ograniczy jednak prawdopodobieństwo jej wybuchu człowiek zdoła zapanować nad swymi namiętnościami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ograniczy jednak prawdopodobieństwo jej wybuchu człowiek zdoła zapanować nad swymi namiętnościami."

Transkrypt

1 W stulecie wojny Setna rocznica wybuchu I wojny światowej skłania do przypomnienia książki Nailla Fergusona A Pity of War opublikowanej przed piętnastoma laty, w 1999 roku (zob.jej pierwszy rozdział) Pierwsza wojna światowa twierdzi autor była pochodną głęboko tkwiącej w świadomości kulturalnej Europy idei militaryzmu. Na wiele lat przed jej wybuchem w literaturze pięknej, publicystyce, ale także w opracowaniach naukowych zapowiadano tę katastrofę; można powiedzieć, że doszło do samospełnienia przepowiedni. O ile da się jednak powiedzieć, że wielu ją przewidziało, nie sposób sprecyzować, ilu ludzi jej pragnęło. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, prym wiodła literatura piękna. Jednym z pierwszych prognostyków był Brytyjczyk Headon Hill, autor wydanej w 1899 roku (przypomnijmy, że to data pierwszej Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze) powieści The Spies of Wight. Niemieccy szpiedzy penetrują Anglię, przygotowując grunt pod przyszłe sukcesy militarne. Wątek zagrożenia działalnością wywiadu niemieckiego pojawiać się będzie w literaturze wielokrotnie. A.J. Dawson (w powieści The Message wydanej w 1907), czy E.Oppenheim ( A Maker of History oraz The Enemy of our Midst (1906) mnożą przykłady destrukcyjnej roboty wrogów zewnętrznych i wewnętrznych; do tych drugich obok ludności napływowej z kraju potencjalnego wroga, autor zalicza także pacyfistów, paraliżujących ducha narodowego i organizujących marsze protestacyjne przeciw wojnie. Tajny Niemiecki Komitet Przygotowań działa w Anglii, aktywnie pracują też niemieccy szpiedzy. Tytuł jednej z książek znanego pisarza Williama Le Queux a Spies of the Kaiser jest wielce wymowny. Inni autorzy kreślą obraz samego konfliktu wojennego. Zgodnie z życzeniem czytelników w większości tych publikacji, nasi wygrywają. Erskine Childer ( The Invasion of 1910 z 1906 roku) czy wspomniany Le Queux When the Eagle Flies Seaward (1907) zapowiadają masowy atak Niemców na Wyspy Brytyjskie, zakończony jednak ich ostateczną klęską. Są jednak także powieści pesymistyczne. Niektóre z nich opisują Anglię jako małą wyspę na skraju wielkiego teutońskiego imperium. Hector Hugh Munro When William Come. A Story of London under Hohenzollerns (1913) opisuje Wielką Brytanię

2 inkorporowaną do Reichslandu. Bohater powieści usiłuje przeciwstawić się okupantom, lecz spostrzega, że jest sam, jego rodacy albo uciekli do Indii, albo kolaborują z wrogiem. W powieści pojawiają się też wątki humorystyczne. Okupanci trują naród za pomocą serdelków i kwaszonej kapusty. Niemcy nie pozostawali dłużni (Karl Eisenhart, August Nieman i inni) odwracają rolę. Konfliktowi militarnemu winni są Brytyjczycy, oni tez ponoszą konsekwencje swych działań. Na ogół w tych i innych powieściach z przełomu i pierwszej dekady XX stulecia główna oś konfliktu to wojna między Wielka Brytanią i sojusznikami (Francja, Rosja) a Niemcami, przy czym w większości z nich to Niemcy są agresorami. Czasem jednak dochodzi do sporych przewartościowań na literackiej scenie politycznej. Wówczas np. armia i flota niemiecko- rosyjsko- francuska atakuje Anglię (Rieman), innym razem autor The Great War of 189- trafnie przewiduje, że początek wojnie da konflikt bałkański, później jednak przekształci się ona w konflikt między Francją i Niemcami a Wielką Brytanią. W innej powieści (przytaczanie ich autorów i tytułów trochę mija się z celem, są to bowiem osoby i utwory na ogół nieznane polskim czytelnikom) Francja i Rosja napadają na Anglię. Wojna burska dała asumpt do snucia rozważań o możliwości konfliktu francusko - brytyjskiego. W powieści Rudolfa Martina Berlin Bagdad utworzenie wielkich cesarskich Niemiec poprzedza wojna między Niemcami a post-rewolucyjną Rosją. Dwa z wątków podnoszonych przez Fergusona wydają się najważniejsze. Wojna wybuchła, bo narody chciały wojny i antycypowały ją także w beletrystyce. Idea niemieckiej inwazji (przede wszystkim na Imperium Brytyjskie) była dominującą osnową powieściowych wątków. Nie brakło też głosów wyszydzających lub ośmieszających literackie wizje przyszłej wojny ( The Sketch Robinsona, 1910 lub Guide for Phantasy Strategy Carla Siwinny). Najbardziej agresywni spośród proroków postrzegali ją jako tragedię (np. H.G. Wells War in the Air, 1910). Apokalipsa, ruina europejskiej cywilizacji to często przytaczane określenia. Publikacje, najbardziej pobudzające wyobraźnię (m.in. Norman Angell The Great Illusion ) podkreślały, że wojna może doprowadzić do ekonomicznej katastrofy; świadomość tego faktu

3 ograniczy jednak prawdopodobieństwo jej wybuchu człowiek zdoła zapanować nad swymi namiętnościami. W książce The Collapse of Old World (1906) niemiecki publicysta Ferdinand Granthoff przewidywał, że niewielka sprzeczka między Wielką Brytanią a Niemcami o wyspy Samoa przekształci się w międzynarodowy konflikt, niszczycielski dla obu stron. Autor przewiduje też, że - w konsekwencji - o przyszłości świata decydować będą nie stare potęgi, lecz Rosja i Stany Zjednoczone. Podobnie rzecz oceniał Karl Bleiblens. Obaj uważali wojnę za bezsensowną i nawoływali do jedności europejskiej. Mimo różnic w swych fabularnych wizjach niemal wszyscy prorocy wojny sytuowali ją w drugim dziesięcioleciu XX wieku, choć żaden nie przewidział dokładnych dat Za to dominująca przesłanka konfliktu wojna między Wielką Brytanią i Niemcami nie odpowiadała realiom. Także 90% fikcji literackiej wykazywało ignorancję w kwestiach technicznych, które ograniczały działalność armii po obu stronach konfliktu. Jedynie nieliczni opisywali ją względnie dokładnie. I tak: Fryderyk Engels uważał, że przyszła wojna będzie nieporównywalna z dotychczasowymi do swego zasięgu i intensywności. Okropności wojny trzydziestoletniej zmieszczą się w ciągu 3 4 lat i przyniosą na całym kontynencie - głód, epidemie, barbaryzację wojsk i ludności, chaos w przemyśle i handlu. Nie sposób przewidzieć, jak się to skończy i kto będzie zwycięzcą. Pewne jest tylko ogólne wyczerpanie społeczeństw i powstanie okoliczności, które doprowadzą do zwycięstwa mas pracujących. Von Moltke (starszy), emerytowany szef sztabu armii pruskiej przewidywał, że przyszła wojna będzie niepodobna do wszystkich dotychczasowych i potrwa siedem, a nawet trzydzieści lat. W tej wojnie nie będzie zwycięzców i zwyciężonych w tradycyjnym rozumieniu i biada temu, kto podłoży ogień pod beczkę z prochem. Najbardziej szczegółowa ze wszystkich dokładnych prognoz przyszłej wojny nie była dziełem socjalisty, ani żołnierza. W książce Czy wojna jest dziś niemożliwa?, skróconej i wydanej pod nieco mylącym tytułem angielskiej wersji sześciotomowego dzieła opublikowanego w 1899 roku, warszawski

4 finansista Jan Bloch twierdził, że wielka europejska wojna będzie bezprecedensowym zjawiskiem co do skali destrukcji z trzech powodów. Po pierwsze, technika militarna zmieniła charakter działań wojennych w sposób wykluczający szybki sukces strony atakującej. Epoka bagnetu minęła bezpowrotnie, szarże kawalerii stały się również przestarzałe. Dzięki wzrastającej szybkości i dokładności ognia karabinowego, dzięki wynalezieniu prochu bezdymnego, rosnącej skuteczności penetracyjnej pocisków oraz większego znaczenia i siły dział ładowanych od tyłu, wojny w tradycyjnym rozumieniu nie będą miały miejsca. Zamiast walki wręcz żołnierze ścierać się będą w otwartej przestrzeni nie widząc i nie słysząc niczego.. Z tych powodów przyszła wojna będzie przede wszystkim starciem okopów. Według drobiazgowych kalkulacji Blocha, setka ludzi w okopach będzie zdolna do zabicia czterokrotnie większej liczby atakujących, kiedy ci będą przemierzać 300 yardową strefę ognia. Po drugie, rozrost europejskich armii oznacza, że w wojnie weźmie udział około 10 milionów ludzi, walczących na ogromnie rozciągniętych frontach. Dlatego, choć przyszła wojna pociągnie za sobą wiele ofiar śmiertelnych (szczególnie wśród oficerów) będzie ona długą wojną. Po trzecie, czynniki ekonomiczne odegrają kluczową i decydującą rolę. Wojna przyniesie znaczącą dyslokację przemysłu, poważne ograniczenie dostaw przyszła wojna nie będzie walką, lecz głodem, nie wzięciem do niewoli żołnierzy, lecz bankructwem narodów i destrukcją całej organizacji społecznej. Te wszystkie argumenty zostały jednoznacznie wyłożone w porównaniu ze śmieciami opisanymi przez panikarzy. Lecz nawet Bloch mylił się w kilku ważnych kwestiach. Nie miał racji, na przykład, twierdząc, że po jednej stronie staną Rosja i Francja, zaś po drugiej Niemcy. Austro-Węgry i Włochy, choć ten błąd zdawał się usprawiedliwiony w warunkach 1899 roku. Mylił się także, kiedy sugerował, że mieszkańcy miast nie są w żadnym razie zdolni do przebywania na wilgotnych i nieosłoniętych stanowiskach [bojowych], tak jak chłopi i z tego powodu oraz z racji samowystarczalności produkcji rolnej, Rosja będzie lepiej przygotowana do wspierania wojny niż wysoko cywilizowane narody. Bloch przeceniał także siły brytyjskiej marynarki

5 wojennej. Floty słabsze niż brytyjska twierdził są nic nie warte, jeśli nie dominują, staną się zakładnikami przodującej floty. Wielka Brytania należy do innej [wyższej] kategorii potęg morskich niż pozostałe państwa. Logicznie rzecz biorąc, przeczy to innej tezie Blocha o patowej sytuacji w wojnie lądowej. Poza wszystkim, czemu naród zdolny do ustanowienia przewagi na morzu, nie może zrobić tego samego w przypadku wojsk lądowych? Oddając Blochowi (który jest czasem źle postrzegany jako naiwny idealista) sprawiedliwość dodał on ważne uzupełnienie nie przeczę pisał że narody mogą same wpaść i pociągnąć swoich sąsiadów w straszliwą serię katastrof, które mogą w rezultacie wywrócić wszystkie cywilizowane i legalne rządy (jest wielką ironią, że książka otrzymała silne poparcie ze strony rządu rosyjskiego; przypuszcza się, że car Mikołaj II czytał książkę warszawskiego bankiera Blocha i że ta zainspirowała go do przekazania w 1898 roku apelu do przywódców państw i w konsekwencji do Pokojowej Konferencji w Hadze). Największym błędem Blocha było przeoczenie faktu, że jest mało prawdopodobne, by takie rewolucje wybuchały równocześnie we wszystkich walczących z sobą państwach; którakolwiek ze stron odsunęłaby ten wybuch, ta by zwyciężyła. Gdyby zatem wojna wybuchła, taka możliwość byłaby bodźcem, by ją wydłużać w nadziei, że drugą stronę czeka szybszy upadek. I to w mniejszym lub większym stopniu wydarzyło się po 1914 roku. Fikcja literacka n. t. możliwej wojny była z lubością podtrzymywana przez prasę i publicystykę. Nic tak nie wzbudza zainteresowania i nie zwiększa sprzedaży książek i periodyków, jak hasło wojna. Wojna jako temat nie tylko pobudza podaż, lecz nade wszystko kreuje popyt. Po konflikcie burskim, kiedy nic się nie działo, zainteresowanie tematem spadło. Pobudziły je publikacje, operujące fikcją jako substytutem informacji o faktach. Wyobraźni a autorów posłużyła też do konkretnych działań: planów reformy armii, ograniczania liczby imigrantów (pod pozorem ochrony przed szpiegostwem), modernizacji służb specjalnych. Fantazja dziennikarska inspirowała myślenie życzeniowe, a te zastępowało realność. Nie znaczy to, że szpiegów nie było., o czym świadczyły aresztowania podejrzanych o tę działalność w Anglii i z wzajemnością - w Niemczech, Belgii i Holandii. Ale kluczowy problem tkwił w pytaniu: jak silne było oddziaływanie propagandowych enuncjacji na oficjalne osobistości

6 politycznych po obu stronach potencjalnego konfliktu. Na przykład, w 1903 roku płk William Robertson z brytyjskiego wywiadu wojskowego udowadniał, że Niemcy maja szansę przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść nim brytyjska marynarka osiągnie pełną gotowość bojową. Wizja gigantycznego desantu na Wyspy Brytyjskie i zmuszenia Anglii do zawarcia wyjątkowo niekorzystnego traktatu pokojowego nasuwała prostą odpowiedź: należy dążyć do szybkiego wzmocnienia własnego potencjału militarnego [podobne zjawisko obserwujemy także w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku, jakby mechanizmy kształtowania świadomości zbiorowej wpływały na realne decyzje]. Król Edward VII obawiał się, że jego kuzyn, cesarz niemiecki (rody panujące w Europie były połączone więzami pokrewieństwa) dokona inwazji jako potomek królowej Wiktorii. Obawy te podzielali urzędnicy brytyjscy. Głoszono, że wielu oficerów niemieckich spędza urlopy na brytyjskim wybrzeżu w celach wywiadowczych. W konsekwencji plany strategiczne zawierały wnioski o zwiększenie liczebności armii, ostrych represji wobec rosnącej liczby szpiegów, rozmieszczeniu oddziałów (vide: rozkaz Churchilla o rozmieszczeniu żołnierzy w magazynach marynarki wokół Londynu). I tak dalej. Książka niemieckiego stratega gen. Fredericka von Bernhardi Germany and the Next War z 1912 roku (uważana za klasyczny tekst pruskiego militaryzmu) nie tylko rozbudziła trwogę w Anglii, ale też pobudzała do działania organizacje militarne w samych Niemczech, takie jak German Army League, opowiadającą się za zwiększeniem liczebności armii i atakującą pacyfizm i niemiecką lewicę, ale także rząd za zbyt pasywną politykę. Liczebność organizacji militarystycznych była jednak ograniczona. Politycznie sytuowały się one na prawo od centrum. We Francji przedłużono wprawdzie służbę wojskową z dwóch do trzech lat, ale ruchy społeczne wspierające militaryzm nie były zbyt silne, zaś rząd i parlament zajmowały się raczej rozgrywkami wewnętrznymi i podatkami niż armią. Jedynie 200 spośród 654 parlamentarzystów identyfikowano jako zwolenników narodowego odrodzenia (pod tymi hasłami kryją się zazwyczaj nacjonalistyczne i militarystyczne ciągoty). Natomiast badania nad kształtowaniem się ruchów nacjonalistycznych w Niemczech wskazywały, że ruchy te były powiązane z konserwatywnymi elitami i przyciągały te kręgi społeczeństwa, które w swoim radykalizmie wyprzedzały intencje i decyzje władz. Miały one na celu mobilizację dotąd

7 apatycznych grup drobnej burżuazji populistycznych elementów opozycyjnych wobec notabli. Można je traktować jako początek działań zmierzających do przekształcenia prawicy w powojenny sojusz tradycyjnych elit konserwatywnych, radykalnych nacjonalistów, niższej klasy średniej i zagorzałych antysemitów nazizm. Utożsamianie radykalnej prawicy w Niemczech z drobną burżuazją jest ignorowaniem znaczenia dobrze wykształconej klasy średniej nie tylko w organizacjach nacjonalistycznych, lecz także w całym procesie ewolucji nacjonalistycznej ideologii. Jak wynika z danych statystycznych, organizacje deklarujące się otwarcie jako nacjonalistyczne liczyły w Niemczech około 540 tys. członków, choć te liczby sa przesadzone, z uwagi na podwójne członkostwo, jedynie papierową przynależność etc. Ich władze składały się z wyższych warstw społecznych: wyższych oficerów, wysokich urzędników, biznesmanów. Dla kontrastu - organizacja o nazwie Veterans Association, skupiająca jak nazwa wskazuje weteranów wojen, liczyła 2,8 mln członków i była najliczniejszą polityczną partią w Europie. Ważną rolę we wzmacnianiu uczuć nacjonalistycznych i militarystycznych odgrywał kościół protestancki. Postawa wyznawców wobec wojny miała wręcz charakter eschatologiczny. Wojna jest dla nas święta deklarowali. Ruchy takie, jak Gottes Fuehrung lub hasła Jesu-Patriotism pobudzały narodową wyobraźnię, a także zyskiwały teoretyczną podbudowę ze strony filozofów i teologów oraz kręgów uniwersyteckich dla propagowania akceptowanych wzorów zachowań. Wiele uczelnianych wydziałów deklarowało poparcie dla radykalnej nacjonalistycznej ideologii. Pojawiły się hasła wyższości rasy niemieckiej oraz germańskości jako cechy wyróżniającej. Otto Schmidt- Gibichenfels opisał wojnę jako niezbywalny element kultury. Akcentowano duchowość jako wyróżnik niemieckiego charakteru wobec brytyjskiego materializmu. Inne przeciwstawienie funkcjonujące przed I wojną to :młode, zdrowe, prężne Niemcy vs. konserwatywna, zamierająca Anglia. Intelektualny sojusz między wykształconą wyższą klasą średnią a radykalnym nacjonalizmem sprzyjał ewolucji ideologicznej od narodowego liberalizmu do radykalnego nacjonalizmu (wykłady Maxa Webera, idea Mitteleuropy pod przywództwem

8 Niemiec sa dobrymi przykładami tych tendencji). W debatach parlamentarnych National Liberal Party i Army League współpracowały ze sobą. Odwoływano się do zwycięstwa 1870 roku, do idei Bismarcka itp. umacniających ducha militaryzmu. Społecznym nosicielem tych poglądów była zdaniem Fergusona wyższa (edukowana i zajmująca eksponowane stanowiska) klasa średnia (upper middle class notables). Nawet przegrana wojna ma sens głosili zwolennicy chaos pomoże wykreować wodza, który dokona pożądanych przekształceń. Ewolucję takich poglądów można łatwo sobie wyobrazić, nic dziwnego więc, że niektórzy członków Army League ostatecznie znaleźli się w ruchu nazistowskim. Przeciwnicy militaryzmu to oczywiście pacyfiści; termin pacyfizm pojawił się w 1901 r. i Ferguson określa ten ruch jako najmniej skuteczny ze wszystkich ruchów politycznych w początkach XX wieku. Ale pacyfiści byli ważnym ogniwem antymilitaryzmu w Europie. Partie liberalne w Anglii, głoszące idee wolnego handlu i negocjacyjnych sposobów rozwiązywania sporów, niechętne wobec wyścigu zbrojeń, wygrywały kilka razy z rzędu wybory parlamentarne. Jednym z najlepiej znanych pisarzy, którym przypisuje się miano pacyfistów był Norman Angell autor The Great Illusion (1910). Na pierwszy rzut oka jest ona wzorcem pacyfistycznych poglądów. Wojna wg autora jest irracjonalna z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia: obciążenia fiskalne wskutek zbrojeń nie do zniesienia, odszkodowania od pokonanych nie do wyegzekwowania, handlu nie poprowadzą wojskowi, interes klasowy bardziej łączy ludzi niż interes narodowy itd. Zatem nie Anglicy staną przeciw Rosjanom, lecz ludy przeciw wyzyskowi, korupcji i niekompetencji elit; realnym konfliktem jest spór między demokracją i autokracją, socjalizmem a indywidualizmem, reakcją a postępem. Angell ze swymi poglądami został potem orędownikiem Ligi Narodów, parlamentarzystą z ramienia Labour Party i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (której Bloch nie dostał, bo zmarł przed decyzją]. Mimo uznania go za czołowego eksponenta pacyfizmu, bliższe przyjrzenie się książce budzi szereg wątpliwości co do słuszności tego stanowiska, W rzeczywistości bowiem Angell nie był pacyfistą, on tylko uważał, że niemiecka inwazja na Wielką Brytanię byłaby irracjonalna. Nie przyniosłaby ona też niczego dobrego dla

9 świata. Wg. Fergusona The Great Illusion było stanowiskiem liberalnych imperialistów (sic!) brytyjskich skierowanych do niemieckiej opinii publicznej, by ta wymusiła rezygnację z planów budowy floty i konfrontacji na morzu. Nic dziwnego, że książka ta wzbudziła zachwyt kręgów dowódczych w Wielkiej Brytanii. W brytyjskiej Labour Party było wielu innych, bardziej widocznych antymilitarystów, jak Fenner Brockway, Henry Noel Bradford, Keir Handie, Ramsay Mac Donald i inni. Mac Donald deklarował się jako przeciwnik germanofobii premiera Grey a; twierdził, że partie lewicowe (w tym niemiecka SPD) raczej opowiedzą się za współpracą Niemiec i innych krajów. Pojawiały się zresztą inne możliwe scenariusze i opcje, mniej lub bardziej fantastyczne. Antywojenną postawę reprezentował m.in. wybitny filozof Bertrand Russell. Pewną ciekawostką jest, że w 1914 roku większość doktoratów h.c. w Oxfordzie otrzymali Niemcy. Trzeba też pamiętać, że więzy krwi domów panujących w Niemczech i Wielkiej Brytanii były bardzo silne. Po drugiej stronie barykady niemieccy liderzy związkowi stali na czele antymilitarystycznych sił w tym kraju, Liebknecht uważał militaryzm za narzędzie walki kapitalizmu z klasą robotniczą (został zamordowany w 1919 r.). Celem militaryzmu jest ochrona starego porządku społecznego twierdził. W Niemczech militaryzm rozkwitał w absolutystycznych i feudalno biurokratycznych warunkach ustrojowych. Historycy piszący w duchu marksizmu leninizmu powtarzali argumenty Liebknechta, że militaryzm wynikał z połączenia agresywnych dążeń burżuazji i pruskiego junkierstwa. Z kolei, niemarksistowski historyk Eckart Kehr podzielał pogląd o sojuszu rodowej arystokracji agrarnej z młodą burżuazją, lecz uzupełniał go o opinię, że militaryzm był nieodłączną częścią procesu powstawania autonomicznych instytucji państwa. Wg Kehra i jego późniejszych naśladowców militaryzm służył nie tylko realizacji celów ekonomicznych (kontrakty zbrojeniowe), lecz także jako oręż przeciw socjaldemokracji i wspierał antydemokratyczny system polityczny, patriarchalny porządek i strategię konserwatywnych rządów. Ale antymilitaryzm nie był wcale obcy kręgom konserwatywnym. Parcie do wojny groziło zburzeniem starego porządku społecznego. Nacisk na rozrost

10 armii groził (z ich punktu widzenia) pojawieniem się innego rodzaju niebezpieczeństwa. Konsekwencją wojny będzie społeczny wybuch, co zagraża przegranym upadkiem rządzących dynastii. Powoływano się przy tym na przykład rewolucji 1905 roku, a rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegał Mikołaja II, że rewolucja społeczna okaże się nieunikniona, jeśli wojna pójdzie źle. Militaryzm wcale nie był dominującą doktryną w przededniu wojny. Partie antymilitarystyczne w państwach, które wkrótce stały się stronami konfliktu zyskiwały coraz większe poparcie elektoratów. We Francji lewica utworzyła rząd, a działacz związkowy Jean Jaures był u szczytu popularności. W Rosji wybuchały masowe strajki. W Belgii dominująca partia katolicka przeciwstawiała się przygotowaniom do wojny. Lewica była (sic!) najsilniejsza w Niemczech. Rozkwit tendencji antymilitarystycznych był więc wyraźny, a zjawisko to jest wyraźnie niedoceniane w literaturze historycznej. * * * Opracowania historyczne służą opisaniu i interpretacji faktów i zdarzeń z przeszłości; zawierają jednak na ogół pewien ładunek dydaktyzmu pomocny przy ocenie teraźniejszości i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Czasem sądzi się, że I wojna światowa wybuchła z niczego, nie poprzedzało jej bowiem tak silne zaognienie konfliktu, które detonuje eksplozję. Jakie procesy spowodowały zatem śmierć milionów ofiar? Omówiony wyżej fragment książki Fergusona (I rozdział pt. Mit militaryzmu) stara się to wyjaśnić, ale prócz wyjaśnienia autor mnoży jeszcze znaki zapytania i pobudza do refleksji nad symptomami i ukrytymi przyczynami narastania napięcia we wszystkich krajach, które niebawem miały stanąć na polu bitwy. Po pierwsze, wojna rodzi się w zbiorowej świadomości społeczeństw, nim przybierze realne kształty. W ludzkich umysłach, temperamentach, wyobrażeniach pojawia się zapotrzebowanie (popyt) na towar, jakim jest wojna. Literaci, publicyści, dziennikarze podchwytują te emocjonalne tony i poprzez analizy polityczne lub zwykłą fikcję literacką o sensacyjnym posmaku sprawiają, że zbiorowości narodowe zaczynają rozumować w kategoriach nieuchronności zmagań militarnych, uważają je za coś naturalnego, ba, nawet oczekiwanego. Padające dziś przy okazji konfliktu ukraińskiego z ust całkiem

11 dobrych dziennikarzy pytanie: i co dalej? I co jeszcze? jest na szczęście wątłym jeszcze, ale bardzo charakterystycznym przykładem tej tendencji. A pytanie o możliwość wybuchu działań militarnych, jakie Polacy dość powszechnie sobie zadają, zdaje się być dowodem, że popyt na wojnę jest czymś realnym, choćbyśmy nie wiem jak mocno temu zaprzeczali. Czy można jeszcze zejść z tego traktu? Czy też psychika zbiorowa posuwać się będzie naprzód, jakby niezależnie od naszej woli aż doprowadzi do krańcowych skutków? Po drugie, są pewne zestawy idei i postaw społecznych, które ze zmaganiami zbrojnymi kojarzą się najczęściej. Pojawiały się one nie tylko w początkach minionego wieku, są wciąż żywe i dziś. Trzeba na nie uważać, poddawać analizom, przeciwdziałać, a nie ulegać ich irracjonalnej presji. Wszędzie tam, gdzie aktywizuje się i zyskuje znaczenie ruch narodowy, wzrasta groźba wojny. Sprzyja temu myślenie historyczne, odwoływanie się do racji historycznych. Szczególnie niebezpieczne wydają się hasła narodowego odrodzenia. Wszędzie tam, gdzie państwo i jego struktury narzucają ludziom wizję umacniania własnej potęgi jako celu swych działań w miejsce zaspokajania potrzeb jednostek, dzieje się podobnie. Kiedy zanika tolerancja, a konserwatywne elity narzucają innym swoje wartości i sposób myślenia, jesteśmy na niebezpiecznej ścieżce. Groźne wydaje się przeciwstawienie duchowości materializmowi i indywidualizmowi. Wyższością duchową da się usprawiedliwić wiele, nawet zbrodnię. Jeśli gdzieś pojawi się nawoływanie do świętej wojny (a niebezpiecznie szybko zbliża się ono na kontynent europejski) nic już nas chyba nie uchroni przed konfliktem. Po trzecie, każde proste wyjaśnienia i tłumaczenia zawierają w sobie pierwiastek fałszu. Ci, którzy potrafią wszystko wyjaśnić, na wszystko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, nie tylko tkwią w błędzie (to pół biedy, głupota nie podlega karze), lecz wyrządzają ogromne szkody społeczne. Dlaczego bowiem w okresie nasilenia rządów anty militarnie nastawionej lewicy doszło do wybuchu wojny? Przecież powinno być odwrotnie. Trzeba więc zgłębiać paradoksy, nie zadowalać się łatwizną, może wówczas uda nam się uniknąć najgorszego. Niestety, siedemdziesiąt lat bez powszechnej wojny w Europie zdaje się sprzyjać i popytowi na wojnę, i narastaniu złowrogich tendencji, i łatwemu usprawiedliwieniu własnych błędów i niedopatrzeń.

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 48/2014 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I NATO

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 48/2014 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I NATO Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 48/2014 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM I NATO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU DLA POLSKI I DLA ŚWIATA BS/177/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU DLA POLSKI I DLA ŚWIATA BS/177/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O LEGALIZACJI EUTANAZJI BS/170/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O LEGALIZACJI EUTANAZJI BS/170/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 23/2017 ISSN 2353-5822 Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza

Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Rozdział 13. Europa Świętego Przymierza Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz ustala związki poprzedzania i następstwa.

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej

Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej Przesłanki i geneza procesu integracji europejskiej Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Prekursorzy integracji europejskiej 1. Pruski Związek Celny (1834

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Najważniejsze dla Polski i dla świata wydarzenia roku 2016 NR 178/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Najważniejsze dla Polski i dla świata wydarzenia roku 2016 NR 178/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 178/2016 ISSN 2353-5822 Najważniejsze dla Polski i dla świata wydarzenia roku 2016 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 59/2014 WYDARZENIA NA UKRAINIE A POCZUCIE ZAGROŻENIA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów

Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów Piotr Koprowski Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX-XX w.) Szkice historyczno-filozoficzne Piotr Koprowski Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX-XX w.) Szkice historyczno-filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej opinie Polaków i Niemców

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej opinie Polaków i Niemców Polityka zagraniczna Unii Europejskiej opinie Polaków i Niemców Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych W Warszawie odbywać się będą polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W przeddzień szczytu Unii

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ TYDZIEŃ PRZED REFERENDUM AKCESYJNYM BS/95/2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ TYDZIEŃ PRZED REFERENDUM AKCESYJNYM BS/95/2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ K.031/10 WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Warszawa, maj 2010 roku W sondażu z 7-10.05.2010 TNS OBOP zbadał poglądy dotyczące wyjaśnienia katastrofy pod Smoleńskiem. Odpowiadając na pytanie o pogląd w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ LUDZIE I WYDARZENIA W HISTORII POLSKI XX WIEKU BS/194/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ LUDZIE I WYDARZENIA W HISTORII POLSKI XX WIEKU BS/194/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 14.12.2016 R. Stanisław Koziej ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY Tezy do dyskusji na seminarium katedralnym Plan Geneza i istota nowej (hybrydowej) zimnej

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 77/2017 ISSN 2353-5822 Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny

Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny Rozdział 28. Wybuch wielkiej wojny Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie; ustala związki poprzedzania i następstwa; dostrzega

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA 1. Rozwój idei demokratycznych w czasach starożytnych 2. Historyczno-doktrynalne źródła europejskich procesów integracyjnych 3. Platońska koncepcja państwa idealnego jako

Bardziej szczegółowo

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders

Azja w stosunkach międzynarodowych. dr Andrzej Anders Azja w stosunkach międzynarodowych dr Andrzej Anders Japonia współczesna Japonia jest jednym z nielicznych krajów pozaeuropejskich, które uniknęły kolonizacji w XIX w. Wraz z wzrostem mocarstwowości Japonii

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ BS/157/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ BS/157/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918

Spis treści. Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego. CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Spis treści Uwagi wstępne Wstęp do wydania trzeciego CZĘŚĆ PIERWSZA Geneza i zasięg konfliktu zbrojnego lat 1914-1918 Rozdział I. Narodziny wieku (1890-1914) 1. Nie spełnione obawy końca XIX wieku 2. Rewolucja

Bardziej szczegółowo

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej

Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wojskowe plany wzmocnienia Polski Wschodniej Wicepremier Tomasz Siemoniak przekazał wczoraj, 19 października w Białymstoku informację, że w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Próbka książki wyłącznie do celów informacyjnych.

Próbka książki wyłącznie do celów informacyjnych. Próbka książki wyłącznie do celów informacyjnych. Copyright by Wydawnictwo KIRIN spis treści Wstęp...7 Rozdział 1 Czynniki kształtujące obecną japońską politykę bezpieczeństwa...15 1.1 9 artykuł konstytucji...15

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET: POLACY O LUSTRACJI

, , INTERNET:    POLACY O LUSTRACJI CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

http://grzbiet.pl/ksiazki/armia-rezerwowa-ii-rzeczypospolitej-spoleczenstwo-pod-bronia-1918-1939

http://grzbiet.pl/ksiazki/armia-rezerwowa-ii-rzeczypospolitej-spoleczenstwo-pod-bronia-1918-1939 Spis treści \V stęp... 7 Koncepcja,.naród pod bronią"... 15 Uwarunkowania geopolityczne i strategiczno-militarne bezpieczeństwa Polski... 39 Miejsce Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa państwa...

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WYDARZENIE ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/14/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WYDARZENIE ROKU 2003 W POLSCE I NA ŚWIECIE BS/14/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/73/2012 POLACY WOBEC POLITYCZNEGO BOJKOTU EURO 2012 NA UKRAINIE

Warszawa, maj 2012 BS/73/2012 POLACY WOBEC POLITYCZNEGO BOJKOTU EURO 2012 NA UKRAINIE Warszawa, maj 2012 BS/73/2012 POLACY WOBEC POLITYCZNEGO BOJKOTU EURO 2012 NA UKRAINIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

CIEZYLA-WEHRMACHT.html

CIEZYLA-WEHRMACHT.html Rosjanie uważają drugą wojnę za swój folwark. Przypominają, o tym, że związali walką większość Wehrmachtu, choć to nie oni wybierali, lecz Niemcy z kim walczyć. Około 4/5 niemieckich żołnierzy zabitych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 105/2016 ISSN 2353-5822 Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA IV WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE RELIGII I KULTURY RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim zagadnień oraz form organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej NR 27/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej NR 27/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 27/2017 ISSN 2353-5822 Stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 30 czerwca 1 lipca 2014 r. TEMAT KONFERENCJI I Wojna Światowa na Bałkanach Największy teoretyk myśli wojskowej, Carl von Clausewitz, zdefiniował wojnę jako dziwną trójcę,

Bardziej szczegółowo

75 rocznica powstania

75 rocznica powstania Dziś wszyscy oddajemy cześć tym, którzy swoje życie oddali za wolność, tym, którzy tej wolności nie doczekali, a przede wszystkim tym, którzy wciąż żyją wśród nas. A p e l I P N o u c z c z e n i e 7 5

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

-2- Jak widać, wydarzenia, o których mowa - podobnie jak wcześniej konflikt w Czeczenii -

-2- Jak widać, wydarzenia, o których mowa - podobnie jak wcześniej konflikt w Czeczenii - CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO

Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Warszawa, luty 2013 BS/22/2013 POPARCIE DLA RATYFIKACJI PAKTU FISKALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r.

Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. 078/04 Sąsiedzi. Warszawa, październik 2004 r. Za dobrego sąsiada najczęściej uważane są Czechy i Słowacja, a za złego Rosja; opinie o Niemczech są podzielone, ale w sumie pozytywne. Krajom, które uważamy

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Polacy o reparacjach wojennych

Polacy o reparacjach wojennych KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 154/2017 Polacy o reparacjach wojennych Listopad 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

A gdyby nie leciał z nami pilot?

A gdyby nie leciał z nami pilot? A gdyby nie leciał z nami pilot? Czy leci z nami pilot? źródło: zombie pilot flickr.com Założenie, które w zasadzie wszyscy przyjmujemy bardziej lub mniej świadomie jest takie, że rządzący wiedzą co robią.

Bardziej szczegółowo