PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR, Moskit 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR, 1997-2002. Moskit 1"

Transkrypt

1 MOSKIT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR, Moskit 1

2 Zastrzega się prawo zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy NEXAR Maciej Ciesiółka. Opisane oprogramowanie jest dostarczane na podstawie umowy licencyjnej i może być używane zgodnie z tą umową. Firma NEXAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa, utratę informacji handlowych lub inne straty finansowe), powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia tego produktu, nawet gdy firma NEXAR zostanie powiadomiona o możliwości powstania takich szkód. Całość ani żadna część niniejszej książki nie może być powielana, przechowywana w pamięci ani transmitowana bez pisemnej zgody autora. Autor nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej książce. Wszystkie użyte nazwy programów i firm są prawnie zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Skład i produkcja: NEXAR. Copyright by NEXAR All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone. ver. 4.xx INTERNET: Moskit 2

3 Spis treści. 1. WSTĘP ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY? JAK ZAINSTALOWAĆ I ZAREJESTROWAĆ PROGRAM ZASADY OGÓLNE OBSŁUGA WIELU FIRM KONFIGURACJA PROGRAMU PIERWSZE URUCHOMIENIE OGÓLNY OPIS SYSTEMU INTERFEJS Z UŻYTKOWNIKIEM OKNA W SYSTEMIE BELKI PRZESUWANIA ZAWARTOŚCI OKNA OKNA DIALOGOWE MAGAZYN ZASADY OGÓLNE DEFINIOWANIE KARTOTEKI TOWARÓW EWIDENCJA KARTOTEKI TOWARÓW USTALANIE CEN I PRZECENY WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW EWIDENCJE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH PARTIE DOSTAW INWENTARYZACJA IMPORT I EKSPORT KARTOTEKI TOWARÓW REJESTRY ZAKUPU VAT RAPORTY SPRZEDAŻ ZASADY OGÓLNE WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW EWIDENCJE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY POWIĄZANIE Z MAGAZYNEM KASA BANK PRZELEWY SPOSOBY PŁATNOŚCI KONTROLA PŁATNOŚCI RAPORT FINANSOWY REJESTRY SPRZEDAŻY VAT RAPORTY KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW...26 Moskit 3

4 6.1.ZASADY OGÓLNE WPROWADZANIE DOKUMENTÓW ZAPŁATY PROWADZENIE REJESTRÓW VAT RAPORTY ŚRODKI TRWAŁE ZAMKNIĘCIE ROKU INNE EWIDENCJE I NARZĘDZIA EWIDENCJA KONTRAHENTÓW EDYCJA OPISU KONTRAHENTA RAPORTY WYSYŁANIE DANYCH ODBIERANIE DANYCH FORMULARZE OPCJE PROGRAMU PARAMETRY OGÓLNE FIRMY NUMERACJA DOKUMENTÓW WARTOŚCI DOMYŚLNE USTAWIENIA SYSTEMOWE USTAWIENIA DRUKAREK USTAWIENIA WYDRUKU DOKUMENTÓW USTAWIENIA WYDRUKU RAPORTÓW URZĄDZENIA FISKALNE POLSKIE ZNAKI W SYSTEMIE OPCJE DOTYCZĄCE KSIĘGI TABELE KURSÓW FUKCJE ADMINISTRATORA SYSTEMU UŻYTKOWNICY I PRAWA KONSERWACJA BAZY DANYCH POMOC W RAZIE AWARII PLIKI PROGRAMU PARAMETRY WYWOŁANIA POMOC KONTEKSTOWA EWIDENCJA RAPORTÓW DODATKOWE NARZĘDZIA PROGRAMY ZEWNĘTRZNE KLAWISZE PRZYŚPIESZAJĄCE ZAKOŃCZENIE Moskit 4

5 1. WSTĘP Gratuluję zakupu programu obsługi firmy MOSKIT. Jest to prosty w obsłudze i wydajny system, który zawiera wszystkie potrzebne moduły pozwalające na prowadzenie gospodarki magazynowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozliczeń w Księdze Przychodów i Rozchodów. Do dyspozycji jest wiele rodzajów raportów. Można pracować z komputerami przenośnymi lub z oddziałami firmy przesyłając dokumenty do centrali np. przez Internet. Całości dopełnia pomoc kontekstowa, która wyjaśnia działanie i podpowiada co robić w zależności od miejsca w programie, w którym się znajdujemy. Na początek radzę przeczytać rozdz. 2 (Rozpoczęcie pracy z programem). Rozdz. 3 potrzebny będzie tylko zupełnie początkującym. Każdy kto miał jakikolwiek kontakt z komputerem poradzi sobie od razu rozpoczynając pracę, wspomaganą tylko tym podręcznikiem w niejasnych sytuacjach. Powodzenia! Moskit 5

6 Moskit 6

7 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM 2.1.Jakiego komputera potrzebujemy? komputer zgodny z IBM PC, procesor lub lepszy, dowolna karta grafiki (Hercules, CGA, EGA, VGA) [zalecana VGA i kolorowy monitor] 4 MB RAM (zalecane 8 MB), min. 10 MB wolnego miejsca na dysku + miejsce na bazę danych DOS 3.12 lub późniejszy (program bez problemów działa pod kontrolą systemu Windows 9x) mysz (zalecana, ale wszystkie operacje można przeprowadzić wykorzystując samą klawiaturę) 2.2.Jak zainstalować i zarejestrować program Program instaluje się wywołując program Install.exe z dyskietki instalacyjnej. Przy pierwszym uruchomieniu należy wpisać imię, nazwisko i adres oraz identyfikator programu z umowy licencyjnej. Rejestracja polega na wpisaniu swoich danych oraz identyfikatora z licencji w oknie [POMOC> UŻYTKOWNIK]. 2.3.Zasady ogólne W tekście mogą pojawić się następujące znaki: -ważna informacja (nie przegap) -sposób (jak to zrobić) -uwaga ostrzeżenie (na co uważać, żeby czegoś nie popsuć) Polecenia wybierane w systemie ujmowane są w tekście w nawiasy kwadratowe, znak > oznacza podmenu np.: [MAGAZYN> KONSERWACJA BAZY DANYCH> KONTROLA STANÓW] 2.4.Obsługa wielu firm Pliki bazy danych przechowywane są w katalogu BAZA. W tym katalogu można zdefiniować podkatalogi odpowiadające każdej z obsługiwanych firm (katalogi te mogą znajdować się w dowolnym miejscu na dysku lub w sieci). System odczytuje położenie plików danych z pliku MOSKIT.DIR. Jeżeli nie ma tego pliku zakłada, ze dane są w bieżącym katalogu wywołania. W innym przypadku pierwsza linia pliku (plik tekstowy) określa ścieżkę dostępu do danych (np. c:\moskit\baza\). Definicja kilku firm polega na zapisaniu pod każdą ścieżką dostępu nazwy firmy. Całość musi kończyć się znakiem $. Np.: C:\MOSKIT\BAZA\SKLEP\ SKLEP KOMPUTEROWY C:\MOSKIT\BAZA\ZABAWKI\ HURTOWNIA ZABAWEK C:\MOSKIT\BAZA\WASZTAT\ WARSZTAT SAMOCHODOWY UL. KRĘTA 13 $ Dodawanie nowej firmy sprowadza się do dopisania ścieżki dostępu i nazwy w pliku MOSKIT.DIR zwykłym edytorem tekstowym (zobacz cedit.exe). Zmianę aktywnej firmy umożliwia polecenie [OPCJE> FIRMA> ZMIANA FIRMY]. Kopiując pliki do różnych katalogów można (w razie potrzeby) utrzymywać kilka wersji bazy (np. stary i nowy rok, stan przed zmianami, itp.). Moskit 7

