OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

2 Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: r. otrzymano fakturę VAT za najem magazynu Załącznik 6, r. sprzedano dla DEWELOPERA ARKOP sp. z o.o. towary w następujących ilościach: 200 szt. paneli LED 1200/ szt. paneli LED 1200/ r. wydano z magazynu sprzedane towary w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży, r. przeksięgowano narzut odchyleń przypadający na sprzedane towary, sporządzając dokument PK 1/01/2013, r. odpis raty kosztów z tytułu najmu magazynu na podstawie dokumentu PK 2/01/2013, r. otrzymano wyciąg bankowy Załącznik 7, r. naliczono i zaksięgowano należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych, wystawiając dokument PK 3/01/2013, r. sporządzono polecenie przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni ELKAP sp. z o.o. w styczniu 2013 r., ewidencję operacji gospodarczych ze stycznia 2013 r., sporządzenie deklaracji na miesięczną zaliczkę podatku dochodowego od osób prawnych ze stycznia 2013 r. oraz analizę i ocenę rotacji zapasów w razach w Hurtowni ELKAP sp. z o.o. w latach Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy konkursowej. 2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni ELKAP sp. z o.o. w styczniu 2013 r. 4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych ze stycznia 2013 r. w programie finansowo-księgowym. 5. Wykaz operacji gospodarczych wraz z dowodami stanowiącymi podstawę księgowania, dotyczących zdarzeń gospodarczych ze stycznia 2013 r. ujętych w tabeli dekretacyjnej. 6. Wykaz prac związanych z analizą rotacji zapasów w razach w Hurtowni ELKAP sp. z o.o. w latach Komplet sporządzonych i wydrukowanych z programu komputerowego dokumentów (po jednym egzemplarzu) dotyczących zdarzeń gospodarczych ze stycznia 2013 r. 8. Sporządzoną w programie finansowo-księgowym ewidencję operacji gospodarczych ze stycznia 2013 r., oraz wydrukowane dokumenty PK- Polecenia księgowania, zestawienie obrotów i sald i dziennik księgowań. 9. Sporządzoną i wydrukowaną deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób prawnych ze stycznia 2013 r. z 4

3 10. Sporządzoną analizę i ocenę rotacji zapasów w razach w Hurtowni ELKAP sp. z o.o. w latach Do wykonania zadania wykorzystaj: Załącznik 1. Dane identyfikacyjne Hurtowni ELKAP sp. z o.o. Załącznik 2. Dane identyfikacyjne odbiorcy Załącznik 3. Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni ELKAP sp. z o.o. Załącznik 4. Dane dotyczące stanu magazynowego towarów na dzień r. Załącznik 5. Wybrane stany początkowe kont na dzień r. (w zł) Załącznik 6. Faktura VAT wystawiona przez Spółdzielnię DOMUS Załącznik 7. Wyciąg bankowy Hurtowni ELKAP sp. z o.o. Załącznik 8. Wybrane pozycje z bilansów zamknięcia oraz rachunków zysków i strat z lat Załącznik 9. Wykaz wybranych kont księgi głównej Pracę z programem komputerowym rozpocznij od: uruchomienia programu finansowo-księgowego oraz programu do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży, wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni ELKAP sp. z o.o. i wpisania swojego numeru PESEL, założenia w programach: kartotek kontrahentów i towarów, wprowadzenia stanu magazynowego towarów na dzień r., wprowadzenia stanów początkowych kont do bilansu otwarcia. Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Załącznik 1 Dane identyfikacyjne Hurtowni ELKAP sp. z o.o Żarów, ul. Rybacka 41, województwo: dolnośląskie NIP: , REGON: Numer konta bankowego w banku BPS: Urząd Skarbowy: Świdnica ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-3 Numer rachunku bankowego dla podatku dochodowego od osób prawnych: , Bank: NBP O/Okr. we Wrocławiu Załącznik 2 Dane identyfikacyjne odbiorcy DEWELOPER ARKOP sp. z o.o Wrocław, ul. Elizy Orzeszkowej 2, NIP: Osobą upoważnioną do odbioru dokumentów i towarów z magazynu jest Karol Mikstacki. Załącznik 3 Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni ELKAP sp. z o.o. Ewidencja operacji gospodarczych jest prowadzona według zakładowego planu kont na kontach księgi głównej. z 4

4 Ceną ewidencyjną towarów jest cena hurtowa netto (cena kartotekowa). Sprzedaż towarów jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT 23%. Odbiorcy regulują należności w terminie 14 dni. Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Joanna Leśniewska, do odbioru i zatwierdzania Anna Rej (szef). Numeracja dokumentów jest prowadzona ze wskazaniem miesiąca i roku, np. 1/01/2013. Symbol Dane dotyczące stanu magazynowego towarów na dzień r. Nazwa towaru Cena ewidencyjna towarów w zł Ilość w szt. Załącznik 4 Marża naliczana od ceny zakupu netto (narzut) 001 panel LED 1200/600 70, % 002 panel LED 1200/300 50, % Wybrane stany początkowe kont na dzień r. (w zł) Załącznik 5 Rachunek bieżący Towary Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Kapitał zakładowy , , , ,00 FAKTURA VAT Nr 8/01/2013 Sprzedawca: Spółdzielnia DOMUS ul. Piastowska Żarów nr konta: NIP: Lp Nazwa towaru lub usługi PK WiU Faktura VAT wystawiona przez Spółdzielnię DOMUS J.m. Wrocław, dnia r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: r. Ilość Cena jedn. bez podatku VAT Nabywca: ul. Rybacka Żarów NIP: Wartość bez podatku VAT ORYGINAŁ/ KOPIA* Środek transportu: Podatek VAT Załącznik 6 Wartość sprzedaży z podatkiem VAT zł gr zł gr % zł gr zł gr Najem magazynu m-c przy ul. Rybackiej 41 (od r. do r.) sposób zapłaty: przelew 14 dni Razem: do zapłaty słownie zł: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem zw. 00/100 *niepotrzebne skreślić ** wypełnia się, gdy jest zwolniona z podatku jvat Imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury Anna Rej Imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury Elżbieta Sowa w tym: z 4

5 Wyciąg bankowy Hurtowni ELKAP sp. z o.o. Załącznik 7 Wyciąg bankowy nr 1 z dnia r. Nr konta: Posiadacz rachunku: Żarów, ul. Rybacka 41 Saldo początkowe z dnia r. NIP: ,00 Opis transakcji r. naliczono odsetki od środków na rachunku bankowym r. przelew dla Spółdzielni DOMUS r. przelew kary za nieterminowy odbiór towarów dla Z.P. LIMA sp. z o.o. Saldo końcowe z dnia r. 4 z 4 KWOTA OBCIĄŻENIA 4 428,00 150,00 KWOTA UZNANIA 48, ,00 Załącznik 8 Wybrane pozycje z bilansów zamknięcia oraz rachunków zysków i strat z lat Przychody ze sprzedaży Zysk netto Kapitał zakładowy Aktywa trwałe Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania krótkoterminowe Towary Wybrane pozycje r r r. Zespół Rachunek bieżący Zespół Rozrachunki z odbiorcami 210 Rozrachunki z dostawcami 220 Rozrachunki z budżetami 225 Rozrachunki z tytułu podatku VAT Zespół Towary 342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów Zespół Usługi obce 409 Pozostałe koszty rodzajowe 490 Rozliczenie kosztów , ,00 Wykaz wybranych kont księgi głównej , , , , , , , , , , ,00 Załącznik 9 Zespół Koszty handlowe Zespół Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespół Przychody ze sprzedaży towarów 731 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 750 Przychody finansowe 751 Koszty finansowe 760 Pozostałe przychody operacyjne 761 Pozostałe koszty operacyjne Zespół Kapitał zakładowy 860 Wynik finansowy 870 Podatek dochodowy

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-01-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-12 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 412[01]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia ELIZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się obrotem artykułami gospodarstwa domowego. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W marcu 2009 roku w hurtowni miały

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA

PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA SKRYPT PRACOWNIA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA Krosno 2009 2 Skrypt zawiera rozwiązanie zadania przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista w programie

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT

CZĘŚĆ DRUGA Gratyfikant GT Rewizor GT Rewizor GT Gratyfikant GT CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części publikacji zamieszczono treść przykładowego zadania egzaminacyjnego do etapu praktycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowego oraz jego rozwiązanie z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści:

BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści: BIULETYN DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Spis treści: 1. Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 2. Schemat rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 3. Przykłady zadekretowanych

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK

DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK ZAJĘCIA LABORATORYJNE 215 JESTEŚ PRACOWNIKIEM DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ MLECZARZ SP. Z O.O. TWOJE ZADANIE POLEGA NA: 1) WDROŻENIU W FIRMIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT 2) ZADEKRETOWANIU

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo