SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 4: Działania ratownictwa na drodze. Autor: Robert Łazaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 4: Działania ratownictwa na drodze. Autor: Robert Łazaj"

Transkrypt

1 SZKOLENIEDOWÓDCÓWOSP TEMAT4:Działaniaratownictwana drodze Autor:RobertŁazaj

2 Rodzajezagrożeń Nowoczesnekonstrukcjeszkieletunadwozia,wymuszają podczascięciastosowanienożycowiększejsiletnącejilepszej chwytności. Rodzajesłupkówsamochodowych

3 Rodzajezagrożeń Dozagrożeńodinstalacjielektrycznejsamochodu zaliczamy: porażenieprądemelektrycznym; pożarnaskutekzjawiskazwarciaelektrycznego; uszkodzenieinstalacjielektrycznejmożebyćprzyczyną zadziałaniepoduszekpowietrznych,napinaczypasów lubzatrzaśnięciazamkówdrzwiowych.

4 Rodzajezagrożeń Dozagrożeńodukładuzasilaniaismarowaniazaliczamy: pożarnaskutekrozszczelnieniaiwyciekupaliwaluboleju narozgrzaneelementysilnika; wybuchnaskuteknagromadzeniadużejilościpaliwa lubpodgrzewaniairozerwaniazbiornikapaliwa; zagrożeniedlaśrodowiskawwyniku wyciekupaliwaluboleju; plamaolejowanajezdni znaczniezmniejsza przyczepność dopodłoża. Ułożenieprzewodówpaliwowych wprzestrzeniwewnętrznejprogów

5 Rodzajezagrożeń Dozagrożeńodinstalacjigazowychzaliczamy: rozerwaniezbiornikanaskutekzgniecenia; wybuchuwolnionejmieszaninypropanu butanu; wprzypadkurozszczelnieniazbiornikalubinstalacjigazowej możenastąpićwypływciekłegolubgazowegopropanu butanu; parypropanu butanusącięższeodpowietrzaimogą stwarzaćzagrożeniepożaroweprzedostającsiędopobliskich rowówizagłębień; wyrzutmieszaninypropanu butanuzezbiornikainstalacjina skutekprzekroczeniaciśnieniagranicznego(około20 25 atm.).wyrzutmieszaninymożetworzyćpłomieńodługości około6metrów. Wyrzutmieszaniny propanu butanu

6 Rodzajezagrożeń Stosowanie układów hybrydowych powoduje kumulację zagrożeń związanych z instalacją elektryczną pojazdu o napięciuosiągającymwartośćnawetdo500v. Układhybrydowywsamochodzie

7 Rodzajezagrożeń Dozagrożeńodsystemupoduszekpowietrznych zaliczamy: wystrzeleniepoduszkiwtrakciedziałańratowniczych; niespodziewanezadziałaniepoduszekpowietrznychmoże byćprzyczynąuszkodzenianarządówsłuchu; przypadkowewyzwolenienieuruchomionychpodczaskolizji poduszek,możebyćniebezpiecznedlaposzkodowanych iratowników. Systempoduszekikurtynpowietrznych

8 Rodzajezagrożeń Zabezpieczeniepoduszkipowietrznejkierowcy przedprzypadkowymzadziałaniem.

9 Rodzajezagrożeń Napinacze, które zadziałają przypadkowo w trakcie działań ratowniczych mogą spowodować dodatkowe obrażeniauposzkodowanych. Zasadadziałanianapinaczypasówbezpieczeństwa

10 Utrudnieniawczasieakcjiratowniczej Rozmontowywanie samochodu w strefach kontrolowanego zgniotu wymaga zastosowania narzędzi o większych siłach pracy i wydłuża czas niezbędny do uwolnieniaposzkodowanych. Usytuowaniestrefkontrolowanegozgniotuwsamochodzie

11 Utrudnieniawczasieakcjiratowniczej Wzmocnienia boczne i usztywniające to elementy wykonane ze stali mikrostopowejiborowej,posiadającedużąwytrzymałośćmechaniczną. Ograniczająodkształceniakabinypasażerskiejpodczaskolizji. Wzmocnieniaboczneiusztywniające

12 Utrudnieniawczasieakcjiratowniczej Wzmocnienia drzwi w postaci prętów mogą sprawiać dużetrudnościwczasiewyważaniadrzwisamochodów jeżeli na skutek wypadku pręty zostały wbite w słupki pojazdu. Wzmocnieniabocznedrzwisamochodu

13 Utrudnieniawczasieakcjiratowniczej Wzmocnienia,które wraziewypadku powodują wsuwaniesiękółi silnikapod samochód, chroniąctym samymprzedział pasażerski,mogą sprawiaćistotne problemyprzy odginaniudeski rozdzielczej. WzmocnieniasłupkaBpowodująceodchylaniekółprzednich

14 Utrudnieniawczasieakcjiratowniczej Doutrudnieńwczasieakcjiratownictwa drogowego,niewynikającychzbudowy pojazdówmożemyzaliczyć: specyfikęterenuakcji(pochyłości,skarpy, mosty,tunele), warunkipogodowe(wiatr,deszcz,oblodzenia), postronniobserwatorzy(gapie,panika,media), słabawidoczność.

15 Organizacjaakcjiratowniczej Wczasieakcjiratownictwadrogowego możemywyróżnićnastępująceetapy: Dojazdiustawieniepojazdów ratowniczych. Rozpoznaniesytuacji. Zabezpieczeniemiejscazdarzenia. Działaniaratownicze. Likwidacjainnychzagrożeń. Zakończeniedziałań.

16 Zasadybezpiecznegoprowadzeniadziałańratowniczych Działaniaratowniczepowinnybyćwykonywane zzachowaniemponiższychzasad: pojazdynależyrozmontowywaćtylkowniezbędnymzakresie; rozmontowywanieniepowinnopowodowaćzmianpołożenia poszkodowanych; braklubnieprawidłowewykonaniestabilizacjipojazdumoże prowadzićdozałamaniaelementówkonstrukcyjnychpojazdu; przedprzystąpieniemdousuwaniadrzwipojazdunależyusunąć szyby; usuwającdrzwiprzednienależypamiętaćozamknięciudrzwitylnych, comanaceluwzmocnieniekonstrukcjipojazdu; przyodciąganiukolumnykierowniczejnależypamiętaćo wzmocnieniu(belkami,deskami)przodusamochoduideski rozdzielczej;

17 Zasadybezpiecznegoprowadzeniadziałańratowniczych Działaniaratowniczepowinnybyćwykonywane zzachowaniemponiższychzasad: dachpoodgięciunależyzabezpieczyćpoprzezprzywiązanie golinkądohakalubzderzaka; odcinaneelementygromadzićwjednymmiejscu; elementykonstrukcjisamochoduwmiejscachcięć zabezpieczyćprzedmożliwościązranieniaratownikówlub poszkodowanych; jeślinamiejscuakcjisąratownicymedyczniwszystkiedecyzje wmiaręmożliwościnależykonsultowaćztymisłużbami. urządzeniamogąobsługiwaćtylkoodpowiednioprzeszkoleni ratownicy; korzystaniezurządzeńmożesięodbywaćtylkozgodniezich instrukcjąobsługi; ratownikobsługującyurządzeniapowinienbyćwyposażonyw środkiochronyosobistej; nieużywaćuszkodzonychurządzeń.

18 Współdziałaniezinnymisłużbami Zadaniapolicjiwczasiewypadkudrogowego: Kierowanieruchemdrogowym; Wyznaczenieobjazdówwokółmiejscazdarzenia; Oznakowaniemiejscazdarzenia; Zabezpieczeniedrógdojazdowychdomiejsca zdarzenia; Usunięcieosóbpostronnychutrudniających prowadzeniedziałańratowniczych; Zabezpieczenieprzedkradzieżąmieniana miejscuzdarzenia.

19 Współdziałaniezinnymisłużbami Zadaniasłużbmedycznychwczasiewypadku drogowego: Zabezpieczeniemedycznedziałań ratowniczych; Udzieleniepomocymedycznej poszkodowanym; Zapewnienietransportudla poszkodowanychdoszpitali.

20 Współdziałaniezinnymisłużbami Zadaniaadministracjisamorządowejwczasie katastrofdrogowych: Zapewnieniepojazdówcelem przetransportowaniawiększejilości poszkodowanych; Zapewnienieśrodkówpierwszejpotrzeby (ubrania,koce,żywność)dlaposzkodowanych; Zapewnieniebezpiecznegomiejscalokalizacji osóbposzkodowanych; Zapewnienieciężkiegosprzętudrogowegojak np.:cysterny,dźwigidrogowe.

21 WYKORZYSTANO: Ratownictwotechnicznepodczaswypadkówzudziałem samochodówciężarowych.tłumaczenie:j.kielin.fundacja EdukacjaiTechnikaRatownictwa.Warszawa2006. M.Schroeder:Wypadkiwkomunikacjidrogowej.Fundacja EdukacjaiTechnikaRatownictwa. RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychiAdministracji zdnia31lipca2001rokuwsprawieszczegółowychzasad kierowaniaiwspółdziałaniajednostekochronyppoż.biorących udziałwdziałaniuratowniczym.dz.u.nr82,poz.895 z2001r.

22 WYKORZYSTANO: MorrisB.:TechnikiratownictwadrogowegoHolmatro. Podręczniktechnikratownictwadrogowegoizastosowanie narzędziratowniczych.deltasernice,zielonka2004. RokoschU.:Poduszkigazoweinapinaczepasów.WKiŁ, Warszawa2003. WolańskiR.:Ratowniczahydraulikasiłowa.SAPSP, Kraków1999.

23 DZIĘKUJĘZAUWAGĘ

Wpływ nowych konstrukcji pojazdów

Wpływ nowych konstrukcji pojazdów Materiały szkoleniowe Wpływ nowych konstrukcji pojazdów System odchylania kół i silnika System ten wykonany jest ze stali mikrostopowej i borowej, i ma na celu odchylanie kół i silnika pod klatkę pasażerską

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 2: Budowa pojazdów samochodowych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 2: Budowa pojazdów samochodowych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 2: Budowa pojazdów samochodowych Autorzy: Adam Gontarz Krzysztof Bocian Sławomir Kaczmarzyk Pojazd samochodowy - każdy pojazd

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA mł. bryg. mgr inż. Adam GONTARZ Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STOSOWANIE NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH ORAZ GAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Samochody nadwozia i ich elementy nośne

Samochody nadwozia i ich elementy nośne Samochody nadwozia i ich elementy nośne Konstrukcje nadwozi. Elementy nośne samochodu Samochód jest bardzo złożonym obiektem. W jego skład wchodzi wiele mechanizmów, układów i zespołów, które współpracując

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 12: Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń. Autor: Marek Poterek Rozwój przemysłu, transportu, występowanie ekstremalnych zjawisk naturalnych przyczynia

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków

Szkolenie okresowe - OSP. 11a. Przyczyny wypadków 11a. Przyczyny wypadków 1 Przyczyny wypadków wynikające z rozwiązań technicznych Stosowanie ruchomych maszyn i ich części oraz pojazdów, w tym transportu wewnątrzzakładowego, drogowego, urządzeń dźwigowych,

Bardziej szczegółowo

Formacje obrony cywilnej

Formacje obrony cywilnej OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Formacje obrony cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e Nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest wystarczająca ilość, by

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko)............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego III GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji ZADANIA I UPRAWNIENIA INSTYTUCJI ORAZ SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE; BHP(2)

Temat lekcji ZADANIA I UPRAWNIENIA INSTYTUCJI ORAZ SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE; BHP(2) ROZKŁAD MATERIAŁU Urządzenia techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował: Andrzej Nowak

Bardziej szczegółowo

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELI ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY PUNKT WIDZENIA Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Warszawa, 23 lutego 2009 r. Szkoda ubezpieczeniowa a poczucie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Temat konieczne Dział I. System Obronny Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIERADZA. Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych określonych w zarządzeniu

URZĄD MIASTA SIERADZA. Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych określonych w zarządzeniu URZĄD MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. Moduły zadaniowe dla stopni alarmowych określonych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu

Bardziej szczegółowo

1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi: Przykładowe pytania Odpowiedzi prawidłowe zostały wytłuszczone 1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi: a. 160 l b. 250 l c. 500 l 2. Najwyższą władzą w OSP

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń: Wymienia elementy systemu obronnego państwa; Uczeń: Opisuje elementy systemu obronnego państwa;

Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń: Wymienia elementy systemu obronnego państwa; Uczeń: Opisuje elementy systemu obronnego państwa; Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej RCEZ w Lubartowie konieczne Dział I. System Obronny Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9 BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM.... 9 I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 9 1. Informacje wstępne oraz statystyki dotyczące wypadków drogowych... 9 2. Kierowca a BRD... 23 2.1. Ograniczenia widzenia...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO. TEMAT 7: Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO. TEMAT 7: Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO TEMAT 7: Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych Autorzy: Robert Czarnecki Maciej Gloger PRZEZNACZENIE Hydrauliczne narzędzia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP Temat 5: Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów Autor: Jacek Gawroński Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKACH PRACY STRAŻAKÓW ZAWODOWYCH

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKACH PRACY STRAŻAKÓW ZAWODOWYCH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 59 Organizacja i Zarządzanie 2013 Małgorzata WEJMAN *, Kamil PRZYBYLSKI IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKACH PRACY STRAŻAKÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 3: Hydrauliczne urządzenia ratownicze

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 3: Hydrauliczne urządzenia ratownicze SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 3: Hydrauliczne urządzenia ratownicze Autorzy: Robert Czarnecki Maciej Gloger Zastosowanie narzędzi hydraulicznych ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. edukacyjne przedmiotu Edukacja dla dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Temat konieczne (ocena dopuszczająca) Dział I. System Obronny Państwa I.1. Bezpieczeństwo Państwa. Wymienia polityczne i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo