Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: Anna Grabowska, Grażyna J.Leśniak, Izabela Lewandowska, Przemysław Wojtasik Pogotowie podatkowe Rz" Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok Pogotowie podatkowe uruchomione przez Rzeczpospolitą" pomaga czytelnikom i słuchaczom Radia WAWA rozliczyć się z fiskusem za 2005 r. Termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok upływa 2 maja 2006 r. Jeśli jednak spodziewamy się zwrotu nadpłaty, warto je złożyć jak najwcześniej, bo wtedy pieniądze z urzędu skarbowego powinny przyjść szybciej. Przy redakcyjnym telefonie dyżur pełnili Elżbieta Kleniewska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Kontabl" SC, Barbara Lewandowska, doradca podatkowy, Magdalena Pancewicz z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, Marek Kolibski, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy CO I JAK ODLICZYĆ W RAMACH ULGI NA ODSETKI OD KREDYTU MIESZKANIOWEGO? W 2004 r. zaciągnąłem kredyt mieszkaniowy w banku na kwotę 217 tys. zł. W 2005 r. rozpocząłem jego spłacanie i zapłaciłem 7400 zł odsetek. Czy w zeznaniu mogę odliczyć całą tę kwotę? Nie. Podstawę opodatkowania wolno bowiem pomniejszyć tylko o odsetki przypadające na kwotę kredytu wynoszącą 189 tys. zł. Odsetki przypadające od nadwyżki, czyli w pana wypadku od 28 tys. zł, nie są objęte ulgą odsetkową. U pana ulgą są objęte odsetki w wysokości 6444,90 zł. Oczywiście odliczenie to przysługuje panu, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki ulgi odsetkowej wskazane w art 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updf). Zaciągnąłem kredyt na kupno mieszkania od dewelopera w walucie obcej. W 2005 r, zacząłem spłacać kredyt i odsetki Mam zamiar korzystać z ulgi odsetkowej. W jaki sposób przeliczać spłaty kredytu, które także są określone w walucie obcej? Z tym nie powinno być problemu. Spłacał pan przecież te odsetki w złotych po przeliczeniu ich przez bank. Banki wystawiają klientom spłacającym kredyty mieszkaniowe zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek. W takim zaświadczeniu będzie podana ogólna kwota odsetek w złotych. Dokument ten jest podstawą do dokonywania odliczeń w zeznaniu rocznym. Trzeba jednak pamiętać, że odliczyć można odsetki przypadające na kwotę kredytu nie wyższą niż 189 tys. zł. W ubiegłym roku kupiłem nowe mieszkanie od dewelopera, na które wziąłem kredyt we frankach szwajcarskich. Czy mogę odliczyć odsetki od tego kredytu i czy mogę odliczyć wydatki poniesione na wykończenie lokalu? Umowa przedwstępna z deweloperem przewidywała oddanie mieszkania do użytku z końcem maja. Na skutek opóźnień nastąpiło to dopiero we wrześniu, jednak już od lipca zacząłem ponosić wydatki na jego wykończenie. Z tego też okresu mam faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki. Czy mogę je odliczyć w ramach ulgi remontowej? Nie ma ograniczeń w możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej ze względu na rodzaj waluty, w której udzielono kredytu. Bez względu na to, czy kredyt jest w złotych czy też w walucie obcej, może pan skorzystać z ulgi. W tym celu musi pan jednak uzyskać z banku zaświadczenie o wysokości odsetek. Musi się pan liczyć z tym, że za wydanie tego zaświadczenia bank zażąda opłaty nawet zł. Nieco inaczej wygląda sprawa wydatków na wykończenie mieszkania. Przede wszystkim musi pan ustalić, od kiedy legalnie zaczął pan zajmować lokal, czyli kiedy dokładnie deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Dopiero faktury wystawione po tej dacie podlegają odliczeniu. Sam fakt, że

2 już w lipcu deweloper wpuścił pana do mieszkania i pozwolił na jego wykończenie, nie oznacza jeszcze, że działał legalnie. Zazwyczaj bowiem spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy pozwalają na wcześniejsze wykończenie lokali, zanim jeszcze wydana jest decyzja o użytkowania Jeśli więc się okaże, że przebywał pan w mieszkaniu nielegalnie, to niestety, ale faktury wystawione przed tą datą nie będą podlegały odliczeniu. CZY OBOWIĄZUJE JESZCZE DUŻA ULGA BUDOWLANA? W 2005 r. kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym. Czy z tej racji przysługuje mi jakaś ulgą? Nie. W ubiegłym roku tzw. duża ulga budowlana już nie obowiązywała Kontynuuję budowę domu. Czy mogę odliczyć wydatki na ten cel? Nie. Ostatnim rokiem, w którym obowiązywała ulga na budowę, był rok Nie ma znaczenia fakt, że w grę wchodzi kontynuacja wydatków. JAKIE WYDATKI MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI REMONTOWEJ? W 2005 r. w związku z remontem kupiłem: wannę, umywalkę i armaturę do łazienki, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, farby do malowania, pędzle, wałki i wiertarkę. Czy wszystkie te wydatki objęte są ulgą remontową? Nie. Wydatków na kupno narzędzi ulga nie obejmuje. Tak więc wydatków na pędzle, wałki do malowania i wiertarkę pan nie odliczy. Czy ramach ulgi remontowej mogę odliczać także wydatek na kupno wyciągu nad kuchnią obudowany szafką z pochłaniaczem zapachów? Nie. Ulga ta obejmuje m.in. wydatki na trwale umiejscowione urządzenia związane z instalacją wentylacyjną. Jeśli więc wyciąg nie został podłączony na stałe do przewodów wentylacyjnych, ulga ta go nie dotyczy. W 2004 r. poniosłem wydatki na remont mojego mieszkania, których nie mogłem jednak w pełni odliczyć, bo zabrakło mi podatku. Czy w tym rozliczeniu mogę to jeszcze zrobić? Tak. Ulga na remont i modernizację domu lub mieszkania jest ulgą trzyletnią z jednym obowiązującym w trakcie jej trwania limitem odliczeń. Obecnie, tj. w latach , w ramach tej preferencji od podatku odpisać można 19 proc. poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 5670 zł na dom i 4725 zł na mieszkanie. Tak więc wydatki poniesione przez pana w roku 2004, a nie odliczone z uwagi na to, że ich kwota przekroczyła podatek, może pan odliczyć, gdy będzie się pan rozliczał z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w roku Nawiasem mówiąc, będzie to ostatni rok obowiązywania tej ulgi. W zeznaniu podatkowym za rok 2005 zamierzam skorzystać z ulgi remontowej. Kłopot polega jednak na tym, że mam rachunki na zakup glazury i armatury sanitarnej wystawione przez firmę, która ma siedzibę w Niemczech. Czy przysługuje mi odliczenie? Przepisy dotyczące ulgi mówią jedynie, że faktura dokumentująca zakup materiałów i usług musi być wystawiona przez podatnika VAT. W moim przypadku firma, która je wystawiła, jest podatnikiem podatku VAT, tyle tylko, że w Niemczech. Ze względu na brak w ustawie o podatku dochodowym definicji podatnika podatku od towarów i usług należałoby posiłkować się ustawą o podatku VAT. Ta ustawa definiuje jedynie podatek od wartości dodanej. Niezależnie jednak od tego, czy sama ustawa, w razie przyjęcie pozytywnej wykładni, wprost dawałaby prawo do ulgi na podstawie niemieckich faktur, to podatnicy w razie sporu z organami podatkowymi, powinni powoływać się na obowiązujące w Unii Europejskiej zasady swobody przepływu towarów i kapitału.

3 W ubiegłym roku wstawiłem nowe okna do mojego mieszkania, po czym spółdzielnia mieszkaniowa oddała mi 10 proc. ich wartości. Czy w takiej sytuacji mogę odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesiony wydatek i jaką kwotę mogę odliczyć czy tę wynikającą z faktury czy może pomniejszoną o otrzymany zwrot ze spółdzielni? To, że spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła pokryć część poniesionego przez pana wydatku, nie przekreśla prawa do skorzystania z ulgi remontowej. Odliczyć może pan jednak tylko faktycznie poniesione wydatki. Innymi słowy kwotę wynikającą z faktury VAT powinien pan pomniejszyć o wspomniane 10 proc, które zrefundowała spółdzielnia mieszkaniowa. CZY TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK OD ODSZKODOWANIA ZA ZŁAMANY PALEC? Syn, uczeń 2 klasy gimnazjum, w 2005 r. dostał odszkodowanie z ubezpieczenia za złamany palec. Czy trzeba to odszkodowanie uwzględnić w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek? Nie. Tego rodzaju odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego, a dochodów wolnych od podatku w zeznaniu rocznym się nie uwzględnia. JAK ROZLICZAĆ ZAROBKI ZAGRANICZNE? Syn przez trzy miesiące 2005 r. pracował w Polsce. Potem stracił pracę i od sierpnia 2005 r. jest zatrudniony w Niemczech w niemieckiej firmie. Pracodawca niemiecki potrąca mu podatek od wynagrodzenia. Czy syn musi rozliczyć się z tych zarobków z polskim urzędem skarbowym? Tak, ale tylko dla ustalenia stopy procentowej, według której zapłaci podatek od dochodów uzyskanych w Polsce. W tym celu musi przeliczyć wynagrodzenie otrzymane w Niemczech na złote polskie wedle kursu z dnia otrzymywania poszczególnych wypłat. Jeśli wypłaty były dokonywane bez pośrednictwa banku, to obowiązuje średni kurs walut NBP. Wynagrodzenie to pomniejsza się o nie więcej niż równowartość 30 diet w wysokości przysługującej pracownikom i innym osobom podróżującym służbowo do Niemiec, przeliczonych za złote. Następnie tak ustalony dochód niemiecki sumuje się z dochodami uzyskanymi w Polsce, ustala, na podstawie polskiej skali podatkowej, podatek przypadający od sumy dochodów i stopę procentową podatku od tak obliczonej sumy dochodów. Potem wedle tej stopy procentowej oblicza się podatek od polskich dochodów. W praktyce oznacza to, że gdyby podatnik nie miał dochodów za granicą, to od polskich dochodów oddałby fiskusowi np. 16 proc, a uwzględnienie w rozliczeniu dochodów zagranicznych spowoduje, że odda np. 28 proc. Na jakim formularzu syn ma złożyć zeznanie roczne? Na PIT-36. Osoba, której dotyczy ten sposób unikania podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane za granicą wpisuje w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 do części H. Obliczenie podatku" poz. 160 albo 161. Przy obliczeniu dochodów z pracy, a także z umów. zlecenia czy o dzieło uwzględnia się koszty uzyskania przychodów ustalone wedle polskich przepisów. Wedle jakiego kursu przeliczać na złote równowartość diet zagranicznych? Żaden przepis tego wprost nie normuje. Wydaje się, że nie będzie błędu, jeśli podatnik przeliczy je wedle średniego kursu NBP obowiązującego w trzydziestym dniu pracy za granicą. Pomniejszenie bowiem dochodu z pracy uzyskanego za granicą o równowartość diet przysługuje za każdy dzień, ale nie więcej niż za 30 dni. Dieta za dzień delegacji w Niemczech wynosiła w 2005 r. 42 euro. Mąż w 2005 r. pracował tylko w Anglii. W Polsce nie miał żadnych dochodów. Czy musi z zarobków uzyskanych od angielskiego pracodawcy rozliczyć się także w Polsce? Tak, jeśli miał w Polsce miejsce zamieszkania. Jak przedstawia się takie rozliczenie? Pracodawca w Anglii potrącał mężowi podatek od wynagrodzenia. Niestety umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Anglią, która normuje te rozliczenia, jest

4 znacznie mniej korzystna dla polskich podatników niż analogiczna umowa zawarta z Niemcami. W rozliczeniach tych obowiązuje metoda tzw. proporcjonalnego zaliczenia. Polega ona na tym, że od podatku, jaki w Polsce należy się od całości dochodów danej osoby (w tym dochodu zagranicznego), odlicza się podatek zapłacony za granicą (art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce musi złożyć w kraju zeznanie, nawet jeżeli w danym roku nie uzyskała tu żadnych dochodów. Zeznanie męża obejmie więc dochody uzyskane w Anglii przeliczone na złote i pomniejszone o równowartość nie więcej niż 30 diet, jakie należą się odbywającym podróż służbową do tego kraju (w 2005 r. dieta podróżujących do tego kraju wynosiła 32 funty). Mąż ma prawo pomniejszyć je także o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługujące pracownikom. Od tak ustalonego dochodu musi wyliczyć podatek dochodowy wedle polskiej skali podatkowej. Do urzędu skarbowego wpłaci różnicę między tym podatkiem a odpowiednią częścią lub całością podatku zapłaconego w Anglii (przeliczonego na złote). Czy możliwe jest złożenie wspólnego zeznania z mężem zarabiającym za granicą? Tak. Dodać trzeba, że mąż ma pełne prawo skorzystania w rym zeznaniu z wszystkich ulg i odliczeń. W ubiegłym roku jako student odbyłem staż w Norwegii. Pracodawca nie wystawił mi jednak żadnego zaświadczenia o wysokości uzyskanych tam dochodów. Czy podatek mam zapłacić w Polsce? Jak w ogolę go obliczyć? W tym celu trzeba zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska podpisała z Norwegią. Zgodnie z tą umową Polska zwalnia taki dochód spod opodatkowania. Przy obliczaniu podatku od polskiego dochodu należy zastosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie podlegał wyżej wymienionemu zwolnieniu. KIEDY ROZLICZYĆ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY AKCJI? W 2005 r. kupiłam akcje, posiłkując się zaciągniętym w tym celu kredytem. Sprzedałam je korzystnie w 2006 r. Czy koszt tego kredytu mogę uwzględnić w zeznaniu za 2005 r. jako koszt uzyskania przychodu? Nie. Uwzględni go pani jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży walorów, na których kupno go pani zaciągnęła, czyli w zeznaniu na PIT-38 składanym w 2007 r. za 2006 r. Kosztem uzyskania przychodu jest koszt kredytu w części, w jakiej kredyt został faktycznie wydany na kupno akcji. CZY MOŻLIWE JEST WSPÓLNE ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM PRZEBYWAJĄCYM W ARESZCIE? Mąż w 2005 r. przebywał w areszcie śledczym. Czy możemy złożyć wspólne zeznanie podatkowe za ten rok? Tak, jeśli spełnione są wszystkie inne warunki takiego rozliczenia. Te warunki to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok i istnienie między małżonkami wspólności majątkowej. Ta powstaje po ślubie automatycznie, chyba że narzeczeni podpisali intercyzę albo znieśli potem lub ograniczyli wspólność umową majątkową spisaną przez notariusza, albo zniósł ją wyrokiem sąd lub orzeczenie o separacji. JAKIE ZEZNANIE DLA EMERYTA Jakie zeznania skrada emeryt wynajmujący mieszkanie? Otrzymuję emeryturę i jednocześnie wynajmuję mieszkanie. Za czynsz rozliczam się w formie ryczałtu, dlatego złożyłem w urzędzie skarbowym rozliczenie na druku PIT-28. Z ZUS otrzymałem stosowne rozliczenie podatku od emerytury. Nie mam żadnych innych dochodów. Czy muszę jeszcze składać zeznanie roczne? Nie. Skoro ZUS podatnika rozliczył, a on złożył już zeznanie, w którym rozliczył przychody z czynszu, nie ma obowiązku dodatkowego rozliczania się z urzędem skarbowym.

5 JAK ODLICZYĆ KOSZTY INTERNETU? Czy mogę odliczyć wydatki na Internet i w jakiej wysokości? Tak. Ulga na Internet pomniejsza dochód podatnika i wynosi 19 proc. wydatkowanej na ten cel kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że sieć musi być dostępna w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z odliczenia, a wydatki udokumentowane fakturami VAT. KOMPUTER JUŻ NIE DO ODLICZENIA W ubiegłym roku kupiłem komputer do domu, z którego teraz korzystają dzieci. Czy mogę ten wydatek odliczyć? Nie. Od i stycznia 2004 roku nie ma już ulgi podatkowej z tytułu zakupu pomocy naukowych, w tym komputerów. Co najwyżej może pan postarać się o dostęp do Internetu, by w przyszłości odliczyć do 760 zł rocznie z tytułu ulgi na Internet JAKIE DAROWIZNY MOŻNA ODLICZYĆ Jestem malarką. Przekazałam swój obraz do muzeum. Czy mogę odliczyć jego wartość od dochodu (jako darowiznę)? Moim zdaniem, nie. Muzeum nie jest bowiem organizacją, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przypomnijmy, że od dochodu możemy odliczyć darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 tej ustawy organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3. Zgodnie z tymi ostatnimi przepisami działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez: - organizacje pozarządowe, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, - kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wpłacam składki na szkolny fundusz rady rodziców. Czy mogę je odliczyć od dochodu jako darowiznę? Nie. Ulgą są premiowane tylko wpłaty na rzecz organizacji pozarządowych i kościelnych, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada rodziców tworzona przez rodziców uczniów danej klasy czy szkoły na pewno takiego statusu nie ma i działalności takiej nie prowadzi CO DO KOSZTÓW PRZY RECYKLINGU? Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na recyklingu. Właściciele przekazują mi stare samochody, a ja rozbieram je, odzyskane zaś w ten sposób surowce sprzedaję dalej. Wraz z przekazaniem starego auta właściciel uiszcza określoną kwotę. Na potrzeby podatkowe prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Czy dobrze robię, na bieżąco odliczając koszty, i czy sporządzając spis z natury na koniec roku, powinienem uwzględniać w nim odzyskane, a niesprzedane, surowce? Spis z natury sporządza się po to, aby towary niesprzedane w danym roku nie były kosztem tego danego roku, lecz stały się kosztem roku, w którym zostaną sprzedane. Pan nie kupuje samochodów, lecz są one przekazywane przez właściciela, nie ponosi pan więc z tego tytułu kosztów. Dlatego uważam za niecelowe zwiększanie na koniec roku przychodu o wartość np. miedzi, jaką pan odzyskał w ramach recyklingu i w nie sprzedał w danym roku. KIEDY ROZLICZENIE WSPÓLNIE Z DZIECKIEM? W ubiegłym roku rozwiodłam się z mężem i teraz samotnie wychowuję córkę, na którą mam zasądzone alimenty. Czy w takiej sytuacji mogę rozliczy ć się razem z nią jako osoba samotnie

6 wychowująca dziecko? Tak. Tym bardziej że do tego, aby skorzystać ze wspólnego opodatkowania nie trzeba wcale cały rok pozostawać osobą samotnie wychowującą dziecko, tak jak jest to w przypadku małżonków, którzy, aby móc wspólnie się rozliczyć, muszą pozostawać w związku małżeńskim minimum rok. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z synem, który pozostaje na moim utrzymaniu, choć skończył już 18 lat? W ubiegłym roku z umowy zlecenia zarobił 2 tys. zł Nie ma przeszkód w tym, aby skorzystała pani ze wspólnego opodatkowania. Osiągnięte przez syna dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły kwoty dochodów zwolnionej od podatku (tj zł). Osobiście radziłbym jednak, aby syn złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, aby urząd mógł dokonać zwrotu pobranej mu zaliczki na podatek dochodowy. Notowali Anna Grabowska, Grażyna J.Leśniak, Izabela Lewandowska, Przemysław Wojtasik Ulga remontowa obejmuje m.in. wydatki na trwale umiejscowione urządzenia związane z instalacją wentylacyjną. Jeśli więc np. wyciąg nie został podłączony na stałe do przewodów wentylacyjnych, ulga ta go nie dotyczy Nie ma ograniczeń w możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej ze względu na rodzaj waluty, w której udzielono kredytu mieszkaniowego. Bez względu na to, czy kredyt jest w złotych czy też w walucie obcej, można skorzystać z ulgi Nie będzie błędu, jeśli podatnik przeliczy wartość diet zagranicznych wedle średniego kursu NBP obowiązującego w trzydziestym dniu pracy za granicą. Pomniejszenie bowiem dochodu z pracy uzyskanego za granicą o równowartość diet przysługuje za każdy dzień, ale nie więcej niż za 30 dni

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów

Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 22.03.2006 Autor: Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów PIT I Rzeczpospolita" pomaga czytelnikom

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów ULGA INTERNETOWA 1 JEŻELI PŁACISZ ZA UŻYWANIE INTERNETU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ, TZW

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów Ulga internetowa 1 Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw ulgi internetowej Kiedy możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Jak odliczyć ten jeden procent na chore dziecko sąsiadki- maja swoje konto.

Jak odliczyć ten jeden procent na chore dziecko sąsiadki- maja swoje konto. Jak rozliczać PIT? Dziś ostatni dzień składania zeznań podatkowych.ostatni dyżur w dyżur w redakcji plus50.pl pełnili: starszy komisarz skarbowy Maria Wrzesień i starszy komisarz skarbowy Bożena Firląg.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT 2011 PIT od pracodawcy jako podstawa rozliczenia e-pit Rozliczanie przychodów z zagranicznej giełdy Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości Korzyści z ulgi

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 updof - art. 22 ust. 6c 6f - art. 45 ust. 1a pkt 3 w brzmieniu obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Darowizna na cele kultu religijnego

Darowizna na cele kultu religijnego Darowizna na cele kultu religijnego Drodzy parafianie! Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym. Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa wwwmfgovpl 1 Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w

Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe. Podstawa prawna Art. 26 ust 1 pkt 2 PIT PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28. współpracujących, w Rodzaj ulgi - odliczenia Ubezpieczenie społeczne - krajowe Ubezpieczenie społeczne - zagraniczne Zwrócone nienależnie pobrane świadczenia Cele Podstawa prawna pkt 2 PIT pkt 2a PIT pkt 5 PIT pkt 6 PIT Odliczenia

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA

Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA II. DUŻA ULGA BUDOWLANA Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA 1992-1996 Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 5, ust. 2, ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014 Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie rok szkolny 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo