Regulamin sklepu Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI"

Transkrypt

1 Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/ Warszawa telefon telefaks Infolinia Internet Regulamin sklepu Dział Akcesoria Budowlane 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 1. Regulamin określa warunki kupna sprzedaży akcesoriów budowlanych w sklepie 2. Kupującym - w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną przyznaną jej przez przepisy prawa. 3. Sprzedającym- jest firma Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pilchowicka 9/11, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; kapitał zakładowy Spółki ,00 zł.; NIP , REGON: , zwana dalej także sklepem internetowym E-Xella. 4.Konsumentem- w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą. 5. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca ( wykonująca) we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, bądź wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 6. Przedmiot transakcji przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności rzeczy zamówionej za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego i wydanie mu jej, a przez Kupującego odebranie rzeczy i zapłata Sprzedającemu ceny. 7. Cena ceny poszczególnych akcesoriów dostępnych w sklepie internetowym E- Xella wskazane są przy oferowanych produktach a także znajdują się w cenniku akcesoriów budowlanych. Przedmiotowy cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią. Wskazane w załączniku ceny zawierają aktualnie Strona 1 z 9 Zarząd Prezes Zarządu Tomasz Kruppik Członkowie Zarządu Andrzej Dmochowski, Jerzy Sieja NIP REGON KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Raiffeisen Bank Polska S.A Kapitał Zakładowy ,00 PLN PLN

2 obowiązującą stawkę podatku VAT ( ceny brutto). 8. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów dostawy, które wskazywane są odrębnie. 9. Wszystkie ceny zawarte na stronie sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN). 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego E-Xella na stronie internetowej były aktualne z bieżącym stanem magazynu Sprzedającego. W przypadku niedostępności zamówionego produktu lub jego części Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do dalszej realizacji zamówienia lub jego części. 11. E-Xella zastrzega sobie prawo zmiany podanych cen towarów i dostępności, zawartych w ofercie handlowej produktów. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także modyfikowania oferty już istniejącej, w tym odwoływania ewentualnych akcji promocyjnych zawartych na stronach sklepu Zmiana cen oraz innych zapisów regulaminu nie dotyczy zawartych już umów. 12. Sprzedający oświadcza, że produkty z działu akcesoria budowlane sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego E-Xella są fabrycznie nowe. 2. ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia w sklepie internetowym E-Xella mogą być dokonywane wyłącznie poprzez stronę internetową sklepu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na niej zamieszczonego, 24h / 7dni w tygodniu. 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, inne dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. 4. Szczegółowe warunki stanowiące podstawę realizacji zamówienia zostały określone w 3 pkt 1 i 2 5. Za zgodą Kupującego pracownik E-Xella może dokonać telefonicznej weryfikacji zamówienia. 6. Kupujący po złożeniu zamówienia przez system internetowy, otrzyma potwierdzenie wpływu zamówienia drogą ową na podany w zamówieniu lub wskazany przy rejestracji adres Brak wpływu środków pieniężnych w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia wpływu zamówienia spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia, a oferta Sprzedającego po upływie wskazanego terminu przestaje być wiążąca, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy Kupujący wybrał opcję wysyłki za pobraniem i płatność ma nastąpić przy odbiorze. 8. Po spełnieniu warunków określonych w 3 pkt 1 i 2 Sprzedający potwierdzi ostatecznie na podany przez Kupującego w zamówieniu adres , przekazanie zamówienia do realizacji. 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji traktowane jest równoznacznie z zawarciem umowy kupna- sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 23 Strona 2 z 9

3 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami). 10. Sklep Internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej wyłącznie na terytorium RP. 3. WARUNKI REALZIACJI ZAMÓWIENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków: prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza umieszczonego na stronach sklepu internetowego E-Xella sklep.xella.pl dostępność zamówionego produktu w magazynach sklepu internetowego E- Xella wpływ środków pieniężnych na konto E-Xella jeżeli Kupujący przy wyborze płatności za zamówiony towar wybierze opcję przelew on- line lub płacę przelewem ; z wyjątkiem sytuacji gdy Kupujący wybierze opcję płatności za pobraniem ( wówczas płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru.) 2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą: zakupu towaru (towarów), kosztów transportu, ewentualnych kosztów zryczałtowanych w zależności od wybranej formy płatności i wybranej formy dostarczenia towaru. 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z 2012r. poz j.t.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z firmą Xella Polska Sp. z o.o. umowy kupna-sprzedaży towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności odstąpienie od umowy może nastąpić gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć na adres zakładu Sprzedającego ul. Bohaterów Westerplatte 1, Ostrołęka - w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem zwracanego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt sklepu. Do obowiązku Kupującego należy zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, żeby zapobiec jego ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu. Jeżeli dostarczony do E-Xella towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, E-Xella zwraca towar do Kupującego (na jego koszt) po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną. 4. W przypadku odstąpienia od umowy i zachowania warunków określonych w punkcie 3 niniejszego regulaminu Sprzedający gwarantuje zwrot należności Kupującemu w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia zwrotu. Zwrot zostanie zrealizowany w sposób określony w 6 pkt 5. Strona 3 z 9

4 4. FORMY PŁATNOŚCI 1. Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności: a) bezpośredni przelew internetowy on-line, b) płatność kartą kredytową, c) płatność w drodze przelewów tradycyjnych, d) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Dokonanie zapłaty za pomocą jednej z form płatności wskazanych w punkcie a lub b powoduje, iż wpłata dokonywana jest na konto bankowe firmy PayU S.A. ul. Marcelińska 90, Poznań, z którą Sprzedający ma podpisaną odpowiednią umowę. Numer konta zostanie przesłany w u, potwierdzającym wpłynięcie zamówienia. Korzystając z tych form płatności Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 2. Za moment dokonania płatności tytułem zapłaty uważa się: moment wpływu uzgodnionej kwoty na konto firmy PayU (jest to pozytywny wynik autoryzacji -w przypadku płatności kartą kredytową- i przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym za pośrednictwem Systemu Płatności.pl.) lub moment wpływu uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego lub moment wpłaty gotówki - w zależności od wyboru formy płatności dokonanej przez Kupującego. 3. Dokonanie wpłaty na wskazany przez Sprzedającego w u rachunek firmy PayU, dla celów niniejszej umowy, jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty bezpośrednio na konto E- Xella 5 DOSTAWA 1. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku możliwości dostarczenia danego towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego. 2. Dostawa towaru w sklepie internetowym E-Xella jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz Poczty Polskiej. Wszystkie przesyłki kurierskie realizowane za pośrednictwem w/w firmy kurierskiej są ubezpieczone. E-Xella zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 3. Przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są nadawane przez sklep internetowy E-Xella jako przesyłki bez zadeklarowanej wartości. 4. Towar zamówiony w sklepie internetowym E-Xella wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w usłudze standard. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki w tej usłudze to następny dzień roboczy od daty nadania przesyłki między godziną 9:00 a 16: Nabywca zostaje obciążony całkowitym kosztem dostawy zamówionego towaru. 6. Odbiór przesyłki i sprawdzenie jej stanu odbywa się wg regulaminu firmy kurierskiej lub Strona 4 z 9

5 Poczty Polskiej. 7. Przesyłki o wadze powyżej 20 kg lub wartości zamówienia przekraczającej 5 000,00 zł brutto bądź spełniające dwa warunki wymienione powyżej będą traktowane jako zamówienia specjalne. 8. Koszt dostawy jest podawany i wyliczany indywidualnie w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym E-Xella na podstawie aktualnych cenników Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Przy wyliczaniu kosztów dostawy brane są pod uwagę takie czynniki, jak: waga, gabaryty oraz wartość składanego zamówienia. 6. REKLAMACJA, ZWROT PIENIĘDZY, FAKTURA VAT, PARAGON 1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, Kupujący odsyła go przesyłką pocztową wraz z otrzymaną fakturą/paragonem z zaznaczoną uwagą "reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji. 2.Zwracane lub reklamowane towary należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres: Xella Polska Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte Ostrołęka koniecznie z dopiskiem: sklep internetowy zwrot lub sklep internetowy reklamacja 3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z reklamowanym towarem. 4. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze. 5. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub reklamacji Kupującego zostanie dokonany niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po weryfikacji przez obsługę sklepu internetowego E-Xella, że odstąpienie od umowy jest skuteczne lub reklamacja i związany z nią zwrot uzasadniony. Zwrot dokonany będzie w następujący sposób: jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty, jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew, w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub wpłata została dokonana gotówką zwrot pieniędzy nastąpi na pisemnie wskazane przez Kupującego konto. Strona 5 z 9

6 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem do jego siedziby. W przypadku reklamacji, równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do Sprzedającego wadliwego towaru zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, przyjęciu reklamacji i jej uwzględnieniu. 8. Dokumentem stanowiącym dowód zakupu dla celów reklamacyjnych jest faktura VAT lub paragon. 9. Do każdego zrealizowanego zamówienia - na żądanie Kupującego -wystawiana będzie faktura VAT, która zostanie wysłana wraz z przesyłką na adres Kupującego. W innym wypadku Sprzedający wyda Kupującemu będącemu Konsumentem paragon fiskalny. 10. Złożenie zamówienia wraz z żądaniem wystawienia faktury jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Kupującego. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej sklepu produkty i ich nazwy, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. Różnice wizualne w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym E-Xella wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Xella Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), to jest w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z żądaniem Kupującego oraz w celu wykonania umowy. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami), albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym E-Xella jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień niniejszego regulaminu. CENNIK Akcesoria Budowlane Załącznik nr 1 do regulaminu Strona 6 z 9

7 Nazwa produktu Cena netto za sztukę Podatek VAT (szt) Cena brutto za sztukę Wyłącznik do piły taśmowej 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł Piła do cięcia SILKI LTBP ,00 zł 2 783,00 zł ,00 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar XXL 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar XL 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Spodnie ogrodniczki SILKA YTONG rozmiar L 49,00 zł 11,27 zł 60,27 zł Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą, rozmiar 10,5 12,50 zł 2,88 zł 15,38 zł Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej, rozmiar 10 42,00 zł 9,66 zł 51,66 zł Tarcza do piły do SILKI 650 mm 1 460,00 zł 335,80 zł 1 795,80 zł Gwoździe 120 mm 0,57 zł 0,13 zł 0,70 zł Gwoździe 100 mm 0,33 zł 0,08 zł 0,41 zł Gwoździe 80 mm 0,29 zł 0,07 zł 0,36 zł Praktyczny poradnik "Jak fachowo budować" 35,00 zł 8,05 zł 43,05 zł Kielnia YTONG 48 cm 57,95 zł 13,33 zł 71,28 zł Zaprawa murarska SILKA-YTONG, worek 25 kg 0,95 zł 0,22 zł 1,17 zł Kotwa do murów szczelinowych PK31 2,13 zł 0,49 zł 2,62 zł Łączniki do ścian LP30 3,61 zł 0,83 zł 4,44 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar XXL 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar XL 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar L 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł T-Shirt biały YTONG, rozmiar M 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar XXL 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar XL 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar L 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł T-Shirt niebieski SILKA, rozmiar M 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Strona 7 z 9

8 Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, czarna, rozmar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo YTONG, biała, rozmar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Film Budowa w Systemie 20 cm 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Film Budowanie z SILKI 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Film Budowanie z YTONGa 19,67 zł 4,52 zł 24,19 zł Torba podróżna na kółkach Amilo TITAN 129,27 zł 29,73 zł 159,00 zł Sportowa torba podró na Amilo TITAN 88,62 zł 20,38 zł 109,00 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar XXL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar XL 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar L 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Koszulka polo SILKA, rozmiar M 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł Czapeczka classic YTONG 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł Czapeczka classic SILKA 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł Kielnia SILKA 8 cm 38,60 zł 8,88 zł 47,48 zł Kielnia SILKA 12 cm 40,25 zł 9,26 zł 49,51 zł Kielnia SILKA 15 cm 42,10 zł 9,68 zł 51,78 zł Kielnia SILKA 18 cm 44,55 zł 10,25 zł 54,80 zł Kielnia SILKA/YTONG 24 cm 47,65 zł 10,96 zł 58,61 zł Gilotyna 1 815,00 zł 417,45 zł 2 232,45 zł Prowadnica kątowa 52,20 zł 12,01 zł 64,21 zł Strug 80,45 zł 18,50 zł 98,95 zł Packa do szlifowania 70,15 zł 16,13 zł 86,28 zł Kielnia YTONG 40 cm 52,80 zł 12,14 zł 64,94 zł Kielnia YTONG 36,5 cm 51,15 zł 11,76 zł 62,91 zł Kielnia YTONG 30 cm 49,30 zł 11,34 zł 60,64 zł Kielnia YTONG 20 cm 45,80 zł 10,53 zł 56,33 zł Kielnia YTONG 11,5 cm 39,80 zł 9,15 zł 48,95 zł Strona 8 z 9

9 Kielnia YTONG 10 cm 39,40 zł 9,06 zł 48,46 zł Kielnia YTONG 7,5 cm 38,60 zł 8,88 zł 47,48 zł Kielnia YTONG 5 cm 38,40 zł 8,83 zł 47,23 zł Rylec 49,70 zł 11,43 zł 61,13 zł Piła ręczna widiowa 220,00 zł 50,60 zł 270,60 zł Taśma do piły 1 015,00 zł 233,45 zł 1 248,45 zł Piła taśmowa ,00 zł 3 887,00 zł ,00 zł Strona 9 z 9

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 0 801 122 227 Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Akcesoria Budowlane Xella Polska sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Materiały Budowlane

Regulamin sklepu www.sklep.xella.pl Dział Materiały Budowlane Xella Polska Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa telefon +48 22 573 20 00 telefaks +48 22 573 20 70 Infolinia 0 801 122 227 +48

Bardziej szczegółowo

-40. Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty. w sklepie Xella!

-40. Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty. w sklepie Xella! Kupon do oderwania Przygotuj się do sezonu! Promocja na produkty -40 w sklepie Xella! Tylko w terminie 27 lutego -11 marca 2012 kupisz wszystkie produkty z działu akcesoria na www. z rabatem 40%! Nie przegap

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa

Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Xella Polska sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa Regulamin zakupu usługi wykonaniu analizy cieplno-wilgotnościowej pojedynczej przegrody przy użyciu programu komputerowego Wufi Pro z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu.

Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Zasady zakupów w hurtowni Stanpol za pomocą internetu. Warunkiem składania zamówień on-line w hurtowni Stanpol rejestracja w naszym systemie. I. Rejestracja Warunkiem zakupów w hurtowni internetowej Stanpol,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, Warszawa

Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, Warszawa Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa Regulamin zakupu usługi przeliczenia materiałów według projektu budowlanego domu w sklepie internetowym Xella Polska sp. z o.o. ul. 17 Stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne Regulamin I Podstawowe pojęcia 1.Sprzedający Anna Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dekorialove Anna Laskowska z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Sieronia 8/6, NIP 634-253-04-77,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania

środków nie zostanie odnotowany w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania Sklep internetowy iampli24, działający pod adresem http://sklep.ampli.com.pl, prowadzony jest przez: AMPLI S.A., z siedzibą w Tarnowie, adres 33 100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Sklep jest prowadzony przez firmę: GREENHOUSE SERVICE S.C.

REGULAMIN. 1. Sklep  jest prowadzony przez firmę: GREENHOUSE SERVICE S.C. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl 1. Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.eltech.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. Sklep Internetowy Pearson jest prowadzony przez: Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży

Definicje Sprzedawca Market Praktiker Klient Sklep Towary lub Produkty Cena Dostawca Koszt dostawy Zamówienie Umowa kupna-sprzedaży Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów Towarów lub Produktów w Sklepie prowadzonym pod marką PRAKTIKER, umieszczonym na stronie internetowej www.praktiker.pl Definicje Sprzedawca Praktiker

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ. www.fert.krakow.pl Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE:

Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Regulamin zakupów w firmie Reper I INFORMACJE O FIRMIE: Sklep internetowy REPER (zwany dalej: Sklep) działający pod adresem /sklep) prowadzony jest przez firmę Reper Adam Jamróżkiewicz z siedzibą w Zawoni

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep VellaHOME.pl istniejący na rynku nieprzerwanie od 2009 roku Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem E-PROMEDIA.COM, prowadzony jest przez firmę PPHU PROMEDIA Magdalena Bruzgo, siedzibą w Krotoszynie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo