Regulamin sklepu Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI"

Transkrypt

1 Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/ Warszawa telefon telefaks Infolinia Internet Regulamin sklepu Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 1. Regulamin określa warunki kupna sprzedaży akcesoriów budowlanych w sklepie 2. Kupującym - w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną przyznaną jej przez przepisy prawa. 3. Sprzedającym- jest firma Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; kapitał zakładowy Spółki ,00 zł.; NIP , REGON: , zwana dalej także sklepem internetowym E-Xella. 4.Konsumentem- w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą. 5. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca ( wykonująca) we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, bądź wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 6. Przedmiot transakcji przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności rzeczy zamówionej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego i wydanie mu jej, a przez Kupującego odebranie rzeczy i zapłata Sprzedającemu ceny. 7. Cena ceny poszczególnych akcesoriów dostępnych w sklepie internetowym E- Xella wskazane są przy oferowanych produktach a także znajdują się w cenniku akcesoriów budowlanych. Przedmiotowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią. Wskazane w załączniku ceny zawierają aktualnie Strona 1 z 9 Zarząd Prezes Zarządu Tomasz Kruppik Członkowie Zarządu Andrzej Dmochowski, Jerzy Sieja NIP REGON KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Raiffeisen Bank Polska S.A Kapitał Zakładowy ,00 PLN PLN

2 obowiązującą stawkę podatku VAT ( ceny brutto). 8. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów dostawy, które wskazywane są odrębnie. 9. Wszystkie ceny zawarte na stronie sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN). 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego E-Xella na stronie internetowej były aktualne z bieżącym stanem magazynu Sprzedającego. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub jego części Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do dalszej realizacji zamówienia lub jego części. 11. E-Xella zastrzega sobie prawo zmiany podanych cen towarów i dostępności, zawartych w ofercie handlowej produktów. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także modyfikowania oferty już istniejącej, w tym odwoływania ewentualnych akcji promocyjnych zawartych na stronach sklepu Zmiana cen oraz innych zapisów regulaminu nie dotyczy zawartych już umów. 12. Sprzedający oświadcza, że produkty z działu akcesoria budowlane sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego E-Xella są fabrycznie nowe. 2. ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia w sklepie internetowym E-Xella mogą być dokonywane wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na niej zamieszczonego, 24h / 7dni w tygodniu. 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, inne dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. 4. Szczegółowe warunki stanowiące podstawę realizacji zamówienia zostały określone w 3 pkt 1 i 2 5. Za zgodą Kupującego pracownik E-Xella może dokonać telefonicznej weryfikacji zamówienia. 6. Kupujący po złożeniu zamówienia przez system internetowy, otrzyma potwierdzenie wpływu zamówienia drogą ową na podany w zamówieniu lub wskazany przy rejestracji adres Brak wpływu środków pieniężnych w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia wpływu zamówienia spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia, a oferta Sprzedającego po upływie wskazanego terminu przestaje być wiążąca, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy Kupujący wybrał opcję wysyłki za pobraniem i płatność ma nastąpić przy odbiorze. 8. Po spełnieniu warunków określonych w 3 pkt 1 i 2 Sprzedający potwierdzi ostatecznie na podany przez Kupującego w zamówieniu adres , przekazanie zamówienia do realizacji. 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy kupna- sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 23 Strona 2 z 9

3 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). 10. Sklep Internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium RP. 3. WARUNKI REALZIACJI ZAMÓWIENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków: prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza umieszczonego na stronach sklepu internetowego E-Xella sklep.xella.pl dostępność zamówionego produktu w magazynach sklepu internetowego E- Xella wpływ środków pieniężnych na konto E-Xella jeżeli Kupujący przy wyborze płatności za zamówiony towar wybierze opcję przelew on- line lub płacę przelewem ; z wyjątkiem sytuacji gdy Kupujący wybierze opcję płatności za pobraniem ( wówczas płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru.) 2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą: zakupu towaru (towarów), kosztów transportu, ewentualnych kosztów zryczałtowanych w zależności od wybranej formy płatności i wybranej formy dostarczenia towaru. 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z 2012r. poz j.t.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z firmą Xella Polska Sp. z o.o. umowy kupna-sprzedaży towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności odstąpienie od umowy może nastąpić gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć na adres zakładu Sprzedającego ul. Bohaterów Westerplatte 1, Ostrołęka - w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem zwracanego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt sklepu. Do obowiązku Kupującego należy zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu. Jeżeli dostarczony do E-Xella towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, E-Xella zwraca towar do Kupującego (na jego koszt) po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną. 4. W przypadku odstąpienia od umowy i zachowania warunków określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu Sprzedający gwarantuje zwrot należności Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia zwrotu. Zwrot zostanie zrealizowany w sposób określony w 6 pkt 5. Strona 3 z 9

4 4. FORMY PŁATNOŚCI 1. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności: a) bezpośredni przelew internetowy on-line, b) płatność kartą kredytową, c) płatność w drodze przelewów tradycyjnych, d) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Dokonanie zapłaty za pomocą jednej z form płatności wskazanych w punkcie a lub b powoduje, iż wpłata dokonywana jest na konto bankowe firmy PayU S.A. ul. Marcelińska 90, Poznań, z którą Sprzedający ma podpisaną odpowiednią umowę. Numer konta zostanie przesłany w u, potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. Korzystając z tych form płatności Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 2. Za moment dokonania płatności tytułem zapłaty uważa się: moment wpływu uzgodnionej kwoty na konto firmy PayU (jest to pozytywny wynik autoryzacji -w przypadku płatności kartą kredytową- i przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym za pośrednictwem Systemu Płatności.pl.) lub moment wpływu uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego lub moment wpłaty gotówki - w zależności od wyboru formy płatności dokonanej przez Kupującego. 3. Dokonanie wpłaty na wskazany przez Sprzedającego w u rachunek firmy PayU, dla celów niniejszej umowy, jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty bezpośrednio na konto E- Xella 5 DOSTAWA 1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego. 2. Dostawa towaru w sklepie internetowym E-Xella jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz Poczty Polskiej. Wszystkie przesyłki kurierskie realizowane za pośrednictwem w/w firmy kurierskiej są ubezpieczone. E-Xella zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 3. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane przez sklep internetowy E-Xella jako przesyłki bez zadeklarowanej wartości. 4. Towar zamówiony w sklepie internetowym E-Xella wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w usłudze standard. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki w tej usłudze to następny dzień roboczy od daty nadania przesyłki między godziną 9:00 a 16: Nabywca zostaje obciążony całkowitym kosztem dostawy zamówionego towaru. 6. Odbiór przesyłki i sprawdzenie jej stanu odbywa się wg regulaminu firmy kurierskiej lub Strona 4 z 9

5 Poczty Polskiej. 7. Przesyłki o wadze powyżej 20 kg lub wartości zamówienia przekraczającej 5 000,00 zł brutto bądź spełniające dwa warunki wymienione powyżej będą traktowane jako zamówienia specjalne. 8. Koszt dostawy jest podawany i wyliczany indywidualnie w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym E-Xella na podstawie aktualnych cenników Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Przy wyliczaniu kosztów dostawy brane są pod uwagę takie czynniki, jak: waga, gabaryty oraz wartość składanego zamówienia. 6. REKLAMACJA, ZWROT PIENIĘDZY, FAKTURA VAT, PARAGON 1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, Kupujący odsyła go przesyłką pocztową wraz z otrzymaną fakturą/paragonem z zaznaczoną uwagą "reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji. 2.Zwracane lub reklamowane towary należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres: Xella Polska Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte Ostrołęka koniecznie z dopiskiem: sklep internetowy zwrot lub sklep internetowy reklamacja 3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z reklamowanym towarem. 4. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze. 5. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub reklamacji Kupującego zostanie dokonany niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po weryfikacji przez obsługę sklepu internetowego E-Xella, że odstąpienie od umowy jest skuteczne lub reklamacja i związany z nią zwrot uzasadniony. Zwrot dokonany będzie w następujący sposób: jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty, jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew, w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub wpłata została dokonana gotówką zwrot pieniędzy nastąpi na pisemnie wskazane przez Kupującego konto. Strona 5 z 9

6 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem do jego siedziby. W przypadku reklamacji, równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do Sprzedającego wadliwego towaru zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, przyjęciu reklamacji i jej uwzględnieniu. 8. Dokumentem stanowiącym dowód zakupu dla celów reklamacyjnych jest faktura VAT lub paragon. 9. Do każdego zrealizowanego zamówienia - na żądanie Kupującego -wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie wysłana wraz z przesyłką na adres Kupującego. W innym wypadku Sprzedający wyda Kupującemu będącemu Konsumentem paragon fiskalny. 10. Złożenie zamówienia wraz z żądaniem wystawienia faktury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Kupującego. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej sklepu produkty i ich nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. Różnice wizualne w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym E-Xella wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Xella Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), to jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z żądaniem Kupującego oraz w celu wykonania umowy. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym E-Xella jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień niniejszego regulaminu. CENNIK Akcesoria Budowlane Załącznik nr 1 do regulaminu Strona 6 z 9

7 Nazwa produktu Cena netto za sztukę Podatek VAT (szt) Cena brutto za sztukę Wyłącznik do piły taśmowej 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł Piła do cięcia SILKI LTBP ,00 zł 2 783,00 zł ,00 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar XXL 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar XL 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar L 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą, rozmiar 10,5 12,50 zł 2,88 zł 15,38 zł Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej, rozmiar 10 42,00 zł 9,66 zł 51,66 zł Tarcza do piły do SILKI 650 mm 1 460,00 zł 335,80 zł 1 795,80 zł Gwoździe 120 mm 0,57 zł 0,13 zł 0,70 zł Gwoździe 100 mm 0,33 zł 0,08 zł 0,41 zł Gwoździe 80 mm 0,29 zł 0,07 zł 0,36 zł Praktyczny poradnik "Jak fachowo budować" 35,00 zł 8,05 zł 43,05 zł Kielnia YTONG 48 cm 57,95 zł 13,33 zł 71,28 zł Zaprawa murarska SILKA-YTONG, worek 25 kg 0,95 zł 0,22 zł 1,17 zł Kotwa do murów szczelinowych PK31 2,13 zł 0,49 zł 2,62 zł Łączniki do ścian LP30 3,61 zł 0,83 zł 4,44 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar XXL 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar XL 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar L 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar M 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar XXL 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar XL 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar L 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar M 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Strona 7 z 9

8 Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Film Budowa w Systemie 20 cm 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Film Budowanie z SILKI 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Film Budowanie z YTONGa 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Torba podróżna na kółkach Amilo TITAN 129,27 zł 29,73 zł 159,00 zł Sportowa torba podró na Amilo TITAN 88,62 zł 20,38 zł 109,00 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Czapeczka classic YTONG 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł Czapeczka classic SILKA 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł Kielnia SILKA 8 cm 38,60 zł 8,88 zł 47,48 zł Kielnia SILKA 12 cm 40,25 zł 9,26 zł 49,51 zł Kielnia SILKA 15 cm 42,10 zł 9,68 zł 51,78 zł Kielnia SILKA 18 cm 44,55 zł 10,25 zł 54,80 zł Kielnia SILKA/YTONG 24 cm 47,65 zł 10,96 zł 58,61 zł Gilotyna 1 815,00 zł 417,45 zł 2 232,45 zł Prowadnica kątowa 52,20 zł 12,01 zł 64,21 zł Strug 80,45 zł 18,50 zł 98,95 zł Packa do szlifowania 70,15 zł 16,13 zł 86,28 zł Kielnia YTONG 40 cm 52,80 zł 12,14 zł 64,94 zł Kielnia YTONG 36,5 cm 51,15 zł 11,76 zł 62,91 zł Kielnia YTONG 30 cm 49,30 zł 11,34 zł 60,64 zł Kielnia YTONG 20 cm 45,80 zł 10,53 zł 56,33 zł Kielnia YTONG 11,5 cm 39,80 zł 9,15 zł 48,95 zł Strona 8 z 9

9 Kielnia YTONG 10 cm 39,40 zł 9,06 zł 48,46 zł Kielnia YTONG 7,5 cm 38,60 zł 8,88 zł 47,48 zł Kielnia YTONG 5 cm 38,40 zł 8,83 zł 47,23 zł Rylec 49,70 zł 11,43 zł 61,13 zł Piła ręczna widiowa 220,00 zł 50,60 zł 270,60 zł Taśma do piły 1 015,00 zł 233,45 zł 1 248,45 zł Piła taśmowa ,00 zł 3 887,00 zł ,00 zł Strona 9 z 9

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 0 801 122 227 Internet

Bardziej szczegółowo

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin zakupu usługi wykonaniu analizy cieplno-wilgotnościowej pojedynczej przegrody przy użyciu programu komputerowego Wufi Pro z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 1/11 Kraków, 01.11.2010 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKAS Strona 2/11 Sklep internetowy Polkas.pl, działający pod adresem www.polkas.pl, prowadzony jest przez: Polkas Wolff i Kowalski spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem i operatorem Księgarni Internetowej miedzykartkami.pl jest: WIKR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19A/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CELLANTENNA SP. Z O.O. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CELLANTENNA SP. Z O.O. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CELLANTENNA SP. Z O.O. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI Sklep internetowy, działający pod adresem www.cellantenna.pl, prowadzony przez CellAntenna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

a) Sklepie należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl,

a) Sklepie należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl, I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaż prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.szkolne24.pl, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się z jego

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 Ogólne Warunki Handlowe (Umowne) sklepu internetowego DlaSpania.pl określają zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DlaSpania.pl prowadzonym przez DlaSpania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl

Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Regulamin świadczenia usług sklepu www.medushop.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.medushop.pl. Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI Sklep internetowy, działający pod adresem ZABAWKI.LUBARTOW.EU prowadzony przez emki Piotr Domański z siedzibą w Lubartowie przy ul. ks.j.popiełuszki 16/19, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I Wstęp 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: 45-117 Opole, ul.św.anny 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem E-PROMEDIA.COM, prowadzony jest przez firmę PPHU PROMEDIA Magdalena Bruzgo, siedzibą w Krotoszynie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Rozdział I. Informacje Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Rozdział I. Informacje Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Rozdział I. Informacje Ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem url: www.citysport.com.pl (dalej: Sklep ) prowadzony przez CITY SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep VellaHOME.pl istniejący na rynku nieprzerwanie od 2009 roku Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo