WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA STANISŁAWA WALTOSIA.13. Część pierwsza. MODEL PROCESU KARNEGO I JEGO ORGANÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA STANISŁAWA WALTOSIA.13. Część pierwsza. MODEL PROCESU KARNEGO I JEGO ORGANÓW"

Transkrypt

1 Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności: księga ku czci profesora Stanisława Waltosia / zespół red. Janina Czapska [et al.] Adres wydawniczy Warszawa: Wydaw. Prawnicze, Opis fizyczny 816 s. : 1 portr. ; 25 cm. ISBN Spis treści: WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA STANISŁAWA WALTOSIA.13 Część pierwsza. MODEL PROCESU KARNEGO I JEGO ORGANÓW Prof. dr HEIKE JUNG (Saarbrücken, Niemcy) Der Strafprozeß: Konzepte, Modelle und Grundannalimen.27 Prof. dr hab. ANDRZEJ GABERLE (Kraków) Systemy reakcji na przestępczość jako odpowiedzi na wyzwania współczesności..37 Prof. dr hab. JANUSZ TYLMAN (Łódź) Problemy usprawnienia postępowania karnego 45 Prof. dr hab. ANDRZEJ MAREK (Toruń) Konsensualny model rozstrzygania spraw w procesie karnym. 62 Prof. dr JIRI PIPEK (Praha, Czechy) Offizielles oder Weitgehend Privatisiertes Strafverfahren...75

2 Dr ROLAND MlKLAU (Wiedeń, Austria) Reformen der Strafprozessordnung in Österreich.83 Prof. dr hab. ANDRZEJ J. SZWARC (Poznań) Corpus Iuris z perspektywy polskiego prawa karnego.92 Dr hab. MICHAŁ PŁACHTA (Gdańsk) Zasady procesowe w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Dr MARINA THODE (Landau/Zweibriicken, Niemcy) Die neue Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft in Frankreich.111 Prof. dr ALENKA ŚELIH (Ljubljana, Słowenia) The new and changing roles of the prosecutor 122 Prof. dr hab. EMIL W. PŁYWACZEWSKI (Białystok) Kilka uwag do projektu Ustawy o Prokuraturze Rzeczpospolitej..133 Prof. dr hab. ADAM LITYŃSKI (Katowice) O prokuraturze, prokuratorze i procedurze ( ) uwag kilka. 143 Prof. dr hab. WACŁAW URUSZCZAK (Kraków) Model procesu karnego według Practica Nova Imperialis Saxonicae Rerum Criminalium Benedykta Carpzowa (1666) Część druga. OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI Prof. dr ALBIN ESER (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) Menschengerechte Strafjustiz im Zeitalter von Europäisirung und Globalisierung 169 MAREK A. NOWICKI (Warszawa) Nowe standardy Konwencji dotyczące krajowej ochrony podstawowych praw 193 ANTONI BOJAŃCZYK (Warszawa/Kraków) Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (pozainstancyjny środek odwoławczy od prawomocnych wyroków sądów karnych) wyrazem konstytucjonalizacji systemu prawa karnego procesowego.200

3 Dr BARBARA HUBER (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) Die wichtigsten Strafverfahrensprinzipien der Europäischen Konvention für Menschenrechte im Lichte der englischen Rechtsprechung Prof. dr hab. LECH GARLICKI (Warszawa) Ekstradycja a kara śmierci (z orzecznictwa konstytucyjnego w świecie współczesnym)..226 Prof. dr CLAUS ROXIN (Monachium, Niemcy) Der Schutz vor Selbstbelastung im deutschen Strafprozess DOBROSLAWA SZUMIŁO-KULCZYCKA (Kraków) Prawo do sądu właściwego w polskim procesie karnym i gwarancje jego realizacji.247 Prof. dr hab. ANDRZEJ BULSIEWICZ (Toruń) Konstytucyjna ochrona wolności i prawa człowieka a odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe wskutek niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.259 Prof. dr hab. EWA ŁĘTOWSKA (Warszawa) O prawnych podstawach zwrotu składników mienia przejętych w trakcie wykonywania środka karnego, czyli przyczynek do rzetelności procesu karnego 268 Prof. dr hab. PIOTR KRUSZYŃSKI (Warszawa) Z problematyki odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 278 Prof. dr GÜNTHER KAISER (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) Verletztenansprüche und Zurückgewinnungshilfe im strafprozessualen Vorverfahren.286 Prof. dr hab. ANDRZEJ WĄSEK (Lublin) Stan wyższej konieczności w procesie karnym..297 Część trzecia. POZYCJA UCZESTNIKÓW PROCESU KARNEGO Prof. dr hab. TOMASZ GRZEGORCZYK (Lódź/Warszawa) Obrona z urzędu w nowym kodeksie postępowania karnego.311 Prof. dr KLAUS LÜDERSSEN (Frankfurt nad Menem, Niemcy) Die Stellung des Strafverteidigers - neue Aspekte: Wahrheitspflicht, Geldwäsche, Schadensersatz

4 Dr ANDRZEJ ŚWIATŁOWSKI (Kraków), dr BARBARA NITA (Kraków) Prawo do obrony podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej ŁUKASZ WOŹNIAK (Kraków) Zasada domniemania niewinności zagadnienia podstawowe..354 Prof. dr hab. ZBIGNIEW GOSTYŃSKI (Kraków) Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu 362 dr MARIANNA KORCYL-WOLSKA (Kraków) Zasada uczciwego procesu w postępowaniu w sprawach nieletnich w Polsce na tle standardów europejskich.371 Prof. dr DIETER DOLLING (Heidelberg, Niemcy) Über die Dauer von Strafverfahren vor den Landgerichten der Bundesrepublik Deutschland.380 dr hab. IZABELA DOBOSZ (Kraków) Niektóre aspekty udziału dziennikarzy (prasy) w procesie karnym dr IRENEUSZ NOWIKOWSKI (Lublin) Zagadnienie odwołalności czynności dokonanej przez pełnomocnika w procesie karnym w kontekście zasady kontradyktoryjności Prof. dr hab. ZBIGNIEW HOŁDA (Lublin/Kraków) Obrońca w postępowaniu wykonawczym dr WOJCIECH DADAK (Kraków) Kontradyktoryjność w postępowaniu wykonawczym przed sądem dr ZBIGNIEW WRONA (Warszawa) Ochrona świadka a administracyjnoprocesowy status osoby.428 Część czwarta. SKARGOWOŚĆ, LEGALIZM, POLITYKA KARNA Prof. dr hab. TADEUSZ BOJARSKI (Lublin) Rozwiązania procesowe jako regulator polityki karnej..441

5 Prof. dr hab. ANDRZEJ ZOLL (Kraków) Drobna przestępczość jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej..450 dr hab. JANINA BŁACHUT (Kraków) Zasady związane ze wszczęciem procesu karnego a zjawisko przestępczości dr JANINA CZAPSKA (Kraków) Tendencje oportunistyczne w pracy polskiej policji Prof. dr hab. STANISŁAW STACHOWIAK (Poznań) Wpływ zasady skargowości na formę współczesnego polskiego procesu karnego 485 Prof. dr FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER (Ratyzbona, Niemcy) Der Geltungsbereich des Legalitätsprinzips 493 Dr RYSZARD A. STEFAŃSKI (Warszawa) Umorzenie absorpcyjne postępowania odstępstwem od zasady legalizmu 499 Prof. dr hab. ANDRZEJ MURZYNOWSKI (Warszawa) Zasada legalizmu w postępowaniu lustracyjnym 511 Prof. dr MIKE MCCONVILLE (Warwick, Anglia) The victims of plea bargaining 524 Dr hab. KRZYSZTOF KRAJEWSKI (Kraków) Zawieszenie postępowania wobec osoby uzależnionej od środków odurzających lub substancji psychotropowych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku..532 Prof. dr hab. STANISŁAW GRODZISKI (Kraków) Zabójstwo w świetle praktyki sądowej miasta Żywca w XVI-XVIII wieku.544 Część piąta. DOWODY W PROCESIE KARNYM Prof. dr hab. ZOFIA ŚWIDA (Wrocław) Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym..559 Prof. dr bab. JÓZEF WÓJCIKIEWICZ (Kraków) Zasada naukowej oceny dowodów w polskim procesie sądowym..570

6 dr ZENON MARTYNIAK (Kraków) Sędziowska ocena zeznań świadków w procesie karnym dr LECH K. PAPRZYCKI (Warszawa) Zasada swobodnej oceny dowodów a związanie organu procesowego opinią biegłego 587 MACIEJ CZAJKA (Kraków) Czynności dowodowe sądu w postępowaniu przygotowawczym a niektóre aspekty realizacji zasady bezpośredniości w k.p.k. z 1997 roku.595 Prof. dr KARL HEINZ GÖSSEL (Monachium, Niemcy) Der Beweisantrag im deutschen Strafverfahren..605 Prof. dr BRUCE L. OTTLEY (Chicago, USA) The Expert Wittness: A Contemporary Challenge for Criminal Procedure Prof. dr hab. ROMUALD KMIECIK (Lublin) Karnoprocesowe formy badania osmologicznego w świetle zasady swobodnej oceny dowodów.633 dr EWA WEIGEND (Fryburg Bryzgowijski, Niemcy) Dowód z badań poligraficznych w niemieckim i polskim procesie karnym u progu XXI wieku Prof. dr hab. JAN WIDACKl (Kraków) Badanie poligraficzne w polskim procesie karnym pod rządami kodeksu postępowania karnego z 1997 roku 655 Prof. dr THOMAS WEIGEND (Kolonia, Niemcy) Verdeckt ermittelnde Agenten der Polizei Rechtsvergleichende Bemerkungen 664 Prof. dr hab. PIOTR HOFMAŃSKI (Bialystok/Warszawa), STANISLAW ZABŁOCKI (Warszawa) Świadek anonimowy - niespełnione nadzieje.678

7 Część szósta. INNE ZASADY PROCESU KARNEGO Prof. dr hab. KAZIMIERZ MARSZAŁ (Katowice) Instancyjność postępowania karnego w świetle artykułu 176 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej PAWEL POJNAR (Kraków) Prawo sądu odwoławczego do własnych ustaleń faktycznych a zasada kontroli procesu - rozważania de lege lata i de lege ferenda 710 Prof. dr hab. JAN GRAJEWSKI (Gdańsk) Względna dewolutywność zażalenia w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego z 1997 roku Prof. dr hab. TADEUSZ HANAUSEK (Kraków) Zasada etyki zawodowej w realizacji zasad wynikających z podstaw procesu karnego 729 Prof. dr WALTER GROPP (Giessen, Niemcy) Juristenausbildung und Amtsermittlungsgrundsatz 736 Prof. dr hab. MARIAN FILAR (Toruń) Status prawnokamy wojsk NATO stacjonujących na terytorium Polski (zagadnienia wybrane)..751 Część siódma. PRAWO KARNE PROCESOWE I PROCES KARNY Z PERSPEKTYWY TEORETYCZNOPRAWNEJ Dr hab. KRZYSZTOF PLESZKA (Kraków) O paradygmacie dogmatyki prawa.763 Prof. dr hab. MACIEJ ZIELIŃSKI (Poznań/Szczecin), dr ANDRZEJ MUNICZEWSKI (Szczecin) Interpretacyjna rola zasad prawa.774 Prof. dr hab. TADEUSZ ZIELIŃSKI (Katowice) Klauzule generalne w procesie karnym..784 Prof. dr hab. MAREK ZlRK-SADOWSKl (Łódź) Model dogmatyki prawniczej a orzecznictwo intertemporalne..795

8 O AUTORACH. 807

S. Waltoś: wykaz publikacji

S. Waltoś: wykaz publikacji S. Waltoś: wykaz publikacji A. MONOGRAFIE 1. Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa, WP 1963; 2. Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, Warszawa, PWN 1968; 3. Postępowania szczególne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Katalog publikacji prawniczych

Katalog publikacji prawniczych Katalog publikacji prawniczych 2012 Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu najnowszy katalog publikacji prawniczych Wolters Kluwer Polska. Zawiera on wybór tytułów z każdej dziedziny prawa,

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ CZARNECKI, MAŁGORZATA CZERWIŃSKA KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM

MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ CZARNECKI, MAŁGORZATA CZERWIŃSKA KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ CZARNECKI, MAŁGORZATA CZERWIŃSKA KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM Polecamy nasze publikacje: Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpień 7 8/2008

lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec sierpień 7 8/ 2008 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok LIII nr 607 608 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa

Bardziej szczegółowo

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE)

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Teka Kom. Praw. OL PAN, 2010, 150 163 INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Ireneusz Nowikowski Katedra Postępowania Karnego Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Profesor Tadeusz Nowak

Profesor Tadeusz Nowak Profesor Tadeusz Nowak Publikacje (do 2000r.) Monografie 1. Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań 1966 2. Zasada bezpośredniości w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań

Bardziej szczegółowo

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006

marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec-kwiecieƒ 3 4/2006 marzec kwiecień 3 4/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 579 580 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

PALESTRA PALESTRA 5 6 /2001. W nastêpnych numerach m.in.: PALESTRA 5 6/2001. maj/czerwiec

PALESTRA PALESTRA 5 6 /2001. W nastêpnych numerach m.in.: PALESTRA 5 6/2001. maj/czerwiec PALESTRA PALESTRA maj/czerwiec PALESTRA PALESTRA W nastêpnych numerach m.in.: Beata Czechowicz Zmiana obrońcy w toku procesu w przypadku obrony obligatoryjnej P i s m o Agnieszka Góra-Błaszczykowska Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KONTRADYKTORYJNOŚĆ W POLSKIM PROCESIE KARNYM. redakcja naukowa Paweł Wiliński

KONTRADYKTORYJNOŚĆ W POLSKIM PROCESIE KARNYM. redakcja naukowa Paweł Wiliński KONTRADYKTORYJNOŚĆ W POLSKIM PROCESIE KARNYM redakcja naukowa Paweł Wiliński Warszawa 2013 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stan prawny na 25 października 2013

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ I. Postêpowanie przygotowawcze

Rozdzia³ I. Postêpowanie przygotowawcze Rozdzia³ I. Postêpowanie przygotowawcze Podrêczniki: A. Bulsiewicz i in., Przebieg, s. 19 93; M. Cieœlak, Polska procedura, s. 54 61; J. Grajewski, Przebieg, s. 1 154; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997 STUDIA IURIDICA XXXVI/1998 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1997 I. MONOGRAFIE Florek Ludwik Beschaftigung

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2000

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2000 STUDIA IURIDICA XL/2002 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2000 I. MONOGRAFIE Brzostowska Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) (zm.: Dz.U. 1965, Nr 15, poz. 113; 1974, Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; 1975, Nr 45, poz. 234; 1982, Nr 11, poz. 82,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2001

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2001 STUDIA IURIDICA XLII/2003 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 2001 I. MONOGRAFIE Banasiński Cezary

Bardziej szczegółowo

Prawo karne część ogólna

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Barbara Namysłowska-Gabrysiak Prawo karne część ogólna 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne część ogólna W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Rzetelny proces karny

Rzetelny proces karny Rzetelny proces karny Materiały konferencji naukowej Trzebieszowice 17 19 września 2009 r. pod redakcją Jerzego Skorupki Wojciecha Jasińskiego Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Część

Bardziej szczegółowo

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami karnymi

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami karnymi Marta Flis-Świeczkowska Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami karnymi Wstęp Proces karny, w szczególności w fazie postępowania jurysdykcyjnego, stanowi ten rodzaj postępowania sądowego,

Bardziej szczegółowo

PALESTRA PALESTRA 11 12 /2004 PALESTRA 11 12/2004. listopad grudzień. W tym numerze między innymi:

PALESTRA PALESTRA 11 12 /2004 PALESTRA 11 12/2004. listopad grudzień. W tym numerze między innymi: PALESTRA PALESTRA listopad grudzień 11 12 /2004 PALESTRA PALESTRA W tym numerze między innymi: Informacja o wyborze Naczelnych Władz Adwokatury Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie, 20 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI

PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI PROCES KARNY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI PAWEŁ WILIŃSKI Warszawa 2011 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stan prawny na 1 czerwca 2011 r. Recenzent: Prof. UJ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 4(15)/2014 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Ryszard Koziołek, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO INFORMACJI W POSTĘPOWANIU KARNYM W ŚWIETLE PROJEKTOWANYCH ZMIAN KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA KARNEGO

PRAWO DO INFORMACJI W POSTĘPOWANIU KARNYM W ŚWIETLE PROJEKTOWANYCH ZMIAN KOMISJI KODYFIKACYJNEJ PRAWA KARNEGO Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 6 (1/2013) MARZENA ANDRZEJEWSKA (Uniwersytet Jagielloński) PRAWO DO INFORMACJI W POSTĘPOWANIU KARNYM W ŚWIETLE PROJEKTOWANYCH ZMIAN KOMISJI

Bardziej szczegółowo

Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Łódź, 19 21 września 2011 r.

Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Łódź, 19 21 września 2011 r. SSympozja, konferencje Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Łódź, 19 21 września 2011 r. W dniach 19 21 września 2011 r. w przypominającym kształtem znak paragrafu budynku Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 1. Konstytucyjne i konwencyjne prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności Jednym z postępowań po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ

ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ 2014 Szkoła Policji w Pile ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ listopad 2014 3 Skład, redakcja językowa, projekt okładki: Waldemar Hałuja Druk: Lilla Bukłaha Wydawnictwo Szkoły Policji

Bardziej szczegółowo