Nr Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W 2004 r. doszło w Polsce do wypadków drogowych. Było ich zdecydowanie mniej niż w przodujących pod tym względem w Unii Europejskiej Niemczech (ponad 350 tys.). Jednocześnie Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem liczby osób zabitych w wypadkach drogowych oraz bezapelacyjnie pierwsze miejsce w Unii pod względem liczby osób zabitych na 100 wypadków.

2 BSiE 1 I. Wypadki drogowe w Polsce i ich skutki (w latach ) 1. Ogólne dane na temat motoryzacji W tabeli 1. przedstawiono liczbę pojazdów silnikowych w Polsce w latach , z uwzględnieniem podziału na samochody osobowe, ciężarowe i motocykle 1. Jak łatwo zauważyć liczba pojazdów silnikowych na przestrzeni tylko czterech lat wzrosła o blisko sztuk. Ponadto, Polska należy do krajów, w których występuje znaczny ruch tranzytowy. Do Polski wjechały następujące ilości samochodów kierowanych przez cudzoziemców: w 2000 r , w 2001 r , w 2002 r , w 2003 r Tabela 1. Liczba pojazdów silnikowych w Polsce w latach Rok Pojazdy silnikowe ogółem W tym: Samochody ciężarowwe Samochody osobo- Motocykle Wypadki drogowe i ich skutki Liczba wypadków drogowych w Polsce maleje. Na przestrzeni lat zanotowano blisko 11% spadek liczby wypadków. Maleje również liczba zabitych w omawianym okresie odnotowano spadek ich liczby na poziomie przekraczającym 9% (patrz tabela 2.). Tym niemniej, liczba zabitych utrzymuje się na bardzo wysokim najwyższym w krajach Unii Europejskiej poziomie. Tabela 2. Liczba wypadków drogowych i ich skutki w Polsce w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Oczywiście wymienione trzy rodzaje pojazdów silnikowych nie wyczerpują zbioru, należą do niego chociażby różnego rodzaju maszyny robocze dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

3 2 BSiE Oprócz zdarzeń drogowych klasyfikowanych jako wypadki do jednostek Policji zgłaszane są również tzw. kolizje drogowe ich liczba systematycznie rośnie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ( ) zanotowano prawie 27% wzrost liczby kolizji drogowych (patrz tabela 3.). Tabela 3. Liczba kolizji drogowych w Polsce w latach Rok Liczba kolizji Interesujące wydaje się porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych województwach. W latach , jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych i ich skutki, zdecydowane pierwsze miejsce zajmuje województwo śląskie (patrz tabela 4.). Liczba wypadków w tym okresie nieznacznie wzrosła (o 2,1%), chociaż w skali kraju, jak to już zauważono wyżej, wystąpił spadek (o 11%). Trzeba zauważyć, iż pod względem ilości zabitych pierwsze miejsce przypada nieodmiennie województwu mazowieckiemu, a drugie wielkopolskiemu. Należy przy tym pamiętać, iż pomiędzy poszczególnymi województwami zachodzą istotne różnice zarówno w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp., wobec czego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych województwach bardziej miarodajne są wskaźniki ilości osób zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych oraz wartości wskaźników wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców. W omawianym okresie ( ) wartości wskaźników z pierwszej grupy były zdecydowanie najwyższe dla województwa lubuskiego (patrz tabela 5), a z drugiej dla województwa łódzkiego (patrz tabela 6.). Trudno określić jakieś prawidłowości wartości wskaźników rosną, bądź maleją w poszczególnych latach i nie pozostają w żadnej korelacji ze wskaźnikami dla całego kraju. Tabela 4. Liczba wypadków oraz ich skutki w województwie śląskim w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba wypadków w całej Polsce W 2000 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (843), następnie wielkopolskim (603). 3 W 2001 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (775), następnie wielkopolskim (495). 4 W 2002 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (696), następnie wielkopolskim (520). 5 W 2003 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (565), następnie wielkopolskim (525). 6 W 2004 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (569), następnie wielkopolskim (540).

4 BSiE 3 Tabela 5. Wskaźniki ilości zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych w województwie lubuskim w latach Rok Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla całej Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla całej Polski ,47 10,47 124, , ,10 10,29 133,58 126, ,15 10,88 135,54 126, ,84 11,04 133,88 125, ,8 11,20 142,70 126,60 Tabela 6. Wskaźniki ilości wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców w województwie łódzkim w latach Rok Wskaźnik wypadków Wskaźnik wypadków dla Polski Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla Polski ,96 148,35 19, ,29 210, , ,50 139,20 17, ,30 223,70 176, ,90 138,60 19, ,10 210, , ,90 133,70 18, ,80 213,80 167, ,10 133,70 16, ,90 225,40 169,40 3. Czas i miejsce występowania wypadków drogowych 3.1 Czas występowania wypadków drogowych miesiące, dni tygodnia i pora dnia Generalnie, najwięcej wypadków ma miejsce w miesiącach letnich i jesiennych (od czerwca do października) i jest to zjawisko obserwowane od wielu lat. Uważa się, iż jedną z przyczyn tego stanu jest znacznie zwiększone natężenie ruchu drogowego w okresie wakacyjnym oraz pogorszenie, i częste, i nagłe zmiany warunków atmosferycznych w okresie jesiennym [1, 2, 3, 4, 5]. W wymienionych miesiącach ilość wypadków jest z reguły na poziomie około 9,5% wszystkich wypadków w ciągu roku, przy czym bywa wyższa w październiku 2001 r. była na poziomie 10,3%, a w tym samym miesiącu następnego roku na poziomie 10,2%. Najmniejszą liczbę wypadków obserwuje się w miesiącach styczeń-luty. Za przyczynę uznaje się fakt, iż kierujący pojazdami mają świadomość możliwości zaistnienia niekorzyst- 7 W 2000 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało dopiero siódme miejsce wśród województw, zdecydowanie na czele znajdowało się województwo opolskie ze wskaźnikiem o wartości 134,56. 8 W 2001 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało drugie miejsce wśród województw, na czele znajdowało się województwo opolskie z nieznacznie wyższą wartością wskaźnika (135,00). 9 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,40), małopolskim (218,53) i świętokrzyskim (212,05). 10 Wyższy wskaźnik rannych na mieszkańców zanotowano w województwie wielkopolskim (221,68), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1). 11 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (22,4) i warmińsko-mazurskim (18,9). 12 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (26,1) i świętokrzyskim (22,1). 13 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie pomorskim (222,0). 14 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (23,8) i warmińsko-mazurskim (18,9). 15 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,0), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1).

5 4 BSiE nych warunków drogowych, a ciężka sytuacja na drodze powoduje zwiększenie uwagi i bardziej ostrożne zachowanie się kierowców. Obserwacja wypadków w skali tygodnia prowadzi do wniosku, iż najwięcej z nich oraz największa liczba osób zabitych i rannych ma miejsce w piątki, soboty i poniedziałki. W niedziele, kiedy to występuje wzmożenie ruchu drogowego związane z powrotami z wyjazdów pozamiejskich, obserwuje się najmniejszą ilość wypadków. Fakt ten tłumaczony jest zmniejszeniem się ruchu na obszarach zabudowanych (gdzie notuje się ponad 70% wszystkich wypadków 16 ) i przeniesieniu go poza ten obszar, szczególnie w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych [1, 2, 3, 4, 5]. Procentowy rozkład wypadków w wymienione dni w latach prezentuje tabela 7. Tabela 7. Rozkład procentowy wypadków drogowych i ich skutków w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki w latach Dzień/rok Wypadki Piątek Wypadki[%] 16,5 16,3 16,2 16,8 16,3 Zabici [%] 15,1 15,7 15,4 17,0 15,3 Ranni [%] 16,0 16,0 15,9 16,3 15,9 Sobota Wypadki[%] 15,2 14,7 15,5 14,7 15,1 Zabici[%] 17,4 15,8 16,1 16,3 16,8 Ranni [%] 15,8 15,7 16,1 15,5 15,9 Niedziela Wypadki[%] 12,9 12,2 12,7 12,3 12,7 Zabici [%] 16,4 15,0 15,9 15,6 15,6 Ranni [%] 15,0 14,1 14,6 14,1 14,5 Poniedziałek Wypadki[%] 14,2 14,9 14,2 14,8 14,3 Zabici[%] 12,6 14,1 14,0 14,0 13,0 Ranni[%] 13,8 14,5 13,8 14,3 14,2 Jeśli chodzi o porę dnia to w omawianym okresie ( ) największe nasilenie wypadków drogowych miało miejsce w godzinach (szczególnie między godziną 16 i 18), przy czym najwięcej osób zostało rannych w godzinach 16-19, a najwięcej zabitych w godzinach Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach 24-5 rano i w tym też czasie najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. 3.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych Jak już wspomniano wyżej, najwięcej wypadków miało miejsce na obszarach zabudowanych ponad 70% ogółu wypadków. Przy czym należy podkreślić, iż w ciągu roku więcej osób ginie w wypadkach mających miejsce na terenie niezabudowanym, niż na obszarze zabudowanym 16. Przyczyny upatruje się w następujących faktach: w terenie niezabudowanym kierowcy rozwijają większe prędkości, często w jednym pojeździe ginie więcej niż jedna osoba, pomoc lekarska przychodzi znacznie później niż w mieście. W tabeli 8. zebrano dane na temat ilości wypadków, zabitych i rannych w terenie zabudowanym i niezabudowanym, i praktycznie we wszystkich przypadkach można zauważyć tendencję spadkową. 16 W 2004 r. było to 71,9%, w 2003 r. 72,3%, w 2002 r. 72,2%, 2001 r. 71,95 i 2000 r. 72,0%.

6 BSiE 5 Tabela 8. Ilość wypadków, liczba zabitych i rannych na terenie zabudowanym i niezabudowanym w latach Wypadki Teren 2000 r r r r r. Wypadki zabudowany niezabudowany Zabici zabudowany niezabudowany Ranni zabudowany niezabudowany Charakterystyczne jest, iż zdecydowanie najwięcej wypadków miało miejsce na prostych odcinkach drogi i na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. W miejscach tych zdarzyło się blisko 80% wszystkich wypadków i zginęło w nich około 80% ogółu zabitych w wypadkach drogowych, a rannych zostalo blisko 78% ogółu rannych. W tabeli 9. przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków i ich skutków, na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tabela 9. Rozkład procentowy wypadków, zabitych i rannych na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu (w latach ) Typ drogi Wypadki 2000 r r r r r. Prosty odcinek drogi Wypadki[%] 58,5 58,5 58,8 58,0 57,5 Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu Zabici [%] 69,9 69,5 69,1 68,1 68,1 Ranni [%] 55,8 55,9 56,2 55,4 55,0 Wypadki[%] 21,3 21,4 20,7 21,1 21,2 Zabici[%] 10,0 11,6 10,4 11,2 11,4 Ranni [%] 22,0 22,1 21,6 22,1 22,3 4. Ofiary wypadków drogowych 4.1 Ofiary zabici i ranni Uczestnicy ruchu drogowego najczęściej ponoszą śmierć w wypadkach, które mają miejsce poza obszarem zabudowanym. W latach , w prawie co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym proporcje te wyglądały następująco: w 2000 r. w co dwunastym, w 2001 r. w co czternastym, w 2002 r. w co piętnastym, w 2003 r. w co czternastym i w 2004 r. w co trzynastym. Wysoka śmiertelność w wypadkach na obszarze niezabudowanym jest zjawiskiem typowym, wynikającym z faktu rozwijania na tym obszarze nadmiernej prędkości oraz utrudnionego dostępu do pomocy medycznej. W ostatnich latach w wypadkach, do których doszło z powodu nadmiernej prędkości, zgon notowano w co siódmym takim wypadku. Tabela 10. przedstawia procentowy udział osób zabitych w wypadkach spośród różnych uczestników ruchu drogowego. Najwięcej zabitych było wśród kierowców i pasażerów samochodów osobowych oraz pieszych. Ponadto, wśród zabitych liczba mężczyzn była trzykrotnie wyższa od liczby kobiet, natomiast wśród rannych proporcja ta wynosi jak 60:40. Jest również prawidłowością ostatnich lat, iż najliczniejsza grupę wśród zabitych stanowią osoby w wieku lat (około 1/3 ogółu zabitych), natomiast najwięcej osób rannych (około ¼ ogółu rannych), to osoby z grupy wiekowej lat.

7 6 BSiE Tabela 10. Procentowy udział zabitych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 43,1 44,0 43,7 45,0 43,1 osobowych Piesi 35,8 33,7 34,1 33,3 34,8 Rowerzyści i motorowerzyści 12,2 12,1 12,7 12,4 13,0 Pozostali 17 8,9 10,2 9,5 9,3 9,1 Tabela 11. Procentowy udział osób rannych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 51,9 53,0 53,4 58,8 54,4 osobowych Piesi 27,7 26,9 26,1 29,1 24,8 Rowerzyści i motorowerzyści 11,1 10,6 11,3 0,9 10,9 Pozostali 18 9,3 9,5 9,2 11,2 9,9 4.2 Bezpieczeństwo osób pieszych Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są osoby piesze. Zazwyczaj jednak sami piesi powodują duże zagrożenie swoim zachowaniem. W 2004 r. spowodowali oni 15,7% wszystkich zdarzeń drogowych z ofiarami w ludziach, w 2003 r. 16,5%, w 2002 r. 17,1%, 2001 r. 17,7% i 2000 r. 18,8%. Analiza wypadków w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (dane dotyczące wypadków i ich skutków w tych miejscach patrz tabela 12) prowadzi do wniosku, że zdecydowanie najwięcej zdarzeń drogowych występuje na przejściach dla pieszych. Liczba potrąceń w tych miejscach systematycznie rośnie, z 28,9% w 2000 r. do 29,4% w roku Wymienione potrącenia są skutkiem dwojakiego rodzaju zachowań. Po pierwsze, kierujący pojazdami nie zachowują należytej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i często nie ustępują im pierwszeństwa; po drugie, nader często piesi nie uznają faktu, iż korzystanie z wyznaczonego przejścia nie upoważnia ich do wchodzenia na jezdnię bez wcześniejszego upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Najwięcej potrąceń i najtragiczniejsze ich skutki notuje się od lat w czwartym kwartale roku. Wynika to z warunków klimatycznych, które powodują, że piesi są mniej widoczni. 17 Kierowcy i pasażerowie motocykli, kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych, kierowcy i pasażerowie autobusów, kierowcy i pasażerowie ciągników, kierowcy i pasażerowie innych pojazdów. 18 Patrz przypis 17.

8 BSiE 7 Tabela 12. Wypadki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego w latach Rodzaj zdarzenia/rok Potrącenie osoby pieszej Zabici Ranni Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych 34 Na przestrzeni lat nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg, chociaż w niektórych latach dał się zauważyć ich niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. W roku 2001 nastąpił spadek wymienionych wypadków w porównaniu z 2000 r. o 20,8%, natomiast w 2002 r. wzrost wyniósł 4,9% w porównaniu do roku Z kolei, w 2003 r. nastąpił spadek w porównaniu do roku poprzedzającego o 11,4%, natomiast w roku 2004 zanotowano niewielki wzrost o 0,2%. Nietrzeźwi najczęściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: w piątek (od 14,6% do 16,3% ogółu wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych w latach ), w sobotę (od 17,4% do 18,5%) i w niedzielę (od 17,4% do 19,4%). Niewątpliwie wynika to z faktu, iż w dni wolne od pracy wzrasta spożycie alkoholu. W trakcie doby kulminacja tego rodzaju wypadków występuje między godziną a W latach w godzinach tych wydarzało się od 26,7% do 28,8% wszystkich wypadków z udziałem nietrzeźwych. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących pojazdami i pieszych utrzymywały się w latach na praktycznie niezmiennym poziomie około 98% ogółu tego rodzaju wypadków. Szczegółowe dane liczbowe na temat wypadków i ich skutków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego zaprezentowano w tablicach 13. i 14. Tabela 13. Liczba wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w latach Rok Wypadki Zabici Ranni ,9% wszystkich wypadków z pieszymi ,7% wszystkich wypadków z pieszymi 21 47,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% ogółu zabitych pieszych ,5% ogółu zabitych pieszych ,2% ogółu zabitych pieszych 27 30,0% ogółu zabitych pieszych ,9% ogółu zabitych pieszych ,6% ogółu rannych pieszych ,0% ogółu rannych pieszych ,7% ogółu rannych pieszych ,8% ogółu rannych pieszych ,4% ogółu rannych pieszych. 34 Dotyczy zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

9 8 BSiE Tabela 14. Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu w latach , z podziałem na sprawców [w%] Wypadek/Rok z winy kierującego [%] 67,3 67,5 67,8 65,1 65,4 z winy pieszego [%] 29,8 30,0 30,0 32,2 31,3 z winy pasażera [%] 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 współwina [%] 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 z innych przyczyn [%] 1,5 1,3 1,1 1,5 1,6 II. Wypadki drogowe i ich skutki w wybranych krajach europejskich 1. Ogólne dane na temat motoryzacji Analiza wypadków drogowych i ich skutków, oderwana od szeregu charakterystycznych dla danego kraju czynników, może prowadzić do błędnych wniosków. W tablicy 15. zebrano charakterystyczne parametry dotyczące ruchu drogowego w wybranych krajach europejskich, jak np. długość sieci dróg publicznych, długość autostrad, czy liczba pojazdów silnikowych. Tabela 15. Parametry związane z ruchem drogowym w wybranych krajach europejskich Kraj Ludność [tys.] Długość sieci drogowej [km] Długość autostrad [km] Powierzchnia kraju [km²] Ilość pojazdów silnikowych [tys.] Liczba pojazdów dwukołowych [tys.] Ilość samochodów osobowych [tys.] Szwajcaria Szwecja Hiszpania Polska Holandia Niemcy Francja Finlandia Czechy Austria Źródło: IRTAD (International Road Traffic and Accident Database), opracowanie własne. 2. Wypadki drogowe i ich skutki W latach najwięcej wypadków w Europie pod względem wypadków, oraz zabitych i rannych w nich miało miejsce w Niemczech, Francji i Hiszpanii (patrz tablica 16., 17., 18. i 19.). Polska w tym bilansie zajmuje również wysokie miejsce i pomimo tego, iż ma blisko 10% mniej ludności i 10 mln mniej pojazdów silnikowych niż Hiszpania, wyprzedza ją w ogólnej ilości osób zabitych w wypadkach drogowych.

10 BSiE 9 Tabela 16. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i w Polsce w 2003 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 17. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 18. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 19. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria

11 10 BSiE Porównując dane dotyczące wypadków drogowych należy mieć na uwadze fakt, że pomiędzy poszczególnymi państwami zachodzą istotne różnice, np. w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp. Wobec tego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych państwach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ilość zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych (patrz tablica 20, 21, 22, 23). W latach , w ilości osób zabitych na 100 wypadków drogowych, wśród krajów ujętych w bazie IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) przoduje niestety Polska (z liczbą osób zabitych). W krajach o największej liczbie wypadków liczba osób zabitych na 100 wypadków jest blisko średnio od półtora do dwóch razy mniejsza (Francja, Hiszpania), aż do ponad 5 razy (Niemcy). W ilości osób rannych na 100 wypadków drogowych, w latach , wśród krajów ujętych w bazie IRTAD, nieodmiennie od lat na czele listy znajduje się Hiszpania i Szwecja. W Polsce liczba rannych jest na poziomie blisko 20% niższym. Tabela 20. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2003 r. Zabici i ranni na 100 wypadków 35 Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 122,5 Czechy 5 129,7 Finlandia 6 131,6 Francja 6 128,5 Niemcy 2 130,3 Holandia 3 120,0 Polska ,6 Hiszpania 5 150,6 Szwecja 3 147,6 Szwajcaria 2 126,2 Tabela 21. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 131,6 Czechy 5 129,3 Finlandia 7 131,6 Francja 7 130,7 Niemcy 2 131,6 Holandia 3 121,3 Polska ,0 Hiszpania 5 149,3 Szwecja 3 156,9 Szwajcaria 2 125,9 35 Dane podawane przez bazę TRIAD mogą się nieco różnić od danych ze źródeł [1, 2, 3, 4, 5].

12 BSiE 11 Tabela 22. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2,2 130,6 Czechy 5,1 129,4 Finlandia 6,7 130,4 Francja 7,0 131,9 Niemcy 1,8 131,8 Holandia 2,8 121,2 Polska 10,3 126,8 Hiszpania 5,5 149,0 Szwecja 3,5 141,6 Szwajcaria 2,3 126,2 Tabela 23. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 3 130,4 Czechy 5 127,5 Finlandia 6 128,3 Francja Niemcy 2 131,6 Holandia Polska 10,5 124,9 Hiszpania 6 147,2 Szwecja 4 139,7 Szwajcaria 2 126,6 3. Przestrzeganie elementarnych norm bezpieczeństwa Jedną z najbardziej podstawowych norm bezpieczeństwa, decydującą często o przeżyciu w wypadku drogowym, jest używanie pasów bezpieczeństwa. Tylko w dwóch krajach europejskich (Niemczech i Francji) odsetek kierowców używających pasów bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju drogi po której się poruszają, przekracza 90%. W innych krajach jest wręcz zastraszająco niski (patrz tablica 24). Tabela 24. Odsetek kierowców samochodów używających pasów bezpieczeństwa w wybranych krajach w 2002 r. Kraj Drogi miejskie Drogi lokalne Autostrady Szwecja Szwajcaria Polska 75 Niemcy Holandia Hiszpania Francja Finlandia Czechy Austria

13 12 BSiE Literatura. 1. Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2005 r. 2. Wypadki drogowe w Polsce w 2003 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2004 r. 3. Wypadki drogowe w Polsce w 2002 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2003 r. 4. Wypadki drogowe w Polsce w 2001 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2002 r. 5. Wypadki drogowe w Polsce w 2000 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2001 r. 6. Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000, Ministerstwo Infrastruktury. 7. Druki sejmowe nr 2898 i nr 3998 (IV kadencja). 8.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r.

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA -4821-3(4)/11 Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Raport Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011 Materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w ŁODZI NA LATA 2013-2015

PROJEKT MIEJSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w ŁODZI NA LATA 2013-2015 PROJEKT MIEJSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w ŁODZI NA LATA 2013-2015 Opracowano przy udziale następujących instytucji: 1. WRD KWP w Łodzi 2. WRD KMP w Łodzi 3. Straż Miejska w Łodzi 4. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający: GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09 Sebastian Pawłowski BRACTWO ROWEROWE Radom, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wykorzystane materiały... 3 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005

KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Sylwester Młynarski KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II.

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II. Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w Bydgoszczy w latach 2007-2010

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w Bydgoszczy w latach 2007-2010 Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w Bydgoszczy w latach 2007-2010 Analiza Opracowanie Łukasz Juszczak Bydgoszcz SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2011 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. ŹRÓDŁA I WYKORZYSTANE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego w roku 13 Gdańsk, kwiecień-wrzesień 14 roku SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Zgierz, styczeń 2014 Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku 2 Zatwierdzam : Zgierz

Bardziej szczegółowo

Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011

Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011 Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011 Jakub Nowotarski Wrocław 2012 ISBN 978-83-928583-3-1 Opracowanie: Jakub Nowotarski Zdjęcie na okładce: Radosław Lesisz Wydało:

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2008 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku Warszawa 2009 Opracowanie: El bieta SYMON Wydział Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011

Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011 Raport o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2007-2011 Jakub Nowotarski Wrocław 2012 c Wrocławska Inicjatywa Rowerowa ISBN 978-83-928583-3-1 Opracowanie: Jakub Nowotarski Zdjęcie na

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadaniem Państwa jest zagwarantowanie by transport drogowy nie wiązał się z tak dużym jak obecnie zagrożeniem zdrowia i życia obywateli. Dla osiągnięcia tego celu istotne jest nie tylko wyasygnowanie przez

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2003 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2003 ROKU K R A J O W A R A D A B E Z P I E C Z E Ń S T W A R U C H U D R O G O W E G O STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W I POŁOWIE 2003 ROKU SPRAWOZDANIE Materiał na

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach PRĘDKOŚĆ Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu. To niewątpliwie jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność i często sporo radości. Jednak auto to także niebezpieczne narzędzie,

Bardziej szczegółowo