Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości"

Transkrypt

1 Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Śmiertelne 2011, wypadki 92(3): samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka ofiar i ich stanu trzeźwości Fatal car accidents in the region of Poznan between Part I. Characteristics of victims and their sobriety status Czesław Żaba 1,4/, Ewa Zbanyszek 1/, Aneta Klimberg 3/, Paweł Świderski 1/, Jerzy T. Marcinkowski 3/, Zbigniew Żaba 2/, Aleksander Mularski 1/ 1/ Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2/ Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 3/ Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4/ Pracownia Badania Wypadków Drogowych, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie Cel badań. Dokonano dla współczesnych badań porównawczych analizy ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania w latach Materiał. Protokoły sekcyjne Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za okres lat Zakres analizy obejmował: wiek, płeć, stan trzeźwości oraz czas wypadku. Wyniki i wnioski. W analizowanym okresie stwierdzono 93 śmiertelne ofiary wypadków samochodowych. Najczęściej ofiarami byli mężczyźni 84 przypadki (90,3%) w przedziale wiekowym lat. Co trzecia ofiara znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Aim. The analysis of car accident deaths in the region of Poznan between for contemporary comparative studies. Material. The analysis of the car accident fatalities based on autopsy protocols from the Chair and Department of Forensic Medicine of Poznan University of Medical Sciences between The analysis of autopsy protocols comprised: age, gender, sobriety and time of the accident. Results & Conclusions. In the analyzed period there were 93 fatalities of traffic accidents. Most of the victims were men 84 cases (90.3%) aged years, with every third under the influence of alcohol. Key words: car accidents, sobriety status Słowa kluczowe: wypadki samochodowe, stan trzeźwości Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. med. Czesław Żaba Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Święcickiego 6, Poznań Wstęp W Polsce corocznie ginie kilka tysięcy osób i kilkadziesiąt tysięcy doznaje z powodu wypadku uszczerbku na zdrowiu. W naszym kraju, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej (UE), występują podobne problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Udział Polski w łącznej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych należy do najwyższych w UE (w 2008 r. 14% pierwsze miejsce), mimo że Polska jest krajem średniej wielkości. Obecnie wypadki komunikacyjne stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci. Jeszcze w latach 60. XX w. ofiary wypadków samochodowych stanowiły niewielki procent spośród wszystkich osób sekcjonowanych w tutejszym zakładzie. Charakterystyka ofiar wypadków z terenu Poznania i okolic z lat 60. XX w. może być pomocna w ocenie narastania tego zjawiska w późniejszych dekadach [1, 2, 3, 4, 5]. Cele pracy 1. Dokonano dla współczesnych badań porównawczych analizy ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w mieście Poznaniu i przyległych gminach w latach Charakterystyka ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych z uwzględnieniem płci, wieku, oceny stanu trzeźwości oraz dni tygodnia i miesięcy, w których te wypadki miały miejsce.

2 416 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Materiały i metody Materiał do badań stanowiły protokoły oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok wykonanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z lat Spośród ogółu 4361 protokołów sekcji zwłok wyodrębniono 93 (2,1%) protokołów sekcji zwłok ofiar wypadków drogowych samochodowych (WDS). Dane dotyczące płci, wieku, daty i okoliczności wypadku uzyskano z postanowień prokuratury, kart sekcyjnych oraz historii chorób. Wyniki W latach w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spośród ogółu 4361 sekcji zwłok wyodrębniono 93 (2,1%) protokołów sekcji zwłok ofiar WDS. W analizowanych latach zauważa się spadek liczby wykonywanych sekcji ogółem, szczególnie w II połowie lat 60. Rośnie za to w drugiej połowie dekady liczba sekcjonowanych ofiar wypadków drogowych (tab. I). Na 93 (100%) ofiary śmiertelne WDS zdecydowanie przeważali mężczyźni; było ich aż 84 (90,3%), a zaledwie 9 (9,7%) kobiet. W 1969 r. liczba zgonów kobiet wyniosła 5 i była najwyższa w analizowanym okresie, w przypadku mężczyzn były to lata 1962 i 1969 (tab. II). Ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych samochodowych najrzadziej były dzieci w wieku do 10 lat, jak i osoby po 60 roku życia; co szósta osoba miała lat. Najczęściej ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych samochodowych były osoby w przedziale wiekowym lat (36,9%). Charakteryzując ofiary pod względem płci zauważa się, że wśród kobiet nie dominował żaden przedział wiekowy, natomiast wśród mężczyzn dominował przedział wiekowy lat (tab. III). W analizowanym okresie w wielu protokołach sekcyjnych (24,7%) nie było informacji na temat stanu trzeźwości, dlatego dane przedstawione poniżej mogą różnić się ze stanem faktycznym. Jednakże z posiadanych danych wynika, że 36,6% ofiar wypadków drogowych samochodowych nie znajdowała się pod wpływem alkoholu, natomiast u 38,7% w organizmie stwierdzono alkohol. W poszczególnych latach analizowanego okresu odsetki osób będących pod wpływem alkoholu jak i trzeźwych znacznie się różniły (tab. IV). Analizując stan trzeźwości ofiar wypadków drogowych samochodowych pod względem płci zauważa się, że zdecydowanie częściej kobiety (66,7%) aniżeli mężczyźni (38,7%) w chwili wypadku lub śmierci znajdowały się pod wpływem alkoholu. Jednak pod względem ilościowym to mężczyźni zdecydowanie Tabela I. Liczba sekcji zwłok wykonanych w latach Table I. Number of autopsies between Liczba sekcji/number of autopsies Rok/year Ogółem liczba ofiar WDS/number of car accident casualties n % N % ,0 4 0, ,0 19 1, ,0 5 1, ,0 7 1, ,0 1 0, ,0 4 0, ,0 12 2, ,0 9 2, ,0 21 5, ,0 11 2,8 Razem ,0 93 1,9 Tabela II. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w latach wg płci Table II. Car accidents with fatalities between according to gender Rok/year Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem n % n % n % ,0 4 4,8 4 4, , , , ,0 5 6,0 5 5, ,0 7 8,3 7 7, ,0 1 1,2 1 1, ,0 4 4,8 4 4, , , , ,0 9 10,7 9 9, , , , , , ,8 Razem 9 100, , ,0 Tabela III. Wiek (w latach) ofiar wypadków drogowych samochodowych wg płci Table III. Age (in years) of the car accident casualties according to gender Wiek ( w latach)/ Age Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem (in years) n % n % n % ,2 2 2,4 4 4, ,1 5 6,0 6 6, , , , , , , ,2 8 9, , ,1 7 8,3 8 8, ,0 2 2,4 2 2,2 brak danych 0 0, , ,1 Razem 9 100, , ,0 przeważali w ogólnej ilości ofiar będących pod działaniem alkoholu (tab. V). W wielu protokołach sekcyjnych z badanego okresu nie zachował się wynik badania, mimo informacji o pobraniu krwi lub moczu, stąd też brak jest informacji na temat zawartości alkoholu w organizmie. Na podstawie danych zawartych w opinii stwierdzano, że ofiara znajdowała się pod wpływem alkoholu.

3 Żaba C i wsp. Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka Tabela IV. Stan trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych w latach Table IV. Sobriety status of the car accident fatalities between Stan trzeźwości ofiar WDS /sobriety status Ogółem Trzeźwi /sober 4 100,0 7 36,8 2 40,0 1 14, ,0 1 25,0 4 33,3 6 66,7 7 33,3 1 9, ,6 Nietrzeźwi 0 0,0 7 36,8 3 60,0 4 57,1 0 0,0 1 25,0 3 25,0 2 22, ,7 2 18, ,7 /intoxicated brak danych 0 0,0 5 26,3 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 50,0 5 41,7 1 11,1 0 0,0 8 72, ,7 /no data Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 Tabela V. Stan trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych wg płci Table V. Sobriety status of the car accident fatalities according to gender Stan trzeźwości ofiar Kobiety/women Mężczyźni/men Ogółem WDS/ sobriety status n % n % n % Trzeźwi/sober 3 33, , ,6 Nietrzeźwi/ intoxicated 6 66, , ,7 brak danych/ no data 0 0, , ,7 Razem/ total 9 100, , ,0 W analizowanym okresie nie odnotowano ani jednego dnia, w którym nie zdarzyłyby się jakikolwiek wypadek drogowy samochodowy z ofiarami śmiertelnymi. W całym analizowanym okresie niefortunnym dniem tygodnia okazała się niedziela, kiedy to zmarła co 5 ofiara. Nieco mniejszą śmiertelność zaobserwowano w środę i piątek zgon co szóstej ofiary. W poszczególnych latach różne były dni tygodnia, kiedy to umierało najwięcej ofiar wypadków drogowych samochodowych. Wyraźnie do najmniejszej ilości zgonów w analizowanym okresie dochodziło w sobotę (4,3%) (tab. VI). Analizując wypadki drogowe samochodowe wg płci wynika, że najtragiczniejszym dniem dla kobiet był piątek zgon co trzeciej kobiety, natomiast dla mężczyzn niedziela (21,4%) oraz środa (20,2%). Kobiety nie ponosiły śmierci w poniedziałek, środę oraz sobotę. Najmniej mężczyzn zginęło w sobotę (tab. VII). W miesiącach styczniu, czerwcu i lipcu dochodziło do największej liczby śmiertelnych drogowych wypadków samochodowych (10,8-11,8%). Natomiast najmniej miało miejsce w miesiącu kwietniu, tylko jedna ofiara w roku W analizowanym okresie tyle samo śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych miało miejsce w miesiącach marcu, wrześniu, listopadzie oraz grudniu (tab. VIII). Żadna kobieta nie poniosła śmierci w wyniku drogowego wypadku samochodowego w miesiącach styczniu, kwietniu, czerwcu, październiku oraz grudniu. Najwięcej kobiet zginęło w sierpniu i listopadzie. Mężczyźni najczęściej byli ofiarami śmiertelnych wypadków drogowych samochodowych w styczniu (13,1) oraz w czerwcu i lipcu (po 11,9%), a najrzadziej w kwietniu (1,2%) (tab. IX). Tabela VII. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególne dni tygodnia wg płci Tabela VII. Car accidents with fatalites in consecutive days of the week according to gender Dzień tygodnia Kobiety/ women Mężczyźni/ men Ogółem/ total /day of the week n % n % n % Poniedziałek /Monday 0 0, , ,8 Wtorek /Tuesday 2 22, , ,0 Środa /Wednesday 0 0, , ,3 Czwartek /Thursday 2 22,2 8 9, ,8 Piątek /Friday 3 33, , ,4 Sobota /Saturday 0 0,0 4 4,8 4 4,3 Niedziela /Sunday 2 22, , ,5 Razem 9 100, , ,0 Tabela IX. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych miesiącach wg płci Table IX. Car accidents with fatalities in consecutive months according to gender Miesiąc /month Kobiety /women Mężczyźni /men Ogółem n % n % n % Styczeń /January 0 0, , ,8 Luty /February 1 11,1 7 8,3 8 8,6 Marzec /March 1 11,1 6 7,1 7 7,5 Kwiecień /April 0 0,0 1 1,2 1 1,1 Maj /May 1 11,1 5 6,0 6 6,5 Czerwiec /June 0 0, , ,8 Lipiec /July 1 11, , ,8 Sierpień /August 2 22,2 7 8,3 9 9,7 Wrzesień /September 1 11,1 6 7,1 7 7,5 Październik /October 0 0,0 9 10,7 9 9,7 Listopad /November 2 22,2 5 6,0 7 7,5 Grudzień /December 0 0,0 7 8,3 7 7,5 Razem 9 100, , ,0 Dyskusja Problem wypadkowości drogowej jest celem badań nie tylko zakładów medycyny sądowej w Polsce lecz i innych placówek naukowych w kraju i na świecie. Analizie poddawano różne aspekty wypadków drogowych. Wypadkowość drogowa w Polsce w ostatnich dwóch dekad charakteryzuje się szybko narastającą liczbą pojazdów i wolną modernizacją i budową dróg. Podejmowane są liczne działania mające na celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia ilości

4 418 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): Tabela VI. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami w poszczególne dni tygodnia w latach Table VI. Car accidents with fatalities in consecutive days of the week between Dzień /day of the week Ogółem Poniedziałek /Monday 1 25,0 1 5,3 1 20,0 1 14, ,0 1 25,0 2 16,7 1 11,1 0 0,0 2 18, ,8 Wtorek /Tuesday 0 0,0 6 31,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 4 19,0 1 9, ,0 Środa /Wednesday 1 25,0 1 5,3 1 20,0 1 14,3 0 0,0 1 25,0 3 25,0 3 33,3 2 9,5 4 36, ,3 Czwartek /Thursday 0 0,0 1 5,3 2 40,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 4 19,0 1 9, ,8 Piątek /Friday 1 25,0 2 10,5 1 20,0 2 28,6 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 33,3 5 23,8 3 27, ,4 Sobota /Saturday 1 25,0 2 10,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 4 4,3 Niedziela /Sunday 0 0,0 6 31,6 0 0,0 2 28,6 0 0,0 1 25,0 4 33,3 2 22,2 5 23,8 0 0, ,5 Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 Tabela VIII. Wypadki drogowe samochodowe z ofiarami śmiertelnymi w poszczególnych miesiącach w latach Table VIII. Car accidents with fatalities in consecutive months between Miesiąc /month Ogółem Styczeń /January 1 25,0 4 21,1 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 11,1 1 4,8 1 9, ,8 Luty /February 0 0,0 1 5,3 1 20,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 1 8,3 1 11,1 2 9,5 0 0,0 8 8,6 Marzec /March 0 0,0 2 10,5 0 0,0 0 0, ,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 3 14,3 0 0,0 7 7,5 Kwiecień /April 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 1,1 Maj /May 0 0,0 2 10,5 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 9,5 0 0,0 6 6,5 Czerwiec /June 0 0,0 2 10,5 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 4 19,0 1 9, ,8 Lipiec /July 0 0,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 2 9,5 3 27, ,8 Sierpień /August 0 0,0 4 21,1 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 2 9,5 1 9,1 9 9,7 Wrzesień /September 0 0,0 1 5,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 11,1 3 14,3 1 9,1 7 7,5 Październik /October 3 75,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 11,1 1 4,8 1 9,1 9 9,7 Listopad /November 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 2 22,2 1 4,8 1 9,1 7 7,5 Grudzień /December 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 22,2 0 0,0 1 9,1 7 7,5 Razem 4 100, , , , , , , , , , ,0 ofiar wypadków drogowych. Przeprowadzona analiza wypadków drogowych z lat 60 posłuży do porównania z obecnym okresem co do ilości wypadków, charakterystyki ofiar wypadków [1, 6, 7, 8]. Przeprowadzona analiza protokołów sekcyjnych wykazała, że ilość wykonanych sekcji zwłok w latach zmalała z 504 w 1963 r. do 395 w 1970 r. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości bezwzględnych i odsetka ofiar wypadków drogowych samochodowych z 0,8% w 1961 r. do 5,1% w 1969 r. i 2,8% w 1970 r. Z podobnymi wnioskami można się spotkać w pracy Kłys i wsp. oraz Szeremet. Zaobserwowali wzrost odsetka zgonów wśród kierowców z 18-25%. Wzrost liczby ofiar wypadków drogowych samochodowych można tłumaczyć wzrostem natężenia ruchu, a ponadto dużą ilość ofiar będących pod wpływem alkoholu [2, 7, 9]. Wypadkowość w Polsce w 1975 r. była jedną z najwyższych w Europie i wykazywała stałą tendencję zwyżkową. W okresie średni europejski wzrost ilości zabitych wynosił 45%, Polska zajmowała 5 miejsce (76%) [2]. Zdecydowanie częściej ofiarami wypadków samochodowych drogowych byli mężczyźni (90,3%), aniżeli kobiety (9,7%). Najwięcej mężczyzn było w przedziale wiekowym lat (36,9%). Najmniej ofiar WDS było wśród dzieci w wieku do 10 lat (4,3%), jak i osoby po 60 roku życia (2,2%). Podobnie dużą śmiertelność wśród mężczyzn zauważyli inni autorzy analizujący wypadki w innych rejonach Polski [9, 10, 11, 12, 13]. W analizowanym okresie najwięcej wypadków z ofiarami śmiertelnymi wydarzyło się w niedzielę (21,5%), kiedy to zmarła co 5 ofiara WDS. Kobiety najczęściej ginęły w piątek zgon co trzeciej kobiety, natomiast mężczyźni w niedzielę (21,4%) oraz w środę (20,2%). Dokonując analizy poszczególnych miesięcy stwierdzono, że co trzeci zgon ofiary WDS nastąpił w styczniu, czerwcu lub lipcu (34,3%). Prawidłowość ta odnosi się wyłącznie do mężczyzn, natomiast nie do kobiet, które najczęściej ginęły w sierpniu i listopadzie (44,4%). Przeprowadzona analiza materiału sekcyjnego wykazała, że w wielu protokołach sekcyjnych (24,7%) nie było informacji na temat stanu trzeźwości. Z uzyskanych danych wynika, że co trzecia ofiara (36,6%) WDS była trzeźwa, natomiast 38,73% ofiar było pod

5 Żaba C i wsp. Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach Część I. Charakterystyka wpływem alkoholu. Analizując stan trzeźwości ofiar WDS pod względem płci stwierdzono, że procentowo zdecydowanie częściej kobiety (66,7%) aniżeli mężczyźni (38,7%) w chwili wypadku i śmierci znajdowały się pod działaniem alkoholu. Jednak w liczbach bezwzględnych to mężczyźni (30 ofiar), aniżeli kobiety (6 ofiar) w chwili wypadku było pod wpływem alkoholu. Analiza wypadków drogowych z lat wykazało, że 1/6 wypadków w Polsce powodowana jest przez kierowców pod wpływem alkoholu. Podobne wyniki obserwowano w Szwecji 20,3%, Norwegii 28,3% [7]. W krajach tych jest to być może spowodowane bardziej restrykcyjnym prawem, dotyczącym prowadzenia pod wpływem alkoholu. Częściej wypadki pod wpływem alkoholu mają miejsce we Włoszech (49%), w Wielkiej Brytanii (45,5%), na Węgrzech (46,8%) i w Hiszpanii (50,5%) [8, 9, 13, 14]. Stosunkowo duży jest udział młodych kierowców (<25 lat) wśród ofiar wypadków śmiertelnych, również, jeśli uwzględnić wyłącznie wypadki gdzie kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu. Średni wiek ofiar wypadków ocenianych w tej pracy wynosi 37,6 lat. Dla ofiar pod wpływem alkoholu wiek ten wynosi 33,8 lat, dla pozostałych 38,6 lat. Podobne wyniki obserwuje się w Grecji [4, 15, 16]. Podsumowanie i wnioski 1. Najczęściej w wypadkach drogowych samochodowych w Wielkopolsce ginęli mężczyźni w młodym wieku. 2. Alkohol jest jednym z głównych czynników wypadków drogowych samochodowych w Polsce. W latach 60. ubiegłego wieku blisko 40% ofiar wypadków drogowych samochodowych była pod jego wpływem. 3. Największa śmiertelność w wypadkach samochodowych występowała w niedzielę. 4. Tego rodzaju badania powinny być kontynuowane i systematycznie odnotowywane, aby monitorować problem wypadkowości [17-20]. Piśmiennictwo / References 1. Brongela L. Złota godzina, czas życia, czas śmierci. Krakowskie Wyd Med Chróścielewski E. Struktura i etiologia wypadków drogowych na terenie PRL w latach Wypadkowość drogowa, alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne. Materiały naukowe 1977, Duncan GJ, Meals R. One hundred years of automobileinduced orthopedic injures. Orthopedics 1995, 18, Marcinkowski T. Medycyna sądowa dla prawników. Wyd Prawnicze, Warszawa 1982: Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za lata PWN, Warszawa Carmen del Rio M, Javier Alvarez F. Alcohol use among fatally injured drivers in Spain. Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, University of Valladolid, Spain, Forensic Science International 1999, 104: Harmeet S, Bjornstig U, Eriksson A, Ohman U, Solarz A. Drug and alcohol use among injured motor vehicle drivers in Sweden: Prevalence, driver, crash and injury characteristics. Alcohol Clin Exp Res 1997, 21: Maycock G. Drinking and driving in Great Britain A Review, Transport Research Laboratory, Bekshire, Stępniewski W, Rydzewska-Dudek M, Janica J, Załuski J, Miemcunowicz-Janica A, Ptaszyńska-Sarosiek I, Dopierała T, Okłota M, Szeremeta M. Analiza ofiar wypadków drogowych w wieku 0-18 lat w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007, 53, Suppl. 2: Kłys M, Grzeszczuk S, Majchrzak T. Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na terenie Małopolski w latach na podstawie materiału archiwalnego ZMS CM UJ w Krakowie. Arch Med Sąd i Krym 2006, 56: Rychter W, Rzeszkowicz E. Wypadki drogowe. Wyd MON, Warszawa 1957, Smink BE, Ruiter B, Lusthof KJ, Zweipfenning MM. Driving under the influence of alcohol and/or drugs in the Netherlands in view of the German and Belgian legislation. Departament of Toxicology, Netherlands Forensic Institute, Rijswijk, The Netherlands, Forencic Science International 2001, 120: Ryan GA. Injuries in traffic accident. New England J Med 1967, 276: Wicher J. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000: Athanaselis S, Dona A, Papadodima S, Papoutsis G, Maravelias C, Koutselinis A. The use of alcohol and other psychoactive substances by victims of car accidents in Greece. Athens, Greece, Forensic Science International 1999, 102: Mann RE, Smart RG, Stoduto G, Adlaf EM, Vingilis E, Beirness D, Lamble R. Changing drinking-and-driving behaviour: the effect of Ontario s administrative driver s licence suspension law. Centre For Addiction and Mental Health. Can Med Assoc J 2000, 162: Brongela L, Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. PZWL, Warszawa Żaba C, Żaba Z, Marcinkowski JT, Helak C, Łapaj Ł, Stachowiak E. Ocena stanu trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania na podstawie materiału sekcyjnego ZMS UM w Poznaniu w latach Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): Szeremeta M, Niemcunowicz-Janica A, Sackiewicz A, Ptaszyńska-Sarosiek I. Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach Arch Med Sąd i Krym 2009, LIX, Varga T, Jeszenszky E, Simonka AJ. Influence of alcohol 114 hospitalised victims of car accidents. Szeged, Hungary, Forensic Science International 1999, 103:

Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania...

Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania... Żaba Probl C Hig i wsp. Epidemiol Ocena 2010, stanu trzeźwości 91(2): 291-297 ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych w rejonie Poznania... 291 Ocena stanu trzeźwości ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych

Bardziej szczegółowo

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary

Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary 420 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 420-427 Śmiertelne wypadki samochodowe w rejonie Poznania w latach 1961-1970. Część II. Rodzaj i zakres obrażeń doznanych przez ofiary Fatal car accidents in the region

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 2, 50 54 Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta

Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 2, 55 59 Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 80-85 PRACE ORYGINALNE Małgorzata Kłys, Sabina Grzeszczuk, Tomasz Majchrzak Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000-2003

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007 Piątkiewicz Probl Hig Epidemiol JA i wsp. 2011, Dzieci 92(2): i młodzież 311-318 jako ofiary wypadków 2000-2007 311 Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w białymstoku w latach 2007-2008

Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w białymstoku w latach 2007-2008 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 172-176 PRACE ORYGINALNE Michał Szeremeta, Anna Niemcunowicz-Janica, Adam Sackiewicz, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek Analiza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 1990-2000

Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 1990-2000 224 Probl Hig Epidemiol 27, 88(2): 224-229 Samobójstwa w œwietle materia³u sekcyjnego Zak³adu Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lata 199-2 Suicides in the material of Department of Forensic

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy z lat

Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy z lat ARCH. MED. SĄD. KRYM.,, LVII, - prace oryginalne Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Agnieszka Paradowska * Obrażenia postrzałowe w materiałach Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990-2003

Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AMB w latach 1990-2003 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2005, LV, 120-124 PRACE ORYGINALNE Anna Niemcunowicz-Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej UM w białymstoku w latach

Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej UM w białymstoku w latach ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 177-182 PRACE ORYGINALNE Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej UM

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

/2018 /201 7 Zamówienia: infolinia , fax nfo.pl Cena 49 zł 201 (w tym 23% VAT)

/2018 /201 7 Zamówienia: infolinia , fax nfo.pl Cena 49 zł 201 (w tym 23% VAT) 2017/2018 Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017 2018 Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2017 ISBN 978-83-8107-592-3 Skład i łamanie: Studio ART RODAR www.artrodar.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku. MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7

Terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku. MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7 Terminy odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w 2017 roku MICKIEWICZA 1/od 1 do 3, 4, 5, 7 Dni tygodnia, w którym będą odbierane odpady: czwartek 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań zgonów osób powyżej 65. roku życia w 2001 roku

Wyniki badań zgonów osób powyżej 65. roku życia w 2001 roku JAKUB TRNKA HUBERT SZATNY ROBERT SUSŁO Akademia Medyczna we Wrocławiu GWAŁTOWNE PRZYCZYNY ZGONÓW LUDZI W STARSZYM WIEKU Ludzie starsi są obok dzieci najsłabszymi uczestnikami życia społecznego. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 2012 r. w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta od 22 00-7 00

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 2012 r. w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta od 22 00-7 00 Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kartuzach w styczniu 01.01 Niedziela Dom Leków, ul. Gdańska 14, Kartuzy 58 681-11-02 02.01 Poniedziałek 03.01 Wtorek 04.01 Środa Apteka Dbam o Zdrowie, ul.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY

ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH NA PRZYKŁADZIE RYNKU PSZENICY 228 Anna Olszańska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 Anna Olszańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZMIENNOŚĆ CEN NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań

Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań Makara-Studzińska Hygeia Public Health M, 2012, Latała-Łoś 47(3): E. 283-287 Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań 283 Problem nietrzeźwości wśród kierujących pojazdami stan badań

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz 2014 / 2015

Kalendarz 2014 / 2015 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 4 Czwartek 13 Sobota 23 Wtorek 24 Środa 25 Czwartek 26 Piątek 27 Sobota Zajęcia otwarte 28 Niedziela 29 Poniedziałek 30 Wtorek 1 Środa 2 Czwartek 3 Piątek 4 Sobota 5 Niedziela 6 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH Acta Agrophysica, 24, 3(1), 57-64 NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2-22 Krystyna Grabowska, Barbara Banaszkiewicz, Zbigniew Szwejkowski Katedra Meteorologii

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych w materiałach Katedry Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach

Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych w materiałach Katedry Medycyny Sądowej CM w Bydgoszczy w latach ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, 181-190 PRACE ORYGINALNE Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska Analiza zgonów w następstwie wypadków z udziałem pojazdów szynowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA 2017 r. STOPA BEZROBOCIA GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., wynikającej na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident

Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym Insobriety and the risk of death in traffic accident Lasota Dorota, Staniszewska Anna, Tarchalska-Kryńska Bożena, Mirowska-Guzel Dagmara, Krajewski Paweł. Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198

ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198 ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2009, LIX, 194-198 PRACE ORYGINALNE Anna Niemcunowicz-Janica, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek badania nad obecnością środków odurzających i substancji psychotropowych

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/257/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Ramowego planu sesji Rady Miasta Kraśnik oraz posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Kraśnik w 2017r." Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ J. ANGIELSKI I SEMESTR rok akademicki 2015/2016 zimowy 24 październik 2015r. sobota 25 październik 2015r. niedziela 8 listopad 2015r. niedziela Wykład 3h 14 listopad 2015r. sobota 15 listopad 2015r. niedziela 05 grudzień 2015r. sobota sala 7 Wykłady 2h sala

Bardziej szczegółowo

Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2007-2012

Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2007-2012 PRACE ORYGINALNE Anna Rogaczewska 1 Katarzyna Kobza-Sindlewska 1 Anna Krakowiak 2 Anna Piekarska-Wijatkowska 1 Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII/ FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII/ FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII/ FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWA GOSPODARCZEGO/ DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC LAW KIEROWNIK KATEDRY/ HEAD OF THE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Henryk Kasiński Komenda Miejska Policji w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI

Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Department of Meteorology and Climatology,

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne miasta i gminy Nowy Dwór Gdański

Dane statystyczne miasta i gminy Nowy Dwór Gdański URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Dane statystyczne miasta i gminy Nowy Dwór Gdański 2016 NOWY DWÓR GDAŃSKI, STYCZEŃ 2017 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. WYJAŚNIENIA... 3 III. DEMOGRAFIA... 4

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet

Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Czynniki ryzyka zaburzeń związanych z używaniem alkoholu u kobiet Risk factors of alcohol use disorders in females Monika Olejniczak Wiadomości Psychiatryczne; 15(2): 76 85 Klinika Psychiatrii Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo