17 sierpnia: 24 godziny strajku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 sierpnia: 24 godziny strajku"

Transkrypt

1 Nr 4 Warszawa 19 sierpnia 2011 r. Czytaj więcej: 17 sierpnia: 24 godziny strajku w Przewozach Regionalnych Jan Guz Godziwe wynagrodzenie minimalne komu to przeszkadza? OPZZ a SLD pro i kontra: Ryszard Zbrzyzny Wybory: Istnieje trzecia możliwość Barbara Kramarz Lepiej z mądrym stracić Grzegorz Ilnicki Przed sądem pracy Andrzej Strębski Dywan ministra finansów Leszek Miętek przewodniczący Rady Branży Transport OPZZ, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Tadeusz Motowidło Zakupy po londyńsku

2 Jan Guz Godziwe wynagrodzenie minimalne komu to przeszkadza? Zacznijmy od początku skąd pomysł płacy minimalnej Wbrew powielanym przez niektórych eksperttów tezom dotyczącym bezzasadności określania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zalecenia odnośnie poziomu tego wynagrodzenia zostały sformułowane przez Międzynarodową Organizację Pracy w konwencji nr 131 z 1970 roku oraz zapisane w Europejskiej Karcie Społecznej. Badania porównawcze w różnych krajach pozwoliły MOP na sformułowanie rekomendacji ustalenia wysokości płacy minimalnej na poziomie 50% średniej płacy. Taki poziom wynagrodzenia ustalany w odniesieniu do ogólnego poziomu płac w danym kraju pozwala uwzględnić potrzeby pracowników i ich rodzin, koszty utrzymania, świadczeń socjalnych i poziomu życia, a także rozwój ekonomiczny. Komitet Niezależnych Ekspertów Rady Europy zaleca by płaca minimalna wynosiła 68% przeciętnej płacy. Europejska Karta Społeczna, w duchu tej wskazówki stwierdza, że płaca minimalna powinna zapewniać godny poziom życia pracowników i ich rodzin. Dyskusja o płacy minimalnej powinna zatem uwzględniać nie tylko argumenty o charakterze ekonomicznym ale również, a może przede wszystkim, aspekty społeczne. Krajowa płaca minimalna obowiązuje w 20 z 27 państw Unii Europejskiej między innymi w Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Wiele z państw członkowskich, na przykład Niemcy, reguluje minimalną płacę na poziomie branżowym, w wyniku rozwiniętego systemu sektorowych układów zbiorowych. W Polsce jest to wręcz niemożliwe, z uwagi na słaby poziom zorganizowania pracodawców i ich wyraźną niechęć do zawierania ponadzakładowych układów branżowych. W Polsce od dobrych kilku lat związki zawodowe proponują wprowadzanie zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy. OPZZ domaga się, by Polska wdrożyła dorobek europejski w zakresie społecznych aspektów wynagradzania pracowników. Akceptacja niskiej płacy minimalnej oznacza bowiem zgodę na powiększanie luki płacowej pomiędzy Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej Dlatego OPZZ przygotowało dwie propozycje projektów zmian ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tak aby płaca minimalna wynosiła 50% średniej płacy (w 2004 i w 2008 roku). Projekt ustawy w tej kwestii złożony przez posłów lewicy w trakcie bieżącej kadencji Sejmu nadal leży w zamrażarce marszałka Sejmu. Obawiam się, że wobec niedostrzegania wagi problemu niskiej wysokości minimalnego wynagrodzenia przez kolejne ekipy rządowe, taki los przypadnie również obywatelskiemu projektowi ustawy złożonemu w ostatnich dniach. Świadczyć o tym może również historia realizacji punktu 5 Pakietu Działań Antykryzysowych, wypracowanego w Trójstronnej Komisji w 2009 roku, w którym partnerzy społeczni postulowali ustalenie ścieżki dojścia przez minimalne wynagrodzenie do wysokości 50% średniej płacy. Premier wówczas obiecywał przedstawić ścieżkę dojścia do końca 2009 roku i realizacji tego punktu nie dotrzymał. Mamy 2011 rok i o żadnej ścieżce dojścia nikt nic nie słyszał, a płaca minimalna nadal stanowi 40% średniej krajowej i wygląda na to, że prędzej Pakiet Działań Antykryzysowych przestanie obowiązywać, niż miałoby się to zmienić. Kto potrzebuje płacy minimalnej Zaskakująco wiele pracodawców protestuje przeciwko podwyższaniu płacy minimalnej co znaczy, że wielu ich pracowników otrzymuje wynagrodzenie w tej wysokości. Minimalny standard, który powinien stanowić wyjątek, okazał się obowiązującą na polskim rynku pracy regułą. Skala płacenia płacy minimalnej nie jest dostatecznie oszacowana. Główny Urząd Statystyczny bada przedsiębiorstwa zatrudniające od 9 pracowników, dlatego OPZZ wnioskował o analizy w firmach zatrudniających poniżej 9 pracowników a tam odsetek wynagradzanych na poziomie płacy minimalnej może być znacznie wyższy. W takich małych firmach nie ma też związków zawodowych, więc pracownikom trudniej domagać się wyższych wynagrodzeń. Tym bardziej konieczne jest podwyższanie płacy minimalnej ponieważ inaczej pracodawcy nie będą się kwapić do lepszego wynagradzania pracowników. Co więcej, już teraz wielu pracodawców znalazło sposób na omijanie tego minimum. Przede wszystkim, zamiast umów o pracę oferują pracownikom śmieciowe umowy cywilno-prawne, których przecież nie dotyczą regulacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, tak samo zresztą jak zwolnienia chorobowego, urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego. Wielu pracowników pracuje w niepełnym wymiarze godzin popularnym rozwiązaniem jest np. 7/8 etatu. Jeśli zostają w pracy nieco dłużej by jak na przykład kasjerki rozliczyć kasę czy sprzątnąć stanowisko pracy (pracodawca zabrania wykonywać tego w godzinach pracy), to pracują de facto na pełny etat, natomiast ich płaca jest zdecydowanie niższa obecnie za pełny etat minimalne wynagrodzenie netto to 1039 zł, natomiast 7/8 etatu to 909 zł. W domowym budżecie to ważna różnica. Przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie godnie wyna- O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

3 gradzać pracowników powinni zrezygnować ze swojej działalności. Podwyższenie płacy minimalnej nie powoduje wzrostu bezrobocia Z ekspertyzy Ocena funkcjonowania płacy minimalnej, opracowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2006 roku wynika, że nie ma jednoznacznych przesłanek by twierdzić, że wzrost płacy minimalnej zwiększa bezrobocie. Oceniając wówczas poziom płacy minimalnej pracodawcy powszechnie twierdzili, że jest zbyt niski i postulowali jej podwyższenie. Tymczasem relacja płacy minimalnej do średniej płacy nadal oscyluje w granicach 40%. Krótka refleksja o produktywności pracowników Komentatorzy ekonomiczni chętnie posługują się kryterium produktywności, sugerując, że pracownicy nie zasługują by zarabiać więcej, bo nie są wystarczająco produktywni zwłaszcza w porównaniu z pracownikami innych państw. A przecież, produktywność jest wypadkową zarówno umiejętności i zaangażowania w pracę pracownika, jak i organizacji pracy i inwestycji pracodawcy w technologie, zwiększania przez niego innowacyjności produkcji. Dzięki temu firmy mogą konkurować jakością, tyle że takie podejście wymaga podmiotowego traktowania pracowników, uznania ich wkładu w wypracowanie zysków. Strategia budowania przewagi konkurencyjnej poprzez cięcie kosztów pracy jest zdecydowanie prymitywna w warunkach globalnej konkurencji. Czy Polska ma być wyłącznie źródłem taniej siły roboczej? To bardzo krótkofalowa strategia. Według raportu PriceWaterCoopers z 2009 roku, stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w Polsce jest znacznie wyższa niż w krajach unijnych. Oznacza to, że z każdej wydanej na pracownika złotówki polski pracodawca uzyskuje 1,71 zł, natomiast przeciętny europejski 1,20 zł. Wynika z tego, że polscy pracodawcy swoim pracownikom płacą mało, wręcz minimalnie, a uzyskują za wykonywaną przez nich pracę ponadprzeciętny w porównaniu z pracodawcami innych krajów zysk. Minimalne wynagrodzenie w Polsce powinno zostać podwyższone, bo pracownicy są wydajni, a przedsiębiorstwa, które ich zatrudniają wypracowują zyski. Według badań GUS wynik finansowy netto przedsiębiorstw w 2010 roku wzrósł o 13,4 proc. rok do roku. Zysk netto wykazało 78,4 proc. ogółu przedsiębiorstw. Zarówno w przedsiębiorstwach średnich, jak i małych, zmniejszył się udział kosztów wynagrodzeń w całej strukturze kosztów firmy. Poza tym warto przypomnieć, że Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem rocznego, przeciętnego czasu pracy w przeliczeniu na jednego pracownika. Pracownik w 2009 roku przepracował średnio 2015 godzin. Konieczne jest zatem dostrzeżenie potrzeby zmian w sposobie zarządzania pracownikami w kierunku realizacji idei partycypacji pracowników w zarządzaniu, postrzegania ich jako interesariuszy i kształtowanie w nich poczucia współodpowiedzialności za los przedsiębiorstwa poprzez etyczną postawę kadry kierowniczej przede wszystkim w zakresie polityki wynagrodzeń. Za pomocne w tym procesie zmian powinny być uznane zasady Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w zarządzaniu firmą i oparcie współpracy z załogą na dialogu. Płaca minimalna a polityka społeczna Zasadniczym celem pracodawców jest wypracowanie zysku, który jak już zauważyłem, może być uzyskany dzięki inwestycjom w dobre jakościowo miejsca pracy. Niestety, zysk można wypracować także poprzez drastyczne cięcie kosztów pracy. W przypadku tego drugiego rozwiązania, w Polsce popularnego, koszty ponosi całe społeczeństwo. Pracodawcy, płacąc mało, przerzucają koszty utrzymania pracowników na system pomocy społecznej. Niestety kryteria progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej są w Polsce tak niskie, że w czteroosobowej rodzinie gdzie oboje rodzice zarabiają płacę minimalną (1039 zł netto przy 1386 zł brutto), nie mogą korzystać z zasiłków, ponieważ progi dla rodzin ustalone są poniżej minimum egzystencji (jak wynika z tegorocznego raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych). Jednocześnie obecna płaca minimalna nie pozwala na godne życie. Analiza wskaźników obrazujących sytuację dochodową gospodarstw domowych wskazuje na znaczny wzrost kosztów życia rodzin na przestrzeni ostatnich lat. Jak może się utrzymać para zarabiająca płacę minimalną z dwojgiem dzieci w wieku przedszkolnym, gdy za warszawskie publiczne przedszkole płaci się prawie 400 zł miesięcznie za jedno dziecko? Ostatnie dwadzieścia lat to czas transformacji gospodarczej i unijnej integracji. To także 20 lat utrzymującego się rozwarstwienia dochodowego społeczeństwa. Z raportu amerykańskiej firmy doradczej Hay Group wynika, że Polska należy do krajów o największym poziomie rozwarstwienia płac. Szefowie największych firm zarabiają prawie 10 razy tyle, co pracownicy średniego szczebla. Różnice w poziomie wynagrodzeń w Polsce kształtują się na poziomie Ukrainy, Rumunii, Turcji, Indii, Egiptu czy Panamy. Z kolei według raportu Komisji Europejskiej co czwarte dziecko w Polsce żyje w biedzie lub na skraju ubóstwa. Niestety praca nie gwarantuje ochrony przed ubóstwem. Zagrożenie biedą, mimo posiadania stałego zatrudnienia, dotyczy 13 proc. dorosłych Polaków. Warto w tym miejscu porównać wzrost płacy minimalnej ze wzrostem płac kadry zarządzającej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

4 wzrosło w stosunku do roku 2010 jedynie o 69 zł brutto (o 5,2%), z 1317 zł do 1386 zł. W 2011 roku osoba podlegająca przepisom tzw. ustawy kominowej otrzymuje wynagrodzenie wyższe nawet o 1319,90 zł w porównaniu z rokiem Niskie płace uniemożliwiają pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i kulturanym, sprzyjają wykluczeniu i zjawisku tak zwanego dziedziczenia biedy. Prowadzi to do powiększania się sfery ubóstwa oraz wzrostu liczby tak zwanych biednych pracujących. Większość polskich gospodarstw domowych w 2010 roku nie posiadała żadnych oszczędności. Prawie połowa spłacała pożyczki i kredyty, część zalegała z opłatami. Te informacje skłaniają OPZZ do postulowania o zwiększanie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak inaczej ludzie mają realizmwać rządowe hasła nakłaniające do odkładania samodzielnie na emeryturę? Jak odłożyć 500 zł z pensji wynoszącej 1039 zł netto? Czego potrzeba Polsce? W dyskusjach medialnych na temat płacy minimalnej traci się zbyt często z pola widzenia jej społeczne uzasadnienie. Tymczasem aspekty ekonomiczne i społeczne są tu nierozerwalne. Eksperci i komentatorzy łatwo zapominają o europejskim dorobku w kwestiach społecznych. Przeciwnie, w sposób graniczący z naukową nierzetelnością omijają niewygodne dla swoich tez fakty, takie jak rekomendacje międzynarodowych instytucji czy powszechnie dostępnie statystyki. Pomija się argument, że podwyższanie płacy minimalnej zwiększa popyt wewnętrzny, wpływa na wzrost konsumpcji i legalnego zatrudnienia oraz hamuje wzrost emigracji zarobkowej, szczególnie wśród osób młodych, które z powodu niskiego wynagrodzenia oferowanego przez pracodawców w kraju poszukują pracy za granicą. Pogardliwe określanie pracowników zwykłymi zjadaczami chleba również nie sprzyja budowaniu zaufania społecznego Polski nie stać na postępujące rozwarstwienie społeczne, na nadmierny fiskalizm państwa uderzający w najmniej zarabiających, na zamrożenie progów dochodowych uprawniających do Pomocy społecznej. Polski nie stać na dziedziczenie biedy. Na pewno jednak Polsce potrzebne jest doprowadzenie płacy minimalnej do poziomu 50% średniej płacy krajowej. Rolą rządu jest zatem inicjowanie zmian, stworzenie odpowiednich warunków i klimatu sprzyjającego dialogowi społecznemu w zakresie podnoszenia płacy minimalnej. Nasze propozycje są aktualne od 2004 r. kiedy złożyliśmy pierwszy raz projekt. ustawy. Jan Guz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych Ryszard Zbrzyzny Wybory: Istnieje trzecia możliwość Okres wakacyjny trwa w pełni. Jedni spędzają urlopy w ciepłych krajach z gwarancją słońca i gorącego morza. Inni, mniej zamożni, na Mazurach, w Tatrach, nad Bałtykiem lub dla oszczędności u rodziny na wsi albo w ogródku działkowym. Dla tych pogoda w tym roku jest podobna do gry losowej. Jak w ruletce obstawiają, czy dzisiaj będzie padać, czy prażyć słońce. Ta hazardowa moda na typowanie wygranej ograniczone tylko do dwóch możliwości przeniosła się też do świata polityki i mediów. Codziennie społeczeństwo wciągane jest w dyskusje, czy Platforma Obywatelska utrzyma się przy władzy, czy też będzie zmuszona oddać pola Prawu i Sprawiedliwości. Dziennikarze z uwagą śledzą, równie zmienne jak pogoda, wszelkie możliwe sondaże i badania ankietowe. Niczym korespondenci wojenni relacjonują, czy Donaldowi wzrosło, a Jarosławowi, opadło, czy też odwrotnie. Który głośniej coś powiedział. a który bardziej trafnie zaripostował. Wygląda, jakby jeden bez drugiego żyć nie mógł. Są dla siebie wzajemnie uzasadnieniem swego politycznego bytu. Dzięki temu nie muszą się wysilać nad sformułowaniem sensownego programu. Wystarczy, że po prostu są. Ich walka na biliboardy, spoty telewizyjne oraz uszczypliwości i epitety w całości zastępuje dyskusję o stanie państwa i jego przyszłości. Na dodatek odbywa się ona wyłącznie na polu emocji, marzeń i symboli, a przecież takie abstrakcje ludziom życia nie poprawią. Lodówki nie zapełnią i rachunków nie opłacą. Nie załatwią wizyty u lekarza czy też miejsca dla dziecka w przedszkolu. Zamiast konkretów padają mgliste zapowiedzi o powszechnym dobrobycie, który obroni się przed światowym kryzysem. Czy rzeczywiście Polacy są skazani na wybór pomiędzy kłamliwymi obietnicami a wieczną Adoracją ofiar smoleńskich? Czy w dzisiejszych bardzo ciężkich czasach są to dla milionów Polaków najważniejsze sprawy? Sądzę, że obchodzi ich to tyle co zeszłoroczny śnieg. Dla nich ważne jest, jak spłacą kolejną ratę kredytu, czy będą nadal mieli gdzie pracować i czy za tą pracę dostaną godne wynagrodzenie. Jestem też przekonany, że to wzajemne przekrzykiwanie prawicy z prawicą albo skutecznie zniechęci znaczną liczbę ludzi do nadchodzących wyborów parlamentarnych, albo skłoni ich do spojrzenia na lewą stronę sceny politycznej. To przecież w tym środowisku trwa dyskusja o problemach młodych ludzi na rynku pracy i realnym wyrównywaniu szans edukacyjnych. O bardziej sprawiedliwej polityce społecznej i konieczności podniesienia płacy minimalnej, świadczeń rodzinnych oraz rent i emerytur. To O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

5 lewica chce dalszej decentralizacji państwa i wzmocnienia samorządności oraz odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną. Domaga się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego i poszanowania praw pracowniczych. Aktywnej walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wszystkie te ważne dla ludzi problemy są istotą lewicowości. Polacy nie są skazani na wybór między prawicą obietnic a prawicą martyrologii i nienawiści. Mają wybór jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Partia, która nie skłóca między sobą ludzi, ale ich jednoczy. Z mandatem społecznego zaufania może odmienić na lepsze jakość polskiego życia politycznego. Warto jej ofertę przemyśleć podczas trwających jeszcze wakacji, tak by w październiku móc bez obaw na nią za glosować. poseł Ryszard Zbrzyzny przewodniczący Zespołu Posłów Związkowych przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego Barbara Kramarz Lepiej z mądrym stracić Słów kilka o kandydowaniu związkowca do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z list SLD W dniu wczorajszym zrezygnowałam z kandydowania do sejmu na listach SLD jako przedstawiciel OPZZ i... ogromnie mi ulżyło. Cieszę się, że zdążyłam przed opublikowaniem listu przewodniczącego OPZZ Jana Guza do przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego protestującego w sprawie umieszczania wybitnych działaczy związkowych Leszka Miętka, Henryka Moskwy, Franciszka Potulskiego oraz mnie kobiety (parytety!) i długoletniej działaczki związkowej - na odległych pozycjach list wyborczych. Pewnie, że im wyższe miejsce, tym lepiej i dla kandydata, i dla formacji, którą reprezentuje. Pewnie, że kampania wyborcza, to możliwość przekonania szerokiego kręgu odbiorców do swoich idei i programu. Pewnie, że zwycięzcy mają możliwość ich realizacji, ale tylko pod jednym warunkiem jeżeli je naprawdę mają. Dlatego cieszę się, że moja obecność i pozycja na liście wyborczej nie zależą już od pokrętnych interesów SLD a OPZZ nie musi się już o mnie targować z wątpliwym partnerem. SLD dobitnie pokazało nie tylko związkowcom, ale przede wszystkim 16-milionowej rzeszy pracujących, że lewicowość ma już tylko w nazwie. Podpisany 5 sierpnia 2011 r. przez SLD i BCC Pakt dla polskiej gospodarki zawiera postulaty, które są bardzo odległe od wartości, o które walczy OPZZ, jak i moich osobistych przekonań, zarówno jako związkowca, jak i ekonomisty. Programowe zbliżenie SLD i BCC Gospodarka dla człowieka to kpina ze wszystkich ludzi pracy i podstawowych wartości lewicowych sprawieliwości społecznej, walki z wyzyskiem, równego dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych, zrównania praw kobiet i mężczyzn, itd. itd. Podpisany na początku kampanii wyborczej pakt Gospodarka dla człowieka opiera się na założeniu, że człowiekiem jest pracodawca! A pracownik? Zdecydowanie nie! To dla człowieka-pracodawcy porozumienie SLD i organizacji pracodawców prywatnych Business Centre Club sformułowało 77 postulatów. A są wśród nich takie kwiatki : z obszaru szybki wzrost gospodarczy : Zwiększyć poziom zatrudnienia poprzez wprowadzenie niższych składek na bezpieczenie społeczne dla nowo zatrudnia- nych absolwentów i Polaków po 50-ce, Otworzyć polski rynek pracy dla imigrantów z krajów Partnerstwa Wschodniego, z obszaru zdrowe finanse publiczne : Zmodyfikować formułę rewaloryzacji emerytur i rent, Zlikwidować możliwie wszystkie przywileje podatkowe, z obszaru przyjazny klimat dla biznesu : Zmniejszyć minimalny kapitał potrzebny do utworzenia spółki z o.o. z 5 tys. zł do 1 złotego i rejestrować takie spółki w 24 godz., bez udziału notariusza, Zwiększyć elastyczność pracy m.in. przez wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do jednego roku, Zmienić kulturę obsługi przedsiębiorców w urzędach kontroli skarbowej tak, by byli oni traktowani jako pracodawcy i twórcy dochodu narodowego, Maksymalnie uprościć i przyspieszyć procedury potrzebne do realizacji inwestycji budowlanych, z obszaru sprawiedliwy podział : Zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat, Utrzymać niższe stawki VAT na żywność, leki oraz kulturę i sport, tak by i biedny mógł się pożywić, Zlikwidować podatkowe ulgi prorodzinne i becikowe dla najlepiej uposażonych gospodarstw rodzinnych. Ani słowa o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia, ani słowa o wzroście wynagrodzeń do godziwego poziomu, stabilizacji miejsc pracy, ani słowa o poprawie sytuacji biednych pracujących czy ochronie miejsc pracy kobiet, zwłaszcza młodych matek. Ani słowa o likwidacji KRUS, uprzywilejowanych emerytur mundurowych, przywilejów sędziów, prokuratorów, gigantycznych zarobków członków zarządów w spółkach z udziałem skarbu państwa Ani słowa o proporcjonalnym O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

6 do dochodów podziale kosztów kryzysu! Mamy dłużej pracować, pracodawcy przez 15 lat (od 50 do 65 roku życia) będą płacić obniżone składki emerytalne i tak doczekamy albo i nie szczęśliwej emerytury. Bez emerytury, bo nie będzie jej z czego płacić! Nasza młodzież wyjedzie w świat za chlebem a jej miejsce zajmą wschodni imigranci, bo na nich można najlepiej zarobić. Domy zaczną się walić a urzędnicy kontroli skarbowej będą kłaniać się w pas Panom przedsiębiorcom, bo tworzą dochód narodowy Ciekawe, jak stworzyliby go bez nas, najemnych pracowników, dysponując 1 złotym kapitału spółki. Ciekawe, co zrobiłoby państwo bez naszych podatków, ciekawe Recept gospodarczych dla naszego kraju zawartych w porozumieniu wolę nie komentować. Nie akceptuję tego, że lewicowa partia odwraca się do ludzi pracy plecami, by dla przyszłych korzyści zdradzać nas z przedsiębiorcami. Nie chcę składać obietnic, których nie będzie można spełnić ani udawać, że zaakceptuję wszystko, byleby tylko dostać się do sejmu. Nie chcę zawieść słusznych oczekiwań ludzi pracy, zaprzeć się własnych dążeń, zrezygnować z walki o prawa pracownicze. Dlatego wolę miejsce w Sejmie stracić, niż je z SLD znaleźć Barbara Kramarz przewodnicząca Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego OPZZ Konfederacja Pracy, wiceprzewodnicząca KKR OPZZ Konfederacja Pracy, członek RW OPZZ Województwa Dolnośląskiego, przewodnicząca Zarządu OPZZ Konfederacja Pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego Grzegorz Ilnicki Przed sądem pracy Jeżeli dochodzi do rozprawy w sądzie pracy, oznacza to przegraną pracowników na poziomie zakładu pracy. Bo nie byli zorganizowani, bo nie umieli sprzeciwić się, gdy zwalniano ich kolegę lub koleżankę. Walka o interesy pracownicze musi zacząć się od pokonania indywidualistycznego myślenia. Nierówność stron stosunku pracy jest jednym z nieustających problemów świata pracy. Paradoksalnie najłatwiej się o tym przekonać, obserwując rozprawy przed sądami pracy. Jeszcze nigdy nie spotkałem się ze sprawą, w której pracodawca występowałby bez pełnomocnika. Poszkodowani pracownicy z profesjonalnej pomocy korzystają zdecydowanie rzadziej. Zdarzają się wręcz zaskakujące sytuacje, czego przykładem jest sprawa, którą właśnie prowadzę. Zatrudniony przy remoncie statku w Gdyni stoczniowiec pracował na czarno przez 4 dni, po czym odesłano go do domu. Otrzymał zapewnienie wezwania do pracy, gdy tylko ta się pojawi. Oczywiście nie było dla niego żadnej pracy, został zwyczajnie wykorzystany, jak tysiące osób w podobnej sytuacji. Wartość przedmiotu sporu, obejmująca wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wyniosła w tym przypadku tysiąc złotych. Spodziewałem się, że na pierwszej rozprawie, na wezwanie sądu do zawarcia ugody, były pracodawca pana Romana zaproponuje porozumienie i być może sprawa zakończy się polubownie. Bardzo się pomyliłem. Pracodawca pojawił się z radcą prawnym. Paradoks polega na tym, że wynagrodzenie pełnomocnika musiało znacznie przewyższać nasze roszczenie. Pracodawca wolał jednak opłacić prawnika, niż zapłacić wynagrodzenie osobie, którą zatrudniał. To o tyle bulwersujące, że pracodawca nie zaprzeczał nawet, że pan Roman pracował na remontowanym przez jego firmę statku. Twierdził jedynie, że zapewne była to praca u któregoś z podwykonawców. Przedmiotem sporu nie jest więc nawet ustalenie, czy pan Roman rzeczywiście wykonywał pracę na statku w Gdyni, bo to okazało się bezsporne. A jednak to za mało, aby czuć się odpowiedzialnym za niezapłacone wynagrodzenie. Natomiast na tyle dużo, by opłacić profesjonalnego pełnomocnika. Radcowie prawni i adwokaci okazują wiele buty w kontaktach z pracownikami i pełnomocnikami związkowymi. Związek zawodowy ma prawo delegować w roli zastępcy procesowego wyznaczoną przez siebie osobę. Nie musi legitymować się ona studiami prawniczymi. Prawdopodobnie to jest źródłem wyższości, jaką pełnomocnicy pracodawców okazują na sali sądowej. Nierzadko jednak ta nadmierna pewność siebie kończy się ośmieszeniem doświadczonego radcy czy adwokata. W czerwcu pełnomocnik właścicielki 12 ekskluzywnych salonów odzieżowych próbował pouczać mnie, że odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę łączy się z długością okresu wypowiedzenia pracownika. W tamtym przypadku był to jeden miesiąc. Spór został rozstrzygnięty przez sędzię, która w trakcie posiedzenia otworzyła kodeks pracy i wskazując art. 47(1) wywołała wielkie zawstydzenie na twarzy pełnomocnika pozwanej. Artykuł ten określa bowiem, że sąd orzeka o odszkodowaniu w wysokości maksymalnie trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Do podobnych sytuacji dochodzi często, a profesjonaliści odziani w togi i epatujący wysokim mniemaniem o sobie muszą czuć duży dyskomfort. Dla nich pracownicy nie są partnerami. Zapewne wynika to także z tego, że żaden radca prawny nie utrzyma się z działalności zawodowej wyłącznie w obszarze indywidualnego prawa pracy, szczególnie gdy ma reprezentować pracowników. Dlatego pracownicy, których często nawet nie stać na adwokata, są odprawiani. Profesjonaliści boją się kojarzenia swojej osoby ze stroną pracowniczą. Czasem wprost odpowiadają, że zastępują wyłącznie O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

7 pracodawców, czasem tłumaczą się tym, że ich kancelaria współpracuje wyłącznie z zamkniętą bazą klientów. W rzeczywistości stała obsługa np. firm ochroniarskich, gdzie poziom łamania praw pracowniczych jest chyba największy po branży budowlanej, daje radcom prawnym stabilność zatrudnienia. Jednocześnie jednak daje im też pewność, że w sądzie będą występowali przeciwko niepełnosprawnym ochroniarzom, którym odmawia się urlopu wypoczynkowego, albo osobom dochodzącym uznania ich umowy o dzieło za klasyczny stosunek pracy, którego ich pozbawiono, bo państwo polskie premiuje podatkowo umowy cywilnoprawne. Związki zawodowe powinny być instytucjami, które masowo pomagają wyrównywać szanse pracowników przed sądem pracy. Powinny, ale nie są. Najczęściej ograniczają się do pomocy swoim członkom, co w pewnym stopniu przekłada się na niski poziom uzwiązkowienia wśród polskich pracowników. Ponadto skala wyzysku, dyskryminacji i łamania podstawowych standardów pracy jest tak wielka, że związki do skutecznej walki potrzebują armii prawników. W pierwszym kwartale 2010 r. co dziesiąty pozew, który trafiał do gdańskiego sądu pracy był przygotowywany przez Konfederację Pracy. Tego tempa nie dało się utrzymać. Zrozumieliśmy to, kiedy okazało się, że nie odbyły się jeszcze rozprawy osób, którym jako pierwszym udzieliliśmy pomocy, a one znów przyszły w związku z problemami z kolejnym pracodawcą. Związki zawodowe nie są w stanie walczyć z łamaniem praw pracowniczych na drodze sądowej, czego przyczyną jest także świadomość bezkarności pracodawców. Nie można zapominać też o tym, że sądy pracy nie wymierzają im sprawiedliwości, a to przyczynia się do zwiększania skali łamania praw pracowniczych. Powstaje błędne koło. Trudno powstrzymać się od wniosku, że największą przeszkodą w walce pracowników o swoje prawa przed sądem jest właśnie sam sąd. Nie dlatego, że postępowanie jest kosztowne, ponieważ pracownicy są zwolnieni od opłacania pozwu. Problemem jest czas. Bardzo często spotykam osoby, które proszą o to, by reprezentować je przed sądem. Nie chodzi im o zysk, ale o własną godność. Mają poczucie, że przyciśnięci sytuacją życiową byli w pracy przedmiotem, narzędziem pracodawcy służącym do pomnażania zysków. Wyłącznie jego zysków. W sądzie chcą odzyskać poczucie własnej wartości i ludzką godność. Z tej ambicji można się jednak bardzo szybko wyleczyć z powodu przewlekłości postępowania. Wielomiesięczne odstępy między rozprawami sprawiają, że instytucja przywrócenia do pracy po bezprawnym zwolnieniu staje się fikcją. Pani Monika została zwolniona z pracy po tym, jak ujawniła, że kierowniczka sklepu, w którym pracowała, kradła, dokonując fikcyjnych zwrotów towarów dzięki zbieranym przy kasie paragonom. Pierwsza sprawa z jej powództwa odbyła się 17 lutego, a kolejna ma szansę odbyć się 23 sierpnia. Nie można więc dziwić się osobom, które po doświadczeniach z mobbingiem, dyskryminacją czy zwykłym wyzyskiem wolą o swoim byłym pracodawcy po prostu zapomnieć. Pani Monika miała przy tym jednocześnie i szczęście i pecha. Pierwsza rozprawa odbyła się w miesiąc po złożeniu przez nią pozwu, kolejne były przekładane, bo w sądzie ogłoszono alarm bombowy, później zmieniła się sędzia. Paweł szczęścia miał mniej. W zeszłym roku, w okresie wakacji akademickich chciał dorobić do studenckiego budżetu pracą przy ocieplaniu budynku. Pracodawca przestał się pojawiać na budowie po trzech tygodniach. Wynagrodzenia, oprócz minimalnych zaliczek, nie wypłacił. Pozew Pawła trafił do sądu w Gdańsku na początku marca. Pierwsza rozprawa ma się odbyć w pierwszym tygodniu września. Po pół roku. Za tę sytuację trudno winić sędziów. Jeżeli do gdańskiego sądu pracy wpływa około tysiąca spraw rocznie, to czwórka sędziów nie jest w stanie rozpoznać tylu spraw w akceptowalny czasowo sposób. Minister sprawiedliwości tak dobrze rozumie ten problem, że na początku roku doprowadził do likwidacji 74 wydziałów pracy przy sądach rejonowych w całej Polsce. To prawie połowa z uprzednio działających. Sami sędziowie też bywają różni. Często, zgodnie z dyrektywami postępowania cywilnego, podpowiadają pozbawionym pełnomocnika pracownikom, w jaki sposób mogą prowadzić swoją sprawę. Szczęśliwie, w gdańskim sądzie sędziowie są z jednej strony dociekliwi, a z drugiej wykazują bezstronność w toku postępowania. To wbrew pozorom duża wartość. Moi koledzy z Solidarności opowiadają o sędziach, którzy zwalnianych związkowców traktują ostro, bo wychodzą z założenia, że fakt przynależności do organizacji związkowej rodzi przede wszystkim obowiązek większej dbałości o obowiązki pracownicze. Skutki tego widać przy orzekaniu, gdy tolerancja wobec bulwersujących zachowań pracodawcy jej nadzwyczaj duża. Jedno jest pewne. Jeżeli dochodzi do rozprawy w sądzie pracy, oznacza to przegraną pracowników na poziomie zakładu pracy. Bo nie byli zorganizowani, bo nie umieli sprzeciwić się, gdy zwalniano ich kolegę lub koleżankę. Bali się, że nie zapłacą już kolejnej raty we frankach szwajcarskich, jeśli powiedzą nie. Skuteczna walka o interesy pracownicze musi zacząć się od pokonania skrajnie indywidualistycznego myślenia. Takiego, które pozwala oddalać od siebie poczucie współodpowiedzialności za innych, także tych w najbliższym otoczeniu. Jeśli spory pracownicze mają kończyć się na sali sądowej, to z widownią pełną kolegów i koleżanek z pracy, patrzących nie na cudzy spór z pracodawcą, ale uczestniczących we wspólnym sporze, gdziekolwiek on się toczy. Grzegorz Ilnicki prawnik, pełnomocnik OPZZ Konfederacja Pracy na Województwo Pomorskie Biuro Prasowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Redaktor: Grzegorz Ilka Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40, tel. (0-22) , O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

8 Andrzej Strębski Tadeusz Motowidło Dywan ministra finansów Już drugi rok z rzędu Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem podjęła decyzję o zasileniu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środkami zbieranymi na Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych konsekwentnie stoi na stanowisku, że środki gromadzone na FRD powinny zostać wykorzystane dopiero w sytuacji faktycznie zachodzących problemów demograficznych, a do tego czasu odpis na ten fundusz powinien systematycznie wzrastać. Aktualne sytuacja demograficzna nie jest zła. W perspektywie czasu będzie się pogarszać jeżeli rząd nie przyjmie do realizacji kompleksowej polityki rodzinnej, dzięki której zostanie zatrzymana, a może i odwrócona, tendencja w zakresie malejącego tzw. wskaźnika dzietności. Opiniując projekt rozporządzenie w sprawie wykorzystania w 2011 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, OPZZ zwróciło uwagę, że wbrew treści uzasadnienia projektu rozporządzenia oraz samemu jego tytułowi zasilenie FUS ze środków FRD nie wynika z przyczyn demograficznych. Wydaje się, że i sami autorzy projektu mają tego świadomość, skoro w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia nie podali jakichkolwiek danych statystycznych związanych z sytuacją demo-graficzną. Jest zatem rzeczą oczywistą, że jedyną przyczyną sięgania do rezerw środków przeznaczonych na wypłaty emerytur już dziś jest deficyt finansów publicznych, który powstał nie w wyniku kryzysu gospodarczego, lecz działań kolejnych rządów. Decyzje o obniżeniu trzeciego progu podatkowego, obniżenia podatków od osób fizycznych czy też obniżenie składki rentowej znacznie uszczupliły wpływy do budżetu i na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W sposób sprawdzony w roku ubiegłym, nie jedyny zresztą, minister finansów zamiata pod dywan część deficytu budżetowego. Gdyby okazało się, że tych kilka miliardów nie wystarczy na pokrycie deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawsze Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na wypłaty emerytur zaciągnąć kredyt w bankach komercyjnych, co miało już w przeszłości miejsce kilkakrotnie. Przecież to też sposób na to, aby na zyski najbogatszych zrzucał się świat pracy. Andrzej Strębski Zespół Polityki Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ Zakupy po londyńsku Państwo nie może być korporacją przemysłową nastawioną na zysk. Państwo musi dbać o obywateli, stwarzać im szanse na realizację ich ambicji życiowych i bacznie pilnować, aby żadna grupa społeczna nie została wyrzucona na margines. Nie wystarczy mieć najwyższe notowania wystawione przez agencje ratingowe, żeby uniknąć kłopotów. Przykładem jest Anglia. Okradzione i spalone sklepy, pięć osób zabitych, około tysiąca bandytów zatrzymanych przez policję i gigantyczne straty to efekt walk i złodziejstwa w czasie kilku nocy w Londynie, później w Liverpoolu, Manchesterze i Birmingham. Bardzo młodzi ludzie niszczyli i rabowali sklepy. Płonęły kwartały dzielnic. Tylko w Londynie w czasie zamieszek policja była wzywana ponad 20 tysięcy razy. Brakowało strażaków do gaszenia płonących budynków; a brytyjscy komentatorzy zaczęli mówić o wysłaniu wojska na ulice. Wielka Brytania to bardzo stabilna gospodarka i wysoki dochód narodowy. To kraj, w którym można liczyć na pomoc bliźniego i w pełni korzystać z dobrodziejstw demokracji. Dlaczego w takim razie doszło do tak gigantycznego wybuchu agresji i nienawiści? Moim zdaniem to zła diagnoza. Bogata Anglia zapomniała o dużej grupie swoich obywateli. Zapomniała o dzieciach imigrantów, o dzieciach bezrobotnych Anglików i o zepchniętych na margines życia społecznego. Społeczeństwo sądziło, że wystarczy gorszych Anglików i emigrantów zepchnąć do złych dzielnic, a reszta będzie funkcjonować spokojnie. Nie będzie funkcjonować spokojnie. Adam Rogalewski, pracownik OPZZ oddelegowany do pracy w brytyjskim związku zawodowym UNISON, tak komentuje ostatnie wydarzenia w Anglii: Skutki cięć budżetowych mają jeszcze poważniejsze skutki. Rząd bowiem zamknął większość lokalnych młodzieżowych domów kultury, w których nastolatki mogły spędzać czas po szkole czy w czasie wakacji. Zwolniono dużą liczbę pracowników socjalnych, których celem była praca z młodzieżą i organizowanie jej czasu wolnego. Sprawia to, że młodzi ludzie nie maję już gdzie spędzać wolnego czasu poza domem i szkołą. A jeśli szkoła jest zamknięta (obecnie mamy okres wakacyjny), jedynym miejscem, gdzie mogą się zebrać, jest ulica. A jeśli ktoś rozpoczyna zamieszki, ci wyrzuceni na ulicę łatwo mogą się do niego dołączyć, Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu na stronie internetowej największej gazety w Wielkiej Brytanii (takiego brytyjskiego odpowiednika Gazety Wyborczej), można było przeczytać wywiad z młodymi ludźmi z dzielnic obecnie objętych zamieszkami, którzy narzekali na zamykanie młodzieżowych domów kultury i brak zajęć poza szkołą. Na pytanie dziennikarza, co młodzi ludzie będą robić w przyszłości, jedna z osób odpowiedziała: pewnie będą jakieś zamieszki. Były zamieszki. Były zakupy po londyńsku. poseł Tadeusz Motowidło, członek Zespołu Posłów Związkowych przewodniczący ZZG JSW Zofiówka O czym piszą związkowcy nr 4 19 sierpnia

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę PROJEKT Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim kontekście PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Projekt z dnia Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1 W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić! Leihfirma

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna negatywnie wpływa na rynek pracy

Płaca minimalna negatywnie wpływa na rynek pracy Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 12 czerwca 2013 r. STANOWISKO Związku Pracodawców Business Centre Club w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015 ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ Poznań, 12.09.2015 Nasza propozycja Zniesiemy składki na ZUS i NFZ ani pracownik ani pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek Zrobimy PIT jedynym i bardziej sprawiedliwym

Bardziej szczegółowo

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie W 2017 roku zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także terminu

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury otrzymują Polacy?

Jakie emerytury otrzymują Polacy? 13.01.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Jakie emerytury otrzymują Polacy? Przez cały

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W POLSCE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Gertruda Uścińska Warszawa 2008 WPROWADZENIE 13 Rozdział I Hanna Perło, Gertruda Uścińska, Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE

ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY W OPARCIU O DANE STATYSTYCZNE 2 Cele wyodrębniania wynagrodzenia minimalnego w całokształcie polityki płac sformułowane są w konwencjach Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem

2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem 2.1. Pasywne metody walki z bezrobociem Przez instrumenty wskazywane jako pasywna forma walki z bezrobociem uznaje się zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalne. Nie likwidują one bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń

Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń Wzrosną kwoty pensji wolne od potrąceń Jadwiga Sztabińska 28-11-2008 Prawie 110 zł brutto więcej musimy w przyszłym roku zostawić pracownikowi, z którego pensji dokonujemy komorniczych odliczeń. O tyle

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99

Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r. I PKN 105/99 Uzyskanie przez pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE

Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE Warszawa, 24 listopada 2016 r. Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE dr Marcin WOJEWÓDKA Członek Zarządu ZUS Centrala ZUS 2 Porównanie liczby uczestniczących w PPE na dzień 31 grudnia 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje:

:29. MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: 2016-12-30 11:29 MRPiPS: 2016 rok rodziny (komunikat) - MRPiPS informuje: Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus, minimalna stawka godzinowa, wzrost płacy minimalnej, likwidacja tzw. syndromu

Bardziej szczegółowo

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach?

Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach? Jak zatroszczyć się o zabezpieczenie na starość osób o niskich dochodach? Jarosław Oczki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Skutki reformy z 1999 r. Celem

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne II / 1

Finanse publiczne II / 1 Finanse publiczne II / 1 System ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego i oddziaływanie tego systemu na finanse publiczne. Reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH PROGRAM OBYWATEL I PRAWO WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH 1/28 PROGRAM OBYWATEL I PRAWO Cele projektu: 1. Opracowanie modelu wdrożenia mediacji cywilnej w Sądzie Rejonowym 2. Wdrożenie modelu 2/28

Bardziej szczegółowo

Kiedy firma płaci składki za studenta

Kiedy firma płaci składki za studenta Kiedy firma płaci składki za studenta Autor: Bożena Wiktorowska Czy wiek decyduje o składkach na ubezpieczenie Właściciel kawiarni w nadmorskiej miejscowości poszukuje osób chętnych do pracy w sierpniu.

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady.

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Seminarium w Warszawie, 30-31 sierpnia 2016 w ramach projektu Europe 2020 and the Baltic Region nr VS/2015/0403 Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce Kacper Grejcz Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Analiza PKB i bezrobocia lat 1990-1998 3. Bezrobocie transformacyjne 4. Prywatyzacja oddolna i odgórna 5.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Jak często opłaca się zmieniać pracę?

Jak często opłaca się zmieniać pracę? 07.09.2017 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. (12) 423 00 41 redakcja@wynagrodzenia.pl Jak często opłaca się zmieniać pracę? Niektórzy mówią, że w swojej firmie nie mogą liczyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

Związek. zakładzie pracy nie czekaj, organizuj się i walcz!

Związek. zakładzie pracy nie czekaj, organizuj się i walcz! Związek zawodowy w twoim zakładzie pracy nie czekaj, organizuj się i walcz! Po co pracownikom związki zawodowe? Co im zawdzięczamy? Przez ostatnie 100 lat, dzięki protestom, strajkom i działalności związków

Bardziej szczegółowo

Polak płaci na sądy cztery, a na prokuraturę, dziesięć razy więcej niż Duńczyk.

Polak płaci na sądy cztery, a na prokuraturę, dziesięć razy więcej niż Duńczyk. Polak płaci na sądy cztery, a na prokuraturę, dziesięć razy więcej niż Duńczyk. Niewydolność naszego Wymiaru Sprawiedliwości sami zainteresowani tłumaczą zbyt dużą ilością spraw w sądach i prokuraturach

Bardziej szczegółowo

Polska. Płaca za pracę Wojciech Misztal IS UMCS

Polska. Płaca za pracę Wojciech Misztal IS UMCS Polska. Płaca za pracę Wojciech Misztal IS UMCS Płaca sprawiedliwa (rozumiana też czasem jako godziwa): Sprawiedliwa płaca może być rozumiana na dwa sposoby: 1. jeśli jest równa stawce obowiązującej na

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47

Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 Działania nowego rządu Portugalii 2015-12-19 17:14:47 2 Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 14 lipca br. Vítor Gaspar, Minister Finansów Portugalii, przedstawił prognozy makroekonomiczne dla Portugalii

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Po co komu wzrost płac?

Po co komu wzrost płac? Po co komu wzrost płac? Ogólnopolskie badanie polskich przedsiębiorców - raport EY Warszawa, 25 stycznia 2016 Prelegenci Michał Grzybowski Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Lider Zespołu People

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00

Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00 Wyrok z dnia 12 lipca 2001 r. I PKN 541/00 Powierzenie przez pracodawcę dotychczasowych obowiązków głównego księgowego, sprowadzających się do obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa, osobie wykonującej te

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Danuta Orzeszyna Główny Specjalista w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD we Wrocławiu SKALA

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kolejnych latach.

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kolejnych latach. Uzasadnienie Jedną z podstawowych wartości, do których odwołuje się Rząd jest solidarność wewnątrz wspólnoty, w każdej z polskich rodzin składającej się na naród. Jak zauważono sprawnie działające państwo

Bardziej szczegółowo