Nr Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W 2004 r. doszło w Polsce do wypadków drogowych. Było ich zdecydowanie mniej niż w przodujących pod tym względem w Unii Europejskiej Niemczech (ponad 350 tys.). Jednocześnie Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem liczby osób zabitych w wypadkach drogowych oraz bezapelacyjnie pierwsze miejsce w Unii pod względem liczby osób zabitych na 100 wypadków.

2 BSiE 1 I. Wypadki drogowe w Polsce i ich skutki (w latach ) 1. Ogólne dane na temat motoryzacji W tabeli 1. przedstawiono liczbę pojazdów silnikowych w Polsce w latach , z uwzględnieniem podziału na samochody osobowe, ciężarowe i motocykle 1. Jak łatwo zauważyć liczba pojazdów silnikowych na przestrzeni tylko czterech lat wzrosła o blisko sztuk. Ponadto, Polska należy do krajów, w których występuje znaczny ruch tranzytowy. Do Polski wjechały następujące ilości samochodów kierowanych przez cudzoziemców: w 2000 r , w 2001 r , w 2002 r , w 2003 r Tabela 1. Liczba pojazdów silnikowych w Polsce w latach Rok Pojazdy silnikowe ogółem W tym: Samochody ciężarowwe Samochody osobo- Motocykle Wypadki drogowe i ich skutki Liczba wypadków drogowych w Polsce maleje. Na przestrzeni lat zanotowano blisko 11% spadek liczby wypadków. Maleje również liczba zabitych w omawianym okresie odnotowano spadek ich liczby na poziomie przekraczającym 9% (patrz tabela 2.). Tym niemniej, liczba zabitych utrzymuje się na bardzo wysokim najwyższym w krajach Unii Europejskiej poziomie. Tabela 2. Liczba wypadków drogowych i ich skutki w Polsce w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Oczywiście wymienione trzy rodzaje pojazdów silnikowych nie wyczerpują zbioru, należą do niego chociażby różnego rodzaju maszyny robocze dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

3 2 BSiE Oprócz zdarzeń drogowych klasyfikowanych jako wypadki do jednostek Policji zgłaszane są również tzw. kolizje drogowe ich liczba systematycznie rośnie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ( ) zanotowano prawie 27% wzrost liczby kolizji drogowych (patrz tabela 3.). Tabela 3. Liczba kolizji drogowych w Polsce w latach Rok Liczba kolizji Interesujące wydaje się porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych województwach. W latach , jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych i ich skutki, zdecydowane pierwsze miejsce zajmuje województwo śląskie (patrz tabela 4.). Liczba wypadków w tym okresie nieznacznie wzrosła (o 2,1%), chociaż w skali kraju, jak to już zauważono wyżej, wystąpił spadek (o 11%). Trzeba zauważyć, iż pod względem ilości zabitych pierwsze miejsce przypada nieodmiennie województwu mazowieckiemu, a drugie wielkopolskiemu. Należy przy tym pamiętać, iż pomiędzy poszczególnymi województwami zachodzą istotne różnice zarówno w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp., wobec czego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych województwach bardziej miarodajne są wskaźniki ilości osób zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych oraz wartości wskaźników wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców. W omawianym okresie ( ) wartości wskaźników z pierwszej grupy były zdecydowanie najwyższe dla województwa lubuskiego (patrz tabela 5), a z drugiej dla województwa łódzkiego (patrz tabela 6.). Trudno określić jakieś prawidłowości wartości wskaźników rosną, bądź maleją w poszczególnych latach i nie pozostają w żadnej korelacji ze wskaźnikami dla całego kraju. Tabela 4. Liczba wypadków oraz ich skutki w województwie śląskim w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba wypadków w całej Polsce W 2000 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (843), następnie wielkopolskim (603). 3 W 2001 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (775), następnie wielkopolskim (495). 4 W 2002 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (696), następnie wielkopolskim (520). 5 W 2003 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (565), następnie wielkopolskim (525). 6 W 2004 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (569), następnie wielkopolskim (540).

4 BSiE 3 Tabela 5. Wskaźniki ilości zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych w województwie lubuskim w latach Rok Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla całej Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla całej Polski ,47 10,47 124, , ,10 10,29 133,58 126, ,15 10,88 135,54 126, ,84 11,04 133,88 125, ,8 11,20 142,70 126,60 Tabela 6. Wskaźniki ilości wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców w województwie łódzkim w latach Rok Wskaźnik wypadków Wskaźnik wypadków dla Polski Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla Polski ,96 148,35 19, ,29 210, , ,50 139,20 17, ,30 223,70 176, ,90 138,60 19, ,10 210, , ,90 133,70 18, ,80 213,80 167, ,10 133,70 16, ,90 225,40 169,40 3. Czas i miejsce występowania wypadków drogowych 3.1 Czas występowania wypadków drogowych miesiące, dni tygodnia i pora dnia Generalnie, najwięcej wypadków ma miejsce w miesiącach letnich i jesiennych (od czerwca do października) i jest to zjawisko obserwowane od wielu lat. Uważa się, iż jedną z przyczyn tego stanu jest znacznie zwiększone natężenie ruchu drogowego w okresie wakacyjnym oraz pogorszenie, i częste, i nagłe zmiany warunków atmosferycznych w okresie jesiennym [1, 2, 3, 4, 5]. W wymienionych miesiącach ilość wypadków jest z reguły na poziomie około 9,5% wszystkich wypadków w ciągu roku, przy czym bywa wyższa w październiku 2001 r. była na poziomie 10,3%, a w tym samym miesiącu następnego roku na poziomie 10,2%. Najmniejszą liczbę wypadków obserwuje się w miesiącach styczeń-luty. Za przyczynę uznaje się fakt, iż kierujący pojazdami mają świadomość możliwości zaistnienia niekorzyst- 7 W 2000 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało dopiero siódme miejsce wśród województw, zdecydowanie na czele znajdowało się województwo opolskie ze wskaźnikiem o wartości 134,56. 8 W 2001 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało drugie miejsce wśród województw, na czele znajdowało się województwo opolskie z nieznacznie wyższą wartością wskaźnika (135,00). 9 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,40), małopolskim (218,53) i świętokrzyskim (212,05). 10 Wyższy wskaźnik rannych na mieszkańców zanotowano w województwie wielkopolskim (221,68), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1). 11 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (22,4) i warmińsko-mazurskim (18,9). 12 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (26,1) i świętokrzyskim (22,1). 13 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie pomorskim (222,0). 14 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (23,8) i warmińsko-mazurskim (18,9). 15 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,0), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1).

5 4 BSiE nych warunków drogowych, a ciężka sytuacja na drodze powoduje zwiększenie uwagi i bardziej ostrożne zachowanie się kierowców. Obserwacja wypadków w skali tygodnia prowadzi do wniosku, iż najwięcej z nich oraz największa liczba osób zabitych i rannych ma miejsce w piątki, soboty i poniedziałki. W niedziele, kiedy to występuje wzmożenie ruchu drogowego związane z powrotami z wyjazdów pozamiejskich, obserwuje się najmniejszą ilość wypadków. Fakt ten tłumaczony jest zmniejszeniem się ruchu na obszarach zabudowanych (gdzie notuje się ponad 70% wszystkich wypadków 16 ) i przeniesieniu go poza ten obszar, szczególnie w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych [1, 2, 3, 4, 5]. Procentowy rozkład wypadków w wymienione dni w latach prezentuje tabela 7. Tabela 7. Rozkład procentowy wypadków drogowych i ich skutków w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki w latach Dzień/rok Wypadki Piątek Wypadki[%] 16,5 16,3 16,2 16,8 16,3 Zabici [%] 15,1 15,7 15,4 17,0 15,3 Ranni [%] 16,0 16,0 15,9 16,3 15,9 Sobota Wypadki[%] 15,2 14,7 15,5 14,7 15,1 Zabici[%] 17,4 15,8 16,1 16,3 16,8 Ranni [%] 15,8 15,7 16,1 15,5 15,9 Niedziela Wypadki[%] 12,9 12,2 12,7 12,3 12,7 Zabici [%] 16,4 15,0 15,9 15,6 15,6 Ranni [%] 15,0 14,1 14,6 14,1 14,5 Poniedziałek Wypadki[%] 14,2 14,9 14,2 14,8 14,3 Zabici[%] 12,6 14,1 14,0 14,0 13,0 Ranni[%] 13,8 14,5 13,8 14,3 14,2 Jeśli chodzi o porę dnia to w omawianym okresie ( ) największe nasilenie wypadków drogowych miało miejsce w godzinach (szczególnie między godziną 16 i 18), przy czym najwięcej osób zostało rannych w godzinach 16-19, a najwięcej zabitych w godzinach Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach 24-5 rano i w tym też czasie najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. 3.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych Jak już wspomniano wyżej, najwięcej wypadków miało miejsce na obszarach zabudowanych ponad 70% ogółu wypadków. Przy czym należy podkreślić, iż w ciągu roku więcej osób ginie w wypadkach mających miejsce na terenie niezabudowanym, niż na obszarze zabudowanym 16. Przyczyny upatruje się w następujących faktach: w terenie niezabudowanym kierowcy rozwijają większe prędkości, często w jednym pojeździe ginie więcej niż jedna osoba, pomoc lekarska przychodzi znacznie później niż w mieście. W tabeli 8. zebrano dane na temat ilości wypadków, zabitych i rannych w terenie zabudowanym i niezabudowanym, i praktycznie we wszystkich przypadkach można zauważyć tendencję spadkową. 16 W 2004 r. było to 71,9%, w 2003 r. 72,3%, w 2002 r. 72,2%, 2001 r. 71,95 i 2000 r. 72,0%.

6 BSiE 5 Tabela 8. Ilość wypadków, liczba zabitych i rannych na terenie zabudowanym i niezabudowanym w latach Wypadki Teren 2000 r r r r r. Wypadki zabudowany niezabudowany Zabici zabudowany niezabudowany Ranni zabudowany niezabudowany Charakterystyczne jest, iż zdecydowanie najwięcej wypadków miało miejsce na prostych odcinkach drogi i na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. W miejscach tych zdarzyło się blisko 80% wszystkich wypadków i zginęło w nich około 80% ogółu zabitych w wypadkach drogowych, a rannych zostalo blisko 78% ogółu rannych. W tabeli 9. przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków i ich skutków, na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tabela 9. Rozkład procentowy wypadków, zabitych i rannych na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu (w latach ) Typ drogi Wypadki 2000 r r r r r. Prosty odcinek drogi Wypadki[%] 58,5 58,5 58,8 58,0 57,5 Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu Zabici [%] 69,9 69,5 69,1 68,1 68,1 Ranni [%] 55,8 55,9 56,2 55,4 55,0 Wypadki[%] 21,3 21,4 20,7 21,1 21,2 Zabici[%] 10,0 11,6 10,4 11,2 11,4 Ranni [%] 22,0 22,1 21,6 22,1 22,3 4. Ofiary wypadków drogowych 4.1 Ofiary zabici i ranni Uczestnicy ruchu drogowego najczęściej ponoszą śmierć w wypadkach, które mają miejsce poza obszarem zabudowanym. W latach , w prawie co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym proporcje te wyglądały następująco: w 2000 r. w co dwunastym, w 2001 r. w co czternastym, w 2002 r. w co piętnastym, w 2003 r. w co czternastym i w 2004 r. w co trzynastym. Wysoka śmiertelność w wypadkach na obszarze niezabudowanym jest zjawiskiem typowym, wynikającym z faktu rozwijania na tym obszarze nadmiernej prędkości oraz utrudnionego dostępu do pomocy medycznej. W ostatnich latach w wypadkach, do których doszło z powodu nadmiernej prędkości, zgon notowano w co siódmym takim wypadku. Tabela 10. przedstawia procentowy udział osób zabitych w wypadkach spośród różnych uczestników ruchu drogowego. Najwięcej zabitych było wśród kierowców i pasażerów samochodów osobowych oraz pieszych. Ponadto, wśród zabitych liczba mężczyzn była trzykrotnie wyższa od liczby kobiet, natomiast wśród rannych proporcja ta wynosi jak 60:40. Jest również prawidłowością ostatnich lat, iż najliczniejsza grupę wśród zabitych stanowią osoby w wieku lat (około 1/3 ogółu zabitych), natomiast najwięcej osób rannych (około ¼ ogółu rannych), to osoby z grupy wiekowej lat.

7 6 BSiE Tabela 10. Procentowy udział zabitych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 43,1 44,0 43,7 45,0 43,1 osobowych Piesi 35,8 33,7 34,1 33,3 34,8 Rowerzyści i motorowerzyści 12,2 12,1 12,7 12,4 13,0 Pozostali 17 8,9 10,2 9,5 9,3 9,1 Tabela 11. Procentowy udział osób rannych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 51,9 53,0 53,4 58,8 54,4 osobowych Piesi 27,7 26,9 26,1 29,1 24,8 Rowerzyści i motorowerzyści 11,1 10,6 11,3 0,9 10,9 Pozostali 18 9,3 9,5 9,2 11,2 9,9 4.2 Bezpieczeństwo osób pieszych Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są osoby piesze. Zazwyczaj jednak sami piesi powodują duże zagrożenie swoim zachowaniem. W 2004 r. spowodowali oni 15,7% wszystkich zdarzeń drogowych z ofiarami w ludziach, w 2003 r. 16,5%, w 2002 r. 17,1%, 2001 r. 17,7% i 2000 r. 18,8%. Analiza wypadków w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (dane dotyczące wypadków i ich skutków w tych miejscach patrz tabela 12) prowadzi do wniosku, że zdecydowanie najwięcej zdarzeń drogowych występuje na przejściach dla pieszych. Liczba potrąceń w tych miejscach systematycznie rośnie, z 28,9% w 2000 r. do 29,4% w roku Wymienione potrącenia są skutkiem dwojakiego rodzaju zachowań. Po pierwsze, kierujący pojazdami nie zachowują należytej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i często nie ustępują im pierwszeństwa; po drugie, nader często piesi nie uznają faktu, iż korzystanie z wyznaczonego przejścia nie upoważnia ich do wchodzenia na jezdnię bez wcześniejszego upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Najwięcej potrąceń i najtragiczniejsze ich skutki notuje się od lat w czwartym kwartale roku. Wynika to z warunków klimatycznych, które powodują, że piesi są mniej widoczni. 17 Kierowcy i pasażerowie motocykli, kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych, kierowcy i pasażerowie autobusów, kierowcy i pasażerowie ciągników, kierowcy i pasażerowie innych pojazdów. 18 Patrz przypis 17.

8 BSiE 7 Tabela 12. Wypadki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego w latach Rodzaj zdarzenia/rok Potrącenie osoby pieszej Zabici Ranni Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych 34 Na przestrzeni lat nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg, chociaż w niektórych latach dał się zauważyć ich niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. W roku 2001 nastąpił spadek wymienionych wypadków w porównaniu z 2000 r. o 20,8%, natomiast w 2002 r. wzrost wyniósł 4,9% w porównaniu do roku Z kolei, w 2003 r. nastąpił spadek w porównaniu do roku poprzedzającego o 11,4%, natomiast w roku 2004 zanotowano niewielki wzrost o 0,2%. Nietrzeźwi najczęściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: w piątek (od 14,6% do 16,3% ogółu wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych w latach ), w sobotę (od 17,4% do 18,5%) i w niedzielę (od 17,4% do 19,4%). Niewątpliwie wynika to z faktu, iż w dni wolne od pracy wzrasta spożycie alkoholu. W trakcie doby kulminacja tego rodzaju wypadków występuje między godziną a W latach w godzinach tych wydarzało się od 26,7% do 28,8% wszystkich wypadków z udziałem nietrzeźwych. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących pojazdami i pieszych utrzymywały się w latach na praktycznie niezmiennym poziomie około 98% ogółu tego rodzaju wypadków. Szczegółowe dane liczbowe na temat wypadków i ich skutków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego zaprezentowano w tablicach 13. i 14. Tabela 13. Liczba wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w latach Rok Wypadki Zabici Ranni ,9% wszystkich wypadków z pieszymi ,7% wszystkich wypadków z pieszymi 21 47,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% ogółu zabitych pieszych ,5% ogółu zabitych pieszych ,2% ogółu zabitych pieszych 27 30,0% ogółu zabitych pieszych ,9% ogółu zabitych pieszych ,6% ogółu rannych pieszych ,0% ogółu rannych pieszych ,7% ogółu rannych pieszych ,8% ogółu rannych pieszych ,4% ogółu rannych pieszych. 34 Dotyczy zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

9 8 BSiE Tabela 14. Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu w latach , z podziałem na sprawców [w%] Wypadek/Rok z winy kierującego [%] 67,3 67,5 67,8 65,1 65,4 z winy pieszego [%] 29,8 30,0 30,0 32,2 31,3 z winy pasażera [%] 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 współwina [%] 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 z innych przyczyn [%] 1,5 1,3 1,1 1,5 1,6 II. Wypadki drogowe i ich skutki w wybranych krajach europejskich 1. Ogólne dane na temat motoryzacji Analiza wypadków drogowych i ich skutków, oderwana od szeregu charakterystycznych dla danego kraju czynników, może prowadzić do błędnych wniosków. W tablicy 15. zebrano charakterystyczne parametry dotyczące ruchu drogowego w wybranych krajach europejskich, jak np. długość sieci dróg publicznych, długość autostrad, czy liczba pojazdów silnikowych. Tabela 15. Parametry związane z ruchem drogowym w wybranych krajach europejskich Kraj Ludność [tys.] Długość sieci drogowej [km] Długość autostrad [km] Powierzchnia kraju [km²] Ilość pojazdów silnikowych [tys.] Liczba pojazdów dwukołowych [tys.] Ilość samochodów osobowych [tys.] Szwajcaria Szwecja Hiszpania Polska Holandia Niemcy Francja Finlandia Czechy Austria Źródło: IRTAD (International Road Traffic and Accident Database), opracowanie własne. 2. Wypadki drogowe i ich skutki W latach najwięcej wypadków w Europie pod względem wypadków, oraz zabitych i rannych w nich miało miejsce w Niemczech, Francji i Hiszpanii (patrz tablica 16., 17., 18. i 19.). Polska w tym bilansie zajmuje również wysokie miejsce i pomimo tego, iż ma blisko 10% mniej ludności i 10 mln mniej pojazdów silnikowych niż Hiszpania, wyprzedza ją w ogólnej ilości osób zabitych w wypadkach drogowych.

10 BSiE 9 Tabela 16. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i w Polsce w 2003 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 17. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 18. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 19. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria

11 10 BSiE Porównując dane dotyczące wypadków drogowych należy mieć na uwadze fakt, że pomiędzy poszczególnymi państwami zachodzą istotne różnice, np. w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp. Wobec tego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych państwach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ilość zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych (patrz tablica 20, 21, 22, 23). W latach , w ilości osób zabitych na 100 wypadków drogowych, wśród krajów ujętych w bazie IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) przoduje niestety Polska (z liczbą osób zabitych). W krajach o największej liczbie wypadków liczba osób zabitych na 100 wypadków jest blisko średnio od półtora do dwóch razy mniejsza (Francja, Hiszpania), aż do ponad 5 razy (Niemcy). W ilości osób rannych na 100 wypadków drogowych, w latach , wśród krajów ujętych w bazie IRTAD, nieodmiennie od lat na czele listy znajduje się Hiszpania i Szwecja. W Polsce liczba rannych jest na poziomie blisko 20% niższym. Tabela 20. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2003 r. Zabici i ranni na 100 wypadków 35 Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 122,5 Czechy 5 129,7 Finlandia 6 131,6 Francja 6 128,5 Niemcy 2 130,3 Holandia 3 120,0 Polska ,6 Hiszpania 5 150,6 Szwecja 3 147,6 Szwajcaria 2 126,2 Tabela 21. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 131,6 Czechy 5 129,3 Finlandia 7 131,6 Francja 7 130,7 Niemcy 2 131,6 Holandia 3 121,3 Polska ,0 Hiszpania 5 149,3 Szwecja 3 156,9 Szwajcaria 2 125,9 35 Dane podawane przez bazę TRIAD mogą się nieco różnić od danych ze źródeł [1, 2, 3, 4, 5].

12 BSiE 11 Tabela 22. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2,2 130,6 Czechy 5,1 129,4 Finlandia 6,7 130,4 Francja 7,0 131,9 Niemcy 1,8 131,8 Holandia 2,8 121,2 Polska 10,3 126,8 Hiszpania 5,5 149,0 Szwecja 3,5 141,6 Szwajcaria 2,3 126,2 Tabela 23. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 3 130,4 Czechy 5 127,5 Finlandia 6 128,3 Francja Niemcy 2 131,6 Holandia Polska 10,5 124,9 Hiszpania 6 147,2 Szwecja 4 139,7 Szwajcaria 2 126,6 3. Przestrzeganie elementarnych norm bezpieczeństwa Jedną z najbardziej podstawowych norm bezpieczeństwa, decydującą często o przeżyciu w wypadku drogowym, jest używanie pasów bezpieczeństwa. Tylko w dwóch krajach europejskich (Niemczech i Francji) odsetek kierowców używających pasów bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju drogi po której się poruszają, przekracza 90%. W innych krajach jest wręcz zastraszająco niski (patrz tablica 24). Tabela 24. Odsetek kierowców samochodów używających pasów bezpieczeństwa w wybranych krajach w 2002 r. Kraj Drogi miejskie Drogi lokalne Autostrady Szwecja Szwajcaria Polska 75 Niemcy Holandia Hiszpania Francja Finlandia Czechy Austria

13 12 BSiE Literatura. 1. Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2005 r. 2. Wypadki drogowe w Polsce w 2003 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2004 r. 3. Wypadki drogowe w Polsce w 2002 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2003 r. 4. Wypadki drogowe w Polsce w 2001 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2002 r. 5. Wypadki drogowe w Polsce w 2000 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2001 r. 6. Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000, Ministerstwo Infrastruktury. 7. Druki sejmowe nr 2898 i nr 3998 (IV kadencja). 8.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów silnikowych w Polsce systematycznie rośnie. lata Tab.1 Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku. I sesja pomiarowa Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2015 roku I sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW. 18-21 kwietnia 2014 roku

WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW. 18-21 kwietnia 2014 roku WIELKANOC 2014 PORADY DLA KIEROWCÓW 18-21 kwietnia 2014 roku W okresie od 18 21 kwietnia 2014 roku małopolska Policja przeprowadzi działania prewencyjne Wielkanoc 2014. Głównym celem działań będzie pomoc

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku

Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku 1 Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku Prognozy demograficzne wskazują, że udział osób starszych w ruchu drogowym zarówno kierujących jak i pieszych będzie coraz większy,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający: GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I N F O R M A C J A o stanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie działalności policji ruchu drogowego województwa pomorskiego w 2015 roku STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002

LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002 Tab.1 LICZBA POJAZDÓW SILNIKOWYCH W LATACH 1991-2002 lata pojazdy silnikowe w tym: samochody osobowe samochody ciarowe motocykle Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% Ogółem 1991=100% 1991

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo