1 Informacje ogólne. 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Informacje ogólne. 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl zgodnie z jego przeznaczeniem."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONSOLEIGRY.PL 1 Informacje ogólne 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Konsoleigry.pl Kamil Puchowski z siedzibą w Józefowie, ul. Konopnickiej 1c , NIP , Regon Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe (chyba, że zostały oznaczone inaczej), pozbawione wad prawnych i fizycznych. 3. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep. 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b) aktywne konto poczty elektronicznej ( ). 5. Gry PC, zarówno wydania pudełkowe jak i produkty cyfrowe ( w postaci kluczy Steam, Origin, Uplay i inne) mogą zawierać blokady regionalne na aktywację bądź użytkowanie poza terytorium Polski. Nie wynika to z polityki sklepu lecz regulacji samych producentów. 6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Konsoleigry.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach. 9. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada Kodeks Postępowania Cywilnego. 10. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. Zawartość stron

2 1. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, jest to prezentacja towaru. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża chęć kupna określonego towaru. 2. Zdjęcia wystawione w sklepie konsoleigry.pl są zdjęciami poglądowymi. Zdjęcia szczegółowe produktów możemy wysyłać na drogą ową. 3. Firma konsoleigry.pl nie przegląda i nie może przeglądać zawartości umieszczanej przez użytkowników w jej witrynie i nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju treści. Firma Konsoleigry.pl Kamil Puchowski może w każdej chwili zgodnie z własnym uznaniem usunąć zawartość umieszczoną przez użytkowników w jej witrynie. 4. Inne wymienione tu nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Dostęp do tej witryny nie powinien być interpretowany jako dorozumiane przyznanie, udzielenie lub przekazanie w inny sposób jakiejkolwiek licencji na używanie jakichkolwiek znaków umieszczonych w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Konsoleigry.pl lub osób trzecich, do których one należą. 3 Płatności i Dostawa 1. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności: a) Płatność przelewem; b) Płatność za pobraniem; c) Płatność przy odbiorze; d) Przez Przelewy24; e) Płatność kartą; f) Płatność PayU g)płatność Paypal 2. Wszystkie towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost Paczkomaty oraz kurierem Siódemka. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. 3. Przesyłki są wysyłane i dostarczane w dni robocze. 4. Konsoleigry.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek powstałe z przyczyn niezależnych od Konsoleigry.pl., w tym leżących po stronie firm przewozowych. 5. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 6. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności. 7. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce). 8. W przypadku zamówienia opłaconego z góry i nie odebraniu przesyłki użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.

3 4 Ceny produktów 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od produktu stanowiącego przedmiot transakcji). 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. 3. Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia. 5 Reklamacje 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy. 2. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. 3. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy. 4. W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy chyba, że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 5. Jeżeli Nabywca zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie może żądać ani naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. 6. Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej BEZPOBRANIOWEJ na adres magazynu Sprzedawcy: Konsoleigry.pl, ul.konopnickiej 1c, Józefów 7. Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej miedzy innymi numer reklamacji.

4 8. W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowania nas o zaistniałym fakcie przez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu. Sugerujemy sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika. 9.Konsoleigry.pl informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu. Roszczenia związane z ww. różnicami nie będą stanowić uzasadnionej podstawy do uwzględnienia reklamacji. 6 Ochrona danych osobowych 1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. 2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych. 3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. 4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. 5.Firma zbierająca dane: Konsoleigry.pl Kamil Puchowski ul. Konopnickiej 1c Józefów, Polska jest zarejestrowana w GIODO. 6. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 7. Rejestracja w sklepie internetowym wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Konsoleigry.pl w ramach Serwisów, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Konsoleigry.pl świadczy usługi w ramach Serwisów. 7 Dystrybucja Cyfrowa Gier 1. Sklep oferuje gry do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. 2. Zakupu produktów w formie KLUCZA można dokonać tylko z komputera z terytorium Polski.

5 3. Produkty cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Polski. 4. Zamówienia składane na gry oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą kredytową. 5. Płatności związane z zakupem gier oferowanych drogą elektroniczną obsługuje firma PAYU (dawniej: Płatności.pl), Przelewy24.pl lub PayPal, w zależności od wyboru użytkownika. 6. Gry oferowane drogą elektroniczną mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do użytkownika drogą mailową. 7. W zakładce Moje Konto istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych gier, jak również wymaganych kluczy. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu. 8. Konsoleigry.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej gry, w przypadku kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu gry nie będą spełnione. 9. Konsoleigry.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, takich jak Steam, wymaganych do zainstalowania gry. 10. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego programu, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej na stronie internetowej Obejmuje ona wyłączenie korzystanie z niniejszego oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet. 11.Po rozpoczęciu pobierania produktu w wersji cyfrowej bądź po pobraniu klucza zabezpieczającego (kodu aktywacyjnego) do produktu cyfrowego, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o czym w niniejszym Regulaminie zostaje pouczony i na co klient wyraża zgodę pobierając produkt lub pobierając klucz zabezpieczający (kod aktywacyjny). 8 Zwroty 1.Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 10 dni licząc od dnia wydania produktu użytkownikowi. 2."Na podstawie art.7. ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

6 (Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271) konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie powołanego przepisu nie przysługuje konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe)." 3. Podstawą dokonania zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu, czyli oryginał paragonu kasowego lub faktury VAT. 4. Aby dokonać zwrotu nieużywany towar w oryginalnym, kompletnym opakowaniu należy dostarczyć na adres sklepu: Konsoleigry.pl ul.konopnickiej 1c Józefów 5. Pieniądze - w wysokości 100% wartości zamówienia będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Koszt dostarczenia przesyłki do sklepu nie podlega zwrotowi. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką. 2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DECOSALON.PL. 1. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DECOSALON.PL. 1. Postanowienia ogólne i definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DECOSALON.PL 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu Internetowego, Politykę prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży i dostawy (Regulamin sklepu internetowego JYSK Sp. z o.o.):

Warunki sprzedaży i dostawy (Regulamin sklepu internetowego JYSK Sp. z o.o.): Warunki sprzedaży i dostawy (Regulamin sklepu internetowego JYSK Sp. z o.o.): Definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Anna Bernat-Ogidel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ABERNATO Anna Bernat-Ogidel,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.medushop.pl. Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży [obowiązujący do dn. 24 grudnia 2014] 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady świadczenia przez przedsiębiorców A. Woźniak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.GESELLE.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.GESELLE.PL REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.GESELLE.PL 1 Postanowienia wstępne 1. Poniższy tekst stanowi regulamin (Regulamin) sklepu internetowego prowadzonego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ultima.pl (poniższy regulamin obowiązywał do dnia 25 grudnia 2014)

Regulamin sklepu internetowego ultima.pl (poniższy regulamin obowiązywał do dnia 25 grudnia 2014) Regulamin sklepu internetowego ultima.pl (poniższy regulamin obowiązywał do dnia 25 grudnia 2014) Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.szkolne24.pl, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się z jego

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem i operatorem Księgarni Internetowej miedzykartkami.pl jest: WIKR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19A/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mars-Sport obowiązuje od 01.09.2013 do 24.12.2014

Regulamin Sklepu Internetowego Mars-Sport obowiązuje od 01.09.2013 do 24.12.2014 Regulamin Sklepu Internetowego Mars-Sport obowiązuje od 01.09.2013 do 24.12.2014 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje 3 Zasady i warunki korzystania ze sklepu 4 Ceny 5 Składanie i realizacja zamówienia 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU HEADCARE.CO

REGULAMIN SKLEPU HEADCARE.CO REGULAMIN SKLEPU HEADCARE.CO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart 1 Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.just4smart.pl (zwany dalej Just4Smart lub sklepem ) stanowi własność Jana Bertranda, prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec.

Kontakt z ConvaTec można uzyskać pod numerem telefonu bezpłatnej Infolinii 800 120 093 lub 022 579 66 50, e-mail: dzial.pomocy@convatec. Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez ConvaTec Polska sp. z o.o. pod adresem www.mojarana.pl, dalej Regulamin Sprzedającym jest spółka ConvaTec Polska

Bardziej szczegółowo