MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I"

Transkrypt

1 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych), za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty, za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną, za zadania, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) przedstawił zdający, jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w poleceniu, jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero punktów. Zadanie Model odpowiedzi Schemat punktowania punkty za poszczególne części zadania za Ateny za Termopile punkty za całe zadanie a) - P b) - F c) - F a) - 3 b) - 5 c) - 4 d) - 1 a) Atena, Fidiasz b) Dyskobol, Myron demokracja w znaczeniu ogólnym władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu polit. ustrój przeciwstawiany jedynowładztwu. W tym sensie pojęcie d. jest związane z funkcjonowaniem państwa; w państwie demokr. władza, nominalnie lub faktycznie, należy do ludu. oligarchia forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi wywodzących się najczęściej spośród arystokracji rodowej lub majątkowej. Dopuszczalne inne oddające sens pojęcia. a) - d) - Atena, Fidiasz Dyskobol, Myron pojęcia po Strona 1 z 5

2 6. 7. Bolesław Chrobry Bolesław Śmiały Władysław Wygnaniec Kazimierz Sprawiedliwy wielka wojna z Krzyżakami powrót Żmudzi do Litwy lub zwycięstwo nad Zakonem lub Ziemia Dobrzyńska do Polski Kazimierz Jagiellończyk sekularyzacja Zakonu lub likwidacja państwa zakonnego lub hołd pruski za pełne imię i przydomek władcy a) - 3 b) - 1 c) - 4 d) - 2 a) Thietmar b) zjazd gnieźnieński c) 1000 a) - d) - a) - A - B - C wasal lennik, w średniowieczu rycerz oddający się w opiekę potężniejszemu od siebie feudałowi w zamian za opiekę i otrzymaną ziemię. inwestytura w średniowieczu ceremonia przekazania lenna przez seniora wasalowi, odbywająca się zazwyczaj po złożeniu hołdu przez wasala. Dopuszcza się uznanie za poprawne inne sformułowania oddające właściwy sens. pojęcia konkordat w Wormacji 1077 ukorzenie się króla Henryka IV przed papieżem Grzegorzem VII w Canossie 1075 powstanie dokumentu Dictatus papae odpowiedź 13. a) 14. manufaktura praca rękodzielnicza, rękodzielnictwo; w ekonomii wczesnokapitalistyczna forma produkcji przemysłowej; charakteryst. cechy m. skoncentrowanie robotników w jednym warsztacie, przewaga pracy ręcznej w produkcji, szczegółowy podział pracy w obrębie warsztatu. rewolucja cen w XVI w. nierównomierny wzrost cen różnych towarów w następstwie wielkich odkryć geograficznych i pierwszych podbojów kolonialnych, przy jednoczesnym tanieniu srebra i złota. pojęcia Strona 2 z 5

3 za zaznaczenie trasy za podanie dat Anglia Rzeczpospolita Obojga Narodów Akt Supremacji Akt Konfederacji Warszawskiej lub Konfederacja Warszawska Jan Karol Chodkiewicz 1648 Bohdan Chmielnicki 1683 Jan III Sobieski a) renesans b) barok b) Ludwik XIV sarmatyzm ideologia narodu szlacheckiego, charakteryzowała się daleko posuniętą nietolerancją wobec innych systemów, tak kulturowych, jak polit. i wyznaniowych; cechowały ją też: tradycjonalizm, samouspokojenie i zadowolenie z istniejącego stanu rzeczy oraz niechęć do cudzoziemców. monarchia parlamentarna forma ustroju państwa w której cała władza państw. należy do parlamentu, natomiast monarcha sprawuje funkcje symbolicznej głowy państwa. pojęcia 21. a) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela b) 1789 b) Francja Rosja Anglia Francja 1904 Anglia Rosja 1907 za każdy element 0-6 Strona 3 z 5

4 Większy wzrost produkcji surówki żelaza w Niemczech. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem gospodarczym po zjednoczeniu i planami ekspansji. a) - 4 b) - 1 c) - 5 d) powstanie cesarstwa niemieckiego 1866 wojna prusko-austriacka 1864 wojna z Danią za wymienienie za uzasadnienie a) - d) - odpowiedź 27. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Polskie Stronnictwo Ludowe Komunistyczna Partia Robotnicza Polski odpowiedź 28. a) 1800 b) 1806 c) 1813 b) c) pruski pełne odszkodowanie austriacki bez odszkodowania za poprawne wpisanie każdego elementu legendy obietnice wolności i swobód 2. obietnice niepodległości 3. obietnice poszanowania wolności religijnej 4. odwołanie się do tradycji i historii za każdy argument d) 2. - a) 3. - b) 4. - c) 1. Hiszpania, 2. Szwajcaria, 3. Portugalia, 4. Szwecja, 5. Irlandia, 6. Monako, 7. Andora za cały ciąg chronologiczny za prawidłowe podanie nazwy i wpisanie państwa na mapie 33. Strona 4 z 5

5 34. Polska A obszar II Rzeczypospolitej na zachód od Wisły, bardziej rozwinięty pod względem gospodarczym i sieci komunikacyjnej. Polska B obszar II Rzeczypospolitej na wschód od Wisły, słabiej rozwinięty pod względem gospodarczym i sieci komunikacyjnej. za wyjaśnienie pojęcia Polska A za wyjaśnienie pojęcia Polska B 35. II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym lub dominującą grupą narodowościową byli Polacy lub inne prawidłowe sformułowania za prawidłowy wniosek 36. A Pakt Ribbentrop-Mołotow B ekspansja terytorialna Niemiec i ZSRR, [ ] aneksja Austrii, Polski, zabór Czechosłowacji, zajęcie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski przez ZSRR argumenty do oceny egzaminatora A B 37. Armia Krajowa Narodowe Siły Zbrojne Rada Jedności Narodowej Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego odpowiedź 38. a) wybory parlamentarne w Polsce b) 1989 b) Strona 5 z 5

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIANIA POZIOM PODSTAWOWY Wiedza o społeczeństwie Zadania od 1 do 27 (100 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum HISTORIA HISTORIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

W zadaniach nr 7-12 punktujemy każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

W zadaniach nr 7-12 punktujemy każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZ I Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

Przez tysiąclecia i wieki Program nauczania historii w gimnazjum

Przez tysiąclecia i wieki Program nauczania historii w gimnazjum Paweł Milcarek, Marek Robak Przez tysiąclecia i wieki Program nauczania historii w gimnazjum WSTĘP Program nauczania Przez tysiąclecia i wieki ukazuje cele edukacyjne, treści merytoryczne, zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY wersja 1 Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego POZIOM PODSTAWOWY wersja 1 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Arkusz dla osób niesłyszących MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHI-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII STYCZEŃ ROK 2009 Arkusz dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2

Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHI-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Arkusz dla osób niesłyszących MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii kl. I

Wymagania edukacyjne z historii kl. I UMIEJĘTNOŚCI Uczeń: - opisuje środowisko geograficzne, w którym rozgrywały się wydarzenia z przeszłości, - dostrzega związek między przyrodą, osadnictwem, gospodarką, - szereguje wydarzenia w ciągach chronologicznych,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne wie,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

HISTORIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM ElŜbieta Maćkowska HISTORIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA II Zasady oceniania: za rozwiązanie arkusza II można uzyskać maksymalnie 60 punktów; model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

Formy oceniania uczniów na lekcjach historii w klasach I III

Formy oceniania uczniów na lekcjach historii w klasach I III Formy oceniania uczniów na lekcjach historii w klasach I III Każdy uczeń po spełnieniu podanych do wiadomości kryteriów wymagań wiedzy i umiejętności z poszczególnych tematów realizowanych na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od sesji jesiennej 2016 z zakresu liceum ogólnokształcącego

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA. przeprowadzanym od sesji jesiennej 2016 z zakresu liceum ogólnokształcącego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od sesji jesiennej 2016 z zakresu liceum ogólnokształcącego HISTORIA HISTORIA Informator

Bardziej szczegółowo

L.p. Moduł dział - temat 1-2 Lekcja organizacyjna

L.p. Moduł dział - temat 1-2 Lekcja organizacyjna Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2015/2016 Historia i społeczeństwo dla klasy: 3TE1, 3TE2, 3TI, 3TŻ1, 3TŻ2, 3TA, 3TŻR 4TE, 4TA, 4TH, 4TI, 4TŻ1, 4TŻ2, 4TŻR L.p. Moduł dział - temat 1-2 Lekcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA GIMNAZJUM NR 100

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA GIMNAZJUM NR 100 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA GIMNAZJUM NR 100 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII MA NA CELU WSPIERANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO I OSOBOWOŚCIOWEGO UCZNIA 1. Tryb zapoznania uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL.1. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL.1. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL.1 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wymienia epoki historyczne przedstawia własne rozumienie wie, jakie są źródła historyczne konieczności

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

ZESTAW ZADAŃ MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ZESTAW ZADAŃ MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: 1. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 2. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1. Na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznanie uczniów z programem historii w danej klasie, wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo