3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986;"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI 1. Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy z 25 IX 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, (w:) Annales UMCS, sectio G; vol. XXIX Lublin, 1982, (współautor); 2. Czy zasada specjalnej zdolności prawnej obowiązuje nadal w stosunku do przedsiębiorstw państwowych? (w:) Państwo i Prawo nr 4 z 1983, (współautor); 3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986; 4. Recenzja książki: B.Ziemianin - Organy przedsiębiorstwa państwowego, (w:) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 z 1986, (współautor); 5. Model czy modele zarządzania przedsiębiorstwem państwowym?, (w:) Doskonalenie Kadr Kierowniczych, nr 4 z 1987; 6. Pozycja zastępcy dyrektora w reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego, (w:) Annales UMCS, sectio G, vol. XXXIV, Lublin 1987; 7. Przedsiębiorstwa wspólne przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia wybrane, (w:) Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Annales UMCS, Lublin, 1988, (współautor); 8. Spółki z udziałem przedsiębiorstw państwowych, (w:) Podstawowe zagadnienia spółek w obrocie gospodarczym, PTE, Lublin, 1988, (współautor); 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) Podstawowe zagadnienia spółek w obrocie gospodarczym, PTE, Lublin, 1988; 10. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1985 roku III CRN 395/85 Palestra nr 5 z 1988 (współautor); 11. Recenzja książki: R.Bierć - Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Problemy organizacyjno-prawne ; (w:) Państwo i Prawo nr 10 z 1988, (współautor); 12. Spółka kojarząca interesy, (w:) Przegląd Organizacji nr 6 z 1989, (współautor); 13. Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą a jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; (w:) Państwo i Prawo nr 1 z 1991, 1

2 14. Recenzja książki: M.Wurm, Prokura und Handlungsvollmacht - Handelsvertreter und Makler, Köln-Berlin-Bonn-München 1998, (w:) Państwo i Prawo nr 10 z 1991,. 15. Zarys prawa spółek, (współautor), red. R. Skubisz, Lublin 1989, 1992, 1994; 16. Samodzielność i rozwój samorządności podmiotów gospodarczych; Annales UMCS, Lublin, 1993, 17. From Management Buy-Out to Restitution: Merits and Drawbacks of Privatisation Methods (w:) Privatisation and Transformation in Eastern Europe. A Trade Union Perspective, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa, 1993, 18. Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993 (współautor), 19. Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, 20. Non - profit institutions in regional restructuring, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, (współautor); 21. Reprezentacja przedsiębiorstwa przez dyrektora i jego zastępców, Poznań - Kluczbork 1994; 22. Legal Persons Bodies of Authority, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1994; 23. Public Administration in Poland. Its structure and powers (współautor), Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1994; 24. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych w spółce komandytowej (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 6 z 1995, (współautor); 25. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 7 z 1995, (współautor); 26. Fundacje i stowarzyszenia. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1995; 27. Privatisierung der staatlichen Unternehmen in Polen (w:) Recht in Unterschiedlichen Kulturen und Religionen, Rehburg-Loccum, 59/1995; 28. Prawo Handlowe t. III (rozdział: Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - komentarz), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, (współautor); 2

3 29. Formy spółek prawa niemieckiego (z odniesieniem do prawa polskiego), (w:) Przegląd Sądowy nr 1 z 1996, (współautor); 30. Prawo handlowe. Spółki. Komentarz t. II, red. K.Kruczalak, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, (współautor); 31. Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 4 z 1996, 32. Podmioty gospodarcze jako dostawcy i wykonawcy zamówień publicznych, (w:) Zamówienia publiczne w świetle kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Lublin, 1996, 33. Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych (w:) Prawo spółek nr 7 z 1996, 34. Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Śląsk, Katowice 1996, 35. Limited Partnership (w) Polish Legal Journal - The Netherlands, vol. 1, nr 2 z 1996, 36. Local Development Institutions, (współautor), Wyd. Śląsk, Katowice 1996, 37. Fundusze: kapitałowy i poręczeń kredytowych, (w:) Zagadnienia gospodarcze, t. XIII, Lublin 1997, (współautor); 38. Prawo spółek. Zarys, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, (współautor); 39. Ustawa o fundacjach i ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, 40. Spółki jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Annales UMCS, Lublin, 1997, 41. Prawo spółek - część ogólna (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 42. Umowa spółki komandytowej (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 43. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 44. Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja), Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa ; 3

4 45. Komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Prawo Handlowe 3, red. W.J.Katner, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, 46. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1998, 47. Recenzja monografii: A. Kappes Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, (w:) Państwo i Prawo nr 7 z 1998; 48. Kodeks handlowy. Komentarz (red. K. Kruczalak), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, (współautor); 49. Status prawny komandytariusza, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998; - Prace wykonane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 50. (1) Changes in Law Relating to Main Groups of Enterpreneurs in Poland over Last Decade (w:) Polish Legal Journal, The Netherlands, Vol. 3 nr 2, 1999; 51. (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.1, CH BECK, 1999, 52. (3) Organy spółki (w Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 53. (4) Krajowy Rejestr Sądowy (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 54. (5) Dyrektywy Unii Europejskiej (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 55. (6) Ochrona praw mniejszości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Kruczalaka, Gdańskie Studia Prawnicze t V 1999, 56. (7) Kształtowanie się podstaw normatywnych prawa handlowego w ostatniej dekadzie XX wieku (w:) Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1999, (współautor); 57. (8) Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje, Przegląd Prawa Handlowego nr 10 /1999; 4

5 58. (9) Jeszcze o zmianach w prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1999, 59. (10) Spółka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spółek handlowych (w:) Prawo Spółek nr 9/1999; 60. (11)Recenzja książki: T. Siemiątkowski Prokura w spółkach prawa handlowego (w:) Prawo Spółek nr 10/1999; 61. (12) Prawo spółek. Zarys, wyd. II, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999, (współautor); 62. (13) Limited Partner s Right of Inspection in Limited Partnership (w) Polish Legal Journal, The Netherlands, Vol. 1, 1999; 63. (14) Kodeks handlowy. Komentarz II wydanie, (współautor), red. K. Kruczalak, WP PWN, Warszawa 1999, 64. (15) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym (redakcja), Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa ; 65. (16) Status prawny komandytariusza wydanie II, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, 66. (17) Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer Warszawa (XII) 2000, 67. (18) Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna (w:) Prawo Spółek nr 2/2000; 68. (19) Spółka komandytowo-akcyjna w Niemczech i projekcie prawa spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 3/2000; 69. (20) Jak komplementariusz z komandytariuszem, Rzeczpospolita ; 70. (21) Wybrane problemy związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Monitor Prawniczy nr 3/2000; 71. (22) Spółki kapitałowe (w:) Nowy kodeks spółek handlowych. Udogodnienia i obostrzenia dla spółek. Eurofinance, Warszawa 2000; 72. (23) Zasady działania spółki komandytowej z udziałem spółek handlowych jako komplementariuszy, Rejent nr 4/2000; 73. (24) Prawo handlowe wyd. 1, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2000, 5

6 74. (25) Umowa o zarządzanie spółką prawa handlowego (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2000, 75. (26)Recenzja książki: Encyklopedia prawa bankowego (red. W.Pyzioł), Palestra Nr 5/2000; 76. (27) Die Ausbildung Kűnftiger Juristen und Juristinnen und die europäische Rechts-harmonisierung Loccumerprotocole 75/2000, 77. (28) Prawo handlowe, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, 78. (29) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.2, CH BECK, 2001, 79. (30) Statut spółki komandytowo-akcyjnej (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2001, 80. (31) Spółka w organizacji (w) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2001; 81. (32) Kodeks spółek handlowych.objaśnienia, Wyd. 1, Zakamycze Kraków 2001; 82. (33) Dokonywanie czynności prawnych z samym sobą (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001; 83. (34) Spółka z o.o. w praktyce (redakcja), Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa ; 84. (35) Umowa spółki partnerskiej (w) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001, 85. (36) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001, 86. (37) Organy spółki akcyjnej: Zarząd Komentarz, Gazeta Prawna Nr 27/2001, 87. (38) Organy Spółki akcyjnej: Rada Nadzorcza Komentarz, Gazeta Prawna Nr , 88. (39) Organy Spółki akcyjnej: Walne Zgromadzenie Komentarz, Gazeta Prawna Nr 30 /2001, 6

7 89. (40) Spółka akcyjna: Podwyższenie kapitału Komentarz, Gazeta Prawna Nr 32/2001, 90. (41) Spółka akcyjna: Zmiany wysokości kapitału Komentarz, Gazeta Prawna Nr 34/2001, 91. (42) Dwie drogi spółki cywilnej, Monitor Prawniczy nr 20/2001, 92. (43) Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. K. Kruczalak), Lexis Nexis, Warszawa 2001, 93. (44) Kodeks spółek handlowych.objaśnienia, Wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2001; 94. (45) Atypowe spółki handlowe, Zakamycze, Kraków 2001; (prace po uzyskaniu tytułu Profesora) 95. (1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.3, CH BECK, 2002, 96. (2)Prawo handlowe, III wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, 97. (3)Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. I CKN 886/98, PPH nr 1/2002, 98. (4) Nowy typ spółki- Spółka partnerska, Edukacja Prawnicza Nr 2/2002, 99. (5) Nowy typ spółki spółka komandytowo-akcyjna, Edukacja Prawnicza nr 3/ (6) Nowe zasady wnoszenia wkładów do spółki komandytowej, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. I. Weissa, Zakamycze, Kraków (7) O potrzebie zmian w kodeksie spółek handlowych (w przepisach części ogólnej, dotyczących spółek osobowych i spółki z o.o.) Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/ (8) Skutki wprowadzenia art. 230 Kodeksu spółek handlowych dla obrotu gospodarczego, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 9/ (9) Kodeks spółek handlowych, T. I. Spółki osobowe i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

8 104. (10) Kodeks spółek handlowych, T. II. Spółka akcyjna. Łączenie, podział, przekształcanie spółek, Kraków (11) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa (12) Spółka z o.o. w praktyce, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2003; 107. (13) Recenzja książki: A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil Spółki kapitałowe w stadium organizacji, wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, PPH 2/2002 Warszawa Palestra, Nr 1-2/ (14) Recenzja książki: E.J.Krześniak Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek i adwokatów radców prawnych, wyd. Zakamycze, Kraków Palestra, Nr 1-2/ (15) Nowe rozwiązania Kodeksu Cywilnego dotyczące prokury. Księga pamiątkowa ku czci Prof. G.L. Seidlera, Lublin (16) Prawo spółek kapitałowych w praktyce. Redakcja, Gdańsk (17) Prawo spółek kapitałowych w praktyce. Redakcja, Współautor, Gdańsk (18) Nadzór w spółce komandytowo-akcyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy brak Rady Nadzorczej). Rejent 2003, nr (19) Galimatias z przedsiębiorcami, Rzeczpospolita, 18.VI (20) Glosa do wyroku SN z 11.IX.2002 r. V CKN 1148/00, OSP Nr 1/ (21) Skoro było już lepiej to dlaczego jest tak źle?, A, Kidyba, W. Popiołek, S. Sołtysiński, Rzeczpospolita, nr 271 z r (22) Recenzja książki: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, red. J.A. Strzępka, Warszawa CH Beck 2003 wyd. 2., Monitor Prawniczy 21/ (23) Prawo handlowe, IV wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 118. (24) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa (25) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2 t. I i II. Zakamycze, Kraków

9 120. (26) Spółka z o.o. Komentarz. Suplement CH Beck, Warszawa (27) Umowy gospodarcze wg standardów UE. Aktualne wskazówki prawne i wzory do zawierania umów. Redaktor. Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa (28) Przypisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje KSH. PPH 3/ (29) Recenzja książki: E.J. Krześniak ;Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego PPH 4/ (30) Nowelizacja płytka ale ważna Vademecum Rzeczpospolita, 9.II (31) Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych cz. I, zmiany w przepisach ogólnych, w spółkach osobowych i sp. z z o.o. Monitor Prawniczy nr 6/ (32) Zmiany w kodeksie spółek handlowych cz. II, zmiany w spółce akcyjnej, przepisach transformacyjnych, prawnokarnych i przejściowych, Monitor Prawniczy nr 7/ (33) Recenzja książki: B. Bajor Jednoosobowa spółka z o.o. w świetle prawa handlowego, PiP 7/ (34) Prawo spółek handlowych Kraków 2004 (współautor) 129. (35) Prawo spółek handlowych Kraków 2004 (redaktor) 130. (36) Prawo handlowe wyd. V, Wyd. CH Beck, Warszawa (37) Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unii Europejskiej, (red) Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa (38) Umowy gospodarcze według standardów UE (red) Warszawa (39) Szczególne zasady odpowiedzialności komandytariusza. Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara. Wyd. Zakamycze, Kraków

10 134. (40) Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej PPH nr 12/ (41) Handlowe spółki osobowe, Kraków, wyd. Zakamycze (42) Spółka w organizacji w praktyce notarialnej Kancelaria Notarialna 137. (43) Przedsiębiorstwo państwowe jako przedsiębiorca rejestrowy Kancelaria Notarialna 138. (44) Pełnomocnictwo udzielane przez zarząd spółki kapitałowej a prokura Kancelaria Notarialna 139. (45) Suma komandytowa a wkład. Kancelaria Notarialna 140. (46) Wkład i przedmiot wkładu do spółki komandytowej. Kancelaria Notarialna 141. (47) Wyzwania przed prawem spółek w kontekście akcesji Polski do UE Wydawnictwo Annales UMCS (48) Wybrane problemy funkcjonowania jednoosobowej spółki partnerskiej Księga Pamiątkowa ku czci Prof. M. Pazdana 2006 r (49) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spółkach osobowych jako cecha warunkująca powstanie spółki Księga Pamiątkowa ku czci Prof. S. Sołtysińskiego 2005 r (50) Zaproszenie na zgromadzenie wspólników Rzeczpospolita r (51) Podmioty uprawnione do zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Księga Pamiątkowa ku czci Prof. B. Ziemianina 2006 r (52) Charakter prawny rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji. Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego 2005 r (53) Kategoria interesu w prawie spółek Przegląd Prawa Handlowego nr 10/2005 współautor P. Bryłowski 148. (54) Nieokreśloność ma swoje granice Rzeczpospolita 26.IV (55) Prawo spółek red. Seria Meritum Warszawa (56) Kodeks spółek handlowych tom I i II - wyd. 4 Kraków (57) Prawo Handlowe - wyd. 7 Warszawa

11 152. (58) Atypowe spółki handlowe - wyd. 2 Warszawa (59) Das Kapital der Aktiengesellschaft In Europa A Report on Selected Aspects of Legal Capital under Polish Code of Commercial Companies A. Kidyba, S. Sołtysiński, A. Szumański red. Marcus Lutter, Berlin (60) Wyłączenie wspólnika - Gazeta Prawna 18.IX (61) Jak uniknąć postępowania likwidacyjnego Gazeta Prawna 25.IX (62) Różnice między pierwszeństwem ustawowym i umownym Gazeta Prawna 2.X (63) Psucie Fundacji Gazeta Prawna 3.X (64) Gdy obrady zgromadzenia wspólników rozpoczynają się z opóźnieniem Gazeta Prawna 16.X (65) Jak wykorzystać nadzór właścicielski w spółce akcyjnej Gazeta Prawna 23.X (66) Glosa do uchwały SN z dn. 10.XI.2005, II C K 320/05 Glosa nr 4 z 2006 r (67) Glosa do uchwały SN z dn. 23.VIII r., III C Z P 68/ (68) Uchylenie uchwały w sprawie udzielania członkom zarządu absolutorium - Gazeta Prawna 07.XI.2006 r (69) Zasada niepołączalności funkcji i stanowisk w spółkach kapitałowych Gazeta Prawna r (70) Działanie przez organy w spółkach osobowych Gazeta prawna r (71) Braki w składzie organu spółki Gazeta Prawna r (72) Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu spółki akcyjnej Gazeta Prawna r (73) Ustawa o fundacjach komentarz (wspólnie z H. Ciochem) Warszawa (74) Prawo Handlowe- wyd. 8 CH Beck Warszawa (75) Glosa do uchwały SN z dn. 23.VIII r., III C Z P 68/06, Glosa nr 2/

12 170. (76) Kodeks spółek handlowych tom I i II - wyd. 5 Kraków (77) Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia- wyd. 5 Kraków (79) Modelowanie Spółki z o. o. (w) Współczesne problemy prawa handlowego Księga Jubileuszowa ku czci prof. dr hab. M.Poźniak-Niedzielskiej 173. (80) Współczesne problemy prawa handlowego Księga Jubileuszowa ku czci prof. dr hab. M.Poźniak-Niedzielskiej (redakcja- wspólnie z R. Skubiszem) 174. (81) Handlowe spółki osobowe wyd. 2 Kraków (82) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Biblioteka Prawa Handlowego Autor K. Kopaczyńska-Pieczniak - red. A.Kidyba, Warszawa (83) Procesy transformacyjne w spółkach. Autor A. Witosz- red. A.Kidyba 177. (84) Interpretacja art.34 ust.1 ustawy o wykonywaniu mandatu w Status posła cz.ii Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu wyd. Warszawa (85) Spółka akcyjna. Biblioteka Prawa Handlowego. Autor M. Michalski- red. A. Kidyba (86) Prawo spółek handlowych. System prawa handlowego red. Stanisław Włodyka. Tom 2B (88) Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. W. Pyzioł)- współautor Lexis Nexis (87) Legislacyjny festiwal życzeń wciąż trwa - Rzeczpospolita r Kodeks spółek handlowych: Nożyce się odezwały, dodatek Prawo co dnia, Rzeczpospolita r (89) Kodeks cywilny. Komentarz- współautor, tom I 184. (90) Kodeks cywilny. Komentarz- red. A. Kidyba tom I, IV, Wolters Kluwer (91) Wstawka: Ustawy nowelizujące k.s.h. - Rzeczpospolita (92) Godność czy sukces. Kulturowe Dylematy współczesności. Wspólnota wartości a granice Unii Godny sukces. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin września 2008 r Recenzja książki G. Sulińskiego Pt. Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Warszawa

13 188. Prawo handlowe wyd. XI, Wyd. CH Beck, Warszawa Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II - wyd. 6, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Wydanie 5, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa2009 r Kodeks cywilny. Komentarz. TOM I. Część ogólna. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, redaktor Kodeks cywilny. Komentarz. TOM I. Część ogólna. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, współautor Kodeks cywilny. Komentarz. TOM II. Własność i inne prawa rzeczowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, redaktor Umowy gospodarcze wg standardów UE. Aktualne wskazówki prawne i wzory do zawierania umów. Verlag Dashofer, Warszawa 2009, redaktor. 195.,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot nakierowany na cele zarobkowe - rozdział II -,,Aktualne formy prawne dotyczące ekonomii społecznej do poradnika z zakresu ekonomii społecznej Ekonomia z ludzką twarzą., Lublin, grudzień Kodeks spółek handlowych. Komentarz tom I i II, wydanie 7, Warszawa Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, redaktor Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, współautor Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część szczegółowa, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, współautor i redaktor Prawo handlowe wyd. XII, wydawnictwo CH Beck, Warszawa Handlowe spółki osobowe wyd. 3 Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Biblioteka Prawa Handlowego Autor K. Kopaczyńska-Pieczniak - red. A.Kidyba, Procesy transformacyjne w spółkach. Autor A. Witosz- red. A.Kidyba, Spółka akcyjna. Biblioteka Prawa Handlowego. Autor M. Michalski- red. A. Kidyba,

14 205. Ustawa o fundacjach komentarz (wspólnie z H. Ciochem), wydanie 2, Warszawa Jeszcze o reprezentacji łącznej, Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Okolskiego - Warszawa, Kilka uwag na tle instytucji wyłączenia wspólnika w spółce z o. o., Księga pamiątkowa ku czci Prof. M. Sawczukowi, Lublin Recenzja książki Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska), Warszawa Koncepcja ułomnych osób prawnych z dzisiejszej perspektywy, Księga pamiątkowa ku czci Prof. H. Groszyka, Lublin Krytycznie o reformie kapitału zakładowego w spółce z o. o. Rzeczpospolita, nr 35, luty 2011 r Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego głos w dyskusji nad projektem zmiany kodeksu spółek handlowych - Przegląd Prawa Handlowego, III 2011 (współautor) 212. Recenzja książki Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych (M. Mataczyński), wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa O potrzebie reformy prawa spółek handlowych Przegląd Prawa Handlowego, nr 9, wrzesień 2011r Dopuszczalność świadczenia przez wspólników spółek jawnych usług doradczych na rzecz tych spółek w ramach prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, listopad 2011r. (współautor) Kodeks spółek handlowych, tom I i II, wydanie 8, Wolters Kluwer 2011 r Prawo handlowe, wydanie 13, CH BECK, 2011 r Kodeks cywilny komentarz, tom IV Spadki (redakcja), autor E. Niezbecka, Wolters Kluwer, 2011 r Atypowe spółki handlowe, wydanie 3, Wolters Kluwer 2011 r Kilka uwag o prawach akcjonariusza mniejszościowego w spółce publicznej na przykładzie planowanych zmian statutu Emperia Holding SA, Parkiet nr 278/

15 220. Sukcesja, kontynuacja, a może coś innego? MPH 2011, nr Propozycje Emperii trudno obronić, Parkiet.com 2011 (wydanie elektroniczne) 222. Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe, PPH 2012, nr Prawo Handlowe wyd. 14 CH Beck Warszawa Kodeks cywilny. Komentarz współautor, tom I wyd. II Kodeks cywilny. Komentarz- red. A. Kidyba tom I, wyd. II Wolters Kluwer E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. TOM IV. Spadki. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, redaktor Czy historia zatoczyła koło od prawa handlowego do prawa handlowego? Wydawnictwo UMCS, Lublin Felieton: Orzeczniczy galimatias, Dziennik Gazeta Prawna nr 201, r Felieton: Nie wie sąd, co czyni sąd, dziennik Gazeta Prawna nr 207, r Felieton: Powrót do szkoły Duracza, czyli nauka prawna w zarysie, Dziennik Gazeta Prawna nr 241, r Spółka partnerska. Autor U. Promińska, redakcja A. Kidyba, Wolters Kluwer 2013, 232. Pozakodeksowe umowy handlowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, redaktor Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków - analiza projektu, Andrzej Kidyba (wspólnie z Małgorzatą Dumkiewicz), Przegląd Prawa Handlowego nr 3 z 2013 r Felieton: Czy płeć piękna zaprowadzi nas do raju, Dziennik gazeta Prawna nr 1, r Felieton: Niewinne chęci czy drenowanie? Historia jednej wypowiedzi pewnego ministra, Dziennik Gazeta Prawna nr 75, r Felieton: Waga musza i waga ciężka, Dziennik Gazeta Prawna nr 93, r. 15

16 237. Potrzeba nowej formuły właścicielskiej, A. Kidyba, M. Bałtowski, Rzeczpospolita, nr 128, r Felieton: Fotowoltaiczny (i nie tylko) horror, Dziennik Gazeta Prawna nr 117, r Artykuł Firma na próbę to zły pomysł, A Kidyba, Tygodnik Biznes i Prawo, r Najgorsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych i jej skutki w Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. Józef Frąckowiak, Wrocław 2013; 241. Recenzja wydawnicza książki opracowanej pod red. K. Grabczuka Fundusze europejski a kryzys społeczno gospodarczy, Lublin Felieton: Rankingowy zawrót głowy, Dziennik Gazeta Prawna nr 137, r Felieton: Dorzynanie spółek osobowych, Dziennik Gazeta Prawna, nr 161, r Artykuł Siła argumentów, argument siły, A. Kidyba (wspólnie z A. Kappesem) Gazeta Prawna, nr 183, r Artykuł: Gra na przetrwanie, czyli czy obowiązuje wola mniejszości, A. Kidyba (wspólnie z K. Kopaczyńską Pieczniak) Rzeczpospolita nr 231, r Artykuł: Góra rodzi myszy, czyli trudy pełnej integracji europejskiej, A. Kidyba, Dziennik Gazeta Prawna, nr 203, r Artykuł: Firmy państwowe nie są przeżytkiem, A. Kidyba, Dziennik Gazeta Prawna., nr 207, r Felieton: Sprzedane srebra rodowe i co z tego wynika, Dziennik Gazeta Prawna, nr 221, r Felieton: Prawo spółek każdy chce nowelizować wedle własnych upodobań, Dziennik Gazeta Prawna nr 241, r Felieton: O przewadze Bożego narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy, Dziennik Gazeta Prawna nr 246, r LEX Navigator, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2013, redaktor 252. Prawo spółek. Meritum, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2013, redaktor. 16

17 253. Felieton: Cudowne rozmnożenie profesorów prawa, Dziennik Gazeta Prawna nr 11, r Felieton: Sąd pod (o)sąd, Dziennik Gazeta Prawna nr 36, r Felieton: Ani Scylla, ani Charybda, Dziennik Gazeta Prawna nr 76, r 256. A. Kappes: Spółka komandytowa, redaktor A. Kidyba, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer M. Michalski Spółka akcyjna wydanie II, redaktor A. Kidyba, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer 258. Felieton: Pechowe trzynastki?, Dziennik Gazeta Prawna nr 99, r Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. TOM III, współautor, czerwiec 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer Felieton: Nieogórkowy problem, czyli spółka z o.o. bez kapitału zakładowego, Dziennik Gazeta Prawna nr 138, r Felieton: Konsumenckie wkoło Macieju, czyli od rękojmi do rękojmi, Dziennik Gazeta Prawna nr 162, r Skarb Państwa a działalność gospodarcza, redaktor A. Kidyba, Warszawa 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer Spółki z udziałem Skarbu Państwa, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer 264. Felieton: Galimatias z kuratorami, Dziennik Gazeta Prawna nr 202, r Felieton: Odrastające głowy Hydry, czyli urzędnik w roli regulatora, Dziennik Gazeta Prawna nr 226, r Wolny zawód w kodeksie spółek handlowych. Prawda czy mit. Rejent, rok 24, nr specjalny, listopad Radca prawny: zawód wolny, regulowany czy przedsiębiorca, Radca Prawny, grudzień

Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba. I. Artykuły

Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba. I. Artykuły Publikacje prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba I. Artykuły 1. Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy z 25 IX 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, (w:) Annales UMCS, sectio G; vol.

Bardziej szczegółowo

3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986;

3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986; WYKAZ PUBLIKACJI 1. Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy z 25 IX 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, (w:) Annales UMCS, sectio G; vol. XXIX Lublin, 1982, (współautor); 2. Czy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Poznań, dnia 6 września 2012 r. Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPISU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia niestacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo handlowe Punkty ECTS: 9 Wykładowca: prof. dr hab. M. Stec, dr E. Bieniek-Koronkiewicz Prowadzący ćwiczenia: mgr M. Skrodzka,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI 2014 r. 1. Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów, ADR 4/2014 (w druku); 2. O potrzebie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo spółek handlowych W sprzedaży: B. Gliniecki LEKSYKON SPÓŁEK HANDLOWYCH Encyklopedie i Leksykony L. Kwaśnicki,

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r.

Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 1 października 2016 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KCSC 1410-88 / 07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Celem oferowanej sesji szkoleniowej dla sędziów i referendarzy

Bardziej szczegółowo

Maciej Gutowski - publikacje

Maciej Gutowski - publikacje Maciej Gutowski - publikacje Komentarze; redakcja: 1. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449 1, redaktor: M. Gutowski, CH Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1944. 2. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 3 sierpnia 2009 r. Redakcja: Małgorzata Buczna Korekta: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe - opis przedmiotu

Prawo handlowe - opis przedmiotu Prawo handlowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo handlowe Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PH-W-14_pNadGenYTL5V Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 19 października 2017 roku - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 wyboru

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt

UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt dr Grzegorz Gorczyński PRAWO CYWILNE UMOWY CYWILNOPRAWNE WPROWADZENIE (konstrukcja umowy, jej elementy, oznaczenie stron, wybrane klauzule umowne) Konspekt I. Krótkie repetytorium nt. zasady swobody umów,

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie. Autorami poszczególnych czêœci s¹:

Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie. Autorami poszczególnych czêœci s¹: Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Wojciech Górecki rozdzia³ 10 Aleksander Kappes rozdzia³ 10 Marta Litwiñska-Werner

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo