Data opracowania: grudzień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data opracowania: grudzień 2012 r."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTYCJI Nazwa inwestycji: Budowa obiektów spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej wraz Obsadą Kierowniczą w Świnoujściu i Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP Kod CPV: Obiekty straży pożarnej Kategoria komendy: V Adres: dz. nr ew. 316 i część wydzielana z działki 317, ul. Ku Morzu, Świnoujście Inwestor: Polskie LNG S.A. Przy współpracy: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Opracowanie: mgr inż. Justyna Głowacka mgr inż. Krzysztof Kijowski Data opracowania: grudzień 2012 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓŁNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Temat i zakres inwestycji Projektowana lokalizacja obiektów (dla I strefy klimatycznej) 1.3. Uwarunkowania terenowe Charakterystyka obiekty i ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONANIA OBIEKTU 2.1. Wykończenie wnętrz Zalecenia materiałowe Instalacje Zagospodarowanie terenu Warunki ochrony konserwatorskiej Ochrona przeciwpożarowa Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przepisy prawne, wytyczne, zalecenia, normy. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2

3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEMAT I ZAKRES INWESTYCJI Zakresem inwestycji jest budowa obiektów, spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej do obsługi terminalu gazowego Polskiego LNG oraz zabezpieczenie podstawowego funkcjonowania jednostki na potrzeby obsługi lokalnej społeczności miasta. Program zadania inwestycyjnego obejmuje: - wybudowanie obiektów, stanowiących Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą wraz z obsługą kadrową kierownictwa, na która złożą się funkcje: garażowo warsztatowa, socjalno-biurowa, Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) oraz część logistyczną (magazynową, techniczną i pomocniczą), - wybudowanie placu manewrowego z placem ćwiczeń, wspinalnią, boiskiem wielofunkcyjnym, parkingami dla pracowników i interesantów, wjazdem i ogrodzeniem, - uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym budowa masztu antenowego, - wykonanie ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KOMENDY DLA I STREFY KLIMATYCZNEJ. Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji: działki nr 316 i 317, znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Ku Morzu i Barlickiego w Świnoujściu. Ulica Barlickiego jest drogą powiatową, natomiast ulica Ku Morzu miała zapewnić główny dostęp do portu i poprzez estakadę włączać się do drogi krajowej nr 3. Obecnie w Urzędzie Miasta Świnoujście ustalany jest układ komunikacyjny w rejonie ul. Ku morzu, w kontekście zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla Obszaru V. Zmiana planu przewiduje również zmianę przeznaczenia gruntów leśnych (obejmujących działkę pod inwestycję dla PSP) na cele nieleśne. 3

4 1.3. UWARUNKOWANIA TERENOWE Stan istniejący charakterystyka terenu. Teren przeznaczony pod planowana inwestycję, położony jest przy skrzyżowaniu ulic Ku Morzu i Barlickiego. Jest terenem płaskim, nie wymagającym wielu robót makroniwelacyjnych. Drzewostan: obecnie obszar jest terenem leśnych, porośniętym drzewami. Warunki gruntowo wodne. Warunki geotechniczne w chwili obecnej nieznane. Rozpoznanie sytuacji gruntowo wodnej pozostawia się w obowiązkach opracowującego dokumentację projektową pod zaplanowaną inwestycję. Przyjęto założenie, że obszar gruntu jest wystarczający dla spełnienia wymogów funkcjonalnych planowanej inwestycji, bez projektowania kondygnacji podziemnych. Szczegółowe warunki gruntowo wodne zostaną określone na etapie projektu i na tej podstawie zostaną wydane ostateczne decyzje. Stan własności. Na dzień dzisiejszy teren jest własnością Miasta Świnoujście. Zakupu nieruchomości pod inwestycję zostanie zrealizowany przez PLNG. Uzbrojenie terenu stan istniejący. Podlega ocenie projektującego. Uzbrojenie terenu wytyczne do projektowania. Zakłada się wykonanie nowych przyłączy do: - wodociągu o średnicy 120 mm, - kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, - deszczowej o średnicy mm, - gazowej dla potrzeb ciepłownictwa (zgodnie z warunkami WTP wydanymi przez odpowiedni organ), - energii elektrycznej z zasileniem dwustronnym (zgodnie z WTP wydanymi przez odpowiedni organ). - przyłącze telefoniczne, - dostęp do sieci światłowodowej (OST 112). 4

5 1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Charakterystyka funkcjonalna budynku Na podstawie analizy istniejącego stanu prawnego i konsultacji z przyszłym użytkownikiem określono wymagane rozwiązania funkcjonalne. Podstawowe założenia układu funkcjonalnego budynku to: - inwestycję należy zrealizować za pomocą dwóch wolnostojących niepodpiwniczonych obiektów: jeden budynek w swojej kubaturze powinien zabezpieczyć funkcje JRG wraz z obsadą kierowniczą ze stanowiskiem MSK, drugi budynek powinien zabezpieczyć funkcję warsztatowo- garażowo- magazynową, - funkcje JRG oraz obsada kierownicza z MSK powinny być zlokalizowane w jednym budynku, jako dwie odrębne strefy, najlepiej z oddzielnymi wejściami, - powierzchnia zabudowy od 1300 do 1600 m 2, powierzchnia użytkowa od 2300 do 3000 m 2, - w zależności od przyjętego rozwiązania projektowego jedna lub dwie obudowane klatki schodowe, (najlepiej byłoby dwie, oddzielnie dla JRG i obsady kierowniczej), - węzły sanitarne na każdej kondygnacji, - budynek z funkcją JRG i obsady kierowniczej przystosowany dla osób - interesantów niepełnosprawnych (podjazd, toaleta zlokalizowana na parterze: należy rozważyć wykonanie jednej z toalet dla obsługi pracowników kadry kierowniczej w funkcji dla osób niepełnosprawnych). Jeżeli pomieszczenia sypialni JRG będą projektowane nad garażami dla samochodów bojowych, należy zaprojektować min. 2 ześlizgi. STRUKTURA ZATRUDNIENIA Jednostka Ratowniczo Gaśnicza - 60 osób (w tym 12 osób na zmianie). Kadra kierownicza - 11 osób w systemie pracy codziennym (8 godzin), w tym Miejskie Stanowisko Kierowania - 6 osób w systemie zmianowym. 5

6 BUDYNEK 1 POMIESZCZENIA DLA OBSŁUGI KADRY KIEROWNICZEJ - gabinet główny z przylegającą salą narad (dla 20 osób) dla obsługi 1 osoby, - gabinet zastępcy dla obsługi 1 osoby, - sekretariat i obsługa kadr; pomieszczenie kadr funkcjonalnie wydzielone od sekretariatu dla obsługi 3 osób, - pomieszczenie ksero, - pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, - sekcja kontrolno rozpoznawcza dla obsługi 2 osób, - sekcja operacyjno szkoleniowa dla obsługi 2 osób, - sekcja techniczno kwatermistrzowska dla obsługi 2 osób, - księgowość dla obsługi 2 osób, - pomieszczenie dla Związków Zawodowych, Koła Emerytów i Rencistów, Komendanta OSP dla obsługi 3 osób, - archiwum łącznie z pomieszczeniem do składania i przeglądania akt, - pomieszczenie socjalne z pełnym węzłem sanitarnym: osobne dla kobiet, osobne dla kierownictwa i codziennej obsługi JRG, - pomieszczenie serwerowni (wymagane odpowiednie zabezpieczenia oraz wyposażenie pomieszczenia serwerowni), - magazyny pościelowy, mundurowy, podręczny - pomieszczenie na środki czystości, - pomieszczenia Miejskiego Stanowiska Kierowania: - sala operacyjna dla obsługi 3 osób, - pokój kierownika dla obsługi 1 osoby, - WC, - aneks kuchenny, - szatnia z węzłem sanitarnym, - pomieszczenie wypoczynku, 6

7 - sala sztabowa z dostępem do WC dla obsługi 50 osób, - pomieszczenie kotłowni gazowej (alternatywnie pomieszczenie do obsługi pomp ciepła), - 2 pomieszczenia: w każdym sypialnia z małym aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym dla kierownictwa komendy lub osób funkcyjnych z zewnątrz w przypadku zwiększania stanów gotowości bojowej lub skoszarowania stanów osobowych; z niezależnym systemem komunikacji; rozważyć możliwość lokalizacji tych pomieszczeń w budynku nr 2. POMIESZCZENIA JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ - pokój dowódcy JRG dla obsługi 1 osoby, - pokój zastępcy dowódcy JRG dla obsługi 1 osoby, - sypialnia dowódcy JRG i z-cy z węzłem sanitarnym, zlokalizowana bezpośrednio przy pokojach dowódcy JRG i z-cy dla obsługi 2 osób, - pokój dowódców zmian dla obsługi 1 osoby, - pokój z-cy dowódcy zmiany dla obsługi 1 osoby, - sypialnia dowódcy zmiany i Z-cy z węzłem sanitarnym, zlokalizowana bezpośrednio przy pokojach dowódcy zmiany i z-cy dla obsługi 2 osób, - 6 sypialni 4-osobowych dla obsługi 24 osób (z węzłem sanitarnym jednym na dwie sypialnie), - sala telewizyjno dydaktyczna, z dostępem do WC dla jednej zmiany służbowej (12 osób) - (dla obsługi min. 24 osób) - aneks kuchenny z jadalnią (dla obsługi min. 24 osób), - pomieszczenia dla podoficera dla obsługi 1 osoby - garaże dla wozów bojowych i pomocniczych, z bramami wjazdowymi o wysokości do 4,5 m i szer. 4 m 5 podwójnych pełnowymiarowych stanowisk (11 x 5 m), stanowiska przejazdowe, z wyjazdami dwustronnymi, min. wysokość garażu 6 m, - sala sportowa z wydzieloną siłownia i wydzielonym pomieszczeniem do gier sportowych, z węzłem sanitarnym, - pomieszczenie do czyszczenia odzieży i obuwia, umiejscowione przy garażach, - pomieszczenie do suszenia ubrań, umiejscowione przy garażach, - szatnie czyste i brudne z szafkami dla 60 osób, umiejscowione przy garażach, - magazyn podręczny na oleje, smary, środki czystości, itp. 7

8 - pomieszczenie palarni. BUDYNEK 2 Rozpiętość budynku m (tak aby zmieściły się dwa kontenery jeden za drugim lub opcjonalnie 1 kontener i pom. techniczne) POMIESZCZENIA TECHNICZNO GOSPODARCZE (MAGAZYNOWE) - stanowiska do garażowania sprzętu ok. 200 m 2, - suszarnia węży, możliwość wykorzystania poziomych urządzeń do suszenia węży lub wspinalni (wysokość min. 14 m jako osobny obiekt), - pomieszczenie warsztatowe, jednostanowiskowe z kanałem inspekcyjnym, - pomieszczenie na agregat prądotwórczy (uwzględnić automatykę rozruchową z automatycznym układem nawiewno-wywiewnym; wyciszenie pomieszczenia), - warsztat konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych (w opracowaniu wzorować się na normie DIN 14093) oraz sprzętu ochronnego i ubrań gazoszczelnych, - pomieszczenie na sprężarkę do instalacji powietrznej utrzymania ciśnienia powietrza w układach samochodów bojowych oraz na sprężarkę do butli powietrznych, - magazyn sprzętu (skład węży pożarniczych), - magazyn wyposażenia specjalnego (ubrania gazoszczelne, ubrania dla płetwonurków, środki ochrony indywidualnej), - magazyn na sorbenty i neutralizatory, środki pianotwórcze, - pomieszczenie na środki przeznaczone do utylizacji, - pomieszczenie dekontaminacji, - pomieszczenie pralni i suszarni ubrań (wyposażenie w pralnice przemysłowe), - magazyn warsztatowy (podręczny), - magazyn na sprzęt kwatermistrzowski. 8

9 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONANIA OBIEKTU 2.1. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PODŁOGI: - terakota, w pomieszczeniach: sanitarnych, łazienkowych, kuchniach, jadalniach, pralni, korytarzach (alternatywnie wysokiej jakości wykładzina PCV homogeniczna), klatkach schodowych, magazynach, pomieszczeniu sprężarki, pomieszczeniu kotłowni lub pomp; - posadzka przemysłowa wykonana z płytki ceramicznej gr mm, kładziona metodą wibrowania, w pomieszczeniach garaży, warsztatach, pomieszczeniu agregatu prądotwórczego; możliwość zastosowania innych technologii; W garażach posadzki powinny mieć wytrzymałość na ciężar pojazdów do 40 t. - techniczna w pomieszczeniu Miejskiego Stanowiska Kierowania; - rulonowa wykładzina PCV homogeniczna, w pomieszczeniach sypialni, pomieszczeniach biurowych, świetlicach i pom. wypoczynku, sali telewizyjnej, sali konferencyjnej;, - wykładzina dywanowa wysokiej jakości lub parkiet w pomieszczeniach reprezentacyjnych, - wykładzina sportowa w pomieszczeniu siłowni. ŚCIANY I SUFITY: - glazura, w pomieszczeniach umywalni, sanitariatach, kuchniach, pomieszczeniu kotłowni lub pomp; - tynk trwały o dużej odporności na uszkodzenia, w magazynach, w pomieszczeniach garażowych, magazynowo warsztatowych - cem.-wap. min. kat III, w ciągach komunikacyjnych: korytarzach i klatkach schodowych kat.iv cem.- wap. - malowanie emulsyjne farbami wysokiej jakości i trwałości, w pozostałych pomieszczeniach. 9

10 BRAMY: Sterowanie bramami wyjazdowymi z MSK oraz przy każdej bramie. Bramy wjazdowe na plac wewnętrzny otwierane elektrycznie ze sterowaniem z MSK oraz ze sterowaniem indywidualnym przy każdej z bram, jak również przystosowane do zdalnego otwierania. Bramy ocieplone, poziom przeszklenia min. 30%, minimalna prędkość przesuwu min. 0,25m/s, wysokość do 4,5 m (min. 4m), szerokość 4 m (części dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych; w części dla łodzi i podnośnika rozważyć ewentualnie wyższe bramy) POZOSTAŁE: - Nawierzchnia na placach: kostka betonowa przy spełnieniu wymaganych nośności, - Boisko wielofunkcyjne o wym. 20 x40 m, ze sztuczną nawierzchnią sportową. - Hydrant zewnętrzny naziemny i hydranty wewnętrzne w garażu JRG zasilane z sieci wodociągowej poza układem pomiarowym. z oddzielnymi podlicznikami ZALECENIA MATERIAŁOWE Fundamenty posadowienie (w zależności od określonych warunków gruntowo wodnych) bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych; Ściany zewnętrzne murowane. Stropy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane; Ściany działowe murowane, w sanitariatach dopuszcza się systemowe ścianki z laminatu; Klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej; Krycie dachu według dyspozycji decyzji o warunkach zabudowy. Izolacje termiczne wełna mineralna; Izolacje przeciwwilgociowe: pionowa powłokowa (chyba, ze warunki gruntowowodne będą wymagały zastosowania innych rozwiązań), pozioma papa termozgrzewalna z kryciem podwójnym, izolacja dachu paroizolacja i przeciwwilgociowa folia budowlana grubości 0,02 mm INSTALACJE W budynkach projektuje się instalacje sanitarne: 10

11 - instalacja wody zimnej, - instalacja wody ciepłej, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - instalacja co z własnej kotłowni gazowej lub ciepło pozyskane z pomp ciepła, - wentylacja mechaniczna, - miejscowe odciągi spalin, - instalacja klimatyzacji (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja solarna (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja hydrantowa (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja gazowa (dla obsługi kotłowni). WENTYLACA: Ściśle według normatywów, w garażach miejscowe odciągi spalin z automatyką. W pomieszczeniach MSK, serwerowni, pomieszczeniach biurowo- administracyjnych, salach wypoczynku, sali sztabowej zastosować klimatyzację w systemie VRV, z możliwością grzania. INSTALACJE SPECJALNE: - sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna, instalacja radiowęzła lokalnego (wewnętrzna i zewnętrzna sygnalizacja komunikacji o alarmach, projekt nagłośnienia z podziałem na strefy, zewnętrzna sygnalizacja uliczna, sygnalizacja świetlnodźwiękowa w garażach sygnalizująca otwieranie i zamykanie bram garażowych) - instalacja telefoniczna wewnętrzna (okablowanie strukturalne, wymagania dla centrali telefonicznej i urządzeń abonenckich, analiza potrzeb i dobór łączy, opracowanie rozwiązań awaryjnych, rejestracja korespondencji), - instalacja sieci OST 112 (wymaganie podłączenie do sieci światłowodowej, projekt sieci zewnętrznej, uzgodnienia), - instalacja sieci rozległej (WAN); łącza, urządzenia, zabezpieczenia, - projekt automatyki dla całości obiektu (w oparciu o sterowniki mikroprogramowalne) w szczególności obejmujący automatykę procesów przy wyjazdach alarmowych, 11

12 - instalacja komputerowa (okablowanie strukturalne w całości obiektu) w MSK, sali sztabowej, w każdym biurze, świetlicy, sali telewizyjnej, sali konferencyjnej, pokojach dowódców i pokojach dowódców zmiany ; przy każdym stanowisku roboczym, - instalacja łączności radiowej z wolnostojącym masztem antenowym (analiza i projekt elementów systemu maszty antenowe i tory antenowe, łącza, radiotelefony, układy uziemiające i odgromowe, układy sterowania, rejestracja korespondencji, integracja istniejących systemów) - instalacja domofonowa, monitoringu, kontroli dostępu (obejmująca obiekty strażnicy i strefę zewnętrzną terenu w otoczeniu obiektów, strefa wewnętrzna w wybranych obszarach pomieszczeń technicznych oraz strefa wewnętrzna administracyjna, kontroli dostępu do pomieszczeń, instalacji alarmowej budynków) - instalacja ochrony ppoż., - instalacja pneumatyczna w warsztacie oraz indywidualnie do zasilania układów pneumatycznych samochodów, - instalacja telewizyjna TV-SAT. Indywidualne odciągi spalin zespolone z instalacją elektryczną zasilania akumulatorów i pneumatyczną zasilania układów pneumatycznych w samochodach. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Przyłącze jednostronne lub dwustronne (w miarę możliwości technicznych, określone po przeprowadzonej analizie) (zapotrzebowanie na moc do 200 kw) oraz w przypadku zaniku napięcia zasilanie z agregatu prądotwórczego załączanego automatycznie: moc do 100 kw). W budynku przewiduje się instalacje: - instalacja elektryczna 230V/400V/24V z uwzględnieniem zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy) oraz układów automatyki, układu doładowywania akumulatorów w pojazdach na ich stanowiskach garażowych, - oświetleniową, - gniazd wtykowych, - zasilania urządzeń wentylacyjnych, - zasilania urządzeń wyposażenia biur, magazynów, - instalacja dedykowana do zasilenia instalacji komputerowej, - instalacja odgromowa, 12

13 OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ Oświetlenie naturalne: - wszystkie pomieszczenia budynku powinny mieć zapewniony dostateczny i bezpośredni dostęp do światła naturalnego, - dopuszcza się stosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach: serwerowni, sanitariatach, magazynach, suszarni węży. Oświetlenie sztuczne: - wszystkie pomieszczenia budynku, placu zewnętrznego powinny posiadać sztuczne oświetlenie elektryczne; - oprócz zasilania z sieci elektrycznej, należy przewidzieć zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie w przypadku zaniku napięcia; - oświetlenie awaryjne powinno być zainstalowane w pomieszczeniach JRG oraz MSK; - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne częściowo sterowane czujnikami ruchu. Rozważyć możliwość zastosowania żaluzji zewnętrznych lub specjalnych szyb, chroniących przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (efektywność pracy, w szczególności dyspozytorów) ZAGOSPODAROWANIE TERENU. - przewidzieć nasadzenie niskie zimozielone i tereny zielone, - zabudowany pojemnik na odpady, - plac manewrowy dla wozów bojowych bez ograniczeń komunikacyjnych, - uliczna sygnalizację świetlna uruchamiana z MSK w trakcie wyjazdu do akcji, - place zewnętrzne przystosowane dla pojazdów o masie do 40 t, - parkingi dla pracowników (30 miejsc parkingowych) i min. 6 miejsc parkingowych na dziedzińcu zewnętrznym dla interesantów), - pomieszczenie zamykane dla 8-10 rowerów, - wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 20 x 40 m, - miejsce z funkcją wypoczynku, np. w formie drewnianej wiaty z wbudowanym grillem, miejscem na ognisko, itp. - wspinalnia z bieżną, 13

14 - maszt antenowy, - ogrodzenie terenu. MEDIA: - zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej, - usuwanie ścieków sanitarnych i bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacyjnej miejskiej, - gromadzenie wód opadowych w zbiorniku z wykorzystaniem do celów szkoleniowych i ratowniczych, - ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej lub za pomocą ciepła pozyskanego z pomp ciepła; alternatywnie montaż kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody, - energia elektryczna zgodnie z wydanymi warunkami WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla tej inwestycji OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Do określenia szczegółowego na etapie projektu WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Do realizacji inwestycji niezbędne jest na etapie projektowania opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przyjętych rozwiązań, w zakresie objętym inwestycją i zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zakres specyfikacji powinien obejmować całość zadania inwestycyjnego, w tym zakres opisany w cz. I poniższego programu PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, ZALECENIA, NORMY. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). oraz przepisy wykonawcze. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa 14

15 i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U nr 180 poz. 1115). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami. 5. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ramowej organizacji komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 143, poz. 1037) 6. Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym; KGPSP w Warszawie Biuro Informatyki i Łączności Warszawa Wskazania do projektowania obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej; KGPSP w Warszawie Warszawa 2009 r. 8. Pomocniczo normy DIN i II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Inwestycja zostanie zrealizowana o posiadane przez Zamawiającego dokumenty formalno prawne: - podkład mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 wydany z zasobów archiwalnych jednostki geodezyjno- kartograficznej do pozyskania przez biuro projektowe, - badanie podłoża gruntowego do wykonania przez biuro projektowe, - prawo do dysponowania terenem dla celów budowlanych, - warunki techniczne przyłączenia do sieci: energetycznej, wod-kan, gazowe, telefonicznej, - inwentaryzacji zieleni na terenie inwestowania do wykonania przez biuro projektowe, - wytyczne konserwatorskie według ustaleń o warunkach zabudowy, - wniosek do UM Świnoujście dotyczący zmian planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru inwestowania. 15

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Planowany budynek strażnicy powinien stanowić jedną bryłę z istniejącym

Bardziej szczegółowo

1. KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV...4 1.1. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV...4

1. KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV...4 1.1. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV...4 SPIS TREŚCI 1. KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV...4 1.1. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV...4 1.2. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV...4 2. DEFINICJE...5 3. CZĘŚĆ OPISOWA...6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PROJEKTU BUDOWLANEGO załącznik nr 7 do siwz. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót remontowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu budowlanego, którego program dotyczy Poznań, ul. 5 Stycznia Działka nr 163/14

Adres obiektu budowlanego, którego program dotyczy Poznań, ul. 5 Stycznia Działka nr 163/14 zamówi Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwol na budowę, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn. Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZATWIERDZAM Egz. nr. 1 Kierownik jednostki Policji PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa Komisariatu Policji w Sławkowie przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3 Adres: ul. PCK 3, 41-260

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Budowy Przedszkola w Ropczycach-Witkowicach Spis zawartości: 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

TOM II STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

TOM II STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE ARCHITEKTURA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 TOM II STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE NAZWA INWESTYCJI MYJNIA POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/PUK/04/10 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podl. Adres obiektu budowlanego: Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 08.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 temat /obiekt /część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA RADZYMIN 05-250 Radzymin, PL. T. Kościuszki 2 Tel. 22 786 62 92, Fax.: 22 786 51 95 e-mail: umig@radzymin.pl, www.radzymin.pl Załącznik nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Oznaczenie sprawy: MDK.225.01.2014.AG ZAŁĄCZNIK NR 2 Program funkcjonalno-użytkowy 1. Strona tytuł owa I. Nazwa zamówienia: 1) Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji obiektu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj" Warszawa, listopad 2010 r. 2 4 Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy zadania Modernizacja budynku GOK w Wydminach

Program funkcjonalno użytkowy zadania Modernizacja budynku GOK w Wydminach MJC Consulting Maria Cejmer 11 041 Olsztyn ul. Żbicza 23 Renga Projektowanie i Doradztwo Mateusz Chachulski 04-010 Warszawa ul. Międzyborska 90 m 7 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

APP PURE A - TOMASZ BOBRAS 80-289 GDAŃSK, UL. MJR. HUBALA 33/2, TEL 58 742 24 22, FAX. 58 742 18 18, http://www.purea/pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

APP PURE A - TOMASZ BOBRAS 80-289 GDAŃSK, UL. MJR. HUBALA 33/2, TEL 58 742 24 22, FAX. 58 742 18 18, http://www.purea/pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY rodzaj opracowania: nazwa zamówienia: APP PURE A - TOMASZ BOBRAS 80-289 GDAŃSK, UL. MJR. HUBALA 33/2, TEL 58 742 24 22, FAX. 58 742 18 18, http://www.purea/pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania

Wytyczne do projektowania Wytyczne do projektowania I. Zakres dokumentacji projektowej 1. Aktualizacja mapy do celów projektowych. Należy wykonać aktualizację mapy przez uprawnionego geodetę mając na celu doprowadzenie treści mapy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Pow.zabudowy : 542,80 m 2 Pow. użytkowa : 431,65 m 2 Kubatura : 2584,05 m 3

PROJEKT BUDOWLANY. Pow.zabudowy : 542,80 m 2 Pow. użytkowa : 431,65 m 2 Kubatura : 2584,05 m 3 egz. nr BRANŻA OBIEKT Dane techniczne budynku: PROJEKT BUDOWLANY : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANŻE : OŚRODEK WSPARCIA BRYŁA A ETAP I WRAZ Z ROZBUDOWA OŚRODKA WSPARCIA BRYŁA B - II ETAP LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA SPIS TREŚCI:

1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA... 1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 1.1.1. Podstawa opracowania... 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 1.3. CEL I ZAKRES PROJEKTU... 1.4. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo