Nr Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W 2004 r. doszło w Polsce do wypadków drogowych. Było ich zdecydowanie mniej niż w przodujących pod tym względem w Unii Europejskiej Niemczech (ponad 350 tys.). Jednocześnie Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem liczby osób zabitych w wypadkach drogowych oraz bezapelacyjnie pierwsze miejsce w Unii pod względem liczby osób zabitych na 100 wypadków.

2 BSiE 1 I. Wypadki drogowe w Polsce i ich skutki (w latach ) 1. Ogólne dane na temat motoryzacji W tabeli 1. przedstawiono liczbę pojazdów silnikowych w Polsce w latach , z uwzględnieniem podziału na samochody osobowe, ciężarowe i motocykle 1. Jak łatwo zauważyć liczba pojazdów silnikowych na przestrzeni tylko czterech lat wzrosła o blisko sztuk. Ponadto, Polska należy do krajów, w których występuje znaczny ruch tranzytowy. Do Polski wjechały następujące ilości samochodów kierowanych przez cudzoziemców: w 2000 r , w 2001 r , w 2002 r , w 2003 r Tabela 1. Liczba pojazdów silnikowych w Polsce w latach Rok Pojazdy silnikowe ogółem W tym: Samochody ciężarowwe Samochody osobo- Motocykle Wypadki drogowe i ich skutki Liczba wypadków drogowych w Polsce maleje. Na przestrzeni lat zanotowano blisko 11% spadek liczby wypadków. Maleje również liczba zabitych w omawianym okresie odnotowano spadek ich liczby na poziomie przekraczającym 9% (patrz tabela 2.). Tym niemniej, liczba zabitych utrzymuje się na bardzo wysokim najwyższym w krajach Unii Europejskiej poziomie. Tabela 2. Liczba wypadków drogowych i ich skutki w Polsce w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Oczywiście wymienione trzy rodzaje pojazdów silnikowych nie wyczerpują zbioru, należą do niego chociażby różnego rodzaju maszyny robocze dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

3 2 BSiE Oprócz zdarzeń drogowych klasyfikowanych jako wypadki do jednostek Policji zgłaszane są również tzw. kolizje drogowe ich liczba systematycznie rośnie. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ( ) zanotowano prawie 27% wzrost liczby kolizji drogowych (patrz tabela 3.). Tabela 3. Liczba kolizji drogowych w Polsce w latach Rok Liczba kolizji Interesujące wydaje się porównanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych województwach. W latach , jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych i ich skutki, zdecydowane pierwsze miejsce zajmuje województwo śląskie (patrz tabela 4.). Liczba wypadków w tym okresie nieznacznie wzrosła (o 2,1%), chociaż w skali kraju, jak to już zauważono wyżej, wystąpił spadek (o 11%). Trzeba zauważyć, iż pod względem ilości zabitych pierwsze miejsce przypada nieodmiennie województwu mazowieckiemu, a drugie wielkopolskiemu. Należy przy tym pamiętać, iż pomiędzy poszczególnymi województwami zachodzą istotne różnice zarówno w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp., wobec czego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych województwach bardziej miarodajne są wskaźniki ilości osób zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych oraz wartości wskaźników wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców. W omawianym okresie ( ) wartości wskaźników z pierwszej grupy były zdecydowanie najwyższe dla województwa lubuskiego (patrz tabela 5), a z drugiej dla województwa łódzkiego (patrz tabela 6.). Trudno określić jakieś prawidłowości wartości wskaźników rosną, bądź maleją w poszczególnych latach i nie pozostają w żadnej korelacji ze wskaźnikami dla całego kraju. Tabela 4. Liczba wypadków oraz ich skutki w województwie śląskim w latach Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba wypadków w całej Polsce W 2000 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (843), następnie wielkopolskim (603). 3 W 2001 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (775), następnie wielkopolskim (495). 4 W 2002 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (696), następnie wielkopolskim (520). 5 W 2003 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (565), następnie wielkopolskim (525). 6 W 2004 r. województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem ilości zabitych, najwięcej zabitych było w województwie mazowieckim (569), następnie wielkopolskim (540).

4 BSiE 3 Tabela 5. Wskaźniki ilości zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych w województwie lubuskim w latach Rok Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla całej Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla całej Polski ,47 10,47 124, , ,10 10,29 133,58 126, ,15 10,88 135,54 126, ,84 11,04 133,88 125, ,8 11,20 142,70 126,60 Tabela 6. Wskaźniki ilości wypadków, zabitych i rannych na mieszkańców w województwie łódzkim w latach Rok Wskaźnik wypadków Wskaźnik wypadków dla Polski Wskaźnik zabitych Wskaźnik zabitych dla Polski Wskaźnik rannych Wskaźnik rannych dla Polski ,96 148,35 19, ,29 210, , ,50 139,20 17, ,30 223,70 176, ,90 138,60 19, ,10 210, , ,90 133,70 18, ,80 213,80 167, ,10 133,70 16, ,90 225,40 169,40 3. Czas i miejsce występowania wypadków drogowych 3.1 Czas występowania wypadków drogowych miesiące, dni tygodnia i pora dnia Generalnie, najwięcej wypadków ma miejsce w miesiącach letnich i jesiennych (od czerwca do października) i jest to zjawisko obserwowane od wielu lat. Uważa się, iż jedną z przyczyn tego stanu jest znacznie zwiększone natężenie ruchu drogowego w okresie wakacyjnym oraz pogorszenie, i częste, i nagłe zmiany warunków atmosferycznych w okresie jesiennym [1, 2, 3, 4, 5]. W wymienionych miesiącach ilość wypadków jest z reguły na poziomie około 9,5% wszystkich wypadków w ciągu roku, przy czym bywa wyższa w październiku 2001 r. była na poziomie 10,3%, a w tym samym miesiącu następnego roku na poziomie 10,2%. Najmniejszą liczbę wypadków obserwuje się w miesiącach styczeń-luty. Za przyczynę uznaje się fakt, iż kierujący pojazdami mają świadomość możliwości zaistnienia niekorzyst- 7 W 2000 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało dopiero siódme miejsce wśród województw, zdecydowanie na czele znajdowało się województwo opolskie ze wskaźnikiem o wartości 134,56. 8 W 2001 r. województwo lubuskie z podaną wartością wskaźnika zajmowało drugie miejsce wśród województw, na czele znajdowało się województwo opolskie z nieznacznie wyższą wartością wskaźnika (135,00). 9 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,40), małopolskim (218,53) i świętokrzyskim (212,05). 10 Wyższy wskaźnik rannych na mieszkańców zanotowano w województwie wielkopolskim (221,68), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1). 11 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (22,4) i warmińsko-mazurskim (18,9). 12 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (26,1) i świętokrzyskim (22,1). 13 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie pomorskim (222,0). 14 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (23,8) i warmińsko-mazurskim (18,9). 15 Wyższy wskaźnik zabitych na mieszkańców zanotowano w województwie mazowieckim (24,0), warmińsko-mazurskim (22,0) i świętokrzyskim (17,1).

5 4 BSiE nych warunków drogowych, a ciężka sytuacja na drodze powoduje zwiększenie uwagi i bardziej ostrożne zachowanie się kierowców. Obserwacja wypadków w skali tygodnia prowadzi do wniosku, iż najwięcej z nich oraz największa liczba osób zabitych i rannych ma miejsce w piątki, soboty i poniedziałki. W niedziele, kiedy to występuje wzmożenie ruchu drogowego związane z powrotami z wyjazdów pozamiejskich, obserwuje się najmniejszą ilość wypadków. Fakt ten tłumaczony jest zmniejszeniem się ruchu na obszarach zabudowanych (gdzie notuje się ponad 70% wszystkich wypadków 16 ) i przeniesieniu go poza ten obszar, szczególnie w godzinach popołudniowych i wczesnowieczornych [1, 2, 3, 4, 5]. Procentowy rozkład wypadków w wymienione dni w latach prezentuje tabela 7. Tabela 7. Rozkład procentowy wypadków drogowych i ich skutków w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki w latach Dzień/rok Wypadki Piątek Wypadki[%] 16,5 16,3 16,2 16,8 16,3 Zabici [%] 15,1 15,7 15,4 17,0 15,3 Ranni [%] 16,0 16,0 15,9 16,3 15,9 Sobota Wypadki[%] 15,2 14,7 15,5 14,7 15,1 Zabici[%] 17,4 15,8 16,1 16,3 16,8 Ranni [%] 15,8 15,7 16,1 15,5 15,9 Niedziela Wypadki[%] 12,9 12,2 12,7 12,3 12,7 Zabici [%] 16,4 15,0 15,9 15,6 15,6 Ranni [%] 15,0 14,1 14,6 14,1 14,5 Poniedziałek Wypadki[%] 14,2 14,9 14,2 14,8 14,3 Zabici[%] 12,6 14,1 14,0 14,0 13,0 Ranni[%] 13,8 14,5 13,8 14,3 14,2 Jeśli chodzi o porę dnia to w omawianym okresie ( ) największe nasilenie wypadków drogowych miało miejsce w godzinach (szczególnie między godziną 16 i 18), przy czym najwięcej osób zostało rannych w godzinach 16-19, a najwięcej zabitych w godzinach Najmniej wypadków wydarzyło się w godzinach 24-5 rano i w tym też czasie najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć. 3.2 Miejsca powstawania wypadków drogowych Jak już wspomniano wyżej, najwięcej wypadków miało miejsce na obszarach zabudowanych ponad 70% ogółu wypadków. Przy czym należy podkreślić, iż w ciągu roku więcej osób ginie w wypadkach mających miejsce na terenie niezabudowanym, niż na obszarze zabudowanym 16. Przyczyny upatruje się w następujących faktach: w terenie niezabudowanym kierowcy rozwijają większe prędkości, często w jednym pojeździe ginie więcej niż jedna osoba, pomoc lekarska przychodzi znacznie później niż w mieście. W tabeli 8. zebrano dane na temat ilości wypadków, zabitych i rannych w terenie zabudowanym i niezabudowanym, i praktycznie we wszystkich przypadkach można zauważyć tendencję spadkową. 16 W 2004 r. było to 71,9%, w 2003 r. 72,3%, w 2002 r. 72,2%, 2001 r. 71,95 i 2000 r. 72,0%.

6 BSiE 5 Tabela 8. Ilość wypadków, liczba zabitych i rannych na terenie zabudowanym i niezabudowanym w latach Wypadki Teren 2000 r r r r r. Wypadki zabudowany niezabudowany Zabici zabudowany niezabudowany Ranni zabudowany niezabudowany Charakterystyczne jest, iż zdecydowanie najwięcej wypadków miało miejsce na prostych odcinkach drogi i na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. W miejscach tych zdarzyło się blisko 80% wszystkich wypadków i zginęło w nich około 80% ogółu zabitych w wypadkach drogowych, a rannych zostalo blisko 78% ogółu rannych. W tabeli 9. przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków i ich skutków, na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Tabela 9. Rozkład procentowy wypadków, zabitych i rannych na prostym odcinku drogi i skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu (w latach ) Typ drogi Wypadki 2000 r r r r r. Prosty odcinek drogi Wypadki[%] 58,5 58,5 58,8 58,0 57,5 Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu Zabici [%] 69,9 69,5 69,1 68,1 68,1 Ranni [%] 55,8 55,9 56,2 55,4 55,0 Wypadki[%] 21,3 21,4 20,7 21,1 21,2 Zabici[%] 10,0 11,6 10,4 11,2 11,4 Ranni [%] 22,0 22,1 21,6 22,1 22,3 4. Ofiary wypadków drogowych 4.1 Ofiary zabici i ranni Uczestnicy ruchu drogowego najczęściej ponoszą śmierć w wypadkach, które mają miejsce poza obszarem zabudowanym. W latach , w prawie co piątym takim zdarzeniu ginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym proporcje te wyglądały następująco: w 2000 r. w co dwunastym, w 2001 r. w co czternastym, w 2002 r. w co piętnastym, w 2003 r. w co czternastym i w 2004 r. w co trzynastym. Wysoka śmiertelność w wypadkach na obszarze niezabudowanym jest zjawiskiem typowym, wynikającym z faktu rozwijania na tym obszarze nadmiernej prędkości oraz utrudnionego dostępu do pomocy medycznej. W ostatnich latach w wypadkach, do których doszło z powodu nadmiernej prędkości, zgon notowano w co siódmym takim wypadku. Tabela 10. przedstawia procentowy udział osób zabitych w wypadkach spośród różnych uczestników ruchu drogowego. Najwięcej zabitych było wśród kierowców i pasażerów samochodów osobowych oraz pieszych. Ponadto, wśród zabitych liczba mężczyzn była trzykrotnie wyższa od liczby kobiet, natomiast wśród rannych proporcja ta wynosi jak 60:40. Jest również prawidłowością ostatnich lat, iż najliczniejsza grupę wśród zabitych stanowią osoby w wieku lat (około 1/3 ogółu zabitych), natomiast najwięcej osób rannych (około ¼ ogółu rannych), to osoby z grupy wiekowej lat.

7 6 BSiE Tabela 10. Procentowy udział zabitych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 43,1 44,0 43,7 45,0 43,1 osobowych Piesi 35,8 33,7 34,1 33,3 34,8 Rowerzyści i motorowerzyści 12,2 12,1 12,7 12,4 13,0 Pozostali 17 8,9 10,2 9,5 9,3 9,1 Tabela 11. Procentowy udział osób rannych w wypadkach drogowych w latach , w zależności od rodzaju uczestnictwa w ruchu drogowym Ofiary [%]/Rok Kierowcy i pasażerowie samochodów 51,9 53,0 53,4 58,8 54,4 osobowych Piesi 27,7 26,9 26,1 29,1 24,8 Rowerzyści i motorowerzyści 11,1 10,6 11,3 0,9 10,9 Pozostali 18 9,3 9,5 9,2 11,2 9,9 4.2 Bezpieczeństwo osób pieszych Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są osoby piesze. Zazwyczaj jednak sami piesi powodują duże zagrożenie swoim zachowaniem. W 2004 r. spowodowali oni 15,7% wszystkich zdarzeń drogowych z ofiarami w ludziach, w 2003 r. 16,5%, w 2002 r. 17,1%, 2001 r. 17,7% i 2000 r. 18,8%. Analiza wypadków w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (dane dotyczące wypadków i ich skutków w tych miejscach patrz tabela 12) prowadzi do wniosku, że zdecydowanie najwięcej zdarzeń drogowych występuje na przejściach dla pieszych. Liczba potrąceń w tych miejscach systematycznie rośnie, z 28,9% w 2000 r. do 29,4% w roku Wymienione potrącenia są skutkiem dwojakiego rodzaju zachowań. Po pierwsze, kierujący pojazdami nie zachowują należytej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i często nie ustępują im pierwszeństwa; po drugie, nader często piesi nie uznają faktu, iż korzystanie z wyznaczonego przejścia nie upoważnia ich do wchodzenia na jezdnię bez wcześniejszego upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Najwięcej potrąceń i najtragiczniejsze ich skutki notuje się od lat w czwartym kwartale roku. Wynika to z warunków klimatycznych, które powodują, że piesi są mniej widoczni. 17 Kierowcy i pasażerowie motocykli, kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych, kierowcy i pasażerowie autobusów, kierowcy i pasażerowie ciągników, kierowcy i pasażerowie innych pojazdów. 18 Patrz przypis 17.

8 BSiE 7 Tabela 12. Wypadki w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego w latach Rodzaj zdarzenia/rok Potrącenie osoby pieszej Zabici Ranni Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych 34 Na przestrzeni lat nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg, chociaż w niektórych latach dał się zauważyć ich niewielki wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. W roku 2001 nastąpił spadek wymienionych wypadków w porównaniu z 2000 r. o 20,8%, natomiast w 2002 r. wzrost wyniósł 4,9% w porównaniu do roku Z kolei, w 2003 r. nastąpił spadek w porównaniu do roku poprzedzającego o 11,4%, natomiast w roku 2004 zanotowano niewielki wzrost o 0,2%. Nietrzeźwi najczęściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: w piątek (od 14,6% do 16,3% ogółu wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych w latach ), w sobotę (od 17,4% do 18,5%) i w niedzielę (od 17,4% do 19,4%). Niewątpliwie wynika to z faktu, iż w dni wolne od pracy wzrasta spożycie alkoholu. W trakcie doby kulminacja tego rodzaju wypadków występuje między godziną a W latach w godzinach tych wydarzało się od 26,7% do 28,8% wszystkich wypadków z udziałem nietrzeźwych. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących pojazdami i pieszych utrzymywały się w latach na praktycznie niezmiennym poziomie około 98% ogółu tego rodzaju wypadków. Szczegółowe dane liczbowe na temat wypadków i ich skutków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego zaprezentowano w tablicach 13. i 14. Tabela 13. Liczba wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego w latach Rok Wypadki Zabici Ranni ,9% wszystkich wypadków z pieszymi ,7% wszystkich wypadków z pieszymi 21 47,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,8% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% wszystkich wypadków z pieszymi ,2% ogółu zabitych pieszych ,5% ogółu zabitych pieszych ,2% ogółu zabitych pieszych 27 30,0% ogółu zabitych pieszych ,9% ogółu zabitych pieszych ,6% ogółu rannych pieszych ,0% ogółu rannych pieszych ,7% ogółu rannych pieszych ,8% ogółu rannych pieszych ,4% ogółu rannych pieszych. 34 Dotyczy zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami.

9 8 BSiE Tabela 14. Wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu w latach , z podziałem na sprawców [w%] Wypadek/Rok z winy kierującego [%] 67,3 67,5 67,8 65,1 65,4 z winy pieszego [%] 29,8 30,0 30,0 32,2 31,3 z winy pasażera [%] 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 współwina [%] 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 z innych przyczyn [%] 1,5 1,3 1,1 1,5 1,6 II. Wypadki drogowe i ich skutki w wybranych krajach europejskich 1. Ogólne dane na temat motoryzacji Analiza wypadków drogowych i ich skutków, oderwana od szeregu charakterystycznych dla danego kraju czynników, może prowadzić do błędnych wniosków. W tablicy 15. zebrano charakterystyczne parametry dotyczące ruchu drogowego w wybranych krajach europejskich, jak np. długość sieci dróg publicznych, długość autostrad, czy liczba pojazdów silnikowych. Tabela 15. Parametry związane z ruchem drogowym w wybranych krajach europejskich Kraj Ludność [tys.] Długość sieci drogowej [km] Długość autostrad [km] Powierzchnia kraju [km²] Ilość pojazdów silnikowych [tys.] Liczba pojazdów dwukołowych [tys.] Ilość samochodów osobowych [tys.] Szwajcaria Szwecja Hiszpania Polska Holandia Niemcy Francja Finlandia Czechy Austria Źródło: IRTAD (International Road Traffic and Accident Database), opracowanie własne. 2. Wypadki drogowe i ich skutki W latach najwięcej wypadków w Europie pod względem wypadków, oraz zabitych i rannych w nich miało miejsce w Niemczech, Francji i Hiszpanii (patrz tablica 16., 17., 18. i 19.). Polska w tym bilansie zajmuje również wysokie miejsce i pomimo tego, iż ma blisko 10% mniej ludności i 10 mln mniej pojazdów silnikowych niż Hiszpania, wyprzedza ją w ogólnej ilości osób zabitych w wypadkach drogowych.

10 BSiE 9 Tabela 16. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i w Polsce w 2003 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 17. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 18. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tabela 19. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r., zabici i ranni Kraj Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Austria Czechy Finlandia Francja Niemcy Holandia Polska Hiszpania Szwecja Szwajcaria

11 10 BSiE Porównując dane dotyczące wypadków drogowych należy mieć na uwadze fakt, że pomiędzy poszczególnymi państwami zachodzą istotne różnice, np. w ilości mieszkańców, powierzchni, ilości pojazdów silnikowych, natężeniu ruchu drogowego itp. Wobec tego, dla oceny i porównania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych państwach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest ilość zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych (patrz tablica 20, 21, 22, 23). W latach , w ilości osób zabitych na 100 wypadków drogowych, wśród krajów ujętych w bazie IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) przoduje niestety Polska (z liczbą osób zabitych). W krajach o największej liczbie wypadków liczba osób zabitych na 100 wypadków jest blisko średnio od półtora do dwóch razy mniejsza (Francja, Hiszpania), aż do ponad 5 razy (Niemcy). W ilości osób rannych na 100 wypadków drogowych, w latach , wśród krajów ujętych w bazie IRTAD, nieodmiennie od lat na czele listy znajduje się Hiszpania i Szwecja. W Polsce liczba rannych jest na poziomie blisko 20% niższym. Tabela 20. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2003 r. Zabici i ranni na 100 wypadków 35 Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 122,5 Czechy 5 129,7 Finlandia 6 131,6 Francja 6 128,5 Niemcy 2 130,3 Holandia 3 120,0 Polska ,6 Hiszpania 5 150,6 Szwecja 3 147,6 Szwajcaria 2 126,2 Tabela 21. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2002 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2 131,6 Czechy 5 129,3 Finlandia 7 131,6 Francja 7 130,7 Niemcy 2 131,6 Holandia 3 121,3 Polska ,0 Hiszpania 5 149,3 Szwecja 3 156,9 Szwajcaria 2 125,9 35 Dane podawane przez bazę TRIAD mogą się nieco różnić od danych ze źródeł [1, 2, 3, 4, 5].

12 BSiE 11 Tabela 22. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2001 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 2,2 130,6 Czechy 5,1 129,4 Finlandia 6,7 130,4 Francja 7,0 131,9 Niemcy 1,8 131,8 Holandia 2,8 121,2 Polska 10,3 126,8 Hiszpania 5,5 149,0 Szwecja 3,5 141,6 Szwajcaria 2,3 126,2 Tabela 23. Wypadki drogowe w wybranych krajach europejskich i Polsce w 2000 r. Zabici i ranni na 100 wypadków Kraj Liczba zabitych Liczba rannych Austria 3 130,4 Czechy 5 127,5 Finlandia 6 128,3 Francja Niemcy 2 131,6 Holandia Polska 10,5 124,9 Hiszpania 6 147,2 Szwecja 4 139,7 Szwajcaria 2 126,6 3. Przestrzeganie elementarnych norm bezpieczeństwa Jedną z najbardziej podstawowych norm bezpieczeństwa, decydującą często o przeżyciu w wypadku drogowym, jest używanie pasów bezpieczeństwa. Tylko w dwóch krajach europejskich (Niemczech i Francji) odsetek kierowców używających pasów bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju drogi po której się poruszają, przekracza 90%. W innych krajach jest wręcz zastraszająco niski (patrz tablica 24). Tabela 24. Odsetek kierowców samochodów używających pasów bezpieczeństwa w wybranych krajach w 2002 r. Kraj Drogi miejskie Drogi lokalne Autostrady Szwecja Szwajcaria Polska 75 Niemcy Holandia Hiszpania Francja Finlandia Czechy Austria

13 12 BSiE Literatura. 1. Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2005 r. 2. Wypadki drogowe w Polsce w 2003 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2004 r. 3. Wypadki drogowe w Polsce w 2002 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2003 r. 4. Wypadki drogowe w Polsce w 2001 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2002 r. 5. Wypadki drogowe w Polsce w 2000 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2001 r. 6. Krajowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT 2000, Ministerstwo Infrastruktury. 7. Druki sejmowe nr 2898 i nr 3998 (IV kadencja). 8.

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2016 roku Analiza danych o wypadkach drogowych Przemysław Skoczyński W 2016 roku w Polsce odnotowano 33 664 1 wypadki drogowe, w których zginęło 3 026 osób, a

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku

BIURO RUCHU DROGOWEGO. Wypadki drogowe. w Polsce w 2016 roku BIURO RUCHU DROGOWEGO Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku Warszawa, 2017 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Akceptował: insp. Rafał

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo!

I. PRZEDMOWA. Szanowni Państwo! I. PRZEDMOWA Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu informację na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w 2005 roku. Publikacja ta to suche liczby, nie wolno jednak zapominać, że za każdą

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 AUTOR: MGR INŻ. AGATA LEWANDOWSKA DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI SPIS TABEL...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2007 ROKU WARSZAWA 2008 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI W RUCHU DROGOWYM WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 roku UMOWA NR TRD/ 11 /2013 - ETAP

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym MGR INŻ. SYLWIA POGODZIŃSKA KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Zakopane, kwiecień 2016r. Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo