(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559."

Transkrypt

1 PL/EP T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (1) Int. Cl. H04L9/08 (06.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 09/26 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sposób kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy wykorzystaniu sieci () Pierwszeństwo: GB (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 07/07 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 12/09 (73) Uprawniony z patentu: Gcrypt Limited, London, GB (72) Twórca (y) wynalazku: ALCULUMBRE Michael, London, GB (74) Pełnomocnik: LDS Łazewski Depo i Wspólnicy rzecz. pat. Łazewski Marek Warszawa Mysłowicka 1 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 EP Z-6374/09 Sposób kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy wykorzystaniu sieci Niniejszy wynalazek stanowi sposób kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy wykorzystaniu do tego celu sieci, uzyskując w ten sposób bezpieczną transmisję danych. W obecnych czasach wzrasta ilość poufnych danych, które przesyłane są pomiędzy nadawcą a odbiorcą drogą elektroniczną. W związku z tym, jest to bardzo istotne, aby takie dane nie zostały przechwycone i odczytane przez osoby do tego nieupoważnione. Dane muszą być przesyłane w sposób bezpieczny, aby ich odczytanie mogło nastąpić jedynie przez nadawcę i odbiorcę. Możliwe jest ustanowienie bezpiecznego połączenia pomiędzy nadawcą A, a odbiorcą B, zanim nastąpi przesył danych. Jednakże, w sytuacji, kiedy powiedzmy osób z danego biura zechce nawiązać dwukierunkowe połączenie i przesłać poufne dane pomiędzy sobą oraz do kolejnych osób znajdujących się w innym biurze, wówczas ustanowienie tak dużej ilości bezpiecznych połączeń wymaga większych nakładów sprzętowych i programowych, co jest niewątpliwą wadą. Ponadto, wymagane są w takiej sytuacji także zwiększone nakłady sprzętowe oraz czasowe, konieczne do utrzymania bezpiecznych połączeń i powiązanych z nimi systemów zarządzania hasłami. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy osoby w poszczególnych biurach połączone są ze sobą przy pomocy sieci Intranet lub Ethernet i komunikacja pomiędzy biurami odbywa się przy wykorzystaniu sieci Internet. Rozwiązanie takie wymaga także wyposażenia zarówno nadawcy jak i odbiorcy w zaawansowane oprogramowanie służące do kodowania i odkodowania danych, co oznacza wymóg posiadania dodatkowych systemów sprzętowych i programowych, a także wiąże się z dodatkowymi kosztami serwisowymi. Inny scenariusz zakłada, że jeden nadawca zechce przesłać różne dane wielu niejawnym odbiorcom. Mamy w tym przypadku do czynienia z takimi samymi wadami, jak w opisywanej poprzednio sytuacji, a w szczególności nakładany jest na nadawcę obowiązek zapewnienia zaawansowanego systemu bezpieczeństwa, aby chronić hasła przed dostępem osób trzecich. Ponadto, funkcjonowanie opisywanego systemu wymaga zastosowania

3 2 1 2 dodatkowych systemów sprzętowych i programowych, które będą odpowiedzialne za poprawne działanie systemu bezpiecznego przesyłania danych. Ogólnie dostępne obecnie urządzenia mobilne, takie jak palmtopy czy telefony komórkowe z dostępem do Internetu i wbudowanym klientem , mają ograniczoną pamięć oraz możliwości obliczeniowe, i dlatego też względy techniczne decydują o tym, że funkcja ustanawiania dwukierunkowego bezpiecznego połączenia, wymagającego wysokiego poziomu kodowania i odkodowania, nie jest często udostępniana. Mimo, że do obniżenia poziomu wymaganych zasobów technicznych po stronie zarówno serwera jak i odbiorcy możliwe jest wykorzystanie cyfrowych certyfikatów, wiąże się to z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez odbiorcę, które często są dla niego nieuzasadnione, nawet jeśli są niewielkie. Alternatywą jest rozwiązanie zakładające, że to nadawca zakoduje dane a następnie prześle je przy użyciu sieci. Także w tym przypadku, jednakże, odbiorca jest zmuszony do uruchomienia zasobów sprzętowych oraz wykorzystującego zasoby pamięciowe odpowiedniego oprogramowania w celu przeprowadzenia procesu odkodowania zakodowanych danych. Ponadto, z uwagi na fakt, że urządzenie odbiorcy może posiadać relatywnie niskie zasoby sprzętowe, takie rozwiązanie również nie jest rozpowszechnione, gdyż wymaga ono stosowania kosztownych zasobów umożliwiających bezpieczny przesył danych. Wykorzystanie zaawansowanych sposobów kodowania i odkodowania danych wiąże się z koniecznością instalacji odpowiedniego oprogramowania na urządzeniach nadawcy i odbiorcy. Jest to zarówno mało wygodne jak i kosztowne. Co więcej, procedura instalacyjna może być skomplikowana i czasochłonna, a oprogramowanie może powodować konflikty z zainstalowanymi uprzednio programami. Dodatkowe oprogramowanie wymaga także zwiększonej mocy obliczeniowej, która może nie być dostępna w danym urządzeniu, a także zwiększonych nakładów pamięciowych. Taka sytuacja ma często miejsce w przypadku wspomnianych urządzeń mobilnych. Z opisanych powyżej przykładów jasno wynika, że znane dotychczas sposoby i systemy bezpiecznego przesyłania danych wymagają zaawansowanej organizacji, a także znacznych zasobów obliczeniowych i pamięciowych. Jest to szczególnie niekomfortowe w sytuacji, gdy nadawca i/lub odbiorca dysponują ograniczoną ilością wspomnianych zasobów technicznych. Istnieje, zatem, zapotrzebowanie na sposób i system bezpiecznego przesyłania danych, który ograniczałby wykorzystanie zasobów technicznych wykorzystywanych przez urządzenie nadawcy i/lub odbiorcy. W przypadku wykorzystywania publicznych/prywatnych kluczy

4 3 1 2 kodowania, nadawca musi być pewny, że klucz publiczny, należący do odbiorcy, nie został wymieniony na inny klucz publiczny przez nieuprawnioną do tego osobę trzecią. Cechy znanych metod kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy wykorzystaniu sieci zostały zdefiniowane w części wstępnej zastrzeżenia 1 i pochodzą ze zgłoszenia US 03/ , w którym opisany został bezpieczny system przesyłania danych pomiędzy urządzeniem klienckim a odbiorcą przy pomocy bezpiecznego serwera dystrybucyjnego. Urządzenie klienckie koduje dane przy użyciu poufnego klucza a następnie koduje poufny klucz przy pomocy publicznego klucza powiązanego z bezpiecznym serwerem dystrybucyjnym. Zakodowana informacja, zakodowany poufny klucz, oraz dane odbiorcy wysyłane są do bezpiecznego serwera dystrybucyjnego, którego zadaniem jest odkodowanie poufnego klucza. Następnie bezpieczny serwer dystrybucyjny koduje odkodowany poufny klucz przy pomocy publicznego klucza właściwego odbiorcy tworząc dla niego w ten sposób unikalny bezpieczny poufny klucz. Klucz ten, wraz z zakodowaną informacją, jest wysyłany w takiej formie do odbiorcy. Cechy charakteryzujące niniejszy wynalazek zostały wyszczególnione w części opisowej zastrzeżenia 1. W preferowanym wariancie sposób zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem oraz wysłanie na serwer rzeczonego identyfikatora odbiorcy. Następnie sposób zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem z zastrzeżeniem, że będzie to połączenie bezpieczne. W kolejnym przypadku sposób zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem, przy czym serwer będzie wymagał od nadawcy wprowadzenia hasła. Kolejny przypadek przedstawia sposób zakładającą ustanowienie połączenia pomiędzy odbiorcą a serwerem i wysyłanie rzeczonego identyfikatora odbiorcy na serwer. W jednym przypadku sposób zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy odbiorcą a serwerem z zastrzeżeniem, że będzie to połączenie bezpieczne. W szczególnym wypadku, sposób zakłada ustanowienie połączenia pomiędzy odbiorcą a serwerem, przy czym serwer będzie wymagał od odbiorcy wprowadzenia hasła. W preferowanym wariancie ustanowienie połączenia dla przypisanego klucza kodowania odbywa się u nadawcy, po czym klucz kodowania zostaje przesłany na serwer. W innym wariancie, kodowanie danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania odbywa się u nadawcy. W szczególnym przypadku nadawca otrzymuje z serwera zakodowany przypisany klucz kodowania, po czym przesyła zakodowane dane oraz zakodowany przypisany klucz kodowania do odbiorcy przy pomocy sieci.

5 4 W innym przypadku odbiorca otrzymuje z serwera odkodowany przypisany klucz kodowania i u odbiorcy ma miejsce odkodowanie zakodowanych danych przy pomocy otrzymanego odkodowany przypisany klucz kodowania. Inny przypadek zakłada utworzenie przypisanego klucza kodowania na serwerze. W szczególnym przypadku kodowanie danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania odbywa się na serwerze. Kolejny przypadek zakłada przesłanie przez serwer zakodowanych danych oraz zakodowanego przypisanego klucza kodowania do odbiorcy przy pomocy sieci. W kolejnym przypadku odkodowanie zakodowanych danych przy użyciu odkodowanego przypisanego klucza kodowania odbywa się na serwerze i serwer jest odpowiedzialny za przesłanie odkodowanych danych do odbiorcy W preferowanym wariancie, sposób ta zakłada: - utworzenie wartości kodu uwierzytelniania wiadomości (MAC) dla danych zanim zostaną zakodowane; - przesłanie wartości MAC razem z zakodowanymi danymi i zakodowanym przypisanym kluczem kodowania; oraz - utworzenie wartości MAC dla danych po odkodowaniu i uwierzytelnienie na podstawie przesłanej wartości MAC. W jednym przypadku zakodowanie przypisanego klucza kodowania wykorzystuje jedną lub więcej metod kodowania kluczy publicznych, algorytm Blowfish i poufny kod serwera. Niniejszy wynalazek oferuje sposób na wykorzystanie serwera do celów kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy pomocy sieci; sposób ta zakłada następujące etapy: - otrzymanie od nadawcy identyfikatora odbiorcy; - dostęp do informacji o odbiorcy na podstawie otrzymanego od nadawcy identyfikatora odbiorcy oraz zakodowanie, łącznie z informacją o odbiorcy, przypisanego klucza kodowania, który będzie wykorzystany do odkodowania danych; Cechy charakterystyczne: - otrzymanie od odbiorcy zakodowanego przypisanego klucza kodowania i jego identyfikatora po przesłaniu zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania przez sieć jako potwierdzenie od odbiorcy; - dostęp do informacji o odbiorcy na podstawie otrzymanego od niego identyfikatora służącego do odkodowania zakodowanego przypisanego klucza kodowania. W jednym przypadku, sposób wykorzystania serwera zakłada utworzenie na serwerze przypisanego klucza kodowania, który zostanie przydzielony dla danego transferu.

6 1 2 3 W innym przypadku, sposób wykorzystania serwera zakłada otrzymanie od nadawcy przypisanego klucza kodowania przydzielonego dla danego transferu oraz przesłanie zakodowanego przypisanego klucza kodowania do nadawcy. W preferowanym wariancie, sposób wykorzystania serwera zakłada kodowanie danych na serwerze przy wykorzystaniu przypisanego klucza kodowania. W kolejnym preferowanym rozwiązaniu sposób wykorzystania serwera zakłada transfer zakodowanych danych wraz z zakodowanym przypisanym kluczem kodowania przez sieć, aby mogły zostać odebrane przez odbiorcę. W preferowanym wariancie sposób wykorzystania serwera zakłada transfer odkodowanego przypisanego klucza kodowania do odbiorcy. W kolejnym przypadku sposób wykorzystania serwera zakłada odkodowanie zakodowanych danych na serwerze wykorzystując do tego celu odkodowany przypisany klucz kodowania. Niniejszy wynalazek zakłada wykorzystanie komputera jako środka pośredniczącego podczas kodowania i przesyłania danych pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Na środek pośredniczący składają się: - kod komputerowy służący do odbierania od nadawcy identyfikatora odbiorcy oraz tworzenia przypisanego klucza kodowania przydzielonego do danego transferu; - kod komputerowy służący do kodowania danych wykorzystując przypisany klucz kodowania; - kod komputerowy dający dostęp do informacji o odbiorcy na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez nadawcę oraz służący do kodowania, wraz z informacjami o odbiorcy, rzeczonego przypisanego klucza kodowania; - kod komputerowy służący do przesyłania zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania przez sieć, aby mogły zostać odebrane przez odbiorcę. Cechy charakterystyczne: - kod komputerowy służący do odbierania od odbiorcy zakodowanego przypisanego klucza kodowania oraz identyfikatora odbiorcy, oraz do uzyskiwania dostępu do informacji o odbiorcy na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez odbiorcę w celu odkodowania zakodowanego przypisanego klucza kodowania; oraz - kod komputerowy służący do odkodowania zakodowanych danych przy wykorzystaniu odkodowanego przypisanego klucza kodowania. Przykład niniejszego wynalazku zostanie teraz opisany wraz z odniesieniem do załączonych rysunków, z których:- Rysunek 1 przedstawia schemat systemu wykorzystującego niniejszy wynalazek kodując i przesyłając dane pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy użyciu sieci;

7 Rysunek 2 przedstawia schemat blokowy modułów operacyjnych serwera wykorzystanego na rysunku 1; Rysunek 3 jest diagramem sekwencji działań, który przedstawia czynności wykonywane przez nadawcę oraz serwer zgodnie z założeniami niniejszego wynalazku, które są wymagane do wysłania danych na serwer przez nadawcę; Rysunek 4 jest diagramem sekwencji działań przedstawiającym czynności wykonywane przez odbiorcę oraz serwer w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną z serwera. Nawiązując do rysunków 1 i 2, przedstawiają one system wykorzystujący jeden ze sposobów kodowania i przesyłania danych pomiędzy nadawcą a odbiorcą przy użyciu sieci. Zgodnie z rysunkami, system koduje i wysyła dane pomiędzy urządzeniem nadawcy 0 a urządzeniem odbiorcy 0. W tym przypadku urządzenie nadawcy 0 składa się z komputera 1 podłączonego do klawiatury 7, źródła danych 8 i zewnętrznego wyświetlacza. Źródło danych może zawierać czytnik dysków lub interfejs umożliwiający podłączenie do biblioteki danych; źródło danych przechowuje dane, które zostaną wysłane do odbiorcy. Komputer 1 posiada magistralę dostępu 6 z podłączeniem do mikroprocesora 2, pamięci 3, z interfejsem wyświetlacza 4, interfejsie urządzeń wprowadzania danych 9, przeglądarką 1 służącą do podłączenia do Internetu poprzez połączenie 111. Interfejs wyświetlacza 4 służy do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza, a interfejs urządzeń wprowadzania danych 9 służy do podłączenia klawiatury 7 i źródła danych 8. Pamięć 3 służy do przechowywania identyfikatora nadawcy i hasła nadawcy, jednakże zarówno identyfikator, jak i hasło mogą zostać wprowadzone przy pomocy klawiatury 7 w odpowiedzi na komunikat wyświetlany na urządzeniu wyświetlającym. W niniejszym przykładzie urządzenie odbiorcy 0 składa się z telefonu komórkowego z dostępem do Internetu poprzez przeglądarkę internetową 2, która łączy się z Internetem połączeniem 211. Szczegóły dotyczące wykonywania połączenia są dobrze znane i opisane w literaturze, więc nie będą opisane w niniejszym dokumencie. Przeglądarka internetowa jest podłączona do magistrali dostępu 6, łączącej z mikroprocesorem 2, pamięcią 3, interfejsem wyświetlacza 4 oraz urządzeniem służącym do wprowadzania danych 9. Interfejs wyświetlacza podłączony jest do wbudowanego urządzenia wyświetlającego, a interfejs urządzeń służących do wprowadzania danych 9 podłączony jest do wbudowanej klawiatury 7. Pamięć 3 służy do przechowywania identyfikatora odbiorcy i hasła odbiorcy, jednakże zarówno identyfikator, jak i hasło mogą zostać wprowadzone przy pomocy klawiatury 7 w odpowiedzi na komunikat wyświetlany na urządzeniu wyświetlającym. Urządzenie 0

8 posiada klienta 212, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości przez połączenie z Internetem 213. Serwer 0 także jest podłączony do Internetu poprzez połączenie 2. Rysunek 2 przedstawia szczegółowy schemat blokowy struktury serwera. Struktura serwera zostanie opisana w połączeniu z opisem działania systemu w niniejszym wynalazku. Odwołując się do rysunków 1 i 2, przed użyciem opisywanego systemu zarówno nadawca, jaki i odbiorca zostają zarejestrowani przez serwer 0, a ich dane SA przechowywane w bazie danych serwera 6. W opisywanym przypadku, przechowywane informacje składają się, co najmniej z identyfikatora i hasła nadawcy i odbiorcy. Nadawca zamierza przesłać odbiorcy dane znajdujące się w źródle danych 8. Aby nadawca mógł wykonać transfer danych, musi on znać identyfikator odbiorcy i adres internetowy serwera 0. Informacje te mogą być przechowywane w pamięci 3 urządzenia nadawcy lub mogą zostać wprowadzone ręcznie poprzez klawiaturę 7 w odpowiedzi na komunikat wyświetlany na urządzeniu wyświetlającym. Tak jak to zostało pokazane na rysunku 2, serwer 0 zawiera serwer WWW 1 podłączony do Internetu połączeniem 2. Serwer WWW podłączony jest do magistrali wejścia 3 i jest kontrolowany przez mikroprocesor 4. Kiedy nadawca łączy się z adresem internetowym serwera, ustanawiane jest bezpieczna połączenie, takie jak SSL. Szczegóły dotyczące takiego połączenia są znane wykwalifikowanym w tej dziedzinie osobom. Do momentu przeprowadzenia kontroli hasła przez moduł, mikroprocesor 4 nie udzieli nadawcy dostępu do systemu, ani dostępu do modułu bazy danych 6. Szczegóły dotyczące kontroli hasła są znane wykwalifikowanym w tej dziedzinie osobom i dlatego nie zostaną opisane w niniejszym dokumencie. Po dokonaniu kontroli hasła serwer 0 wyświetla nadawcy informację na ekranie. Wykonując polecenia na ekranie nadawca wysyła na serwer informację o identyfikatorze odbiorcy oraz dane, które mają zostać mu przesłane; dane pobierane są ze źródła danych 8. Wprowadzone dane są przetwarzane i przesyłane do modułów przedstawionych na rysunku 2 w jego górnej części. Po otrzymaniu identyfikatora nadawcy oraz danych do przesłania, mikroprocesor serwera 4 przekazuje dane do modułu generowania kodu uwierzytelniania wiadomości (MAC) 7. Jak powszechnie wiadomo, generator tworzy kod wykorzystując część lub całość danych oraz kryptograficzny algorytm skrótu. W opisywanym przypadku, znany algorytm skrótu wiadomości z funkcją haszującą wykorzystywany jest do generowania wartości skrótu (MD hash value) z danych. Wartość skrótu przekazywana jest do klienta 312 podłączonego do Internetu połączeniem 316 i zostaje przetworzona jako część wiadomości .

9 Otrzymane dane są kompresowane w module 8, zanim zostaną zakodowane w module 9 przy użyciu klucza sesji uzyskanego z modułu 3. Jak powszechnie wiadomo, klucz sesji jest generowany z losowych liczb, otrzymanych z generatora losowych liczb 311. Wygenerowany klucz sesji jest przypisany do konkretnych danych i ich transmisji, staje się on, zatem, przypisanym kluczem kodowania. Zakodowane dane są następnie przesyłane do klienta 312, aby zostały przetworzone jako część wiadomości . Klucz sesji z modułu 3 także zostaje zakodowany w module 313 przy użyciu publicznego klucza z sposobu publicznych/prywatnych kluczy kodowania, na przykład powszechnie znanego kodowania RSA. Następnie dane z modułu 313 są kodowane w module 314 przy użyciu algorytmu Blowfish, wykorzystującego hasło odbiorcy uzyskane z bazy danych 6. Hasło zostaje przyporządkowane do identyfikatora odbiorcy przesłanego z mikroprocesora na magistrali 31. Zakodowany klucz sesji przesyłany jest do klienta 312, po czym zostaje przetworzony jako część wiadomości . Klient 312 przetwarza wartość skrótu, zakodowane dane i zakodowany klucz sesji w znany sposób, tworząc w ten sposób wiadomość , która jest następnie przesyłana na odpowiedni adres odbiorcy, uzyskany z mikroprocesora znajdującego się na magistrali 31 po otrzymaniu go z bazy danych 6. Klient przypisuje w znany sposób unikalną etykietę do wiadomości i zapisuje informację o jej wysłaniu. Potwierdzenie wysłania wiadomości wysłane zostaje także do nadawcy wykorzystując serwer WWW 1 lub klienta Wiadomość wysłana przez serwer 0 może zostać odebrana w sposób standardowy poprzez klienta 212 zainstalowanego w telefonie komórkowym 0. Otrzymana wiadomość jest zaprogramowana w teki sposób, że może poinformować odbiorcę o nadchodzących danych, które mają być przez niego odebrane przy pomocy niniejszego wynalazku, lub automatycznie uruchomi przeglądarkę internetową 2 i nawiąże połączenie z serwerem 0. W obu przypadkach, pod nadzorem mikroprocesora 2, odbiorca łączy się z adresem internetowym serwera i ustanawiane zostaje bezpieczne połączenie, takie jak SSL. Szczegóły dotyczące takiego połączenia są znane wykwalifikowanym w tej dziedzinie osobom. Do momentu przeprowadzenia kontroli hasła przez moduł, mikroprocesor 4 nie udzieli nadawcy dostępu do systemu, ani dostępu do modułu bazy danych 6. Szczegóły dotyczące kontroli hasła są znane wykwalifikowanym w tej dziedzinie osobom i dlatego nie zostaną opisane w niniejszym dokumencie. Po udanej kontroli hasła, zakodowane dane, zakodowany klucz sesji i wartość skrótu, które są zakodowane w wiadomości , zostają wysłane bezpiecznym łączem na serwer 0 poprzez serwer WWW 1. Dane te są przetwarzane i przesyłane do modułów

10 przedstawionych na rysunku 2 w jego dolnej części. W przypadku, gdy wysyłanie lub odbieranie wiadomości będzie odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej, zastosowanie klienta 213 nie jest konieczne. Po otrzymaniu danych, mikroprocesor serwera 4 przesyła zakodowany klucz sesji do modułu 3, w którym zastosowany zostaje odwrócony algorytm Blowfish w połączeniu z hasłem odbiorcy, uzyskanym z bazy danych 6 na magistrali 31 na podstawie identyfikatora odbiorcy. Dane z modułu 3 są następnie odkodowane w module 321 przy wykorzystaniu prywatnego klucza kodowania RSA, wykorzystanego do wysłania danych. Ze względu na opisane moduły, pierwotny klucz sesji modułu 3 zostaje odtworzony. Otrzymane zakodowane dane, będące w formie skompresowanej, zostają odkodowane w module 323 przy użyciu odkodowanego klucz sesji, zanim zostaną odkodowane w module 324. Tak jak to miało miejsce w przypadku modułu 7, wartość skrótu zostaje wygenerowana w module 32 z odkodowanych i zdekompresowanych danych pod nadzorem mikroprocesora 4; w celu uwierzytelnienia moduł 326 przeprowadza porównanie nowo-wygenerowanej wartości skrótu z wartością skrótu otrzymaną od odbiorcy, aby upewnić się, że są one tożsame. Zakładając, że wartość skrótu została uwierzytelniona w module 326, odkodowane dane z modułu 324 zostają odesłane do odbiorcy bezpiecznym łączem. Rysunek 3 jest diagramem sekwencji działań przedstawiającym proces przesyłania danych od nadawcy do serwera; przedstawione zostało działania niniejszego wynalazku. Początkowo nadawca zamierza wysłać dane konkretnemu odbiorcy znając jego identyfikator. Na etapie S1A nadawca kontaktuje się z serwerem w celu ustanowienia bezpiecznego połączenia, na przykład SSL. Ustanowienie takiego połączenia wymaga wykorzystania pewnych protokołów połączenia, przeprowadzenia wspomnianej wcześniej kontroli hasła na przykład w formie strony internetowej, wyświetlanej na urządzeniu wyświetlającym, wprowadzenia danych logowania na stronie internetowej, itd. Jak to zostało wspomniane już wcześniej, procedury ustanawiania połączenia oraz kontroli hasła są dobrze znane i nie zostaną tutaj opisane. Serwer w odpowiedzi na kontakt ze strony nadawcy także próbuje nawiązać połączenie w kroku S1B wykorzystując pewne protokoły połączenia i przeprowadzając kontrolę hasła. W kroku S2B serwer sprawdzi, czy ustanowione zostało połączenie, czyli czy wszystkie protokoły połączenia są obsługiwane i czy wszystkie hasła zostały poprawnie wprowadzone. Jeśli połączenie nie zostało ustanowione lub kontrola hasła nie została zakończona pomyślnie, serwer przechodzi do kroku S3B, w którym przetwarza informacje o błędzie. Ten krok może

11 1 2 3 wiązać się z próbą ponownego ustanowienia połączenia. Zakładając, że połączenie zostało ustanowione poprawnie, kolejnym krokiem jest S4B, w którym trwa oczekiwanie na identyfikator odbiorcy i dane do przesłania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na tym etapie może zostać zastosowany komunikat o przekroczeniu maksymalnego dozwolonego czasu na działanie. U nadawcy, w kroku S2A, także przeprowadzana jest kontrola nawiązania połączenia, czyli sprawdzenie czy wszystkie protokoły połączenia są obsługiwane i czy wszystkie hasła zostały poprawnie wprowadzone. Jeśli połączenie nie zostało ustanowione lub kontrola hasła nie została zakończona pomyślnie, serwer przechodzi do kroku S3A, w którym przetwarza informacje o błędzie. Ten krok może wiązać się z próbą ponownego ustanowienia połączenia. Zakładając, że połączenie zostało ustanowione poprawnie, kolejnym krokiem jest S4A, w którym następuje wysłanie identyfikatora odbiorcy i danych do transmisji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na tym etapie może zostać zastosowany komunikat o przekroczeniu maksymalnego dozwolonego czasu na działanie. W jednym przykładzie, na urządzeniu wyświetlającym wyświetlona zostaje strona internetowa służąca do przesyłu danych, na której wymagane jest wprowadzenie identyfikatora odbiorcy i załączenia danych, które mają zostać przesłane, na przykład dane w postaci pliku znajdującego się w źródle danych 8. Uzupełniona strona przesyłu danych zostaje następnie przesłana na serwer 0. Dane, które mają zostać zakodowane, mogą zostać wprowadzone bezpośrednio na stronie przesyłu danych. Zawartość strony przesyłu danych jest odbierana przez serwer 0 w kroku S4B, po którym następuje krok SB. Na tym etapie serwer generuje wartość skrótu, która jest unikalna dla przesyłanych danych, po czym przesyła tę wartość do klienta Proces kontynuuje w kroku S6B. W kroku S6B dane zostają skompresowane, na przykład do formatu zip. Następnie, w kroku S7B, na podstawie losowych liczb uzyskanych z generatora losowych liczb 311, tworzony jest klucz sesji, który zostaje przypisany do konkretnej transmisji danych. Kolejnym krokiem jest S8B, w którym następuje kodowanie danych przy pomocy klucza sesji; zakodowane dane zostają przesłane do klienta Proces kontynuuje w kroku S9B, w którym klucz sesji zostaje zakodowany przy użyciu klucza RSA. Następnie, w kroku SB, uzyskane zostaje hasło odbiorcy. Krok S11B polega na kodowaniu danych z etapu S9B przy pomocy algorytmu Blowfish i hasła uzyskanego w kroku SB. Powstały zakodowany klucz sesji jest następnie przesyłany do klienta W kolejnym kroku, którym jest S12B, wiadomość jest tworzona przez klienta 312 w znany sposób, aby w odpowiednim formacie mogła zostać przesłana przez HTML.

12 Kodowanie może się odbywać na przykład przy użyciu Base64. Dla zakodowanych danych i zakodowanego klucza sesji zastosowany może być także załącznik HTML lub wbudowany kod HTML. Następnie odbywa się wysyłanie wiadomości , a fakt jej wysłania zostaje zarejestrowany w standardowy sposób; nadawca otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości, po czym proces zostaje zakończony. Pożądanym rozwiązaniem jest ustawienie wartości skrótu, zakodowanych danych i zakodowanego klucza sesji w wiadomości jako pola ukryte, a także zawarcie w niej linku HTML umożliwiającego odbiorcy kontakt zwrotny z serwerem. Link ten jest konfigurowany w taki sposób, aby automatycznie odesłać ukryte pola w formie HTML na serwer. Nagłówek wiadomości jest wybierany przez nadawcę, a wiadomość jest wysyłana na adres odbiorcy. W kroku SA nadawca otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości i proces zostaje zakończony. Rysunek 4 jest diagramem sekwencji działań przedstawiającym procesy zachodzące pomiędzy odbiorcą a serwerem w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną z serwera. W kroku S1A odbiorca 0 otrzymuje z serwera wiadomość , która zawiera, między innymi, zakodowane dane, zakodowany klucz sesji oraz wartość skrótu. Wiadomość może zostać pobrana z poziomu strony internetowej lub poprzez klienta 212 wykorzystując połączenie 213. W kroku S2A odbiorca otwiera wiadomość i kontaktuje się z serwerem w celu ustanowienia bezpiecznego połączenia, na przykład SSL. Jak zostało opisane powyżej, ustanowienie takiego połączenia wymaga wykorzystania pewnych protokołów połączenia, przeprowadzenia wspomnianej wcześniej kontroli hasła, opisanej w odniesieniu do modułu, na przykład w formie strony internetowej, wyświetlanej na urządzeniu wyświetlającym, wprowadzenia danych logowania na stronie internetowej, itd. Jak to zostało wspomniane już wcześniej, procedury ustanawiania połączenia oraz kontroli hasła są dobrze znane i nie zostaną opisane w niniejszym dokumencie. Serwer w odpowiedzi na kontakt ze strony odbiorcy także próbuje ustanowić połączenie w kroku S1B wykorzystując pewne protokoły połączenia i przeprowadzając kontrolę hasła. W kroku S2B serwer sprawdzi, czy ustanowione zostało połączenie, czyli czy wszystkie protokoły połączenia są obsługiwane i czy wszystkie hasła zostały poprawnie wprowadzone. Jeśli połączenie nie zostało ustanowione lub kontrola hasła nie została zakończona pomyślnie, serwer przechodzi do kroku S3B, w którym przetwarza informacje o błędzie. Ten krok może wiązać się z próbą ponownego ustanowienia połączenia. Zakładając, że połączenie zostało ustanowione poprawnie, kolejnym krokiem jest S4B, w którym trwa oczekiwanie

13 na identyfikator odbiorcy i inne informacje zawierające zakodowane dane do przesłania, zakodowany klucz sesji i wartość skrótu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na tym etapie może zostać zastosowany komunikat o przekroczeniu maksymalnego dozwolonego czasu na działanie. U nadawcy, w kroku S3A, także przeprowadzana jest kontrola nawiązania połączenia, czyli sprawdzenie czy wszystkie protokoły połączenia są obsługiwane i czy wszystkie hasła zostały poprawnie wprowadzone. Jeśli połączenie nie zostało ustanowione lub kontrola hasła nie została zakończona pomyślnie, serwer przechodzi do kroku S4A, w którym przetwarza informacje o błędzie. Ten krok może wiązać się z próbą ponownego ustanowienia połączenia. Zakładając, że połączenie zostało ustanowione poprawnie, kolejnym krokiem jest SA, w którym następuje wysłanie identyfikatora odbiorcy i pozostałych danych wspomnianych w poprzednich akapitach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, na tym etapie może zostać zastosowany komunikat o przekroczeniu maksymalnego dozwolonego czasu na działanie. Informacje te mogą zostać przesłane w wiadomości w formie ukrytych pól HTML na serwer 0. Protokół dotyczący czasu i ustawień w kwestii wysyłania identyfikatorów, ukrytych pól, haseł, itp., może być zmieniany w zależności od danej sytuacji. Następnym etapem jest krok S B, w którym serwer otrzymuje z modułu 6 hasło odbiorcy, po czym, w kroku S6B, zakodowany klucz sesji zostaje odkodowany przy pomocy algorytmu Blowfish i hasła uzyskanego w kroku SB. Następnym etapem jest proces odkodowania RSA S7B, w którym dane z kroku S6B zostają odkodowane wykorzystując prywatny klucz serwera. W ten sposób zostaje utworzony klucz sesji. Następnie, w kroku S8B, skompresowane dane zostają odkodowane przy użyciu odkodowanego klucza sesji utworzonego w kroku S7B. Kolejnym etapem jest dekompresja danych w kroku S9B. W kroku S1B serwer generuje wartość skrótu, która jest unikalna dla danych z kroku S9B. Następnie, w kroku S111B, wartość skrótu z kroku S1B jest porównywana z wartością skrótu uzyskaną w kroku S4B. Po uwierzytelnieniu wartości skrótu, w kroku S113B niezakodowane dane od nadawcy zostają przesłane odbiorcy wykorzystując bezpieczne połączenie. Wysłanie danych zostaje zarejestrowane i proces zostaje zakończony. Jeśli wartość skrótu nie może zostać uwierzytelniona, w kroku S112B zostaje przetworzona informacja o błędzie. Może to wiązać się z zarejestrowaniem błędu i wysłaniem wiadomości o błędzie do odbiorcy, aby powiadomić go o możliwym uszkodzeniu danych. W kroku S6A odbiorca otrzymuje niezakodowane dane i proces zostaje zakończony. Wynalazek opisany powyżej zakłada, że cały proces kodowania i odkodowania przebiega na serwerze 0. W związku z ty, ani nadawca ani odbiorca nie potrzebują żadnego

14 dedykowanego oprogramowania, aby bezpiecznie wysłać i odebrać dane. W szczególności nie ma konieczności posiadania oprogramowania ani też wykorzystywania pamięci sprzętowej czy zasobów przetwarzania w celu dokonania kodowania RSA lub Blowfish. Ponadto, obsługa haseł odbywa się na serwerze, więc nadawca nie jest za nią odpowiedzialny. Z uwagi na fakt, że kodowanie i dekodowanie odbywa się na serwerze, po stronie nadawcy i odbiorcy nie są wymagane żadne dodatkowe czynności z tym związane. Jednakże, niniejszy wynalazek obejmuje także alternatywne rozwiązanie dla funkcji przedstawionych na rysunku 2 w kwadracie 317, które mają znajdują się po stronie nadawcy. Modyfikacja to pozwala na generowanie klucza sesji z liczb losowo wybranych przez generator a kompresowanie danych i kodowanie skompresowanych danych przy pomocy wygenerowanego klucza sesji odbywają się po stronie nadawcy. Ustanawiane jest bezpieczne połączenie z serwerem, tak jak opisano powyżej, jednakże w tym przypadku jedynie wygenerowany klucz sesji zostaje wysłany na serwer. Po kontroli hasła, opisanej powyżej, moduły S313 i S314 ponownie generują zakodowany klucz sesji, który w tym wypadku zostaje odesłany do nadawcy. Zakodowane dane, zakodowany klucz sesji i wartość skrótu zostają przekazane do klienta nadawcy (nieuwzględniony na rysunku), który także jest podłączony do Internetu. Klient tworzy wiadomość , tak jak to zostało opisane powyżej, zanim zostanie ona wysłana do nadawcy. W związku z tym kroki od SB do S8B uwzględnione na rysunku 3 odbywają się po stronie nadawcy. Dzięki temu obniżone zostają wymagania obliczeniowe na serwerze. Odbiorca otrzymuje wiadomość przy pomocy swojego klienta i może przetworzyć tę wiadomość tak jak zostało to pokazane na rysunku 4. Jednakże, niniejszy wynalazek zakłada także alternatywne rozwiązanie dla funkcji przedstawionych na rysunku 2 w kwadracie 322, które odbywają się po stronie odbiorcy po otrzymaniu wiadomości z serwera. W opisywanej modyfikacji odkodowanie danych, dekompresja danych, generowanie wartości skrótu i ich uwierzytelnianie odbywają się po stronie odbiorcy. Ustanawiane jest bezpieczne połączenie z serwerem, tak jak to zostało opisane powyżej, jednakże w tym wypadku jedynie zakodowany klucz sesji zostaje wysłany na serwer. Po kontroli hasła, moduły S3 i S321 ponownie odkodowują klucz sesji, który w tym wypadku zostaje odesłany do odbiorcy. Zakodowane dane zostają odkodowane przy użyciu odkodowanego klucza sesji i zdekompresowane, wartość skrótu zostaje wygenerowana i porównana w celu uwierzytelnienia z wartością skrótu otrzymaną w wiadomości . W związku z tym kroki od S8B do S113B na rysunku 4 odbywają się po stronie odbiorcy. Dzięki temu obniżone zostają wymagania obliczeniowe na serwerze.

15 Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obu modyfikacji opisanych powyżej w tym samym czasie. Jednakże, biorąc pod uwagę obecny wynalazek, kodowanie klucza sesji w połączeniu z hasłem odbiorcy może odbywać się na serwerze. Dobrym rozwiązaniem byłoby także zarejestrowanie grupy użytkowników, do których będą wysyłane wiadomości . Na przykład, dział IT danej firmy może zarejestrować wszystkich pracowników. W takim przypadku, jeśli nie powiedzie się kontrola hasła na serwerze, możliwe będzie odniesienie się do pozostałych haseł w tej grupie. W częściach wynalazku, w których wymagane jest specjalne oprogramowanie dla nadawcy i odbiorcy, może ono zostać pobrane z serwera podczas procesu rejestracji a następnie zainstalowane. Ze względu na fakt, że do odkodowania danych przy pomocy algorytmu Blowfish potrzebne jest poprawne hasło odbiorcy a poprawne odkodowanie jest sprawdzanie poprzez uwierzytelnianie wartości skrótu, dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość zrezygnowania z kontroli hasła w kroku 2A przy połączeniu pomiędzy odbiorcą a serwerem. Jeśli odkodowanie nie powiedzie się, dobrym rozwiązaniem byłoby, aby serwer 0 przeprowadzał dalsze próby kontroli w celu uzyskania poprawnego hasła, na przykład, poprzez sprawdzanie wszystkich starych haseł odbiorcy w celu odkodowania danych. Jeśli jedno z tych haseł doprowadzi do wytworzenia poprawnej wartości skrótu, odkodowanie uznane zostanie za udane. Jednakże, jeśli żadne z haseł nie zadziała, oznacza to, że odbiorca nie jest właściwy lub dane zostały uszkodzone podczas transferu. Jeśli odbiorca nie posiada hasła lub nie został jeszcze zarejestrowany na serwerze 0, serwer może wygenerować jednorazowe hasło, które zostanie przekazane odbiorcy z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak bezpieczna poczta, bezpieczne połączenie lub zabezpieczona wiadomość . Odbiorca będzie zobowiązany do zmienienia hasła na bezpieczne, które będzie wykorzystywane w przyszłości. Niniejszy wynalazek umożliwia kontrolę tożsamości nadawcy oraz odbiorcy, dzięki czemu nadawca ma możliwość wysłania danych do odbiorcy, który nie posiada zainstalowanego specjalnego oprogramowania, a odbiorca zna pochodzenie danych. Ponadto, wszelkie próby kodowania i odkodowania są rejestrowane, co pozwala nadawcy na sprawdzenie, czy odbiorca otrzymał odkodowane dane, natomiast odbiorca może sprawdzić, czy dane, których oczekuje, zostały wysłane przez nadawcę. Urządzeniami nadawcy i odbiorcy mogą być, między innymi, komputer, palmtop, laptop, telefon komórkowy, itd. Serwer jest zazwyczaj komputerem, lecz może być to także inne urządzenie pełniące rolę serwera.

16 Dzięki temu, że hasła przechowywane są na serwerze, niniejszy wynalazek pozwala na to, że ani nadawca ani odbiorca nie znają hasła drugiej strony. Konsekwencją tego jest fakt, że poziom bezpieczeństwa wymagany przez nadawcę i odbiorcę nie jest tak wysoki jak w przypadku innych form bezpiecznego transferu danych. Niniejszy wynalazek zakłada, że serwer jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji o odbiorcy, takich jak hasło wykorzystywane przez serwer podczas kodowania danych. Serwer uzyskuje te informacje z pamięci danych, w której znajduje się lista identyfikatorów odbiorców i poufne informacje o odbiorcach. Informacje o odbiorcach mogą zawierać słowo lub frazę będącą hasłem, numer PIN, wartość skrótu lub jakąkolwiek inną informację wykorzystywaną do identyfikacji tożsamości. Siecią wykorzystywaną z niniejszym wynalazkiem może być Internet, lokalny Intranet taki jak sieć Ethernet, sieć telefoniczna, radiowa lub jakikolwiek inny rodzaj sieci umożliwiający transmisję danych. W razie wykorzystywania sieci Internet, zaleca się wykorzystywanie bezpiecznego połączenia SSL pomiędzy serwerem a nadawcą i/lub pomiędzy serwerem a odbiorcą. Nadawca i odbiorca mogą zostać zidentyfikowani przez serwer na podstawie ich adresów (lub innych adresów sieciowych). Jednakże, mogą oni posiadać również identyfikatory użytkowników, które nie są powiązane z ich adresami sieciowymi. Serwer może posiadać listę adresów sieciowych w swojej bazie danych i/lub może posiadać listę identyfikatorów użytkowników, gdy adresy sieciowe i/lub identyfikatory użytkowników są powiązane z poufnymi danymi o odbiorcach. W niniejszym wynalazku serwer 0 może posiadać poufny kod przypisany do tego serwera i znany tylko jemu. Poufny kod może być zawarty w modułach kodowania i dekodowania algorytmem Blowfish i może także, obok informacji o odbiorcy, zostać wykorzystany do kodowania. Te dwa rodzaje informacji mogą zostać połączone dla celów kodowania. Wykorzystanie poufnego kodu zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa w systemie. Zalecane jest, aby serwer nie musiał przechowywać klucza sesji, ani żadnych innych danych wysłanych do odbiorcy. Dane takie mogą być przechowywane w pamięci ulotnej na serwerze i nadpisywane podczas kodowanie innych danych i kluczy. Ma to taką zaletę, że serwer nie musi posiadać dużych zasobów pamięci, w której będzie przechowywał stare i niepotrzebne dane i/lub klucze. Nośnikiem może być środek nietrwały, na przykład sygnał elektryczny, optyczny, mikrofale, sygnał radioelektryczny, elektromagnetyczny, akustyczny czy magnetyczny (na przykład sygnał TCP/IP w sieci IP takiej jak Internet). Nośnikiem może być także dyskietka, CD- ROM, dysk twardy lub urządzenie z programowalną pamięcią.

17 16 Pomimo faktu, że niniejszy wynalazek został opisany ze względu na preferowane ustawienia na dzień dzisiejszy, osoby zaznajomione z tą tematyką wiedzą, iż możliwe jest dokonywanie różnego rodzaju zmian bez odbiegania od założeń wynalazku, które zostały zdefiniowany w zgłoszeniu. Niniejszy wynalazek może być stosowany, miedzy innymi, przez dostawców usług telefonii komórkowej, którzy mogą wysyłać comiesięczne raporty użytkownikom swojej sieci w bezpieczny sposób, a użytkownicy będą mieli możliwość połączenia się z serwerem w celu pobrania zakodowanego raportu. W podobny sposób banki mogą przesyłać informacje o wpływach na konto swoim klientom, którzy w prosty sposób mogą połączyć się z serwerem w sposób opisany powyżej i pobrać dane w bezpieczny sposób. GCRYPT LIMITED, Wielka Brytania, Pełnomocnik

18 17 EP Z-6374/09 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą (0) a odbiorcą (0) przy użyciu sieci; sposób ta składa się z następujących etapów: - serwer (0) otrzymuje od nadawcy (0) identyfikator odbiorcy; - utworzenie przypisanego klucza kodowania (3) przydzielonego do danej transmisji; - kodowanie danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania (9); - serwer (0) pobiera informację o odbiorcy (6) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez nadawcę i koduje (314), wraz z informacją o odbiorcy, rzeczony przypisany klucz kodowania; - przesłanie zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania przez sieć do odbiorcy (0); znamienny tym, że: - serwer otrzymuje od odbiorcy zakodowany przypisany klucz kodowania i identyfikator odbiorcy; oraz - serwer pobiera informację o odbiorcy (6) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez odbiorcę w celu odkodowania zakodowanego przypisanego klucza kodowania (3); oraz - odkodowanie zakodowanych danych przy użyciu odkodowanego przypisanego klucza kodowania (323). 2. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 1, zakładający ustanowienie połączenia (111, 2) pomiędzy nadawcą a serwerem i wysłanie rzeczonego identyfikatora odbiorcy na serwer. 3. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 2, zakładający ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem jako połączenie bezpieczne. 4. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 2 lub 3, zakładający ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem z uwzględnieniem możliwość kontroli hasła nadawcy () przez serwer.

19 18. Sposób, zgodnie z poprzednimi zastrzeżeniami, zakładający ustanowienie połączenia (211, 2) pomiędzy odbiorcą a serwerem i wysyłanie rzeczonego identyfikatora odbiorcy na serwer. 6. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem, zakładający ustanowienie połączenia pomiędzy odbiorcą a serwerem jako połączenie bezpieczne. 7. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem lub 6, zakładający ustanowienie połączenia pomiędzy nadawcą a serwerem z uwzględnieniem możliwość kontroli hasła odbiorcy () przez serwer. 8. Sposób, zgodnie z poprzednimi zastrzeżeniami, znamienny tym, że utworzenie przypisanego klucza kodowania odbywa się po stronie nadawcy a utworzony przypisany klucz kodowania wysyłany jest na serwer. 9. Sposób, zgodnie z poprzednimi zastrzeżeniami, znamienny tym, że kodowanie danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania odbywa się po stronie nadawcy.. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 9, znamienny tym, że nadawca otrzymuje z serwera zakodowany przypisany klucz kodowania i przesyła zakodowane dane i zakodowany przypisany klucz kodowania do odbiorcy za pośrednictwem sieci. 11. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniami od 1 do 7, znamienny tym, że odbiorca otrzymuje z serwera odkodowany przypisany klucz kodowania, oraz odkodowanie danych przy użyciu odkodowanego przypisanego klucza kodowania odbywa się po stronie odbiorcy. 12. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniami od 1 do 7, znamienny tym, że utworzenie przypisanego klucza kodowania odbywa się na serwerze. 13. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 12, znamienny tym, że kodowanie danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania odbywa się na serwerze. 14. Sposób, zgodnie z zastrzeżeniem 13, znamienny tym, że serwer przesyła zakodowane dane i zakodowany przypisany klucz kodowania do odbiorcy za pośrednictwem sieci. 1. Sposób zgodnie z zastrzeżeniami od 1 do oraz od 12 do 14, znamienny tym, że odkodowanie zakodowanych danych przy użyciu odkodowanego przypisanego klucza kodowania odbywa się na serwerze i serwer przesyła odkodowane dane do odbiorcy. 16. Sposób, zgodnie ze wszystkimi poprzedzającymi wnioskami, na którą składa się: - utworzenie wartości kodu uwierzytelniania wiadomości (MAC) (7) dla danych zanim zostaną zakodowane; - przesłanie wartości MAC razem z zakodowanymi danymi i zakodowanym przypisanym kluczem kodowania; oraz - utworzenie wartości MAC (32) dla danych po odkodowaniu i uwierzytelnienie (326) na podstawie przesłanej wartości MAC.

20 Sposób, zgodnie ze wszystkimi poprzedzającymi zastrzeżeniami, znamienny tym, że kodowanie przypisanego klucza kodowania wykorzystuje jedną lub więcej metod kodowania kluczy publicznych, algorytm Blowfish i poufny kod serwera. 18. Sposób wykorzystania serwera (0) do celów kodowania i przesyłania danych pomiędzy nadawcą (0) a odbiorcą (0) z wykorzystaniem sieci; składający się z następujących etapów: - odebranie od nadawcy (0) identyfikatora odbiorcy; - pobranie informacji o odbiorcy (6) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez nadawcę i kodowanie (314), wraz z informacją o odbiorcy, przypisanego klucza kodowania, wykorzystywanego do kodowania danych; znamienny tym, że: - otrzymanie od odbiorcy (0) zakodowanego przypisanego klucza kodowania i identyfikatora odbiorcy po przesłaniu przez sieć zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania, aby mogły zostać odebrane przez odbiorcę; - pobranie informacji o odbiorcy (6) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez odbiorcę w celu odkodowania zakodowanego przypisanego klucza kodowania; 19. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z zastrzeżeniem 18, zakładający utworzenie na serwerze (3) przypisanego klucza kodowania, przydzielonego do transferu.. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z zastrzeżeniem 18, zakładający odebranie od nadawcy przypisanego klucza kodowania, przydzielonego do transferu oraz przesłanie zakodowanego przypisanego klucza kodowania do nadawcy. 21. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z jednym z zastrzeżeń od 18 do, zakładający kodowanie danych na serwerze (9) przy użyciu przypisanego klucza kodowania. 22. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z każdym z zastrzeżeń od18 do 21, zakładający przesłanie zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania przez sieć, aby mogły zostać odebrane przez odbiorcę. 23. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z każdym z zastrzeżeń od 18 do 22, zakładający przesłanie odkodowanego przypisanego klucza kodowania do odbiorcy. 24. Sposób wykorzystania serwera, zgodnie z każdym z zastrzeżeń od 18 do 22, zakładający odkodowanie zakodowanych danych na serwerze (323) wykorzystując odkodowany przypisany klucz kodowania. 2. Środowisko komputerowe dla sposobu kodowania i przesyłu danych pomiędzy nadawcą (0) a odbiorcą (0) przy użyciu sieci, zawierające:

21 - kod komputerowy służący do odbierania od nadawcy identyfikatora odbiorcy i tworzenia przypisanego klucza kodowania (S7B) przydzielonego do transmisji; - kod komputerowy służący do kodowania danych przy użyciu przypisanego klucza kodowania (S8B); - kod komputerowy służący do odbierania informacji o odbiorcy (SB) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez nadawcę i kodowanie (S11B), wraz z informacją o odbiorcy, rzeczonego przypisanego klucza kodowania; - kod komputerowy służący do przesyłania zakodowanych danych i zakodowanego przypisanego klucza kodowania przez sieć (S12B), aby mogły zostać odebrane przez odbiorcę; znamienne tym, że: - kod komputerowy służący do odbierania od odbiorcy (S1B) zakodowanego przypisanego klucza kodowania i identyfikatora odbiorcy, oraz do odbierania informacji o odbiorcy (SB) na podstawie identyfikatora odbiorcy wysłanego przez odbiorcę w celu odkodowania zakodowanego przypisanego klucza kodowania (S6B); oraz - kod komputerowy służący do odkodowania zakodowanych danych (S8B) wykorzystując odkodowany przypisany klucz kodowania. GCRYPT LIMITED, Wielka Brytania, Pełnomocnik

22 21 EP Z-6374/09

23 22 EP Z-6374/09 2 Serwer WWW 1 3 MAC Kompresja Kodowanie Losowa liczba Klucz sesji Kontrola hasła Baza danych Mikroproces or Odkodowani e Blowfish Odkodowani e RSA Odkodowani e 326 Kontrola MAC Kodowanie RSA Dekompresja MAC Kodowanie Blowfish Klient Rys

24 23 EP Z-6374/09 NADAWCA SERWER START S1A S1B START Przetwa rzanie informa cji o błędzie S3B Tak Połączenie z serwerem Obsługa protokołów Kontrola hasła Błąd? Nie S2B S4B SB S2B Nie Połączenie z serwerem Obsługa protokołów Kontrola hasła S3B Błąd? Tak Oczekiwanie na identyfikator i dane Tworzenie wartości skrótu Wysłanie do klienta Przetwarzanie informacji o błędzie S4B Wysyłanie identyfikatora odbiorcy. Wysyłanie danych na serwer. S6B S7B Kompresja danych Tworzenie klucza sesji S8B Kodowanie danych kluczem sesji Wysłanie do klienta S9B Kodowanie klucza sesji publicznym kluczem RSA SB Pobranie hasła odbiorcy Potwierdzenie przesyłu danych SA S11B Kodowanie klucza sesji algorytmem Blowfish i hasłem odbiorcy Wysyłanie do klienta KONIEC S12B Wysłanie wiadomości i rejestracja Potwierdzenie dla nadawcy KONIEC Rys. 3

25 24 EP Z-6374/02 OBIORCA SERWER START Odebrania wiadomości Zakodowane dane Zakodowany klucz sesji Wartość skrótu S2A Przetwarzanie informacji o błędzie Połączenie z serwerem Obsługa protokołów Kontrola hasła Tak S4A Błąd? Nie S1A S3A S2B SB START Połączenie z serwerem Obsługa protokołów Kontrola hasła Błąd? Nie S3B Tak Oczekiwanie na identyfikator i dane Przetwarzanie informacji o błędzie Pobranie hasła odbiorcy S1B S4B Wysłanie identyfikatora odbiorcy Wysłanie zakodowanych danych na serwer Wysłanie wartości skrótu Wysłanie zakodowanego klucza sesji SA S6B S7B Odkodowanie klucza sesji algorytmem Blowfish i hasłem odbiorcy Odkodowanie klucza sesji publicznym kluczem RSA Odkodowanie danych kluczem sesji S8B Dekompresja danych S9B Tworzenie wartości skrótu S112B S1B Przetwarzanie informacji o błędzie Nie Uwierzytelni anie wartości skrótu S111B Odbiór danych S6A Tak Wysłanie wiadomości do odbiorcy i rejestracja S113B KONIEC KONIEC Rys. 4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Podstawy Secure Sockets Layer

Podstawy Secure Sockets Layer Podstawy Secure Sockets Layer Michał Grzejszczak 20 stycznia 2003 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Protokół SSL 2 3 Szyfry używane przez SSL 3 3.1 Lista szyfrów.................................... 3 4 Jak działa

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

SMB protokół udostępniania plików i drukarek

SMB protokół udostępniania plików i drukarek SMB protokół udostępniania plików i drukarek Początki protokołu SMB sięgają połowy lat 80., kiedy to w firmie IBM opracowano jego wczesną wersję (IBM PC Network SMB Protocol). W kolejnych latach protokół

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Programator Kart Master - klient

Programator Kart Master - klient Programator Kart Master - klient Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 3 3 ZMIANA KLUCZA DOSTĘPU.... 4 4 GENEROWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW... 5 1 1 Wstęp Programator

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Klienci banku powinni stosować się do poniższych zaleceń: nie przechowywać danych dotyczących swojego konta w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Windows Mobile Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Windows

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FEDEX DELIVERY MANAGER DOMESTIC

PRZEWODNIK PO FEDEX DELIVERY MANAGER DOMESTIC PRZEWODNIK PO FEDEX DELIVERY MANAGER DOMESTIC 1. Definicje 1.1. FedEx FedEx Express Polska Sp. z o.o. Adres rejestrowy: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jakie czynności musi wykonać pracownik, aby otrzymywać drogą elektroniczną paski z list płac?

Płace Optivum. Jakie czynności musi wykonać pracownik, aby otrzymywać drogą elektroniczną paski z list płac? Płace Optivum Jakie czynności musi wykonać pracownik, aby otrzymywać drogą elektroniczną paski z list płac? Program Płace Optivum umożliwia wysyłanie pracownikom pasków z list płac drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja 2SMS

Dokumentacja  2SMS Dokumentacja Email2SMS 1 Wprowadzenie... 2 Tworzenie uprawnionego adresu email oraz klucza... 3 Bezpieczeństwo... 4 Wysyłanie wiadomości SMS... 5 Historia zmian... 8 2 Wprowadzenie SerwerSMS.pl umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

SET (Secure Electronic Transaction)

SET (Secure Electronic Transaction) SET (Secure Electronic Transaction) Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie SET (Secure Electronic Transaction) [1] to protokół bezpiecznych transakcji elektronicznych. Jest standardem umożliwiający bezpieczne

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo