BuildDesk Energy Certificate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BuildDesk Energy Certificate"

Transkrypt

1 BuildDesk Energy Certificate Przygotowanie projektowanej charakterystyki energetycznej (PCHE) i świadectwa charakterystyki energetycznej (SCHE) z wykorzystaniem szablonów projektów typowych. Instrukcja przygotowania projektowanej charakterystyki energetycznej dla projektu bez zmian względem projektu gotowego na etapie adaptacji. Aktualizacja 6 listopada 2013 energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 1

2 Logowanie do portalu BuildDesk Do pracy w systemie BuildDesk Energy Certificate potrzebne jest aktywne konto w serwisie bdec.builddesk.pl. Użytkowników nie posiadających konta prosimy o utworzenie go klikając Rejestracja i postępując zgodnie ze wskazówkami. Dla zalogowania należy wprowadzić adres e-mali użyty przy rejestracji i podać zdefiniowane hasło: Po poprawnym zalogowaniu do systemu BDEC użytkownik zobaczy swoje zapisane projekty oraz menu pozwalające na pracę w systemie: System BDEC pozwala na przygotowanie następujących opracowań: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 2

3 Projektowana charakterystyka energetyczna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zawartości i formy projektu budowlanego Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Audytu termomodernizacyjnego zgodnego z Ustawą Termomodernizacyjną Efektu ekologicznego Projektowane charakterystyki energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej przechowywane są wspólnie i dostępne są po kliknięciu menu Projekty BDEC. Po kliknięciu Pokaż szczegóły przy odpowiednim zapisanym projekcie użytkownik zobaczy możliwe do przeprowadzenia działania oraz zapisane pliki związane z projektem. W powyższym przykładzie dla projektu Helka G1 wygenerowane zostały: Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat-xxx.pdf) Projektowana charakterystyka energetyczna (raport-xxx.pdf) Dodatkowo, dla każdego generowanego projektu w systemie zapisywany jest raport z obliczeń. Jest to dokument zawierających więcej danych związanych z parametrami energetycznymi budynku, który posłużyć może do dokładniejszej analizy projektu. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 3

4 Szablony projektów typowych W systemie BuildDesk Energy Certificate (BDEC) znajdują się przygotowane szablony projektów typowych współpracujących z BuildDesk pracowni projektowych. Szablon projektu to zakodowany w formacie.bdec projekt domu tak, jak został przygotowany przez pracownię autorską w wersji oryginalnej. Szablon zawiera kompletną geometrię budynku, budowę przegród budowlanych, parametry stolarki, zaprojektowanego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szablon jest zlokalizowany standardowo w miejscu określonym adresem pracowni autorskiej i zorientowany w kierunku zalecanym w projekcie oryginalnym. Szablony dostępne są na portalu bedc.builddesk.pl w zakładce projekty typowe lub w lewym menu jako Importuj dane z pracowni domów gotowych. Po wybraniu pojawia się lista pracowni współpracujących z BuildDesk i udostępniających poprzez serwis bdec.builddesk.pl szablony swoich projektów. Aby odszukać konkretny projekt należy wybrać właściwą pracownię z listy. Dla przykładu po wybraniu Studio Atrium otwiera się lista przygotowanych szablonów projektów z pracowni Studio Atrium: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 4

5 UWAGA Projekty dostępne są w ciągłej liście, posegregowane alfabetycznie. Można je szeregować po dacie dodania do sytemu, klikając nagłówek kolumny. Należy zwrócić uwagę na datę dodania szablonu w projektach zdarzyć się mogą aktualizację i pod jedną nazwą mogą być dostępne 2 lub więcej tych samych projektów, ale ze zmianami dokonanymi w czasie. W takiej sytuacji należy sprawdzić datę produkcji projektu i wybrać aktualny szablon. Aby przygotować projektowaną charakterystykę energetyczną lub świadectwo energetyczne na podstawie szablonu należy wybrać importuj do BDEC Szablon zostanie otwarty w wersji online programu BuildDesk Energy Certificate Jeżeli pierwszy raz pracujesz na programie BDEC lub ustawienia Twojej przeglądarki internetowej nie pozwalają na przechowywanie danych strony na Twoim komputerze, konieczne będzie udzielenie zezwolenia na przechowywanie danych w pamięci komputera. BuildDesk Energy Certificate został przygotowany jako aplikacja online w technologii Adobe Flash. W czasie pracy cały program jest wczytywany do pamięci przeglądarki internetowej. Pozwala to na znaczne przyspieszenie pracy, nie obciąża serwerów oraz w przypadku przerwania łączności internetowej pozwala na odzyskanie pracy. W takim przypadku należy pozostawić przeglądarkę bez prób zapisu ani dalszej pracy aż do momentu odzyskania łączności internetowej. System po odzyskaniu połączenia odtworzy sesję i pozwoli na dalszą pracę i zapis projektu. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 5

6 Prosimy o naciśnięcie klawisza Zezwól oraz przeczytanie i Zaakceptowanie warunków licencji. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 6

7 Po uruchomieniu programu znajdziemy się w zakładce Budynek Podstawowe dane W zakładce tej wybrać należy najbliższą lokalizacji budynku stację klimatyczną z listy rozwijalnej, wybrać orientację budynku zgodnie z rzeczywistą lokalizacją na działce oraz ewentualnie zmienić rodzaj gruntu. Orientacja ściany frontowej standardowo szablony budynków orientowane są zgodnie z sugestią pracowni autorskiej. Tak też zdefiniowana jest orientacja ściany frontowej. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 7

8 Zakładka Budynek Charakterystyka budynku W tej zakładce wprowadzić należy: Budynek opis który pojawi się jako nazwa budynku w PCHE lub SCHE Adres budynku przez wybranie województwa i powiatu z listy rozwijalnej, oraz podanie adresu w polach poniżej Wprowadzić fotografię (jeżeli przygotowujemy świadectwo energetyczne) Skorygować przewidywany rok zakończenia budowy, oddania do użytkowania i budowy instalacji (dotyczy SCHE) energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 8

9 UWAGA Zakładka Budynek Dostępne nośniki energii W tej zakładce deklarujemy dostępne w danej lokalizacji nośniki energii. Domyślnie wszystkie nośniki energii są niedostępne. Kliknięcie kolumnie nośnik dostępny przełącza zmienia status. W zależności od wybranych dostępnych nośników energii, będą one dostępne w chwili wybierania źródeł energii dla podstawowego i alternatywnego systemu ogrzewania i przygotowania CWU. Jeżeli pracujemy na istniejącym szablonie projektu, w którym nie zdefiniowano systemu alternatywnego, system zaprojektowany jest kopiowany automatycznie jako alternatywny i wyniki są identyczne dla obu systemów. Wiele szablonów projektów gotowych zostało przygotowanych przed wprowadzeniem przepisu nakazującego wprowadzenie alternatywnego systemu co i cwu. W takiej sytuacji przy próbie podejrzenia zakładki Wyniki pojawi się infromacja: Należy w zakładce Budynek Dostępne nośniki energii włączyć nośniki wykorzystywane przez system zaprojektowany. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 9

10 UWAGA Definiowanie i edycja alternatywnych systemów ogrzewania i CWU Starsze szablony projektów gotowych zawierają zdefiniowany system zaprojektowany. Dla zdefiniowania systemu alternatywnego należy otworzyć zakładki Budynek Główny system ogrzewania oraz Budynek Ciepła woda użytkowa i zdefiniować alternatywne systemy: Po wybraniu zakładki system alternatywny można skopiować system zaprojektowany i zmienić jego składowe i parametry: Zmienić nośnik energii końcowej Elementy systemu związane z przyjętym alternatywnym źródłem energii W oknie tym istnieje możliwość podania projektowanego kosztu systemu ogrzewania (CWU). Jeżeli zdecydujemy się na podanie kosztów inwestycyjnych podstawowych i alternatywnych systemów CO i CWU, porównanie tych kosztów zostanie pokazanie na wydruku projektowanej charakterystyki energetycznej. Jeżeli koszty te zostaną zadeklarowane, na wydruku zostanie dodany wykres porównujący te koszty, jeżeli ich nie określimy, wykres zostanie ukryty. Zarówno do systemu podstawowego, jak i alternatywnego można dodać na przykład kolektory solarne (CWU) lub kominek z płaszczem wodnym (CO), określając ich udział w produkcji ciepła lub CWU. PRZED definiowaniem sytemu alternatywnego należy włączyć nośniki energii dla planowanych systemów alternatywnych w zakładce Budynek Dostępne nośniki energii energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 10

11 energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 11

12 Po kliknięciu na zakładkę Wyniki pokazane zostaną podstawowe parametry energetyczne budynku, obliczone dla podstawowego i alternatywnego systemu CO i CWU: W tej zakładce możemy wygenerować Podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej pozwalający na ocenę ostatecznego dokumentu, z wymaskowanymi polami wartości parametrów energetycznych Świadectwo charakterystyki energetycznej zgodne z obowiązującym wzorem, generacja płatna Projektowaną charakterystykę energetyczną generacja płatna Wyeksportować projekt do program BuildDesk Efekt Ekologiczny w celu przygotowania opracowania wymaganego w projektach termomodernizacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE. W zakładce Możemy porównać parametry podstawowego i alternatywnego sytemu Co i CWU: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 12

13 Na dole strony możemy wskazać wybrany system i skomentować tę decyzję: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 13

14 Generowanie PCHE Po naciśnięciu klawisza Projektowana charakterystyka energetyczna program poprosi o potwierdzenie zapisania projektu i przejście do menadżera generowania raportów Dla wygenerowania opracowań w serwisie bdec.builddesk.pl konieczne jest połączenie z Internetem. Opracowania generowane są na serwerze BuildDesk. W oknie tym wprowadzić można numer strony, od której będzie numerowany dokument PCHE. Pozwala to na komfortowe dołączenie go do dokumentacji. Dodatkowo wprowadzić możemy zdjęcie lub logo na pierwszą stronę opracowania. Po wybraniu Wstaw zdjęcie ze swojego profilu na stronie tytułowej pojawi się obrazek przypisany do konta użytkownika (kliknij Moje konto w prawym górnym rogu aby dodać swoje logo. Po naciśnięciu Załaduj nowe zdjęcie użytkownik będzie miał możliwość wczytać zdjęcie przygotowane lokalnie na dysku komputera. Zdjęcie to (na przykład wizualizacja projektowanego domu) pojawi się na stronie tytułowej opracowania. Koszt wygenerowania PCHE dla domu jednorodzinnego to 1 kredyt. Po naciśnięciu Przygotowany zostanie dokument projektowanej charakterystyki energetycznej: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 14

15 UWAGA Po kliknięciu na raport możemy go otworzyć lub zapisać na dysku. Raporty generowane są w formacie Adobe pdf. Do ich otwarcia należy zainstalować Adobe Reader 8.0 lub późniejszy - W pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem i drukowaniem tekstu w przygotowanych dokumentach w formacie.pdf. Problem ten występuję tylko z polską wersją Adobe Reader. W przypadku jego wystąpienia prosimy o pobranie wersji angielskiej gdzie dokumenty są interpretowane prawidłowo energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 15

16 Kredyty i płatność za opracowania Przygotowanie opracowań w serwisie BuildDesk Energy Certificate jest płatne. Do przygotowania płatnego opracowania użytkownik musi posiadać na swoim koncie wystarczającą ilość kredytów umownych jednostek płatniczych, lub posiadać wykupione konto Pro. Kredyty i konta zakupić można po kliknięciu zakładki Kredyty i konta w portalu bdec.builddesk.pl Aby zakupić pakiet kredytów należy wybrać Kup kredyty z lewego menu: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 16

17 Po wybraniu żądanego pakiety kredytów i kliknięciu Dalej system poprosi o potwierdzenie danych podanych w czasie rejestracji. Na te dane zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT: W oknie tym można zadecydować o nie umieszczaniu imienia i nazwiska na fakturze, oraz zażądać wysłania faktury drukowanej listownie. Standardowo na adres mailowy podany podczas tworzenia konta przesyłana jest faktura w formie pliku.pdf. Faktury są generowane automatycznie i rozsyłane o północy każdego dnia po zaakceptowaniu płatności przez serwis payu. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 17

18 Po kliknięciu Dalej system poprosi o wybór formy płatności: Użytkownik ma możliwość wyboru szybkiego przelewu internetowego z większości banków oferujących usługi online, płatność kartą kredytową oraz wydruk tradycyjnego przelewy bankowego. Płatność kartą kredytową jest autoryzowana w ciągu kilku minut, przelew elektroniczny maksymalnie w ciągu 24 godzin. Płatność tradycyjnym przelewem może wiązać się z kilkudniowym opóźnieniem. energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 18

19 Po wybraniu formy płatności system poprosi raz jeszcze o ostateczne potwierdzeni chęci zakupu: W tym momencie, po wybraniu Zapłać użytkownik zostanie przeniesiony przez serwis płatniczy payu do swojego banku internetowego, na stronę weryfikacji płatności kartą kredytową lub wydrukuje blankiet przelewu pocztowego. W podobny sposób wybierając kup konto Pro można zakupić konto professional czasowy dostęp do serwisu z parametrami zależnymi od potrzeb. Szczegóły pakietów kredytowych oraz kont Pro umieszczone są po adresem: energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej strona 19

BuildDesk Energy Audit Instrukcja obsługi

BuildDesk Energy Audit Instrukcja obsługi BuildDesk Energy Audit Instrukcja obsługi BuildDesk Energy Audit - Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje o programie......................... 3 2. Instalacja BuildDesk Energy Audit..............

Bardziej szczegółowo

BuildDesk Energy Certificate Professional

BuildDesk Energy Certificate Professional BuildDesk Energy Certificate Professional Instrukcja obsługi BuildDesk Energy Certificate Professional Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje o programie......................... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozpoczęcie pracy z Books by HansaWorld SPIS TREŚCI 2 INSTALACJA 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z BOOKS 4 Klucz rejestracyjny 8 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Okno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Beneficjenta

Instrukcja obsługi dla Beneficjenta NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ Instrukcja obsługi dla Beneficjenta Generator wniosków o płatność ze środków krajowych Warszawa, 23.03.2015 r. wersja 0.4 Spis treści 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19

ArCADia-TERMO. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 ArCADia-TERMO Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia TERMO 2015-04-19 Spis Treści 1 SPIS TREŚCI 2 Spis Treści 1 Spis Treści... 2 2 Wprowadzenie... 9 3 Zakres merytoryczny... 11 3.1 Wstęp... 12 3.2

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Menedżer 2006. BUDŻET i WYDATKI - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. >> mefi.pl STRONA

Menedżer 2006. BUDŻET i WYDATKI - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. >> mefi.pl STRONA BUDŻET I WYDATKI - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MENEDŻER FINANSÓW BUDŻET i WYDATKI - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU STRONA Menedżer 2006 >> mefi.pl F I N A N S Ó W BUDŻET I WYDATKI - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2007.08.1.1. Katowice, styczeń 2008 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Informatyczne

Przedsiębiorstwo Informatyczne Przedsiębiorstwo Informatyczne 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. 209-07-15 e-mail: 2153@kamsoft.pl Instrukcja obsługi wersja 2005.06.1.0 Katowice, wrzesień 2005 P.I. KAMSOFT WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU SONEL PE5 wer. 1.0.11 30 grudnia 2011. Pomoc do programu. DASL Systems www.pomiaryelektryczne.pl 1

POMOC DO PROGRAMU SONEL PE5 wer. 1.0.11 30 grudnia 2011. Pomoc do programu. DASL Systems www.pomiaryelektryczne.pl 1 Pomoc do programu DASL Systems www.pomiaryelektryczne.pl 1 Spis treści 1. INSTALACJA PROGRAMU... 5 2. REJESTRACJA PROGRAMU... 8 2.1. Pierwsza rejestracja... 9 2.2. Ponowna aktywacja programu... 17 2.3.

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Analizy Finansowe

Systemy Sage Analizy Finansowe Systemy Sage Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

InstalSoft. Instalacja

InstalSoft. Instalacja InstalSoft Rev.2008-01-30 ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem,

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Beneficjenta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo