Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Spis treści Parametry konfiguracyjne usług... 2 Serwery DNS...2 Serwery poczty...2 Serwery Zarządzanie usługami...2 Administracja usługami... 3 Kreator... 5 Zarządzanie kontami... 6 Twoje usługi... 9 Strefy DNS...9 Serwer poczty Serwer 17 Serwer FTP Baza MySQL Korzystanie z systemu NetHosting - 18 kroków Podstawowe informacje o domenach Krok 1: Logowanie do systemu Krok 2: Zmiana hasła Krok 3: Kreator Krok 4: Definiowanie obsługi domeny Krok 5: Konfiguracja serwera pocztowego Krok 6: Tworzenie konta pocztowego Krok 7: Konfiguracja konta pocztowego Krok 8: Uruchomienie serwera 44 Krok 9: Obsługa stron błędów Krok 10: Zarządzanie uprawnieniami dostępu Krok 11: Konfiguracja statystyk Krok 12: Zaawansowane zarządzenie domeną Krok 13: Przesyłanie plików na stronę (FTP) Krok 14: Zagadnienia bezpieczeństwa (SSL) Krok 15: Zaawansowane zarządzanie (PHP) Krok 16: Konfiguracja serwera FTP Krok 17: Konfiguracja bazy danych MySQL Krok 18: Przekazanie uprawnień do zarządzania usługami

3 Szanowni Państwo Uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferty NetHosting, nowoczesnego i funkcjonalnego systemu hostingowego. Jesteśmy przekonani, że nowa usługa spełni Państwa oczekiwania, a korzystanie z niej przyniesie wiele satysfakcji. Niniejszym przekazujemy Państwu instrukcję użytkowania usługi NetHosting zawierającą podstawowe informacje o rozwiązaniach funkcjonalnych systemu i sposobie jego konfiguracji. Część instrukcji stanowi rozdział, na który składa się 18 kroków ilustrujących konkretne przykłady konfiguracji poszczególnych usług systemu. Mamy nadzieję, że przewodnik ten ułatwi Państwu efektywne korzystanie z usługi. Szczegółowe informacje o usłudze NetHosting dostępne są pod adresem Pomoc w rozwiązywaniu problemów można uzyskać pod numerem infonetii: Parametry konfiguracyjne usług Serwery DNS ns1.sint.pl ns2.sint.pl Serwery poczty serwer poczty przychodzącej POP3 serwer poczty przychodzącej IMAP serwer poczty wychodzącej SMTP uwierzytelnianie serwera SMTP poczta przez WWW (WebMail) pop3.pl.pl imap.pl.pl smtp.pl.pl TAK (typ: LOGIN lub PLAIN) http(s)://konto.pl.pl Serwery www publikacja serwisu WWW ftp://ftp.pl.pl lub adres serwera WWW klienta statystyki odwiedzin stron WWW zarządzanie bazą danych serwer bazy danych mysql.pl.pl port 4000 Zarządzanie usługami administracja usługami w pakiecie administracja kontem http(s)://admin.pl.pl http(s)://konto.pl.pl -2-

4 Administracja usługami Pod adresem http(s)://admin.pl.pl/ znajduje się strona autoryzacji, która umożliwia zalogowanie się do systemu zarządzania usługami w pakiecie NetHosting. Panel administracyjny usługi, który otworzy się po zalogowaniu się do systemu, przeznaczony jest dla administratora usług NetHosting. Umożliwia on skonfigurowanie wszystkich usług dostępnych w pakiecie, między innymi konfigurację domen i założenie kont pocztowych oraz zarządzanie tymi usługami. -3-

5 Oznaczenia kolorystyczne Dla stworzenia przyjaznego środowiska pracy, przyjęta została zasada kolorystyczna, zgodnie z którą kolor zielony przypisany został do elementów poprawnie skonfigurowanych i działających, a czerwony do elementów skonfigurowanych niepoprawnie, nieaktywnych lub będących w trakcie aktywacji. Konwencje znakowe W interfejsie przyjęte zostały następujące konwencje znakowe: usługa aktywna usługa zablokowana lub w trakcie aktywacji Górne menu W górnym menu znajdują się zakładki kierujące na strony: kreator narzędzie do automatycznego skonfigurowania domeny i podstawowych usług w danej domenie (otwiera się przy pierwszym logowaniu do systemu), zaawansowane strony z pełnymi możliwościami konfiguracji usług w pakiecie, komunikaty strona z komunikatami technicznymi od operatora oraz pomoc przekierowanie na stronę pomocy na Kolor pomarańczowy na zakładce oznacza, że dana strona jest aktywna. Lewy pasek nawigacyjny Główne kategorie nawigacyjne, służące bezpośrednio do zarządzania usługami, udostępnione są w lewym panelu nawigacyjnym, zbudowanym na zasadzie drzewa nawigacyjnego, które pokazuje się po wybraniu opcji zaawansowane. Struktura drzewiasta jest domyślnie rozwinięta w zakresie dwóch poziomów. Rozwijanie elementów nawigacyjnych niższego rzędu (oznaczonych kolorowymi rombami) możliwe jest poprzez jednokrotne kliknięcie w nazwę elementu. W dowolnym momencie mogą Państwo powrócić na stronę główną systemu zarządzania, przez kliknięcie na otwierający lewe menu nawigacyjne element Start. -4-

6 Centralne pole nawigacyjne Miejscem, w którym wyświetlane będą treści powiązane z poszczególnymi elementami nawigacyjnymi jest, centralne pole nawigacyjne znajdujące się w środkowej części ekranu. Kliknięcie w jedną z usług górnego poziomu np.: Strefy DNS lub Konta pocztowe, powoduje wyświetlenie w centralnym polu nawigacyjnym listy stref lub kont pocztowych, uporządkowanych alfabetycznie. W wypadku większej liczby usług wyświetlane są litery alfabetu - kliknięcie w wybraną literę powoduje wyświetlenie usług rozpoczynających się od tej litery. Kliknięcie w wybraną usługę powoduje jej rozwinięcie. W przypadku kont pocztowych, kliknięcie w wybrane konto wyświetla aktywowane dla niego usługi (np.: aliasy), które widoczne są w drzewie usług po lewej stronie ekranu. Zasady korzystania Wybór usługi następuje w lewym pasku nawigacyjnym, gdzie przedstawiona jest lista głównych usług dostępnych w pakiecie, a następnie wszystkie usługi skonfigurowane w trakcie korzystania z NetHostingu. Konfiguracja usług następuje w formularzu wyświetlanym w centralnym polu nawigacyjnym. Dla każdej skonfigurowanej usługi, po lewej stronie formularza występuje pole Dozwolone usługi z listą usług jakie możemy skonfigurować dla wybranej usługi oraz pole Edycja, gdzie pokazane są dostępne funkcje typu: aktywuj, zablokuj, odblokuj lub skasuj tę usługę. Status każdej usługi widoczny jest nad polem Edycja. Rodzaje występujących statusów: nowy, aktywny, zablokowany, w trakcie aktywacji lub w trakcie blokowania. Czas trwania sesji W trosce o bezpieczeństwo danych, zarządzanie otwartą sesją zostało skonfigurowane w taki sposób, aby po bezczynności trwającej ponad 10 minut następowało automatyczne wylogowanie z systemu. Po przerwie i powrocie do pracy zostaną Państwo poinformowani o upłynięciu bezpiecznego czasu i przekierowani na stronę logowania. Kreator Przy pierwszym logowaniu do panelu otwiera się strona kreatora. którego zadaniem jest przeprowadzenie użytkownika przez proces aktywacji podstawowych usług w ramach wykupionego pakietu usługi NetHosting. Celem kreatora nie jest przeprowadzenie pełnej konfiguracji wszystkich usług dostępnych dla danego konta, a jedynie uruchomienie jego podstawowych funkcjonalności. Dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych możliwy jest po kliknięciu dostępnej w górnym menu zakładki zaawansowane. Aby powrócić do kreatora, z górnego menu należy wybrać opcję kreator. Konfiguracja podstawowego pakietu składa się z trzech etapów: 1. Konfiguracji domeny internetowej 2. Konfiguracji serwera pocztowego oraz kont pocztowych 3. Konfiguracji serwera www Zakres konfiguracji ustalany jest indywidualnie w zależności od konkretnej konfiguracji posiadanego pakietu. Żeby skorzystać z kreatora, należy postępować zgodnie ze wskazówkami na kolejnych ekranach. -5-

7 W każdej chwili możliwe jest zakończenie procesu konfiguracji i przez kliknięcie przycisku zakończ działanie kreatora lub wybranie z górnego menu opcji zaawansowane. Aby cofnąć się do poprzednich ekranów, należy skorzystać z przycisku wstecz (nie jest zalecane wykorzystywanie podczas konfiguracji pakietu przycisku wstecz przeglądarki). Aby rozpocząć działania kreatora, należy nacisnąć przycisk dalej. Z kreatora można skorzystać w każdej chwili zarządzania usługami, np. przy konfiguracji nowej domeny lub tworzeniu nowych kont pocztowych. Wystarczy wybrać z górnego menu zakładkę kreator. Zarządzanie kontami Po wybraniu zakładki zaawansowane z górnego menu, pokaże się lewy pasek nawigacyjny pozwalający na bezpośrednie zarządzanie usługami. W części Zarządzanie kontami istnieje możliwość dodawania i usuwania uprawnień do zarządzania pakietem oraz możliwość podziału kompetencji w zakresie zarządzania kontami przez wybranych użytkowników. Dodaj konto Aby dodać konto w kategorii Zarządzanie kontami należy wybrać opcję Dodaj konto. Użycie tej funkcji spowoduje wyświetlenie formularza rejestracyjnego, przez który możliwe będzie stworzenie i aktywowanie konta usługi. Podstawowym elementem identyfikującym użytkownika jest nazwa konta (login). Na poprawną nazwę składa się ciąg dowolnych wielkich i małych liter, znaków alfanumerycznych, kropki (.), myślnika (-) oraz znaku podkreślenia (_). Stosowanie pozostałych znaków jest niedozwolone. -6-

8 Dla każdego konta konieczne jest zdefiniowanie hasła składającego się z co najmniej dwóch znaków. Dla zachowania poufności dostępu do konta zalecane jest jednak wprowadzenie hasła nie krótszego niż 8 znaków, w tym kombinacji dużych i małych liter, cyfr i przynajmniej jednego spośród znaków: kropki (.), myślnika (-), podkreślenia (_). Jeżeli chcemy dać uprawnienia do zarządzania wszystkimi usługami, należy wybrać Wszystkie subskrypcje, a jeżeli chcemy przekazać uprawnienia do zarządzania jedną z usług, należy wybrać Wybierz z listy i nacisnąć dodaj. Otworzy się okno pozwalające na szczegółowe zdefiniowanie uprawnień przekazywanych do zarządzania. Uprawnienia przekazywane są poprzez wybór odpowiedniej gałęzi drzewa. Pamiętać trzeba, że jeśli w ramach danej gałęzi utworzonych jest już kilka instancji danego produktu/usługi, to przekazanie gałęzi skutkować będzie przekazaniem uprawnień do zarządzania wszystkimi tymi produktami/usługami. Po wyborze jednego z elementów z listy należy kliknąć dodaj. Administrator nie może przekazać usługi zarządzania kontami, nawet przy wyborze wszystkich subskrypcji w trakcie definiowania konta, zarządzanie kontami pozostaje zawsze w gestii administratora. Po aktywacji konta nastąpi przeniesienie do części Lista kont. -7-

9 Lista kont Dostęp do zestawienia kont użytkowników uprawnionych do korzystania z systemu, możliwy jest bezpośrednio przez kliknięcie na Lista kont w lewym menu nawigacyjnym. Kliknięcie na edytuj przy nazwie konta umożliwia dostęp do parametrów konfiguracyjnych konta, w ramach których możliwa jest zmiana przyznanego dla danego konta/użytkownika hasła oraz zmiana zakresu udostępnionych funkcjonalności. W ramach tabeli kont możliwe jest także usunięcie danego użytkownika. Po wybraniu tej opcji pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie chęci usunięcia konta. Akceptacja spowoduje usunięcie konta z systemu (Uwaga! Usunięcie jest ostateczne). W razie przypadkowego usunięcia konta konieczne jest jego ponowne założenie i aktywacja użytkownika. Jako główny administrator panelu, do głównego konta przypisany jest najwyższy z możliwych status - administrator. Pozostałe konta otrzymują status menadżer. Zmiana hasła do konta administratora możliwa jest tylko przez wejście na listę kont i wybraniu funkcji edytuj dla konta typu administrator. Dla konta typu manager wyświetlana jest usługa zmiana hasła w lewym pasku nawigacyjnym, gdzie użytkownik tego typu konta może zmienić swoje hasło. -8-

10 Twoje usługi W panelu możliwa jest pełna konfiguracja pakietu usług. Strefy DNS Jeżeli nie skorzystaliśmy z kreatora przy tworzeniu wpisów DNS dla domeny możemy to zrobić samodzielnie. W Strefie DNS konieczne jest określenie niezbędnych dla funkcjonowania serwisu parametrów DNS. Dla każdego pola dostępny jest opis z informacją o wymaganych do wprowadzenia i konfiguracji parametrach. W przypadku wprowadzenia niewłaściwych danych, system wyświetli monit wskazujący na powód odmowy rejestracji proponowanych przez użytkownika ustawień wraz ze wskazówką ich poprawienia. Po podaniu parametrów dla strefy DNS należy nacisnąć przycisk zapisz. Należy zwrócić uwagę, że bezpośrednio po utworzeniu, nowa strefa oznaczona jest czerwonym znaczkiem <> wskazującym, że nie została ona jeszcze aktywowana. W celu jej aktywacji należy kliknąć w znajdujące się po prawej stronie ekranu słowo Aktywuj. Znajdująca się w górnej części panelu informacja o statusie ulegnie zmianie na W trakcie aktywacji. Po kilkunastu sekundach i przeładowaniu strony status zostanie zmieniony na Aktywny, zaś w prawym panelu strefy DNS znaczek <> zmieni kolor na zielony. Ogólne parametry usług DNS mogą zostać zablokowane (nie usunięte) przez kliknięcie w słowo Zablokuj w polu Edycja z prawej strony ekranu, które pojawia się, gdy usługa jest aktywna. Po aktywowaniu strefy DNS dla danej domeny, zostaną skonfigurowane przez system rekordy DNS dla serwera poczty i serwera www. Z lewej strony w menu nawigacyjnym wyświetlą się skonfigurowane rekordy DNS. Lista rekordów dla danej domeny wyświetli się też w środkowej części ekranu, w momencie gdy wybierzemy daną strefę DNS w lewym pasku nawigacyjnym. Rekord DNS możemy zmodyfikować. Należy w tym -9-

11 przypadku wybrać rekord DNS, spowoduje to przejście do okna, gdzie można wprowadzić zmiany w zapisach konfiguracyjnych danego rekordu DNS. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk zapisz. Można też dany rekord usunąć lub zablokować, korzystając z funkcji dostępnych w oknie Edycja z prawej strony ekranu. Strefa DNS umożliwia również dodanie konfiguracji dla konkretnych rekordów DNS: A (mapowanie nazwy na adres IP), CNAME (alias domenowy), MX (serwer pocztowy), NS (serwer nazw dla domeny), PTR (domena odwrotna). Aby dodać element do konfiguracji, po wybraniu nazwy strefy DNS, dla której chcemy skonfigurować rekord, należy w prawym elemencie panelu administracyjnego Dozwolone usługi kliknąć znak plus (+) lub dodaj. Spowoduje to przejście do okna, gdzie wprowadzane będą dane niezbędne do konfiguracji usługi. Po kliknięciu w zapisz dane zostaną zweryfikowane pod względem poprawności formalnej i zapisane w systemie. Następnie należy aktywować rekord poprzez kliknięcie z słowo Aktywuj. Uwaga! Aktywowanie poszczególnych rekordów DNS oraz dodawanie kolejnych usług do statusu aktywnego możliwe jest jedynie po zmianie głównego statusu usługi na aktywny. Serwery NetHosting oferują standardowo obsługę domeny w zakresie pierwotny i wtórny DNS. Domena jest automatycznie odpowiednio skonfigurowana od razu po aktywowaniu strefy DNS dla tej domeny. Jeśli pierwotny DNS ma być utrzymywany na innym serwerze. To zawartość pliku strefowego dla domena.pl powinna być następująca (poczta i www dla domena.pl obsługiwane w ramach NetHosting): ; IN A ; www IN A ; poczta dla mail IN A IN MX 0 mail -10-

12 Serwer poczty W celu konfiguracji serwera pocztowego oraz poszczególnych kont pocztowych konieczne jest przejście do gałęzi Serwery poczty w lewym menu nawigacyjnym i kliknięcie w nazwę domeny serwera pocztowego. Podstawowa konfiguracja odbywać się będzie w centralnym oknie o nazwie Parametry. Parametr Quota określa rozmiar przestrzeni dyskowej przypisanej do danego serwera poczty. Jednocześnie poniżej wyświetlana jest wielkość przestrzeni dyskowej możliwej jeszcze do wykorzystania (dystrybucji), bądź pomiędzy już aktywnych użytkowników, bądź to użytkowników nowych. Przy pierwszym zalogowaniu się do systemu i konfiguracji usługi, wymagane jest wprowadzenie nazwy domeny, którą obsługiwać będzie serwer poczty. Gdy skorzystaliśmy z kreatora, podana nazwa domeny została przypisana do serwera poczty. Zmiana domeny jest możliwa w dowolnej chwili, pod warunkiem że nie są w niej aktywne żadne usługi dodatkowe. Jeżeli usługi dodatkowe są aktywne, przed zmianą nazwy domeny konieczne jest ich zablokowanie. Należy także pamiętać, że po zmianie nazwy domeny dalsze funkcjonowanie usług dodatkowych będzie niemożliwe i będą one musiały zostać usunięte, a później utworzone ponownie (dla nowej nazwy domenowej). Po wprowadzeniu nazwy domeny, która ma być obsługiwana przez serwer poczty, należy: uzupełnić formularz o adres poczty elektronicznej administratora serwera, zdefiniować możliwości korzystania z poczty przy pomocy protokołów POP3 i IMAP, Dla wprowadzenia ewentualnych notatek administratora udostępnione zostało specjalne okno. Zakończenie konfiguracji serwera poczty umożliwia dodawanie aliasów serwera pocztowego oraz kont pocztowych w domenie głównej. Aby dodać alias serwera poczty, należy w polu Dozwolone usługi nacisnąć dodaj przy nazwie Alias serwera poczty. Podać w formularzu nazwę aliasu i kliknąć zapisz. Aliasów serwera poczty można tworzyć dowolną ilość. -11-

13 Aby dodać nowe konto pocztowe, należy w znajdującym się po prawej stronie ekranu polu Dozwolone usługi kliknąć dodaj przy opisie Konto pocztowe. Spowoduje to przejście do interfejsu dodania nowej skrzynki . Dla poprawnego założenia konta konieczne jest: wprowadzenie identyfikatora użytkownika (nazwy konta) wprowadzenie hasła, określenie przyznanej dla konta przestrzeni dyskowej (quota), sposób obsługi polecenia przekazywania korespondencji (forward). Następnie możemy dla tego konta ustawić parametry ochrony antyspamowej, jeżeli chcemy skorzystać z takiej ochrony na poziomie serwera poczty. Należy zaznaczyć, że ochrona antyspamowa ma być włączona, a następnie postępować zgodnie z opisami umieszczonymi pod każdym parametrem. Po zapisaniu danych (przycisk Zapisz) konto pocztowe zostaje aktywowane. -12-

14 Konto pocztowe jest w pełni konfigurowalne po kliknięciu na jego nazwę w gałęzi drzewa nawigacyjnego usługi. W centralnym polu możliwa jest zmiana wielkości skrzynki, hasła dostępowego oraz sposobu obsługi polecenia przekierowania korespondencji. Dodatkowo za pośrednictwem prawego panelu (Dozwolone usługi) możliwy jest dostęp do szczegółowych ustawień konta. W celu aktywowania wybranej usługi dla danego konta należy kliknąć w dodaj przy nazwie usługi. alias konta Aby stworzyć alias należy wprowadzić nazwę, dla której ma być on stworzony (na przykład aby dla konta stworzyć alias w odpowiednim polu wprowadzić trzeba wyraz nowytest ). Dla każdego konta możliwe jest stworzenie dowolnej ilości aliasów. -13-

15 automatyczna odpowiedź Aby skorzystać z tej usługi należy wprowadzić czas rozpoczęcia i zakończenia działania autoodpowiedzi (w formacie rrrr-mm-dd gg:mm) oraz treść odpowiedzi. przekazywanie poczty Należy wprowadzić adres , na który ma być przekierowywana poczta przychodząca. Dla każdego konta możliwe jest wprowadzenie dowolnej ilości adresów, na które przesyłana będzie otrzymywana korespondencja. -14-

16 czarna lista W celu stworzenia dla tego konta czarnej listy, czyli listy spamerów (tj. adresów, z których nie chcemy otrzymywać żadnej poczty), należy stworzyć regułę, zgodnie z którą wiadomości będą klasyfikowane na czarną listę i kasowane z serwera, natychmiast po ich dostarczeniu. Dla każdego konta możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby reguł. biała lista W celu stworzenia dla tego konta białej listy, czyli listy adresów, z których chcemy, aby poczta była dostarczana zawsze, należy stworzyć regułę, zgodnie z którą wiadomości będą klasyfikowane na białą listę i zawsze dostarczane, jeżeli nawet zostały zaklasyfikowane do listy spamerów. Biała lista ma najwyższy priorytet. Dla każdego konta możliwe jest wprowadzenie dowolnej ilości reguł. -15-

17 Wszystkie usługi aktywowane dla danego konta (także te zablokowane) widoczne są w lewym pasku nawigacyjnym. Wszystkie usługi (oprócz aliasów) może skonfigurować użytkownik danego konta, w dostępnym dla niego panelu administracyjnym konta pod adresem

18 Serwer WWW Aby uruchomić usługę WWW konieczne jest wprowadzenie serii parametrów definiujących serwer. W pierwszej kolejności wymagane jest wprowadzenie domeny, która ma być obsługiwana przez serwer. Jeżeli skorzystaliśmy z kreatora, wybrana domena została przypisana automatycznie do serwera www. Parametr Pojemność określa (w MB) wielkość przyznanej na dany serwer przestrzeni dyskowej. Wprowadzić należy także adres administratora serwera WWW. Jeżeli dla danej domeny mają być obsługiwane, zdefiniowane przez użytkownika, strony błędów (404, 403), konieczne jest wprowadzenie ścieżek dostępu do odpowiednich plików. Określenia wymaga także parametr obsługi strony indeksu. Po aktywacji usługi serwera WWW w prawym panelu pojawi się lista dostępnych do konfiguracji usług. Kontrola dostępu: Kontrola dostępu do określonych folderów realizowana jest za pośrednictwem usługi htaccess. Dla uzyskania dostępu do chronionych folderów (wraz z podfolderami) konieczne jest przejście procesu autentykacji (logowania). Aby uruchomić usługę należy, po wybraniu opcji Kontrola dostępu, wprowadzić tekst monitu, który będzie wyświetlany dla użytkownika usiłującego uzyskać dostęp do chronionego katalogu -17-

19 (Nazwa kontroli dostępu). Określenia wymaga także katalog (ścieżka dostępu do niego) do którego dostęp ma być ograniczony. Po dodaniu usługi i ponownym wejściu w jej panel konfiguracyjny, w prawej części ekranu, dostępny jest panel pozwalający na dodanie użytkowników oraz przydzielenie im praw dostępu do chronionego katalogu. Aby dodać użytkownika, należy wprowadzić jego nazwę (login) oraz hasło (hasło), które będzie musiał wprowadzić podczas procesie logowania. Zarządzanie prawami dostępu ogranicza się więc do ich edycji i zmiany hasła oraz ewentualnego usunięcia użytkownika. Można stworzyć wielu użytkowników dla zastrzeżonego katalogu. -18-

20 Statystyki dla serwera WWW Konfiguracja statystyk dla serwera polega na określeniu nazwy użytkownika uprawnionego do korzystania z nich oraz hasła umożliwiających dostęp. Określenia wymaga także liczba dni przez które składowane będą logi ruchu na serwerze domyślną wartością jest 31 dni. Alias dla serwera WWW Aby uruchomić alias WWW należy wprowadzić nazwę aliasu w pełnej postaci domenowej, tzn. aby dla domeny twojafirma.pl działał alias praca.twojafirma.pl, należy w odpowiednie pole wprowadzić tekst: praca.twojafirma.pl. Możliwe jest także uruchomienie aliasu przekierowującego do określonego folderu w ramach serwera. W tym celu w polu ścieżka należy wprowadzić pełną ścieżkę dostępu do folderu, do którego ma nastąpić przekierowanie. W ramach jednego serwera WWW można stworzyć nieograniczoną liczbę aliasów domenowych. -19-

21 SSL dla serwera WWW W tym module konfiguracyjnym możliwe jest uruchomienie szyfrowania SSL na serwerze. Aby uruchomić usługę należy w odpowiednie miejsce wstawić (wkleić) wcześniej wygenerowany klucz SSL i/lub certyfikat SSL. FTP dla serwera WWW Aby uruchomić dostęp do serwera WWW za pomocą protokołu FTP konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie uprawnionych do korzystania z niego użytkowników. Dla każdego użytkownika należy utworzyć identyfikator (Login FTP), zdefiniować hasło (Hasło FTP) oraz wskazać ścieżkę dostępu dokładnie definiującą folder, do którego dany użytkownik otrzyma dostęp. Możliwe jest stworzenie dowolnej liczby użytkowników. -20-

22 PHP dla serwera WWW Jeżeli na serwerze mają być wykonywane skrypty PHP, przed uaktywnieniem tej opcji należy zdefiniować we właściwym panelu niezbędne dla konfiguracji parametry. Konfiguracja oparta o standardowe dla większości serwerów ustawienia, przygotowana jest domyślnie, natomiast w dowolnej chwili możliwa jest jej zmiana. Po skonfigurowaniu usług dla serwera www, widoczne one są w lewym pasku nawigacyjnym. Jeżeli chcemy je modyfikować, należy podświetlić nazwę usługi, pojawi się wtedy ekran z odpowiednim formularzem, gdzie będziemy mogli modyfikować wybraną usługę. -21-

23 Serwer FTP Aby rozpocząć korzystanie z serwera FTP konieczna jest jego wcześniejsza aktywacja. Po kliknięciu przycisku Aktywuj, serwer zostanie utworzony, a jego adres IP wyświetlony w polu IP. Adres IP pojawi się także w drzewie nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Bezpośrednio pod polem IP wyświetlona jest maksymalna pojemność serwera (określona w MB). Do decyzji administrującego serwerem pozostawiona jest konfiguracja jednoczesnej liczby sesji (Połączenia jednoczesne) oraz maksymalnej liczby użytkowników (Liczba użytkowników). Panel konfiguracyjny pozwala także na ustalenie, czy serwer FTP obsługiwać będzie użytkowników anonimowych (tzn. logowanie z anonymous jako nazwą użytkownika i adresem jako hasłem dostępu). W przypadku aktywacji tej opcji, konieczne jest również określenie katalogu, do którego dostęp będą mieli użytkownicy anonimowi. -22-

24 Dodanie użytkownika serwera FTP wykonywane jest przez kliknięcie właściwego linku w panelu po prawej stronie ekranu. W wyświetlonym formularzu, dla każdego użytkownika osobno, należy zdefiniować: nazwę użytkownika (Użytkownik FTP), hasło (Hasło użytkownika FTP), poziom uprawnień (Uprawnienia), ścieżkę dostępu do danego folderu. -23-

25 Baza MySQL Parametry konfiguracyjne bazy danych przesyłane są do panelu administracyjnego automatycznie za pośrednictwem systemu składania zamówień. Po wejściu w zakładkę Bazy MySQL w lewym menu nawigacyjnym, na ekranie wyświetlone zostaną wygenerowane wcześniej parametry: nazwa bazy danych (Nazwa), adres IP (IP), port (Port), nazwa użytkownika uprawnionego do dostępu (Nazwa użytkownika), wielkość przeznaczonej na bazę powierzchni dyskowej (Quota) wraz z informacją o ilości powierzchni zajętej (Zużycie quoty). Parametrami konfigurowalnymi przez użytkownika są hasło (hasło) oraz adres IP, spod którego możliwy jest dostęp do bazy (Host). -24-

26 Korzystanie z systemu NetHosting - 18 kroków Zadaniem przewodnika jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat konfiguracji i aktywacji usług NetHosting. Przewodnik skonstruowany został w sposób, który pozwoli początkującemu użytkownikowi na rozpoczęcie korzystania z systemu NetHosting bez głębokiej wiedzy o administracji serwerem WWW czy serwerem pocztowym. Poniżej znajdą Państwo opis procesu konfiguracji i aktywacji pełnego pakietu usług hostingowych dla firmy, która zdecydowała się używać domen- polokokta.pol.pl i domenastrony.x.pl. Uwaga! Większość parametrów, które są dostępne po zalogowaniu się do systemu skonfigurowana jest domyślnie. Należy pamiętać, że zmiany technicznie możliwe, wszakże z punktu widzenia logiki działania systemu mogą okazać się krytyczne i uniemożliwić działanie usługi. Najlepiej przyjąć zasadę, że zmiany parametrów nalezy konsultowane z osobą o odpowiedniej wiedzy z zakresu administracji serwerem WWW. Jeżeli nie mają Państwo pewności co do znaczenia konkretnego elementu, najlepiej pozostawić go w niezmienionej postaci. Podstawowe informacje o domenach Każdy komputer identyfikowany jest w sieci przez tzw. adres IP, czyli ciąg oddzielonych od siebie kropkami liczb. Dla ułatwienia korzystania z sieci komputerowych (w szczególności Internetu) stworzony został system DNS (ang. Domain Name Server), tłumaczący mało przyjazne dla ludzi adresy IP na nazwy łatwiejsze do zapamiętania. Domena to element tego systemu. Każda informacja w Internecie związana jest z domeną, czyli adresem, po którym można ją odnaleźć. Rozpoczynając korzystanie z poczty internetowej lub serwisu internetowego, konieczne jest zdefiniowanie swojej domeny, która będzie służyła jako adres strony www i serwera pocztowego. W każdym kraju wybrana jest jedna organizacja zarządzająca domenami narodowymi (w przypadku Polski, domenami z końcówką.pl). W Polsce rolę tę spełnia Naukowa i Akademicka Sieć Naukowa (NASK). Rezerwacja domeny możliwa jest jednak za pośrednictwem wielu innych usługodawców współpracujących z NASK. Rejestracja domeny dostępna jest na stronach w zakładce Domeny. Należy kliknąć w link Rejestracja domen, dostępny w lewym menu. Pierwszy ekran zawiera pole do sprawdzenia, czy interesująca nas domena jest przez kogoś używana. Jeśli dana domena jest wolna, można ją zarejestrować. Podczas procesu rejestracji należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, zwracając szczególną uwagę na wypełnienie pola uzasadniającego merytorycznie prawo do korzystania z danej domeny. Przy rejestracji domeny przez stronę w danych technicznych zostaną wpisane automatycznie parametry serwerów DNS usługi NetHosting. Jako główny serwer DNS (primary DNS) zostanie wpisane: ns1.sint.pl (adres IP: ), zaś jako serwer zapasowy (secondary DNS): ns2.sint.pl (adres IP: ). Powyższe dane dotyczą sytuacji, w której domena obsługiwana będzie przez serwer DNS dostępny w ramach usługi NetHosting. Jeśli domena utrzymywana ma być na innym serwerze, należy wprowadzić właściwy dla tego serwera adres, który znać będzie jego administrator. Po wypełnieniu wniosku należy opłacić domenę zgodnie z dostarczoną fakturą pro-forma przez firmę rejestrującą domenę. W okresie do dokonania opłaty, domena ta jest tylko zarezerwowana, dopiero po jej opłaceniu może być wykorzystywana do usług. Po opłaceniu domeny należy poczekać na jej rozpropagowanie (rozpowszechnienie) się -25-

27 wpisów do serwera DNS (ok. 24 godziny). Po tym czasie można już korzystać z domeny, oczywiście pod warunkiem, że prawidłowo zostanie skonfigurowana usługa NetHosting (o czym poniżej). Krok 1: Logowanie do systemu Rozpoczęcie konfiguracji usług w pakiecie NetHosting należy rozpocząć od zalogowania się do systemu. Formularz logowania dostępny jest na stronie lub (połączenie szyfrowane). Podczas logowania weryfikowany jest poziom uprawnień przypisany do konkretnego użytkownika i wyświetlane są strony z właściwymi tylko dla niego treściami. Poziom uprawnień definiowany jest przez administratora systemu. Parametry konta (login i hasło) dla administratora generowane są przez system i przekazywane w momencie aktywowania pakietu NetHosting (wygenerowane na stronie po złożeniu zamówienia lub zapisane na umowie). Hasło to wygenerowany na potrzeby pierwszego logowania ciąg znaków. Pamiętać należy, że po pierwszym logowaniu hasło powinno być zmienione na własne. Krok 2: Zmiana hasła Po pierwszym zalogowaniu się administratora do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od operatora usługi NetHosting, wskazana jest zmiana hasła. W tym celu należy kliknąć w górnym menu w zakładkę zaawansowane, wybrać z lewego paska nawigacyjnego Lista kont, a następnie w oknie jakie się ukaże kliknąć w edytuj przy nazwie loginu administratora. W polu Hasło i Potwierdzenie hasła należy wpisać swoje nowe hasło. Krok 3: Kreator Przy pierwszym logowaniu do systemu otwiera się panel kreatora. Zadaniem kreatora jest przeprowadzenie użytkownika przez skonfigurowanie podstawowych usług w pakiecie. Przede wszystkim skonfigurowanie parametrów domeny, a następnie serwera pocztowego i serwera www. Kreator pozwala na skonfigurowanie tylko podstawowych -26-

28 funkcjonalności usług. Dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych jest możliwy po wejściu w zakładkę z górnego menu zaawansowane. Korzystanie z kreatora nie jest konieczne. Można od razu zakończyć działanie kreatora i skonfigurować wszystkie parametry usług samodzielnie, za pomocą panelu zaawansowane. Jak to zrobić zostało opisane w następnych krokach. Z kreatora można też skorzystać w każdym momencie korzystania z pakietu, a zalecane jest to w przypadku definiowania obsługi nowej domeny. W przypadku korzystania z kreatora, należy kierować się wskazówkami umieszczonymi na kolejnych ekranach. W każdym momencie można przerwać działanie kreatora i następne usługi konfigurować samodzielnie za pomocą panelu zaawansowane. Po kliknięciu w przycisk dalej otworzy się okno Konfiguracja domeny. -27-

29 Przy pierwszym logowaniu do panelu pokaże się tylko opcja nowa domena. Opcje z istniejącymi domenami pokazują się, gdy już te domeny zostały wcześniej skonfigurowane w danym pakiecie. Daje to nam możliwość skonfigurowania kolejnych usług, np. nowych kont pocztowych w istniejącej domenie, za pomocą kreatora. Po wyborze opcji nowa domena i przejściu na następny ekran, należy dokonać wyboru, czy chcemy korzystać z domeny systemowej czy własnej domeny niezależnej od systemu (np. z końcówką.pl,.com.pl,.com). W przypadku domeny własnej, niezależnej od systemu, należy wpisać pełną nazwę tej domeny (np. nazwafirmy.com.pl) w pole, które ukaże się na ekranie. Lista dostępnych domen systemowych wyświetli się po wyborze tej opcji. Po wpisaniu domeny i naciśnięciu przycisku dalej, zostanie ta domena wpisana do systemu i zostaną skonfigurowane strefy DNS dla usługi poczty i serwera www. Jeżeli chcemy przy pomocy kreatora stworzyć konta pocztowe, należy przejść do następnego ekranu. Dla każdego tworzonego konta należy podać nazwę konta, wielkość skrzynki, czyli pojemność przeznaczoną na konto oraz hasło. Inne parametry konta można konfigurować w panelu zaawansowane. -28-

30 Jeżeli pracę kreatora skończymy na skonfigurowaniu domeny, to w opcji zaawansowane można zobaczyć parametry ustawione przez system dla wybranej domeny i rozpocząć konfigurowanie pozostałych usług. -29-

31 Krok 4: Definiowanie obsługi domeny Niżej opisany jest sposób postępowania, jeżeli nie korzystamy z kreatora, tylko samodzielnie konfigurujemy domeny lub do parametrów skonfigurowanych przez kreator chcemy dodać nowe. Przygotowanie do korzystania z systemu należy rozpocząć od zdefiniowania parametrów domeny. Konfiguracja domeny możliwa jest poprzez dostępny w lewym menu element Strefy DNS. Strefa DNS oznaczona zielonym rombem i posiadająca nazwę domeny oznacza, że została skonfigurowana obsługa tej domeny. W każdym pakiecie NetHosting jest dostępnych tyle stref DNS ile zostało określone przy zamawianiu pakietu. Jeżeli jest dostępnych 10 stref DNS, oznacza to, że można skonfigurować obsługę 10 domen dla usług w naszym pakiecie. Po kliknięciu w nazwę Strefa DNS oznaczoną czerwonym rombem (w lewym menu lub na liście stref w centralnej części ekranu), wyświetli się pusty formularz pozwalający na konfigurację parametrów strefy dla nowej domeny W naszym przykładzie jedna domena polokokta.pol.pl została skonfigurowana przy pomocy kreatora. -30-

32 W pierwszej kolejności niezbędne jest ustalenie, gdzie utrzymywane będą serwery DNS dla danej domeny. Jeśli utrzymywane mają być one w ramach usługi NetHosting wartość w polu Typ strefy DNS należy pozostawić bez zmian. Zarówno primary jak i secondary DNS utrzymywane będą wówczas na serwerze pod adresem wprowadzonym w polu Główny serwer DNS. W takim wypadku nie należy zmieniać wprowadzonych ustawień. Jeśli główny serwer DNS nie jest utrzymywany w ramach usług NetHosting, należy w polu Główny serwer DNS wprowadzić odpowiedni adres. Istotne jest, aby zakończyć go kropką. Podobnie postąpić należy dla strefy pomocniczej, z tą różnicą, że w polu Typ strefy DNS należy wybrać opcję Nie. Dodatkowo należy wprowadzić nazwę domeny, która ma być obsługiwana w danej strefie DNS. W poniższym przykładzie wprowadzona została domena: nowadomena.x.pl. Uwaga: istotne jest zakończenie wpisu kropką (.). Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów należy zapisać wartości poprzez kliknięcie przycisku zapisz. Aby aktywować wprowadzone dane, należy kliknąć Aktywuj. -31-

33 Status usługi zmieni się ze statusu Nowy na W trakcie aktywacji, a po chwili na Aktywny. Po aktywacji strefy DNS dla danej domeny, zostaną utworzone rekordy DNS dla serwera www i serwera znajdujących się w pakiecie. Oczywiście możliwe jest stworzenie własnych, dowolnych rekordów DNS, poprzez kliknięcie na słowie dodaj w polu Dozwolone usługi, przy usłudze Rekord DNS. Możliwa jest też edycja utworzonych przez system rekordów. Należy podświetlić rekord, w którym chcemy wprowadzić zmiany. Ukaże się ekran, gdzie można zmienić ustawienia rekordu, skasować go lub zablokować. -32-

34 Krok 5: Konfiguracja serwera pocztowego Po wprowadzeniu ustawień dla Strefy DNS, należy przeprowadzić konfigurację serwera poczty. Rozpocząć można ją otwierająca klikając w nazwę serwera poczty w lewym menu. Wyświetlony po otwarciu strony formularz zawiera zaimportowane przez system dane, wskazujące wielkość przestrzeni dyskowej serwera poczty oraz pozostałą z tej części wielkość do wykorzystania. Dane te nie są edytowalne i ich zmiana możliwa jest poprzez dokupienie dodatkowej przestrzeni dyskowej (Quota) lub przez zmianę zajętości plików poczty. -33-

35 Pierwszym elementem wymagającym określenia jest domena, dla której obsługiwana ma być poczta elektroniczna. Przy rejestracji pierwszej domeny system przypisał tę domenę do serwera poczty, czyli w analizowanym przypadku domenę polokokta.pol.pl. Jeżeli w tej domenie chcemy mieć pocztę to pozostawiamy jej nazwę w tym polu, w innym wypadku wpisujemy nazwę nowej domeny. Nowa domena powinna być wcześniej skonfigurowana. Po wprowadzeniu domeny, uzupełnić należy także pole Administrator poczty. Należy pamiętać o późniejszym stworzeniu konta pocztowego dla administratora lub aliasu do innego konta, o adresie podanym w polu Administrator poczty. Jeżeli żadna z tych czynności nie zostanie wykonana, korespondencja kierowana na adres administratora będzie zwracana z komunikatem o nie istnieniu konta pocztowego. W dalszej kolejności ustawienia wymagają parametry obsługi protokołów. Domyślnie opcje obsługi protokołów POP3 i IMAP są włączone. Protokół POP3 umożliwia odbiór i kasowanie poczty, zaś protokół IMAP udostępnia wiele zaawansowanych opcji zarządzania pocztą na serwerze (tworzenie folderów, sortowanie poczty po stronie serwera, pobieranie jedynie nagłówków wiadomości, etc.). Dodatkowo, dla ułatwienia zarządzania serwerem poczty, dołączone zostało pole o nazwie Opis, gdzie możliwe jest umieszczenie przez osobę administrującą dodatkowych, przydatnych informacji. Konfigurację serwera poczty należy zakończyć klikając na przycisku Zapisz. Jeżeli firma posiada i korzysta z większej liczby domen, a wszystkie one wskazują na jeden serwer, zaleca sie ustawienie jednej z nich jako głównej, pozostałych zaś jako aliasów domenowych. Należy w tym przypadku kliknąć w dodaj przy nazwie Alias serwera poczty w polu Dozwolone usługi z prawej strony ekranu. Do domeny głównej można stworzyć dowolną liczbę aliasów. -34-

36 W przykładzie pokazanym powyżej, jako domenę główną przyjęto domenę polokokta.pol.pl. Po dodaniu aliasu domenowego np. nowadomena.x.pl, nazwatowaru.pl lub dowolnego innego, wszystkie działania wykonywane na tych aliasach realizowane będą tak, jakby dokonywane były na domenie głównej. Na przykład poczta wysyłana na adresy w domenie nowadomena.x.pl traktowana będzie tak samo jak poczta z domeny polokokta.pol.pl. Krok 6: Tworzenie konta pocztowego Aby rozpocząć aktywne korzystanie z poczty elektronicznej, konieczne jesy posiadanie co co najmniej jednego aktywnego konta pocztowego. Tworzenie kont pocztowych w systemie NetHosting jest stosunkowo proste, chociaż wymaga wcześniejszego utworzenia i konfiguracji serwera poczty (proces ten został opisany we wcześniejszym kroku). Aby rozpocząć tworzenie konta pocztowego, należy po wejściu w zdefiniowany wcześniej serwer poczty, kliknąć na dostępny w prawym panelu (Dozwolone usługi) element dodaj umieszczony obok tekstu Konto pocztowe. -35-

37 Parametry konta pocztowego Po kliknięciu w przycisk dodaj otworzy się formularz z polami do podania parametrów dla tworzonego konta . Dla każdego konta niezbędne jest określenie kilku parametrów. Najważniejszym spośród nich jest Nazwa konta, czyli adres poczty elektronicznej. Istotne jest aby pamiętać, że na nazwę konta składa się nie tylko nazwa użytkownika, ale również nazwa domenowa. W przypadku domeny polokokta.pol.pl, aby utworzyć konto o nazwie admin, należy w pole Nazwa konta wpisać Analogicznie, aby stworzyć konto finanse, należy wprowadzić Przy rejestracji konta podajemy w jego nazwie domenę główną. Nie można podawać nazw aliasów domenowych stworzonych dla tego serwera poczty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli stworzyliśmy do domeny głównej polokokta.pol.pl alias nowadomena.x.pl to na utworzone konto pocztowe o nazwie admin w domenie polokokta.pol.pl, będą dostarczane wiadomości zaadresowane oraz Po wprowadzeniu nazwy konta należy dwukrotnie wpisać hasło dostępowe. Ze względów bezpieczeństwa rekomendowana jest zmiana tego hasła przez uprawnionego do korzystania użytkownika, przy pierwszym logowaniu do konta. Parametr Limit (quota) określa wielkość przyznanej dla danego konta przestrzeni dyskowej. Wielkość ta nie może być mniejsza niż 1MB i nie większa niż przestrzeń dyskowa serwera poczty. Suma pojemności wszystkich kont nie może przekraczać pojemności serwera poczty. W przypadku, jeśli serwer poczty nie posiada wystarczającej ilość powierzchni, żeby utworzyć konto o podanej wielkości quoty, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Parametr Zużycie quoty pokazuje stopień wykorzystania przyznanej danemu użytkownikowi powierzchni. Ostatnim parametrem wymagającym określenia jest ustalenie sposobu obsługi mechanizmu przekazywania poczty (Metoda obsługi przekazywania poczty (forward)). Parametr ten określa, czy po aktywacji usługi przekierowania poczty przychodzącej, będzie ona pozostawać na serwerze, czy też po przekierowaniu będzie z serwera usuwana. UWAGA: Przy zaznaczeniu tak, należy pamiętać, że wiadomości gromadzone na serwerze będą zapełniały skrzynkę. Użytkownik konta będzie musiał kontrolować w takim -36-

38 przypadku jej zapełnienie i czyścić zawartość, wchodząc na swoje konto przez panel administracyjny pod adresem Konfiguracja ochrony antyspamowej Następnym krokiem jest skonfigurowanie ochrony antyspamowej dla danego konta. Do ochrony antyspamowej poczty w pakiecie NetHosting używany jest system SpamAssassin służący do klasyfikowania przesyłek elektronicznych do kategorii SPAM (prawdopodobnie niechciana przesyłka). Działanie tego systemu polega na wychwytywaniu w poczcie charakterystycznych cech spamu, np. słów typu "oferta", poczty zakodowanej wyłącznie w HTML (nie multipart), znacznej ilości dużych liter, "dziwnych" nagłówków, obecności charakterystycznych sformułowań itp. Obecność każdej cechy powoduje przyznanie pewnej ilości punktów, które pod koniec przetwarzania a są sumowane. W każdym przypadku (nawet jeśli nie jest to spam) dodawane są nagłówki dotyczące skanowania: X-Spam-Status, zawierający informację o przyznanej punktacji (streszczenie); X-Spam-Report, zawierający dokładne informacje o każdym elemencie za które zostały przyznane punkty; X-Spam-Level, zawierający informację o "natężeniu spamu" w postaci ciągu znaków '+' (im dłuższy tym większe natężenie) Dla każdego nowego konta ochrona antyspamowa ma zaznaczone, że jest włączona i pokazują się zalecane jej ustawienia. Ochronę antyspamową można wyłączyć, jeżeli chcemy żeby cała poczta, również ta niechciana, była dostarczana do skrzynki użytkownika konta. W takim przypadku nie będzie ona oznaczana w temacie jako spam. Użytkownik może w takim przypadku wykorzystać dodawane nagłówki do automatycznego filtrowania spamu w swoim kliencie poczty. W najprostszym przypadku przez filtrowanie na podstawie nagłówka X-Spam- Level:+++++", podając wymaganą ilość znaków +. Nie jest to zalecane rozwiązanie, ze względu na to, że cała poczta musi być dostarczona do klienta poczty i tam dopiero jest filtrowana. Proponujemy wykorzystanie mechanizmu -37-

39 ochrony antyspamowej poczty na poziomie serwera. Funkcjonalność ta pozwala na indywidualną konfigurację czułości filtrów do odsiewania niechcianej poczty, jak również wybrania rodzaju działania w stosunku do takich wiadomości. Zalecane jest więc włączenie ochrony antyspamowej i ustawienie jej parametrów. Modyfikuj temat niechcianej poczty znacznikiem ***SPAM*** - należy zaznaczyć, czy system ma wstawiać do tematu niechcianej wiadomości znacznika ***SPAM***. Znacznik ten będzie wstawiany do wszystkich wiadomości, które zostaną zakwalifikowane do niechcianej poczty, w zależności od ustawionego poziomu ochrony antyspamowej. Zaznaczenie tej opcji jest wygodne w przypadku, kiedy użytkownik korzysta np. z Microsoft Outlook Expressa i chce mieć dostarczone wszystkie wiadomości do swojego programu pocztowego na komputerze, również te oznaczone jako spam i tam filtrować je po znaczniku w temacie. W takim przypadku, jako działanie antyspamowe powinna być wybrana opcja nie rób nic. Poziom ochrony antyspamowej - wybrać jeden z trzech poziomów ochrony. Wysoki poziom oznacza, że czułość filtra jest tak ustawiona, że najmniejsze podejrzenie o spam, podda taką wiadomość działaniu antyspamowemu, natomiast niski poziom ochrony wymaga przypisania wielu cech charakterystycznych dla spamu, żeby taką wiadomość zakwalifikować jako spam. Zalecane jest ustawienie średniego poziomu ochrony. Wysoki poziom niesie ryzyko przypisania zwykłej poczty do spamu, a niski poziom może być nieskuteczny w odsiewaniu niechcianej poczty. Domyślna akcja podejmowana wobec spamu - wybrać jedno z czterech działań w stosunku do otrzymywanych wiadomości określonych jako spam: nie rób nic (poddanie wiadomości normalnemu procesowi dostarczania poczty), usuń list (usunięcie wiadomości natychmiast po sprawdzeniu), przekieruj list (na wskazany adres przekierowania) lub przenieś do folderu SPAM (przeniesienie wiadomości do automatycznie stworzonego folderu SPAM na serwerze). Adres przekierowania poczty uznanej za spam należy wpisać adres mailowy, na który będą kierowane wiadomości określone jako spam, w przypadku wybrania działania przekieruj list Czas przechowywania niechcianej poczty w folderze spam przy wybraniu działania przenieś do folderu SPAM należy określić czas przechowywania wiadomości w tym folderze. Po tym okresie wiadomości będą automatycznie kasowane. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów dla konta i skonfigurowaniu ochrony antyspamowej należy klinąć Zapisz. Konto zostanie aktywowane przez system. Powyższą sekwencję działań należy powtórzyć każdorazowo przy zakładaniu nowego konta pocztowego. Założone konta zostaną wyświetlone w lewym menu pod nazwą serwera poczty. Jeżeli jest ich dużo, zostanie wyświetlona ich część i słowo więcej. Jak klikniemy w to słowo lub w nazwę Konta pocztowe w lewym menu, lista tych kont ukaże się z centralnej części ekranu. W przypadku gdy kont jest wiele, na ekranie zostanie wyświetlone kolejne litery alfabetu i kliknięcie w odpowiednią literę pozwoli nam zobaczyć listę kont, których nazwy rozpoczynają się na daną literę. -38-

40 Krok 7: Konfiguracja konta pocztowego Poprawnie założone w poprzednim kroku konto pocztowe jest funkcjonalne i można od razu rozpocząć korzystanie z niego. Warto jednak poświęcić nieco czasu na jego pełne skonfigurowanie, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności oferowanych w ramach konta. Alias konta Jedną z najbardziej przydatnych funkcjonalności konfiguracyjnych konta pocztowego jest możliwość zdefiniowania dowolnej liczby aliasów pocztowych. Alias pocztowy, jest to alternatywna nazwa konta pocztowego. Dodany alias do konta powoduje, że poczta wysłana na jego adres zostanie przesłana na główne konto pocztowe. Na przykład, dla konta stworzonego na potrzeby wiadomości kierowanych do działu finansowego firmy, warto utworzyć alias z nazwiskiem osoby, która będzie taką pocztę odbierać, np. żeby osoba ta -39-

41 mogła podawać adres ze swoim nazwiskiem, jeżeli wiadomości są kierowane bezpośrednio do niej. Dla każdego konta z imieniem i nazwiskiem, warto również utworzyć aliasy z różnym zapisem tych danych. Dla konta można stworzyć aliasy takie jak: zofia_kowalik, zofiakowalik, z.kowalik, zkowalik, będziemy wtedy mieć pewność, że poczta do pani Zosi Kowalik trafi zawsze, nawet jeżeli ktoś nie zapamięta dokładnie adresu i poda go w jeden z ogólnie stosowanych sposobów zapisu adresów owych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na potrzeby mniej formalnej komunikacji wykreować aliasy takie jak zosia, zofia, etc. Tworząc podstawowe aliasy, konto zabezpieczane jest przez niezamierzoną utratą błędnie zaadresowanej korespondencji. Utworzenie aliasu pocztowego jest stosunkowo proste, należy bowiem z bocznego panelu Dozwolone usługi wybrać polecenie Alias konta i do wyświetlonego formularza wpisać proponowany alias. Uwaga! Wpisywać należy nie cały adres mailowy, tylko identyfikator użytkownika. W rozważanym przykładzie będzie to zofia.kowalik, lub z.kowalik etc. Po wpisaniu aliasu należy zapisać go przez kliknięcie Zapisz. Operację taką należy powtórzyć dla każdego dodawanego aliasu. Specyficznym aliasem jest alias o nazwie catch-all lub catchall. Taki alias dopisany do konta powoduje, ze trafiają na nie wszystkie wiadomości z nieprawidłowymi adresami w danej domenie. Jeżeli np. nie został stworzony do konta alias zofia_kowalik, to wiadomość wysłana na adres trafi do skrzynki z aliasem catch-all. Każdy utworzony alias można w dowolnym momencie zmienić, zablokować lub skasować. Tworzenie aliasów do konta dostępne jest tylko w panelu administracyjnym admin.pl.pl. Nie może ich tworzyć użytkownik konta. Odpowiedź automatyczna Inną przydatną funkcjonalnością konta pocztowego jest funkcja automatycznej odpowiedzi. Polega ona na automatycznym wysyłaniu przez serwer odpowiedzi na otrzymywaną w danym czasie korespondencję. Najczęściej wykorzystywaną jest ta funkcja w czasie nieobecności w pracy w określonym czasie. -40-

42 Konfiguracja tej funkcjonalności jest prosta, wymaga bowiem wprowadzenia daty i godziny, od której ma działać automatyczna odpowiedź oraz terminu zakończenia jej działania. Dodatkowo wprowadzić trzeba treść, która będzie wysyłana na adres nadawcy każdego otrzymanego maila. Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych, należy kliknąć Zapisz. Wykorzystanie tej funkcji nie powoduje, że informacje przesyłane na to konto znikną. Wszystkie wiadomości zostaną dostarczone, ale nadawca zostanie poinformowany, dlaczego np. nie otrzymuje od razu odpowiedzi na swój list. Można też podać nazwisko osoby zastępującej, żeby w ważnych kwestiach z nią się kontaktować. Odpowiedzi automatyczne może również tworzyć samodzielnie użytkownik konta w panelu administracyjnym swojego konta. Przekazywanie poczty Przydatną funkcjonalnością każdego konta pocztowego jest możliwość dodania funkcji przekierowania. Działa ona w ten sposób, że każdy przychodzący mail przesyłany jest automatycznie na adres zdefiniowany jako docelowy. Oczywiście funkcjonalność Przekazywanie poczty i Odpowiedź automatyczna mogą być z sobą łączone. Na przykład przed wyjazdem na urlop można dla danego konta uaktywnić obie te funkcje. -41-

43 Każda osoba wysyłająca mail na zadany adres, otrzymywałaby odpowiedź, że adresat jest niedostępny, a jego obowiązki sprawuje w tym czasie inna osoba (Odpowiedź automatyczna). Ustawienie dodatkowo funkcji Przekazywanie poczty pozwoli przekazywać każdą otrzymaną wiadomość do osoby zastępującej. Po powrocie z urlopu, funkcję przekazywania poczty można zablokować lub wykasować. Adresów, na które ma być przekazywana poczta można stworzyć wiele. Należy zwrócić uwagę na ustawienie podstawowych parametrów konta, czy zaznaczone zostało pozostawianie wiadomości na serwerze w przypadku ustawienia funkcji przekazywania poczty. Jeżeli zostało zaznaczone tak to poczta odebrana np. z adresu jednego ze wskazanych jako adres docelowy, za pomocą programu pocztowego i zapisana na komputerze, pozostanie na serwerze i będzie mogła być odczytana np. przez stronę www lub odebrana z adresu głównego konta. Przekazywanie poczty tzw. forwardy może również tworzyć samodzielnie użytkownik konta w swoim panelu administracyjnym. Konfiguracja czarnej listy Czarna lista to funkcjonalnośc pozwalająca na zbudowanie wykazu adresów, z których na pewno nie życzymy sobie otrzymywać wiadomości. Poczta pochodząca z adresów znajdujących się na czarnej liście jest od razu kasowana na serwerze i nie jest dostarczana do użytkownika, Po kliknięciu na przycisk dodaj zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wpisanie reguły, według której wiadomości będą klasyfikowane do naszej listy spamerów. nazwa reguły wpisać nazwę tworzonej reguły warunek wybrać z listy pole, które będzie brane pod uwagę przy porównaniu z frazą. -42-

44 metoda porównania zaznaczyć, czy wybrane pole ma zawierać, czy też nie zawierać podanej frazy fraza do znalezienia wpisać tekst jaki ma być znaleziony w danym polu, może to być adres owy, nazwa domeny, nazwisko nadawcy, rodzaj informacji zależy też od wybranego pola do porównywania UWAGA: Dla jednej reguły można wpisać tylko jedną frazę, czyli ciąg znaków, który ma być wyszukany w podanym polu. Na przykład jeżeli chcemy podać dla pola nadawca nazwy dwóch użytkowników, od których chcemy otrzymywaną pocztę od razu kasować, należy utworzyć dwie reguły. Po wypełnieniu wszystkich pół należy nacisnąć przycisk zapisz. Reguła zostanie dodana do listy reguł. Można stworzyć wiele reguł dla naszej czarnej listy. Stworzoną regułę można modyfikować, zablokowac lub usunąć ją z listy. Uwaga: Wiadomości podlegające zdefiniowanym regułom czarnej listy są obsługiwane przez serwer pocztowy natychmiast po ich przyjściu i automatycznie kasowane. Nie są już sprawdzane pod kątem ogólnych ustawień ochrony antyspamowej. Konfiguracja białej listy Biała lista jest to lista adresów, z których wiadomości chcemy zawsze otrzymywać, niezależnie od tego jak zostaną one potraktowane przez ochronę antyspamową. Po kliknięciu w dodaj zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wpisanie reguły, według której wiadomości będą klasyfikowane do naszej białej listy nadawców nazwa reguły wpisać nazwę tworzonej reguły warunek wybrać z listy pole, które będzie brane pod uwagę do porównywania z określoną frazą metoda porównania zaznaczyć, czy wybrane pole ma zawierać, czy też nie zawierać podanej frazy fraza do znalezienia wpisać tekst jaki ma być znaleziony w danym polu, może to być adres owy, nazwa domeny, nazwisko nadawcy, rodzaj informacji zależy też od wybranego pola do porównywania UWAGA: Dla jednej reguły można wpisać tylko jedną frazę, czyli ciąg znaków, który ma być wyszukany w podanym polu. Na przykład jeżeli chcemy podać dla pola nadawca nazwy dwóch domen, z których zawsze chcemy otrzymywać pocztę, należy utworzyć dwie reguły. -43-

45 Po wypełnieniu wszystkich pół należy nacisnąć przycisk zapisz. Reguła zostanie dodana do listy reguł dla naszej białej listy. Można stworzyć wiele reguł dla białej listy. Stworzoną regułę można modyfikować, blokować lub usunąć ją z listy. Uwaga: Biała lista ma najwyższy priorytet. Wiadomości podlegające zdefiniowanej regule będą zawsze dostarczane do skrzynki. Wiadomość podlegająca regule "białej listy" nawet jak będzie podlegać również regule czarnej list zostanie dostarczona i nie będzie już sprawdzana pod kątem ogólnych ustawień ochrony antyspamowej. Krok 8: Uruchomienie serwera WWW Jeżeli planowane jest uruchomienie serwera WWW w ramach usługi hostingowej, przed rozpoczęciem korzystania z niego konieczne jest przeprowadzenie konfiguracji. Konfigurację serwera należy rozpocząć od kliknięcia na nazwę serwera www znajdującą się pod nazwą usługi Serwery WWW w lewym menu. Nazwą serwera jest nazwa domeny, którą konfigurowaliśmy jako pierwszą i system domyślnie stworzył serwer www w tej domenie. W naszym przypadku, jako pierwszą konfigurowaliśmy w tym pakiecie, domenę polokokta.pol.pl i serwer www został aktywowany z taką domeną. Po kliknięciu w nazwę serwera poczty z nazwa domeny polokokta.pol.pl, wyświetli się formularz pozwalający na rozpoczęcie konfiguracji serwera WWW. -44-

46 Najistotniejszym elementem formularza, jest pole Nazwa serwera www, gdzie należy wprowadzić domenę, która ma być przez serwer obsługiwana i wskazana jako główna domena dla tego serwera. System wyświetli nam nazwę domeny, jaką przyjął domyślnie jako adres serwera, ale możemy ją w tym momencie zmienić. W przykładzie podana jest inna domena, skonfigurowana w tym pakiecie. Jako domena serwera www może być wskazana domena nie obsługiwana na platformie NetHosting lub obsługiwana w innym pakiecie na tej platformie. Dana domena musi tylko posiadać wpisy wskazujące na ten serwer www, aby był on widoczny w Internecie. Pole Adres IP wypełniane jest automatycznie, w oparciu o dane dostarczone przez system administracyjny usługi hostingowej. Jego samodzielna zmiana nie jest możliwa. Podobnie niemożliwe jest edytowanie pola Pojemność, określającego wielkość przestrzeni dyskowej przeznaczonej na usługi WWW. Wartość wprowadzona w tym polu wprowadzona zostaje przez administratora systemu NetHosting, w oparciu o dane zadeklarowane w umowie o świadczenie usługi. Jeśli pojawiająca się wartość parametru jest różna od wartości określonej w umowie, należy skontaktować się z przedstawicielem Netii, w celu dokonania niezbędnych zmian. Parametr ten może ulec zmianie po modyfikacji umowy i zwiększeniu bądź zmniejszeniu wykupionej na potrzeby umowy powierzchni. Kolejnym elementem wymagającym konfiguracji jest adres poczty elektronicznej administratora serwera. Jeżeli administracją serwerem WWW zajmować będzie się osoba inna niż administrator zakładający i konfigurujący serwer, pamiętać trzeba o faktycznym stworzeniu konta poczty osoby zajmującej się administracją (bądź dodaniu do wybranego konta odpowiedniego aliasu pocztowego). -45-

47 Krok 9: Obsługa stron błędów Wprowadzenie przez osobę korzystającą z serwisu internetowego niewłaściwego adresu (w pasku przeglądarki), bądź kliknięcie na błędnie opisany odnośnik (link) powodują niemożność odnalezienia przez serwer stosownego pliku i powstanie błędu. Efektem jest wyświetlenie strony z informacją o przyczynie błędu. Dla braku pliku jest to strona z błędem o numerze 404 (Plik nie został znaleziony). W ramach konfiguracji serwera WWW możliwe jest aktywowanie funkcjonalności wyświetlającej w przypadku błędu 404 własną stronę błędu. Pozwala to na zapewnienie spójności graficznej stworzonego serwisu oraz większą dbałość o użytkownika przeglądającego strony. Zaimplementowana strona może np. automatycznie przenosić użytkownika na stronę główną (lub dowolną inną) serwisu. Aby uaktywnić tę opcję, należy w polu Strona błędu 404 wprowadzić ścieżkę dostępu do strony pełniącej rolę strony błędu 404. Jeśli na przykład za wyświetlenie strony odpowiedzialny jest plik 404.html znajdujący się w podkatalogu error katalogu głównego, wówczas w pole Strona błędu 404 należy wprowadzić error/404.html. Analogiczna funkcjonalność dostępna jest dla funkcjonalności Strona błędu 403, wyświetlanej w przypadku braku prawa dostępu użytkownika do określonych zasobów. Jedyna różnica w konfiguracji, w porównaniu do obsługi stron błędu 404, polega na możliwości odwołania się do innego pliku (np. error/403.html). Bardzo istotne jest, aby plik który wyświetlany ma być jako plik strony błędu znajdował się w katalogu dostępnym publicznie. Jeśli np. dostęp do plików w folderze secured chroniony jest hasłem, to plik strony błędu nie może znajdować się wewnątrz tego katalogu, ani w innym chronionym katalogu. W sytuacji gdy użytkownik usiłujący uzyskać dostęp do zastrzeżonej strony nie zostanie poprawnie zautentykowany, to powinna mu zostać wyświetlona strona błędu. Jeśli taka strona umieszczona będzie w chronionym katalogu, nie będzie możliwe jej wyświetlenie i użytkownik otrzyma standardową stronę o braku uprawnień do dostępu do zasobów. Ostatnim konfigurowalnym parametrem jest parametr określający obsługę strony indeksowej. Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu strony nie zawierającego nazwy pliku (np. serwer samodzielnie rozpoczyna przeszukiwanie katalogu wskazanego jako główny poszukując pliku o nazwie index lub default (z rozszerzeniem *.htm, *.html, *.php, *.asp). Po znalezieniu takiego pliku, wyświetlana jest jego zawartość (strona internetowa). Parametr Automatyczny indeks pozwala określić, co stanie się, jeśli serwer nie odnajdzie pliku index lub default. -46-

48 Możliwe jest albo wyświetlenie strony błędu 404, albo wyświetlenie zawartości całego katalogu (co ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane). Domyślnie zaznaczona jest opcja ochrony zawartości katalogu przed przypadkowym dostępem. Jej zmiana możliwa jest przez zmianę wybranej opcji z Nie na Tak. Dodatkowo, dla wygody administratora, dodane zostało pole Opis pozwalające na wprowadzenie dowolnych własnych notatek. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, ustawienia należy zapisać (Zapisz). Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, nazwa serwera www zostanie zmieniona zgodnie z podaną nową domeną domenastrony.x.pl. Krok 10: Zarządzanie uprawnieniami dostępu Po uruchomieniu i aktywacji serwera WWW, po prawej stronie ekranu dostępny stanie się panel Dozwolone usługi, umożliwiający szczegółową konfigurację serwera. Jeżeli w ramach tworzonego serwisu planowane jest ograniczenie dostępu do jego części, należy uruchomić mechanizm Kontrola dostępu. Korzystając z niego, możliwe jest efektywne zarządzanie uprawnieniami dostępu do poszczególnych części serwisu. Aby skorzystać z funkcjonalności Kontrola dostępu, należy z panelu Dostępne usługi wybrać opcję Kontrola dostępu i po wyświetleniu się formularza wprowadzić odpowiednie dane. W pole Nazwa kontroli dostępu wpisać należy tekst, który będzie pojawiał się w oknie monitu z zapytaniem do użytkownika (np. Strefa z ograniczonym dostępem. Proszę podać hasło, etc.). Dodatkowo należy wskazać katalog, który ma być chroniony. Każde odwołanie się przez użytkownika serwisu do pliku umieszczonego w katalogu skutkować będzie wyświetleniem się okienka z tekstem monitu, oraz polami nazwa użytkownika i hasło umożliwiającym dostęp. Stworzenie strefy z ograniczonym dostępem zakłada przyznanie uprawnień dostępowych przynajmniej części użytkowników. Aby dodać użytkownika mogącego uzyskać dostęp do chronionego katalogu, w drzewku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu należy wybrać gałąź Kontrola dostępu, a po wyświetleniu się strony, w panelu Dozwolone usługi kliknąć dodaj przy Użytkowniku dla kontroli dostępu. -47-

49 W efekcie wyświetlony zostanie formularz, w który należy wpisać nazwę użytkownika, posiadającego uprawnienia dostępowe. Następnie dwukrotnie wpisać hasło, którym użytkownik będzie się posługiwał podczas logowania. Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć Zapisz. Przy próbie dostępu do chronionego katalogu i pojawieniu się okna logowania, jako Nazwę użytkownika należy wpisać ciąg znaków wprowadzony do pola Login, jako hasło do pola Hasło. Oczywiście możliwe jest dodanie dowolnej liczby użytkowników uprawnionych do dostępu do danej strefy kontroli dostępu. Należy zaznaczyć, że tworząc kilka stref kontroli dostępu, dla każdej z nich konieczne jest osobne definiowanie listy uprawnionych użytkowników. -48-

50 Krok 11: Konfiguracja statystyk W ramach usługi NetHosting domyślnie dostępne są mechanizmy statystyk, wykorzystywane do zarządzania serwisem, oceny efektywności przepływu użytkowników pomiędzy stronami, etc. Przed rozpoczęciem korzystania ze statystyk należy przeprowadzić ich konfigurację. Modułem odpowiedzialny za ten proces, jest opcja Statystyki dla serwera www dostępna w menu Dozwolone usługi (dla Serwera www). Konfiguracja statystyk polega (podobnie jak w przypadku konfiguracji innych usług) na uzupełnieniu wyświetlonego formularza. Domyślnie statystyki dla serwera są włączone: opcja Mechanizm statystyk ustawiona jest jako Tak. Wyłączenie statystyk możliwe jest przez zmianę wybranego parametru na Nie. Jako że statystyki są danymi chronionymi, konieczne jest określenie, którzy użytkownicy będą dysponowali dostępem do wygenerowanych danych. Możliwe jest oczywiście stworzenie dowolnej liczby użytkowników, dla każdego należy jednak określić jego login (Login dla statystyk) oraz hasło dostępowe (Hasło dla statystyk). Dla uniknięcia błędu, przy tworzeniu/modyfikacji hasła dane należy wpisać dwukrotnie. Dodatkowo określić trzeba okres, przez który na serwerze odkładane będą logi. Domyślnie okres ten jest ustawiony na 31 dni. Zakończenie konfiguracji polega na zapisaniu danych (Zapisz). Po przeładowaniu się strony, na stronie głównej usługi Serwer www, pojawi się dodatkowy panel Statystyki, gdzie wyszczególnieni będą wszyscy użytkownicy z przyznanymi uprawnieniami dostępowymi. Aby usunąć użytkownika uprawnionego do dostępu do statystyk, po wejściu w panel Statystyki (dostępny po prawej stronie ekranu) należy wybrać danego użytkownika klikając na link edytuj, a po wyświetleniu się strony w link Skasuj tę usługę. Statystyki dostępne są pod adresem Aby uzyskać dostęp do serwisu, w oknie, które pojawi się przy wejściu na stronę główną, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło zdefiniowane wcześniej w polach: Login dla statystyk oraz Hasło dla statystyk. -49-

51 Krok 12: Zaawansowane zarządzenie domeną Interesującą funkcjonalnością oferowaną w ramach platformy NetHosting jest prosty, przyjazny i efektywny system zarządzania aliasami serwera WWW. Dzięki aliasom serwera www możliwe jest korzystanie z bardziej funkcjonalnych adresów internetowych. Jeśli pod adresem znajduje się sklep internetowy, to zamiast powyższego adresu, można podawać krótszy i łatwiejszy do zapamiętania adres Efektem wpisania do przeglądarki tego ostatniego, będzie wyświetlenie się strony z adresem Aby dodać alias serwera, w panelu Dozwolone usługi serwera WWW, należy wybrać opcję Alias dla serwera WWW. Konfiguracja funkcjonalności jest prosta, ogranicza się bowiem do wprowadzenia alternatywnego adresu internetowego oraz wskazania ścieżki dostępu do katalogu wskazywanego przez alias. W przypadku omawianym powyżej, w polu Nazwa aliasu wprowadzić należy proponowane brzmienie aliasu (czyli sklep.doemnastrony.x.pl), zaś w polu Ścieżka ścieżkę dostępu do katalogu (czyli jeśli katalog sklep znajduje się w katalogu głównym serwera, należy wprowadzić /sklep). Aby alias wskazywał na katalog główny, w polu Ścieżka wystarczy wpisać znak / (ukośnik). Usunięcie aliasu ogranicza się do kliknięcia w nazwę aliasu w lewym menu i wybraniu opcji Skasuj tę usługę w polu Edycja z prawej strony ekranu. W rozpatrywanym przez nas przykładzie, możemy domenę używaną do serwera poczty wskazać jako alternatywny adres serwera www. Tworzymy wtedy alias do serwera www o nazwie polokokta.pol.pl i w ścieżce wpisujemy ukośnik ( / ) zaznaczając w ten sposób, że domena ta ma wskazywać na katalog główny. Jeżeli chcemy stworzyć oddzielny serwis z nową nazwą domenową w ramach serwera www, to możliwe jest to przez stworzenie aliasu o nazwie nowej domeny i określenie nowego katalogu. Domena może być obsługiwana przez serwery DNS NetHostingu, ale nie musi, może być obsługiwana przez inne serwery, należy tylko dokonać na nich odpowiednich wpisów, wskazujących na serwer www NetHostingu. Wpisanie w przeglądarce nazwy podanej domeny spowoduje wyświetlenie zawartości tylko tego katalogu. Do zarządzania zawartością tego serwisu możemy też utworzyć oddzielne konta FTP. Krok 13: Przesyłanie plików na stronę (FTP) Aby uruchomić serwis internetowy, niezbędne jest przeniesienie plików składających się na ten serwis, na obsługujący go serwer WWW. Przesyłanie plików najczęściej realizowane jest za pośrednictwem protokołu FTP (ang. File Transfer Protocol), przygotowanego pod kątem dostosowania do specyfiki transferu dużej ilości danych. Istotne jest aby pamiętać, że konfigurowany w tym miejscu dostęp FTP jest dostępem jedynie do serwera WWW. Konfiguracja standardowego serwera FTP przeprowadzona zostanie w kroku

52 Przed przesłaniem pliku, niezbędna jest jednak konfiguracja serwera, tak aby możliwe było połączenie się i zalogowanie za pomocą protokołu FTP. Konfiguracja serwera FTP na potrzeby serwisu WWW realizowana jest w przez kliknięcie linku dodaj przy polu FTP dla serwera WWW dostępnym w panelu Dozwolone usługi dla Serwera www. Po wyświetleniu się strony, należy wypełnić formularz poprzez zdefiniowanie: nazwy użytkownika (pole Login FTP), hasła dostępowego (Hasło FTP) oraz ścieżki dostępu do katalogów z przyznanymi uprawnieniami. Narzędzia te umożliwiają efektywne zarządzanie prawami administracyjnymi dla poszczególnych katalogów. Aby stworzyć użytkownika o nazwie administrator, należy więc w pole Login FTP wpisać webmaster, następnie dwukrotnie wpisać hasło, które należy podać aby zalogować się do serwera, na końcu zaś ustalić prawa dostępu. Jeśli użytkownik administrator ma mieć dostęp do całości serwisu, w Ścieżce praw należy wprowadzić / (ukośnik) oznaczający katalog główny. Jeżeli chcemy stworzyć dostęp dla użytkownika, który będzie zarządzał tylko jednym z utworzonych katalogów, należy podać w ścieżce praw, nazwę tego katalogu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać, klikając na Zapisz. Do umieszczenia plików na serwerze konieczne jest posiadanie odpowiedniego programu, tzw. klienta FTP (ang. ftp client). W sieci dostępnych jest wiele darmowych programów tego typu, poniżej przedstawiona zostanie przykładowa konfiguracja połączenia w programie Total Commander dostępnego jako shareware. Aby rozpocząć konfigurację połączenia, z głównego menu należy wybrać Sieć Połącz z serwerem FTP Nowe połączenie. -51-

53 Otwarte w wyniku tego działania okno (FTP: szczegóły połączenia) umożliwia skonfigurowanie parametrów określających sposób dostępu do serwera FTP. W pole Sesja wprowadzić należy dowolną nazwę, która pozwoli na zidentyfikowanie połączenia, jeśli w kliencie FTP zdefiniowanych będzie kilka połączeń. Jako że omawiany przykład dotyczy domeny domenastrony.x.pl, więc dla czytelności połączenie zostanie nazwane webmaster na domenastrony.x.pl. Pole Nazwa hosta określa adres serwera FTP. W przypadku systemu NetHosting adresem serwera będzie ftp.pl.pl i ten ciąg znaków należy wprowadzić jako nazwę hosta. Kolejne dwa pola pozwalają na wprowadzenie nazwy użytkownika (Użytkownik) oraz -52-

54 hasła (Hasło). Odnosząc się do stworzonego wcześniej użytkownika, jako nazwę wprowadzić należy webmaster, jako hasło wpisane wcześniej hasło. Pole Zdalny katalog umożliwia wskazanie, do którego katalogu ma być wykonywana próba połączenia. Ponieważ podczas konfiguracji serwera w polu Ścieżka praw wskazany został katalog główny, w kliencie FTP należy również wskazać ten katalog. Po kliknięciu OK dane zostaną zapisane, a w oknie Połącz z serwerem FTP na liście pojawi się serwer webmaster na domenastrony.x.pl. Aby uzyskać połączenie, należy dwukrotnie kliknąć na jego nazwie lub po zaznaczeniu kliknąć na przycisku Połącz. Przy standardowo skonfigurowanym programie, w jednej części okna wyświetlona zostanie struktura katalogów na serwerze, w drugim na komputerze z którego wykonywane jest połączenie. Aby dokonać transferu plików należy zaznaczyć pliki, które mają zostać wysłane na serwer, a następnie nacisnąć klawisz F5 (standardowo odpowiedzialny za kopiowanie). Pliki zostaną przesłane do katalogu, który otwarty jest w części zdalnej (przed rozpoczęciem kopiowania, należy wybrać właściwy katalog). Aby zamknąć połączenie, należy z górnego menu wybrać opcję Rozłącz. Uwaga! Z powodów bezpieczeństwa nie należy kończyć działania klienta FTP przed rozłączeniem się z serwerem FTP. Krok 14: Zagadnienia bezpieczeństwa (SSL) Certyfikat SSL (ang. Secure Sockets Layer) jest rozwiązaniem, które w znaczący sposób zwiększa bezpieczeństwo przesyłania danych w sieci Internet. Certyfikaty SSL funkcjonują jako potwierdzenie identyfikacji serwera, na którym są zainstalowane, dzięki czemu zabezpieczają osoby korzystające z certyfikowanego serwera przed przypadkowym połączeniem się z innym, udającym właściwy, serwerem (ang. spoofing). Dodatkowo połączenia realizowane w protokole HTTPS (ang. Hypertext Transfer Transport Protocole Secure), a więc zaszyfrowanej wersji standardowego protokołu HTTP (ang. Hypertext Transfer Transport Protocole), zabezpieczają przesyłane dane (np. dane z formularzy) przed podsłuchaniem i ewentualną zmianą przez osoby postronne. Wydawaniem powszechnie uznawanych certyfikatów SSL zajmują się, działające w oparciu o publiczne zaufanie, specjalistyczne firmy, np. Thawte czy Verisign. Wykorzystanie certyfikatów stworzonych samodzielnie (w oparciu o nieznane centrum autoryzacyjne) może powodować wyświetlanie się użytkownikom korzystającym z szyfrowanego połączenia, komunikatów o braku wiarygodności realizowanego połączenia. -53-

55 Uzyskanie certyfikatu wiąże się z koniecznością wygenerowania tzw. CSR (tzw. Certificate Signing Request), czyli żadania certyfikatu. Żądanie takie generowane jest lokalnie, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (np. OpenSSL). Następnie do wybranego do podpisania centrum certyfikacji przesyłany jest zestaw dokumentów potwierdzających wiarygodność firmy starającej się o certyfikat oraz CSR. W oparciu o te dokumenty centrum certyfikacji generuje odpowiedni certyfikat i przesyła firmie. Uruchomienie połączenia SSL wiąże się ze specjalistyczną konfiguracją serwera WWW. Usługa NetHosting umożliwia implementację takiego rozwiązania. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w panelu Dostępne usługi dla Serwera www wyświetla się pozycja SSL dla serwera WWW. Po kliknięciu na dodaj dostępny stanie się formularz konfiguracyjny, pozwalający na wprowadzenie danych niezbędnych dla uruchomienia szyfrowania połączenia. W pole Klucz SSL wprowadzić należy ciąg znaków składający się na wygenerowane żądanie certyfikatu serwera (CSR). Aby uniknąć pomyłki, rekomendowane jest skopiowanie certyfikatu i wklejenie go w pole Klucz SSL. -54-

56 Otrzymany od centrum certyfikat SSL należy wprowadzić (rekomendowane wklejenie) w pole Certyfikat SSL. Jeżeli szyfrowany ma być dostęp do części serwisu (wybranego katalogu), ścieżkę dostępu do niego należy określić w polu Ścieżka SSL. Po wprowadzeniu wszystkich danych konieczne jest ich zapisanie, poprzez kliknięcie na przycisku Zapisz. Krok 15: Zaawansowane zarządzanie (PHP) W ramach usługi NetHosting możliwe jest korzystanie z plików i skryptów PHP. Domyślnie usługa ta jest włączona i skonfigurowana w sposób standardowy, w związku z tym wszelkie zmiany powinny być wykonywane jedynie przez zaawansowanych użytkowników. Dla ułatwienia, przy każdym z konfigurowalnych parametrów dodany jest link do dokumentacji PHP odnoszący się do konkretnych parametrów. Krok 16: Konfiguracja serwera FTP Pakiet NetHosting umożliwia uruchomienie pełnego serwera FTP, a więc miejsca gdzie mogą być przechowywane i udostępniane pliki. W porównaniu do rozwiązania opisywanego w kroku 11 (FTP dla serwera WWW), funkcjonalność Serwer FTP dostępna w lewym menu nawigacyjnym, jest funkcjonalnością pełną, nie ograniczoną jedynie do serwera WWW. -55-

57 Po kliknięciu w gałąź Serwer FTP wyświetlony zostanie formularz z polami, których wypełnienie jest niezbędne dla uruchomienia i konfiguracji serwera. Część danych dostępna jest w bezpośrednio po uruchomieniu serwisu konfiguracyjnego, w oparciu o system tworzący i przypisujący dla konkretnego użytkownika odpowiednie zestawy usług. Pola te opisują adres serwera FTP (IP) oraz wielkość dostępnej przestrzeni dyskowej (Pojemność). Ich zmiana możliwa jest jedynie przez administratora systemu NetHosting. Dla aktywacji usługi konieczne jest ponadto określenie liczby użytkowników mogących jednocześnie łączyć się z serwerem (Połączenia jednoczesne) oraz ogólnej liczby użytkowników serwera (Liczba użytkowników). Jeśli wartość pola Połączenia jednoczesne ustawiona zostanie na 100, jednocześnie dostęp do serwera będzie posiadać 100 użytkowników. Każda kolejna osoba otrzymywać będzie informację o niemożności połączenia się z serwerem. Podobnie jak w przypadku innych serwerów FTP, także w ramach serwera dostępnego dla pakietu NetHosting możliwe jest uruchomienie dostępu anonimowego. Anonimowy dostęp do serwera polega na tym, że logowanie do serwera dostępne jest dla każdego użytkownika podającego jako swoją nazwę anonymous, zaś jako hasło adres poczty elektronicznej. Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiedzialne są pola Dostęp anonimowy i Katalog do dostępu anonimowego. Domyślnie dostęp jest wyłączony (wartość parametru Dostęp anonimowy ustawiona na Nie), aby uruchomić funkcjonalność należy zmienić wybraną opcję na Tak. W polu Katalog do dostępu anonimowego określa miejsce na serwerze FTP, do którego możliwy będzie dostęp anonimowy. Pamiętać należy, że przyznając dostęp do danego folderu, przekazuje się także dostęp do umieszczonych w nim podfolderów. Jeśli jako katalog wskazany zostanie katalog główny, anonimowy użytkownik uzyskuje dostęp do całości serwera FTP. Aby dodać użytkownika uprawnionego do dostępu do serwera FTP, należy w panelu Dozwolone usługi kliknąć na link dodaj przy tekście Użytkownik serwera FTP. -56-

58 Dodanie użytkownika polega na wypełnieniu wyświetlonego przez przeglądarkę formularza. Zdefiniowania wymaga nazwa użytkownika (Użytkownik FTP), hasło dostępowe (Hasło użytkownika FTP) oraz poziom uprawnień. Szczegółowy poziom uprawnień definiowany jest przez dwa pola: Uprawnienia (określające faktyczne uprawnienia konkretnego użytkownika) oraz Ścieżka praw wskazująca do którego folderu odnosić będą się ustawienia pola Uprawnienia. Statystyki udostępnione są pod adresem. Krok 17: Konfiguracja bazy danych MySQL Baza danych MySQL jest najpopularniejszym środowiskiem bazodanowym wykorzystywanym przy budowie serwisów internetowych. Korzystanie z bazy danych MySQL możliwe jest jednak dopiero po jej skonfigurowaniu i uruchomieniu. Konfiguracja funkcjonalności jest stosunkowo prosta, jako że niewiele elementów jest w niej faktycznie konfigurowalnych. W polu Nazwa wprowadzona jest nazwa bazy danych, pole IP określa adres serwera bazy danych, zaś Port numer portu, przez który realizowane będzie połączenie z serwerem baz danych. Nazwa użytkownika jest taka sama jak nazwa bazy danych i jej edycja nie jest możliwa. Dane te wprowadzane są do systemu automatycznie i ich zmiana nie jest możliwa. Możliwa jest za to zmiana hasła umożliwiającego zalogowanie się do bazy (Hasło). Podobnie jak w innych rozwiązaniach tego typu, stworzenie/zmiana hasła wiąże się z koniecznością jego dwukrotnego wpisania. Pole Quota określa ilość przestrzeni dyskowej przyznanej konkretnej bazie danych, zaś pole Zużycie quoty stopień jej faktycznego wykorzystania. Dla zarządzania bazą danych kluczowe jest określenie zakresu adresacyjnego IP, który pozwala na dostęp do bazy. Umożliwia to efektywnie zarządzać dostępnością zgromadzonych danych. Konfiguracja zakresu adresacyjnego odbywa się przez pole Host, w które wprowadzić należy adresy IP posiadające uprawnienia do łączenia się z bazą. Możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby adresów IP. Dostępny jest znak % (procent) zastępujący dowolny inny ciąg znaków. Można więc przyznać dostęp dla konkretnego adresu IP, lub całej ich grupy np %, %.%. Jeżeli baza danych ma być dostępna z każdego adresu, należy wpisać znak %. Aby interfejs phpmyadmin.pl.pl miał dostęp do tej bazy danych należy zatwierdzić adres IP podpowiedziane przez system. -57-

59 Po ustawieniu parametrów dla bazy danych, należy kliknąć w zapisz, a następnie aktywować usługę poprzez użycie funkcji Aktywuj, znajdującej się w polu Edycji z prawej strony ekranu. Krok 18: Przekazanie uprawnień do zarządzania usługami Ostatnim krokiem w konfiguracji usług w pakiecie NetHosting jest przekazanie uprawnień do zarządzania wybranymi usługami skonfigurowanymi w pakiecie. W części Zarządzanie kontami istnieje możliwość nadania uprawnień do zarządzania wybranymi usługami innym osobom niż administrator pakietu lub przekazania uprawnień do zarządzania całością usług. Jeżeli chcemy skorzystać z tej możliwości systemu to z lewego menu w sekcji Zarządzanie usługami należy wybrać Dodaj konto. -58-

60 W formularzu, jaki ukaże się na ekranie należy wpisać nazwę konta (login) oraz nadać hasło dla tego użytkownika. Następnie należy określić do jakich usług chcemy przekazać uprawnienia do zarządzania, danemu użytkownikowi. Wybranie pozycji Wszystkie subskrypcje, oznacza przekazanie uprawnień do zarządzania wszystkimi usługami w pakiecie. Wybranie pozycji Wybierz z listy i kliknięcie w dodaj spowoduje otwarcie okna z listą usług przedstawionych w postaci drzewka. Możemy w tym drzewku zaznaczyć jedną pozycję, do której przekazujemy uprawnienia do zarządzania. -59-

61 Zaznaczenie w drzewku pozycji z górnego poziomu oznacza przekazanie uprawnień do wszystkich usług w tej gałęzi drzewa, np.: zaznaczenie serwera poczty polokokta.pol.pl uprawnia użytkownika do zarządzania wszystkimi usługami w ramach serwera pocztowego, a zaznaczenie konta uprawnia użytkownika do zarządzania wszystkimi usługami dozwolonymi dla tego konta. -60-

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl I. Ogólne dane serwera. 1. Aktualny stan serwera W Panelu Administracyjnym możesz na bieżąco monitorować stan swojego serwera. Opcja "Aktualny stan serwera"

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl

Konfiguracja programu pocztowego dla kont w domenie spcsk.pl dla kont w domenie spcsk.pl 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2 3 Konfiguracja innych klientów poczty 10 4 Pytania i odpowiedzi 10 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Konfiguracja serwera... 3 3. Parametry konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp.

Wiadomości. ZPKSoft Doradca. Wstęp. Wiadomości Wstęp. Program ZPKSoft Doradca implementuje korespondencję między użytkownikami, oraz umożliwia wysyłanie przesyłek e-mailowych do użytkowników i klientów. Dostęp do modułu wiadomości jest możliwy

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PTP COL. Instrukcja obsługi

PTP COL. Instrukcja obsługi PTP COL Instrukcja obsługi 1 Tytuł dokumentu Instrukcja obsługi Centrum Obsługi Licencji PTP Wersja dokumentu 1.0.0 Data dokumentu 2015-08-06 Ilość stron 22 Wykonawca Install-IT Krzysztof Gawliczek Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków w Generatorze witkac.pl

Instrukcja składania wniosków w Generatorze witkac.pl Instrukcja składania wniosków w Generatorze witkac.pl Korzystanie z systemu witkac.pl jest płatne tylko dla tych urzędów/organizatorów konkursu, którzy chcą ogłaszać konkursy. Dla podmiotów składających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 4 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor:

Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM. esupport. System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska. Autoryzowany Dystrybutor: Rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM esupport System wsparcia technicznego firmy Premium Solutions Polska Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie... 4 3. Rejestracja Użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo