Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości"

Transkrypt

1 Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Śmiertelne 2011, wypadki 92(3): samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości Fatal car accidents in the region of Poznan between Part I. Characteristics of victims and their sobriety status Czesław Żaba 1,4/, Ewa Zbanyszek 1/, Aneta Klimberg 3/, Paweł Świderski 1/, Jerzy T. Marcinkowski 3/, Zbigniew Żaba 2/, Aleksander Mularski 1/ 1/ Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2/ Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3/ Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4/ Pracownia Badania Wypadków Drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie Cel badań. Dokonano dla współczesnych badań porównawczych analizy ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania w latach Materiał. Protokoły sekcyjne Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za okres lat Zakres analizy obejmował: wiek, płeć, stan trzeźwości oraz czas wypadku. Wyniki i wnioski. W analizowanym okresie stwierdzono 93 śmiertelne ofiary wypadków samochodowych. Najczęściej ofiarami byli mężczyźni 84 przypadki (90,3%) w przedziale wiekowym lat. Co trzecia ofiara znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Aim. The analysis of car accident deaths in the region of Poznan between for contemporary comparative studies. Material. The analysis of the car accident fatalities based on autopsy protocols from the Chair and Department of Forensic Medicine of Poznan University of Medical Sciences between The analysis of autopsy protocols comprised: age, gender, sobriety and time of the accident. Results & Conclusions. In the analyzed period there were 93 fatalities of traffic accidents. Most of the victims were men 84 cases (90.3%) aged years, with every third under the influence of alcohol. Key words: car accidents, sobriety status Słowa kluczowe: wypadki samochodowe, stan trzeźwości Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. med. Czesław Żaba Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Święcickiego 6, Poznań Wstęp W Polsce corocznie ginie kilka tysięcy osób i kilkadziesiąt tysięcy doznaje z powodu wypadku uszczerbku na zdrowiu. W naszym kraju, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej (UE), występują podobne problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Udział Polski w łącznej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych należy do najwyższych w UE (w 2008 r. 14% pierwsze miejsce), mimo że Polska jest krajem średniej wielkości. Obecnie wypadki komunikacyjne stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci. Jeszcze w latach 60. XX w. ofiary wypadków samochodowych stanowiły niewielki procent spośród wszystkich osób sekcjonowanych w tutejszym zakładzie. Charakterystyka ofiar wypadków z terenu Poznania i okolic z lat 60. XX w. może być pomocna w ocenie narastania tego zjawiska w późniejszych dekadach [1, 2, 3, 4, 5]. Cele pracy 1. Dokonano dla współczesnych badań porównawczych analizy ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w mieście Poznaniu i przyległych gminach w latach Charakterystyka ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych z uwzględnieniem płci, wieku, oceny stanu trzeźwości oraz dni tygodnia i miesięcy, w których te wypadki miały miejsce.

2 416 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Materiały i metody Materiał do badań stanowiły protokoły oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok wykonanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z lat Spośród ogółu 4361 protokołów sekcji zwłok wyodrębniono 93 (2,1%) protokołów sekcji zwłok ofiar wypadków drogowych samochodowych (WDS). Dane dotyczące płci, wieku, daty i okoliczności wypadku uzyskano z postanowień prokuratury, kart sekcyjnych oraz historii chorób. Wyniki W latach w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spośród ogółu 4361 sekcji zwłok wyodrębniono 93 (2,1%) protokołów sekcji zwłok ofiar WDS. W analizowanych latach zauważa się spadek liczby wykonywanych sekcji ogółem, szczególnie w II połowie lat 60. Rośnie za to w drugiej połowie dekady liczba sekcjonowanych ofiar wypadków drogowych (tab. I). Na 93 (100%) ofiary śmiertelne WDS zdecydowanie przeważali mężczyźni; było ich aż 84 (90,3%), a zaledwie 9 (9,7%) kobiet. W 1969 r. liczba zgonów kobiet wyniosła 5 i była najwyższa w analizowanym okresie, w przypadku mężczyzn były to lata 1962 i 1969 (tab. II). Ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych samochodowych najrzadziej były dzieci w wieku do 10 lat, jak i osoby po 60 roku życia; co szósta osoba miała lat. Najczęściej ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych samochodowych były osoby w przedziale wiekowym lat (36,9%). Charakteryzując ofiary pod względem płci zauważa się, że wśród kobiet nie dominował żaden przedział wiekowy, natomiast wśród mężczyzn dominował przedział wiekowy lat (tab. III). W analizowanym okresie w wielu protokołach sekcyjnych (24,7%) nie było informacji na temat stanu trzeźwości, dlatego dane przedstawione poniżej mogą różnić się ze stanem faktycznym. Jednakże z posiadanych danych wynika, że 36,6% ofiar wypadków drogowych samochodowych nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, natomiast u 38,7% w organizmie stwierdzono alkohol. W poszczególnych latach analizowanego okresu odsetki osób będących pod wpływem alkoholu jak i trzeźwych znacznie się różniły (tab. IV). Analizując stan trzeźwości ofiar wypadków drogowych samochodowych pod względem płci zauważa się, że zdecydowanie częściej kobiety (66,7%) aniżeli mężczyźni (38,7%) w chwili wypadku lub śmierci znajdowały się pod wpływem alkoholu. Jednak pod względem ilościowym to mężczyźni zdecydowanie Tabela I. Liczba sekcji zwłok wykonanych w latach Table I. Number of autopsies between Liczba sekcji/number of autopsies Rok/year Ogółem liczba ofiar WDS/number of car accident casualties n % N % ,0 4 0, ,0 19 1, ,0 5 1, ,0 7 1, ,0 1 0, ,0 4 0, ,0 12 2, ,0 9 2, ,0 21 5, ,0 11 2,8 Razem ,0 93 1,9 Tabela II. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w latach wg płci Table II. Car accidents with fatalities between according to gender Rok/year Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem n % n % n % ,0 4 4,8 4 4, , , , ,0 5 6,0 5 5, ,0 7 8,3 7 7, ,0 1 1,2 1 1, ,0 4 4,8 4 4, , , , ,0 9 10,7 9 9, , , , , , ,8 Razem 9 100, , ,0 Tabela III. Wiek (w latach) ofiar wypadków drogowych samochodowych wg płci Table III. Age (in years) of the car accident casualties according to gender Wiek ( w latach)/ Age Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem (in years) n % n % n % ,2 2 2,4 4 4, ,1 5 6,0 6 6, , , , , , , ,2 8 9, , ,1 7 8,3 8 8, ,0 2 2,4 2 2,2 brak danych 0 0, , ,1 Razem 9 100, , ,0 przeważali w ogólnej ilości ofiar będących pod działaniem alkoholu (tab. V). W wielu protokołach sekcyjnych z badanego okresu nie zachował się wynik badania, mimo informacji o pobraniu krwi lub moczu, stąd też brak jest informacji na temat zawartości alkoholu w organizmie. Na podstawie danych zawartych w opinii stwierdzano, że ofiara znajdowała się pod wpływem alkoholu.

3 Żaba C i wsp. Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka Tabela IV. Stan trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych w latach Table IV. Sobriety status of the car accident fatalities between Stan trzeźwości ofiar WDS /sobriety status Ogółem Trzeźwi /sober 4 100,0 7 36,8 2 40,0 1 14, ,0 1 25,0 4 33,3 6 66,7 7 33,3 1 9, ,6 Nietrzeźwi 0 0,0 7 36,8 3 60,0 4 57,1 0 0,0 1 25,0 3 25,0 2 22, ,7 2 18, ,7 /intoxicated brak danych 0 0,0 5 26,3 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 50,0 5 41,7 1 11,1 0 0,0 8 72, ,7 /no data Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 Tabela V. Stan trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych wg płci Table V. Sobriety status of the car accident fatalities according to gender Stan trzeźwości ofiar Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem WDS/ sobriety status n % n % n % Trzeźwi/sober 3 33, , ,6 Nietrzeźwi/ intoxicated 6 66, , ,7 brak danych/ no data 0 0, , ,7 Razem/ total 9 100, , ,0 W analizowanym okresie nie odnotowano ani jednego dnia, w którym nie zdarzyłyby się jakikolwiek wypadek drogowy samochodowy z ofiarami śmiertelnymi. W całym analizowanym okresie niefortunnym dniem tygodnia okazała się niedziela, kiedy to zmarła co 5 ofiara. Nieco mniejszą śmiertelność zaobserwowano w środę i piątek zgon co szóstej ofiary. W poszczególnych latach różne były dni tygodnia, kiedy to umierało najwięcej ofiar wypadków drogowych samochodowych. Wyraźnie do najmniejszej ilości zgonów w analizowanym okresie dochodziło w sobotę (4,3%) (tab. VI). Analizując wypadki drogowe samochodowe wg płci wynika, że najtragiczniejszym dniem dla kobiet był piątek zgon co trzeciej kobiety, natomiast dla mężczyzn niedziela (21,4%) oraz środa (20,2%). Kobiety nie ponosiły śmierci w poniedziałek, środę oraz sobotę. Najmniej mężczyzn zginęło w sobotę (tab. VII). W miesiącach styczniu, czerwcu i lipcu dochodziło do największej liczby śmiertelnych drogowych wypadków samochodowych (10,8-11,8%). Natomiast najmniej miało miejsce w miesiącu kwietniu, tylko jedna ofiara w roku W analizowanym okresie tyle samo śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych miało miejsce w miesiącach marcu, wrześniu, listopadzie oraz grudniu (tab. VIII). Żadna kobieta nie poniosła śmierci w wyniku drogowego wypadku samochodowego w miesiącach styczniu, kwietniu, czerwcu, październiku oraz grudniu. Najwięcej kobiet zginęło w sierpniu i listopadzie. Mężczyźni najczęściej byli ofiarami śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych w styczniu (13,1) oraz w czerwcu i lipcu (po 11,9%), a najrzadziej w kwietniu (1,2%) (tab. IX). Tabela VII. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególne dni tygodnia wg płci Tabela VII. Car accidents with fatalites in consecutive days of the week according to gender Dzień tygodnia Kobiety/ women Mężczyźni/ men Ogółem/ total /day of the week n % n % n % Poniedziałek /Monday 0 0, , ,8 Wtorek /Tuesday 2 22, , ,0 Środa /Wednesday 0 0, , ,3 Czwartek /Thursday 2 22,2 8 9, ,8 Piątek /Friday 3 33, , ,4 Sobota /Saturday 0 0,0 4 4,8 4 4,3 Niedziela /Sunday 2 22, , ,5 Razem 9 100, , ,0 Tabela IX. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych miesiącach wg płci Table IX. Car accidents with fatalities in consecutive months according to gender Miesiąc /month Kobiety /women Mężczyźni /men Ogółem n % n % n % Styczeń /January 0 0, , ,8 Luty /February 1 11,1 7 8,3 8 8,6 Marzec /March 1 11,1 6 7,1 7 7,5 Kwiecień /April 0 0,0 1 1,2 1 1,1 Maj /May 1 11,1 5 6,0 6 6,5 Czerwiec /June 0 0, , ,8 Lipiec /July 1 11, , ,8 Sierpień /August 2 22,2 7 8,3 9 9,7 Wrzesień /September 1 11,1 6 7,1 7 7,5 Październik /October 0 0,0 9 10,7 9 9,7 Listopad /November 2 22,2 5 6,0 7 7,5 Grudzień /December 0 0,0 7 8,3 7 7,5 Razem 9 100, , ,0 Dyskusja Problem wypadkowości drogowej jest celem badań nie tylko zakładów medycyny sądowej w Polsce lecz i innych placówek naukowych w kraju i na świecie. Analizie poddawano różne aspekty wypadków drogowych. Wypadkowość drogowa w Polsce w ostatnich dwóch dekad charakteryzuje się szybko narastającą liczbą pojazdów i wolną modernizacją i budową dróg. Podejmowane są liczne działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia ilości

4 418 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Tabela VI. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami w poszczególne dni tygodnia w latach Table VI. Car accidents with fatalities in consecutive days of the week between Dzień /day of the week Ogółem Poniedziałek /Monday 1 25,0 1 5,3 1 20,0 1 14, ,0 1 25,0 2 16,7 1 11,1 0 0,0 2 18, ,8 Wtorek /Tuesday 0 0,0 6 31,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 19,0 1 9, ,0 Środa /Wednesday 1 25,0 1 5,3 1 20,0 1 14,3 0 0,0 1 25,0 3 25,0 3 33,3 2 9,5 4 36, ,3 Czwartek /Thursday 0 0,0 1 5,3 2 40,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 4 19,0 1 9, ,8 Piątek /Friday 1 25,0 2 10,5 1 20,0 2 28,6 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 33,3 5 23,8 3 27, ,4 Sobota /Saturday 1 25,0 2 10,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 4 4,3 Niedziela /Sunday 0 0,0 6 31,6 0 0,0 2 28,6 0 0,0 1 25,0 4 33,3 2 22,2 5 23,8 0 0, ,5 Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 Tabela VIII. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych miesiącach w latach Table VIII. Car accidents with fatalities in consecutive months between Miesiąc /month Ogółem Styczeń /January 1 25,0 4 21,1 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 11,1 1 4,8 1 9, ,8 Luty /February 0 0,0 1 5,3 1 20,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 1 8,3 1 11,1 2 9,5 0 0,0 8 8,6 Marzec /March 0 0,0 2 10,5 0 0,0 0 0, ,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 3 14,3 0 0,0 7 7,5 Kwiecień /April 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 1,1 Maj /May 0 0,0 2 10,5 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 9,5 0 0,0 6 6,5 Czerwiec /June 0 0,0 2 10,5 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 4 19,0 1 9, ,8 Lipiec /July 0 0,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 2 9,5 3 27, ,8 Sierpień /August 0 0,0 4 21,1 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 2 9,5 1 9,1 9 9,7 Wrzesień /September 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 11,1 3 14,3 1 9,1 7 7,5 Październik /October 3 75,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 11,1 1 4,8 1 9,1 9 9,7 Listopad /November 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 2 22,2 1 4,8 1 9,1 7 7,5 Grudzień /December 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 22,2 0 0,0 1 9,1 7 7,5 Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 ofiar wypadków drogowych. Przeprowadzona analiza wypadków drogowych z lat 60 posłuży do porównania z obecnym okresem co do ilości wypadków, charakterystyki ofiar wypadków [1, 6, 7, 8]. Przeprowadzona analiza protokołów sekcyjnych wykazała, że ilość wykonanych sekcji zwłok w latach zmalała z 504 w 1963 r. do 395 w 1970 r. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości bezwzględnych i odsetka ofiar wypadków drogowych samochodowych z 0,8% w 1961 r. do 5,1% w 1969 r. i 2,8% w 1970 r. Z podobnymi wnioskami można się spotkać w pracy Kłys i wsp. oraz Szeremet. Zaobserwowali wzrost odsetka zgonów wśród kierowców z 18-25%. Wzrost liczby ofiar wypadków drogowych samochodowych można tłumaczyć wzrostem natężenia ruchu, a ponadto dużą ilość ofiar będących pod wpływem alkoholu [2, 7, 9]. Wypadkowość w Polsce w 1975 r. była jedną z najwyższych w Europie i wykazywała stałą tendencję zwyżkową. W okresie średni europejski wzrost ilości zabitych wynosił 45%, Polska zajmowała 5 miejsce (76%) [2]. Zdecydowanie częściej ofiarami wypadków samochodowych drogowych byli mężczyźni (90,3%), aniżeli kobiety (9,7%). Najwięcej mężczyzn było w przedziale wiekowym lat (36,9%). Najmniej ofiar WDS było wśród dzieci w wieku do 10 lat (4,3%), jak i osoby po 60 roku życia (2,2%). Podobnie dużą śmiertelność wśród mężczyzn zauważyli inni autorzy analizujący wypadki w innych rejonach Polski [9, 10, 11, 12, 13]. W analizowanym okresie najwięcej wypadków z ofiarami śmiertelnymi wydarzyło się w niedzielę (21,5%), kiedy to zmarła co 5 ofiara WDS. Kobiety najczęściej ginęły w piątek zgon co trzeciej kobiety, natomiast mężczyźni w niedzielę (21,4%) oraz w środę (20,2%). Dokonując analizy poszczególnych miesięcy stwierdzono, że co trzeci zgon ofiary WDS nastąpił w styczniu, czerwcu lub lipcu (34,3%). Prawidłowość ta odnosi się wyłącznie do mężczyzn, natomiast nie do kobiet, które najczęściej ginęły w sierpniu i listopadzie (44,4%). Przeprowadzona analiza materiału sekcyjnego wykazała, że w wielu protokołach sekcyjnych (24,7%) nie było informacji na temat stanu trzeźwości. Z uzyskanych danych wynika, że co trzecia ofiara (36,6%) WDS była trzeźwa, natomiast 38,73% ofiar było pod

5 Żaba C i wsp. Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka wpływem alkoholu. Analizując stan trzeźwości ofiar WDS pod względem płci stwierdzono, że procentowo zdecydowanie częściej kobiety (66,7%) aniżeli mężczyźni (38,7%) w chwili wypadku i śmierci znajdowały się pod działaniem alkoholu. Jednak w liczbach bezwzględnych to mężczyźni (30 ofiar), aniżeli kobiety (6 ofiar) w chwili wypadku było pod wpływem alkoholu. Analiza wypadków drogowych z lat wykazało, że 1/6 wypadków w Polsce powodowana jest przez kierowców pod wpływem alkoholu. Podobne wyniki obserwowano w Szwecji 20,3%, Norwegii 28,3% [7]. W krajach tych jest to być może spowodowane bardziej restrykcyjnym prawem, dotyczącym prowadzenia pod wpływem alkoholu. Częściej wypadki pod wpływem alkoholu mają miejsce we Włoszech (49%), w Wielkiej Brytanii (45,5%), na Węgrzech (46,8%) i w Hiszpanii (50,5%) [8, 9, 13, 14]. Stosunkowo duży jest udział młodych kierowców (<25 lat) wśród ofiar wypadków śmiertelnych, również, jeśli uwzględnić wyłącznie wypadki gdzie kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu. Średni wiek ofiar wypadków ocenianych w tej pracy wynosi 37,6 lat. Dla ofiar pod wpływem alkoholu wiek ten wynosi 33,8 lat, dla pozostałych 38,6 lat. Podobne wyniki obserwuje się w Grecji [4, 15, 16]. Podsumowanie i wnioski 1. Najczęściej w wypadkach drogowych samochodowych w Wielkopolsce ginęli mężczyźni w młodym wieku. 2. Alkohol jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych samochodowych w Polsce. W latach 60. ubiegłego wieku blisko 40% ofiar wypadków drogowych samochodowych była pod jego wpływem. 3. Największa śmiertelność w wypadkach samochodowych występowała w niedzielę. 4. Tego rodzaju badania powinny być kontynuowane i systematycznie odnotowywane, aby monitorować problem wypadkowości [17-20]. Piśmiennictwo / References 1. Brongela L. Złota godzina, czas życia, czas śmierci. Krakowskie Wyd Med Chróścielewski E. Struktura i etiologia wypadków drogowych na terenie PRL w latach Wypadkowość drogowa, alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne. Materiały naukowe 1977, Duncan GJ, Meals R. One hundred years of automobileinduced orthopedic injures. Orthopedics 1995, 18, Marcinkowski T. Medycyna sądowa dla prawników. Wyd Prawnicze, Warszawa 1982: Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za lata PWN, Warszawa Carmen del Rio M, Javier Alvarez F. Alcohol use among fatally injured drivers in Spain. Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, University of Valladolid, Spain, Forensic Science International 1999, 104: Harmeet S, Bjornstig U, Eriksson A, Ohman U, Solarz A. Drug and alcohol use among injured motor vehicle drivers in Sweden: Prevalence, driver, crash and injury characteristics. Alcohol Clin Exp Res 1997, 21: Maycock G. Drinking and driving in Great Britain A Review, Transport Research Laboratory, Bekshire, Stępniewski W, Rydzewska-Dudek M, Janica J, Załuski J, Miemcunowicz-Janica A, Ptaszyńska-Sarosiek I, Dopierała T, Okłota M, Szeremeta M. Analiza ofiar wypadków drogowych w wieku 0-18 lat w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007, 53, Suppl. 2: Kłys M, Grzeszczuk S, Majchrzak T. Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na terenie Małopolski w latach na podstawie materiału archiwalnego ZMS CM UJ w Krakowie. Arch Med Sąd i Krym 2006, 56: Rychter W, Rzeszkowicz E. Wypadki drogowe. Wyd MON, Warszawa 1957, Smink BE, Ruiter B, Lusthof KJ, Zweipfenning MM. Driving under the influence of alcohol and/or drugs in the Netherlands in view of the German and Belgian legislation. Departament of Toxicology, Netherlands Forensic Institute, Rijswijk, The Netherlands, Forencic Science International 2001, 120: Ryan GA. Injuries in traffic accident. New England J Med 1967, 276: Wicher J. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000: Athanaselis S, Dona A, Papadodima S, Papoutsis G, Maravelias C, Koutselinis A. The use of alcohol and other psychoactive substances by victims of car accidents in Greece. Athens, Greece, Forensic Science International 1999, 102: Mann RE, Smart RG, Stoduto G, Adlaf EM, Vingilis E, Beirness D, Lamble R. Changing drinking-and-driving behaviour: the effect of Ontario s administrative driver s licence suspension law. Centre For Addiction and Mental Health. Can Med Assoc J 2000, 162: Brongela L, Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL, Warszawa Żaba C, Żaba Z, Marcinkowski JT, Helak C, Łapaj Ł, Stachowiak E. Ocena stanu trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania na podstawie materiału sekcyjnego ZMS UM w Poznaniu w latach Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): Szeremeta M, Niemcunowicz-Janica A, Sackiewicz A, Ptaszyńska-Sarosiek I. Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach Arch Med Sąd i Krym 2009, LIX, Varga T, Jeszenszky E, Simonka AJ. Influence of alcohol 114 hospitalised victims of car accidents. Szeged, Hungary, Forensic Science International 1999, 103:

Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania...

Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania... Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania... 291 Ocena stanu trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych

Bardziej szczegółowo

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary 420 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 420-427 Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary Fatal car accidents in the region

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 2, 50 54 Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 2, 55 59 Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica,

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85 PRACE ORYGINALNE Małgorzata Kłys, Sabina Grzeszczuk, Tomasz Majchrzak Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000-2003

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007 Piątkiewicz Probl Hig Epidemiol JA i wsp. 2011, Dzieci 92(2): i młodzież 311-318 jako ofiary wypadków 2000-2007 311 Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 1990-2000

Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 1990-2000 224 Probl Hig Epidemiol 27, 88(2): 224-229 Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 199-2 Suicides in the material of Department of Forensic

Bardziej szczegółowo

Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w białymstoku w latach 2007-2008

Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w białymstoku w latach 2007-2008 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 172-176 PRACE ORYGINALNE Michał Szeremeta, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990-2003

Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990-2003 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2005, LV, 120-124 PRACE ORYGINALNE Anna Niemcunowicz-Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 2012 r. w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta od 22 00-7 00

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 2012 r. w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta od 22 00-7 00 Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 01.01 Niedziela Dom Leków, ul. Gdańska 14, Kartuzy 58 681-11-02 02.01 Poniedziałek 03.01 Wtorek 04.01 Środa Apteka Dbam o Zdrowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań

Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań Makara-Studzińska Hygeia Public Health M, 2012, Latała-Łoś 47(3): E. 283-287 Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań 283 Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

Kalendarz 2014 / 2015

Kalendarz 2014 / 2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 4 Czwartek 13 Sobota 23 Wtorek 24 Środa 25 Czwartek 26 Piątek 27 Sobota Zajęcia otwarte 28 Niedziela 29 Poniedziałek 30 Wtorek 1 Środa 2 Czwartek 3 Piątek 4 Sobota 5 Niedziela 6 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident Lasota Dorota, Staniszewska Anna, Tarchalska-Kryńska Bożena, Mirowska-Guzel Dagmara, Krajewski Paweł. Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198 PRACE ORYGINALNE Anna Niemcunowicz-Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek badania nad obecnością środków odurzających i substancji psychotropowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy 24 październik 2015r. sobota 25 październik 2015r. niedziela 8 listopad 2015r. niedziela Wykład 3h 14 listopad 2015r. sobota 15 listopad 2015r. niedziela 05 grudzień 2015r. sobota sala 7 Wykłady 2h sala

Bardziej szczegółowo

błędy medyczne z zakresu neurologii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w białymstoku

błędy medyczne z zakresu neurologii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w białymstoku ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 203-207 PRACE ORYGINALNE Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Michał Szeremeta, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka błędy medyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2007-2012

Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2007-2012 PRACE ORYGINALNE Anna Rogaczewska 1 Katarzyna Kobza-Sindlewska 1 Anna Krakowiak 2 Anna Piekarska-Wijatkowska 1 Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015

PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 PONIEDZIAŁEK 16.02.2015 WTOREK 17.02.2015 ŚRODA 18.02.2015 CZWARTEK 19.02.2015 14.00-16.00 AQUAPARK: ZABAWY KOSMICZNE Z DZIEĆMI Z MUZYKĄ PIĄTEK 20.02.2015 SOBOTA 21.02.2015 NIEDZIELA 22.02.2015 PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce

Alkohol i prowadzenie pojazdu skala problemu w Polsce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Międzynarodowa konferencja ekspertów w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Warszawa dn. 1. 09. 2015 r. Alkohol i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Zgony w izbie wytrzeźwień w Poznaniu

Zgony w izbie wytrzeźwień w Poznaniu ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 112-117 PRACE ORYGINALNE Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba 1, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska Zgony w izbie wytrzeźwień w Poznaniu Deaths in the sobering station

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Druk nr 155

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Druk nr 155 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Druk nr 155 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana

Kraków 2014. Fotografie Pawła Krzana Kraków Fotografie Pawła Krzana Mroźna, zimowa panorama z klasztorem Kamedułów na Srebrnej Górze w Lesie Wolskim Cold winter s view of Kamedułów Cloister on Silver Hill in the Wolski Forest Styczeń January

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Boisko piłkarskie: 5 11 maja

Boisko piłkarskie: 5 11 maja Boisko piłkarskie: 5 11 maja 05.05 poniedziałek 06.05 wtorek 07.05 środa 08.05 czwartek 09.05 piątek 10.05 sobota 11.05 niedziela Chłopcy - wiek szkoły Dorośli mężczyźni Boisko wielofunkcyjne: 5 11 maja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PREWENCYJNA

POLITYKA PREWENCYJNA V Forum Bezpieczeństwa Transportu Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Warszawa, 30 stycznia 2014 r. POLITYKA PREWENCYJNA WOBEC NIETRZEŹWYCH UŻYTKOWNIKU YTKOWNIKÓW W DRÓG Ilona Buttler Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rok: Miesiąc: Wrzesień Liczba dni: Ważne daty: Wolne dni:

Rok: Miesiąc: Wrzesień Liczba dni: Ważne daty: Wolne dni: Karta pracy nr 1. Wrzesień. Rok: Miesiąc: Wrzesień Liczba dni: Ważne daty: Wolne dni: Ciekawostki przyrodnicze Przysłowia o miesiącach Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Karta pracy

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku.

Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Zróżnicowanie umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia w Polsce w 2007 roku. Objaśnienia. Materiałem badawczym były informacje zawarte w kartach zgonów, które przeniesione zostały na komputerowy

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 111 2 14 0 dla niepełnosprawnych 02 dla absolwentów 03 4 0 zatrudnione przy robotach odbywające szkolenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ 2013 ROKU

SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ 2013 ROKU SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ ROKU RYNEK NAZW DOMENY.PL Tekst i redakcja: Alina Wiśniewska-Skura Izabela Domagała Paweł T. Goławski Informacje przygotowane i opracowane na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 146 24 15 1 1 0 dla niepełnosprawnych 02 2 2 dla absolwentów 03 6 1 1 0 zatrudnione przy pracach zatrudnione

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Żydowce 14 Śmierdnica,Zdunowo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Żydowce 28 Śmierdnica,Zdunowo 29 30 31 LUTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żydowce 11 Śmierdnica,Zdunowo

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Technik BHP. semestr II. 5 11 25-12 10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. 6 12 15-13 00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków

Technik BHP. semestr II. 5 11 25-12 10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków. 6 12 15-13 00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków Technik BHP semestr II Luty 2015 21.02.2015(sobota) 22.02.2015 (niedziela) 1 8 00-8 45 Zagrożenia w środowisku pracy 2 8 50-9 35 Zagrożenia w środowisku pracy 3 9 40-10 25 4 10 35-11 20 5 11 25-12 10 6

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA 2015 ROK W OLKUSZU

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA 2015 ROK W OLKUSZU Załącznik Nr 1 do uchwały X/87/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 17.06.2015r. HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACY APTEK CZERWIEC 2015 01-06-2015 Poniedziałek ul. Legionów Polskich 14 02-06-2015 Wtorek ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r.

Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r. Bezrobocie na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w 2012 r. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia Na obszarze pogranicza polsko-czesko-niemieckiego rozumianego jako podregiony jeleniogórski i wałbrzyski

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA

EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA Dariusz Zuba Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602) Prawo o ruchu drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r. Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.! Poniższe statystyki przedstawiają liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w 2014 r. Dane zawarte w tabelach z poszczególnych miesięcy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA 2008-2012

ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA 2008-2012 ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA CELÓW POZARENTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ANALIZA STATYSTYCZNA 28-212 WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 93-173 Łódź, ul. Lecznicza 6 tel.

Bardziej szczegółowo

Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza

Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza Wydział Analiz Departament Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Przewozy pasażerskie... 3 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Rodzinne wakacje w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój

Rodzinne wakacje w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój Poniedziałek Monday 10.00 10.45 Nauka techniki marszu Nordic Walking, spotkanie przy recepcji głównej Nordic Walking lesson, meet at the okiem animatora podczas rozgrywek w ping ponga. Centrum SPA Humor

Bardziej szczegółowo