Warszawska bezdomność (z zewnątrz) Forum Polityki Społecznej 19 maja 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawska bezdomność (z zewnątrz) Forum Polityki Społecznej 19 maja 2008 roku"

Transkrypt

1 Warszawska bezdomność (z zewnątrz) Forum Polityki Społecznej 19 maja 2008 roku

2 TŁO Nie tylko Warszawa planuje i prowadzi politykę społeczną wobec bezdomności!

3 bezdomność współcześnie domeny; społeczna, fizyczna, prawna raczej ścieŝki popadania w bezdomność, niŝ bezdomność z wyboru róŝne sytuacje mieszkaniowe przepływ ludzi między sytuacjami mieszkaniowymi (raz na dworcu, raz w schronisku, raz w wynajętym mieszkaniu) łączenie bezdomności z wykluczeniem mieszkaniowym migracje terytorialne (małe miasta duŝe miasta, miasto wieś, itd.)

4 polityka społeczna wobec bezdomności kompleksowa; odpowiadająca na potrzeby wynikające z róŝnych sytuacji mieszkaniowych oparta o systematyczną diagnozę: specjalistyczne badania sondaŝowe (Francja) Zalecane podejście: dane zastane zbierane przez instytucje pomocowe/samorządy na potrzeby udzielania wsparcia; agregowane według określonej metodologii prawo do mieszkania: Francja: prawo do mieszkania jest prawem człowieka i kaŝdy, kto mieszkania nie ma moŝe pozwać organy ustawowo odpowiedzialne za mieszkalnictwo do sądu z roszczeniem o odszkodowanie Szkocja: zapewnienie mieszkania nie jest prawem człowieka, tylko obowiązkiem samorządu lokalnego

5 Liczba bezdomnych spada... (zwłaszcza przebywających pod gołym niebem i korzystających z placówek tradycyjnych (noclegowni i schronisk)) Irlandia, Szkocja, Anglia, Niemcy* *(chociaŝ rośnie bezrobocie)

6 WARSZAWA

7 ludzie bezdomni w mieście Definiowanie: przychodzący/mieszkający w placówkach, na dworcach, na działkach, zgłaszający się po pomoc do OPS Dane z Karty Mieszkańca (BPS): w 2007 średnio kaŝdej doby w placówkach przebywało 4486 osób, z czego 202 to dzieci 13% przebywa w Warszawie krócej niŝ 6 miesięcy ostatnie zameldowanie w mazowieckim 43%, w Warszawie 23% 57% trwa w bezdomności powyŝej 1 roku (Jaździkowski: wstępna do 2, ostrzegawcza, 4 adaptacyjna 6, do chroniczna 10, długotrwała) dane o rotacji w placówkach niemiarodajne (więkoszość do 7) Spora niezbadana grupa na działkach/msc. publ. Wynajmujący mieszkania, oczekujący na lokale socjalne, mieszkający w lokalach wypychających w bezdomność (sąsiedztwo, mały metraŝ, substandard). Liczba??

8 system diagnozowania (skąd mamy wiedzę o bezdomności w mieście) Informacje od prowadzących placówki (spostrzeŝenia i/lub rejestry) Dane z Karty Mieszkańca (BPS): kwartalne, dobra średnia stock, Badanie sondaŝowe CBOS 2005 niereprezentatywne, nadinterpr osób w schroniskach, 600 wywiadów 69/31% (Warsz/poza) miejscowość ostatniego zameldowania (podobne proporcje dla całej Warszawy) Wiele zbiorów danych nieanalizowanych dla potrzeb planowania i prowadzenia polityki społecznej wobec bezdomności, (min. PIS, Poradnia Lekarzy Nadziei, dane wydziałów spraw lokalowych, straŝy miejskiej)

9 wsparcie/pomoc brak spójnego opisu systemu znakomita większość placówek (prawie 40 w mieście) prowadzona przez NGO zakres wsparcia definiowany przez programy organizacji wsparcie szersze niŝ finansowane przez samorząd lokalny w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej (noclegownie, schroniska, jadłodajnie, praca socjalna) system placówkowy koordynowany przez Radę Opiekuńczą/KD zakres usług nieokreślony brak standardów standard placówek (fizyczny i społeczny) odstaje od europejskiego nieznana/niezbadana skuteczność w skali miasta prowadzona na poziomie pojedynczych placówek jakość usług nie jest weryfikowana z zewnątrz postrzeganie bezdomności w oderwaniu od działki mieszkaniowej.

10 finansowanie (raczej programy niŝ usługi) Publiczne: Wyłącznie podstawowe usługi UPS (brak prewencji, mieszkalnictwa wspieranego i outreach/streetworking) Samorząd Warszawy: umowy wieloletnie 5 (na projekty, nie usługi) konkursy doraźne (pomoc świąteczna, podniesienie standardów) Samorząd województwa (tor regionalny POBdoS) koszty bieŝące, sporadycznie programy innowacyjne POBdoS krajowy koszty bieŝące, sporadycznie programy innowacyjne Inne: Darowizny, wolontariat Programy z EFS, EQUAL = zewnętrzne (innowacyjne)

11 REKOMENDACJE Na czym powinna być oparta polityka społeczna wobec bezdomności (i innych problemów społecznych równieŝ)?

12 Podstawy planowania polityki społecznej Akceptacja występowania problemu i potrzeby jego adresowania (bezdomni spoza Warszawy nie są problemem Warszawy vs. stolica na wszystkich działa jak magnes bo taka jej natura) Pełna diagnoza aktorów tzw. interesariuszy czyli wszystkich podmiotów, które mają wpływ na kształtowanie/występowanie problemu nie tylko zdefiniowani prawnie aktorzy oddziałują/tworzą politykę społeczną Diagnoza problemu/populacji cechy-potrzeby wykonywana regularnie np. co dwa lata w oparciu o analizę danych zastanych lub specjalne badanie system pomocy sieć placówek dostosowanych do potrzeb wynikających z diagnozy (nie zawsze akty prawne muszą za nią nadąŝać) monitorowany/ewaluowany: zewnętrznie kompleksowy (obejmujący wszystkie odsłony problemu np. wszystkie sytuacje mieszkaniowe ) = skoordynowany między instytucjami oceniany wg. rezultatów (outcomes) a nie sposobu pracy (liczba łóŝek i etatów) finansowanie stabilne (odpowiednie do kosztów, ciągłe, przewidywalne) sankcjonowane (moŝna wycofać finansowanie, jeśli umowa jest łamana)

13 więcej...

14 The European Journal of Homelessness, 2007 Articles: Judith Wolf and Bill Edgar Measuring Quality of Services and Provision in Homelessness (15) Suzanne Fitzpatrick and Julia Wygnańska Harmonising Hostel Standards : Comparing the UK and Poland (41) Volker Busch-Geertsema and Ingrid Sahlin The Role of Hostels and Temporary Accommodation (67) Eoin O Sullivan and Pascal De Decker Regulating the Private Rental Housing Market in Europe (95) Evelyn Dyb and Marie Loison Impact of service procurement and competition on quality and standards in homeless service provision (119) Bill Edgar with Masa Filipovic and Iskra Dandolova Home Ownership and Marginalisation (141) Evaluation: Isobel Anderson Sustainable solutions to homelessness : the Scottish case (163) Marie Loison The Implementation of an Enforceable Right to Housing in France 185 Think Pieces: Mark Stephens and Suzanne Fitzpatrick Welfare Regimes, Housing Systems and Homelessness : How are they linked? (201) Volker Busch-Geertsema Measures to achieve social mix and their impact on access to housing for people who are homeless (213) Antonio Tosi Homelessness and the Control of Public Space Criminalising the Poor? (225) Lars Benjaminsen & Antonio Tosi Quality housing for marginal groups : Dilemmas and challenges (237) Reviews: Sveltlana Stephenson (2006) Crossing the Line : Vagrancy, Homelessness and Social Displacement in Russia (249) Mirosław Starzyński and Julia Wygnańska (Eds.) (2007) Second Opportunity Wola Social Reintegration Programme (253) Volker Busch-Geertsema, Jürgen Evers and Ekke-Ulf Ruhstrat (2005) Effectiveness of personal and economic support in preventing homelessness (257)

15 Jeśli chcesz otrzymać The European Journal of Homelessness, 2007 w wersji drukowanej, wyślij mail w języku angielskim na adres

16 Dziękuję! Julia Wygnańska

dla Społecznej Strategii Warszawy

dla Społecznej Strategii Warszawy BEZDOMNOŚĆ I WYKLUCZENIE MIESZKANIOWE Synteza oraz zbiór opracowań Zespołu Zadaniowego Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe dla Społecznej Strategii Warszawy Warszawa, listopad 2008 Zespół Zadaniowy:

Bardziej szczegółowo

UWAGI KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KMPS)

UWAGI KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KMPS) UWAGI KAMILIAŃSKIEJ MISJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KMPS) do dokumentu pt. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji opracowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014

Warszawa, lipiec 2014 Uwagi Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej do opracowania pt. System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA Analiza podejmowanych działań w obszarze bezdomności i mieszkalnictwa socjalnego celem zebrania danych niezbędnych dla opracowania diagnozy strategii polityki społecznej województwa

Bardziej szczegółowo

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności. Redakcja Julia Wygnańska

Mazowieccy Interesariusze Bezdomności. Redakcja Julia Wygnańska Mazowieccy Interesariusze Bezdomności Redakcja Julia Wygnańska Warszawa, grudzień 2012 2 Publikacja powstała w ramach projektu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pt. Wzmacnianie systemu przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through. Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through. Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by the EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Position

Bardziej szczegółowo

MPHASIS. Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska

MPHASIS. Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska MPHASIS Wzajemny postęp w likwidowaniu bezdomności poprzez ulepszanie systemów monitorowania zjawiska Finansowane przez Komisję Europejską Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych

Bardziej szczegółowo

2(23) Metodologia badań: Przeciwdziałanie bezdomności w Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne UE. Organizacje biznesu w UE. Jedność kulturowa Europy

2(23) Metodologia badań: Przeciwdziałanie bezdomności w Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne UE. Organizacje biznesu w UE. Jedność kulturowa Europy 2(23) 2011 2011 2(23) 2011 Methodology of the research: Prevention of homelessness in the European Union EU external borders Business organisations in the EU Europe s Cultural Unity Changes in Contemporary

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Piotr Olech...3. CZĘŚĆ I Badania, analizy problematyki bezdomności oraz standardy i modele pomocy ludziom bezdomnym...5

WSTĘP Piotr Olech...3. CZĘŚĆ I Badania, analizy problematyki bezdomności oraz standardy i modele pomocy ludziom bezdomnym...5 Spis treści WSTĘP Piotr Olech...3 CZĘŚĆ I Badania, analizy problematyki bezdomności oraz standardy i modele pomocy ludziom bezdomnym...5 Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS

Bardziej szczegółowo

Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006

Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006 Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym Aktualizacja 2006 Opracowanie na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Bezdomności Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji ZaangaŜowanych na

Bardziej szczegółowo

Akceptacja kluczem do zmiany. Streetworking w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Akceptacja kluczem do zmiany. Streetworking w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Akceptacja kluczem do zmiany. Streetworking w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Agnieszka Cieplak, Julia Wygnańska Warszawa, grudzień 2012 Opracowanie powstało w ramach projektu Streetworker człowiek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pt.: System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie

Opracowanie pt.: System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie Opracowanie pt.: System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Zespół ekonomiczny: Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport o polityce społecznej wobec bezdomności w Polsce. Aktualizacja 2006

Raport o polityce społecznej wobec bezdomności w Polsce. Aktualizacja 2006 Raport o polityce społecznej wobec bezdomności w Polsce Aktualizacja 2006 Opracowanie na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Bezdomności Europejskiej Federacji Narodowych Organizacji ZaangaŜowanych na

Bardziej szczegółowo

Model GSWB opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej

Model GSWB opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej Ekspertyza merytoryczna Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności na zlecenie Caritas Diecezji Kieleckiej pt. Model GSWB opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej Julia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie problemu bezdomności: podręcznik dla twórców polityki społecznej

Rozwiązanie problemu bezdomności: podręcznik dla twórców polityki społecznej Rozwiązanie problemu bezdomności: podręcznik dla twórców polityki społecznej 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Treść Część 1 Wstęp...2 Cele podręcznika... 2 Od radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

HOUSING FIRST EUROPE FINAL CONFERENCE, Amsterdam 13-14 czerwca 2013

HOUSING FIRST EUROPE FINAL CONFERENCE, Amsterdam 13-14 czerwca 2013 HOUSING FIRST EUROPE FINAL CONFERENCE, Amsterdam 13-14 czerwca 2013 Relacja została opracowana przez Julię Wygnańską wysłaną na konferencję przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1542/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1542/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1542/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 - projekt. Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020. Projekt wersja nr 10. z 31. 12.

Aneks nr 3 - projekt. Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020. Projekt wersja nr 10. z 31. 12. Aneks nr 3 - projekt Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020 Projekt wersja nr 10. z 31. 12. 2013 1 Spis treści Wprowadzenie... 5 Diagnoza... 8 Misja,

Bardziej szczegółowo

Polsce Autor: Warszawa 2013

Polsce Autor: Warszawa 2013 Gdzie jest mój dom? Bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających się o status uchodźcy, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Raport sporządzony dla Przedstawicielstwa Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W JAROSŁAWIU

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W JAROSŁAWIU RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W JAROSŁAWIU Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata Porąbaniec

Bardziej szczegółowo

NIEWIDZIALNI I NIEPOLICZALNI RODZAJE I SKALA BEZDOMNOŚCI UCHODŹCÓW I OSÓB W PROCEDURZE

NIEWIDZIALNI I NIEPOLICZALNI RODZAJE I SKALA BEZDOMNOŚCI UCHODŹCÓW I OSÓB W PROCEDURZE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE KINGA WYSIEŃSKA NIEWIDZIALNI I NIEPOLICZALNI RODZAJE I SKALA BEZDOMNOŚCI UCHODŹCÓW I OSÓB W PROCEDURZE Wprowadzenie Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

12.1. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

12.1. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 12.1. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Identyfikacja rzeczywistego poziomu problemów społecznych i zjawisk patologicznych w środowisku miejskim jest niezwykle trudna. Można jednak wskazać

Bardziej szczegółowo

Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS

Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS Bezdomność jest problemem społecznym dotykającym wielu ludzi, skrajnym przejawem wykluczenia społecznego, przez co staje się przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Podlaskiego

Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Socjodemograficzny Portret Zbiorowości Ludzi Bezdomnych Województwa Podlaskiego Białystok 2012 1 WSTĘP 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MIESZKALNICTWO SOCJALNE JAKO INSTRUMENT DEMARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ BEZDOMNYCH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA DIAGNOZA I REKOMENDACJE

MIESZKALNICTWO SOCJALNE JAKO INSTRUMENT DEMARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ BEZDOMNYCH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA DIAGNOZA I REKOMENDACJE SZANOWNI PAŃSTWO! Europejska polityka społeczna dzieje się ipso facto, co wcale nie oznacza, że samo pojęcie nie jest kontrowersyjne przynajmniej w tej mierze, w jakiej dostrzega się ogromne zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W MAŁOPOLSCE STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W MAŁOPOLSCE STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W MAŁOPOLSCE STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA OSOBY BEZDOMNE Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie W YKLUC ZENIE SPO ŁEC ZNE W MAŁOPOL SCE STR ATEGIE PR ZECIWDZIAŁ ANIA OSOBY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO WEKTOR ZMIAN KOSZALIOSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Nazwa Partnera: Tytuł projektu: Numer

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w mieście Lesznie na lata 2014 2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w mieście Lesznie na lata 2014 2016 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w mieście Lesznie na lata 2014 2016 Grudzień 2013 Wprowadzenie Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Opracował: Anna Tomulewicz Białystok, grudzień 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE.. 3 I. AKTYWNA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020. Warszawa Społeczna. (materiał do dyskusji publicznej)

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020. Warszawa Społeczna. (materiał do dyskusji publicznej) Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020 Warszawa Społeczna (materiał do dyskusji publicznej) Warszawa stała się w latach 2007-2013 kluczowym beneficjentem

Bardziej szczegółowo