3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986;"

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI 1. Zdolność prawna przedsiębiorstw państwowych w świetle ustawy z 25 IX 1981 o przedsiębiorstwach państwowych, (w:) Annales UMCS, sectio G; vol. XXIX Lublin, 1982, (współautor); 2. Czy zasada specjalnej zdolności prawnej obowiązuje nadal w stosunku do przedsiębiorstw państwowych? (w:) Państwo i Prawo nr 4 z 1983, (współautor); 3. W kwestii obowiązywania zasady jednoosobowego kierownictwa przedsiębiorstwem państwowym, (w:) Organizacja, Metody, Technika, nr 6 z 1986; 4. Recenzja książki: B.Ziemianin - Organy przedsiębiorstwa państwowego, (w:) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 z 1986, (współautor); 5. Model czy modele zarządzania przedsiębiorstwem państwowym?, (w:) Doskonalenie Kadr Kierowniczych, nr 4 z 1987; 6. Pozycja zastępcy dyrektora w reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstwa państwowego, (w:) Annales UMCS, sectio G, vol. XXXIV, Lublin 1987; 7. Przedsiębiorstwa wspólne przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienia wybrane, (w:) Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Annales UMCS, Lublin, 1988, (współautor); 8. Spółki z udziałem przedsiębiorstw państwowych, (w:) Podstawowe zagadnienia spółek w obrocie gospodarczym, PTE, Lublin, 1988, (współautor); 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) Podstawowe zagadnienia spółek w obrocie gospodarczym, PTE, Lublin, 1988; 10. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1985 roku III CRN 395/85 Palestra nr 5 z 1988 (współautor); 11. Recenzja książki: R.Bierć - Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Problemy organizacyjno-prawne ; (w:) Państwo i Prawo nr 10 z 1988, (współautor); 12. Spółka kojarząca interesy, (w:) Przegląd Organizacji nr 6 z 1989, (współautor); 13. Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą a jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; (w:) Państwo i Prawo nr 1 z 1991, 1

2 14. Recenzja książki: M.Wurm, Prokura und Handlungsvollmacht - Handelsvertreter und Makler, Köln-Berlin-Bonn-München 1998, (w:) Państwo i Prawo nr 10 z 1991,. 15. Zarys prawa spółek, (współautor), red. R. Skubisz, Lublin 1989, 1992, 1994; 16. Samodzielność i rozwój samorządności podmiotów gospodarczych; Annales UMCS, Lublin, 1993, 17. From Management Buy-Out to Restitution: Merits and Drawbacks of Privatisation Methods (w:) Privatisation and Transformation in Eastern Europe. A Trade Union Perspective, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa, 1993, 18. Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993 (współautor), 19. Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, 20. Non - profit institutions in regional restructuring, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1993, (współautor); 21. Reprezentacja przedsiębiorstwa przez dyrektora i jego zastępców, Poznań - Kluczbork 1994; 22. Legal Persons Bodies of Authority, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1994; 23. Public Administration in Poland. Its structure and powers (współautor), Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1994; 24. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych w spółce komandytowej (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 6 z 1995, (współautor); 25. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 7 z 1995, (współautor); 26. Fundacje i stowarzyszenia. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1995; 27. Privatisierung der staatlichen Unternehmen in Polen (w:) Recht in Unterschiedlichen Kulturen und Religionen, Rehburg-Loccum, 59/1995; 28. Prawo Handlowe t. III (rozdział: Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych - komentarz), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, (współautor); 2

3 29. Formy spółek prawa niemieckiego (z odniesieniem do prawa polskiego), (w:) Przegląd Sądowy nr 1 z 1996, (współautor); 30. Prawo handlowe. Spółki. Komentarz t. II, red. K.Kruczalak, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996, (współautor); 31. Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, (w:) Przegląd Prawa Handlowego nr 4 z 1996, 32. Podmioty gospodarcze jako dostawcy i wykonawcy zamówień publicznych, (w:) Zamówienia publiczne w świetle kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Lublin, 1996, 33. Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych (w:) Prawo spółek nr 7 z 1996, 34. Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Śląsk, Katowice 1996, 35. Limited Partnership (w) Polish Legal Journal - The Netherlands, vol. 1, nr 2 z 1996, 36. Local Development Institutions, (współautor), Wyd. Śląsk, Katowice 1996, 37. Fundusze: kapitałowy i poręczeń kredytowych, (w:) Zagadnienia gospodarcze, t. XIII, Lublin 1997, (współautor); 38. Prawo spółek. Zarys, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, (współautor); 39. Ustawa o fundacjach i ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, 40. Spółki jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Annales UMCS, Lublin, 1997, 41. Prawo spółek - część ogólna (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 42. Umowa spółki komandytowej (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 43. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1997; 44. Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja), Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa ; 3

4 45. Komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Prawo Handlowe 3, red. W.J.Katner, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, 46. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1998, 47. Recenzja monografii: A. Kappes Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki, (w:) Państwo i Prawo nr 7 z 1998; 48. Kodeks handlowy. Komentarz (red. K. Kruczalak), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998, (współautor); 49. Status prawny komandytariusza, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998; - Prace wykonane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 50. (1) Changes in Law Relating to Main Groups of Enterpreneurs in Poland over Last Decade (w:) Polish Legal Journal, The Netherlands, Vol. 3 nr 2, 1999; 51. (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.1, CH BECK, 1999, 52. (3) Organy spółki (w Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 53. (4) Krajowy Rejestr Sądowy (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 54. (5) Dyrektywy Unii Europejskiej (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 1999; 55. (6) Ochrona praw mniejszości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Kruczalaka, Gdańskie Studia Prawnicze t V 1999, 56. (7) Kształtowanie się podstaw normatywnych prawa handlowego w ostatniej dekadzie XX wieku (w:) Przemiany państwa i prawa, t. I, Lublin 1999, (współautor); 57. (8) Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje, Przegląd Prawa Handlowego nr 10 /1999; 4

5 58. (9) Jeszcze o zmianach w prawie spółek, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/1999, 59. (10) Spółka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spółek handlowych (w:) Prawo Spółek nr 9/1999; 60. (11)Recenzja książki: T. Siemiątkowski Prokura w spółkach prawa handlowego (w:) Prawo Spółek nr 10/1999; 61. (12) Prawo spółek. Zarys, wyd. II, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999, (współautor); 62. (13) Limited Partner s Right of Inspection in Limited Partnership (w) Polish Legal Journal, The Netherlands, Vol. 1, 1999; 63. (14) Kodeks handlowy. Komentarz II wydanie, (współautor), red. K. Kruczalak, WP PWN, Warszawa 1999, 64. (15) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym (redakcja), Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa ; 65. (16) Status prawny komandytariusza wydanie II, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, 66. (17) Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer Warszawa (XII) 2000, 67. (18) Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna (w:) Prawo Spółek nr 2/2000; 68. (19) Spółka komandytowo-akcyjna w Niemczech i projekcie prawa spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 3/2000; 69. (20) Jak komplementariusz z komandytariuszem, Rzeczpospolita ; 70. (21) Wybrane problemy związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Monitor Prawniczy nr 3/2000; 71. (22) Spółki kapitałowe (w:) Nowy kodeks spółek handlowych. Udogodnienia i obostrzenia dla spółek. Eurofinance, Warszawa 2000; 72. (23) Zasady działania spółki komandytowej z udziałem spółek handlowych jako komplementariuszy, Rejent nr 4/2000; 73. (24) Prawo handlowe wyd. 1, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2000, 5

6 74. (25) Umowa o zarządzanie spółką prawa handlowego (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa 2000, 75. (26)Recenzja książki: Encyklopedia prawa bankowego (red. W.Pyzioł), Palestra Nr 5/2000; 76. (27) Die Ausbildung Kűnftiger Juristen und Juristinnen und die europäische Rechts-harmonisierung Loccumerprotocole 75/2000, 77. (28) Prawo handlowe, wyd. 2, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2001, 78. (29) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.2, CH BECK, 2001, 79. (30) Statut spółki komandytowo-akcyjnej (w:) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2001, 80. (31) Spółka w organizacji (w) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2001; 81. (32) Kodeks spółek handlowych.objaśnienia, Wyd. 1, Zakamycze Kraków 2001; 82. (33) Dokonywanie czynności prawnych z samym sobą (w:) Spółka z o.o. w praktyce, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001; 83. (34) Spółka z o.o. w praktyce (redakcja), Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa ; 84. (35) Umowa spółki partnerskiej (w) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001, 85. (36) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2001, 86. (37) Organy spółki akcyjnej: Zarząd Komentarz, Gazeta Prawna Nr 27/2001, 87. (38) Organy Spółki akcyjnej: Rada Nadzorcza Komentarz, Gazeta Prawna Nr , 88. (39) Organy Spółki akcyjnej: Walne Zgromadzenie Komentarz, Gazeta Prawna Nr 30 /2001, 6

7 89. (40) Spółka akcyjna: Podwyższenie kapitału Komentarz, Gazeta Prawna Nr 32/2001, 90. (41) Spółka akcyjna: Zmiany wysokości kapitału Komentarz, Gazeta Prawna Nr 34/2001, 91. (42) Dwie drogi spółki cywilnej, Monitor Prawniczy nr 20/2001, 92. (43) Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. K. Kruczalak), Lexis Nexis, Warszawa 2001, 93. (44) Kodeks spółek handlowych.objaśnienia, Wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2001; 94. (45) Atypowe spółki handlowe, Zakamycze, Kraków 2001; (prace po uzyskaniu tytułu Profesora) 95. (1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Wyd.3, CH BECK, 2002, 96. (2)Prawo handlowe, III wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, 97. (3)Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia r. I CKN 886/98, PPH nr 1/2002, 98. (4) Nowy typ spółki- Spółka partnerska, Edukacja Prawnicza Nr 2/2002, 99. (5) Nowy typ spółki spółka komandytowo-akcyjna, Edukacja Prawnicza nr 3/ (6) Nowe zasady wnoszenia wkładów do spółki komandytowej, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. I. Weissa, Zakamycze, Kraków (7) O potrzebie zmian w kodeksie spółek handlowych (w przepisach części ogólnej, dotyczących spółek osobowych i spółki z o.o.) Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/ (8) Skutki wprowadzenia art. 230 Kodeksu spółek handlowych dla obrotu gospodarczego, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 9/ (9) Kodeks spółek handlowych, T. I. Spółki osobowe i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków

8 104. (10) Kodeks spółek handlowych, T. II. Spółka akcyjna. Łączenie, podział, przekształcanie spółek, Kraków (11) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa (12) Spółka z o.o. w praktyce, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer Warszawa 2003; 107. (13) Recenzja książki: A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil Spółki kapitałowe w stadium organizacji, wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, PPH 2/2002 Warszawa Palestra, Nr 1-2/ (14) Recenzja książki: E.J.Krześniak Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek i adwokatów radców prawnych, wyd. Zakamycze, Kraków Palestra, Nr 1-2/ (15) Nowe rozwiązania Kodeksu Cywilnego dotyczące prokury. Księga pamiątkowa ku czci Prof. G.L. Seidlera, Lublin (16) Prawo spółek kapitałowych w praktyce. Redakcja, Gdańsk (17) Prawo spółek kapitałowych w praktyce. Redakcja, Współautor, Gdańsk (18) Nadzór w spółce komandytowo-akcyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy brak Rady Nadzorczej). Rejent 2003, nr (19) Galimatias z przedsiębiorcami, Rzeczpospolita, 18.VI (20) Glosa do wyroku SN z 11.IX.2002 r. V CKN 1148/00, OSP Nr 1/ (21) Skoro było już lepiej to dlaczego jest tak źle?, A, Kidyba, W. Popiołek, S. Sołtysiński, Rzeczpospolita, nr 271 z r (22) Recenzja książki: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, red. J.A. Strzępka, Warszawa CH Beck 2003 wyd. 2., Monitor Prawniczy 21/ (23) Prawo handlowe, IV wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 118. (24) Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, (redakcja). Wyd. Verlag Dashőfer, Warszawa (25) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2 t. I i II. Zakamycze, Kraków

9 120. (26) Spółka z o.o. Komentarz. Suplement CH Beck, Warszawa (27) Umowy gospodarcze wg standardów UE. Aktualne wskazówki prawne i wzory do zawierania umów. Redaktor. Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa (28) Przypisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje KSH. PPH 3/ (29) Recenzja książki: E.J. Krześniak ;Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego PPH 4/ (30) Nowelizacja płytka ale ważna Vademecum Rzeczpospolita, 9.II (31) Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych cz. I, zmiany w przepisach ogólnych, w spółkach osobowych i sp. z z o.o. Monitor Prawniczy nr 6/ (32) Zmiany w kodeksie spółek handlowych cz. II, zmiany w spółce akcyjnej, przepisach transformacyjnych, prawnokarnych i przejściowych, Monitor Prawniczy nr 7/ (33) Recenzja książki: B. Bajor Jednoosobowa spółka z o.o. w świetle prawa handlowego, PiP 7/ (34) Prawo spółek handlowych Kraków 2004 (współautor) 129. (35) Prawo spółek handlowych Kraków 2004 (redaktor) 130. (36) Prawo handlowe wyd. V, Wyd. CH Beck, Warszawa (37) Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unii Europejskiej, (red) Wyd. Verlag Dashöfer, Warszawa (38) Umowy gospodarcze według standardów UE (red) Warszawa (39) Szczególne zasady odpowiedzialności komandytariusza. Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Adama Szpunara. Wyd. Zakamycze, Kraków

10 134. (40) Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej PPH nr 12/ (41) Handlowe spółki osobowe, Kraków, wyd. Zakamycze (42) Spółka w organizacji w praktyce notarialnej Kancelaria Notarialna 137. (43) Przedsiębiorstwo państwowe jako przedsiębiorca rejestrowy Kancelaria Notarialna 138. (44) Pełnomocnictwo udzielane przez zarząd spółki kapitałowej a prokura Kancelaria Notarialna 139. (45) Suma komandytowa a wkład. Kancelaria Notarialna 140. (46) Wkład i przedmiot wkładu do spółki komandytowej. Kancelaria Notarialna 141. (47) Wyzwania przed prawem spółek w kontekście akcesji Polski do UE Wydawnictwo Annales UMCS (48) Wybrane problemy funkcjonowania jednoosobowej spółki partnerskiej Księga Pamiątkowa ku czci Prof. M. Pazdana 2006 r (49) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spółkach osobowych jako cecha warunkująca powstanie spółki Księga Pamiątkowa ku czci Prof. S. Sołtysińskiego 2005 r (50) Zaproszenie na zgromadzenie wspólników Rzeczpospolita r (51) Podmioty uprawnione do zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Księga Pamiątkowa ku czci Prof. B. Ziemianina 2006 r (52) Charakter prawny rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji. Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego 2005 r (53) Kategoria interesu w prawie spółek Przegląd Prawa Handlowego nr 10/2005 współautor P. Bryłowski 148. (54) Nieokreśloność ma swoje granice Rzeczpospolita 26.IV (55) Prawo spółek red. Seria Meritum Warszawa (56) Kodeks spółek handlowych tom I i II - wyd. 4 Kraków (57) Prawo Handlowe - wyd. 7 Warszawa

11 152. (58) Atypowe spółki handlowe - wyd. 2 Warszawa (59) Das Kapital der Aktiengesellschaft In Europa A Report on Selected Aspects of Legal Capital under Polish Code of Commercial Companies A. Kidyba, S. Sołtysiński, A. Szumański red. Marcus Lutter, Berlin (60) Wyłączenie wspólnika - Gazeta Prawna 18.IX (61) Jak uniknąć postępowania likwidacyjnego Gazeta Prawna 25.IX (62) Różnice między pierwszeństwem ustawowym i umownym Gazeta Prawna 2.X (63) Psucie Fundacji Gazeta Prawna 3.X (64) Gdy obrady zgromadzenia wspólników rozpoczynają się z opóźnieniem Gazeta Prawna 16.X (65) Jak wykorzystać nadzór właścicielski w spółce akcyjnej Gazeta Prawna 23.X (66) Glosa do uchwały SN z dn. 10.XI.2005, II C K 320/05 Glosa nr 4 z 2006 r (67) Glosa do uchwały SN z dn. 23.VIII r., III C Z P 68/ (68) Uchylenie uchwały w sprawie udzielania członkom zarządu absolutorium - Gazeta Prawna 07.XI.2006 r (69) Zasada niepołączalności funkcji i stanowisk w spółkach kapitałowych Gazeta Prawna r (70) Działanie przez organy w spółkach osobowych Gazeta prawna r (71) Braki w składzie organu spółki Gazeta Prawna r (72) Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu spółki akcyjnej Gazeta Prawna r (73) Ustawa o fundacjach komentarz (wspólnie z H. Ciochem) Warszawa (74) Prawo Handlowe- wyd. 8 CH Beck Warszawa (75) Glosa do uchwały SN z dn. 23.VIII r., III C Z P 68/06, Glosa nr 2/

12 170. (76) Kodeks spółek handlowych tom I i II - wyd. 5 Kraków (77) Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia- wyd. 5 Kraków (79) Modelowanie Spółki z o. o. (w) Współczesne problemy prawa handlowego Księga Jubileuszowa ku czci prof. dr hab. M.Poźniak-Niedzielskiej 173. (80) Współczesne problemy prawa handlowego Księga Jubileuszowa ku czci prof. dr hab. M.Poźniak-Niedzielskiej (redakcja- wspólnie z R. Skubiszem) 174. (81) Handlowe spółki osobowe wyd. 2 Kraków (82) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Biblioteka Prawa Handlowego Autor K. Kopaczyńska-Pieczniak - red. A.Kidyba, Warszawa (83) Procesy transformacyjne w spółkach. Autor A. Witosz- red. A.Kidyba 177. (84) Interpretacja art.34 ust.1 ustawy o wykonywaniu mandatu w Status posła cz.ii Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu wyd. Warszawa (85) Spółka akcyjna. Biblioteka Prawa Handlowego. Autor M. Michalski- red. A. Kidyba (86) Prawo spółek handlowych. System prawa handlowego red. Stanisław Włodyka. Tom 2B (88) Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. W. Pyzioł)- współautor Lexis Nexis (87) Legislacyjny festiwal życzeń wciąż trwa - Rzeczpospolita r Kodeks spółek handlowych: Nożyce się odezwały, dodatek Prawo co dnia, Rzeczpospolita r (89) Kodeks cywilny. Komentarz- współautor, tom I 184. (90) Kodeks cywilny. Komentarz- red. A. Kidyba tom I, IV, Wolters Kluwer (91) Wstawka: Ustawy nowelizujące k.s.h. - Rzeczpospolita (92) Godność czy sukces. Kulturowe Dylematy współczesności. Wspólnota wartości a granice Unii Godny sukces. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin września 2008 r Recenzja książki G. Sulińskiego Pt. Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Warszawa

13 188. Prawo handlowe wyd. XI, Wyd. CH Beck, Warszawa Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II - wyd. 6, Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Wydanie 5, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa2009 r Kodeks cywilny. Komentarz. TOM I. Część ogólna. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, redaktor Kodeks cywilny. Komentarz. TOM I. Część ogólna. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, współautor Kodeks cywilny. Komentarz. TOM II. Własność i inne prawa rzeczowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, redaktor Umowy gospodarcze wg standardów UE. Aktualne wskazówki prawne i wzory do zawierania umów. Verlag Dashofer, Warszawa 2009, redaktor. 195.,,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot nakierowany na cele zarobkowe - rozdział II -,,Aktualne formy prawne dotyczące ekonomii społecznej do poradnika z zakresu ekonomii społecznej Ekonomia z ludzką twarzą., Lublin, grudzień Kodeks spółek handlowych. Komentarz tom I i II, wydanie 7, Warszawa Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, redaktor Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część ogólna, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, współautor Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania część szczegółowa, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, współautor i redaktor Prawo handlowe wyd. XII, wydawnictwo CH Beck, Warszawa Handlowe spółki osobowe wyd. 3 Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Biblioteka Prawa Handlowego Autor K. Kopaczyńska-Pieczniak - red. A.Kidyba, Procesy transformacyjne w spółkach. Autor A. Witosz- red. A.Kidyba, Spółka akcyjna. Biblioteka Prawa Handlowego. Autor M. Michalski- red. A. Kidyba,

14 205. Ustawa o fundacjach komentarz (wspólnie z H. Ciochem), wydanie 2, Warszawa Jeszcze o reprezentacji łącznej, Księga pamiątkowa ku czci Prof. J. Okolskiego - Warszawa, Kilka uwag na tle instytucji wyłączenia wspólnika w spółce z o. o., Księga pamiątkowa ku czci Prof. M. Sawczukowi, Lublin Recenzja książki Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska), Warszawa Koncepcja ułomnych osób prawnych z dzisiejszej perspektywy, Księga pamiątkowa ku czci Prof. H. Groszyka, Lublin Krytycznie o reformie kapitału zakładowego w spółce z o. o. Rzeczpospolita, nr 35, luty 2011 r Spółka kapitałowa bez kapitału zakładowego głos w dyskusji nad projektem zmiany kodeksu spółek handlowych - Przegląd Prawa Handlowego, III 2011 (współautor) 212. Recenzja książki Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych (M. Mataczyński), wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa O potrzebie reformy prawa spółek handlowych Przegląd Prawa Handlowego, nr 9, wrzesień 2011r Dopuszczalność świadczenia przez wspólników spółek jawnych usług doradczych na rzecz tych spółek w ramach prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, listopad 2011r. (współautor) Kodeks spółek handlowych, tom I i II, wydanie 8, Wolters Kluwer 2011 r Prawo handlowe, wydanie 13, CH BECK, 2011 r Kodeks cywilny komentarz, tom IV Spadki (redakcja), autor E. Niezbecka, Wolters Kluwer, 2011 r Atypowe spółki handlowe, wydanie 3, Wolters Kluwer 2011 r Kilka uwag o prawach akcjonariusza mniejszościowego w spółce publicznej na przykładzie planowanych zmian statutu Emperia Holding SA, Parkiet nr 278/

15 220. Sukcesja, kontynuacja, a może coś innego? MPH 2011, nr Propozycje Emperii trudno obronić, Parkiet.com 2011 (wydanie elektroniczne) 222. Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących spółki osobowe, PPH 2012, nr Prawo Handlowe wyd. 14 CH Beck Warszawa Kodeks cywilny. Komentarz współautor, tom I wyd. II Kodeks cywilny. Komentarz- red. A. Kidyba tom I, wyd. II Wolters Kluwer E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. TOM IV. Spadki. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, redaktor Czy historia zatoczyła koło od prawa handlowego do prawa handlowego? Wydawnictwo UMCS, Lublin Felieton: Orzeczniczy galimatias, Dziennik Gazeta Prawna nr 201, r Felieton: Nie wie sąd, co czyni sąd, dziennik Gazeta Prawna nr 207, r Felieton: Powrót do szkoły Duracza, czyli nauka prawna w zarysie, Dziennik Gazeta Prawna nr 241, r Spółka partnerska. Autor U. Promińska, redakcja A. Kidyba, Wolters Kluwer 2013, 232. Pozakodeksowe umowy handlowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, redaktor Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków - analiza projektu, Andrzej Kidyba (wspólnie z Małgorzatą Dumkiewicz), Przegląd Prawa Handlowego nr 3 z 2013 r Felieton: Czy płeć piękna zaprowadzi nas do raju, Dziennik gazeta Prawna nr 1, r Felieton: Niewinne chęci czy drenowanie? Historia jednej wypowiedzi pewnego ministra, Dziennik Gazeta Prawna nr 75, r Felieton: Waga musza i waga ciężka, Dziennik Gazeta Prawna nr 93, r. 15

16 237. Potrzeba nowej formuły właścicielskiej, A. Kidyba, M. Bałtowski, Rzeczpospolita, nr 128, r Felieton: Fotowoltaiczny (i nie tylko) horror, Dziennik Gazeta Prawna nr 117, r Artykuł Firma na próbę to zły pomysł, A Kidyba, Tygodnik Biznes i Prawo, r Najgorsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych i jej skutki w Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, red. Józef Frąckowiak, Wrocław 2013; 241. Recenzja wydawnicza książki opracowanej pod red. K. Grabczuka Fundusze europejski a kryzys społeczno gospodarczy, Lublin Felieton: Rankingowy zawrót głowy, Dziennik Gazeta Prawna nr 137, r Felieton: Dorzynanie spółek osobowych, Dziennik Gazeta Prawna, nr 161, r Artykuł Siła argumentów, argument siły, A. Kidyba (wspólnie z A. Kappesem) Gazeta Prawna, nr 183, r Artykuł: Gra na przetrwanie, czyli czy obowiązuje wola mniejszości, A. Kidyba (wspólnie z K. Kopaczyńską Pieczniak) Rzeczpospolita nr 231, r Artykuł: Góra rodzi myszy, czyli trudy pełnej integracji europejskiej, A. Kidyba, Dziennik Gazeta Prawna, nr 203, r Artykuł: Firmy państwowe nie są przeżytkiem, A. Kidyba, Dziennik Gazeta Prawna., nr 207, r Felieton: Sprzedane srebra rodowe i co z tego wynika, Dziennik Gazeta Prawna, nr 221, r Felieton: Prawo spółek każdy chce nowelizować wedle własnych upodobań, Dziennik Gazeta Prawna nr 241, r Felieton: O przewadze Bożego narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy, Dziennik Gazeta Prawna nr 246, r LEX Navigator, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2013, redaktor 252. Prawo spółek. Meritum, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2013, redaktor. 16

17 253. Felieton: Cudowne rozmnożenie profesorów prawa, Dziennik Gazeta Prawna nr 11, r Felieton: Sąd pod (o)sąd, Dziennik Gazeta Prawna nr 36, r Felieton: Ani Scylla, ani Charybda, Dziennik Gazeta Prawna nr 76, r 256. A. Kappes: Spółka komandytowa, redaktor A. Kidyba, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer M. Michalski Spółka akcyjna wydanie II, redaktor A. Kidyba, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer 258. Felieton: Pechowe trzynastki?, Dziennik Gazeta Prawna nr 99, r Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. TOM III, współautor, czerwiec 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer Felieton: Nieogórkowy problem, czyli spółka z o.o. bez kapitału zakładowego, Dziennik Gazeta Prawna nr 138, r Felieton: Konsumenckie wkoło Macieju, czyli od rękojmi do rękojmi, Dziennik Gazeta Prawna nr 162, r Skarb Państwa a działalność gospodarcza, redaktor A. Kidyba, Warszawa 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer Spółki z udziałem Skarbu Państwa, 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer 264. Felieton: Galimatias z kuratorami, Dziennik Gazeta Prawna nr 202, r Felieton: Odrastające głowy Hydry, czyli urzędnik w roli regulatora, Dziennik Gazeta Prawna nr 226, r Wolny zawód w kodeksie spółek handlowych. Prawda czy mit. Rejent, rok 24, nr specjalny, listopad Radca prawny: zawód wolny, regulowany czy przedsiębiorca, Radca Prawny, grudzień

Kodeks spółek handlowych 1,I

Kodeks spółek handlowych 1,I Kodeks spółek handlowych 1,I z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) I Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 7 ustawy z dnia 23.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Teorie osób prawnych... 5 3. Pojęcie osoby prawnej w prawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PODRĘCZNIK AKADEMICKI 4. WYDANIE redakcja naukowa Andrzej Koch Jacek Napierała Marian Kępiński, Andrzej Koch Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa Jacek Napierała, Aurelia Nowicka

Bardziej szczegółowo

Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia

Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Witold Sawicz ROZPRAWA DOKTORSKA Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM

EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM NATALIA BANAŚ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE NATALIA BANAŚ EUROPEJSKA SPÓŁKA AKCYJNA W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy

Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy Zeszyty Naukowe Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy Pod redakcją naukową Małgorzaty Kokocińskiej Teresy Majtas Nr 15/2008 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania Poznań

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Prawa Handlowego. polecamy:

W serii Biblioteka Prawa Handlowego. polecamy: W serii Biblioteka Prawa Handlowego pod redakcją naukową Andrzeja Kidyby polecamy: Spółka partnerska U. Promińska Pozakodeksowe umowy handlowe P. Bryłowski, M. Dumkiewicz, A. Goldiszewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak,

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu III. Spółki kapitałowe Dział I. Spółka z ograniczonà odpowiedzialnoêcià tom 2 pod redakcjà Tomasza Siemiàtkowskiego i Rados awa Potrzeszcza Wydanie 1 Wielkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4

Bardziej szczegółowo

prawo spółek handlowych

prawo spółek handlowych prawo spółek handlowych redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała Marian Kępiński, Andrzej Koch, Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Jacek Napierała, Aurelia Nowicka, Dorota Sokołowska, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

(podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 2. Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002,

(podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 2. Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, Dr hab. Marcin Orlicki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PUBLIKACJE NAUKOWE Monografie (podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Bankowa Spółka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego

Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego Wykaz publikacji Profesora Mariana Kępińskiego 2014 Relationship between General Clause of Unfair Competition and Particular Torts of Unfair Competition in Polish Law [w:] Festschrift für Dieter Martiny

Bardziej szczegółowo

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M. Safjan, J. Jastrzębski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA E. Cała-Wacinkiewicz

Bardziej szczegółowo

PALESTRA PALESTRA 9 10 /2000. W nastêpnych numerach m.in.: PALESTRA 9 10/2000. Ewa Stawicka Fin de millénaire

PALESTRA PALESTRA 9 10 /2000. W nastêpnych numerach m.in.: PALESTRA 9 10/2000. Ewa Stawicka Fin de millénaire PALESTRA PALESTRA wrzesieñ/pa dziernik PALESTRA PALESTRA W nastêpnych numerach m.in.: Ewa Stawicka Fin de millénaire Pismo Ignacy Sitnicki Uwagi nad niektórymi za³o eniami wstêpnego projektu ustawy o podpisie

Bardziej szczegółowo

PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW

PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Prawa i Administracji ROBERT SŁABUSZEWSKI PRZYNALEŻNOŚĆ PRAW SPÓŁKOWYCH W SPÓŁCE JAWNEJ DO MAJĄTKÓW MAŁŻONKÓW Praca doktorska Promotor: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI

Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI Dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 22.12.2014 r. WYKAZ PUBLIKACJI 2014 r. 1. Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów, ADR 4/2014 (w druku); 2. O potrzebie

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst

Bardziej szczegółowo

Uwagi wstępne o przedmiocie publiczne prawo gospodarcze

Uwagi wstępne o przedmiocie publiczne prawo gospodarcze Uwagi wstępne o przedmiocie publiczne prawo gospodarcze 1. Publiczne prawo gospodarcze i jego podstawowe pojęcia I. Transformacja prawa gospodarczego Polska gospodarka od końca II wojny światowej, przez

Bardziej szczegółowo