Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.mistrzostwa-labview.pl"

Transkrypt

1 Organizator: Partnerzy:

2 Etap on-line - Ważne informacje - Wykonuj zadania zgodnie z załączonymi do nich specyfikacjami. - Wymaga się, aby rozwiązania były tworzone w wersji podstawowej LabVIEW 9.0 lub nowszej. - Po skooczeniu wykonywania zadao prześlij je na serwer w paczce zbiorczej w formacie <imię_nazwisko_dzienurodzenia>.llb. Upload jest pod adresem: mistrzostwa-labview.pl/mojekonto/zadania-konkursowe. - W przypadku gdyby serwer został przeciążony lub nastąpiły jakiekolwiek inne komplikacje, prosimy nie panikowad i przesyład pliki na adres mailowy: (prawa Murphyego są nieubłagane). - Podczas przesyłania zadao na etapie on-line, będzie notowany czas zapisania pliku na serwerze. Zegar wyświetlany podczas tego etapu na stronie ma jedynie charakter poglądowy. - Impreza ma charakter promocyjno-integracyjny. Prosimy o działanie w zgodzie z ideą Fair Play. Każda próba oszustwa będzie implikowała natychmiastową dyskwalifikację uczestnika. - Etap on-line potrwa 2 godziny (do godziny 21:00) i po przekroczeniu tego czasu automatycznie wyłączona zostanie możliwośd przesyłania plików na serwer. Prace zostaną ocenione w okresie około tygodnia, zależnie od liczby uczestniczących osób. - Przygotowanych zostało 5 specyfikacji do zadao. Ich poziom trudności, a co za tym idzie punktacja są zróżnicowane. W przypadku rozwiązao o zbliżonej liczbie punktów pod uwagę zostanie wzięty czas przesłania na serwer. Prosimy nie zrażad się i przesład nawet niepełne rozwiązania. - Podczas etapu on-line nad sprawnym przebiegiem całego przedsięwzięcia będzie czuwad "grupa kryzysowa", na bieżąco będziemy reagowad na maile pod adresem - Traktuj Mistrzostwa jak zabawę, kontrkandydatów jak przyjaciół, organizatorów jak osoby, które nie przespały wielu nocy, aby wydarzenie się odbyło, a LabVIEW jak to co kochasz najbardziej! :-) POWODZENIA! 2

3 Zadanie nr 1. Odwracanie wyrazów Opracuj vi, który tokenizuje tekst wejściowy (kontrolka typu String), to znaczy dostarcza na wyjściu tablicę, której kolejne elementy to kolejne wyrazy tekstu wejściowego. Za wyraz rozumiemy ciąg kolejnych znaków nie zawierający znaków białych (ang. white spaces = spacja, tabulator NL, CR), które uznajemy za separatory międzywyrazowe. Ponadto wyrazy składające się z co najmniej 6 znaków powinny zostad odwrócone! - Przetworzenie tekstu wejściowego na pojedyncze wyrazy. - Umieszczenie wyrazów w tablicy. - Odwrócenie wyrazów składających się z co najmniej 6 znaków. Panel Frontowy vi Odwracanie wyrazów przykład: 3

4 Zadanie nr 2. Szereg harmoniczny Szereg harmoniczny to szereg liczbowy postaci: Szereg harmoniczny jest rozbieżny do nieskooczoności. Kolejne sumy częściowe szeregu harmonicznego: to tak zwane liczby harmoniczne. Granica: gdzie γ = jest tzw. stałą Eulera. - Obliczenie i zaprezentowanie na jednym wykresie charakterystyk H(n) oraz ln(n) dla n od 1 do n, gdzie n jest parametrem ustalanym przez użytkownika programu. - Obliczenie zależności powinno następowad po wciśnięciu przycisku Oblicz. Wskaźnik ~stała Eulera prezentuje przybliżenie stałej γ (H(n) ln(n)). - Przycisk Stop kooczy działanie aplikacji. - Dodatkowym wymaganiem jest przygotowanie aplikacji do wykonywania w środowisku Run Time System. Panel Frontowy aplikacji Szereg harmoniczny przykład: 4

5 Zadanie nr 3. MPPLV Banner Zaprojektuj MPPLVBanner.vi, który na podstawie wejścia year wskazującego rok dostarcza na wyjście banner typu String tekst o przykładowej treści: Trzecie MPP LabVIEW Wrocław Program powinien dostarczad poprawny tekst wynikowy do 2020 roku ( Dziewiąte MPP LabVIEW Wrocław 2020 ). Wejście year określa rok, w którym odbywa sie impreza i może byd typu całkowitego lub typu String. Dla wejścia year < 2012 i year > 2020 na indykatorze banner powinien pojawid się tekst:??? - Zaprojektowanie vi, które jako parametr wejściowy może przyjąd wartośd typu String lub wartośd typu całkowitego (U32). - Wyświetlenie na indykatorze typu String tekstu spełniającego kryteria podane w treści zadania. Przykład wywołania MPPLVBanner.vi: 5

6 Zadanie nr 4. Catch me Opracuj program, którego zadaniem jest przeprowadzenie testu zręcznościowego polegającego na złapaniu prostokątnego obiektu (przez kliknięcie na nim). Obiekt pojawia się w losowo wyznaczonym położeniu w obszarze oznaczonym szarym prostokątem. Po kliknięciu na obiekcie pojawia się on w innym położeniu i cykl sie powtarza. Test polega na złapaniu 10 obiektów. Po złapaniu 10 obiektów test jest zakooczony a jego wynik (czas, który zajęło złapanie 10 obiektów) widoczny na wskaźniku Test Result. - Wciśnięcie przycisku Start uruchamia test. Na czas trwania testu przycisk Start jest zablokowany. - Po klinięciu na obiekt, zmienia on swoje położenie, a wskaźnik Hits counter jest inkrementowany. - W trakcie trwania testu aktualizowany jest wskaźnik numeryczny trwania testu Test Result w milisekundach (częstotliwośd aktualizacji minimum 50 razy na sekundę). - Po upływie 15 sekund zakooczenie testu następuje automatycznie. - Przycisk Stop kooczy działanie aplikacji w dowolnym momencie. Panel Frontowy aplikacji Catch me przykład: 6

7 Zadanie nr 5. Magazyn części elektronicznych Opracuj na bazie schematu zmiennej funkcjonalnej vi zarządzające magazynem części elektronicznych. Każdą częśd charakteryzuje następujący zestaw własności: numer inwentarzowy (unikalny dla danej części ciąg znaków alfanumerycznych), nazwa, typ, liczba sztuk (stan magazynowy), cena jednostkowa. Vi powinien realizowad następujące operacje (akcje): opisane w tabeli poniżej: Akcja Funkcja, dane wejściowe Wyjście Output ReadDB FindPart SellPart DeliverPart RepositoryValue SaveDB Wywołanie tej akcji powoduje wczytanie stanu magazynu z pliku tekstowego Repository.txt (format csv). Parametr wejściowy to unikalny numer inwentarzowy części PartID (typ String) Parametry wejściowe: PartID oraz Quantity (typ Int32) określa liczbę sprzedawanych elementów Parametry wejściowe: PartID oraz Quantity (typ Int32) określa liczbę dostarczonych do magazynu elementów Oblicza wartośd zapasów zgromadzonych w magazynie [suma iloczynów (liczb sztuk x cena jednostkowa) po całym asortymencie] Zapisuje aktualny stan magazynu w tym samym pliku i w tym samym formacie jak w akcji ReadDB Klaster zawierający komplet danych opisujących daną częśd (pola typu: String, String, String, I32, Double). Stan magazynowy po sprzedaży (Int32) Stan magazynowy po zakupie (Int32) Wartośd magazynowych zapasów (DBL) Przykladowa zawartośd pliku Repository.txt : 12345,Tranzystor,BC50,100, ,Rezystor,MIG10,319, ,Dioda,KY50,55, ,Procesor,LPC2468,90,11.20 Uwagi: Kolejne pola własności oddzielone są przecinkami, a znak kropki jest wykorzystywany do oddzielenia części calkowitej ceny od części ułamkowej (rezystor kosztuje 8 groszy). Jeśli częśd o podanym PartID nie występuje, klaster wyjściowy (akcja FindPart) powinien zawierad puste pola typu String i zerowe wartości numeryczne. 7

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Środki Trwałe System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro

Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro Konfiguracja i obsługa systemu SCADA Control Maestro v. 1.3 Opracował Łukasz Kuczkowski GDAŃSK 2015 Spis treści 1. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition...3 2. Tworzenie nowego projektu...3

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

Simon2. Simon2CallCenter. Simon2WorkStation

Simon2. Simon2CallCenter. Simon2WorkStation Urządzenia zasilające Elektronika Elektromechanika Instrukcja obsługi programów Simon2 Simon2CallCenter Simon2WorkStation Gliwice, 16 listopad 2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYSTEMU...

INSTALACJA SYSTEMU... Spis treści 1. PODSTAWY SYSTEMU... 2-2 1.1 OPIS SYSTEMU... 2-2 1.2 JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI... 2-2 1.3 PRZYJĘTE OZNACZENIA... 2-3 1.4 DIALOG Z KOMPUTEREM... 2-4 1.4.1 Wygląd ekranu... 2-4 1.4.2 Klawisze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW

Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Wstęp do graficznego programowania w środowisku LabVIEW Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Robotyki Encoder działającym przy Politechnice Śląskiej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU CYFROWE SYSTEMY POMIAROWE

INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU CYFROWE SYSTEMY POMIAROWE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki INSTRUKCJE POMOCNICZNE DO LABORATORIUM Z PRZEDMIOTU CYFROWE SYSTEMY POMIAROWE s.vi EiT Opracował: dr inż. Andrzej Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 1.6 Wstęp... 3 Logowanie i strona główna... 3 Menu... 6 Agencje... 7 Typy użytkowników... 8 Poziom uprawnień... 10 Użytkownicy... 16 Bazy odbiorców... 17 Atrybuty... 22 Atrybuty

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083

SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.1.9.1083 Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2011 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja realizująca: Rozpoznawanie pisma odręcznego z wykorzystaniem sieci neuronowych Wersja 2 (dodatkowe informacje o ramce znaku)

Aplikacja realizująca: Rozpoznawanie pisma odręcznego z wykorzystaniem sieci neuronowych Wersja 2 (dodatkowe informacje o ramce znaku) Dokumentacja: Start: 2010-02-08; 08; Wersja: 2010-03-18; Autor: Artur Czekalski Aplikacja realizująca: Rozpoznawanie pisma odręcznego z wykorzystaniem sieci neuronowych Wersja 2 (dodatkowe informacje o

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Windykacja

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Windykacja System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Windykacja Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne 2-2

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Analizy Finansowe

Systemy Sage Analizy Finansowe Systemy Sage Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail: geo-info@systherm-info.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Serwis Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Systemu Hydrologii 2

Dokumentacja projektowa Systemu Hydrologii 2 , Dokumentacja projektowa Systemu Hydrologii 2 Wymagania funkcjonalne dla modułu Hydrologia Operacyjna (SH2 O) oraz modułu Wspomagania Modelowania Hydrologicznego(SH2-M) KRAKÓW, 6 lipca 2011 Wersja 1.1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Informacje wstępne. Część II Instalacja i uruchomienie programu. Część III Obsługa menu. 1 Wprowadzenie 2 Co nowego?

Spis treści. Część I Informacje wstępne. Część II Instalacja i uruchomienie programu. Część III Obsługa menu. 1 Wprowadzenie 2 Co nowego? Spis treści I Spis treści Część I Informacje wstępne 1 1 Wprowadzenie... 1 2 Co nowego?... 2 3 System Aktualizacji... Oprogramowania SAO 5 4 Instrukcja w... wersji elektronicznej 5 Część II Instalacja

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo