Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: Anna Grabowska, Grażyna J.Leśniak, Izabela Lewandowska, Przemysław Wojtasik Pogotowie podatkowe Rz" Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok Pogotowie podatkowe uruchomione przez Rzeczpospolitą" pomaga czytelnikom i słuchaczom Radia WAWA rozliczyć się z fiskusem za 2005 r. Termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok upływa 2 maja 2006 r. Jeśli jednak spodziewamy się zwrotu nadpłaty, warto je złożyć jak najwcześniej, bo wtedy pieniądze z urzędu skarbowego powinny przyjść szybciej. Przy redakcyjnym telefonie dyżur pełnili Elżbieta Kleniewska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej Kontabl" SC, Barbara Lewandowska, doradca podatkowy, Magdalena Pancewicz z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, Marek Kolibski, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy CO I JAK ODLICZYĆ W RAMACH ULGI NA ODSETKI OD KREDYTU MIESZKANIOWEGO? W 2004 r. zaciągnąłem kredyt mieszkaniowy w banku na kwotę 217 tys. zł. W 2005 r. rozpocząłem jego spłacanie i zapłaciłem 7400 zł odsetek. Czy w zeznaniu mogę odliczyć całą tę kwotę? Nie. Podstawę opodatkowania wolno bowiem pomniejszyć tylko o odsetki przypadające na kwotę kredytu wynoszącą 189 tys. zł. Odsetki przypadające od nadwyżki, czyli w pana wypadku od 28 tys. zł, nie są objęte ulgą odsetkową. U pana ulgą są objęte odsetki w wysokości 6444,90 zł. Oczywiście odliczenie to przysługuje panu, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki ulgi odsetkowej wskazane w art 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updf). Zaciągnąłem kredyt na kupno mieszkania od dewelopera w walucie obcej. W 2005 r, zacząłem spłacać kredyt i odsetki Mam zamiar korzystać z ulgi odsetkowej. W jaki sposób przeliczać spłaty kredytu, które także są określone w walucie obcej? Z tym nie powinno być problemu. Spłacał pan przecież te odsetki w złotych po przeliczeniu ich przez bank. Banki wystawiają klientom spłacającym kredyty mieszkaniowe zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek. W takim zaświadczeniu będzie podana ogólna kwota odsetek w złotych. Dokument ten jest podstawą do dokonywania odliczeń w zeznaniu rocznym. Trzeba jednak pamiętać, że odliczyć można odsetki przypadające na kwotę kredytu nie wyższą niż 189 tys. zł. W ubiegłym roku kupiłem nowe mieszkanie od dewelopera, na które wziąłem kredyt we frankach szwajcarskich. Czy mogę odliczyć odsetki od tego kredytu i czy mogę odliczyć wydatki poniesione na wykończenie lokalu? Umowa przedwstępna z deweloperem przewidywała oddanie mieszkania do użytku z końcem maja. Na skutek opóźnień nastąpiło to dopiero we wrześniu, jednak już od lipca zacząłem ponosić wydatki na jego wykończenie. Z tego też okresu mam faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki. Czy mogę je odliczyć w ramach ulgi remontowej? Nie ma ograniczeń w możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej ze względu na rodzaj waluty, w której udzielono kredytu. Bez względu na to, czy kredyt jest w złotych czy też w walucie obcej, może pan skorzystać z ulgi. W tym celu musi pan jednak uzyskać z banku zaświadczenie o wysokości odsetek. Musi się pan liczyć z tym, że za wydanie tego zaświadczenia bank zażąda opłaty nawet zł. Nieco inaczej wygląda sprawa wydatków na wykończenie mieszkania. Przede wszystkim musi pan ustalić, od kiedy legalnie zaczął pan zajmować lokal, czyli kiedy dokładnie deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Dopiero faktury wystawione po tej dacie podlegają odliczeniu. Sam fakt, że

2 już w lipcu deweloper wpuścił pana do mieszkania i pozwolił na jego wykończenie, nie oznacza jeszcze, że działał legalnie. Zazwyczaj bowiem spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy pozwalają na wcześniejsze wykończenie lokali, zanim jeszcze wydana jest decyzja o użytkowania Jeśli więc się okaże, że przebywał pan w mieszkaniu nielegalnie, to niestety, ale faktury wystawione przed tą datą nie będą podlegały odliczeniu. CZY OBOWIĄZUJE JESZCZE DUŻA ULGA BUDOWLANA? W 2005 r. kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym. Czy z tej racji przysługuje mi jakaś ulgą? Nie. W ubiegłym roku tzw. duża ulga budowlana już nie obowiązywała Kontynuuję budowę domu. Czy mogę odliczyć wydatki na ten cel? Nie. Ostatnim rokiem, w którym obowiązywała ulga na budowę, był rok Nie ma znaczenia fakt, że w grę wchodzi kontynuacja wydatków. JAKIE WYDATKI MOŻNA ODLICZYĆ W RAMACH ULGI REMONTOWEJ? W 2005 r. w związku z remontem kupiłem: wannę, umywalkę i armaturę do łazienki, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, farby do malowania, pędzle, wałki i wiertarkę. Czy wszystkie te wydatki objęte są ulgą remontową? Nie. Wydatków na kupno narzędzi ulga nie obejmuje. Tak więc wydatków na pędzle, wałki do malowania i wiertarkę pan nie odliczy. Czy ramach ulgi remontowej mogę odliczać także wydatek na kupno wyciągu nad kuchnią obudowany szafką z pochłaniaczem zapachów? Nie. Ulga ta obejmuje m.in. wydatki na trwale umiejscowione urządzenia związane z instalacją wentylacyjną. Jeśli więc wyciąg nie został podłączony na stałe do przewodów wentylacyjnych, ulga ta go nie dotyczy. W 2004 r. poniosłem wydatki na remont mojego mieszkania, których nie mogłem jednak w pełni odliczyć, bo zabrakło mi podatku. Czy w tym rozliczeniu mogę to jeszcze zrobić? Tak. Ulga na remont i modernizację domu lub mieszkania jest ulgą trzyletnią z jednym obowiązującym w trakcie jej trwania limitem odliczeń. Obecnie, tj. w latach , w ramach tej preferencji od podatku odpisać można 19 proc. poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 5670 zł na dom i 4725 zł na mieszkanie. Tak więc wydatki poniesione przez pana w roku 2004, a nie odliczone z uwagi na to, że ich kwota przekroczyła podatek, może pan odliczyć, gdy będzie się pan rozliczał z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w roku Nawiasem mówiąc, będzie to ostatni rok obowiązywania tej ulgi. W zeznaniu podatkowym za rok 2005 zamierzam skorzystać z ulgi remontowej. Kłopot polega jednak na tym, że mam rachunki na zakup glazury i armatury sanitarnej wystawione przez firmę, która ma siedzibę w Niemczech. Czy przysługuje mi odliczenie? Przepisy dotyczące ulgi mówią jedynie, że faktura dokumentująca zakup materiałów i usług musi być wystawiona przez podatnika VAT. W moim przypadku firma, która je wystawiła, jest podatnikiem podatku VAT, tyle tylko, że w Niemczech. Ze względu na brak w ustawie o podatku dochodowym definicji podatnika podatku od towarów i usług należałoby posiłkować się ustawą o podatku VAT. Ta ustawa definiuje jedynie podatek od wartości dodanej. Niezależnie jednak od tego, czy sama ustawa, w razie przyjęcie pozytywnej wykładni, wprost dawałaby prawo do ulgi na podstawie niemieckich faktur, to podatnicy w razie sporu z organami podatkowymi, powinni powoływać się na obowiązujące w Unii Europejskiej zasady swobody przepływu towarów i kapitału.

3 W ubiegłym roku wstawiłem nowe okna do mojego mieszkania, po czym spółdzielnia mieszkaniowa oddała mi 10 proc. ich wartości. Czy w takiej sytuacji mogę odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesiony wydatek i jaką kwotę mogę odliczyć czy tę wynikającą z faktury czy może pomniejszoną o otrzymany zwrot ze spółdzielni? To, że spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła pokryć część poniesionego przez pana wydatku, nie przekreśla prawa do skorzystania z ulgi remontowej. Odliczyć może pan jednak tylko faktycznie poniesione wydatki. Innymi słowy kwotę wynikającą z faktury VAT powinien pan pomniejszyć o wspomniane 10 proc, które zrefundowała spółdzielnia mieszkaniowa. CZY TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK OD ODSZKODOWANIA ZA ZŁAMANY PALEC? Syn, uczeń 2 klasy gimnazjum, w 2005 r. dostał odszkodowanie z ubezpieczenia za złamany palec. Czy trzeba to odszkodowanie uwzględnić w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek? Nie. Tego rodzaju odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego, a dochodów wolnych od podatku w zeznaniu rocznym się nie uwzględnia. JAK ROZLICZAĆ ZAROBKI ZAGRANICZNE? Syn przez trzy miesiące 2005 r. pracował w Polsce. Potem stracił pracę i od sierpnia 2005 r. jest zatrudniony w Niemczech w niemieckiej firmie. Pracodawca niemiecki potrąca mu podatek od wynagrodzenia. Czy syn musi rozliczyć się z tych zarobków z polskim urzędem skarbowym? Tak, ale tylko dla ustalenia stopy procentowej, według której zapłaci podatek od dochodów uzyskanych w Polsce. W tym celu musi przeliczyć wynagrodzenie otrzymane w Niemczech na złote polskie wedle kursu z dnia otrzymywania poszczególnych wypłat. Jeśli wypłaty były dokonywane bez pośrednictwa banku, to obowiązuje średni kurs walut NBP. Wynagrodzenie to pomniejsza się o nie więcej niż równowartość 30 diet w wysokości przysługującej pracownikom i innym osobom podróżującym służbowo do Niemiec, przeliczonych za złote. Następnie tak ustalony dochód niemiecki sumuje się z dochodami uzyskanymi w Polsce, ustala, na podstawie polskiej skali podatkowej, podatek przypadający od sumy dochodów i stopę procentową podatku od tak obliczonej sumy dochodów. Potem wedle tej stopy procentowej oblicza się podatek od polskich dochodów. W praktyce oznacza to, że gdyby podatnik nie miał dochodów za granicą, to od polskich dochodów oddałby fiskusowi np. 16 proc, a uwzględnienie w rozliczeniu dochodów zagranicznych spowoduje, że odda np. 28 proc. Na jakim formularzu syn ma złożyć zeznanie roczne? Na PIT-36. Osoba, której dotyczy ten sposób unikania podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane za granicą wpisuje w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 do części H. Obliczenie podatku" poz. 160 albo 161. Przy obliczeniu dochodów z pracy, a także z umów. zlecenia czy o dzieło uwzględnia się koszty uzyskania przychodów ustalone wedle polskich przepisów. Wedle jakiego kursu przeliczać na złote równowartość diet zagranicznych? Żaden przepis tego wprost nie normuje. Wydaje się, że nie będzie błędu, jeśli podatnik przeliczy je wedle średniego kursu NBP obowiązującego w trzydziestym dniu pracy za granicą. Pomniejszenie bowiem dochodu z pracy uzyskanego za granicą o równowartość diet przysługuje za każdy dzień, ale nie więcej niż za 30 dni. Dieta za dzień delegacji w Niemczech wynosiła w 2005 r. 42 euro. Mąż w 2005 r. pracował tylko w Anglii. W Polsce nie miał żadnych dochodów. Czy musi z zarobków uzyskanych od angielskiego pracodawcy rozliczyć się także w Polsce? Tak, jeśli miał w Polsce miejsce zamieszkania. Jak przedstawia się takie rozliczenie? Pracodawca w Anglii potrącał mężowi podatek od wynagrodzenia. Niestety umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Anglią, która normuje te rozliczenia, jest

4 znacznie mniej korzystna dla polskich podatników niż analogiczna umowa zawarta z Niemcami. W rozliczeniach tych obowiązuje metoda tzw. proporcjonalnego zaliczenia. Polega ona na tym, że od podatku, jaki w Polsce należy się od całości dochodów danej osoby (w tym dochodu zagranicznego), odlicza się podatek zapłacony za granicą (art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce musi złożyć w kraju zeznanie, nawet jeżeli w danym roku nie uzyskała tu żadnych dochodów. Zeznanie męża obejmie więc dochody uzyskane w Anglii przeliczone na złote i pomniejszone o równowartość nie więcej niż 30 diet, jakie należą się odbywającym podróż służbową do tego kraju (w 2005 r. dieta podróżujących do tego kraju wynosiła 32 funty). Mąż ma prawo pomniejszyć je także o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługujące pracownikom. Od tak ustalonego dochodu musi wyliczyć podatek dochodowy wedle polskiej skali podatkowej. Do urzędu skarbowego wpłaci różnicę między tym podatkiem a odpowiednią częścią lub całością podatku zapłaconego w Anglii (przeliczonego na złote). Czy możliwe jest złożenie wspólnego zeznania z mężem zarabiającym za granicą? Tak. Dodać trzeba, że mąż ma pełne prawo skorzystania w rym zeznaniu z wszystkich ulg i odliczeń. W ubiegłym roku jako student odbyłem staż w Norwegii. Pracodawca nie wystawił mi jednak żadnego zaświadczenia o wysokości uzyskanych tam dochodów. Czy podatek mam zapłacić w Polsce? Jak w ogolę go obliczyć? W tym celu trzeba zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska podpisała z Norwegią. Zgodnie z tą umową Polska zwalnia taki dochód spod opodatkowania. Przy obliczaniu podatku od polskiego dochodu należy zastosować stopę podatku, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie podlegał wyżej wymienionemu zwolnieniu. KIEDY ROZLICZYĆ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY AKCJI? W 2005 r. kupiłam akcje, posiłkując się zaciągniętym w tym celu kredytem. Sprzedałam je korzystnie w 2006 r. Czy koszt tego kredytu mogę uwzględnić w zeznaniu za 2005 r. jako koszt uzyskania przychodu? Nie. Uwzględni go pani jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży walorów, na których kupno go pani zaciągnęła, czyli w zeznaniu na PIT-38 składanym w 2007 r. za 2006 r. Kosztem uzyskania przychodu jest koszt kredytu w części, w jakiej kredyt został faktycznie wydany na kupno akcji. CZY MOŻLIWE JEST WSPÓLNE ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM PRZEBYWAJĄCYM W ARESZCIE? Mąż w 2005 r. przebywał w areszcie śledczym. Czy możemy złożyć wspólne zeznanie podatkowe za ten rok? Tak, jeśli spełnione są wszystkie inne warunki takiego rozliczenia. Te warunki to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok i istnienie między małżonkami wspólności majątkowej. Ta powstaje po ślubie automatycznie, chyba że narzeczeni podpisali intercyzę albo znieśli potem lub ograniczyli wspólność umową majątkową spisaną przez notariusza, albo zniósł ją wyrokiem sąd lub orzeczenie o separacji. JAKIE ZEZNANIE DLA EMERYTA Jakie zeznania skrada emeryt wynajmujący mieszkanie? Otrzymuję emeryturę i jednocześnie wynajmuję mieszkanie. Za czynsz rozliczam się w formie ryczałtu, dlatego złożyłem w urzędzie skarbowym rozliczenie na druku PIT-28. Z ZUS otrzymałem stosowne rozliczenie podatku od emerytury. Nie mam żadnych innych dochodów. Czy muszę jeszcze składać zeznanie roczne? Nie. Skoro ZUS podatnika rozliczył, a on złożył już zeznanie, w którym rozliczył przychody z czynszu, nie ma obowiązku dodatkowego rozliczania się z urzędem skarbowym.

5 JAK ODLICZYĆ KOSZTY INTERNETU? Czy mogę odliczyć wydatki na Internet i w jakiej wysokości? Tak. Ulga na Internet pomniejsza dochód podatnika i wynosi 19 proc. wydatkowanej na ten cel kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że sieć musi być dostępna w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z odliczenia, a wydatki udokumentowane fakturami VAT. KOMPUTER JUŻ NIE DO ODLICZENIA W ubiegłym roku kupiłem komputer do domu, z którego teraz korzystają dzieci. Czy mogę ten wydatek odliczyć? Nie. Od i stycznia 2004 roku nie ma już ulgi podatkowej z tytułu zakupu pomocy naukowych, w tym komputerów. Co najwyżej może pan postarać się o dostęp do Internetu, by w przyszłości odliczyć do 760 zł rocznie z tytułu ulgi na Internet JAKIE DAROWIZNY MOŻNA ODLICZYĆ Jestem malarką. Przekazałam swój obraz do muzeum. Czy mogę odliczyć jego wartość od dochodu (jako darowiznę)? Moim zdaniem, nie. Muzeum nie jest bowiem organizacją, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przypomnijmy, że od dochodu możemy odliczyć darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 tej ustawy organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3. Zgodnie z tymi ostatnimi przepisami działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez: - organizacje pozarządowe, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, - kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wpłacam składki na szkolny fundusz rady rodziców. Czy mogę je odliczyć od dochodu jako darowiznę? Nie. Ulgą są premiowane tylko wpłaty na rzecz organizacji pozarządowych i kościelnych, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada rodziców tworzona przez rodziców uczniów danej klasy czy szkoły na pewno takiego statusu nie ma i działalności takiej nie prowadzi CO DO KOSZTÓW PRZY RECYKLINGU? Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na recyklingu. Właściciele przekazują mi stare samochody, a ja rozbieram je, odzyskane zaś w ten sposób surowce sprzedaję dalej. Wraz z przekazaniem starego auta właściciel uiszcza określoną kwotę. Na potrzeby podatkowe prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Czy dobrze robię, na bieżąco odliczając koszty, i czy sporządzając spis z natury na koniec roku, powinienem uwzględniać w nim odzyskane, a niesprzedane, surowce? Spis z natury sporządza się po to, aby towary niesprzedane w danym roku nie były kosztem tego danego roku, lecz stały się kosztem roku, w którym zostaną sprzedane. Pan nie kupuje samochodów, lecz są one przekazywane przez właściciela, nie ponosi pan więc z tego tytułu kosztów. Dlatego uważam za niecelowe zwiększanie na koniec roku przychodu o wartość np. miedzi, jaką pan odzyskał w ramach recyklingu i w nie sprzedał w danym roku. KIEDY ROZLICZENIE WSPÓLNIE Z DZIECKIEM? W ubiegłym roku rozwiodłam się z mężem i teraz samotnie wychowuję córkę, na którą mam zasądzone alimenty. Czy w takiej sytuacji mogę rozliczy ć się razem z nią jako osoba samotnie

6 wychowująca dziecko? Tak. Tym bardziej że do tego, aby skorzystać ze wspólnego opodatkowania nie trzeba wcale cały rok pozostawać osobą samotnie wychowującą dziecko, tak jak jest to w przypadku małżonków, którzy, aby móc wspólnie się rozliczyć, muszą pozostawać w związku małżeńskim minimum rok. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z synem, który pozostaje na moim utrzymaniu, choć skończył już 18 lat? W ubiegłym roku z umowy zlecenia zarobił 2 tys. zł Nie ma przeszkód w tym, aby skorzystała pani ze wspólnego opodatkowania. Osiągnięte przez syna dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły kwoty dochodów zwolnionej od podatku (tj zł). Osobiście radziłbym jednak, aby syn złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe, aby urząd mógł dokonać zwrotu pobranej mu zaliczki na podatek dochodowy. Notowali Anna Grabowska, Grażyna J.Leśniak, Izabela Lewandowska, Przemysław Wojtasik Ulga remontowa obejmuje m.in. wydatki na trwale umiejscowione urządzenia związane z instalacją wentylacyjną. Jeśli więc np. wyciąg nie został podłączony na stałe do przewodów wentylacyjnych, ulga ta go nie dotyczy Nie ma ograniczeń w możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej ze względu na rodzaj waluty, w której udzielono kredytu mieszkaniowego. Bez względu na to, czy kredyt jest w złotych czy też w walucie obcej, można skorzystać z ulgi Nie będzie błędu, jeśli podatnik przeliczy wartość diet zagranicznych wedle średniego kursu NBP obowiązującego w trzydziestym dniu pracy za granicą. Pomniejszenie bowiem dochodu z pracy uzyskanego za granicą o równowartość diet przysługuje za każdy dzień, ale nie więcej niż za 30 dni

Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów

Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 22.03.2006 Autor: Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów PIT I Rzeczpospolita" pomaga czytelnikom

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Na 99% te dzieci dostaną ciepły posiłek. Wszystko zależy od Twojego 1%.

Na 99% te dzieci dostaną ciepły posiłek. Wszystko zależy od Twojego 1%. Na 99% te dzieci dostaną ciepły posiłek. Wszystko zależy od Twojego 1%. Przekaż 1% swojego podatku na dożywianie dzieci z biednych regionów Polski PAH i gotowe. Nr KRS 0000136833 www.pah.org.pl Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji

TeMaT MIeSIĄca. Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 12(51) TeMaT MIeSIĄca Formularze podatkowe pracodawcy za 2013 r. instrukcja wypełniania informacji i deklaracji PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2011 r. www.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2011 r. www.mf.gov.pl 1 Lorem Krok ipsum po kroku dolor czyli jak rozliczyć PIT za 2011 r. Zeznania podatkowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU czyli jak rozliczyć PIT za 2009 r.

KROK PO KROKU czyli jak rozliczyć PIT za 2009 r. KROK PO KROKU czyli jak rozliczyć PIT za 2009 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów KROK PO KROKU czyli jak rozliczyć PIT za 2009 r. Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Krok ipsum po kroku dolor czyli jak rozliczyć

Bardziej szczegółowo

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Pułapki w PIT-ach za 2007 rok. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego. Cotygodniowy raport z dyżurów GP. Dział I Źródła dochodów

Prawo i Życie. Pułapki w PIT-ach za 2007 rok. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego. Cotygodniowy raport z dyżurów GP. Dział I Źródła dochodów Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 8 (2130) www.gazetaprawna.pl Pułapki w PIT-ach za 2007 rok A Dział I Źródła dochodów Jakie dochody, takie PIT-y, czyli jaki rodzaj zeznania wybrać, jakie zgromadzić

Bardziej szczegółowo

e-poradnik PIT Podatki Podatki Podatki Podatki

e-poradnik PIT Podatki Podatki Podatki Podatki e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT 2011 PIT od pracodawcy jako podstawa rozliczenia e-pit Rozliczanie przychodów z zagranicznej giełdy Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości Korzyści z ulgi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Jak płacić niższe podatki. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Jak płacić niższe podatki. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 174 (2044) Jak płacić niższe podatki A Dział I Spadki, darowizny i pożyczki Dziedzicząc dom lub mieszkanie można nie zapłacić podatku Podatku spadkowego mogą nie zapłacić

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3366 Warszawa, 4 sierpnia 2010 r.

Druk nr 3366 Warszawa, 4 sierpnia 2010 r. Druk nr 3366 Warszawa, 4 sierpnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-140-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2005 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2005 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2005 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym: 1)

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-37 STR. 1

Broszura do PIT-37 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2006 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OPODATKOWANIU na rok 2007

INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OPODATKOWANIU na rok 2007 INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OPODATKOWANIU na rok 2007 I. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm w dniu 16.11.2006r.

Bardziej szczegółowo