Kolejna sprzedaŝ dla tego kontrahenta spowoduje automatyczne przywołanie tych danych. Rozliczenie dane dotyczące płatności i sposobu zapłaty. Jeśli odbiorca płaci za cały dokument gotówką, to naleŝy w pole Wpłata gotówki wprowadzić otrzymaną kwotę. Z prawej strony pola Wpłata gotówki, wyświetlona jest nazwa kasy, do której trafi wprowadzona kwota. Kasa przyjmująca gotówkę wynika z definicji operatora, stanowiska lub miejsca sprzedaŝy. Jeśli w definicji operatorów Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy brak jest przydzielenia kasy do operatora, to kasa przyjmująca gotówkę jest zgodna z kasą przydzieloną do stanowiska komputerowego w opcji menu System Konfiguracja Rozrachunki Kasa, bank, inne. Jeśli stanowisko nie ma przydzielonej kasy, to kasa przyjmująca gotówkę wynika z definicji miejsca sprzedaŝy. Jeśli operator posiada przydzieloną kasę w opcji Słowniki Słowniki systemowe Operatorzy, wówczas gotówka wpłynie do kasy operatora. Jeśli w występuje sytuacja uniemoŝliwiająca wprowadzenie gotówki do przydzielonej kasy, to obok pola Wpłata gotówki, pojawi się ikona informacyjna, a pole nie jest udostępnione do edycji. Po przyciśnięciu ikony informacyjnej, wyświetlony zostanie komunikat opisujący zaistniałą sytuację. Najczęściej spotykana sytuacja, to brak przydzielenia kasy do operatora, stanowiska lub miejsca sprzedaŝy oraz konflikt daty wystawienia dokumentu i daty raportu kasowego. NaleŜy sprawdzić, czy data wystawienia dokumentu jest większa od daty otwartego raportu kasowego oraz czy w otwartym raporcie ustawiono odpowiednio (<Ctrl+D>) datę wprowadzania raportu. Częściowa zapłata jeśli wpłata gotówkowa jest mniejsza od wartości dokumentu, to po wprowadzeniu otrzymanej kwoty, automatycznie pomniejsza się kwota z polu Pozostało do zapłaty. Pozostałą do zapłaty część dokumentu, moŝna skompensować z przedpłatą, rozliczyć kartą kredytową lub pozostawić do rozliczenia w podanym terminie. W tym celu określamy ilość dni na termin lub termin płatności oraz sposób płatności. Jeśli kontrahent posiada przedpłatę, to cały lub tylko część dokumentu moŝna skompensować z przedpłatą. W tym celu przyciskamy ikonę dodawania z lewej strony okna Inne rozliczenia, wybieramy z menu pozycję Rozlicz z przedpłatą, z wyświetlonego spisu przedpłat wybieramy przedpłatę, a następnie zatwierdzamy kwotę do skompensowania. MoŜna zatwierdzić całą kwotę pozostałą do rozliczenia lub tylko jej część. W przed stawionym przykładzie, części dokumentu rozliczono gotówką, a część rozliczono z przedpłatą. W celu rozliczenia dokumentu kartą płatniczą naleŝy przycisnąć ikonę dodawania z lewej strony okna Inne rozliczenia, wybrać z menu pozycję Rozlicz kartą, a następnie określić dane potrzebne do rozliczenia zatwierdzając je przyciskiem <Zapisz>. 280

281 Gospodarka Magazynowa Dla pola Rodzaj i Obsługujący dane wybieramy z listy rozwijanej, po uprzednim wprowadzeniu ich do słownika Sposoby płatności, znajdującego się w grupie słowników dla dokumentów. UWAGA! Podczas zatwierdzania dokumentu i wybraniu płatności kartą, dokument przejdzie automatycznie w naleŝności obsługującego kartę. UWAGA! Oprócz sposobu rozliczania gotówką, kartą, przelewem, moŝna dokonywać rozliczenia factoringiem, umową kredytową z innym bankiem, rozbiciem na raty płatności za fakturę. Aby moŝliwe było korzystanie w wymienionych sposobów rozliczenia, naleŝy je zdefiniować w słowniku dla dokumentów Sposoby płatności. Dane wprowadzone na oknie Potwierdzenie dokumentu zapisujemy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <F10>. Wprowadzony dokument drukujemy wybierając ikonę drukarki na pasku zadań lub przyciskając klawisz <F9>. Z wyświetlonego menu wybieramy pozycję Drukuj dokument. Na ekranie wyświetlone pojawi się okno wydruku dokumentu umoŝliwiające wybranie formularza, określenie ilości kopii oraz podgląd wydruku. Jeśli dokument nie był jeszcze drukowany, pole duplikat jest niedostępne. Po wydrukowaniu dokumentu, moŝliwe jest wybranie wydruku duplikatu. UWAGA! Dokumenty niewydrukowane posiadają w spisie dokumentów ikonę drukarki. UWAGA! W systemie moŝliwe jest wysyłanie em formularzy definiowanych, z poziomu okna wydruku dokumentu, pod warunkiem, Ŝe parametr Format pliku do wysyłki em, ustawiony jest na opcji Do pliku GIF lub Do pliku PDF. Parametr ten znajduje się w ustawieniach wydruku na zakładce Inne. Opcję wyświetlającą rozliczenia powiązane ze wskazanym dokumentem sprzedaŝy wywołujemy w siatce danych okna Dokumenty sprzedaŝy za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+F5> lub z menu prawego przycisku myszki. W przypadku dokumentu całkowicie rozliczonego w wyświetlonym oknie zobaczymy listę dokumentów rozliczających np. KP - kasa przyjmie, BP- bank przyjmie lub w przypadku kompensaty dokumenty zakupu lub korekty. 281

282 STREAM soft Jeśli dokument nie jest jeszcze rozliczony lub nie jest rozliczony w całości w wyświetlonym oknie zobaczymy listę dokumentów rozliczających oraz pozostałą do rozliczenia kwotę. Dla dokumentów sprzedaŝy moŝna zmieniać przedstawiciela handlowego podczas poprawy dokumentu. Korzystanie z tego prawa moŝliwe jest w module Administratora. NaleŜy włączyć opcję Grupy uŝytkowników. Następnie, ze spisu, wybrać grupę, która będzie miała prawo do zmiany przedstawiciela i nacisnąć ikonę Prawa do opcji <Ctrl+P>. Na ekranie monitora wyświetli się okno z zakresem praw, przedstawionych w postaci drzewa. Następnie naleŝy kliknąć na: Firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa SprzedaŜ Zmiana przedstawiciela handlowego. 282

283 Gospodarka Magazynowa UWAGA! Dla dokumentów sprzedaŝy dodano opcję PokaŜ dekret. Jest ona dostępna, gdy na stanowisku przydzielony jest moduł Finanse i księgowość. Dekret moŝna zobaczyć tylko wtedy, gdy aktualne miejsce zakupu, sprzedaŝy lub magazyn podlega księgowaniu. Opcję moŝna włączyć za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Shift+F2>. UWAGA! Jeśli operator systemu posiada moduł Zarządzanie kontaktami i realizuje w nim program lojalnościowy (narzędzie, które umoŝliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty), to w module Gospodarka magazynowa wbudowany jest mechanizm, umoŝliwiający ponowną analizę i przeliczanie punktów programu lojalnościowego przy zmianie kontrahenta na dokumencie sprzedaŝy w sytuacji gdy, zostały juŝ wystawione pozycje. Na ekranie monitora pojawi się komunikat od systemu: Po kliknięciu na przycisk <OK>, nastąpi zmiana kontrahenta na dokumencie i przeliczenie punktów programu lojalnościowego. UWAGA! W module Administratora, dla dokumentów sprzedaŝy, moŝna nadać prawo Zmiana sposobu płatności. Prawo, to włączone dla operatora pozwala mu zmieniać sposób płatności. Jeśli prawo to jest wyłączone, operator nie moŝe samodzielnie zmieniać sposobu płatności. Aby nadać lub zabrać prawo dotyczące zmiany sposobu płatności naleŝy, uruchomić moduł Administratora, następnie w opcji Grupa uŝytkowników - wybrać grupę, dla której taka operacja zostanie 283

284 STREAM soft przeprowadzona i za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+P>, włączyć okno z prawami do opcji. W oknie tym naleŝy rozwinąć Prawa Firmy Wszystkie firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa SprzedaŜ Zmiana sposobu płatności. Faktura do WZ Program umoŝliwia wystawienie faktury VAT do jednego lub wielu dokumentów WZ. W celu wystawienia faktury do WZ, naleŝy w oknie Dokumenty sprzedaŝy wybrać za pomocą ikony dodawania lub klawisza <F3> dokument [Fwz] Faktura do WZ. Kontrahenta wybieramy w identyczny sposób jak na dokumencie sprzedaŝy. Po wejściu do edycji dokumentu przyciskamy ikonę dodawania lub klawisz <F3>. Na ekranie pojawi się okno wyboru dokumentów WZ wystawionych dla wybranego na dokumencie kontrahenta. Po wskazaniu przedziału dat, z którego dokumenty WZ mają zostać uwzględnione, moŝemy określić, czy dla tych samych indeksów na róŝnych WZ ilość ma zostać sumowana. Cena sprzedaŝy jaka pobrana zostanie na fakturę, moŝe pochodzić z kartoteki towarowej lub moŝe być pobrana z dokumentów WZ. Po przyciśnięciu przycisku <OK> na ekranie wyświetlony zostanie spis dokumentów WZ wybranego kontrahenta, dla których nie zostały wystawione faktury. Na fakturę moŝna pobrać wszystkie dokumenty WZ, jeden wybrany lub zaznaczone. Pozycje w spisie zaznaczamy klawiszem <Ins>. 284

285 Gospodarka Magazynowa Po wybraniu dokumentów WZ, pozycje z tych dokumentów wypełnią okno faktury: Fakturę zamykamy identycznie jak dokument sprzedaŝy. W celu sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty WZ z interesującego nas okresu zostały zrealizowane, moŝemy posłuŝyć się zestawieniem Wykaz niezrealizowanych WZ dostępnym w menu głównym Zestawienia Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ. UWAGA! JeŜeli uŝytkownik systemu będzie dodawał dokument WZ na fakturę do WZ, a ten dokument WZ będzie realizował zamówienie od odbiorców, do którego zostały wystawione faktury zaliczkowe, to program będzie pytał czy automatycznie rozliczyć zaliczki. 285

286 STREAM soft Faktura do paragonu Program umoŝliwia wystawienie faktury VAT do jednego lub wielu paragonów. W celu wystawienia faktury do paragonu, naleŝy w oknie Dokumenty sprzedaŝy wybrać za pomocą ikony lub klawisza <F3> dokument [Fpar] Faktura do paragonu. Kontrahenta wybieramy w identyczny sposób jak na dokumencie sprzedaŝy. Po wejściu do edycji dokumentu przyciskamy ikonę dodawania lub klawisz <F3>. Na ekranie pojawi się okno Uzupełnij dokumenty ilościowe: Wybieramy przedział czasu, w którym wystawione zostały potrzebne dokumenty i zatwierdzamy przyciskiem <OK>. Na ekranie wyświetli się okno, z którego wybieramy dokumenty do uzupełnienia: Wszystkie dane wprowadzamy na fakturę w identyczny sposób jak to zostało opisane przy wprowadzaniu faktury VAT lub faktury do WZ. UWAGA! Dla dokumentów zakupu moŝliwe jest usuwanie spłat. Opcja ta jest dostępna z poziomu okna Dokumenty sprzedaŝy, za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+F5>. UWAGA! W systemie moŝliwa jest sprzedaŝ wszystkich kartotek z danego miejsca sprzedaŝy, bez konieczności wyboru magazynu, na którym jest towar. 286 Współpraca z drukarkami fiskalnymi Moduł Gospodarki magazynowej posiada opcje umoŝliwiające współpracę z drukarkami fiskalnymi, zgodnymi ze standardem POSNET i ELZAB. Program umoŝliwia automatyczny wydruk paragonu fiskalnego po zatwierdzeniu wprowadzonego dokumentu, wydruk raportów

287 Gospodarka Magazynowa oraz kontrolę stanu drukarki. Przygotowanie programu do współpracy z drukarką fiskalną naleŝy rozpocząć od ustawień konfiguracyjnych. W ustawieniach wprowadzamy min. typ drukarki oraz symbole przypisane w drukarce do stawek VAT (patrz rozdział Konfiguracja, ustawienia ). Po ustawieniu danych konfiguracyjnych (wybraniu drukarki fiskalnej i włączeniu opcji fiskalizacji firmy) i podłączeniu drukarki fiskalnej do stanowiska komputerowego, moŝemy sprawdzić, czy program prawidłowo komunikuje się z urządzeniem. W tym celu wchodzimy do opcji SprzedaŜ Dokumenty sprzedaŝy. Podczas wchodzenia do opcji program sprawdza połączenie z drukarką. Jeśli komunikacja z urządzeniem przebiega prawidłowo, na ekranie wyświetli się okno dokumentów sprzedaŝy, jeśli program nie uzyskał połączenia z drukarką, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat błędu. W tym przypadku naleŝy sprawdzić połączenia kablowe i numer portu COM w komputerze. Zalecane jest równieŝ ustawienie, na wszystkich stanowiskach obsługujących drukarki fiskalne, kolumny Fiskalny, zawierającej znacznik potwierdzający fiskalność dokumentu. W tym celu w oknie dokumentów sprzedaŝy, naleŝy wywołać menu prawego przycisku myszy i przenieść kolumnę Fiskalny do zbioru kolumn wybranych. Trzeba równieŝ pamiętać, Ŝe nowo wprowadzona kolumna jest wyświetlana na końcu tabeli. W celu jej widocznego umiejscowienia, naleŝy przeciągnąć ją w odpowiednie miejsce oraz dostosować jej szerokość. UŜytkownik programu Gospodarka magazynowa ma przygotowane dokumenty słuŝące do fiskalizacji. Dokumenty sprzedaŝy są fiskalizowane poprzez ich wydruk na drukarce fiskalnej. Fiskalizacja wystawionego w dokumentu sprzedaŝy następuje, w zaleŝności od ustawienia konfiguracyjnego, automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu lub po twierdzącej odpowiedzi na pytanie. Dokumenty przewidziane do fiskalizacji opisane zostały w rozdziale Konfiguracja, ustawienia Opcje drukarki fiskalnej wywołujemy w oknie Dokumenty sprzedaŝy za pomocą klawiszy <Ctrl+F> lub z menu prawego przycisku myszy (Opcje drukarki fiskalnej): 287

288 STREAM soft Umieszczone na oknie przyciski umoŝliwiają wykonanie czynności kontrolnych takich jak: odczyt konfiguracji drukarki, odczyt daty i czasu, ustawienie czasu. Pozwalają równieŝ na fiskalizację wskazanego kursorem dokumentu, wydruki raportów oraz otwarcie szuflady drukarki. W przypadku sytuacji awaryjnych moŝliwa jest zmiana statusu dokumentu. Dzięki temu moŝna ponowne wysłać dokument na drukarkę fiskalną w przypadku, gdy program uzyskał od niej potwierdzenie fiskalizacji dokumentu, a z róŝnych przyczyn fiskalizacja nie nastąpiła. Weryfikacja pozycji dokumentu W dokumentach przychodowych i rozchodowych moŝna zweryfikować pozycje dodane na dokument. Opcja, która to umoŝliwia jest dostępna pod prawym klawiszem myszki w oknie ze spisem dokumentów magazynowych, sprzedaŝy i zakupowych (nazwa opcji Weryfikacja pozycji dokumentów). Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy kaŝda z pozycji dokumentu spełnia określone warunki, np. takie jak: o Wybranie numeru seryjnego (jeśli jest wymagany); o Podanie daty waŝności (jeśli jest wymagana); o Podanie numeru dostawy (jeśli jest wymagany); o Określenie miejsca składowania (jeśli jest wymagane). Jeśli dokument umoŝliwia sprzedaŝ ujemną, to dodatkowo, dla dokumentów rozchodowych sprawdzany jest (dla danej kartoteki) stan na magazynach. Opcja Weryfikacji pozycji dokumentu moŝe stanowić równieŝ warunek zapisu lub akceptacji dokumentu. Aby opcja stanowiła warunek zapisania dokumentu w spisie dokumentów, naleŝy w Konfiguracja Ustawienia Dokumenty Edycja dokumentu zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed zapisem. Jeśli natomiast opcja ma stanowić warunek zaakceptowania dokumentu, to naleŝy w Konfiguracja Ustawienia Akceptacje zaznaczyć parametr Weryfikacja pozycji dokumentu przed akceptacją. Zaznaczenie wyŝej opisanych parametrów w konfiguracji sprawi, Ŝe zapisanie lub akceptacja dokumentu nie będą moŝliwe, jeśli weryfikacja pozycji wykaŝe, Ŝe nie zostały spełnione wymagania na przykład nie wypełniono wszystkich wymaganych pól. Istnieje moŝliwość zapisu lub akceptacji dokumentu, dla którego wynik weryfikacji jest negatywny wtedy, gdy w module Administratora w oknie Prawa do opcji uŝytkownikowi systemu zostanie przydzielone takie prawo: 288

289 Gospodarka Magazynowa Faktura zaliczkowa. Rozliczanie faktur zaliczkowych fakturami końcowymi Fakturę zaliczkową sporządza się na podstawie zamówienia od odbiorcy, a następnie wystawia się do niej fakturę końcową (moŝna wystawiać wiele faktur końcowych rozliczających zaliczki). Dla kaŝdej zaliczki prowadzony jest osobny bilans odliczeń kwoty i zestawienia VAT z zaliczką. Po podpięciu zaliczek na fakturę końcową, nie moŝna modyfikować pozycji. Jeśli chcemy poprawić lub usunąć daną pozycje z faktury końcowej, to musimy usunąć zaliczki z dokumentu. Poinformuje o tym komunikat systemu: 289

290 STREAM soft Fakturę końcową moŝna wystawiać na trzy sposoby: 1. Z poziomu okna Zamówienia od odbiorców zaliczki przepiszą się automatycznie. 2. Za pomocą opcji Realizuj zamówienia <Ctrl+R> znajdującej się w oknie Zamówienia od odbiorców. 3. Dokumenty sprzedaŝy, zakładka Zestawienie VAT, przycisk Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia: o Przed dodaniem rozliczenia zaliczek z zamówienia: o Po dodaniu rozliczenia zaliczek z zamówienia: Faktura końcowa powinna być zgodna z zaliczkami i z zamówieniem. Zgodność ta dotyczy waluty, w jakiej dokumenty zostały wystawione. Jeśli zamówienie zostało sporządzone w walucie obcej, to pierwszą zaliczkę moŝna wystawić w walucie obcej lub w PLN, ale następne konsekwentnie trzeba rozliczać w tej walucie, która została wybrana przy rozliczaniu pierwszej zaliczki. Etapy sporządzania faktury zaliczkowej: o Wystawienie zamówienia od odbiorców (SprzedaŜ Zamówienia od odbiorców); o Faktura zaliczkowa SprzedaŜ Dokumenty sprzedaŝy Dodaj<F3> Faktura zaliczkowa; o Wybór kontrahenta (ze słownika lub jednorazowy); 290

291 Gospodarka Magazynowa o Wybór zamówienia do zaliczki (okno ze spisem zamówień uruchamia się po wyborze kontrahenta): o Określenie wartości w oknie Zaliczka: W polu Kwota dokumentu wyświetla się taka sama kwota, jaka jest na zamówieniu od odbiorców. Jeśli pobrane zostały wcześniej zaliczki i wystawiamy juŝ kolejną, to w polu Kwota pobranych wcześniej zaliczek wyświetlona zostanie suma juŝ pobranych zaliczek. Wartość aktualnie pobieranej zaliczki wpisujemy w polu Zaliczka. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. o Po zatwierdzeniu danych wprowadzonych do okna zaliczka, wyświetli się dokument faktury zaliczkowej: 291

292 STREAM soft W prawej części dokumentu w oknie Zaliczka, moŝna zobaczyć informacje dotyczące kwoty zamówienia, kwoty pobranych zaliczek oraz kwotę zaliczki aktualnie wystawianej. MoŜna zmienić kwotę zaliczki klikając na przycisk. UWAGA! W systemie moŝna wystawiać takie dokumenty zaliczkowe jak: Faktura VAT zaliczkowa eksport; Korekta faktury VAT zaliczkowej eksport; Faktura VAT zaliczkowa DW; Korekta faktury zaliczkowej DW; WyŜej wymienione dokumenty naleŝy wystawiać według zasady: Faktura VAT zaliczkowa i korekta tej faktury wystawiane są dla zamówień od kontrahentów krajowych; Faktura VAT zaliczkowa eksport i korekta tej faktury wystawiane są dla zamówień od kontrahentów zagranicznych z krajów nie naleŝących do Unii Europejskiej; Faktura VAT zaliczkowa DW i korekta tej faktury wystawiane są dla zamówień od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. W systemie moŝliwe jest częściowe rozliczanie faktur zaliczkowych fakturami końcowymi. Aby moŝliwe było częściowe rozliczanie faktur zaliczkowych, naleŝy w konfiguracji Dokumenty Edycja dokumentu włączyć opcję MoŜliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty oraz na dokumencie faktury końcowej dodać pozycje z zamówienia. Następnie naleŝy przyłączyć się na zakładkę Zestawienie VAT i kliknąć na przycisk <Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia>, a następnie wybrać odpowiednie zamówienie. Na ekranie monitora pojawi się okno, którym uŝytkownik systemu powinien określić sposób rozliczenia faktur zaliczkowych: rozliczenie w całości lub rozliczenie częściowe: 292

293 Gospodarka Magazynowa Po zatwierdzeniu przyciskiem <Ok>, kwoty zaliczki do rozliczenia, w części okna dotyczącej rozliczenia zaliczek pojawi informacja dotycząca kwoty dokumentu, kwoty rozliczonych zaliczek oraz kwoty do zapłaty, po odliczeniu zaliczek: Ten sposób rozliczania zaliczek jest często stosowany w branŝy budowlanej i meblarskiej. 293

294 STREAM soft 4.2 Korekty sprzedaŝy. SprzedaŜ opakowań Korekty do wystawionych w module Gospodarki magazynowej dokumentów sprzedaŝy, wystawiamy w opcji menu głównego SprzedaŜ Korekty sprzedaŝy. Korekty wystawiane są zawsze do określonego miejsca sprzedaŝy, poniewaŝ tak jak sprzedaŝ posiadają jednolitą numerację. NaleŜy zatem pamiętać, Ŝeby przed wystawieniem korekty wybrać odpowiednie miejsce sprzedaŝy. Korektę dokumentu sprzedaŝy wystawiamy za pomocą opcji dodawania, dostępnej poprzez kombinację klawiszy <Ctrl+F3>: Ikona lub klawisz funkcyjny <F3> uruchamiają na ekranie monitora okno szukania dokumentu korygowanego: NaleŜy wybrać typ dokumentu korygowanego: faktura lub paragon, a następnie określić dane pozwalające go odnaleźć. Dokument korygowany moŝna szukać wg numeru lub wg kontrahenta. NaleŜy równieŝ określić rok, w którym dokument został wystawiony: 294

295 Gospodarka Magazynowa Po podaniu numeru dokumentu lub wybraniu kontrahenta i przyciśnięciu przycisku <Szukaj>, program wyświetli spis dokumentów odpowiadających podanym parametrom szukania: Z wyświetlonego spisu wybieramy Ŝądany dokument i przechodzimy do okna edycyjnego korekty. Wygląd okna oraz funkcje w nim działające są identyczne jak dla dokumentu sprzedaŝy. Aby korygować pozycję, naleŝy wskazać ją kursorem i wybrać podwójnym kliknięciem myszy, przyciśnięciem klawisza <Enter> lub <F5>. Program umoŝliwia jednoczesne korygowanie ilości, ceny i procentu bonifikaty. W wyświetlonym oknie edycyjnym Korekta, wprowadzamy ilość o którą korygowany jest stan (np. 1), lub od razu w polu Po, ilość po korekcie. Na korekcie moŝna zmienić równieŝ cenę jednostkową sprzedaŝy oraz procent udzielonej bonifikaty. W celu kontroli wprowadzanych danych, program wyświetla wszystkie dane pozycji przed korektą: 295

296 STREAM soft Po zatwierdzeniu klawiszem <Zapisz> wprowadzonych danych korygowanej pozycji, program automatycznie zmieni podsumowanie dokumentu. Korygowanie dokumentu kończymy przyciskiem <Zamknij dokument> lub klawiszem <F10>. Zamykając korektę, moŝna podać dane odbierającego, określić powód korekty oraz określić dane dotyczące rozliczenia dokumentu. Identycznie jak podczas zamykania dokumentu sprzedaŝy, równieŝ przy korekcie program umoŝliwia wpłatę lub wypłatę gotówki z odpowiedniej kasy oraz rozliczenie za pomocą kompensaty. UWAGA! Dla korekt sprzedaŝy moŝliwa jest zmiana miesiąca ewidencji VAT na dowolny otwarty miesiąc. UWAGA! Na korekcie sprzedaŝy moŝliwe jest automatyczne przepisanie miejsca składowania z dokumentu źródłowego do dostaw wynikających ze zwrotów. Zwrot opakowań do sprzedaŝy W systemie jest moŝliwość prowadzenia sprzedaŝy opakowań. Aby wystawić dokument sprzedaŝy opakowań naleŝy posłuŝyć się kombinacją klawiszy <Ctrl+F3>. Na ekranie monitora pojawi się okno filtru, w którym wybieramy Zwrot opakowań do sprzedaŝy: 296

297 Gospodarka Magazynowa Dokument jest wystawiany identycznie jak dokumenty sprzedaŝy. Następnie naleŝy wystawić fakturę sprzedaŝy i z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Pobierz pozycje do sprzedaŝy opakowań. Następnie naleŝy wybrać poprzednio wystawione zwroty opakowań. Tworzone są wówczas pozycje usługowe jednorazowe z doliczonym 22-procentowym VAT-em. Dokumenty zwrotu opakowań do sprzedaŝy wchodzą tylko do rozrachunków, nie tworzą Ŝadnych ruchów magazynowych. 4.3 Dokumenty sprzedaŝy w przygotowaniu Dokumenty w przygotowaniu to dokumenty, wystawiane w identyczny sposób jak dokumenty sprzedaŝy, nie posiadające nadanego numeru oraz nie mające wpływu na stan magazynowy. Wskazany dokument, wszystkie dokumenty lub tylko zaznaczone, moŝna przenieść do dokumentów sprzedaŝy za pomocą ikony klawiszy <Ctrl+F3>. z paska ikon lub kombinacji Przenoszonym dokumentom automatycznie nadane zostaną numery oraz ze stanu magazynowego zostaną pobrane te pozycje, które aktualnie posiadają wymagany do realizacji stan ilościowy. Jeśli podczas określania parametrów przeniesienia podano taką datę wystawienia dokumentów, Ŝe powoduje to konflikt w numeracji, to przenoszone dokumenty nie otrzymają nadanej numeracji. O powstałej sytuacji poinformuje nas odpowiedni komunikat: 297

298 STREAM soft Numery dokumentom nadamy, po wejściu w poprawę dokumentu, przyciskając ikonę znajdującą się w nagłówku pod nazwą wystawionego dokumentu. Po zaznaczeniu opcji na oknie parametrów przenoszenia, dokumenty po przeniesieniu do dokumentów sprzedaŝy, mogą zostać usunięte ze spisu dokumentów w przygotowaniu. 4.4 Wzorce dokumentów Opcja ta słuŝy do wystawiania wzorców dokumentów, które są cyklicznie realizowane, np. opłaty abonamentowe, czynsze. UŜytkownik tworzy spis wzorców dokumentów w opcji Słowniki Słowniki dla dokumentów. Gdy w spisie nie ma jeszcze Ŝadnego dokumentu, to po kliknięciu na ikonę Dodaj pojawi się okno, w którym trzeba określić kod oraz nazwę dokumentu.: Jeśli uŝytkownik chce, aby podczas realizacji dokumentów ze wzorca ceny zostały przyjęte z dokumentów wzorcowych to powinien zaznaczyć tą opcję w powyŝszym oknie. Wzorce dokumentów mają swoje pozycje. Aby dodać pozycję do wzorca naleŝy kliknąć dwukrotnie myszką na wybranym wzorcu. Pojawi się okno Dokumenty wzorca: nazwa wzorca (wyświetli się nazwa podawana przy tworzeniu wzorca). W oknie tym za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3> wprowadzamy pozycje wzorca. Pozycjami wzorca będą dokumenty sprzedaŝy takie jak: faktura VAT, paragon, faktura handlowa, eksportowa, itd. Wprowadza się je identycznie jak dokumenty sprzedaŝy. Ikona <Ctrl+S> pozwala na przełączanie się pomiędzy zdefiniowanymi wzorcami (zmianę wzorca, w którym aktualnie jesteśmy na inny). Wzorzec dokumentów moŝna przenieść do dokumentów sprzedaŝy za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+F3>. Tworzy się w ten sposób dokument na podstawie wzorca. W oknie, które się wyświetla po naciśnięciu ikony, uŝytkownik określa, jakie dokumenty 298

299 Gospodarka Magazynowa (pozycje wzorca) realizować, na jaką datę wystawić dokument, czy przyjąć ceny i warunki płatności z dokumentu źródłowego. Podczas przenoszenia wzorca do dokumentów moŝna przepisać cechy z wzorca na dany dokument. 4.5 Grupowa realizacja WZ Opcja ta pozwala na wygenerowanie wielu faktur sprzedaŝy z wielu dokumentów WZ. Za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+R> moŝna zrealizować WZ. Kliknięcie na nią wyświetli okno, w którym naleŝy określić parametry realizacji dokumentów: 299

300 STREAM soft NaleŜy wypełnić pola: Jakie dokumenty realizować moŝna zaznaczyć wszystkie dokumenty pod warunkiem, Ŝe dotyczą tego samego kontrahenta, jeden wybrany lub zaznaczone; Na jaką datę wystawić dokument określamy datę, na jaką zostanie wystawiony dokument realizacji WZ; Wystawić dok. w tym polu uŝytkownik określa, jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony. Wybranie dokumentu Domyślny oznacza, Ŝe wystawiona zostanie faktura; Sposób łączenia dok. uŝytkownik ma do wyboru jeden z czterech sposobów łączenia dokumentów: jeden WZ jeden dokument, Po płatniku i odbiorcy, Tylko po płatniku, Po płatniku, odbiorcy i dostawie. Jeśli dla sposobu łączenia dokumentów zostanie ustawiony parametr Po płatniku, odbiorcy i dostawie, to podczas realizacji kilku dokumentów WZ, nastąpi ich łączenie do jednej faktury (pod warunkiem, Ŝe zgodny jest płatnik, odbiorca i kontrahent, do którego ma być dostarczony towar). Ponadto program automatycznie przepisze dane dostawy z dokumentu WZ na fakturę; Ustalić płatność: 1. Według danych kontrahenta - dane pobierane są z okna Kontrahent z zakładki Warunki sprzedaŝy, 300

301 Gospodarka Magazynowa 2. Według poniŝszych warunków naleŝy wybrać sposób płatności i podać ilość dni na termin płatności, Pobierz dane akwizytora z danych kontrahenta - automatycznie zostaną pobrane dane akwizytora z okna Kontrahent; Seryjny wydruk dokumentów po wystawieniu zaznaczenie tego parametru spowoduje seryjny wydruk dokumentów po ich wystawieniu; Pobierz dane z powiązanego zamówienia z urz. zewnętrznych włączenie tej opcji umoŝliwia pobranie danych zamówienia znajdującego się w urządzeniu zewnętrznym, np. z palmtopa. UŜytkownik moŝe zaznaczyć, aby z urządzenia nie były pobierane informacje dotyczące przedstawiciela handlowego i warunki płatności. Wprowadzone dane naleŝy zatwierdzić przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. Na ekranie monitora pojawi się raport z realizacji WZ: UWAGA! Po grupowej realizacji WZ, program przechodzi do zestawienia Dokumenty niewydrukowane, gdzie zaznaczone są wystawione dokumenty i moŝliwy jest ich seryjny wydruk. Podobnie przebiega to dla dokumentów sprzedaŝy w przygotowaniu, wzorców dokumentów sprzedaŝy, dokumentów pro forma, ofert dla odbiorców, zamówień od odbiorców, zapytań ofertowych do dostawców. 301

302 STREAM soft 4.6 Dokumenty pro forma W module Gospodarki magazynowej moŝliwe jest prowadzenie spisu dokumentów pro forma potwierdzających zawarcie transakcji. Ten rodzaj dokumentów nie powoduje powstania płatności w module Rozrachunki. Nowy dokument wprowadzany jest do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: W oknie Wybór dokumentu określamy rodzaj dokumentu pro forma, jaki chcemy wystawić i zatwierdzamy klawiszem <Enter>. Na ekranie wyświetli się okno wyboru kontrahenta.. Jeśli kontrahent ma zdefiniowane limity na zakup naszych towarów, to system kontroli limitów poinformuje o tym uŝytkownika: W części okna dotyczącej wniosków dla operatora, będą pojawiać się róŝne informacje, zaleŝne od stanu rozliczeń kontrahenta z naszą firmą. 302

303 Gospodarka Magazynowa Dokument sprzedaŝy pro forma moŝna przenieść do Dokumentów sprzedaŝy za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+F3>: 4.7 Zapytania ofertowe od odbiorców W systemie moŝliwe jest wystawianie dokumentów zapytań ofertowych od odbiorców. Do funkcjonalności związanych z opcją zapytań ofertowych naleŝą: MoŜliwość wystawienia dokumentu zapytania ofertowego do dostawcy na podstawie zapytania ofertowego od odbiorcy. W tym celu naleŝy wybrać opcję Zapytania ofertowe do dostawców (menu Zakup), edytować właściwe zapytanie lub dodać nowe, następnie z menu prawego klawisza myszki wybrać opcję Pobierz pozycje z zapytania od odbiorcy <Ctrl+Z>: 303

304 STREAM soft Po wybraniu tej opcji, na ekranie pojawi się okno Zapytanie ofertowe, zawierające spis dokumentów zapytań ofertowych od odbiorcy. UŜytkownik moŝe zaznaczyć, Ŝeby dokumenty lub pozycje przepisywały się na zapytanie ofertowe do dostawców. Wybór umoŝliwia ikona. MoŜliwość realizacji zapytania ofertowego od odbiorców z poziomu okna edycyjnego ofert dla odbiorców. Najpierw naleŝy włączyć opcję Oferty dla odbiorców (menu SprzedaŜ). Następnie włączamy opcję Realizuj zapytanie ofertowe <Ctrl+R>, dostępną w menu prawego klawisza myszki: 304

305 Gospodarka Magazynowa MoŜliwość wyboru pozycji podczas realizacji zapytania, z poziomu okna Zapytania ofertowe od odbiorców, w przypadku istnienia powiązań z zapytaniami ofertowymi do dostawców. Opcja umoŝliwiająca realizację zapytania ofertowego od odbiorcy dostępna jest za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+R>: 305

306 STREAM soft W okienku Wybierz, naleŝy wskazać w polu Pobierz pozycje, jakie pozycje zostaną pobrane dokumentu. Istnieją dwie moŝliwości: 1. Wszystkie z dokumentu źródłowego pobrane zostaną tylko pozycje z zapytania ofertowego od odbiorcy; 2. Tylko z zapytań ofertowych do dostawców moŝna wybrać dowolne pozycje z zapytania do dostawców dla jednej pozycji zapytania od odbiorców. Domyślnie zaznaczone są pozycje o najniŝszej cenie. Podczas realizacji Zapytania ofertowego od odbiorcy, umoŝliwiono wybór generowanego dokumentu Oferty dla odbiorców. W definicji dokumentu zapytania moŝna określić domyślny dokument do wystawienia. Podczas edycji zapytania ofertowego, na zakładce Inne, w opcji Zamówienie, moŝna wybrać dokument z grupy Oferty dla odbiorców, który zostanie wygenerowany podczas realizacji zapytania ofertowego. 4.8 Oferty dla odbiorców W module Gospodarki magazynowej moŝna przygotowywać oferty dla odbiorców. Nową ofertę wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. Wyświetli się w pierwszej kolejności okno filtru kontrahenta. Określamy w nim parametry, które pomogą wyszukać w systemie odbiorcę, dla którego powstanie oferta. Po wybraniu kontrahenta i zatwierdzeniu wyboru, przechodzimy do okna Oferta dla odbiorców: 306

307 Gospodarka Magazynowa Poszczególne pozycje oferty wprowadzamy w zakładce Pozycje za pomocą ikony Dodaj <F3>, znajdującej się wewnątrz aktywnego okna oferty, poprzez menu kontekstowe prawego klawisza myszki lub za pomocą przycisku. UWAGA! Pozycje na dokumencie oferty dla odbiorców, operator systemu moŝe wygenerować równieŝ na podstawie ankiety. W tym celu, naleŝy kliknąć prawym klawiszem myszki i z podręcznego menu wybrać opcję Dodaj pozycje na podstawie ankiety. Opcja jest dostępna, gdy jest przydzielona licencja na moduł Zarządzanie kontaktami oraz włączona w konfiguracji jest Obsługa ankiet. Ikona lub kombinacja klawiszy <Shift+Ctrl+S> pozwala zsumować wyświetlane na dokumencie pozycje: 307

308 STREAM soft Oferty dla odbiorców moŝna umieścić w jednym z dwóch zbiorów Aktualne i Archiwalne. Oferty Archiwalne moŝna przenosić do zbioru Aktualnych i odwrotnie za pomocą klawisza funkcyjnego <F8>. Realizację oferty umoŝliwia ikona lub kombinacja klawiszy <Ctrl+R>: Określamy jakie oferty będziemy realizować i podajemy datę na jaką zostanie wystawione zamówienie. Jeśli uŝytkownik systemu zaznaczy opcję Przyjąć warunki płatności z dokumentu źródłowego, to sposób płatności i termin płatności zostaną przepisane do zamówienia. Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Na ekranie monitora pojawi się zapytanie z systemu: Jeśli chcemy wystawić następne zamówienie, to zatwierdzamy, a jeśli nie, to odrzucamy. Dla dokumentów oferty dla odbiorców moŝna zmieniać przedstawiciela handlowego podczas poprawy dokumentu. Korzystanie z tego prawa moŝliwe jest w module Administratora. NaleŜy włączyć opcję Grupy uŝytkowników. Następnie, ze spisu, wybrać grupę, która będzie miała prawo do zmiany przedstawiciela i nacisnąć ikonę Prawa do opcji <Ctrl+P>. Na ekranie monitora wyświetli się okno z zakresem praw, przedstawionych w postaci drzewa. Następnie naleŝy kliknąć na: Firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa SprzedaŜ Oferty dla odbiorców Zmiana przedstawiciela handlowego. UWAGA! Podczas realizacji oferty moŝliwy jest wybór generowanego dokumentu Zamówienia od odbiorcy: 308

309 Gospodarka Magazynowa w opcji Słowniki Definicje dokumentów moŝna określić domyślny dokument do wystawienia podczas edycji oferty dla odbiorcy, na zakładce Inne, moŝna w opcji Zamówieni Dokument do wystawienia, zmienić (przycisk ) dokument z grupy Zamówienia od odbiorcy, który zostanie wygenerowany podczas realizacji oferty: Oferty dla odbiorców uŝytkownik systemu moŝe zaakceptować. W tym celu naleŝy w spisie ofert podświetlić kursorem wybrany dokument, kliknąć prawym klawiszem myszki i z menu, które się pojawi wybrać opcję Akceptacje. Opcja ta ma własne podmenu, z poziomu, którego akceptujemy dokument, wycofujemy akceptację, przeglądamy historię akceptacji. Aby stale mieć podgląd na to czy dokument jest zaakceptowany czy nie, naleŝy za pomocą opcji Widok Kolumny w tabeli, wyciągnąć ze spisu kolumn, kolumny Akceptacja oraz Podlega akceptacji. 4.9 Zamówienia od odbiorców Zamówienia od odbiorców, to dokumenty, pozwalające na wprowadzenie zamówienia z jednoczesną rezerwacją ilości na magazynie. Zamówienia realizujemy wystawiając na ich podstawie dokument sprzedaŝy. Spis zamówień podzielony jest na dwa zbiory Aktualne i Archiwalne. W zbiorze Aktualne, znajdują się zamówienia nowo wprowadzone, lub te, które nie zostały 309

310 STREAM soft jeszcze w pełni zrealizowane. Do zbioru Archiwalne, automatycznie trafiają zamówienia w pełni zrealizowane lub przeniesione ręcznie do archiwum przez operatora. Zamówienia pomiędzy zbiorami, zarówno z Aktualne do Archiwalne i odwrotnie, moŝna przenosić lub usuwać za pomocą ikony kasowania lub przyciskając klawisz <F8>. Wystawianie zamówienia jest identyczne jak wystawianie dokumentów sprzedaŝy. Istotną róŝnicą jest okno ze spisem pozycji zamówienia. Wyświetlane są tam dwie kolumny dotyczące ilości, jedna pokazująca ilość zamawianą, druga pozwalająca ocenić stopień realizacji zamawianej ilości. Wszystkie pozycje, które znajdą się w zamówieniu, zmniejszają stan dyspozycyjny towaru oraz zwiększają ilość towaru w zamówieniach. Spis zamówień dla indeksu przeglądać moŝna w opcji Magazyn Stany magazynowe w szczegółach na zakładce Zamówienia(-). Zamówienia realizujemy wystawiając dokument sprzedaŝy. Do realizacji zamówienia słuŝy opcja Realizacja zamówienia <Ctrl+R> ukryta pod ikoną w kształcie czerwonej strzałki. Ilość zamawiana, pobrana na dokument sprzedaŝy, zwiększa ilość zrealizowaną. Pozycję zamówienia moŝna realizować na wielu dokumentach sprzedaŝy, pod warunkiem nie przekroczenia ilości zamawianej. Przykładowo, kontrahent zamawia 10 szt. pewnego towaru, jeśli aktualny stan dyspozycyjny wynosi 5 szt., to moŝemy zrealizować cześć zamówienia (5 szt.) na fakturze, pozostałą ilość zrealizujemy drugim dokumentem sprzedaŝy po dostawie brakującej ilości. Podczas pobierania pozycji z dokumentu Zamówienie od odbiorców na magazynowy dokument przychodu nie są przepisywane ceny i bonifikaty. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝy, gdy stan dodawanej kartoteki jest równy 0, to automatycznie system wyświetla okno zamienników pod warunkiem, Ŝe uŝytkownik w menu System Konfiguracja Ustawienia Kartoteki magazynowe Ogólne, zaznaczy dwa parametry: Obsługa zamienników i Podczas dodawania pozycji automatycznie pokaŝ zamienniki. Jeśli pozycję zamówienia od odbiorcy będzie stanowić kartoteka, dla której włączona została blokada rozchodów (w zakładce Inne - na kartotece), to podczas wystawiania tej kartoteki na dokument zamówienia, system wygeneruje komunikat: 310

311 Gospodarka Magazynowa Do uŝytkownika naleŝy wybór czy zatwierdzić wystawienie takiej pozycji czy ją anulować. Dla dokumentów zamówień od odbiorców moŝna zmieniać przedstawiciela handlowego podczas poprawy dokumentu. Korzystanie z tego prawa moŝliwe jest w module Administratora. NaleŜy włączyć opcję Grupy uŝytkowników. Następnie, ze spisu, wybrać grupę, która będzie miała prawo do zmiany przedstawiciela i nacisnąć ikonę Prawa do opcji <Ctrl+P>. Na ekranie monitora wyświetli się okno z zakresem praw, przedstawionych w postaci drzewa. Następnie naleŝy kliknąć na: Firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa SprzedaŜ Zamówienia od odbiorców Zmiana przedstawiciela handlowego. W oknie edycyjnym zamówienia od odbiorców, w menu podręcznym dostępna jest opcja Specyfikacja. Opcja ta ma wbudowane własne podmenu. Jeśli uŝytkownik w tym podmenu wybierze opcję Wystaw RW, to na podstawie specyfikacji podpiętej do pozycji zostanie wystawiony dokument RW. Analogicznie dla opcji Wystaw PW. Ikona znajdująca się na pasku narzędzi w oknie Zamówienia od odbiorców, umoŝliwia zmianę kontrahenta na zamówieniu od odbiorcy i na dokumentach wystawionych na podstawie tego zamówienia: 311

312 STREAM soft UWAGA! W module Administratora dla zamówień od odbiorców, moŝna nadać prawo (Realizacja zaakceptowanych zamówień pomimo wystąpienia limitów), które pozwoli na grupową realizację podlegających akceptacji i zaakceptowanych zamówień, pomimo wystąpienia limitów kontrahenta: ŚcieŜka dostępu: moduł Administratora Grupy uŝytkowników Prawa do opcji <Ctrl+P> Firmy PCBIZNES Gospodarka magazynowa SprzedaŜ Zamówienia od odbiorców 4.10 Promocje na towary Opcja Promocje na towary słuŝy do określania czasowych promocji na kartoteki lub grupy kartotek. Promocja moŝe określać cenę towaru lub bonifikatę udzielaną od aktualnej ceny. Promocje dodajemy w opcji SprzedaŜ Promocje na towary: 312

313 Gospodarka Magazynowa 1. Zakładka Podstawowe: Opis - opis umowy/ promocji potrzebny do późniejszej identyfikacji; Daty od/ do określają zakres czasowy funkcjonowania umowy/promocji; Parametr określa, co jest parametrem cechującym umowę/promocję, cena czy bonifikata; ZaleŜna od określa czy promocja/umowa jest zaleŝna od ilości w pozycji dokumentu sprzedaŝy czy nie; Sposób łączenia promocji z umowami na cenę/bonifikatę uŝytkownik za pomocą dostępnych, w rozwijanym polu, opcji moŝe określić sposób łączenia promocji z umowami na cenę lub na bonifikatę. 313

314 STREAM soft 2. Na zakładce Zakres obowiązywania definiujemy warunki jakie muszą być spełnione dla danej promocji umowy. Warunki te moŝna określać dla: Grup kontrahentów i Kontrahentów tylko dla promocji; Magazynów i dokumentów zarówno dla promocji jak i dla umów - cenników. W kaŝdym z tych parametrów moŝemy określić dwa rodzaje filtrowania: 1. Wszystkich oznacza Ŝe na ten parametr nie będzie filtru i promocja/umowa nie będzie od niego zaleŝna, np. Dla wszystkich magazynów oznacza Ŝe promocja/umowa nie będzie zaleŝała od tego, z którego magazynu prowadzimy sprzedaŝ. 2. +Wybranych oznacza Ŝe promocja/umowa będzie funkcjonowała tylko dla wybranych elementów danego parametru, np. +Wybranych magazynów oznacza Ŝe promocja/umowa będzie działać tylko przy sprzedaŝy z wybranych na listę magazynów. Parametry Kontrahenci i Grupy kontrahentów są rozłączne tzn. określając Ŝe promocja/umowa dotyczy wybranych kontrahentów nie moŝemy równocześnie określać grup kontrahentów, naleŝy się zdecydować na jeden z nich. Przy wybraniu filtrowania +Wybranych uaktywnia się przycisk <Wykaz>, po wciśnięciu którego ukazuje się lista elementów biorących udział w promocji/umowie lub z niej wykluczonych. Do listy moŝemy dodawać elementy za pomocą klawisza <F3> lub ikony Dodaj i usuwać klawiszem<f8> lub ikoną Usuń. 3. Zakładka - Zakres towarów - na zakładce określamy zarówno zakres obowiązywania jak i parametry promocji/umowy: 314

315 Gospodarka Magazynowa Są trzy moŝliwe ustawienia parametrów: Promocja/umowa ogólna wymaga, aby parametrem promocji/umowy był Procent. Oba parametry Kartoteki i Grupy kartotek ustawiamy na wartość Wszystkie, co spowoduje wyświetlenie pola Procent. Wpisana w to pole wartość jest wartością bonifikaty dla wszystkich kartotek i grup kartotek spełniających warunki promocji. Z promocji ogólnej moŝna wyłączyć pewne kartoteki lub grupy kartotek za pomocą parametru - Wszystkich oprócz wybranych. Promocja/umowa szczegółowa dla grup kartotek Parametr Grupy kartotek ustawiamy na wartość +Wybrane, co pozwoli w wykazie określić, które grupy i na jakich warunkach biorą udział w promocji/umowie. Promocja umowa szczegółowa (cennik) dla kartotek Parametr Kartoteki ustawiamy na wartość +Wybrane, co pozwoli w wykazie określić, które kartoteki i na jakich warunkach biorą udział w promocji/umowie (cenniku). Ustawienie to jest przeznaczone dla określania indywidualnych cenników. <F3> Dodaj dodanie nowej promocji/umowy. <F5> Popraw poprawa nowej promocji/umowy. <F8> Usuń usunięcie nowej promocji/umowy. UWAGA! Opcja powoduje usunięcie wszystkich danych łącznie z danymi z wykazów. <Ctrl+K> kalkulator promocji, umów i rabatów Opcja umoŝliwiająca określanie aktualnych warunków sprzedaŝy (cena, bonifikata) na podstawie zadanych warunków (patrz Kalkulator promocji, umów i rabatów). 315

316 STREAM soft 4.11 Umowy z kontrahentami cenniki Opcja Umowy z kontrahentami cenniki, słuŝy do wprowadzania umów lub cenników dla wybranych kontrahentów lub grup kontrahentów, dotyczących wybranych kartotek lub grup kartotekowych. Umowy dodajemy w opcji SprzedaŜ Umowy z kontrahentami - cenniki. Edycja danych odbywa się w bardzo podobny sposób jak w opcji Promocje na towary. Dane równieŝ prowadzane w pięciu zakładkach edycyjnych w podobny sposób jak w opcji Promocje na towary Indeksy kontrahentów W przypadku sprzedaŝy towarów dla kontrahenta wymagającego podawania na dokumentach innych indeksów, nazw lub kodów kreskowych niŝ obowiązujące w naszej firmie, musimy skorzystać z opcji SprzedaŜ Indeksy kontrahentów. Opcja umoŝliwia automatyczną zamianę danych na dokumentach sprzedaŝy wystawianych dla kontrahenta. Po jej wywołaniu na ekranie wyświetlony zostanie spis kontrahentów, dla których wprowadzono zamienniki indeksów. Wyświetlenie spisu wprowadzonych zamienników uzyskujemy po wybraniu kontrahenta. W oknie wyświetlone są indeksy oraz identyfikatory z zamiennikami. W celu dopisania nowej pozycji wybieramy ikonę dodawania lub klawisz <F3>: 316

317 Gospodarka Magazynowa Wypełniamy tylko te pola, które mają ulec zamianie na dokumencie sprzedaŝy. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Ikona lub kombinacja klawiszy <Shift+Ctrl+K> pozwala uŝytkownikowi przełączyć się na innego kontrahenta, dla którego zostaną wprowadzone indeksy. Operator systemu moŝe, z pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+F3>, uzupełniać spis indeksów kontrahenta poprzez wybór kartotek z okna Spis wszystkich kartotek: 317

318 STREAM soft 4.13 Gratisy Jest to spis kartotek, które zostały przeznaczone do wydania kontrahentowi, który spełnił pewne określone warunki zakupu. Gratisy dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: W okno Definicja gratisu wbudowane jest pięć zakładek: 1. Podstawowe w zakładce tej określa się wszystkie informacje dotyczące udzielania gratisów kontrahentom: Nazwa określamy jak będzie się nazywać wydawanie gratisów; Data od...do - naleŝy podać przedział czasu, w którym będzie obowiązywało wydawanie gratisów; Sposób realizacji wydawanie gratisów moŝna odnotować na dokumentach sprzedaŝy na dwa sposoby: o Dodatkowe pozycje na dokumencie zapisujemy gratis na tym samym dokumencie co sprzedany dla kontrahenta towar ; o Osobny dokument WZ wystawiamy dla gratisu osobny dokument WZ; Magazyn dla WZ pole to staje się aktywne wtedy, gdy uŝytkownik wybierze jako sposób realizacji Osobny dokument WZ. Za pomocą przycisku naleŝy wybrać ze słownika magazyn, z którego zostanie wydany gratis; Status określa czy dany Gratis jest w przygotowaniu czy juŝ obowiązuje jego wydawanie (Aktywny). 2. Warunki zawiera spis zdefiniowanych warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać gratis. Nowy warunek dodajemy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 318

319 Gospodarka Magazynowa UŜytkownik decyduje o tym, jaka sprzedana kartoteka lub grupa kartotekowa, pozwoli kontrahentowi na otrzymanie gratisu. Wybiera je ze słownika za pomocą przycisku klawisza funkcyjnego <F6>. Przycisk lub klawisz <F2> pozwala operatorowi systemu na podgląd kartoteki lub grupy towaru. W polu Warunek, naleŝy określić, według co musi być spełnione i w jakiej ilości lub powyŝej, jakiej kwoty netto/brutto, aby otrzymać gratis. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter>. 3. Gratisy w zakładce tej naleŝy określić towar gratisowy: lub 319

320 STREAM soft Opis pól: Gratis (kartoteka) ze spisu wybieramy towar, który będzie wydawany jako gratis; Ilość jednostkowa gratisu naleŝy wpisać ile sztuk gratisu będzie wydawane jednorazowo przy zakupie odpowiedniego towaru; Sposób wydawania - naleŝy określić czy gratis będzie wydawany zawsze czy po wyczerpaniu poprzedniego; Wymuś cenę sprzedaŝy - naleŝy tu wpisać cenę, po której będzie wydawany gratis, cenę symboliczną; Ilość gratisu przeznaczona do wydania naleŝy wpisać, jaka ilość towaru gratisowego została przeznaczona do wydania; Ilość wydania ile towaru zostało wydane (pole uzupełniane automatycznie); Ilość pozostała do wydania ile towaru pozostało do wydania (pole uzupełniane automatycznie). 4. Filtr - w zakładkę wbudowane zostały trzy zakładki: 1. Grupy kontrahentów podczas definiowania tego filtru określamy czy gratis obowiązuje dla wszystkich grup kontrahentów czy tylko dla wybranych. Grupę wybranych kontrahentów tworzymy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>. 2. Miejsca sprzedaŝy określamy, w jakich miejscach sprzedaŝy obowiązuje wydawanie gratisów: we wszystkich czy tylko w wybranych. 3. Magazyny określamy, które magazyny wydają towar gratisowy: wszystkie czy wybrane. 5. Uwagi - wpisujemy dodatkowe uwagi, informacje dotyczące gratisów. 320

321 Gospodarka Magazynowa 4.14 Raporty zmian podstawy wyliczania cen Opcja ta umoŝliwia operatorowi systemu tworzenie raportów, w których odnotowane są zmiany cen. Raport ten stanowi pewien sposób kontroli nad zmianami ceny. ŚcieŜka dostępu: SprzedaŜ Raporty zmian podstawy wyliczania cen Dodaj <F3> W poszczególne pola zakładki Podstawowe naleŝy wpisać: Numer - jeśli to jest pierwszy tego typu raport wprowadzony do systemu, to numer będziemy mogli wpisać z klawiatury. Kolejnych numerów juŝ nie moŝemy tak wpisać, są one nadawane automatycznie przez system. Wykonano pole wypełnia się automatycznie po zatwierdzeniu raportu. Wycofano pole wypełnia się automatycznie po wycofaniu raportu. Opis wpisujemy, czego dotyczy raport. Magazyn wybieramy ze spisu (za pomocą przycisku <F6>) magazyn, na którym została zmieniona cena. Metoda uŝytkownik określa metodę zmiany ceny: 1. Dla wybranych kartotek z ostatniej ceny zakupu; 2. Dla wybranych kartotek importowanych; 3. Dla wybranych kartotek procent zmiany od aktualnej podstawy. Wpisz nową cenę opcja ta pomaga ustalić, kiedy nowa cena powinna być wpisana: 1. Zawsze; 2. Tylko jak zmiana jest większa o próg z kartoteki; 3. Tylko jak zmiana jest róŝna o próg z kartoteki. 321

322 STREAM soft W zakładce Uwagi wpisujemy dodatkowe spostrzeŝenia, komentarze dotyczące zmiany ceny. Na pasku ikon umieszczony został przycisk pozycji raportu. Kliknięcie na ikonę Zatwierdź zatwierdzenia raportu:, którego zadaniem jest wyświetlanie spowoduje wyświetlenie ramki z komunikatem dotyczącym Raporty raz zatwierdzone nie mogą być zatwierdzane ponownie. Taka próba zakończy się komunikatem: Raporty wycofujemy za pomocą ikony Wycofaj. Po kliknięciu na ikonę Wycofaj wyświetli się pytanie: Jeśli chcemy wycofać raport to powinniśmy to działanie zatwierdzić przyciskiem <Tak> lub klawiszem <Enter>. Ponowne kliknięcie na wycofanym raporcie wyświetli na monitorze informację: 322

323 4.15 Rejestr zmian cen sprzedaŝy Gospodarka Magazynowa Pozwala śledzić wszystkie zmiany cen sprzedaŝy. Przechowuje dane o parametrach cen przed i po zamianie oraz źródło zmiany ceny: Rejestr zmian cen sprzedaŝy moŝna filtrować na kilka sposobów: Ustal filtr <F7> - wyświetli się okno filtru, które w zaleŝności od ilości informacji moŝna dowolnie modyfikować; Ustaw filtr na kartotekę <Ctrl+K> - wyświetla wszystkie kartoteki dla towarów, opakowań, usług, środków trwałych podlegających VAT, innych podlegających i nie podlegających VAT; Ustaw filtr na operatora <Ctrl+O> - wyświetla spis wszystkich operatorów; Ustaw filtr na cenę <Ctrl+E> - wyświetla okno Definicje cen, z którego określamy, po jakiej cenie rejestr zmian cen sprzedaŝy będzie filtrowany SprzedaŜ utracona Jest to sprzedaŝ, która nie nastąpiła z róŝnych powodów: towar był za drogi, nie było go na magazynie w chwili, gdy klient miał ochotę go zakupić. Spis sprzedaŝy utraconej wprowadza się do systemu poprzez opcję menu głównego SprzedaŜ. Nowy wpis dotyczący sprzedaŝy utraconej wprowadzamy za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: 323

324 STREAM soft ŚcieŜka dostępu: SprzedaŜ SprzedaŜ utracona Dodaj<F3> SprzedaŜ utracona W oknie SprzedaŜ utracona naleŝy wypełnić pola: Rodzaj określa, co jest przyczyną tego, ze nie nastąpiła sprzedaŝ; Kartoteka kartoteka, która nie została sprzedana z pewnych określonych powodów; Kontrahent wpisujemy tu firmę, która zwróciła nam uwagę na brak danego towaru, itp.; Magazyn w tym polu, naleŝy wskazać magazyn, na którym znajduje się kartoteka, dla której odnotowano sprzedaŝ utraconą. Ilość utracona wpisujemy ilość towaru, którą moglibyśmy sprzedać, a nie sprzedaliśmy; Uwagi -dodatkowe uwagi dotyczące sprzedaŝy utraconej. Ikona Miejsce sprzedaŝy (skrót klawiszowy <Ctrl+S>) umieszczona na pasku ikon aktywnego okna SprzedaŜ utracona pozwala uŝytkownikowi przełączać się na wybrane miejsce sprzedaŝy i oglądać spis sprzedaŝy utraconej w tych miejscu. Zakres dat (skrót <Ctrl+D>) umoŝliwia przeglądanie w wybranych okresach sprzedaŝy utraconej, jeśli taka miała miejsce. 324

325 4.17 Braki w ofercie Gospodarka Magazynowa Opcja ta umoŝliwia uŝytkownikowi sporządzenie spisu braków w ofercie, czyli tego, czego nie posiadamy w swojej ofercie, a o co często pytają klienci. Nową pozycję wprowadzamy do spisu za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>: W poszczególnych polach określamy: Kontrahent- wpisujemy to firmę, która zwróciła nam uwagę na dany towar; Opis - naleŝy wpisać towar, o który pytają klienci, a którego nie ma w naszej ofercie; Uwagi - dodatkowe uwagi, spostrzeŝenia. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> lub klawiszem <Enter> Obsługa urządzeń zewnętrznych Moduł Gospodarki magazynowej jest przystosowany do obsługi urządzeń zewnętrznych takich jak palmtopy i inne urządzenia mobilne. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi odbywa się poprzez pośredni format tekstowy. System tworzy pliki tekstowe w stałym formacie niezaleŝnym od urządzenia (format STR), a następnie uruchamia program przetwarzający dane do formatu konkretnego urządzenia. Ostatnim etapem jest wywołanie programu obsługi transmisji do urządzenia. Przy odbiorze danych sytuacja wygląda analogicznie. Ustawienia Katalogi Katalog urządzeń zewnętrznych znajduje się tam informacja o katalogu, w którym znajdą się wszystkie pliki wysyłane i odbierane przez system PC BIZNES PRO i PRESTIś do urządzeń, oraz pliki obsługi protokołów. Odbiór z urządzenia zewnętrznego <Ctrl+O>: 325

326 STREAM soft Pliki odbierane: lista dokumentów; lista pozycji dokumentów; kontrahenci; kartoteki; zlecenia. Zaznaczenie, przy odbiorze, opcji Zdalny odbiór (nie uruchamiaj programu transmisyjnego) oznacza, Ŝe nie zostanie uruchomiony program zewnętrzny obsługujący urządzenie, a pliki zostaną odebrane bez ich przetwarzania, czyli w takim formacie w jakim zostały zapisane do urządzenia zewnętrznego Wysyłanie do urządzenia zewnętrznego <Ctrl+W>: 326

327 Gospodarka Magazynowa Pliki wysyłane: spis kartotek towarów i opakowań; spis kontrahentów; lista dokumentów nierozliczonych; inne dane; lista kont bankowych firmy; grupy kartotek. Zaznaczenie, przy wysyłaniu, opcji Zdalne nadawanie (nie uruchamiaj programu transmisyjnego) oznacza, Ŝe nie zostanie uruchomiony program zewnętrzny obsługujący urządzenie, a pliki zostaną nadane bez ich przetwarzania, czyli w takim formacie w jakim zostały zapisane w systemie Kartoteki i kontrahenci wyłączeni z promocji i umów W menu SprzedaŜ uŝytkownik systemu ma moŝliwość wybrania sobie kartotek i kontrahentów, których nie obejmują promocje i umowy. Dla kartotek naleŝy wybrać opcję Kartoteki wyłączone z promocji i umów, a dla kontrahentów Kontrahenci wyłączenie z promocji i umów. Dla kartotek i kontrahentów naleŝy określić przynajmniej jeden parametr wyłączeń z promocji i umów. W przeciwnym razie na ekranie monitora pojawi się informacja dla uŝytkownika: Parametry wyłączenia z promocji i umów: Dla kartotek: 327

328 STREAM soft Dla kontrahentów: Zdefiniowane przez uŝytkownika parametry nie będą uwzględniane przy wyliczaniu warunków sprzedaŝy. Kartoteki i kontrahentów wyłączonych z promocji i umów wybieramy klikając na ikonę dodawania lub klawisz <F3>. Wyświetli się na ekranie spis kartotek lub kontrahentów oraz okno Wybierz, którego opcje umoŝliwiają uŝytkownikowi wybranie wszystkich kartotek (Kontrahentów), jednej lub tylko zaznaczonej. Po określeniu parametrów i zatwierdzeniu przyciskiem <Zapisz>, system wygeneruje raport wyłączenia danej kartoteki lub kontrahenta z promocji i umów. 5. Zestawienia 5.1 Zestawienia definiowane Tworzenie zestawień definiowanych jest moŝliwe wtedy, gdy uŝytkownik posiada moduł Raporty i formularze. Klikając na Zestawienia Zestawienia definiowane wyświetli się okno: 328

329 Gospodarka Magazynowa Podajemy nazwę formularza, np. Dokumenty sprzedaŝy oraz zaznaczamy czy będzie to zestawienie utworzone w oparciu o szablon czy zaawansowane. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz>. Na ekranie pojawi się okno się okno Formularze definiowane: Okno podzielone jest na dwie części: 1. Wszystkie foldery nowy folder tworzymy za pomocą ikony Dodaj folder umieszczonej w lewej części okna lub poprzez zastosowanie kombinacji klawiszy <Ctrl+F3>. 2. Zawartość nowy formularz tworzymy za pomocą ikony Dodaj formularz lub klawisza funkcyjnego <F3>. Formularz definiowany moŝna edytować do poprawy lub dopisania koniecznych informacji: 329

330 STREAM soft Z poziomu okna Formularze definiowane moŝna równieŝ za pomocą ikony podejrzeć wydruk zdefiniowanego dokumentu oraz wydrukować dokument po określeniu odpowiednich parametrów wydruku Dokumenty sprzedaŝy Po kliknięciu na którekolwiek z wybranych zestawień definiowanych wyświetli się okno, w którym moŝna określić parametry wydruku, podejrzeć wydruk, wyeksportować do pliku komputerze, itp: Przycisk <Podgląd> łączy uŝytkownika z oknem filtru, w którym naleŝy zdefiniować odpowiednie parametry: 330

331 Gospodarka Magazynowa Wszystkie wprowadzone dane naleŝy zatwierdzić przyciskiem <OK>. Przycisk <OK> bezpośrednio łączy operatora systemu z podglądem zestawienia. Przycisk <Edytuj> umoŝliwia edytowanie zestawienia i dokonanie w nim poprawek. <Wyślij> pozwala eksportować (poza system) dany dokument do wybranego pliku w komputerze: Aby eksportować dokument, naleŝy określić format pliku, w jakim chcemy go wysłać oraz podać nazwę pliku, do którego zostanie przesłany formularz. Formaty eksportu formularza w systemie: Zestawienie dostaw wg numerów UŜytkownik moŝe stworzyć zestawienie dostaw według wszystkich numerów dostaw/partii lub wybranego. 331

332 STREAM soft Zestawienie sprzedaŝy towarów wg dokumentów W zestawieniu tym moŝna analizować, według dokumentów, sprzedaŝ towarów. UŜytkownik otrzymuje informacje dotyczące rodzaju dokumentu, jego daty, pozycji na dokumencie, wartości netto, brutto, ilości. Zestawienie tworzone jest w oparciu o parametry zdefiniowane w filtrze, takie jak: Kartoteka, Nazwa kontrahenta, Data dokumentu. W lewym górnym rogu okna Podgląd wydruku znajduje się ikona Wybierz dane uruchamia filtr parametrów definiowanych dla danego zestawienia., która 332

333 5.1.4 Analityka sprzedaŝy Gospodarka Magazynowa Dla zestawienia zysk po kontrahencie analityka i zysk po kontrahencie syntetyka definiujemy filtr, w którym określamy takie parametry jak: Data dokumentu, Indeks, Nazwa kontrahenta i zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem <Zapisz>. Analitykę sprzedaŝy moŝna tworzyć w układach: a) zysk po kontrahencie analityka pokazuje kontrahentów, z wyszczególnieniem ilości zakupionych kartotek; b) zysk po kontrahencie syntetyka pokazuje tylko kontrahentów i wartość zakupionych przez nich towarów: SprzedaŜ utracona - analiza sprzedaŝy utraconej Analizując sprzedaŝ utraconą definiujemy parametry filtru w ramach, których określamy miejsce sprzedaŝy, datę, rodzaj sprzedaŝy utraconej, grupę kartotekową. Zestawienie to pozwala operatorowi systemu zobaczyć m.in. jaka jest skala sprzedaŝy utraconej. 5.2 Zestawienia proceduralne definiowane zestawienia Zestawienia proceduralne naleŝą do grupy zestawień zaawansowanych, które tworzone są według określonych procedur. Sporządza się je przy uŝyciu modułu Raporty i formularze. 5.3 Stany magazynowe na dany dzień Zestawienie pokazuje stany magazynowe dla dowolnego magazynu na dowolny dzień. W zestawieniu przeglądać moŝna, dla kaŝdego indeksu, dostawy wpływające na stan magazynowy. Tworząc zestawienie definiujemy najpierw odpowiednie parametry, które zdecydują o tym, co będzie zawarte w zestawieniu: 333

334 STREAM soft W poszczególnych polach określamy, na jaki dzień zostanie sporządzone zestawienie, magazyn, którego będzie dotyczyć oraz grupę kartotekową i kartotekę. Zatwierdzamy wszystko przyciskiem <OK> lub klawiszem <Enter>: Zestawienie drukujemy za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>: 334

335 Gospodarka Magazynowa Przycisk <Opcje> pozwala uŝytkownikowi na ustawienie wydruku (patrz rozdział Drukowanie dokumentów). Przycisk umoŝliwia podejrzenie zestawienia. Więcej na ten temat w rozdziale Drukowanie dokumentów. 5.4 Rejestr przychodów i rozchodów towarów Zestawienie, dla wybranego towaru w podanym okresie, tworzy ilościowy rejestr przychodów i rozchodów. W pozycjach rejestru widać wszystkie dokumenty, które wpłynęły na stan towaru. Po przyciśnięciu ikony moŝna zsumować wyświetlona na ekranie pozycje rejestru. W wyświetlonym oknie otrzymamy informację o ilościowym stanie początkowym, przychodach, rozchodach i stanie końcowym. Zestawienie moŝna wydrukować za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>. Parametry wydruku ustawia się podobnie jak to zostało opisane w rozdziale Stany magazynowe na dany dzień. 335

336 STREAM soft 5.5 Miesięczne obroty towarów analitycznie W systemie moŝliwe jest sporządzenie miesięcznego zestawienia obrotu towarów dla wybranego magazynu. W zestawieniu dla kaŝdego z indeksów towarowych prześledzić moŝna ruch oraz sprawdzić stan początkowy i końcowy. Podczas definiowania parametrów w filtrze, uŝytkownik moŝe wybrać opcję, która pozwoli mu pominąć w zestawieniu te kartoteki, które nie wykazywały ruchu i mają stan i wartość równe 0 parametr Pomiń kartoteki bez ruchu, które mają stan równy

337 Gospodarka Magazynowa Zestawienie to moŝna wykonać dla wielu magazynów jednocześnie, a nie tylko dla jednego. Jest to bardzo przydatne, gdy zaistnieje potrzeba sporządzenia zestawienia miesięcznych obrotów towarów dla wszystkich magazynów. 337

338 STREAM soft 5.6 Obroty według kartotek Zestawienie obrotów według kartotek moŝna stworzyć dla dokumentów sprzedaŝy, zakupu i magazynowych. Opis pól w zakładce Parametry podstawowe: 1. W jakim układzie: Kartoteka Kontrahent taki układ informuje ile danego towaru, sprzedano poszczególnym kontrahentom; 338

339 Gospodarka Magazynowa Kontrahent Kartoteka taki układ informuje, jaki kontrahent zakupił dane kartoteki. 2. Zakres dat - określamy przedział czasowy, którego będzie dotyczyć zestawienie 3. Kontrahent: Wszyscy wyświetlą się wszyscy kontrahenci; Wybrany jeden wybrany z listy kontrahent; Według filtru w oknie filtru naleŝy zdefiniować parametry wyszukiwania kontrahentów; Zaznaczeni - naleŝy zaznaczyć kontrahentów, dla których zostanie sporządzone zestawienie. 4. Jako: Nabywca lub odbiorca; Nabywca; Odbiorca; 5. Grupa kontrahentów: Wszystkie rodzaje grup kontrahentów; Grupa wybrana grupa kontrahentów; 6. Rodzaj kartoteki naleŝy zaznaczyć rodzaj kartoteki, którego będzie dotyczyć zestawienie: Towar; Opakowanie; Usługa; Inne bez VAT; 7. Grupa kartotekowa zbiory kartotek towarowych. 8. Kartoteka naleŝy zaznaczyć kartoteki, dla których sporządzane jest Zestawienie. 9. Miejsce sprzedaŝy określamy miejsce sprzedaŝy. W zakładce Parametry dodatkowe definiujemy: 1. Typ dokumentu; 2. Jednostkę organizacyjną; 3. Przedstawiciela handlowego; 4. Zlecenie; Zestawienie moŝna obejrzeć według róŝnych stopni szczegółowości: analitycznie w układzie Kartoteka - Kontrahent: 339

340 STREAM soft analitycznie w układzie Kontrahent -Kartoteka: Dla dokumentów zakupu i dokumentów magazynowych tworzenie zestawienia przebiega analogicznie jak dla Dokumentów sprzedaŝy. Dla dokumentów sprzedaŝy i zakupu, w zakładce Dodatkowe parametry, uŝytkownik ma moŝliwość filtrowania dokumentów według poniŝszych parametrów: 340

341 Gospodarka Magazynowa Dokumenty magazynowe, w przeciwieństwie do zakupowych i sprzedaŝowych, występują w innym układzie. Zestawienia obrotów według kartotek dla dokumentów magazynowych będą wyświetlane w układzie: 1. Kartoteka Magazyn 341

342 STREAM soft 2. Magazyn Kartoteka 5.7 Stany aktualne towarów wg magazynów i grup Zestawienie pozwala przeglądać aktualne stany magazynowe z róŝnych magazynów, w postaci porządkowanej wg róŝnych kryteriów, z wyborem grupy kartotek lub kartotek zaznaczonych. Parametr W jakim układzie, pozwala na dostosowanie sposobu prezentacji stanów magazynowych. 342

343 Gospodarka Magazynowa Układy z nazwą rozpoczynającą się od Magazyn, pozwalają analizować kartoteki, porządkując je wg magazynu. Przykładowo w układzie Magazyn-Asortyment, przeglądać moŝna dla kaŝdego z magazynów stan ilościowy w rozbiciu na asortymenty. W układzie Asortyment-Magazyn, przeglądać moŝna stan towarów asortymentowo w rozbiciu na magazyny. Na oknie wyników zestawienia dostępne są ikony prezentujące dane w następującym układzie: Analitycznie <Ctrl+A> Syntetycznie <Ctrl+S> Analitycznie i Syntetycznie <Ctrl+R>. 5.8 SprzedaŜ według grup kartotekowych Zestawienie umoŝliwia przeanalizowanie jakościowe sprzedaŝy towarów wg grup asortymentowych oraz producenta. Zestawienie wykonuje obliczenia informujące o udziale sprzedaŝy danej grupy w całej sprzedaŝy towarów. Procent udziału liczyć moŝna dla ilości, wartości lub zysku. 343

344 STREAM soft 5.9 Zyskowność towarów Zestawienie pozwala analizować towary wg kryterium zyskowności. Zestawienie oblicza, dla towarów wybranych do zestawienia, osiągnięty zysk, %marŝy i %narzutu. 344

345 Gospodarka Magazynowa W oknie Zyskowność towarów ustawiamy parametry, według których zostanie stworzone zestawienie. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <OK> lub klawiszem <Enter>. Po przyciśnięciu ikony %narzutu. program wyświetla informację o średnim %marŝy i średnim 5.10 Towary nie wykazujące rozchodu Dla wszystkich lub wybranych kartotek towarowych, program wykonuje zestawienie, analizujące ruch na kartotece, poczynając od podanej daty w podanym okresie. Okres moŝna podawać za pomocą ilości miesięcy lub dni. W zakres dokumentów oznaczających ruch na kartotece, poza dokumentami sprzedaŝy, moŝna włączyć wewnętrzne rozchody magazynowe. Tworząc zestawienie trzeba określić parametry decydujące, jakie dane znajdą się na zestawieniu: 345

346 STREAM soft 5.11 Rejestry VAT Ewidencja VAT umoŝliwia rozliczanie podatku od towarów i usług. Jest prowadzona w systemie w rejestrach VAT. 346 ŚcieŜka dostępu: Zestawienia Rejestry VAT

347 Gospodarka Magazynowa Rejestr VAT powinien zawierać dane dotyczące kontrahentów (dostawców, odbiorców) oraz dane liczbowe dotyczące podatku VAT (podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę podatku). Po włączeniu wybranej opcji rejestru wyświetli się okno filtru, w którym naleŝy zdefiniować parametry. W oparciu o parametry powstanie zestawienie rejestru VAT. Parametry, które uŝytkownik powinien określić w oknie filtru mogą być inne w zaleŝności od rejestru, którego mają dotyczyć. ŚcieŜka dostępu: Zestawienia Rejestry VAT Wewnątrzwspólnotowe Dostawa wewnątrz wspólnotowa Okno filtru dla pozostałych rejestrów nie będzie identyczne jak powyŝsze. MoŜe wystąpić więcej dodatkowych pól, które trzeba będzie określić. Po wprowadzeniu danych naleŝy wcisnąć przycisk <Generuj>. Nastąpi budowanie zestawienia VAT - w tym przypadku dla dostawy wewnątrzwspólnotowej za miesiąc maj. W pasku ikon wygenerowanego zestawienia znajduje się ikona, która umoŝliwia podsumowanie kwoty VAT, kwot netto, brutto wyświetlonych dokumentów. Jeśli uŝytkownik posiada moduł Finanse i Księgowość, to program, z poziomu modułu finansowo - księgowego, sprawdza równieŝ czy zapis na odpowiednim koncie VAT jest zgodny z tym, co jest w rejestrze. SłuŜy do tego ikona kontach z rejestrem VAT lub kombinacja klawiszy <Ctrl+K>: Porównaj księgowaniem na 347

348 STREAM soft W oknie Wybierz warunki, które naleŝy określić odpowiednie konto, jego typ oraz kwotę, a następnie wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem <OK>. Analogicznie sporządza się pozostałe rejestry VAT Miesięczne obroty syntetycznie Dla podanego miesiąca i roku drukuje zestawienie, zawierające posumowanie wszystkich rodzajów dokumentów, w rozbiciu na sprzedaŝ, zakup, magazynowe, korekty oraz stawki VAT. Dla wszystkich grup dokumentów podawane są obroty netto, wartość VAT i wartość brutto. Tworząc takie zestawienie, naleŝy najpierw zdefiniować parametry filtru: Po zatwierdzeniu warunków zdefiniowanych w filtrze (przyciskiem <Ok>), pojawi się na ekranie monitora okno, w którym naleŝy ustawić parametry wydruku zestawienia: 348

349 Gospodarka Magazynowa Jeśli uŝytkownik zaznaczy opcję Drukuj legendę, to dodatkowo pod zestawieniem poszczególnych wartości, pojawi się legenda: 349

350 STREAM soft 5.13 Dokumenty sprzedaŝy Dla podanego okresu z moŝliwością określenia wielu parametrów dla dokumentów sprzedaŝy, drukowane jest zestawienie analityczne dokumentów lub samo podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów. Zestawienie podaje wartość netto, VAT, brutto, wartość kartotekową (koszt zakupu) oraz zysk. 1. Dokumenty sprzedaŝy Jest to zestawienie wszystkich dokumentów sprzedaŝy z danego miejsca sprzedaŝy. 2. Zestawienie obrotów z odbiorcami Zestawienie pokazuje jak kształtują się obroty z odbiorcami, w jakim czasie wpływają do nas naleŝności, ile jest naleŝności przeterminowanych, jaki jest obrót netto, brutto i zysk. Tworząc zestawienie obrotów z odbiorcami, moŝna filtrować dane po miejscu sprzedaŝy oraz po obszarach logistycznych i handlowych. 3. SprzedaŜ według przewidywanych sposobów płatności Zestawienie to pokazuje jak kształtuje się sprzedaŝ według sposobów płatności. Zawiera dane dotyczące dokumentu, miejsca sprzedaŝy, sposobu płatności, kwoty. 350

351 Gospodarka Magazynowa Za pomocą ikony Syntetycznie <Ctrl+S> moŝna wyświetlić podsumowanie płatności gotówką i przelewem według osób wystawiających: Zestawienie to uwzględnia dokumenty bez określonego sposobu płatności. W podsumowaniu kwota takich dokumentów jest wyświetlana w kolumnie Nieokreślony. 4. Dokumenty VAT naleŝny Tworząc zestawienie dokumentów VAT naleŝny dla określonego miejsca sprzedaŝy w oknie filtru definiujemy parametry dotyczące: Zakresu dat uŝytkownik ma wiele moŝliwości określenia daty w systemie: 351

352 STREAM soft 352 Miejsce sprzedaŝy z listy rozwijanej moŝemy wybrać opcje: o Wszystkie do zestawienia zostaną wzięte wszystkie dokumenty, o Wybrany - do zestawienia zostaną wzięte dokumenty wybrane z okna Definicje dokumentów, o Według filtru - wyświetli się okno filtru, w którym naleŝy zdefiniować odpowiednie warunki przeglądania dokumentów, aby wyświetlić te, które będą brane do zestawienia. o Zaznaczone do zestawienia zostaną pobrane dokumenty zaznaczone w oknie Definicje dokumentów. Typ dokumentu naleŝy określić, jakie dokumenty zostaną pobrane do zestawienia: wszystkie wybrane, zaznaczone przez uŝytkownika, czy wybrane za pomocą filtru; Kontrahent naleŝy określić, którzy kontrahenci zostaną pobrani do zestawienia: wszystkie wybrane, zaznaczone przez uŝytkownika, czy wybrane za pomocą filtru; Miejsce zakupu dla dokumentów transakcji pozostałych podatku naleŝnego - naleŝy określić, jakie miejsca zakupu zostaną pobrane do zestawienia: wszystkie wybrane, zaznaczone przez uŝytkownika, czy wybrane za pomocą filtru; Zestawienie dokumentów VAT naleŝny moŝna wydrukować na kilka sposobów: 1. Wydruk standardowy. 2. Wydruk podsumowania wydruk podsumowania wszystkich typów dokumentów: 3. Wydruk podsumowania w rozbiciu na grupy uŝytkownik moŝe wybrać grupę dokumentów do zestawienia: dokumenty sprzedaŝy bez zaliczek, dokumenty

353 zaliczkowe, transakcje pozostałe podatku naleŝnego. Gospodarka Magazynowa 4. Wydruk podsumowania wg wybranego parametru naleŝy w oknie Wydruk podsumowania, w polu Grupuj według zaznaczyć parametr, po którym odbędzie się grupowanie: 5. Wydruk definiowany uŝytkownik definiuje, które pola znajdą się na wydruku. Aby zdefiniować kolumny, które mają się znaleźć na wydruku, naleŝy dwukrotnie przycisnąć (kliknąć) lewy przycisk myszy, na wybranych polach, w kolejności, w jakiej pola te mają znaleźć się na wydruku. NaleŜy określić równieŝ nazwę wydruku oraz opisy, które mają znaleźć się w górnej (Nagłówek) oraz w dolnej (Stopka) części wydruku. Więcej w rozdziale Drukowanie dokumentów. 5. Rozliczenie faktur zaliczkowych Jest to zestawienie wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych. Spis faktur zaliczkowych moŝna oglądać w podziale na faktury zaliczkowe rozliczone i nierozliczone. W dolnej części okna (okno Szczegółów) w zakładce Faktury końcowe, wyświetlany jest spis faktur końcowych, za pomocą których rozliczono zaliczkę. 353

354 STREAM soft 5.14 Dokumenty zakupu Dla podanego okresu z moŝliwością określenia wielu parametrów dla dokumentów zakupu, drukowane jest zestawienie analityczne dokumentów lub samo podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów. Zestawienie podaje wartość netto, VAT, brutto. 1. Dokumenty zakupu - zestawienie wszystkich dokumentów zakupu dla określonego miejsca zakupu. 2. Zestawienie korekt zakupu - tworząc ten rodzaj zestawienia naleŝy określić, w filtrze, parametry: zakres dat i miejsce zakupu. Wyświetlone zestawienie będzie zawierało informacje dotyczące numeru dokumentu zewnętrznego i wewnętrznego, korekty kosztu własnego, datę dokumentu, wartość netto, VAT. 3. Zestawienie obrotów z dostawcami - pokazuje jak kształtowały się obroty z poszczególnymi dostawcami w podziale na miejsca zakupu, obszary logistyczne i obszary handlowe oraz jak, pod względem terminów, przestrzegana była realizacja płatności Dokumenty magazynowe Dla podanego okresu z moŝliwością określenia wielu parametrów dla dokumentów magazynowych, drukowane jest zestawienie analityczne dokumentów lub samo 354

355 Gospodarka Magazynowa podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów. Zestawienie podaje wartość kartotekową. 1. Dokumenty magazynowe - jest to zestawienie wszystkich dokumentów magazynowych dla magazynu lub magazynów (zaleŝy, co zdefiniujemy w filtrze). Dokumenty magazynowe moŝna wydrukować na dwa sposoby: Standardowo w układzie tabelarycznym zestawione zostaną dane dotyczące typów dokumentów magazynowych, numery zewnętrzne i wewnętrzne, daty dokumentów, wartości magazynowe, indeksy kartotekowe, itp. Podsumowanie według wybranego parametru moŝliwe jest drukowanie podsumowania dokumentów magazynowych według takich parametrów jak: Magazyny, Typy dokumentów, Kontrahenci, WyróŜniki numeracji, Dokumenty i wyróŝniki numeracji. UWAGA! WyróŜniki numeracji, to inaczej Kody na wydruk dokumentu. Określane są dla grup dokumentów w Definicji dokumentów. 2. Dokumenty magazynowe wg jednostek organizacyjnych - zestawienie pokazuje jak kształtuje się zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych firmy. W oknie filtru naleŝy zaznaczyć, dla jakiej jednostki magazynowej, zostanie stworzone zestawienie (w naszym przykładzie jest to Wydział produkcji). Zestawienie moŝna wyświetlać w kilku układach: Analitycznie: Analitycznie i syntetycznie: Syntetycznie jednostki: 355

356 STREAM soft Syntetycznie - jednostki i kartoteki: 5.16 Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ 356

357 Wykaz niezrealizowanych WZ/PZ Gospodarka Magazynowa Ten rodzaj zestawienia pozwala uŝytkownikowi zobaczyć wszystkie WZ i PZ, dla których nie została wystawiona faktura. Zestawienie to powstaje w oparciu o parametry zdefiniowane w filtrze: Zakres dat uŝytkownik określa przedział czasu, w którym mogły wystąpić niezrealizowane WZ; Magazyn ze słownika wybieramy magazyn, na którym chcemy sprawdzić czy są jakieś niezrealizowane WZ/PZ; Rodzaj dokumentu naleŝy określić czy zestawienie ma dotyczyć dokumentów WZ czy PZ; Wykaz określamy czy chcemy wykaz aktualny czy na konkretny dzień. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <OK> lub klawiszem <Enter>. Przed wydrukiem, wykaz ten moŝna pogrupować według kontrahentów, w celu uzyskania większej przejrzystości informacji Zestawienie róŝnic FA względem PZ Zestawienie pokazuje róŝnice pomiędzy liczbą wystawionych faktur a liczbą dokumentów PZ. Parametry, które naleŝy określić tworząc zestawienie dotyczą podania zakresu dat i miejsca sprzedaŝy. W oknie wydruku zestawienia moŝna zaznaczyć opcję Wyświetl tylko dokumenty z róŝnicami. Zostaną wtedy wydrukowane tylko dokumenty, w których te róŝnice wystąpią. 357

358 STREAM soft Zestawienie róŝnic FA, PAR względem WZ Zestawienie to tworzy się analogicznie jak zestawienie róŝnic faktur względem dokumentów przyjęcia z zewnątrz Wykaz zrealizowanych WZ/PZ Zestawienie to zawiera wszystkie dokumenty WZ i PZ, dla których wystawiono fakturę Rozliczenie PZ i FA do PZ Jest to zestawienie, które pokazuje rozliczenie dokumentu Przyjęcie z zewnątrz i fakturę do tego dokumentu. Definiując parametry naleŝy podać zakres dat, którego ma dotyczyć zestawienie, magazyn i miejsce zakupu Rozliczenie WZ i FA do WZ Jest to zestawienie, które pokazuje rozliczenie dokumentu Wydanie na zewnątrz i fakturę do tego dokumentu. Definiując parametry naleŝy podać zakres dat, którego ma dotyczyć zestawienie, magazyn i miejsce sprzedaŝy. 358

359 Gospodarka Magazynowa 5.17 Zestawienia dla dokumentów zwrotu do dostawcy 1. Zestawienie uzupełnionych dokumentów ZD - uzupełnione dokumenty ZD są to skorygowane dokumenty zamówienia do dostawców. Zestawienie zawiera informacje dotyczące dokumentu ZD, uzupełnienia dokumentu ZD, wartości magazynowej ZD, wartości netto uzupełnienia ZD, róŝnicy. 2. Zestawienie nie uzupełnionych dokumentów ZD - nie uzupełnione dokumenty ZD to takie, które czekają na korektę dokumentów ZD. UWAGA! Dla zestawienia uzupełnionych i nieuzupełnionych dokumentów ZD, w zakładce Powiązania, uŝytkownik systemu moŝe zobaczyć wszystkie powiązania dla dokumentów Zamówienia 1. Zamówienia niezrealizowane wg kartotek Zestawienie to informuje, Ŝe są określone kartoteki na zamówieniach, czekające na realizację: Operator systemu, podczas definiowania parametrów zestawienia ma moŝliwość wyboru miejsca sprzedaŝy dla zamówień zewnętrznych oraz moŝliwość wyboru magazynu dla zamówień wewnętrznych. UŜytkownik moŝe na tym zestawieniu widzieć wyłącznie kartoteki, które czekają na realizację, jeśli w oknie wydruku dokumentu zaznaczy parametr PokaŜ tylko kartoteki: 359

360 STREAM soft Wtedy to zestawienie będzie wyglądało jak poniŝej: UŜytkownik systemu decyduje, które forma wydaje mu się bardziej przejrzysta. 2. Zamówienia zewnętrzne niezrealizowane wg kontrahentów Zestawienie to informuje, Ŝe są określone zamówienia zewnętrzne danego kontrahenta, czekające na realizację: 360

361 Gospodarka Magazynowa 3. Zamówienia wewnętrzne niezrealizowane wg jednostek organizacyjnych Zestawienie to informuje, Ŝe są określone zamówienia wewnętrzne jednostek organizacyjnych firmy, czekające na realizację: 5.19 Inne Zestawienie niezrealizowanych dokumentów braków w dostawach Tworząc zestawienie w pierwsze kolejności definiuje się parametry filtru, którego zadaniem jest zebranie potrzebnych danych. Zestawienie zawiera informacje dotyczące dokumentu braku w dostawach, kontrahenta, miejscowości, wartości brutto i netto, podatek VAT. 361

362 STREAM soft Rejestr numeru seryjnego Jest to spis wystąpień danego numeru seryjnego. Określanie parametrów zestawienia zawęŝa się do podania numeru seryjnego, którego rejestr chcemy zobaczyć: Wprowadzony numer zatwierdzamy przyciskiem <OK> lub klawiszem <Enter>: Rejestr numeru seryjnego moŝna wydrukować. SłuŜy do tego ikona funkcyjny <F9>: lub klawisz 362

363 Gospodarka Magazynowa Dokumenty niezaakceptowane Aby moŝliwe było wykonanie tego zestawienia, naleŝy najpierw w opcji menu głównego System Konfiguracja Dokumenty Akceptacje wybrać jeden z moŝliwych sposobów akceptacji dokumentów. Zaznaczenie opcji Bez akceptacji spowoduje, Ŝe próba utworzenia zestawienia zakończy się komunikatem: Po włączeniu odpowiednich opcji w Konfiguracji programu, podczas tworzenia zestawienia wyświetli się okno, w którym naleŝy podać zakres czasowy: Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem <OK> lub klawiszem <Enter>. Wyświetli się okno z listą dokumentów niezaakceptowanych jeśli takie występują w systemie. Dokumenty niezaakceptowane moŝna, z poziomu tego okna, zaakceptować za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy <Ctrl+K>.. MoŜna równieŝ prześledzić historię akceptacji. UmoŜliwia to ikona. 363

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane

Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia działanie na opakowaniach kaucjonowanych w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja spis kroków Inwentaryzacja w Systemie DMS... 2 Krok 1 Wejście w moduł Inwentaryzacja... 2 Krok 2 Dodanie nowej inwentaryzacji... 3 Krok 3 Utworzenie kart spisu... 5 Krok 4 Wydruk kart spisu...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn

Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn Wybierając opcję Ustawienia na pasku głównym programu na ekranie pojawi się okienko, w którym po lewej stronie znajdować się będzie drzewo z poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo