str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 17 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str."

Transkrypt

1

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI str. 1 str. 2 SZABLA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA RAFAŁA DUTKIEWICZA ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZYDENTA ŚWIATOWEJ UNII CUKIERNIKÓW str. 3 ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO DLA PREZESA DREZDEŃSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ str. 4 str. 5 str. 6 WIZYTA DELEGACJI POLSKIEJ W POITIERS I PARYŻU WIZYTA W ARRAS SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI WEST MIDLANDS WIZYTA W LYONIE str. 7 WIZYTA DELEGACJI MOŁDAWII Szanowni Czytelnicy, Drodzy Państwo! PROPOZYCJE DLA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW str. 8 PODSUMOWANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ 2008 Kolejny numer Nowin R zemieślnic z ych uka zuje się w grudniu, niemal na finiszu roku Taki czas skłania do refleksji, spojrzenia wstecz, ale również do myślenia o przyszłości wszak meta kończącego się roku jest zarazem startem w rok przyszły! Tak więc prócz podsumowań i relacji ze zdarzeń minionych, w numerze znajdziecie Państwo co najmniej zwiastuny wydarzeń przyszłych, w niektórych przypadkach już opatrzone datami. Dominującą refleksją na przełomie roku jest jednak świadomość, że nasze życie i działalność - jeśli mają być rozwojowe muszą opierać się na ciągle rosnącej i pielęgnowanej żywej sieci wzajemnych powiązań i relacji. Powiązań życzliwych, szczerych, pomocnych wzajemnie, inspirujących. Tego doświadczaliśmy często w kończącym się roku i za to gorąco dziękujemy! Przede wszystkim pragnę jednak złożyć Państwu serdeczne życzenia w imieniu własnym, Zarządu Izby, naszych Pracowników i Współpracowników życzenia, które kieruję do zacnego grona rzemieślników, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, a także naszych Partnerów i Przyjaciół z wszystkich środowisk: Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, Święta ciepłe i rodzinne, Święta harmonii i pokoju, będą dobrym, pięknym i zachęcającym czasem wejścia w Rok Nowy. I niech obudzą w nas to, co najlepsze! Tak, byśmy w kolejnym roku mogli nadal cieszyć się i wzajemnie obdarzać życzliwością, pomocą i zachętą tak właśnie, jak to przystoi w naszej Rzemieślniczej Rodzinie. str. 9 str. 10 str. 12 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str. 21 ROZMOWA Z WICEPREZESEM IZBY - STANISŁAWEM ADAMSKIM KURS FRYZJERSKI PROJEKT - INNOWACYJNI.COM KONKURS DOLNOŚLĄSKI GRYF - NAGRODA GOSPODARCZA PREZENT DLA DOLNOŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA NOWY DYREKTOR IZBY RZEMIEŚLNICZEJ SPOTKANIE OPŁATKOWE SEMINARIUM: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W RZEMIOŚLE ORAZ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH KALENDARIUM TARGÓW W PIERWSZEJ CZĘŚCI 2009 R. JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W NIEMCZECH BRACTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ZJAZD DELEGATÓW CECHÓW I SPÓŁDZIELNI RZEMIEŚLNICZYCH INFORMACJE I OGŁOSZENIA STOPKA REDAKCYJNA Zapraszam do lektury Prezes Izby Zbigniew Ładziński

3 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 W poniedziałek 24 listopada, w samo południe, w siedzibie wrocławskiego ratusza miała miejsce bardzo miła i podniosła uroczystość uhonorowania Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, najwyższym odznaczeniem polskiego Rzemiosła Szablą Kilińskiego. Odznaczenie, przyznawane wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą, jest wyrazem uznania dla roli, jaką Pan Prezydent odgrywa dla środowiska rzemieślniczego regionu. Złotym medalem Jana Kilińskiego został odznaczony Pan Ryszard Mazur, mistrz kowalstwa artystycznego, piastujący między innymi godność Honorowego Klucznika miasta Wrocławia. Ceremonię rozpoczęło zgromadzenie przed ratuszem licznie przy- byłych przedstawicieli cechów rzemieślniczych z pocztami sztandarowymi, pod przewodnictwem starszyzny cechowej w historycznych strojach. Niezwykłego kolorytu dodali zgromadzeniu przedstawiciele instytucji partnerskich dolnośląskiego rzemiosła: Bractwa Kurkowego oraz Związku Łowiectwa Polskiego pierwsi w historycznych mundurach i pod bronią, drudzy w mundurach galowych. Uroczystość rozpoczęto odegraniem hejnału i wystrzałem z moździerza, po czym zebrani przeszli do Sali Wielkiej Ratusza. Prow a d z ą c y c e r e m on i ę P r e z e s D o l n o ś l ą s k i e j I z by R z e m i e ś l n ic z e j, 1

4 2 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Rafała Dutkiewicza Pan Zbigniew Ładziński, wprowadził odznaczanych przy dźwięku fanfar. Po przywitaniu zebranych i krótkim przedstawieniu historii i procedury przyznawania odznaczenia pierwszą Szablą Kilińskiego uhonorowano Papieża Jana Pawła II nastąpiło uroczyste wręczenie szabli i towarzyszących jej insygniów Panu Prezydentowi Dutkiewiczowi oraz odznaczenie Pana Ryszarda Mazura Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Pan Prezydent serdecznie podziękował za tak znaczące i nobilitujące wyróżnienie, deklarując wolę niesłabnącego zaangażowania w sprawy dolnośląskiego rzemiosła. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na lampkę wina lub soku oraz degustację okazałych i przepysznych tortów, wykonanych przez mistrzów wrocławskiego cukiernictwa. BARDZO dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację ceremonii za nieocenioną pomoc i wsparcie! Zbigniew Blumczyński Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników Podczas wizyty w Polsce Prezydent Światowej Unii Cukierników (UIPCG), Janos Pataki, spotkał się z reprezentacją piekarzy i cukierników Dolnego Śląska. Inicjatorami spotkania byli Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński oraz ceniony dolnośląski cukiernik, Stanisław Furtak. Delegację UIPCG, która 19 września odwiedziła Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, tworzyli, prócz Prezydenta Pataki, mistrzowie cukiernictwa z Węgier - Zila Laszlo (ojciec), Zila Laszlo (syn), oraz Georg Muschalik. Stronę polską reprezentowali: Wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP Edward Gruszecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia - Ludwik Kusak, Starszy Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników - Stanisław Kibało, członkowie Cechów, m.in. Halina Ciepiela, Stanisław Furtak, Rafał Mrugała (wicemistrz świata cukierników z 2000 r. w kategorii juniorów), Ryszard Łużniak, Ryszard Makowiecki. W trakcie spotkania Prezydentowi Janosowi Pataki wręczono najwyższe polskie odznaczenie rzemieślnicze Złoty Medal im. Jana Kilińskiego. Pozostałych Gości wyróżniono Dolnośląską Odznaką Rzemiosła. Dalsza część spotkania upłynęła na fachowej dyskusji o sytuacji branży piekarsko - cukierniczej w obu krajach, porównaniu osiągnięć, systemów kształcenia i problemów, z jakimi borykają się rzemieślnicy. Uczestnicy nie tylko dyskutowali o swoim rzemiośle, lecz mieli również szansę skosztowania wyrobów najlepszych dolnośląskich cukierników. Światowa Unia Piekarzy i Cukierników (Union of Bakers and Bak e r s - C on fe c t ione r s) j e s t m i ę d z y n a r o d ow y m s t ow a r z y s z e n i e m

5 Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Prezydenta Światowej Unii Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 zrzeszającym organizacje piekarskie i piekarsko - cukiernicze. Poszczególne kraje mogą być reprezentowane t y l k o pr z e z j e d n ą or g a n i z a c j ę. Św i at ow a Un i a P ie k a r z y i Cukierników jako główne zadania stawia sobie m.in. reprezentowanie ekonomicznych oraz socjalnych interesów swoich członków, udział w rozwiązywaniu kwestii dotyczących inżynierii, jakości, sprzedaży, podatków oraz innych problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rzemiosłem, reprezentuje także swoich członków na forum międzynarodowym oraz stara się chronić interesy organizacji należących do Unii. Polskę w Światowej Unii Piekarzy i Cukierników reprezentuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. (informacja za J.T. Z ŻYCIA IZBY - WYDARZENIA Złoty medal im. Jana Kilińskiego dla Prezesa Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, przyznał Złoty Medal im. Jana Kilińskiego prezesowi Izby Rzemieślniczej w Dreźnie Clausowi Dittrichowi. Prezes Dittrich otrzymał najwyższe rzemieślnicze wyróżnienie za tworzenie i wspieranie współpracy polskiego i niemieckiego rzemiosła. Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zbigniew Ładziński, w swojej laudacji podkreślił osobisty wkład Clausa Dittricha w rozwój kontaktów miedzy regionem Izby drezdeńskiej a dolnośląskim regionem gospodarczym. Podkreślona została waga konstruktywnej współpracy obu izb, z której powstało autentyczne partnerstwo. Istotą partnerstwa jest wzmacnianie kontaktów przedsiębiorców ponad granicami państw. Prezes Ładziński docenił powstawanie kooperacji miedzy podmiotami z Saksonii i Dolnego Śląska, nazwał Clausa Dittricha Przyjacielem dolnośląskiego rzemiosła. Prezes Dittrich wyraził w swoich podziękowaniach również nadzieję, że wspólne działania gospodarcze, a szczególnie rzemiosła, pozwolą budować kolejne mosty miedzy państwami. W dłuższej perspektywie czasu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Izba w Dreźnie planują efektywną kooperację w obszarze oświaty. Jakub Turański 3

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta delegacji polskiej w Poitiers i Paryżu W dniach 30 września 3 października 2008 r. na zaproszenie Prezydenta Izby Rzemieślniczej w La Vienne, gościła we Francji delegacja polska. Wizyta miała związek z wymianą młodzieży polskofrancuskiej pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, a Izbą Rzemieślniczą w La Vienne oraz spotkaniem europejskich uczniów rzemiosła w Paryżu. W skład delegacji weszli: prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński, wiceprezes Izby Zygmunt Rzucidło, dyrektor Izby Marcin Chromicz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu Czesława Gersztyn, kierownik szkolenia praktycznego Zofia Kawecka, nauczyciel przedmiotów zawodowych Iwona Bednarz oraz ośmioro uczniów z różnych szkół województwa dol- nośląskiego (5 fryzjerów, 2 cukierników i 1 mechanik pojazdów samochodowych). Spotkania w CMA (Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej) w Poitiers przebiegały w niezwykle miłej atmosferze. Mogliśmy zobaczyć prezentację szkół (ZSZ nr 5 z Wrocławia, CMA z Poitiers we Francji i Lubeki w Niemczech), zapoznać się z funkcjonowaniem centrów kształcenia we Francji i w Niemczech oraz z polskim, francuskim i niemieckim systemem kształcenia ogólnego i zawodowego w rzemiośle. Zwiedziliśmy warsztaty cukiernicze i fryzjerskie. Bardzo nam się spodobała duża liczba stanowisk i możliwości realizowania praktycznej nauki zawodu. Byliśmy również zaproszeni na spotkania z konsulem generalnym w Poitiers, a także z władzami regionu Poitou - Charentes. Gospodarze starali się umilić młodzieży czas organizując wycieczkę do Futuroscope - parku rozrywki, którego jedną z atrakcji są kina dynamiczne oraz iluminacje. Wieczorem, na zakończenie dnia, odbył się trwający pół godziny, składający się z laserów, świateł, kilku ekranów o różnych kształtach, wielu kolorowych fontann, sztucznych ogni oraz dźwięku, pokaz w Lesie marzeń. Należy podkreślić, że wszędzie spotykaliśmy się ze wspaniałym i życzliwym przyjęciem, zarówno ze strony przedstawicieli Centrum, jak i Izby Rzemieślniczej. Podczas pożegnalnej kolacji prezes Zbigniew Ładziński uhonorował Złotym Medalem im. J. Kilińskiego Pana J. Godu prezesa IR w La Vienne, a przedstawicieli Centrum oraz Izby - Dolnośląskimi Odznakami Rzemiosła. Młodzież zaś, dziękując za gościnę w Poitiers, wręczyła drobne upominki. Ostatniego dnia wizyty znaleźliśmy się w Paryżu, by wziąć udział w spotkaniu uczniów rzemiosła z 27 krajów Unii Europejskiej. Wydarzenie to miało na celu promowanie doskonałości szkolenia zawodowego, zachęcanie młodych praktykantów z całej Europy do podzielenia się swoimi doświadczeniami, metodami pracy w innych krajach. Mamy nadzieję, że w przyszłości wymiany młodzieży zaowocują równie dobrymi wrażeniami i wspomnieniami. Zofia Kawecka 4

7 5 Wizyta w Arras BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W dniach października br., na zaproszenie Izby Rzemieślniczej Pas de-calais, gościła w Arras we Francji delegacja naszej Izby, na czele z Prezesem, Panem Zbigniewem Ładzińskim. W skład delegacji wchodzili Panowie: Andrzej Bielski, Adam Czajkowski, Marian Fornalski, Zbigniew Jędryczek, Stanisław Kibało, Jan Springer, Wincenty Wolak, Kazimierz Wołyniec oraz Franciszek Wurszrt. Motywem przewodnim wizyty było podsumowanie dotychczasowej, 25-letniej współpracy oraz wytyczenie głównych kierunków działania na kolejne lata. Kierunki te określa przede wszystkim, podpisany z inicjatywy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego, akt wznowienia współpracy między obiema Izbami. Bardzo miłym i podniosłym akcentem wizyty było uhonorowanie Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego zasłużonych przedstawicieli Gospodarzy, Panów Alaina Duplaita, Pierre Noe, Guy Sokalskiego oraz Jean Marie Benoit oraz Dolnośląską Odznaka Rzemiosła - Panów Christiana Vanwildemeersxha i Raoula Mesuera. Odznaczenia wręczył Prezes Zbigniew Ładziński podczas uroczystej kolacji, na której obecnych było kilkadziesiąt osób zaangażowanych we współpracę naszych Izb. Odznaczeni, ich małżonki oraz wszyscy obecni reprezentanci strony francuskiej otrzymali upominki, upamiętniające to znaczące w historii współpracy naszych izb wydarzenie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy na najbliższe lata: 1. Wymiana uczniów rzemiosła w dotychczasowej formie wyjazdy jednotygodniowe mające na celu pokazanie warunków pracy rzemieślników zrzeszonych w zaprzyjaźnionych izbach, 2. Staże 3-tygodniowe dla uczniów rzemiosła połączone z nauką podstaw językowych, 3. Staże sześciomiesięczne uczniów rzemiosła - doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podstawy językowe, 4. Wymiany rzemieślników poznawanie warunków pracy, 5. Wymiany doświadczeń pracowników izb. W zgodnej opinii członków delegacji był to bardzo owocny i pożyteczny wyjazd, który umocnił nie tylko dotychczasową współpracę, ale pozwolił nawiązać prawdziwe i trwałe więzi przyjaźni. Kazimierz Wołyniec

8 BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Spotkania z przedstawicielami West Midlands 1 października br. przedstawiciele Działu Promocji i Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej mieli przyjemność gościć reprezentantów regionu West Midlands w Anglii - dr inż. Jona Bloomfielda Dyrektora Generalnego ds. Polityki Europejskiej oraz Panią Karolinę Medwecką-Piasecką Międzynarodowego Doradcę Zawodowego (Agencja Rozwoju Regionu West Midlands). Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na którego zaproszenie goście z West Midlands przyjechali do Wrocławia. Podczas spotkania zaprezentowano Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą jej genezę, strukturę, charakter działania, znaczenie krajowe i regionalne, współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, realizowane projekty UE. Następnie goście przedstawili swój region i instytucję, którą reprezentują: Dr Jon Bloomfield o West Midlands: Region ten, zlokalizowany w samym sercu Anglii, posiada ponad 150-letnią historię przemysłową. Największym miastem jest Birmingham drugie co do wielkości, po Londynie, miasto w Anglii. West Midlands może poszczycić się światowej klasy warunkami do prowadzenia biznesu, bardzo dobrze rozwiniętymi łańcuchami zaopatrzenia i profesjonalnymi sieciami usługowymi. Wiele międzynarodowych sieci, jak np. Cadbury Schweppes, JCB, Wedgwood, z powodzeniem prospe- ruje w naszym regionie. West Midlands, dzięki swojemu centralnemu położeniu, imponującej infrastrukturze oraz dostępie kapitału ludzkiego, przyciągnęły w to miejsce takie firmy, jak Fujitsu, Vodaphone i Muller. Karolina Medwecka Piasecka przybliżyła działania Agencji Rozwoju West Midlands: Jest to jedna z dziewięciu jednostek, które zostały powołane w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju. Agencja odpowiada za rozwój regionu West Midlands, współpracuje z jednostkami sektora publicznego i prywatnego. Roczny budżet, którym dysponuje, to 300 milionów funtów, przeznaczonych na inwestycje w rozwój regionalny. Jednostka zarządza obecnie 2500 projektami prowadzącymi do poprawy warunków życia mieszkańców. Kluczowym działaniem agencji jest wprowadzanie strategii ekonomicznej West Midlands, nawiązywanie partnerstw, pomaganie podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu ich problemów. Celem strategicznym jest poprawa i unowocześnienie warunków biznesowych, wspieranie lokalnej społeczności, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i zabieranie głosu w kluczowych dla obszaru sprawach. Efektem spotkania było wspólne wyrażenie chęci współpracy i nakreślenie jej możliwych kierunków. Mamy nadzieję, iż pozytywne efekty rozmów będą widoczne już wkrótce. Edyta Cieślak Z ŻYCIA IZBY - PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta w Lyonie Przedstawiciel Zarządu Izby Rzemieślniczej uczestniczył w serii spotkań zorganizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i Merostwo Lyonu. Celem tzw. Grupy Wsparcia, reprezentującej wiele wydziałów Urzędu Miejskiego, Radę Osiedla oraz Izbę Rzemieślniczą jest pomoc w absorpcji środków unijnych, potrzebnych na przeprowadzenie rewitalizacji obszaru dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu. Merostwo w Lyonie starało się zaprezentować metody i problemy związane z podobnymi działaniami na swoim terenie. Miedzy innymi problemy z rewitalizacją staromiejskiej dzielnicy Croix Rousse w Lyonie. To próba ożywienia zrujnowanego i opuszczonego obszaru, związanego z dawną produkcją rzemieślniczą. Dawniej w tej tętniącej życiem dzielnicy pracowali tkacze lyońscy, znani na całym świecie ze swoich wyrobów. Dzisiaj samorząd miejski i gospodarczy próbuje ponownie ożywić ten obszar, dzięki remontom infrastruktury oraz ponownemu osa- dzeniu tam handlu i rzemiosła tak, by można było zachować dawny klimat tej zabytkowej, a dzisiaj opuszczonej części miasta. Dzięki wizycie w Lyonie możliwe było również spotkanie z władzami samorządowymi Izby Rzemieślniczej rejonu Rhone. Nawiązano kontakt roboczy, który może i powinien zaowocować współpracą pomiędzy naszymi samorządami. W spotkaniu w Izbie Rzemieślniczej w Lyonie, jako przedstawiciel strony polskiej, uczestniczył Ludomir Domański członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, stronę francuską reprezentowali: Alain Adouard - prezydent Izby, Christian Leonardi dyrektor, Francis Boulamoy pełnomocnik ds. zagranicznych oraz Pani Noelle Mass, reprezentująca tamtejsze rzemiosło artystyczne. Ludomir Domański 6

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg

Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę Berlin Lichtenberg,

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta Projekt wymiany doświadczeń VETPRO COM Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wielkopolska Izba Rolnicza Wielkopolska Izba Rolnicza Wielkopolska Izba Rolnicza jest samorządem zawodowym rolników. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. izby działają na rzecz rolników, wpływają

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius.

Wizyta uczniów i nauczycieli krajów partnerskich rozpoczęła kolejny rok współpracy w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius. Projekt Comenius Multilateral school partnerships Finansowany jest z Funduszy Unii Europejskiej. The EURO Guide European environment al and urgent cooperation on reducing, Rusing and recycling In our schools.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII

PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII PROJEKTY REAZLIZOWANE PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WSPIERAJĄCE WSPÓPRACĘ PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA I SAKSONII Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Pismo rzemieślników i przedsiębiorców wydawnictwo bezpłatne nr 18 jesień 2012 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu W numerze: Zjazd Delegatów Izby Nowy członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin Tel/fax. (68) 455 82 40 www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.pl Historia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ze

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Centralnej II Konferencja Krajowa Organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie E-mail: brd@word.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn

Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Polsko-Niemieckie spotkanie Szpitali w SPZOZ Wolsztyn Przygotowała: Joanna Mazur Specjalista ds. Marketingu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością SPZOZ Wolsztyn ---------------------------------------------------------------------------e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner:

PROGRAM KONFERENCJI. jako oficjalny partner: 1 jako oficjalny partner: Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna, w ramach projektu "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M.

Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Temat działania: Wymiana doświadczeń uczymy zawodowo program wymiany młodzieży i współpracy szkół pomiędzy Zespołem Szkół Gospodarczych im M. Spytka Ligęzy a Lwowskim Kolegium Przemysłu Spożywczego w Lwowie-

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy?

Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani na otwarcie rynku gospodarki i pracy? 2 EUROREGIONALNA KONFERENCJA 347 DNI DO ZNIESIENIA OGRANICZEŃ SWOBODNEGO WYBORU MIEJSCA PRACY I ZAMIESZKANIA MIĘDZY POLSKĄ I NIEMCAMI Motto: Czy mieszkańcy Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa są przygotowani

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA Współpracuj z nami! Oferta współpracy Razem na pewno się uda! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa Szacowną Firmę do współpracy z Bocheńską Fundacją Zostań naszym Partnerem!

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci,

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Mija kolejny już rok działalności Schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. 1 / 6 Robiąc podsumowanie ostatnich 12 miesięcy stwierdzam, że wiele udało nam się osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Rada do spraw

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika

Wiedzy z Klubu Pełnomocnika DEKRA Certification Sp. z o.o. Klub Pełnomocnika DEKRA Certification Wiedzy z Klubu Pełnomocnika nie znajdziesz w Internecie! Łączymy wiedzę, doświadczenie i jakość. Klub Pełnomocnika Klub Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT

Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku STATUT Fundacji Poznań Ille - et - Vilaine I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja Poznań

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Program Intensywny Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Radom 12-25 maja 2013

Program Intensywny Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Radom 12-25 maja 2013 Program Intensywny Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Radom 12-25 maja 2013 W dniach 12-25 maja 2013 roku gościliśmy w progach naszego Uniwersytetu nauczycieli akademickich oraz studentów z ośrodków

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu Koordynacja Newsletter 9

planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu Koordynacja Newsletter 9 Newsletter 9 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Kontynuacja działao projektowych planu działania do innowacyjnego rozwiązania, która odbyła się w Paryżu 20-25 maja 2012 r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003

czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. czerwcu 2002 2003 Powiat Nyski podpisał umowę partnerską z niemieckim Powiatem Mainz Bingen 15 czerwca 2001 roku. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Muzeum w Nysie. Umowa zakłada współpracę m.in. w takich obszarach

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER. Ilona Dąbrowska. 19 czerwca 2015

INNO-BROKER. Ilona Dąbrowska. 19 czerwca 2015 INNO-BROKER Ilona Dąbrowska 19 czerwca 2015 Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych

Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Konferencja Współpraca Przedsiębiorców i Ośrodków Naukowych Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu w Polsce. Targi EKOTECH 2015, Kielce 05 marca 2015 r. w godz. 12.00-16.00 Organizator: Klaster Gospodarki

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius, Münster i Bremerhaven, 3-8 X 2011 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY sierpień 2014 10 LAT POLSKIEGO ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ W NUMERZE POLECAMY : MISJE GOSPODARCZE UGANDA ANGOLA

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach W dniu 20 maja 2013 r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mające na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych POKONAĆ UPRZEDZENIA II zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY

Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY Siećwspółpracy urzędów pracy EUROPRACA SUDETY ocena współpracy prezentacja polskich inicjatyw podejmowanych w powiatach przygranicznych Krzysztof Bolisęga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Projektodawca

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. Nr 112, poz. 979) 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie

Bardziej szczegółowo

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie

biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie Rola Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci i Aktywizacji Zawodowej w tym Inkubatora Przedsiębiorczo biorczości ci dla rozwoju przedsiębiorczo biorczości ci w regionie I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo