DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM. leadership by design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM. leadership by design"

Transkrypt

1 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA PLATFORMA LINIOWA P7000 P7000 LINE MATRIX PLATFORM leadership by design

2 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA P7000 LINE MATRIX PLATFORM leadership by design Firma Printronix od 35 lat zajmuje czołową pozycję na rynku rozwiązań druku przemysłowego, pracując na swoją reputację producenta najnowocześniejszych urządzeń, skutecznie wspierającego swoich klientów. Platforma drukarek liniowych Printronix P7000 oparta jest na wielu innowacjach technicznych, które wzmacniają pozycję firmy Printronix jako lidera technologii. Druk liniowy jest najwa niejszą technologią firmy korzystające z niej urządzenia drukujące nadal pełnią główną rolę w zastosowaniach takich, jak obsługa łańcucha dostaw i zaplecza technicznego, z uwagi na swoją niezawodność, ni szy koszt eksploatacji i elastyczność zastosowań. SKALOWALNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA W SWOJEJ KLASIE DOSTOSOWANIE DO ZMIAN SKALOWALNOŚĆ Drukarki są skonstruowane w sposób spełniający obecne wymagania u ytkownika i umo liwiający ich dostosowanie do przyszłych potrzeb. Koszt inwestycji jest chroniony, poniewa firma Printronix dostarcza uaktualnienia obsługujące wprowadzane standardy i innowacje. INNOWACYJNOŚĆ Firma Printronix opracowała technologię druku liniowego i nadal jest uznawana ze lidera w bran y urządzeń drukujących, oferującego innowacyjne rozwiązania, które zaspokajają rzeczywiste potrzeby. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA W SWOJEJ KLASIE Drukarki liniowe firmy Printronix stanowią wyznacznik jakości w bran y. Drukarki liniowe z serii P7000 oznaczają najni szy koszt obsługi, najni szy koszt na wydrukowaną stronę, najłatwiejsze u ytkowanie oraz dostępność taśm o największej trwałości. DOSTOSOWANIE DO ZMIAN Ten projekt konstrukcji zaowocował powstaniem najlepszej drukarki liniowej w historii firmy Printronix. Platforma P7000 jest jeszcze bardziej niezawodna i dostosowana do przyszłych zmian. Z powodu swojej skalowalności drukarka P7000 mo e stać się najdłu ej eksploatowaną drukarką w firmie. Firma Printronix ma za sobą trzydzieści lat przodowania technologicznego 1974 Opracowanie pierwszej w bran y drukarki liniowej 1988 Pierwsza drukarka liniowa drukująca z szybkością ponad 1000 wierszy na minutę 1996 Wspólna architektura oprogramowania układowego PSA w drukarkach liniowych, drukarkach termicznych do kodów kreskowych i drukarkach laserowych 2005 Zintegrowany system zarządzania drukowaniem pozwala uzyskać lepszą jakość i niezawodność pracy 2010 Czyste i wygodne kasety o jeszcze większej trwałości 1982 Zintegrowane funkcje obsługi grafiki PGL, Code-V i kodów kreskowych 1994 W pełni zintegrowany i wymienialny mechanizm drukujący 1998 Czołowy w bran y system do zdalnego zarządzania drukarkami PrintNet 2006 HD drukowanie w wysokiej rozdzielczości w środowisku Windows

3 WYTRZYMAŁOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ Drukarki P7000 są niezwykle niezawodne. Jeśli praca musi odbywać się bez przerw, drukarka P7000 zapewni maksymalną wydajność. Umo liwia ograniczanie kosztów i uzyskanie najni szego kosztu wydruku na jedną stronę. Obsługuje specjalistyczne formularze, które mogą być drukowane wyłącznie na drukarce liniowej, takie jak raporty informacyjne, wieloczęściowe dokumenty transakcji i etykiety z kodami kreskowymi. RODZINA PRODUKTÓW P7000 Najlepsza niezawodność więcej czasu pracy bez przestojów i mniejsze koszty eksploatacji Kaseta z taśmą spójna i niezmienna jakość druku oraz czysta i wygodna wymiana taśmy Zintegrowany system zarządzania drukowaniem dokładne sterowanie jakością druku, kosztami drukowania i planowaniem zadań Obudowa typu postument wygodny dostęp dla u ytkownika i elastyczna obsługa formularzy Łatwość u ytkowania uproszczenie obsługi i zwiększenie wydajności pracy NIEZAWODNOŚĆ adna inna technologia nie umo liwia bardziej bezawaryjnego druku du ej liczby dokumentów ni wierszowa drukarka mozaikowa Printronix. Seria P7000 kontynuuje tradycję najbardziej niezawodnej drukarki firmy Printronix. Teraz osiągnięto jeszcze dłu szy czas pracy bez przestojów, większą niezawodność przy wykonywaniu najwa niejszych zadań oraz ni sze koszty obsługi i eksploatacji.

4 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Planowanie zadań drukowania z dokładnym stanem zu ycia taśmy wyświetlanym na panelu Taśmy o standardowej i zwiększonej trwałości KASETY Z TAŚMĄ Koncepcja przodowania technologicznego obejmuje równie materiały eksploatacyjne. Klienci zaczynają u ywać drukarek liniowych, aby uzyskać najni szy mo liwy koszt druku. Wierszowa drukarka mozaikowa Printronix jest znacznie tańsza od drukarki laserowej lub szeregowej sind, i przynosi istotne oszczędności w zastosowaniach, w których wymagane jest drukowanie du ej liczby stron. W kasetach drukarek P7000 zastosowano czołowe w bran y technologie wytwarzania tkaniny i atramentu, odpowiedzialne za uzyskiwanie ostrych i ciemnych wydruków. Nowa konstrukcja drukarki P7000 pozwala u ytkownikowi w czysty i łatwy sposób wymieniać taśmy o jeszcze większej teraz trwałości. Zró nicowany asortyment kaset z taśmą umo liwia klientom wybranie materiałów eksploatacyjnych odpowiednich do liczby drukowanych dokumentów i dostępnego bud etu. Kaseta o standardowej wydajności pozwala wydrukować stron, a wyjątkowo tania w eksploatacji kaseta o zwiększonej trwałości a stron. Czystość i wygoda Bardziej spójna jakość druku Większa wydajność taśmy Dokładny wskaźnik stanu zu ycia taśmy ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DRUKOWANIEM Zadaniem tego systemu jest ciągłe monitorowanie jakości druku przy jednoczesnym ograniczaniu ilości odpadów, zwiększaniu trwałości taśmy i obni aniu kosztów drukowania. Wbudowane inteligentne funkcje i czujniki drukarki Printronix umo liwiają kontrolę stanu urządzenia i sterowanie nim bez czynności konfiguracyjnych ze strony u ytkownika. Dzięki nim administrator systemu mo e ściśle nadzorować jakość druku, koszty materiałów eksploatacyjnych i planowanie zadań. Po dodaniu oprogramowania PrintNet Enterprise funkcje monitorowania i sterowania oraz alerty przesyłane natychmiast pocztą są dostępne bezpośrednio na komputerze u ytkownika, znakomicie ułatwiając zarządzanie drukowaniem w firmie.

5 Tylny podajnik papieru Górny podajnik papieru OBUDOWA POSTUMENTOWA Model postumentowy jest otwartą wersją drukarek z serii P7000. Obudowa klapowa gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich przycisków, pozwala na szybszą wymianę taśmy i łatwiejsze wkładanie papieru. Standardowe du e kółka ułatwiają przemieszczanie. Konfigurowalna ście ka prowadzenia papieru umo liwia odbiór papieru na górze lub z tyłu urządzenia. Górne wyjście papieru wraz udoskonalonym klawiszem wysuwania dobrze sprawdza się przy niewielkich zadaniach drukowania, zapewniając łatwy dostęp do wydruków. ZAMKNIĘTA OBUDOWA SZAFKOWA Modele w zamkniętej obudowie szafkowej pracują bardzo cicho, szczególnie dobrze spisując się w cichych biurach. Ponadto oferują najwygodniejszą obsługę papieru w du ych zadaniach drukowania. Całość czystego papieru pozostaje zamknięta wewnątrz obudowy i jest chroniona przed potrąceniem lub zabrudzeniem. Co więcej, proste, lecz eleganckie i bardzo skuteczne połączenie przestawianych przegród i łańcuchów umo liwia wygodne uło enie całego opakowania papieru. Sztywniejsze formularze, które trudno zło yć, mogą wymagać zastosowania aktywnej układarki SureStak dostępnej dla modeli z zamkniętą obudową szafkową. Z tym modułem mo na drukować i układać nawet bardzo sztywne formularze, nawet ich całego opakowania. W ka dej z konfiguracji modele z zamkniętą obudową szafkową są najlepszym rozwiązaniem przy produkcyjnym, nienadzorowanym drukowaniu du ej liczby stron. Obudowa klapowa z łatwym dostępem Easy access clamshell design Zamknięta obudowa szafkowa

6 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA ŁATWOŚĆ U YTKOWANIA Kasetę z taśmą łatwiej wymienić, nie brudząc rąk. Wszystkie układy sterujące i regulacyjne są niebieskie, co umo liwia ich szybkie znalezienie. Elementy panelu sterowania są oznaczone kolorami, a klawisze szybciej reagują na naciśnięcie. Menu szybkiej konfiguracji ułatwia szybką i prostą modyfikację najczęściej zmienianych parametrów. Automatyczne zapisywanie konfiguracji chroni ustawienia przed ich przypadkowym utraceniem lub skasowaniem. W układzie regulacji odstępu docisku oddzielono funkcje otwierania i zamykania docisku oraz ustawiania odstępu. Właściwy dla danego rodzaju formularza odstęp jest regulowany za pomocą gałki, a po jego ustawieniu mo na docisk zamykać i otwierać bez zmiany wielkości odstępu, co upraszcza wkładanie taśm i formularzy. Funkcja regulacji docisku

7 OCHRONA INWESTYCJI Obecne systemy informatyczne zmieniają się coraz szybciej i trudno przewidzieć przyszłe wymagania stawiane tego rodzaju aktywom firmy. Z tego powodu dla drukarek z serii P7000 został opracowany nowy kontroler PSA 3 z większą pamięcią i rozbudowanymi funkcjami. Kontroler PSA 3 drukarek P7000 jest podstawą umo liwiającą wprowadzanie nowej generacji zmian w systemach informatycznych. Inwestycja w urządzenia serii P7000 będzie chroniona nawet wtedy, gdy klient postanowi dodać obsługę nowych strumieni danych lub rozszerzonych funkcji komunikacji bezprzewodowej. KOMUNIKACJA I ZGODNOŚĆ Drukarki P7000 obsługują najwięcej standardów komunikacji i emulacji ze wszystkich drukarek uderzeniowych. Wybierać mo na spośród interfejsów: przewodowej sieci Ethernet, bezprzewodowej sieci Ethernet, równoległego, szeregowego, Coax i Twinax. Wraz z funkcją automatycznego przełączania portów umo liwiają one łatwe podłączenie nowo kupionej wierszowej drukarki mozaikowej do wielu systemów. Jest to często idealne rozwiązanie w przypadku zmieniających się na ró nych komputerach środowisk. Dostępne rodzaje emulacji to P-Series, PGL, VGL (Code-V), DEC LG, PCL 2, ANSI, IPDS, CT oraz najpopularniejsze języki drukarek szeregowych. Najwa niejszą cechą powy szych emulacji i interfejsów komunikacyjnych jest zachowanie bezwzględnej zgodności. Przemyślana konstrukcja i dokładne przetestowanie drukarek P7000 gwarantują, e mo na nimi bez problemu zastąpić ka dą starszą wierszową drukarkę mozaikową Printronix oraz praktycznie ka dą dotychczasową drukarkę uderzeniową konkurencyjnych producentów. ELASTYCZNOŚĆ I ADAPTOWALNOŚĆ Poniewa często nawet proste modyfikacje u ywanej aplikacji są niemo liwe, drukarki P7000 są wyposa one w funkcje przechwytywania i modyfikowania strumienia danych przed jego drukowaniem. Do przesyłanych danych mo na wprowadzić wszelkie po ądane zmiany i w ten sposób uzyskać poprawny wydruk bez kosztownych zmian aplikacji działającej na komputerze. SIEĆ ETHERNET ZE STEROWANIEM ZADANIAMI Wiele firm wcią korzysta z drukarek obsługiwanych za pomocą połączeń typu Coax i Twinax. Zastąpienie ich siecią Ethernet pozwalało pozbyć się kosztownej i nieelastycznej infrastruktury, ale zwykle równie oznaczało koniec cennej mo liwości zarządzania zadaniami. Teraz, dzięki obsłudze standardów TN3270, TN5250 i najnowszego IPDS nie trzeba dokonywać wyboru między kosztem, elastycznością i funkcjami sterowania. Nowe funkcje umo liwiają migrację operacji drukowania do sieci Ethernet i zachowanie wszystkich mo liwości sterowania zadaniami wymaganych w najwa niejszych dla firmy procesach. PRINTNET ENTERPRISE Skuteczne firmy są wystarczająco elastyczne, aby sprostać nowym wyzwaniom na zmieniających się rynkach. Oprogramowanie PrintNet Enterprise zapewnia tę elastyczność, udostępniając szefowi działu informatycznego kompletne funkcje zarządzania operacjami drukowania w rozległych sieciach firmy. Zintegrowane karty sieciowe i oparte na języku Java oprogramowanie do zdalnego zarządzania drukarkami pozwalają osiągnąć: Wzrost wydajności zasobów informatycznych - w drodze centralnego zarządzania i sterowania drukarkami Printronix przez sieci LAN i WAN oraz ich konfigurowania i monitorowania. Zmniejszenie kosztu przestojów - przez zmaksymalizowanie czasu gotowości drukarek dzięki bezzwłocznemu reagowaniu na problemy z drukarkami po powiadomieniu o nich pocztą , pagerem lub przez sieć telefonii komórkowej. Zmaksymalizowanie poziomu bezpieczeństwa - po zablokowaniu dostępu nieuprawnionych u ytkowników do konfiguracji drukarek za pomocą funkcji emulacji panelu zdalnego w oprogramowaniu PrintNet Enterprise. Pełną zgodność - drukarki Printronix są całkowicie zgodne ze starszymi seriami wierszowych drukarek mozaikowych i drukarek termicznych do kodów kreskowych tej firmy, które często pracują w tej samej sieci firmowej. Ponadto zostały dostosowane do zachowania zgodności z funkcjami zarządzania wszystkich przyszłych drukarek rodziny Printronix w szybko powiększającej się sieci.

8 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Traktor pchający eliminuje straty papieru P7000ZT P7000ZT Drukarka P7000ZT ma wszystkie nowoczesne cechy i funkcje drukarek postumentowych z serii P7000 klapową obudowę, taśmę w postaci kaset oraz zintegrowane funkcje zarządzania drukowaniem. Wyró nia tę drukarkę obecność specjalnego traktora pchającego. Dzięki niemu mo na zadrukować formularz od pierwszego do ostatniego wiersza i go oderwać, nie tracąc przy tym adnych formularzy.ten model jest najlepszym rozwiązaniem we wszystkich zastosowaniach wymagających ścisłego rozliczenia się z zu ytych formularzy lub w sytuacji, gdy formularze są zbyt kosztowne, aby je marnować. Zwłaszcza wtedy, gdy ka dy formularz jest odrywany i u ywany osobno, wyeliminowanie strat powstających między arkuszami mo e przynieść znaczące oszczędności. OSZCZĘDNOŚCI I NIEZAWODNOŚĆ Do druku wymagającego zupełnego wyeliminowania strat w formularzach samokopiujących często stosuje się mniej zaawansowane drukarki igłowe. Jednak gdy liczba drukowanych dokumentów i ich znaczenie dla firmy rośnie, opłacalność u ycia takich drukarek gwałtownie maleje. W przeciwieństwie do drukarek igłowych modele P7000ZT wyposa one w ekonomiczne kasety i nie korzystające z zu ywających się głowic drukujących pozwalają wtedy osiągnąć znaczące oszczędności. Jeszcze wa niejsza jest trwałość technologii drukowania wierszowego szóstej generacji zastosowanej w drukarce P7000ZT pomaga ona uniknąć najwy szego kosztu w istotnych dla firmy operacjach drukowania - strat spowodowanych przestojami. Połączenie du ej niezawodności i niskiego kosztu eksploatacji sprawia, e te drukarki są idealnym rozwiązaniem w wymagających zastosowaniach produkcyjnych. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI PAPIERU Inteligentny system prowadzenia papieru automatycznie wysuwa papier do oderwania po zrealizowaniu zadania drukowania, a następnie z powrotem go wsuwa po wysłaniu kolejnego zadania. W ka dym momencie mo na tak e u yć w tym celu klawisza wysuwania.

9 DRUK W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PRZY U YCIU DRUKARKI P7000HD Ograniczanie kosztów, niezawodność i elastyczność w obsłudze formularzy wierszowych drukarek mozaikowych Printronix powodują, e są one wcią najlepszym wyborem dla wielu wa nych aplikacji do drukowania. Model P7000HD poszerza bazę aplikacji, które mogą korzystać z tej technologii. Dotychczasowe aplikacje obsługujące drukarki liniowe są migrowane na nowe systemy albo opracowywane są zupełnie nowe aplikacje. Tradycyjna metoda dostosowywania aplikacji do obsługi konkretnej drukarki powoli odchodzi w zapomnienie. Obecnie programiści tworzą bardziej uniwersalne narzędzia działające w środowisku Windows, które wykorzystują praktycznie nieograniczone zasoby krojów, rozmiarów i rodzajów czcionek, unikając wiązania aplikacji z konkretnymi modelami drukarek. Model P7000HD obsługuje wszystkie niezbędne funkcje rozdzielczości druku i mo liwości systemu, działając w tych typowych dla drukarek laserowych środowiskach bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji czy stosowania specjalnych rozwiązań. Ostry obraz mocy wystarczającej do przetwarzania zło onej grafiki z pełną prędkością. Otrzymane w wyniku wydruki są najostrzejszymi i najwy szej jakości obrazami mo liwymi do uzyskania w drukarkach firmy Printronix. CECHY DRUKU Te drukarki obsługują tak du ą rozdzielczość druku, e wszystkie funkcje drukowania proporcjonalnych spacji, zło onych czcionek, logotypów, plików PDF i czcionek o bardzo małych rozmiarach przynoszą zamierzone rezultaty w cenie będącej ułamkiem kosztów drukowania laserowego. Wydajne sterowniki drukarki P7000HD do systemu Windows pozwalają programistom aplikacji projektować wydruki zgodne z potrzebami, bez konieczności uwzględniania ograniczeń systemowych drukarki. KASETY Z TAŚMĄ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Kasetę z taśmą wysokiej rozdzielczości opracowano specjalnie dla drukarki P7000HD, gdzie jej zadaniem jest sprostanie wymaganiom dokładnego druku w wysokiej rozdzielczości. Kaseta wysokiej rozdzielczości umo liwia niebrudzącą i wygodną wymianę, zapewnia spójną jakość druku i największą trwałość taśmy. Te jej cechy pozwalają na ograniczenie czynności wykonywanych przez u ytkownika, poprawę jakości druku i uzyskanie najni szego kosztu w przeliczeniu na stronę. Taśmy tak jak wszystkie taśmy serii P7000 są w pełni obsługiwane przez zintegrowany system zarządzania drukowaniem. MECHANIZM DRUKUJĄCY Nominalna rozdzielczość druku tych drukarek to 180 x 180 punktów na cal (dpi). Jeśli od szczegółów obrazu wa niejsza jest szybkość drukowania, mo na równie u yć trybów 120 x 120 dpi oraz 90 x 180 dpi. W drukarkach zastosowano specjalną technologię produkcji wąskich końcówek, dzięki której drukowane punkty są znacznie mniejsze ni w standardowych drukarkach serii P7000. Drukowaniem steruje kontroler PSA3 o Mechanizm drukujący wysokiej rozdzielczości

10 DRUKARKA LINIOWA P7000 KASETA Aktywna układarka SureStak MODUŁY SERII P7000 Do drukarek serii P7000 są oferowane ró nego rodzaju moduły rozszerzające funkcje podawania papieru i zwiększające przydatność drukarki w ró nych zastosowaniach. Taca przednia w zastosowaniach wymagających mobilności przednia półka na papier umo liwia jego transport wraz z drukarką. Umieszczenie papieru nad ziemią pomaga tak e chronić go przed kurzem. Półka jest wystarczająco wytrzymała i nisko umieszczona, aby poło yć na niej całe opakowanie papieru. Dolna taca tylna ta taca odbiorcza znakomicie sprawdza się przy du ych zadaniach drukowania. Regulowana tylna poprzeczka stabilizuje układ papieru nawet przy jego du ej ilości. Górna taca tylna przydatna w sytuacjach, gdy drukarka stoi przy ścianie i gdy drukowana jest mniejsza liczba stron. Poniewa taca jest poło ona u góry drukarki, dostęp do niej od przodu urządzenia jest łatwy. Przedni dostęp do papieru ten innowacyjny moduł pozwala ładować papier i odbierać wydruki z przodu drukarki. Bardzo zmniejsza to ilość miejsca wymaganego do ustawienia drukarki, poniewa jej tył mo na dosunąć do rogu pomieszczenia albo do ściany (pamiętając o pozostawieniu minimum 10 cm odstępu, aby mo na było otworzyć górną pokrywę). Regulowana przednia półka umo liwia określenie właściwych proporcji między rozmiarem stosu czystego papieru, a rozmiarem stosu, który mo na odbierać z tyłu. Aktywna układarka SureStak formularze, które trudno się składają lub puchną podczas drukowania, mogą nie być układane poprawnie za pomocą pasywnych prowadnic znajdujących się w standardowych obudowach szafkowych. W takim przypadku mo na u yć aktywnej układarki SureStak. To urządzenie pociąga zadrukowane arkusze na końcu ich trasy, a następnie popycha je w dół do obszaru układania. Tam formularze są ściśle składane przez koła łopatkowe, które są w stanie poprawnie uło yć pełne opakowanie nawet najbardziej sztywnych, zadrukowanych formularzy. Osłona akustyczna ten moduł tłumi dźwięk emitowany z otworu wyjściowego papieru, zmniejszając głośność drukarki o zauwa alne 4 dba. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku drukarki postumentowej stojącej w pobli u miejsca pracy. Osłona jest wyposa ona w prowadnice papieru i mo na ją łatwo odchylać, aby uzyskać szybki dostęp do nośnika. Obsługa większych formularzy ciche modele szafkowe nie mogą cicho pracować, jeśli drukowane formularze są zbyt du e, aby mo na było zamknąć drzwiczki obudowy. Ten problem mo na rozwiązać, montując w drukarce P7000 dodatkowe, większe drzwiczki. Dostępne są zestawy z jednymi drzwiczkami lub z parą drzwiczek, zale nie od potrzeb u ytkowników. Pojedyncze większe drzwiczki mieszczą formularze o długości do 35,5 cm. Para drzwiczek mieści wewnątrz formularze o długości do 43 cm.

11 SERIA P7000 MODELE DRUKAREK P7205 P7210 P7215 P7220 P7005 P7010 P7015 P7005ZT P7010ZT P7015ZT Szybkość drukowania (wiersze na minutę, wielkie litery, małe litery) Du a szybkość 500/ / / /1700 Przetwarzanie danych 375/ / / /1200 Jakość prawie listowa (NLQ) 200/ / / /615 Szybkość drukowania grafiki (cale na minutę) 60 x 48 dpi x 72 dpi x 96 dpi Szybkość podawania papieru (cale na sekundę) Gęstość znaków 10,12,13.3,15,17.1,20 (znaki na cal) (poza trybem NLQ dla gęstości 20) Gęstości wierszy 6, 8, 10.3, n/72, n/216 (wiersze na cal) Rozdzielczość grafiki 180 dpi poziomo, 144 dpi pionowo (maks.) Wielkość punktu 16,7 mil (0,42mm) Standardowe Printronix P-Series, P Series XQ, Serial Matrix, rodzaje emulacji IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050 Opcjonalne rodzaje emulacji PGL/VGL, ANSI 3.64, IPDS (Twinax i Ethernet), TN5250, TN3270, PCL 2, DEC LG, Twinax i Coax. Twinax IBM 5225: modele 1, 2, 3, 4, IBM 4234: modele 2, 12, tryb przezroczysty Printronix dostępny w zastosowaniach specjalnych. Coax IBM 3287: modele 1 i 2, IBM 4234: model 1, obsługiwane tryby BSC, SCS/LU1, DSC i tryb przezroczysty DSE Printronix dostępny w zastosowaniach specjalnych. Cechy druku Pogrubienie, kursywa, podwójna szerokość, podwójna wysokość, przekreślenie, podkreślenie, indeks dolny i indeks górny Wbudowane zestawy znaków Unicode UTF-8 i ponad 100 zestawów wielojęzycznych, w tym IBM World Trade, ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM: strony kodowe 437 i 850, OCR A, OCR B Czcionki Wbudowane: NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing (przetwarzanie danych), High Speed (du a szybkość), OCR A, OCR B Kody kreskowe 30 wbudowanych rodzajów symboli, w tym Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417 MODELE DRUKAREK P7000HD P7000HDZT P7200HD Szybkość drukowania 180 x " cali na minutę* (2007 mm) 120 x " cali na minutę* (4191 mm) 90 x " cali na minutę* (3734 mm) 90 x " cali na minutę* (5080 mm) 90 x " cali na minutę* (5994 mm) * Zało ono 25% gęstość pionowego zapełnienia strony, oznaczającą, e druk występuje w 25% dostępnych pionowych rzędach punktów. Jeśli pionowe zapełnienie jest większe lub mniejsze, szybkość będzie proporcjonalnie mniejsza lub większa. Szerokość obrazu nie wpływa na szybkość drukowania. Szybkość podawania papieru 32 cale na sekundę Rozdzielczość grafiki Wielkość punktu SERIA P7000HD 180 x 180 dpi - maksymalnie wartość domyślna 90 x 90 dpi - minimalnie 0,28 mm Cechy druku Pełna obsługa grafiki pozwalająca poprawnie drukować czcionki TrueType do minimalnie 6 punktów oraz linie, logotypy, ograniczony zakres odcieni szarości i kody kreskowe Współpraca z systemami Sterowniki systemu Windows: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows 7 Całość drukowania następuje przy u yciu wydajnych sterowników systemu Windows do drukarki P7000HD, umo liwiając bezproblemowe drukowanie dokumentów PDF i dokumentów innych popularnych aplikacji systemu Windows pracujących w trybie WYSIWYG. W większości przypadków mo na u yć drukarki P7000HD zamiast typowej drukarki laserowej podłączonej do komputera z systemem Windows, bez adnych zmian w aplikacji. Poni sze parametry techniczne dotyczą drukarek serii P7000 i serii P7000HD OPROGRAMOWANIE I STEROWNIKI DO DRUKAREK Oprogramowanie do zdalnego zarządzania Printronix PrintNet Enterprise Typy urządzeń SAP Sterowniki systemu Windows: Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows (95/98/NT/2000/XP/Vista), Windows 7 WYMIARY POSTUMENT ZT Wysokość 914 mm 1080 mm Szerokość 660 mm 660 mm Głębokość 538 mm 538 mm Masa w transporcie 77,2 kg 79,8 kg ZASILANIE P7205 P7210 P7215 P7220 P7005 P7010 P7015 P7000HD P7005ZT P7010ZT P7015ZT P7200HD P7000HDZT Pobór mocy w watach (typowo) Parametry zasilania Automatyczne przełączanie w zakresie VAC, (+/- 10%) VAC, 50/60 Hz ENERGY STAR - poni ej 14 W (tryb oszczędzania energii) WYMIARY SZAFKA SURESTAK Wysokość 1041 mm 1041 mm Szerokość 686 mm 686 mm Głębokość 737 mm 857 mm Masa w transporcie 124,8 kg 138,5 kg WPŁYW NA OTOCZENIE Hałas dba P P7205ZT - 66 P (zgodnie z ISO 7779) P P7010ZT - 70 P P P7015ZT - 70 P P7000HD - 68 P7000HDZT - 70 P P7200HD - 55 Temperatura eksploatacji od 10 C do 40 C

12 ZEILEN-MATRIXDRUCKER ORYGINALNE KASETY Z TAŚMĄ PRINTRONIX P7000 Standardowa wydajność Ni sza cena taśmy, mo liwość zakupu ich mniejszej liczby w przypadku umiarkowanych potrzeb klienta stron Zwiększona wydajność* Największa wydajność dzięki najni szemu kosztowi drukowania i najdłu szemu okresowi eksploatacji taśmy. Znakomite rozwiązanie przy drukowaniu znacznej liczby raportów i etykiet stron * Brak zgodności z modelami drukarek o szybkości 500 wierszy na minutę ORYGINALNE KASETY Z TAŚMĄ PRINTRONIX P7000HD Zwiększona wydajność Kaseta przeznaczona do druku w wysokiej rozdzielczości. Ostrzejszy i ciemniejszy obraz przez cały wydłu ony okres eksploatacji stron OBSŁUGA FORMULARZY SERIA P7000 I P7000HD Typ Papier ciągły, składany, perforowany na brzegach Ście ka papieru Prosta ście ka prowadzenia papieru z łatwym ładowaniem przy u yciu dwóch regulowanych traktorów Podawanie papieru Z dołu Sterowanie formularzami 14- i 12-kanałowy układ elektroniczny formatu pionowego, czujnik i alarm braku papieru, czujnik i alarm ruchu papieru Szerokość druku 345 mm TYPY NOŚNIKÓW SERIA P7000ZT I P7000HDZT Grubość formularzy Maksymalnie 163 g/m2 do 0,64 mm Wartość minimalna określona poni ej Długość formularzy Szerokość formularzy Od 76 mm do 305 mm Minimalnie 152 mm Maksymalnie 305 mm maksymalnie 432 mm (wartość maksymalna zale y od rodzaju papieru) Wiele kopii z kalką Maksymalnie 4 kopie maksymalnie 3 kopie Wiele kopii bez kalki Maksymalnie 6 kopii maksymalnie 4 kopie Pojedynczo Minimalnie minimalnie 67,7 g/m2 75,2 g/m2 Uwaga: Nale y ściśle przestrzegać powy szych parametrów formularzy. W tych modelach papier jest popychany i papier o zbyt małej gramaturze lub innych szczególnych, utrudniających podawanie cechach uniemo liwi pracę urządzenia. W razie wątpliwości, czy dany rodzaj formularza będzie obsługiwany, najlepiej przed zakupem urządzenia wysłać próbkę do sprawdzenia u sprzedawcy. TYPY NOŚNIKÓW SERIA P7000 I P7000HD Szerokość Od 76 mm do 432 mm Kopie P7000 do 6 P7000HD do 4 Gramatura Od 56 do 163 g/m2 do grubości 0,64 mm ŚREDNI CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY Liczba godzin przy 25% cyklu pracy i 25% zapełnieniu stron P7000HD, P7200HD, P7000HDZT, P godzin Wszystkie pozostałe modele godzin CHARAKTERYSTYKA DRUKARKI Standardowo Automatyczne monitorowanie stanu zu ycia taśmy przez zintegrowany system zarządzania drukowaniem Opcjonalnie Układarka SureStak w modelach P7210, P7215 i P7220 Opcjonalnie Większe drzwiczki do obsługi formularzy o wielkości 356 mm i 432 mm Opcjonalnie Czujnik braku papieru (formularzy) Opcjonalnie Wysuwana taca na papier łatwe ładowanie i rozładowywanie Opcjonalnie Ładowanie i wyjmowanie z przodu szafki Opcjonalnie Taca przednia na papier do postumentu Opcjonalnie Górna taca tylna na papier do postumentu Opcjonalnie Osłona akustyczna do postumentu INTERFEJSY Szeregowy Równoległy Ethernet Sieć bezprzewodowa Twinax Coax Automatyczne przełączanie RS-232 (opcjonalnie RS-422) IEEE-1284/Centronics (standardowo) Data Products (opcjonalnie) PrintNet Enterprise 10/100 Base T (opcjonalnie) PrintNet Enterprise b (opcjonalnie) Zintegrowany interfejs Twinax do podłączania komputerów IBM System 36/38 i AS/400 bezpośrednio albo przez kontroler stacji roboczej IBM 5394 lub 5494 (opcjonalnie poza serią P7000HD) Zintegrowany interfejs Coax do podłączania kontrolerów klastra IBM 3174, 3274 lub (opcjonalnie poza serią P7000HD) Przełączanie między aktywnymi portami Więcej informacji o naszych wyrobach i usługach znajdziesz na naszej witrynie internetowej pod adresem: Europa Południowa, Półwysep Iberyjski, Bliski Wschód i Afryka PRINTRONIX France Sarl 13 Rue Salomon de Rothschild, Suresnes, Francja Tel.: +33 (0) Europa Północna PRINTRONIX UK Ltd Millars Brook, Unit 3, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire Tel.: +44 (0) Zapytania w sprawie sprzedaży: Europa Środkowa i Wschodnia PRINTRONIX Deutschland GmbH Goethering 56, D Offenbach, Niemcy Tel.: +49 (0) Bliski Wschód i Afryka Jebel Ali Free Zone, PO Box , South Zone, Dubaj Tel.: +971 (4) Wsparcie techniczne: Rosja i WNP PRINTRONIX Inc, przedstawicielstwo w Moskwie Balakirevsky per., 19, office 106, Moskwa, Rosja Tel.: +7 (495) Centrum obsługi klienta dla krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki PRINTRONIX Netherlands BV Nieuweweg 283, P.O. Box 163, NL-6600 AD Wijchen, Holandia Tel.: +31 (0) Printronix, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Printronix, ThermaLine, LaserLine, SmartLine, P5000, P7000 i PrintNet oraz wszystkie nazwy, numery i logotypy produktów są znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Printronix, Inc. Produkty i ich parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów i firm oraz logotypy zawarte w niniejszym dokumencie nale ą do ich właścicieli. PTX-255P (5/10) Myford Road, Irvine, CA

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić.

Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Produktywność, na którą możesz sobie pozwolić. Pobierz folder PDF» Wszechstronna i ekonomiczna produkcja dokumentów. Wydajna i niezawodna produkcja dokumentów to ważny element pracy w niewielkich, biurowych grupach roboczych. Nashuatec MP1600L i MP2000LN

Bardziej szczegółowo

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15 CENA: 3599.00 zł netto OPIS Wagi CL5200P przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań dla sklepów lub zakładów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX SL-C46FW USB2. 4/18cpm NFC,WiFi,FAX KOD PRODUCENT GWARANCJA PPSAMLCSLC46FW Samsung 24 miesięcy - gwarancja normalna Model SL-C46FW Opis Samsung Xpress C46FW - Przedstawiamy nowy sposób drukowaniaz urządzeń

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

Drukarki atramentowe EPSON dla punktów sprzedaży

Drukarki atramentowe EPSON dla punktów sprzedaży Drukarki atramentowe EPSON dla punktów sprzedaży TM-J2000/2100 TM-J7000/7100 TM-J7500/7600 Rosnąca popularność drukarek atramentowych POS Podobnie jak jakiś czas temu w świecie drukarek domowo-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Klasa 17 cali Typ atramentu Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy: BK, MBK x 2, C, M, Y Maksymalna rozdzielczość druku 2400 x 1200 dpi montaż Montaż przez użytkownika Szybkość

Bardziej szczegółowo

Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi. CENA: zł netto

Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi. CENA: zł netto Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi CENA: 5699.00 zł netto OPIS Waga CAS CL5500D Wi-Fi dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, jest urządzeniem o bardzo atrakcyjnych cechach

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

P7000 KONSTRUKCJA NOWEJ GENERACJI DRUKARKI LINIOWE P7000. Technologia przyszłości

P7000 KONSTRUKCJA NOWEJ GENERACJI DRUKARKI LINIOWE P7000. Technologia przyszłości DRUKARKI LINIOWE P7000 Technologia przyszłości P7000 KONSTRUKCJA NOWEJ GENERACJI leadership by design Firma Printronix jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań druku przemysłowego z ponad 30-letnim

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe

Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Pobierz folder PDF» Prezentacja» Szybkie i kompaktowe kolorowe drukarki laserowe Drukarki Nashuatec SPC220N/221N/222DN oferują wszystko, czego oczekujesz od wydajnych i oszczędnych urządzeń drukujących.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Pełna moc drukowania w formacie A3

Pełna moc drukowania w formacie A3 Pobierz folder PDF» Pełna moc drukowania w formacie A3 Szybkość, wydajność, trwałość By sprostać każdemu, nawet najtrudniejszemu zadaniu - dużym nakładom czy pilnym wydrukom potrzebnym na zaraz - potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Częstochowa, dnia 01.08.2016 r. IZ.271.43.2016 Pytania z dnia 27.07.2016 r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Zespół Nesso Tel (+48) (+48) Oferta Handlowa Drukarki etykiet

Zespół Nesso Tel (+48) (+48) Oferta Handlowa Drukarki etykiet Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Drukarki etykiet Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Informacja- Wyjaśnienie

Informacja- Wyjaśnienie Sprawa nr 271.4.2011 Kampinos, dnia 23.11.2011 r. Informacja- Wyjaśnienie Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.4.2011 pod nazwą Doposażenie sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 1. DRUKARKA ETYKIET (półprzemysłowa), Liczba sztuk: 4 Nazwa producenta i model (**) oraz wypełnić pozycje nr: 2,, 5, 9- parametry dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.105.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Z SERIES PO PROSTU LEPSZE! PRESENTER DATE

Z SERIES PO PROSTU LEPSZE! PRESENTER DATE Z SERIES PO PROSTU LEPSZE! PRESENTER DATE PREZENTUJEMY ZM400 I ZM600 NAJLEPSZY STOSUNEK CENY DO WYDAJNOŚCI Oparte na najlepszych modelach ale jeszcze lepsze! Lepsze do Twoich potrzeb Lepsze do Twoich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet Drukarka wyposażona jest w dwa standardowe źródła nośników, zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik standardowy) oraz podajnik uniwersalny. Dalsze informacje można znaleźć wrozdziale Ładowanie i korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Oferta drukarek igłowych

Oferta drukarek igłowych Oferta drukarek igłowych Twój sprzedawca/komisjoner EPSON www.epson.pl EPSON i EPSON Stylus są zastrzeżonymi znakami towarowymi SEIKO EPSON CORPORATION. Wymienione w niniejszym dokumencie nazwy wyrobów

Bardziej szczegółowo

SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi

SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi SL-M3870FW 38cpm USB2 LAN FAX Dup WiFi Parametry Model SL-M3870FW Opis Większość firm oraz małych i domowych biur wymaga coraz wydajniejszych drukarek z niższymi kosztami eksploatacji. Tego typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

SKANUJ BEZPOŚREDNIO DO SERCA SWOJEJ FIRMY SKANERY SIECIOWE DOSTOSOWANE DO TWOJEGO SPOSOBU PRACY

SKANUJ BEZPOŚREDNIO DO SERCA SWOJEJ FIRMY SKANERY SIECIOWE DOSTOSOWANE DO TWOJEGO SPOSOBU PRACY KV-S1058Y/KV-S1028Y Skanery dokumentów SKANUJ BEZPOŚREDNIO DO SERCA SWOJEJ FIRMY SKANERY SIECIOWE DOSTOSOWANE DO TWOJEGO SPOSOBU PRACY Skanuj do każdej lokalizacji docelowej Technologia musi nadążać za

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY KYOCERA TO: ECOSYS TASKALFA

PRODUKTY KYOCERA TO: ECOSYS TASKALFA WIELOFUNKCYJNE MONO SZUKASZ URZĄDZENIA IDEALNIE NADAWAJĄCEGO SIĘ DO TWOJEGO BIURA, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE BĘDZIE WYDAJNE I NIEZAWODNE? JEŚLI TAK, TO JESTEŚ W DOBRYM MIEJSCU! PRODUKTY KYOCERA TO: FS ECOSYS

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Załącznik nr 7b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 1. Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Strona 1 z 6 1. Kopiarka A3 kolorowa 2 szt. SPECYFIKACJA KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 inteligencja, niezawodność i sterowanie segmentowe Advanced Industrial Automation W branży konstrukcji maszyn konieczna jest elastyczność, wydajność i szybkość.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

CLX-6260ND USB LAN,PCL,PS3,DUPLEX

CLX-6260ND USB LAN,PCL,PS3,DUPLEX CLX-6260ND USB LAN,PCL,PS3,DUPLEX Parametry Model CLX-6260ND Opis Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 Funkcje czterech urządzeń w jednej drukarce Samsung CLX-6260ND usprawniają przepływ pracy w firmie i zapewniają

Bardziej szczegółowo

UP-970AD. Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego. Omówienie

UP-970AD. Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego. Omówienie UP-970AD Czarno biała drukarka cyfrowo analogowa formatu A4 do papieru termicznego Omówienie UP-970AD Drukarka UP-970AD, zastępująca model UP-960, obsługuje zarówno analogowy, jak i cyfrowy sygnał wejściowy.

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wydajność, minimalne koszty

Maksymalna wydajność, minimalne koszty Pobierz folder PDF» Prezentacja» Maksymalna wydajność, minimalne koszty Według niezależnych organizacji badawczych, koszt druku dokumentów może wynosić nawet do 3% rocznych obrotów firmy. Zatem by utrzymać

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA SKANERA Załącznik Nr 4c do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SPECYFIKACJA SKANERA Komponenty Składowe Parametry Ilość Optyczna rozdzielczość skanowania 2400 dpi Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI POS INCOTEX 118K INCOTEX 119K

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI POS INCOTEX 118K INCOTEX 119K DRUKARKI POS INCOTEX 118K INCOTEX 119K INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 45; 02-572 Warszawa http://www.incotex.pl; e-mail: incotex@incotex.pl Wersja 1.00 2 3 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje...

Bardziej szczegółowo

Postęp w dziedzinie skanowania

Postęp w dziedzinie skanowania Skaner wielu dokumentów A4 KV-S2087 Postęp w dziedzinie skanowania Wyjątkowe możliwości, wyjątkowa cena Oczekujesz elastyczności skanowania wielu rozmiarów i materiałów naraz? Szukasz funkcji pozwalających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Lp. Strona 1 z 7 ... ...

Lp. Strona 1 z 7 ... ... Lp. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: Dostawa fabrycznie nowej drukarki termosublimacyjnej / termotransferowej kart plastikowych wraz z usługą instruktażu na potrzeby inicjatywy Opolska Karta Rodziny i Seniora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl Skanery serii i5000 Informacje o kodach separujących A-61801_pl Informacje o kodach separujących Spis treści Wzory kodów separujących... 4 Orientacja wzorów kodów separujących... 5 Kody kreskowe wzorów...

Bardziej szczegółowo

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie Wydajny druk: 85 str./min. (A4) Automatyczny druk dwustronny (bez poœrednicz¹cych tac) Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. Zmiana zapytania ofertowego

FER Częstochowa, r. Zmiana zapytania ofertowego FER.042.45.2016 Częstochowa, 16.11.2016 r. Zmiana zapytania ofertowego Dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu handlowego na potrzeby projektu Zawodowa współpraca Informuję, iż Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej Zaawansowane rozwiązania szpitalne Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej OPIEKA NAD PACJENTEM OSZCZĘDNOŚCI Wielkie wyzwania współczesnej służby zdrowia Opieka zdrowotna w przystępnej cenie Stały inwentarz

Bardziej szczegółowo

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie

UP-D711MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7. Omówienie UP-D711MD Czarno biała termiczna drukarka cyfrowa formatu A7 Omówienie Model UP-D711MD jest lekką, kompaktową i zapewniającą łatwą integrację drukarką monochromatyczną do cyfrowych obrazów graficznych,

Bardziej szczegółowo