Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości Przygotowanie i wdrażania programów rozwoju przedsiębiorczości WPROWADZENIE 1

2 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) Przygotowanie Karty Wyników - klasyfikacja miast oraz identyfikacja najlepszych praktyk w ośrodkach miejskich, do których może aspirować Miasto Łódź. Analiza AS-IS Miasta Prace analityczne zakończone analizą TO-BE Miasta Łodzi z wariantami prognozowanego dla miasta stanu w przyszłości (realistyczne założenia wynikające z trendów) 6. Raport końcowy Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

3 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec 2013 Karta Wyników jest narzędziem zarządzania strategicznego, która dzięki mechanizmowi pomiaru, planowania oraz ewaluacji wdrażanych na jej podstawie działań ma umożliwić efektywną realizację strategii danego podmiotu. Punktem wyjścia dla przygotowanej Karty Wyników są tzw. Kapitały Rozwojowe, czyli agregaty danych dotyczące czynników niezbędnych do rozwoju ośrodków miejskich. Pomiar i kwantyfikacja danych składających się na kapitały rozwojowe umożliwi ich precyzyjne przełożenie na kategorie zawarte w Karcie Wyników 3

4 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Kapitał rozwojowy ośrodka miejskiego Cel Część wskaźnikowa Wskaźnik Klasa Sposób wyliczenia Wynik ośrodka miejskiego Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec 2013 Część 2, Część 3 i Część 4 prac analitycznych Klasa A, B, C Część strategiczno - operacyjna Przez kapitał rozumiemy wszelkie zasoby niezbędne do Cele Planowanie i Ewaluacja i rozwoju Aspiracje operacyjne ośrodka wskaźniki miejskiego: dostosowanie rozwojowe finansowe, Miasta realizacji dla do strategii Miasta Łodzi rzeczowe, ludzkie, a Łodzi Miasta Łodzi Miasta Łodzi nawet takie, które istnieją w sferze psychologicznej (np. kapitał wizerunku). Wspólną cechą kapitałów jest to, że aby je rozwinąć trzeba w nie umiejętnie inwestować. Część 5 prac analitycznych 4

5 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Część wskaźnikowa Część strategiczno - operacyjna Kapitał rozwojowy ośrodka miejskiego Cel Wskaźnik Klasa Sposób wyliczenia Wynik ośrodka miejskiego Zidentyfikowane grupy interesariuszy są szczególnie Aspiracje istotne rozwojowe dla powodzenia planowanego Miasta Łodzi przedsięwzięcia: Cele operacyjne Miasta Łodzi Planowanie i wskaźniki realizacji dla Miasta Łodzi Ewaluacja i dostosowanie do strategii Miasta Łodzi Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec 2013 Część 2, Część 3 i Część 4 prac analitycznych Klasa A, B, C mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy, instytucje Miasta Łodzi, inni interesariusze. Część 5 prac analitycznych 5

6 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy Identyfikacja klas miast jak i wskazanie dla nich optymalnego poziomu wskaźników oraz wyróżnienie najlepszych praktyk oraz przykładów miast o najwyższym poziomie Kapitału Rozwojowego w danej klasie. Proponowana liczba miast na liście głównej ma na celu ograniczenie populacji miast do których powinno aspirować Miasto Łódź i czerpanie z ograniczonej, najbardziej dopasowanej dla i pogłębianej listy najlepszych praktyk. Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

7 Wyjściowa lista miast LPRP FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Opis doboru próby badawczej został przedstawiony na poniższym schemacie. Etap 1. Etap 2. Etap 3. Etap 4. Lista podstawowa do 50 ośrodków miejskich Model partycypacyjny współpracy Lista główna, Do 25 ośrodków miejskich Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem, K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

8 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Poniżej prezentujemy klasy miast oraz sposób ich wyróżnienia w sposób spójny z przyjętą metodyką analiz możliwych dzięki przygotowanej Karcie Wyników.. Część wskaźnikowa Część strategiczno - operacyjna Kapitał rozwojowy ośrodka miejskiego Cel Wskaźnik Klasa Sposób wyliczenia Wynik ośrodka miejskiego Aspiracje rozwojowe Miasta Łodzi Cele operacyjne Miasta Łodzi Planowanie i wskaźniki realizacji dla Miasta Łodzi Ewaluacja i dostosowanie do strategii Miasta Łodzi Klasa A, B, C Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem, K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

9 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Najważniejszy Kapitał JAKOŚĆ ŻYCIA Jednym z elementów, który odgrywa kluczową rolę w długookresowym sukcesie gospodarczym miasta, jest umiejętność stworzenia dobrych warunków życia dla jego mieszkańców. Wysoka jakość życia i zaspokajanie potrzeb w ośrodku miejskim ma wpływa na chęć mieszkania i pracy w nim. W konsekwencji potencjalni inwestorzy oraz rezydenci chętniej podejmują decyzję o ulokowaniu w danym miejscu swojej działalności. Na ocenę jakości życia w mieście składa się wiele czynników. Kluczową rolę odgrywa m.in.: Stan środowiska naturalnego, Jakość edukacji, Jakość opieki zdrowotnej, Poczucie bezpieczeństwa. 9

10 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) PODSTRAWOWE FUNKCJE OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH i ICH WPŁYW NA KAPITAŁY: Funkcja komercyjna wyprowadzona i weryfikowalna m.in. wskaźnikami składającymi się na Kapitał Atrakcyjnej Inwestycyjnej, Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny oraz Kapitał Źródeł Finansowania, Funkcja publiczna wyprowadzona i weryfikowalna m.in. wskaźnikami składającymi się na Kapitał Instytucjonalny, Funkcja społeczna wyprowadzona i weryfikowalna m.in. wskaźnikami składającymi się na Kapitał Ludzki i Społeczny, Funkcja kulturalna wyprowadzona i weryfikowalna m.in. wskaźnikami składającymi się na Kapitał Kultury i Wizerunku, Funkcja rekreacyjna wyprowadzona i weryfikowalna m.in. wskaźnikami składającymi się na Kapitał Jakości Życia. Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem, K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

11 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy Na podstawie przeprowadzonych prac - przygotowanie Karty Wyników, a następnie nadanie klasy Miastu Łodzi, z uwzględnieniem poszczególnych Kapitałów Rozwojowych. Następnie możliwe będzie określone odległości potencjału Łodzi pod względem danego Kapitału Rozwojowego od miast przyjętych do próby badawczej. Dzięki przeprowadzonej analizie AS-IS, możliwa jest identyfikacja luki funkcjonalnej Miasta Łodzi i przygotowanie gruntu pod propozycję funkcji miejskich umożliwiających zamknięcie zidentyfikowanej luki. Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

12 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników Komercyjna [%] 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi Rekreacyjna [%] Funkcje miejskie Publiczna [%] 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy Kulturalna [%] Społeczna [%] Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

13 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) W celu doboru formatu funkcji Ofertodawca wykorzysta elementy modelu grawitacyjnego miejsca (gravity catchment model), pozwalającego w sposób mierzalny oszacować popyt na dany format funkcji miejskiej wśród jego potencjalnych interesariuszy. Analizy opierające się o elementy modelu grawitacyjnego miejsca uwzględniają: Analiza zasięgu oddziaływania miejsca docelowych inwestycji, Analizę demograficzną segmentacja, potencjał ludnościowy i siłę nabywczą interesariuszy, Analizę możliwych oczekiwań i zachowań konsumenckich interesariuszy związanych z inwestycjami, Analizę potencjalnego wpływu inwestycji na zachowania konsumenckie interesariuszy prognoza zachowań. Na tej podstawie będzie możliwe przygotowanie rekomendacji dla kształtowania określonego formatu funkcji na obszarze objętym Programem Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem, K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

14 Rozwój Programu NCŁ LPRP FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Analiza TO-BE jest istotnym elementem wyodrębnionej części strategiczno-operacyjnej (action plan). I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników Przeprowadzona analiza powyższych wariantów umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu możliwych wydarzeń. 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec 2013 NCŁ Czas Zerowy Realistyczny Optymistyczny 14

15 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) Cześć wskaźnikowa Część strategiczno - operacyjna Kapitał rozwojowy ośrodka miejskiego Cel Wskaźnik Klasa Sposób wyliczenia Wynik ośrodka miejskiego Aspiracje rozwojowe Miasta Łodzi Cele operacyjne Miasta Łodzi Planowanie i wskaźniki realizacji dla Miasta Łodzi Ewaluacja i dostosowanie do strategii Miasta Łodzi Klasa A, B, C Przygotowanie części strategiczno-operacyjnej Karty Wyników dla Programu Nowego Centrum Łodzi z uwzględnieniem scenariuszy, ryzyk oraz ich mitygatorów Scenariusze Ryzyka i mitygatory Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

16 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) I. Prace analityczne 1. Przygotowanie karty wyników 2. Identyfikacja klas miast i wskazanie najlepszych praktyk 3. Analiza obecnego stanu Miasta Łodzi (analiza AS-IS) 4. Analiza luki funkcjonalnej Miasta Łodzi 5. Analiza stanu prognozowanego Miasta Łodzi (analiza TO-BE) 6. Raport końcowy RAPORT KOŃCOWY: Kompleksowe wnioski, koncepcje i rekomendacje dotyczące zagospodarowania terenów objętych programem, z uwzględnieniem: Rodzaju funkcji miejskich, Formatu funkcji miejskich, Proporcji funkcji miejskich.. Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec

17 FOOD for THOUGHTS Przykład analityczny Przygotowanie zintegrowanej inwestycji w danym kwartale miasta - opartej o potrzeby rozwojowe ludności (dobór środków do sfinansowania jest elementem wtórnym podstawą są cele rozwojowe) II. Kwestie organizacyjne 1. Ineteresariusze Kto może mieć wpływ na powodzenie projektu? Kluczowe podmioty Kluczowe grupy Kluczowi liderzy opinii. Analiza czynników: Wpływ na projekt Możliwe reakcje wobec projektu Predyspozycje do wsparcia pomyślności projektu. Identyfikacja najważniejszych interesariuszy i oszacowanie ich predyspozycji wyjściowych. Zarządzanie interesariuszami: Plan działania Weryfikacja. Wpływy interesariuszy Włączenie interesariuszy w realizację projektu 2. Partycypacyjny model współpracy Wybór interesariuszy 3. Ryzyka realizacji projektu Źródło: PwC, Zespół pod kierownictwem K. Dziamara-Rzucidło, czerwiec 2013 Zidentyfikowanie interesariuszy Zrozumienie interesariuszy Identyfikacja oraz zarządzanie interesariuszami Projektu 17

18 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu opartego na inteligentnej specjalizacji Park Naukowo-Technologiczny Renowacja budynku w centrum miasta Loja Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Transportowych Dotowane powierzchnie magazynowe 18

19 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu opartego na inteligentnej specjalizacji Stworzenie Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Transportowych Cel projektu Stworzenie systemu transportowego usprawniającego działanie firm w zakresie zarządzania transportem towarów Działania szkoleniowe w zakresie tworzenia efektywnego systemu transportu towaru Promowanie nowatorskich rozwiązań transportu towarów Redukcja kosztu transportu oparta na zarządzaniu wspólnym transportem towarów wielu firm Wprowadzenie rozwiązań intermodalnych do transportu towarów Charakterystyka obszaru Całkowity koszt inwestycji Na obszarze funkcjonalnym miasta przecinają się dwie ważne drogi (jedna z nich to autostrada). Obydwie drogi są wyposażone w system serwisowy dla transportu kołowego 2,4 mln EUR Proponowane finansowanie Agencja Mieszkaniowa Loja, budżet miasta Loja, partner prywatny, fundusze JESSICA 19

20 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu opartego na inteligentnej specjalizacji Stworzenie dotowanych powierzchni magazynowych Cel projektu Wsparcie rozwoju biznesu związanego z agro-kulturą poprzez udostępnienie dotowanych powierzchni magazynowych (obniżenie kosztów wynajmu/zakupu powierzchni) Charakterystyka obszaru Całkowity koszt inwestycji Nowe powierzchnie magazynowe powstaną w pobliżu głównej drogi (autostrady) stanowiącej podstawę systemu transportowego obszaru funkcjonalnego Loja 1,4 mln EUR Proponowane finansowanie Budżet miasta Loja, partner prywatny, fundusze JESSICA 20

21 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu opartego na inteligentnej specjalizacji Renowacja budynku w centrum miasta i jego adaptacja na potrzeby nowo powstałych firm związanych z lokalnym rolnictwem Cel projektu Wsparcie rozwoju biznesu poprzez udostępnienie powierzchni biurowych dla nowo tworzonych firm Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia powiązanie funkcji działalności gospodarczej z pozostałymi pod-projektami Charakterystyka obszaru Całkowity koszt inwestycji 500 m2 powierzchni, dolna kondygnacja jest przeznaczona dla regionalnej instytucji finansowej, prywatny inwestor już dokonał zakupu nieruchomości od miasta Loja 1,8 mln EUR Proponowane finansowanie Budżet miasta Loja, partner prywatny, fundusze JESSICA, zwrotne środki z finansowej instytucji komercyjnej 21

22 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu opartego na inteligentnej specjalizacji Stworzenie Partu Naukowo Technologicznego dla rozwoju technologii w produkcji żywności i innych produktów agrarnych Cel projektu Wsparcie współpracy między wytwórcami produktów rolniczych Działania szkoleniowe z zakresu produkcji agrarnej i współpracy między producentami Wsparcie firm doradczych Stworzenie pilotażowej linii produkcji opakowań ekologicznych produktów agrarnych Mobilizacja zrzeszonych producentów do stworzenia konsorcjów zdolnych do podwyższenia konkurencyjności produkcji lokalnej Stworzenie pilotażowego systemu efektywności energetycznej w produkcji rolniczej Stworzenie centrum hodowli ryb Charakterystyka obszaru Całkowity koszt inwestycji Proponowane finansowanie Powierzchnia pod zabudową Parku to 450 tys. m2, powiązanie transportowe z autostradą 40 mln EUR Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV): 51% miasto Loja, reszta udziałów Uniwersytet Granada, Regionalny Oddział Rządowej Agencji ds. Innowacji, Publiczny Instytut Rozwoju Rolnictwa i Rybołówstwa i inni partnerzy prywatni 22

23 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette Case Study : Gdynia Zachód na podstawie partycypacyjnych warsztatów urbanistycznych Charrette Organizowanych przez multi-dysplinarny zespół Mycielski Architecture & Urbanism 23

24 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette Planowanie przestrzenne nie zmienia świata, tylko tworzy możliwości do współpracy podmiotów publicznych i inwestorów Jakość życia jest najważniejszym celem strategicznym, który chcemy osiągać w mieście. Reszta działań, np. rozwój gospodarczy, jest tylko drogą do tego, powiedział podczas otwarcia towarzyszącej warsztatom konferencji Jaka przyszłość dla Gdyni Zachód - Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni. 24

25 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 25

26 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 26

27 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 27

28 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 28

29 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette Nowe centrum dzielnicy Gdynia Zachód 29

30 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette Rozwój potencjału ulic 30

31 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 31

32 FOOD for THOUGHTS Przykład realizacji projektu w systemie partycypacyjnych warsztatów Charrette 32

33 Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości PODEJŚCIE OPARTE NA: 1. Identyfikacji potrzeb na podstawie dobranej metodologii 2. Przygotowywana równolegle z analizą dostępności istniejących inicjatyw i narzędzi 33

34 CYKL WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oparty na potrzebach społeczności PODEJŚCIE ZINTEGROWANE W RAMACH WYBRANYCH ELEMENTÓW CYKLU klastry inkubatory ulgi podatkowe przyjazna administracja Polityka miejska Systemy transportu Inteligentne specjalizacje Dostępne fundusze Szkolenia Samozatrudnienie Biura pośrednictwa pracy Edukacja podstawowa Edukacja wyższa Praca dochody Opieka zdrowotna Opieka społeczna szczególnie opieka nad dziećmi i osobami starszymi Atrakcyjne opcje spędzania czasu wolnego 34

35 ETAPY TWORZENIA I REALIZACJI LPRP Analiza ex-ante sytuacji i potrzeb Formułowanie planu działań Proces wdrożenia Monitoring i ewaluacja Konsultacje społeczne częścią wszystkich etapów tworzenia i realizacji LPRP 35

36 PODSTAWOWE NARZĘDZIA INTERWENCJI W RAMACH LPRP WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 36

37 TRZY FILARY LPRP LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPARCIE FINANSOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDUKACJA/ SZKOLENIA 37

38 DEMOGRAFIA wiek populacji, struktura populacji, gęstość zamieszkania BEZROBOCIE stopa i struktura ZASOBNOŚĆ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI struktura zasobów i zdolność ich mobilizacji na rzecz przedsiębiorczości, struktura wynagrodzeń STRUKTURA ZAMIESZKANIA posiadanie własnych domów sprzyja rozwojowi (inkubacji) nowych firm) JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I MIESZKANIOWEJdostęp do przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i rehabilitacji, atrakcyjność w zakresie spędzania czasu wolnego, dostępność miejsc zamieszkania dostosowanych do zamożności (zwłaszcza osób będących głównymi odbiorcami LPRP) EDUKACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI poziom kompetencji oraz struktura (np. im większa liczba menadżerów tym wyższy poziom przedsiębiorczości) STRUKTURA EDUKACJI PODSTAWOWEJ i ŚREDNIEJ STRUKTURA EDUKACJI WYŻSZEJ w tym poziom dostosowania do lokalnego rynku pracy 38

39 Analiza istniejących szkoleń i innych form ułatwień w zakresie wejścia na rynek pracy STRUKTURA FIRM im więcej małych firm tym większa szansa na wyzwalanie kolejnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości ISTNIEJĄCE SYSTEMY I INSTYTUCJE WSPARCIA i efekty ich działania (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, klastry, specjalne strefy ekonomiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie finansowe, ulgi podatkowe) PRZEJRZYSTOŚĆ i SPÓJNOŚĆ SYSTEMU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACJI łatwość w dokonywaniu formalności, przyjazna komunikacja dotycząca zasad i procedur, przejrzystość i szybkość w zakresie wydawania decyzji administracyjnych 39

40 ISTNIEJĄCE TRADYCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI często wyrażone i opisane w ramach inteligentnych specjalizacji ZASOBNOŚĆ I STRUKTURA DOSTĘPNCH FUNDUSZY środki finansowe publiczne i prywatne możliwe do wykorzystania dla LPRP POZIOM ROZWOJU I CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY dostępność komunikacyjna, obecność dużych hubów transportowych, przesiadkowych ZIT i RLKS (LEADER) istniejące i tworzone wykorzystanie synergii OBECNA CHARAKTERYSTYKA REGIONU czy posiada silne i konkurencyjne ośrodki wzrostu, czy istnieją systemy dyfuzji rozwoju możliwe do wykorzystania na poziomie lokalnym ISTNIEJĄCE PROGRAMY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ICH EFEKTY - wykorzystanie wiedzy o sukcesach i porażkach istniejących programów lokalnych i z innych regionów, krajów oraz zdefiniowanie przyczyn powodzenia lub niepowodzenia 40

41 Lokalne Programy Rozwoju Przedsiębiorczości DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 41

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

InicjatywaLokalna.pl

InicjatywaLokalna.pl Projekt Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznawanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej Część strategiczna

Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej Część strategiczna Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej Część strategiczna Warszawa, listopad 2013 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA OPRACOWANIA

KONCEPCJA OPRACOWANIA Strategia rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz z programem działań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2014 2023

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2014 2023 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2014 2023 fot. M. Krukiel STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ NA LATA 2014 2023 OPRACOWANIE Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą WSPÓŁPRACA Grupa Ergo

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Programy operacyjne na lata 2014-2020

Programy operacyjne na lata 2014-2020 Programy operacyjne na lata 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój (1/4) Cel główny PO IR: znaczące pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA województwo mazowieckie

Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA województwo mazowieckie w JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA województwo mazowieckie RAPORT KOŃCOWY Czerwiec 2011 Niniejszy dokument został

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/201/2008 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 listopada 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/201/2008 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 listopada 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/201/2008 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 listopada 2008 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 GLIWICE, LISTOPAD 2008 Spis treści: Strony 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strategia Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2009-2020. Spis treści. Streszczenie 5. Rozdział 1. Założenia ogólne 15

Spis treści. Strategia Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2009-2020. Spis treści. Streszczenie 5. Rozdział 1. Założenia ogólne 15 Spis treści Streszczenie 5 Rozdział 1. Założenia ogólne 15 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Hierarchiczny układ strategii 1.3. Założenia wyjściowe 1.4. Spójność strategii z dokumentami strategicznymi (krajowymi,

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI Projekt Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ Łódź, marzec 2014 r. Strona 2/37 Projekt pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STRATEGIA ROZWOJU GMINY STARY SĄCZ NA LATA 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin na lata 2015-2025. (Projekt)

Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin na lata 2015-2025. (Projekt) Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin na lata 2015-2025 (Projekt) Wrocław/ Świebodzin 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodyka opracowania... 4 3. Prognoza trendów rozwojowych w okresie objętym strategią,

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 3 1. Wprowadzenie... 5. 2. Spójność strategii z innnymi dokumentami strategicznymi... 8

Spis treści... 3 1. Wprowadzenie... 5. 2. Spójność strategii z innnymi dokumentami strategicznymi... 8 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2014 2020 OPRACOWANIE STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI 2 SPIS TREŚCI Spis treści... 3 1. Wprowadzenie... 5 2. Spójność strategii z innnymi dokumentami strategicznymi...

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020

- Projekt - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 - Projekt - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 Łasin, 2014 1 S t r o n a Wykonanie zlecił: Burmistrz Franciszek Kawski ul. Radzyńska 2 86 320 Łasin Komitet sterujący: Paweł Żuchowski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. www.deltapartner.org.pl. Zespół redakcyjny:

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. www.deltapartner.org.pl. Zespół redakcyjny: W 1 1 Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół redakcyjny: Marcelina Gabryś, Roman Gruszczyk, Mateusz Werpachowski Kędzierzyn-Koźle 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA GDAŃSK 2030 PLUS

PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA GDAŃSK 2030 PLUS PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU MIASTA GDAŃSK 2030 PLUS SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH... 4 ZAGADNIENIA HORYZONTALNE... 6 SYSTEM WDRAŻANIA I

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie bialskim

Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie bialskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie bialskim Ekspertyza naukowa dr Maciej Piotrowski Wyższa Szkoła Informatyki i

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONAWCA: UL. KOPERNIKA 71, 42-480 PORĘBA TEL.: 78 34 01 417, E-MAIL: DATAGIS@, WWW. NIP: 6422661649, REGON: 241408800 ZESPÓŁ AUTORSKI: MICHAŁ BRZEZINKA, WOJCIECH BROL DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Strategia Rozwoju Gminy Zielona Góra na lata 2015-2025

- Projekt - Strategia Rozwoju Gminy Zielona Góra na lata 2015-2025 - Projekt - Strategia Rozwoju Gminy Zielona Góra na lata 2015-2025 Zielona Góra, 2014 1 S t r o n a Wykonanie zlecił: Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2011-2020 KONWENT STRATEGICZNY powołany przez Zarząd Powiatu Moderacja procesu: Wojciech Odzimek, Dominika Janas-Pach FRDL MISTiA Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2011-2020 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo