Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego"

Transkrypt

1 Pordnik początkującego użytkownik skuter wodnego

2 Spis treści Wprowdzenie...1 Wżne informcje...1 Jk czytć pordnik...2 Ćwiczenie 1: Kontrolownie skuter...4 Ćwiczenie 2: Uruchminie i wyłącznie silnik...5 Ćwiczenie 3: Wsidnie i równowg...8 Ćwiczenie 4: Mnewrownie przy niskiej prędkości...12 Ćwiczenie 5: Mnewrownie przy wyjściu w ślizg...13 Ćwiczenie 6: Pełne przyspieszenie i ztrzymnie...16 Ćwiczenie 7: Kontrol przy prędkości w ślizgu...17 Ćwiczenie 8: Pokonywnie fl i przyboju...19 Ćwieczenie 9: Pływnie z psżermi...20 Zkończenie...22

3 Wprowdzenie Skuter wodny Ymh to ideln jednostk pojd do spędzni czsu wolnego n wodzie. Skuter oferuje wielogodzinną przyjemność i kusi, by po prostu zwodowć go i popłynąć. Wżne jest, by pmiętć że tk, jk w przypdku kżdego pojzdu wymgne jest zstosownie pewnych technik i umiejętności w celu zpewnieni mksymlnego bezpieczeństw. Niniejsz broszur zwier podstwowe informcje niezbędne w celu bezpiecznego użytkowni skuter wodnego. Kżdy użytkownik skuter wodnego powinien zpoznć się z nimi zpoznć Wrto jednk pmiętć, że pordnik jest tylko pordnikiem i nie zstpi włściwej oceny sytucji czy rozsądnego postępowni. Bezpieczne i odpowiedzilne użytkownie skuter wodnego wymg wiedzy i umiejętności, które nbyw się wrz z poznniem swojej jednostki. Zlecmy wykonnie ćwiczeń zwrtych w tej broszurze i ich powtrznie, ż do pełnego opnowni dnych umiejetności. Upewnij się, że dokłdnie pojmujesz istotę kżdego ćwiczeni przed przejściem do kolejnego, poniewż umiejętności nbyte w tym ćwiczeniu mogą okzć się niezbędne w kolejnym. Tylko użytkownik decyduje, czy czuje się komfortowo z poziomem swych umiejętności nbytych podczs opisnych tu ćwiczeń. Wżne informcje Pordnik ten nie zstąpi instrukcji skuter wodnego. Upewnij się że dokłdnie zpoznłeś się z instrukcją użytkownik skuter wodnego przed rozpoczęciem użytkowni sprzętu. iuwaga Kolizje to njczęstszy powód powżnych obrżeń cił lub śmierci odnoszonych podczs pływni skuterem wodnym. -1-

4 W celu zminimlizowni ryzyk kolizji nleży: obserwowć otoczenie, ludzi, obiekty i jednostki przebywjące n kwenie, brć pod uwgę sytucję, które mogą ogrniczyć widoczność, mnewrowć skuterem w sposób pozwljący n zchownie mrginesu bezpieczeństw, szczególnie w zkresie prędkości i odległości od innych użytkowników i przeszkód, nie pływć bezpośrednio z inną jednostką pływjącą, nie pływć w pobliżu innych osób tk, by ich nie ochlpć, unikć gwłtownych skrętów uniemożliwijących innym użytkownikom zregownie lub poznnie Twoich zmirów, unikć płytkich kwenów lub miejsc z znurzonymi obiektmi podwodnymi, - W celu uniknięci kolizji dziłj z wyprzedzeniem. - Pmiętj, skuter wodny nie m hmulc. - Gdy chcesz ominąć przeszkodę, nie popuszczj dźwigni przepustnicy. - Skuter potrzebuje ciągu w celu zchowni mnewrowości. - Zwsze sprwdzj poprwne dziłnie dźwigni przepustnicy i kierownicy przed rozpoczęciem korzystni ze skuter wodnego. - Zwsze przed rozpoczęciem korzystni ze skuter wodnego zpoznj się z przepismi dotyczącymi loklnego kwenu. Jk czytć pordnik? Twój skuter wodny może różnić się od innych skuter zrówno prmetrmi jk i zchowniem n wodzie. Prktyki opisne w tym oprcowniu pomogą wyczuć zchownie skuter i zpoznć się z podstwowymi zgdnienimi dotyczącymi jego użytkowni. Powinienneś powtrzć opisne tu ćwiczeni ż do czsu ich opnowni i dopiero wtedy przejść do kolejnych ćwiczeń. Kżde ćwiczenie poprwi Twoje umiejętności, nie próbuj więc pomijć ich lub zmienić kolejności. Z ich pomocą nuczysz się wyczuwć swój skuter i użytkowć go w różnych okolicznościch. Pmiętj, że ćwiczeni te są tylko etpem początkowym i nie zstąpią prktyki. Nic nie zstąpi włściwej oceny sytucji i zdrowego rozsądku. Pordnik podzielony jest n dziewięć kolejnych ćwiczeń. Osttnie ćwiczenie pozwoli n opnownie pływni z psżermi, nie przechodź do niego przed opnowniem wcześniejszych. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przeczytj w cłości oprcownie, nstępnie powtórnie przeczytj kżde z ćwiczeń przed jego rozpoczęciem. -2-

5 W niniejszym przewodniku opisujemy użytkownie skuter przy różnych prędkościch, poniżej ich krótk chrkterystyk: PRĘDKOŚĆ TROLLINGOWA (nisk) Prędkość trollingow to njmniejsz prędkość mnewrow. Kierujący brdzo deliktnie dodje gzu dźwignią przepustnicy. Kdłub skuter znurzony jest w wodzie, skuter nie wytwrz fli. PRĘDKOŚĆ PÓŁŚLIZGU (średni) Prędkość półślizgu to prędkość średni. Dziób skuter podniesiony jest ku górze, lecz kdłub wciąż jest w wodzie. Tworzy się fl. ŚLIZG (wysok) Ślizg to njwyższ prędkość. Skuter jest wypoziomowny i porusz się po powierzchni wody. Widoczn jest fl. -3-

6 Ćwiczenie 1 : Kontrolownie skuter CEL: Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z loklizcją poszczególnych elementów sterowni i kontroli skuter, by odnjdowć je bez chwili zwhni. Nleży się z nimi dokłdnie zpoznć, by operowć nimi podświdomie, bez odrywni uwgi od otoczeni i wrunków n otczjącym ns kwenie. UMIEJĘTNOŚCI: Poznnie elementów kontroli i sterowni bez trceni czsu n ich odnjdywnie. POSZCZEGÓLNE KROKI: dzdnie 1: Zidentyfikuj przyrządy do kierowni skuterem Przeczytj instrukcję użytkownik w celu zidentyfikowni podstwowych przyrządów do kierowni skuterem wodnym. Nie zkłdj z góry, że wiesz, jk one dziłją, przeczytj instrukcję. dzdnie 2: Części do sprwdzeni przed uruchomieniem Dokłdnie, krok po kroku, przejdź procedurę sprwdzeni według listy zwrtej w instrukcji obsługi, kolejnych częsci przed uruchomieniem skuter. Upewnij się, że wszystkie części dziłją bez zrzutu. Zwróć szczególną uwgę n dźwignię przepustnicy i kierownicę. dzdnie 3: Pozycj kierującego Gdy skuter jest jeszcze n lądzie, lub zcumowny przy nbrzeżu, wejdź n niego i zpoznj się z prwidłową pozycją kierującego, opisną w instrukcji obsługi. Ptrząc do przodu, w kierunku dziobu skuter, wizulnie zpoznj się z umiejscowieniem wszystkich elementów kontrolnych skuter. Poświęć n to ćwiczenie tyle czsu, ile uznsz z stosowne, by bezbłędnie rozpoznwć podstwowe funkcję skuter wodnego. -4-

7 Ćwiczenie 2 : Uruchminie i wyłącznie silnik CEL: Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z uruchominiem i wyłączniem silnik skuter wodnego, tkże jego zchowniem w trkcie prcy. UMIEJĘTNOŚCI: Poznnie i wykonnie procedury rozruchu i wyłączeni skuter wodnego. POSZCZEGÓLNE KROKI: Zwoduj skuter i przeprowdź to ćwiczenie, stojąc przy jego burcie. Wżne, by wod w której wodujesz skuter, był woln od znieczyszczeń orz roślin wodnych, jej głębokość nie był mniejsz niż 60 cm, licząc od dn skuter. Nigdy nie uruchmij skuter w wodzie płytszej niż 60 cm gdyż, pisek i kmienie z dn mogą zostć zciągnięte przez krtkę poboru wody umieszczoną n dnie powodując ścierni śruby npędowej i tunelu orz prowdząc do przegrzni silnik. -5-

8 Zdnie 1: Uruchomienie silnik 1. Nciśnij n pilocie przycisk unlock (otwrt kłódk)jby dezktywowć zbezpieczenie skuter. Ptrz rozdził System zbezpieczeni Ymh w instrukcji użytkownik. 2. Złóż n ndgrstek zrywkęl, wsuń jej końcówkę kpod przycisk odłączjący silnik m. Upewnij się, że zrywk jest swobodn i nie zczepi się, np. o kierownicę. W przypdku, gdy zrywk jest owinęt o kierownicę, nie zdził przy próbie jej odłączeni. 3. Nciśnij przycisk strtn(zielony przycisk). Uruchomienie silnik powoduje uzysknie deliktnego ciągu, co skutkuje poruszniem się skuter do przodu (z wyjątkiem nowych modeli FX wyposżonych w bieg neutrlny). Bądź n to przygotowny. Wciskj deliktnie mnetkę przepustnicy, tk by utrzymć silnik przy prcy. W momencie uruchomieni, nie ściskj mnetki przepustnicy, silnik się nie uruchomi. 4. Puść przycisk strt od rzu w momencie uruchomieni silnik. -6-

9 Zdnie 1: Wyłączenie silnik 1. Odpuść mnetkę przepustnicy, tk by silnik powrócił do trybu prcy n minimlnych obrotch. 2. Ncisnij przycisk stopj(czerwony przycisk), silnik zostnie wyłączony. 3. Poćwicz swobodne wyjmownie końcówki zrywki z przycisku wyłączjącego silnik. v PORADY Złóż zrywkę n lewy ndgrstek przed uruchomieniem skuter. Aby zpobiec przypdkowemu uruchomieniu zwsze odłączj zrywkę, gdy skuter jest wyłączony. Nie przytrzymuj przycisku włączni dłużej niż 5 sekund, nie wciskj go, gdy silnik prcuje. Jeżeli silnik nie uruchomi się po 5 sekundch, spróbuj ponownie go włączyć po odczekniu 15 sekund. Prób rozruchu dłuższego niż 5 sekund prowdzi do rozłdowni kumultor. Gdy silnik zostnie uruchomiony sił ciągu powoduje ruch skuter. Mocniejsze wciśnięcie dźwigni przepustnicy powoduje szybszy jego ruch, nleży o tym pmiętć i używć tylko tyle mocy, ile jest niezbędne w celu utrzymni mnewrowości skuter. -7-

10 Ćwiczenie 3 : Wsidnie i równowg CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się wsidni n skuter wodny po wypdnięciu do wody lub w przypdku przewróceni skuter do góry dnem. UMIEJĘTNOŚCI: Wsidnie z głębokiej wody orz równowg podczs postoju w miejscu. POSZCZEGÓLNE KROKI: Poćwicz przy brzegu, znim oddlisz się n głębszą wodę. Czym cięższy kierujący, tym trudniej będzie utrzymć równowgę skuter stojącego w miejscu. Ćwiczenie to nleży przeprowdzić z wyłączonym silnikiem. Włóż zrywkę n ndgrstek i zwoduj skuter n głębokość wody sięgjącądo ps. dzdnie 1: Wsidnie n skuter 1. Podpłyń do sekcji rufowej skuter i umieść obie dłonie n pltformie rufowej uchwyć jedną ręką rączkę zloklizowną z siedziskiem. 2. Podciągnij się tk, by oprzeć kolnmi o pltformę rufową, wsuń się n knpę od strony rufy. 3. Ze zrywką złożoną n ndgrstek, zpnij jej drugi koniec pod przyciskiem odłączjącym silnik. -8-

11 4. Chwyć obiem dłońmi kierownicę i umieść stopy w miejscch n nie przeznczonych. 5. Ćwicz kilkukrotnie proces wsidni i zchowni równowgi, szczególnie w momencie przemieszczni się n knpę. v PORADY Większość modeli wyposżon jest w stopień ułtwijący wsidnie j, który możn podczs wsidni obniżyć do pozycji umożliwijącej podprcie się stopą. Stopień utomtycznie powróci do pozycji górnej, gdy zwolni się ncisk stopy. -9-

12 dzdnie 2: Odwrcnie przewróconego skuter Nie zostwij skuter przewróconego do góry dnem dłużej niż jest to konieczne. Czym dłużej skuter pozostje w pozycji do góry dnem, tym więcej wody wleje się do komory silnik. 1. W celu prktyki w odwrcniu skuter, celowo przewróć go do góry dnem. 2. Zdejmij zrywkę z przycisku wyłączjącego silnik. 3. Podpłyń do rufy skuter wodnego. Lewą ręką przyciągnij go do siebie, chwytjąc z płytę pod wlotem wody, prwą nciśnij zdecydownie odbojnicę. 4. Gdy prw burt zcznie się unosić, użyj siły, by odwrócić skuter cłko wicie. Nie odwrcj skuter w przeciwnym kierunku, gdyż może to skutkowć dostniem się wody do silnik i jego uszkodzeniem. 5. Uruchom silnik i przepłyń się skuterem przez dwie minuty powyżej prędkości ślizgu w celu umożliwieni pełnego odpływu wody z komory silnik. Strj się utrzymć obroty silnik n jednym poziomie. W celu uzyskni dokłdniejszych informcji, ptrz rozdził Wywrócony skuter wodny w instrukcji skuter wodnego. -11-

13 CEL: Ćwiczenie 4 : Mnewrownie przy niskiej prędkości UMIEJĘTNOŚCI: Pływnie i zwrcnie przy prędkości trollingowej. POSZCZEGÓLNE KROKI: dzdnie 1: Porusznie się do przodu i skręt przy prędkości trollingowej 1. Wsiądź n skuter wodny, upewnij się, że w njbliższym otoczeniu nie znjdują się inni użytkownicy kwenu lub obiekty nwodne. 2. Uruchom silnik i płyń do przodu. 3. Rozpocznij moment skrętu, wykonując dużą pętlę w ksztłcie ósemki n obszrze ok m. Nie wciskj dźwigni przepustnicy, tk by wykonć ósemkę przy niskiej prędkości. dzdnie2: Zwrcnie przy prędkości trollingowej 1. Wychyl kierownicę mksymlnie w jedną stronę. Pozwól, by skuter zwrócił o 360 o. 2. Ćwicz zwrcnie zrówno w lewo, jk i w prwo, by wyczuć rekcję skuter n wychylenie kierownicy. Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z zchowniem skuter przy niskiej prędkości trollingowej, uczy tkże technik przy dobijniu do nbrzeż, plży orz przy podpływniu do obiektów nwodnych. -12-

14 CEL: Ćwiczenie 5 : Mnewrownie przy wyjściu w ślizg Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się pływć do przodu, zwrcć przy ogrniczonym miejscu, orz łączyćob mnewry w celu uzyskni wykonni ósemki. UMIEJĘTNOŚCI: Kontrol przepustnicy przy średniej prędkości wchodzeni w ślizg. POSZCZEGÓLNE KROKI: dsterownie Skuter jest sterowny z pomocą dociśnięci dźwigni przepustnicy orz skrętu kierownicą j. Gdy wychylimy kierownicę, zmieni się kąt wychyleni strugi n rufiek. Powoduje to zminę kierunku, w którym podąż skuter. Poniewż sił wciśnięci dźwigni przepustnicy determinuje siłę ciągu, co z tym idzię prędkość wykonni skrętu, dźwigni przepustnicy zwsze musi być wciśnięt, gdy próbujesz wykonć skręt. -13-

15 dztrzymnie Skuter nie jest wyposżony w hmulec (hmulec w skuterze FX nie zpewni ntychmistowego hmowni). Skuter ztrzymuje się n skutek oporu wody po odpuszczeniu dźwigni przepustnicy. Gdy zwlnimy przepustnicę przy pełnej prędkości, potrzeb odległości około 120 metrów w celu cłkowitego ztrzymni skuter. Dystns ten będzie różny w zleżności od wielu czynników zewnętrznych, tkich jk ciężr cłkowity skuter i osób nim podróżujących, stn wody, sił i kierunek witru. Nleży przewidywć te wszystkie czynniki w momencie, gdy chcemy ztrzymć skuter. dzdnie 1: Porusznie się do przodu i skręt przy prędkości trollingowej 1. Zwiększj prędkość do momentu uzyskni prędkości wchodzeni w ślizg, wykonj skręt w prwo z zchowniem prędkości. 2. Powtórz czynność, nlogicznie skręcjąc w lewo. 3. Powtórz ćwiczenie, płynąc n wprost i zkręcjąc, tk by wykonć pełny skręt i powrócić do miejsc początkowego po owlu. -14-

16 dzdnie 2: Wykonnie koł 1. Wykonj koło, skręcjąc w prwo, zmniejszj jego promień, utrzymując prędkość. 2. Powtórz czynność, wykonując koło w lewo. dzdnie 3: Wykonnie ósemki 1. Połącz powyższe ćwiczenie, by wykonć ósemkę. 2. Powtórz czynność, zmniejszjąc promień w kołch ósemki dzdnie 3: Zrozumienie, jk przepustnic oddziływuje n skręt 1. Stopniowo zwiększj prędkość do prędkości wejści w ślizg, płynąc n wprost. Puść dźwignię przepustnicy i wychyl mksymlnie kierownicę w prwo lub lewo. 2. Zuwż, że gwłtownie zmniejsz się możliwość skrętu, skuter nie reguje w pełni n ruch kierownicy, gdy obroty silnik spdją. 3. Stopniowo zwiększj wciśnięcie dźwigni przepustnicy, by zobserwowć, jk poprwi się zdolność sterowni skuterem. v PORADY Jeśli chcesz wykonć ciśniejszy skręt przy tej prędkości, musisz mocniej wcisnąć dźwignię przepustnicy w trkcie wykonywni skrętu. -15-

17 Ćwiczenie 6 : Pełne przyspieszenie i ztrzymnie CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się, jk ztrzymuje się skuter. UMIEJĘTNOŚCI: Ztrzymnie, kontrol podczs pływni w ślizgu, ztrzymywnie się przy prędkości w ślizgu. POSZCZEGÓLNE KROKI: Cłkowite zwolnienie dźwigni przepustnicy powoduje wytwrznie tylko minimlnego ciągu. Gdy skuter zwolni, przestnie regowć n ruchy kierownicy, ż do momentu ponownego wciśnięci dźwigni i dojści do prędkości ślizgu. Zchownie ciągu niezbędne jest do zchowni sterowności. dzdnie 1: Ztrzymnie 1. Zwiększ prędkość do ślizgu, nstępnie puść dźwignię przepustnicy, ż skuter się ztrzym. 2. Skręć przy prędkości trollingowej, tk jk pokzno n powyższej ilustrcji. 3. Powtórz ćwiczenie, zwiększjąc z kżdym rzem prędkość. dzdnie 2: Podpływnie do obiektów nwodnych 1. Wybierz n wodzie miejsce w oddleniu, w którym wyobrższ sobie obiekt nwodny. 2. Przyspiesz w kierunku tego miejsc, nstępnie puść dźwignię przepustnicy, obserwując czy ud Ci się ztrzymć przed tym miejscem. 3. Jeżeli skuter nie ztrzym się przed tym miejscem, sprwdź, czy w otoczeniu nie m innej jednostki, nstępnie dodj gzu i zkręć, tk by ominąć ten wyimginowny obiekt. Powtórz to ćwiczenie przy różnych prędkościch i odległościch, tk by wyćwiczyć ztrzymywnie i omijnie przeszkody. v PORADY Gdy ćwiczysz n młym kwenie, dostosuj odpowiednio prędkość do wolnego miejsc. Czym szybciej płyniesz, tym jest większ odległość niezbędn do pełnego ztrzymni. -16-

18 Ćwiczenie 7 : Kontrol przy prędkości w ślizgu CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się, jk skuter zchowuje się przy pełnej prędkości. Pokzuje tkże, w jki sposób skuter uślizguje się lub obrc podczs skrętu przy ndmiernej prędkości. UMIEJĘTNOŚCI: Kontrol przepustnicy, zwrcnie, blstownie, uślizg. POSZCZEGÓLNE KROKI: Poniewż w celu wykonni tych ćwiczeń niezbędn jest duż prędkość, upewnij się, że kwen jest dosttecznie duży i wolny od przeszkód. Pmiętj że, by utrzymć sterowność niezbędny jest ciąg. dzdnie 1: Zwrcnie przy prędkości w ślizgu 1. Zwiększ prędkość do ślizgu, nstępnie zkręć. 2. Ćwicz pływnie po owlu, zkręcjąc w lewo i prwo. 3. Powtórz ćwiczenie zwiększjąc z kżdym rzem prędkość. Odczujesz, jk skuter wrz ze zwiększniem prędkości będzie corz mniej wcinł się w wodę przy skręcie. Skuter może wykonć określony skręt przy określonej prędkości. W momencie gdy wychylimy kierownicę pond tę możliwość, ruf skuter zcznie się uślizgiwć, zdolność skrętu zmleje. Dziłnie to spowodowne jest mniejszym przepływem wody przez turbinę, co z tym idzie, ogrniczeniem ciągu. W rezultcie, skuter zwlni i zczyn szybciej skręcć. Cofnięcie wychyleni kierownicy pozwoli n przywrócenie sterowności. -17-

19 dzdnie 2: Kontrol skuter w ślizgu w momencie skrętu 1. Zwiększ prędkość do ślizgu. 2. Połącz skręty w lewo i w prwo by płynąć łączonymi ósemkmi. 3. Powtórz ćwiczenie, zwiększjąc z kżdym rzem prędkość i zcieśnijąc skręty. Nie strj się dojść od rzu do pełnej wprwy, to wymg czsu. v PORADY Wyczuj rekcję skuter przy mniejszej prędkości, znim rozpoczniesz ćwiczeni przy większej. Przy prędkości w ślizgu możesz wykonywć gwłtowniejsze skręty. Pmiętj, tk jk w przypdku kżdego pojzdu, czym szybsz prędkość, tym dłuższ drog do ztrzymni. -18-

20 Ćwiczenie 8 : Pokonywnie fl i przyboju Nie zwsze kwen, n którym pływsz, będzie płski, bez zflowni. Czsem bedą to fle spowodowne pogodą, czsem przybój lub fle wytwrzne przez inne jednostki. Poniewż są to okoliczności nie zwsze przewidywlne, nie możn ustlić ćwiczeń, le możn podć kilk użytecznych wskzówek. Njlepszym sposobem pokonni fli jest tkie przejście przez nią, by ogrniczyć do minimum szrpnięcie odczuwlne przez prowdzącego skuter. Czym wyższ fl lub przybój, tym trudniej je pokonć. Pokonnie ostrzejszej, wyższej fli generuje mocniejsze szrpnięcie. W celu pokonni fli bądź przyboju zmień prędkość i określ kąt, z którym zmierzsz je przekroczyć. Njczęściej, czym mniejsz prędkość i zchowny kąt ntrci n flę, tym mniejsze szrpnięcie w momencie jej przekrczni. Przekrcznie kilku fl jest zdecydownie trudniejsze niż przekrcznie pojedynczej. W momencie wejści n grzbiet fli skuter zcznie się obrcć, oddljąc od jej grzbietu. W przypdku wejści n grzbiet pod kątem 45 o proces ten może być niezuwżlny, ntomist przy mniejszym kącie, np. 10 o może to być już silniejsze odczucie. Bądź przygotowny n odpowiednie blstownie ciłem i rekcję kierownicy. v PORADY Trzymj mocno kierownicę i stopy w miejscch n nie przeznczonych. Ogrnicz prędkość przed pokonywniem fli lub przyboju. Wejdź n flę pod kątem. W momencie wejści n grzbiet unieś się deliktnie n skuterze i mortyzuj nogmi. Uwżj, by nie płynąć w pozycji, w której brod lub kltk piersiow znjdują się w pobliżu kierownicy. W przypdku uderzeni o kierownicę możn ulec powżnym obrżeniom. Nie pływj przy ciężkich wrunkch pogodowych: wysokiej fli i mocnym wietrze. -19-

21 Ćwiczenie 9 : Pływnie z psżermi CEL: Ćwiczenie to pozwl prowdzić skuter z psżermi n pokłdzie. UMIEJĘTNOŚCI: Złdunek psżerów i mnewrownie z nimi n pokłdzie. POSZCZEGÓLNE KROKI: Czym większy ciężr psżerów, tym trudniej będzie zchowć równowgę skuter. OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE: Nie pływj n skuterze n ktorym ms psżerów i łdunku przekrcz 240 kg. dzdnie 1: Wsidnie, przyspiesznie i mnewry z psżermi n pokłdzie 1. Wejdź n pokłd, tk jk zostło to opisne w ćwiczeniu nr 3. Usiądź w pozycji kierującego i zczep zrywkę n lewym ndgrstku nstępnie zczep jej drugi koniec pod przyciskiem odłączjącym silnik. -20-

22 2. Pozwól, by psżerowie weszli n skuter według tej smej procedury. 3. Upewnij się, że wszyscy psżerowi siedzą prwidłowo, ze stopmi oprtymi w miejscch n nie przeznczonych, orz, że trzymją się osoby siedzącej przed nimi. 4. Uruchom silnik, upewnij się, że w njbliższym otoczeniu nie m innych jednostek lub przeszkód, i zwiększ prędkość. 5. Ćwicz przyspieszenie, skręty i ztrzymnie, by zpoznć się z zchowywniem skuter z obciążeniem. -21-

23 Zkończenie Bezpieczne korzystnie ze skuter wodnego wymg zchowni zdrowego rozsądku, wyczuci możliwości swoich i skuter, tkże wiedzy i prktyki. Ćwiczeni zwrte w tym oprcowniu pomogą pogłębić wiedzę i umiejętności użytkownik skuter wodnego. Pmiętj jednk, że pozysknie tej wiedzy nie zwlni Cię od odpowiedzilności i znjomości ryzyk związnego z pływniem n skuterze wodnym. Nigdy nie kieruj skuterem pod wpływem lkoholu lub innych środków odurzjcych. Zwsze miej n sobie kmizelkę sekurcyjną i zczepioną zrywkę. Zwsze zpoznj się z loklnymi przepismi i posidj uprwnieni niezbędne do kierowni skuterem wodnym. Ymh nie ponosi żdnej odpowiedzilności z niewłściwe lub niebezpieczne użytkownie skuter wodnego lub niewłściwe wykorzystnie informcji zwrtych w niniejszym oprcowniu. Życzymy przyjemnej i udnej zbwy z Twoim nowym skuterem wodnym Ymh Wverunner! -22-

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1.6. Ćwiczenia w ciąży

1.6. Ćwiczenia w ciąży 1.6. Ćwiczeni w ciąży Ciąż i poród są dl orgnizmu koiety próą sprwności fizycznej i psychicznej. Wysiłek porodowy jest porównywlny z wysiłkiem, jki trze podjąć, przeywjąc dystns iegu mrtońskiego. Tym lepiej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA MOBILUS MR MOBILUS MOTOR Spółk z o.o. ul. Miętow 37, 61-680 Poznń, PL tel. +48 61 825 81 11, fx +48 61 825 80 52 VAT NO. PL9721078008 www.mobilus.pl 01. UWAGI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Mercury Racing, N7480 County Road "UU" Fond du Lac, WI 54935-9585

Mercury Racing, N7480 County Road UU Fond du Lac, WI 54935-9585 Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników morskich. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) ISO 10240. Uruchamianie silnika zaburtowego (A.5.1.4) ISO 11547. Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE

ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE ODŻELAZIACZE i ODMANGANIACZE AUTOMATYCZNE Firm OTAGO jest uznnym producentem wielu rodzjów filtrów do uzdtnini wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjlizujemy się w wytwrzniu urządzeń do oczyszczni

Bardziej szczegółowo

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB.

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB. Dziękujemy Dziękujemy z wybór MotorGuide VriMAX. Wrz z silnikiem VriMAX firm MotorGuide, opierjąc się n wieloletnim doświdczeniu oferuje Ci produkt zprojektowny do użytku z cyfrową kontrolą zminy prędkości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N

INSTRUKCJA OBSŁUGI SINUS N INSTRUKCJA OBSŁUGI FALOWNIKA SINUS N T instrukcj jest integrlną częścią produktu. Przeczytj ją uwżnie i opnuj, zwier on wskzówki do bezpiecznego i poprwnego użytkowni flownik. Flownik nleży używć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa OSTRZEŻENIE i UWAGA (obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza

SLXe. Jednotemperaturowe i wielotemperaturowe agregaty chłodnicze dla naczep. e-wolucja e-innowacja e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedza SLXe Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze dl nczep e-wolucj e-innowcj e-fektywność e-łączność e-kologiczność e-wiedz SPIS TREŚCI SLXe: Jednotemperturowe i wielotemperturowe gregty chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane Technologie Wyrne spekty dń szczelności (LT) spwnych kotłów grzewczych w fzie ich produkcji Brdzo istotnym zgdnieniem w procesie produkcyjnym kotłów centrlnego ogrzewni jest ich szczelność. Produkcj kotłów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-025 NW SDH 17-035 NW SDH 17-050 NW SDH 17-065 NW Spis treści INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole...5 1.2 Włściwe użytkownie urządzeni...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995

Instrukcja dla właściciela (A.2.5) EN ISO 10240:2004. Uruchamianie silników zaburtowych (A.5.1.4) EN ISO 11547:1995 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-050 M2NW SDH 17-060 M2NW SDH 17-085 M3NW SDH 17-085 M4NW SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole... 5 1.2 Włściwe użytkownie

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule Fizyk Kurs przygotowwczy n studi inżynierskie mgr Kmil Hule Dzień 3 Lbortorium Pomir dlczego mierzymy? Pomir jest nieodłączną częścią nuki. Stopień znjomości rzeczy często wiąże się ze sposobem ich pomiru.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 października 2003 r. Rodzj ktu / Orgn wydjący Rozporządzenie / Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i sposobu trnsportu zwierząt Skrócony opis trnsport zwierząt Dt i miejsce wydni wydni 6 pździernik

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownik 00 Witmy Dziękujemy z zkup urządzeni Mio. Prosimy uwżnie zpoznć się z instrukcją przed rozpoczęciem obsługi urządzeni Mio. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu i

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Witmy Wybrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych npędów zburtowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość obsługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj pozwolą cieszyć się produktem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

Prawo Coulomba i pole elektryczne

Prawo Coulomba i pole elektryczne Prwo Coulomb i pole elektryczne Mciej J. Mrowiński 4 pździernik 2010 Zdnie PE1 2R R Dwie młe kulki o msie m, posidjące ten sm łdunek, umieszczono w drewninym nczyniu, którego przekrój wygląd tk jk n rysunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA

Instalacja nagrzewnicy wodnej TBLA Informcje ogólne Ngrzewnice do centrl GOLD są w trzech różnych wrintch wydjności. Ngrzewnice TBLA oferowne są w dwóch wrintch zbezpieczeń przeciw zmrzniu. Wrint stndrdowego zbezpieczeni orz wrint ze specjlnym

Bardziej szczegółowo

LISTA02: Projektowanie układów drugiego rzędu Przygotowanie: 1. Jakie własności ma równanie 2-ego rzędu & x &+ bx&

LISTA02: Projektowanie układów drugiego rzędu Przygotowanie: 1. Jakie własności ma równanie 2-ego rzędu & x &+ bx& LISTA: Projektownie ukłdów drugiego rzędu Przygotownie: 1. Jkie włsności m równnie -ego rzędu & &+ b + c u jeśli: ) c>; b) c; c) c< Określ położenie biegunów, stbilność, oscylcje Zdni 1: Wyzncz bieguny.

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01 999408016-07/2015 pl Specjliści Techniki Deskowń. Pomost szchtowy Informcj dl użytkownik Instrukcj montżu i użytkowni 9408-243-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost szchtowy Wstęp by Dok GmbH, -3300 mstetten

Bardziej szczegółowo

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa

MarekPorycki. Walka SAMBO. rosyjskisystemwalkiwręcz. opracowanienapodstawie. Борьба САМБО AnatolijaCharłampiewa MrekPorycki Wlk SAMBO rosyjskisystemwlkiwręcz oprcownienpodstwie Борьба САМБО AntolijChrłmpiew Antolij Chrłmpiew urodził się 29 pździernik 1906 roku w Smoleńsku. Wielki rosyjski sportowiec smo, trener

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE M. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE.. Zsdy dynmiki Newton Siłą nzywmy wektorową wielkość, któr jest mirą mechnicznego oddziływni n ciło ze strony innych cił. dlszej części ędziemy rozptrywć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW

MK8-STD. www.partex.pl. Instrukcja obsługi DRUKARKA OZNACZNIKÓW MK8-STD DRUKARKA OZNACZNIKÓW Instrukcj obsługi www.prtex.pl PUB. 4Y2-8123-010 1004CP0.25 PARTEX MARKING SYSTEMS 2004-2008 Regultions for this product FCC Regultions This device complies with Prt 15 of

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo