Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem Kwidzyn, listopad 2010

2 Żelazne zasady

3 ISTOTNE PYTANIA WG PETERA DRUCKERA GURU ZARZĄDZANIA Kim jestem? 2. Dlaczego tu jestem? 3. Kto jest moim klientem? 4. Co jest ważne dla mojego klienta?

4 Program konferencji 22 listopada rejestracja, powitanie przy kawie zarządzanie czasem, ludźmi i kosztami Przerwa obiadowa ryzyka i niepewności, marketing w biznesie podsumowanie

5 UCZESTNICY - PROFIL UCZESTNIKA ĆWICZENIE: TECHNIKA TARCZY - PROFIL GRUPY

6 PROFIL UCZESTNIKA Jak oceniasz swoje umiejętności w: 1. zarządzaniu przedsiębiorstwem 2. zarządzaniu czasem 3. zarządzaniu ludźmi 4. zarządzaniu kosztami

7 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PROFIL UCZESTNIKA I GRUPY ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE CZASEM ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

8 Ludzi dorosłych się nie uczy, ludzie dorośli uczą się sami.

9 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ OPARTE O WIEDZĘ Uczenie się poprzez działanie Uczenie się poprzez ewaluację LEARNING FROM DOING LEARNING FROM EVALUATION 10

10 Ile wchłaniamy - zmysły* 83% - wzrok 11% - słuch 3,5% - węch 1,5% - dotyk 1% - smak *Les Giblin Umiejętność postępowania z innymi

11 Ile informacji zapamiętujemy 10% - tego, co czytaliśmy 20% - tego, co słyszeliśmy 30% - tego co widzieliśmy 50% - tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy 70% - tego, co mówiliśmy w czasie rozmowy 90% - tego, co mówiliśmy o tym, co robimy

12 Ile pamiętamy po określonym czasie Mówienie 70% - po 3 godzinach 10% - po 3 dniach

13 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Przedsiębiorstwem Przedsięwzięciem Biznesem Zadaniem Projektem

14 Co to jest zarządzanie??

15 ZARZĄDZANIE Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie

16 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Ćwiczenie: Jakie znasz obszary zarządzania?

17 Obszary zarządzania przedsięwzięciem ZARZĄDZANE LUDŹMI Pozyskiwanie pracowników Organizacja zespołu Struktura organizacyjna Komunikacja ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Planowanie kosztów Szacunek kosztów Budżetowanie kosztów Regularna kontrola kosztów ZARZĄDZANIE CZASEM Określenie działań Szacowanie potrzebnego czasu Harmonogramowanie Kontrola czasu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Planowanie zasobów Źródła dostaw Planowanie sprzedaży Administracja sprzedaży Marketing ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Określenie jakości Zapewnienie jakości Kontrola jakości ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Identyfikacja ryzyk Ocena ryzyk Przeciwdziałanie ryzykom Kontrola ryzyk

18 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Planowanie drogi komunikacji Dystrybucja informacji Ochrona informacji

19 Zarządzanie: czasem ludźmi kosztami

20 ZARZĄDZANIE CZASEM Sekret powodzenia nie polega narobieniu tego, co się lubi, ale na lubieniu tego co się robi

21 Metoda wyboru priorytetów Sprawy ważne i pilne Sprawy ważne mało pilne Sprawy pilne mało ważne Sprawy mało ważne, mało pilne (nasz brak efektywności wiąże się w znacznym stopniu z poświęcaniem zbyt dużo czasu na zadania ulotne i drugorzędne, kosztem zadań bardzo ważnych -!)

22 Zasada Pareto czas, cele - sukces, majątek, zdarzenia - efekty 20% 80%

23 Czas Czas to życie Czas to pieniądz Czas się zmienia Czas jest nie do kupienia Czasu jest pod dostatkiem Czasu nie można magazynować Czasu nie można spędzić kilka razy Czas można wykorzystać na wiele sposobów Czas ucieka bezproduktywnie, jeśli się go nie użyje

24 Pracujemy: 220 dni x 8h pracy to jest godzin Mamy czas wolny: 145 dni wolnych x 12h = 1740h 220 dni x 3h = 660 h tj. razem godzin - wolny czas w roku Razem osobisty kapitał czasowy: godzin

25 Czas a równowaga wewnętrzna ( Zarządzanie czasem Elżbieta Górska) Jest tym szczęśliwym przeżyciem, podczas którego czujemy się dobrze z nami samymi i naszymi zobowiązaniami. Każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas doświadcza tego cudownego uczucia, kiedy ma przez moment świadomość, że w jego świecie rzeczywiście wszystko gra. Czujemy się dobrze, nie jesteśmy zastraszeni ani nie odczuwamy napięcia. Odczuwamy radość, a przede wszystkim wyraźnie czujemy, że tempo naszego życia jest przyjemne. Równowaga powstaje wówczas, gdy zrównoważymy wewnętrzne i zewnętrzne przymusy.

26 Czas a równowaga wewnętrzna Osiągnięcia Zdrowie Kontakty towarzyskie Sens życia

27 Czas a równowaga wewnętrzna Siła leży w powolności Tylko powolność umożliwia wspólnotę, miłość i zaufanie

28 Zasada manana

29 Management czasowy to opanowanie własnego czasu i pracy a nie dawanie się opanować czasowi

30 Żelazne zasady Szafa na dokumentację dot. zadania Uporządkuj biurko Zestawienie dokumentacji

31 Żelazne zasady Przejrzyj/ przeczytaj całą dokumentację dot. zadania, zaznacz karteczkami istotne rozdziały, względnie wydrukuj potrzebne dane/ tabele (warto umieścić Drzewo problemów projektu na widocznym miejscu dla osób realizujących projekt, aby wciąż pamiętali w jakim celu realizujemy ten projekt)

32 Żelazne zasady Każdy papier raz w ręku ułóż od razu na swoje miejsce

33 Żelazne zasady Ważne informacje pod ręką Wykaz ważnych telefonów pod okiem (szybciej skierować wzrok na tabelę niż wyklikać w komputerze -zrób zestawienie ważnych telefonów i adresów) Harmonogram na ścianie

34 Żelazne zasady Angażuj przyszłych pracowników eksploatacji już na etapie inwestycji (aby doskonale poznali i zrozumieli niuanse techniczne realizacji projektu) Wprowadź skrzyneczkę uwag (anonimowo lub nie) dla umożliwienia podpowiadania zmian, ewentualnie błędów organizacyjnych i wykonawczych Wprowadź regularne narady zespołu realizacyjnego - OPERATYWKA

35 Czas by Ivo Andrić Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś, co ich pochłania, Jeśli mierzony wielkością śmiałego, nie dającego się zrealizować marzenia, prawie nie istnieje

36 Planowanie Strategiczne Taktyczne operacyjne

37 Tabela: Harmonogram rzeczowo-finansowy Rok baz owy L.p. Nakłady inwestycyjne 1 xxx 2 Złożenie wniosku wniosków w DPR 3 Ocena wniosku 4 Przetarg 5 Zaprojektuj 6 Wybuduj - roboty montażowe 7 Eksploatacja I sezon 8 Nadzór inwestorski 9 Obsługa księgowa projektu 10 Koordynacja projektu 11 Promocja projektu Harmonogram projektu Gantta Faza realizacyjna I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Faza eksploatacji 1VIII przetarg wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 1X podpisana umowa na wykonanie rozpoczęcie realizacji robót robót 6 miesięcy wykonywanie robót 31III rzeczowe data podpisania przez beneficjenta ostatniego protokołu odbioru inwestycji/dostawy w ramach zakończenie robót projektu 30 V finansowe zakończenie robót (<60dni) data poniesienia przez beneficjenta ostatniego kwalifikowalnego wydatku Nakład y [PLN]

38 Roczny/kwartalny plan prac 2011 Rozpoczęcie zadania Nr zadania Zadanie Zakres rzeczowy Termin wykonania Dodatkowo Przeniesiono z roku I I KWARTAŁ II III IV II KWARTAŁ V VI VII III KWARTAŁ VIII IX X IV KWARTAŁ XI XII

39 Harmonogram szczegółowy Rok bazow Faza realizacyjna y L.p. Nakłady inwestycyjne I kw. II kw. III kw. IV kw Studium wykonalności x x x 2 Złożenie wniosku wniosków w DPR x x 3 Ocena wniosku x x x Przetarg 4 Inwestor zastępczy x x Zaprojektuj i wybuduj Promocja projektu - zapytanie p p p p p p p o o o o o o o o o o o z z z z z z z z z z z z z z z 5 Zaprojektuj 6 Wybuduj - roboty montażowe 7 Eksploatacja I sezon 8 Inwestor zastępczy 9 Obsługa księgowa projektu 10 Koordynacja projektu 11 Promocja projektu 12 Instrument elastyczności

40 Tabela: Harmonogram Gantt - przygotowanie dokumentacji do 9.2. Infrastruktura ochrony zdrowia L.p. Wyszczególnienie Gmina NZOZ EEE 0 Formularz Wniosku RPO WP Dz.9.2 x 1 Studium Wykonalności x 2 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia x 2 Dokumenty OOŚ x 3 4 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 5 Program rewitalizacji Dokument poświadczający zaangażowanie 6 Partnerów Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na 7 świadczenia, usługi zgodne z zakresem projektu 8 Dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu x x x x 9 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis x x 10 Oświadczenie o zamiarze realizowania projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 11 Audyt energetyczny 12 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy x x x 13 Wyciąg z dokumentacji technicznej x 14 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy x 15 Załączniki dodatkowe x Zebranie dokumentacji i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim x

41 Tabela: Harmonogram rzeczowo-finansowy Czas Nakład L.p. Nakłady inwestycyjne 1y [PLN]

42 Planowanie dnia

43 Zarządzanie czasem - schemat 1. Sprecyzowanie problemów 2. Zestawienie celów 3. Planowanie działań(strategia) 4. Decyzja 5. Organizacja i realizacja 6. Kontrola

44 KAŻDY KTOŚ KTOKOLWIEK - NIKT Było ważne zadanie do zrobienia i KAŻDY został poproszony o jego wykonanie. KAŻDY przypuszczał, że KTOŚ je wykona. KTOKOLWIEK mógł to zrobić, ale nie wykonał tego NIKT. KTOŚ z tego powodu się zdenerwował, ponieważ było to praca KAŻDEGO. KAŻDY myślał, że KTOKOLWIEK może to zrobić. NIKT nie zdał sobie sprawy, że KAŻDY tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że KTOŚ winił KAŻDEGO, podczas, gdy KTOKOLWIEK nie mógł winić NIKOGO. Można było winić WSZYSTKICH, Lub..

45 Wymień 3 największych złodziei czasu w pracy 1. Rozwiązanie 2. Rozwiązanie 3. Rozwiązanie

46 Od jutra: 1. Wynotuj w planie dnia co musisz załatwić 2. Opracuj priorytety 3. Deleguj uprawnienia (władzę) 4. Określ przybliżony czas niezbędny 5. Określ porę wykonania zadania (godzinę)

47 Tort czasowy 24h Ile czasu spędzam na: Środki masowego przekazu (TV, czasopisma, książki) Konsumpcję (zakupy, jedzenie, kino) Aktywność (podróże, sport, wycieczki) Kulturę (opera, koncert, muzeum) Sprawy socjalne(rodzina, przyjaciele) Dla siebie (leniuchowanie, wyspanie się)

48 Zasada Eisenhowera B ważność A pilność Ustalić kiedy, Natychmiast ja ew. zlecić 50 D odłożyć, wyrzucić C zredukować, zlecić komuś 0

49 Planowanie biznesu Biznes plan Studium wykonalności

50 Spis treści: 1 STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 3 1. Wykonalność instytucjonalna Opis Projektodawcy Opis stanu aktualnego Gminy Inne podmioty zaangażowane w projekt Partner projektu Pozostałe podmioty Doświadczenie beneficjenta i partnera Doświadczenie Gminy Doświadczenie partnera Opis wdrażania projektu Struktura organizacyjna beneficjenta i partnerów Rola i zadania oraz odpowiedzialności we wdrażaniu projektu Inne podmioty zaangażowane w projekt Wpływ projektu na osoby, instytucje i organizacje Finansowanie komórek odpowiedzialnych za realizację Uwarunkowania prawne realizacji projektu Trwałość instytucjonalna Wykonalność techniczno- technologiczna Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Opis potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania problemów Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Analiza techniczna i technologiczna Trwałość technologiczna Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania projektu cele długofalowe Matryca logiczna projektu Komplementarność projektu 70

51 3. Wykonalność finansowo ekonomiczna Analiza finansowa Określenie założeń do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu Prognozowana liczba odbiorców Polityka cenowa Program sprzedaży Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania Weryfikacja w zakresie występowania pomocy publicznej Ustalenie poziomu dofinansowania dla projektów generujących dochód Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej projektu Analiza ekonomiczna Określenie założeń do analizy ekonomicznej Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Koszty i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Wskaźnik ENPV i ERR Wskaźnik B/C Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza wskaźnikowa Wpływ projektu na środowisko Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny 118

52 Hierarchia Celów 1. Główne 2. Centralny cel projektu 3. Wyniki=rezultaty 4. Działania

53 Logiczna struktura ramowa biznesu Wyszczególn ienie Wskaźniki osiągnięć Źródła weryfikacji Założenia Cele ogólne (Oddziaływanie) Cele bezpośr. (Rezultat) Rezultaty (Produkt) Działania Warunki wstępne

54 Matryca logiczna Dlaczego realizuje się zadanie = logika aktywności Co ma osiągnąć = logika aktywności + wskaźniki Jak to osiągnąć?= działania, środki Jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe = założenia

55 Matryca Gdzie szukać informacji (źródła weryfikacji) Jakie środki są konieczne Koszt zadania Warunki wstępne

56 Pytania 1. Co będzie rezultatem? 2. Dlaczego należy zrealizować zadanie, korzyści. 3. Jak będzie zrealizowane? 4. Kogo zaangażować? 5. Kiedy realizowane/ zakończone? 6. Jak długo będzie trwało? 7. Ile będzie kosztowało? 8. Co dodatkowo potrzebne? 9. Co może mieć wpływ na rezultat? 10. Jakie inne ryzyka?

57 ZARZĄDZANIE LUDŹMI Planowanie (wymagania) Pozyskiwanie pracowników Organizacja zespołu Struktura organizacyjna Motywowanie Ocena, nagrody i kary

58 POTRZEBY I OCZEKIWANIA

59 Hierarchia potrzeb wg. Maslowa

60 Struktura organizacyjna Ćwiczenie: Wykonaj schemat struktury organizacyjnej firmy: Kierownik Księgowa Administracja Dział techniczny Itp..

61 ŚWIADOMOŚĆ Zdolność zdawania sobie sprawy w kategoriach pojęciowych z tego, co jest przedmiotem postrzegania, doznawania; najwyższy poziom rozwoju psychicznego charakterystyczny dla człowieka

62 WRAŻLIWOŚĆ silne odczuwanie czegoś, nieobojętność na coś

63 STRACH niepokój wywołany przez niebezpieczeństwo lub rzecz nieznaną, która się wydaje groźna, przez myśl o czymś grożącym, lęk, obawa, przerażenie, trwoga

64 Polska praktyka w zarządzaniu Obustronna życzliwość zabarwiona melancholią: kierownikowi jest przykro, że nie może więcej płacić przymyka więc oczy na gorszą pracę podwładnych. Pracownicy rozumieją ograniczenie kierownika, sprawia im jednak przykrość rezygnacja z wielu aspiracji.

65 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Wskaźniki efektywności finansowej NPV zaktualizowana wartość netto NPV = PVB PVC [zł] ENPV = EPVB EPVC [zł] IRR wewnętrzna stopa zwrotu B/C - współczynnik efekty/wydatki

66 Rachunek Zysków i Strat Wyszczególnienie Przychody operacyjne Koszty operacyjne Amortyzacja roczna Zużycie materiałów, paliwa i energii Usługi obce Wynagrodzenia i koszty dodatkowe Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Koszty finansowe Odsetki Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

67 Wyszczególnienie Cash flow Rok bazowy Okres przygotowania i realizacji projektu Okres referencyjny projektu 20 lat WPŁYWY RAZEM Dotacja z EFRR Inwestycyjne beneficjenta Środki własne beneficjenta na utrzymanie projektu Przychody operacyjne Środki inwestycyjne Partnera Środki Partnerana utrzymanie projektu Finansowe - kredyt WYDATKI RAZEM Całkowite nakłady inwestycyjne Nakłady odtworzeniowe Wydatki opercyjne Koszty finansowe baza Koszty finansowe odsetki Całkowite przepływy pieniężne Skumulowane całkowite przepływy pieniężne Współczynnik dyskonta Całkowite zdyskontowne przepływy pieniężne ,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4222 0,4009 0,3748 0,3487 0,

68 Ryzyka i niepewności Marketing w biznesie

69 Ryzyka w biznesie Ćwiczenie??????

70 Ryzyka, niepewności i sprzeczności Ryzyko prawdopodobieństwo wystąpienia szczególnego wydarzenia Niepewność dotyczy faktu, że przyszłości nie możemy przewidzieć, więc możliwość wystąpienia pewnych wydarzeń jest ustalana subiektywnie, w sposób opisowy Sprzeczność kwestia sporna między stronami

71 Źródła ryzyk Zadanie: złożoność i innowacyjność przedsięwzięcia Inwestor: zarządzanie ludźmi, planowanie Otoczenie biznesu: polityczne, prawne, środowiskowe, finansowe

72 ZABEZPIECZENIA WYBRANYCH RODZAJÓW RYZYKA Ryzyko nieukończenia projektu Ryzyko eksploatacyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko finansowe Ryzyko walutowe Ryzyko ochrony środowiska Ryzyko prawne Ryzyko polityczne Ryzyko siły wyższej Ryzyko związane z infrastrukturą lokalną

73 Sprzeczność SPRZECZNOŚCI DUŻA ŚREDNIA MAŁA ODBIÓR SPOŁECZNY Negatywny społeczeństwa regionu Negatywny lokalnie Negatywny dla kilku osób ZAKRES Zmienić cały zakres zmienić częściowo Niewielkie zmiany KOSZTY Przekroczenie budżetu o ok. 50% O 10 do 15% O ok. 5%

74 Sposoby na porażkę w biznesie Nie planuj Nie szanuj pracowników Nie deleguj kompetencji Utrzymuj bałagan w dokumentach Nie identyfikuj ryzyk Pracuj bez zdefiniowanych celów Pracuj bez harmonogramu Nie aktualizuj planów Nie współpracuj

75 Zarządzanie ryzykiem i sprzecznościami Identyfikacja Określenie zmiany Reakcja(kto i kiedy)

76 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

77 Cele marketingowe Rynkowe - Gdzie? Świadczeń - Dla kogo? Potrzeb - Co - jaka potrzeba?

78 KLIENT JA INNI DANE

79 Marketing MIX Oferta Ocena Sprzedaż Kooperacja

80 Marketing Stawiam się w położeniu klienta Całokształt działań dla ułatwienia biznesu Przejście od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy Zorientowanie na rynek Życie z klientem WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

81 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

82 A I D A - jak dotrzeć do klienta ATENTION UWAGA (ty twoja ciebie) INTEREST ZAINTERESOWANIE DESIRE PRAGNIENIE ACTION - DZIAŁANIE

83 MARKETING MIX W FIRMIE Wystrój Stroje firmowe Papeteria Logo Personalne traktowanie klienta Sposoby przyjęcia klienta w firmie Szkolenie współpracowników Wykorzystanie kartoteki klientów Dni otwarte

84 c.d. POZA FIRMĄ Pełna informacja dla kooperantów Targi, wystawy Katalogi Zebrania dla klientów Oznakowanie drogi do firmy

85 c.d. REKLAMA Plakaty Klip TV Reklama radiowa Głośnik na kołach Ogłoszenie w prasie Reklama telefoniczna Żywa reklama Reklama faxowa

86 c.d. PRACA Z SZEROKĄ PUBLICZNOŚCIĄ Artykuł w prasie fachowej Konferencja prasowa Wywiad sponsorowanie

87 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

88 PODSUMOWANIE

89 1. Tytuł projektu Ćwiczenie: Planowany okres realizacji Szacunkowe koszty realizacji (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) 2. Harmonogram działań projektu 3. Logiczna struktura ramowa projektu 4. Szczegółowy opis struktury wdrażania projektu. Struktura organizacyjna Struktura kontraktów Struktura zarządzania finansowego Struktura przepływu informacji Zaproponowanie wskaźników monitoringu postępu prac. 5. Analiza ryzyka i niepewności w projekcie : Zidentyfikowanie wszystkich możliwych rodzajów ryzyka i niepewności w projekcie Przedstawienie proponowanych działań, czynności mających na celu ograniczenie ryzyk. 6. Główne problemy w realizacji projektu.

90 STRES I ODDYCHANIE Kiedy jesteśmy zestresowani, oddychamy nieregularnie i płytko, górną częścią klatki piersiowej. Nie wdychamy powietrza skutecznie, a efektem tego jest ciągłe napięcie ciała. Możemy temu zaradzić, jeśli nauczymy się oddychać przeponowo, jak śpiewacy. Wówczas wydech spowalnia bicie serca, a wdech przyśpiesza. ODDYCHAMY: 1, 2 3,4,5,6 7, 8 1,2 3, 4, 5, 6 7,8 itd. 1,2 przez 2 sekundy wdychamy powietrze do dolnej części brzucha. Oddychamy przez nos, nie rozciągając klatki piersiowej i koncentrujemy się na odczuciu wypełniającego nas powietrza. 3,4,5,6 wydychamy powietrze przez 4 sek., a po wypuszczeniu go nie przerywamy wydechu, wyciskając mięśniami brzucha jeszcze więcej powietrza z płuc. 7,8 przez kolejne 2 sek. wstrzymujemy oddech. POWTARZAMY KROKI OD 1 8 CO NAJMNIEJ 6 RAZY, OBSERWUJĄC JAK ROZLUŹNIA SIĘ JĘZYK, BRODA I CAŁA SZCZĘKA Agata Sava

91 Ćwiczenie - Konspekt 1. Tytuł projektu Planowany okres realizacji Szacunkowy koszt realizacji 2. Logiczna struktura ramowa projektu 3. Szczegółowy opis struktury wdrażania projektu. Struktura organizacyjna Struktura kontraktów Struktura zarządzania finansowego Struktura przepływu informacji Zaproponowanie wskaźników monitoringu postępu prac. 4. Analiza ryzyka i niepewności w projekcie : Zidentyfikowanie

92 Dziękuję za uwagę

93

WYTYCZNE DO STUDIÓW WYKONALNOŚCI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

WYTYCZNE DO STUDIÓW WYKONALNOŚCI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA PROJEKTÓW W RAMACH DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik nr 2.6 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 WYTYCZNE DO STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych

Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 601638042, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c MRPO Studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Wnioskodawców działania 3.1.c

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ Wersja 18.08.2008 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI projekty w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ Głównym celem Studium Wykonalności (SW) jest przedstawienie zasadności realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 601638042, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

studium wykonalności

studium wykonalności Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu Instrukcja sporządzania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFRR (projekt) Wersja 1 Katowice, luty 2015 1. Część informacyjna... 1 I. Numer wniosku... 1 II. Tytuł projektu... 1 III. Wnioskodawca - lider projektu...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej

Wytyczne projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wytyczne projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej październik 2012 r. Niniejsze wytyczne stanowią podstawę metodologiczną do opracowywania studiów wykonalności (SW) projektów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI (STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie oferty na realizację zadania publicznego

Przygotowanie oferty na realizację zadania publicznego Przygotowanie oferty na realizację zadania publicznego Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Finansowych ego u ego Podstawy prawne zlecania zadań publicznych Ustawa o działalności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Poznań, maj 2008r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Tytuł projektu/nazwa firmy:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA. Wniosku o dofinansowanie dla Działania 5.3 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA. Wniosku o dofinansowanie dla Działania 5.3 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o dofinansowanie dla Działania 5.3 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROSZĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne do Studiów Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Publikacja wydana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2003 STUDIUM WYKONALNOŚCI URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska TEMATYKA Wiadomości wstępne na temat Interreg III A Polska Niemcy Montaż

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 8 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW ZAŁĄCZNIK NR 8 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓW Wersja nr 1 wrzesień 2015 r. Integralną częścią wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik wdrażania umów o poprawę efektywności energetycznej

Poradnik wdrażania umów o poprawę efektywności energetycznej Poradnik wdrażania umów o poprawę efektywności energetycznej European Energy Service Initiative EESI2020 IEE/12/686/SI2.644738 Listopad 2014 Opracowany przez Graz Energy Agency oraz Berlin Energy Agency

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa

Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa Fundusze UE 2007-2013 Metodologia opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo