ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA"

Transkrypt

1 ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp Kiedy użyć odpowiedników? Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki Dodawanie nowego powiązania towar odpowiednik Dodawanie kolejnego odpowiednika Usuwanie odpowiednika Wykorzystanie odpowiedników podczas tworzenia przetargów w modułach 12-Zamówienia i 13- Zakupy Wykorzystanie odpowiedników podczas przyjmowania towarów na stan magazynowy Rozliczenia przetargów z odpowiednikami Przyporządkowanie kart zakupu do pozycji przetargu Rozliczenia Strona 1 z 10

2 1. WSTĘP Odpowiedniki przetargowe powstały, by ułatwić rozliczanie przetargów wprowadzanych w systemie Kamsoft Apteka Szpitalna Windows (KS-ASW). Tworzą one przyporządkowania pomiędzy poszczególnymi towarami, tak aby program potrafił powiązać wskazane pozycje podczas przyjmowania na stan magazynowy z odpowiadającymi pozycjami widniejącymi na przetargu, nawet jeśli towary te będą różnić się nazwą, czy ilością w opakowaniu. W większości przypadków system KS-ASW potrafi automatycznie przeliczać zależności pomiędzy towarami, a dodatkowo pozostawia użytkownikowi pełną kontrolę nad obliczeniami. 1. Schemat działania odpowiedników 2. KIEDY UŻYĆ ODPOWIEDNIKÓW? Zdarza się, że pozycje dostawy różnią się od pozycji zdefiniowanych na zamówieniu przetargowym. W takim wypadku, aby prawidłowo rozliczyć przetarg wystarczy utworzyć odpowiedniki. Najczęstsze przypadki użycia odpowiedników przetargowych: Towar dostarczony różni się ilością w opakowaniu od towaru z zamówienia. Towar dostarczony i towar z zamówienia przetargowego ma inne jednostki (np. przetarg był zdefiniowany w tabletkach, a przyszły opakowania. Towary z zamówienia przetargowego i od dostawcy mają inną nazwę handlową, ale tą samą substancję czynną. 3. DEFINOWANIE ODOWIEDNIKÓW PRZETARGOWYCH W MODULE 22-KARTOTEKI W module 22-Kartoteki została utworzona specjalna lista służąca do zarządzania odpowiednikami przetargowymi. Umożliwia między innymi podgląd wszystkich zdefiniowanych przyporządkowań, tworzenie nowych, czy edycję istniejących. Aby otworzyć okno zarządzania odpowiednikami przetargowymi należy wybrać pozycję Kartoteki z menu głównego programu, następnie Towary -> Lista odpowiedników przetargowych. Wyświetli się następujące okno: Strona 2 z 10

3 2. Okno zarządzania odpowiednikami przetargowymi Okno zostało podzielone na dwie części. W górnej części widać towary, które mają zdefiniowane odpowiedniki przetargowe. W tej części dostępne są opcje: [+] Porządek umożliwia sortowanie tabeli powyżej. Sortować można także klikając w nagłówki tabeli. [F2] Dodaj tworzy nowe powiązanie towar odpowiednik. Dolna część okna to lista towarów powiązanych z aktualnie wybranym w górnej części okna. Istnieje możliwość zdefiniowania kilku odpowiedników do jednego towaru. W tej części dostępne są opcje: [F3] Dodaj dodaje odpowiednik przetargowy do towaru wybranego w górnej części ekranu. [F4] Zmień pozwala na edycję istniejącego przyporządkowania. [F8] Usuń usuwa istniejące przyporządkowanie. W przypadku wyboru tej opcji wyświetli się dodatkowy komunikat potwierdzający żądanie. [Esc] Zamknij zamyka okno zarządzania towarami przetargowymi. 3.1.Dodawanie nowego powiązania towar odpowiednik. Aby dodać odpowiednik do towaru, który nie posiada jeszcze takiego powiązania należy wybrać przycisk [F2] Dodaj z górnej części okna Lista odpowiedników przetargowych. Otworzy się okno z listą towarów, z której należy wybrać ten, do którego będzie tworzony odpowiednik. Strona 3 z 10

4 3. Lista towarów Po zatwierdzeniu właściwego towaru przyciskiem [Ent] OK wyświetli się okno towarów, które mogą być odpowiednikami do tego przed chwilą wybranego. Ponownie należy wybór towaru zatwierdzić przyciskiem [Ent] OK, aby przejść do okna, gdzie można określić zależności pomiędzy wybranymi towarami. 4. Okno definiowania odpowiedników Okno definiowania odpowiedników przetargowych zostało podzielone na trzy części: A. Towar występujący na umowie przetargowej jest to towar, do którego będą tworzone powiązania. Strona 4 z 10

5 B. Odpowiednik dla towaru z umowy przetargowej towar, który tworzy powiązanie z pozycją przetargową. Towar ten można zmienić za pomocą [F5] Zmień wyświetli się lista towarów, z której należy wybrać nową pozycję do powiązania z przetargiem. Przelicznik pomiędzy towarem z umowy, a odpowiednikiem jest to część okna, w której można śledzić obliczenia wykonywane przez program. System automatycznie wyliczy zależności pomiędzy wybranymi towarami. W tej części okna prezentowane są dwie zmienne: Mnożnik jednostek miary tworzony jest według wzoru: mnożnik = B/A gdzie B jest Odpowiednikiem przetargowym, a A jest towarem z przetargu. Jeśli użytkownik uzna, że obliczony mnożnik jest niezgodny ze stanem faktycznym, może go wprowadzić za pomocą przycisku [F6] Zmień. Wyświetli się wtedy dodatkowe okno do uzupełnienia odpowiednich wartości. 5. Ręczne wprowadzanie mnożnika Jeśli zaistnieje potrzeba przywrócenia obliczeń proponowanych przez program wystarczy w tym miejscu wpisać 0. Przelicznik towarowy jest to zależność pomiędzy przelicznikami jednostek miary wybranej pary towarów, np. przelicznik ilości w opakowaniu, jeśli towary posiadają różna ilość tego parametru lub ilości substancji czynnej dla towarów będących wzajemnymi zamiennikami. System także doskonale radzi sobie także z przeliczaniem pomiędzy różnymi jednostkami dostępnymi na kartach towarowych. 6. Definiowanie odpowiedników inne opakowanie Strona 5 z 10

6 Przeliczane są także zależności pomiędzy różnymi towarami: 3.2.Dodawanie kolejnego odpowiednika 7. Definiowanie odpowiednika inny towar Program KS-ASW powala na powiązanie kilku odpowiedników do jednego towaru. Aby stworzyć kolejne przyporządkowanie, należy wejść do okna Lista odpowiedników przetargowych, wybrać właściwy towar z listy w górnej części okna i kliknąć przycisk [F3] Dodaj. 8. Lista odpowiedników przetargowych Dalej dodawanie odpowiednika przebiega w identyczny sposób jak przy tworzeniu nowego powiazania. Strona 6 z 10

7 3.3.Usuwanie odpowiednika W oknie zarządzania odpowiednikami jest możliwość usuwania powiązań pomiędzy towarem a odpowiednikiem. Służy do tego przycisk [F8] Usuń. Po wyborze tej opcji wyświetli się komunikat potwierdzający wybór. 9. Potwierdzenie usunięcia powiązania Jeżeli jednak powiązanie było wykorzystane do rozliczenia zamówienia przetargowego, system nie pozwoli na usunięcie i wyświetli odpowiedni komunikat. 10. Blokada usuwania odpowiedników 4. WYKORZYSTANIE ODPOWIEDNIKÓW PODCZAS TWORZENIA PRZETARGÓW W MODUŁACH 12-ZAMÓWIENIA I 13-ZAKUPY Gotowe powiązania pomiędzy towarem i odpowiednikiem wykorzystywane są podczas tworzenia przetargów, dokładanie podczas wprowadzania lub edycji pozycji przetargowych. 11. Wprowadzanie pozycji przetargowych Strona 7 z 10

8 Za pomocą przycisku [F5] Odpowiednik można śledzić, czy wybrany towar posiada odpowiedniki lub dodać nowe przyporządkowania. 12. Lista odpowiedników dla wybranego towaru Do dyspozycji są tu opcje [F3] Dodaj i [F4] Zmień, które działają identycznie jak opcje dodawania i edytowania odpowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki. 5. WYKORZYSTANIE ODPOWIEDNIKÓW PODCZAS PRZYJMOWANIA TOWARÓW NA STAN MAGAZYNOWY Podczas przyjmowania towaru na stan, system automatycznie wyszukuje aktywne przetargi dla tego towaru lub towaru będącego odpowiednikiem w takim przetargu. W dolnej części okna przyjęcia poszczególnych towarów znajduje się informacja o przetargu i przeliczenia w stosunku do towaru widniejącego w pakiecie przetargowym według wcześniej wprowadzonych mnożników. 13. Przyjmowanie odpowiedników Strona 8 z 10

9 Informacje związane z przetargiem i odpowiednikami: Przetarg powiązanie z aktualnym przetargiem, które wyszukał program. Jest to lista rozwijana, z której użytkownik może wybrać odpowiadający przetarg lub inny powód przyjęcia niezwiązany z zamówieniem przetargowym. Nazwa towaru w przypadku powiązania z przetargiem w tym miejscu wyświetli się nazwa towaru widniejącego na zamówieniu przetargowym. Jeśli towar przyjmowany będzie odpowiednikiem, to pozycja Nazwa towaru będzie w kolorze niebieskim. W każdym innym przypadku będzie miała kolor czarny. Cena brutto cena z zamówienia przetargowego przeliczona na opakowanie. Ilość do wykorzystania pierwsza wartość to ilość opakowań pozostałych do wykorzystania w ramach umowy, druga wartość to ilość w jednostce z przetargu. Mnożnik wartość ustalana podczas wiązania towaru z odpowiednikiem (Okno Definiowanie odpowiednika przetargowego). Podczas przyjmowania tego samego towaru w jednostce innej niż przetargowa nie ma potrzeby definiowania odpowiedników. System KS-ASW sam przeliczy zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 6. ROZLICZENIA PRZETARGÓW Z ODPOWIEDNIKAMI 6.1. Przyporządkowanie kart zakupu do pozycji przetargu Przyjmowane towary, które system przyporządkował jako odpowiedniki, można w prosty sposób kontrolować dodając lub usuwając powiązanie z przetargiem. Okno wywoływane jest za pomocą przycisku [F12] Przypięcie zakupów z poziomu okna ewidencji przetargów dostępnego w module ASW12 z menu Przetargi po wybraniu opcji [F12] Przegląd Poprawki oraz w module ASW13 od razu po wybraniu opcji Przetargi (skrót Ctrl+3). 14. Przyporządkowywanie kart zakupu do pozycji przetargu Strona 9 z 10

10 W środkowej części okna widoczna jest tabela, na której w dwóch oddzielnych kolumnach prezentowane są informacje o towarach widniejących na przetargu i towarach faktycznie przyjętych na stan magazynowy. Użytkownik może szybko porównać te dwie informacje, a za pomocą panelu przycisków w dolnej części okna dowolnie tworzyć i zmieniać i usuwać powiązania. Dodatkowo widać, że informacje w tabeli przyjmują dwa kolory. Kolor czarny oznacza karty towaru przyjęte według danych z przetargu, pozycje w kolorze niebieskim to karty towaru przyjęte za pomocą odpowiedników Rozliczenia Rozliczenia przetargów z odpowiednikami realizowane są w ten sam sposób jak rozliczenia zwykłych przetargów. Jedyną różnicą jest to, że system wykorzystuje przypięte karty zakupu z odpowiednikami do tworzenia podsumowań. 15. Rozliczenie umowy przetargowej Strona 10 z 10

KREATOR RAPORTÓW - INSTRUKCJA

KREATOR RAPORTÓW - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kreator raportów w KS-ASW... 2 3. Nowy raport... 3 3.1. Wybrane funkcje dostępne w menu głównym... 4 3.2. Drzewo projektu... 6 3.3. Wybrane elementy paska właściwości obiektów...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp... 2 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW... 2 1.1. Instalacja programu... 2 1.2. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 CDN Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4. 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14

1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4. 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14 1 Wersja 2015 Spis treści 1. Wczytanie danych z systemu finansowo księgowego badanej jednostki... 4 2. Wczytywanie danych ze sprawozdania finansowego... 14 3. Ręczne wprowadzanie danych do systemu... 19

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Handel pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DLA GASTRONOMII

SYSTEM DLA GASTRONOMII Zarządzanie restauracją 1 SYSTEM DLA GASTRONOMII eboss Spis treści 2 Instalacja komponentów... 4 Pierwsze uruchomienie programu... 6 Licencja... 11 Pierwsze logowanie do programu... 13 Kartoteki... 15

Bardziej szczegółowo

Logistyka Systemu Graffiti

Logistyka Systemu Graffiti Logistyka Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ... 10 FINANSE... 10 WSPÓLNE... 11 RAKSSQL 2014.1.13.984 (Data publikacji: 06.10.2014)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Administracja Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja v. 4.2.7

Dystrybucja v. 4.2.7 Dystrybucja v. 4.2.7 2 Dystrybucja - SPIS TREŚCI: 1. Cenniki... 9 1.1. Cenniki... 10 1.2. Rabaty... 41 1.2.1. Grupy upustów...41 1.2.2. Rabaty uznaniowe...45 1.2.3. Rodzaje rabatów...46 1.3. Grupy cenowe...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Comarch OPT!MA Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Obsługa faktur zbiorczych

Obsługa faktur zbiorczych w systemie KS-ASW Faktura zbiorcza jest dokumentem wystawianym przez dostawcę dla wielu dostaw dokonanych w okresie czasu. Dla szpitala istotne jest że faktura zbiorcza grupuje i dokumentuje przychody

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo