KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ( Regulamin") KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK CARTOON NETWORK USTĘP 1 Turner Entertainment Networks International Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1V 1AF, United Kingdom, zarejestrowana pod numerem (zwana dalej TENIL) - producent kanału Cartoon Network w Polsce i Media Service Zawada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Stanów Zjednoczonych 51, Warszawa, Polska- Wydawca magazynu Bakugan, nr NIP organizują trwający od na witrynie internetowej ( Witryna www ). USTĘP 2 JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? W konkursie może wziąć udział każda osoba zamieszkała w Polsce, za wyjątkiem pracowników Cartoon Network i Media Service Zawada wydawcy magazynu Bakugan, wszelkich firm lub osób powiązanych z konkursem oraz członków ich rodzin. Uczestnicy poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że uzyskał taką zgodę i że gotów jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Z Regulaminem umieszczonym na Witrynie www można zapoznać się po kliknięciu przycisków z napisem Regulamin oraz Jak zagrać. USTĘP 3 Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie on-line za pośrednictwem Witryny www. Warunkiem uczestnictwa jest podanie numeru telefonu lub adresu e- mail i udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe. Ten sam uczestnik może zagrać kilkakrotnie, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną. Głównym zwycięzcą konkursu może zostać tylko jedna osoba.

2 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że podawane przez uczestnika informacje są prawidłowe, pełne i zgodne z prawdą. Cartoon Network zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w przypadku, gdy uczestnik konkursu podał nieprawdziwe lub niepełne dane. USTĘP 4 Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytanie jednokrotnego wyboru oraz pytanie dodatkowe. USTĘP 5 Odpowiedzi i adresy uczestników należy podać za pośrednictwem Witryny www przed upływem ostatecznego terminu do godz. 23:59. Odpowiedzi nieprawidłowe, niepełne, nieczytelne i/lub wprowadzone po upłynięciu ostatecznego terminu zostaną uznane za nieważne. Cartoon Network nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które z jakiejkolwiek przyczyny zostały zgubione lub nadeszły z opóźnieniem. 1 główny zwycięzca oraz 5 osób wyróżnionych zostaną wyłonione spośród osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na pierwsze pytanie i prawidłowej odpowiedzi na drugie pytanie. Decyzja TENIL będzie ostateczna i niepodlegająca odwołaniu. USTĘP 6 1 główny zwycięzca otrzyma konsolę Nintendo DSi, 5 osób wyróżnionych otrzyma zestawy: Magazyn Bakugan + Księga Mocy + Bakukomiks. USTĘP 7 Nagroda nie może zostać przyznana w innej formie; nie może zostać przekazana w formie przelewu pieniężnego ani wymieniona na inny artykuł czy gotówkę. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu zostanie osoba nieletnia, która poprawnie odpowiedziała na pytanie wielokrotnego wyboru i pytanie rozstrzygające, nagroda może zostać dostarczona wyłącznie ustawowemu przedstawicielowi lub opiekunowi zwycięzcy lub samemu zwycięzcy, o ile posiada on pisemną zgodę ustawowego przedstawiciela lub opiekuna. USTĘP 8 Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane zwycięzcy telefonicznie lub pod adres przed upływem tygodnia od zakończenia konkursu. Zwycięzca musi potwierdzić chęć otrzymania nagrody przed upływem miesiąca od dnia otrzymania wiadomości , podając swoje imię i nazwisko oraz adres

3 pocztowy do doręczenia nagrody w u zwrotnym bądź listownie pod adres: Turner Broadcasting System Polska, Al. Jana Pawła II 23, Warszawa. USTĘP 9 Nagroda zostanie wysłana w ciągu sześćdziesięciu (60) dni przez Media Service Zawada wydawcę magazynu Bakugan pod adres pocztowy podany przez zwycięzcę w wiadomości potwierdzającej. O ile nie postanowi się inaczej, całkowite koszty przesyłki ponosi Media Service Zawada. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przyznania nagrody wedle swego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli dostarczenie przesyłki pod podany przez zwycięzcę adres nie powiedzie się, a podjęta przez organizatora próba zdobycia informacji niezbędnych do dostarczenia nagrody nie przyniesie rezultatów. W takim przypadku organizator uzna za stosowne unieważnienie nagrody, a jej niedoszłemu odbiorcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie. TENIL zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie któregokolwiek z uczestników lub nie przyznania nagrody w przypadku, gdy uzna, ze uczestnik naruszył któreś z postanowień niniejszego Regulaminu, podał niedokładne lub nieprawdziwe dane lub postępował w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub zasadami fair play. USTĘP 10 Udostępniane przez uczestników informacje będą wykorzystywane wyłącznie przez TENIL, Media Service Zawada wydawcę magazynu Bakugan i firmy bezpośrednio powiązane (spółka macierzysta i/lub jednostki zależne) i w żadnym wypadku nie będą przekazywane stronom trzecim. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dostarczenia nagrody. Zgodnie z obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie ustawodawstwem o ochronie danych (włączając w to bez ograniczeń postanowienia Ustawy o Ochronie Danych z 1998r.), TENIL zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnicy będą mieli dostęp do swoich danych osobowych, które w każdej chwili mogą zmienić lub usunąć, pisząc pod adres: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS. TENIL gwarantuje usuniecie ze swojej bazy wszelkich danych na prośbę uczestnika. USTĘP 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z działaniem Internetu, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie konkursu lub otrzymywanie i rozpoznawanie zgłoszeń konkursowych dokonywanych online w czasie podawania odpowiedzi i ładowania konkursu. Organizator nie może również gwarantować, że Witryna www, cały konkurs lub jego fragmenty będą funkcjonować bez zakłóceń, że nie zawiera ona błędów technicznych, ani że wykryte błędy zostaną usunięte; nie może gwarantować, że Witryna www, serwery umożliwiające dostęp do niej, i/lub witryny stron trzecich lub partnerów udostępniających linki do Witryny nie zawierają wirusów, które mogą uszkodzić sprzęt komputerowy uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu uczestników, ani za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie szkody (materialne, finansowe i inne), poniesione przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w konkursie dostępnym na Witrynie WWW czy z innych przyczyn związanych z konkursem. TENIL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, straty czy obrażenia, wynikające z przyjęcia lub użytkowania którejkolwiek z nagród. TENIL nie wyklucza poniesienia odpowiedzialności za zgon lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem spółki. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszych postanowień. Zażalenia związane z niniejszym ustępem nie będą rozpatrywane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, odroczenia, zmiany lub unieważnienia konkursu (włączając w to oferowane nagrody), jeżeli uzna, ze wymagają tego okoliczności; w żadnym wypadku nie może być z tego tytułu pociągany do odpowiedzialności. USTĘP 12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Wszelkie spory lub zażalenia dotyczące konkursu będą rozpatrywane wyłącznie przez okres 90 dni od zakończenia konkursu. Zażalenia można kierować pod adres: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS USTĘP 13 Prośby o bezpłatny egzemplarz niniejszego Regulaminu można kierować przesyłając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pod następujący adres: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS USTĘP 14

5 Niniejszy regulamin podlega prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania regulaminu zostaną przedstawione właściwym sądom w Anglii, w przypadku, gdy próba zawarcia polubownego porozumienia z TENIL nie powiedzie się.

POLSKA CARTOON NETWORK ZASADY KONKURSU ( oficjalne zasady ) KREATOR KOMIKSÓW BEN 10: ULTIMATE ALIEN

POLSKA CARTOON NETWORK ZASADY KONKURSU ( oficjalne zasady ) KREATOR KOMIKSÓW BEN 10: ULTIMATE ALIEN POLSKA CARTOON NETWORK ZASADY KONKURSU ( oficjalne zasady ) KREATOR KOMIKSÓW BEN 10: ULTIMATE ALIEN 1. ZAKUP NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO WZIĘCIA UDZIAŁU I WYGRANEJ W KONKURSIE. Konkurs Cartoon Network

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO Happy Service Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Partnerskiego Happy Service przeznaczonego dla pracowników lub współpracowników podmiotów prowadzących serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem. 1. Organizator

REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem. 1. Organizator REGULAMIN KONKURSU Filmowa jesień z BODYline+ zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu Filmowa jesień z BODYline+ jest BIOFARM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 13,

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz ramy czasowe Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz ramy czasowe Konkursu. Regulamin Konkursu Konkurs w kolorze kawowym z Nescafe Sensazione Crème 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 21 czerwca 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix

REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Sandmix Sp. z o.o., ul. Piaskowa 2, 46-080 Chróścice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWY. Oferujemy 72 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród.

REGULAMIN KONKURSOWY. Oferujemy 72 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród. REGULAMIN KONKURSOWY Co oferujemy Oferujemy 72 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród. Organizator konkursu: Organizatorem niniejszego konkursu ( Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UEFA 2015 regulamin konkursu Łap bilety na finał UEFA Europa League!

UEFA 2015 regulamin konkursu Łap bilety na finał UEFA Europa League! UEFA 2015 regulamin konkursu Łap bilety na finał UEFA Europa League! 1. Postanowienia ogólne i definicje a. Organizatorem konkursu jest Western Union Financial Services, Inc., korporacja z siedzibą w Colorado,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Stwórz projekt koszulki Perła 2015!

Stwórz projekt koszulki Perła 2015! Regulamin Konkursu Stwórz projekt koszulki Perła 2015! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Stwórz projekt koszulki Perła 2015!

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zgarnij 3000zł na szkolną wyprawkę, jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Konkurs odbywa

Bardziej szczegółowo

2.4. W przypadku pełnoletnich Uczestników Konkursu Zgoda, o której mowa w 2.2. lit. b) nie jest wymagana.

2.4. W przypadku pełnoletnich Uczestników Konkursu Zgoda, o której mowa w 2.2. lit. b) nie jest wymagana. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Podziel się ciepłem 2013, WROCŁAW ( REGULAMIN ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu literackiego pod nazwą Podziel się ciepłem 2013, Wrocław (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY

Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY Regulamin konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY 1.1. Organizatorem Konkursu WYGRAJ 1 Z 10 ZESTAWÓW PERFUM PLAYBOY przeprowadzanym w serwisie glamour.pl, zwanego dalej Konkursem, jest: Burda GL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs FIAT DEALER EVENTS (zwany dalej: Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Konkursu Filmowego - Gotowe na wszystko" dalej zwany Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Filmowego - Gotowe na wszystko dalej zwany Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne Regulamin "Konkursu Filmowego - Gotowe na wszystko" dalej zwany Regulaminem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem "Konkursu Filmowego - Gotowe na wszystko" (dalej: "Konkurs") jest FM Solutions sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pt. Wygraj zaproszenie na Luxtorpedę, zwanego dalej Konkursem jest CBJB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ Z NAMI DO LONDYNU NA POLISH ECONOMIC FORUM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ Z NAMI DO LONDYNU NA POLISH ECONOMIC FORUM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ Z NAMI DO LONDYNU NA POLISH ECONOMIC FORUM! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na stronie BCG in Poland na Facebooku, zwany dalej Konkursem, będzie prowadzony pod nazwą "WYJEDŹ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWY. Oferujemy 36 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród.

REGULAMIN KONKURSOWY. Oferujemy 36 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród. REGULAMIN KONKURSOWY Co oferujemy Oferujemy 36 osobom szansę wygrania nagród określonych w punkcie Szczegóły dotyczące nagród. Jak wziąć udział: W celu wzięcia udziału w konkursie zarejestruj się na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Motion Print"

Regulamin konkursu Motion Print Regulamin konkursu "Motion Print" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Motion Print" zwanego dalej "Konkursem" jest firma Motion Print z siedzibą w Krakowie, ul. Łobzowska 45/15,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo