Cennik DIALOG WLR oferta biznes. Telefonia Dialog S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik DIALOG WLR oferta biznes. Telefonia Dialog S.A."

Transkrypt

1 Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta biznes Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.

2 Spis treści SPIS TREŚCI: 1. TARYFA FIRMOWA JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE STAŁE OPŁATY MIESIĘCZNE OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEKOMUNIKACYJNE OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI OPIS USŁUG DODATKOWYCH BEZPŁATNE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERACJĄ SKRÓCONĄ OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VOIP GSM PREMIUM OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM TABELA TARYFIKACJI

3 Taryfa Firmowa

4 Taryfa Firmowa 1. TARYFA Firmowa 1.1. JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w przypadku zmiany sieci (zmiany operatora) (1) 1,00 zł 0,22 zł 1,22 zł (1) Oferta dotyczy zmiany dostępu analogowego w &tp na dostęp analogowy w Dialog oraz zmiany linii 2B+D w &tp na linię 2B+D w Dialog. Łączna opłata jednorazowa jest sumą opłat za uzyskanie dostępu do sieci i usługi STAŁE OPŁATY MIESIĘCZNE Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Stała miesięczna opłata abonamentowa Za każdą linię telekomunikacyjną w wariancie (1)(2): - podstawowym POTS - podstawowym - darmowe 300 minut POTS - darmowe 300 minut 39,00 zł 49,00 zł 69,00 zł 74,00 zł 8,58 zł 10,78 zł 15,18 zł 16,28 zł 47,58 zł 59,78 zł 84,18 zł 90,28 zł 2. Opcje Opcja VoIP GSM PREMIUM (3)(4) W ramach opłaty za połączenia (1) Darmowe 300 minut POTS- w miesięcznej opłacie abonamentowej za linię analogową POTS jest uwzględniony pakiet 300 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe. Do puli bezpłatnych minut wliczają się tylko połączenia wykonywane przez prefiks Dialogu. Niewykorzystane minuty przechodzą na jeden kolejny okres rozliczeniowy. W kolejnym okresie rozliczeniowym niewykorzystane minuty z poprzedniego okresu są rozliczane w pierwszej kolejności, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym nie zostaną one wykorzystane to przepadają. Po wykorzystaniu puli bezpłatnych minut naliczanie opłat za połączenia odbywa się na zasadach podanych w cenniku. Darmowe 300 minut - w miesięcznej opłacie abonamentowej za linię cyfrową jest uwzględniony pakiet 300 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe. Do puli bezpłatnych minut wliczają się tylko połączenia wykonywane przez prefiks Dialogu. Niewykorzystane minuty przechodzą na jeden kolejny okres rozliczeniowy. W kolejnym okresie rozliczeniowym niewykorzystane minuty z poprzedniego okresu są rozliczane w pierwszej kolejności, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym nie zostaną one wykorzystane to przepadają. Po wykorzystaniu puli bezpłatnych minut naliczanie opłat za połączenia odbywa się na zasadach podanych w cenniku. (2) W przypadku uruchomienia taryfy w dniu nie będącym początkiem okresu rozliczeniowego opłata miesięczna za taryfę oraz limit bezpłatnych minut naliczane są proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (3) Zmiana profilu w ramach taryfy Firmowej jest bezpłatna i może nastąpić z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. (4) Opcja VoIP GSM PREMIUM umożliwia wykonywanie tańszych połączeń do sieci komórkowych w kraju bez prezentacji numeru abonenta wywołującego u abonenta wywoływanego według stawek z tabeli 2.5 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VoIP GSM PREMIUM. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w terminie 48 godz. od momentu zgłoszenia. Usługa dostępna dla wszystkich numerów w ramach jednego konta klienta. Rezygnacja z usługi powoduje zmianę kierowania ruchu i realizację połączeń poprzez siec PSTN. Dialog zapewnia wykazanie połączeń zrealizowanych za pomocą usługi VoIP GSM PREMIUM w skróconym wykazie połączeń oraz w szczegółowym wykazie wykonanych usług telekomunikacyjnych. (5) Połączenia w ramach usługi VoIP GSM PREMIUM umożliwiające komunikację głosową pomiędzy abonentami nie są realizowane w czasie rzeczywistym i w pewnych przypadkach mogą różnić się jakością od połączeń realizowanych poprzez sieć PSTN. Dialog wyklucza roszczenia reklamacyjne z tytułu obniżenia jakości połączenia realizowanego przy wykorzystaniu opcji z punktu (3). Łączna opłata miesięczna jest sumą opłaty abonamentowej i opłat za poszczególne usługi

5 Taryfa Firmowa 1.3. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEKOMUNIKACYJNE Opłaty za połączenia lokalne w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia lokalne i strefowe (2)(3) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł 2. Połączenia ze służbami specjalnymi o skróconej numeracji, na terenie tej samej strefy numeracyjnej (z wyłączeniem numerów określonych w Załącznikach punkt 2.2. i 2.3.) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60 (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów. (3) W profilu darmowe 300 minut POTS i darmowe 300 minut ww. opłaty obowiązują po wykorzystaniu przysługującego limitu darmowych minut połączeń Opłaty za połączenia międzymiastowe w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia międzystrefowe (2)(3) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów. (3) W profilu darmowe 300 minut POTS i darmowe 300 minut ww. opłaty obowiązują po wykorzystaniu przysługującego limitu darmowych minut połączeń Opłaty za połączenia z sieciami telefonii komórkowych w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia z abonentem sieci komórkowej (2) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,69 zł 0,69 zł Kwota VAT 0,15 zł 0,15 zł Cena brutto 0,84 zł 0,84 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez

6 Taryfa Firmowa (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów Opłaty za połączenia międzynarodowe w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia Opłata za minutę połączenia (2) Połączenia międzynarodowe (1)(3) Wszystkie dni tygodnia, całą dobę Nr strefy taryfowej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1 0,45 zł 0,10 zł 0,55 zł 2 0,95 zł 0,21 zł 1,16 zł 3 1,20 zł 0,26 zł 1,46 zł 4 1,45 zł 0,32 zł 1,77 zł 5 1,59 zł 0,35 zł 1,94 zł 6 2,04 zł 0,45 zł 2,49 zł 7/ 8 3,36 zł 0,74 zł 4,10 zł 9 6,05 zł 1,33 zł 7,38 zł (1) Numery stref taryfowych w połączeniach międzynarodowych w ruchu automatycznym znajdują się w Załącznikach pkt. 2.7 WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM str. 13 (2) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (3) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów Opłaty za połączenia do sieci inteligentnej Opłaty naliczane według Załącznika 2.4 OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH Opłaty za połączenia do sieci przywoławczych w ruchu automatycznym Opłaty naliczane według Załącznika 2.4 OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH 1.4. OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE Opłaty naliczane według Załącznika 2.6 OPAŁTY ZA USLUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE - 6 -

7 2. ZAŁĄCZNIKI 2.1. OPIS USŁUG DODATKOWYCH AOC (Advice of Charge) informacja o opłacie na terminalu abonenta wyświetlana jest na bieżąco informacja o liczbie impulsów wykorzystanych podczas połączenia. Częstotliwość wyświetlania impulsów jest zależna od rodzaju oraz relacji wykonywanego połączenia. Z uwagi na różne wartości jednostki taryfikacyjnej oraz różny czas naliczania impulsu usługa AOC daje jedynie przybliżoną informację o opłacie. Jakiekolwiek reklamacje będące wynikiem interpretacji informacji otrzymanych dzięki usłudze AOC nie stanowią podstaw do pozytywnego jej rozpatrzenia. Usługa dostępna jest wyłącznie dla podstawowych planów taryfowych bez opcji taryfowych. CFB (Call Forwarding Busy) - przekierowanie wywołań przy zajętości - usługa polega na automatycznym przekazywaniu wywołań kierowanych do abonenta, który jest w trakcie realizacji innego połączenia na inny, dowolnie wybrany numer określony podczas aktywacji usługi. CFNR (Call Forwarding No Reply) - przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi - wywołania przychodzące na numer abonenta są po pewnym czasie nie zgłaszania się abonenta, przekazywane na inny, dowolnie wybrany przez abonenta numer określony podczas aktywacji usługi. CFU (Call Forwarding Unconditional) - przekierowanie wywołań bezwarunkowe - umożliwia natychmiastowe przekazywanie wywołań na inny, dowolnie wybrany numer określony podczas aktywacji usługi. CLIP (Calling Line Identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta wywołującego - umożliwia abonentowi wywoływanemu identyfikację abonenta wywołującego przed odebraniem połączenia. COLP (Connected Line Identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta dołączonego - umożliwia prezentację numeru abonenta, z którym nawiązane zostało połączenie. CW (Call Waiting) - połączenie oczekujące - abonent zostaje powiadomiony o nowym wywołaniu, może on odebrać lub odrzucić wywołanie w ciągu określonego limitu czasowego. HOLD - zawieszenie połączenia - umożliwia abonentowi zawieszenie lub odwieszenie prowadzonej rozmowy telefonicznej. MSN (Multiple Subscriber Number) - wielokrotny numer abonenta - umożliwia przypisanie wielu numerów z publicznego planu numeracji do poszczególnych terminali (do 7 dodatkowych numerów dla jednego dostępu podstawowego 2B+D). SUB (Subaddressing) - podadresowanie - pozwala na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta poza przydzielony numer publiczny. TP (Terminal Portability) - przenośność terminala - umożliwia abonentowi przerwanie prowadzonej rozmowy i wznowienie jej z innej lokalizacji w obrębie tej samej instalacji abonenckiej. UUS (User-to-User sygnaling) sygnalizacja między użytkownikami pozwala na wymianę ograniczonej ilości informacji pomiędzy użytkownikami przez kanał sygnalizacyjny BEZPŁATNE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 1. Wolne od opłat są połączenia telefoniczne przeprowadzone na skrócone numery alarmowe, na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy, a w szczególności z: - Pogotowiem Ratunkowym - Pogotowiem Straży Pożarnej - Pogotowiem Policji - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Pogotowie Rzeczne - Pogotowie Morskie - Straż Miejska - Pogotowie elektrowni - Pogotowie gazowni - Pogotowie ciepłowni - Pogotowie wodociągów

8 2.3. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERACJĄ SKRÓCONĄ. Usługa Numer AUS Opłaty netto za połączenia Cena [zł /min] Impuls [zł] Czas [s] 1. Bank danych tp ,69 0,29 10,3 2. Informacja miejska tp ,05 0,29 16,6 3. Automatyczne serwisy informacyjne 9220, 9221, 9222, 9225, 9226, 9227, 9229, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9319, 9377, 9388, 9420, 9423, 9428, 9438, 9470, 9489, 9570, 9571, 9574, 9575, , ,58 0, Automatyczny serwis informacyjny ,29 0, Międzynarodowe biuro numerów ,00 0,29 8,7 6. Wróżby ,10 0,29 8,3 7. Biuro zleceń ,16 4x0,29 Jednokr. 8. Zamawianie rozmów międzystrefowych 9. Zamawianie rozmów międzynarodowych ,87 3x0,29 Jednokr ,87 3x0,29 Jednokr. 10. Biuro numerów TP ,16 4x0,29 Jednokr. 11. Informacja TP o numerach telefonów abonentów w języku angielskim ,00 0,29 8, OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH Opłaty za połączenia do sieci inteligentnej Rodzaj połączenia Połączenia do sieci inteligentnej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 800, 806, Bez opłat 2. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-1, 801-2, 801-7, jednokrotnie 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł 3. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-3, a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 zł 0,29 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,35 zł 0,35 zł 4. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-5, 801-6, opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł 5. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za minutę połączenia: 1. W dni robocze: a) w godz b) w godz W soboty, niedziele i dni świąteczne a) w godz b) w godz ,40 zł 0,20 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,09 zł 0,04 zł 0,07 zł 0,04 zł 0,49 zł 0,24 zł 0,37 zł 0,24 zł 6. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 zł 0,29 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,35 zł 0,35 zł - 8 -

9 Rodzaj połączenia Połączenia do sieci inteligentnej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 7. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł Opłaty za połączenia do sieci przywoławczych w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia z abonentami sieci przywoławczej (z wyłączeniem połączeń do numeru ) (1) 3 minuty połączenia 6 minut połączeń Cena netto 0,29 zł 0,29 zł Kwota VAT 0,06 zł 0,06 zł Cena brutto 0,35 zł 0,35 zł 2. Połączenia z abonentami sieci przywoławczej do numeru (1) 1 minuta połączenia 1 minuta połączenia Cena netto 4,00 zł 4,00 zł Kwota VAT 0,88 zł 0,88 zł Cena brutto 4,88 zł 4,88 zł (1) Połączenie automatyczne abonenta sieci publicznej z abonentem sieci przywoławczej jest możliwe z aparatów telefonicznych wyposażonych w opcję wybierania tonowego OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VoIP GSM PREMIUM 1. Rodzaj połączenia Połączenie z abonentem sieci komórkowej w usłudze VoIP GSM PREMIUM (3) Opłata za minutę połączenia (1)(2) Cały dzień - cena netto 0,59 zł - kwota VAT 0,13 zł - cena brutto 0,72 zł Objaśnienie: (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Opłata naliczana jest z dokładnością co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (2) Opcja tańszych połączeń do sieci komórkowych dostępna jest dla klientów usługi Dialog WLR i Dialog 1011 z wyjątkiem taryfy Dynamiczna Korzyść, którzy zamówią usługę VoIP GSM PREMIUM. (3) Połączenia realizowane są bez prezentacji numeru wywołującego (CLIP)

10 2.6. OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE Opłaty za usługi związane z eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Przeniesienie numeru abonenta DIALOG (1) w obrębie tej samej strefy numeracyjnej. 1,00 zł 0,22 zł 1,22 zł 2. Zawieszenie świadczenia usług odłączenie na wniosek abonenta (1) jego urządzeń telekomunikacyjnych - Za 30 dni zawieszenia (2)(3) 14,35 zł 3,16 zł 17,50 zł (1) W przypadku linii 2B+D opłata doliczana jest do numeru głównego oraz do każdego numeru MSN. (2) Zawieszenie jest możliwe na okres od 30 do 90 dni, tylko raz w roku kalendarzowym, opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia, za każdy rozpoczęty dzień, pobierana z góry za cały okres zawieszenia, niepodlegająca zwrotowi w przypadku wcześniejszego odwieszenia usługi. (3) Opłata za 30 dni zawieszenia jest równa 50% ze stałej miesięcznej opłaty abonamentowej dla taryfy Domowej w wersji podstawowej za każdą linię telekomunikacyjną Opłaty za dodatkowe usługi telekomunikacyjne Rodzaj usługi Rodzaj łącza Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. CW połączenie oczekujące - za każdorazowe skorzystanie z usługi W cenie abonamentu 2. MSN wielokrotny numer abonenta opłata za każdy numer MSN - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 3. SUB podadresowanie - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 4. AOC informacja o opłacie za połączenie (1) - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 5. HOLD zawieszenie połączenia - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 6. TP przenoszalność terminala - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 7. CLIP identyfikacja abonenta wywołującego - opłata miesięczna za korzystanie z usługi - W cenie abonamentu 8. COLP prezentacja numeru abonenta dołączonego - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu

11 Rodzaj usługi Rodzaj łącza Cena netto Kwota VAT Cena brutto 10. UUS wiadomości tekstowe - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł *Na możliwość korzystania z usług dodatkowych składa się rodzaj linii, z jakiej korzysta abonent oraz typ użytkowanego aparatu. Usługi dodatkowe dla linii 2B+D dostępne są dla abonentów korzystających z linii 2B+D za pomocą terminali (aparatów) zgodnych ze standardem EURO (nie aparatów analogowych podłączonych do linii 2B+D). (1) Informacja o opłacie może być jedynie informacją przybliżoną Opłaty za pozostałe usługi Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Zmiana numeru abonenckiego w ramach usługi Dialog WLR - za każdorazowe skorzystanie z usługi 8,00 zł 1,76 zł 9,76 zł 2. Dokonanie zmian w ewidencji urządzeń telekomunikacyjnych - za każdorazowe skorzystanie z usługi 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 3. Wydruk duplikatu dokumentu finansowego (1 szt.) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 2,00 zł 0,44 zł 2,44 zł 4. Usługa Twój e-rachunek (2) - jednorazowa opłata za dostęp do usługi 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 5. Taryfikacja szczegółowa w formie wydruku za wykonane połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym za jeden miesiąc obrachunkowy (1) - opłata za każdorazowe skorzystanie z usługi: a) dostępna w Biurze Obsługi Klienta: - wydruk do 150 pozycji 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,50 zł 0,11 zł 0,61 zł b) wysyłka pocztą przesyłka zwykła: - wydruk do 150 pozycji 4,00 zł 0,88 zł 4,88 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,55 zł 0,12 zł 0,67 zł c) wysyłka pocztą przesyłka polecona: - wydruk do 150 pozycji 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,55 zł 0,12 zł 0,67 zł 6. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej za wykonane połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym za jeden miesiąc obrachunkowy (1) - opłata za każdorazowe skorzystanie z usługi: a) dostępna w Biurze Obsługi Klienta: - za każdy CD-ROM 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł b) wysyłka pocztą przesyłka zwykła: - za każdy CD-ROM 11,50 zł 2,53 zł 14,03 zł c) wysyłka pocztą przesyłka polecona: - za każdy CD-ROM 13,50 zł 2,97 zł 16,47 zł 7. Wystawienie zaświadczenia o braku zaległości płatniczej na rzecz Telefonii Dialog S.A. z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych - opłata za każdorazowe

12 Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto skorzystanie z usługi: - dostępne w Biurze Obsługi Klienta: 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł - wysyłka pocztą przesyłka polecona: 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 8. Odtworzenie hasła dostępowego BOK (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł 9. Odtworzenie hasła dostępowego TeleCentrum (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł 10. Odtworzenie hasła dostępowego list zwykły (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 11. Odtworzenie hasła dostępowego list polecony (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 5,65 zł 1,24 zł 6,89 zł (1) Taryfikacja szczegółowa za połączenia telefoniczne w ruch automatycznym zawiera wszelkie zrealizowane połączenia. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej może być zamówiona przez abonenta jako usługa jednorazowa lub stała. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej jest dostępna po uprzednim zamówieniu w/w usługi. Realizacja usługi około 1 tygodnia. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej może być zamówiona wyłącznie dla wszystkich numerów klienta. (2) Usługa umożliwia bieżące śledzenie swoich rachunków i stanu zobowiązań finansowych wobec Telefonii Dialog S.A. oraz poznanie szczegółów dotyczących zrealizowanych połączeń telefonicznych oraz Internetowych. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego dostępne są wyłącznie dane dotyczące połączeń zrealizowanych przez prefiks DIALOGu (NDS=1011). (3) Dotyczy usług wymagających nazwy użytkownika i hasła. Rzeczywiste koszty windykacji należności ponosi abonent. Abonent ponosi opłaty za wszystkie wykupione usługi do momentu rezygnacji z tych usług lub też do momentu skorzystania z usługi "Zawieszenia świadczenia usług"

13 2.7. WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM Nazwa kraju Operator Nr strefy Afganistan Stacjonarny 8 Afganistan Komórkowy 8 Alaska Stacjonarny 1 Alaska Komórkowy 1 Albania Stacjonarny 5 Albania Komórkowy 5 Algieria Stacjonarny 6 Algieria Komórkowy 6 Andora Stacjonarny 1 Andora Komórkowy 4 Angola Stacjonarny 8 Angola Komórkowy 8 Anquilla Stacjonarny 8 Anquilla Komórkowy 8 Antiqua i Barbuda (wyspy) Stacjonarny 8 Antiqua i Barbuda (wyspy) Komórkowy 8 Antyle Holenderskie (wyspy) Stacjonarny 8 Antyle Holenderskie (wyspy) Komórkowy 8 Arabia Saudyjska Stacjonarny 8 Arabia Saudyjska Komórkowy 8 Argentyna Stacjonarny 6 Argentyna Komórkowy 6 Armenia Stacjonarny 5 Armenia Komórkowy 5 Aruba Stacjonarny 8 Aruba Komórkowy 8 Australia Stacjonarny 1 Australia Komórkowy 1 Austria Stacjonarny 1 Austria Komórkowy 3 Azerbejdżan Stacjonarny 5 Azerbejdżan Komórkowy 5 Bahama (wyspy) Stacjonarny 8 Bahama (wyspy) Komórkowy 8 Bahrajn Stacjonarny 8 Bahrajn Komórkowy 8 Bangladesz Stacjonarny 8 Bangladesz Komórkowy 8 Barbados Stacjonarny 8 Barbados Komórkowy 8 Belau Stacjonarny 8 Belau Komórkowy 8 Belgia Stacjonarny 1 Belgia Komórkowy 3 Belize Stacjonarny 8 Belize Komórkowy 8 Benin Stacjonarny 8 Benin Komórkowy 8 Bermudy (wyspy) Stacjonarny 8 Bermudy (wyspy) Komórkowy 8 Bhutan Stacjonarny 8 Bhutan Komórkowy 8 Białoruś Stacjonarny 2 Białoruś Komórkowy 2 Boliwia Stacjonarny 8 Boliwia Komórkowy 8 Bośnia i Hercegowina Stacjonarny 4 Bośnia i Hercegowina Komórkowy 4 Botswana Stacjonarny 8 Botswana Komórkowy 8 Brazylia Stacjonarny 8 Brazylia Komórkowy 8 Brunei Stacjonarny 8 Brunei Komórkowy 8 Nazwa kraju Operator Nr strefy Bułgaria Stacjonarny 2 Bułgaria Komórkowy 2 Burkina Faso (d. Górna Stacjonarny 8 Wolta) Burkina Faso (d. Górna Komórkowy 8 Wolta) Burundi Stacjonarny 8 Burundi Komórkowy 8 Chile Stacjonarny 8 Chile Komórkowy 8 Chiny Stacjonarny 2 Chiny Komórkowy 3 Chorwacja Stacjonarny 4 Chorwacja Komórkowy 4 Cooka (wyspy) Stacjonarny 8 Cooka (wyspy) Komórkowy 8 Cypr Stacjonarny 1 Cypr Komórkowy 5 Czad Stacjonarny 8 Czad Komórkowy 8 Czechy Stacjonarny 1 Czechy Komórkowy 2 Dania Stacjonarny 1 Dania Komórkowy 3 Diego Garcia (wyspa) Stacjonarny 8 Diego Garcia (wyspa) Komórkowy 8 Dominika Stacjonarny 8 Dominika Komórkowy 8 Dominikana Stacjonarny 8 Dominikana Komórkowy 8 Dziewicze Wyspy Brytyjskie Stacjonarny 8 Dziewicze Wyspy Brytyjskie Komórkowy 8 Dziewicze Wyspy Stanów Stacjonarny 1 Zjednocz Dziewicze Wyspy Stanów Komórkowy 1 Zjednocz Dżibuti Stacjonarny 8 Dżibuti Komórkowy 8 Egipt Stacjonarny 8 Egipt Komórkowy 8 Ekwador Stacjonarny 7 Ekwador Komórkowy 7 Erytrea Stacjonarny 8 Erytrea Komórkowy 8 Estonia Stacjonarny 1 Estonia Komórkowy 4 Etiopia Stacjonarny 8 Etiopia Komórkowy 8 Falklandy Stacjonarny 8 Falklandy Komórkowy 8 Fidżi Stacjonarny 8 Fidżi Komórkowy 8 Filipiny Stacjonarny 8 Filipiny Komórkowy 8 Finlandia Stacjonarny 1 Finlandia Komórkowy 4 Francja Stacjonarny 1 Francja Komórkowy 4 Gabon Stacjonarny 7 Gabon Komórkowy 7 Gambia Stacjonarny 8 Gambia Komórkowy 8 Ghana Stacjonarny 8 Ghana Komórkowy 8

14 Nazwa kraju Operator Nr strefy Gibraltar Stacjonarny 1 Gibraltar Komórkowy 6 Grecja Stacjonarny 1 Grecja Komórkowy 4 Grenada Stacjonarny 8 Grenada Komórkowy 8 Grenlandia Stacjonarny 8 Grenlandia Komórkowy 8 Gruzja Stacjonarny 5 Gruzja Komórkowy 5 Guam Stacjonarny 8 Guam Komórkowy 8 Gujana Stacjonarny 8 Gujana Komórkowy 8 Gujana Francuska Stacjonarny 7 Gujana Francuska Komórkowy 7 Gwadelupa Stacjonarny 7 Gwadelupa Komórkowy 7 Gwatemala Stacjonarny 7 Gwatemala Komórkowy 7 Gwinea Stacjonarny 8 Gwinea Komórkowy 8 Gwinea Bissau Stacjonarny 8 Gwinea Bissau Komórkowy 8 Gwinea Równikowa Stacjonarny 8 Gwinea Równikowa Komórkowy 8 Haiti Stacjonarny 8 Haiti Komórkowy 8 Hawaje (wyspy) Stacjonarny 1 Hawaje (wyspy) Komórkowy 1 Hiszpania Stacjonarny 1 Hiszpania Komórkowy 3 Holandia Stacjonarny 1 Holandia Komórkowy 3 Honduras Stacjonarny 8 Honduras Komórkowy 8 Hong-Kong Stacjonarny 2 Hong-Kong Komórkowy 3 Indie Stacjonarny 6 Indie Komórkowy 6 Indonezja Stacjonarny 8 Indonezja Komórkowy 8 Irak Stacjonarny 8 Irak Komórkowy 8 Iran Stacjonarny 8 Iran Komórkowy 8 Irlandia Stacjonarny 1 Irlandia Komórkowy 5 Islandia Stacjonarny 1 Islandia Komórkowy 6 Izrael Stacjonarny 2 Izrael Komórkowy 3 Jamajka Stacjonarny 8 Jamajka Komórkowy 8 Japonia Stacjonarny 2 Japonia Komórkowy 3 Jemen Stacjonarny 8 Jemen Komórkowy 8 Jordania Stacjonarny 8 Jordania Komórkowy 8 Kajmany (wyspy) Stacjonarny 8 Kajmany (wyspy) Komórkowy 8 Kambodża Stacjonarny 8 Kambodża Komórkowy 8 Kamerun Stacjonarny 8 Kamerun Komórkowy 8 Kanada Stacjonarny 1 Kanada Komórkowy 1 Kanaryjskie (wyspy) Stacjonarny 5 Nazwa kraju Operator Nr strefy Kanaryjskie (wyspy) Komórkowy 5 Katar Stacjonarny 8 Katar Komórkowy 8 Kazachstan Stacjonarny 5 Kazachstan Komórkowy 5 Kenia Stacjonarny 8 Kenia Komórkowy 8 Kirgistan Stacjonarny 5 Kirgistan Komórkowy 5 Kiribati (d. Wyspy Gilberta) Stacjonarny 8 Kiribati (d. Wyspy Gilberta) Komórkowy 8 Kolumbia Stacjonarny 8 Kolumbia Komórkowy 8 Komory (wyspy) Stacjonarny 8 Komory (wyspy) Komórkowy 8 Kongo Stacjonarny 8 Kongo Komórkowy 8 Kongo Republika Demokrat. Stacjonarny 8 Kongo Republika Demokrat. Komórkowy 8 Korea Płd. Stacjonarny 6 Korea Płd. Komórkowy 6 Koreańska Rep. Lud. Dem. Stacjonarny 8 Koreańska Rep. Lud. Dem. Komórkowy 8 Kostaryka Stacjonarny 8 Kostaryka Komórkowy 8 Kuba Stacjonarny 8 Kuba Komórkowy 8 Kuwejt Stacjonarny 8 Kuwejt Komórkowy 8 Laos Stacjonarny 8 Laos Komórkowy 8 Lesotho Stacjonarny 8 Lesotho Komórkowy 8 Liban Stacjonarny 8 Liban Komórkowy 8 Liberia Stacjonarny 8 Liberia Komórkowy 8 Libia Stacjonarny 5 Libia Komórkowy 5 Liechtenstein Stacjonarny 1 Liechtenstein Komórkowy 3 Litwa Stacjonarny 1 Litwa Komórkowy 2 Luksemburg Stacjonarny 1 Luksemburg Komórkowy 4 Łotwa Stacjonarny 1 Łotwa Komórkowy 4 Macedonia Stacjonarny 4 Macedonia Komórkowy 4 Madagaskar Stacjonarny 8 Madagaskar Komórkowy 8 Makau Stacjonarny 8 Makau Komórkowy 8 Malawi Stacjonarny 8 Malawi Komórkowy 8 Malediwy (wyspy) Stacjonarny 8 Malediwy (wyspy) Komórkowy 8 Malezja Stacjonarny 8 Malezja Komórkowy 8 Mali Stacjonarny 8 Mali Komórkowy 8 Malta Stacjonarny 1 Malta Komórkowy 5 Maroko Stacjonarny 6 Maroko Komórkowy 6 Marshalla (wyspy) Stacjonarny 8 Marshalla (wyspy) Komórkowy 8 Martynika Stacjonarny 7 Martynika Komórkowy

15 Nazwa kraju Operator Nr strefy Mauretania Stacjonarny 8 Mauretania Komórkowy 8 Mauritius Stacjonarny 8 Mauritius Komórkowy 8 Meksyk Stacjonarny 8 Meksyk Komórkowy 8 Mikronezja Stacjonarny 8 Mikronezja Komórkowy 8 Mołdawia Stacjonarny 4 Mołdawia Komórkowy 4 Monako Stacjonarny 1 Monako Komórkowy 4 Mongolia Stacjonarny 8 Mongolia Komórkowy 8 Monserrat Stacjonarny 8 Monserrat Komórkowy 8 Mozambik Stacjonarny 8 Mozambik Komórkowy 8 Myanmar (d. Birma) Stacjonarny 8 Myanmar (d. Birma) Komórkowy 8 Namibia Stacjonarny 8 Namibia Komórkowy 8 Nauru Stacjonarny 8 Nauru Komórkowy 8 Nepal Stacjonarny 8 Nepal Komórkowy 8 Niemcy Stacjonarny 1 Niemcy Komórkowy 3 Niger Stacjonarny 8 Niger Komórkowy 8 Nigeria Stacjonarny 8 Nigeria Komórkowy 8 Nikaragua Stacjonarny 8 Nikaragua Komórkowy 8 Niue (wyspy) Stacjonarny 8 Niue (wyspy) Komórkowy 8 Norfolk (wyspa) Stacjonarny 8 Norfolk (wyspa) Komórkowy 8 Norwegia Stacjonarny 1 Norwegia Komórkowy 4 Nowa Kaledonia Stacjonarny 8 Nowa Kaledonia Komórkowy 8 Nowa Zelandia Stacjonarny 6 Nowa Zelandia Komórkowy 6 Oman Stacjonarny 8 Oman Komórkowy 8 Owcze Wyspy Stacjonarny 1 Owcze Wyspy Komórkowy 3 Pakistan Stacjonarny 8 Pakistan Komórkowy 8 Panama Stacjonarny 8 Panama Komórkowy 8 Papua (Nowa Gwinea) Stacjonarny 8 Papua (Nowa Gwinea) Komórkowy 8 Paragwaj Stacjonarny 8 Paragwaj Komórkowy 8 Peru Stacjonarny 8 Peru Komórkowy 8 Polinezja Francuska Stacjonarny 8 Polinezja Francuska Komórkowy 8 Portugalia Stacjonarny 1 Portugalia Komórkowy 6 Puerto Rico Stacjonarny 7 Puerto Rico Komórkowy 7 Republika Południowej Stacjonarny 6 Afryki Republika Południowej Komórkowy 6 Afryki Republika Środkowo Stacjonarny 8 Nazwa kraju Operator Nr strefy Afrykańska Republika Środkowo Komórkowy 8 Afrykańska Reunion Stacjonarny 8 Reunion Komórkowy 8 Rosja Stacjonarny 1 Rosja Komórkowy 3 Sieć satelitarna INMARSAT 1) Stacjonarny 9 Sieć satelitarna INMARSAT 1) Komórkowy 9 Sieć satelitarna IRYDIUM 2) Stacjonarny 9 Sieć satelitarna IRYDIUM 2) Komórkowy 9 Sieć wydzielona COMINCOM Stacjonarny 4 (Moskwa) Sieć wydzielona COMINCOM Komórkowy 4 (Moskwa) Rumunia Stacjonarny 2 Rumunia Komórkowy 2 Rwanda Stacjonarny 8 Rwanda Komórkowy 8 Saint Kitts i Nevis Stacjonarny 8 Saint Kitts i Nevis Komórkowy 8 Saint Lucia Stacjonarny 8 Saint Lucia Komórkowy 8 Saint Vincent Stacjonarny 8 Saint Vincent Komórkowy 8 Saipan Stacjonarny 8 Saipan Komórkowy 8 Salomona (wyspy) Stacjonarny 8 Salomona (wyspy) Komórkowy 8 Salwador Stacjonarny 8 Salwador Komórkowy 8 Samoa Amerykańskie Stacjonarny 8 Samoa Amerykańskie Komórkowy 8 Samoa Zachodnie Stacjonarny 8 Samoa Zachodnie Komórkowy 8 San Marino Stacjonarny 1 San Marino Komórkowy 4 Senegal Stacjonarny 8 Senegal Komórkowy 8 Serbia i Czarnogóra Stacjonarny 4 Serbia i Czarnogóra Komórkowy 4 Seszele Stacjonarny 8 Seszele Komórkowy 8 Sierra Leone Stacjonarny 8 Sierra Leone Komórkowy 8 Singapur Stacjonarny 6 Singapur Komórkowy 6 Słowacja Stacjonarny 1 Słowacja Komórkowy 2 Słowenia Stacjonarny 1 Słowenia Komórkowy 4 Somalia Stacjonarny 7 Somalia Komórkowy 7 Sri Lanka Stacjonarny 8 Sri Lanka Komórkowy 8 Stany Zjednoczone Ameryki Stacjonarny 1 Północnej Stany Zjednoczone Ameryki Komórkowy 1 Północnej Sudan Stacjonarny 8 Sudan Komórkowy 8 Surinam Stacjonarny 8 Surinam Komórkowy 8 Swaziland Stacjonarny 8 Swaziland Komórkowy 8 Syria Stacjonarny 8 Syria Komórkowy 8 Szwajcaria Stacjonarny 1 Szwajcaria Komórkowy

16 Nazwa kraju Operator Nr strefy Szwecja Stacjonarny 1 Szwecja Komórkowy 3 Św. Helena (wyspa) Stacjonarny 8 Św. Helena (wyspa) Komórkowy 8 Św. Piotra i Mikelona (wyspy) Stacjonarny 8 Św. Piotra i Mikelona (wyspy) Komórkowy 8 Św. Tomasza (wyspa) Stacjonarny 8 Św. Tomasza (wyspa) Komórkowy 8 Tadżykistan Stacjonarny 5 Tadżykistan Komórkowy 5 Tajlandia Stacjonarny 6 Tajlandia Komórkowy 6 Tajwan Stacjonarny 6 Tajwan Komórkowy 6 Tanzania Stacjonarny 8 Tanzania Komórkowy 8 Togo Stacjonarny 8 Togo Komórkowy 8 Tokelau (wyspy) Stacjonarny 8 Tokelau (wyspy) Komórkowy 8 Tonga (wyspy) Stacjonarny 8 Tonga (wyspy) Komórkowy 8 Trynidad i Tobago Stacjonarny 8 Trynidad i Tobago Komórkowy 8 Tunezja Stacjonarny 5 Tunezja Komórkowy 5 Turcja Stacjonarny 2 Turcja Komórkowy 3 Turkmenistan Stacjonarny 5 Turkmenistan Komórkowy 5 Turks (wyspy) Stacjonarny 8 Turks (wyspy) Komórkowy 8 Tuvalu Stacjonarny 8 Tuvalu Komórkowy 8 Uganda Stacjonarny 8 Uganda Komórkowy 8 Ukraina Stacjonarny 2 Ukraina Komórkowy 2 Nazwa kraju Operator Nr strefy Urugwaj Stacjonarny 8 Urugwaj Komórkowy 8 Uzbekistan Stacjonarny 5 Uzbekistan Komórkowy 5 Vanuatu Stacjonarny 8 Vanuatu Komórkowy 8 Wallis i Futuna (wyspy) Stacjonarny 8 Wallis i Futuna (wyspy) Komórkowy 8 Watykan Stacjonarny 1 Watykan Komórkowy 4 Wenezuela Stacjonarny 7 Wenezuela Komórkowy 7 Węgry Stacjonarny 1 Węgry Komórkowy 3 Wielka Brytania Stacjonarny 1 Wielka Brytania Komórkowy 4 Wietnam Stacjonarny 6 Wietnam Komórkowy 6 Włochy Stacjonarny 1 Włochy Komórkowy 4 Wniebowstąpienia (wyspy) Stacjonarny 8 Wniebowstąpienia (wyspy) Komórkowy 8 Wybrzeże Kości Słoniowej Stacjonarny 8 Wybrzeże Kości Słoniowej Komórkowy 8 Zambia Stacjonarny 8 Zambia Komórkowy 8 Zanzibar Stacjonarny 8 Zanzibar Komórkowy 8 Zielonego Przylądka (wyspy) Stacjonarny 8 Zielonego Przylądka (wyspy) Komórkowy 8 Zimbabwe Stacjonarny 8 Zimbabwe Komórkowy 8 Zjednoczone Emiraty Stacjonarny 7 Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie Komórkowy 7 1 system ruchomej łączności satelitarnej umożliwiający nawiązywanie łączności ze statkami lub innymi obiektami (terminalami ruchomymi lub zainstalowanymi stacjonarnie) na lądzie, morzu i w powietrzu wyposażonymi w odpowiednie urządzenia końcowe systemu Inmarsat. 2 globalna telefoniczna sieć personalnej łączności satelitarnej

17 2.8. TABELA TARYFIKACJI Obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. (ceny netto) TARYFIKACJA W TARYFIE Firmowej(1) Okres obowiązywania Opł./min. z taryfy Częstotliwoś ć [s] Typ połączeń Połączenia lokalne (miejscowe i strefowe, AUS Dialog, do wszystkie ,13 1,00 sieci przywoławczych [0 64, 0 99]) wszystkie ,13 1,00 Połączenia międzystrefowe (do innych stref numeracyjnych) wszystkie ,13 1,00 DIALOG 1011 wszystkie ,13 1,00 Połączenia międzynarodowe I strefa MN wszystkie ,45 1,00 II strefa MN wszystkie ,95 1,00 III strefa MN wszystkie ,20 1,00 IV strefa MN wszystkie ,45 1,00 V strefa MN wszystkie ,59 1,00 VI strefa MN wszystkie ,04 1,00 VII strefa MN wszystkie ,36 1,00 VIII strefa MN wszystkie ,36 1,00 IX strefa MN wszystkie ,05 1,00 Połączenia do sieci komórkowych wszystkie ,69 1,00 wszystkie 18-sie 0,69 1,00 Połączenia do sieci Inteligentnych i przywoławczych wszystkie ,00 4, , 0-806, BEZPŁATNE , , , wszystkie ,29 jednokrotnie , wszystkie ,29 180,00 wszystkie ,29 360, , , wszystkie ,29 60, robocze ,40 43,5 świąteczne ,30 58,0 wszystkie ,20 87, wszystkie ,29 180,00 wszystkie , , wszystkie ,29 60 Połączenia z sieci Dialog do Biura numerów TP S.A wszystkie ,16 jednokrotnie (1) W Taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością co do sekundy. W tabeli przedstawiono cenę 1 minuty połączenia. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEWIZJA KABLOWA:

CENNIK TELEWIZJA KABLOWA: CENNIK TELEWIZJA KABLOWA: AKTYWACYJNA: Aktywacja telewizji kablowej jednorazowa 120,00 PLN Aktywacja dodatkowego gniazda telewizji kablowej jednorazowa 20,00 PLN Aktywacja cyfrowego pakietu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon Część I. Informacje ogólne o planach cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon 1. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon

Cennik usług telekomunikacyjnych Usługi Cyfrowe ISDN Duo Taryfa Cyfrowy Telefon Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów zawartych od dnia 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Cena Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do

Bardziej szczegółowo

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650

infolinia: 801 048 048 z tel. kom.: 29 7650 650 STA/STD/LOJ/01 Obowiązuje od 202013 r. Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY dla Klientów Indywidualnych, dalej Cennik Usług TeleNOVUM BŁĘKITNY 1 1 Dotyczy Abonentów, którzy przedłużą umowę od dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Dodatek do taryf linia POTS i ISDN 2B+D

Dodatek do taryf linia POTS i ISDN 2B+D A. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA I. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA NA NUMERY CPP 20 X Dodatek do taryf linia POTS i ISDN 2B+D dotyczy TARYF: TWÓJ DOMOWY TELEFON, TWÓJ TELEFON W BIZNESIE Lp. Rodzaj opłaty Podatek VAT Cena

Bardziej szczegółowo

infolinia: 801 077 333 z tel. kom.: 29 7650 650

infolinia: 801 077 333 z tel. kom.: 29 7650 650 STA/STD/01 Obowiązuje od 202013 r. Cennik Usług TeleNOVUM dla Klientów Indywidualnych 1, dalej Cennik Usług TeleNOVUM 1 Dotyczy Abonentów, którzy zawrą umowę od dnia 21 stycznia 2013 r. Informacje o taryfach

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00

Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Tabela 1. 1. Internet i Neofon - instalacja i aktywacja 199,00 cennik usług dostęp do Internetu i Neofon Obowiązuje klientów, którzy od 24.12014 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usług dostęp do Internetu i Neofon Wszystkie ceny podano w złotych

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych * Taryfa Firma Non Stop Świat **

Cennik usług telekomunikacyjnych * Taryfa Firma Non Stop Świat ** * ** Obowiązuje od 0.0.0 r. * Dotyczy podstawowej usługi telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX lub na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło

cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło cennik usługi telefonii internetowej tp Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia usług dostęp do Internetu i neofon

cennik świadczenia usług dostęp do Internetu i neofon cennik świadczenia usług dostęp do Internetu i neofon Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela 1 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne

Bardziej szczegółowo

poz. rodzaj usługi opłata końcowa w opcjach do 512 kb, do 10 Mb, do 20 Mb, do 80 Mb 99,00 w opcjach do 100 Mb, do 300 Mb, do 600 Mb 199,00

poz. rodzaj usługi opłata końcowa w opcjach do 512 kb, do 10 Mb, do 20 Mb, do 80 Mb 99,00 w opcjach do 100 Mb, do 300 Mb, do 600 Mb 199,00 cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 10. 2015 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r.

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r. Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 0..20 r. Ceny wyrażone są w zł. Podatek VAT dla usług wynosi 23 %. Tabela. Opłaty jednorazowe Poz Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo