Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści"

Transkrypt

1 Artur Bernard Olczak Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Politechnika Łódzka Integracja sieci detalicznej z e-commerce w branży spożywczej. Uwarunkowania i synergiczne korzyści Handel internetowy żywnością w Polsce uwarunkowania i perspektywy rozwoju 1 K. Bartnik-Kura, Branża spożywcza zarzuca sieci w sieci, czyli e-delikatesy w natarciu, 2012, ekomercyjnie.pl. Handel internetowy żywnością, ze względu na swoją specyfikę, wymaga dużej skali inwestycji, odpowiedniej infrastruktury oraz sprawnej organizacji wielu procesów i działań marketingowo-logistycznych. Z tego też powodu, w porównaniu z innymi branżami, na rynku elektronicznym działa niewiele marketów internetowych, a zasięg ich dystrybucji ogranicza się do wybranych, dużych aglomeracji miejskich. Obecnie udział e-sklepów spożywczych w całości handlu spożywczego wynosi 0,1 0,2%, a w perspektywie 5 6 lat ma wzrosnąć do 1,5%. Należy jednak podkreślić, iż elektroniczny rynek żywności w ostatnich latach należy do najszybciej rozwijających się rynków w Polsce. Zgodnie z prognozami dla tego sektora w 2014 r. jego wartość zwiększy się do 450 mln zł 1. Jednym z powodów wzrostu jest fakt, iż coraz więcej konsumentów przekonuje się do takiej formy zakupów żywności, ponieważ kupowanie w marketach internetowych stanowi dla istotną wartość dodaną. Po pierwsze daje możliwość zaoszczędzenia czasu, po drugie obniżenia kosztów zakupu, gdyż poziom cen w marketach elektronicznych jest zbliżony do cen w sklepach tradycyjnych, a czasami nawet niższy, a przy określonej wielkości zamówienia dodatkowo gwarantowany jest często bezpłatny dowóz 2. Potencjał i możliwości rozwoju elektronicznego rynku żywności dostrzegły przede wszystkim duże sieci delikatesów, takie jak: Alma Market (sklep internetowy Alma24.pl), Piotr i Paweł (e-piotrpawel.pl), oraz sieci hipermarketów Bomi (a.pl), Leclerc (hipermarket.24.pl), a obecnie wchodzące na ten rynek Tesco, jedna z największych sieci w Europie. Rozszerzenie sieci spożywczej o kanał elektroniczny wiąże się z jego integracją. Nie jest to łatwe, jeśli weźmie się pod uwagę konieczność dostarczenia szerokiego asortymentu towarów o odpowiedniej jakości, świeżości i w dodatku realizowania zamówień w krótkim czasie. Potwierdzeniem występujących trudności organizacyjnych jest duża skala zastrzeżeń zgłaszanych ze strony klientów, dotyczących niekompletności zamówień i jakości asortymentu odbiegającej od opisów zamieszczonych w katalogach, szczególnie świeżych towarów, których klienci nie mogą wcześniej ocenić organoleptycznie 3. Mimo to sieci spożywcze decydują się na rozwijanie kanału elektronicznego, ponieważ korzyści synergiczne, jakie mogą uzyskać z tego kanału, są bardzo wymierne. Dlatego też sieci zachęcają konsumentów do takiej formy zakupu, wykorzystując 2 J. Pieńczykowska, Boom na żywność z sieci: Rosną obroty e-delikatesów, 2010, 3 M. Kosicka-Gębska, A. Tul-Krzyszczuk, J. Gębski, Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa 2011, s

2 siłę swojej marki, jej rozpoznawalność i reputację. Jednakże warunkiem sukcesu jest zintegrowanie działań i umiejętna koordynacja w trzech kluczowych obszarach handlu: logistyki, sprzedaży oraz marketingu. Synergia wielokanałowa warunki i korzyści integracji sieci detalicznej z handlem elektronicznym Model biznesu łączący tradycyjny kanał dystrybucji detalicznej z kanałem elektronicznym, nazywany jest powszechnie bricks&clicks 4. Model ten zakłada wykorzystanie potencjału synergii, jaką mogą osiągać detaliści z integracji kanałów, które nie tylko się uzupełniają, ale także wzmacniają poprzez wykorzystanie atutów każdego z nich. pociąga za sobą nie tylko problemy organizacyjne, ale także często problem konfliktu wewnętrznej konkurencji o tych samych konsumentów. Problem ten może narastać w przypadku, kiedy proces integracji obejmuje nie tylko sieć sklepów firmowych i e-commerce, ale także inne kanały dystrybucji, takie jak sprzedaż katalogowa czy sieć franchisingowa 7. Na początku wielu detalistów traktuje kanał e-commerce jako kanał niezależny od sieci sklepów, nie chcąc też ponosić zbyt wysokich kosztów inwestycyjnych, obsługi marketu internetowego oraz kosztów działań marketingowych 8. W praktyce polityka niezależnej, równoległej dystrybucji w dłuższej perspektywie nie daje oczekiwanych efektów, dopiero zintegrowanie fizycznej dystrybucji z e-commerce staje się bowiem źródłem synergii i pozwala uzyskać z tego tytułu nadzwyczajne korzyści (rysunek 1). Źródłami synergii są wspólnie prowadzone działania marketingowe, sprzedażowe i logistyczne dla tej Rysunek 1. Ramy koncepcji integracji kanałów dystrybucji tradycyjnego i elektronicznego Źródła synergii wspólna infrastruktura wspólne operacje i działania marketing sprzedaż, logistyka wspólna (ta sama) grupa docelowa pozostałe komplementarne zasoby Strategia zarządzania w celu uzyskania synergii ukierunkowanie celu na osiąganie synergii jednoznaczna koordynacja i kontrola zdolność do rozwoju i ekspansji Synergiczne korzyści potencjalne korzyści kosztowe różnicowanie przez wartość dodaną usług zwiększenie zaufania do marki wzrost obrotów ekspansja rynkowa i penetracja obsługiwanego rynku Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie C. Steinfield, T. Adelaar, Y.-j. Lai, Integrating Brick and Mortar Locations with e-commerce. Understanding Synergy Opportunities, Hawaii International Conference on Systems Sciences, Big Island, Hawaii 2002, s Ponadto rozszerzenie dystrybucji o nowy kanał potencjalnie daje przewagę konkurencyjną w porównaniu z detalistami, którzy działają tylko w jednym kanale 5. Stąd też reakcją zarówno tradycyjnych detalistów, jak i detalistów działających tylko w środowisku e-commerce (dot-coms) jest dążenie do dywersyfikacji kanałów dystrybucji 6. Jednakże zintegrowanie obu kanałów, szczególnie w początkowej fazie, samej grupy docelowej oraz w tym samym celu. Konieczne jest wykorzystywanie wspólnej infrastruktury i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwala zsynchronizować wszystkie operacje oraz dostosować działania do różnych preferencji klientów i typów zachowań nabywczych związanych z wyborem produktów, warunków zakupu, sposobem płatności oraz miejscem i sposobem dostawy 9. 4 Termin ten jest używany zamiennie z: clicks and mortar, bricks and clicks, surf and turf, cyber-enhanced retailing oraz hybrid e-commerce. 5 C. Steinfield, Understanding Click and Mortar e-commerce Approaches. A Conceptual Framework and Research Agenda, Journal of Interactive Advertising 2002, No K. Rosen, A. Howard, E-retail: Gold Rush Or Fool s Gold? California Management Review 2000, Vol J.R. Otto, Q.B. Chung, A Framework for Cyber-enhanced Retailing: Integrating e-commerce Retailing with Brick-and-mortar Retailing, Electronic Markets 2000, No D. Andreini, Multi-Channel Integration Strategies and Environmental Aspects. A Conceptual Framework in Retailing, 8th Global Conference on Business & Economics, 2008, s K. Zhu, K.L. Kraemer, V. Gurbaxani, S. Xu, Migration to Open-Standard Interorganizational Systems. Network Effects, Switching Costs, and Path Dependency, MIS Quarterly 2006, Special Issue. 26

3 kartami kredytowymi), które będą zatwierdzane zarówno przez system w sklepie, jak i w Internecie. C. Steinfield wyróżnia cztery obszary potencjalnych synergicznych korzyści integracji kanałów 10 : obniżenie kosztów operacyjnych, wzrost dyferencjacji oferty i tworzenie wartości dodanej dzięki dodatkowym usługom sprzedażowym, wzrost zaufania do marki, korzyści skali i zakresu, wynikające z dostępu do nowych segmentów i rynków, oraz większa penetracja obsługiwanego rynku bezpośrednio determinujące wzrost obrotów w obu kanałach. W tablicy 1 przedstawione są główne korzyści integracji sieci detalicznej z kanałem elektronicznym. Tablica 1. Synergiczne korzyści integracji sieci detalicznej z e-commerce Obszary Niższe koszty operacyjne Rodzaj korzyści 1. Koszty pracy personelu związane z obsługą klienta, np. udzielanie informacji na temat produktu (infolinia, wirtualny doradca), techniczne wsparcie, usługi posprzedażowe, reklamacje 2. Koszty marketingu wynikające z łączenia akcji promocyjnych i reklamowych, wykorzystywanie tych samych materiałów reklamowych, skrócenie czasu wyprzedaży towarów znajdujących się w placówkach sieci 3. Koszty logistyki wykorzystywanie sklepów sieci detalicznej jako punktów odbioru zakupów online, wykorzystywanie tej samej floty transportowej, tych samych magazynów, tej samej infrastruktury itp. Wzrost zróżnicowania dzięki usługom sprzedażowym (value-added services) 1. Usługi przedsprzedażowe strona www jest przedzakupowym źródłem informacji online na temat oferowanych produktów przez sieć, z kolei sklepy sieci mogą być miejscem testowania produktów 2. Usługi sprzedażowe masowa kastomizacja dzięki sprzedaży online i zarazem większy dostęp do komplementarnych produktów i usług 3. Usługi posprzedażowe, czyli włączenie sprzedaży online do systemu obsługi klienta zgłaszania pytań i reklamacji, realizowania programów lojalnościowych Wzmocnienie zaufania do marki Korzyści skali i zakresu geograficzna ekspansja rynkowa oraz penetracja rynku 1. Rozpoznawalność, znajomość marki sieć może być wzmacniania na rynku lokalnym przez kanał e-commerce (i odwrotnie) dzięki większemu zaufaniu do znanej marki 2. Bezpośredni kontakt w sklepach zwiększa zaufanie do detalisty 1. E-commerce pozwala zwiększyć zasięg geograficzny poprzez docieranie z ofertą do nowych rynków geograficznych i nowych typów klientów 2. Możliwość rozszerzenia asortymentu w sklepie elektronicznym dzięki brakowi ograniczeń powierzchni sprzedażowej. Asortyment nie musi być składowanyw lokalnych magazynach, sklepach 3. Większa penetracja obsługiwanego rynku lokalnego wynikająca z aktywności marketingowej w obu kanałach Ź ó d ł o: opracowanie na podstawie D. Andreini, Multi-Channel Integration Strategies and Environmental Aspects. A Conceptual Framework in Retailing, 8th Global Conference on Business & Economics 2008, s W najprostszym modelu organizacja i funkcjonowanie marketu internetowego nie są skomplikowane. Personel w placówce sieci handlowej przyjmuje zamówienia składane przez klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, którego zasięg obsługi jest determinowany zasięgiem dystrybucji placówki. Dlatego też witryna marketu internetowego jest tak zaprojektowana, że po zidentyfikowaniu i akceptacji adresu następuje przyporządkowanie do wybranej placówki i dopiero wówczas klient może dokonywać zakupów. Zintegrowana komunikacja marketingowa, obejmująca kampanie reklamowe, materiały promocyjne oraz obsługę klienta, poza tym że wzmacnia rozpoznawalność marki detalisty, przyczynia się do budowania lepszych relacji z klientami. Z tego też powodu równie ważne jest rozszerzenie zakresu usług związanych z procesem sprzedażowym, tak by ich zakres w obu kanałach się uzupełniał. Na przykład klient, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym, może wybrać opcję odbioru w sklepie tradycyjnym, i odwrotnie klient kupujący w sklepie tradycyjnym może wybrać opcję z dostawą do domu. Ważne jest tworzenie tego typu alternatyw. Wymaga to oczywiście zintegrowania systemu realizacji zamówień z systemem transferu płatności (np. PayU czy Badania prowadzone w różnych branżach 11, w tym także w branży spożywczej, potwierdzają, że model biznesu oparty na integracji kanałów dystrybucji umożliwia detalistom osiąganie synergicznych korzyści. Jednak warunkiem jest zapewnienie 10 M.R Ward, Will Online Shopping Compete More with Traditional Retailing or Catalog Shopping? Netnomics 2004, No. 3, Badania były prowadzone m.in. przez Ch. Steinfielda i T. Adelaara (2002); Ch. Steinfielda, H. Bouwmana i T. Adelaara (2001). 27

4 alternatywnych opcji wyboru dla konsumentów za pomocą tworzenia takich ich kombinacji, których wartość dodana najlepiej będzie odpowiadała potrzebom konsumentów. Modele i formy integracji sieci spożywczych z kanałem e-commerce W handlu elektronicznym żywością, podobnie jak w innych branżach, wyróżnia się dwa główne modele biznesu ze względu na kanał dystrybucji. Pierwszy to model pure players sklepy internetowe, które funkcjonują tylko w środowisku e-commerce, koncentrują się wyłącznie na sprzedaży internetowej artykułami spożywczymi. Przykładem tego typu modelu jest działający na rynku warszawskim e-market frisco.pl. Drugi jest model bricks&clicks, w którym działalność e-sklepu (e-marketu, e-delikatesów) prowadzona jest jako alternatywny kanał dystrybucji i sprzedaży dla sieci detalicznej. Oba modele różnią się od siebie głównie pod względem logistyki transportu, dostępności asortymentu oraz kosztów realizacji zamówień. W branży spożywczej bricks&clicks opierają się na własnej flocie transportowej, podobnie czynią pure players, choć te korzystają także z pośrednictwa firm kurierskich ze względu na większy zasięg obsługiwanego rynku lokalnego, ale wówczas dostawy nie obejmują świeżych produktów. Jeśli chodzi o bieżącą dostępność asortymentu i kompletność zamówień, lepiej wypadają pure players, ponieważ w sklepie internetowym zamawiane produkty są automatycznie rezerwowane dla klientów. W marketach internetowych działających jako dodatkowy kanał sprzedaży dla sieci detalicznej zdarza się, iż zamówienia są niekompletne, ponieważ placówki handlowe prowadzą tzw. sprzedaż z półki, czyli sprzedają jednocześnie klientom w markecie i obsługują sklep internetowy. Przy słabej synchronizacji systemu sprzedaży i zamówień dochodzi do rozbieżności między tym, co jest w ofercie sklepu internetowego, a tym, co faktycznie jest na stanie w momencie realizacji zamówienia. Różnice miedzy modelami dotyczą także kosztów dostaw, które są zróżnicowane w zależności od: wielkości zamówienia, godziny i dnia tygodnia (dzień roboczy, weekend, dni świąteczne) oraz strefy dostawy. W modelu bricks&clicks, ze względu na zakres zintegrowania działań i infrastruktury oraz systemu informatycznego, można wyróżnić określone formy łączenia dystrybucji z e-commerce. W formie biernej kanał elektroniczny jest wykorzystywany tylko jako kanał komunikacji marketingowej z klientami. Witryna internetowa jest serwisem informacyjnym obejmującym katalog produktów, akcje promocyjne i programy lojalnościowe; ewentualnie komunikację z klientem w zakresie różnych zapytań i reklamacji. W związku z tym kanał internetowy w sposób bierny, niebezpośredni jest powiązany ze sprzedażą, ponieważ funkcja sprzedażowa jest realizowana poprzez fizyczny kanał dystrybucji. Forma ta jest najczęściej stosowana przez sieci detaliczne działające nadal w tradycyjny sposób. W formie hybrydy detalista, uruchamiając market internetowy, wykorzystuje kanał elektroniczny jako częściowo zintegrowany, alternatywny kanał sprzedaży. Forma ta stosowana jest przez sieci delikatesów i sieci pozycjonujące się w wyższym segmencie cenowym. Większość operacji i działań marketingowych, sprzedażowych czy logistycznych jest wspólnie wykonywana dla obu kanałów, ale część operacji, np. kompletacja dostaw i realizacja zamówień, jest wykonywana niezależnie przez tradycyjne placówki. W formie integracji wielokanałowej detalista w pełni integruje i koordynuje działania, strukturę i systemy informatyczne e-commerce z innymi formami marketingu bezpośredniego oraz sieci fizycznej dystrybucji. Są to z reguły detaliści typu pure players, którzy rozszerzają swoją działalność o sieć detaliczną 12. Organizacja systemu dostaw odgrywa kluczową rolę, gdyż to poziom kosztów logistycznych determinuje zysk albo stratę. W sytuacji, gdy obrany model jest niedopasowany do realiów rynku lokalnego, skutkuje to opóźnieniami w dostawach, psuciem się produktów lub też ponoszeniem zbyt dużych nakładów na logistykę. Rysunek 2 przedstawia matrycę czterech modeli, obieranych przez e-markety spożywcze w zależności od tego, gdzie kompletowane jest zamówienie (miejsce magazynowania) oraz w jaki sposób będzie ono odbierane przez klienta (formy transportu) 13. Najpopularniejszym modelem w przypadku sieci brick&clicks, które nie posiadają dedykowanego dla e-commerce zaplecza magazynowego, jest dostawa ze sklepu do domu, a zatem zamówienie kompletowane jest poprzez wspomniane wcześniej zdejmowanie towaru z półek w sklepie tradycyjnym, a następnie dostarczane do domu klienta. Przy dużej skali działania ten model w perspektywie nie przyczynia się do redukowania kosztów, poza tym występuje duże ryzyko błędów i braków przy kompletacji zamówień. Natomiast sprawdza się on, gdy wolumen i liczba zamówień są względnie niewielkie, ponieważ pozwala na szybką kompletację i dostawę do klienta nawet w ciągu kilku godzin. Dostawa realizowana z magazynu do domu, model najczęściej stosowany przez pure players, wiąże się już dużymi inwestycjami, gdyż wymaga posiadania własnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego 12 N. Smith, The Internet Economy in Europe From Revolution to Evolution, VP Gartner Consulting 2000, 2008, s D. Bruno, J. Gonzalez-Feliu, French e-grocery Models. A Comparison of Deliveries Performances, Colloquium on European Retail Research, Paris

5 Rysunek 2. Modele zarządzania logistyką dostaw Kompletowanie zamówienia w sklepie Kompletowanie zamówienia w magazynie Dostawa do domu dostawa ze sklepu do domu* dostawa z magazynu do domu *Tylko w modelu bricks&clicks. Ź r ó d ł o: analiza A.T. Kearney, A Fresh Look at Online Grocery, atkearney.com. wyposażonego w system zautomatyzowanych dostaw i w pełni zintegrowanego systemu informatycznego e-marektu, a także wyspecjalizowanych pomieszczeń chłodniczych 14. Prawie w ogóle nie jest stosowany w Polsce model odbioru towaru drive-through (odbiór własnym samochodem przez klienta), stosowany w Stanach Zjednoczonych czy we Francji. Zaletą tego modelu jest odbiór zakupów przez klienta samochodem w danym punkcie nawet bez konieczności wysiadania z pojazdu, podobnie jak w systemie McDrive. System ten zapewnia wygodę, elastyczność i oszczędność czasu. Na przykład Chronodrive, siostrzana firma francuskiej sieci Auchan, która posiada kilkadziesiąt punktów odbioru we Francji, realizuje cały proces odbioru w mniej niż pięć minut. Jednak słabą stroną tego modelu jest ograniczenie relacji z klientem, a także konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na zbudowanie sieci punktów odbioru. Najbardziej ekonomicznym modelem z punktu widzenia sieci jest oferowanie odbioru w marketach stacjonarnych, tzw. click&collect e-market jest wówczas jedynie kanałem komunikacji marketingowej z klientami. Słabością tego modelu jest jednak to, że klient może nie dostrzegać istotnej różnicy między zakupami online a offline, oszczędza on bowiem jedynie czas potrzebny na poruszanie się po sklepie. Dlatego ten model często jest rozwiązaniem alternatywnym dla modelu dostawy do domu. Sukcesy i porażki e-marketów spożywczych przykłady Odbiór click&collect* drive-through 14 N. Kornum, M. Bjerre, Grocery E-commerce. Consumer Behaviour and Business Strategies, Edward Elgar Publishing 2005, s W branży spożywczej na rynku elektronicznym w Polsce działa ponad 300 podmiotów, wśród których liderami są duże sieci supermarketów działające w modelu bricks&clicks, pozycjonujące się w segmencie premium, takie jak Alma oraz Piotr i Paweł. W Europie Zachodniej z kolei dominują sieci Tesco, Carrefour, Sainsbury czy Asda 15. Ich sukcesu można upatrywać zapewne w silnej pozycji rynkowej i dużej koncentracji, niemniej należy podkreślić, iż w decydującym stopniu sukces ten wynika z dobrze rozwiniętego zaplecza magazynowo-logistycznego, stabilnej współpracy z wieloma dostawcami, a także intensywnych działań reklamowych i promocji sprzedaży, prowadzonych zarówno w mass mediach, jak i w Internecie, które zwiększają rozpoznawalność marek przez konsumentów. Przykładem może być kampania reklamowa prowadzona przez Almę, której celem było przedstawienie klientom korzyści z dokonywania zakupów w e-delikatesach, poprzez promowanie hasła Zakupy bez kolejek i korków! i Oszczędź nawet 156 godzin rocznie i poświęć je rodzinie i przyjaciołom!. Uzupełnieniem kampanii były akcje promocyjne na stronie internetowej, prezentujące przepisy na różne potrawy z produktów dostępnych w sieci Alma, których łączny koszt wynosił zaledwie 20 zł. Ponadto Alma włączyła się do programu telewizyjnego Ugotowani realizowanego przez stację TVN. Dzięki temu klienci Almy mogli zgłaszać się do programu na podstawie paragonu zakupu i wypełnionego zgłoszenia. Współpraca z programem telewizyjnym stała się doskonałą reklamą zarówno sieci delikatesów, jak też e-marketu. Uruchomienie i prowadzenie marketu internetowego początkowo dla Almy nie wymagały budowania dodatkowej infrastruktury magazynowo-logistycznej. Nie zmieniła się także struktura dostaw i dostawców, ponieważ zamówienia były realizowane wyłącznie przez wybrane jednostki detaliczne sieci w danym mieście poprzez kompletowanie zamówienia w placówce stacjonarnej. Jednak wraz ze wzrostem sprzedaży w kanale e-commerce, w 2011 r. Alma uruchomiła centrum dystrybucyjno-magazynowe Alma24 w Warszawie do obsługi sprzedaży internetowej w aglomeracji warszawskiej 16. Przykład sieci Alma Market pokazuje, że uruchomienie sklepu internetowego oraz odpowiednia integracja działań i procesów z siecią detaliczną nie tylko przyczyniają się do wzrostu sprzedaży w obu kanałach, ale także pozytywnie wpływają na rozpoznawalność i postrzeganie marki Alma. Potwierdzeniem sukcesu jest fakt, iż Alma24.pl jest obecnie liderem na rynku delikatesów internetowych, osiągając w ciągu 4 lat od momentu powstania średnioroczną dynamikę na poziomie 80% oraz najwyższe w 2011 r. na 15 M. Górecki, Jak wygląda rynek internetowych sklepów spożywczych w Polsce i na świecie? 2011, ekomercyjnie.pl. 16 L. Sulikowska, Alma Market: spółka stawia na sprzedaż online, 2012, retailnet.pl. 29

6 rynku przychody ze sprzedaży elektronicznej żywności, sięgające 45 mln zł 17. Jednak nie wszyscy odnoszą sukces na elektronicznym rynku handlu żywnością. O tym, jakie znaczenie w e-handlu na rynku spożywczym ma pewność współpracy z dostawcami oraz zaplecze logistyczno-zaopatrzeniowe, przekonał się e-market A.pl, którego strategicznym dostawcą była sieć Bomi, odpowiadająca za dostawy ponad 95% asortymentu. W okresie kłopotów finansowych i znaczącego spadku przychodów w 2012 r. sieć Bomi przestała wywiązywać się z warunków dostaw. W konsekwencji e-market A.pl był zmuszony znacząco zawęzić ofertę produktową i utracił nie tylko przychody, ale też pozycję rynkową. Warto także zwrócić przy okazji uwagę na inne zjawisko, które ma miejsce na elektronicznym rynku żywności, a mianowicie kooperację między pure players a siecią delikatesów, choć efekty tej współpracy nie były pozytywne. Równie ciekawy wydaje się fakt, iż wobec zaistniałej sytuacji sklep internetowy A.pl zdecydował się na kooperencję współpracę ze swoim konkurentem, spółką Frisco.pl, liderem pure players w Polsce, posiadającym nowoczesne centrum kompletacji i zaawansowany system obsługi zamówień oraz własna flotę transportową 18. Zakres tej współpracy obejmuje kompletację i dostawy zamówień do klientów A.pl bankier.pl, H. Laskowska, MCI inwestuje we Frisco.pl, 2012, e-biznes.pl. 19 Na podstawie informacji dlahandlu.pl (Konkurenci się dogadali. Frisco zastąpi Bomi w roli dostawcy A.pl, ). Podsumowanie Połączenie sieci tradycyjnej z elektronicznym kanałem daje synergiczne korzyści w postaci obniżenia kosztów obsługi klienta i komunikacji marketingowej, a także większą dyferencjację oferty i usług świadczonych klientom, w efekcie zaś wzrost siły marki oraz wzrost przychodów. Warunkiem uzyskania wymienionych korzyści jest odpowiednia koordynacja procesu integracji obu kanałów, w tym także odpowiednie motywowanie i edukowanie personelu sprzedażowego, które redukuje wewnętrzną konkurencję i konflikty między pracownikami. Wymaga to holistycznego podejścia i realizacji wielokanałowej strategii zapewniającej osiąganie korzyści synergicznych (mulitchannel synergy). Z punktu widzenia tworzonej wartości dla klientów najważniejsza jest elastyczność w zakresie dokonywania zakupów w obu kanałach. Nie tylko wpływa to korzystnie na budowanie relacji z klientami, ale także skłania ich do korzystania zarówno z sieci, jak i sklepu internetowego. Jest to możliwe po pierwsze poprzez wykorzystywanie różnych doświadczeń i wiedzy o zachowaniach nabywczych konsumentów w obu kanałach dystrybucji, po drugie poprzez personalizację i kastomizację komunikacji marketingowej, po trzecie zaś poprzez kompatybilność i synchronizację kanałów zapewniającą zróżnicowanie sposobów sprzedaży i dystrybucji, a w konsekwencji danie konsumentom wyboru. Tworzenie swojego rodzaju kafeterii w zakresie miejsca, czasu oraz sposobu płatności odbioru towarów dla klientów jest obecnie kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym handlu detalicznym. s UMMARY The retail commercial network integration with e-commerce in the food industry conditionings and synergetic advantages There has been a common practice recently, that food retailers decide to go online, in order to achieve synergy. The aim of this paper is to demonstrate advantages of integrating traditional food retail chains with e-commerce channel, forming so called e-groceries. The synergistic effects are observed in many areas of integration, such as logistics, marketing, technological infrastructure, etc. This paper explains how these effects can result in creating new value for customers, which leads directly to the higher competitiveness of the integrated chains. 30

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Internet as Additional Distribution Channel - Synergy or Cannibalism

Internet as Additional Distribution Channel - Synergy or Cannibalism MPRA Munich Personal RePEc Archive Internet as Additional Distribution Channel - Synergy or Cannibalism Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland September 2010 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34180/

Bardziej szczegółowo

Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji efekt synergii czy kanibalizm?

Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji efekt synergii czy kanibalizm? Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji efekt synergii czy kanibalizm? dr inż. Grzegorz Chodak 1, Streszczenie w języku polskim W artykule omówiono problematykę wykorzystania Internetu jako dodatkowego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE Opracowanie dr Arkadiusz Kawa* Poznań 2014 * Pracownik Katedry Logistyki i Transportu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. e-handel w

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój struktury rynku FMCG 1 w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce

Rozwój struktury rynku FMCG 1 w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Rozwój struktury rynku FMCG w świetle teorii kosztów transakcyjnych w Polsce Małgorzata Karczewska, Grażyna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KOMPLEKSOWOŚCI USŁUG LOGISTYCZNYCH NA STOPIEŃ INTEGRACJI MIĘDZY PARTNERAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

WPŁYW KOMPLEKSOWOŚCI USŁUG LOGISTYCZNYCH NA STOPIEŃ INTEGRACJI MIĘDZY PARTNERAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW Wojciech Różycki Marcin Bartosz WPŁYW KOMPLEKSOWOŚCI USŁUG LOGISTYCZNYCH NA STOPIEŃ INTEGRACJI MIĘDZY PARTNERAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW This text presents co-operation between the trade company Whirlpool Polska

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny Harvard Business Review Polska. E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER

Raport specjalny Harvard Business Review Polska. E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER Raport specjalny E-commerce: jak skutecznie sprzedawać PARTNER Szanowni Państwo, Już 16 marca 2012 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Wyzwanie: e-commerce. Z tej okazji publikujemy raport specjalny,

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty naukowe nr 9 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2011 Krystyna Przybylska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym 1

Bardziej szczegółowo

KLIENT NA RYNKU USŁUG TSL

KLIENT NA RYNKU USŁUG TSL ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Joanna DYCZKOWSKA * KLIENT NA RYNKU USŁUG TSL Zarys treści: W referacie są przedstawione dwie grupy klientów instytucjonalnych i indywidualnych nabywających

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA. Rozdział I Podsumowanie i Czynniki Ryzyka. 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA. Rozdział I Podsumowanie i Czynniki Ryzyka. 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta Eurocash prowadzi sieć dyskontowych hurtowni cash

Bardziej szczegółowo

Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych

Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych prof. SGH dr hab. Krzysztof Rutkowski Kierownik projektu dr Marzenna Cichosz dr Katarzyna Nowicka dr Aneta Pluta-Zaremba Katedra Logistyki Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy listopad 11/2012 (30) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży e-commerce Kolej musi przyspieszyć Nakład:

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych

Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych Piotr Barczak Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych Warsztaty menedżerskie 55 Gospodarka globalna wpływa na zmianę procesów poznawczych klientów. Stają się oni coraz bardziej świadomi,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER *

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JOANNA KRYGIER * JOANNA KRYGIER * INTERNET JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES SPRZEDAŻY W RELACJACH B2B NA POLSKIM RYNKU IT THE INTERNET AS THE SALES PROCESS SUPPORTING TOOL IN B2B RELATIONS ON THE POLISH IT MARKET STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw

Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe nr 866 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw 1. Wstęp Procesy standaryzacji i unifikacji zachodzące

Bardziej szczegółowo

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Robert Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Internet wywiera obecnie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1153 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54 2013 ROBERT WALASEK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka E-SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Rola mediów elektronicznych w komunikacji sprzedawcy z nabywcą w koncepcji kreowania wartości

Rola mediów elektronicznych w komunikacji sprzedawcy z nabywcą w koncepcji kreowania wartości dr Katarzyna Żak Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rola mediów elektronicznych w komunikacji sprzedawcy z nabywcą w koncepcji kreowania wartości

Bardziej szczegółowo

Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Bariery i potencjał rozwojowy w handlu elektronicznym dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi Warszawa, 13.09.2013r. 2 Ekspertyza Związku Pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 1 P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 1 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz.

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo