Warunki najmu wchodzą w życie z dniem 10 września 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki najmu wchodzą w życie z dniem 10 września 2012 r."

Transkrypt

1 Lonon Borough of Hakney Warunki najmu Propozyja wprowazenia zmian w warunkah najmu o konsultaji, listopa 2011 r. Rozział 1: Wstęp 3 Rozział 2: Dane osoowe i zjęia 4 Rozział 3: Twoja umowa najmu Najemy z umową najmu na okres próny (Introutory tenants) Najemy z umową najmu na zas nieokreślony (Seure tenants) Wielostronna umowa najmu (Joint tenanies) Najem lokalu przy ogranizonyh prawah lokatorskih (Demote tenanies) Złamanie warunków umowy najmu Czynsz, opłaty eksploatayjne oraz inne opłaty Zmiany zynszu, opłat eksploatayjnyh i innyh opłat Przekazanie prawa najmu w przypaku zgonu najemy (ziezizenie) Przyjmowanie lokatorów i ponajmowanie lokalu Przelunienie lokalu Rozwiązanie umowy najmu 6 Rozział 4: Oowiązki najemy 4.1 Płaenie za zynsz i wnoszenie innyh opłat Mieszkanie w lokalu Posiaanie innyh nieruhomośi Użytkowanie lokalu Prowazenie ziałalnośi gospoarzej Uezpiezenie zawartośi mieszkania Dekorowanie lokalu Dałość o lokal Częśi wspólne (komunalne) Bezpiezeństwo pożarowe Ogróki, alkony, tarasy i powórka Zahowanie antyspołezne, nękanie, przemo w 13 rozinie i uiążliwe zahowanie 4.13 Nękanie innyh oraz przestępstwa z nienawiśi Działalność przestępza Gangi Uiążliwość i okuzliwość Przemo w rozinie i maltretowanie Naprawy i konsrewaje 16 Strona JSH / HHO / / version 7 Page 1

2 4.19 Dokonywanie zmian i moernizaja nieruhomośi 17 (oejmuje to instalaję anten satelitarnyh, anten telewizyjnyh oraz krat) 4.20 Spowoowanie szkó w nieruhomośi i naprawy za 18 które możemy poierać opłaty 4.21 Zwierzęta omowe Psy Parkowanie i użytkowanie pojazów Garaże Strefy ogranizonego parkowania Przeprowazanie napraw pojazów Stosunek najemów o praowników urzęu gminy Dostęp o lokalu i przepisy BHP Corozne inspekje ezpiezeństwa instalaji 22 gazowej Rozział 5: Rozział 6: Nasze oowiązki w stosunku o najemów 5.1 Walka z zahowaniami antyspołeznymi, przemoą w rozinie i nękaniem Zahowanie poufnośi i ohrona anyh osoowyh Równość Przeprowazanie konsultaji Niezakłóanie korzystania z lokalu Przeprowazanie napraw Zagwarantowanie iągłośi najmu (tylko w stosunku 24 o najemów z umową na zas nieokreślony) 5.8 świazenie usług 24 Prawa najemy 6.1 Ohrona prze eksmisją Prawo o esji, zamiany lokalu oraz ziezizenia Prawo wykupu lokalu (tylko w stosunku o najemów 25 z umową na zas nieokreślony) 6.4 Prawo o otrzymania informaji Prawo o wprowazenia ulepszeń (tylko w stosunku o najemów z umową na zas nieokreślony Prawo o zarzązania lokalem Prawo o przeprowazenia napraw Wypowiezenie umowy najmu 26 Warunki najmu whozą w żyie z niem 10 września 2012 r. JSH / HHO / / version 7 Page 2

3 Rozział 1 Wstęp Niniejsze warunki najmu opisują prawa i oowiązki najemów lokali należąyh o Ray Gminy Hakney (Hakney Counil) oraz nasze oowiązki jako właśiiela. Poniższe warunki najmu stanowią zęść umowy najmu pomięzy toą (najemą) i nami (Raą Gminy Hakney). Umowa najmu jest prawnie wiążąą umową pomięzy toą, a Raą Gminy. Popisują umowę najmu zgazasz się przestrzegać zawartyh w niej warunków. Ozekujemy, że jako najema: ęziesz przestrzegał niniejszyh warunków; na zas płaił zynsz i inne opłaty; ęziesz ał o swój lokal i przeprowazał naprawy za które jesteś opowiezialny; oraz ęziesz orym sąsiaem i ęziesz szanował mieszkająyh w twoim otozeniu luzi. Prosimy o uważne przezytanie umowy najmu oraz warunków najmu i przehowywanie ih w ezpieznym miejsu. Nie przestrzeganie warunków najmu może oprowazić o utraty mieszkania. Zwroty ty i twój onoszą się o ieie oraz o każego współnajemy. Pojęia nas, nasze oraz my onoszą się o Ray Gminy Hakney. Pojęia om oraz lokal oznaza nieruhomość ojętą niniejszą umową najmu. W każej hwili możemy zmienić warunki najmu, po uzyskaniu twojej zgoy lu po oręzeniu zawiaomienia o wprowazeniu zmian zgonie z art. 103 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985r. Prze oręzeniem zawiaomienia o wprowazeniu zmian, poinformujemy ię o proponowanyh zmianah i poprosimy ię o zgłoszenie swoih uwag. Jeżeli złożyłeś fałszywe lu wprowazająe w łą oświazenie elem uzyskania niniejszej umowy najmu lu złożyłeś fałszywe lu wprowazająe w łą oświazenie elem uzyskania przeniesienia o innego lokalu, możemy pojąć przeiwko toie kroki prawne i eksmitować ię z lokalu. JSH / HHO / / version 7 Page 3

4 Rozział 2 Dane osoowe i zjęia Popisują umowę najmu wyrażasz zgoę na przetwarzanie twoih anyh osoowyh w elu zapoiegania naużyiom zgonie z Ustawą o Ohronie Danyh Osoowyh z 1998r. Popisują umowę najmu wyrażasz zgoę na to, że zroimy i zjęie na pozątku najmu, jak i w późniejszym okresie. Zjęie możemy zroić w twoim omu lu w sieziie oziału mieszkaniowego. Roienie zjęć naszym najemom zapoiega naużyiom. Kopia twojego ostatniego zjęia ęzie przehowywana w naszej azie anyh. Rozział 3 Twoja umowa najmu 3.1 Najemy z umową najmu na okres próny (Introutory tenants) Wszysy nowi najemy lokali należąyh o Ray Gminy Hakney ęą posiaali umowę na okres próny (hya, że yłeś już wześniej najemą na zas nieokreślony lu najemą z umową najmu hronionego krótkoterminowo (assure tenany) w lokalu należąym o właz lokalnyh lu o zarejestrowanego właśiiela lokalu sojalnego. Umowa najmu na okres próny popisywana jest na okres 12 miesięy. Jeżeli złamiesz którykolwiek z poniższyh warunków najmu w trakie okresu prónego lu jeżeli złożysz fałszywe ąź wprowazająe w łą oświazenie elem otrzymania najmu, możemy pojąć ziałania w elu rozwiązania umowy najmu. Jeżeli nie złamiesz żanego warunku umowy najmu pozas 12 miesięznego okresu prónego, automatyznie staniesz się najemą z umową na zas nieokreślony (seure tenant). Najemy z umową najmu na okres próny mają mniej praw niż najemy z umową na zas nieokreślony. Pozas trwania okresu prónego nie mogą oni: starać się o wykupienie lokalu głosować za zmianą właśiiela lokalu ponajmować zęśi swojego lokalu ąź przyjąć lokatora starać się o zamianę lokalu 3.2 Najemy z umową najmu na zas nieokreślony (Seure tenants) Jeżeli yłeś najemą przez okres o najmniej 12 miesięy, zwykle stajesz się najemą na zas nieokreślony. Najemy na zas nieokreślony posiaają więej praw niż najemy na okres próny. Zgonie z prawem, jako najema z umową na zas nieokreślony posiaasz prawo o mieszkania w lokalu przez ałe żyie, o ile ęziesz przestrzegł warunków opisanyh w niniejszej umowie najmu. Nie ęziemy kwestionować twojego prawa o mieszkania w lokalu hya że: JSH / HHO / / version 7 Page 4

5 ęziemy zmuszeni pojąć przeiwko toie ziałania z powoów określonyh w Ustawie o Mieszkalnitwie z 1985r. lu innego prawa, które ją zastąpi; ąź złamiesz którykolwiek z niniejszyh warunków umowy najmu. 3.3 Wielostronna umowa najmu (Joint tenanies) Wielostronna umowa najmu to umowa którą popisują wie lu więej osó orosłyh (powyżej 18 lat). Współnajemy mają równe prawa i oowiązki wynikająe z umowy najmu pozas ałego okresu najmu. Współnajemy są opowiezialni, wspólnie i inywiualnie za przestrzeganie warunków umowy najmu i za płaenie należnyh nam kwot. 3.4 Najem lokalu przy ogranizonyh prawah lokatorskih (Demote tenanies) Jeżeli ęziemy zmuszeni skierować twoją sprawę o sąu ze wzglęu na zahowania antyspołezne, są może zaeyować o zmianie umowy najmu na zas nieokreślony na umowę z ogranizonymi prawami lokatorskimi. Bęzie to miało wpływ na twoje prawa (m.in na prawo o wykupu lokalu, zamiany lokalu, ąź prawo o przekazania najmu innej osoie). 3.5 Złamanie warunków umowy najmu Jeżeli złamiesz niniejsze warunki najmu lu umowę najmu to sprawę ęziemy mogli skierować o sąu. Jeżeli są wya nakaz zajęia lokalu, ęziesz musiał wraz ze swoją roziną opuśić mieszkanie. Nie hemy oprowazić o tej ewentualnośi i ęziemy starali się zaoferować i pomo i uzielimy poray, jak temu zapoie, hya że poałeś fałszywe lu wprowazająe w łą informaje w elu uzyskania lu zatrzymania wynajmowanego lokalu. 3.6 Czynsz, opłaty eksploatayjne oraz inne opłaty Poaliśmy szzegóły otyząe kwoty zynszu oraz innyh opłat (np. za woę), które masz oowiązek płaić. 3.7 Zmiany w wysokośi zynszu, opłatah eksploatayjnyh i innyh opłatah. Wzrost zynszu i opłat eskploatayjnyh zwykle ma miejse raz w roku. Poinformujemy ię o najmniej na ztery tygonie prze planowanym wzrostem opłat. Zmiany w kwoie zynszu możemy wprowazić nawet, jeżeli nie oszło o ieie nasze zawiaomienie lu w przypaku, kiey najema twierzi, że nie został przez nas poinformowany. Wzrosty zynszu zwykle whozą w żyie w pierwszy ponieziałek kwietnia każego roku. Możemy poierać opłaty za każą nową usługę, którą oferujemy w twoim lokalu. Jeżli zajzie koniezność oania, usunięia lu zmiany usługi, skonsultujemy się z toą zanim o tego ojzie. Koszty usług ęą wlizane o zynszu lu opłat eksploatayjnyh lokalu i o powyże poinformujemy ię z o najmniej zterotygoniowym wyprzezeniem. 3.8 Przekazanie najmu w przypaku zgonu najemy (ziezizenie) W przypaku śmieri najemy, najem automatyznie zostaje przeniesiony na wymienionego w umowie najmu współnajemę. Jeżeli nie ma współnajemy, umowa może zostać przeniesiona na osoę, która posiaa prawo na moy JSH / HHO / / version 7 Page 5

6 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985r. (z późniejszymi zmianami), o ile umowa najmu nie została przekazana toie w roze ziezizenia. 3.9 Przyjmowanie lokatorów oraz ponajmowanie mieszkania Ponajem rozumiany jest jako wynajęie ałego lu zęśi lokalu innej osoie. a Najemy na umowie na okres próny nie mają prawa ponajmować ałego lu zęśi lokalu i nie wolno im przyjmować lokatorów. Azkolwiek rozpatrzymy wniosek niepełnosprawnego najemy na umowie na okres próny występująego o pozwolenie na to, żey mógł zamieszkać z nim opiekun. Nie wolno ponająć ałego lokalu lu się z niego wyprowazić. Najema musi otrzymać naszą zgoę na piśmie na ponajęie zęśi swojego lokalu. Wyania pozwolenia na ponajem omówimy tylko wtey, gy ęziemy mieli ku temu postawę. Wolno i przyjmować lokatorów Przelunienie lokalu Nie wolno elowo oprowazić o przelunienia lokalu (zyli o stanu kiey w lokalu mieszka zyt wiele osó w stosunku o lizy sypialni), jak to zostało określone w Ustawie o Mieszkalnitwie z 1985r. Musisz nas poinformować w przeiągu 28 ni o wprowazeniu się nowej osoy o mieszkania. Musisz nas również zawiaomić o urozeniu zieka przez złonka roziny i ostarzyć nam kopię aktu urozenia Rozwiązanie umowy najmu a Najema ma oowiązek pisemnego powiaomienia nas o zamiarze rozwiązania umowy najmu z o najmniej zterotygoniowym wyprzezeniem. Umowa najmu zostanie rozwiązana w pierwszą niezielę przypaająą po upływie zterotygoniowego okresu wypowiezenia. Jeżeli nie otrzymamy o ieie opowieniego wypowiezenia, twoja umowa najmu nie zostanie rozwiązana i naal ęziesz opowiezialny za płaenie zynszu, opłat eksploatayjnyh oraz innyh należnyh nam opłat. Jeżeli jesteś współnajemą, umowa najmu zostanie rozwiązana, jeżeli jeen ze współnajemów a nam o najmniej zterotygoniowe pisemne wypowiezenie. Nikt nie może pozostać w lokalu w hwili wygaśnięia umowy najmu. Jeżeli ktoś pozostanie w lokalu, naal ęziemy nalizać zynsz aż o hwili wyprowazenia się tej osoy z nieruhomośi. Ponato zostaniesz oiążony kosztami za pojęie ziałań prawnyh w elu usunięia tejże osoy z lokalu. Masz oowiązek zwrotu wszystkih kluzy oraz kluzy elektroniznyh typu Fo (jeżeli takie otrzymałeś) o oziału mieszkaniowego najpóźniej o goziny 12 w połunie w ponieziałek przypaająy po niezieli kiey wygasa twoja umowa najmu. Jeżeli nie zwróisz nam wszystkih kluzy i kluzy elektroniznyh w tym terminie, naal ęziesz opowiezialny za płaenie zynszu oraz opłat lokalowyh. Ponato ęziesz musiał zapłaić za wszelkie szkoy wyrzązone w lokalu, jeżeli pozostawisz niezaezpiezony lokal. JSH / HHO / / version 7 Page 6

7 e f g h i j Jesteś opowiezialny za płaenie zynszu oraz innyh opłat aż o nia w którym wygasa twoja umowa najmu, nawet jeśli wyprowazisz się z nieruhomośi prze upływem tego terminu. Lokal należy pozostawić w zystym i shlunym stanie. Z nieruhomośi należy usunąć wszystkie swoje rzezy, ywany, połogi laminowane, zwierzęta, śmiei, przemioty osoiste oraz okumenty. Należy również zgłosić wszystkie naprawy, które trzea wykonać w lokalu. W niu wyprowazki z lokalu masz oowiązek zgłoszenia się o kierownika s. mieszkaniowyh w elu zania mieszkania i potwierzenia jego stanu. Prze opuszzeniem lokalu należy usunąć wszelkie zamontowane przez sieie elementy stałego wyposażenia mieszkania i zastąpić je oryginalnymi lu zliżonymi o nih elementami. Należy również przeprowazić wszelkie naprawy za które najema jest opowiezialny. Najema ma oowiązek usunięia wszystkih przemiotów z ogrou, szopy, garażu lu ze showka z którego korzystał. Najema zostanie oiążony kosztami naprawy wszelkih szkó spowoowanyh w lokalu (w tym kosztami zastąpienia elementów stałego wyposażenia mieszkania, które zostały usunięte), kosztami usunięia porzuonyh w lokalu rzezy i sprzątania, kosztami przehowania zostawionyh w nieruhomośi rzezy oraz kosztami opieki na pozostawionymi zwierzętami. Jeżeli pozostawisz w nieruhomośi swoje rzezy zostaniesz oiążony stosownymi kosztami za ih usunięie i przehowanie. W kwestii pozostawionyh w lokalu przemiotów, ęziemy postępować zgonie z art. 41 Ustawy o Włazy Lokalnej z 1982r. (postanowienia różne). Prze zwróeniem pozostawionyh przemiotów ęziesz musiał pokryć koszty ih przehowywania. Rozział 4 Oowiązki najemy 4.1 Płaenie zynszu i innyh opłat a Najema musi płaić za zynsz i inne opłaty o ponieziałek za tyzień z góry. Jeżeli wyrazimy zgoę na wnoszenie opłat z inną zęstotliwośią, np: o miesią lu kwartalnie, opłaty należy wnosić we wześniej uzgonionym terminie. W hwili rozwiązania umowy najmu, musisz natyhmiast opłaić należny zynsz, inne opłaty lu pokryć koszty związane z anym lokalem, nawet jeśli wyprowaziłeś się prze wygaśnięiem umowy najmu. Jeżeli masz trunośi z płaeniem zynszu lu innyh opłat, skontaktuj się z nami. Możemy orazić, a w poważnyh przypakah uzielić oraźnej pomoy. JSH / HHO / / version 7 Page 7

8 e g Musisz natyhmiast powiaomić nasz wyział s. zasiłku mieszkaniowego (lu inny wyział, który przejmie jego rolę) o zmianie w twojej sytuaji żyiowej, która wpływa na zasiłek mieszkaniowy. W przypaku wspólnej umowy najmu, każy ze współnajemów opowiaa za płaenie zynszu i innyh opłat. Oznaza to, że możemy ozyskać ałość zaległego zynszu za lokal o każego ze współnajemów. Nawet jeśli jeen ze współnajemów się wyprowazi, woje współnajemów pozostaje opowiezialnyh za opłaanie tygoniowyh opłat za zynsz i za spłaenie zynszu zaległego. Jeżeli najema nie płai zynszu i innyh opłat możemy wszząć postępowanie sąowe, które może oprowazić o eksmisji. Możesz zostać oiążony kosztami prawnymi za skierowanie sprawy o sąu. Jeżeli zostanie zasązone, że musisz opuśić swoje mieszkanie, naal opowiaasz za zapłaenie należnego nam znyszu i innyh zaległyh opłat. 4.2 Mieszkanie w lokalu a Lokal musi służyć najemy za jeyny lu główny om. Najema musi poinformować oział mieszkaniowy na piśmie o wszelkih nieoenośiah w lokalu łuższyh niż 3 miesiąe. Dzięki temu ęziemy wiezieć, że nie porzuiłeś lokalu. Informaje otyząe nieoenośi ęą traktowane poufnie. Jeżeli nie ęziesz zamieszkiwać w lokalu jako w swoim jeynym lu głównym omu ąź nie poinformujesz nas o swojej nieoenośi łuższej niż trzy miesiąe możemy pojąć ziałania mająe na elu rozwiązanie umowy najmu. Rozważymy przełużenie okresu nieoenośi po otrzymaniu pisemnego wniosku o najemy lu jego przestawiiela. Osoy uprawnione o mieszkania w lokalu to osoy, które zostały przez ieie zgłoszone w momenie popisywania umowy najmu i które wymienione są w umowie najmu. Musisz wystąpić o nasze pozwolenie zanim ktoś inny zamieszka w lokalu na okres łuższy niż trzy miesiąe. Ponato najema musi nas poinformować o powiększeniu roziny tzn. o narozinah zieka lu zaopiekowaniu się ziekiem przyranym. 4.3 Posiaanie innyh nieruhomośi a Pozas oowiązywania umowy najmu najema nie może posiaać lu wynajmować (samemu lu z inną osoą) innej nieruhomośi, która mogłay służyć za om. Najema musi poinformować oział mieszkaniowy o kupieniu lu wynajęiu innego lokalu, który naaje się o zamieszkania. Jeśli najema oziezizy nieruhomość, warunek ten może zostać złamany po upływie 12 miesięy o oziezizenia mieszkania. Przy eyowaniu o tym, zy powyższy warunek umowy najmu został przez ieie złamany weźmiemy po uwage zy nayta nieruhomość: naaje się o zamieszkania; JSH / HHO / / version 7 Page 8

9 jest używana jako omek letniskowy i tylko o takiego elu się ona naaje; jest opowienia la twojej roziny, iorą po uwagę jej wielkość, twoje zatruninienie oraz prolemy zrowotne/stopień niepełnosprawnośi złonków twojej roziny. 4.4 Użytkowanie lokalu a Najema opowiaa za zahowanie swoje i wszystkih osó (w tym ziei) mieszkająyh w lokalu. Najema jest opowiezialny za zahowanie swoje i innyh omowników w lokalu, na przylegająym o niego terenie oraz w zęśiah wspólnyh (shoy, winy, poesty, hole wejśiowe, honiki, wspólne ogroy, plae zaaw i parkingi) oraz na terenie wszystkih innyh osieli. Najema opowiaa za zahowanie wszystkih osó owiezająyh lokal. Oejmuje to opowiezialność za ih zahowanie w jego lokalu, na przylegająym o niego terenie, w zęśiah wspólnyh (shoy, winy, poesty et) oraz na terenie twojego osiela. Nie wolno, zarówno w lokalu jak i poza nim, postępować w sposó stwarzająy zagrożenie la innyh mieszkańów osiela, m.in nie wolno: wyrzuać jakihkolwiek rzezy przez okno lu z alkonu; ustawiać zegokolwiek na parapetah okiennyh, alkonah lu ahah o mogłoy stanowić zagrożenie la omowników, osó owiezająyh twoje mieszkanie oraz sąsiaów i mieszkańów innyh osieli; zapyhać kanalizaji, rur, rynien oraz opływów znajująyh się w lokalu i jego sąsieztwie tłuszzami, farami olejnymi lu innymi sustanjami; wlewać oleju, enzyny oraz innyh śroków hemiznyh o systemu kanalizaji puliznej; ąź zmieniać stopień ezpiezeństwa pożarowego poprzez usuwanie rzwi lu śian w lokalu. 4.5 Prowazenie ziałalnośi gospoarzej a Musisz uzyskać naszą pisemną zgoę na prowazenie ziałalnośi gospoarzej z lokalu. Pozwolenie nie zostanie wyane tylko w przypakah, kiey mamy ku temu powó np: jeśli ziałalność gospoarza ęzie uiążliwa la innyh lokatorów, la nas oraz naszyh wykonawów lu jeżeli jej prowazenie mogłoy spowoować szkoy w lokalu. Prze wyaniem przez nas pozwolenia musisz uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia na uowę, potwierzenie zgonośi z prawem uowlanym oraz lienji o prowazenia anej ziałalnośi lu hanlu. Jeśli wyamy pozwolenie na prowazenie ziałalnośi gospoarzej z lokalu, twoi klieni, ostawy i usługoawy nie mogą yć uiążliwi la innyh mieszkańów. Jeśli ziałalność, którą prowazisz z lokalu za naszą zgoą stanie się uiążliwa la innyh, ąź spowouje szkoy w lokalu, nasze pozwolenie zostanie ofnięte. Działalność gospoarza, która jest uiążliwa la innyh to mięzy innymi, ale nie tylko: JSH / HHO / / version 7 Page 9

10 naprawa i konserwaja pojazów; rukowanie; jakakolwiek ziałalność wykorzystująa hałaśliwe urzązenia, np: przemysłowe maszyny o szyia; oraz stosowanie sustanji kontrolowanyh, takih jak hemikalia. 4.6 Uezpiezenie zawartośi mieszkania a Nasze uezpiezenie uynku nie oejmuje zawartośi twojego mieszkania i twoim oowiązkiem jest uezpiezenie swojego mienia. Nie jesteśmy opowiezialni za utratę lu uszkozenie rzezy osoistyh, w tym za szkoy spowoowane przez innyh mieszkańów. Powyższy warunek nie wpływa na twoje prawo o uiegania się o oszkoowanie o nas w przypaku gy utrata lu uszkozenie mienia yło spowoowane zanieaniem naszym lu osó praująyh la nas. Jeżli wykupiłeś uezpiezenie zawartośi mieszkania za naszym pośrenitwem i nie opłaasz skłaek uezpiezeniowyh w ramah swojego zynszu tak jak to zostało ustalone, anulujemy twoją polisę uezpiezeniową. 4.7 Dekorowanie omu a Najema opowiaa za ekorowanie wnętrza swojego mieszkania oraz za utrzymanie lokalu w orym i shlunym stanie. Nie wolno: używać Artexu ąź fakturowanyh wykońzeń śian i sufitów; lu zakłaać płytek styropianowyh na śiany i sufity. Nie wolno ekorować zewnętrznej zęśi uynku ez otrzymania naszej pisemnej zgoy. 4.8 Dałość o lokal a Najema musi trzymać swój om w zystośi i wolny o śmiei. śmiei należy pozyć się we właśiwy sposó, jeżeli ię o to poprosimy. e Nie wolno gromazić rzezy w lokalu, jeśli mogą one stanowić zagrożenie pożarowe lu szkozić zrowiu, ąź utruniać ostęp o lokalu. Jeśli najema nie ęzie przestrzegać warunków a i poanyh powyżej, zostanie oiążony kosztami przywróenia lokalu o stanu pierwotnego, np: kosztami wywiezienia śmiei. Najemy nie wolno pozostawiać strzykawek oraz innyh ostryh przemiotów w miejsah puliznyh, gzie inni mieszkańy mogliy mieć z nimi kontakt. Zużytyh strzykawek należy pozywać się w ezpiezny sposó korzystają z przeznazonyh o tego kontenerów (jeżeli takie są ostępne). Najema musi pojąć wszelkie opowienie ziałania mająe na elu kontrolowanie roatwa lu szkoników w swoim lokalu. Jeżeli masz w omu myszy, szzury, karaluhy lu inne szkoniki należy nam to zgłosić. JSH / HHO / / version 7 Page 10

11 4.9 Częśi wspólne (komunalne) Najema, inni omowniy oraz owiezająe jego mieszkanie osoy mają zakaz: Manipulowania przy urzązeniah przeznazonyh o ohrony i ezpiezeństwa lokalu (takih jak: zujniki ymu, omofony, ramy ezpiezeństwa, kamery CCTV), a w przypaku zastosowania śroków ohrony ezpiezeństwa lokalu muszą w pełni z nami współpraować. Wszystkie rzwi wspólne należy za soą zamykać. Nie wolno lokować ih na ośież i wpuszzać nieznanyh osó ez poproszenia o okument tożsamośi. Niszzenia naszyh uynków, śian, ogrozeń, ahów, zęśi wspólnyh, trawników oraz ogroów (w tym powoowania szkó pojazami). Pozostawiania śmiei lu użyh przemiotów gospoarstwa omowego na zewnątrz lokalu, na poestah lu w zęśiah wspólnyh. Onosi się to zwłaszza o śmiei z przewagą rewna, kartonów, papieru, plastików, płynów oraz innyh prouktów łatwopalnyh. Jeżli zauważymy tego typu śmiei zorganizujemy ih usunięie i pozyie się ih w ezpiezny sposó. Zostaniesz oiążony kosztami tej usługi Bezpiezeństwo pożarowe Wszystkie metalowe ramki oraz kraty w oknah stanowią potenjalne zagrożenie w przypaku pożaru, ponieważ mogą uniemożliwić mieszkańom opuszzenie uynku pozas pożaru. a Najemom nie wolno montować krat ezpiezeństwa lu poonyh struktur w zęśiah wspólnyh uynku. e Nie wolno instalować ram ezpiezeństwa lu krat w oknah i rzwiah ez otrzymania naszej zgoy na piśmie. Zgoa nie ęzie ezpostawnie omawiana. Przy poejmowaniu eyzji weźmiemy po uwagę zy: utruni to ostęp o lokalu straży pożarnej w przypaku wyuhu pożaru; utruni to osoom znajująym się w mieszkaniu uiezkę prze ogniem; otrzymałeś pozwolenie na uowę i potwierzenie zgonośi z prawem uowlanym; rzwi, rama lu krata mogą spowoować zniszzenie nieruhomośi. Najemy nie wolno roić nizego, o zaniem eksperta s. ezpiezeństwa pożarowego stanowi potenjalne zagrożenie pożarowe. Najemy nie wolno manipulować urzązeniami przeznazonymi o wykrywania lu ugaszania pożaru w lokalu lu w zęśiah wspólnyh uynku. Nie wolno: Przehowywać przemiotów, które mogą lokować przejśie lu stanowić zagrożenie pożarowe, ąź mogą zwiększyć stopień ryzyka wyuhu pożaru w twoim lokalu lu w zęśi wspólnej (shoy, honiki i showki). JSH / HHO / / version 7 Page 11

12 Używać przenośnyh grzejników olejowyh lu na parafinę ąź przehowywać płynnego gazu ziemnego lu innyh sustanji łatwopalnyh lu wyuhowyh w omu, ogrozie, garażu lu zęśi wspólnej uynku. Palić tytoniu i pozwalać swoim gośiom na palenie w zamkniętyh pomieszeniah komunalnyh uynku, w tym w zęśiah wspólnyh, na shoah, w winah i na korytarzah loków. f g Najema musi upewnić się, że jego kuhenka gazowa została zamontowana przez uprawnionego instalatora, zarejestrowanego w Gas Safe (uprzenio rejestr CORGI) oraz że kuhenka jest regularnie serwisowana. Najema ma oowiązek umożliwić ostęp o lokalu straży pożarnej oraz innym służom w elu przeprowazenia oeny ezpiezeństwa pożarowego lokalu, kiey uznamy to za koniezne Ogroy, alkony, tarasy i powórka a Musisz uzyskać naszą pisemną zgoę, jeśli hesz: zasazić rzewo lisko swojego omu (ze wzglęu na ryzyko uszkozenia struktury uynku przez korzenie rzewa); postawić garaż lu wiatę garażową; postawić szopę lu szklarnię; postawić lu zmienić śianę lu płot; ąź śiąć, wyiąć lu zniszzyć krzewy, żywopłot lu rzewa (hya, że zostały zasazone przez ieie). e Najema jest zoowiązany o utrzymywania swojego ogrou, tarasu, alkonu, powórka, kontenerów okiennyh oraz innyh miejs ojętyh umową najmu w zystośi i wolnyh o śmiei. Jesteś zoowiązany o utrzymywania zaanyh ogrozeń, śieżek ogroowyh, tarasów, które są ojęte najmem oraz o koszenia trawy i przyinania żywopłotu w swoim ogrozie. Nie można zastawiać lu zapyhać żleów, kanalizaji/kratek śiekowyh i przewoów wentylayjnyh. Nie wolno: zakłaać rutu kolzastego, potłuzonego szkła lu innyh tworzyw, które mogą stanowić zagrożenie la innyh, na uynku lu śianah graniznyh wokół nieruhomośi; opuśić, żey krzewy, żywopłoty lu rzewa osiągnęły wysokość pona 2 metrów, zwisały na honikami lu rogami ąź yły uiążliwe la sąsiaów (hya że rzewo ojęte jest programem ohrony lu wyaliśmy pozwolenie na jego wzrost powyżej 2 metrów). Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków onosząyh się o ogroów, tarasów, alkonów oraz powórek i ęziemy zmuszeni o pojęia ziałań mająyh na elu poprawę sytuaji, zostaniesz oiążony stosownymi kosztami Zahowanie antyspołezne, nękanie, przemo w rozinie oraz uiążliwość JSH / HHO / / version 7 Page 12

13 a Najemy i innym omownikom nie wolno zahowywać się antyspołeznie, nękać innyh osó, postępować w sposó uiążliwy la innyh, stosować przemoy w rozinie zarówno w swoim omu, na terenie o niego przylegająym lu naszyh nieruhomośiah i osielah. Twoim gośiom nie wolno zahowywać się antyspołeznie, nękać i postępować w sposó uiążliwy la innyh osó oraz stosować przemoy w rozinie zarówno w twoim omu, na terenie o niego przylegająym lu na osielu na którym znajuje się twój om. Możemy wszząć postępowanie sąowe w stosunku o osó przejawiająyh zahowania antyspołezne, uiążliwyh la innyh, uiekająyh się o przemoy w rozinie ąź opuszzająyh się przestępstw z nienawiśi. Jeżeli wejziemy na rogę sąową poprosimy są o wyanie nakazu o pokryie naszyh kosztów prawnyh przez pozwanego. Przykłay zahowań antyspołeznyh to mięzy innymi, ale nie tylko: rasistowskie lu homofoizne (anty-gejowskie) zahowanie, gesty i język stosowanie lu grożenie użyiem przemoy niszzenie i emolowanie lokalu sprejowanie po śianah lu pisanie graffiti otwarzanie głośnej muzyki lu hałasowanie nieustająe kłótnie i trzaskanie rzwiami hałasowanie i zaniezszyszzanie przez zwierzęta omowe okuzliwe pijaństwo wyrzuanie śmiei w nieozwolonyh miejsah wznieanie ognia jeżżenie motorami lu motorowerami poza wyznazonymi rogami instalowanie lu korzystanie z anten w elu naawania nielegalnyh auyji raiowyh z omu, z uynku lu wspólnego ahu naprawianie samohoów na terenie róg osielowyh lu parkingah tarasowanie zęśi wspólnyh uynku, przejść i innyh wejść lu wyjść Nękanie i przestępstwa z nienawiśi a Najemy i wszystkim omownikom (w tym osoom was owiezająym oraz zieiom) nie wolno: JSH / HHO / / version 7 Page 13

14 nękać lu grozić nękaniem nikogo ze wzglęu na wiek, rasę, kulturę, niepełnosprawność, pohozenie, płeć, zmianę płi (żyie jako płeć przeiwna o tej na akie urozenia), naroowość, wyznanie i orientaję seksualną. Oejmuje to również namawianie innyh osó o takiego postępowania. postępować w sposó powoująy lu mogąy spowoować uiążliwość w stosunku o innyh osó mieszkająyh w okoliy, w twoim uynku lu na twoim osielu. Jesteś opowiezialny za zahowanie swoih gośi tylko kiey przeywają w twoim omu lu na terenie wokół omu. postępować w sposó zakłóająy spokój, wygoę lu komfort innyh osó w okoliy, w uynku ąź na naszyh osielah. Oejmuje to głośne słuhanie muzyki, granie na instrumentah muzyznyh oraz głośne ogląanie telewizji. Przykłay nękania to mięzy innymi, ale nie tylko: stosowanie lu grożenie użyiem przemoy w stosunku o innej osoy, w tym naszyh praowników; używanie oraźliwego lu oelżywego języka ąź zahowania uporzywe nękanie rugiej osoy (stalking) niszzenie lu grożenie zniszzeniem omu lu mienia rugiej osoy zastraszająe, oraźliwe, uliżająe lu poyktowane nienawiśią graffiti; pozostawianie śmiei, far lu innyh nieprzyjemnyh sustanji na terenie nieruhomośi lu uynku Działalność przestępza a Nie wolno używać lokalu o jakihkolwiek elów przestępzyh lu nielegalnyh, takih jak prostytuja i hanel luzmi. W szzególnośi zarania się używania lokalu o: sprzeawania, używania, przehowywania, proukowania lu uprawiania nielegalnyh narkotyków; przehowywania lu sprzeaży towaru pohoząego z krazieży; lu posiaania w lokalu nielegalnej lu nielienjonowanej roni palnej lu innej roni. Nie wolno używać zęśi wspólnyh uynku, jego okoli oraz garażu ąź showka/komórki o jakihkolwiek nielegalnyh elów. Przykłay tego to mięzy innymi, ale nie tylko: popalanie lu próy popalenia; manipulowanie przy sprzęie o ohrony lu ezpiezeństwa; niszzenie zęśi wspólnyh lu oiektów; wyijanie szy lu rzwi; pisanie graffiti; lu używanie roni (roni palnej i noży) JSH / HHO / / version 7 Page 14

15 Najema może zostać oiążony kosztami wymiany wyważonyh przez poliję rzwi pozas wejśia o lokalu. Gangi Toie i innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno stosować przemoy związanej z przynależnośią o gangu. Przy eyowaniu o należy rozumieć poprzez stosowanie przemoy związanej z przynależnośią o gangu weźmiemy po uwagę oowiązująe prawo i wskazówki rząowe onośnie rozumienia pojęć gang(i) oraz przemo związana z przynależenośią o gangu Uiążliwość i okuzliwość a Najemy i innym omownikom (w tym osoom was owiezająym oraz zieiom) nie wolno zahowywać się w sposó powoująy lu mogąy spowoować uiążliwość, zagrożenie lu zakłóenie spokoju osoom mieszkająym, owiezająym lu praująym w okoliy twojego omu o każej porze nia i noy, a w szzególnośi pomięzy 23:00 i 7:00 rano. Przykłay zakłóania spokoju oraz uiążliwego i okuzliwego zahowania to mięzy innymi, ale nie tylko: uiążliwy hałas (za wyjątkiem typowyh i normalnyh ogłosów ohoząyh z omostw), oejmuje to głośne imprezy, spotkania molitewne, trzaskanie rzwiami oraz namierny hałas po ułożeniu połogi laminowanej ez opowieniej izolaji akustyznej; wyrzuanie śmiei i meli w nieozwolonyh miejsah oraz rozpalanie ognisk; niekontrolowanie zwierząt omowyh, oejmuje to uporzywe szzekanie psów oraz pozostawianie psih ohoów w zęśiah wspólnyh; naprawianie wszelkih pojazów; jeżżenie motorami, rowerami oraz quaami poza rogami lu wyznazonymi o tego terenami; jeżżenie na skateoarzie i rowerze po honikah, alkonah i po korytarzah. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu jeno- lu wupoziomowym w loku, na wszystkih połogah, w tym korytarzah i shoah należy mieć położone wykłaziny i ory pokła izolayjny lu opowienie pokryie połogowe, które reukuje hałas. Nie otyzy to kuhni i łazienek, które zostały wyposażone przez nas w pokryie połogowe. Bez naszej zgoy nie wolno kłaść połogi laminowanej lu innyh rozajów twaryh połóg. Zgoę wyamy tylko wtey, gy urzą mieszkaniowy jest usatysfakjonowany, że najema zroił wszystko ay zmniejszyć uiążliwość hałasu la innyh mieszkańów. JSH / HHO / / version 7 Page 15

16 4.17 Przemo w rozinie i maltretowanie Przemo w rozinie to stosowanie gróź, przemoy i naużyć pomięzy złonkami roziny ąź woma osoami, które są lu yły ze soą w związku. Przemo w rozinie może otknąć każego, niezależnie o płi, wieku, stopnia niepełnosprawnośi, orientaji seksualnej i otyzy wszystkih śroowisk społeznyh. Może to yć przemo psyhizna, fizyzna, seksualna lu emojonalna i może ojąć przemo yktowaną honorem, okalezenie genitaliów żeńskih oraz przymusowe małżeństwo. a Toie i innym omownikom nie wolno stosować lu pozwalać na stosowanie przemoy w rozinie, ąź oprowazić o tego, że jeen z złonków roziny oi się opuśić lu też powróić o omu rozinnego. Jeśli ty lu złonek twojego omostwa ęzie znęać się na ziekiem lu w wyniku maltretowania lu znęania się zieko zostanie zarane o roziny zastępzej, możemy pojąć ziałania prawne prowaząe o eksmisji twojej lu złonka roziny. Złamanie któregokolwiek z powyższyh warunków może oprowazić o pojęia w stosunku o ieie, innego omownika lu owiezająej ię osoy ziałań prawnyh, w tym: możemy poprosić są o wyanie upomnienia (antisoial ehaviour injuntion, w skróie ASBI) lu zakazu zahowań antyspołeznyh (antisoial ehaviour orer, w skróie ASBO) lu stosownego nakazu, który może zostać wprowazony w przyszłośi. Powyższe nakazy sąowe mają na elu ukróenie uiążliwyh zahowań. Jeżeli złamiesz powyższe zakazy, możesz zostać ukarany grzywną, karą pozawienia wolnośi lu oywoma tymi karami. Możesz również otrzymać zakaz wstępu o swojego mieszkania lu na okolizny teren. możemy wystąpić o sąu o przejęie lokalu i eksmisję mieszkająyh w nim osó. w przypaku przejawów przemoy w rozinie możemy wystąpić o sąu o usunięie najemy z omu, o oprowazi o rozwiązania z nim umowy najmu i uzyni z jego partnera jeynego najemę lokalu. możemy poprosić są o zastąpienie umowy najmu na zas nieokreślony najmem o ogranizonyh prawah lokatorskih, który ęzie oowiązywał przez określony okres zasu Naprawy i konserwaje a Najema ma oowiązek zgłoszenia nam: usterek/awarii w lokalu za któryh usunięie jesteśmy opowiezialni; prolemu, który niszzy lu może zniszzyć twój lokal lu lokale znajująe się w jego sąsieztwie; prolemu, który jest szkoliwy lu może zaszkozić zrowiu twojemu lu innyh osó; oraz pojawienia się szkoników, które są szkoliwe lu mogą zaszkozić zrowiu twojemu i innyh mieszkańów. JSH / HHO / / version 7 Page 16

17 e Zostaniesz oiążony kosztami naprawy w przypaku spowoowania przez ieie, innego omownika lu owiezająe was osoy (także ih zwierzęta i ziei) zniszzeń lu zanieania lokalu ąź należąyh o nas nieruhomośi. Najema jest opowiezialny za przeprowazanie ronyh napraw i ekorowanie wnętrza swojego omu. Nie wolno manipulować przy liznikah zainstalowanyh w lokalu, ez wzglęu na to zy należą o nas zy o innej firmy. Najema jest opowiezialny ze wszelkie przeieki w lokalu oraz za zalanie innego lokalu powstałego na wskutek przepełnionej wanny, zlewu, ziornika wonego, kainy pryszniowej lu w wyniku waliwie wykonanyh przez sieie lu na jego zleenie pra Dokonywanie zmian i moernizaja nieruhomośi (w tym instalaja anten satelitarnyh, anten telewizyjnyh oraz krat ezpiezeństwa) a Prze przystąpieniem o wprowazenia jakihkolwiek zmian i ulepszeń w swoim lokalu musisz uzyskać naszą pisemną zgoę. Przykłay zmian i ulepszeń to mięzy innymi, ale nie tylko: montaż nowyh okien wymiana stałyh elementów wyposażenia mieszkania założenie kainy pryszniowej zamontowanie metalowej ramki ezpiezeństwa ąź krat w oknah położenie połogi laminowanej e f Nie wyrazimy zgoy, jeżeli nie posiaasz stosownego pozwolenia, potwierzenia zgonośi z prawem uowlanym lu innyh potrzenyh uprawnień. Jesteś opowiezialny za właśiwe połązenie pralek automatyznyh i zmywarek przez opowienio wykwalifikowane osoy. Prze przystąpieniem o jakihkolwiek pra przy instalaji gazowej lu elektryznej musisz otrzymać naszą pisemną zgoę. Wszelkie prae przy instalaji gazowej lu elektryznej muszą yć wykonane przez opowienio wykwalifikowane osoy. Każy wykonawa pra przy instalaji gazowej musi yć zarejestrowany w rejestrze Gas Safe, natomiast elektryy muszą yć zarejestrowani w NICIEC. Jesteś również opowiezialny za pokryie wszystkih kosztów pray wykonanej na twoje zleenie, w tym za naprawę należąego o nas mienia oraz za konserwaję wprowazonyh przez sieie ulepszeń lu zmian. Mamy prawo o przeprowazenia inspekji wykonywanyh pra. Jeśli zaierzesz ze soą pozas wyprowazania się z lokalu jakiekolwiek zamontowane przez sieie elementy stałego wyposażenia mieszkania, musisz JSH / HHO / / version 7 Page 17

18 przywróić lokal o stanu pierwotnego. Jeżeli tego nie zroisz zostaniesz oiążony kosztami przywróenia lokalu o stanu pierwotnego Spowoowanie szkó w nieruhomośi i naprawy za które możemy poierać opłaty a Bęziesz musiał zorganizować i zapłaić za niezęne naprawy, jeżeli ojzie o zniszzenia lokalu lu naszego mienia przez ieie, innego omownika lu owiezająe was osoy (a także ih zwierzęta i ziei). Jeżeli ęziemy zmuszeni o przeprowazenia napraw w wyniku nie wywiązania się przez ieie z powyższyh warunków najmu, zostaniesz oiążony kosztami wykonanyh pra. Zostaniesz również oiążony kosztami napraw za któryh wykonanie jesteś opowiezialny, ale które zleisz nam o wykonania. Kwota, którą poierzemy ęzie oejmować opłatę aministrayjną w wysokośi 15% kosztów pray. Jeśli złamiesz powyższe warunki najmu, możemy oiążyć ię kosztami związanymi z przywróeniem lokalu o stanu pierwotnego, w tym kosztem wywozu śmiei, naprawienia zniszzeń oraz posprzątania lokalu. Oiążymy ię kosztami oroienia kluzy elektroniznyh lu zwykłyh, które zostały zguione Zwierzęta omowe a Chemy, żey nasza zielnia yła miejsem w którym luzie szanują się nawzajem, opiekują się swoimi zwierzętami i zają soie sprawę z tego, że posiaanie zwierzaka oznaza wzięie opowiezialnośi za jego zahowanie. Popunkt 4.22 poniżej zawiera arziej szzegółowe informaje na temat utrzymania psa. e f g Jesteś opowiezialny za orostan swojego zwierzaka zgonie z postanowieniami Ustawy o Ohronie Zwierząt z 2006 r. Musisz upewnić się, że potrzey każego zwierzaka za którego jesteś opowiezialny są zawsze i w każyh okoliznośiah spełniane. Musisz wystąpić o otrzymanie naszej pisemnej zgoy na posiaanie każego zwierzaka lu jeżeli hesz zastąpić utraonego/zaguionego zwierzaka innym. Zgoa nie ęzie ezpostawnie omawiana. Nie wyamy zgoy na posiaanie więej niż jenego kota w mieszkaniu jeno- lu wupoziomowym, które nie posiaa ezpośreniego wejśia o własnego ogrou. Możemy wyać pozwolenie na zatrzymanie zwierzaka, które miałeś w poprzenio zajmowanym lokalu komunalnym, jeżeli nie jest ono uiążliwe la nas i twoih sąsiaów. Pozwolimy i na zatrzymanie wszystkih zwierząt omowyh lu innyh, któryh yłeś właśiielem w hwili wejśia w żyie nowyh warunków najmu (10/09/2012) o ile zwierzęta nie są uiążliwe la nas lu twoih sąsiaów. JSH / HHO / / version 7 Page 18

19 h i j k l m n o p Twoje zwierzęta omowe i inne nie mogą yć źrółem uiążliwośi w wyniku prowazenia przez ieie ih hoowli. Zaleamy wysterylizowanie zwierzaków. Nie wolno uować gołęników i ptaszarni. Nie możesz opuśić, ay w wyniku trzymania zwierząt twoje mieszkanie stało się niehigienizne lu yło źrółem uiążliwośi la innyh. Nie wolno trzymać zwierząt nieezpieznyh lu nie naająyh się o trzymania w omu (zwierząt zikih, nieezpieznyh lu jaowityh oraz zwierząt hoowlanyh, takih jak konie, osły, kozy, pszzoły, trzoa hlewna, yło, kazki, gęsi, kury oraz gay i niektóre gatunki ptaków tropikalnyh). Nie wolno trzymać żanyh zwierząt na alkonah lu w zęśiah wspólnyh. Nie możesz pozwalać, żey twoje zwierzęta zaniezyszzały twój lokal lu zęśi wspólne. Nie wolno karmić gołęi, wiewiórek, lisów lu innyh szkoników w lokalu lu w zęśiah wspólnyh. Ty oraz inni omowniy lu owiezająe was osoy (w tym ih ziei) muszą się upewnić, że wasze zwierzaki zawsze są po stosowną kontrolą, nie niszzą lokalu lu zęśi wspólnyh oraz nie stanowią źróła uiążliwośi i nie whozą na plae zaaw la ziei. Jeśli zwierzę ęzie źrółem uiążliwośi, ęziesz musiał usunąć je z lokalu. Jeżeli tego nie uzynisz złamiesz warunek najmu. Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków, możemy pojąć ziałania prawne i ęziemy współpraować z innymi organizajami, takimi jak polija i RSPCA Psy a Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno trzymać ras psów wymienionyh lu psów opowiaająyh opisowi umieszzonemu w Ustawie o Nieezpieznyh Psah z 1991 r.: Pit ull terier Japoński tosa Dog argentyński Fila Brasileiro Powyżej wymienione rasy mogą mieć różne nazwy. Na przykła, psy typu pit ull mogą yć nazywane: Amerykański Stafforshire terier (w skróie Am Staff); Irlanzki Stafforshire ull terier (w skróie ISBT); oraz Irlanzki pies nieieskonosy lu zerwononosy. Toie oraz innym omownikom nie wolno trzymać, posiaać lu hoować, sprzeawać, oawać za armo lu porzuać jakiegokolwiek psa ras zakazanyh (zgonie z ustaleniami Ustawy o Nieezpieznyh Psah z 1991 r.). Oejmuje to JSH / HHO / / version 7 Page 19

20 trzymanie takih psów w garażu, zęśi wspólnej, jakimkolwiek miejsu należąym o nas lu w innym miejsu na terenie naszyh osieli. e f g h i j k l m n o p Zgonie z nakazem o kontroli psów z 1992 r., kiey twój pies przeywa w miejsah puliznyh musi mieć założoną orożę na której lu na zawieszonym na niej rylozku poane jest twoje imię i nazwisko oraz ares. To otyzy zarówno psów z mikrohipem, jak i tyh ez. Bez uprzeniego otrzymania naszej pisemnej zgoy, najemy nie wolno trzymać psa w lokalu lu zastąpić wześniej posiaanego psa innym psem. Pozwolenie nie ęzie ezpostawnie omawiane. Kiey ęziemy poejmować eyzję o uzieleniu pozwolenia na trzymanie psa weźmiemy po uwagę wszystkie istotne zynniki, a w szzególnośi: to zy twój om jest opowieni o trzymania psa; oraz zy otrzymaliśmy skargi onośnie posiaanyh przez ieie zwierząt. Jeżeli wyamy pozwolenie na posiaanie przez ieie psa, zanotujemy to i ęziesz zoowiązany o informowania nas o wszelkih zmianah (na przykła o przeniesieniu psa w inne miejse). Ponato powinieneś poprosić weterynarza o założenie psu mikrohipa. Nie wyamy pozwolenia na trzymanie więej niż jenego psa w mieszkaniu jenolu wupoziomowym, które nie ma ezpośreniego wejśia o własnego ogrou. Psa należy utrzymywać po kontrolą przez ały zas. Nie wolno znęać się na psem lu zaawać mu niepotrzenego ierpnienia. Psów nie wolno trzymać na alkonie, w zęśiah wspólnyh uynku, ąź na łańuhu lu spętanyh na należąyh o nas terenah. Psów nie wolno pozostawiać samyh na ałą no lu przez łuższy okres zasu. Nie możesz wpuszzać swojego psa na plae zaaw la ziei, korty tenisowe lu oiska o gry. Kiey twój pies przeywa poza omem lu twoim ogroem, ale na należąym o nas terenie lu nieruhomośi, musi yć prowazony na smyzy przez opowiezialną osoę. Nie możesz pozwolić ay trzymany w twoim mieszkaniu pies stał się źrółem uiążliwośi la innyh mieszkańów, w tym naszyh praowników, agentów i wykonawów. Musisz posprzątać po swoim psie (hya, że jest to pies przewonik) i w higienizny sposó pozyć się psih ohoów. Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków, możemy pojąć ziałania prawne i współpraę z innymi organizajami, takimi jak polija i RSPCA. W niektóryh przypakah możemy wystąpić o sąu o nakaz eksmisji. JSH / HHO / / version 7 Page 20

21 q r Powyższe zasay oowiązują wszystkih omowników oraz osoy was owiezająe. Jeśli mieszkasz na osielu na którym oowiązują osone przepisy otyząe psów ty, inni omowniy oraz owiezająe was osoy muszą się o nih ostosować. Ty oraz inni omowniy musiie przestrzegać wszelkih nakazów onośnie kontroli psów oowiązująyh na naszyh osielah Parkowanie i użytkowanie pojazów a Ty, inni omowniy i osoy was owiezająe maie oowiązek parkowania swoih pojazów w wyznazonyh miejsah w oręie oznazonyh zatozek parkingowyh, jeżeli takie miejsa są na twoim osielu ostępne. Nie wolno: trzymać nieopoatkowanego, nieuezpiezonego, niesprawnego pojazu ąź pojazu, który posiaa eklaraję SORN (zawiaomienie o wyofaniu pojazu z ruhu) na należąym o nas terenie (z wyłązeniem twojego prywatnego pojazu, jeśli taki posiaasz); parkować lu prowazić pojazu po terenie komunalnym, który nie jest rogą, w tym po honikah i trawnikah; przewozić motoykli i motorowerów w winah osielowyh; trzymać pojazy (poza rowerami) wewnątrz lokalu lu w zęśiah wspólnyh uynku. Rowery nie mogą tarasować przejść; parkować samohoów kempingowyh, przyzep lu innyh pojazów służowyh (za wyjątkiem małyh furgonetek) przy omu lu na którejkolwiek roze lu terenie o nas należąym ez otrzymania o nas zgoy na piśmie; parkować na terenie ałego osiela samohoów iężarowyh lu samohoów przeznazonyh o przewozu więej niż 8 pasażerów oraz pojazów, które nie mieszzą się w zatozkah parkingowyh lu pojazów, które mają powyżej 2.3 metra wysokośi; parkować w sposó nieezpiezny lu lokować pojazem ostępu o innej nieruhomośi lu terenu (na przykła ostępu o kontenerów na śmiei). Jeśli nie ęziesz przestrzegał powyższyh warunków i ęziemy zmuszeni o usunięia twojego pojazu, zostaniesz oiążony kosztami z tym związanymi. Nie ęziemy ponosić opowiezialnośi za jakiekolwiek straty lu uszkozenie pojazu, hya że yło to spowoowane naszym zanieaniem Garaże Bez uprzeniego uzyskania naszej pisemnej zgoy nie wolno sprzeać, ponajmować lu pozwalać innym na korzystanie z garażu, który został toie przyznany. Garażu nie wolno używać o ziałalnośi gospoarzej, o przehowywania łatwopalnyh sustanji i materiałów lu o skłaowania innyh towarów. JSH / HHO / / version 7 Page 21

22 4.25 Strefy ogranizonego parkowania a Jeśli twoje osiele ojęte jest strefą ogranizonego parkowania, musisz poać nam numery rejestrayjne wszystkih pojazów posiaanyh przez złonków twojej roziny. Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno parkować w miejsah oznazonyh zakaz parkowania ( no parking ) oraz należy przestrzegać przepisów oowiązująyh w strefie ogranizonego parkowania (na przykła parkować w wyznazonyh zatozkah parkingowyh oraz okazać właśiwe pozwolenie na parkowanie). Jeżeli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków otrzymasz manat, a na pojaz może zostać założona lokaa koła lu pojaz może zostać usunięty z osiela. Pojaz zostanie oany opiero po uregulowaniu wszystkih należnyh opłat Naprawy pojazów Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno wykonywać jakihkolwiek napraw pojazów na terenie nieruhomośi lu osiela (w tym na twoim pojeźzie, jeśli taki posiaasz) poza ronymi naprawami, takimi jak wymiana koła lu opony Stosunek najemów o praowników Ray Gminy Toie, twoim omownikom lu osoom ię owiezająym (w tym zieiom) nie wolno: znieważać, nękać, grozić, zastraszać, utruniać pray i napaać na naszyh agentów, wykonawów i ranyh ąź namawiać o tego inne osoy. Dotyzy to osó wykonująyh oowiązki służowe oraz osoy nie ęąe na służie i oejmuje znieważanie i nękanie przez telefon, , listownie lu przez wysyłanie wiaomośi tekstowyh. oferować lu awać napiwki, prezenty, nagroy oraz wyświazać przysługi naszym praownikom, agentom i wykonawom za wykonaną przez nih praę Dostęp o lokalu i przepisy BHP a Musisz zapewnić ezpiezne śroowisko pray naszym praownikom, agentom oraz wykonawom owiezająym twój om. Oejmuje to niepalenie papierosów w tym samym pokoju ezpośrenio prze wizytą jak i pozas niej. Musisz umożliwić naszym praownikom, agentom i wykonawom ostęp o swojego mieszkania w elu przeprowazenia napraw, ulepszeń, inspekji i osługi urzązeń (w tym osługi instalaji tryskazowyh). Jeżeli nie umożliwisz opowieniego ostępu o mieszkania, ez poania powou, możemy pojąć ziałania prawne. Zwykle o konieznośi ostępu o lokalu zawiaamiamy na piśmie z o najmniej 48 gozinnym wyprzezeniem. Jenak w nagłyh przypakah możemy wejść o lokalu ez uprzeniego zawiaamiania i jeżeli okaże się to koniezne wejśia na teren lokalu możemy okonać przy użyiu siły Corozne inspekje ezpiezeństwa instalaji gazowej a Zgonie z oowiązująym prawem mamy oowiązek sprawzenia raz w roku urzązeń gazowyh ay upewnić się, że są ezpiezne. Nie wpuszzają naszyh JSH / HHO / / version 7 Page 22

23 praowników o swojego omu w elu przeprowazenia inspekji gazowej narażasz żyie swoje i innyh mieszkańów. e f Otrzymasz o nas pisemne powiaomienie o aie i gozinie inspekji gazowej. Jeżeli poany termin i nie opowiaa, należy skontaktować się z nami w elu ustalenia ogonego la ieie terminu. Jeśli nie otrzymasz ustalonego terminu przeprowazenia inspekji gazowej, powiaomimy ię o następnym terminie. Jeśli po wyznazeniu trzeh terminów spotkań, naal nie zostaniemy wpuszzeni o twojego lokalu w elu okonania inspekji gazowej, powiaomimy ię z o najmniej 48 gozinnym wyprzezeniem o aie i gozinie kolejnej wizyty. Jeżeli ponownie nie zostaniemy wpuszzeni o lokalu, przynajmniej wie osoy ziałająe w naszym imieniu mogą użyć siły ay wejść o lokalu. Pomięzy pierwszym terminem wizyty, a wysłaniem zawiaomienia o zamiarze zastosowania siły w elu wejśia o twojego lokalu upłynie o najmniej osiem tygoni. Jeśli ęziemy musieli użyć siły ay wejść o twojego lokalu, przy wyjśiu lokal zostanie przez nas zaezpiezony. Zostaniesz oiążony kosztami związanymi z użyiem siły przy wejśiu o mieszkania i zaezpiezenia lokalu po naszym wyjśiu. Rahunek musisz uregulować w przeiągu 28 ni o jego wystawienia. Jeśli tego nie zroisz, kwota ta zostanie oana o twojego zynszu. Zwykle inspekję organizujemy na osiem tygoni przez upływem ważnośi poprzeniego ertyfikatu ezpiezeństwa instalaji gazowej załązonego o twojej umowy najmu. Azkolwiek zastrzegamy soie prawo o zmiany tego terminu. Jeśli planujesz wyjaz na okres ałyh ośmiu tygoni i nie pozostawisz nikogo o opieki na nieruhomośią, musisz nas o tym poinformować prze swoim wyjazem, ayśmy mogli zorganizować sposó umożliwiająy nam wejśie o lokalu ez użyia siły. Rozział 5 Nasze oowiązki w stosunku o najemów 5.1 Zahowanie antyspołezne, przemo w rozinie i nękanie a Jeśli ty lu osoa z toą mieszkająa paliśie ofiarą zahowania antyspołeznego, nękania, przemoy w rozinie lu molestowania uzielimy i pomoy i wsparia. Zajmiemy się twoim zgłoszeniem i ęziemy ię informować o przeiegu naszego ohozenia i o pojętyh przez nas ziałaniah w elu rozwiązania prolemu. Zwykle w stosunku o najemów lokali komunalnyh (oraz osó z nimi mieszkająyh), którzy zahowują się w sposó antyspołezny, opuszzają się aktów przemoy w rozinie lu nękają inne osoy, poejmujemy kroki prawne i kierujemy sprawę o sąu. Zapewnimy oatkową pomo i wsparie najemom, którym grozi nieezpiezeństwo na skutek przemoy w rozinie, przestępstw z nienawiśi lu ze wzglęu na ih stan zrowia (psyhiznego i fizyznego), wiek, stopień niepełnosprawnośi lu inne zynniki. 5.2 Zahowanie poufnośi i ohrona anyh osoowyh Masz prawo o tego, ay informaje o toie yły traktowane poufnie. Jenak zgonie z prawem i w elu wypełnienia naszyh oowiązków ojętyh niniejszą JSH / HHO / / version 7 Page 23

24 umową najmu musimy uostępniać określone informaje innym organom puliznym. Bęziemy zierać, przehowywać i przetwarzać twoje ane osoowe zgonie z przepisami o ohronie anyh. 5.3 Równość Bęziemy postępować uziwie we wszystkih sprawah związanyh z twoją umową najmu i nie ęziesz przez nas yskryminowany z powou swojego wieku, przekonań religijnyh, wyznania, niepełnosprawnośi, pohozenia etniznego, płi, zmiany płi (żyie jako płeć przeiwna o tej na akie urozenia) lu orientaji seksualnej. 5.4 Przeprowazanie konsultaji Zgonie z wymogami prawa, jesteśmy zoowiązani o skonsultowania się ze wszystkimi najemami posiaająymi umowę najmu na zas nieokreślony oraz z najemami z umową najmu na okres próny, w kwestiah mieszkaniowyh, które ęą miały znaząy wpływ na ih żyie. 5.5 Niezakłóanie korzystania z lokalu Nie ęziemy zakłóać twojego prawa o żyia w spokoju w twoim lokalu, hya że zgonie z warunkiem 4.29 powyżej ęziemy zmuszeni o zastosowania siły w elu uzyskania ostępu o twojego mieszkania. 5.6 Naprawy a Jesteśmy opowiezialni za: przeprowazanie napraw strukturalnyh i zewnętrznyh zęśi uynku (w tym kanalizaji, rynien i rur zewnętrznyh); naprawę siei wonej, gazowej, elektryznej oraz sanitarnej (w tym umywalek, zlewów, wanien i muszli klozetowyh) oraz utrzymanie tyh siei w orym stanie tehniznym, naprawę systemu grzewzego służąego o ogrzewania pomieszzeń i ogrzewania woy oraz za utrzymanie tego systemu w orym stanie tehniznym. Uznajemy tylko oowiązki wymienione w art. 11 Ustawy o Warunkah Dzierżawy z 1985 r. (Lanlor an Tenant At 1985). 5.7 Zagwarantowanie iągłośi najmu (otyzy tylko najemów z umową najmu na zas nieokreślony) Wszysy najemy z umową na zas nieokreślony mają zagwarantowaną iągłość najmu, zgonie z zęśią 4 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985 r. i wszelkimi o niej poprawkami. Oznaza to, że masz prawo o mieszkania w swoim lokalu opóki nie uzyskamy nakazu sąowego rozwiązująego umowę najmu. Prze pojęiem pró ozyskania nieruhomośi i rozpozęiem ziałań prawnyh najpierw omówimy sporną kwestię z najemą. 5.8 Świazenie usług Bęziemy świazyć usługi, które naszym zaniem są potrzene i utrzymywać je na opowienim poziomie. Usługi oejmują omofony, źwigi osoowe, sprzątanie i ohronę. Nie ęziemy opowiezialni za jakiekolwiek uhyienia w świazeniu naszyh usług, jeżeli wynika to z okoliznośi ęąyh poza naszą kontrolą. JSH / HHO / / version 7 Page 24

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego zwana dalej Umową

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego zwana dalej Umową Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakyjno-Informayjnego zwana alej Umową Nowy Klient 1 Aneks Zmiana Danyh Klienta * zawarta w niu... pomięzy: ProServie Agent Transferowy Spółka z ogranizoną opowiezialnośią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, 14.08.2013r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/1 10-692 Olsztyn. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, 14.08.2013r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/1 10-692 Olsztyn. Szanowni Państwo, Olsztyn, 14.08.2013r. EDUCO Jaek Kowalski ul. Janowiza 30B/1 10-692 Olsztyn ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem przez firmę EDUCO Jaek Kowalski. ofinansowania na realizaję projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach Załąznik nr 1. Zapytanie ofertowe Warszawa n.9.03..2015 Inkuator Innowayjnośi SGGW Wyział Nauk o Zwierzętah Szkoła Główna Gospoarstwa Wiejskiego w Warszawie Ciszewskiego 8 u.23 p. 1032 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. Załąznik nr 1 do Uhwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 zerwa 2015 r. Zasady organizaji systemu zarządzania kryzysowego w zasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuaji kryzysowyh

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Warszawa, nia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funuszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siezibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urzą Pray ul. Anrsa 2 59 220 Lgnia MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LEGNICKIM W 2009 ROKU LIPIEC 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Źrółm inormaji w tj zęśi raportu są wyniki

Bardziej szczegółowo

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

USTAWA 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Typ/organ wydająy Ustawa/Sejm RP Tytuł o zasie pray kierowów Skróony opis zas pray kierowów Data wydania 16 kwietnia 2004 r. Data ogłoszenia 30 kwietnia 2004 r./dz. U. Nr 92, poz. 879 Data obowiązywania/wejśia

Bardziej szczegółowo

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak mam wystąpić o przyznanie mi mieszkania komunalnego? Jeżeli masz 18 lub więcej lat możesz wystąpić o umieszczenie Cię w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy udarów wspinaczkowych

Teoretyczne podstawy udarów wspinaczkowych Teoretyzne postawy uarów wspinazkowyh Marek Kujawiński Współzesny sprzęt wspinazkowy jest tak mony, że na pewno wytrzyma - to oraz zęśiej wypowiaana i promowana przez wielu wspinazy opinia, a przeież nie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Opraowanie to stanowi wyiąg z DTR PIONART jest złonkiem Polskiej Izy Gospodarzej Rusztowań Copyright y PIONART, Zarze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Konstrukje typowe Rusztowania ramowe Konstrukje typowe Rusztowania ramowe Opraowanie to stanowi wyiąg z DTR PIONART jest złonkiem Polskiej Izy Gospodarzej Rusztowań Copyright y PIONART, Zarze 2013. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? Ankieta RESPECT VIII Edyja Ogólne założenia Pytania ankietowe Pytania zawarte w ankieie RESPECT Index przypisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie I. Postanowienia ogólne Podstawa prawna regulaminu: 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje na stopy procentowe

Regulamin Opcje na stopy procentowe Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index IX edyja III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? ANKIETA RESPECT IX EDYCJA Ogólne założenia 2015 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 2 Pytania ankietowe Pytania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2012r. PREZYDENT MIASTA IAŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3168/13 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 28 marca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2012r. IAŁYSTOK MARZE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU (właściwe zaznaczyć): 1) socjalnego, 2) innego mieszkalnego, 3) zamiennego, 4) po upływie okresu najmu, 5) na zamianę między stronami,

Bardziej szczegółowo

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego? Poradnik dla wynajmujących. (przejdź)

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego? Poradnik dla wynajmujących.  (przejdź) Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego? Poradnik dla wynajmujących www.najemwpraktyce.pl (przejdź) KATOWICE 2018 Niniejszy poradnik powstał z myślą o wynajmujących, którzy planują wypowiedzieć

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie ze skierowaniem znak:... z dnia...

U M O W A. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie ze skierowaniem znak:... z dnia... U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

POSTANOWIENIE OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA ODPŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I TERENU NA POSTAWIENIE GARAŻY BLASZANYCH W GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Działając na podstawie 98 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Część I Wypełnia/ją wnioskodawca/y

ANKIETA Część I Wypełnia/ją wnioskodawca/y Załącznik nr 1 do uchwały nr 1329/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.06.2012 r. Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety należy zapoznać się z załącznikami i pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10101 Olsztyn, NIP 73938 47026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/439/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 26 października 2017 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/439/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 26 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 9883 UCHWAŁA NR LVI/439/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia jednorazowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa Prawna 1. 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim 1 REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim Regulamin niniejszym został opracowany na podstawie 20 oraz 101 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i eksploatacji

Instrukcja instalacji i eksploatacji 15975180PL (04/2016) Instrukja instalaji i eksploataji www.sulzer.om 2 Instrukja instalaji i eksploataji (Tłumazenie oryginalnyh instrukji) Pompy Śiekowe Do Instalaji Suhej Typu ABS AFC 0831 0841 1032

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o: R E G U L A M I N DOTYCZĄCY ZASAD WYDAWANIA INDETYFIKATORÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI, WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUB WE WŁADANIU

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o: R E G U L A M I N DOTYCZĄCY ZASAD WYDAWANIA INDETYFIKATORÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PARKOWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI, WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM LUB WE WŁADANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF

REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY REGULAMIN OSIEDLA TOYA GOLF I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego, jest mowa o właścicielach

Bardziej szczegółowo

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 2190/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-08-14 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta...pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży. pozostających w zasobach. Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bytom Sp. z o.o. Regulamin wynajmu lokali użytkowych i garaży pozostających w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu I. Podstawa prawna 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak:

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu pomieszczenia tymczasowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zamieszkałym w....., przy ulicy., legitymującym się dowodem osobistym numer zwanym dalej Wynajmującym a...,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

REGULAMIN. 5. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.Z.27.2011 Burmistrza Miasta z dnia 28.02.2011 r. REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie dobrowolnych zamian najemców lokali wchodzących w skład zasobu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Zobowiązanie do kompletnej usługi. Polski

Zobowiązanie do kompletnej usługi. Polski Polski Wprowadzenie Nasza działalność konentruje się ałkowiie wokół wymagań naszyh klientów - zrozumienie sposobu pray i pomo iągłym doskonaleniu, dla nas to podróż, która nigdy się nie końzy. Nasza działalność

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczy lokalu: mieszkalnego*/socjalnego*/zamiennego*nr wniosku... 1. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA: wnioskodawca

Wniosek dotyczy lokalu: mieszkalnego*/socjalnego*/zamiennego*nr wniosku... 1. WYKAZ OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA: wnioskodawca Zarejestrowano:... miejscowość, dnia INWEST KOM SP. Z O.O. ul. Wiślana 6 83-140 Gniew (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Nr i seria dowodu osobistego:... Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. Wspólnoty Mieszkaniowej. Czwórka w Tychach. przy ul. Barona 22. przyjęty uchwałą nr 3/2008

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO. Wspólnoty Mieszkaniowej. Czwórka w Tychach. przy ul. Barona 22. przyjęty uchwałą nr 3/2008 REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO Wspólnoty Mieszkaniowej Czwórka w Tychach przy ul. Barona 22 przyjęty uchwałą nr 3/2008 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Tekst

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 1 Pomieszczenia pralni, suszarni przeznaczone są do wspólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW

REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW Tekst jednolity Oryginał REGULAMIN WYDAWANIA PILOTÓW DO URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI I UŻYTKOWANIA TYCH URZĄDZEŃ ORAZ WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW 1 Na podstawie 73 ust. 1, pkt.13 i 14

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38- 47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści: Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU (najemcą jest osoba fizyczna) Zawarta w dniu. w Białogardzie pomiędzy: Miastem Białogard - Białogardzki Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny Lokatora jest standaryzowanym dokumentem, dostępnym na stronie rządu szkockiego. Zawiera on informacje na temat:

Pakiet Informacyjny Lokatora jest standaryzowanym dokumentem, dostępnym na stronie rządu szkockiego. Zawiera on informacje na temat: Wprowadzenie Rada Aberdeenshire opracowała tę ulotkę, aby udzielić informacji najemcom mieszkań w sektorze prywatnym. W sektorze tym nastąpiło ostatnio wiele zmian i ulotka ta omówi niektóre z nich. Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa ..., dnia... WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM I TBS SP. Z O.O. (uzupełnia Wnioskodawca) Oznaczenie wnioskodawcy i jego sytuacja rodzinno - mieszkaniowa 1. Imię i nazwisko (w przypadku, gdy umowa

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi R e g u l a m i n korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

NAJEM W SEKTORZE PRYWATNYM PORADY DLA NAJEMCÓW

NAJEM W SEKTORZE PRYWATNYM PORADY DLA NAJEMCÓW NAJEM W SEKTORZE PRYWATNYM PORADY DLA NAJEMCÓW Wprowadzenie Niniejsza broszura została opracowana przez Departament Rozwoju Społecznego (Department for Social Development, DSD) z myślą o osobach zastanawiających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad porządku domowego iwspółżycia mieszkańców.

REGULAMIN zasad używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad porządku domowego iwspółżycia mieszkańców. \ SPÓŁDZIELNIA W DĄBROWIE MIESZKANIOWA TARNOWSKIEJ REGULAMIN zasad używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasad porządku domowego iwspółżycia mieszkańców. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Należy bardzo dokładnie zwrócić uwagę na wszelkie zapisy umowy lub ich brak, nieprecyzyjność, a także lakoniczność.

Należy bardzo dokładnie zwrócić uwagę na wszelkie zapisy umowy lub ich brak, nieprecyzyjność, a także lakoniczność. Należy bardzo dokładnie zwrócić uwagę na wszelkie zapisy umowy lub ich brak, nieprecyzyjność, a także lakoniczność. Firmy planując najem powierzchni biurowej najczęściej biorą pod uwagę trzy czynniki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5676 UCHWAŁA NR XXVII/246/2016 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego

Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego Moernistyzna arhitektura przemysłowa i jej ohrona - na przykłazie portu gyńskiego Anna Orhowska-Smolińska Gynia, Polska Anita Jaśkiewiz-Sojak Gańsk, Polska ARCHITEKTURA PORTU GDYŃSKIEGO Położony w półnono-wshoniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Uchwała Nr XVIII/ 135/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milówka". Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA, WYNAJMOWANIA I SPRZEDAŻY GARAŻY W GSBM IM. ST.STASZICA W WODZISŁAWIU ŚL. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA, WYNAJMOWANIA I SPRZEDAŻY GARAŻY W GSBM IM. ST.STASZICA W WODZISŁAWIU ŚL. Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA, WYNAJMOWANIA I SPRZEDAŻY GARAŻY W GSBM IM. ST.STASZICA W WODZISŁAWIU ŚL. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r Statut GSBM im. St. Staszica w

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz

Odzyskaj dług. Aneta Maziarz Odzyskaj dług Aneta Maziarz 28 czerwca 2014 Praktyczny poradnik Wszystko co musisz wiedziec w sprawach o drobne roszczenia. 1. Jak napisać pismo do dłużnika 2. Jak wypelnić formy sądowe 3. Jak zmusic dłużnika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU PRZY UL. CHEMIKÓW 9-11

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU PRZY UL. CHEMIKÓW 9-11 WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU PRZY UL. CHEMIKÓW 9-11 WNIOSEK O (właściwe zaznaczyć): 1) wynajęcie lokalu mieszkalnego, 2) zamianę wynajmowanego lokalu gminnego w ramach poprawy warunków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej WILGA 2000

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej WILGA 2000 Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej WILGA 2000 1 I. PRZEPISY OGÓLNE. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego i własnościowego wszystkich mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, 17.07.2013r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/1 10-692 Olsztyn. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Olsztyn, 17.07.2013r. EDUCO Jacek Kowalski ul. Janowicza 30B/1 10-692 Olsztyn. Szanowni Państwo, Olsztyn, 17.07.2013r. EDUCO Jaek Kowalski ul. Janowiza 30B/1 10-692 Olsztyn ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem przez firmę EDUCO Jaek Kowalski. dofinansowania na realizaję projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr /10 z dnia r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr /10 z dnia r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ Nr 0151-153/10 z dnia 25.10.2010 r. REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofert w sprawie dobrowolnych zamian najemców lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

X Potwierdzenie stanu cywilnego przez referat ewidencji ludności Urzędu Miasta Rybnika

X Potwierdzenie stanu cywilnego przez referat ewidencji ludności Urzędu Miasta Rybnika ... (nazwisko i imię wnioskodawcy/ów) Wniosek o przyznanie mieszkania Mieszkania dla młodych*... (adres zamieszkania )... (adres zameldowania na pobyt stały) Data wpływu: Nr:... (numer telefonu) /Wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA LOKALI Z TYTUŁU ICH ZUŻYCIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r. Û»µ ±² ½ ²» ±¼ ²» æ ÉÑÒß ßÒÜÎËÍÆÕ ÛÉ ÝÆå ÔŸÍÕ ËÎÆŸÜ ÉÑÖÛÉžÜ Ü æ îðïëóðéóðí ïðæìîæëð OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego Nr XXXIV/313/2001 Rady

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Geograficzne 8 2011

Słupskie Prace Geograficzne 8 2011 Słupskie Prae Geografizne 8 2011 Gariela Czapiewska Akademia Pomorska Słupsk MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE ROLNICTWA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POWIATU BYTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta 2012 z nia 5 czerwca 2012 r. obowiązuje o 5 czerwca 2012 r. o 31 sierpnia 2012 r. lub o owołania 1 Zasay ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multioferta 2012 z nia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE Załącznik do uchwały Nr 63/14 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dnia 07.11.2014r.. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych. 1. Postanowienia ogólne

Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych. 1. Postanowienia ogólne ZAŁ. NR 1 Do Zarządzenia Nr 153/2015r. Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu Z dnia 25.11,2015r Procedura wewnętrzna Dotycząca zasad zamiany lokali mieszkalnych 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

- na podstawie decyzji nr.. wydanej przez.. z dnia... - innego tytułu prawnego..

- na podstawie decyzji nr.. wydanej przez.. z dnia... - innego tytułu prawnego.. WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCEGO STOSUNKU PRAWNEGO W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY W ROZUMIENIU USTAWY z dnia 21 czerwca 2001r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU

Bardziej szczegółowo

1. Poniższy regulamin obowiązuje mieszkańców mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym.

1. Poniższy regulamin obowiązuje mieszkańców mieszkania chronionego o charakterze rotacyjnym. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIESZKANIA CHRONIONEGO DLA OSÓB POZBAWIONYCH SCHRONIENIA W RAMACH PROJEKTU SKORZYSTAJ Z SZANSY WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o wstąpienie w stosunek najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego zgonie w zasobach własnych ZBM TBS Sp. z o.o.

REGULAMIN postępowania o wstąpienie w stosunek najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego zgonie w zasobach własnych ZBM TBS Sp. z o.o. REGULAMIN postępowania o wstąpienie w stosunek najmu lokalu opuszczonego przez najemcę lub po jego zgonie w zasobach własnych ZBM TBS Sp. z o.o. Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r., nr 16,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon

Instrukcja korzystania z Portalu internetowego Visteon Instrukcja korzystania z portalu zawarta na następnych stronach została streszczona poniżej: Logowanie się Pierwsza zmiana hasła Korzystanie z funkcji Formularza Zgłoszenia Naprawy Bezpośredniej do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o najem lokalu użytkowego

UMOWA. o najem lokalu użytkowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 86/10 z dnia 4.02.2010 r. UMOWA o najem lokalu użytkowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wałbrzych w imieniu której działa :... zwanym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO nieruchomości przy ul. Mrągowskiej 78-88 we Wrocławiu, działka nr ewid. 148, wprowadzony uchwałą WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ nr 5 z dnia 14.05.2013 r. 1 Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów. Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych

Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych Efektywne wyszukiwanie wzorców w systemach automatycznej generacji sygnatur ataków sieciowych Tomasz Joran Kruk NASK Dział Naukowy Cezary Rzewuski Politechnika Warszawska NASK/ PW Konferencja SECURE 2006,

Bardziej szczegółowo