8 Należy pamiętać aby zmianę wersji programu przeprowadzić we wszystkich firmach; podczas podłączania nowej firmy należy upewnić się, że wersja bazy jest zgodna z wersją programu. 2.5.Konfiguracja programu pierwsze uruchomienie Program wywołujemy plikiem wsadowym M.BAT, który zainstaluje obsługę polskich znaków na ekranie i klawiaturze (wymagana jest karta graficzna EGA lub VGA). Jeżeli używasz innego standardu lub innych programów obsługi polskich znaków to musisz zmienić plik M.BAT lub uruchomić program pisząc MOSKIT. Program zażąda nazwy użytkownika i hasła. Wyjściowo jest to: użytkownik ADMIN, hasło ADMIN. Po wejściu do programu warto zdefiniować użytkowników, hasła dostępu i prawa do poleceń. Sposób postępowania opisany jest w rozdz. 10. Dalej należy ustawić parametry programu. W tym celu najlepiej wywołać polecenie [OPCJE> SYSTEM> KREATOR USTAWIEŃ], które będzie wywoływało odpowiednie okna dialogowego ustawień. Przy pierwszych uruchomieniach program sam wywołuje kreatora ustawień. Można z niego zrezygnować. Jeżeli przejdziemy całą procedurę ustawiania parametrów kreator nie uruchomi się więcej samodzielnie. Moskit 8

9 3. Ogólny opis systemu Rozdział stanowi ogólny opis posługiwania się systemem. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z komputerem, to pomiń ten rozdział nie dowiesz się niczego nowego! 3.1. Interfejs z użytkownikiem Program posiada jednolite środowisko obsługi, w którym wykonanie wybranej funkcji określone jest przez standardowe czynności. Składniki interfejsu z użytkownikiem: Menu systemu - poruszanie się za pomocą kursorów lub myszki, wybór poprzez wciśnięcie ENTER, wciśnięcie (puszczenie) klawisza myszki lub poprzez wciśnięcie Alt i litery, która jest podświetlona w odpowiednim podpunkcie MENU; Platforma - miejsce ekranu, na którym otwierane są okna, można je przesuwać, skalować, zamykać i układać na platformie; Linia statusu - w dolnej linii ekranu - w linii statusu wyświetlane są informacje pomocnicze zależne od kontekstu działania programu oraz nazwy operacji uruchamianych jednym przyciśnięciem klawisza (można uruchomić je za pomocą myszki traktując te napisy jak przyciski) 3.2.Okna w systemie Informacje wyświetlane na ekranie grupowane są w oknach. Na ekranie wyświetlanych może być w tym samym czasie wiele okien, ale w danej chwili tylko jedno może być aktywne. Oknem aktywnym jest okno, w którym użytkownik wykonuje jakieś czynności, okno to jest wyróżnione w zależności od typu (przeważnie podwójną ramką). Wykonywane operacje odnoszą się zawsze do aktywnego okna. Używając myszki można określić wymagane rozmiary okna - za pomocą klawiatury efekt uzyskuje się po wciśnięciu klawisza Ctrl-F5. Okna można zamykać wciskając klawisz ESC (dla okien dialogowych i niektórych tekstowych oraz informacji pomocniczych) lub klawisza Alt-F3 (najczęściej). Okno można zamknąć także przez wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze znajdującym się na piktogramie [ ]. Podwójne wciśnięcie klawisza myszki na górnej belce okna powoduje powiększenie okna do pełnych rozmiarów (powtórne, podwójne wciśnięcie zmienia wymiary okna do poprzednich). Zmiana rozmiarów okna możliwa jest tylko dla okien innych niż dialogowe (np. edytora tekstu). 3.3.Belki przesuwania zawartości okna Belki pozioma i pionowa ułatwiają przesuwanie zawartości okna za pomocą myszki. W przypadku poprzeczki poziomej wciśnięcie klawisza myszki przy usytuowaniu kursora myszki w miejscu strzałki kierunkowej powoduje przesunięcie zawartości okna w lewo lub w prawo. Jeżeli kursor myszki nałoży się na piktogram usytuowania zawartości okna, naciśnie klawisz myszki i przytrzymując go wykona się ruch myszką to zawartość okna zostanie przesunięta zgodnie z kierunkiem tego ruchu. Jeżeli ustawimy kursor myszki po lewej lub prawej stronie tego piktogramu, to wciśnięcie klawisza myszki spowoduje przesunięcie zawartości okna o jednostkę tabulacji lub stronę (dla poprzeczek pionowych). 3.4.Okna dialogowe. Okna dialogowe, które składają się zazwyczaj z kilku podokienek służą do przeglądania zawartości skorowidzów, wybierania zbioru, ustawiania różnych parametrów, sposobu wykonywania poleceń, przeglądania zawartości plików danych, itp. Są one uaktywniane po zainicjowaniu poleceń MENU Moskit 9

10 zakończonych trzema kropkami (...). Okna dialogowe można przesuwać ale nie można ich skalować. Najczęściej trzeba je zamknąć przed wykonaniem innych poleceń (oprócz tych, które uaktywniane są wewnątrz okienka i powodują wywołanie innego dialogu). Bezpośrednio po otwarciu okna dialogowego aktywnym staje się obiekt (podokienko), którego nazwa na monitorze kolorowym jest wyróżniona, a dla monitorów monochromatycznych zaznaczona odpowiednim znakiem. Obiekty okna dialogowego mogą być wybierane myszką (należy wcisnąć przycisk myszki w momencie gdy kursor myszki znajduje się na wybranym obiekcie) lub za pomocą klawiatury - klawisz TAB wybiera następny, a Shift-TAB poprzedni obiekt okna dialogowego. Dowolny obiekt lub polecenie (przycisk) może być uaktywnione także przez wciśnięcie klawisza Alt-x, gdzie x jest klawiszem z literą podświetloną w nazwie obiektu. Rodzaje obiektów sterujących okienka dialogowego: Linia wpisywania danych. Po wybraniu, linia wpisywania danych ma jaśniejsze tło i jeżeli zaczniemy wpisywać informacje bez poruszenia kursora to poprzednia wartość zniknie. Działają dodatkowo klawisze Home i End, które przenoszą kursor odpowiednio na początek i koniec wpisywanej linii. Podczas wpisywania można wybrać jedną z wartości wpisanych poprzednio używając przycisku leżącego na prawo od linii wpisywania danych - przycisku historii (wciśnięcie klawisza kursor w dół). Wyświetlona zostanie lista poprzednich wartości w osobnym oknie (podokienko rejestracyjne) - można poprzez wciśnięcie klawisza ENTER przesłać tę wartość do linii głównej. Uaktywnienie okienka rejestracyjnego następuje również po ustawieniu kursora myszki na opisanym wyżej piktogramie i wciśnięciu klawisza myszki. Podokienka parametryczne. Okna parametryczne (wyboru) pozwalają wybrać część parametrów z dostępnego zbioru. Odstęp [ ] oznacza, że dany parametr jest wyłączony, a znak [X] oznacza włączenie parametru. Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów. Włączenie lub wyłączenie parametru następuje przez wciśnięcie klawisza SPACJI. Każdy z parametrów może być włączony lub wyłączony niezależnie od pozostałych. Włączenie/wyłączenie parametru można zrealizować także przez wciśnięcie klawisza ALT-x, gdzie x oznacza podświetloną literę w nazwie parametru lub wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze ustawionym w linii parametru. Podokienka opcjonalne. Okna opcjonalne pozwalają wybrać jedną opcję z dostępnego zbioru. Opcja wybrana oznaczana jest przez znak (*). Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów podobnie jak dla okien parametrycznych. Każde przemieszczenie powoduje jednak włączenie kolejnej opcji, przy czym w obrębie podokienka wybrana może być tylko jedna. Przyciski. Przyciski odpowiadają poleceniom. Zazwyczaj jedno polecenie jest domyślne. Zainicjowanie polecenia domyślnego następuje poprzez wciśnięcie klawisza ENTER. Jeżeli w okienku znajduje się klawisz ANULUJ, to wciśnięcie klawisza ESC jest równoznaczne z wybraniem polecenia porzucenia wprowadzonych zmian (anulowania operacji). Przycisk można uruchomić przez naciśnięcie klawisza myszki w momencie, gdy kursor znajduje się nad przyciskiem lub za pomocą klawiatury wciskając ENTER przy aktywnym przycisku (podświetlonym lub ujętym w znaki). Także w tym przypadku stosuje się metodę wybierania operacji przez wciśnięcie klawisza ALT z podświetloną w nazwie polecenia literą. Standardowy układ przycisków w polu dialogowym: OK. ANULUJ POMOC. OK przyjmuje zmiany w oknie, Anuluj powoduje zamknięcie okna bez dokonanych zmian, a POMOC wywołuje system pomocy kontekstowej związanej z bieżącym oknem. Podokienko listy. Podokienko listy umożliwia wybór parametru (nazwy) z listy dostępnych wartości. W zależności od operacji, która korzysta z listy można wybrać (SPACJĄ lub dwukrotnym wciśnięciem klawisza myszki) jeden lub więcej elementów. Listy są bardzo często wykorzystywanym elementem i występują również w oknach przeglądania zawartości plików danych oraz w oknach wyboru pliku. Lista elementów może być wyświetlana w jednej lub w większej ilości kolumn (np. w oknie wyboru pliku). Napis w oknie dialogowym. Okno dialogowe może posiadać także napisy informacyjne, które nie są elementami aktywnymi. Moskit 10

11 4. Magazyn 4.1.Zasady ogólne Magazyn prowadzony jest według rzeczywistych cen zakupu z podziałem na partie dostaw. Jeżeli nie prowadzimy rozliczania ilościowego magazynu, to i tak możemy wykorzystać ewidencję towarów (kartoteka) do podpowiedzi podczas wystawiania dok. sprzedaży. Wtedy każdą kartotekę należy określić jako USŁUGA. Wystawiane dokumenty nie zmieniają stanów dopóki nie zostaną zatwierdzone. 4.2.Definiowanie kartoteki towarów Polecenie [MAGAZYN> KARTOTEKA] wywołuje ewidencję zdefiniowanych kartotek. Każdy towar, który chcemy rozliczać za pośrednictwem magazynu musi mieć zdefiniowana kartotekę. Najważniejsze pola to INDEKS, NAZWA, CENA SPRZEDAŻY i rozróżnienie czy kartoteka określa towar czy usługę. Jeżeli towar sprzedawany jest w sztukach lub w jednostce, która nie może mieć części ułamkowej to należy zaznaczyć opcję IL.CAŁK., która nie pozwoli na wpisywanie ilości z częścią ułamkową. Jak prowadzić komis. Każda kartoteka posiada pole WŁAŚCICIEL, które zawiera identyfikator kontrahenta w ewidencji. Kontrahent musi mieć zaznaczoną opcję KOMIS aby jego identyfikator mógł być użyty w kartotece. Definiując towar można wcisnąć klawisz F8 ale szybciej jest wpisać identyfikator ręcznie. Dlatego warto identyfikatory firm, które oddają nam towary w komis określić krótko (np. 1, następna 2 itd.). We wszystkich rozliczeniach magazynowych można określić filtr, w którym wpisując identyfikator właściciela towaru otrzymamy zestawienie dotyczące tylko towarów oddanych w komis. Jak zdefiniować indeksy w komisie. Jeżeli sami sprzedajemy towary, które mamy także w komisie, to najlepiej zdefiniować indeksy w odpowiednim rozszerzeniem oznaczającym firmę oddającą towary w komis. Np. FF (nasza firma), FF (firma komisowa). Należy pamiętać aby w kartotece towaru FF określić właściciela (np. 1). Polecenie [MAGAZYN> ZMIANA WŁAŚCICIELI] pozwala nadać identyfikator właściciela wybranej grupie towarów. 4.3.Ewidencja kartoteki towarów Okno przeglądania kartoteki towarów stanowi jednocześnie informację o aktualnym stanie towarów w magazynie. Okno przeglądania wyświetla podstawowe informacje o towarach. Okno zawiera przyciski: USUŃ usuwa kartotekę towaru. Przed operacja sprawdzane jest czy kartoteka nie jest wykorzystana w innym miejscu systemu (np. w wystawionym dokumencie, nawet nie zatwierdzonym). Jeżeli kartoteka jest już w użyciu, to nie można jej usunąć. DOSTAWY wyświetla okno z listą pozycji dostaw (dok. zakupu i przychodowych), wybranego towaru. Wyświetlane są tylko pozycje, na których jest jeszcze nie pobrany towar. W tym oknie podstawową informacją jest ILOŚĆ BIEŻĄCA i NUMER DOKUMENTU. Dalej można zobaczyć ilość początkową z danego dokumentu. KARTA przycisk wyświetla okno z informacją o obrotach na kartotece. Wyświetlane są numery dokumentów oraz ilości przychodów i rozchodów. Moskit 11

12 WYSZUKAJ pozwala na wyszukanie kartoteki. Wyszukiwany jest pierwszy towar spełniający warunek wpisany w dowolnym polu. Jeżeli znany jest tylko początek indeksu lub chcemy ustawić się na fragmencie bazy zawierającej określone indeksy to po wpisaniu początku indeksu w polu INDEKS należy zaznaczyć pole SZUKAJ RÓWNE LUB WIĘKSZE. Podobnie jest z nazwą towaru i innymi polami. Jeżeli znany jest fragment (środkowa, końcowa część) indeksu to po wpisaniu znanego członu należy zaznaczyć pole SZUKAJ FRAGMENTU INDEKSU. W przypadku wpisania części nazwy kartoteki (lub jej opisu) należy zaznaczyć pole SZUKAJ FRAGMENTU NAZWY LUB OPISU (to jest ustawienie domyślne). Jeżeli program znajdzie kartotekę, to okno przeglądania ustawi ten towar jako pierwszy. DRUKUJ drukuje wybraną kartotekę. EDYCJA pozwala zmieniać informację kartoteki towaru. Jeżeli zmieni się indeks towaru to należy wywołać funkcję [MAGAZYN> KONSERWACJA BAZY> KONTROLA DOKUMENTÓW], które zaktualizuje zapisy indeksów w dokumentach. DODAJ wprowadza nową kartotekę i pozwala na jej edycję. SORTUJ wyświetla okno, w którym można wybrać klucz sortowania kartoteki i filtr wyboru. Filtr uaktywnia się przez przestawienie opcji pola FILTR na UŻYJ FILTR. Wybrane będą tylko te kartoteki, które spełniają warunki wpisane do pól w dolnej części okna. Usunięcie zapisu któregoś z tych pól powoduje, że nie będzie ono brane pod uwagę podczas filtrowania dokumentów. FILTR szybkie włączenie lub wyłączenie filtru zdefiniowanego wywołaniem przycisku SORTUJ. Ten sam efekt można osiągnąć zmianą wartości pola FILTR w poleceniu SORTUJ. PODGLĄD działa także na wciśnięcie klawisza spacji. Wyświetla okno informacyjne kartoteki. Podświetlona jest pozycja z wyliczona ceną brutto towaru. OK zamyka okno ewidencji (podobnie klawisz ESC). POMOC wyświetla pomoc dotyczącą ewidencji. Klawisze dodatkowe okna ewidencji dokumentów magazynowych: F7 wywołuje okno wyszukiwania kartoteki. Ctrl-F7 kontynuuje wyszukiwanie wg kryteriów określonych pierwszym wyszukaniem (F7). 4.4.Ustalanie cen i przeceny Kartoteka określa domyślne ceny zakupu i sprzedaży. Ceny te podpowiadane są w trakcie wystawiania pozycji dokumentów. Każda cena (zakupu i sprzedaży) może być wyliczana z obcej waluty (kiedy mamy cenniki np. w DEM, według których musimy prowadzić sprzedaż). Podana cena może być ceną brutto lub netto oraz można określić rabat lub marże wyliczaną z tej ceny. W jaki sposób wyliczana jest cena podpowiadana przy wystawianiu dokumentów : 1) Jeżeli przy cenie zaznaczony został kwadrat BRUTTO oznaczający, że podana cena jest ceną z VAT-em, to z tej ceny wyliczona zostanie cena netto (używając stawki zdefiniowanej w kartotece). 2) Jeżeli zdefiniowano marżę lub rabat to od ceny netto odjęta lub dodana będzie wartość obliczona według podanego procentu. 3) Jeżeli wybrano inną walutę niż PLZ, to w ostatnim kroku wyliczona wartość zostanie przemnożona przez kurs podanej waluty. Należy uaktualniać tabelę kursów, tak aby obliczenia odbywały się według odpowiedniego kursu (można ustawić parametr przypominania o aktualizacji przeterminowanej tabeli kursów). Tak wyliczona cena jest wartością wychodzącą z kartoteki. Każdy towar może mieć trzy ceny hurtowe, określające inne poziomy cen wyjściowych przy sprzedaży. Sposób określania tych cen (wywoływanych klawiszem F9) jest identyczny ze sposobem definiowania cen zakupu i sprzedaży. Klawiszem pomocniczym jest DETAL, który podstawia do cen hurtowych cenę sprzedaży Moskit 12

13 zdefiniowana w głównej kartotece. Teraz można określić tylko procenty upustów na poszczególnych cennikach hurtowych. Cenniki hurtowe przypisuje się do wybranych kontrahentów tak, żeby podczas wystawiania faktury podpowiadane były ceny z cennika hurtowego. Przy zmianie przypisania kontrahenta do danego cennika pojawi się komunikat w potwierdzeniem przeliczenia dokumentu wg nowego cennika. Ważnym polem kartoteki jest MIN. % RÓŻNICY MIĘDZY CENĄ ZAKUPU A CENĄ SPRZEDAŻY BEZ OSTRZEŻENIA określający minimalny procentowy zysk na danym towarze. Jeżeli podczas zakupu (można ustawić parametr, który będzie uaktualniał cenę w kartotece według ceny wprowadzanej w dokumencie) lub sprzedaży różnica będzie niższa niż zadany procent to pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. W parametrach ogólnych można ustawić globalny min. procent różnicy, a w poszczególnych kartotekach inny. Pod uwagę brany będzie większy z nich (należy pamiętać o włączeniu opcji sprawdzania różnicy w poleceniu [OPCJE> PARAMETRY OGÓLNE]. Np. procent 25 oznacza, cena sprzedaży musi być co najmniej 25% wyższa od maksymalnej ceny zakupu towaru. Różnica wyliczana jest na podstawie ceny zakupu z kartoteki. W każdym momencie sprzedaży można wpisać ceną inną niż podpowiadana z kartoteki. Można ją także zmienić wciskając klawisz F4 (przy wystawianiu pozycji dok. sprzedaży), który pozwoli przeliczyć cenę według określonej tabeli zmiany cen. Klawisz Ctrl-F4 pozwala na zmianę ceny o dowolny procent (dla zmniejszenia ceny należy procent poprzedzić minusem). Jak zdefiniować tabelę zmian cen. Należy wywołać polecenie [OPCJE> ZMIANY CEN]. W oknie dialogowy można określić 10 różnych sposobów wyliczeń ceny według podanego tam wzoru. Ważne aby nazwa zmiany określała dokładnie sposób przeliczenia. Wszystkie ceny użyte we wzorze odnoszą się do cen zdefiniowanych w kartotece. Oprócz parametru CENA_NETTO, który określa bieżącą kwotę wpisaną podczas wpisywania pozycji. W oknie zdefiniowano kilka przykładowych przeliczeń. Jak przecenić grupę towarów. Jeżeli część towarów ma określone ceny w inny sposób niż pozostałe to warto zdefiniować w kartotekach tych towarów nazwę grupy. Polecenie [MAGAZYN> PRZECENA] może ustawić filtr dla tej grupy przy zmianie cen. Przecena pozwala na dowolne zmiany (procentowe, kwotowe) wybranych parametrów cenowych. Dodatkowa opcja działania INNE pozwala przypisać np. cenie zakupu maksymalną cenę zakupu większą niż podana w kartotece). Na początku najlepiej nie wyłączać opcji POTWIERDZENIE ZMIAN, która wyświetli zadane zmiany. 4.5.Wystawianie dokumentów Dokument można wystawić wybierając odpowiednie polecenie w podmenu systemu [DOKUMENT] lub wciskając przycisk Dodaj w ewidencji przeglądania odpowiedniego rodzaju dokumentu (działa także przycisk Insert). Dostępne dokumenty: ZAKUP tutaj wprowadzamy dokumenty zakupu towarów, które mają być wprowadzone na stany magazynowe. PRZYCHÓD tutaj wprowadzamy wszystkie inne przyjęcia i korekty zwiększające stany magazynowe. ROZCHÓD tutaj wystawiane są dokumenty WZ (przy zatwierdzaniu dok. sprzedaży) lub wszystkie inne dokumenty zmniejszające stany magazynowe. Podczas wprowadzania dokumentu zakupu, nie ma możliwości zmiany rodzaju dokumentu (zawsze ZK). Przy innych dok. przychodowych mamy do wyboru: PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), PW (Przyjęcie Wewnętrzne), K+ (korekta zwiększająca stany), BO (Bilans otwarcie), DP (Inny dokument przychodowy). Moskit 13

14 Pole NUMER DOKUMENTU jest nadawane automatycznie dzięki ustawieniom określonym poleceniem [OPCJE> NUMERACJA]. Dla dokumentów zakupu pole to jest wypełniane numerem dokumentu zewnętrznego (faktura zakupu od dostawcy). Pole DATA określa datę dokumentu. Data ta jest jednocześnie datą partii towaru. Pole KONTO używane jest do analizy danych. Pola SPOSÓB ZAPŁATY, DATA ZAPŁATY i WPŁACONE dotyczą raczej dokumentów zakupu, ale jeżeli jest to potrzebne można ich użyć także przy innych dokumentach. Przycisk F8 wywołuje okno podpowiedzi kontrahenta. Jeżeli nie znajdziemy go w bazie (wyszukiwanie - klawisz F7), to można dopisać go do kartoteki (klawisz Insert lub przycisk DODAJ ). Przycisk Towary (lub klawisz F9) wywołuje okno z lista pozycji dokumentu. W tym oknie dodajemy pozycje wybierane z magazynu (klawisz Insert lub przycisk DODAJ ). Jeżeli danego towaru nie ma w kartotece to podczas wystawiania dokumentu można dopisać nową kartotekę. Do listy pozycji dok. magazynowego dodać można tylko kartotekę towarową (nie usługę). Jeżeli ustawione są parametry kontroli cen, to przy zbyt małej różnicy między ceną zakupu, a sprzedaży będzie pojawiał się komunikat z ostrzeżeniem. Okno pozycji dokumentu zakupu posiada dodatkowe pola wyboru kolumny, w której ma być ujęta pozycja w rejestrze zakupu VAT. Okno wprowadzania pozycji kończymy klawiszami Ctrl-ENTER lub Esc. Jeżeli przy wprowadzaniu nowego dokumentu zaznaczymy pole ZAPŁACONE, to nie ma konieczności wypełniania pola WPŁACONE odpowiednia wartość będzie tam wpisana automatycznie. Jeżeli zapłaciliśmy (lub nam wpłacono dok. rozchodowy) mniejszą kwotę to pole ZAPŁACONE będzie uaktualnione w zależności od wpisanej kwoty. Zaznaczenie pola ZATWIERDZONE powoduje automatyczne zatwierdzenie dokumentu (i zwiększenie lub zmniejszenie stanów) po zakończeniu wprowadzania. W dolnej części okna dokumentu widoczna jest aktualna kwota netto i VAT. Korekty dokumentów magazynowych należy przeprowadzać ręcznie. Odpowiednie zmiany należy także ręcznie wprowadzić do Księgi Przychodów i Rozchodów. Pomoc przy wystawieniu dokumentu korekty (zwiększającego stan dok. przychodowy K+ lub zmniejszającego stan dok. rozchodowy K-) daje polecenie [DOKUMENT> KOREKTA> DOK. PRZYCHODOWY K+] lub odpowiednio [DOK. ROZCHODOWY K-]. Polecenie to kopiuje pozycje z wybranego dokumentu magazynowego na nawo tworzony dokument korekty. 4.6.Ewidencje dokumentów magazynowych Okno przeglądania wystawionych dokumentów magazynowych zawiera informację o rodzaju dokumentu (po lewej stronie ZK, PW, WZ, itd.). Znaczek X oznacza zatwierdzenie dokumentu. Znaczek Z przy dacie zapłaty określa czy dokument zastał zapłacony. Okno można przewijać także w poziomie dlatego w dolnej części jest wyświetlana informacja o aktualnej poziomej pozycji oraz o ilości rekordów danej bazie. Jeżeli uaktywniono filtr to pojawi się napis *** FILTR ***. Okno zawiera przyciski: USUŃ usuwa nie zatwierdzony dokument. Jeżeli chcemy usunąć zatwierdzony, to należy najpierw go odtwierdzić wciskając przycisk ZATWIERDŹ. LISTA wyświetla okno z lita pozycji dokumentu. Jest to najszybszy sposób przejrzenia zawartości dokumentu. Dla dok. przychodowych jedna z kolumn określa ILOŚĆ POCZĄTKOWĄ a inna ILOŚĆ BIEŻĄCĄ. Ilość początkowa to ilość drukowana na dokumencie. Ilość bieżąca, to ilość partii tej dostawy. ZATWIERDŹ dla dokumentów nie zatwierdzonych wywołuje funkcje zatwierdzania. Dok. przychodowy zwiększy stany magazynowe. Dok. rozchodowy sprawdzany jest najpierw, czy starczy towaru w magazynie. Jeżeli nie to wyświetlona zostanie informacja i zatwierdzenie zostanie odwołane. Dla dokumentów zatwierdzonych podejmowana jest próba usunięcia zatwierdzenia. Nie ma problemu dla Moskit 14

15 dok. rozchodowego stany w magazynie zostaną zwiększone. Dla dokumentów przychodowych (i zakupu), z których partii dostaw zostały już pobrane ilości nie będzie możliwe ich odtwierdzenie dopóki nie zostaną odtwierdzone dok. rozchodowe, które pobrały te towary. WYSZUKAJ pozwala na wyszukanie dokumentu o znanym numerze DRUKUJ drukuje bieżący dokument EDYCJA pozwala zmieniać nie zatwierdzone dokumenty. Dla dokumentu zatwierdzonego wyświetla okno z danymi i listę pozycji. Nie ma możliwości zmiany na liście pozycji dok. zatwierdzonego. DODAJ wprowadza nowy dokument i pozwala na jego edycję. SORTUJ wyświetla okno, w którym można wybrać klucz sortowania ewidencji dokumentów i filtr wyboru. Filtr uaktywnia się przez przestawienie opcji pola FILTR na UŻYJ FILTR. Wybrane będą tylko te dokumenty, które spełniają warunki wpisane do pól w dolnej części okna. Usunięcie zapisu któregoś z tych pól powoduje, że nie będzie ono brane pod uwagę podczas filtrowania dokumentów. ZAPŁATA dla dokumentów, które nie zostały zapłacone wyświetla okno wyboru sposobu płatności. Dla dok. zakupowych i przychodowych można wystawić przelew, jeżeli nie wystawia się do tego dokumentu kwitu kasowego. Opis działania przelewów znajduje się w rozdz PODGLĄD działa także na wciśnięcie klawisza spacji. Wyświetla okno informacyjne dokumentu. OK zamyka okno ewidencji (podobnie klawisz ESC). POMOC wyświetla pomoc dotyczącą ewidencji dokumentów. Klawisze dodatkowe okna ewidencji dokumentów magazynowych: Shift-F3 przeliczenie dokumentu (w przypadku zmiany sposobu liczenia VAT lub innych okoliczności) F3 tylko dla dokumentów zakupu. Pozwala wprowadzić wartość netto i VAT dokumentu, która może być różna na dokumencie źródłowym i na podliczeniu pozycji przez system MOSKIT. F5 przeglądanie dokumentów kasowych związanych z danym dokumentem F6 przeglądanie dokumentów bankowych związanych z danym dokumentem F7 wywołuje okno wyszukiwania dokumentu. Ctrl-F7 kontynuuje wyszukiwanie wg kryteriów określonych pierwszym wyszukaniem (F7). 4.7.Partie dostaw Podczas zatwierdzania zakupu towaru lub przy wprowadzeniu dok. mag. przychodowego tworzona jest partia dostawy z rzeczywistymi cenami przychodu. W momencie zatwierdzania dok. sprzedaży (który generuje WZ) lub innego dok. rozchodowego sprawdzane są partie dostaw i pobierane są odpowiednie ilości. Bieżącą listę dostaw dla każdego towaru można zobaczyć wciskając klawisz DOSTAWY w ewidencji kartotek [MAGAZYN> KARTOTEKA]. Ilość bieżąca określa ile towaru zostało w danej partii. Ilość początkowa jest równa ilość przy zakupie (przychodzie). Przycisk KARTA wyświetla przychody i rozchody (wraz z numerami dokumentów) jakie zostały dokonane na danej kartotece towaru. 4.8.Inwentaryzacja Inwentaryzacja wymaga zainicjowania poleceniem [MAGAZYN> INWENTARYZACJA> NOWA INWENTARYZACJA]. Na pytanie czy przepisać stany można odpowiedzieć TAK tylko wtedy, gdy ilość zmian w magazynie jest niewielka (oszczędzamy na czasie przy wpisywaniu stanów dla całego magazynu). Odpowiedź NIE spowoduje wyzerowanie stanów inwentury (zalecane). Przed wprowadzaniem stanów można wydrukować arkusz inwentury poleceniem [RAPORTY> MAGAZYN> ARKUSZ INWENTURY]. Następnie należy poleceniem [MAGAZYN> INWENTURA> WPROWADŹ] wpisywać stwierdzone stany dla każdej kartoteki. W tym czasie nie należy dokonywać sprzedaży ponieważ trudno będzie określić właściwe ilości Moskit 15

16 towarów. Zakończenie inwentury wykonuje się poleceniem [MAGAZYN> INWENTARYZACJA> ZATWIERDŹ]. Po potwierdzeniu wygenerowany zostanie raport ze zmian (warto zmienić mu datę ważności, aby nie zniknął następnego dnia) i maksymalnie dwa dokumenty korekty magazynu przychodowy i rozchodowy. Pozycje tych dokumentów oznaczają stwierdzone nadwyżki i niedobory w magazynie. Te dokumenty, po sprawdzeniu należy zatwierdzić aby wyrównać stany stwierdzone ze stanami z komputera. Przed zatwierdzeniem można wydrukować protokół różnic także poleceniem [RAPORTY> MAGAZYN> INWENTARYZACJA]. 4.9.Import i eksport kartoteki towarów Import kartoteki umożliwia odczytanie ewidencji z zewnętrznego pliku w formacie Xbase (programy dbase III, III+, IV, 5, FoxPro, Clipper i inne). Pozwala to na szybkie przejście z innego programu działającego na takich plikach lub, co ważniejsze, na wczytanie cenników dostawców przekazywanych najczęściej w tym właśnie formacie. Po wybraniu oplecenia [MAGAZYN> IMPORT KARTOTEKI] pojawia się okno, w którym należy wpisać nazwę pliku DBF wraz z pełną ścieżką dostępu (np. c:\moskit\temp\cennik.dbf). Pole PRZEDROSTEK INDEKSU zawiera tekst, który będzie dodawany na początek każdego dopisywanego indeksu kartoteki. Pozwala to na podział indeksów wg dostawców lub asortymentu. Jeżeli otrzymamy plik od dostawcy CTM, to taki może być przedrostek. Pole INDEKS określa nazwę pola pliku DBF. Aby dowiedzieć się jak nazwane są pola w pliku DBF i co zawierają można posłużyć się klawiszem F3 programu Norton Commander lub użyć programu Cbase firmy NEXAR, którego pełna wersja (shareware) dostępna jest na stronie internetowej firmy. Podobnie należy wypełnić pola indeksu producenta i kontrahenta. Jeżeli nie ma takiej informacji w pliku DBF, to możemy pozostawić te pola puste. Jeżeli informacja w pliku DBF zapisana jest w sposób uniemożliwiający wczytanie wszystkich danych, to możemy do pól np. INDEKS PRODUCENTA lub INDEKS KONTRAHENTA wpisać zawartość innych pól pliku DBF (np. model samochodu lub indeks innego producenta części, itd.) Z pliku DBF odczytywane są tylko pola, które w oknie dialogowym importu mają w nawiasie napis (POLE-C) lub (POLE-N). C oznacza typ pola napis a N typ numeryczny. Typy tych pól muszą być takie same w pliku DBF. Inne pola np. GRUPA, WALUTA, STAWKA VAT, itd., które nie mają zaznaczenia (POLE) są wpisywane do bazy tak jak zostały wpisane w oknie dialogowym. Np. jeżeli wpiszemy grupę HD, to każdy wczytywany indeks będzie miał nadaną grupę HD. Jeżeli w pliku DBF nie ma informacji o polach J.M. i OPAKOWANIE, to można podać wartość, która ma być do tych pól wpisana. Należy poprzedzić ją znakiem #. Np. jeżeli pole JM (jednostka miary) w dialogu importu ma wartość #SZT., to każdy dopisany indeks będzie miał nadaną jednostkę miary SZT.. Natomiast, jeżeli pole JM ma wartość np. JED_M., które określa nazwę pola w pliku DBF, to indeksy będą miały przypisaną wartość jednostki miary odczytywaną z tego pola pliku DBF. Jeżeli cena wczytywana z pliku jest ceną brutto, to należy zaznaczyć pole CENA BRUTTO. Jeżeli otrzymaliśmy nowy cennik, i chcemy tylko uaktualnić ceny na towary, które już są w kartotece, to należy zaznaczyć pole UAKTUALNIAJ CENY TOWARÓW. Następne pole oznacza sposób aktualizacji. Można zmieniać cenę zawsze, na odczytaną z pliku lub tylko w przypadku zwiększenia ceny. Należy sprawdzić stawkę VAT wczytywanych towarów, ponieważ dopisywane kartoteki będą miały nadawana stawkę określoną w dialogu importu. Moskit 16

17 Po zakończeniu importu utworzony zostanie raport ze zmian. Jeżeli natrafiono na indeks w bazie, to będzie uaktualniona tylko jego cena (jeżeli zaznaczono odpowiednie opcje) w innym przypadku kartoteka zostanie dopisana do bazy. Jeżeli indeks jest pusty to dany rekord DBF nie będzie brany pod uwagę. Jeżeli informacja w pliku DBF jest dłuższa niż pole w bazie systemu MOSKIT, to dane tę będą obcinane. W przypadku pola NAZWA, jeżeli nie mieści się ono w polu programu, to dalsza jego część (po najbliższej spacji) będzie wpisana do pola OPIS. Eksport kartoteki polega na wybraniu sortowania i filtru eksportowanych towarów. Po czym następuje wybór katalogu i nazwy tworzonego pliku DBF. Do tego pliku zostaną wysłane pola: INDEKS, SWW, NAZWA, OPIS, JM, GRUPA, CENA DETALICZNA BRUTTO Rejestry zakupu VAT Rejestr zakupu VAT tworzony jest na podstawie informacji z trzech źródeł: dokumentów zakupu wartość dokumentu i rozróżnienie kolumny określane przy wpisywaniu dok. zakupu ewidencji środków trwałych jeżeli w karcie środka trwałego zaznaczona jest opcja WPISZ DO REJESTRU ZAKUPU zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów dla każdego dekretu księgi można klawiszem F4 wywołać okno, w którym wpisuje się dane do rejestru VAT Jeżeli używamy magazyn i każdy zakup wpisywany jest do ewidencji, to są dwa sposoby sporządzenia rejestru zakupu: 1) pozostałe zakupy wpisujemy do Księgi i wykonujemy raport z zaznaczonymi wszystkimi opcjami 2) kopiujemy dokumenty zakupu do Księgi i uzupełniamy pozostałe zakupy; rejestr VAT wykonujemy tylko ze środków trwałych i zapisów Księgi Okno tworzenia raportu pozwala także na określenie przedziału dat dokumentów lub wybrania miesiąca. Dodatkowo dostępny jest raport ZESTAWIENIE ZAKUPÓW VAT, który wymaga wpisania zakupu do Księgi (i rejestru VAT przez F4) oraz rozbicia zakupu wg stawek (następny klawisz F4). Podczas wczytywania dokumentów do Księgi rozbicie na stawki wykonywane jest automatycznie. Raport tworzy listę dokumentów z rozbiciem na stawki VAT oraz sumuje grupy stawek w podsumowaniu Raporty Dostępnych jest kilka raportów magazynowych: Dokumenty. Polecenie [RAPORT> MAGAZYN> DOKUMENTY] pozwala na wybór grupy dokumentów magazynowych spełniających podane kryteria. Aby ustawiony filtr był aktywny należy przełączyć opcje FILTR ze WSZYSTKIE na UŻYJ FILTRU. Okno dialogowe raportu pozwala również na określenie sortowania dokumentów. Dalej pojawia się następne okno z zaznaczonymi typami dokumentów PRZYCHÓD i ROZCHÓD. Można wybrać tylko jeden rodzaj dokumentów. Raport sumuje wartości dokumentów w podsumowaniu. Zestawienie dokumentów zakupu. Raport podobnie jak wyżej tworzy zestawienie wybranych dokumentów zakupu. Zestawienie rozchodu. Raport tworzy zestawienie rozchodu wybranych towarów. Pierwszy dialog określa grupę indeksów jaka znajdzie się na zestawieniu. Następny wymaga podania zakresu dat rozchodu towarów. Trzeci dialog pozwala określić status dokumentów rozchodu, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia raportu zatwierdzone (domyślnie) lub nie zatwierdzone. Ostatnie okno pojawi się tylko wtedy, gdy ustawiony jest parametr PYTANIE O STATUS DOKUMENTÓW w poleceniu [OPCJE> DRUKOWANIE RAPORTÓW> INNE ZESTAWIENIA]. Raport tworzy zestawienie towarów, ilości rozchodowanej w danym okresie, wartości zakupu tych towarów, wartości sprzedaży, wylicza różnicę i podaje procent Moskit 17

18 różnicy między wartością zakupu i sprzedaży. Zestawienie tworzone jest na podstawie dokumentów magazynowych. Kartoteka. Raport pozwala wydrukować zestawienie kartotek towarów. Obrót magazynowy. Raport wymaga określenia grupy indeksów towarów i zakresu dat. Dla każdego towaru tworzone jest zestawienie dokumentów magazynowych (o datach podanych wcześniej) przychodu i rozchodu oraz podsumowanie ilości i wartości obrotu na danej kartotece. Dane te są także sumowane w podsumowaniu raportu. Stany aktualne. Zestawienie tworzy listę kartotek (można także wybrać grupę indeksów) i ich aktualne stany (wg kartoteki). Jeżeli stany w kartotece nie są zgodne z informacjami z pozycji dokumentów, to aby raport ten tworzył poprawne zestawienie należy uruchomić polecenie [MAGAZYN> KONSERWACJA BAZY> KONTROLA STANÓW]. Stany na dzień. Podobnie jak wyżej dla wybranej grupy indeksów wyliczane są ich stany na dany dzień (datę podaje się w następnym oknie dialogowym). Tym razem stany wyliczane są na podstawie pozycji dokumentów magazynowych. Arkusz inwentaryzacji. Przed przystąpieniem do spisu z natury można wydrukować arkusz dla wybranych grup indeksów. Inwentaryzacja. Dla bieżącej inwentaryzacji tworzony jest protokół różnic (między stanem aktualnym w kartotece a stanem stwierdzonym). Cenniki. Do wyboru są cenniki detaliczny, wg grup hurtowych, zakupu i zestawienie cen (zakupu i sprzedaży). W ostatnim zestawieniu kartoteki, które mają cenę sprzedaży mniejszą lub równą cenie zakupu zaznaczone są gwiazdką. Wszystkie ceny pobierane są z kartoteki. Moskit 18

19 5.Sprzedaż 5.1.Zasady ogólne Jedną z najbardziej znaczących cech systemu MOSKIT jest możliwość wystawiania dokumentu sprzedaży z pozycjami z magazynu na towary lub pozycje wpisane ręcznie. Okno z podpowiedzią kartoteki towaru wyświetlane jest wtedy, gdy zaznaczona jest opcja PODPOWIADAJ WYBÓR Z MAGAZYNU PODCZAS SPRZEDAŻY w parametrach ogólnych. Jeżeli się pojawi, a my chcemy wpisać pozycję z ręki, to wystarczy wcisnąć ESC i mamy okno pozycji bez danych. Pozycje towarów należy zawsze wybierać z magazynu wpisane ręcznie nie spowodują wystawienia pozycji na ten indeks towarowy w dokumencie rozchodowym WZ podczas zatwierdzania dok. sprzedaży, a tym samym nie zmienią stanów w magazynie. 5.2.Wystawianie dokumentów Wystawianie nowego dokumentu sprzedaży (lub zamówienia) zaczyna się zawsze od wypełnienia nagłówka. Ważne pola nagłówka: Symbol wykorzystywany jest przy tworzeniu zestawień VAT wg różnych rejestrów. Jeżeli używamy numeracji wg symboli to obok tego pola pojawi się przycisk Symbol, którego wciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy zdefiniowanych rejestrów. Aby używać różnych rejestrów w poleceniu [OPCJE> REJESTRY] należy ustawić pole STOSUJ NUMERACJĘ WEDŁUG SYMBOLI REJESTRÓW oraz określić ich nazwy i numerację. Numer faktury pole wypełniane jest automatycznie z kolejnym numerem zdefiniowanym w poleceniu [OPCJE> NUMERACJA] (lub wg wybranego symbolu rejestru, polecenie [OPCJE> REJESTRY]). TERMIN (DNI) ilość dni na zapłatę za dokument. Pole to decyduje o dacie zapłaty, która wyliczana jest na podstawie ilości dni i daty sprzedaży. WPŁACONE to pole może być zerowe. Po zakończeniu wystawiania dokumentu program zapyta o wpłaconą kwotę i uaktualni to pole. Jeżeli z jakiś przyczyn dokument zaznaczony jako zapłacony nie jest zapłacony, to można wejść do edycji dokumentu i zmienić to pole ręcznie. PROWIZJA w % pole oznacza procent prowizji od wartości wystawianej faktury. Tzn. jeżeli pole ma wartość 10, to przy wystawianiu faktury prowizyjnej (innej niż właśnie wystawiana) należy posłużyć się klawiszem F4 i wybrać pole PROWIZJA OD SUMY... po czym wybrać fakturę z wart. 10 w polu PROWIZJA W %. Program utworzy pozycję stanowiącą 10% wartości wybranego dokumentu. ZATWIERDZONE jeżeli to pole jest zaznaczone, to po zakończeniu wystawiania dokumentu będzie on automatycznie zatwierdzony. AKTUALIZUJ MAGAZYN pole oznacza wystawienie dokumentu magazynowego (przy zatwierdzaniu) do danego dokumentu sprzedaży. Jeżeli prowadzimy sprzedaż z magazynu to pole to należy zawsze zaznaczyć (najlepiej ustawić je w poleceniu [OPCJE> WARTOŚCI DOMYŚLNE]). DRUKUJ DATĘ SPRZEDAŻY zaznaczenie pola spowoduje drukowanie pełnej daty sprzedaży na dokumencie. W innym przypadku drukowany będzie tylko miesiąc sprzedaży i rok. Dalej system wyświetla ewidencję kontrahentów. Wciśnięcie ESC wyświetli kropki w miejscu nazwy kontrahenta w oknie wprowadzania pozycji dokumentu. Okno wprowadzania pozycji: Dodaj przycisk powoduje wyświetlenie kartoteki towarów z możliwością wyboru indeksu. Taki sam efekt daje wciśnięcie klawisza Insert. Wciśnięcie klawisza ESC w ewidencji kartoteki spowoduje Moskit 19

20 porzucenie wyboru i przejście do okna edycji pozycji, gdzie można wystawić pozycję ręcznie. Okno z wyborem kartoteki pojawia się jeżeli w poleceniu [OPCJE> PARAMETRY OGÓLNE] zaznaczone jest pole PODPOWIADAJ WYBÓR Z MAGAZYNU PODCZAS SPRZEDAŻY Edycja pozwala na zmianę parametrów pozycji. Jeżeli wybrano pozycje z magazynu, to uaktualniany będzie wybrany wcześniej indeks. Usuń usuwa pozycję z listy. Taki sam efekt daje wciśnięcie klawisza Del. Nabywca pozwala zmienić kontrahenta na fakturze. Działa także na klawisz F8. Jeżeli kontrahent nie jest płatnikiem za fakturę, to należy w ewidencji kontrahentów wpisać w pole ID. PŁATNIKA identyfikator kontrahenta, który płaci za dokumenty sprzedaży. Zmiany tej można dokonać także w trakcie wystawiania dokumentu. Dane pozwala na zmianę danych w nagłówku faktury. Działa także na klawisz F9. Podczas edycji dokumentu pole ZATWIERDZONE nie podlega zmianom. Aby odczytać cenę brutto towaru podczas wyboru z kartoteki należy wcisnąć klawisz SPACJI. Jeżeli nie korzystamy z magazynu to możemy pozostawić wyświetlanie tego okna a w kartotece towarów zdefiniować np. usługi lub wyłączyć pole AKTUALIZUJ MAGAZYN w nagłówku dokumentu. Jeżeli sprzedajemy z magazynu, to zawsze należy wybierać towary za pomocą okna kartoteki towarów. Pominięcie wyboru i wpisanie nazwy ręcznie nie spowoduje uaktualnienia magazynu! (w oknie edycji pozycji musi być wyświetlony indeks towaru) Okno edycji pozycji. Jeżeli wybrano towar z magazynu to w okienku wyświetlony jest jego indeks i ilość w magazynie. Aktywnym polem jest ILOŚĆ. Możemy także zmienić cenę pozycji (można posłużyć się klawiszem F3, Ctrl-F4, F4 lub przyciskiem ZMIANA CENY, który wyświetli tabelę zmian cen). Jeżeli wybrany towar jest już na liście pozycji to pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Można jednak wstawić taką samą pozycję. Jeżeli w poleceniu [OPCJE> PARAMETRY OGÓLNE] zaznaczymy parametr OSTRZEGAJ PRZED BRAKIEM STANU MAGAZYNOWEGO to podczas próby wstawienia ilości towaru, którego brakuje, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Można taka pozycje wstawić, ale nie zatwierdzimy dokumentu dopóki nie będzie przyjętej wystarczającej ilości towaru. Jeżeli w poleceniu [OPCJE> PARAMETRY OGÓLNE] zaznaczymy parametr SPRAWDZAJ % RÓŻNICY POMIĘDZY CENĄ ZAKUPU A CENĄ SPRZEDAŻY to podczas wstawienia towaru, kontrolowana jest podana cena sprzedaży. Jeżeli wg ustawień sprzedajemy za tanio, to pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Jeżeli wystawiamy pozycję, która np. w umowie z kontrahentem ustalana była na np. 1290,00 zł brutto, to nie trzeba przeliczać tej sumy ręcznie, wystarczy wpisać cenę 1290,00 w pole CENA NETTO i wcisnąć klawisz F3. Po potwierdzeniu system wstawi w pole CENA NETTO kwotę 1057,38 co przy stawce VAT 22% daje właśnie żądane 1290,00 brutto. Po zakończeniu wpisywania pozycji należy wcisnąć przycisk OK. lub klawisze Ctrl-ENTER. Jeżeli wybrano wystawianie dok. kasowych to pojawi się okno nowego dok. z wpisaną wartością dokumentu. Jeżeli kasa nie jest wykorzystywana, to pojawi się potwierdzenie wpłaty i ewentualnie kwota do wydania. W polu wpłata wpisuj kwotę jaką wpłaca kontrahent. System przyjmie sumę dokumentu i wyświetli kwotę do wydania. Moskit 20

21 5.3.Ewidencje dokumentów sprzedaży Wywołanie ewidencji dokumentów sprzedaży (określonego typu) wyświetla listę wszystkich wystawionych dokumentów. Po lewej stronie znajduje się znaczek określający status dokumentu: (Brak) dokument wystawiony, ale nie zatwierdzony nie uaktualnia magazynu, ani nie jest widoczny w zestawieniach i raportach (także w zestawieniu dłużników). Taki dokument nie jest także wczytywany do Księgi Przychodów i Rozchodów.. dokument nie zatwierdzony (jak wyżej) ale wydrukowany fiskalnie. X dokument zatwierdzony. Jeżeli posiada pozycje zmieniające magazyn, to istnieje do niego także dokument rozchodowy WZ. Dla dokumentów korygujących są to dokumenty przychodowe lub/i rozchodowe KR+ i KR-. Dokument ujmowany jest we wszystkich zestawieniach i wczytywany do Księgi. x (małe x) dokument zatwierdzony (jak wyżej) i wydrukowany fiskalnie. + - dokument zeszłoroczny nie podlega edycji ani żadnym zmianom. Okno można przewijać także w poziomie dlatego w dolnej części jest wyświetlana informacja o aktualnej poziomej pozycji oraz o ilości rekordów danej bazie. Jeżeli uaktywniono filtr, to pojawi się napis *** FILTR ***. Klawisze ewidencji dokumentów sprzedaży: USUŃ usuwa nie zatwierdzony dokument. Jeżeli chcemy usunąć zatwierdzony, to należy najpierw go odtwierdzić wciskając przycisk ZATWIERDŹ. Odtwierdzenie dokumentu spowoduje odtwierdzenie dokumentu magazynowego WZ i jego usunięcie. LISTA wyświetla okno z listą pozycji dokumentu. Jest to najszybszy sposób przejrzenia zawartości dokumentu. ZATWIERDŹ dla dokumentów nie zatwierdzonych wywołuje funkcję zatwierdzania. Tworzy ona najpierw dok. rozchodowy, który zmniejszy stany magazynowe. Dok. rozchodowy sprawdzany jest najpierw, czy starczy towaru w magazynie. Jeżeli nie, to wyświetlona zostanie informacja i zatwierdzenie zostanie odwołane. Jeżeli w poleceniu [OPCJE> PARAMETRY OGÓLNE] zaznaczone jest pole PORZUĆ ZATWIERDZANIE PRZY PIERWSZYM BŁĘDZIE to przy braku towaru w magazynie pojawi się informacja tylko o pierwszym brakującym indeksie. W innym przypadku pojawi się okno z listą braków (do 5 indeksów). Dla dokumentów zatwierdzonych podejmowana jest próba usunięcia zatwierdzenia. Nie ma problemu dla dok. rozchodowego stany w magazynie zostaną zwiększone. WYSZUKAJ pozwala na wyszukanie dokumentu o znanym numerze DRUKUJ drukuje bieżący dokument EDYCJA pozwala zmieniać nie zatwierdzone dokumenty. Dla dokumentu zatwierdzonego, po potwierdzeniu wyświetla okno z nagłówkiem dokumentu i kartoteką kontrahentów. Nie ma możliwości zmiany na liście pozycji dok. zatwierdzonego. DODAJ wprowadza nowy dokument i pozwala na jego edycję. SORTUJ wyświetla okno, w którym można wybrać klucz sortowania ewidencji dokumentów i filtr wyboru. Filtr uaktywnia się przez przestawienie opcji pola FILTR na UŻYJ FILTR. Wybrane będą tylko te dokumenty, które spełniają warunki wpisane do pól w dolnej części okna. Usunięcie zapisu któregoś z tych pól powoduje, że nie będzie ono brane pod uwagę podczas filtrowania dokumentów. ZAPŁATA dla dokumentów, które nie zostały zapłacone wyświetla okno wyboru sposobu płatności. PODGLĄD działa także na wciśnięcie klawisza spacji. Wyświetla okno informacyjne dokumentu. OK zamyka okno ewidencji (podobnie klawisz ESC). POMOC wyświetla pomoc dotyczącą ewidencji dokumentów. Klawisze dodatkowe okna ewidencji dokumentów sprzedaży: Moskit 21

22 Shift-F3 przeliczenie dokumentu (w przypadku zamiany sposobu liczenia VAT lub innych okoliczności) F4 wyświetla nagłówek dokumentu magazynowego związanego z danym dokumentem sprzedaży F5 przeglądanie dokumentów kasowych związanych z danym dokumentem F6 przeglądanie dokumentów bankowych związanych z danym dokumentem F7 wywołuje okno wyszukiwania dokumentu. Ctrl-F7 kontynuuje wyszukiwanie wg kryteriów określonych pierwszym wyszukaniem (F7). F8 pozwala na wpisanie krótkiego, nie drukowanego opisu dokumentu 5.4.Powiązanie z magazynem Dokumenty sprzedaży, które mogą uaktualnić (po zaznaczeniu pola AKTUALIZUJ MAGAZYN w nagłówku dokumentu) magazyn: Faktura VAT Korekta faktury VAT Rachunek Korekta rachunku Paragon Inny dokument (definiowany) Dokumenty, które nie uaktualniają magazynu: Faktura PRO FORMA Zamówienie Zapotrzebowanie Podczas przeglądania ewidencji dokumentów sprzedaży klawisz F4 wywołuje dokument magazynowy przypisany do wybranego dok. sprzedaży. 5.5.Kasa Program pozwala prowadzić ewidencję wystawianych dokumentów kasowych. Polecenie [DOKUMENT> KWIT KASOWY] wywołuje okno wystawiania nowego dokumentu. W górnej części okna definiuje się rodzaj dokumentu: KP- KASA PRZYJMIE, KW- KASA WYDA i STAN POCZĄTKOWY. Należy podać kwotę i wybrać kontrahenta klawiszem F8. Dokument wstawiany jest do ewidencji dokumentów kasowych (polecenie [EWIDENCJE> KASA]). W ewidencji można odczytać stan kasy, wydrukować dokumenty kasowe oraz dopisać nowe. Usunąć można tylko ostatni dokument. Wprowadzenie stanu początkowego kasy można poprzedzić usunięciem dowodów kasowych poleceniem [MAGAZYN> KONSERWACJA BAZY> USUWANIE DANYCH> DOK. KASOWE/BANKOWE/PRZELEWY]. Usunięcie dokumentów pozbawi nas możliwości śledzenia zapłat za dokumenty sprzedaży. Do dyspozycji są dwa raporty dotyczące prowadzenia kasy. Polecenie [RAPORTY> KASA> DOKUMENTY] tworzy zestawienie dokumentów kasowych w zadanym przedziale dat, wybranym typie dokumentów (KP lub KW) i dla zadanego kontrahenta. Polecenie [RAPORTY> KASA> RAPORT KASOWY] tworzy raport za zadany okres. Aby raport kasowy nie wypisywał stanu z poprzedniego dnia - po zakończeniu dnia i wygenerowaniu raportu kasowego należy zainicjować stan kasy dokumentem Stan początkowy. 5.6.Bank Program pozwala prowadzić ewidencję wyciągów bankowych. Polecenie [DOKUMENT> WYCIĄG BANKOWY] wywołuje okno wystawiania nowego dokumentu. W górnej części okna definiuje się rodzaj dokumentu: Moskit 22

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006. Dochody budżetowe 1

Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006. Dochody budżetowe 1 Dochody budżetowe PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006 Dochody budżetowe 1 Zastrzega się prawo zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy

Bardziej szczegółowo

Upomnienia i Tytuły wykonawcze

Upomnienia i Tytuły wykonawcze Upomnienia i Tytuły wykonawcze PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NEXAR 2006 Upomnienia i Tytuły wykonawcze 1 Zastrzega się prawo zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo