Data opracowania: grudzień 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data opracowania: grudzień 2012 r."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INWESTYCJI Nazwa inwestycji: Budowa obiektów spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej wraz Obsadą Kierowniczą w Świnoujściu i Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP Kod CPV: Obiekty straży pożarnej Kategoria komendy: V Adres: dz. nr ew. 316 i część wydzielana z działki 317, ul. Ku Morzu, Świnoujście Inwestor: Polskie LNG S.A. Przy współpracy: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Opracowanie: mgr inż. Justyna Głowacka mgr inż. Krzysztof Kijowski Data opracowania: grudzień 2012 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓŁNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Temat i zakres inwestycji Projektowana lokalizacja obiektów (dla I strefy klimatycznej) 1.3. Uwarunkowania terenowe Charakterystyka obiekty i ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONANIA OBIEKTU 2.1. Wykończenie wnętrz Zalecenia materiałowe Instalacje Zagospodarowanie terenu Warunki ochrony konserwatorskiej Ochrona przeciwpożarowa Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przepisy prawne, wytyczne, zalecenia, normy. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2

3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEMAT I ZAKRES INWESTYCJI Zakresem inwestycji jest budowa obiektów, spełniających funkcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej do obsługi terminalu gazowego Polskiego LNG oraz zabezpieczenie podstawowego funkcjonowania jednostki na potrzeby obsługi lokalnej społeczności miasta. Program zadania inwestycyjnego obejmuje: - wybudowanie obiektów, stanowiących Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą wraz z obsługą kadrową kierownictwa, na która złożą się funkcje: garażowo warsztatowa, socjalno-biurowa, Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) oraz część logistyczną (magazynową, techniczną i pomocniczą), - wybudowanie placu manewrowego z placem ćwiczeń, wspinalnią, boiskiem wielofunkcyjnym, parkingami dla pracowników i interesantów, wjazdem i ogrodzeniem, - uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym budowa masztu antenowego, - wykonanie ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KOMENDY DLA I STREFY KLIMATYCZNEJ. Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji: działki nr 316 i 317, znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Ku Morzu i Barlickiego w Świnoujściu. Ulica Barlickiego jest drogą powiatową, natomiast ulica Ku Morzu miała zapewnić główny dostęp do portu i poprzez estakadę włączać się do drogi krajowej nr 3. Obecnie w Urzędzie Miasta Świnoujście ustalany jest układ komunikacyjny w rejonie ul. Ku morzu, w kontekście zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla Obszaru V. Zmiana planu przewiduje również zmianę przeznaczenia gruntów leśnych (obejmujących działkę pod inwestycję dla PSP) na cele nieleśne. 3

4 1.3. UWARUNKOWANIA TERENOWE Stan istniejący charakterystyka terenu. Teren przeznaczony pod planowana inwestycję, położony jest przy skrzyżowaniu ulic Ku Morzu i Barlickiego. Jest terenem płaskim, nie wymagającym wielu robót makroniwelacyjnych. Drzewostan: obecnie obszar jest terenem leśnych, porośniętym drzewami. Warunki gruntowo wodne. Warunki geotechniczne w chwili obecnej nieznane. Rozpoznanie sytuacji gruntowo wodnej pozostawia się w obowiązkach opracowującego dokumentację projektową pod zaplanowaną inwestycję. Przyjęto założenie, że obszar gruntu jest wystarczający dla spełnienia wymogów funkcjonalnych planowanej inwestycji, bez projektowania kondygnacji podziemnych. Szczegółowe warunki gruntowo wodne zostaną określone na etapie projektu i na tej podstawie zostaną wydane ostateczne decyzje. Stan własności. Na dzień dzisiejszy teren jest własnością Miasta Świnoujście. Zakupu nieruchomości pod inwestycję zostanie zrealizowany przez PLNG. Uzbrojenie terenu stan istniejący. Podlega ocenie projektującego. Uzbrojenie terenu wytyczne do projektowania. Zakłada się wykonanie nowych przyłączy do: - wodociągu o średnicy 120 mm, - kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, - deszczowej o średnicy mm, - gazowej dla potrzeb ciepłownictwa (zgodnie z warunkami WTP wydanymi przez odpowiedni organ), - energii elektrycznej z zasileniem dwustronnym (zgodnie z WTP wydanymi przez odpowiedni organ). - przyłącze telefoniczne, - dostęp do sieci światłowodowej (OST 112). 4

5 1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Charakterystyka funkcjonalna budynku Na podstawie analizy istniejącego stanu prawnego i konsultacji z przyszłym użytkownikiem określono wymagane rozwiązania funkcjonalne. Podstawowe założenia układu funkcjonalnego budynku to: - inwestycję należy zrealizować za pomocą dwóch wolnostojących niepodpiwniczonych obiektów: jeden budynek w swojej kubaturze powinien zabezpieczyć funkcje JRG wraz z obsadą kierowniczą ze stanowiskiem MSK, drugi budynek powinien zabezpieczyć funkcję warsztatowo- garażowo- magazynową, - funkcje JRG oraz obsada kierownicza z MSK powinny być zlokalizowane w jednym budynku, jako dwie odrębne strefy, najlepiej z oddzielnymi wejściami, - powierzchnia zabudowy od 1300 do 1600 m 2, powierzchnia użytkowa od 2300 do 3000 m 2, - w zależności od przyjętego rozwiązania projektowego jedna lub dwie obudowane klatki schodowe, (najlepiej byłoby dwie, oddzielnie dla JRG i obsady kierowniczej), - węzły sanitarne na każdej kondygnacji, - budynek z funkcją JRG i obsady kierowniczej przystosowany dla osób - interesantów niepełnosprawnych (podjazd, toaleta zlokalizowana na parterze: należy rozważyć wykonanie jednej z toalet dla obsługi pracowników kadry kierowniczej w funkcji dla osób niepełnosprawnych). Jeżeli pomieszczenia sypialni JRG będą projektowane nad garażami dla samochodów bojowych, należy zaprojektować min. 2 ześlizgi. STRUKTURA ZATRUDNIENIA Jednostka Ratowniczo Gaśnicza - 60 osób (w tym 12 osób na zmianie). Kadra kierownicza - 11 osób w systemie pracy codziennym (8 godzin), w tym Miejskie Stanowisko Kierowania - 6 osób w systemie zmianowym. 5

6 BUDYNEK 1 POMIESZCZENIA DLA OBSŁUGI KADRY KIEROWNICZEJ - gabinet główny z przylegającą salą narad (dla 20 osób) dla obsługi 1 osoby, - gabinet zastępcy dla obsługi 1 osoby, - sekretariat i obsługa kadr; pomieszczenie kadr funkcjonalnie wydzielone od sekretariatu dla obsługi 3 osób, - pomieszczenie ksero, - pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, - sekcja kontrolno rozpoznawcza dla obsługi 2 osób, - sekcja operacyjno szkoleniowa dla obsługi 2 osób, - sekcja techniczno kwatermistrzowska dla obsługi 2 osób, - księgowość dla obsługi 2 osób, - pomieszczenie dla Związków Zawodowych, Koła Emerytów i Rencistów, Komendanta OSP dla obsługi 3 osób, - archiwum łącznie z pomieszczeniem do składania i przeglądania akt, - pomieszczenie socjalne z pełnym węzłem sanitarnym: osobne dla kobiet, osobne dla kierownictwa i codziennej obsługi JRG, - pomieszczenie serwerowni (wymagane odpowiednie zabezpieczenia oraz wyposażenie pomieszczenia serwerowni), - magazyny pościelowy, mundurowy, podręczny - pomieszczenie na środki czystości, - pomieszczenia Miejskiego Stanowiska Kierowania: - sala operacyjna dla obsługi 3 osób, - pokój kierownika dla obsługi 1 osoby, - WC, - aneks kuchenny, - szatnia z węzłem sanitarnym, - pomieszczenie wypoczynku, 6

7 - sala sztabowa z dostępem do WC dla obsługi 50 osób, - pomieszczenie kotłowni gazowej (alternatywnie pomieszczenie do obsługi pomp ciepła), - 2 pomieszczenia: w każdym sypialnia z małym aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym dla kierownictwa komendy lub osób funkcyjnych z zewnątrz w przypadku zwiększania stanów gotowości bojowej lub skoszarowania stanów osobowych; z niezależnym systemem komunikacji; rozważyć możliwość lokalizacji tych pomieszczeń w budynku nr 2. POMIESZCZENIA JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ - pokój dowódcy JRG dla obsługi 1 osoby, - pokój zastępcy dowódcy JRG dla obsługi 1 osoby, - sypialnia dowódcy JRG i z-cy z węzłem sanitarnym, zlokalizowana bezpośrednio przy pokojach dowódcy JRG i z-cy dla obsługi 2 osób, - pokój dowódców zmian dla obsługi 1 osoby, - pokój z-cy dowódcy zmiany dla obsługi 1 osoby, - sypialnia dowódcy zmiany i Z-cy z węzłem sanitarnym, zlokalizowana bezpośrednio przy pokojach dowódcy zmiany i z-cy dla obsługi 2 osób, - 6 sypialni 4-osobowych dla obsługi 24 osób (z węzłem sanitarnym jednym na dwie sypialnie), - sala telewizyjno dydaktyczna, z dostępem do WC dla jednej zmiany służbowej (12 osób) - (dla obsługi min. 24 osób) - aneks kuchenny z jadalnią (dla obsługi min. 24 osób), - pomieszczenia dla podoficera dla obsługi 1 osoby - garaże dla wozów bojowych i pomocniczych, z bramami wjazdowymi o wysokości do 4,5 m i szer. 4 m 5 podwójnych pełnowymiarowych stanowisk (11 x 5 m), stanowiska przejazdowe, z wyjazdami dwustronnymi, min. wysokość garażu 6 m, - sala sportowa z wydzieloną siłownia i wydzielonym pomieszczeniem do gier sportowych, z węzłem sanitarnym, - pomieszczenie do czyszczenia odzieży i obuwia, umiejscowione przy garażach, - pomieszczenie do suszenia ubrań, umiejscowione przy garażach, - szatnie czyste i brudne z szafkami dla 60 osób, umiejscowione przy garażach, - magazyn podręczny na oleje, smary, środki czystości, itp. 7

8 - pomieszczenie palarni. BUDYNEK 2 Rozpiętość budynku m (tak aby zmieściły się dwa kontenery jeden za drugim lub opcjonalnie 1 kontener i pom. techniczne) POMIESZCZENIA TECHNICZNO GOSPODARCZE (MAGAZYNOWE) - stanowiska do garażowania sprzętu ok. 200 m 2, - suszarnia węży, możliwość wykorzystania poziomych urządzeń do suszenia węży lub wspinalni (wysokość min. 14 m jako osobny obiekt), - pomieszczenie warsztatowe, jednostanowiskowe z kanałem inspekcyjnym, - pomieszczenie na agregat prądotwórczy (uwzględnić automatykę rozruchową z automatycznym układem nawiewno-wywiewnym; wyciszenie pomieszczenia), - warsztat konserwacji i naprawy sprzętu ochrony dróg oddechowych (w opracowaniu wzorować się na normie DIN 14093) oraz sprzętu ochronnego i ubrań gazoszczelnych, - pomieszczenie na sprężarkę do instalacji powietrznej utrzymania ciśnienia powietrza w układach samochodów bojowych oraz na sprężarkę do butli powietrznych, - magazyn sprzętu (skład węży pożarniczych), - magazyn wyposażenia specjalnego (ubrania gazoszczelne, ubrania dla płetwonurków, środki ochrony indywidualnej), - magazyn na sorbenty i neutralizatory, środki pianotwórcze, - pomieszczenie na środki przeznaczone do utylizacji, - pomieszczenie dekontaminacji, - pomieszczenie pralni i suszarni ubrań (wyposażenie w pralnice przemysłowe), - magazyn warsztatowy (podręczny), - magazyn na sprzęt kwatermistrzowski. 8

9 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA WYKONANIA OBIEKTU 2.1. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PODŁOGI: - terakota, w pomieszczeniach: sanitarnych, łazienkowych, kuchniach, jadalniach, pralni, korytarzach (alternatywnie wysokiej jakości wykładzina PCV homogeniczna), klatkach schodowych, magazynach, pomieszczeniu sprężarki, pomieszczeniu kotłowni lub pomp; - posadzka przemysłowa wykonana z płytki ceramicznej gr mm, kładziona metodą wibrowania, w pomieszczeniach garaży, warsztatach, pomieszczeniu agregatu prądotwórczego; możliwość zastosowania innych technologii; W garażach posadzki powinny mieć wytrzymałość na ciężar pojazdów do 40 t. - techniczna w pomieszczeniu Miejskiego Stanowiska Kierowania; - rulonowa wykładzina PCV homogeniczna, w pomieszczeniach sypialni, pomieszczeniach biurowych, świetlicach i pom. wypoczynku, sali telewizyjnej, sali konferencyjnej;, - wykładzina dywanowa wysokiej jakości lub parkiet w pomieszczeniach reprezentacyjnych, - wykładzina sportowa w pomieszczeniu siłowni. ŚCIANY I SUFITY: - glazura, w pomieszczeniach umywalni, sanitariatach, kuchniach, pomieszczeniu kotłowni lub pomp; - tynk trwały o dużej odporności na uszkodzenia, w magazynach, w pomieszczeniach garażowych, magazynowo warsztatowych - cem.-wap. min. kat III, w ciągach komunikacyjnych: korytarzach i klatkach schodowych kat.iv cem.- wap. - malowanie emulsyjne farbami wysokiej jakości i trwałości, w pozostałych pomieszczeniach. 9

10 BRAMY: Sterowanie bramami wyjazdowymi z MSK oraz przy każdej bramie. Bramy wjazdowe na plac wewnętrzny otwierane elektrycznie ze sterowaniem z MSK oraz ze sterowaniem indywidualnym przy każdej z bram, jak również przystosowane do zdalnego otwierania. Bramy ocieplone, poziom przeszklenia min. 30%, minimalna prędkość przesuwu min. 0,25m/s, wysokość do 4,5 m (min. 4m), szerokość 4 m (części dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych; w części dla łodzi i podnośnika rozważyć ewentualnie wyższe bramy) POZOSTAŁE: - Nawierzchnia na placach: kostka betonowa przy spełnieniu wymaganych nośności, - Boisko wielofunkcyjne o wym. 20 x40 m, ze sztuczną nawierzchnią sportową. - Hydrant zewnętrzny naziemny i hydranty wewnętrzne w garażu JRG zasilane z sieci wodociągowej poza układem pomiarowym. z oddzielnymi podlicznikami ZALECENIA MATERIAŁOWE Fundamenty posadowienie (w zależności od określonych warunków gruntowo wodnych) bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych; Ściany zewnętrzne murowane. Stropy żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane; Ściany działowe murowane, w sanitariatach dopuszcza się systemowe ścianki z laminatu; Klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej; Krycie dachu według dyspozycji decyzji o warunkach zabudowy. Izolacje termiczne wełna mineralna; Izolacje przeciwwilgociowe: pionowa powłokowa (chyba, ze warunki gruntowowodne będą wymagały zastosowania innych rozwiązań), pozioma papa termozgrzewalna z kryciem podwójnym, izolacja dachu paroizolacja i przeciwwilgociowa folia budowlana grubości 0,02 mm INSTALACJE W budynkach projektuje się instalacje sanitarne: 10

11 - instalacja wody zimnej, - instalacja wody ciepłej, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - instalacja co z własnej kotłowni gazowej lub ciepło pozyskane z pomp ciepła, - wentylacja mechaniczna, - miejscowe odciągi spalin, - instalacja klimatyzacji (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja solarna (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja hydrantowa (tylko w budynku JRG+ Kadra Kierownicza), - instalacja gazowa (dla obsługi kotłowni). WENTYLACA: Ściśle według normatywów, w garażach miejscowe odciągi spalin z automatyką. W pomieszczeniach MSK, serwerowni, pomieszczeniach biurowo- administracyjnych, salach wypoczynku, sali sztabowej zastosować klimatyzację w systemie VRV, z możliwością grzania. INSTALACJE SPECJALNE: - sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna, instalacja radiowęzła lokalnego (wewnętrzna i zewnętrzna sygnalizacja komunikacji o alarmach, projekt nagłośnienia z podziałem na strefy, zewnętrzna sygnalizacja uliczna, sygnalizacja świetlnodźwiękowa w garażach sygnalizująca otwieranie i zamykanie bram garażowych) - instalacja telefoniczna wewnętrzna (okablowanie strukturalne, wymagania dla centrali telefonicznej i urządzeń abonenckich, analiza potrzeb i dobór łączy, opracowanie rozwiązań awaryjnych, rejestracja korespondencji), - instalacja sieci OST 112 (wymaganie podłączenie do sieci światłowodowej, projekt sieci zewnętrznej, uzgodnienia), - instalacja sieci rozległej (WAN); łącza, urządzenia, zabezpieczenia, - projekt automatyki dla całości obiektu (w oparciu o sterowniki mikroprogramowalne) w szczególności obejmujący automatykę procesów przy wyjazdach alarmowych, 11

12 - instalacja komputerowa (okablowanie strukturalne w całości obiektu) w MSK, sali sztabowej, w każdym biurze, świetlicy, sali telewizyjnej, sali konferencyjnej, pokojach dowódców i pokojach dowódców zmiany ; przy każdym stanowisku roboczym, - instalacja łączności radiowej z wolnostojącym masztem antenowym (analiza i projekt elementów systemu maszty antenowe i tory antenowe, łącza, radiotelefony, układy uziemiające i odgromowe, układy sterowania, rejestracja korespondencji, integracja istniejących systemów) - instalacja domofonowa, monitoringu, kontroli dostępu (obejmująca obiekty strażnicy i strefę zewnętrzną terenu w otoczeniu obiektów, strefa wewnętrzna w wybranych obszarach pomieszczeń technicznych oraz strefa wewnętrzna administracyjna, kontroli dostępu do pomieszczeń, instalacji alarmowej budynków) - instalacja ochrony ppoż., - instalacja pneumatyczna w warsztacie oraz indywidualnie do zasilania układów pneumatycznych samochodów, - instalacja telewizyjna TV-SAT. Indywidualne odciągi spalin zespolone z instalacją elektryczną zasilania akumulatorów i pneumatyczną zasilania układów pneumatycznych w samochodach. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Przyłącze jednostronne lub dwustronne (w miarę możliwości technicznych, określone po przeprowadzonej analizie) (zapotrzebowanie na moc do 200 kw) oraz w przypadku zaniku napięcia zasilanie z agregatu prądotwórczego załączanego automatycznie: moc do 100 kw). W budynku przewiduje się instalacje: - instalacja elektryczna 230V/400V/24V z uwzględnieniem zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy) oraz układów automatyki, układu doładowywania akumulatorów w pojazdach na ich stanowiskach garażowych, - oświetleniową, - gniazd wtykowych, - zasilania urządzeń wentylacyjnych, - zasilania urządzeń wyposażenia biur, magazynów, - instalacja dedykowana do zasilenia instalacji komputerowej, - instalacja odgromowa, 12

13 OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ Oświetlenie naturalne: - wszystkie pomieszczenia budynku powinny mieć zapewniony dostateczny i bezpośredni dostęp do światła naturalnego, - dopuszcza się stosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach: serwerowni, sanitariatach, magazynach, suszarni węży. Oświetlenie sztuczne: - wszystkie pomieszczenia budynku, placu zewnętrznego powinny posiadać sztuczne oświetlenie elektryczne; - oprócz zasilania z sieci elektrycznej, należy przewidzieć zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie w przypadku zaniku napięcia; - oświetlenie awaryjne powinno być zainstalowane w pomieszczeniach JRG oraz MSK; - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne częściowo sterowane czujnikami ruchu. Rozważyć możliwość zastosowania żaluzji zewnętrznych lub specjalnych szyb, chroniących przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (efektywność pracy, w szczególności dyspozytorów) ZAGOSPODAROWANIE TERENU. - przewidzieć nasadzenie niskie zimozielone i tereny zielone, - zabudowany pojemnik na odpady, - plac manewrowy dla wozów bojowych bez ograniczeń komunikacyjnych, - uliczna sygnalizację świetlna uruchamiana z MSK w trakcie wyjazdu do akcji, - place zewnętrzne przystosowane dla pojazdów o masie do 40 t, - parkingi dla pracowników (30 miejsc parkingowych) i min. 6 miejsc parkingowych na dziedzińcu zewnętrznym dla interesantów), - pomieszczenie zamykane dla 8-10 rowerów, - wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 20 x 40 m, - miejsce z funkcją wypoczynku, np. w formie drewnianej wiaty z wbudowanym grillem, miejscem na ognisko, itp. - wspinalnia z bieżną, 13

14 - maszt antenowy, - ogrodzenie terenu. MEDIA: - zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej, - usuwanie ścieków sanitarnych i bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacyjnej miejskiej, - gromadzenie wód opadowych w zbiorniku z wykorzystaniem do celów szkoleniowych i ratowniczych, - ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej lub za pomocą ciepła pozyskanego z pomp ciepła; alternatywnie montaż kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody, - energia elektryczna zgodnie z wydanymi warunkami WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla tej inwestycji OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Do określenia szczegółowego na etapie projektu WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Do realizacji inwestycji niezbędne jest na etapie projektowania opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przyjętych rozwiązań, w zakresie objętym inwestycją i zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zakres specyfikacji powinien obejmować całość zadania inwestycyjnego, w tym zakres opisany w cz. I poniższego programu PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, ZALECENIA, NORMY. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). oraz przepisy wykonawcze. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa 14

15 i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U nr 180 poz. 1115). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami. 5. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ramowej organizacji komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 143, poz. 1037) 6. Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym; KGPSP w Warszawie Biuro Informatyki i Łączności Warszawa Wskazania do projektowania obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej; KGPSP w Warszawie Warszawa 2009 r. 8. Pomocniczo normy DIN i II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Inwestycja zostanie zrealizowana o posiadane przez Zamawiającego dokumenty formalno prawne: - podkład mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 wydany z zasobów archiwalnych jednostki geodezyjno- kartograficznej do pozyskania przez biuro projektowe, - badanie podłoża gruntowego do wykonania przez biuro projektowe, - prawo do dysponowania terenem dla celów budowlanych, - warunki techniczne przyłączenia do sieci: energetycznej, wod-kan, gazowe, telefonicznej, - inwentaryzacji zieleni na terenie inwestowania do wykonania przez biuro projektowe, - wytyczne konserwatorskie według ustaleń o warunkach zabudowy, - wniosek do UM Świnoujście dotyczący zmian planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru inwestowania. 15

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Planowany budynek strażnicy powinien stanowić jedną bryłę z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Pytanie nr 3 Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Łódź, dnia 19.07.2017 r. Zsp3/rpo/24/07/2017 Do wszystkich Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie budowy jednokondygnacyjnego pawilonu kontenerowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP. Autor: Marek Płotica

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP. Autor: Marek Płotica SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 6: Zaplecze logistyczne w OSP Autor: Marek Płotica Funkcje jakie musi spełniać strażnica OSP Funkcje operacyjne Stacjonowanie sprzętu przygotowanego do działań bojowych.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE Konstrukcja FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe w technologii betonu wodoszczelnego Budynek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obiekt: Przyszkolna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Budowa: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Wynajęty w połowie budynek klasy B

Wynajęty w połowie budynek klasy B Data wydruku: 22.10.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Budynek produkcyjny z dużym biurem

Budynek produkcyjny z dużym biurem Data wydruku: 03.07.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA P+R Metro Marymont ul. Włościańska 56. Parking 3-kondygnacyjny przy stacji metra Marymont i pętli autobusowej. Otwarcie - 11 kwietnia 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

Nazwy jednostek organizacyjnych PSP dysponujących zasobami logistycznymi wraz z adresem oraz numerem telefonu i faksu

Nazwy jednostek organizacyjnych PSP dysponujących zasobami logistycznymi wraz z adresem oraz numerem telefonu i faksu WYKAZ zasobów logistycznych i infrastrukturalnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego, które mogą być również wykorzystane przez inne formacje podległe i nadzorowane

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107483)

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2015, 2015/S 62-107483) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146636-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 083-146636 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 42. Budynek jest własnością Banku Pekao S.A.: -działka gruntu nr 383, o powierzchni 965 m²; -prawo

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowy w centrum miasta

Budynek biurowy w centrum miasta PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 17.03.2017 Kontakt z agentem: Joanna Bendkowska tel: 426386043 mob: 603307086 joanna.bendkowska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej W514

Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej W514 Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT 2017 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa bazy noclegowej i rehabilitacyjnej w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku Zdroju, przebudowa i rozbudowa budynku Nr 3 Opis techniczny.

Rozbudowa bazy noclegowej i rehabilitacyjnej w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku Zdroju, przebudowa i rozbudowa budynku Nr 3 Opis techniczny. Spis treści: 1. Przedmiot inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania działki 3. Projektowane zagospodarowanie działki 4. Podstawowe załoŝenia technologii uŝytkowania obiektu 5. Funkcja obiektu 6. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA WĘGIERSKA GÓRKA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK NR 838/2; 838/2, 1038 POŁOŻONYCH w ŻABNICY, UL. SZKOLNA 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA Autorzy projektu: Architektura: Projektant: mgr inż. arch. Maciej Wiewióra nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45215100-8 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 60/1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Hurtownia cash and carry

Hurtownia cash and carry Data wydruku: 27.09.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A Oferta nr.: 4908 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 06.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe Oferta nr.: 4862 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 30.12.2016 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo