DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM. leadership by design

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM. leadership by design"

Transkrypt

1 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM leadership by design

2 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA P7000 LINE MATRIX PLATFORM leadership by design Firma Printronix od 35 lat zajmuje czołową pozycję na rynku rozwiązań druku przemysłowego, pracując na swoją reputację producenta najnowocześniejszych urządzeń, skutecznie wspierającego swoich klientów. Platforma drukarek liniowych Printronix P7000 oparta jest na wielu innowacjach technicznych, które wzmacniają pozycję firmy Printronix jako lidera technologii. Druk liniowy jest najwa niejszą technologią firmy korzystające z niej urządzenia drukujące nadal pełnią główną rolę w zastosowaniach takich, jak obsługa łańcucha dostaw i zaplecza technicznego, z uwagi na swoją niezawodność, ni szy koszt eksploatacji i elastyczność zastosowań. SKALOWALNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA W SWOJEJ KLASIE DOSTOSOWANIE DO ZMIAN SKALOWALNOŚĆ Drukarki są skonstruowane w sposób spełniający obecne wymagania u ytkownika i umo liwiający ich dostosowanie do przyszłych potrzeb. Koszt inwestycji jest chroniony, poniewa firma Printronix dostarcza uaktualnienia obsługujące wprowadzane standardy i innowacje. INNOWACYJNOŚĆ Firma Printronix opracowała technologię druku liniowego i nadal jest uznawana ze lidera w bran y urządzeń drukujących, oferującego innowacyjne rozwiązania, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA W SWOJEJ KLASIE Drukarki liniowe firmy Printronix stanowią wyznacznik jakości w bran y. Drukarki liniowe z serii P7000 oznaczają najni szy koszt obsługi, najni szy koszt na wydrukowaną stronę, najłatwiejsze u ytkowanie oraz dostępność taśm o największej trwałości. DOSTOSOWANIE DO ZMIAN Ten projekt konstrukcji zaowocował powstaniem najlepszej drukarki liniowej w historii firmy Printronix. Platforma P7000 jest jeszcze bardziej niezawodna i dostosowana do przyszłych zmian. Z powodu swojej skalowalności drukarka P7000 mo e stać się najdłu ej eksploatowaną drukarką w firmie. Firma Printronix ma za sobą trzydzieści lat przodowania technologicznego 1974 Opracowanie pierwszej w bran y drukarki liniowej 1988 Pierwsza drukarka liniowa drukująca z szybkością ponad 1000 wierszy na minutę 1996 Wspólna architektura oprogramowania układowego PSA w drukarkach liniowych, drukarkach termicznych do kodów kreskowych i drukarkach laserowych 2005 Zintegrowany system zarządzania drukowaniem pozwala uzyskać lepszą jakość i niezawodność pracy 2010 Czyste i wygodne kasety o jeszcze większej trwałości 1982 Zintegrowane funkcje obsługi grafiki PGL, Code-V i kodów kreskowych 1994 W pełni zintegrowany i wymienialny mechanizm drukujący 1998 Czołowy w bran y system do zdalnego zarządzania drukarkami PrintNet 2006 HD drukowanie w wysokiej rozdzielczości w środowisku Windows

3 WYTRZYMAŁOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ Drukarki P7000 są niezwykle niezawodne. Jeśli praca musi odbywać się bez przerw, drukarka P7000 zapewni maksymalną wydajność. Umo liwia ograniczanie kosztów i uzyskanie najni szego kosztu wydruku na jedną stronę. Obsługuje specjalistyczne formularze, które mogą być drukowane wyłącznie na drukarce liniowej, takie jak raporty informacyjne, wieloczęściowe dokumenty transakcji i etykiety z kodami kreskowymi. RODZINA PRODUKTÓW P7000 Najlepsza niezawodność więcej czasu pracy bez przestojów i mniejsze koszty eksploatacji Kaseta z taśmą spójna i niezmienna jakość druku oraz czysta i wygodna wymiana taśmy Zintegrowany system zarządzania drukowaniem dokładne sterowanie jakością druku, kosztami drukowania i planowaniem zadań Obudowa typu postument wygodny dostęp dla u ytkownika i elastyczna obsługa formularzy Łatwość u ytkowania uproszczenie obsługi i zwiększenie wydajności pracy NIEZAWODNOŚĆ adna inna technologia nie umo liwia bardziej bezawaryjnego druku du ej liczby dokumentów ni wierszowa drukarka mozaikowa Printronix. Seria P7000 kontynuuje tradycję najbardziej niezawodnej drukarki firmy Printronix. Teraz osiągnięto jeszcze dłu szy czas pracy bez przestojów, większą niezawodność przy wykonywaniu najwa niejszych zadań oraz ni sze koszty obsługi i eksploatacji.

4 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Planowanie zadań drukowania z dokładnym stanem zu ycia taśmy wyświetlanym na panelu Taśmy o standardowej i zwiększonej trwałości KASETY Z TAŚMĄ Koncepcja przodowania technologicznego obejmuje równie materiały eksploatacyjne. Klienci zaczynają u ywać drukarek liniowych, aby uzyskać najni szy mo liwy koszt druku. Wierszowa drukarka mozaikowa Printronix jest znacznie tańsza od drukarki laserowej lub szeregowej sind, i przynosi istotne oszczędności w zastosowaniach, w których wymagane jest drukowanie du ej liczby stron. W kasetach drukarek P7000 zastosowano czołowe w bran y technologie wytwarzania tkaniny i atramentu, odpowiedzialne za uzyskiwanie ostrych i ciemnych wydruków. Nowa konstrukcja drukarki P7000 pozwala u ytkownikowi w czysty i łatwy sposób wymieniać taśmy o jeszcze większej teraz trwałości. Zró nicowany asortyment kaset z taśmą umo liwia klientom wybranie materiałów eksploatacyjnych odpowiednich do liczby drukowanych dokumentów i dostępnego bud etu. Kaseta o standardowej wydajności pozwala wydrukować stron, a wyjątkowo tania w eksploatacji kaseta o zwiększonej trwałości a stron. Czystość i wygoda Bardziej spójna jakość druku Większa wydajność taśmy Dokładny wskaźnik stanu zu ycia taśmy ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKOWANIEM Zadaniem tego systemu jest ciągłe monitorowanie jakości druku przy jednoczesnym ograniczaniu ilości odpadów, zwiększaniu trwałości taśmy i obni aniu kosztów drukowania. Wbudowane inteligentne funkcje i czujniki drukarki Printronix umo liwiają kontrolę stanu urządzenia i sterowanie nim bez czynności konfiguracyjnych ze strony u ytkownika. Dzięki nim administrator systemu mo e ściśle nadzorować jakość druku, koszty materiałów eksploatacyjnych i planowanie zadań. Po dodaniu oprogramowania PrintNet Enterprise funkcje monitorowania i sterowania oraz alerty przesyłane natychmiast pocztą są dostępne bezpośrednio na komputerze u ytkownika, znakomicie ułatwiając zarządzanie drukowaniem w firmie.

5 Tylny podajnik papieru Górny podajnik papieru OBUDOWA POSTUMENTOWA Model postumentowy jest otwartą wersją drukarek z serii P7000. Obudowa klapowa gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich przycisków, pozwala na szybszą wymianę taśmy i łatwiejsze wkładanie papieru. Standardowe du e kółka ułatwiają przemieszczanie. Konfigurowalna ście ka prowadzenia papieru umo liwia odbiór papieru na górze lub z tyłu urządzenia. Górne wyjście papieru wraz udoskonalonym klawiszem wysuwania dobrze sprawdza się przy niewielkich zadaniach drukowania, zapewniając łatwy dostęp do wydruków. ZAMKNIĘTA OBUDOWA SZAFKOWA Modele w zamkniętej obudowie szafkowej pracują bardzo cicho, szczególnie dobrze spisując się w cichych biurach. Ponadto oferują najwygodniejszą obsługę papieru w du ych zadaniach drukowania. Całość czystego papieru pozostaje zamknięta wewnątrz obudowy i jest chroniona przed potrąceniem lub zabrudzeniem. Co więcej, proste, lecz eleganckie i bardzo skuteczne połączenie przestawianych przegród i łańcuchów umo liwia wygodne uło enie całego opakowania papieru. Sztywniejsze formularze, które trudno zło yć, mogą wymagać zastosowania aktywnej układarki SureStak dostępnej dla modeli z zamkniętą obudową szafkową. Z tym modułem mo na drukować i układać nawet bardzo sztywne formularze, nawet ich całego opakowania. W ka dej z konfiguracji modele z zamkniętą obudową szafkową są najlepszym rozwiązaniem przy produkcyjnym, nienadzorowanym drukowaniu du ej liczby stron. Obudowa klapowa z łatwym dostępem Easy access clamshell design Zamknięta obudowa szafkowa

6 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA ŁATWOŚĆ U YTKOWANIA Kasetę z taśmą łatwiej wymienić, nie brudząc rąk. Wszystkie układy sterujące i regulacyjne są niebieskie, co umo liwia ich szybkie znalezienie. Elementy panelu sterowania są oznaczone kolorami, a klawisze szybciej reagują na naciśnięcie. Menu szybkiej konfiguracji ułatwia szybką i prostą modyfikację najczęściej zmienianych parametrów. Automatyczne zapisywanie konfiguracji chroni ustawienia przed ich przypadkowym utraceniem lub skasowaniem. W układzie regulacji odstępu docisku oddzielono funkcje otwierania i zamykania docisku oraz ustawiania odstępu. Właściwy dla danego rodzaju formularza odstęp jest regulowany za pomocą gałki, a po jego ustawieniu mo na docisk zamykać i otwierać bez zmiany wielkości odstępu, co upraszcza wkładanie taśm i formularzy. Funkcja regulacji docisku

7 OCHRONA INWESTYCJI Obecne systemy informatyczne zmieniają się coraz szybciej i trudno przewidzieć przyszłe wymagania stawiane tego rodzaju aktywom firmy. Z tego powodu dla drukarek z serii P7000 został opracowany nowy kontroler PSA 3 z większą pamięcią i rozbudowanymi funkcjami. Kontroler PSA 3 drukarek P7000 jest podstawą umo liwiającą wprowadzanie nowej generacji zmian w systemach informatycznych. Inwestycja w urządzenia serii P7000 będzie chroniona nawet wtedy, gdy klient postanowi dodać obsługę nowych strumieni danych lub rozszerzonych funkcji komunikacji bezprzewodowej. KOMUNIKACJA I ZGODNOŚĆ Drukarki P7000 obsługują najwięcej standardów komunikacji i emulacji ze wszystkich drukarek uderzeniowych. Wybierać mo na spośród interfejsów: przewodowej sieci Ethernet, bezprzewodowej sieci Ethernet, równoległego, szeregowego, Coax i Twinax. Wraz z funkcją automatycznego przełączania portów umo liwiają one łatwe podłączenie nowo kupionej wierszowej drukarki mozaikowej do wielu systemów. Jest to często idealne rozwiązanie w przypadku zmieniających się na ró nych komputerach środowisk. Dostępne rodzaje emulacji to P-Series, PGL, VGL (Code-V), DEC LG, PCL 2, ANSI, IPDS, CT oraz najpopularniejsze języki drukarek szeregowych. Najwa niejszą cechą powy szych emulacji i interfejsów komunikacyjnych jest zachowanie bezwzględnej zgodności. Przemyślana konstrukcja i dokładne przetestowanie drukarek P7000 gwarantują, e mo na nimi bez problemu zastąpić ka dą starszą wierszową drukarkę mozaikową Printronix oraz praktycznie ka dą dotychczasową drukarkę uderzeniową konkurencyjnych producentów. ELASTYCZNOŚĆ I ADAPTOWALNOŚĆ Poniewa często nawet proste modyfikacje u ywanej aplikacji są niemo liwe, drukarki P7000 są wyposa one w funkcje przechwytywania i modyfikowania strumienia danych przed jego drukowaniem. Do przesyłanych danych mo na wprowadzić wszelkie po ądane zmiany i w ten sposób uzyskać poprawny wydruk bez kosztownych zmian aplikacji działającej na komputerze. SIEĆ ETHERNET ZE STEROWANIEM ZADANIAMI Wiele firm wcią korzysta z drukarek obsługiwanych za pomocą połączeń typu Coax i Twinax. Zastąpienie ich siecią Ethernet pozwalało pozbyć się kosztownej i nieelastycznej infrastruktury, ale zwykle równie oznaczało koniec cennej mo liwości zarządzania zadaniami. Teraz, dzięki obsłudze standardów TN3270, TN5250 i najnowszego IPDS nie trzeba dokonywać wyboru między kosztem, elastycznością i funkcjami sterowania. Nowe funkcje umo liwiają migrację operacji drukowania do sieci Ethernet i zachowanie wszystkich mo liwości sterowania zadaniami wymaganych w najwa niejszych dla firmy procesach. PRINTNET ENTERPRISE Skuteczne firmy są wystarczająco elastyczne, aby sprostać nowym wyzwaniom na zmieniających się rynkach. Oprogramowanie PrintNet Enterprise zapewnia tę elastyczność, udostępniając szefowi działu informatycznego kompletne funkcje zarządzania operacjami drukowania w rozległych sieciach firmy. Zintegrowane karty sieciowe i oparte na języku Java oprogramowanie do zdalnego zarządzania drukarkami pozwalają osiągnąć: Wzrost wydajności zasobów informatycznych - w drodze centralnego zarządzania i sterowania drukarkami Printronix przez sieci LAN i WAN oraz ich konfigurowania i monitorowania. Zmniejszenie kosztu przestojów - przez zmaksymalizowanie czasu gotowości drukarek dzięki bezzwłocznemu reagowaniu na problemy z drukarkami po powiadomieniu o nich pocztą , pagerem lub przez sieć telefonii komórkowej. Zmaksymalizowanie poziomu bezpieczeństwa - po zablokowaniu dostępu nieuprawnionych u ytkowników do konfiguracji drukarek za pomocą funkcji emulacji panelu zdalnego w oprogramowaniu PrintNet Enterprise. Pełną zgodność - drukarki Printronix są całkowicie zgodne ze starszymi seriami wierszowych drukarek mozaikowych i drukarek termicznych do kodów kreskowych tej firmy, które często pracują w tej samej sieci firmowej. Ponadto zostały dostosowane do zachowania zgodności z funkcjami zarządzania wszystkich przyszłych drukarek rodziny Printronix w szybko powiększającej się sieci.

8 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Traktor pchający eliminuje straty papieru P7000ZT P7000ZT Drukarka P7000ZT ma wszystkie nowoczesne cechy i funkcje drukarek postumentowych z serii P7000 klapową obudowę, taśmę w postaci kaset oraz zintegrowane funkcje zarządzania drukowaniem. Wyró nia tę drukarkę obecność specjalnego traktora pchającego. Dzięki niemu mo na zadrukować formularz od pierwszego do ostatniego wiersza i go oderwać, nie tracąc przy tym adnych formularzy.ten model jest najlepszym rozwiązaniem we wszystkich zastosowaniach wymagających ścisłego rozliczenia się z zu ytych formularzy lub w sytuacji, gdy formularze są zbyt kosztowne, aby je marnować. Zwłaszcza wtedy, gdy ka dy formularz jest odrywany i u ywany osobno, wyeliminowanie strat powstających między arkuszami mo e przynieść znaczące oszczędności. OSZCZĘDNOŚCI I NIEZAWODNOŚĆ Do druku wymagającego zupełnego wyeliminowania strat w formularzach samokopiujących często stosuje się mniej zaawansowane drukarki igłowe. Jednak gdy liczba drukowanych dokumentów i ich znaczenie dla firmy rośnie, opłacalność u ycia takich drukarek gwałtownie maleje. W przeciwieństwie do drukarek igłowych modele P7000ZT wyposa one w ekonomiczne kasety i nie korzystające z zu ywających się głowic drukujących pozwalają wtedy osiągnąć znaczące oszczędności. Jeszcze wa niejsza jest trwałość technologii drukowania wierszowego szóstej generacji zastosowanej w drukarce P7000ZT pomaga ona uniknąć najwy szego kosztu w istotnych dla firmy operacjach drukowania - strat spowodowanych przestojami. Połączenie du ej niezawodności i niskiego kosztu eksploatacji sprawia, e te drukarki są idealnym rozwiązaniem w wymagających zastosowaniach produkcyjnych. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI PAPIERU Inteligentny system prowadzenia papieru automatycznie wysuwa papier do oderwania po zrealizowaniu zadania drukowania, a następnie z powrotem go wsuwa po wysłaniu kolejnego zadania. W ka dym momencie mo na tak e u yć w tym celu klawisza wysuwania.

9 DRUK W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PRZY U YCIU DRUKARKI P7000HD Ograniczanie kosztów, niezawodność i elastyczność w obsłudze formularzy wierszowych drukarek mozaikowych Printronix powodują, e są one wcią najlepszym wyborem dla wielu wa nych aplikacji do drukowania. Model P7000HD poszerza bazę aplikacji, które mogą korzystać z tej technologii. Dotychczasowe aplikacje obsługujące drukarki liniowe są migrowane na nowe systemy albo opracowywane są zupełnie nowe aplikacje. Tradycyjna metoda dostosowywania aplikacji do obsługi konkretnej drukarki powoli odchodzi w zapomnienie. Obecnie programiści tworzą bardziej uniwersalne narzędzia działające w środowisku Windows, które wykorzystują praktycznie nieograniczone zasoby krojów, rozmiarów i rodzajów czcionek, unikając wiązania aplikacji z konkretnymi modelami drukarek. Model P7000HD obsługuje wszystkie niezbędne funkcje rozdzielczości druku i mo liwości systemu, działając w tych typowych dla drukarek laserowych środowiskach bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji czy stosowania specjalnych rozwiązań. Ostry obraz mocy wystarczającej do przetwarzania zło onej grafiki z pełną prędkością. Otrzymane w wyniku wydruki są najostrzejszymi i najwy szej jakości obrazami mo liwymi do uzyskania w drukarkach firmy Printronix. CECHY DRUKU Te drukarki obsługują tak du ą rozdzielczość druku, e wszystkie funkcje drukowania proporcjonalnych spacji, zło onych czcionek, logotypów, plików PDF i czcionek o bardzo małych rozmiarach przynoszą zamierzone rezultaty w cenie będącej ułamkiem kosztów drukowania laserowego. Wydajne sterowniki drukarki P7000HD do systemu Windows pozwalają programistom aplikacji projektować wydruki zgodne z potrzebami, bez konieczności uwzględniania ograniczeń systemowych drukarki. KASETY Z TAŚMĄ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Kasetę z taśmą wysokiej rozdzielczości opracowano specjalnie dla drukarki P7000HD, gdzie jej zadaniem jest sprostanie wymaganiom dokładnego druku w wysokiej rozdzielczości. Kaseta wysokiej rozdzielczości umo liwia niebrudzącą i wygodną wymianę, zapewnia spójną jakość druku i największą trwałość taśmy. Te jej cechy pozwalają na ograniczenie czynności wykonywanych przez u ytkownika, poprawę jakości druku i uzyskanie najni szego kosztu w przeliczeniu na stronę. Taśmy tak jak wszystkie taśmy serii P7000 są w pełni obsługiwane przez zintegrowany system zarządzania drukowaniem. MECHANIZM DRUKUJĄCY Nominalna rozdzielczość druku tych drukarek to 180 x 180 punktów na cal (dpi). Jeśli od szczegółów obrazu wa niejsza jest szybkość drukowania, mo na równie u yć trybów 120 x 120 dpi oraz 90 x 180 dpi. W drukarkach zastosowano specjalną technologię produkcji wąskich końcówek, dzięki której drukowane punkty są znacznie mniejsze ni w standardowych drukarkach serii P7000. Drukowaniem steruje kontroler PSA3 o Mechanizm drukujący wysokiej rozdzielczości

10 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Aktywna układarka SureStak MODUŁY SERII P7000 Do drukarek serii P7000 są oferowane ró nego rodzaju moduły rozszerzające funkcje podawania papieru i zwiększające przydatność drukarki w ró nych zastosowaniach. Taca przednia w zastosowaniach wymagających mobilności przednia półka na papier umo liwia jego transport wraz z drukarką. Umieszczenie papieru nad ziemią pomaga tak e chronić go przed kurzem. Półka jest wystarczająco wytrzymała i nisko umieszczona, aby poło yć na niej całe opakowanie papieru. Dolna taca tylna ta taca odbiorcza znakomicie sprawdza się przy du ych zadaniach drukowania. Regulowana tylna poprzeczka stabilizuje układ papieru nawet przy jego du ej ilości. Górna taca tylna przydatna w sytuacjach, gdy drukarka stoi przy ścianie i gdy drukowana jest mniejsza liczba stron. Poniewa taca jest poło ona u góry drukarki, dostęp do niej od przodu urządzenia jest łatwy. Przedni dostęp do papieru ten innowacyjny moduł pozwala ładować papier i odbierać wydruki z przodu drukarki. Bardzo zmniejsza to ilość miejsca wymaganego do ustawienia drukarki, poniewa jej tył mo na dosunąć do rogu pomieszczenia albo do ściany (pamiętając o pozostawieniu minimum 10 cm odstępu, aby mo na było otworzyć górną pokrywę). Regulowana przednia półka umo liwia określenie właściwych proporcji między rozmiarem stosu czystego papieru, a rozmiarem stosu, który mo na odbierać z tyłu. Aktywna układarka SureStak formularze, które trudno się składają lub puchną podczas drukowania, mogą nie być układane poprawnie za pomocą pasywnych prowadnic znajdujących się w standardowych obudowach szafkowych. W takim przypadku mo na u yć aktywnej układarki SureStak. To urządzenie pociąga zadrukowane arkusze na końcu ich trasy, a następnie popycha je w dół do obszaru układania. Tam formularze są ściśle składane przez koła łopatkowe, które są w stanie poprawnie uło yć pełne opakowanie nawet najbardziej sztywnych, zadrukowanych formularzy. Osłona akustyczna ten moduł tłumi dźwięk emitowany z otworu wyjściowego papieru, zmniejszając głośność drukarki o zauwa alne 4 dba. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku drukarki postumentowej stojącej w pobli u miejsca pracy. Osłona jest wyposa ona w prowadnice papieru i mo na ją łatwo odchylać, aby uzyskać szybki dostęp do nośnika. Obsługa większych formularzy ciche modele szafkowe nie mogą cicho pracować, jeśli drukowane formularze są zbyt du e, aby mo na było zamknąć drzwiczki obudowy. Ten problem mo na rozwiązać, montując w drukarce P7000 dodatkowe, większe drzwiczki. Dostępne są zestawy z jednymi drzwiczkami lub z parą drzwiczek, zale nie od potrzeb u ytkowników. Pojedyncze większe drzwiczki mieszczą formularze o długości do 35,5 cm. Para drzwiczek mieści wewnątrz formularze o długości do 43 cm.

11 SERIA P7000 MODELE DRUKAREK P7205 P7210 P7215 P7220 P7005 P7010 P7015 P7005ZT P7010ZT P7015ZT Szybkość drukowania (wiersze na minutę, wielkie litery, małe litery) Du a szybkość 500/ / / /1700 Przetwarzanie danych 375/ / / /1200 Jakość prawie listowa (NLQ) 200/ / / /615 Szybkość drukowania grafiki (cale na minutę) 60 x 48 dpi x 72 dpi x 96 dpi Szybkość podawania papieru (cale na sekundę) Gęstość znaków 10,12,13.3,15,17.1,20 (znaki na cal) (poza trybem NLQ dla gęstości 20) Gęstości wierszy 6, 8, 10.3, n/72, n/216 (wiersze na cal) Rozdzielczość grafiki 180 dpi poziomo, 144 dpi pionowo (maks.) Wielkość punktu 16,7 mil (0,42mm) Standardowe Printronix P-Series, P Series XQ, Serial Matrix, rodzaje emulacji IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050 Opcjonalne rodzaje emulacji PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax i Ethernet), TN5250, TN3270, PCL 2, DEC LG, Twinax i Coax. Twinax IBM 5225: modele 1, 2, 3, 4, IBM 4234: modele 2, 12, tryb przezroczysty Printronix dostępny w zastosowaniach specjalnych. Coax IBM 3287: modele 1 i 2, IBM 4234: model 1, obsługiwane tryby BSC, SCS/LU1, DSC i tryb przezroczysty DSE Printronix dostępny w zastosowaniach specjalnych. Cechy druku Pogrubienie, kursywa, podwójna szerokość, podwójna wysokość, przekreślenie, podkreślenie, indeks dolny i indeks górny Wbudowane zestawy znaków Unicode UTF-8 i ponad 100 zestawów wielojęzycznych, w tym IBM World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM: strony kodowe 437 i 850, OCR A, OCR B Czcionki Wbudowane: NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing (przetwarzanie danych), High Speed (du a szybkość), OCR A, OCR B Kody kreskowe 30 wbudowanych rodzajów symboli, w tym Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417 MODELE DRUKAREK P7000HD P7000HDZT P7200HD Szybkość drukowania 180 x " cali na minutę* (2007 mm) 120 x " cali na minutę* (4191 mm) 90 x " cali na minutę* (3734 mm) 90 x " cali na minutę* (5080 mm) 90 x " cali na minutę* (5994 mm) * Zało ono 25% gęstość pionowego zapełnienia strony, oznaczającą, e druk występuje w 25% dostępnych pionowych rzędach punktów. Jeśli pionowe zapełnienie jest większe lub mniejsze, szybkość będzie proporcjonalnie mniejsza lub większa. Szerokość obrazu nie wpływa na szybkość drukowania. Szybkość podawania papieru 32 cale na sekundę Rozdzielczość grafiki Wielkość punktu SERIA P7000HD 180 x 180 dpi - maksymalnie wartość domyślna 90 x 90 dpi - minimalnie 0,28 mm Cechy druku Pełna obsługa grafiki pozwalająca poprawnie drukować czcionki TrueType do minimalnie 6 punktów oraz linie, logotypy, ograniczony zakres odcieni szarości i kody kreskowe Współpraca z systemami Sterowniki systemu Windows: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows 7 Całość drukowania następuje przy u yciu wydajnych sterowników systemu Windows do drukarki P7000HD, umo liwiając bezproblemowe drukowanie dokumentów PDF i dokumentów innych popularnych aplikacji systemu Windows pracujących w trybie WYSIWYG. W większości przypadków mo na u yć drukarki P7000HD zamiast typowej drukarki laserowej podłączonej do komputera z systemem Windows, bez adnych zmian w aplikacji. Poni sze parametry techniczne dotyczą drukarek serii P7000 i serii P7000HD OPROGRAMOWANIE I STEROWNIKI DO DRUKAREK Oprogramowanie do zdalnego zarządzania Printronix PrintNet Enterprise Typy urządzeń SAP Sterowniki systemu Windows: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows 7 WYMIARY POSTUMENT ZT Wysokość 914 mm 1080 mm Szerokość 660 mm 660 mm Głębokość 538 mm 538 mm Masa w transporcie 77,2 kg 79,8 kg ZASILANIE P7205 P7210 P7215 P7220 P7005 P7010 P7015 P7000HD P7005ZT P7010ZT P7015ZT P7200HD P7000HDZT Pobór mocy w watach (typowo) Parametry zasilania Automatyczne przełączanie w zakresie VAC, (+/- 10%) VAC, 50/60 Hz ENERGY STAR - poni ej 14 W (tryb oszczędzania energii) WYMIARY SZAFKA SURESTAK Wysokość 1041 mm 1041 mm Szerokość 686 mm 686 mm Głębokość 737 mm 857 mm Masa w transporcie 124,8 kg 138,5 kg WPŁYW NA OTOCZENIE Hałas dba P P7205ZT - 66 P (zgodnie z ISO 7779) P P7010ZT - 70 P P P7015ZT - 70 P P7000HD - 68 P7000HDZT - 70 P P7200HD - 55 Temperatura eksploatacji od 10 C do 40 C

12 ZEILEN-MATRIXDRUCKER ORYGINALNE KASETY Z TAŚMĄ PRINTRONIX P7000 Standardowa wydajność Ni sza cena taśmy, mo liwość zakupu ich mniejszej liczby w przypadku umiarkowanych potrzeb klienta stron Zwiększona wydajność* Największa wydajność dzięki najni szemu kosztowi drukowania i najdłu szemu okresowi eksploatacji taśmy. Znakomite rozwiązanie przy drukowaniu znacznej liczby raportów i etykiet stron * Brak zgodności z modelami drukarek o szybkości 500 wierszy na minutę ORYGINALNE KASETY Z TAŚMĄ PRINTRONIX P7000HD Zwiększona wydajność Kaseta przeznaczona do druku w wysokiej rozdzielczości. Ostrzejszy i ciemniejszy obraz przez cały wydłu ony okres eksploatacji stron OBSŁUGA FORMULARZY SERIA P7000 I P7000HD Typ Papier ciągły, składany, perforowany na brzegach Ście ka papieru Prosta ście ka prowadzenia papieru z łatwym ładowaniem przy u yciu dwóch regulowanych traktorów Podawanie papieru Z dołu Sterowanie formularzami 14- i 12-kanałowy układ elektroniczny formatu pionowego, czujnik i alarm braku papieru, czujnik i alarm ruchu papieru Szerokość druku 345 mm TYPY NOŚNIKÓW SERIA P7000ZT I P7000HDZT Grubość formularzy Maksymalnie 163 g/m2 do 0,64 mm Wartość minimalna określona poni ej Długość formularzy Szerokość formularzy Od 76 mm do 305 mm Minimalnie 152 mm Maksymalnie 305 mm maksymalnie 432 mm (wartość maksymalna zale y od rodzaju papieru) Wiele kopii z kalką Maksymalnie 4 kopie maksymalnie 3 kopie Wiele kopii bez kalki Maksymalnie 6 kopii maksymalnie 4 kopie Pojedynczo Minimalnie minimalnie 67,7 g/m2 75,2 g/m2 Uwaga: Nale y ściśle przestrzegać powy szych parametrów formularzy. W tych modelach papier jest popychany i papier o zbyt małej gramaturze lub innych szczególnych, utrudniających podawanie cechach uniemo liwi pracę urządzenia. W razie wątpliwości, czy dany rodzaj formularza będzie obsługiwany, najlepiej przed zakupem urządzenia wysłać próbkę do sprawdzenia u sprzedawcy. TYPY NOŚNIKÓW SERIA P7000 I P7000HD Szerokość Od 76 mm do 432 mm Kopie P7000 do 6 P7000HD do 4 Gramatura Od 56 do 163 g/m2 do grubości 0,64 mm ŚREDNI CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY Liczba godzin przy 25% cyklu pracy i 25% zapełnieniu stron P7000HD, P7200HD, P7000HDZT, P godzin Wszystkie pozostałe modele godzin CHARAKTERYSTYKA DRUKARKI Standardowo Automatyczne monitorowanie stanu zu ycia taśmy przez zintegrowany system zarządzania drukowaniem Opcjonalnie Układarka SureStak w modelach P7210, P7215 i P7220 Opcjonalnie Większe drzwiczki do obsługi formularzy o wielkości 356 mm i 432 mm Opcjonalnie Czujnik braku papieru (formularzy) Opcjonalnie Wysuwana taca na papier łatwe ładowanie i rozładowywanie Opcjonalnie Ładowanie i wyjmowanie z przodu szafki Opcjonalnie Taca przednia na papier do postumentu Opcjonalnie Górna taca tylna na papier do postumentu Opcjonalnie Osłona akustyczna do postumentu INTERFEJSY Szeregowy Równoległy Ethernet Sieć bezprzewodowa Twinax Coax Automatyczne przełączanie RS-232 (opcjonalnie RS-422) IEEE-1284/Centronics (standardowo) Data Products (opcjonalnie) PrintNet Enterprise 10/100 Base T (opcjonalnie) PrintNet Enterprise b (opcjonalnie) Zintegrowany interfejs Twinax do podłączania komputerów IBM System 36/38 i AS/400 bezpośrednio albo przez kontroler stacji roboczej IBM 5394 lub 5494 (opcjonalnie poza serią P7000HD) Zintegrowany interfejs Coax do podłączania kontrolerów klastra IBM 3174, 3274 lub (opcjonalnie poza serią P7000HD) Przełączanie między aktywnymi portami Więcej informacji o naszych wyrobach i usługach znajdziesz na naszej witrynie internetowej pod adresem: Europa Południowa, Półwysep Iberyjski, Bliski Wschód i Afryka PRINTRONIX France Sarl 13 Rue Salomon de Rothschild, Suresnes, Francja Tel.: +33 (0) Europa Północna PRINTRONIX UK Ltd Millars Brook, Unit 3, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire Tel.: +44 (0) Zapytania w sprawie sprzedaży: Europa Środkowa i Wschodnia PRINTRONIX Deutschland GmbH Goethering 56, D Offenbach, Niemcy Tel.: +49 (0) Bliski Wschód i Afryka Jebel Ali Free Zone, PO Box , South Zone, Dubaj Tel.: +971 (4) Wsparcie techniczne: Rosja i WNP PRINTRONIX Inc, przedstawicielstwo w Moskwie Balakirevsky per., 19, office 106, Moskwa, Rosja Tel.: +7 (495) Centrum obsługi klienta dla krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki PRINTRONIX Netherlands BV Nieuweweg 283, P.O. Box 163, NL-6600 AD Wijchen, Holandia Tel.: +31 (0) Printronix, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Printronix, ThermaLine, LaserLine, SmartLine, P5000, P7000 i PrintNet oraz wszystkie nazwy, numery i logotypy produktów są znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Printronix, Inc. Produkty i ich parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i firm oraz logotypy zawarte w niniejszym dokumencie nale ą do ich właścicieli. PTX-255P (5/10) Myford Road, Irvine, CA

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, systemy biurowe Monochromatyczne, profesjonalne urządzenia do obsługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp Szczegółowa prezentacja oferty 1 22 Urządzenia wielofunkcyjne firmy

Bardziej szczegółowo

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI

NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI NOWA SERIA DRUKAREK KOLOROWYCH OKI l C7100, C7300 & C7500 l C9300 & C9500 Poznaj kolory sukcesu Proponowane przez Oki rozwiązania druku kolorowego zmieniają spojrzenie na miejsce pracy. Projektując nową

Bardziej szczegółowo

Produkty do digitalizacji dokumentów

Produkty do digitalizacji dokumentów Zapraszamy do świata digitalizacji dokumentów Produkty do digitalizacji dokumentów Luty 2014 Spis treści Wprowadzenie 3 Innowacyjne technologie firmy Kodak 4 Złącza i sterowniki 5 Oprogramowanie dostarczane

Bardziej szczegółowo

Seria QLn firmy Zebra

Seria QLn firmy Zebra Seria QLn firmy Zebra Popularna rodzina przenośnych termicznych drukarek etykiet QL firmy Zebra zyskała rzeszę bardzo zadowolonych użytkowników dzięki takim cechom jak jej sprawdzona wytrzymałość i odporność

Bardziej szczegółowo

bizhub PRO C754 Idealne rozwiązanie do druku średnich nakładów System produkcyjny bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Idealne rozwiązanie do druku średnich nakładów System produkcyjny bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 Idealne rozwiązanie do druku średnich nakładów System produkcyjny bizhub PRO C754 bizhub PRO C754, system produkcyjny Drukowanie z przewagą konkurencyjną Dobrze dobrany asortyment produktów,

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie.

Xerox. WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie. WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 A3 Kolorowy system wielofunkcyjny Xerox WorkCentre System wielofunkcyjny serii 7500 Nadzwyczajny kolor. Niezawodne działanie. farafel INTERIORS to spółka projektantów

Bardziej szczegółowo

Zebra GX420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika

Zebra GX420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika Zebra GX420d Stacjonarna drukarka termiczna Podręcznik użytkownika ii 2008 ZIH Corp. Prawa autorskie do niniejszego podręcznika oraz oprogramowania i/lub oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce

Bardziej szczegółowo

Zebra GK420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika

Zebra GK420d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika Zebra GK420d Stacjonarna drukarka termiczna Podręcznik użytkownika ii 980608-141 Wer. C GK420d Podręcznik użytkownika 2010-10-25 iii 2010 ZIH Corp. G-Series, GK420d, ZBI, ZBI 2.0, ZBI-Developer, Uni-Ribbon,

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 System wielofunkcyjny Precyzyjny kolor, duże oszczędności

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 System wielofunkcyjny Precyzyjny kolor, duże oszczędności ColorQube 9301 / 9302 / 9303 A3 Kolorowy system wielofunkcyjny Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 System wielofunkcyjny Precyzyjny kolor, duże oszczędności Zmniejsz koszty i zwiększ atrakcyjność firmy.

Bardziej szczegółowo

WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne Format A3. Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Urządzenia wielofunkcyjne

WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne Format A3. Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne Format A3 Xerox WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Urządzenia wielofunkcyjne WorkCentre 5632/5638/5645/5655 Kopiowanie. Drukowanie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Niezawodna produkcja! Downloads Benefits www.never-fail.info Czy znasz Jack'a? Jack to nasz przewodnik, który będzie Ci podawał wiele nowych informacji, aby

Bardziej szczegółowo

Drukarka przenośna Zebra QLn420

Drukarka przenośna Zebra QLn420 Drukarka przenośna Zebra QLn420 Popularna rodzina przenośnych termicznych drukarek etykiet QL firmy Zebra zyskała rzeszę bardzo zadowolonych użytkowników dzięki takim cechom jak jej sprawdzona wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified

Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified Innowacyjne systemy dyskowe najlepsze na rynku pod względem wszechstronności i niezawodności oraz łatwości obsługi. Najważniejsze cechy Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220/C280, systemy biurowe Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością koloru

Bardziej szczegółowo

Drukarka kolorowa Xerox Phaser 8860 / Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 8860MFP Nowy sposób myślenia o kolorze

Drukarka kolorowa Xerox Phaser 8860 / Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 8860MFP Nowy sposób myślenia o kolorze Phaser 8860/8860MFP Format A4 Kolor Drukarka / Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka kolorowa Xerox Phaser 8860 / Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 8860MFP Nowy sposób myślenia o kolorze Phaser 8860/8860MFP

Bardziej szczegółowo

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Przekonujące zalety wewnątrz i na

Bardziej szczegółowo

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Przekonujące zalety wewnątrz i na

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Brother Polska Sp. z o.o. ul. Garażowa 7, 02-61 Warszawa tel.: 22 607 76 60, fax: 22 607 76 63 www.brother.pl MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER Wszystkie dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi Drukarka serii hp color LaserJet 2550 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencje 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Drukarki Lexmark E260, E260d i E260dn Series

Drukarki Lexmark E260, E260d i E260dn Series Drukarki Lexmark E260, E260d i E260dn Series Podręcznik użytkownika Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark oraz Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER

MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER MONOCHROMATYCZNE LASEROWE DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE BROTHER www.brother.pl O FIRMIE BROTHER Brother Group of Nagoya, Japonia jest międzynarodową firmą posiadającą swoje biura na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 A4 Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne. Urządzenie wielofunkcyjne. Bądź o krok do przodu.

Xerox WorkCentre 3655 A4 Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne. Urządzenie wielofunkcyjne. Bądź o krok do przodu. Xerox WorkCentre 3655 A4 Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3655 Bądź o krok do przodu. Aby zachować konkurencyjność, musisz robić więcej za mniej. Procesy

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOKUMENTÓW KAŻDY AŻDY MA ZNACZENIE DOKUMENT DOKUMENT A ZNACZENIE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOKUMENTÓW KAŻDY AŻDY MA ZNACZENIE DOKUMENT DOKUMENT A ZNACZENIE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOKUMENTÓW AŻDY KAŻDY DOKUMENT MA ZNACZENIE DOKUMENT A ZNACZENIE ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE MARKA PANASONIC KX-MB2000 KX-MB2010 KX-MB2025 KX-MB2030 Innowacyjne rozwiązania Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart Wireless B110 series

HP Photosmart Wireless B110 series HP Photosmart Wireless B110 series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Photosmart Wireless B110 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Menedżer TouchSmart

Bardziej szczegółowo

Zebra GX420d / GX430d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika

Zebra GX420d / GX430d. Stacjonarna drukarka termiczna. Podręcznik użytkownika Zebra GX420d / GX430d Stacjonarna drukarka termiczna Podręcznik użytkownika ii 980611-141 Wer. C GX420d / GX430d Podręcznik użytkownika 2010-10-26 iii 2010 ZIH Corp. G-Series, GX420d, GX430d, ZBI, ZBI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowana

Architektura Zintegrowana Architektura Zintegrowana Kompleksowa optymalizacja dzięki konwergencji sterowania i informacji, pozwalająca na wyższą wydajność konstruktorów maszyn Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) jest największą

Bardziej szczegółowo