Regulamin Księgarni Sezar.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Księgarni Sezar.pl"

Transkrypt

1 Poznań, dnia roku Regulamin Księgarni Sezar.pl 1. Postanowienia ogólne. 1. Sklep internetowy, dalej Księgarnia Sezar.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Księgarni Sezar.pl, a także prawa i obowiązki Właściciela, oraz Klientów Księgarni Sezar.pl 3. Warunkiem skorzystania z usług Księgarni Sezar.pl jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu, stanowiącego integralną część umowy zawieranej z Klientem. Rozpoczęcie korzystania z usług Księgarni Sezar.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. 4. Usługodawcą działającym pod adresem elektronicznym https://sezar.pl jest firma: Sezar.pl ul. Boranta 15A lokal Poznań Wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: NIP: , Regon: Kontakt z Księgarnią Sezar.pl możliwy jest poprzez: adres siedziby wskazany w 1 ust. 4, adres elektroniczny oraz telefonicznie pod numerami telefonów: , W przypadku kontaktu telefonicznego, opłata za minutę połączenia jest zgodna z cennikiem operatora. 7. W celu korzystania z usług Księgarni Sezar.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem w aktualnej wersji, służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, konto poczty , oraz numer kontaktowy telefonu komórkowego. 8. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży, zawierana pomiędzy Księgarnią Sezar.pl, a Klientem. Umowa zawierana jest w języku polskim. 9. Rejestracja, oraz posiadanie konta w Księgarni Sezar.pl są wolne od wszelkich opłat. 2. Definicje. 1. Regulamin niniejszy regulamin działalności Księgarni Sezar.pl 2. Księgarnia Sezar.pl prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://sezar.pl 3. Sprzedawca właściciel Księgarni Sezar.pl 4. Formularz zakupu skrypt będący częścią Księgarni Sezar.pl służący do złożenia zamówienia przez Klienta 5. Towar produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Księgarni Sezar.pl 6. Klient osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów, lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów. 3. Składanie i realizacja zamówień. 1. Klient, składając zamówienie w Księgarni Sezar.pl jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. 2. Informacje zamieszczone na stronach Księgarni Sezar.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie oferty zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. 3. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają wliczony podatek od towarów i usług. 4. Cena za towar nie zawiera kosztów dystrybucji, koszt wysyłki, wydania i odebrania towaru ponosi Klient. 5. Cena za towar jest wiążąca w chwili złożenia oferty zamówienia. 6. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów, oraz organizowania, odwoływania wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Wprowadzone zmiany nie dotyczą umów zawartych.

2 7. Księgarnia Sezar.pl zastrzega, iż produkty oznaczone jako Promocja oraz Wyprzedaż w oferowanych wówczas cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. 8. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych. 9. Zamówienia w Księgarni Sezar.pl Klient może składać w następujący sposób: 1. poprzez formularz zakupu, dostępny na stronie https://sezar.pl; 2. pocztą elektroniczną , wysłaną na adres 3. telefonicznie, pod numerem telefonu Klient składa zobowiązanie wobec Księgarni Sezar.pl w momencie, kiedy akceptuje zamówienie: poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty. 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Księgarni Sezar.pl z potwierdzeniem złożenia zamówienia, wraz z nadanym mu numerem, co potwierdza fakt, że do Księgarni Sezar.pl wpłynęło zamówienie Klienta. 12. Wysłanie do Klienta, przez Księgarnię Sezar.pl wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. 13. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, lub pocztą elektroniczną, oraz weryfikacji danych Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zamówienie zostanie anulowane. 14. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski, realizacja zamówień poza granice Polski odbywa się po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Księgarnią Sezar.pl 15. Zamówienia realizowane są według kolejności wpływania zamówień, na wskazany przez Klienta adres, zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności i opcją dostawy. 16. Termin kompletowania zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, przez realizację kompletowania zamówienia rozumie się przekazanie przez Księgarnię Sezar.pl przesyłki z zakupionym towarem do podmiotu świadczącego usługi transportowe: Poczta Polska S.A., InPost Sp. z o.o. 17. Termin dostawy zamówienia wynosi do 2 dni roboczych i uzależniony jest od podmiotu świadczącego usługi transportowe. 18. Czas realizacji zamówienia jest sumą terminu kompletowania zamówienia i terminu dostawy zamówienia. 19. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Księgarni Sezar.pl czas kompletowania zamówienia może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. 20. W przypadku, gdy Księgarnia Sezar.pl nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia. 21. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, o ile nie zostało ono jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Księgarnią Sezar.pl w sposób określony w 1 ust. 5. Przyjęcie rezygnacji ze złożonego zamówienia musi zostać potwierdzone przez Księgarnię Sezar.pl 4. Sposób i temin płatności. 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za towar w momencie jego odbioru, bądź w formie przedpłaty na konto bankowe Księgarni Sezar.pl lub przelewem elektronicznym, bądź kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności PayU. 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 1. przelewem, bądź przekazem pocztowym na rachunek bankowy o numerze: , 2. kartą płatniczą, bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem usługi płatności PayU, 3. przy doręczeniu zamówienia za pobraniem: Przesyłka kurierska 48 - płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki, Odbiór w Placówce Pocztowej - płatność należy uiścić za pomocą karty płatniczej, bądź gotówką przekazując ją pracownikowi poczty w momencie odbioru przesyłki, Odbiór Paczkomacie - płatność za pomocą karty płatniczej następuje w momencie odbioru przesyłki w paczkomacie. 3. Zamówienia płatne przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą będą realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie, brak wpływu środków na konto bankowe w terminie siedmiu dni od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem tegoż zamówienia.

3 4. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym, lub kartą kredytową, Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 4 dni, od dnia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię Seza.pl 5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Księgarni Sezar.pl 6. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Księgarnia Sezar.pl może anulować zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany. 7. Dokonując płatności przelewem, bądź przekazem pocztowym, w tytule przelewu należy podać nadany numer zamówienia. 8. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Księgarnia Sezar.pl podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu zwraca się wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew. 9. Dowodem potwierdzającym zakup towaru w Księgarni Sezar.pl jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT, doręczane wraz z zakupionym towarem. 10. Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na żądanie Kupującego, według danych podanych w formularzu zamówienia, bądź przekazanych w sposób określony 1 ust Klientowi, który już otrzymał paragon fiskalny, faktura VAT może zostać wystawiona z chwilą dokonania zwrotu paragonu fiskalnego, na adres siedziby Księgarni Sezar.pl wymieniony w 1 ust. 4, oraz po podaniu danych do wystawienia faktury VAT. 12. Kupujący upoważnia Księgarnię Sezar.pl do wystawienia dokumentu faktura VAT bez podpisu odbiorcy. 5. Sposób i koszty dostawy zamówionego Towaru. 1. Koszt dostawy, w zależności od sposobu dostawy: 1. InPost. Paczkomaty: odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie: 8,99 zł. odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie i pobranie należnej 11,99 zł. 2. Pocztex. Przesyłka Kurierska 48: odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej: 5,99 zł. dostawa do odbiorcy pod wskazany adres: 10,99 zł. odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej i pobranie należnej zł. dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej 13,99 zł. 2. Księgarnia Sezar.pl ponosi koszt dostawy, w zależności od wartości złożonego zamówienia: 1. InPost. Paczkomaty: odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie: zł. odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie i pobranie należnej zł. 2. Pocztex. Przesyłka Kurierska 48: odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej: zł. dostawa do odbiorcy pod wskazany adres: zł. odbiór przesyłki w wybranej Placówce pocztowej i pobranie należnej zł. dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej zł. 3. Dostawa zamówionego towaru odbywa się z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, czas dostawy wynosi do 2 dni. 4. Każda przesyłka jest zarejestrowana, a jej odbiorca ma możliwość śledzenia statusu dostawy. 5. Odbiorca Przesyłki Kurierskiej 48 podając numer telefonu komórkowego otrzyma powiadomienie w formie wiadomości tekstowej sms, o terminie doręczenia przesyłki. 6. Odbiór Przesyłki Kurierskiej 48 w Placówce pocztowej, możliwy jest wyłącznie po podaniu numeru telefonu komórkowego, na który to numer zostanie przesłana w formie wiadomości tekstowej sms, informacja o gotowości przesyłki do odbioru.

4 7. Odbiorca przesyłki InPost Paczkomaty, podając prawidłowy numer telefonu komórkowego i adres , otrzyma powiadomienia o gotowości odbioru przesyłki w wybranym paczkomacie, wraz z kodem uprawniającym do odbioru przesyłki. 8. Przesyłka Kurierska 48 jest standardowo ubezpieczona na kwotę 1000,00 zł. 9. Księgarnia Sezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego podania adresu dostawy przez Klienta. 10. Dostawa poza granice Polski jest uzależniona od wagi, oraz kraju wysyłki i odbywa się po uprzednim, uzgodnieniu z Księgarnią Sezar.pl Przesyłki międzynarodowe zostaną wysyłane wyłącznie po dokonanej przedpłacie (przelew na konto, przekaz pocztowy, płatności: PayU, PayPal, bądź karta kredytowa). 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, oraz skontaktować się z Księgarnią Sezar.pl w sposób wymieniony w 1 ust Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu. 13. Księgarnia Sezar.pl może rozprowadzać wraz z dostawą bezpłatne foldery i materiały reklamowe, pozostające bez wpływu na wysokość kosztów tejże dostawy. 6. Odpowiedzialność za wady rzeczy. 1. Księgarnia Sezar.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną. 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Księgarnia Sezar.pl zapewniła kupującego; 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Księgarnię Sezar.pl przy zawarciu umowy, a Księgarnia Sezar.pl nie zgłosiła zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia; 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 3. Księgarnia Sezar.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. 4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać oświadczenie o stwierdzonej niezgodności na adres Księgarni Sezar.pl, wskazany w 1 ust. 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową, oraz wskazać zakres roszczenia. 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może: 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 2. żądać usunięcia wady, 3. żądać obniżenia ceny, 4. odstąpić od umowy, chyba że Księgarnia Sezar.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. 6. Księgarnia Sezar.pl jest obowiązana na swój koszt wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w terminie do 14 dni. 7. W przypadku stwierdzenia wad, lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację, lub wysłać na koszt Księgarni Sezar.pl reklamowany towar na adres wskazany w 1 ust Reklamacja Klienta w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową winna zostać przesłana na adres Księgarni Sezar.pl wymieniony w 1 ust.4, w formie pisemnej i określać: 1. dane Klienta, 2. dokładny adres zamieszkania oraz adres , 3. oznaczenie towaru, którego reklamacja dotyczy, 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację, 5. żądany sposób rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. 9. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Księgarni Sezar.pl wymienionej w 1 ust. 4, wraz z dowodem identyfikującym towar, jako pochodzący z Księgarni Sezar.pl 10. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5 11. Księgarnia Sezar.pl udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację, oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć, lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 12. Księgarnia Sezar.pl po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci Klientowi poniesione i udokumentowane koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, maksymalnie do wysokości kosztów paczki pocztowej ekonomicznej. 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Księgarnią Sezar.pl w sposób określony w 1 ust Odstąpienie od umowy. 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Księgarni Sezar.pl wymieniony w 1 ust Zwracany towar nie może nosić śladów korzystania, poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany na adres Klienta, wraz z potwierdzeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć: 1. listem poleconym na adres Księgarni Sezar.pl, wskazany w 1 ust w postaci elektronicznej, wysyłając do Księgarni Sezar.pl na adres poczty wskazany w 1 ust Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży identyfikujący towar, jako pochodzący od Księgarni Sezar.pl 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar do magazynu Księgarni Sezar.pl na swój koszt, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 7. Księgarnia Sezar.pl w terminie do 14 dni, od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy oferowany w Księgarni Sezar.pl koszt dostarczenia towaru, o ile Klient poniósł koszty dostarczenia. 8. Jeżeli Klient, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Księgarnia Sezar.pl wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności, do chwili otrzymania towaru. 9. Klient może przesłać zwracany towar na adres wskazany w 1 ust Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywana była płatność, tj. na rachunek bankowy, lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 11. Księgarnia Sezar.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem, lub na koszt odbiorcy. 12. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu. 8. Dane osobowe i ochrona prywatności. 1. Administratorem Danych Osobowych jest Księgarnia Sezar.pl wymieniona w 1 ust. 4, która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami: ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 2. Księgarnia Sezar.pl prowadzi Bazę Danych Osobowych zarejestrowaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO, pod numerem księgi: (numer zgłoszenia: 769/2013). 3. W trakcie procesu rejestracji, a także w trakcie wypełniania formularza zakupu, wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Księgarnię Sezar.pl danych osobowych podanych podczas rejestracji, oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). 4. Księgarnia Sezar.pl gromadzi następujące dane osobowe w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę przez osobę, której dane dotyczą, a gromadzone dane osobowe wykorzystuje wyłącznie w celu realizacji zawartych umów: 1. imię i nazwisko, 2. adres korespondencyjny, 3. numer telefonu, 4. adres , 5. informacje zawarte w logach systemowych.

6 5. Księgarnia Sezar.pl uprawniona jest do udostępniania Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji umów i w zakresie koniecznym do ich wykonania następującym podmiotom: 1. Deutsche Bank Polska S.A Warszawa, Aleja Armii Ludowej 26; NIP: ; REGON: , 2. BRE Bank Warszawa, ul. Senatorska 18; NIP: ; REGON: , 3. PayU S.A Poznań, ul. Marcelińska 90; NIP: ; REGON: , 4. Poczta Polska S.A Warszawa, ul. Stawki 2; NIP: ; REGON: , 5. InPost Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130; NIP: ; REGON: Księgarnia Sezar.pl jest uczestnikiem programu Zaufane opinie w ramach usługi świadczonej przez Spółkę Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, ul. Grunwaldzka 182; NIP: ; REGON: , polegającej na przesyłaniu przez Spółkę Ceneo sp. z o.o., ankiet za pośrednictwem poczty elektronicznej, służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat dokonanych przez niego zakupów, a także na zamieszczaniu tychże opinii w domenie Ceneo.pl 7. Klienci dokonujący zakupu w Księgarni Sezar.pl mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie i przetwarzanie adresu przez Spółkę Ceneo sp. z o.o., w celu wypełnienia ankiety wskazanej w 8 ust Klienci Księgarni Sezar.pl mogą wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowo-promocyjnych. 9. Księgarnia Sezar.pl uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Księgarnia Sezar.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom. 10. Prywatność Klientów, ochrona Danych Osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione w Księgarni Sezar.pl poprzez zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 11. Baza Danych Osobowych posiada profesjonalne zabezpieczenia przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, oraz przed technikami wyłudzania poufnych informacji, a transmisja danych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem protokołu szyfrowanego. 12. Osobie, której dane zostały umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo uzupełniania, uaktualniania, czasowego bądź stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania ich trwałego usunięcia. 9. Polityka umieszczania plików cookies. 1. Księgarnia Sezar.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny https://sezar.pl koniecznych do: 1. utrzymania sesji Klienta, 2. dostosowania wyglądu stron https://sezar.pl do potrzeb Klienta, 3. tworzenia statystyk oglądalności stron https://sezar.pl. 2. W przypadku tworzenia statystyk Księgarnia Sezar.pl wykorzystuje pliki cookies do otrzymywania informacji takich jak: adres IP komputera na który została załadowana strona, czasu załadowania strony, rodzaju użytej przeglądarki. Pliki cookies w tej części nie zawierają żadnych danych osobowych. 3. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że ograniczenia umieszczania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre z funkcjonalności stron internetowych https://sezar.pl 10. Zmiany Regulaminu. 1. Księgarnia Sezar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym m.in: 1. podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. zmian mających na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Księgarnia Sezar.pl udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie: https://sezar.pl/regulamin, oraz powiadomi zarejestrowanych Klientów o zmianie Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na podany adres Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w nim określonym, zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia Klientów nabyte przed wejściem w życie tychże zmian. 4. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://sezar.pl/regulamin.

7 11. Postanowienia końcowe. 1. Umowy zawierane pomiędzy Klientem, a Księgarnią Sezar.pl reguluje prawo polskie, w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz ze zm.), Ustawy z dnia 02 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Księgarnią Sezar.pl a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 3. Wszystkie znajdujące się na stronach https://sezar.pl znaki towarowe, oraz nazwy towarowe zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i mogą być chronionymi, lub zastrzeżonymi nazwami, bądź znakami towarowymi tychże firm. 4. Na stronie internetowej https://sezar.pl znajdują się hiperłącza (odnośniki) do innych stron internetowych. Księgarnia Sezar.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem. 5. Strona Księgarni Sezar.pl jest własnością podmiotu wskazanego w 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, a treści stron internetowych Księgarni Sezar.pl chronione są prawem autorskim. Zezwala się pobierać zawartość stron internetowych Księgarni Sezar.pl wyłącznie do użytku prywatnego, przy czym kategorycznie zabronione jest powielanie i modyfikowanie treści zawartych na stronach i podstronach Księgarni Sezar.pl, w tym również wzorów pism, załączników, oraz elementów graficznych, a w szczególności logo Sezar.pl, z wyłączeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, za pisemną zgodą właściciela Księgarni Sezar.pl, jak również poza wyjątkami przewidzianymi prawem. 6. Regulamin jest częścią zawieranej przez Księgarnię Sezar.pl oraz Klienta umowy sprzedaży. 7. Regulamin obowiązuje od dnia roku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje: a) Klient osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży sklepu www.magicznechwile.pl

Regulamin sprzedaży sklepu www.magicznechwile.pl Regulamin z dnia: 05.01.2016 Regulamin sprzedaży sklepu www.magicznechwile.pl Rozdział I Postanowienia wstępne Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (www.magicznechwile.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Regulamin Sprzedawcy - wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Clever Market Jacek Kucal z siedzibą w Łazach 65b 32-048 Jerzmanowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-000-14-41, który

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego - Wprowadzony 24 Grudnia 2014 r

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego - Wprowadzony 24 Grudnia 2014 r Regulamin sprzedaży sklepu internetowego - Wprowadzony 24 Grudnia 2014 r Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) Oktagon Polska (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu www.brasmania.pl Sklep internetowy brasmania.pl [dalej zwany jako Sklep] prowadzi handel detaliczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy

Postanowienia ogólne. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Dane kontaktowe

Regulamin sklepu internetowego. Dane kontaktowe Regulamin sklepu internetowego Dane kontaktowe Sklep jest prowadzony przez: LK Dystrybucja Lech Krasoń Krzysztof Rzeszutek s.c. Kolbuszowa Górna 69 c. 36 100 Kolbuszowa, NIP: 8141683985 REGON: 180961910

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne Regulamin I Podstawowe pojęcia 1.Sprzedający Anna Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dekorialove Anna Laskowska z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Sieronia 8/6, NIP 634-253-04-77,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. 1 Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN SKLEPU.  1 Określenie Sprzedawcy Budlift Sp. z o. o. Ul. Strąkowa 38 01-367 Warszawa Nip:5223017721 Regon:147360486 Tel. 22 638 08 88 Mobile: +48604655554 biuro@budlift.pl REGULAMIN SKLEPU www.sejfy.online 1 Określenie Sprzedawcy 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

FOX RZESZÓW Jarosław Wójcik Krasne Krasne k./ Rzeszowa NIP

FOX RZESZÓW Jarosław Wójcik Krasne Krasne k./ Rzeszowa NIP Regulamin i warunki sprzedaży 1. Informacja o sprzedawcy Sprzedawcą Fox Rzeszów w portalu www.wszystko.pl jest firma: FOX RZESZÓW Jarosław Wójcik Krasne 110 36-007 Krasne k./ Rzeszowa NIP 945-110-63-08

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży wysyłkowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów od 25.12.2014 r.

Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów w sklepie internetowym 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ISP PAN prowadzoną przez firmę "INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo