Cennik DIALOG WLR oferta biznes. Telefonia Dialog S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik DIALOG WLR oferta biznes. Telefonia Dialog S.A."

Transkrypt

1 Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta biznes Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.

2 Spis treści SPIS TREŚCI: 1. TARYFA FIRMOWA JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE STAŁE OPŁATY MIESIĘCZNE OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEKOMUNIKACYJNE OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI OPIS USŁUG DODATKOWYCH BEZPŁATNE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERACJĄ SKRÓCONĄ OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VOIP GSM PREMIUM OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM TABELA TARYFIKACJI

3 Taryfa Firmowa

4 Taryfa Firmowa 1. TARYFA Firmowa 1.1. JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w przypadku zmiany sieci (zmiany operatora) (1) 1,00 zł 0,22 zł 1,22 zł (1) Oferta dotyczy zmiany dostępu analogowego w &tp na dostęp analogowy w Dialog oraz zmiany linii 2B+D w &tp na linię 2B+D w Dialog. Łączna opłata jednorazowa jest sumą opłat za uzyskanie dostępu do sieci i usługi STAŁE OPŁATY MIESIĘCZNE Rodzaj opłaty Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Stała miesięczna opłata abonamentowa Za każdą linię telekomunikacyjną w wariancie (1)(2): - podstawowym POTS - podstawowym - darmowe 300 minut POTS - darmowe 300 minut 39,00 zł 49,00 zł 69,00 zł 74,00 zł 8,58 zł 10,78 zł 15,18 zł 16,28 zł 47,58 zł 59,78 zł 84,18 zł 90,28 zł 2. Opcje Opcja VoIP GSM PREMIUM (3)(4) W ramach opłaty za połączenia (1) Darmowe 300 minut POTS- w miesięcznej opłacie abonamentowej za linię analogową POTS jest uwzględniony pakiet 300 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe. Do puli bezpłatnych minut wliczają się tylko połączenia wykonywane przez prefiks Dialogu. Niewykorzystane minuty przechodzą na jeden kolejny okres rozliczeniowy. W kolejnym okresie rozliczeniowym niewykorzystane minuty z poprzedniego okresu są rozliczane w pierwszej kolejności, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym nie zostaną one wykorzystane to przepadają. Po wykorzystaniu puli bezpłatnych minut naliczanie opłat za połączenia odbywa się na zasadach podanych w cenniku. Darmowe 300 minut - w miesięcznej opłacie abonamentowej za linię cyfrową jest uwzględniony pakiet 300 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe. Do puli bezpłatnych minut wliczają się tylko połączenia wykonywane przez prefiks Dialogu. Niewykorzystane minuty przechodzą na jeden kolejny okres rozliczeniowy. W kolejnym okresie rozliczeniowym niewykorzystane minuty z poprzedniego okresu są rozliczane w pierwszej kolejności, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym nie zostaną one wykorzystane to przepadają. Po wykorzystaniu puli bezpłatnych minut naliczanie opłat za połączenia odbywa się na zasadach podanych w cenniku. (2) W przypadku uruchomienia taryfy w dniu nie będącym początkiem okresu rozliczeniowego opłata miesięczna za taryfę oraz limit bezpłatnych minut naliczane są proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). (3) Zmiana profilu w ramach taryfy Firmowej jest bezpłatna i może nastąpić z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. (4) Opcja VoIP GSM PREMIUM umożliwia wykonywanie tańszych połączeń do sieci komórkowych w kraju bez prezentacji numeru abonenta wywołującego u abonenta wywoływanego według stawek z tabeli 2.5 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VoIP GSM PREMIUM. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w terminie 48 godz. od momentu zgłoszenia. Usługa dostępna dla wszystkich numerów w ramach jednego konta klienta. Rezygnacja z usługi powoduje zmianę kierowania ruchu i realizację połączeń poprzez siec PSTN. Dialog zapewnia wykazanie połączeń zrealizowanych za pomocą usługi VoIP GSM PREMIUM w skróconym wykazie połączeń oraz w szczegółowym wykazie wykonanych usług telekomunikacyjnych. (5) Połączenia w ramach usługi VoIP GSM PREMIUM umożliwiające komunikację głosową pomiędzy abonentami nie są realizowane w czasie rzeczywistym i w pewnych przypadkach mogą różnić się jakością od połączeń realizowanych poprzez sieć PSTN. Dialog wyklucza roszczenia reklamacyjne z tytułu obniżenia jakości połączenia realizowanego przy wykorzystaniu opcji z punktu (3). Łączna opłata miesięczna jest sumą opłaty abonamentowej i opłat za poszczególne usługi

5 Taryfa Firmowa 1.3. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEKOMUNIKACYJNE Opłaty za połączenia lokalne w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia lokalne i strefowe (2)(3) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł 2. Połączenia ze służbami specjalnymi o skróconej numeracji, na terenie tej samej strefy numeracyjnej (z wyłączeniem numerów określonych w Załącznikach punkt 2.2. i 2.3.) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60 (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów. (3) W profilu darmowe 300 minut POTS i darmowe 300 minut ww. opłaty obowiązują po wykorzystaniu przysługującego limitu darmowych minut połączeń Opłaty za połączenia międzymiastowe w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia międzystrefowe (2)(3) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,13 zł 0,13 zł Kwota VAT 0,03 zł 0,03 zł Cena brutto 0,16 zł 0,16 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów. (3) W profilu darmowe 300 minut POTS i darmowe 300 minut ww. opłaty obowiązują po wykorzystaniu przysługującego limitu darmowych minut połączeń Opłaty za połączenia z sieciami telefonii komórkowych w ruchu automatycznym 1. Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia z abonentem sieci komórkowej (2) Opłata za minutę połączenia (1) Cena netto 0,69 zł 0,69 zł Kwota VAT 0,15 zł 0,15 zł Cena brutto 0,84 zł 0,84 zł (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. W taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez

6 Taryfa Firmowa (2) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów Opłaty za połączenia międzynarodowe w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia Opłata za minutę połączenia (2) Połączenia międzynarodowe (1)(3) Wszystkie dni tygodnia, całą dobę Nr strefy taryfowej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1 0,45 zł 0,10 zł 0,55 zł 2 0,95 zł 0,21 zł 1,16 zł 3 1,20 zł 0,26 zł 1,46 zł 4 1,45 zł 0,32 zł 1,77 zł 5 1,59 zł 0,35 zł 1,94 zł 6 2,04 zł 0,45 zł 2,49 zł 7/ 8 3,36 zł 0,74 zł 4,10 zł 9 6,05 zł 1,33 zł 7,38 zł (1) Numery stref taryfowych w połączeniach międzynarodowych w ruchu automatycznym znajdują się w Załącznikach pkt. 2.7 WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM str. 13 (2) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością, co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (3) Opłaty dotyczą połączeń wykonywanych przez prefiks sieci Dialog (NDS = 1011). Opłata innych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi wyboru operatora wg cen stosowanych przez tych operatorów Opłaty za połączenia do sieci inteligentnej Opłaty naliczane według Załącznika 2.4 OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH Opłaty za połączenia do sieci przywoławczych w ruchu automatycznym Opłaty naliczane według Załącznika 2.4 OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH 1.4. OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE Opłaty naliczane według Załącznika 2.6 OPAŁTY ZA USLUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE - 6 -

7 2. ZAŁĄCZNIKI 2.1. OPIS USŁUG DODATKOWYCH AOC (Advice of Charge) informacja o opłacie na terminalu abonenta wyświetlana jest na bieżąco informacja o liczbie impulsów wykorzystanych podczas połączenia. Częstotliwość wyświetlania impulsów jest zależna od rodzaju oraz relacji wykonywanego połączenia. Z uwagi na różne wartości jednostki taryfikacyjnej oraz różny czas naliczania impulsu usługa AOC daje jedynie przybliżoną informację o opłacie. Jakiekolwiek reklamacje będące wynikiem interpretacji informacji otrzymanych dzięki usłudze AOC nie stanowią podstaw do pozytywnego jej rozpatrzenia. Usługa dostępna jest wyłącznie dla podstawowych planów taryfowych bez opcji taryfowych. CFB (Call Forwarding Busy) - przekierowanie wywołań przy zajętości - usługa polega na automatycznym przekazywaniu wywołań kierowanych do abonenta, który jest w trakcie realizacji innego połączenia na inny, dowolnie wybrany numer określony podczas aktywacji usługi. CFNR (Call Forwarding No Reply) - przekierowanie wywołań przy braku odpowiedzi - wywołania przychodzące na numer abonenta są po pewnym czasie nie zgłaszania się abonenta, przekazywane na inny, dowolnie wybrany przez abonenta numer określony podczas aktywacji usługi. CFU (Call Forwarding Unconditional) - przekierowanie wywołań bezwarunkowe - umożliwia natychmiastowe przekazywanie wywołań na inny, dowolnie wybrany numer określony podczas aktywacji usługi. CLIP (Calling Line Identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta wywołującego - umożliwia abonentowi wywoływanemu identyfikację abonenta wywołującego przed odebraniem połączenia. COLP (Connected Line Identification Presentation) - prezentacja numeru abonenta dołączonego - umożliwia prezentację numeru abonenta, z którym nawiązane zostało połączenie. CW (Call Waiting) - połączenie oczekujące - abonent zostaje powiadomiony o nowym wywołaniu, może on odebrać lub odrzucić wywołanie w ciągu określonego limitu czasowego. HOLD - zawieszenie połączenia - umożliwia abonentowi zawieszenie lub odwieszenie prowadzonej rozmowy telefonicznej. MSN (Multiple Subscriber Number) - wielokrotny numer abonenta - umożliwia przypisanie wielu numerów z publicznego planu numeracji do poszczególnych terminali (do 7 dodatkowych numerów dla jednego dostępu podstawowego 2B+D). SUB (Subaddressing) - podadresowanie - pozwala na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta poza przydzielony numer publiczny. TP (Terminal Portability) - przenośność terminala - umożliwia abonentowi przerwanie prowadzonej rozmowy i wznowienie jej z innej lokalizacji w obrębie tej samej instalacji abonenckiej. UUS (User-to-User sygnaling) sygnalizacja między użytkownikami pozwala na wymianę ograniczonej ilości informacji pomiędzy użytkownikami przez kanał sygnalizacyjny BEZPŁATNE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 1. Wolne od opłat są połączenia telefoniczne przeprowadzone na skrócone numery alarmowe, na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy, a w szczególności z: - Pogotowiem Ratunkowym - Pogotowiem Straży Pożarnej - Pogotowiem Policji - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Pogotowie Rzeczne - Pogotowie Morskie - Straż Miejska - Pogotowie elektrowni - Pogotowie gazowni - Pogotowie ciepłowni - Pogotowie wodociągów

8 2.3. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERACJĄ SKRÓCONĄ. Usługa Numer AUS Opłaty netto za połączenia Cena [zł /min] Impuls [zł] Czas [s] 1. Bank danych tp ,69 0,29 10,3 2. Informacja miejska tp ,05 0,29 16,6 3. Automatyczne serwisy informacyjne 9220, 9221, 9222, 9225, 9226, 9227, 9229, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9319, 9377, 9388, 9420, 9423, 9428, 9438, 9470, 9489, 9570, 9571, 9574, 9575, , ,58 0, Automatyczny serwis informacyjny ,29 0, Międzynarodowe biuro numerów ,00 0,29 8,7 6. Wróżby ,10 0,29 8,3 7. Biuro zleceń ,16 4x0,29 Jednokr. 8. Zamawianie rozmów międzystrefowych 9. Zamawianie rozmów międzynarodowych ,87 3x0,29 Jednokr ,87 3x0,29 Jednokr. 10. Biuro numerów TP ,16 4x0,29 Jednokr. 11. Informacja TP o numerach telefonów abonentów w języku angielskim ,00 0,29 8, OPŁATY ZA POŁACZENIA INTELIGENTNE ORAZ POŁĄCZENIA DO SIECI PRZYWOŁAWCZYCH Opłaty za połączenia do sieci inteligentnej Rodzaj połączenia Połączenia do sieci inteligentnej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 800, 806, Bez opłat 2. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-1, 801-2, 801-7, jednokrotnie 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł 3. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-3, a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 zł 0,29 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,35 zł 0,35 zł 4. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem 801-5, 801-6, opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł 5. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za minutę połączenia: 1. W dni robocze: a) w godz b) w godz W soboty, niedziele i dni świąteczne a) w godz b) w godz ,40 zł 0,20 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,09 zł 0,04 zł 0,07 zł 0,04 zł 0,49 zł 0,24 zł 0,37 zł 0,24 zł 6. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem a) w godz za każde rozpoczęte 3 min. połączenia b) w godz za każde rozpoczęte 6 min. połączenia 0,29 zł 0,29 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,35 zł 0,35 zł - 8 -

9 Rodzaj połączenia Połączenia do sieci inteligentnej Cena netto Kwota VAT Cena brutto 7. Połączenia do numeru ze wskaźnikiem opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia 0,29 zł 0,06 zł 0,35 zł Opłaty za połączenia do sieci przywoławczych w ruchu automatycznym Rodzaj połączenia (wszystkie dni tygodnia) Połączenia z abonentami sieci przywoławczej (z wyłączeniem połączeń do numeru ) (1) 3 minuty połączenia 6 minut połączeń Cena netto 0,29 zł 0,29 zł Kwota VAT 0,06 zł 0,06 zł Cena brutto 0,35 zł 0,35 zł 2. Połączenia z abonentami sieci przywoławczej do numeru (1) 1 minuta połączenia 1 minuta połączenia Cena netto 4,00 zł 4,00 zł Kwota VAT 0,88 zł 0,88 zł Cena brutto 4,88 zł 4,88 zł (1) Połączenie automatyczne abonenta sieci publicznej z abonentem sieci przywoławczej jest możliwe z aparatów telefonicznych wyposażonych w opcję wybierania tonowego OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z SIECIAMI TELEFONII KOMÓRKOWYCH W USŁUDZE VoIP GSM PREMIUM 1. Rodzaj połączenia Połączenie z abonentem sieci komórkowej w usłudze VoIP GSM PREMIUM (3) Opłata za minutę połączenia (1)(2) Cały dzień - cena netto 0,59 zł - kwota VAT 0,13 zł - cena brutto 0,72 zł Objaśnienie: (1) W tabeli podano cenę 1 minuty rozmowy. Opłata naliczana jest z dokładnością co do sekundy. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60. (2) Opcja tańszych połączeń do sieci komórkowych dostępna jest dla klientów usługi Dialog WLR i Dialog 1011 z wyjątkiem taryfy Dynamiczna Korzyść, którzy zamówią usługę VoIP GSM PREMIUM. (3) Połączenia realizowane są bez prezentacji numeru wywołującego (CLIP)

10 2.6. OPŁATY ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE Opłaty za usługi związane z eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Przeniesienie numeru abonenta DIALOG (1) w obrębie tej samej strefy numeracyjnej. 1,00 zł 0,22 zł 1,22 zł 2. Zawieszenie świadczenia usług odłączenie na wniosek abonenta (1) jego urządzeń telekomunikacyjnych - Za 30 dni zawieszenia (2)(3) 14,35 zł 3,16 zł 17,50 zł (1) W przypadku linii 2B+D opłata doliczana jest do numeru głównego oraz do każdego numeru MSN. (2) Zawieszenie jest możliwe na okres od 30 do 90 dni, tylko raz w roku kalendarzowym, opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia, za każdy rozpoczęty dzień, pobierana z góry za cały okres zawieszenia, niepodlegająca zwrotowi w przypadku wcześniejszego odwieszenia usługi. (3) Opłata za 30 dni zawieszenia jest równa 50% ze stałej miesięcznej opłaty abonamentowej dla taryfy Domowej w wersji podstawowej za każdą linię telekomunikacyjną Opłaty za dodatkowe usługi telekomunikacyjne Rodzaj usługi Rodzaj łącza Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. CW połączenie oczekujące - za każdorazowe skorzystanie z usługi W cenie abonamentu 2. MSN wielokrotny numer abonenta opłata za każdy numer MSN - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 3. SUB podadresowanie - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 4. AOC informacja o opłacie za połączenie (1) - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 5. HOLD zawieszenie połączenia - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 6. TP przenoszalność terminala - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu 7. CLIP identyfikacja abonenta wywołującego - opłata miesięczna za korzystanie z usługi - W cenie abonamentu 8. COLP prezentacja numeru abonenta dołączonego - opłata miesięczna za korzystanie z usługi W cenie abonamentu

11 Rodzaj usługi Rodzaj łącza Cena netto Kwota VAT Cena brutto 10. UUS wiadomości tekstowe - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł *Na możliwość korzystania z usług dodatkowych składa się rodzaj linii, z jakiej korzysta abonent oraz typ użytkowanego aparatu. Usługi dodatkowe dla linii 2B+D dostępne są dla abonentów korzystających z linii 2B+D za pomocą terminali (aparatów) zgodnych ze standardem EURO (nie aparatów analogowych podłączonych do linii 2B+D). (1) Informacja o opłacie może być jedynie informacją przybliżoną Opłaty za pozostałe usługi Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto 1. Zmiana numeru abonenckiego w ramach usługi Dialog WLR - za każdorazowe skorzystanie z usługi 8,00 zł 1,76 zł 9,76 zł 2. Dokonanie zmian w ewidencji urządzeń telekomunikacyjnych - za każdorazowe skorzystanie z usługi 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 3. Wydruk duplikatu dokumentu finansowego (1 szt.) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 2,00 zł 0,44 zł 2,44 zł 4. Usługa Twój e-rachunek (2) - jednorazowa opłata za dostęp do usługi 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł - opłata miesięczna za korzystanie z usługi 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 5. Taryfikacja szczegółowa w formie wydruku za wykonane połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym za jeden miesiąc obrachunkowy (1) - opłata za każdorazowe skorzystanie z usługi: a) dostępna w Biurze Obsługi Klienta: - wydruk do 150 pozycji 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,50 zł 0,11 zł 0,61 zł b) wysyłka pocztą przesyłka zwykła: - wydruk do 150 pozycji 4,00 zł 0,88 zł 4,88 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,55 zł 0,12 zł 0,67 zł c) wysyłka pocztą przesyłka polecona: - wydruk do 150 pozycji 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł - wydruk za każde następne 50 pozycji 0,55 zł 0,12 zł 0,67 zł 6. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej za wykonane połączenia telefoniczne w ruchu automatycznym za jeden miesiąc obrachunkowy (1) - opłata za każdorazowe skorzystanie z usługi: a) dostępna w Biurze Obsługi Klienta: - za każdy CD-ROM 10,00 zł 2,20 zł 12,20 zł b) wysyłka pocztą przesyłka zwykła: - za każdy CD-ROM 11,50 zł 2,53 zł 14,03 zł c) wysyłka pocztą przesyłka polecona: - za każdy CD-ROM 13,50 zł 2,97 zł 16,47 zł 7. Wystawienie zaświadczenia o braku zaległości płatniczej na rzecz Telefonii Dialog S.A. z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych - opłata za każdorazowe

12 Rodzaj usługi Cena netto Kwota VAT Cena brutto skorzystanie z usługi: - dostępne w Biurze Obsługi Klienta: 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł - wysyłka pocztą przesyłka polecona: 6,00 zł 1,32 zł 7,32 zł 8. Odtworzenie hasła dostępowego BOK (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł 9. Odtworzenie hasła dostępowego TeleCentrum (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,00 zł 0,66 zł 3,66 zł 10. Odtworzenie hasła dostępowego list zwykły (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 3,80 zł 0,84 zł 4,64 zł 11. Odtworzenie hasła dostępowego list polecony (3) - za każdorazowe skorzystanie z usługi 5,65 zł 1,24 zł 6,89 zł (1) Taryfikacja szczegółowa za połączenia telefoniczne w ruch automatycznym zawiera wszelkie zrealizowane połączenia. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej może być zamówiona przez abonenta jako usługa jednorazowa lub stała. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej jest dostępna po uprzednim zamówieniu w/w usługi. Realizacja usługi około 1 tygodnia. Taryfikacja szczegółowa w formie elektronicznej może być zamówiona wyłącznie dla wszystkich numerów klienta. (2) Usługa umożliwia bieżące śledzenie swoich rachunków i stanu zobowiązań finansowych wobec Telefonii Dialog S.A. oraz poznanie szczegółów dotyczących zrealizowanych połączeń telefonicznych oraz Internetowych. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego dostępne są wyłącznie dane dotyczące połączeń zrealizowanych przez prefiks DIALOGu (NDS=1011). (3) Dotyczy usług wymagających nazwy użytkownika i hasła. Rzeczywiste koszty windykacji należności ponosi abonent. Abonent ponosi opłaty za wszystkie wykupione usługi do momentu rezygnacji z tych usług lub też do momentu skorzystania z usługi "Zawieszenia świadczenia usług"

13 2.7. WYKAZ NUMERÓW STREF TARYFOWYCH W POŁĄCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH W RUCHU AUTOATYCZNYM Nazwa kraju Operator Nr strefy Afganistan Stacjonarny 8 Afganistan Komórkowy 8 Alaska Stacjonarny 1 Alaska Komórkowy 1 Albania Stacjonarny 5 Albania Komórkowy 5 Algieria Stacjonarny 6 Algieria Komórkowy 6 Andora Stacjonarny 1 Andora Komórkowy 4 Angola Stacjonarny 8 Angola Komórkowy 8 Anquilla Stacjonarny 8 Anquilla Komórkowy 8 Antiqua i Barbuda (wyspy) Stacjonarny 8 Antiqua i Barbuda (wyspy) Komórkowy 8 Antyle Holenderskie (wyspy) Stacjonarny 8 Antyle Holenderskie (wyspy) Komórkowy 8 Arabia Saudyjska Stacjonarny 8 Arabia Saudyjska Komórkowy 8 Argentyna Stacjonarny 6 Argentyna Komórkowy 6 Armenia Stacjonarny 5 Armenia Komórkowy 5 Aruba Stacjonarny 8 Aruba Komórkowy 8 Australia Stacjonarny 1 Australia Komórkowy 1 Austria Stacjonarny 1 Austria Komórkowy 3 Azerbejdżan Stacjonarny 5 Azerbejdżan Komórkowy 5 Bahama (wyspy) Stacjonarny 8 Bahama (wyspy) Komórkowy 8 Bahrajn Stacjonarny 8 Bahrajn Komórkowy 8 Bangladesz Stacjonarny 8 Bangladesz Komórkowy 8 Barbados Stacjonarny 8 Barbados Komórkowy 8 Belau Stacjonarny 8 Belau Komórkowy 8 Belgia Stacjonarny 1 Belgia Komórkowy 3 Belize Stacjonarny 8 Belize Komórkowy 8 Benin Stacjonarny 8 Benin Komórkowy 8 Bermudy (wyspy) Stacjonarny 8 Bermudy (wyspy) Komórkowy 8 Bhutan Stacjonarny 8 Bhutan Komórkowy 8 Białoruś Stacjonarny 2 Białoruś Komórkowy 2 Boliwia Stacjonarny 8 Boliwia Komórkowy 8 Bośnia i Hercegowina Stacjonarny 4 Bośnia i Hercegowina Komórkowy 4 Botswana Stacjonarny 8 Botswana Komórkowy 8 Brazylia Stacjonarny 8 Brazylia Komórkowy 8 Brunei Stacjonarny 8 Brunei Komórkowy 8 Nazwa kraju Operator Nr strefy Bułgaria Stacjonarny 2 Bułgaria Komórkowy 2 Burkina Faso (d. Górna Stacjonarny 8 Wolta) Burkina Faso (d. Górna Komórkowy 8 Wolta) Burundi Stacjonarny 8 Burundi Komórkowy 8 Chile Stacjonarny 8 Chile Komórkowy 8 Chiny Stacjonarny 2 Chiny Komórkowy 3 Chorwacja Stacjonarny 4 Chorwacja Komórkowy 4 Cooka (wyspy) Stacjonarny 8 Cooka (wyspy) Komórkowy 8 Cypr Stacjonarny 1 Cypr Komórkowy 5 Czad Stacjonarny 8 Czad Komórkowy 8 Czechy Stacjonarny 1 Czechy Komórkowy 2 Dania Stacjonarny 1 Dania Komórkowy 3 Diego Garcia (wyspa) Stacjonarny 8 Diego Garcia (wyspa) Komórkowy 8 Dominika Stacjonarny 8 Dominika Komórkowy 8 Dominikana Stacjonarny 8 Dominikana Komórkowy 8 Dziewicze Wyspy Brytyjskie Stacjonarny 8 Dziewicze Wyspy Brytyjskie Komórkowy 8 Dziewicze Wyspy Stanów Stacjonarny 1 Zjednocz Dziewicze Wyspy Stanów Komórkowy 1 Zjednocz Dżibuti Stacjonarny 8 Dżibuti Komórkowy 8 Egipt Stacjonarny 8 Egipt Komórkowy 8 Ekwador Stacjonarny 7 Ekwador Komórkowy 7 Erytrea Stacjonarny 8 Erytrea Komórkowy 8 Estonia Stacjonarny 1 Estonia Komórkowy 4 Etiopia Stacjonarny 8 Etiopia Komórkowy 8 Falklandy Stacjonarny 8 Falklandy Komórkowy 8 Fidżi Stacjonarny 8 Fidżi Komórkowy 8 Filipiny Stacjonarny 8 Filipiny Komórkowy 8 Finlandia Stacjonarny 1 Finlandia Komórkowy 4 Francja Stacjonarny 1 Francja Komórkowy 4 Gabon Stacjonarny 7 Gabon Komórkowy 7 Gambia Stacjonarny 8 Gambia Komórkowy 8 Ghana Stacjonarny 8 Ghana Komórkowy 8

14 Nazwa kraju Operator Nr strefy Gibraltar Stacjonarny 1 Gibraltar Komórkowy 6 Grecja Stacjonarny 1 Grecja Komórkowy 4 Grenada Stacjonarny 8 Grenada Komórkowy 8 Grenlandia Stacjonarny 8 Grenlandia Komórkowy 8 Gruzja Stacjonarny 5 Gruzja Komórkowy 5 Guam Stacjonarny 8 Guam Komórkowy 8 Gujana Stacjonarny 8 Gujana Komórkowy 8 Gujana Francuska Stacjonarny 7 Gujana Francuska Komórkowy 7 Gwadelupa Stacjonarny 7 Gwadelupa Komórkowy 7 Gwatemala Stacjonarny 7 Gwatemala Komórkowy 7 Gwinea Stacjonarny 8 Gwinea Komórkowy 8 Gwinea Bissau Stacjonarny 8 Gwinea Bissau Komórkowy 8 Gwinea Równikowa Stacjonarny 8 Gwinea Równikowa Komórkowy 8 Haiti Stacjonarny 8 Haiti Komórkowy 8 Hawaje (wyspy) Stacjonarny 1 Hawaje (wyspy) Komórkowy 1 Hiszpania Stacjonarny 1 Hiszpania Komórkowy 3 Holandia Stacjonarny 1 Holandia Komórkowy 3 Honduras Stacjonarny 8 Honduras Komórkowy 8 Hong-Kong Stacjonarny 2 Hong-Kong Komórkowy 3 Indie Stacjonarny 6 Indie Komórkowy 6 Indonezja Stacjonarny 8 Indonezja Komórkowy 8 Irak Stacjonarny 8 Irak Komórkowy 8 Iran Stacjonarny 8 Iran Komórkowy 8 Irlandia Stacjonarny 1 Irlandia Komórkowy 5 Islandia Stacjonarny 1 Islandia Komórkowy 6 Izrael Stacjonarny 2 Izrael Komórkowy 3 Jamajka Stacjonarny 8 Jamajka Komórkowy 8 Japonia Stacjonarny 2 Japonia Komórkowy 3 Jemen Stacjonarny 8 Jemen Komórkowy 8 Jordania Stacjonarny 8 Jordania Komórkowy 8 Kajmany (wyspy) Stacjonarny 8 Kajmany (wyspy) Komórkowy 8 Kambodża Stacjonarny 8 Kambodża Komórkowy 8 Kamerun Stacjonarny 8 Kamerun Komórkowy 8 Kanada Stacjonarny 1 Kanada Komórkowy 1 Kanaryjskie (wyspy) Stacjonarny 5 Nazwa kraju Operator Nr strefy Kanaryjskie (wyspy) Komórkowy 5 Katar Stacjonarny 8 Katar Komórkowy 8 Kazachstan Stacjonarny 5 Kazachstan Komórkowy 5 Kenia Stacjonarny 8 Kenia Komórkowy 8 Kirgistan Stacjonarny 5 Kirgistan Komórkowy 5 Kiribati (d. Wyspy Gilberta) Stacjonarny 8 Kiribati (d. Wyspy Gilberta) Komórkowy 8 Kolumbia Stacjonarny 8 Kolumbia Komórkowy 8 Komory (wyspy) Stacjonarny 8 Komory (wyspy) Komórkowy 8 Kongo Stacjonarny 8 Kongo Komórkowy 8 Kongo Republika Demokrat. Stacjonarny 8 Kongo Republika Demokrat. Komórkowy 8 Korea Płd. Stacjonarny 6 Korea Płd. Komórkowy 6 Koreańska Rep. Lud. Dem. Stacjonarny 8 Koreańska Rep. Lud. Dem. Komórkowy 8 Kostaryka Stacjonarny 8 Kostaryka Komórkowy 8 Kuba Stacjonarny 8 Kuba Komórkowy 8 Kuwejt Stacjonarny 8 Kuwejt Komórkowy 8 Laos Stacjonarny 8 Laos Komórkowy 8 Lesotho Stacjonarny 8 Lesotho Komórkowy 8 Liban Stacjonarny 8 Liban Komórkowy 8 Liberia Stacjonarny 8 Liberia Komórkowy 8 Libia Stacjonarny 5 Libia Komórkowy 5 Liechtenstein Stacjonarny 1 Liechtenstein Komórkowy 3 Litwa Stacjonarny 1 Litwa Komórkowy 2 Luksemburg Stacjonarny 1 Luksemburg Komórkowy 4 Łotwa Stacjonarny 1 Łotwa Komórkowy 4 Macedonia Stacjonarny 4 Macedonia Komórkowy 4 Madagaskar Stacjonarny 8 Madagaskar Komórkowy 8 Makau Stacjonarny 8 Makau Komórkowy 8 Malawi Stacjonarny 8 Malawi Komórkowy 8 Malediwy (wyspy) Stacjonarny 8 Malediwy (wyspy) Komórkowy 8 Malezja Stacjonarny 8 Malezja Komórkowy 8 Mali Stacjonarny 8 Mali Komórkowy 8 Malta Stacjonarny 1 Malta Komórkowy 5 Maroko Stacjonarny 6 Maroko Komórkowy 6 Marshalla (wyspy) Stacjonarny 8 Marshalla (wyspy) Komórkowy 8 Martynika Stacjonarny 7 Martynika Komórkowy

15 Nazwa kraju Operator Nr strefy Mauretania Stacjonarny 8 Mauretania Komórkowy 8 Mauritius Stacjonarny 8 Mauritius Komórkowy 8 Meksyk Stacjonarny 8 Meksyk Komórkowy 8 Mikronezja Stacjonarny 8 Mikronezja Komórkowy 8 Mołdawia Stacjonarny 4 Mołdawia Komórkowy 4 Monako Stacjonarny 1 Monako Komórkowy 4 Mongolia Stacjonarny 8 Mongolia Komórkowy 8 Monserrat Stacjonarny 8 Monserrat Komórkowy 8 Mozambik Stacjonarny 8 Mozambik Komórkowy 8 Myanmar (d. Birma) Stacjonarny 8 Myanmar (d. Birma) Komórkowy 8 Namibia Stacjonarny 8 Namibia Komórkowy 8 Nauru Stacjonarny 8 Nauru Komórkowy 8 Nepal Stacjonarny 8 Nepal Komórkowy 8 Niemcy Stacjonarny 1 Niemcy Komórkowy 3 Niger Stacjonarny 8 Niger Komórkowy 8 Nigeria Stacjonarny 8 Nigeria Komórkowy 8 Nikaragua Stacjonarny 8 Nikaragua Komórkowy 8 Niue (wyspy) Stacjonarny 8 Niue (wyspy) Komórkowy 8 Norfolk (wyspa) Stacjonarny 8 Norfolk (wyspa) Komórkowy 8 Norwegia Stacjonarny 1 Norwegia Komórkowy 4 Nowa Kaledonia Stacjonarny 8 Nowa Kaledonia Komórkowy 8 Nowa Zelandia Stacjonarny 6 Nowa Zelandia Komórkowy 6 Oman Stacjonarny 8 Oman Komórkowy 8 Owcze Wyspy Stacjonarny 1 Owcze Wyspy Komórkowy 3 Pakistan Stacjonarny 8 Pakistan Komórkowy 8 Panama Stacjonarny 8 Panama Komórkowy 8 Papua (Nowa Gwinea) Stacjonarny 8 Papua (Nowa Gwinea) Komórkowy 8 Paragwaj Stacjonarny 8 Paragwaj Komórkowy 8 Peru Stacjonarny 8 Peru Komórkowy 8 Polinezja Francuska Stacjonarny 8 Polinezja Francuska Komórkowy 8 Portugalia Stacjonarny 1 Portugalia Komórkowy 6 Puerto Rico Stacjonarny 7 Puerto Rico Komórkowy 7 Republika Południowej Stacjonarny 6 Afryki Republika Południowej Komórkowy 6 Afryki Republika Środkowo Stacjonarny 8 Nazwa kraju Operator Nr strefy Afrykańska Republika Środkowo Komórkowy 8 Afrykańska Reunion Stacjonarny 8 Reunion Komórkowy 8 Rosja Stacjonarny 1 Rosja Komórkowy 3 Sieć satelitarna INMARSAT 1) Stacjonarny 9 Sieć satelitarna INMARSAT 1) Komórkowy 9 Sieć satelitarna IRYDIUM 2) Stacjonarny 9 Sieć satelitarna IRYDIUM 2) Komórkowy 9 Sieć wydzielona COMINCOM Stacjonarny 4 (Moskwa) Sieć wydzielona COMINCOM Komórkowy 4 (Moskwa) Rumunia Stacjonarny 2 Rumunia Komórkowy 2 Rwanda Stacjonarny 8 Rwanda Komórkowy 8 Saint Kitts i Nevis Stacjonarny 8 Saint Kitts i Nevis Komórkowy 8 Saint Lucia Stacjonarny 8 Saint Lucia Komórkowy 8 Saint Vincent Stacjonarny 8 Saint Vincent Komórkowy 8 Saipan Stacjonarny 8 Saipan Komórkowy 8 Salomona (wyspy) Stacjonarny 8 Salomona (wyspy) Komórkowy 8 Salwador Stacjonarny 8 Salwador Komórkowy 8 Samoa Amerykańskie Stacjonarny 8 Samoa Amerykańskie Komórkowy 8 Samoa Zachodnie Stacjonarny 8 Samoa Zachodnie Komórkowy 8 San Marino Stacjonarny 1 San Marino Komórkowy 4 Senegal Stacjonarny 8 Senegal Komórkowy 8 Serbia i Czarnogóra Stacjonarny 4 Serbia i Czarnogóra Komórkowy 4 Seszele Stacjonarny 8 Seszele Komórkowy 8 Sierra Leone Stacjonarny 8 Sierra Leone Komórkowy 8 Singapur Stacjonarny 6 Singapur Komórkowy 6 Słowacja Stacjonarny 1 Słowacja Komórkowy 2 Słowenia Stacjonarny 1 Słowenia Komórkowy 4 Somalia Stacjonarny 7 Somalia Komórkowy 7 Sri Lanka Stacjonarny 8 Sri Lanka Komórkowy 8 Stany Zjednoczone Ameryki Stacjonarny 1 Północnej Stany Zjednoczone Ameryki Komórkowy 1 Północnej Sudan Stacjonarny 8 Sudan Komórkowy 8 Surinam Stacjonarny 8 Surinam Komórkowy 8 Swaziland Stacjonarny 8 Swaziland Komórkowy 8 Syria Stacjonarny 8 Syria Komórkowy 8 Szwajcaria Stacjonarny 1 Szwajcaria Komórkowy

16 Nazwa kraju Operator Nr strefy Szwecja Stacjonarny 1 Szwecja Komórkowy 3 Św. Helena (wyspa) Stacjonarny 8 Św. Helena (wyspa) Komórkowy 8 Św. Piotra i Mikelona (wyspy) Stacjonarny 8 Św. Piotra i Mikelona (wyspy) Komórkowy 8 Św. Tomasza (wyspa) Stacjonarny 8 Św. Tomasza (wyspa) Komórkowy 8 Tadżykistan Stacjonarny 5 Tadżykistan Komórkowy 5 Tajlandia Stacjonarny 6 Tajlandia Komórkowy 6 Tajwan Stacjonarny 6 Tajwan Komórkowy 6 Tanzania Stacjonarny 8 Tanzania Komórkowy 8 Togo Stacjonarny 8 Togo Komórkowy 8 Tokelau (wyspy) Stacjonarny 8 Tokelau (wyspy) Komórkowy 8 Tonga (wyspy) Stacjonarny 8 Tonga (wyspy) Komórkowy 8 Trynidad i Tobago Stacjonarny 8 Trynidad i Tobago Komórkowy 8 Tunezja Stacjonarny 5 Tunezja Komórkowy 5 Turcja Stacjonarny 2 Turcja Komórkowy 3 Turkmenistan Stacjonarny 5 Turkmenistan Komórkowy 5 Turks (wyspy) Stacjonarny 8 Turks (wyspy) Komórkowy 8 Tuvalu Stacjonarny 8 Tuvalu Komórkowy 8 Uganda Stacjonarny 8 Uganda Komórkowy 8 Ukraina Stacjonarny 2 Ukraina Komórkowy 2 Nazwa kraju Operator Nr strefy Urugwaj Stacjonarny 8 Urugwaj Komórkowy 8 Uzbekistan Stacjonarny 5 Uzbekistan Komórkowy 5 Vanuatu Stacjonarny 8 Vanuatu Komórkowy 8 Wallis i Futuna (wyspy) Stacjonarny 8 Wallis i Futuna (wyspy) Komórkowy 8 Watykan Stacjonarny 1 Watykan Komórkowy 4 Wenezuela Stacjonarny 7 Wenezuela Komórkowy 7 Węgry Stacjonarny 1 Węgry Komórkowy 3 Wielka Brytania Stacjonarny 1 Wielka Brytania Komórkowy 4 Wietnam Stacjonarny 6 Wietnam Komórkowy 6 Włochy Stacjonarny 1 Włochy Komórkowy 4 Wniebowstąpienia (wyspy) Stacjonarny 8 Wniebowstąpienia (wyspy) Komórkowy 8 Wybrzeże Kości Słoniowej Stacjonarny 8 Wybrzeże Kości Słoniowej Komórkowy 8 Zambia Stacjonarny 8 Zambia Komórkowy 8 Zanzibar Stacjonarny 8 Zanzibar Komórkowy 8 Zielonego Przylądka (wyspy) Stacjonarny 8 Zielonego Przylądka (wyspy) Komórkowy 8 Zimbabwe Stacjonarny 8 Zimbabwe Komórkowy 8 Zjednoczone Emiraty Stacjonarny 7 Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie Komórkowy 7 1 system ruchomej łączności satelitarnej umożliwiający nawiązywanie łączności ze statkami lub innymi obiektami (terminalami ruchomymi lub zainstalowanymi stacjonarnie) na lądzie, morzu i w powietrzu wyposażonymi w odpowiednie urządzenia końcowe systemu Inmarsat. 2 globalna telefoniczna sieć personalnej łączności satelitarnej

17 2.8. TABELA TARYFIKACJI Obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. (ceny netto) TARYFIKACJA W TARYFIE Firmowej(1) Okres obowiązywania Opł./min. z taryfy Częstotliwoś ć [s] Typ połączeń Połączenia lokalne (miejscowe i strefowe, AUS Dialog, do wszystkie ,13 1,00 sieci przywoławczych [0 64, 0 99]) wszystkie ,13 1,00 Połączenia międzystrefowe (do innych stref numeracyjnych) wszystkie ,13 1,00 DIALOG 1011 wszystkie ,13 1,00 Połączenia międzynarodowe I strefa MN wszystkie ,45 1,00 II strefa MN wszystkie ,95 1,00 III strefa MN wszystkie ,20 1,00 IV strefa MN wszystkie ,45 1,00 V strefa MN wszystkie ,59 1,00 VI strefa MN wszystkie ,04 1,00 VII strefa MN wszystkie ,36 1,00 VIII strefa MN wszystkie ,36 1,00 IX strefa MN wszystkie ,05 1,00 Połączenia do sieci komórkowych wszystkie ,69 1,00 wszystkie 18-sie 0,69 1,00 Połączenia do sieci Inteligentnych i przywoławczych wszystkie ,00 4, , 0-806, BEZPŁATNE , , , wszystkie ,29 jednokrotnie , wszystkie ,29 180,00 wszystkie ,29 360, , , wszystkie ,29 60, robocze ,40 43,5 świąteczne ,30 58,0 wszystkie ,20 87, wszystkie ,29 180,00 wszystkie , , wszystkie ,29 60 Połączenia z sieci Dialog do Biura numerów TP S.A wszystkie ,16 jednokrotnie (1) W Taryfie Firmowej abonent płaci za rzeczywisty czas rozmowy określany z dokładnością co do sekundy. W tabeli przedstawiono cenę 1 minuty połączenia. Aby obliczyć cenę 1 sekundy połączenia, wartość z tabeli należy podzielić przez 60.

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów

Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów Telefonia Dialog S.A. Cennik połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do krajowych sieci komórkowych DIALOG 1011 dla abonentów innych operatorów (Cennik obowiązuje od 01.0.2004r. dla Taryfy 120, dla

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r.

Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.2008 r. Cennik Połączenia w ruchu półautomatycznym* obowiązuje od 1.10.008 r. * Usługa realizowane za pośrednictwem Telekomunikacji Polskiej S.A. Połączenia te są dostępne wyłącznie w przypadku usługi telefonicznej

Bardziej szczegółowo

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony.

2. Przystąpienie do planu neofon tp jest bezpłatne i wymaga złożenia zamówienia na usługę neofon tp na czas nieokreślony. cennik neofon tp Rozdział plan neofon tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan neofon tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEWIZJA KABLOWA:

CENNIK TELEWIZJA KABLOWA: CENNIK TELEWIZJA KABLOWA: AKTYWACYJNA: Aktywacja telewizji kablowej jednorazowa 120,00 PLN Aktywacja dodatkowego gniazda telewizji kablowej jednorazowa 20,00 PLN Aktywacja cyfrowego pakietu tematycznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych

Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Cennik telefo nic zny Cennik usług standar dowych Rodzaj usługi Cena* Abonament telefoniczny bezplatne** Koszt aktywacji usługi 10 zł Koszt numeru z puli numerów złotych negocjowana Zmiana numeru telefonicznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy

CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy CENNIK Usług Telefonicznych Plan taryfowy Obowiązuje od 1 lutego 2012 Uchwała Zarządu HomeNet Technologies sp. z o.o. nr 4/12 z dnia 31 stycznia 2011 Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 874 4242 www.homenett.pl

Bardziej szczegółowo

GREMIUM. Cennik Usług

GREMIUM. Cennik Usług GREMIUM Cennik Usług Internet (ceny brutto): 1. aktywacja 1,01 zł umowa na czas określony 24 miesiące 2. aktywacja 99,81 zł umowa na czas określony 12 miesięcy 3. aktywacja 161,31 zł umowa na czas nieokreślony

Bardziej szczegółowo

zmieniony decyzją Zarządu MNI Telecom Sp. z o.o. z dnia 01.01.2008r.

zmieniony decyzją Zarządu MNI Telecom Sp. z o.o. z dnia 01.01.2008r. CENNIK USŁUG poza ofertą MNI Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Potkanowskiej 54a zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009

cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 cennik usługi telefonicznej upc dla klientów indywidualnych ważny od września 2009 Rozmowy start opłata abonamentowa umowa na czas nieokreślony Usługa telefoniczna Usługa telefoniczna druga linia telefoniczna

Bardziej szczegółowo

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL

0,00 CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL CENNIK USŁUG BACKIEL.TEL Internet Cafe Mirosław Backiel Uwagi: Podane ceny są cenami netto (bez VAT) w złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej. Podane ceny są cenami za minutę połączenia Czas połączeń rozliczany

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r.

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r. Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy domowy * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 0..20 r. Ceny wyrażone są w zł. Podatek VAT dla usług wynosi 23 %. Tabela. Opłaty jednorazowe Poz Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.)

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) L.p. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto Uwagi Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Opłaty jednorazowe. Opłata netto (zł)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Opłaty jednorazowe. Opłata netto (zł) cennik usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. System ruchomej łączności satelitarnej, zwany dalej systemem Inmarsat, zapewnia szybkie nawiązywanie łączności

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych

Cennik usług telefonicznych Cennik usług telefonicznych ROZDZIAŁ 1. Opłaty jednorazowe i instalacyjne TABELA 1. Opłaty jednorazowe Cena netto Kwota Cena brutto VAT 1. SSH.Telefon w budynku wielorodzinnym - opłata instalacyjna 500,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Cennik Usług Telekomunikacyjnych Spis treści DZIAŁ 1 - usługi połaczeń głosowych telefon 1.1 Połączenia stacjonarne krajowe 1.2 Połączenia do mobilnych sieci krajowych 1.3 Połączenia inne DZIAŁ 2 - usługa

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon

cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon Część I. Informacje ogólne o planach cennik usługi Neofon Obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 24 grudnia 2014 r. zawrą umowę o świadczenie usługi Neofon 1. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem

Bardziej szczegółowo

INTERNET. INSTALACJA - opłata jednorazowa

INTERNET. INSTALACJA - opłata jednorazowa INTERNET INSTALACJA - opłata jednorazowa Usługa Uzyskanie dostępu do Internetu 122,95 zł 150,00 zł Uzyskanie dostępu do Internetu z kartą sieciową 163,93 zł 200,00 zł Dodatkowy komputer 40,98 zł 50,00

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2. Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4. Część III. Opłaty...5

Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2. Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4. Część III. Opłaty...5 cennik usług telekomunikacyjnych Bez Limitu Spis treści Część I. Informacje o planie Bez Limitu...2 Część II. Plan Bez Limitu z umową na czas określony...4 Część III. Opłaty...5 1. Informacje o opłatach:...5

Bardziej szczegółowo

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Malta. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net

Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net 1. Opłaty podstawowe. Cennik usług telefonicznych świadczonych przez Sloneczko.Net opłaty Szczegóły Opłata instalacyjna za wykonanie pierwotnej konfiguracji systemie jednorazowo gratis Opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFON ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.04.2014 r.)

CENNIK USŁUGI TELEFON ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.04.2014 r.) CENNIK USŁUGI TELEFON ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.04.2014 r.) L.p. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto Uwagi Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto miesięczna Opłata Abonamentowa 12,20 zł 23% 15,00 zł brak Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto połączenia

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych

Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia do Abonentów PSC w naszej Rodzinie 0,17 Minuta połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,17 Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A.

Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna. Telefonia Dialog S.A. Telefonia Dialog S.A. Cennik DIALOG WLR oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 1 lutego 2007r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 50/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oferta indywidualna Spis treści SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Telecom SA

CENNIK USŁUG MNI Telecom SA CENNIK USŁUG MNI Telecom SA z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r

CENNIK. Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej. Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług i telefonii cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-12-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi Rodzaj zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonii internetowej tp

cennik usługi telefonii internetowej tp cennik usługi telefonii internetowej tp wycofany z oferty sprzedażowej z dniem 1 maja 2011 r. Rozdział 1. Plan VoIP tp na okrągło Informacje o planie 1. Plan VoIP tp na okrągło jest dostępny wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008

CENNIK Usługi VoIP. Plan taryfowy. Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93. Obowiązuje od 15 grudnia 2008 CENNIK Usługi VoIP Plan taryfowy Obowiązuje od 15 grudnia 2008 Obowiązuje od 1 marca 2007r. Biuro Obsługi Klienta: tel./fax. +85 742 99 93 e-mail: biuro@hnet.pl OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa Opłata jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto)

Cennik usług telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Cennik usug telekomunikacyjnych (kwoty brutto) Internet (ącza kablowe): Instalacja (umowa czas nieokreślony) - 49 z Instalacja (umowa na rok) 1 z Abonament Mini (do 1 Mb/s) 30 z miesięcznie Abonament Eko

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mbank mobile

Cennik usług mbank mobile Cennik usług mbank mobile Cennik ważny od 18.09.2008 1 Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Krajowe połączenia, SMS i wiadomości MMS Usługa Minuta połączenia/videorozmowy Wysłanie 1 wiadomości SMS do

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik Usług Telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o. Cennik ważny od 04.12.2012. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Cennik krajowych połączeń, SMS, MMS i transmisji danych Usługa Cena w zł Minuta połączenia

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Telefon HD

cennik usługi Telefon HD cennik usługi Telefon HD Część I. Informacje ogólne o planach 1. Plany mogą zamawiać Abonenci korzystający z usługi neostrada. 2. Z planu może skorzystać każdy, kto jest konsumentem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING

CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING CENNIK USŁUG MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI SPECJALNYMI, USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I ROAMINGOWYCH 1. Niniejszy Cennik obowiązuje dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego, który podpisze umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MNI Telecom S.A.

CENNIK USŁUG MNI Telecom S.A. CENNIK USŁUG MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy biznes * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r.

Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy biznes * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 01.11.2011 r. Cennik Usług Telefonicznych Plan taryfowy sekundowy biznes * obowiązujący w ERTEL Sp. z o.o. od dnia 0..20 r. Ceny wyrażone są w zł. Podatek VAT dla usług wynosi 23 %. Tabela. Opłaty jednorazowe Poz Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE

CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE CENNIK KART PHONE TANIE GADANIE Nazwa kierunku Cena brutto [zł/min] PROMOCJA 5+10 [zł brutto/min] Abchazja 1,32 Abchazja - tel. kom. 1,92 Afganistan 4,05 Afganistan - tel. kom. 4,41 Albania 0,74 Albania

Bardziej szczegółowo