Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Działalność i zarządzanie przedsiębiorstwem Kwidzyn, listopad 2010

2 Żelazne zasady

3 ISTOTNE PYTANIA WG PETERA DRUCKERA GURU ZARZĄDZANIA Kim jestem? 2. Dlaczego tu jestem? 3. Kto jest moim klientem? 4. Co jest ważne dla mojego klienta?

4 Program konferencji 22 listopada rejestracja, powitanie przy kawie zarządzanie czasem, ludźmi i kosztami Przerwa obiadowa ryzyka i niepewności, marketing w biznesie podsumowanie

5 UCZESTNICY - PROFIL UCZESTNIKA ĆWICZENIE: TECHNIKA TARCZY - PROFIL GRUPY

6 PROFIL UCZESTNIKA Jak oceniasz swoje umiejętności w: 1. zarządzaniu przedsiębiorstwem 2. zarządzaniu czasem 3. zarządzaniu ludźmi 4. zarządzaniu kosztami

7 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PROFIL UCZESTNIKA I GRUPY ZARZĄDZANIE LUDŹMI ZARZĄDZANIE CZASEM ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

8 Ludzi dorosłych się nie uczy, ludzie dorośli uczą się sami.

9 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ OPARTE O WIEDZĘ Uczenie się poprzez działanie Uczenie się poprzez ewaluację LEARNING FROM DOING LEARNING FROM EVALUATION 10

10 Ile wchłaniamy - zmysły* 83% - wzrok 11% - słuch 3,5% - węch 1,5% - dotyk 1% - smak *Les Giblin Umiejętność postępowania z innymi

11 Ile informacji zapamiętujemy 10% - tego, co czytaliśmy 20% - tego, co słyszeliśmy 30% - tego co widzieliśmy 50% - tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy 70% - tego, co mówiliśmy w czasie rozmowy 90% - tego, co mówiliśmy o tym, co robimy

12 Ile pamiętamy po określonym czasie Mówienie 70% - po 3 godzinach 10% - po 3 dniach

13 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Przedsiębiorstwem Przedsięwzięciem Biznesem Zadaniem Projektem

14 Co to jest zarządzanie??

15 ZARZĄDZANIE Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie

16 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Ćwiczenie: Jakie znasz obszary zarządzania?

17 Obszary zarządzania przedsięwzięciem ZARZĄDZANE LUDŹMI Pozyskiwanie pracowników Organizacja zespołu Struktura organizacyjna Komunikacja ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Planowanie kosztów Szacunek kosztów Budżetowanie kosztów Regularna kontrola kosztów ZARZĄDZANIE CZASEM Określenie działań Szacowanie potrzebnego czasu Harmonogramowanie Kontrola czasu ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Planowanie zasobów Źródła dostaw Planowanie sprzedaży Administracja sprzedaży Marketing ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Określenie jakości Zapewnienie jakości Kontrola jakości ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Identyfikacja ryzyk Ocena ryzyk Przeciwdziałanie ryzykom Kontrola ryzyk

18 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Planowanie drogi komunikacji Dystrybucja informacji Ochrona informacji

19 Zarządzanie: czasem ludźmi kosztami

20 ZARZĄDZANIE CZASEM Sekret powodzenia nie polega narobieniu tego, co się lubi, ale na lubieniu tego co się robi

21 Metoda wyboru priorytetów Sprawy ważne i pilne Sprawy ważne mało pilne Sprawy pilne mało ważne Sprawy mało ważne, mało pilne (nasz brak efektywności wiąże się w znacznym stopniu z poświęcaniem zbyt dużo czasu na zadania ulotne i drugorzędne, kosztem zadań bardzo ważnych -!)

22 Zasada Pareto czas, cele - sukces, majątek, zdarzenia - efekty 20% 80%

23 Czas Czas to życie Czas to pieniądz Czas się zmienia Czas jest nie do kupienia Czasu jest pod dostatkiem Czasu nie można magazynować Czasu nie można spędzić kilka razy Czas można wykorzystać na wiele sposobów Czas ucieka bezproduktywnie, jeśli się go nie użyje

24 Pracujemy: 220 dni x 8h pracy to jest godzin Mamy czas wolny: 145 dni wolnych x 12h = 1740h 220 dni x 3h = 660 h tj. razem godzin - wolny czas w roku Razem osobisty kapitał czasowy: godzin

25 Czas a równowaga wewnętrzna ( Zarządzanie czasem Elżbieta Górska) Jest tym szczęśliwym przeżyciem, podczas którego czujemy się dobrze z nami samymi i naszymi zobowiązaniami. Każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas doświadcza tego cudownego uczucia, kiedy ma przez moment świadomość, że w jego świecie rzeczywiście wszystko gra. Czujemy się dobrze, nie jesteśmy zastraszeni ani nie odczuwamy napięcia. Odczuwamy radość, a przede wszystkim wyraźnie czujemy, że tempo naszego życia jest przyjemne. Równowaga powstaje wówczas, gdy zrównoważymy wewnętrzne i zewnętrzne przymusy.

26 Czas a równowaga wewnętrzna Osiągnięcia Zdrowie Kontakty towarzyskie Sens życia

27 Czas a równowaga wewnętrzna Siła leży w powolności Tylko powolność umożliwia wspólnotę, miłość i zaufanie

28 Zasada manana

29 Management czasowy to opanowanie własnego czasu i pracy a nie dawanie się opanować czasowi

30 Żelazne zasady Szafa na dokumentację dot. zadania Uporządkuj biurko Zestawienie dokumentacji

31 Żelazne zasady Przejrzyj/ przeczytaj całą dokumentację dot. zadania, zaznacz karteczkami istotne rozdziały, względnie wydrukuj potrzebne dane/ tabele (warto umieścić Drzewo problemów projektu na widocznym miejscu dla osób realizujących projekt, aby wciąż pamiętali w jakim celu realizujemy ten projekt)

32 Żelazne zasady Każdy papier raz w ręku ułóż od razu na swoje miejsce

33 Żelazne zasady Ważne informacje pod ręką Wykaz ważnych telefonów pod okiem (szybciej skierować wzrok na tabelę niż wyklikać w komputerze -zrób zestawienie ważnych telefonów i adresów) Harmonogram na ścianie

34 Żelazne zasady Angażuj przyszłych pracowników eksploatacji już na etapie inwestycji (aby doskonale poznali i zrozumieli niuanse techniczne realizacji projektu) Wprowadź skrzyneczkę uwag (anonimowo lub nie) dla umożliwienia podpowiadania zmian, ewentualnie błędów organizacyjnych i wykonawczych Wprowadź regularne narady zespołu realizacyjnego - OPERATYWKA

35 Czas by Ivo Andrić Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś, co ich pochłania, Jeśli mierzony wielkością śmiałego, nie dającego się zrealizować marzenia, prawie nie istnieje

36 Planowanie Strategiczne Taktyczne operacyjne

37 Tabela: Harmonogram rzeczowo-finansowy Rok baz owy L.p. Nakłady inwestycyjne 1 xxx 2 Złożenie wniosku wniosków w DPR 3 Ocena wniosku 4 Przetarg 5 Zaprojektuj 6 Wybuduj - roboty montażowe 7 Eksploatacja I sezon 8 Nadzór inwestorski 9 Obsługa księgowa projektu 10 Koordynacja projektu 11 Promocja projektu Harmonogram projektu Gantta Faza realizacyjna I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Faza eksploatacji 1VIII przetarg wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 1X podpisana umowa na wykonanie rozpoczęcie realizacji robót robót 6 miesięcy wykonywanie robót 31III rzeczowe data podpisania przez beneficjenta ostatniego protokołu odbioru inwestycji/dostawy w ramach zakończenie robót projektu 30 V finansowe zakończenie robót (<60dni) data poniesienia przez beneficjenta ostatniego kwalifikowalnego wydatku Nakład y [PLN]

38 Roczny/kwartalny plan prac 2011 Rozpoczęcie zadania Nr zadania Zadanie Zakres rzeczowy Termin wykonania Dodatkowo Przeniesiono z roku I I KWARTAŁ II III IV II KWARTAŁ V VI VII III KWARTAŁ VIII IX X IV KWARTAŁ XI XII

39 Harmonogram szczegółowy Rok bazow Faza realizacyjna y L.p. Nakłady inwestycyjne I kw. II kw. III kw. IV kw Studium wykonalności x x x 2 Złożenie wniosku wniosków w DPR x x 3 Ocena wniosku x x x Przetarg 4 Inwestor zastępczy x x Zaprojektuj i wybuduj Promocja projektu - zapytanie p p p p p p p o o o o o o o o o o o z z z z z z z z z z z z z z z 5 Zaprojektuj 6 Wybuduj - roboty montażowe 7 Eksploatacja I sezon 8 Inwestor zastępczy 9 Obsługa księgowa projektu 10 Koordynacja projektu 11 Promocja projektu 12 Instrument elastyczności

40 Tabela: Harmonogram Gantt - przygotowanie dokumentacji do 9.2. Infrastruktura ochrony zdrowia L.p. Wyszczególnienie Gmina NZOZ EEE 0 Formularz Wniosku RPO WP Dz.9.2 x 1 Studium Wykonalności x 2 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia x 2 Dokumenty OOŚ x 3 4 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 5 Program rewitalizacji Dokument poświadczający zaangażowanie 6 Partnerów Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na 7 świadczenia, usługi zgodne z zakresem projektu 8 Dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu x x x x 9 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis x x 10 Oświadczenie o zamiarze realizowania projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 11 Audyt energetyczny 12 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umowy x x x 13 Wyciąg z dokumentacji technicznej x 14 Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy x 15 Załączniki dodatkowe x Zebranie dokumentacji i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim x

41 Tabela: Harmonogram rzeczowo-finansowy Czas Nakład L.p. Nakłady inwestycyjne 1y [PLN]

42 Planowanie dnia

43 Zarządzanie czasem - schemat 1. Sprecyzowanie problemów 2. Zestawienie celów 3. Planowanie działań(strategia) 4. Decyzja 5. Organizacja i realizacja 6. Kontrola

44 KAŻDY KTOŚ KTOKOLWIEK - NIKT Było ważne zadanie do zrobienia i KAŻDY został poproszony o jego wykonanie. KAŻDY przypuszczał, że KTOŚ je wykona. KTOKOLWIEK mógł to zrobić, ale nie wykonał tego NIKT. KTOŚ z tego powodu się zdenerwował, ponieważ było to praca KAŻDEGO. KAŻDY myślał, że KTOKOLWIEK może to zrobić. NIKT nie zdał sobie sprawy, że KAŻDY tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że KTOŚ winił KAŻDEGO, podczas, gdy KTOKOLWIEK nie mógł winić NIKOGO. Można było winić WSZYSTKICH, Lub..

45 Wymień 3 największych złodziei czasu w pracy 1. Rozwiązanie 2. Rozwiązanie 3. Rozwiązanie

46 Od jutra: 1. Wynotuj w planie dnia co musisz załatwić 2. Opracuj priorytety 3. Deleguj uprawnienia (władzę) 4. Określ przybliżony czas niezbędny 5. Określ porę wykonania zadania (godzinę)

47 Tort czasowy 24h Ile czasu spędzam na: Środki masowego przekazu (TV, czasopisma, książki) Konsumpcję (zakupy, jedzenie, kino) Aktywność (podróże, sport, wycieczki) Kulturę (opera, koncert, muzeum) Sprawy socjalne(rodzina, przyjaciele) Dla siebie (leniuchowanie, wyspanie się)

48 Zasada Eisenhowera B ważność A pilność Ustalić kiedy, Natychmiast ja ew. zlecić 50 D odłożyć, wyrzucić C zredukować, zlecić komuś 0

49 Planowanie biznesu Biznes plan Studium wykonalności

50 Spis treści: 1 STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI 3 1. Wykonalność instytucjonalna Opis Projektodawcy Opis stanu aktualnego Gminy Inne podmioty zaangażowane w projekt Partner projektu Pozostałe podmioty Doświadczenie beneficjenta i partnera Doświadczenie Gminy Doświadczenie partnera Opis wdrażania projektu Struktura organizacyjna beneficjenta i partnerów Rola i zadania oraz odpowiedzialności we wdrażaniu projektu Inne podmioty zaangażowane w projekt Wpływ projektu na osoby, instytucje i organizacje Finansowanie komórek odpowiedzialnych za realizację Uwarunkowania prawne realizacji projektu Trwałość instytucjonalna Wykonalność techniczno- technologiczna Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Opis potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania problemów Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Analiza techniczna i technologiczna Trwałość technologiczna Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania projektu cele długofalowe Matryca logiczna projektu Komplementarność projektu 70

51 3. Wykonalność finansowo ekonomiczna Analiza finansowa Określenie założeń do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu Prognozowana liczba odbiorców Polityka cenowa Program sprzedaży Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania Weryfikacja w zakresie występowania pomocy publicznej Ustalenie poziomu dofinansowania dla projektów generujących dochód Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej projektu Analiza ekonomiczna Określenie założeń do analizy ekonomicznej Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Koszty i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Wskaźnik ENPV i ERR Wskaźnik B/C Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza wskaźnikowa Wpływ projektu na środowisko Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny 118

52 Hierarchia Celów 1. Główne 2. Centralny cel projektu 3. Wyniki=rezultaty 4. Działania

53 Logiczna struktura ramowa biznesu Wyszczególn ienie Wskaźniki osiągnięć Źródła weryfikacji Założenia Cele ogólne (Oddziaływanie) Cele bezpośr. (Rezultat) Rezultaty (Produkt) Działania Warunki wstępne

54 Matryca logiczna Dlaczego realizuje się zadanie = logika aktywności Co ma osiągnąć = logika aktywności + wskaźniki Jak to osiągnąć?= działania, środki Jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe = założenia

55 Matryca Gdzie szukać informacji (źródła weryfikacji) Jakie środki są konieczne Koszt zadania Warunki wstępne

56 Pytania 1. Co będzie rezultatem? 2. Dlaczego należy zrealizować zadanie, korzyści. 3. Jak będzie zrealizowane? 4. Kogo zaangażować? 5. Kiedy realizowane/ zakończone? 6. Jak długo będzie trwało? 7. Ile będzie kosztowało? 8. Co dodatkowo potrzebne? 9. Co może mieć wpływ na rezultat? 10. Jakie inne ryzyka?

57 ZARZĄDZANIE LUDŹMI Planowanie (wymagania) Pozyskiwanie pracowników Organizacja zespołu Struktura organizacyjna Motywowanie Ocena, nagrody i kary

58 POTRZEBY I OCZEKIWANIA

59 Hierarchia potrzeb wg. Maslowa

60 Struktura organizacyjna Ćwiczenie: Wykonaj schemat struktury organizacyjnej firmy: Kierownik Księgowa Administracja Dział techniczny Itp..

61 ŚWIADOMOŚĆ Zdolność zdawania sobie sprawy w kategoriach pojęciowych z tego, co jest przedmiotem postrzegania, doznawania; najwyższy poziom rozwoju psychicznego charakterystyczny dla człowieka

62 WRAŻLIWOŚĆ silne odczuwanie czegoś, nieobojętność na coś

63 STRACH niepokój wywołany przez niebezpieczeństwo lub rzecz nieznaną, która się wydaje groźna, przez myśl o czymś grożącym, lęk, obawa, przerażenie, trwoga

64 Polska praktyka w zarządzaniu Obustronna życzliwość zabarwiona melancholią: kierownikowi jest przykro, że nie może więcej płacić przymyka więc oczy na gorszą pracę podwładnych. Pracownicy rozumieją ograniczenie kierownika, sprawia im jednak przykrość rezygnacja z wielu aspiracji.

65 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Wskaźniki efektywności finansowej NPV zaktualizowana wartość netto NPV = PVB PVC [zł] ENPV = EPVB EPVC [zł] IRR wewnętrzna stopa zwrotu B/C - współczynnik efekty/wydatki

66 Rachunek Zysków i Strat Wyszczególnienie Przychody operacyjne Koszty operacyjne Amortyzacja roczna Zużycie materiałów, paliwa i energii Usługi obce Wynagrodzenia i koszty dodatkowe Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności operacyjnej Koszty finansowe Odsetki Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

67 Wyszczególnienie Cash flow Rok bazowy Okres przygotowania i realizacji projektu Okres referencyjny projektu 20 lat WPŁYWY RAZEM Dotacja z EFRR Inwestycyjne beneficjenta Środki własne beneficjenta na utrzymanie projektu Przychody operacyjne Środki inwestycyjne Partnera Środki Partnerana utrzymanie projektu Finansowe - kredyt WYDATKI RAZEM Całkowite nakłady inwestycyjne Nakłady odtworzeniowe Wydatki opercyjne Koszty finansowe baza Koszty finansowe odsetki Całkowite przepływy pieniężne Skumulowane całkowite przepływy pieniężne Współczynnik dyskonta Całkowite zdyskontowne przepływy pieniężne ,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4222 0,4009 0,3748 0,3487 0,

68 Ryzyka i niepewności Marketing w biznesie

69 Ryzyka w biznesie Ćwiczenie??????

70 Ryzyka, niepewności i sprzeczności Ryzyko prawdopodobieństwo wystąpienia szczególnego wydarzenia Niepewność dotyczy faktu, że przyszłości nie możemy przewidzieć, więc możliwość wystąpienia pewnych wydarzeń jest ustalana subiektywnie, w sposób opisowy Sprzeczność kwestia sporna między stronami

71 Źródła ryzyk Zadanie: złożoność i innowacyjność przedsięwzięcia Inwestor: zarządzanie ludźmi, planowanie Otoczenie biznesu: polityczne, prawne, środowiskowe, finansowe

72 ZABEZPIECZENIA WYBRANYCH RODZAJÓW RYZYKA Ryzyko nieukończenia projektu Ryzyko eksploatacyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko finansowe Ryzyko walutowe Ryzyko ochrony środowiska Ryzyko prawne Ryzyko polityczne Ryzyko siły wyższej Ryzyko związane z infrastrukturą lokalną

73 Sprzeczność SPRZECZNOŚCI DUŻA ŚREDNIA MAŁA ODBIÓR SPOŁECZNY Negatywny społeczeństwa regionu Negatywny lokalnie Negatywny dla kilku osób ZAKRES Zmienić cały zakres zmienić częściowo Niewielkie zmiany KOSZTY Przekroczenie budżetu o ok. 50% O 10 do 15% O ok. 5%

74 Sposoby na porażkę w biznesie Nie planuj Nie szanuj pracowników Nie deleguj kompetencji Utrzymuj bałagan w dokumentach Nie identyfikuj ryzyk Pracuj bez zdefiniowanych celów Pracuj bez harmonogramu Nie aktualizuj planów Nie współpracuj

75 Zarządzanie ryzykiem i sprzecznościami Identyfikacja Określenie zmiany Reakcja(kto i kiedy)

76 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

77 Cele marketingowe Rynkowe - Gdzie? Świadczeń - Dla kogo? Potrzeb - Co - jaka potrzeba?

78 KLIENT JA INNI DANE

79 Marketing MIX Oferta Ocena Sprzedaż Kooperacja

80 Marketing Stawiam się w położeniu klienta Całokształt działań dla ułatwienia biznesu Przejście od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy Zorientowanie na rynek Życie z klientem WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

81 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

82 A I D A - jak dotrzeć do klienta ATENTION UWAGA (ty twoja ciebie) INTEREST ZAINTERESOWANIE DESIRE PRAGNIENIE ACTION - DZIAŁANIE

83 MARKETING MIX W FIRMIE Wystrój Stroje firmowe Papeteria Logo Personalne traktowanie klienta Sposoby przyjęcia klienta w firmie Szkolenie współpracowników Wykorzystanie kartoteki klientów Dni otwarte

84 c.d. POZA FIRMĄ Pełna informacja dla kooperantów Targi, wystawy Katalogi Zebrania dla klientów Oznakowanie drogi do firmy

85 c.d. REKLAMA Plakaty Klip TV Reklama radiowa Głośnik na kołach Ogłoszenie w prasie Reklama telefoniczna Żywa reklama Reklama faxowa

86 c.d. PRACA Z SZEROKĄ PUBLICZNOŚCIĄ Artykuł w prasie fachowej Konferencja prasowa Wywiad sponsorowanie

87 MARKETING W BIZNESIE LEPIEJ BYĆ PIERWSZYM NIŻ NAJLEPSZYM

88 PODSUMOWANIE

89 1. Tytuł projektu Ćwiczenie: Planowany okres realizacji Szacunkowe koszty realizacji (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) 2. Harmonogram działań projektu 3. Logiczna struktura ramowa projektu 4. Szczegółowy opis struktury wdrażania projektu. Struktura organizacyjna Struktura kontraktów Struktura zarządzania finansowego Struktura przepływu informacji Zaproponowanie wskaźników monitoringu postępu prac. 5. Analiza ryzyka i niepewności w projekcie : Zidentyfikowanie wszystkich możliwych rodzajów ryzyka i niepewności w projekcie Przedstawienie proponowanych działań, czynności mających na celu ograniczenie ryzyk. 6. Główne problemy w realizacji projektu.

90 STRES I ODDYCHANIE Kiedy jesteśmy zestresowani, oddychamy nieregularnie i płytko, górną częścią klatki piersiowej. Nie wdychamy powietrza skutecznie, a efektem tego jest ciągłe napięcie ciała. Możemy temu zaradzić, jeśli nauczymy się oddychać przeponowo, jak śpiewacy. Wówczas wydech spowalnia bicie serca, a wdech przyśpiesza. ODDYCHAMY: 1, 2 3,4,5,6 7, 8 1,2 3, 4, 5, 6 7,8 itd. 1,2 przez 2 sekundy wdychamy powietrze do dolnej części brzucha. Oddychamy przez nos, nie rozciągając klatki piersiowej i koncentrujemy się na odczuciu wypełniającego nas powietrza. 3,4,5,6 wydychamy powietrze przez 4 sek., a po wypuszczeniu go nie przerywamy wydechu, wyciskając mięśniami brzucha jeszcze więcej powietrza z płuc. 7,8 przez kolejne 2 sek. wstrzymujemy oddech. POWTARZAMY KROKI OD 1 8 CO NAJMNIEJ 6 RAZY, OBSERWUJĄC JAK ROZLUŹNIA SIĘ JĘZYK, BRODA I CAŁA SZCZĘKA Agata Sava

91 Ćwiczenie - Konspekt 1. Tytuł projektu Planowany okres realizacji Szacunkowy koszt realizacji 2. Logiczna struktura ramowa projektu 3. Szczegółowy opis struktury wdrażania projektu. Struktura organizacyjna Struktura kontraktów Struktura zarządzania finansowego Struktura przepływu informacji Zaproponowanie wskaźników monitoringu postępu prac. 4. Analiza ryzyka i niepewności w projekcie : Zidentyfikowanie

92 Dziękuję za uwagę

93

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego

Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego Załącznik Nr 4 Wzór Planu Operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Plan operacyjny jest dokumentem zbiorczym, na który składają się następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza finansowa inwestycji energetycznych (studium wykonalności) Dr Marek Urbaniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium wykonalności dokument (analiza) przedstawiająca cele projektu i sposoby ich

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mrr.gov.pl

Źródło: http://www.mrr.gov.pl Wytyczne yy do analiz finansowo-ekonomicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach PO IiŚ Ministerstwo Środowiska Źródła wytycznych do sporządzenia Studium Wykonalności ś dokumenty główne 1. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY

PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY PODSTAWOWY SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Tabela 6.3. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia - różnicowe: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczow [w zł] NPV i = 8% = -25 427 321 PLN IRR = 5,9% Zmiana popytu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne Good practices in modernization of street lighting and its. challenges Przykłady dobrych praktyk w modernizacji oświetlenia ulicznego. Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

wykonalności projektu inwestycyjnego

wykonalności projektu inwestycyjnego Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego Adrian Arys Kierownik projektu DS Consulting Rola studium wykonalności w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych Fazy Zakres analiz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 7b) Wytyczne do procedury PK oraz PRS Formularz do WSW dla PRS Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Wstępne Studium Wykonalności stanowiące załącznik do fiszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6

przedsięwzięcia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 2 z 6 I. Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia 1. Studium Wykonalności składa się z dwóch części: opisowej i obliczeniowej. 2. Studium Wykonalności dostarczane jest w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013

Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Przygotowanie projektu do realizacji i ubiegania się o dofinansowanie w ramach PWT Pl - Sk 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Pl-Sk Kraków Co warto przeczytać? Wytyczne KE i inne

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka Współpraca w Sieci

Agroturystyka Współpraca w Sieci Biznesplan czyli jak połapać się w sieci wydatków i planów związanych z rozwojem gospodarstwa Opracowanie: Mariusz Tatka 1 Omówienie założeń i celu biznes planu Czego dotyczy biznes plan mam pomysł, jak

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk.

Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA. jessica.bzwbk. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA jessica.bzwbk.pl Niniejsza prezentacja została stworzona na podstawie dokumentu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie RPO WP Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne

Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie RPO WP Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne Najczęściej zadawane pytania Poddziałanie 10.3.1 RPO WP 2014-2020 Odnawialne Źródła Energii wsparcie dotacyjne Gdańsk, 12 stycznia 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Materiały do pobrania ze szkolenia

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Arkusz Oceny Projektu

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Arkusz Oceny Projektu Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 007 013 Arkusz Oceny Projektu Część A Ocena formalna i kwalifikowalności Projektu Nazwa projektu: Numer projektu Partner Wiodący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodologią planowania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 892416 Temat: Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. Warsztaty praktyczne. 28-29 Listopad Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa Kryteria wyboru projektów w ramach działania 11.2. Gospodarka Odpadowa Gdańsk, 14 listopada 2016 r. Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu finansowego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ Model Finansowy I Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m 3 ścieków 5,00 PLN.

ROZDZIAŁ Model Finansowy I Wariant III (25 lat) - Stawka opłaty za m 3 ścieków 5,00 PLN. ROZDZIAŁ 8 Prezentacja rekomendowanego modelu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ramach Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY

STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY STWÓRZ BUDŻET SWOJEJ FIRMY WSTĘP AGENDA Wstęp Co to jest budżet Elementy budżetu Rodzaje kosztów Excel Czas na pytania KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYM Szymon Kurzyca Serial entrepreneur Doświadczenie w VC i BA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r.

Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach. Kraków, 2010 r. Aktualizacja i weryfikacja analizy finansowej na potrzeby monitorowania poziomu dofinansowania/dochodu netto w projektach Kraków, 2010 r. Istota monitorowania Obowiązek monitorowania projektów przez państwa

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013: Społeczeństwo SMWI,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór rocznego planu rzeczowo finansowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Kraków

Ramowy wzór rocznego planu rzeczowo finansowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Kraków Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 2643/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2010r.. Ramowy wzór rocznego planu rzeczowo finansowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Kraków Ramowy wzór

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo