str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str."

Transkrypt

1

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 SZABLA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA RAFAŁA DUTKIEWICZA ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA ŚWIATOWEJ UNII CUKIERNIKÓW str. 3 ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZESA DREZDEŃSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ str. 4 str. 5 str. 6 WIZYTA DELEGACJI POLSKIEJ W POITIERS I PARYŻU WIZYTA W ARRAS SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI WEST MIDLANDS WIZYTA W LYONIE str. 7 WIZYTA DELEGACJI MOŁDAWII Szanowni Czytelnicy, Drodzy Państwo! PROPOZYCJE DLA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 Kolejny numer Nowin R zemieślnic z ych uka zuje się w grudniu, niemal na finiszu roku Taki czas skłania do refleksji, spojrzenia wstecz, ale również do myślenia o przyszłości wszak meta kończącego się roku jest zarazem startem w rok przyszły! Tak więc prócz podsumowań i relacji ze zdarzeń minionych, w numerze znajdziecie Państwo co najmniej zwiastuny wydarzeń przyszłych, w niektórych przypadkach już opatrzone datami. Dominującą refleksją na przełomie roku jest jednak świadomość, że nasze życie i działalność - jeśli mają być rozwojowe muszą opierać się na ciągle rosnącej i pielęgnowanej żywej sieci wzajemnych powiązań i relacji. Powiązań życzliwych, szczerych, pomocnych wzajemnie, inspirujących. Tego doświadczaliśmy często w kończącym się roku i za to gorąco dziękujemy! Przede wszystkim pragnę jednak złożyć Państwu serdeczne życzenia w imieniu własnym, Zarządu Izby, naszych Pracowników i Współpracowników życzenia, które kieruję do zacnego grona rzemieślników, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także naszych Partnerów i Przyjaciół z wszystkich środowisk: Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, Święta ciepłe i rodzinne, Święta harmonii i pokoju, będą dobrym, pięknym i zachęcającym czasem wejścia w Rok Nowy. I niech obudzą w nas to, co najlepsze! Tak, byśmy w kolejnym roku mogli nadal cieszyć się i wzajemnie obdarzać życzliwością, pomocą i zachętą tak właśnie, jak to przystoi w naszej Rzemieślniczej Rodzinie. str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str. 21 ROZMOWA Z WICEPREZESEM IZBY - STANISŁAWEM ADAMSKIM KURS FRYZJERSKI PROJEKT - INNOWACYJNI.COM KONKURS DOLNOŚLĄSKI GRYF - NAGRODA GOSPODARCZA PREZENT DLA DOLNOŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA NOWY DYREKTOR IZBY RZEMIEŚLNICZEJ SPOTKANIE OPŁATKOWE SEMINARIUM: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RZEMIOŚLE ORAZ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH KALENDARIUM TARGÓW W PIERWSZEJ CZĘŚCI 2009 R. JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W NIEMCZECH BRACTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW I SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH INFORMACJE I OGŁOSZENIA STOPKA REDAKCYJNA Zapraszam do lektury Prezes Izby Zbigniew Ładziński

3 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 W poniedziałek 24 listopada, w samo południe, w siedzibie wrocławskiego ratusza miała miejsce bardzo miła i podniosła uroczystość uhonorowania Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, najwyższym odznaczeniem polskiego Rzemiosła Szablą Kilińskiego. Odznaczenie, przyznawane wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą, jest wyrazem uznania dla roli, jaką Pan Prezydent odgrywa dla środowiska rzemieślniczego regionu. Złotym medalem Jana Kilińskiego został odznaczony Pan Ryszard Mazur, mistrz kowalstwa artystycznego, piastujący między innymi godność Honorowego Klucznika miasta Wrocławia. Ceremonię rozpoczęło zgromadzenie przed ratuszem licznie przy- byłych przedstawicieli cechów rzemieślniczych z pocztami sztandarowymi, pod przewodnictwem starszyzny cechowej w historycznych strojach. Niezwykłego kolorytu dodali zgromadzeniu przedstawiciele instytucji partnerskich dolnośląskiego rzemiosła: Bractwa Kurkowego oraz Związku Łowiectwa Polskiego pierwsi w historycznych mundurach i pod bronią, drudzy w mundurach galowych. Uroczystość rozpoczęto odegraniem hejnału i wystrzałem z moździerza, po czym zebrani przeszli do Sali Wielkiej Ratusza. Prow a d z ą c y c e r e m on i ę P r e z e s D o l n o ś l ą s k i e j I z by R z e m i e ś l n ic z e j, 1

4 2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza Pan Zbigniew Ładziński, wprowadził odznaczanych przy dźwięku fanfar. Po przywitaniu zebranych i krótkim przedstawieniu historii i procedury przyznawania odznaczenia pierwszą Szablą Kilińskiego uhonorowano Papieża Jana Pawła II nastąpiło uroczyste wręczenie szabli i towarzyszących jej insygniów Panu Prezydentowi Dutkiewiczowi oraz odznaczenie Pana Ryszarda Mazura Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Pan Prezydent serdecznie podziękował za tak znaczące i nobilitujące wyróżnienie, deklarując wolę niesłabnącego zaangażowania w sprawy dolnośląskiego rzemiosła. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na lampkę wina lub soku oraz degustację okazałych i przepysznych tortów, wykonanych przez mistrzów wrocławskiego cukiernictwa. BARDZO dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację ceremonii za nieocenioną pomoc i wsparcie! Zbigniew Blumczyński Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników Podczas wizyty w Polsce Prezydent Światowej Unii Cukierników (UIPCG), Janos Pataki, spotkał się z reprezentacją piekarzy i cukierników Dolnego Śląska. Inicjatorami spotkania byli Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński oraz ceniony dolnośląski cukiernik, Stanisław Furtak. Delegację UIPCG, która 19 września odwiedziła Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, tworzyli, prócz Prezydenta Pataki, mistrzowie cukiernictwa z Węgier - Zila Laszlo (ojciec), Zila Laszlo (syn), oraz Georg Muschalik. Stronę polską reprezentowali: Wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP Edward Gruszecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia - Ludwik Kusak, Starszy Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników - Stanisław Kibało, członkowie Cechów, m.in. Halina Ciepiela, Stanisław Furtak, Rafał Mrugała (wicemistrz świata cukierników z 2000 r. w kategorii juniorów), Ryszard Łużniak, Ryszard Makowiecki. W trakcie spotkania Prezydentowi Janosowi Pataki wręczono najwyższe polskie odznaczenie rzemieślnicze Złoty Medal im. Jana Kilińskiego. Pozostałych Gości wyróżniono Dolnośląską Odznaką Rzemiosła. Dalsza część spotkania upłynęła na fachowej dyskusji o sytuacji branży piekarsko - cukierniczej w obu krajach, porównaniu osiągnięć, systemów kształcenia i problemów, z jakimi borykają się rzemieślnicy. Uczestnicy nie tylko dyskutowali o swoim rzemiośle, lecz mieli również szansę skosztowania wyrobów najlepszych dolnośląskich cukierników. Światowa Unia Piekarzy i Cukierników (Union of Bakers and Bak e r s - C on fe c t ione r s) j e s t m i ę d z y n a r o d ow y m s t ow a r z y s z e n i e m

5 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 zrzeszającym organizacje piekarskie i piekarsko - cukiernicze. Poszczególne kraje mogą być reprezentowane t y l k o pr z e z j e d n ą or g a n i z a c j ę. Św i at ow a Un i a P ie k a r z y i Cukierników jako główne zadania stawia sobie m.in. reprezentowanie ekonomicznych oraz socjalnych interesów swoich członków, udział w rozwiązywaniu kwestii dotyczących inżynierii, jakości, sprzedaży, podatków oraz innych problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rzemiosłem, reprezentuje także swoich członków na forum międzynarodowym oraz stara się chronić interesy organizacji należących do Unii. Polskę w Światowej Unii Piekarzy i Cukierników reprezentuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. (informacja za J.T. Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty medal im. Jana Kilińskiego dla Prezesa Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, przyznał Złoty Medal im. Jana Kilińskiego prezesowi Izby Rzemieślniczej w Dreźnie Clausowi Dittrichowi. Prezes Dittrich otrzymał najwyższe rzemieślnicze wyróżnienie za tworzenie i wspieranie współpracy polskiego i niemieckiego rzemiosła. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński, w swojej laudacji podkreślił osobisty wkład Clausa Dittricha w rozwój kontaktów miedzy regionem Izby drezdeńskiej a dolnośląskim regionem gospodarczym. Podkreślona została waga konstruktywnej współpracy obu izb, z której powstało autentyczne partnerstwo. Istotą partnerstwa jest wzmacnianie kontaktów przedsiębiorców ponad granicami państw. Prezes Ładziński docenił powstawanie kooperacji miedzy podmiotami z Saksonii i Dolnego Śląska, nazwał Clausa Dittricha Przyjacielem dolnośląskiego rzemiosła. Prezes Dittrich wyraził w swoich podziękowaniach również nadzieję, że wspólne działania gospodarcze, a szczególnie rzemiosła, pozwolą budować kolejne mosty miedzy państwami. W dłuższej perspektywie czasu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Izba w Dreźnie planują efektywną kooperację w obszarze oświaty. Jakub Turański 3

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta delegacji polskiej w Poitiers i Paryżu W dniach 30 września 3 października 2008 r. na zaproszenie Prezydenta Izby Rzemieślniczej w La Vienne, gościła we Francji delegacja polska. Wizyta miała związek z wymianą młodzieży polskofrancuskiej pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, a Izbą Rzemieślniczą w La Vienne oraz spotkaniem europejskich uczniów rzemiosła w Paryżu. W skład delegacji weszli: prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, wiceprezes Izby Zygmunt Rzucidło, dyrektor Izby Marcin Chromicz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu Czesława Gersztyn, kierownik szkolenia praktycznego Zofia Kawecka, nauczyciel przedmiotów zawodowych Iwona Bednarz oraz ośmioro uczniów z różnych szkół województwa dol- nośląskiego (5 fryzjerów, 2 cukierników i 1 mechanik pojazdów samochodowych). Spotkania w CMA (Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej) w Poitiers przebiegały w niezwykle miłej atmosferze. Mogliśmy zobaczyć prezentację szkół (ZSZ nr 5 z Wrocławia, CMA z Poitiers we Francji i Lubeki w Niemczech), zapoznać się z funkcjonowaniem centrów kształcenia we Francji i w Niemczech oraz z polskim, francuskim i niemieckim systemem kształcenia ogólnego i zawodowego w rzemiośle. Zwiedziliśmy warsztaty cukiernicze i fryzjerskie. Bardzo nam się spodobała duża liczba stanowisk i możliwości realizowania praktycznej nauki zawodu. Byliśmy również zaproszeni na spotkania z konsulem generalnym w Poitiers, a także z władzami regionu Poitou - Charentes. Gospodarze starali się umilić młodzieży czas organizując wycieczkę do Futuroscope - parku rozrywki, którego jedną z atrakcji są kina dynamiczne oraz iluminacje. Wieczorem, na zakończenie dnia, odbył się trwający pół godziny, składający się z laserów, świateł, kilku ekranów o różnych kształtach, wielu kolorowych fontann, sztucznych ogni oraz dźwięku, pokaz w Lesie marzeń. Należy podkreślić, że wszędzie spotykaliśmy się ze wspaniałym i życzliwym przyjęciem, zarówno ze strony przedstawicieli Centrum, jak i Izby Rzemieślniczej. Podczas pożegnalnej kolacji prezes Zbigniew Ładziński uhonorował Złotym Medalem im. J. Kilińskiego Pana J. Godu prezesa IR w La Vienne, a przedstawicieli Centrum oraz Izby - Dolnośląskimi Odznakami Rzemiosła. Młodzież zaś, dziękując za gościnę w Poitiers, wręczyła drobne upominki. Ostatniego dnia wizyty znaleźliśmy się w Paryżu, by wziąć udział w spotkaniu uczniów rzemiosła z 27 krajów Unii Europejskiej. Wydarzenie to miało na celu promowanie doskonałości szkolenia zawodowego, zachęcanie młodych praktykantów z całej Europy do podzielenia się swoimi doświadczeniami, metodami pracy w innych krajach. Mamy nadzieję, że w przyszłości wymiany młodzieży zaowocują równie dobrymi wrażeniami i wspomnieniami. Zofia Kawecka 4

7 5 Wizyta w Arras BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W dniach października br., na zaproszenie Izby Rzemieślniczej Pas de-calais, gościła w Arras we Francji delegacja naszej Izby, na czele z Prezesem, Panem Zbigniewem Ładzińskim. W skład delegacji wchodzili Panowie: Andrzej Bielski, Adam Czajkowski, Marian Fornalski, Zbigniew Jędryczek, Stanisław Kibało, Jan Springer, Wincenty Wolak, Kazimierz Wołyniec oraz Franciszek Wurszrt. Motywem przewodnim wizyty było podsumowanie dotychczasowej, 25-letniej współpracy oraz wytyczenie głównych kierunków działania na kolejne lata. Kierunki te określa przede wszystkim, podpisany z inicjatywy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego, akt wznowienia współpracy między obiema Izbami. Bardzo miłym i podniosłym akcentem wizyty było uhonorowanie Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego zasłużonych przedstawicieli Gospodarzy, Panów Alaina Duplaita, Pierre Noe, Guy Sokalskiego oraz Jean Marie Benoit oraz Dolnośląską Odznaka Rzemiosła - Panów Christiana Vanwildemeersxha i Raoula Mesuera. Odznaczenia wręczył Prezes Zbigniew Ładziński podczas uroczystej kolacji, na której obecnych było kilkadziesiąt osób zaangażowanych we współpracę naszych Izb. Odznaczeni, ich małżonki oraz wszyscy obecni reprezentanci strony francuskiej otrzymali upominki, upamiętniające to znaczące w historii współpracy naszych izb wydarzenie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy na najbliższe lata: 1. Wymiana uczniów rzemiosła w dotychczasowej formie wyjazdy jednotygodniowe mające na celu pokazanie warunków pracy rzemieślników zrzeszonych w zaprzyjaźnionych izbach, 2. Staże 3-tygodniowe dla uczniów rzemiosła połączone z nauką podstaw językowych, 3. Staże sześciomiesięczne uczniów rzemiosła - doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podstawy językowe, 4. Wymiany rzemieślników poznawanie warunków pracy, 5. Wymiany doświadczeń pracowników izb. W zgodnej opinii członków delegacji był to bardzo owocny i pożyteczny wyjazd, który umocnił nie tylko dotychczasową współpracę, ale pozwolił nawiązać prawdziwe i trwałe więzi przyjaźni. Kazimierz Wołyniec

8 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Spotkania z przedstawicielami West Midlands 1 października br. przedstawiciele Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej mieli przyjemność gościć reprezentantów regionu West Midlands w Anglii - dr inż. Jona Bloomfielda Dyrektora Generalnego ds. Polityki Europejskiej oraz Panią Karolinę Medwecką-Piasecką Międzynarodowego Doradcę Zawodowego (Agencja Rozwoju Regionu West Midlands). Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na którego zaproszenie goście z West Midlands przyjechali do Wrocławia. Podczas spotkania zaprezentowano Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą jej genezę, strukturę, charakter działania, znaczenie krajowe i regionalne, współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, realizowane projekty UE. Następnie goście przedstawili swój region i instytucję, którą reprezentują: Dr Jon Bloomfield o West Midlands: Region ten, zlokalizowany w samym sercu Anglii, posiada ponad 150-letnią historię przemysłową. Największym miastem jest Birmingham drugie co do wielkości, po Londynie, miasto w Anglii. West Midlands może poszczycić się światowej klasy warunkami do prowadzenia biznesu, bardzo dobrze rozwiniętymi łańcuchami zaopatrzenia i profesjonalnymi sieciami usługowymi. Wiele międzynarodowych sieci, jak np. Cadbury Schweppes, JCB, Wedgwood, z powodzeniem prospe- ruje w naszym regionie. West Midlands, dzięki swojemu centralnemu położeniu, imponującej infrastrukturze oraz dostępie kapitału ludzkiego, przyciągnęły w to miejsce takie firmy, jak Fujitsu, Vodaphone i Muller. Karolina Medwecka Piasecka przybliżyła działania Agencji Rozwoju West Midlands: Jest to jedna z dziewięciu jednostek, które zostały powołane w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju. Agencja odpowiada za rozwój regionu West Midlands, współpracuje z jednostkami sektora publicznego i prywatnego. Roczny budżet, którym dysponuje, to 300 milionów funtów, przeznaczonych na inwestycje w rozwój regionalny. Jednostka zarządza obecnie 2500 projektami prowadzącymi do poprawy warunków życia mieszkańców. Kluczowym działaniem agencji jest wprowadzanie strategii ekonomicznej West Midlands, nawiązywanie partnerstw, pomaganie podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu ich problemów. Celem strategicznym jest poprawa i unowocześnienie warunków biznesowych, wspieranie lokalnej społeczności, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i zabieranie głosu w kluczowych dla obszaru sprawach. Efektem spotkania było wspólne wyrażenie chęci współpracy i nakreślenie jej możliwych kierunków. Mamy nadzieję, iż pozytywne efekty rozmów będą widoczne już wkrótce. Edyta Cieślak Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta w Lyonie Przedstawiciel Zarządu Izby Rzemieślniczej uczestniczył w serii spotkań zorganizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i Merostwo Lyonu. Celem tzw. Grupy Wsparcia, reprezentującej wiele wydziałów Urzędu Miejskiego, Radę Osiedla oraz Izbę Rzemieślniczą jest pomoc w absorpcji środków unijnych, potrzebnych na przeprowadzenie rewitalizacji obszaru dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu. Merostwo w Lyonie starało się zaprezentować metody i problemy związane z podobnymi działaniami na swoim terenie. Miedzy innymi problemy z rewitalizacją staromiejskiej dzielnicy Croix Rousse w Lyonie. To próba ożywienia zrujnowanego i opuszczonego obszaru, związanego z dawną produkcją rzemieślniczą. Dawniej w tej tętniącej życiem dzielnicy pracowali tkacze lyońscy, znani na całym świecie ze swoich wyrobów. Dzisiaj samorząd miejski i gospodarczy próbuje ponownie ożywić ten obszar, dzięki remontom infrastruktury oraz ponownemu osa- dzeniu tam handlu i rzemiosła tak, by można było zachować dawny klimat tej zabytkowej, a dzisiaj opuszczonej części miasta. Dzięki wizycie w Lyonie możliwe było również spotkanie z władzami samorządowymi Izby Rzemieślniczej rejonu Rhone. Nawiązano kontakt roboczy, który może i powinien zaowocować współpracą pomiędzy naszymi samorządami. W spotkaniu w Izbie Rzemieślniczej w Lyonie, jako przedstawiciel strony polskiej, uczestniczył Ludomir Domański członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, stronę francuską reprezentowali: Alain Adouard - prezydent Izby, Christian Leonardi dyrektor, Francis Boulamoy pełnomocnik ds. zagranicznych oraz Pani Noelle Mass, reprezentująca tamtejsze rzemiosło artystyczne. Ludomir Domański 6

INFORMACJA o przebiegu i celach strategicznych technicznej misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw leśnych. Ukraina, Łuck

INFORMACJA o przebiegu i celach strategicznych technicznej misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw leśnych. Ukraina, Łuck INFORMACJA o przebiegu i celach strategicznych technicznej misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw leśnych. Ukraina, Łuck 21-23.11.2016 Kontynuując strategię nawiązywania współpracy środowisk biznesowych

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US W dniach 20-24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu Sounds around us ( Dźwięki wokół nas ) programu Erasmus+. Przyjechali do nas goście

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej działa w ramach struktury Urzędu Miasta Stalowej Woli. Funkcjonuje od lipca 2017 roku kiedy, stało

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW. Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie

ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW. Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie ŚWIATOWY DZIEŃ TARGÓW Kampania promocyjna na rzecz przemysłu targowego na świecie Światowy Dzień Targów 2016 CEL KAMPANII Wyeksponowanie znaczenia przemysłu targowego w odbiorze kluczowych grup interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Działając w duchu partnerstwa, strony niniejszego listu intencyjnego:

LIST INTENCYJNY. Działając w duchu partnerstwa, strony niniejszego listu intencyjnego: LIST INTENCYJNY Dotyczący realizacji OSI PRIORYTETOWEJ 4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINY SŁOPNICE

PROJEKT GMINY SŁOPNICE PROJEKT GMINY SŁOPNICE Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Działanie 1.1 Spotkanie mieszkańców miast partnerskich, tytuł projektu "Upowszechnianie idei Zjednoczonej Europy"

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego Gala Izby Przemysłowo-Handlowej i wręczenie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego Na dorocznym koncercie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku wręczono odznaczenia, nagrodzono najlepszych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro

Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Sudecki Związek Pracodawców wczoraj dziś jutro Artur Mazurkiewicz ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl www.dolnoslascy-prcodawcy.pl Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016 WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI 2016 09 XI 2016 W dniach 06 09 XI 2016 r. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie zorganizował

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO l Honorowe godności i wyróżnienia Część D.V str. 1 l D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 1. Nadawanie godności

Bardziej szczegółowo

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51

Rozwój kontaktów polskomarokańskich :05:51 Rozwój kontaktów polskomarokańskich 2015-06-25 10:05:51 2 Ożywienie dwustronnych kontaktów gospodarczych między Polską a Marokiem nastąpiło w 2007 r. i od tego czasu podejmowane są inicjatywy w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017

Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal dla Lubuskiego! - TOUR SALON 2017 Medal Acanthus Aureus za uczestnictwo w targach TOUR SALON 2017 w Poznaniu dla Lubuskiego (za stoisko najbardziej sprzyjając realizacji strategii marketingowej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88804,obchody-swieta-dolnoslaskiej-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 09:07 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Centralnej II Konferencja Krajowa Organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie E-mail: brd@word.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę Berlin Lichtenberg,

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT

Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja Poznań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale. Efekty realizacji LSR na lata Walne Zebrania Członków LGD Spisz Podhale

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale. Efekty realizacji LSR na lata Walne Zebrania Członków LGD Spisz Podhale BIULETYN Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale Efekty realizacji LSR na lata 2009-2015 Walne Zebrania Członków LGD Spisz Podhale Posiedzenie komisji ds. wyboru LSR Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M.

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Spytka Ligęzy a Lwowskim Kolegium Przemysłu Spożywczego w Lwowie-

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta Projekt wymiany doświadczeń VETPRO COM Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Kopernika 4, Toruń tel , faks

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Kopernika 4, Toruń tel , faks Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń tel. 56 658 62 90, faks 56 658 62 99 biuro@iph.torun.pl www.iph.torun.pl www.eksport.kujpom.info 25 LAT MINĘŁO... Szanowni Państwo! Izba

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 SENAT IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 MARSZAŁEK SEJMU Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.pl Historia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ze

Bardziej szczegółowo

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika DEKRA Certification Sp. z o.o. Klub Pełnomocnika DEKRA Certification Wiedzy z Klubu Pełnomocnika nie znajdziesz w Internecie! Łączymy wiedzę, doświadczenie i jakość. Klub Pełnomocnika Klub Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Ww. przedsięwzięciach udział wzięli przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele JST z województwa lubelskiego.

Ww. przedsięwzięciach udział wzięli przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, a także przedstawiciele JST z województwa lubelskiego. SPRAWOZDANIE z Misji Gospodarczej do Republiki Mołdawii (05-09 IV 2017 r.) oraz Konferencji: I Dni Polskiego Biznesu w Mołdawii (07.IV 2017 r.) Delegacji Biznesowo Samorządowej Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które

W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które W dniu września 2010/ 2011r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były tygodniową kampanią wyborczą. Na kartkach

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo