Temat: Marsz ku wojnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Marsz ku wojnie."

Transkrypt

1 Temat: Marsz ku wojnie. 1. Niemcy łamią postanowienia traktatu wersalskiego. Hitler głośno mówił o krzywdzie i upokorzeniu Niemców, jednocześnie w tajemnicy przygotowywał się do zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie. Planował podbój rozległych ziem Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Zamieszkujący je Słowianie, jako niżsi rasowo, mieli być częściowo wytępieni, a częściowo zamienieni w niewolników. Pierwszym etapem realizacji tego planu, było uczynienie z Niemiec potęgi militarnej. 1935r. Hitler tworzy Luftwaffe, czyli niemieckie siły powietrzne, oraz wprowadził obowiązkowa służbę wojskową. 1936r. wojska wkroczyły do Nadrenii. Było to ryzykowne posunięcie Hitlera armia niemiecka miała wówczas niewielka wartość bojową. Anglia i Francja prowadziły w stosunku do Niemiec politykę appeasement (epizmentu) czyli ugłaskiwanie albo uspakajanie. Oba państwa pragnęły pokoju za wszelka cenę, ponadto obawiały się komunizmu, a silne hitlerowskie Niemcy wydawały się przed nim silna zaporą. USA prowadziły w tym czasie politykę izolacjonizmu r. Niemcy i Włochy podpisały układ o współpracy r. Niemcy i Japonia podpisały tzw. pakt antykominternowski 1937 r. powstała oś Berlin-Rzym-Tokio 2. Pod koniec 1937 r. Hitler uznał, że niemieckie siły zbrojne Wehrmacht są wystarczająco potężne, by urzeczywistnić jego plan budowy tysiącletniej Rzeszy. Zaczął od Austrii, uważał bowiem Niemców i Austriaków za jeden, sztucznie podzielony naród. 12 marca 1938 r. wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. Austria została wcielona do Rzeszy (bez walki). Hitler określił to jako Anschlus czyli przyłączenie. (zachód nie protestuje) Anschlus postawił w fatalnym położeniu Czechosłowację, brak fortyfikacji od austriackiej strony, mieszkało tam ok. 3,5 mln Niemców. Wiosną1938 r. Niemcy sudeccy, na polecenie Hitlera, zażądali autonomii. Gdy rząd w Pradze odmówił, dyktator zagroził wojną. Przywódcy Anglii i Francji skłonili władze czechosłowackie do wyrażenia zgody na żądanie Niemców sudeckich. We wrześniu 1938 r. premierzy Anglii i Francji spotkali się z Mussolinim i Hitlerem na konferencji w Monachium. Podpisali traktat, w myśl którego Sudety zostały przekazane Niemcom. Przedstawicieli Czechosłowacji w ogóle nie dopuszczono do obrad. Premier W. Brytanii mniemał, że ratuje pokój w Europie niewielkim kosztem dalekiego kraju, o którym tak mało wiemy. Postanowienia z Monachium zapoczątkowały rozbiór Czechosłowacji i były szczytowym momentem polityki ustępstw. W marcu 1939 r. Słowacja oderwała się od Czechosłowacji i ogłosiła niepodległość. Hitler utworzył Protektorat Czech i Moraw, całkowicie zależny od Rzeszy. Następnego dnia wojska niemieckie wkroczyły do niebronionej Pragi. Czechosłowacja przestała istnieć. Politycy Polscy, Az do 1939 r. nie dostrzegali zagrożenia, mało tego, po konferencji w Monachium Polska zażądała od Czechosłowacji zwrotu Zaolzia.

2 W październiku 1938r. minister spraw zagranicznych trzeciej Rzeszy, Joachim von Ribbentrop, wysunął żądania pod adresem Polski. (jako propozycje) - włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec - budowa eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, które biegłyby z Niemiec do Prus Wschodnich przez polskie pomorze. - w zamian za to, Trzecia Rzesza proponowała przedłużenie układu o nieagresji, oraz wspólną politykę przeciwko ZSRR. W ostatnich dniach marca Polska otrzymała od W. Brytanii gwarancje pomocy w razie agresji ze strony innego państwa. Po dwóch tygodniach to samo uczyniła Francja. W kwietniu 1939 r. Niemcy wypowiedziały polsko-niemiecką deklarację o nieagresji. 3. Pakt Ribbentrop Mołotow W 1939 r. zarówno Zachód, jak i Niemcy zabiegały o względy Stalina. Dyktator targował się jednocześnie z obiema stronami. W końcu uznał, że Hitler oferuje więcej. 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop przybył do, Moskwy. Trzecia Rzesza i ZSRR dotąd śmiertelni wrogowie, podpisali pakt o nieagresji, nazwany paktem Ribbentrop Mołotow. Tajny protokół tego paktu postanawiał m.in.: w wypadku terytorialno-politycznych przeobrażeń na terenach należących do Polski, strefy interesów Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sanu Pakt Ribbentrop Mołotow pozwalał Stalinowi na zajęcie ponad połowy Polski i dawał mu wolną ręke na Łotwie, w Estonii i w części Rumunii. Hitler zyskiwał współudział ZSRR w wojnie z Polską, co zapewniało Niemcom bezpieczeństwo od wschodu. 25 sierpnia 1939 r. Polska i W. Brytania zawarły układ o wzajemnej pomocy wojskowej. Na wieść o tym Hitler odwołał rozkaz ataku, zaplanowanego na następny dzień. Jednak 31 sierpnia podjął decyzję i już się nie zawahał. Był pewien, że zachodni sojusznicy nie przyjdą Polakom z pomocą.

3 Temat: Wybuch II wojny światowej. 1. Kampania wrześniowa. 1 września 1939 r. o godzinie 4.45 rano mieszkańców Gdańska obudziły salwy niemieckiego pancernika Schlezwig Holstein, który ostrzeliwał polską placówkę wojskową na Westerplatte. Jednocześnie wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski na całej jej długości, a samoloty Luftwaffe zaczęły bombardować lotniska, linie kolejowe, miasta i wsie. Rozpoczęła się wojna nazwana potem II wojną światową. Hitler rzucił przeciwko Polsce 1,8 mln, 10 tyś dział, 2500 czołgów i 1600 samolotów. Kraju broniła niespełna milionowa armia, wyposażona w 3 tyś dział, 400 samolotów i 500 czołgów. Był to sprzęt w ogromnej większości przestrzały. Niemiecki plan Fall Weiss przewidywał wojnę błyskawiczną, Wehrmacht prowadził wojnę totalną: niemieckie samoloty bombardowały miasta i wsie i ostrzeliwały tlumy bezbronnych uchodźców na drogach. 3 września rząd brytyjski wystosował do Berlina ultimatum, w który żądał wycofania wojsk niemieckich w ciągu 2 godzin. Gdy to nie nastąpiło, W. Brytania znalazła się w stanie wojny z Niemcami. Francja, choć niechętnie, także wypowiedział wojnę Trzeciej Rzeszy. Była to jednak dziwna wojna, śmieszna, siedząca Francuzi zajęli w Niemczech kilkanaście opuszczonych wsi, z których szybko się wycofali. Lotnictwo brytyjskie, zrzucało na Niemcy ulotki. Do 7 września broniło się 182 żołnierzy na Westerplatte. Pod Wizną (nad Narwią) 720 żołnierzy kpt. Raginsa stawiło bohaterski opór 60 razy liczniejszym formacjom niemieckim. Zginęli prawie wszyscy. 9 września dowódca armii Poznań gen T. Kutrzeba, zaatakował w okolicach Kutna maszerujące na Warszawę oddziały niemieckie. Rozpoczęła się bitwa nad Bzurą, największa bitwa kampanii wrześniowej. Trwała do 18 wrzesnia. 17 września 1939 r. nad ranem radzieckie dywizje przekroczyły granicę RP. W trzech kolejnych rzutach runęło na Polskę 1,5 mln żołnierzy, 6 tyś. czołgów i 1800 samolotów. Wódz Naczelny wydał rozkaz by z bolszewikami nie walczyć. W nocy z 17/18 września prezydent Mościcki, członkowie rządu oraz Wódz Naczelny przekroczyli granicę państwa i zostali internowani w Rumunii. Warszawa skapitulowała 28 września. Do 2 października bronił się Hel. 5 października, po kilkudniowej bitwie pod Kockiem poddała się grupa operacyjna Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. 5 października 1939 r. Hitler przyjmował defiladę swych wojsk w zdobytej Warszawie, w tym czasie ziemie polskie, były już podzielone między Trzecią Rzeszę a ZSRR. 2. Klęska Francji W kwietniu 1940 r. Hitler zaatakował Danię i Norwegię 10 maja 1940 r. Niemcy napadły na Belgię, Holandię i Luksemburg (mimo ich neutralności) Luftwaffe zbombardowała Rotterdam, a niemieccy spadochroniarze opanowali najważniejsze punkty obrony zaatakowanych krajów. Potem kolumny pancerne Wehrmachtu przetoczyły się przez góry Ardeny na pograniczu Belgii i Francji. Niemcy omijając umocnienia Linii Maginota wtargnęli do Francji. Armia francuska choć liczniejsza, ustępowała niemieckiej pod względem wyposażenia, organizacji i woli walki.

4 21/22 maja 1940 r. Niemcy dotarli do wybrzeży kanału La Manche. Około miliona żołnierzy zostało zamkniętych w niemieckim kotle. Otoczeni Francuzi i Anglicy ewakuowali się przez port w Dunkierce do Anglii. 10 czerwca 1940 r. Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Anglii. 22 czerwca 1940 r. premier Francji marszałek F. Petain, podpisał zawieszenie broni (w wagonie kolejowym, w tym samym w którym zawarto rozejm w 1918r.) Francję podzielono na 2 części: północno-zachodnią z Paryżem, która znalazła się pod okupacją niemiecką i południową, w której utworzono zależne od Niemiec Państwo Francuskie ze stolicą w Vichy. Decyzji o kapitulacji nie uznał generał Charles de Gaulle. Przedostał się do Londynu i zorganizował tam Komitet Wolnych Francuzów. Aż do końca II wojny światowej walczyli u boku przeciwników Trzeciej Rzeszy. 3. Bitwa o Anglię Po pokonaniu Francji Hitler, był gotów zawrzeć pokój z Anglią i podzielić się z nią władza nad światem. W wyniku braku porozumienia, kazał przygotować plan inwazji na W. Brytanię. 8 sierpnia 1940 r. rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię. Samoloty Luftwaffe- do 500 naraz dokonywały systematycznych nalotów na wyspę. Najpierw bombardowały lotniska i porty, potem zaczęły atakować miasta. W bitwie wzięli udział Polacy. Spośród 1500 lotników broniących angielskiego nieba co dziesiąty pochodził z Polski. Bitwa o Anglię trwała do końca października (6 X koniec masowych ataków) i zakończyła się niepowodzeniem. 7 września zbombardowano Londyn, w odpowiedzi zbombardowano Berlin Do brytyjskiego zwycięstwa w bitwie o Anglię przyczyniło się m.in. wynalezienie radaru, pozwalającego wykryć nadlatujące samoloty, i złamanie przez polskich matematyków szyfru, którym niemieckie dowództwo przesyłało rozkazy (enigma maszyna szyfrująca).

5 Temat: Atak Trzeciej Rzeszy na ZSRR. W 1940 r. po pokonaniu Francji, Hitler kazał przygotować plan ataku na ZSRR, określony kryptonimem Barbarossa W latach Trzecia Rzesz i ZSRR ściśle ze sobą współpracowały. Stalin posyłał Niemcom żywność i ropę naftową, wydał też Hitlerowi część niemieckich komunistów. Wspólnota interesów, była pozorna. W czerwcu 1941 r. na biurku Stalina, lądowały meldunki szpiegów, ostrzegających przed napaścią niemiecką. Stalin lekceważył je wszystkie. Niemcy i ich sojusznicy zgromadzili wzdłuż granic ZSRR- od Finlandii po Rumunię 5,5 mln żołnierzy, 3 tyś. czołgów i 5 tyś. samolotów. O świcie 22 czerwca 1941 dywizje Wehrmachtu wspierane przez oddziały fińskie, rumuńskie, słowackie, węgierskie i włoskie, runęły na ZSRR. Armia Czerwona nie spodziewała się ataku. W ciągu pierwszych dni Niemcy zniszczyli ponad 1200 samolotów. Do grudnia 1941 r. zginęło prawdopodobnie 2,6 mln czerwonoarmistów, a 3,3 mln dostało się do niewoli. Wehrmacht miał całkowita przewagę organizacyjną i techniczną. Niemcy dotarli pod Leningrad (dziś Petersburg), który oblegli i pod Moskwę. Tam wojna błyskawiczna się załamała. W październiku mrozy dochodziły do 35 ºC. Zamarzały silniki samolotów i czołgów, przez co Wehrmacht tracił przewagę techniczna. W grudniu 1941 r. Stalin ściągnął pod Moskwę dywizje syberyjskie, doskonale przygotowane do walk w warunkach zimowych. Niemcy zostali odrzuceni od Kremla o 150 km. Wiosną 1942 r. Wehrmacht podjął kolejna ofensywę. Tym razem Niemcy zaatakowali południe ZSRR. Dotarli pod Stalingrad (dziś Wołgograd) Przez kilka m-cy toczyły się walki o każda ulicę. W lutym 1942 r. Niemcy się poddali. Pod Stalingradem Hitler stracił ok. 1,5 mln ludzi (zabici, ranni i wzięci do niewoli). Powoli zaczynało brakować rezerw ludzkich. Dla ZSRR zwycięstwo miał ogromne znaczenie psychologiczne i propagandowe. W 1943 r. Wehrmacht usiłował odzyskać inicjatywę na froncie wschodnim. Hitler zgromadził 2700 czołgów pod Kurskiem. W lipcu zaatakowały one Armie Czerwoną. Bitwa trwała prawie 2 m-ce i zakończyła się klęską Niemców, którzy stracili pół mln ludzi i 155 czołgów.

6 Temat: Wojna światowa. Drugi front w Europie 6 czerwca 1944 r. w dniu D, alianci wylądowali w Normandii, otwierając drugi front w Europie. Była to największa operacja desantowa wojny. W ciągu 3- m-cy do Francji przerzucono ponad 2 mln ludzi. W sierpniu sprzymierzeni zajęli Paryż, wyzwolony przez podziemny ruch oporu. We wrześniu 1944r. alianci dotarli do granicy Niemiec. Bezwarunkowa kapitulacja Od 1942r. alianckie lotnictwo dokonywało nalotów na niemieckie zakłady przemysłowe oraz miasta. W sierpniu 1944r. natarcie Armii Czerwonej zatrzymało się na linii Wisły. W początkach 1945r. ruszyła radziecka ofensywa styczniowa, która zatrzymała się dopiero w Berlinie. Od zachodu szli alianci. FÜhrer, ukryty w podziemnym bunkrze w Berlinie, miał nadzieję, że jeszcze odmienią się losy wojny, na próżno. 2 maja stolica Niemiec poddała się Rosjanom, dwa dni wcześniej Hitler popełnił samobójstwo. Niemcom kazano podpisać akt bezwarunkowej kapitulacji. 8 maja 1945r. USA i W. Brytania obwieściły, że II wojna światowa w Europie dobiegła końca. Wojna światowa 7 grudnia 1941 r. japońskie samoloty zaatakowały bazę marynarki wojennej USA Pearl Harbor na Hawajach. Rzucane z niewielkiej wysokości bomby i torpedy zatopiły 7 okrętów a 12 innych zniszczyły. Amerykanie stracili 260 samolotów, zginęło ponad 2 tyś. ludzi 11 grudnia Niemcy i Włochy wypowiadają wojnę USA. Przystąpienie USA do wojny dało początek Wielkiej Koalicji krajów sprzymierzonych przeciwko państwom osi. Era Atomowa Do połowy 1942 r. Japonia opanowała większość południowo wschodniej Azji. W 1944 r. USA zyskały wyraźną przewagę w wojnie na Pacyfiku, ale nie miały dość sił, by zaatakować samą Japonię. Amerykanie prowadzili wojnę metodą żabich skoków, zdobywali wyspy na Oceanie Spokojnym. 6 sierpnia 1945r. amerykański bombowiec przemknął nad japońskim miastem Hiroszima. W ciągu kilkudziesięciu sekund zginęło prawie 80 tyś. ludzi (1/3 ludności). Ponad 70% miasta zamieniło się w dymiące zgliszcza. Tego dnia po raz pierwszy w dziejach ludzkości użyto bomby atomowej. 9 sierpnia, Amerykanie zrzucili bombę atomową na miasto Nagasaki. Tym razem zginęło ok. 40 tyś. ludzi (1/2 mieszkańców) Decyzję o użyciu bomby atomowej podjął jednoosobowo prezydent USA Harry Truman. 2 września 1945 r. Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji po 6 latach krwawych walk II wojna światowa dobiegła końca.

7 Temat: Polskie Państwo Podziemne. 26/27 września 1939r. powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca prowadzić walkę z okupantem. W listopadzie 1939r. została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. W lutym 1942r. gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK) Jesienią 1941r. do ZWZ należało 40 tyś. żołnierzy, pod koniec 1942r. AK liczyła ok. 200 tyś. żołnierzy. Była największą podziemną armią w okupowanej Europie. Jej wartość bojowa, była jednak bardzo niska. Większość żołnierzy nie przeszła regularnego szkolenia, poza tym mieli zaledwie 53 tyś. sztuk broni z czego tylko 6% broni maszynowej. Zadania AK: - gromadzenie sił do uderzenia w chwili załamania się Niemiec - prowadzili akcje dywersyjne: atakowali niemieckie posterunki, wykolejali transporty wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzali mosty, odbijali więźniów Polska mimo, że znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na Zachodzie rząd emigracyjny. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz AK. W Warszawie przebywał (w ukryciu) Delegat Rządu na Kraj w randze wicepremiera. Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki. Działały podziemne sądy, prasa. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Powstały podziemne teatry, w prywatnych mieszkaniach lub piwnicach wystawiano dramaty Słowackiego, Wyspiańskiego, Szekspira. Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazwano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym.

8 Temat: Konferencje pokojowe (Wielkiej Trójki) w czasie II wojny światowej. Ich konsekwencje dla Polski i świata. W dziejach II Wojny światowej miały miejsce trzy konferencje, w które odbyły się w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Udział w niej brała tzw. Wielka Trójka, a więc przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Anglii i Związku Radzieckiego. Teheran W listopadzie 1943r. odbyło się spotkanie przygotowawcze do konferencji w Teheranie. Było to spotkanie ministrów spraw zagranicznych: W. Mołotowa (ZSRR), Cordella Hulla (USA) i Anthony Edena (Anglia). Wynik owego spotkania był następujący: 1. Potwierdzono zamiar walki z Niemcami, aż do ich kapitulacji, 2. Przyjęto koncepcje odbudowy państwa austriackiego, 3. Zapowiedziano ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, co stało się podstawą do utworzenia po wojnie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, 4. Zapowiedziano podjęcie prac w celu zorganizowania konferencji na temat powołania do życia organizacji, która zapewniała by narodom świata pokój i bezpieczeństwo. W okresie 28 listopada 1 grudnia 1943r. odbyła się konferencja w Teheranie z udziałem F.D. Roosevelta (USA), W. Churchilla (Anglia) oraz J. Stalina (ZSRR). Zawarto na niej 5 tajnych porozumień: 1. Uzgodniono pomoc partyzantce w Jugosławii. 2. Uznano potrzebę przystąpienia Turcji do wojny po stronie aliantów (formalnie w lutym 1945r. Turcja wypowiedziała wojnę Niemcom). 3. Przyjęto gotowość ZSRR do natychmiastowego wypowiedzenia wojny Bułgarii. 4. Przyjęto nawiązanie ścisłej współpracy z dowództwem radzieckim. ZSRR po zwycięstwie nad Niemcami przystąpi do Wojny z Japonią. 5. Uznano lądowanie aliantów we Francji w maju 1944r. I początek równoległej ofensywy na froncie wschodnim. Sprawa polska ustalenie granic państwa polskiego Granica zachodnia w przypadku granicy zachodniej przyszłego państwa Polskiego, nie było rozbieżności. Wysunięto koncepcje przesiedlenia Niemców za linię Odra Nysa. Granica wschodnia w przypadku granicy wschodniej przyszłego państwa Polskiego, zapowiedziana została przez Churchilla linia Curzona. J. Stalin zażądał jednak włączenia Prus Wschodnich do ZSRR, jednakże Churchill zgodził się na wcielenie do granic ZSRR Litwy. W Teheranie nie podjęto wiążących decyzji w sprawie polskiej, a w protokole zapisano jedynie co następuje:

9 Przyjęto w zasadzie, że siedziba państwa i narodu polskiego winna się znaleźć między tak zwaną linią Curzona, a linia rzeki Odry, z włączeniem w skład Polski Prus Wschodnich i prowincji opolskiej. Jednakże ostatecznie wytyczenie granic wymaga dokładnych studiów i w niektórych regionach ewentualnego przesiedlenia ludności. Jałta W okresie 4 11 lutego 1945r. Odbyła się konferencja w Jałcie. W konferencji tej brali udział szefowie Wielkiej Trójki (Roosvelt, Churchill, Stalin) oraz ministrowie spraw zagranicznych, szefowie sztabów i grób doradców. Do najważniejszych decyzji konferencji możemy zaliczyć: 1. Ustanowienie okupacji Niemiec, 2. Podział Berlina na sektory, 3. Powołanie do życia Sojuszniczej Rady Kontroli, 4. Postawienie celu zniszczenia faszyzmu i narodowego socjalizmu 5. Uznanie nowego ładu ład jałtański, ZSRR oddano tereny na wschód od Łeby. Na konferencji Jałtańskiej podjęto problem Dalekiego Wschodu. Owy problem poruszono w świetle wojny z Japonią. Ustalono że ZSRR przystąpi do wojny z Japonią nie później niż 3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie. Za przystąpienie do wojny z Japonią, ZSRR miał uzyskać od Japonii Południowy Sachalin, Kuryle oraz Port Arhur, jako baza dla floty ZSRR. Chiny natomiast miały odzyskać Mandżurię. Sprawa polska w Jałcie Sprawa polska zaistniała w Jałcie, gdyż omawiano takie kwestie jak: - Oblicze rządu, - Granice państwa polskiego. W. Churchill chciał, aby Polska znalazła się w orbicie wpływów Zachodnich i odcięła Niemcy od ZSRR. Potwierdzono ustalenia z Teheranu co do granic na wschodzie i na zachodzie. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja J. Stalina, dotycząca reorganizacji Rządu Tymczasowego w Polsce i utworzeniu Tymczasowego Rządu jedności Narodowej. Poczdam Konferencja w Poczdamie była ostatnim ze spotkań Wielkiej Trójki. dotyczących spraw związanych z kształtem powojennego świata. Jedynie J. Stalin był obecny na wszystkich spotkaniach, czyli w Teheranie i Jałcie i Poczdamie. Prezydent USA F.D. Roosevelt zmarł 12 kwietnia 1945r., po jego śmierci USA reprezentował prezydent H Truman. Z kolei już w czasie trwania konferencji w Wlk. Brytanii odbyły się wybory parlamentarne i W. Churchilla Partii Konserwatywnej zastąpił premier C Attlee z Partii Pracy. Konferencja w Poczdamie odbywała się w dniach 17 lipca do 2 sierpnia 1945r. Poczdamska Umowa jako akt prano międzynarodowy składał się z 14 rozdziałów. III Rozdział Dotyczył Niemiec i znalazły się w nim postanowienia znane jako 4 D, czyli demilitaryzacja, demokratyzacja, denazyfikacja i demonopolizacja.

10 IV Rozdział Poświęcony był sprawie odszkodowań ze strony Niemiec. Kraj ten został zobowiązany do wynagrodzenia w możliwie jak największym wymiarze strat i cierpień wyrządzonych przez hitlerowców. Roszczenia wobec ZSRR miały być zaspokojone ze strefy okupacyjnej radzieckiej oraz odpowiednich aktów niemieckich. Pozostałe kraje miały otrzymać reparacje z zachodnich stref okupacyjnych. XIII Rozdział Dotyczył przesiedleń ludności niemieckiej z obszarów Polski, Czechosłowacji i Węgier. Mocarstwa uznały, że należy przystąpić do przesiedlania do Niemiec ludności niemieckiej lub jej elementów pozostałych w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji. Kładziono przy tym nacisk na właściwe zachowanie podczas tych działań, stwierdzając, że wszystkie przesiedlenia, które następują, winny odbywać się w sposób pokojowy i ludzki. Postanowienia rozdziału VI i IX dotyczyły rozstrzygnięć terytorialnych, tak ważnych dla Polski. W Rozdziale VI była mowa o przyznaniu Polsce i ZSRR Prus Wschodnich. Tereny na północ od linii Baraniewo Gołdap do styku granic z Litwą przejął ZSRR, a na południe od tej linii Polska. W Rozdziale IX, zawarto porozumienie dotyczące zachodniej granicy Polski, czyli granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. W części A Rozdziału IX wspomniano, że mocarstwa udzieliły poparcia tymczasowemu Rządowi Jedności Narodowej oraz propozycji przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów z udziałem wszystkich demokratycznych i antyhitlerowskich stronnictw. Z polskiego punktu widzenia treść postanowień w sprawie granic i przemieszczania ludności niemieckiej stanowiła swego rodzaju umowę wiążącą z jednej strony cztery mocarstwa, a z drugiej Polskę. Umowa Poczdamska wraz z postanowieniami w Jałcie stworzyła w europie tzw. Ład jałtańsko poczdamski, który przetrwał do 1989 r. Czyli do jesieni ludów w Europie i upadku muru berlińskiego. W zasadzie za koniec symboliczny tego ładu można uznać zjednoczenie Niemiec, które nastąpiło 3.października 1990 r. ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powstała w czerwcu 1945r. W Stanach Zjednoczonych. Pomysł jej utworzenia rzucili Churchill i Roosvelt. W ich zamyśle ONZ miała, być kontynuatorka Ligii Narodów, lecz skuteczniejszą w działaniu. Za jej podstawowe cele uznano utrzymanie pokoju na świeci i rozwój współpracy między narodami. Siedzibą ONZ został Nowy Jork. Jednym z największych osiągnięć ONZ, było podpisanie w 1948r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947

Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947 PAWE SZCZEPAÑSKI Instytucjonalizacja w³adzy w Polsce w latach 1942 1947 Wstêp Agresja III Rzeszy na ZSRR z 22 czerwca 1941 r. diametralnie zmieni³a uk³ad si³ w Europie. Kraj Rad, dotychczasowy sojusznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MHI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA Sytuacja miêdzynarodowa pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w...... 9 Trójprzymierze, Trójporozumienie......................... 11 Cele i polityka bloków polityczno-militarnych................

Bardziej szczegółowo

Spo eczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania kryzysu cywilizacyjnego Social-political end economic conditioning of the civilization crisis

Spo eczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania kryzysu cywilizacyjnego Social-political end economic conditioning of the civilization crisis Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Ryszard Wojciechowski Akademia Podlaska w Siedlcach Spo eczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania kryzysu

Bardziej szczegółowo

DZIA ALNO RADY POLONII AMERYKA SKIEJ W LATACH 1938-1973. Powstanie, zadania i organizacja RPA

DZIA ALNO RADY POLONII AMERYKA SKIEJ W LATACH 1938-1973. Powstanie, zadania i organizacja RPA Roman Nir DZIA ALNO RADY POLONII AMERYKA SKIEJ W LATACH 1938-1973 Powstanie, zadania i organizacja RPA Na III Zje dzie Polskiej Rady Mi dzyorganizacyjnej, który obradowa w dniach 30 kwietnia - 1 maja 1938

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia

Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2011, t. IV Marta MERCZY SKA Bezpiecze stwo narodowe pa stwa polskiego. Uwarunkowania i zagro enia Bezpiecze stwo jest potrzebne

Bardziej szczegółowo

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl

ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Anio - Pianko

mgr Iwona Anio - Pianko mgr Iwona Anio - Pianko PROCES W NORYMBERDZE KWESTIA UDZIA U POLSKI W AKCIE S DZENIA ÓWNYCH ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH Analizuj c skutki II wojny wiatowej, a dok adniej proces w Norymberdze, zastanawiamy

Bardziej szczegółowo

VII. POD GWIAZD DAWID 1

VII. POD GWIAZD DAWID 1 VII. POD GWIAZD DAWID 1...na tej go cinnej ziemi przemieniali si szybko z cudzoziemców w synów Ojczyzny. A Ojczyzna dochowa a im wierno ci; gdy szala a tutaj przyniesiona z obcej ziemi potworna nienawi,

Bardziej szczegółowo

Austriacka droga do Unii Europejskiej

Austriacka droga do Unii Europejskiej STUDIA GDA SKIE XXIV (2009) KS. ADAM ROMEJKO Instytut Politologii Uniwersytet Gda ski Austriacka droga do Unii Europejskiej WST P. 1. OD I DO II REPUBLIKI. 2. KU ZJEDNOCZONEJ EUROPIE. 3. AUSTRIA W UNII

Bardziej szczegółowo

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny

Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny mgr Dominik Sobczak Katedra Bezpiecze stwa Mi dzynarodowego Szko a G ówna Handlowa Stosunki Unii Europejskiej z Rosj po zako czeniu zimnej wojny 1. Najwa niejsze aspekty stosunków Unii Europejskiej z Rosj

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ZAG ADA YDÓW (1939-1945)

ZAG ADA YDÓW (1939-1945) ZAG ADA YDÓW (1939-1945) WYDANIE III POPRAWIONE I POSZERZONE OPRACOWA : JULIAN GRZESIK LUBLIN 2011 A Tytu orygina u: Alija, Holocaust - Zag ada ydów Opracowa : Julian Grzesik Ok adka: Grzegorz Kr czkowski

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007 9 (200) Wrzesieƒ 2007 ISSN 0867-8952 Fot. Mariusz Kubik Pokaz si powietrznych Kompania Reprezentacyjna WP Jednostki pancerne KawalerzyÊci Od lewej: prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, kierownik

Bardziej szczegółowo

Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w Szwajcarii w okresie II wojny wiatowej

Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w Szwajcarii w okresie II wojny wiatowej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI ks. Jan ZWI ZEK Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w

Bardziej szczegółowo

Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1

Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1 246 PRZEGL D BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO 8/13 Fabiana Fetke (I) Krzysztof Izak (II) Michael Bar-Zohar, Nissim Mishal, Mossad. Najwa niejsze misje izraelskich tajnych s u b 1 I. W czerwcu 2010 r. na lotnisku

Bardziej szczegółowo

Andrzej Izdebski (1925 2008)

Andrzej Izdebski (1925 2008) Andrzej Izdebski (1925 2008) Czerwiec-Grudzie 2011 PÓ ROCZNIK Nr 38/39 Redakcja: ADAM ROLI SKI LUDOMIR OLKU NIK Kolegium Redakcyjne: Jerzy Bukowski, Andrzej Fischer, Grzegorz Gill Tomasz G sowski, Adam

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne i sport w yciu Polonii mand urskiej

Wychowanie fizyczne i sport w yciu Polonii mand urskiej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2011, z. XX Adam WINIARZ Wychowanie fizyczne i sport w yciu Polonii mand urskiej Polacy w Mand urii, chocia nie tak liczni jak

Bardziej szczegółowo

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI

TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Stanisław Tymiński TYLKO DLA POLAKÓW: DAJĘ WAM BROŃ DO RĘKI Od czasu wyjazdu z Polski na wakacje w czerwcu 1969 roku moje ycie wielokrotnie przesz o w asne oczekiwania i los wyznaczy mi zadanie, przed

Bardziej szczegółowo

ROWEROWY GDA SK, MARCIN HY A

ROWEROWY GDA SK, MARCIN HY A ROWEROWY GDA SK, ROWEROWA POLSKA GDA SKI ROWEROWY PROJEKT INWESTYCYJNO PROMOCYJNY 2002 2006 MARCIN HY A POLSKI KLUB EKOLOGICZNY SPIS TRE CI: 3 9 14 20 27 45 TROCH HISTORII ZA O ENIA PROJEKTU REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (182) wrzesie 2011

Nr 9 (182) wrzesie 2011 Nr 9 (182) wrzesie 2011 PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ W OBWODZIE KALININGRADZKIM ukazuje si od XI 1995 r. Polskie dzieje Rocznica odsieczy wiede skiej: 1683 2011. Zwyci stwo pod Wiedniem 12 wrze nia

Bardziej szczegółowo

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski Wst p Co roku kilka milionów osób korzysta z przejazdu jedn z osiemdziesi ciu kolei linowych lub kilkuset wyci gów narciarskich znajduj cych si w Polsce. Mo na wi c przyj, e tego rodzaju urz dzenia s powszechnie

Bardziej szczegółowo

POLEGLI NA STRACONYCH POSTERUNKACH

POLEGLI NA STRACONYCH POSTERUNKACH Kazimierz Krajewski Tomasz abuszewski POLEGLI NA STRACONYCH POSTERUNKACH Z dziejów polskiego podziemia niepodleg³oœciowego na Kresach II Rzeczypospolitej (1944 1956) AUGUSTÓW Sierpieñ 2013 Wydanie okazjonalne

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko Polonijny * * * * * The Poland Polonia Review

Przegl d Polsko Polonijny * * * * * The Poland Polonia Review Przegl d Polsko Polonijny Pó rocznik Nr 1 * * * * * The Poland Polonia Review Half yearly No 1 Gorzów Wielkopolski 2011 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wlkp. Polskie Towarzystwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem

Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej my li politycznej stan bada nad zagadnieniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Urszula KOWALCZYK Archiwum m.st. Warszawy Instytut Literacki w Pary u jako o rodek kultury polskiej i wolnej

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Janusz Jasi ski Martyrologia Zamojszczyzny Pami ta o Zamojszczy nie

Janusz Jasi ski Martyrologia Zamojszczyzny Pami ta o Zamojszczy nie Janusz Jasi ski Martyrologia Zamojszczyzny Pami ta o Zamojszczy nie Janusz Jasi ski, rodem z Zamojszczyzny, urodzony w 1928 roku, od przesz o pó wieku zamieszka y w Olsztynie, w niniejszym szkicu wspomnie

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo okr towe w Gda sku

Budownictwo okr towe w Gda sku Budownictwo okr towe w Gda sku jest nierozerwalnie zwi zane z histori miasta. Ju redniowieczni gda scy szkutnicy konstruowali nie tylko ma e jednostki przybrze ne, jak barki i balingery, ale równie wspania

Bardziej szczegółowo