str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str."

Transkrypt

1

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 SZABLA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA RAFAŁA DUTKIEWICZA ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA ŚWIATOWEJ UNII CUKIERNIKÓW str. 3 ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZESA DREZDEŃSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ str. 4 str. 5 str. 6 WIZYTA DELEGACJI POLSKIEJ W POITIERS I PARYŻU WIZYTA W ARRAS SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI WEST MIDLANDS WIZYTA W LYONIE str. 7 WIZYTA DELEGACJI MOŁDAWII Szanowni Czytelnicy, Drodzy Państwo! PROPOZYCJE DLA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 Kolejny numer Nowin R zemieślnic z ych uka zuje się w grudniu, niemal na finiszu roku Taki czas skłania do refleksji, spojrzenia wstecz, ale również do myślenia o przyszłości wszak meta kończącego się roku jest zarazem startem w rok przyszły! Tak więc prócz podsumowań i relacji ze zdarzeń minionych, w numerze znajdziecie Państwo co najmniej zwiastuny wydarzeń przyszłych, w niektórych przypadkach już opatrzone datami. Dominującą refleksją na przełomie roku jest jednak świadomość, że nasze życie i działalność - jeśli mają być rozwojowe muszą opierać się na ciągle rosnącej i pielęgnowanej żywej sieci wzajemnych powiązań i relacji. Powiązań życzliwych, szczerych, pomocnych wzajemnie, inspirujących. Tego doświadczaliśmy często w kończącym się roku i za to gorąco dziękujemy! Przede wszystkim pragnę jednak złożyć Państwu serdeczne życzenia w imieniu własnym, Zarządu Izby, naszych Pracowników i Współpracowników życzenia, które kieruję do zacnego grona rzemieślników, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także naszych Partnerów i Przyjaciół z wszystkich środowisk: Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, Święta ciepłe i rodzinne, Święta harmonii i pokoju, będą dobrym, pięknym i zachęcającym czasem wejścia w Rok Nowy. I niech obudzą w nas to, co najlepsze! Tak, byśmy w kolejnym roku mogli nadal cieszyć się i wzajemnie obdarzać życzliwością, pomocą i zachętą tak właśnie, jak to przystoi w naszej Rzemieślniczej Rodzinie. str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str. 21 ROZMOWA Z WICEPREZESEM IZBY - STANISŁAWEM ADAMSKIM KURS FRYZJERSKI PROJEKT - INNOWACYJNI.COM KONKURS DOLNOŚLĄSKI GRYF - NAGRODA GOSPODARCZA PREZENT DLA DOLNOŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA NOWY DYREKTOR IZBY RZEMIEŚLNICZEJ SPOTKANIE OPŁATKOWE SEMINARIUM: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RZEMIOŚLE ORAZ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH KALENDARIUM TARGÓW W PIERWSZEJ CZĘŚCI 2009 R. JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W NIEMCZECH BRACTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW I SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH INFORMACJE I OGŁOSZENIA STOPKA REDAKCYJNA Zapraszam do lektury Prezes Izby Zbigniew Ładziński

3 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 W poniedziałek 24 listopada, w samo południe, w siedzibie wrocławskiego ratusza miała miejsce bardzo miła i podniosła uroczystość uhonorowania Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, najwyższym odznaczeniem polskiego Rzemiosła Szablą Kilińskiego. Odznaczenie, przyznawane wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą, jest wyrazem uznania dla roli, jaką Pan Prezydent odgrywa dla środowiska rzemieślniczego regionu. Złotym medalem Jana Kilińskiego został odznaczony Pan Ryszard Mazur, mistrz kowalstwa artystycznego, piastujący między innymi godność Honorowego Klucznika miasta Wrocławia. Ceremonię rozpoczęło zgromadzenie przed ratuszem licznie przy- byłych przedstawicieli cechów rzemieślniczych z pocztami sztandarowymi, pod przewodnictwem starszyzny cechowej w historycznych strojach. Niezwykłego kolorytu dodali zgromadzeniu przedstawiciele instytucji partnerskich dolnośląskiego rzemiosła: Bractwa Kurkowego oraz Związku Łowiectwa Polskiego pierwsi w historycznych mundurach i pod bronią, drudzy w mundurach galowych. Uroczystość rozpoczęto odegraniem hejnału i wystrzałem z moździerza, po czym zebrani przeszli do Sali Wielkiej Ratusza. Prow a d z ą c y c e r e m on i ę P r e z e s D o l n o ś l ą s k i e j I z by R z e m i e ś l n ic z e j, 1

4 2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza Pan Zbigniew Ładziński, wprowadził odznaczanych przy dźwięku fanfar. Po przywitaniu zebranych i krótkim przedstawieniu historii i procedury przyznawania odznaczenia pierwszą Szablą Kilińskiego uhonorowano Papieża Jana Pawła II nastąpiło uroczyste wręczenie szabli i towarzyszących jej insygniów Panu Prezydentowi Dutkiewiczowi oraz odznaczenie Pana Ryszarda Mazura Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Pan Prezydent serdecznie podziękował za tak znaczące i nobilitujące wyróżnienie, deklarując wolę niesłabnącego zaangażowania w sprawy dolnośląskiego rzemiosła. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na lampkę wina lub soku oraz degustację okazałych i przepysznych tortów, wykonanych przez mistrzów wrocławskiego cukiernictwa. BARDZO dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację ceremonii za nieocenioną pomoc i wsparcie! Zbigniew Blumczyński Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników Podczas wizyty w Polsce Prezydent Światowej Unii Cukierników (UIPCG), Janos Pataki, spotkał się z reprezentacją piekarzy i cukierników Dolnego Śląska. Inicjatorami spotkania byli Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński oraz ceniony dolnośląski cukiernik, Stanisław Furtak. Delegację UIPCG, która 19 września odwiedziła Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, tworzyli, prócz Prezydenta Pataki, mistrzowie cukiernictwa z Węgier - Zila Laszlo (ojciec), Zila Laszlo (syn), oraz Georg Muschalik. Stronę polską reprezentowali: Wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP Edward Gruszecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia - Ludwik Kusak, Starszy Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników - Stanisław Kibało, członkowie Cechów, m.in. Halina Ciepiela, Stanisław Furtak, Rafał Mrugała (wicemistrz świata cukierników z 2000 r. w kategorii juniorów), Ryszard Łużniak, Ryszard Makowiecki. W trakcie spotkania Prezydentowi Janosowi Pataki wręczono najwyższe polskie odznaczenie rzemieślnicze Złoty Medal im. Jana Kilińskiego. Pozostałych Gości wyróżniono Dolnośląską Odznaką Rzemiosła. Dalsza część spotkania upłynęła na fachowej dyskusji o sytuacji branży piekarsko - cukierniczej w obu krajach, porównaniu osiągnięć, systemów kształcenia i problemów, z jakimi borykają się rzemieślnicy. Uczestnicy nie tylko dyskutowali o swoim rzemiośle, lecz mieli również szansę skosztowania wyrobów najlepszych dolnośląskich cukierników. Światowa Unia Piekarzy i Cukierników (Union of Bakers and Bak e r s - C on fe c t ione r s) j e s t m i ę d z y n a r o d ow y m s t ow a r z y s z e n i e m

5 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 zrzeszającym organizacje piekarskie i piekarsko - cukiernicze. Poszczególne kraje mogą być reprezentowane t y l k o pr z e z j e d n ą or g a n i z a c j ę. Św i at ow a Un i a P ie k a r z y i Cukierników jako główne zadania stawia sobie m.in. reprezentowanie ekonomicznych oraz socjalnych interesów swoich członków, udział w rozwiązywaniu kwestii dotyczących inżynierii, jakości, sprzedaży, podatków oraz innych problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rzemiosłem, reprezentuje także swoich członków na forum międzynarodowym oraz stara się chronić interesy organizacji należących do Unii. Polskę w Światowej Unii Piekarzy i Cukierników reprezentuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. (informacja za J.T. Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty medal im. Jana Kilińskiego dla Prezesa Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, przyznał Złoty Medal im. Jana Kilińskiego prezesowi Izby Rzemieślniczej w Dreźnie Clausowi Dittrichowi. Prezes Dittrich otrzymał najwyższe rzemieślnicze wyróżnienie za tworzenie i wspieranie współpracy polskiego i niemieckiego rzemiosła. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński, w swojej laudacji podkreślił osobisty wkład Clausa Dittricha w rozwój kontaktów miedzy regionem Izby drezdeńskiej a dolnośląskim regionem gospodarczym. Podkreślona została waga konstruktywnej współpracy obu izb, z której powstało autentyczne partnerstwo. Istotą partnerstwa jest wzmacnianie kontaktów przedsiębiorców ponad granicami państw. Prezes Ładziński docenił powstawanie kooperacji miedzy podmiotami z Saksonii i Dolnego Śląska, nazwał Clausa Dittricha Przyjacielem dolnośląskiego rzemiosła. Prezes Dittrich wyraził w swoich podziękowaniach również nadzieję, że wspólne działania gospodarcze, a szczególnie rzemiosła, pozwolą budować kolejne mosty miedzy państwami. W dłuższej perspektywie czasu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Izba w Dreźnie planują efektywną kooperację w obszarze oświaty. Jakub Turański 3

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta delegacji polskiej w Poitiers i Paryżu W dniach 30 września 3 października 2008 r. na zaproszenie Prezydenta Izby Rzemieślniczej w La Vienne, gościła we Francji delegacja polska. Wizyta miała związek z wymianą młodzieży polskofrancuskiej pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, a Izbą Rzemieślniczą w La Vienne oraz spotkaniem europejskich uczniów rzemiosła w Paryżu. W skład delegacji weszli: prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, wiceprezes Izby Zygmunt Rzucidło, dyrektor Izby Marcin Chromicz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu Czesława Gersztyn, kierownik szkolenia praktycznego Zofia Kawecka, nauczyciel przedmiotów zawodowych Iwona Bednarz oraz ośmioro uczniów z różnych szkół województwa dol- nośląskiego (5 fryzjerów, 2 cukierników i 1 mechanik pojazdów samochodowych). Spotkania w CMA (Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej) w Poitiers przebiegały w niezwykle miłej atmosferze. Mogliśmy zobaczyć prezentację szkół (ZSZ nr 5 z Wrocławia, CMA z Poitiers we Francji i Lubeki w Niemczech), zapoznać się z funkcjonowaniem centrów kształcenia we Francji i w Niemczech oraz z polskim, francuskim i niemieckim systemem kształcenia ogólnego i zawodowego w rzemiośle. Zwiedziliśmy warsztaty cukiernicze i fryzjerskie. Bardzo nam się spodobała duża liczba stanowisk i możliwości realizowania praktycznej nauki zawodu. Byliśmy również zaproszeni na spotkania z konsulem generalnym w Poitiers, a także z władzami regionu Poitou - Charentes. Gospodarze starali się umilić młodzieży czas organizując wycieczkę do Futuroscope - parku rozrywki, którego jedną z atrakcji są kina dynamiczne oraz iluminacje. Wieczorem, na zakończenie dnia, odbył się trwający pół godziny, składający się z laserów, świateł, kilku ekranów o różnych kształtach, wielu kolorowych fontann, sztucznych ogni oraz dźwięku, pokaz w Lesie marzeń. Należy podkreślić, że wszędzie spotykaliśmy się ze wspaniałym i życzliwym przyjęciem, zarówno ze strony przedstawicieli Centrum, jak i Izby Rzemieślniczej. Podczas pożegnalnej kolacji prezes Zbigniew Ładziński uhonorował Złotym Medalem im. J. Kilińskiego Pana J. Godu prezesa IR w La Vienne, a przedstawicieli Centrum oraz Izby - Dolnośląskimi Odznakami Rzemiosła. Młodzież zaś, dziękując za gościnę w Poitiers, wręczyła drobne upominki. Ostatniego dnia wizyty znaleźliśmy się w Paryżu, by wziąć udział w spotkaniu uczniów rzemiosła z 27 krajów Unii Europejskiej. Wydarzenie to miało na celu promowanie doskonałości szkolenia zawodowego, zachęcanie młodych praktykantów z całej Europy do podzielenia się swoimi doświadczeniami, metodami pracy w innych krajach. Mamy nadzieję, że w przyszłości wymiany młodzieży zaowocują równie dobrymi wrażeniami i wspomnieniami. Zofia Kawecka 4

7 5 Wizyta w Arras BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W dniach października br., na zaproszenie Izby Rzemieślniczej Pas de-calais, gościła w Arras we Francji delegacja naszej Izby, na czele z Prezesem, Panem Zbigniewem Ładzińskim. W skład delegacji wchodzili Panowie: Andrzej Bielski, Adam Czajkowski, Marian Fornalski, Zbigniew Jędryczek, Stanisław Kibało, Jan Springer, Wincenty Wolak, Kazimierz Wołyniec oraz Franciszek Wurszrt. Motywem przewodnim wizyty było podsumowanie dotychczasowej, 25-letniej współpracy oraz wytyczenie głównych kierunków działania na kolejne lata. Kierunki te określa przede wszystkim, podpisany z inicjatywy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego, akt wznowienia współpracy między obiema Izbami. Bardzo miłym i podniosłym akcentem wizyty było uhonorowanie Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego zasłużonych przedstawicieli Gospodarzy, Panów Alaina Duplaita, Pierre Noe, Guy Sokalskiego oraz Jean Marie Benoit oraz Dolnośląską Odznaka Rzemiosła - Panów Christiana Vanwildemeersxha i Raoula Mesuera. Odznaczenia wręczył Prezes Zbigniew Ładziński podczas uroczystej kolacji, na której obecnych było kilkadziesiąt osób zaangażowanych we współpracę naszych Izb. Odznaczeni, ich małżonki oraz wszyscy obecni reprezentanci strony francuskiej otrzymali upominki, upamiętniające to znaczące w historii współpracy naszych izb wydarzenie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy na najbliższe lata: 1. Wymiana uczniów rzemiosła w dotychczasowej formie wyjazdy jednotygodniowe mające na celu pokazanie warunków pracy rzemieślników zrzeszonych w zaprzyjaźnionych izbach, 2. Staże 3-tygodniowe dla uczniów rzemiosła połączone z nauką podstaw językowych, 3. Staże sześciomiesięczne uczniów rzemiosła - doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podstawy językowe, 4. Wymiany rzemieślników poznawanie warunków pracy, 5. Wymiany doświadczeń pracowników izb. W zgodnej opinii członków delegacji był to bardzo owocny i pożyteczny wyjazd, który umocnił nie tylko dotychczasową współpracę, ale pozwolił nawiązać prawdziwe i trwałe więzi przyjaźni. Kazimierz Wołyniec

8 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Spotkania z przedstawicielami West Midlands 1 października br. przedstawiciele Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej mieli przyjemność gościć reprezentantów regionu West Midlands w Anglii - dr inż. Jona Bloomfielda Dyrektora Generalnego ds. Polityki Europejskiej oraz Panią Karolinę Medwecką-Piasecką Międzynarodowego Doradcę Zawodowego (Agencja Rozwoju Regionu West Midlands). Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na którego zaproszenie goście z West Midlands przyjechali do Wrocławia. Podczas spotkania zaprezentowano Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą jej genezę, strukturę, charakter działania, znaczenie krajowe i regionalne, współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, realizowane projekty UE. Następnie goście przedstawili swój region i instytucję, którą reprezentują: Dr Jon Bloomfield o West Midlands: Region ten, zlokalizowany w samym sercu Anglii, posiada ponad 150-letnią historię przemysłową. Największym miastem jest Birmingham drugie co do wielkości, po Londynie, miasto w Anglii. West Midlands może poszczycić się światowej klasy warunkami do prowadzenia biznesu, bardzo dobrze rozwiniętymi łańcuchami zaopatrzenia i profesjonalnymi sieciami usługowymi. Wiele międzynarodowych sieci, jak np. Cadbury Schweppes, JCB, Wedgwood, z powodzeniem prospe- ruje w naszym regionie. West Midlands, dzięki swojemu centralnemu położeniu, imponującej infrastrukturze oraz dostępie kapitału ludzkiego, przyciągnęły w to miejsce takie firmy, jak Fujitsu, Vodaphone i Muller. Karolina Medwecka Piasecka przybliżyła działania Agencji Rozwoju West Midlands: Jest to jedna z dziewięciu jednostek, które zostały powołane w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju. Agencja odpowiada za rozwój regionu West Midlands, współpracuje z jednostkami sektora publicznego i prywatnego. Roczny budżet, którym dysponuje, to 300 milionów funtów, przeznaczonych na inwestycje w rozwój regionalny. Jednostka zarządza obecnie 2500 projektami prowadzącymi do poprawy warunków życia mieszkańców. Kluczowym działaniem agencji jest wprowadzanie strategii ekonomicznej West Midlands, nawiązywanie partnerstw, pomaganie podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu ich problemów. Celem strategicznym jest poprawa i unowocześnienie warunków biznesowych, wspieranie lokalnej społeczności, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i zabieranie głosu w kluczowych dla obszaru sprawach. Efektem spotkania było wspólne wyrażenie chęci współpracy i nakreślenie jej możliwych kierunków. Mamy nadzieję, iż pozytywne efekty rozmów będą widoczne już wkrótce. Edyta Cieślak Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta w Lyonie Przedstawiciel Zarządu Izby Rzemieślniczej uczestniczył w serii spotkań zorganizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i Merostwo Lyonu. Celem tzw. Grupy Wsparcia, reprezentującej wiele wydziałów Urzędu Miejskiego, Radę Osiedla oraz Izbę Rzemieślniczą jest pomoc w absorpcji środków unijnych, potrzebnych na przeprowadzenie rewitalizacji obszaru dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu. Merostwo w Lyonie starało się zaprezentować metody i problemy związane z podobnymi działaniami na swoim terenie. Miedzy innymi problemy z rewitalizacją staromiejskiej dzielnicy Croix Rousse w Lyonie. To próba ożywienia zrujnowanego i opuszczonego obszaru, związanego z dawną produkcją rzemieślniczą. Dawniej w tej tętniącej życiem dzielnicy pracowali tkacze lyońscy, znani na całym świecie ze swoich wyrobów. Dzisiaj samorząd miejski i gospodarczy próbuje ponownie ożywić ten obszar, dzięki remontom infrastruktury oraz ponownemu osa- dzeniu tam handlu i rzemiosła tak, by można było zachować dawny klimat tej zabytkowej, a dzisiaj opuszczonej części miasta. Dzięki wizycie w Lyonie możliwe było również spotkanie z władzami samorządowymi Izby Rzemieślniczej rejonu Rhone. Nawiązano kontakt roboczy, który może i powinien zaowocować współpracą pomiędzy naszymi samorządami. W spotkaniu w Izbie Rzemieślniczej w Lyonie, jako przedstawiciel strony polskiej, uczestniczył Ludomir Domański członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, stronę francuską reprezentowali: Alain Adouard - prezydent Izby, Christian Leonardi dyrektor, Francis Boulamoy pełnomocnik ds. zagranicznych oraz Pani Noelle Mass, reprezentująca tamtejsze rzemiosło artystyczne. Ludomir Domański 6

ISSN 1898-1968. NR 9, grudzień 2009. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

ISSN 1898-1968. NR 9, grudzień 2009. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 9, grudzień 2009 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Podsumowanie sesji egzaminacyjnej 2009. >> Narada oświatowa w Tarnowie. >> Zakończenie projektu Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Pismo rzemieślników i przedsiębiorców wydawnictwo bezpłatne nr 18 jesień 2012 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu W numerze: Zjazd Delegatów Izby Nowy członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

NR 12, grudzień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

NR 12, grudzień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 12, grudzień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Honorowy Tytuł Mistrza dla Profesora Krzysztofa Pendereckiego >> Podsumowanie sesji egzaminacyjnej 2010 >> Zasobooszczędne

Bardziej szczegółowo

str. 1 str. 2 str. 8-9 str. 10-11 str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH

str. 1 str. 2 str. 8-9 str. 10-11 str. 12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 WE WROCŁAWIU WE WROCŁAWIU str. 15 NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ W KONTAKTACH BIULETYN INFORMACYJNY NR. 3 LUTY 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 INFORMACJE O EGZAMINACH WIGILIA IZBOWA str. 3 WIZYTA W IZBIE DELEGATA EXPO 2012 str. 3 str. 5 str. 6 KONFERENCJE POŚWIĘCONE

Bardziej szczegółowo

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Nr 01 2012/13 Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Przemyska fontanna z niedźwiadkiem ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu w 1964r. Związek

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY CZŁOWIEK JEST DLA MNIE DOBREM NAJWIĘKSZYM wywiad z Piotrem Antoszewskim KSZTAŁCENIE DUALNE KIERUNKIEM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska

Na targach Po Mistrzowsku Dolnośląscy przedsiębiorcy odwiedzili Drezdeńskie. Seminarium ochrony środowiska WYDARZENIA Seminarium ochrony środowiska Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu z myślą o potrzebach rzemieślników rozpoczęła od października br. we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym 15 INFORMACJE BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Izba Rzemieślnicza ma nowego dyrektora Obowiązki dyrektora Izby od dnia 10. października 2008 r. pełni dr inż. Zbigniew Blumczyński - absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pismo rzemieślników i przedsiębiorców wydawnictwo bezpłatne nr 13 kwiecień 2011 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: Krzysztof Penderecki mistrzem Baśniowy turniej Wrocław

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne nr 27 zima 2014 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZIENIA WSZYSTKIM CZYTELNIKOM NOWIN RZEMIESLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pismo rzemieślników i przedsiębiorców wydawnictwo bezpłatne nr 14 wrzesień 2011 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: Zjazd Delegatów Szkoła ma patrona Jubileusz uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY grudzień 2010 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY IZBA ŚWIĘTOWAŁA 110-LECIE DEBATA Z KANDYDATAMI NA PREZYDENTA BYDGOSZCZY PODSUMOWANIE PÓŁROCZA KASY FISKALNE

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Receptor. Receptor Seria B (Big)

Receptor. Receptor Seria B (Big) Receptor Receptor Seria B (Big) 7 W gościnnym Radomiu Op atek polskich piekarzy Zgodnie z tradycją spotkanie opłatkowe polskich piekarzy, organizowane przez Stowarzyszenie Piekarzy RP, przy udziale zaprzyjaźnionych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy

Dolnośląski Fundusz Powierniczy WIADOMOŚCI Z REGIONU Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansą rozwoju dla mikro-, małych i średnich firm? Próbie odpowiedzi na tak postawione pytanie poświęcona była konferencja Instrumenty finansowe a rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2013. XLIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 26 listopada 2013 roku

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2013. XLIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 26 listopada 2013 roku Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2013 XLIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 26 listopada 2013 roku Spis treści: Wstęp... 3 II Współpraca z jednostkami samorządowymi

Bardziej szczegółowo

Julian Mirski opowiedział o powstaktóra

Julian Mirski opowiedział o powstaktóra WIZYTA PRZEDSTAWICIELI PARLAMENTU SAKSONII Na początku listopada br. we Wrocławiu przebywała delegacja przedstawicieli Parlamentu Saksonii. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej (DIR) pan Zbigniew Ładziński

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU RZEMIEŚLNIK ROKU! TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE IZB TO NIE TYLKO PRACA, TO PRZEDE WSZYSTKIM

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2015 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Dobre praktyki przyjazne nie tylko środowisku Moja firma moją pasją, czyli W. Łasińskiego umiłowanie pracy...

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1 2010 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU NA RZEMIEŚLNIKA ROKU MODERNIZACJA SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IZBA ŚWIĘTUJE

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY MANIFEST RZEMIOSŁA POLSKIEGO VOUCHER BADAWCZY kierunek innowacje STUKOT MASZYNY ZNAM OD DZIECIŃSTWA rozmowa z

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 9 (178) WROCŁ AW. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 9 (178) WROCŁ AW. str. NR 9 (178) WROCŁ AW W R Z E S I E Ń 2 0 0 7 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 IRENEUSZ FĄFARA PREZES

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. jej największego w historii rozszerzenia

Od Wydawcy. jej największego w historii rozszerzenia Od Wydawcy Wzniosłość misji ludzi kierujących polityką polega na tym, że mają działać oni w taki sposób, aby zawsze była szanowana godność każdej ludzkiej istoty; stwarzać sprzyjające warunki dla budzenia

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 nr 23 ISSN 1732-8586 Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13

marzec 2009 nr 23 ISSN 1732-8586 Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13 marzec 2009 WYDANIE SPECJALNE nr 23 ISSN 1732-8586 Rozpoczęli swoją działalność od szkolenia w Izbie czytaj str. 13 Bruksela 2006 Dni Dobczyc 2007 2 Na Plus marzec 2009 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-

Bardziej szczegółowo

Staże Indywidualne podsumowanie

Staże Indywidualne podsumowanie biuletyn dolnośląskiej izby rzemieślniczej Projekty Izby Staże Indywidualne podsumowanie W okresie od lipca do października 2009 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

NR 10, kwiecień 2010 ISSN 1898-1968. Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej ISSN 1898-1968 NR 10, kwiecień 2010 Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej W numerze: >> Protest wrocławskich przedsiębiorców wobec drastycznych podwyżek. >> Konferencja na temat społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE W PROCESIE ZMIAN SYSTEMOWYCH

EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE W PROCESIE ZMIAN SYSTEMOWYCH EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE W PROCESIE ZMIAN SYSTEMOWYCH Warto potwierdza swoje kwaliþ kacje. Uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie s coraz cz ciej warunkiem niezb dnym do otrzymania pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo